Uvelse Have Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uvelse Have Andelsboligforening"

Transkript

1 Årstal rettet den af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl : Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto, bolig Til stede: 26 plus 2 fuldmagter 3. Dagsordenen godkendt 4. Referat fra sidste år godkendt 5. Formanden bød i sin beretning velkommen til foreningens 27. generalforsamling. Når vi i år så kun skal fejre 25 års jubilæum skyldes det at vi har medregnet den stiftende generalforsamling på Gæstgivergården i Slangerup og den første egentlige generalforsamling lige da byggeriet var helt færdigt. Men det var endnu engang den fremtidige boligafgift(husleje), der fik diskussionen i gang. Flere mente at have fået det indtryk, at en klækkelig nedsættelse af boligafgiften allerede ville komme i år. Jens Peter fastholdt sin og bestyrelsens kurs for at sikre at foreningens fortsat holder sig økonomisk på dydens smalle sti. Det er grunden til vores særdeles gode og konsoliderede økonomi, der gør os interessante for en bank at handle med. Vores store lån udløber til sommeren næste år og det sidste afdrag betaler vi derefter ved årsskiftet , fortsatte formanden og gentog han og bestyrelsen ikke ville forsømme foreningens muligheder for at kunne holde vores fælles ejendom i den bedst mulige stand så den kan bevare sin værdi, både samlet og for de enkelte boliger. Vi skal også bevare evnen til at skabe noget nyt for at gøre det endnu mere attraktivt at bo i denne forening, tilføjede han og havde den personlige opfattelse at det f.eks. kunne være en nytænkning omkring fælleshuset og dets indretning. Der kunne måske også blive tale om at udvide huset og en større fornyelse af inventar og møblement. Både Christian, bolig 40 og Anette, bolig 31, pressede på for at få en klar dato for en huslejenedsættelse og størrelsen af den. Det er ikke godt nok at skulle vente til næste år med en udmelding, sagde Anette. Formanden fastholdt at bestyrelsen først vil indstille endeligt til næste års generalforsamling om den fremtidige boligafgifts størrelse og hvornår den træder i kraft på baggrund af vores forestillinger om, hvor store hensættelser til vedligehold, der skal foretages i fremtiden, understregede formanden. Men han var villig til at følge ønsket om en hurtigere udmelding hen over sommeren med nogle tanker om, hvad vi forestiller os skal vedtages på næste års generalforsamling mht. hensættelses beløbets størrelse. 1

2 Og så havde han ikke fantasi til at forestille sig tanker om f.eks. at omdanne andelsboligforeningen til ejerboliger. Hvis vi på den måde ville prøve at realisere vores store opsparing, så skulle vi på forhånd trække 12 mill.kr. fra som tilbagebetaling af den statsstøtte, foreningens fik ved dens oprettelse, svarede Jens Peter den stemme fra salen, der havde nævnt temaet. Formanden takkede for indsatsen med den udvendige vedligeholdelse af de enkelte boliger med maling. Kun to boliger fik ikke færdiggjort det og dert har vi brokket os over. Der har været mindre tekniske vedligeholdelser på gasfyrene, som nu meldes i tip-top stand. Men HUSK SELV AT KONTROLLERE OM DER ER VAND I TRAGTEN BAG FYRET, så vi undgår flere vandskader, da forsikringen ikke dækker, derfor vil dette blive den enkeltes andelshaveres der må udbedre en evt. skade. Vi har vurderet vore døre og vinduer og vil udskifte mere alvorlige ting, når vi ser det. Og så vil der fortsat være reparation af sokler og murværk. I alle tilfælde er det Ole, bolig 28, I skal kontakte. Der er ordnet meget rotteskader ved bolig 40 og 41, hvor kommunen har været ind over. Og så er det jo stærkt forskønnet og lettere ombygget gæstehus efter at Ole har nymalet det hele. Bryggerset har han ombygget med to nye køkkenborde med underskabe og nyt køleskab. Og så har vi fået en ny kunstudstilling med Bent Bully s, bolig 11, smukke fotografiske fantasier over kvinder og natur. Sammen med grundejerforeningen er der foretaget besigtigelse af hegn og havelåger. Her er noget at rette, som de enkelte sikkert allerede ved, sagde formanden, som derudover havde en alvorlig besked fra bestyrelsen til nogle af de mange husdyrejere. Jeg skal ikke skabe unødig dramatik og tilspidse situationen, men der er andelsbolighaver, som har svært ved at overholde vores reglement og lejelovens bestemmelser om at husdyr ikke må være til gene for andre. Hvis man i længere perioder har overhørt gentagne henstillinger, så må man i sidste ende beslutte om man fortsat vil bo her og dermed er indstillet på at skille sig af med sit dyrehold, som er til gene for sine naboer. Jens Peter indskærpede desuden at dé, der har planer om ombygninger i boligerne skal have bestyrelsens godkendelse senest 3 uger inden byggeriet går i gang og at overholde reglerne i vedtægternes 10. Der har været mange gode arrangementer i fælleshuset med foredrag om Faraonernes Egypten, vi har været på pilgrimsrejse ad Caminoen i Nordspanien og på besøg hos Amish-folket i Pennsylvania, USA. Og så har der været hygge og masser af god mad til de mange fællesspisninger, hvor deltagerne medbringer hver sin ret til det store tag-selv bord. Bestyrelsen / Inger-Marie laver nu med jævne mellemrum et nyhedsbrev, som I også får som e- mail og på den nye hjemmeside. Har I forslag eller spørgsmål til hjemmesiden skal I have fat i webmasteren Jonas, bolig 1. Han har desuden oprettet en side for foreningen på Facebook. Nye regler ved salg Fra 1. januar i år gælder nye regler for salg af andelsboliger. Der gælder nu udvidet oplysningspligt ved salg af andelsboliger, så der bl.a. skal udleveres nøgleoplysninger om både andelsboligforeningen og af den enkelte bolig inden et salg. Den nye lov tilstræber større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, så købere og sælgere får bedre information især om 2

3 økonomien i foreningen. Den nye lov kræver desuden en række nye noter i foreningens årsrapport og de kan ses i det fremlagte årsregnskab. Bestyrelsens jubilæumsudvalg for foreningens 25 år i år består af Inger-Marie, bolig 7, Kirsten, bolig 41 og Thorkil, bolig 8. De vil meget gerne have hjælp med både ideer og opgaver og fremlægger en liste, hvor man meget gerne må skrive sig på under de mange forslag til aktiviteter og begivenheder til sommerens fest. Listen kan også findes på hjemmesiden: Foreningen har kun en enkelt bolig til salg, nemlig Jørn Scharlings i nr. 26. Han træder ud af bestyrelsen fordi familien flytter til Hillerød i en ejerbolig med mere plads til store børn. Beretningen blev enstemmigt godkendt 6. ÅRSREGNSKAB OG VÆRDIANSÆTTELSE TIL GODKENDELSE NY LOV NYE NØGLETAL Forretningsfører Klaus fortalte om ændringerne og udvidelsen af årsrapporten fra revisor Grant Thornton som følge af lovændringen for andelsboliger. Tallene er de samme men det er en ny måde at præsentere dem på. I rapportens note 16 finder du en række såkaldte nøgletal for din bolig, men også for den samlede boligforenings økonomi. Årsrapporten afslører at den langfristede prioritetsgæld nu er nede på 1.17 mill. kr. og derfor vil være ud af verden til nytår efter den sidste terminsbetaling. Og så skal foreningens kassekredit på 1.1 mill.kr. også afvikles, hvis vi skal være helt gældfri. Som omtalt i formandens beretning bliver det generalforsamlingen næste år, der skal beslutte, hvad bortfaldet af prioritetsgælden skal bruges til. Klaus oplyste at sidste års indtægter og udgifter begge var steget en smule, så det samlede resultat på bundlinjen blev et driftsresultat blev på kr. godt kr. større end forrige års. De samlede omkostninger på kr. blev små kr. lavere end budgetteret, hovedsagelig p.g.a. tilbageførsel af tidligere hensatte udgifter. Vi fik lavere udgifter til løbende vedligeholdelse på i alt kr., hovedsagelig til til nye døre og vinduer. Til gengæld var der ekstra udgifter til gasfyr på kr Ejendomsværdi på 51 mill.kr. Med udgangspunkt i den samlede bogførte ejedomsværdi på kr. balancerer foreningens aktiver og passiver er i balance med lidt over mill.kr., stort det samme som de seneste år. Ejendomsvurderingen for hele bebyggelsen er pr. 1. oktober 2013 på 51 mill.kr. Bestyrelsen foreslår i årsrapportens nye afsnit om nøgletal (side 18) foreningens samlede andelsværdi på kr. omsat til andelsværdier på de fire boligtyper således: 3

4 Type B, 69 m kr. Type C, 86 m kr. Type C1, 91 m kr. Type D, 107 m kr. Obs. I årsrapporten side 18, note 17 er der opgivet forkerte boligtyper, de er som angivet lige her over. Årsregnskabet og værdiansættelsen blev godkendt med alle stemmer. 7. GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR FÆLLESHUS Sidste år blev der brugt kr. til nyindkøb og rengøring og da lejeindtægterne nåede op på kr., så er der et lille overskud på kr., som bringer egenkapitalen op på kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt 8. INDKOMNE FORSLAG ingen indkomne 9. GODKENDELSE AF BUDGET OG BOLIGAFGIFT - Driftsbudgettets udgifter for 2014 viser en stigning på lidt over kr. til i alt kr. som væsentligst stammer fra en forhøjelse af forsikringsudgifterne med kr. og af grundskylden med kr. Bestyrelsen sætter kr. af til vedligehold og fornyelse, og boligafgifterne giver indtægter på 2.4 mill.kr.(næsten uændret). Når resultatet reguleres for gældsafvikling på realkreditlånet på kr. forventes foreningen at få et overskud på driften på 1.7 mill.kr. en anelse mindre end det opnåede for sidste år. Budget og boligafgift godkendt med alle stemmer 10. VALG TIL BESTYRELSEN Næstformand Leif Hansen, bolig 16, genvalgt Ole Glargaard, bolig 28, genvalgt Inger-Marie, bolig 7, nyvalgt som afløser for Jørn Scharling, bolig 26, der fraflytter foreningen. Thorkild, bolig 8, og Jonas, bolig 1, valgt som suppleanter. Jens Peter takkede Jørn Scharling for mange års konstruktivt og særdeles nyttige bestyrelsesarbejde i et godt teamwork, som bl.a. meget andet har betydet at vi har fået særdeles gunstige aftaler og løsninger på udskiftningen af alle vore gasfyr. 4

5 Formanden bød desuden Jonas Skov Frænde velkommen som ny suppleant og så frem til et godt og givende bestyrelsesarbejde med ham. 11. VALG AF FORRETNINGSFØRER OG EKSTERN REVISOR Klaus, bolig 2, genvalgt som forretningsfører sammen med revisor Grant Thornton. 12. EVENTUELT - Finn, bolig 29, fik stort bifald, da han takkede Ole for den smukke renovering og nyindretning af fælleshuset. Formanden takkede for god ro og orden, et godt møde og anbefaling af at medlemmerne nu støtter bestyrelsens arbejde med at få gang i fællesskabet. Referat: Carl-Otto Rieks, bolig

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere