Før-fasen til IKV for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før-fasen til IKV for virksomheder"

Transkript

1 Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center Vestsjælland: Susanne Vang Jensen, EUC Nordvestsjælland Hanne Nielsen, SOSU Sjælland Eva Rosengren og Troels Stilling Stensballe, Selandia revideret august 2014

2 Indholdsfortegnelse Formålet med udviklingsprojektet... 3 Definition af før-fasen til en målrettet IKV for ansatte... 3 Baggrund... 3 Udfordringen i før-fasen... 4 Organisering og rollefordeling for aktører i før-fasen... 5 Fælles opgaver for skole, virksomhed og øvrige... 5 Virksomhedens opgave er at... 6 Uddannelsesinstitutionernes opgaver med jobprofilen i fokus... 6 Uddannelsesinstitutionen skal med baggrund i kompetenceprofiler... 7 Metoder og redskaber i før-fasen (case)... 7 PROCESBESKRIVELSE, IKV for medarbejdere i en virksomhed... 7 Nogle trin på vejen i før-fasen... 7 Rollefordeling internt på skolerne... 9 Rollefordeling på SOSU Sjælland om IKV i AMU... 9 Interessenter... 9 Rollefordeling og kompetencekrav på EUC Nordvestsjælland i før-fasen til IKV... 9 Sekretariat/omstilling... 9 Kursussekretærer... 9 Studiesekretærer... 9 Konsulenter Vejledere Faglærere Uddannelseschefer Rollefordeling på Selandia Erhvervsrettede Uddannelser ift. IKV henvendelser Receptionister Kursus- og studiesekretærer VEU konsulenter Uddannelseschefer og Uddannelsesledere Vejledere/Faglærere Flowdiagrammer om før-fasen til IKV i AMU SOSU Sjælland EUC Nordvestsjælland Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Kontaktoplysninger VEU konsulenter i VEU-Center Vestsjælland

3 Formålet med udviklingsprojektet I før-fasen til IKV sætter vi fokus på medarbejdernes job- og beskæftigelsesperspektiv samt jobprofiler og arbejdsopgaver som kommer til at danne grundlag for den efterfølgende målrettede individuelle kompetencevurdering (IKV). Målet med IKV er at iværksætte uddannelsesplaner, som matcher deltagernes og virksomhedernes aktuelle og mere langsigtede kompetenceudviklingsbehov. Afsættet for disse planer er en anerkendelse af deltagernes eksisterende kompetencer og erfaringer. Ambitionen er at få udbredt kendskabet til processerne, i forbindelse med brugen af IKV, som et redskab til en målrettet uddannelsesplanlægning i forhold til bestemte job- og kompetenceprofiler. Definition af før-fasen til en målrettet IKV for ansatte Før-fasen skal forstås som det indledende arbejde i at skabe en målrettet individuel kompetencevurdering ud fra en aktuel eller fremtidig jobprofil. Denne kan omskrives til en kompetenceprofil der indeholder viden, færdigheder og holdninger, som ligger til grund for jobbet. Baggrund Alle borgere, kan på en relevant uddannelsesinstitution få tilbudt en kompetencevurdering op imod en konkret uddannelse eller et uddannelsesmål. Virksomheder kan med fordel gøre brug af realkompetencevurderinger som redskab til målrettet kompetenceudvikling for ansatte f.eks.: Når virksomheder skal tilpasse sig udvikling i samfundet og på markedet. Når der er krise og virksomheden skal omstrukturere. Når virksomheder ønsker et generelt kompetenceløft for medarbejderne. 3

4 Udfordringen i før-fasen Vurderingen af en persons realkompetencer, skal i den danske model for realkompetencevurdering, normalt holdes op imod uddannelsessystemets enkelte uddannelsesmål og ikke de jobfunktioner som medarbejderne rent faktisk skal varetage. Det kan for virksomhederne være en udfordring og derfor skal der ske et samspil mellem uddannelsesudbyderen og virksomheden for at omsætte kompetenceprofilerne til uddannelsesmål og reel målrettet uddannelsesplanlægning med jobprofilen i fokus: 4

5 Den virksomhedsmæssige kontekst er ofte et behov for at få et kompetenceoverblik over virksomhedens samlede medarbejderkompetencer, til brug for den fremtidige mere strategiske uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden. Derfor skal der være en aktiv før-fase inden selve kompetencevurderingen af medarbejderne. IKV i relation til virksomheden og arbejdsfunktionerne på arbejdspladsen er en kendt udfordring for skolerne, som vi i det følgende vil give nogle praktiske anvisninger på hvordan gør vi så, inden selve kompetencevurderingen iværksættes. Organisering og rollefordeling for aktører i før-fasen Det er afgørende, at der er sammensat et godt samarbejdsnetværk af aktører som kan støtte udviklingen i før-fasen. Det kan være uddannelseskonsulenter, IKV-praktikere, virksomhedsledere og medarbejderrepræsentanter samt andre relevante aktører som sammen skal iværksætte det videre forløb i faserne fra afklaring til målrettet IKV: Fælles opgaver for skole, virksomhed og øvrige: Formulere formålet og forventningerne til samarbejdet om før-fasen og det videre forløb herunder IKV og uddannelsesplan. Sikre at der er sammensat et godt samarbejdsnetværk af aktører, som kan støtte udviklingen. Aftale hvem gør hvad i det videre forløb, klar ansvarsfordeling mellem skole, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere i opgaven. 5

6 Sikre at virksomheden har et overblik over udfordringer i forhold til indsatsområder. Det kan være nye kundeområder, ny teknologi, nye strukturer, som giver et billede af den forandring organisationen har brug for. Sikre at hele organisationen har en forståelse for de fremtidige udfordringer og forandringer og hvad de betyder for forskellige led i organisationen. Virksomhedens opgave er at: bidrage med en klar formuleret strategi, indeholdende klare fremtidige indsatsområder. Udgangspunktet er virksomhedens udfordringer samt at sikre at hele organisationen har en forståelse for de fremtidige kompetencekrav. sikre, at der med udgangspunkt i virksomhedens fremtidige indsatsområder, er formuleret en tydelig jobprofil. der i samarbejde med ledere og medarbejdere, er formuleret tydelige fremtidige arbejdsopgaver og gerne også kompetenceprofiler. definere ledelsens aktive rolle, dels i kompetencevurderingen og i det videre udviklingsforløb. beskrive jobprofiler, arbejdsopgaver og kompetencebehov. medvirke ved udvikling af interviewskemaer, spørgeguide til en målrettet IKV. sikre motivation og ejerskabet til processen. tilrettelægge efterfølgende uddannelse med udgangspunkt i kompetencegab. afdække læringsmuligheder i praksis. Uddannelsesinstitutionernes opgaver med jobprofilen i fokus Uddannelseskonsulenten og IKV-praktikerne skal på baggrund af virksomhedens oplysninger om arbejdsområder, jobprofiler og kompetenceprofiler kunne omsætte disse til relevante uddannelsesmål ved at udpege relevante FKB er med tilhørende AMU-mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod de for virksomheden relevante uddannelsesmål. 6

7 Uddannelsesinstitutionen skal med baggrund i kompetenceprofiler: Udvikle interviewskemaer, spørgeguide til en målrettet IKV. Medvirke til at sikre motivation og ejerskabet til processen. Sikre at der kan tilrettelægges uddannelse med udgangspunkt i kompetencegab. Metoder og redskaber i før-fasen (case) PROCESBESKRIVELSE, IKV for medarbejdere i en virksomhed Konkret eksempel fra anlægsområdet, Park og Vej: Virksomheden har et ønske om Individuel Kompetence Vurdering af alle medarbejdere som er ansat ved Park og Vej i kommunen. Formålet er at bruge IKV som et redskab til uddannelsesplanlægning, at arbejde hen imod en fremtidssikring af arbejdspladsen samt at sikre de nødvendige medarbejderkompetencer nu og på længere sigt. Nogle trin på vejen i før-fasen: 1: Indledende møder mellem virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter og uddannelsesudbyder/e, samt andre relevante aktører, herunder konsulent fra jobcentret og faglige organisationer. 2: Uddannelseskonsulenten/ IKV-praktikeren og virksomheden får sammen et fælles overblik over virksomhedens forskellige arbejdsopgaver/ jobfunktioner/ kompetencer mv. i de enkelte afdelinger. Virksomheden fremsender så vidt muligt relevante jobbeskrivelser (eller beskrivelse af arbejdsfunktioner /opgaver) for de medarbejdergrupper, der skal kompetencevurderes. 3: På baggrund af virksomhedens forskellige jobfunktioner/arbejdsopgaver udarbejdes der sammen med virksomheden et IKV-spørgeskema (selvevalueringsskema). Jobkompetencer matches med uddannelseskompetencer (hvilke AMU-mål dækker over kompetencen). Opgaven er nu at få udarbejdet et målrettet selvevalueringsskema målt op imod IKV i AMU (konkrete AMU-mål eller hel FKB) 4: IKV selvevaluering foregår f.eks. over en arbejdsdag (eller splittet op ad flere gange). Forløbet afvikles som fællesmøde (alle medarbejdere i virksomheden eller afdelingen) hvor ledelsesrepræsentanter fra virksomheden samt skolens IKV-praktiker/e er til stede og styrer forløbet. Alle medarbejdere samtidig, for at opnå fælles billede, motivation og ejerskab. Processen forløber sig således at medarbejderne først bliver orienteret grundigt om formålet med en kompetencevurdering. Såvel for den enkelte ansatte som for afdelingen/ virksomheden som helhed. På den måde forsøges det at sikre ejerskabet og et fælles billede af arbejdsfunktioner og kompetencebehov nu og i fremtiden. 7

8 5: Deltagerne får en motiverende opgave inden udfyldelse af IKVselvevalueringsskema: Hvordan ser I som medarbejderne jeres arbejdsopgaver? Nu?... om 5 år? om 10 år? Udgangspunktet for diskussionen er de arbejdsopgaver, som skal klares nu og hvilke nye krav man tror, der kommer. Deltagerne får på den måde en snak om hvad de kan nu og hvilke nye kompetencer de skal forudse. Nu er deltagerne mere klar og motiveret til at udfylde selvevalueringsskemaer. 6: Medarbejderne udfylder det selvevalueringsskema (IKV-skema), der er udarbejdet og rettet mod de kompetencer der indgår som drivkraft i de ydelser, som arbejdspladsen foretager i dag og fremadrettet. Alle udfyldte IKV-skemaer efterbehandles af skolen IKV-praktikerne, og samles i et fælles kompetenceskema, således at arbejdspladsen kan få et overblik over kompetencegab eller skjulte kompetencer. De individuelle skemaer (IKV-skemaer) kan arbejdspladsen bruge i forbindelse med MUS-samtaler og opkvalificeringsplan/uddannelsesplan for de enkelte medarbejdere. 7: IKV og uddannelsesplanlægning - formålet er at bruge IKV som et redskab til uddannelsesplanlægning, at arbejde hen imod en fremtidssikring af arbejdspladsen samt at sikre de nødvendige medarbejderkompetencer. Eksempelvis kan et delmål være at alle ufaglærte som arbejder på det grønne område får udarbejdet en plan (f.eks. GVU-plan) for at uddanne sig til anlægsgartnerassistent via AMU eller med merit til skoleforløb på igangværende erhvervsuddannelse. Nødvendige værktøjer: Spørgeguides til forskellig medarbejdergrupper. Afklaringsredskaber. Værktøjer til definering af jobprofiler. Kompetenceprofil redskaber (fremadrettet dokumentation). 8

9 Rollefordeling internt på skolerne Eksempler fra SOSU Sjælland, EUC Nordvestsjælland og Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Rollefordeling på SOSU Sjælland om IKV i AMU Kursuschefen er ansvarlig for VEU-indsatsen og IKV. Ad hoc-arbejdsgrupper, der kan udvikle før-fasen til IKV. VEU konsulenter der kan koble voksenvejledning og kompetencevurdering (IKV) generelt på tværs af skolesamarbejdet. Fagfaglige konsulenter der har afklaringskompetencer inden for sosu-pæd-psyk. Kursussekretærer implementerer brugen af kompetencebeviser og informerer om IKV samt henvisninger. Interessenter: LUU Uddannelseskoordinatorer Jobcentre A-kasser og Faglige Organisationer ledige/ansatte VEU-centre - ledere/kolleger i SOSU Sjælland informeres i det opsøgende arbejde og i eksisterende mødefora/netværk/relationer genetablering af RKV/IKV arbejdsgruppen med Uddannelsesvejledningen flere deltager i landsdækkende RKV/IKV netværk - NVR Rollefordeling og kompetencekrav på EUC Nordvestsjælland i før-fasen til IKV: - hvem ved hvad og hvem gør hvad? Sekretariat/omstilling: Skal vide hvad IKV til AMU og EUD er. Skal kunne forklare kort hvad en IKV er. Videreformidle en henvendelse om IKV i til rette person. Kursussekretærer: Viden om proces i IKV i AMU. Være tovholder på IKV I AMU. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser for AMU. Orientere om økonomien i forbindelse med deltagelse i IKV i AMU. Vide hvad IKV til GVU er. Kunne forklare hvad IKV til GVU er. Studiesekretærer: Vide hvad IKV til EUD er. Kunne forklare hvad IKV til EUD er. Kunne redegøre for faserne i en GVU. Videreformidle en henvendelse vedr. IKV til GVU til rette person på skolen.. 9

10 Konsulenter: I forbindelse med virksomhedsbesøg orienteres, rådgives og vejledes altid om muligheder ved individuel kompetencevurdering og hvordan det gribes an - herunder også økonomi. Videreformidle henvendelser omkring IKV i AMU eller til GVU til rette person på skolen. Indledende samtaler med virksomheder, jobcentre, anden aktør, a-kasser, faglige organisationer ol. ift. IKV. Vejledere: Vide hvad IKV i AMU og IKV til GVU er. Vejlede ift. IKV til GVU og til AMU. Kende skolens interne procedurer ift. GVU og IKV i AMU. Videreformidle en henvendelse vedr. IKV til GVU til rette person på skolen. Holde evaluerende samtaler med elev som har fået foretaget IKV til EUD på skolen. Faglærere Have forståelse for hvad IKV i AMU og til EUD er. Kunne informere og rådgive omkring IKV i AMU og til GVU. Kende skolens interne procedurer ift. GVU og IKV i AMU. Sikre gennemførelse af IKV. Uddannelseschefer: Ledelsesmæssig opbakning til IKV i AMU og EUD herunder GVU. Motivere skolens medarbejdere til at bakke op om skolens strategi og procedurer i forhold til IKV i AMU og til IKV til EUD. Sikre kontinuerlig udvikling af skolens tilbud om IKV i AMU og til GVU. Sikre at alle relevante medarbejdere ved hvad IKV i AMU og til GVU er. Sikre at der udarbejdes og opdateres vurderingsmateriale samt procedurer til området. Sikre at egne medarbejdere er klar over, hvordan der skaffes viden på området samt hvor procedurer mv. kan findes. 10

11 Rollefordeling på Selandia Erhvervsrettede Uddannelser ift. IKV henvendelser Det er altid målet, at personen der henvender sig får den korteste vej til den relevante kollega. Receptionister: Skal vide hvad IKV i AMU er. Kunne forklare kort hvad IKV i AMU er. Videreformidle en henvendelse om GVU og IKV i AMU til rette person på skolen. Kursus- og studiesekretærer: Skal vide hvad IKV i AMU er. Kunne forklare kort hvad IKV i AMU er. Videreformidle en henvendelse om IKV i AMU til rette person på skolen. Skal indkalde IKV deltagere. Kursussekretærerne skal kunne redegøre for faserne i en IKV i AMU. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser. Orientere om økonomien i forbindelse med deltagelse i IKV i AMU. VEU konsulenter: Skal vide hvad IKV i AMU er, herunder økonomi. I forbindelse med virksomhedsbesøg orienteres, rådgives og vejledes altid om muligheder ved individuel kompetencevurdering og hvordan det gribes an. Kunne orientere om hele før-fasen når det drejer sig om IKV for ansatte. Kunne gennemføre alle før-faseopgaverne og processerne forud for en IKV for ansatte, herunder ud fra de af virksomheden oplyste jobfunktioner, arbejdsområder og kompetencekrav, og omsætte og udpege relevante FKB er med tilhørende AMU-mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod de for virksomheden relevante uddannelsesmål. Være tovholder på større IKV forløb for virksomheder og samarbejde med underviserne. Kunne videreformidle individuelle henvendelser om IKV til den rette afdeling og person. Kunne varetage indledende og opfølgende samtaler med IKV deltager. Afholde indledende samtale med virksomhedsleder, medarbejdergrupper, jobcentre mfl. Guide og vejlede i forhold til Uddannelseschefer og Uddannelsesledere: Ledelsesmæssig opbakning til IKV i AMU. Motivere skolens medarbejdere til at bakke op om skolens strategi og procedurer i forhold til IKV i AMU. Sikre kontinuerlig udvikling af skolens tilbud om IKV i AMU. Kunne formidle en henvendelse om IKV i AMU til rette person. 11

12 Vejledere/Faglærere Generel information og rådgivning om IKV i AMU. Indledende samtale med IKV deltager. Forberede og tilrettelægge GVU eller IKV aktiviteten. Har kendskab til Udarbejde vurderingsmateriale. Afprøve og vurdere med henblik på uddannelses- og kompetencebeviser. Udarbejde uddannelsesplaner. Give afsluttende vejledning til IKV deltageren. 12

13 Flowdiagrammer om før-fasen til IKV i AMU SOSU Sjælland Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på SOSU Sjælland kundehenvendelse/ønske om kompetencevurdering af medarbejdere De udvalgte kurser drøftes med virksomheden Forespørgslen videregives til VEU konsulent, der kan koble voksenvejledning og komptencevurdering (IKV) generelt på tværs af skolesamarbejdet Gennemførelse af IKV og udarbejdelse af individuelle målrettede uddannelsesplaner for medarbejderne VEU konsulenten præsenterer uddannelsesplanerne for virksomheden. Fagfaglige konsulenter med afklaringskompetencer inden for sosu-pædpsyk kobles på Det afklares hvilke kurser/uddannelse der skal måles op imod VEU konsulenten udarbejder uddannelsesforløb i samarbejde med virksomheden Kursussekretærer implementerer brugen af kompetencebeviser og informerer om IKV samt henvisninger 13

14 EUC Nordvestsjælland Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på EUC Nordvestsjælland Kundehenvendelse/ønske fra virksomheder om kompetencevurdering af medarbejdere VEU konsulenten indrager/samarbejder med relevante skoler/fagpersoner m.m. Forespørgsel videregives til relevant VEU - konsulent (se oversigt på veu-center.dk) og veucentervestsj.dk Medarbejderne kan selvevaluere via skema eller evt. via http.//minkompetencemappe.dk VEU konsulenten orienterer, rådgiver og vejleder om mulighederne for individuel kompetencevurdering og hvorledes det gribes an. Faglærer vurderer medarbejderne og udarbejder uddannelsesplan. Faglærer informerer VEU konsulent og kursussekretær(er) VEU konsulenten afdækker ud fra oplysningerne fra virksomheden relevante AMU mål til brug for en målrettet kompetencevurdering op imod virksomhedens behov VEU konsulenten præsenterer uddannelsesplanerne for virksomheden Kursussekretær udsteder kompetencebeviser og uddannelsesbeviser VEU konsulenten igangsætter øvrige aktiviteter i samarbejde med virksomheden 14

15 Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Flowdiagram før-fasen til IKV i AMU - når IKV gøres til et redskab for målrettet uddannelsesplanlægning på Selandia Kundehenvendelse/ønske fra virksomheder om kompetencevurdering af medarbejdere De udvalgte kurser drøftes med virksomheden Forespørgslen videregives til relvant VEUkonsulent (se veu-center.dk) og veucentervestsj.dk Det endelige valg af de relevante uddannelsesmål til brug for IKV. VEU konsulenten drøfter med pågældende arbejdsgiver og tager initiativ til det videre forløb herunder anbefaler hvilke aktører der skal inddrages Udarbejdelse af målrettet IKV selvevalueringsskema Et relevant netværk af aktører inddrages (arbejdsgiver-medarbejderrepræsentant, skole(er), evt. faglige organisationer, jobcentermedarbejder m.fl) Gennemførelse af IKV og udarbejdelse af individuelle målrettede uddannelsesplaner for medarbejderne. VEU konsulenten afdækker hvilke AMU brancheområder der er tale om og inddrager/samarbejder med relevante skoler/fagpersoner/ikv-praktikere Præsentation af uddannelsesplaner for iværksættelse af aktiviteterne. Det afklares hvilke kurser eller uddannelser IKV skal måles op imod 15

16 Kontaktoplysninger VEU konsulenter i VEU-Center Vestsjælland I forbindelse med virksomhedshenvendelser om før-fasen til IKV i AMU kan følgende VEU konsulenter kontaktes: EUC Nordvestsjælland Susanne Vang Jensen Tlf.: mail: SOSU Sjælland Hanne Nielsen Mobil: mail: Selandia Erhvervsrettede Uddannelser Troels Stilling Stensballe Mobil: mail: Se endvidere VEU-Center Vestsjællands øvrige kontaktoplysninger på: Tlf

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte Aalborg /Himmerland Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte Vejledning for før fasen virksomhed - IKV på AMU Nordjylland. Der er i denne vejledning taget udgangspunkt i et uddannelsesbehov ved

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Håndbog. Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning. Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland.

Håndbog. Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning. Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland. Håndbog Førfasen IKV i AMU inkl. Åben Vejledning Materialet omhandler processer hos EUC Nordvestsjælland, Selandia og SOSU Sjælland. Materialet er udarbejdet i forbindelse med TUP 2012 projekt, 1. halvår

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger

Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger Kompetencevurdering ved hjælp af autentiske problemstillinger -sådan laver du autentiske problemstillinger Aarhus tekniske Skole Tekniske Skoler Østjylland Århus Købmandsskole Forord Kompetencevurdering

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Industriens uddannelsesområde Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 2008 Kubix ApS

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 2008 SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk New Insight A/S Læderstræde

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling d. 26.11.2014 Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

10 råd til virksomheder

10 råd til virksomheder MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse V E STSJ Æ LLA ND MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse 1. Uddannelse

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

VEU-centrenes erfaringer med kompetencebehovsafklaring

VEU-centrenes erfaringer med kompetencebehovsafklaring VEU-centrenes erfaringer med kompetencebehovsafklaring Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren December 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 KOMPETENCEBEHOVSAFKLARING 3 BAGGRUNDEN

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere