NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

2 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade København K Telefon: Disse nøgletal er alene tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

3 3 Indholdsfortegnelse 1. SUNDHEDSUDGIFTER (OPGJORT PÅ BOPÆLSAMTER)... 5 Tabel 1.1 Somatiske sygehusudgifter i 2004 fordelt på amter... 5 Tabel 1.2 Sygesikringsudgifter eksklusiv medicin pr. indbygger fordelt på amter, i kr Tabel 1.3 Sygesikringens medicinudgifter pr. indbygger, i kr AKTIVITET (OPGJORT PÅ BEHANDLINGSAMT OG REGION)... 7 Tabel 2.1 Antal somatiske udskrivninger på offentlige sygehuse - amter... 7 Tabel 2.2 Antal somatiske udskrivninger på offentlige sygehuse - regioner... 8 Tabel 2.3 Antal medicinske somatiske udskrivninger, offentlige sygehuse - amter... 8 Tabel 2.4 Antal medicinske somatiske udskrivninger - off. Sygehuse, regioner... 9 Tabel 2.5 Antal opererede personer fordelt på amter Tabel 2.6 Antal opererede personer fordelt på regioner Tabel 2.7 Antal behandlede personer for kræft Tabel 2.8 Antal opererede personer på kræftområdet Tabel 2.9 Antal ballonudvidelser og by-pass operationer fordelt på amter Tabel 2.10 Konsultationer hos alment praktiserende læge fordelt på amter Tabel 2.11 Konsultationer hos alment praktiserende læge fordelt på regioner Tabel 2.12 Konsultationer hos speciallæge fordelt på amter Tabel 2.13 Konsultationer hos speciallæge fordelt på regioner Tabel 2.14 Konsultationer hos tandlæge fordelt på amter Tabel 2.15 Konsultationer hos tandlæge fordelt på regioner Tabel 2.16 Konsultationer hos fysioterapi mv. fordelt på amter mv Tabel 2.17 Konsultationer hos fysioterapi mv. fordelt på regioner mv PRODUKTIVITETSMÅL, TAKSTSTYRING OG MERAKTIVITETSPULJE Tabel 3.1 Sammenligning af produktivitetsmål for regionerne Tabel 3.2 ernes sygehusproduktivitet i 2003, omkostningsproduktivitet Tabel 3.3 Statslig aktivitetsafhængig pulje Tabel 3.4 Takststyringsandele på sygehusene fordelt på amter Tabel 3.5 Andel opererede personer med ambulant operation, amter, i pct Tabel 3.6 Andel opererede personer med ambulant operation, regioner, i pct Tabel 3.7 Antal sengedage pr. udskrivning - somatiske patienter - off. sygehuse Tabel 3.8 Sengedage pr. udskrivning - somatiske patienter off. sygehuse - regioner Tabel 3.9 Andel akut indlagte somatiske pat. på offentlige sygehuse, amter, i pct Tabel 3.10 Andel akut indlagte somatiske pat. på offentlige sygehuse, region, i pct VENTETIDER Tabel 4.1 Bagudrettet ventetid fordelt på amter, afsluttede patienter, antal dage Tabel 4.2 Fremadrettede ventetider fordelt på amter, antal uger FRIT SYGEHUSVALG, UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG OG PRIVATE SYGEHUSE Tabel 5.1 Andel basispatienter behandlet uden for eget amt fordelt på amter Tabel 5.2 Andel basispatienter behandlet uden for egen region fordelt på regioner Tabel 5.3 Fordeling af somatisk sygehusproduktion og -forbrug på amter, Tabel 5.4 Udvidet frit valg patienter, antal patienter Tabel 5.5 Udvidet frit valg patienter for regioner, antal patienter... 27

4 4 6. BESKÆFTIGELSE VED SYGEHUSE Tabel 6.1 Samlet personale på sygehuse fordelt på amter Tabel 6.2 Læger ved sygehusene, fordelt på amter Tabel 6.3 Sygeplejersker ved sygehusene, fordelt på amter Tabel 6.4 Andel læger ud af samlet personale, fordelt på amter Tabel 6.5 Andel sygeplejersker ud af samlet personale, fordelt på amter ANDRE NØGLETAL Tabel 7.1 Middellevetiden fordelt på amter Tabel 7.2 Middellevetiden i Danmarks regioner Tabel 7.3 Folketal fordelt på amter og kommuner, jan Tabel 7.4 Folketal fordelt på regioner, jan

5 5 1. Sundhedsudgifter (opgjort på bopælsamter) Tabel 1.1 Somatiske sygehusudgifter i 2004 fordelt på amter 2004 p/l Samlede udgifter til somatiske sygehuse Mio. kr. Udgifter pr. indbygger Kr. H:S Fyns Sønderjyllands Vestsjællands Storstrøms Nordjyllands Viborg Ringkøbing Ribe Københavns Århus Vejle Frederiksborg Roskilde Hele landet Kilde: DRG-systemet, det kommunale budget- og regnskabssystem og meraktivitetspuljerne. Anm.: Opgjort som bopælsamt. Der er korrigeret for demografiske forhold.

6 6 Tabel 1.2 Sygesikringsudgifter eksklusiv medicin pr. indbygger fordelt på amter, i kr p/l Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Fyns Vestsjællands Storstrøms Nordjyllands Sønderjyllands Ringkøbing Århus Viborg Ribe Vejle Hele landet Kilde: Det Kommunale budget- og regnskabssystem Anm.: Opgjort som bopælsamt. Tabel 1.3 Sygesikringens medicinudgifter pr. indbygger, i kr p/l Storstrøms Vestsjællands Viborg Fyns Frederiksberg Kommune Vejle Nordjyllands Københavns Sønderjyllands Århus Ribe Roskilde Frederiksborg Ringkøbing Københavns Kommune Hele landet Kilde: Det Kommunale budget- og regnskabssystem Anm.: Opgjort som bopælsamt

7 7 2. Aktivitet (opgjort på behandlingsamt og region) Tabel 2.1 Antal somatiske udskrivninger på offentlige sygehuse - amter Gennemsnitlig årlig vækst Roskilde ,6 Københavns ,5 Århus ,3 H:S ,7 Frederiksborg ,6 Vestsjællands ,6 Storstrøms ,3 Fyns ,1 Vejle ,1 Nordjyllands , ,4 Ribe ,3 Viborg ,2 Sønderjyllands ,7 Ringkøbing ,8 Hele landet ,4 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsamt. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere.

8 8 Tabel 2.2 Antal somatiske udskrivninger på offentlige sygehuse - regioner Gennemsnit lig årlig vækst Sjælland ,4 Hovedstaden ,9 Midtjylland ,3 Syddanmark ,8 Nordjylland ,1 Hele landet ,4 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsregion. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Forbehold for endelig deling af delte kommuner. Tabel 2.3 Antal medicinske somatiske udskrivninger, offentlige sygehuse - amter Gennemsnitlig årlig vækst Roskilde ,9 Frederiksborg ,8 Århus ,9 Københavns ,6 Nordjyllands ,5 Vejle ,2 Bornholms Re ,1 gionskommune Vestsjællands ,9 Storstrøms ,3 Ribe ,9 Sønderjyllands ,3 Fyns ,9 H:S ,7 Ringkøbing ,7 Viborg ,7 Hele landet ,6 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsamt. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfød te og raske ledsagere.

9 9 Tabel 2.4 Antal medicinske somatiske udskrivninger - off. Sygehuse, regioner Gennemsnitlig årlig vækst Sjælland ,5 Nordjylland ,0 Midtjylland ,8 Hovedstaden ,5 Syddanmark ,7 Hele landet ,6 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsregion. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

10 10 Tabel 2.5 Antal opererede personer fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Roskilde ,1 Vejle ,6 Fyns ,8 H:S ,8 Århus ,7 Nordjyllands ,4 Frederiksborg ,3 Københavns ,2 Viborg ,9 Ringkøbing ,8 Ribe ,5 Bornholms ,9 Regionskommune Vestsjællands ,6 Sønderjyllands ,2 Storstrøms ,0 Hele landet ,0 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsamt. En opereret person kan forekomme i flere amter, hvorfor en summation af amter ikke stemmer overens til hele landet. Andengangs eller flere operationer er ikke inkluderede. Tabellen viser antallet af stationært og ambulant opererede personer samt opererede personer på private sygehuse. Tallene inkluderer således ikke opererede personer på skadestue.

11 11 Tabel 2.6 Antal opererede personer fordelt på regioner Gennemsnitlig årlig vækst Midtjylland ,8 Nordjylland ,3 Hovedstaden ,9 Syddanmark ,8 Sjælland ,7 Hele landet ,0 Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsregion. En opereret person kan forekomme i flere regioner, hvorfor en summation af amter ikke stemmer overens til hele landet. Andengangs og flere operationer er ikke inkluderede. Tabellen viser antallet af stationært og ambulant opererede personer samt opererede personer på private sygehuse. Tallene inkluderer således ikke opererede personer på skadestue. Forbehold for endelig deling af delte kommuner

12 12 Tabel 2.7 Antal behandlede personer for kræft Gennemsnitlig årlig vækst ,3 Københavns ,1 Nordjyllands ,7 Roskilde ,6 Vejle ,3 Frederiksborg ,2 Århus ,4 Fyns ,4 Sønderjyllands ,2 Storstrøms ,3 Viborg ,2 Ribe ,7 H:S ,6 Ringkøbing ,3 Vestsjællands ,9 Hele landet ,6 Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen Anm. Opgjort på behandlingsamt. Opgørelserne er foretaget på aktionsdiagnoserne Al kræft (C*), Forstadier og andre svulster (D00*-D48*) samt Observation og kontrol (Z031* og Z08*). Antallet af personer kan ikke summeres på tværs af amterne, idet en person kan tælle med i flere amter, såfremt personen har været behandlet i flere amter i et givet år. Antallet for hele landet stemmer ikke overens med summen af aktiviteten på tværs af amterne.

13 13 Tabel 2.8 Antal opererede personer på kræftområdet Gennemsnitlig årlig vækst ,4 Fyns ,7 H:S ,4 Århus ,4 Nordjyllands ,1 Frederiksborg ,9 Vejle ,8 Roskilde ,9 Københavns ,8 Ribe ,1 Sønderjyllands ,6 Ringkøbing ,5 Storstrøms ,1 Viborg ,9 Vestsjællands ,7 Hele landet ,0 Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen Anm. Opgjort på behandlingsamt. Opgørelserne er foretaget på aktionsdiagnoserne Al kræft (C*), Forstadier og andre svulster (D00*-D48*) samt Observation og kontrol (Z031* og Z08*). Antallet af personer kan ikke summeres på tværs af amterne, idet en person kan tælle med i flere amter, såfremt personen har været behandlet i flere amter i et givet år. Ovenstående tabel viser antallet af opererede personer på kræftområdet. Tabel 2.9 Antal ballonudvidelser og by-pass operationer fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Københavns ,4 Nordjyllands ,7 Århus ,1 H:S ,6 Fyns ,4 Hele landet ,0 Kilde: Dansk Hjerteregister Anm. Opgjort på behandlingsamt.

14 14 Tabel 2.10 Konsultationer hos alment praktiserende læge fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Viborg ,3 Frederiksborg ,1 Ringkøbing ,1 Storstrøms ,1 Vejle ,8 Fyns ,7 Vestsjællands ,6 Århus ,5 Ribe ,5 Roskilde ,2 Nordjyllands ,2 Sønderjyllands ,1 Bornholms ,0 Københavns ,7 Kbh. og Frb ,5 kommuner Hele landet ,4 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Tabel 2.11 Konsultationer hos alment praktiserende læge fordelt på regioner Gennemsnitlig årlig vækst Midtjylland ,8 Sjælland ,7 Syddanmark ,6 Nordjylland ,3 Hovedstaden ,0 Hele landet ,4 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

15 15 Tabel 2.12 Konsultationer hos speciallæge fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Vestsjællands ,4 Viborg ,4 Kbh. og Frb ,4 Kommuner Frederiksborg , ,2 Århus ,0 Fyns ,0 Københavns ,5 Roskilde ,2 Nordjyllands ,1 Ringkøbing ,7 Vejle ,8 Sønderjyllands ,1 Storstrøms ,0 Ribe ,4 Hele landet ,5 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Tabel 2.13 Konsultationer hos speciallæge fordelt på regioner Gennemsnitlig årlig vækst Hovedstaden ,0 Midtjylland ,7 Sjælland ,6 Nordjylland ,3 Syddanmark ,6 Hele landet ,5 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

16 16 Tabel 2.14 Konsultationer hos tandlæge fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Vejle ,0 Frederiksborg ,9 Roskilde ,8 Kbh. og Frb ,7 kommuner Vestsjællands , ,6 Nordjyllands ,4 Fyns ,3 Københavns ,2 Ribe ,2 Århus ,2 Storstrøms ,1 Sønderjyllands ,2 Viborg ,3 Ringkøbing ,7 Hele landet ,3 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Tabel 2.15 Konsultationer hos tandlæge fordelt på regioner Gennemsnitlig årlig vækst Hovedstaden ,6 Sjælland ,5 Syddanmark ,3 Nordjylland ,2 Midtjylland ,0 Hele landet ,3 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Forbehold for endelig deling af delte kommuner

17 17 Tabel 2.16 Konsultationer hos fysioterapi mv. fordelt på amter mv Gennemsnitlig årlig vækst Vestsjællands ,9 Viborg ,1 Kbh. og Frb ,0 Roskilde ,8 Ribe ,4 Århus ,3 Nordjyllands ,1 Fyns ,9 Sønderjyllands ,7 Ringkøbing ,5 Frederiksborg ,0 Storstrøms ,9 Vejle ,6 Københavns ,2 Bornholms Regionskommune ,9 Hele landet ,8 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Omfatter fysioterapi og kiropraktik. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i SIT, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Tabel 2.17 Konsultationer hos fysioterapi mv. fordelt på regioner mv Gennemsnit årlig vækst Sjælland ,1 Midtjylland ,1 Nordjylland ,0 Syddanmark ,8 Hovedstaden ,8 Hele landet ,8 Kilde: Sygesikringsregisteret Anm. Omfatter fysioterapi og kiropraktik. Opgjort efter bopælskommune. Summen af ydelser afviger fra opgørelse i Sundhedssektoren i tal, da opgørelsen her er foretaget på kommuneniveau. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

18 18 3. Produktivitetsmål, takststyring og meraktivitetspulje Tabel 3.1 Sammenligning af produktivitetsmål for regionerne Omkostningsproduktivitet, hele landet = 100, 2003 Liggetid, dage, 2004 Andel af produktion der foregår ambulant, pct., 2004 Midtjylland 106 4,5 31 Sjælland 102 4,6 34 Syddanmark 101 4,5 35 Hovedstaden 96 4,9 32 Nordjylland 95 5,0 31 Kilde: Produktivitet på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anm. Omkostningsproduktiviteten er opnået ved at danne sygehusregionerne på fordeling af de enkelte opgørelser for hvert sygehus. Tabel 3.2 ernes sygehusproduktivitet i 2003, omkostningsproduktivitet Kommune/amt Produktivitet, hele landet = 100 Vejle 115 Ribe 109 Roskilde 108 Århus 108 Ringkøbing 104 Storstrøms 103 Københavns 99 Sønderjyllands 98 Vestsjællands 96 H:S 95 Frederiksborg 95 Nordjyllands 95 Fyns 94 Viborg Hele landet 100 Kilde: Evaluering af takststyring af sygehusene. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anm. Tabellen viser amternes produktivitet i forhold til landsgennemsnittet (=100). 115 svarer f.eks. til en produktivitet på 15 pct. over landsgennemsnittet.

19 19 Tabel 3.3 Statslig aktivitetsafhængig pulje 2004 Tildelte pulje mio.kr. Udnyttelsesgrad i pct. Københavns Århus H:S Nordjyllands Fyns Frederiksborg Vejle Vestsjællands Viborg Storstrøms Ribe Ringkøbing Sønderjyllands Roskilde Hele landet Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Tabel 3.4 Takststyringsandele på sygehusene fordelt på amter Årsopgørelse 2004 Fyns 71 Roskilde 65 Ribe 64 Viborg 60 Sønderjyllands 57 Århus 56 H:S 51 Storstrøms 34 Vejle 30 Vestsjællands Nordjyllands 22 Frederiksborg 21 Ringkøbing 21 Københavns 21 Kilde: Landspatientregistret, Evaluering af Takststyring på Sygehusområdet. Anm. I Vejle opgøres takststyringsandelen ud fra amtets egne patientdata. Resultatet heraf bliver en lidt højere takststyringsandel.

20 20 Tabel 3.5 Andel opererede personer med ambulant operation, amter, i pct Vejle Viborg Sønderjyllands Århus Ringkøbing Vestsjællands Ribe Roskilde Storstrøms Fyns Nordjyllands Københavns Frederiksborg H:S Hele landet Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort på behandlingsamt. En opereret person kan forekomme i flere amter. Anden gangs og flere operationer er ikke inkluderet. Tabel 3.6 Andel opererede personer med ambulant operation, regioner, i pct Midtjylland Syddanmark Nordjylland Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Landspatientregistret Anm. Opgjort på behandlingsregion. En opereret person kan forekomme i flere regioner. Anden gangs og flere operationer er ikke inkluderet. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

21 21 Tabel 3.7 Antal sengedage pr. udskrivning - somatiske patienter - off. sygehuse Gennemsnitlig årlig vækst ,6 5,6 5,7 5,6 5,5-0,5 H:S 6,2 6,2 5,7 5,4 5,1-4,6 Nordjyllands 5,4 5,2 5,2 5,1 5,1-1,6 Storstrøms 5,5 5,5 5,3 5,0 4,8-3,0 Ringkøbing 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8-2,6 Fyns 5,3 5,3 5,1 5,0 4,7-2,8 Københavns 5,4 5,3 5,2 4,9 4,7-3,3 Viborg 5,5 5,4 5,2 5,0 4,7-4,0 Vejle 5,3 5,3 5,1 4,9 4,7-3,0 Roskilde 5,5 5,3 5,1 5,0 4,6-4,2 Sønderjyllands 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6-2,1 Frederiksborg 5,2 5,3 5,2 4,7 4,5-3,1 Vestsjællands 5,2 5,2 4,8 4,6 4,4-4,2 Århus 5,2 5,0 4,8 4,5 4,3-4,7 Ribe 4,8 4,8 4,7 4,3 4,0-4,9 Hele landet 5,4 5,4 5,2 4,9 4,7-3,5 Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort på behandlingsamt. Antallet af sengedage er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Tabel 3.8 Sengedage pr. udskrivning - somatiske patienter off. sygehuse - regioner Gennemsnitlig årlig vækst Nordjylland 5,4 5,2 5,2 5,1 5,0-1,7 Hovedstaden 5,7 5,7 5,5 5,1 4,9-3,9 Sjælland 5,4 5,3 5,1 4,9 4,6-3,8 Syddanmark 5,2 5,1 4,9 4,7 4,5-3,2 Midtjylland 5,3 5,2 5,0 4,7 4,5-4,0 Hele landet 5,4 5,4 5,2 4,9 4,7-3,5 Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort på behandlingsregion. Antallet af sengedage er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

22 22 Tabel 3.9 Andel akut indlagte somatiske pat. på offentlige sygehuse, amter, i pct Vestsjællands Københavns Sønderjyllands Frederiksborg Ringkøbing Storstrøms Ribe Vejle Nordjyllands Viborg Fyns H:S Århus Roskilde Hele landet Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort på behandlingsamt. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Tabel 3.10 Andel akut indlagte somatiske pat. på offentlige sygehuse, region, i pct Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Sjælland Midtjylland Hele landet Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort på behandlingsregion. Antallet af udskrivninger er eksklusiv raske nyfødte og raske ledsagere. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

23 23 4. Ventetider Tabel 4.1 Bagudrettet ventetid fordelt på amter, afsluttede patienter, antal dage Gennemsnitlig årlig vækst Vestsjællands ,1 Ribe ,7 Ringkøbing ,5 Vejle , ,8 Sønderjyllands ,1 H:S ,4 Storstrøms ,2 Frederiksborg ,6 Roskilde ,2 Viborg ,6 Københavns ,3 Fyns ,2 Nordjyllands ,3 Århus ,0 Hele landet ,7 Kilde: Landspatientregistret, Evaluering af Takststyring på Sygehusområdet. Anm. Ventetiderne er opgjort på bopælsamt.

24 24 Tabel 4.2 Fremadrettede ventetider fordelt på amter, antal uger Juli 2002 Juli 2003 Juli 2004 Juli 2005 Gennemsnitlig årlig vækst Københavns ,3 Vestsjællands ,8 Nordjyllands ,4 H:S ,2 Ringkøbing ,1 Sønderjyllands ,4 Fyns ,8 Storstrøms ,6 Ribe ,2 Viborg ,1 Bornholm Regionskommune ,6 Århus ,1 Roskilde ,1 Vejle ,0 Frederiksborg ,5 Hele Landet ,3 Kilde: Patientinfosystemet. Anm. Ventetiderne er opgjort på behandlingsamt. Tallene er et uvægtet gennemsnit af ventetiden for 18 udvalgte behandlinger. De 18 behandlinger er: Brok, diskusprolaps, fjernelse af livmoder, fjernelse af mandler, galdesten, grå stær, kunstig hofte, kunstigt knæ, meniskoperation, nedsunken livmoder, nyresten operation, nyresten knusning, prostata, rekonstruktion af ledbånd, sterilisation af kvinder, sterilisation af mænd, udlevering af høreapparat og åreknuder.

25 25 5. Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og private sygehuse Tabel 5.1 Andel basispatienter behandlet uden for eget amt fordelt på amter Storstrøms 12,5 12,6 14,4 16,1 17,9 Vestsjællands 18,5 19,0 19,5 17,0 17,7 Ribe 12,6 13,7 15,3 16,5 16,9 Sønderjyllands 10,1 10,6 11,8 14,2 16,4 Viborg 9,3 10,6 10,5 13,4 15,8 Københavns 14,5 13,7 14,8 14,3 15,4 Roskilde 12,1 13,0 12,8 14,1 15,3 H:S 10,8 13,3 14,3 15,4 14,9 Frederiksborg 9,5 10,2 12,3 13,5 14,7 Ringkøbing 11,4 12,1 12,3 14,2 14,4 10,2 8,9 10,4 11,9 10,9 Nordjyllands 5,7 6,5 6,7 7,5 7,8 Vejle 7,7 7,9 8,1 7,3 7,3 Århus 3,3 3,0 3,5 4,3 5,4 Fyns 3,7 3,7 3,8 4,7 4,5 Hele landet 9,3 9,8 10,5 11,2 12,0 Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort som andelen af personer, som mindst én gang har været behandlet på basisniveau i et andet amt end bopælsamt, såvel ambulante som indlagte patienter. Patienter fra Københavns behandlet på Amager sygehus opgøres som indenamtspatienter. Tabel 5.2 Andel basispatienter behandlet uden for egen region fordelt på regioner Nordjylland 11,7 12,4 13,5 14,3 14,2 Syddanmark 7,4 7,4 7,7 8,6 8,7 Sjælland 6,6 7,0 7,0 7,5 8,1 Midtjylland 3,3 3,5 3,9 4,2 4,8 Hovedstaden 2,1 2,1 2,3 2,1 2,4 Hele landet 5,3 5,5 5,8 6,2 6,5 Kilde: Landspatientregistret. Anm. Opgjort som andelen af personer, som mindst én gang har været behandlet på basisniveau i en anden region end bopælsregion, såvel ambulante som indlagte patienter. Forbehold for endelig deling af delte kommuner. Mariager kommune er ikke delt men inkluderet i Region Nordjylland. Tørring-Uldum kommune er ikke delt men inkluderet i Region Midtjylland. Ålestrup kommune er ikke delt men inkluderet i Region Nordjylland.

26 26 Tabel 5.3 Fordeling af somatisk sygehusproduktion og -forbrug på amter, 2004 Andel af amtets ets andel ets andel Produktion i borgere af forbrug i af produktion i forhold til for- som behandles hele landet hele landet brug i amtet Private sygehuse Århus Fyns H:S Nordjyllands Københavns Vejle Viborg Roskilde Ringkøbing Ribe Frederiksborg Sønderjyllands Storstrøms Vestsjællands Hele landet Kilde: Landspatientregistret Anm. I tabellen er anvendt værdien af produktionen. Tabellen viser andelen af behandlinger, der foretages af det amt, hvor patienten har bopæl. Tallene er alle fra år 2004.

27 27 Tabel 5.4 Udvidet frit valg patienter, antal patienter 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv H:S Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms Bornholms Regionskommune Fyns Sønderjyllands Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjyllands Hele landet Kilde: Landspatientregistret Tabel 5.5 Udvidet frit valg patienter for regioner, antal patienter 1. kvartal kvartal 2005 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Kilde: Landspatientregistret Anm. Forbehold for endelig deling af delte kommuner

28 28 6. Beskæftigelse ved sygehuse Tabel 6.1 Samlet personale på sygehuse fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Vejle ,9 Fyns ,6 Roskilde ,3 Vestsjællands ,2 Århus , ,2 Ringkøbing ,7 Frederiksborg ,7 Sønderjyllands ,5 Københavns ,5 Nordjyllands ,2 Viborg ,3 H:S ,5 Storstrøms ,6 Ribe ,8 Personale i alt ,8 Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anm. Opgørelsen er foretaget på baggrund af antal fuldtidsbeskæftigede. Grundet afrunding er der afvigelse ved summering.

29 29 Tabel 6.2 Læger ved sygehusene, fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Frederiksborg ,2 Vejle ,8 Vestsjællands ,1 Fyns ,0 Roskilde ,7 Århus ,5 Sønderjyllands ,7 Storstrøms ,6 Københavns ,9 Ringkøbing ,2 Ribe ,2 H:S , ,6 Nordjyllands ,1 Viborg ,1 Hele landet ,8 Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anm. Opgørelsen er foretaget på baggrund af antal fuldtidsbeskæftigede. Grundet afrunding er der afvigelse ved summering.

30 30 Tabel 6.3 Sygeplejersker ved sygehusene, fordelt på amter Gennemsnitlig årlig vækst Vejle ,6 Roskilde ,7 Fyns ,3 Århus ,8 Vestsjællands ,7 Frederiksborg , ,1 Københavns ,9 Ringkøbing ,8 H:S ,5 Ribe ,4 Viborg ,2 Sønderjyllands ,1 Nordjyllands ,1 Storstrøms ,3 Hele landet ,2 Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anm. Opgørelsen er foretaget på baggrund af antal fuldtidsbeskæftigede. Grundet afrunding er der afvigelse ved summering.

31 31 Tabel 6.4 Andel læger ud af samlet personale, fordelt på amter Ændring i procentpoint Frederiksborg 11,6 12,5 13,1 14,4 2,8 Vestsjællands 12,8 12,9 13,1 14,0 1,1 Storstrøms 11,2 11,1 11,2 12,3 1,1 Fyns 11,9 12,1 12,5 12,8 0,9 Sønderjyllands 11,2 11,5 11,7 11,9 0,7 Århus 11,7 11,8 12,0 12,4 0,7 Vejle 12,3 12,7 12,8 13,0 0,7 Ribe 10,9 11,1 11,2 11,6 0,7 H:S 12,7 13,1 13,3 13,3 0,6 Københavns 13,3 13,3 13,5 13,8 0,6 Roskilde 12,8 12,7 13,0 13,3 0,5 Ringkøbing 10,7 10,6 10,4 10,8 0,1 Viborg 10,2 10,3 10,4 10,3 0,1 Nordjyllands 10,9 10,8 10,6 10,9 0,0 9,9 10,2 9,9 9,8-0,2 Hele landet 12,0 12,1 12,3 12,7 0,7 Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anm. Opgørelsen er foretaget på baggrund af antal fuldtidsbeskæftigede. Grundet afrunding er der afvigelse ved summering.

32 32 Tabel 6.5 Andel sygeplejersker ud af samlet personale, fordelt på amter Ændring i procentpoint Ribe 33,6 33,9 34,1 34,9 1,3 H:S 31,3 31,9 31,7 32,3 1,0 Frederiksborg 36,8 38,6 38,3 37,8 0,9 Vejle 38,2 38,5 39,1 38,9 0,7 Viborg 35,1 35,3 35,2 35,6 0,5 Århus 36,2 36,6 36,6 36,6 0,5 Roskilde 31,5 32,2 31,8 31,9 0,4 Københavns 29,1 29,1 29,0 29,4 0,4 Storstrøms 31,5 32,0 32,1 31,8 0,3 Ringkøbing 37,6 37,8 37,9 37,6 0,1 34,1 34,1 34,5 33,9-0,1 Fyns 33,0 33,0 32,7 32,7-0,2 Nordjyllands 36,6 36,8 36,4 36,3-0,4 Vestsjællands 34,2 34,0 33,6 33,8-0,4 Sønderjyllands 38,9 38,2 38,0 38,4-0,5 Hele landet 33,9 34,2 34,1 34,3 0,4 Kilde: Løn- og beskæftigelsesregisteret, Sundhedsstyrelsen. Anm. Opgørelsen er foretaget på baggrund af antal fuldtidsbeskæftigede. Grundet afrunding er der afvigelse ved summering.

33 33 7. Andre nøgletal Tabel 7.1 Middellevetiden fordelt på amter Kommune/amt Mænd Kvinder Københavns Kommune 70,53 77,00 Frederiksberg Kommune 73,59 78,77 Københavns 74,11 78,86 Frederiksborg 74,25 78,77 Roskilde 74,32 78,77 Vestsjællands 72,96 78,11 Storstrøms 72,96 77,99 73,51 79,47 Fyns 73,83 79,03 Sønderjyllands 74,71 79,46 Ribe 74,04 78,90 Vejle 74,24 78,60 Ringkøbing 74,46 78,93 Århus 74,51 79,09 Viborg 74,37 78,79 Nordjyllands 74,23 78,86 Hele landet 73,81 78,69 Kilde: Danmarks Statistik: Befolkningens Bevægelser Anm. Middellevetiden beregnes over en femårs periode for at mindske statistisk usikkerhed. Tabel 7.2 Middellevetiden i Danmarks regioner Region Mænd Kvinder Mænd + kvinder Hovedstaden 74,1 79,0 76,6 Sjælland 74,0 78,5 76,2 Syddanmark 74,6 79,4 77,0 Midtjylland 75,3 79,4 77,4 Nordjylland 74,7 79,1 76,9 Hele landet 74,5 79,1 76,9 Kilde: Statens Institut for Folkesundhed. Anm. Middellevetiden beregnes over en toårs periode for at mindske statistisk usikkerhed

34 34 Tabel 7.3 Folketal fordelt på amter og kommuner, jan /Kommune Befolkning Befolk- Antal i alt ning i pers. På alt, andele 65 år og derover Antal pers. På 65 år og derover, andele Antal pers. på 80 år og derover Antal pers. på 80 år og derover, andele Århus Københavns Københavns Kommune Nordjyllands Fyns Frederiksborg Vejle Vestsjællands Ringkøbing Storstrøms Sønderjyllands Roskilde Viborg Ribe Frederiksberg Kommune Hele landet Kilde: Danmarks statistik. Tabel 7.4 Folketal fordelt på regioner, jan Befolkning i alt Befolkning i alt, andele Region Hovedstaden (29 kommuner) Region Midtjylland (19 kommuner) Region Syddanmark (22 kommuner) Region Sjælland (17 kommuner) Region Nordjylland (11 kommuner) Hele landet Kilde: Danmarks statistik. Anm. Forbehold for endelig deling af delte kommuner.

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om ventetider i sygehussektoren (beretning nr. 1/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Sundhedssektoren i tal Juni 2006

Sundhedssektoren i tal Juni 2006 Sundhedssektoren i tal Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Henvendelse om denne pjece kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sundhedsdokumentation Slotsholmsgade 10-12 1216 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sundhedssektoren i tal September 2006

Sundhedssektoren i tal September 2006 Sundhedssektoren i tal September 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Henvendelse om denne pjece kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sundhedsdokumentation Slotsholmsgade 10-12 1216 København

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedssektoren i tal Juni 2007

Sundhedssektoren i tal Juni 2007 Sundhedssektoren i tal Juni 2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Henvendelse om denne pjece kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Sundhedsstatistik Slotsholmsgade 10-12 1216

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENET I NATIONALT PERSPEKTIV

SUNDHEDSVÆSENET I NATIONALT PERSPEKTIV SUNDHEDSVÆSENET I NATIONALT PERSPEKTIV JUNI 2010 Kolofon: Sundhedsvæsenet i nationalt perspektiv, maj 2010 Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Afregning af fritvalgspatienter. Rapport fra Frivalgsarbejdsgruppen

Afregning af fritvalgspatienter. Rapport fra Frivalgsarbejdsgruppen Afregning af fritvalgspatienter Rapport fra Frivalgsarbejdsgruppen 2 1. Baggrund...3 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium...4 1. 2. Arbejdsgruppens medlemmer...4 2. Indledning og sammenfatning...4 2.1 Patienter

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

LØBENDE OFFENTLIGGØRELSE AF PRODUKTIVITET I SYGEHUSSEKTOREN

LØBENDE OFFENTLIGGØRELSE AF PRODUKTIVITET I SYGEHUSSEKTOREN LØBENDE OFFENTLIGGØRELSE AF PRODUKTIVITET I SYGEHUSSEKTOREN TREDJE DELRAPPORT Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet December 2007 Løbende offentliggørelse

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere