Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne."

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 103 Offentligt 1 Åbent brev til folketingets Boligudvalg Slagelse september 2010 Vedr.: Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne. Gennem det sidste års tid og specielt de sidste par måneder har jeg med interesse fulgt den debat der er foregået i blandt andet i dagbladet Licitation omkring Huseftersynsordningen. Gennem de seneste tid har debatten været en følge af den hørings proces, der har været omkring bekendtgørelse nr.1520 om Huseftersynsordningen, Aktørerne i debatten har alle repræsenteret forskellige interesse grupper og indlæggene har båret præg af været farvet af disse interesser. Da jeg kan se der fremkommer nogle postulater både fra den ene og anden side, som kan medvirke til, at beslutningstagere kan træffe nogle beslutninger, som kan være farvet af interessegruppernes styrke og heftighed i indlæggene, ønsker jeg hermed at blande mig i debatten. For god ordens skyld, skal jeg oplyse, at min baggrund for at udtale mig, er som følger: Jeg har både en håndværksmæssig og ingeniørmæssig uddannelse og har 47 års branche erfaring. Heraf de 37 år som ingeniør. Jeg er beskikket Bygningssagkyndig med HE nr. 9. Det vil sige jeg blev beskikket i november 1995 og har været med fra starten af Huseftersynsordningen. Indtil dato har jeg udarbejdet lidt over et par tusinde tilstandsrapporter. Endvidere er jeg beskikket Energikonsulent ligeledes med EK nr. 9. Siden maj 2006 har jeg fungeret som teknisk revisor af Huseftersynsordningen på vegne af Erhvervs- og Bygestyrelsen i samarbejde med Dansk Energi Management A/S. I denne periode har jeg været afholdt fra selv at måtte udføre tilstandsrapporter og energimærker. Siden starten af Ankenævnet for Huseftersynets virke i år 2000 og indtil jeg påbegyndte funktionen som Teknisk revisor, har jeg endvidere været tilknyttet korpset af skønsmænd for ankenævnet. Da jeg derfor ikke er afhængig af nogen økonomiske interessegrupper(ejendomsmægler, forsikringsselskaber, køber eller sælger eller for den sags skyld brancheforening) mener jeg mig i stand til at kunne udtale mig på et uvildigt og seriøst grundlag. Det skal endvidere præciseres, at min henvendelse, udtalelser, samt holdninger, ene og alene er mine personlige og på ingen måde må tages som udtryk for hverken mine kollegaers, eller teknisk revisions synspunkter. Det ligger mig meget på sinde, at gengive de oplevelser og erfaringer, jeg dels har gjort gennem min tid som aktiv bygningssagkyndig med udførelse af tilstandsrapporter, energimærker, syn og skøn for ankenævnet, samt i særdeleshed mine oplevelser og erfaringer i forbindelse med min funktion som teknisk revisor. Det er min overbevisning, at nedenstående oplevelser og erfaringer vil kunne bidrage til, at Folketingets Boligudvalg vil træffe nogle rigtige og vigtige beslutninger om Huseftersynsordningen, der vil være til gavn og glæde for de forbruger ordningen er baseret på at skulle være til gavn for.

2 2 Lad det være sagt med det samme, at det er min overbevisning at loven om Huseftersyn er en succes. Men en ting er sjældent så god, at der ikke er plads til forbedringer. Specielt her vil jeg påpege det uheldige i, som det fungere i dag, at køber kan blive et offer for sælgers (og ejendomsmægleres) valg af bygningssagkyndige. Det skal endvidere præciseres, at det er en illusion at forestille sig, at der kan udarbejdes en 100 % korrekt tilstandsrapport på en ejendom. Der vil altid forekomme nuancer og forskelligheder, afhængig af den enkelte bygningssagkyndiges uddannelse, erfaring og grundighed men ikke mindst den personlige iagttagelsesevne og evne til at formidle og informerer om det iagttaget, er en vigtig faktor for en informativ og retvisende rapport. Derfor vil det altid være en fornuftig disposition, at køber alliere sig med egen bygningsrådgiver. To sæt øjne ser nu engang mere end et. I debatten om Huseftersynsordningen forsvarer direktøren for Brancheforeningen for bygningssagkyndige BfBE den nuværende udvælgelsesmetode af de bygningssagkyndige. Her bør det vække stof til eftertanke, at hovedparten og de toneangivende medlemmer af bestyrelsen i BfBE repræsentere de store firmaer i branchen, som nyder godt af de samarbejdsaftaler der er opnået med de forskellige forsikringsselskaber, som ejer de landsdækkende mæglerkæder. - Aftaler, som bevirker, at såfremt en sælger ønsker at anvende en anden bygningssagkyndig, end der hvor mæglerens forsikringsselskab har samarbejdsaftaler med, så bliver ejerskifteforsikringstilbuddet pludselig 20 25% dyrere. Hvilket ikke kan undgå at påvirke sælgeren til at beslutte sig for at lade ejendomsmægleren bestille en bygningssagkyndig gennem det forsikringsselskab han er i økonomisk sammenhørighed med (ejet af). Denne eksklusive aftale bliver derfor til gunst for ejendomsmægleren, som får henvisningsprovision fra forsikringsselskabet, når der bestilles et ejerskifteforsikringstilbud. Endvidere er den til gunst for de store firmaer, som har indgået aftaler med forsikringsselskaberne. Hvorved man bekvemt får tildelt arbejdsopgaver på bekostning af de mindre selvstændige i branchen. Forsikringsselskaberne afkræver efterfølgende de begunstigede bygningssagkyndige et beløb for at de har fået anvist en opgave. (denne trafik er efterhånden velkendt og dokumenterbar). Til historien skal det oplyses, at der gennem det sidste års tid, er blevet skabt en sammenslutning af frie uafhængige bygningssagkyndige, som består af små hundrede bygningssagkyndige. Denne er opstået i protest mod brancheforeningens politik, som de mener primært har varetaget de store firmaers interesser. I Licitationen bliver Vibeke Henriques fra Forsikring & Pension citeret for at udtale at hun ikke kender til nogen eksklusivaftaler og afviser det finder sted. - Men fakta viser noget andet. Endvidere har man fra Forsikring og Pension tidligere afvist angrebet på, at det er ejendomsmæglerne og forsikringsselskaberne som styrer Huseftersynsordningen. - Men fakta viser noget andet. For at belyse dette nærmer vil jeg fremkomme med nedenstående oplevelser fra min hverdag: Fravalg/tilvalg af bygningssagkyndig: I februar 2004 indgik Daværende Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen en aftale med Dansk Ejendomsmæglerforening om, at en ejendomsmægler ikke længere må rekvirere en tilstandsrapport direkte hos en bygningssagkyndig. Såfremt en sælger ikke selv ville kontakte en bygningssagkyndig, kunne ejendomsmægleren på sælgers vegne rekvirere en bygningssagkyndig via sit forsikringsselskab. Idet ministeriet mente at et forsikringsselskab havde stor interesse i at der blev lavet grundig og retvisende

3 tilstandsrapporter, da de ellers selv ville få problemer med skadeserstatninger på ejerskifteforsikringen. 3 Daværende branche forening SBB advarede kraftigt mod denne aftale, da man påpegede den økonomiske fællesinteresse der var mellem de af forsikringsselskaberne ejede ejendomsmægler kæder. Vi må desværre erkende i dag, at daværende brancheforenings advarsler var berettiget. Fra min dagligdag som teknisk revisor, har jeg flere gange lagt øre til bygningssagkyndige, som beklager sig over de er blevet blacklistet af nogle ejendomsmæglere og dermed af forsikringsselskaberne. Jeg har i min tid som aktiv bygningssagkyndig selv oplevet dette og kan frembringe skriftligt dokumentation på dette. FEM sekretariatet kan bekræfte at de jævnligt bliver ringet op af bygningssagkyndige med samme problem. Selvom forsikringsselskaberne på papiret skulle have den klare interesse i gode og retvisende tilstandsrapporter, så er det ikke altid denne praksis der udspiller sig hos personalet, som modtager bestillingen fra de enkelte ejendomsmæglere. Når personalet bliver mødt med en vred og sur ejendomsmægler, der absolut ikke vil se K3 Olsen på sine ejendomme og kun vil have K1 Nielsen, for ellers vil han ikke bestille ejerskifteforsikringen hos dem længere, så kan det ikke undgås at personalet bøjer af for presset så man kan blive fri for brokkeriet. Der er trods alt en fysisk og mental distance fra forsikringsselskabets bestillingskontor til direktionsgangen, hvor man gerne ønsker princippet om uvildige og retvisende rapporter fremmet. For at bekræfte denne trafik, kan jeg henvise til en retssag en bygningssagkyndig anlagde mod sit tidligere firma OBH for uberettiget fyring. Idet han var blevet fyret, fordi ejendomsmæglere i området kraftigt havde frabedt sig den aktuelle bygningssagkyndig på deres ejendomme. Under retssagen blev OBH s direktør Børge Danielsen citeret i Jyllandsposten for at have sagt: ja i denne branche kan man roligt sige, at man ikke ligefrem bliver populær, hvis man gør sit arbejde grundigt. Omgåelse af Bendt Bendtsens ejendomsmægleraftale: I mit virke som teknisk revisor, har jeg jævnligt hørt bygningssagkyndige, som ikke er tilknyttet de store firmaer, åbent og ærligt berette om, hvordan de får opgaver. Det sker ved at man har opnået et fornuftigt samarbejde med nogle lokale ejendomsmæglere, som er blevet tilfredse med det arbejde man præstere. Når der dukker et sælgeremne op, ringer ejendomsmægleren til den bygningssagkyndige og oplyser, at den og den er ved at sælge hus og skal have lavet en energimærke og tilstandsrapport. Den bygningssagkyndige ringer herefter op til sælger og fortæller at han høre ude i byen, de er ved at sælge hus og han i denne forbindelse gerne vil hjælpe dem med at udarbejde energimærke og tilstandsrapport på deres hus. Hvorefter der indgås aftale. I denne forbindelse kan jeg fortælle om en oplevelse fra sidste år, hvor jeg under en teknisk revision af en bygningssagkyndig, står og beklager mig lidt over den pågældendes lidt for flittige brug af K1 karakterer og manglende K3 anvendelse. Under denne samtale ringer den bygningssagkyndiges mobiltelefon som han tager. Det viser sig at være en ejendomsmægler han har opnået et fornuftigt samarbejde med. Denne beklager sig i kraftige vendinger over, at den bygningssagkyndige lige har afleveret en tilstandsrapport, hvor der forekommer for mange K3 karakterer, som nu gør hans ejendomshandel kompliceret og langvarig. Ejendomsmægleren siger direkte til ham, at såfremt han ikke ændre adfærd, kan han lige så godt benytte en anden fornuftigere bygningssagkyndig. Den bygningssagkyndige er naturligvis fortvivlet over situationen, for her står jeg og fortæller han skal være skarpere i sine registreringer og samtidig får han at vide fra sin arbejdsgiver

4 at han er for grundig. Jeg kan kun råde ham til at holde sin sti ren og udarbejde gode informative og grundige rapporter, så han kan sove roligere om natten. 4 Det kan ikke undgås at et sådan angreb fra en ejendomsmægler kan påvirke en bygningssagkyndig fremover, til mere eller mindre bevist, at neddrosle sine karakterangivelser og registreringer for at behage sælger eller ejendomsmægler. Selvom den bygningssagkyndige med sin selvrisiko på mellem kroner på sin ansvarsforsikring påtager sig en stor økonomisk risiko, kan denne risiko træde lidt i baggrunden, når det daglige brød skal på bordet. Det skal i øvrigt bemærkes, at den statistik der fremkommer over, hvem der bestiller tilstandsrapporter desværre er en illusion. Idet de mange bygningssagkyndige, som får et vink fra deres ejendomsmæglere, alle krydser af i feltet, at rapporten er bestilt af sælger. Statistikken som angiver at over halvdelen af rapporterne er bestilt af sælger, er derfor ikke retvisende for de faktiske forhold. Hvilket mange bygningssagkyndige vil kunne bekræfte. Det fremgår af betænkningen 1520 at det er udvalgets generelle opfattelse, at formidlingsbekendtgørelsens 9, stk. 1 og 2, i denne periode (efter 1. oktober 2006) har virket efter hensigten og således har medvirket til at sikre den bygningssagkyndiges uvildighed ved gennemgangen af konkrete ejendomme. Udvalgets opfattelse står i stærk kontrast til de erfaringer jeg har gjort mig, samt det de Frie og uafhængige bygningssagkyndige giver udtryk for. Eksklusivaftaler: Sidste år blev jeg kontaktet af en Erfa gruppe af bygningssagkyndige fra Lolland Falster. De fortalte fortvivlet at de havde haft et godt og fornuftigt samarbejde med ejendomsmæglerkæden Nybolig, hvor de blev adviseret om nye sælgere (som tidligere omtalt), men nu havde de fået at vide fra mæglerne, at der var kommet et skriftligt direktiv fra Nykredit, som forlangte at ejendomsmæglerne kun måtte benytte sig af, de af Nykredit udpegede bygningssagkyndige, man havde indgået special aftaler med. Såfremt en sælger alligevel benyttede sig af en egen valgt bygningssagkyndig, blev ejerskifte forsikringstilbuddet pålagt en fordyrelse på 20 %. Trods ihærdigt forsøg fra de bygningssagkyndige, lykkedes det ikke at få fingre i dette papir, som ejendomsmæglerne var bange for at udlevere, da det var stemplet fortroligt. Omgåelse af sælgers egen mulighed for valg af bygningssagkyndig: Under et kontrolbesøg i forbindelse med en teknisk revision i Nordsjælland, beklager sælger sig over, at der ikke er mulighed for at man selv kan vælge sin egen bygningssagkyndig. Det blev jeg naturligvis forundret over at høre og fortale, hvordan Huseftersynsordningen burde fungere med hensyn til valg af bygningssagkyndig. sælger fortalte så at de havde haft 5 forskellige ejendomsmæglere ude, som alle var fra en de landsdækkende kæder. Alle sammen havde sagt, at såfremt de skulle have ejendommen til salg, var sælger nødt til at lade dem om at rekvirer en bygningssagkyndig, for ellers kunne det ikke passe ind i deres koncept. Fra den ejendomsmægler som fik salget, blev der ikke forelagt en liste over bygningssagkyndige, hvorfra sælger selv kunne vælge en bygningssagkyndig. Efter min redegørelse om hvordan de reelt forholdt sig blev sælger selvsagt noget fortørnet over ejendomsmæglernes omgåelse af reglerne. Denne historie er langt fra enkelt stående. Jeg hører jævnligt tilsvarende historier, fra venner og bekendte, som er ved at sælge, eller har fået solgt hus. Men jeg skal samtidig erkende, at jeg har hørt enkelte tilfælde, hvor sælger oplyser, at ejendomsmægleren ikke ville have noget med rekvirering af en bygningssagkyndig og hvor man fik udleveret en liste

5 over bygningssagkyndige. 5 Manglende ansvarlig rådgivning fra ejendomsmæglerne: Jeg har gennem en del syn og skønssager erfaret, at ejendomsmæglerne aldrig rådgiver en køber til at tegne alle sine forsikringer i samme selskab, hvor man ønsker at tegne ejerskifteforsikring. Køber bliver påduttet den opfattelse, at når man siger ja, til at tegne en ejerskifteforsikring - så er det udelukkende det tilbud ejendomsmægleren lægger frem fra hans moderfirma, som skal tegnes. Det uheldige ved dette ligger i, at både en almindelig bygningskaskoforsikring og en ejerskifteforsikring har sammenfaldende forsikringsdækning på nogle områder. Såfremt der opstår en skade i et sådant område, bliver der altid en forfærdelig slåskamp for husejeren om at få et af selskaberne til at dække skaden. Da begge selskaber vil pege på den anden, som den der skal betale. Styring af Huseftersynsordningen: Det er bekymrende, at ejendomsmæglerne og forsikringsselskaberne i fællesskab udstikker reglerne for hvilken pris en bygningssagkyndig kan få for sin opgave hvor lang kredittid han skal give hvorvidt han skal yde gratis genbesigtigelse udarbejde gratis allonger udføre gratis tillægsrapporter Samt endvidere afkræve at en bygningssagkyndig skal aflevere en rapport senest 5 arbejdsdag efter ordren er afgivet. Hvilket ligeledes her, kan udsætte den bygningssagkyndige for et uheldigt pres, som kan påvirke kvaliteten af tilstandsrapporten. Konklusion: På baggrund af ovennævnte oplevelser, kan jeg kun anbefale, at man lytter til de Danske Bolig Advokaters forslag om, at en bygningssagkyndig bør udvælges af et uvildigt organ. Kun på denne måde kan man helt undgå ejendomsmæglernes til tider uheldige omgåelse af reglerne og sikre køber, at tilstandsrapporten er foretaget af en uvildig bygningssagkyndig uden særinteresser. Selv om det kan indebære at rapporterne bliver honoreret efter faste og ensartet takster, så må det i den sidste ende, være en afvejning mellem hensynet til pris konkurrence momentet, eller hensynet til forbrugernes beskyttelse. Forslag til rekvirering af en bygningssagkyndig: Da den overvejende del af den danske befolkning har adgang til internettet, bør rekvirering af en bygningssagkyndig foregå over internettet og kan evt. ske således: Rekvirenten går ind på HE sekretariatets hjemmeside. Indtaster nødvendige data. Rekvirenten modtager samtidig informationer om Huseftersynet og det praktiske i forbindelse med besigtigelsen. Herunder sælgeroplysningsskemaet. Ud fra geografien (postnummeret) finder programmet de aktuelle lokale konsulenter. Ud fra en prioriterings procedure udpeges den aktuelle konsulent. I denne procedure kan blandt andet indgå følgende parameter i sammenhæng: Konsulentens eget ønsket aktivitetsniveau. Efter tur. Belastning hos den enkelte konsulent (tildelte sager målt ud fra færdige indregistrerede sager). Så det sikres at der ikke ophobes sager, som ikke bliver afsluttet. (sikkerhed for hurtig ekspedition). Manglende efterlevelse af en vis ekspeditionstid, medføre, at konsulenten automatisk kommer ned i rækkefølgen til næste sagsomdeling. Konsulenten indtaster selv stopbarriere såsom ferie, sygdom, overbelastning o.s.v. Overbelastning i et område, medføre, at der søges konsulenter fra et naboområde.

6 Rekvirenten modtager automatisk mail besked, når rapporten er færdig. Hvorefter denne let kan udskrives med det samme og viderefordeles. Tekniske revisioner kan let udtages, såfremt programmet kan udvikles i et parallelt spor til de eksisterende programmer der arbejdes med inden for ordningen. (HE-web (arbejdsprogram for bygningssagkyndige) og HE-REV (for teknisk revision)) Antallet af revisioner bør evt. fordobles, så risikoen for at blive udtaget til kontrol animere den enkelte til at have skærpet iagttagelsesevne hele tiden. 6 Da mægleren hermed ikke kan opnå gevinst (som nu) ved at en bestemt konsulent anvendes, kan mægleren som service for sælger rekvirere rapporten, hvorved ulempen ved, at ikke alle har mulighed for at kunne bruge en computer. Da det hele kan foregå automatisk, skal der ikke ansættes personale til at fordele sagerne. Sekretariatets eget personale bør kunne varetage overvågningen af om systemet kørere. I øvrigt mener jeg at det program som tilstandsrapporterne bliver udarbejdet på (HE web) køre på servere hos kommunedata, da man her i forvejen har døgnbemanding. Tilsvarende kunne jo gøres med dette system. Økonomien bør være begrænset til udvikling af et sådant rekvisitions system. Driftsomkostningerne er meget begrænset, da der stort set ikke kræves personale udover overvågning af servere. Kommentarer i øvrigt til revidering af bekendtgørelse for Huseftersynsordningen: Ankenævn og teknisk revision slået sammen, finder jeg helt berettiget og fornuftigt. Jeg må dog kraftigt tilråde, at det fortsat bliver styret og kontrolleret af Erhvervs- og Byggestyrelsen for at opnå størst mulig uafhængighed af særinteresser, samt en vedvarende og ensartet håndtering af ordningen. Ligeledes skal det sikres, at de personer som skal udføre teknisk revision, samt syn og skøn, ikke selv må udføre tilstandsrapporter. Da det kun vil konflikte med uvildigheden, såfremt en teknisk revisor samtidig selv kan udføre tilstandsrapporter. Denne form har hidtil været praktiseret af Erhvervs- og byggestyrelsen i forbindelse med teknisk revision og bør være gældende praksis fremover. Karaktersystemet: Af Realdanias rapport»huseftersyn plus, minus ti år set med forbrugerøjne«fremgår det, at der i høj grad kan opstå misforståelser omkring den anvende karakterskala, selvom det samtidig fremgår, at en stor del af de adspurgte finder karaktersystemet logisk. Det er min erfaring, at karaktersystemet ofte forekommer mere vildledende, end vejledende. I det ejendomsmæglere bevist kan fremhæve ejendomme med kun K1, som væsentligt bedre end ejendomme med op til flere K3 karakterer. Hvilket ikke nødvendigvis behøver, at være den endegyldige sandhed. Fakta er at karaktersystemet blev indført for at skabe enkle, overskuelige og let forståelige rapporter. Men historien viser, at karaktersystemet gennem tiderne har givet anledning til mange uenigheder - selv blandt fagfolk, samt er årsag til, at der opstår tvister mellem køber/sælger og bygningssagkyndig. Af Realdanias rapport»huseftersyn plus, minus ti år set med forbrugerøjne«fremgår det, at forbrugerne i stor udstrækning efterspørger bedre information ved de enkelte skadesbemærkninger. For at imødekomme dels forbrugernes ønske om bedre information, dels for at imødegå de mange uenigheder og tvister der kan opstå i kølvandet på en evt. fejlanvendt, eller misforstået karakterangivelse, bør karaktersystemet udgå af tilstandsrapporterne og erstattes af en informativ tilstandsbeskrivelse For en køberne der står og skal tage stilling til deres livs største investering, er det vigtig at

7 7 vide, hvilke forhold ved ejendommen, der fremover kan tænkes at give dem økonomiske og sundhedsmæssige problemer. Tilstandsrapporten bør derfor i stedet give en beskrivelse af de forhold, så køberne i tide kan vurdere de konsekvenser de angivne forhold kan medføre. Det vil sige der skal ikke kun fokuseres på skader, eller forhold som kan medføre skader. Men på de tilstande ved en ejendom, som er/kan medføre en skade føre til sundhedsmæssige problemer (eks. skimmelsvamp) eller føre til personskade (faldulykker indebrænding). Det er reelt også det der ligger i rapporten i dag, men der har været en del fokus på fra forskellig side, at rapporten kun skulle være en skadesrapport. Tilstandsbeskrivelsen af de enkelte forhold bør derfor indeholde følgende elementer uden karakterangivelse: Hvor præcist er forholdet Hvad er forholdet. Hvad er årsag til forholdet. Hvilken konsekvens kan forholdet medføre. Med disse informationer fyldestgørende beskrevet i prosa, er det underordnet for en køber, hvorvidt nogle mener forholdet skal have K1, K2, eller K3. Med de korrekte informationer skrevet i prosa, kan køber bedre selv forholde sig til konsekvenserne. Man vil hermed undgå en lang række opslidende tvister omkring korrekt karaktergivning. Disse elementer er også det Erhvervs og Byggestyrelsen ønsker fremmet i de enkelte skadesbemærkninger i dag. Så derfor er der reelt ikke tale om en udvidelse af arbejdet, men kun et spørgsmål om at undlade at benytte de til tider vildledende karakterer. Det er vigtigt for en huskøber at få disse oplysninger fyldestgørende, uagtet om nogle forhold kan være normalt og forventeligt for en ejendom af tilsvarende type og alder. Eksempelvis er det bydende nødvendigt for køberne, at det eksempelvis oplyses i tilstandsrapporten, at der optræder fugtproblemer i kælderen. Her vil det være en uoverskuelig opgave, at de forinden købet, selv skulle læse diverse lekture igennem for at konstatere, at det kan være et forventeligt og normalt fænomen for tilsvarende type ejendomme af samme alder og det derfor på det grundlag ikke nødvendigvis behøver at blive nævnt i en tilstandsrapport. Energimærkningsordningen: Selvom Energimærkningsordningen ikke umiddelbart hører ind under boligudvalgets regi, vil jeg ikke undlade at bringe nedenstående på banen. Det er uhensigtsmæssigt, at Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen administreres af hver sin styrelse, når man tager i betragtning, at det som regel er den samme konsulent som foretager begge rapporter samtidig. Energimærkningen af ejendom, bør udføres som en del af tilstandsrapporten. Men i en helt anden form end i dag. Som teknisk revisor for Energimærkningsordningen fra maj 2006 til maj 2010, er det min erfaring, at energimærkningen som den praktiseres i dag, stort set ikke er anvendelig eller til megen nytte for en forbruger. Fakta er, at regelsættet for udførelse af et energimærke i dag er blevet så kompliceret, at kun et meget lille antal konsulenter evner at udføre det korrekt. I de 4 år jeg har fungeret som teknisk revisor, har Håndbogen været markant revideret 6 gange og mærket ændret 3 gange og der er bebudet endnu en revidering af Håndbogen her til oktober i år. (for ikke at tale om det utal af gange både mærket og håndbogen har været ændret siden jeg blev

8 energikonsulent i 1997 fra ordningens start). Dette kan naturligvis ikke undgå at få konsekvenser hos den enkelte konsulent, når tingene hele tiden ændre sig og der hele tiden skal omstilles til nye forhold. Mange af de specifikke og detaljerede elementer der skal indgå i energimærket i dag, nødvendiggør at konsulenten må skønne en stor del af konstruktionerne i det enkelte hus. Det betyder at det endelige beregningsresultat ligeledes alene kan blive fejlbehæftet på det grundlag. Herudover kommer de øvrige fejl som sker på grund af programhåndteringsfejl og fejl, som følge af manglende forståelse og indsigt i Håndbogens mange specifikke og detaljerede regler. Det er min erfaring at specielt arkitekter oftere har sværere ved at håndtere regelsættet for udarbejdelse af energimærke, da det ikke ligger i deres uddannelsesmæssige baggrund. De af Dansk Energi Management udarbejdede årsrapporter taler sit tydelige sprog, da de viser, at kun en beskeden procentdel af rapporterne falder inden for retvisende rapporter. Det til trods for at overliggeren for en god retvisende rapport er sat relativt højt, med en acceptgrænse på maksimalt 15 % fejl. Hvilket medfører, at der forefindes et for stort antal energimærker af tvivlsom værdi for forbrugerne. Man må derfor erkende at den kritik der sidste år blev rejst i medierne fra forskellige faglige kredse af energimærkerne, er helt berettiget. Energimærkerne i sin nuværende form, har en bekymrende begrænset værdi som følge af alt for mange fejlbehæftede rapporter. For at højne kvaliteten af energimærkningsrapporterne, har energistyrelsen nu indført, at alle beskikket energikonsulent skal certificeres. Det betyder, at et certificeret firma skal have en uddannet energikonsulent, som bærer ansvaret for certificeringen. De større firmaer kan så ansætte sort set hvem som helst til at foretage registreringen og indtastningen af mærket. Hvilket skulle fremme muligheden for de store firmaer til, at kunne ansætte et stort antal uudannet personale til at udføre energimærkerne. Gennem det sidste års tid foretog vi i teknisk revision også kontroller af de certificerede firmaers rapporter på lige fod med øvrige ikke certificerede firmaer. Vi erfarede hurtigt, at de rapporter, som var udført af de certificerede firmaer med uudannet personale, udarbejdede nogle markant ringere og mere fejlbehæftede rapporter. Hvilket i sig selv bør give anledning til alvorlig bekymring. Ovennævnte viser tydeligt, at en certificeringsordning ikke er vejen frem for at højne kvaliteten af rapporterne, men kun er en illusion for omverden om bedre rapporter. Idet kontrollen fra certificeringsbureauerne alene er baseret på kontrol af papirgangen og de anvendte procedure. Men ikke hvorvidt den foretagne registrering, eller beregning er foretaget korrekt. De store vindere på indførelsen af certificeringsordningen er alene de store firmaer, som kan ansætte personale med en mindre uddannelse til en lavere løn. De mindre firmaer/enkeltmandsfirmaer bukker under for de meget store omkostninger der bliver pålagt dem i forbindelse med at blive certificeret, samt at vedligeholde denne. Endvidere udelukker det kvalificerede teknikere i at kunne etablere sig som selvstændig Energikonsulent. I det omkostningerne for at kunne blive certificeret, er voldsom høje og bliver dermed en uoverstigelig barriere og stopklods for de fleste. Endvidere har det medført, at en meget stor del af de nuværende ældre og selvstændige energikonsulenter, ikke vil lade sig genbeskikke efter 1. maj 2011, hvor det herfra vil være et krav, at man er certificeret. Forbrugerne får ikke nødvendigvis mindre fejlbehæftet rapporter med certificeringsordningen - tværtimod. 8

9 Forslag til en enhedsløsning: Med hensyn til enfamiliehuse bør tilstandsrapporten udover registrering af skader, fejl og mangler, omfatte en vurdering af beboelsens energimæssige tilstand. Dette bør udføres uden større tekniske beregninger, da dette har vist sig ofte at blive foretaget på et for usikkert grundlag, og dermed føre til et forkert resultat. Derfor bør konsulenten alene registrer faktiske konstruktioners og installationers opbygning og energimæssige forhold. Ud fra fastsat kriterium, angives et energimærke for den samlede bygning. Inden for hvert mærke skal der fastsættes et forventelig ca. forbrug pr. m2. Ud fra ejendommens størrelse kan der herefter angives et omtrentligt forventet samlet forbrug/ejendommens energimæssige ydeevne. Hvilket bør være rigeligt for en forbruger at forholde sig til, samtidig med oplysningen om tidligere ejers forbrug. Som det sker i dag, beregnes energiforbruget ud fra nogle standard forudsætninger af ejendommens brug. Da det faktiske forbrug er adfærdsstyret, er der alt for ofte stor forskel på det beregnede forbrug og det faktiske oplyste forbrug. Hvilket ofte er til store frustrationer for sælger. I stedet for at konsulenten anvender voldsom meget tid på en eksakt registrering og beregning af diverse konstruktioner og installationer, samt bestemmelse af hvilke værdier og faktorer der skal anvendes - så bør tiden på ejendommen, primært anvendes på at finde realistiske energimæssige forbedringer som er fornuftige og realistiske. Uden det bør gøres til en eksakt videnskab hvorvidt tilbagebetalingstiden er inden for nogle bestemte rammer. Selvom energimærket i dag er baseret på netop at fremme relevante forbedringsforslag. Så er realiteterne, at de fremkomne forbedringsforslag, er baseret på baggrund af de enkelte beregningsprogrammers beregnede forslag. Erfaringen viser, at disse forslag oftest ikke bliver tilstrækkeligt gennemarbejdet og vurderet af konsulenten, så der ofte forekommer urealistiske forbedringsforslag. De komplicerede krav til registreringer og beregninger gør, at konsulenten bliver så optaget af dette arbejde, at fokus på relevante forslag, uundgåeligt kommer i baggrunden. Såfremt ovennævnte gennemføres, kan prisen for et energimærke sænkes, hvilket kan opveje den merpris der nu indføres med at der nu fremover skal en autoriseret VVS montør og en autoriseret elinstallatør med til at udarbejde tilstandsrapport. 9 De er mit håb, at ovennævnte redegørelse, kan bidrage til en bedre forståelse af de skævheder der er i både Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Således at der kan gøres tiltag til, at der skabes en forbedret tillid og accept af begge ordninger, til glæde og gavn for de forbruger ordningerne er skabt for. Med venlig hilsen HEINER Bygningsrådgivning ApS Sven Heiner Ingeniør. M. IDA Beskikket bygningssagkyndig HE9 & energikonsulent EK9 Eksamn. skadeskonsulent Syns- og skønsmand Teknisk Revisor for Huseftersynsordningen (på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen)

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Aktuelle problemer med Huseftersynsordningen:

Aktuelle problemer med Huseftersynsordningen: By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt 1 Justitsministeriet Cc: Folketingets Boligudvalget Slagelse den 18. december 2013 Vedr.: Bemærkninger til høring om mulige interessekonflikter

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Bf BE. Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten. 16. november 2010

Bf BE. Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten. 16. november 2010 Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten 16. november 2010 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Tak for det fremsendte materiale vedrørende ovennævnte høring.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere