VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER"

Transkript

1 VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER

2 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Marts

3 DRACHMANN ADVOKATER Firmaet kan føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landsretssagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog. I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn. Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere. Efterfølgende er Søren Hansen d. 1. januar 2007 og Mette Rude Clemmesen d. 1. januar 2008 optaget som partnere. Advokatfirmaet er således det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90 erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i FIRMAFILOSOFI HOS DRACHMANN ADVOKATER Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med klienternes behov og i øvrigt prøve at tænke moderne, dynamisk og utraditionelt for at opnå de bedste resultater for vore klienter. Vi lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vore klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag. Advokatfirmaet optræder således som vi med klienten, og vi fastholder vores engagement til sagen er helt afsluttet. Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde både en generel rådgivning men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag. ARBEJDSOMRÅDER Firmaet anvender den seneste informations- og kommunikationsteknologi, således at hver medarbejder har adgang til såvel internet som intranet samt til alle relevante databaser, herunder direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (elektronisk registrering af nye selskaber), tingbogen, RKI-databaser m.v. Advokatfirmaet er sig bevidst, at Helsingør i forhold til København udgør en del af provinsen, og derfor er advokatfirmaets arbejdsområder baserede på at kunne betjene privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Netop med henblik herpå har advokatfirmaet sikret sig en viden, der er optimal til betjening af disse klienter, og vi har derfor fastholdt traditionelle arbejdsopgaver som retssager, rådgivning indenfor selskabsret og erhvervsret, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, rådgivning indenfor handel med fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, generationsskifte, testamenter, ægtepagter, ligesom vi rådgiver indenfor kommunalret og forvaltningsret. Endelig behandler vi konkursboer, ligesom advokatfirmaet har en RKI-autoriseret inkassoafdeling og autorisation som bobestyrer til behandling af dødsboer for det offentlige. 3

4 Indhold Indledning DEL I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? Hvordan regner jeg en salgspris ud? Skatten skal ikke afgøre formen Særligt om salg til familie Købesummen Virksomheden som pensionsforsikring Overdragelsesaftalen DEL II: Mest for den, der skal overtage en virksomhed På jagt efter den ideelle virksomhed Virksomhedens aftaler Særligt om medarbejdere

5 Indledning Alle virksomhedsejere begynder på et tidspunkt at overveje, hvad der skal ske i resten af deres liv og hvor virksomheden passer ind i fremtiden. Dette fører jo i de fleste tilfælde til, at ejerskabet af virksomheden skal afhændes helt eller delvist. Og hvad skal man leve af i resten af sine dage, hvis der lige pludseligt ikke er en daglig indkomst. Dette fører til, at alt gøres op i penge og bundlinie, og hver en sten bliver vendt. Afhændelse af en virksomhed helt eller delvist er således ingen enkel sag. Både virksomhedens nuværende ejer og den, virksomheden overdrages til skal være tjent med den aftale, der indgås; uanset om overdragelsen sker inden for familien, eller virksomheden sælges til en medarbejder eller en fremmed køber. I langt de fleste tilfælde forudsætter en vellykket afhændelse, at forberedelsen af salget startes i gang i god tid som hovedregel flere år i forvejen, så både sælger - men også køber, får det bedst mulige ud af handlen, fordi man kan bevare værdierne og tilrettelægge skattebetalingen, så den passer til både sælgers og købers likviditet. Denne pjece skal inspirere dig til at forberede dit salg eller køb af virksomhed i god tid. Vælg så tidligt i forløbet den advokat og den revisor, som du har tillid til og er på bølgelængde med, og som har forstand på at sælge og købe virksomheder. Det behøver jo ikke at være de rådgivere, du plejer at bruge. Disse rådgivere kan jo fortsætte med at være dine rådgivere i hverdagen. Først ser vi på den situation, du er i som sælger og overdrager. Herefter beskriver pjecen, hvordan du bør forholde dig som køber af en virksomhed. 5

6 DEL I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? Noget af det første, der bør overvejes er, hvem virksomheden skal sælges eller overdrages til. Det er bestemmende for, hvor lang tid ejerskiftet og forberedelserne hertil vil strække sig over. Der er tre mulige købere til din virksomhed: Familien En medarbejder Køber er tredjemand I forbindelse med salg af virksomhed opnår man typisk et langt bedre resultat, som tidligere nævnt, hvis dette forberedes i forvejen. Det kan gøres ved, at man blandt andet tager stilling til følgende: 1. Kontakt rådgivere og afklare, om disse kan fungere som rådgivere igennem hele salgsfasen. Lad rådgiverne få adgang til at sætte sig ind i virksomhedens forhold. 2. Fortæl rådgiveren hvad du gerne vil opnå, efter at du har solgt. Lad være med at tænke på skatteretlige konsekvenser. Det er ufornuftigt at lade skatteretten styre, hvad der skal ske. Rådgiverne skal nok finde en løsning på de skatteretlige problemer. 3. Tage stilling til om din virksomhed er salgsmodnet i øvrigt, herunder a) Har du tilknyttet dine medarbejdere til virksomheden på tilstrækkelig kvalificeret vis, også set med en købers øjne. b) Har du sikret dine produkter, evt. via patenter, mønsterbeskyttelse og lign. c) Har du sikret evt. længerevarende leverandør-/aftagerkontrakter evt. med tilknyttede salgs- og leveringsbetingelser. d) Har du indgået agenturaftaler eller lign., der kan overdrages. e) Har du sikret dig, at evt. lejemål kan overdrages. f) Har du sikret dig, at du ikke har gæld eller lign., der forfalder i tilfælde af ejerskifte, hvilket kan udhule likviditeten, specielt hvis salget i øvrigt udløser skat. g) Hvis du driver virksomhed i personlig form, skal denne virksomhed så omdannes og lægges ind i et selskab, før du sælger evt. via Lov om skattefri virksomhedsomdannelse. h) Hvis din virksomhed ejes af et selskab, skal du så etablere en Holdingkonstruktion. 6

7 i) Hvis der i realiteten er tale om flere virksomheder, skal disse så før et salg deles op i flere enkelte selskaber via spaltningsreglerne eller reglerne om tilførelse af aktiver, eller er der tale om, at du driver en virksomhed i flere forskellige selskaber, som bør sammenlægges via fusionsreglerne. Er der skattemæssige underskud eller lign., der skal sikres. j) Hvilket kapitalgrundlag er der i din virksomhed, herunder hvad er der behov for. Hvis virksomheden er overkapitaliseret, kan det blive svært for en køber at overtage virksomheden, hvorfor det kan være en god idé at etablere muligheder for at fjerne overskudskapitalen evt. via et Holdingselskab. k) Er der specielle risicimomenter ved at overtage din virksomhed, som kan gøre det yderst besværligt for en køber at overtage. Har du mulighed for at afklare disse risicimomenter tidligere, evt. ved at lægge virksomheden over i et nyt selskab og herefter lukke det tidligere selskab (typisk brugt i entreprenørselskaber og miljø-/risikoselskaber). Virksomheden skal opfylde loven i henseende til miljøgodkendelser og andre offentlige forskrifter. l) Kan du på en anden måde sikre en køber en mere driftssikker virksomhed. 4. Hemmeligholdelsesaftale inkl. Konkurrence-/kundeklausul. 5. Husk, at det som køber kan betragtes som en overraskelse eller fortielse, og kan udløse krav om erstatning eller regulering af købesummen. Hvordan regner jeg en salgspris ud? Der er ingen prisliste over, hvad virksomheder koster. En kold, nøgtern opgørelse af aktiver og passiver strækker heller ikke til. Derimod vurderes virksomheden som en helhed og som regel på baggrund af forventningerne til fremtiden. Her er nogle af de faktorer der indgår, når advokaten beregner en virksomheds salgspris: Sikkerhed for fremtidig indtjening Finansiering Virksomhedens marked Oparbejdet goodwill Herudover findes et antal teoretiske beregningsmodeller, der tjener til at beregne en virksomheds værdi. Dem kender advokaten. 7

8 Skatten skal ikke afgøre formen Så snart værdier skifter ejer, udløser det beskatning. Det gælder selvsagt også ved salg af en virksomhed. Man kan planlægge, hvornår skatten skal betales, men ikke at den ikke skal betales - både for dig og din køber. Også her er der flere modeller at vælge imellem. Eksempelvis: Holdingselskabet Modellen forudsætter, at virksomheden er eller bliver drevet som et anparts- eller aktieselskab. At omdanne sin virksomhed fra at være personligt ejet til at være et selskab er muligt uden, at det udløser skat. Modellen går herefter ud på, at du indskyder dine aktier eller anparter i et nyt selskab holdingselskabet og får aktier i holdingselskabet tilbage som betaling. Også det kan være skattefrit. Det er herefter muligt at udlodde udbytte til Holdingselskabet, skattefrit, for at slanke virksomheden, så den er nemmere likviditetsmæssigt at overtage for en køber. Efter tre år kan holdingselskabet skattefrit sælge anparterne/aktierne i datterselskabet eksempelvis til virksomhedens nye ejer. Skattepligten udløses først, når du sælger dine egne anparter/aktier i Holdingselskabet, eller hvis Holdingselskabet ophører. Så gælder de almindelige regler om beskatning af anparts-/aktieavancer. For køber kan det være en fordel, fordi han slipper for at skulle afdrage på en købesum med egne personligt beskattede penge. Der er ikke noget hokuspokus i modellen. Man skal bare forberede det i god tid, minimum 3 år, og der skal indhentes tilladelse hos det lokale skattecenter. Holdingselskabsmodellen er én af flere muligheder at sælge en virksomhed på. Din advokat kan rådgive om, hvilken model der passer dig bedst. Der er nu også åbnet mulighed for at du, hvis du indbetaler hele fortjenesten ved salg af virksomheden på en pensionsordning, undgår at betale skatten i forbindelse med salget, men alene betaler skat efterhånden som pensionen udbetales. Hvis du lader dig beskatte samtidig med salg af virksomheden, og måske udtræder af virksomhedsskatteordningen samtidig, vil din skatteprocent typisk være 63%. Hvis du indbetaler fortjenesten af virksomheden på pensionsordningen og får denne udbetalt på et senere tidspunkt, vil du sædvanligvis på dette tidspunkt have en lavere skatteprocent end 63%, og forskellen vil du således oppebære som merindtægt. 8

9 Særligt om salg til familie Afhændes virksomheden til et medlem af familien, er der endnu flere muligheder: Skattefri indtræden Børn og ægtefælle kan under visse betingelser indtræde i virksomheden uden at skulle betale skat. Til gengæld overtager de også samtlige skatteforpligtelser. Fordelen er, at skatten udskydes. De skal i givet fald indtræde med minimum 15 procent af stemmeværdien, og anparterne/aktierne skal overdrages i levende live. Ved død kan andre fysiske personer også overtage skattefrit under visse betingelser (fra 1/1-99). Gave Virksomheden kan overdrages drypvis til børn eller ægtefælle. Efter de nyeste regler må børn modtage gaver for op til ,00 kroner afgiftsfrit om året (2010). Denne model kræver selvsagt, at man er ude i god tid. Men husk, at en gave også er et salg set med givers øjne, så det at give en gave kan udløse skat, så man skal forholde sig til værdifastsættelsen af gaven. Selskabsmodellen Er virksomheden personligt ejet, kan den omdannes til selskab A/S eller ApS. Herefter kan køber overtage aktierne i passende takt. I/S et Interessentskabet er ikke lovreguleret på samme måde som A/S er og ApS er. Et I/S hviler på den aftale, parterne indgår. Brug endelig en advokat til at udforme aftalen! I/S et kan danne rammen om et glidende generationsskifte. Købesummen Vær opmærksom på, at skattevæsenet kan ændre/fastsætte værdierne på de overdragne aktier/aktiver. Navnlig vil fastsættelsen af goodwill kunne give problemer, hvis overdragelsen sker mellem nært forbundne parter eks. familiemedlemmer. Ved salg til tredjemand en fremmed køber skal værdierne blot deles op og prisfastsættes, så kan skattevæsenet ikke ændre herpå. Selvstændige med egen virksomhed bør afgjort skrive testamente. Hermed er det muligt at komme familiestridigheder i forkøbet, og der kan tillægges en særlig stemmeret til de aktier, der ejes af det barn, som er ansvarlig for virksomheden. Bestemmelser om stemmeret mv. lader sig også fastlægge i en anpartshaver- eller aktionæroverenskomst. 9

10 Virksomheden som pensionsforsikring Det er helt naturligt at antage, at den virksomhed, man har lagt så mange kræfter i gennem årene, også er ens pensionsforsikring. Udbetaling af udbytter fra aktier eller anparter er imidlertid ofte for små til, at de kan gøre det ud for en pension alene. Desuden kan skatten være et problem. Rådfør dig med din advokat om, hvordan du skattemæssigt mest skånsomt kan realisere den formue, du kan have bundet i din virksomhed. Herefter er der følgende muligheder: Efter at du ophører med at drive virksomhed, har du eventuelt mulighed for at få del-/efterløn, hvilket er et tilbud, der gives til personer mellem 60 og 66 år, der har været medlem af en arbejdsløshedskasse i et bestemt antal år. Reglerne ændres løbende. Yderligere oplysninger kan indhentes via arbejdsløshedskassen. Overdragelsesaftalen Som det fremgår, er der masser af hensyn at tage ved overdragelse og salg af virksomhed. Ikke to virksomhedsoverdragelser foregår ens. Det bærer selve overdragelsesaftalen præg af den aftale, der regulerer, hvordan ejerskiftet finder sted. Nogle af de mest grundlæggende punkter at have med i en overdragelsesaftale er disse: Hvilke aktiver i virksomheden medgår i handelen og/eller hvilke holdes uden for? Hvor stor og hvilken type gæld skal overtages? Hvad er købesummen, og hvordan betales den? Hvordan sikrer sælger sig betaling? Hvordan frigøres sælger for sine forpligtelser? Hvilke aftaler og ansættelsesvilkår gælder i forbindelse med virksomhedens medarbejdere? Hvordan er virksomheden organiseret? Hvordan er medarbejderne organiseret? Hvilke overenskomster gælder? Hvilke aftaler, kontrakter og eventuelle godkendelser binder virksomheden? Hvordan hæfter sælger for eventuelle fejl og mangler? Fra hvilken dag gælder denne aftale? Hvornår træder overtagelsen i kraft? Læs mere om nogle af aftalepunkterne i DEL II. 10

11 DEL II: Mest for den, der skal overtage en virksomhed På jagt efter den ideelle virksomhed Du kan vælge at springe ud i tilværelsen som selvstændig ved at starte din egen virksomhed. Det vælger formentlig de fleste enten fordi, de er lønmodtagere med en brændende lyst til at få foden under eget bord, men uden den store kapital, eller fordi de har en idé, der kun kan realiseres inden for rammerne af ens egen virksomhed. Har du mod på at overtage en virksomhed enten ved køb eller ved indtræden i en virksomhed med senere overtagelse for øje bør du indlede med en grundig selvransagelse: 1. Forholdet til ægtefællen og familien i øvrigt. 2. Gennemgå ens civilretlige status såsom ægteskab, fælleseje, særeje/delvist særeje m.v. 3. Afklare risikovillighed. 4. Afklare personlige forsikringsforhold. 5. Forberede kapitalfremskaffelse, herunder eventuelt foretage indskud på etableringskonto. 6. Finde rådgivere, som kan benyttes til den påtænkte anskaffelse/start af virksomhed. 7. Besidder du de faglige evner, der kræves inden for den branche, du skal overtage eller købe en virksomhed i? 8. Har du den rette administrative uddannelse? 9. Har du overvejet, hvordan du fungerer som igangsætter, leder og arbejdsgiver? Hvilken type virksomhed ville være den ideelle for dig? Overvej størrelse, beliggenhed, omsætning, antal medarbejdere, kunder og forretningsområde. Har du besluttet dig for et bestemt brancheområde, kan du forhøre dig nærmere hos advokater, revisorer, banker og virksomhedsmæglere, der enten besidder branche- eller lokalkendskab. Alt efter fag kan den pågældende brancheorganisation måske være behjælpelig med at finde virksomheder, der står overfor generationsskifte. Ofte ønsker en køber og en virksomhedsejer ikke at afsløre deres ønsker i den indledende fase. Brug advokaten som sendebud for at få åbnet dialogen. 11

12 Virksomhedens aftaler Det vil føre for vidt at gennemgå alt, hvad du bør være opmærksom på ved overtagelsen af en virksomhed. Noget af det helt centrale du bør være opmærksom på, er det, du ikke umiddelbart ser eksempelvis, hvordan virksomheden er bundet af aftaler. Særligt bør du være opmærksom på: Lejekontrakter Leasingaftaler (vedrørende maskiner og inventar) Agenturer, eneforhandlingsaftaler mv. Patent- og varemærkerettigheder (det kan være kostbart at omregistrere patentrettigheder) Købekontrakter med ejendomsforbehold både virksomhedens og kundernes Leverandøraftaler (hvad vil du blive bundet af fremover og er der risiko for at miste vigtige leverandører?) Bevillinger, dispensationer og godkendelser Gældsforpligtelser Miljømæssige forpligtelser Som noget af det første bør du undersøge, hvorvidt du overhovedet kan overtage alle disse aftaler, eller om du vil blive stillet over for krav om genforhandling. 12

13 Særligt om medarbejdere Som køber overtager du som udgangspunkt alle virksomhedens forpligtelser. Det gælder også forpligtigelser over for medarbejderne. Få styr på hvilke overenskomster, der gælder for virksomhedens medarbejdere, og om der foreligger særlige ansættelsesforhold for nogle medarbejdere. Bemærk i øvrigt: Uberettiget afskedigelse eksempelvis med overtagelsen som begrundelse kan koste virksomheden dyrt Det samme gælder væsentlige ændringer af medarbejdernes ansættelsesvilkår navnlig hvis de bliver til uden forhandling med de pågældende medarbejdere, eventuelt bistået af deres faglige organisation Læg navnlig mærke til opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, personalegoder, særlige lønaftaler, bonusordninger og eventuelt uskrevne personalegoder Tjek, at de medarbejdergrupper der skal have det, er blevet forsynet med et ansættelsesbevis (det kan koste op til 26 ugers løn som godtgørelse, hvis de mangler) Vær i øvrigt orienteret om de arbejdsretlige vilkår der gælder de faggrupper, du beskæftiger. Kontakt din advokat for yderligere oplysninger, herunder om der er et gå-hjem-møde, hvor emnerne i denne pjece gennemgås og uddybes. 13

14 Egne notater 14

15 Nordhavnsvej 1 Strandpromenaden Grønnehavevej Allégade Havnegade Trækbanen Kulturhavn Kronborg I. L.Tvedesvej Kronborgvej Kongevejen Stengade Jernbanevej Kronborg Nordhavnsvej 1, 2. sal Postbox 199 DK-3000 Helsingør Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl

16 Vidste du at der ingen prislister er over, hvad virksomheder koster, at virksomheder vurderes som en helhed og på baggrund af fremtidsforventninger, at ejerskifte i en virksomhed udløser beskatning, at du som køber, som udgangspunkt, overtager alle virksomhedens forpligtelser. Spørg din advokat DRACHMANN ADVOKATER Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør Tlf , Telefax ,

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere