Før-fasen til IKV for virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før-fasen til IKV for virksomheder"

Transkript

1 Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center Vestsjælland: Susanne Vang Jensen, EUC Nordvestsjælland Hanne Nielsen, SOSU Sjælland Eva Rosengren og Troels Stilling Stensballe, Selandia revideret august 2014

2 Indholdsfortegnelse Formålet med udviklingsprojektet... 3 Definition af før-fasen til en målrettet IKV for ansatte... 3 Baggrund... 3 Udfordringen i før-fasen... 4 Organisering og rollefordeling for aktører i før-fasen... 5 Fælles opgaver for skole, virksomhed og øvrige... 5 Virksomhedens opgave er at... 6 Uddannelsesinstitutionernes opgaver med jobprofilen i fokus... 6 Uddannelsesinstitutionen skal med baggrund i kompetenceprofiler... 7 Metoder og redskaber i før-fasen (case)... 7 PROCESBESKRIVELSE, IKV for medarbejdere i en virksomhed... 7 Nogle trin på vejen i før-fasen... 7 Rollefordeling internt på skolerne... 9 Rollefordeling på SOSU Sjælland om IKV i AMU... 9 Interessenter... 9 Rollefordeling og kompetencekrav på EUC Nordvestsjælland i før-fasen til IKV... 9 Sekretariat/omstilling... 9 Kursussekretærer... 9 Studiesekretærer... 9 Konsulenter Vejledere Faglærere Uddannelseschefer Rollefordeling på Selandia Erhvervsrettede Uddannelser ift. IKV henvendelser Receptionister Kursus- og studiesekretærer VEU konsulenter Uddannelseschefer og Uddannelsesledere Vejledere/Faglærere Flowdiagrammer om før-fasen til IKV i AMU SOSU Sjælland EUC Nordvestsjælland Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Kontaktoplysninger VEU konsulenter i VEU-Center Vestsjælland

3 Formålet med udviklingsprojektet I før-fasen til IKV sætter vi fokus på medarbejdernes job- og beskæftigelsesperspektiv samt jobprofiler og arbejdsopgaver som kommer til at danne grundlag for den efterfølgende målrettede individuelle kompetencevurdering (IKV). Målet med IKV er at iværksætte uddannelsesplaner, som matcher deltagernes og virksomhedernes aktuelle og mere langsigtede kompetenceudviklingsbehov. Afsættet for disse planer er en anerkendelse af deltagernes eksisterende kompetencer og erfaringer. Ambitionen er at få udbredt kendskabet til processerne, i forbindelse med brugen af IKV, som et redskab til en målrettet uddannelsesplanlægning i forhold til bestemte job- og kompetenceprofiler. Definition af før-fasen til en målrettet IKV for ansatte Før-fasen skal forstås som det indledende arbejde i at skabe en målrettet individuel kompetencevurdering ud fra en aktuel eller fremtidig jobprofil. Denne kan omskrives til en kompetenceprofil der indeholder viden, færdigheder og holdninger, som ligger til grund for jobbet. Baggrund Alle borgere, kan på en relevant uddannelsesinstitution få tilbudt en kompetencevurdering op imod en konkret uddannelse eller et uddannelsesmål. Virksomheder kan med fordel gøre brug af realkompetencevurderinger som redskab til målrettet kompetenceudvikling for ansatte f.eks.: Når virksomheder skal tilpasse sig udvikling i samfundet og på markedet. Når der er krise og virksomheden skal omstrukturere. Når virksomheder ønsker et generelt kompetenceløft for medarbejderne. 3

4 Udfordringen i før-fasen Vurderingen af en persons realkompetencer, skal i den danske model for realkompetencevurdering, normalt holdes op imod uddannelsessystemets enkelte uddannelsesmål og ikke de jobfunktioner som medarbejderne rent faktisk skal varetage. Det kan for virksomhederne være en udfordring og derfor skal der ske et samspil mellem uddannelsesudbyderen og virksomheden for at omsætte kompetenceprofilerne til uddannelsesmål og reel målrettet uddannelsesplanlægning med jobprofilen i fokus: 4

5 Den virksomhedsmæssige kontekst er ofte et behov for at få et kompetenceoverblik over virksomhedens samlede medarbejderkompetencer, til brug for den fremtidige mere strategiske uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden. Derfor skal der være en aktiv før-fase inden selve kompetencevurderingen af medarbejderne. IKV i relation til virksomheden og arbejdsfunktionerne på arbejdspladsen er en kendt udfordring for skolerne, som vi i det følgende vil give nogle praktiske anvisninger på hvordan gør vi så, inden selve kompetencevurderingen iværksættes. Organisering og rollefordeling for aktører i før-fasen Det er afgørende, at der er sammensat et godt samarbejdsnetværk af aktører som kan støtte udviklingen i før-fasen. Det kan være uddannelseskonsulenter, IKV-praktikere, virksomhedsledere og medarbejderrepræsentanter samt andre relevante aktører som sammen skal iværksætte det videre forløb i faserne fra afklaring til målrettet IKV: Fælles opgaver for skole, virksomhed og øvrige: Formulere formålet og forventningerne til samarbejdet om før-fasen og det videre forløb herunder IKV og uddannelsesplan. Sikre at der er sammensat et godt samarbejdsnetværk af aktører, som kan støtte udviklingen. Aftale hvem gør hvad i det videre forløb, klar ansvarsfordeling mellem skole, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere i opgaven. 5

6 Sikre at virksomheden har et overblik over udfordringer i forhold til indsatsområder. Det kan være nye kundeområder, ny teknologi, nye strukturer, som giver et billede af den forandring organisationen har brug for. Sikre at hele organisationen har en forståelse for de fremtidige udfordringer og forandringer og hvad de betyder for forskellige led i organisationen. Virksomhedens opgave er at: bidrage med en klar formuleret strategi, indeholdende klare fremtidige indsatsområder. Udgangspunktet er virksomhedens udfordringer samt at sikre at hele organisationen har en forståelse for de fremtidige kompetencekrav. sikre, at der med udgangspunkt i virksomhedens fremtidige indsatsområder, er formuleret en tydelig jobprofil. der i samarbejde med ledere og medarbejdere, er formuleret tydelige fremtidige arbejdsopgaver og gerne også kompetenceprofiler. definere ledelsens aktive rolle, dels i kompetencevurderingen og i det videre udviklingsforløb. beskrive jobprofiler, arbejdsopgaver og kompetencebehov. medvirke ved udvikling af interviewskemaer, spørgeguide til en målrettet IKV. sikre motivation og ejerskabet til processen. tilrettelægge efterfølgende uddannelse med udgangspunkt i kompetencegab. afdække læringsmuligheder i praksis. Uddannelsesinstitutionernes opgaver med jobprofilen i fokus Uddannelseskonsulenten og IKV-praktikerne skal på baggrund af virksomhedens oplysninger om arbejdsområder, jobprofiler og kompetenceprofiler kunne omsætte disse til relevante uddannelsesmål ved at udpege relevante FKB er med tilhørende AMU-mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod de for virksomheden relevante uddannelsesmål. 6

7 Uddannelsesinstitutionen skal med baggrund i kompetenceprofiler: Udvikle interviewskemaer, spørgeguide til en målrettet IKV. Medvirke til at sikre motivation og ejerskabet til processen. Sikre at der kan tilrettelægges uddannelse med udgangspunkt i kompetencegab. Metoder og redskaber i før-fasen (case) PROCESBESKRIVELSE, IKV for medarbejdere i en virksomhed Konkret eksempel fra anlægsområdet, Park og Vej: Virksomheden har et ønske om Individuel Kompetence Vurdering af alle medarbejdere som er ansat ved Park og Vej i kommunen. Formålet er at bruge IKV som et redskab til uddannelsesplanlægning, at arbejde hen imod en fremtidssikring af arbejdspladsen samt at sikre de nødvendige medarbejderkompetencer nu og på længere sigt. Nogle trin på vejen i før-fasen: 1: Indledende møder mellem virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter og uddannelsesudbyder/e, samt andre relevante aktører, herunder konsulent fra jobcentret og faglige organisationer. 2: Uddannelseskonsulenten/ IKV-praktikeren og virksomheden får sammen et fælles overblik over virksomhedens forskellige arbejdsopgaver/ jobfunktioner/ kompetencer mv. i de enkelte afdelinger. Virksomheden fremsender så vidt muligt relevante jobbeskrivelser (eller beskrivelse af arbejdsfunktioner /opgaver) for de medarbejdergrupper, der skal kompetencevurderes. 3: På baggrund af virksomhedens forskellige jobfunktioner/arbejdsopgaver udarbejdes der sammen med virksomheden et IKV-spørgeskema (selvevalueringsskema). Jobkompetencer matches med uddannelseskompetencer (hvilke AMU-mål dækker over kompetencen). Opgaven er nu at få udarbejdet et målrettet selvevalueringsskema målt op imod IKV i AMU (konkrete AMU-mål eller hel FKB) 4: IKV selvevaluering foregår f.eks. over en arbejdsdag (eller splittet op ad flere gange). Forløbet afvikles som fællesmøde (alle medarbejdere i virksomheden eller afdelingen) hvor ledelsesrepræsentanter fra virksomheden samt skolens IKV-praktiker/e er til stede og styrer forløbet. Alle medarbejdere samtidig, for at opnå fælles billede, motivation og ejerskab. Processen forløber sig således at medarbejderne først bliver orienteret grundigt om formålet med en kompetencevurdering. Såvel for den enkelte ansatte som for afdelingen/ virksomheden som helhed. På den måde forsøges det at sikre ejerskabet og et fælles billede af arbejdsfunktioner og kompetencebehov nu og i fremtiden. 7

8 5: Deltagerne får en motiverende opgave inden udfyldelse af IKVselvevalueringsskema: Hvordan ser I som medarbejderne jeres arbejdsopgaver? Nu?... om 5 år? om 10 år? Udgangspunktet for diskussionen er de arbejdsopgaver, som skal klares nu og hvilke nye krav man tror, der kommer. Deltagerne får på den måde en snak om hvad de kan nu og hvilke nye kompetencer de skal forudse. Nu er deltagerne mere klar og motiveret til at udfylde selvevalueringsskemaer. 6: Medarbejderne udfylder det selvevalueringsskema (IKV-skema), der er udarbejdet og rettet mod de kompetencer der indgår som drivkraft i de ydelser, som arbejdspladsen foretager i dag og fremadrettet. Alle udfyldte IKV-skemaer efterbehandles af skolen IKV-praktikerne, og samles i et fælles kompetenceskema, således at arbejdspladsen kan få et overblik over kompetencegab eller skjulte kompetencer. De individuelle skemaer (IKV-skemaer) kan arbejdspladsen bruge i forbindelse med MUS-samtaler og opkvalificeringsplan/uddannelsesplan for de enkelte medarbejdere. 7: IKV og uddannelsesplanlægning - formålet er at bruge IKV som et redskab til uddannelsesplanlægning, at arbejde hen imod en fremtidssikring af arbejdspladsen samt at sikre de nødvendige medarbejderkompetencer. Eksempelvis kan et delmål være at alle ufaglærte som arbejder på det grønne område får udarbejdet en plan (f.eks. GVU-plan) for at uddanne sig til anlægsgartnerassistent via AMU eller med merit til skoleforløb på igangværende erhvervsuddannelse. Nødvendige værktøjer: Spørgeguides til forskellig medarbejdergrupper. Afklaringsredskaber. Værktøjer til definering af jobprofiler. Kompetenceprofil redskaber (fremadrettet dokumentation). 8

9 Rollefordeling internt på skolerne Eksempler fra SOSU Sjælland, EUC Nordvestsjælland og Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Rollefordeling på SOSU Sjælland om IKV i AMU Kursuschefen er ansvarlig for VEU-indsatsen og IKV. Ad hoc-arbejdsgrupper, der kan udvikle før-fasen til IKV. VEU konsulenter der kan koble voksenvejledning og kompetencevurdering (IKV) generelt på tværs af skolesamarbejdet. Fagfaglige konsulenter der har afklaringskompetencer inden for sosu-pæd-psyk. Kursussekretærer implementerer brugen af kompetencebeviser og informerer om IKV samt henvisninger. Interessenter: LUU Uddannelseskoordinatorer Jobcentre A-kasser og Faglige Organisationer ledige/ansatte VEU-centre - ledere/kolleger i SOSU Sjælland informeres i det opsøgende arbejde og i eksisterende mødefora/netværk/relationer genetablering af RKV/IKV arbejdsgruppen med Uddannelsesvejledningen flere deltager i landsdækkende RKV/IKV netværk - NVR Rollefordeling og kompetencekrav på EUC Nordvestsjælland i før-fasen til IKV: - hvem ved hvad og hvem gør hvad? Sekretariat/omstilling: Skal vide hvad IKV til AMU og EUD er. Skal kunne forklare kort hvad en IKV er. Videreformidle en henvendelse om IKV i til rette person. Kursussekretærer: Viden om proces i IKV i AMU. Være tovholder på IKV I AMU. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser for AMU. Orientere om økonomien i forbindelse med deltagelse i IKV i AMU. Vide hvad IKV til GVU er. Kunne forklare hvad IKV til GVU er. Studiesekretærer: Vide hvad IKV til EUD er. Kunne forklare hvad IKV til EUD er. Kunne redegøre for faserne i en GVU. Videreformidle en henvendelse vedr. IKV til GVU til rette person på skolen.. 9

10 Konsulenter: I forbindelse med virksomhedsbesøg orienteres, rådgives og vejledes altid om muligheder ved individuel kompetencevurdering og hvordan det gribes an - herunder også økonomi. Videreformidle henvendelser omkring IKV i AMU eller til GVU til rette person på skolen. Indledende samtaler med virksomheder, jobcentre, anden aktør, a-kasser, faglige organisationer ol. ift. IKV. Vejledere: Vide hvad IKV i AMU og IKV til GVU er. Vejlede ift. IKV til GVU og til AMU. Kende skolens interne procedurer ift. GVU og IKV i AMU. Videreformidle en henvendelse vedr. IKV til GVU til rette person på skolen. Holde evaluerende samtaler med elev som har fået foretaget IKV til EUD på skolen. Faglærere Have forståelse for hvad IKV i AMU og til EUD er. Kunne informere og rådgive omkring IKV i AMU og til GVU. Kende skolens interne procedurer ift. GVU og IKV i AMU. Sikre gennemførelse af IKV. Uddannelseschefer: Ledelsesmæssig opbakning til IKV i AMU og EUD herunder GVU. Motivere skolens medarbejdere til at bakke op om skolens strategi og procedurer i forhold til IKV i AMU og til IKV til EUD. Sikre kontinuerlig udvikling af skolens tilbud om IKV i AMU og til GVU. Sikre at alle relevante medarbejdere ved hvad IKV i AMU og til GVU er. Sikre at der udarbejdes og opdateres vurderingsmateriale samt procedurer til området. Sikre at egne medarbejdere er klar over, hvordan der skaffes viden på området samt hvor procedurer mv. kan findes. 10

11 Rollefordeling på Selandia Erhvervsrettede Uddannelser ift. IKV henvendelser Det er altid målet, at personen der henvender sig får den korteste vej til den relevante kollega. Receptionister: Skal vide hvad IKV i AMU er. Kunne forklare kort hvad IKV i AMU er. Videreformidle en henvendelse om GVU og IKV i AMU til rette person på skolen. Kursus- og studiesekretærer: Skal vide hvad IKV i AMU er. Kunne forklare kort hvad IKV i AMU er. Videreformidle en henvendelse om IKV i AMU til rette person på skolen. Skal indkalde IKV deltagere. Kursussekretærerne skal kunne redegøre for faserne i en IKV i AMU. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser. Orientere om økonomien i forbindelse med deltagelse i IKV i AMU. VEU konsulenter: Skal vide hvad IKV i AMU er, herunder økonomi. I forbindelse med virksomhedsbesøg orienteres, rådgives og vejledes altid om muligheder ved individuel kompetencevurdering og hvordan det gribes an. Kunne orientere om hele før-fasen når det drejer sig om IKV for ansatte. Kunne gennemføre alle før-faseopgaverne og processerne forud for en IKV for ansatte, herunder ud fra de af virksomheden oplyste jobfunktioner, arbejdsområder og kompetencekrav, og omsætte og udpege relevante FKB er med tilhørende AMU-mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod de for virksomheden relevante uddannelsesmål. Være tovholder på større IKV forløb for virksomheder og samarbejde med underviserne. Kunne videreformidle individuelle henvendelser om IKV til den rette afdeling og person. Kunne varetage indledende og opfølgende samtaler med IKV deltager. Afholde indledende samtale med virksomhedsleder, medarbejdergrupper, jobcentre mfl. Guide og vejlede i forhold til Uddannelseschefer og Uddannelsesledere: Ledelsesmæssig opbakning til IKV i AMU. Motivere skolens medarbejdere til at bakke op om skolens strategi og procedurer i forhold til IKV i AMU. Sikre kontinuerlig udvikling af skolens tilbud om IKV i AMU. Kunne formidle en henvendelse om IKV i AMU til rette person. 11

12 Vejledere/Faglærere Generel information og rådgivning om IKV i AMU. Indledende samtale med IKV deltager. Forberede og tilrettelægge GVU eller IKV aktiviteten. Har kendskab til Udarbejde vurderingsmateriale. Afprøve og vurdere med henblik på uddannelses- og kompetencebeviser. Udarbejde uddannelsesplaner. Give afsluttende vejledning til IKV deltageren. 12

13 Flowdiagrammer om før-fasen til IKV i AMU SOSU Sjælland Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på SOSU Sjælland kundehenvendelse/ønske om kompetencevurdering af medarbejdere De udvalgte kurser drøftes med virksomheden Forespørgslen videregives til VEU konsulent, der kan koble voksenvejledning og komptencevurdering (IKV) generelt på tværs af skolesamarbejdet Gennemførelse af IKV og udarbejdelse af individuelle målrettede uddannelsesplaner for medarbejderne VEU konsulenten præsenterer uddannelsesplanerne for virksomheden. Fagfaglige konsulenter med afklaringskompetencer inden for sosu-pædpsyk kobles på Det afklares hvilke kurser/uddannelse der skal måles op imod VEU konsulenten udarbejder uddannelsesforløb i samarbejde med virksomheden Kursussekretærer implementerer brugen af kompetencebeviser og informerer om IKV samt henvisninger 13

14 EUC Nordvestsjælland Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på EUC Nordvestsjælland Kundehenvendelse/ønske fra virksomheder om kompetencevurdering af medarbejdere VEU konsulenten indrager/samarbejder med relevante skoler/fagpersoner m.m. Forespørgsel videregives til relevant VEU - konsulent (se oversigt på veu-center.dk) og veucentervestsj.dk Medarbejderne kan selvevaluere via skema eller evt. via http.//minkompetencemappe.dk VEU konsulenten orienterer, rådgiver og vejleder om mulighederne for individuel kompetencevurdering og hvorledes det gribes an. Faglærer vurderer medarbejderne og udarbejder uddannelsesplan. Faglærer informerer VEU konsulent og kursussekretær(er) VEU konsulenten afdækker ud fra oplysningerne fra virksomheden relevante AMU mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod virksomhedens behov VEU konsulenten præsenterer uddannelsesplanerne for virksomheden Kursussekretær udsteder kompetencebeviser og uddannelsesbeviser VEU konsulenten igangsætter øvrige aktiviteter i samarbejde med virksomheden 14

15 Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på Selandia Kundehenvendelse/ønske fra virksomheder om kompetencevurdering af medarbejdere De udvalgte kurser drøftes med virksomheden Forespørgslen videregives til relvant VEUkonsulent (se veu-center.dk) og veucentervestsj.dk Det endelige valg af de relevante uddannelsesmål til brug for IKV. VEU konsulenten drøfter med pågældende arbejdsgiver og tager initiativ til det videre forløb herunder anbefaler hvilke aktører der skal inddrages Udarbejdelse af målrettet IKV selvevalueringsskema Et relevant netværk af aktører inddrages (arbejdsgiver-medarbejderrepræsentant, skole(er), evt. faglige organisationer, jobcentermedarbejder m.fl) Gennemførelse af IKV og udarbejdelse af individuelle målrettede uddannelsesplaner for medarbejderne. VEU konsulenten afdækker hvilke AMU brancheområder der er tale om og inddrager/samarbejder med relevante skoler/fagpersoner/ikv-praktikere Præsentation af uddannelsesplaner for iværksættelse af aktiviteterne. Det afklares hvilke kurser eller uddannelser IKV skal måles op imod 15

16 Kontaktoplysninger VEU konsulenter i VEU-Center Vestsjælland I forbindelse med virksomhedshenvendelser om før-fasen til IKV i AMU kan følgende VEU konsulenter kontaktes: EUC Nordvestsjælland Susanne Vang Jensen Tlf.: mail: SOSU Sjælland Hanne Nielsen Mobil: mail: Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Troels Stilling Stensballe Mobil: mail: Se endvidere VEU-Center Vestsjællands øvrige kontaktoplysninger på: Tlf

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Kvalitet i RKV. FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8

Kvalitet i RKV. FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8 Kvalitet i RKV FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8 23.febuar 2015 Ulla Nistrup NVR/VIA UC Troels S Stensballe, Selandia/VEU Center Vestsjaelland Michael Andersen, Eva 1 Program Velkomst og program

Læs mere

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt

Læs mere

Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte Aalborg /Himmerland Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte Vejledning for før fasen virksomhed - IKV på AMU Nordjylland. Der er i denne vejledning taget udgangspunkt i et uddannelsesbehov ved

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder Vejledning til Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder VEU-center MidtØst Materiale om IKV før-fasen er udarbejdet af VEU konsulenter fra VEU-center MidtØst (Tradium og Mercantec). September 2014 Metoder

Læs mere

Håndbog. Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning. Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland.

Håndbog. Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning. Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland. Håndbog Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland. Materialet er udarbejdet i forbindelse med TUP 2012 projekt, 1. halvår

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Vækst! dine muligheder

Vækst! dine muligheder Vækst! dine muligheder et pilotprojekt inden for det grønne område, som styrker samspillet mellem virksomheder, skoler og andre partnere i.f.t. målrettet efteruddannelse. Vækst dine muligheder et pilotprojekt

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 Task Force VEU- Center Vest VEU Center-Syd Kl. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force august september 2014 Programpunkt 08.30 08.50 Velkomst v/karin

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job"

Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job NOTAT Projekt Vurdering af kunnen mod nye job Dato 2012-10-09 Afrapportering på forandringsteoriworkshop for projektet Vurdering af kunnen mod nye job" Nedenstående er referat af den forandringsteoriworkshop,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger -sådan laver du autentiske problemstillinger Aarhus tekniske Skole Tekniske Skoler Østjylland Århus Købmandsskole Forord Kompetencevurdering

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne RAR vejlederkonference, 7.12.2016 Vejen til job En anden vej Realkompetencer

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1 STRUKTURERET IKV I AMU Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-50-4

Læs mere

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU Maj 2014 NORD Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 19.08.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Mål: Flere voksne tager en erhvervsuddannelse. Kunderne skal føle sig godt behandlet.

Mål: Flere voksne tager en erhvervsuddannelse. Kunderne skal føle sig godt behandlet. Erhvervsuddannelse for voksne Realkompetencevurdering Mangler 30.000 faglærte i 2020 I 2020 vil vi mangle over 30.000 faglærte, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mål: Flere voksne tager

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse hvordan? Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU. - Evaluering

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU. - Evaluering Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - Evaluering Bruno Clematide Kubix December 2014 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk Indhold Evalueringsdesign...

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Juli 2009 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Bogbinder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 4: FremKom

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

UDDANNELSESSTRATEGI FOR HANDICAPOMRÅDE GULDBORGSUND

UDDANNELSESSTRATEGI FOR HANDICAPOMRÅDE GULDBORGSUND UDDANNELSESSTRATEGI FOR HANDICAPOMRÅDE GULDBORGSUND September 2009. "Giv en mand en fisk, og han har mad til en dag, lær en mand at fiske, og han har mad til hele livet" (ukendt) Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB NVR - Vejle FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB 23.01.14 1 Hvad er vores mål i projektet? At udvikle og forbedre fælles metoder, redskaber og procedurer

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Redigeringsteknikker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere