A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A."

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning af bygning...b. B. Beregningsforudsætninger...B. B.3 Skitseberegninger...B. B.3. Eksisterende model...b.3 B.3. Skitseprojekt...B. B.3.3 Skitseprojekt...B.5 B.3.4 Skitseprojekt 3...B.7 B.4 Vurdering af skitseprojekter...b.0 C. BEREGNING AF LASTER... C. C. Egenlast...C. C. Nyttelast...C.4 C.3 Vindlaster...C.5 C.3. Grundværdier for vindpåvirkning...c.5 C.3. Udvendig vindlast...c.6 C.3.3 Formfaktorer for vindlast ydervægge...c.8 C.3.4 Formfaktorer for vindlast på taget...c.8 C.4 Snelast...C.0 C.4. Snelastens grundværdi...c.0 C.4. Formfaktorer for snelast...c.0 C.4.3 Snelastens karakteristiske værdier...c.3 C.5 Ulykkeslast...C.3 D. LASTKOMBINATIONER... D. E. DIMENSIONERING AF DÆKELEMENT...E. E. Beregningsgrundlag...E. E.. Laster på dækelement...e.

4 Ungdomsboliger Brohuset E.. Lastkombinationer for dækelement...e. E. Dimensionering af dækelement...e. E.. Beregning af forspændingskraft...e.4 E.. Beregning af brudmoment...e.7 E..3 Kontrol af brandmodstand...e.9 E..4 Kontrol af svind, krybning og relaksation...e.0 F. DIMENSIONERING AF SKIVESØJLE...F. F. Beregningsgrundlag...F. F.. Laster på skivesøjle...f.3 F. Centralt belastet skivesøjle...f.5 F.3 Påkørsel af skivesøjle...f.6 F.4 Kontrol af bøjlearmering...f.9 F.4. Forankring...F.0 G. DIMENSIONERING AF ELEMENTSAMLINGER...G. G. Støbeskel langs dækelementerne... G. G. Støbeskel på tværs af dækelementer... G.3 G.3 Dimensionering af randarmering... G.4 G.3. Bortfald af konstruktionsdele... G.4 G.3. Kontrol af skivevirkning i etagedæk... G.4 G.3.3 Forankringslængder... G.7 H. GEOTEKNISKE FORUNDERSØGELSER...H. H. Geologisk historie... H. H. Geotekniske rapporter... H. H.. Lagfølge- og jordartsbeskrivelse... H. H.. Grundvandsforhold... H.4 H..3 In situ-spændinger... H.4 H..4 Styrke- og deformationsparametre... H.9 H..5 Prøveramning... H. H..6 Strømningsforhold... H. H.3 Vurdering af funderingsforhold... H. I. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR FUNDERING... I. I. Normgrundlag...I. I.. Partialkoefficienter...I. I. Styrkeparametre...I.3 I.3 Materialeparametre...I.3 J. DIMENSIONERING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG... J. J. Dimensionering af grundvandssænkningsanlæg... J. J.. Beregning af vandmængde... J.3 J.. Kontrol af program... J.3 J..3 Beregning af maksimal grundvandssænkning... J.8 J..4 Beregning af GVS-kote under Saab-bygning... J.8 K. DIMENSIONERING AF SPUNSJERN...K. K. Spunsjern i sand... K.

5 Indholdsfortegnelse K. Spunsvæg i lagdelt jord... K.9 K.3 Kontrol af spunsjern... K.6 L. DIMENSIONERING AF PÆLEVÆRKER...L. L. Udformning af pæleværk...l. L. Dimensionsgivende reaktioner...l. L.3 Dimensioneringsmetoder af pæleværker...l.3 L.3. Bæreevne i brudgrænsetilstanden...l.5 L.4 Kontrol af pæleværkers bæreevne...l.6 L.4. Pæleværk...L.6 L.4. Pæleværk...L.7 L.4.3 Pæleværk 3 og 7...L.0 L.4.4 Pæleværk 4 og 6...L. L.4.5 Pæleværk 5...L.3 L.4.6 Pæleværk 8...L.4 L.4.7 Kontrol af bæreevne ved opdrift fra vandtryk...l.5 M.TIDSFORBRUG VED ETABLERING AF BYGGEPLADS... M. M. Etablering af byggeplads...m. M. Beregning af tids- og ressourceforbrug...m. M.. Etablering af veje...m. M.. Opstilling af skurby...m. M..3 Opstilling af affaldscontainere...m.3 M..4 Indhegning af byggeplads...m.3 M..5 Etablering af lager- og arbejdspladser...m.3 M.3 Opstilling af kran...m.4 M.3. Opstilling af kran...m.6 N. TIDSFORBRUG VED ETABLERING AF BYGGEGRUBE... N. N. Etablering af byggegrube... N. N.. Nedramning af spunsjern... N. N.. Etablering af grundvandssænkning... N. N..3 Sænkning af grundvandsspejl... N. N..4 Gravearbejde... N. N..5 Valg af materiel til bortgravning og transportering af jord... N. N..6 Transport af jord... N.3 O. TIDSFORBRUG VED UDFØRELSE AF PÆLEFUNDAMENT... O. O. Beregning af tids- og ressourceforbrug... O. O.. Anstilling af rambuk... O. O.. Ramning af pæle... O. O..3 Kapning af pæle... O. O..4 Udstøbning af renselag... O. O..5 Forskalling til fundamentsbjælke... O.3 O..6 Armering af fundamentsbjælke... O.3 O..7 Støbning af fundamentsbjælke... O.4 P. TIDSFORBRUG VED UDFØRELSE AF KÆLDERKONSTRUKTION...P. P. Beregning af tids- og ressourceforbrug... P.

6 Ungdomsboliger Brohuset P.. Udlæggelse af drænmateriale...p. P.. Armering af terrændæk...p. P..3 Støbning af terrændæk...p.3 P..4 Forskalling til vægge (. etape)...p.4 P..5 Forskalling til vægge (. etape)...p.5 P..6 Armering af vægge (. etape)...p.6 P..7 Armering af vægge (. etape)...p.7 P..8 Støbning af vægge...p.7 Q. TIDSFORBRUG VED UDFØRELSE AF ELEMENTMONTAGE OG MURERARBEJDE...Q. Q. Elementmontage... Q. Q.. Montageplan... Q. Q.. Montagetid for dækelementer... Q. Q..3 Montagetid for vægelementer... Q.3 Q..4 Montagetid for konsolbjælke og bjælke... Q.4 Q..5 Montagetid for underdæk... Q.5 Q..6 Montagetid for facadeelementer... Q.5 Q..7 Montagetid for søjler... Q.6 Q..8 Montagetid for svalegang... Q.7 Q. Murerarbejde... Q.8 Q.. Opstilling af stillads... Q.8 Q.. Tidsforbrug ved murerarbejde... Q.9 R. TIDSFORBRUG VED UDFØRELSE AF TAGKONSTRUKTIONEN... R. R. Beregning af tids- og ressourceforbrug... R. R.. Tagkonstruktionen... R. R.. Opsætning af spær... R. R..3 Lægtning af spær... R. R..4 Isolering mellem spærfødderne... R. R..5 Opsætning af krydsfiner... R. R..6 Inddækning af tagkant... R. R..7 Tagdækning med lag pap inkl. trekantlister... R. R..8 Opsætning af tagrende... R.3 R..9 Opsætning af nedløbsrør... R.3 S. SAMLET TILBUDSOVERSLAG...S. S. Forudsætninger for beregninger...s. S. Tilbudsoverslag på etablering af byggeplads...s. S.. Etablering af tilkørselsvej...s. S.. Opstilling af skurby...s. S..3 Etablering af lager- og arbejdsplads...s. S..4 Indhegning af byggeplads...s.3 S..5 Opsætning af affaldscontainer...s.3 S..6 Opstilling af kran...s.3 S..7 Total tilbudsoverslag på etablering af byggeplads...s.4 S.3 Tilbudsoverslag på etablering af byggegrube...s.5 S.3. Nedramning af spunsjern...s.5 S.3. Etablering af grundvandssænkningsanlæg...s.5

7 S.3.3 Bortgravning og transport af jord... S.6 S.3.4 Total tilbudsoverslag på etablering af byggegrube... S.6 S.4 Tilbudsoverslag på udførelse af pælefundament... S.6 S.4. Anstilling af rambuk... S.6 S.4. Ramning af pæle... S.7 S.4.3 Kapning af pæle... S.7 S.4.4 Udstøbning af rensebeton... S.7 S.4.5 Forskalling til fundamentsbjælke... S.7 S.4.6 Armering af fundamentsbjælke... S.8 S.4.7 Støbning af fundamentsbjælke... S.8 S.4.8 Total tilbudsoverslag på udførelse af pælefundament... S.8 S.5 Tilbudsoverslag på udførelse af kælderkonstruktion... S.9 S.5. Udlæggelse af drænmateriale... S.9 S.5. Udlæggelse af plasticfolie... S.9 S.5.3 Armering af terrændæk... S.9 S.5.4 Støbning af terrændæk... S.0 S.5.5 Maskinglitning... S.0 S.5.6 Forskalling til vægge (. etape)... S.0 S.5.7 Forskalling til vægge (. etape)... S.0 S.5.8 Armering af vægge... S. S.5.9 Støbning af vægge (. etape)... S. S.5.0 Støbning af vægge (. etape)... S. S.5. Total tilbudsoverslag på udførelse af kælderkonstruktion... S. S.6 Tilbudsoverslag på udførelse af elementmontage... S. S.6. Montage af dækelementer... S. S.6. Montage af bærende vægge... S. S.6.3 Montage af bjælker... S.3 S.6.4 Montage af underdæk... S.3 S.6.5 Facader... S.3 S.6.6 Montage af søjler... S.4 S.6.7 Montage af svalegang... S.4 S.6.8 Total tilbudsoverslag på udførelse af elementmontage... S.4 S.7 Murerarbejde... S.4 S.7. Opstilling og nedtagning af murerstillads... S.4 S.7. Opmuring og hulmursisolering af facader... S.5 S.7.3 Total tilbudsoverslag på udførelse af murerarbejde... S.5 S.8 Tilbudsoverslag på udførelse af tagkonstruktion... S.6 S.8. Opsætning af spær... S.6 S.8. Lægtning af spær... S.6 S.8.3 Isolering mellem spærfødder... S.6 S.8.4 Opsætning af krydsfiner... S.7 S.8.5 Inddækning af tagkant... S.7 S.8.6 Tagdækning med lag pap inkl. trekantliste... S.7 S.8.7 Opsætning af tagrende... S.7 S.8.8 Opsætning af nedløbsrør... S.7 S.8.9 Totalt tilbudsoverslag på udførelse af tagkonstruktionen... S.8 S.9 Samlede tilbudsoverslag... S.8 Indholdsfortegnelse

8

9 Bilag A-G Konstruktion

10

11 Bilag A Beregningsforudsætninger for konstruktion Beregningsforudsætninger for projektering af de bærende betonkonstruktioner. Sikkerheds- og materialeforudsætninger opstilles iht. gældende normer. A. Normgrundlag Betonkonstruktionerne projekteres iht. Bygningsreglementet BR95 og gældende normer: DS 409 Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS 40 Norm for last på konstruktioner DS 4 Norm for betonkonstruktioner DS 4 Norm for stålkonstruktioner Konstruktionen henføres til normal sikkerhedsklasse, da etageantallet ikke overstiger 5 etager over terræn [DS 409,..6.(4)]. Konstruktionen henføres til normal kontrolklasse. Der regnes med partialkoefficienterne, angivet i tabel A.: Partialkoefficienter Sikkerhedsklasse 0,00 Kontrolklasse 5,00 Brudgrænsetilstand s =,30 0 5,30 c =,65 0 5,65 Tabel A. Partialkoefficienter for styrkeparametre. A.

12 Ungdomsboliger Brohuset A. Styrkeparametre A.. Beton Betonkonstruktionerne dimensioneres ud fra følgende materialeforudsætninger. Miljøklasse [DS 4,.]: Moderat miljøklasse: Konstruktionen generelt. Aggressiv miljøklasse: Fugtbelastede vægge ved indskudsdræn, kældervægge delvist over terræn, svalegange og terrændæk ved parkeringskælder. Styrkeparametre for den anvendte beton er angivet i tabel A.. Betonparametre Karakteristisk en-akset trykstyrke f ck 35 MPa Karakteristisk en-akset trækstyrke f ctk,9 MPa Karakteristisk elasticitetsmodul E 0k MPa Brudtøjning ved tryk cu 0,35 % Tabel A. Materialeparametre for beton [DS 4, 3.]. Anvendte dæklag er angivet i tabel A.3. Miljøklasse Dæklag [mm] Moderat 5 Aggressiv 35 Tabel A.3 Tykkelse af dæklag inkl. tolerancetillæg. [DS 4, 6.4..] A.. Stål Der regnes med L9,3 liner, som forspændt armering i dækelementerne. Styrkeparametre for den anvendte armering er angivet i tabel A.4. Armeringsparametre Areal af L9,3 5 mm Karakteristisk trækflydespænding f yk 769 MPa Karakteristisk elasticitetsmodul E sk, MPa Lav relaksation Tabel A.4 Materialeparametre for L9,3 liner [Appendiks VI]. Arbejdskurven for liner L9,3 er angivet i appendiks VI. A.

13 A. Beregningsforudsætninger for konstruktion Randarmering og armering i støbeskel udføres i ny tentorstål, og bøjler i rundjern. Styrkeparametre for den anvendte armering er angivet i tabel A.5. Armering Ny tentorstål Karakteristisk trækflydespænding f yk Karakteristisk elasticitetsmodul E sk Rundjern Karakteristisk trækflydespænding f yk Karakteristisk elasticitetsmodul E sk Tabel A.5 Materialeparametre for armering. 550 MPa 0 5 MPa 75 MPa 0 5 MPa A.3

14

15 Bilag B Skitseprojektering af bærende system Det statiske system i det eksisterende byggeri Ungdomsboliger Brohuset undersøges, ved opstilling af en beregningsmodel der sammenholdes med 3 alternative skitsemodeller. B. Udformning af bygning Grundplanen for bygningen er på ca. 0 3 m, jvf. tegning.06. Bygningen er i fem etager, der hver rummer 6 lejligheder med en bredde på 3,63 m og en længde på 9,57 m. Bygningen har en totalhøjde på 0 m, hvoraf de 8 m ligger over terræn. Der er valmtag på bygningen med en taghældning på 0,5, jvf. tegning.04. Bygningen opføres som elementbyggeri med betonvægge og betondæk. Tyngden af facaderne føres direkte ned i fundamenterne. B. Beregningsforudsætninger Der opstilles en simplificeret model for bygningen, således væggenes spændinger kan fastlægges og sammenlignes for de forskellige udformninger af bygningens bærende vægge. Bygningen inddeles i 6 lige store etager inkl. kælder, her på 3 m. Den total højde af bygningen regnes derfor til 8 m. Placeringen af de bærende vægge er ens for hver etage. Modellen simplificeres yderligere ved at se bort fra trappeopgangen, svalegangen og tagkonstruktionen. Der regnes i stedet med at bygningen udføres med vandret tag bestående af et etagedæk. B.3 Skitseberegninger Den statiske model påføres egenlast, nyttelast og naturlast. Der ses bort fra jordbelastningen på kældervæggene. Væggene regnes fuldt indspændte i kælderkonstruktionen. B.

16 Ungdomsboliger Brohuset Lastkombinationer Der regnes i lastkombinationerne. og.. Lastkombination. [DS 409, Tabel 5..8]:,0G 0,5N,5W 0, 5S (B.) Lastkombination. [DS 409, Tabel 5..8]: 0,8G 0,5N, 5W (B.) Egenlast I tabel B. er egenlasten for konstruktionsdelene opstillet. Betonelementernes rumvægt sættes til 5 kn/m 3. Egenvægt [kn/m ] [kn/m] Betondæk (00 mm) 5,0 - Vægge (00 mm),5 7,0 Vægge (50 mm) 3,8 0,6 Facade -,0 Skillevægge,0 - Gulvkonstruktion 0,5 - Tagkonstruktion 0,5 - Tabel B. Egenvægt for konstruktionsdele. Nyttelast Nyttelast regnes til,0 kn/m for boliger, hvoraf halvdelen regnes som bunden last [DS 40, 3...3]. Vindlast Vindlasten regnes kvasistatisk. Hastighedstrykket q ma for vindlasten regnes til 0,6 kn/m, da bygningen ligger i terrænkategori IV, og højden af bygningen sættes til 8 m over terræn [DS 40, Figur 6..3a]. Formfaktorerne c sættes til 0,7 på vindsiden og 0,3 på læsiden [DS 40, 6.3..]. Der regnes ikke med vind på taget. Snelast Grundværdien for sneens terrænværdi s k,0 regnes til 0,9 kn/m, og multipliceres med 0,8 (fladt tag). Beliggenhedsfaktoren C e og den termiske faktor C t sættes begge til,0 [DS 40, 7.]. Den karakteristiske s snelast regnes derfor til 0,7 kn/m. B.

17 B. Skitseprojektering af bærende system B.3. Eksisterende model De bærende vægge er placeret i bygningens gavle og som tværvægge mellem hver lejlighed, jvf. figur B Figur B. Grundplan med bærende vægge. Der udføres en spændingsanalyse af væggene -3, da disse repræsenterer de tre forskellige typer af bærende vægge, jvf. figur B.. Til beregning af spændingerne i de bærende vægge bestemmes tyngdepunktet og inertimomentet for hver enkelt væg om - og y-aksen. I henhold til forskydningscentrets beliggenhed bestemmes fordelingen af vindbelastningen på væggene -7. I spændingsanalysen anvendes to tilfælde med vindbelastning; ét med vind på facaden og ét med vind på gavlen. De totale spændinger bestemmes for lastkombination. og.. Tyngdepunktet iht. -aksen bestemmes for væggene -7 ved beregning af statisk moment: n A i G Ai ig n (B.3) i i A i G ig areal af delelement i afstand fra en vilkårlig akse til tyngdepunkt af vægelement afstand fra tyngdepunkt af delelement i til G 9,37 0,0 0,799 0,739 0,0 9,57 0,0 0,0 9,37 0,0 0,799 0,0 9,57 0,739 0,0 4,8 m (B.4),7, B.3

18 Ungdomsboliger Brohuset 9,37 0,5,88,48 0,0 9,57 0,0 0,0 9,37 0,5,88 0,0 9,57,48 0,0 4,78 m (B.5),4,6, 9,37 0,5,548,48 0,0 9,57 0,0 0,0 9,37 0,5,548 0,0 9,57,48 0,0 4,89 m (B.6) 3,5, Beregning af inertimomenter for væggene -7: I n i b h i 3 i Ai ig (B.7) b i h i bredde af delelement i højde af delelement i I,7, 0,0 9,37 3 9,57 9,37 0,0 4,8 0,0 0,0 0,739 0,0 4,8 0,799 0,0 9,57 4,8 4 I 0,3 (B.8),7, m I,4,6,,88 0,0 4,4,6, 6,4 m 0,59,37 3 9,57 9,37 0,5 4,78 9,57 4,78,48 0,0 4,78 I (B.9) I 3,5,,548 0,0 4 3,5, 7, m 0,59,37 3 9,57 9,37 0,5 4,89 9,57 4,89,48 0,0 4,89 I (B.0) 4 I 0,3 36,4 7, 04,0 m (B.) Koordinater til profilernes tyngdepunkt iht. y-aksen: y 4,8 m (B.) ',7,7, B.4

19 B. Skitseprojektering af bærende system y 4,78 m (B.3) ',4,6,4,6, y 4,89 m (B.4) ' 3,5 3,5, Forskydningscentrets y F beliggenhed [Montagebyggeri, s. 0]: y I y' i i ' F (B.5) I y I i inertimoment om -akse for vægelement i y i afstand til tyngdepunkt af vægelement i I y sum af inertimomenter om y-aksen 0,3 4,8 36,4 4,78 7, 4,89 y ' F 4,770 m (B.6) 04,0 Tyngdepunkt iht. y-aksen for væg og 7, udregnet vha. af statisk moment: 9,37 0,0 0,739 0,0 0,799 0,0 9,37 0,0 0,739 0,799 0,097 m (B.7) 0,739 0,0 0,799 0,0,7, y Inertimomenter om y-aksen for væg -7: 0,0 I,7, y 0,0 0, ,0 0,799 0,799 0,0 0,799 0,097 4 I 0,0 (B.8),7, y m 3 0,739 0,0 0,739 0, I,4,6, y 0,0,88 0,0,48 0,04 m (B.9) I 3,5, y 0,0,48 0,0,548 0,06 m (B.0) 4 I 0,0 3 0,04 0,06 0,8 m (B.) y Koordinater til profilernes tyngdepunkt iht. -aksen: 0,097 m (B.) ',7, y B.5

20 Ungdomsboliger Brohuset 0,5 ' 0, 3,63 3,805 m (B.3) 0,5 ' 3 0, 3,63 0,5 3,63 7,585 m (B.4) 0,5 ' 4 0, 3,63 0,5 3,63,365 m (B.5) 0,5 ' 5 0, 3,63 0,5 3,63 3 5,45 m (B.6) 0,5 ' 6 0, 3,63 0,5 3,63 4 8,95 m (B.7) 0, 3,63 0,5 3,63 5 0,0 0,097,633 (B.8) ' 7 m Forskydningscentrets F beliggenhed [Montagebyggeri, s. 0]: I iy ' i ' F (B.9) I I iy inertimoment om y-aksen for vægelement i y i afstand til tyngdepunkt af vægelement i I sum af inertimomenter om -aksen ' F (0,0 0,097 0,04 3,805 0,06 7,585 0,04,365 0,06 5,45 0,04 8,95 0,0,633) / 0,8 ' F,365 m (B.30) Vridningsstivheden V for væggene bestemmes [Montagebyggeri, s. ]: I I y V (B.3) i i iy i I i i I iy y i inertimoment om -aksen for vægelement i afstand fra det indlagte koordinatsystem til tyngdepunkt af væg i inertimoment om y-aksen for vægelement i afstand fra det indlagte koordinatsystem til tyngdepunkt af væg i V 0,3 4,8 39 kn (B.3), V 6,4 4, kn (B.33), V 7, 4, kn (B.34) 3, V 6,4 4, kn (B.35) 4, V 7, 4, kn (B.36) 5, V 6,4 4, kn (B.37) 6, B.6

21 B. Skitseprojektering af bærende system V 0,3 4,8 39 kn (B.38) 7, V 0,0 0,097 0,0 kn (B.39), y V 0,04 3,805 0,6 kn (B.40), y V 0,06 7,585 3,5 kn (B.4) 3, y V 0,04,365 5, kn (B.4) 4, y V 0,06 5,45 7,7 kn (B.43) 5, y V 0,04 8,95 4,3 kn (B.44) 6, y V 0,0,633 0, kn (B.45) 7, y V total 408,5 m (B.46) Vindbelastning på facade Forskydningscentret og resultanten fra vindlasten er sammenfaldende ved vindpåvirkning på facade: M 0 knm (B.47) w Lastfordelingen P i pr. lbm. i lodret for henholdsvis - og y-aksen: y-aksen [Montagebyggeri, s. ]: Py M w P iy I i i (B.48) I V P y vandret last hidrørende fra vind iht. y-aksen, P y = 0,6 kn/m I sum af inertimomenter om -aksen V vridningsstivhed 0,6,73 P, y 0,3,36 kn/m (B.49) 04,0 0,6,73 P, y 6,4,4 kn/m (B.50) 04,0 0,6,73 P 3, y 7,,5 kn/m (B.5) 04,0 0,6,73 P 4, y 6,4,4 kn/m (B.5) 04,0 0,6,73 P 5, y 7,,5 kn/m (B.53) 04,0 B.7

22 Ungdomsboliger Brohuset 0,6,73 P 6, y 6,4,4 kn/m (B.54) 04,0 0,6,73 P 7, y 0,3,36 kn/m (B.55) 04,0 -aksen [Montagebyggeri, s. ]: P M w P i I iy y i (B.56) I y V P vandret last hidrørende fra vind iht. -aksen, P = 0,0 kn/m I y sum af inertimomenter om y-aksen V vridningsstivhed P P P P P P P 0,00 kn/m (B.57),, 3, 4, 5, 6, 7, Modstandsmoment og moment, jvf. tabel B.. I W (B.58) y M 0,5 h (B.59) P i Kontrol af moment: M Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa],4,7 9,74-0,0 0,0 3,45 3,35 346,89-0,0 0,0 3 3,55 3,60 364,60-0,0 0,0 4 3,45 3,35 346,89-0,0 0,0 5 3,55 3,60 364,60-0,0 0,0 6 3,45 3,35 346,89-0,0 0,0 7,4,7 9,74-0,0 0,0 I alt 09,36 Tabel B. Spændingsfordeling under væggene -7 for vindbelastning på facaderne. w, facade, total 5 0, h P c (B.60) c formfaktor, c = (0,7+0,3) y 0,7 0,3 09,36 knm M,, 0,5 8 0,6,73 (B.6) w facade total B.8

23 B. Skitseprojektering af bærende system Vindbelastning på gavl Momentet om forskydningscentret ved vindpåvirkning på gavl [Montagebyggeri, s. ]: M w P (B.6) p p afstand til P s angrebslinie fra forskydningscentret 9,57 M w 9,57 0,6 0,7 0,3 4,770 0,09 knm (B.63) Lastfordelingen P i pr. lbm. i vandret: 0,08 P, y 0,3 0,097,365 0,00 kn/m (B.64) 408,5 0,08 P, y 6,4 3,805,365 0,0 kn/m (B.65) 408,5 0,08 P 3, y 7, 7,585,365 0,00 kn/m (B.66) 408,5 0,08 P 4, y 6,4,365,365 0,00 kn/m (B.67) 408,5 0,08 P 5, y 7, 5,45,365 0,00 kn/m (B.68) 408,5 0,08 P 6, y 6,4 8,95,365 0,0 kn/m (B.69) 408,5 0,08 P 7, y 0,3,633,365 0,00 kn/m (B.70) 408,5 0,6 9,57 0,08 P,7, 0,0 4,8 4,770 0,44 kn/m (B.7) 0,8 408,5 0,6 9,57 0,08 P,4,6, 0,04 4,78 4,770 0,83 kn/m (B.7) 0,8 408,5 0,6 9,57 0,08 P 3,5, 0,06 4,89 4,770,9 kn/m (B.73) 0,8 408,5 Belastningerne i y-aksens retning er tilnærmelsesvis lig med nul, hvorfor det ses bort fra disse ved beregning af spændingerne, jvf. tabel B.3. B.9

24 Ungdomsboliger Brohuset Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa] 0, 0,03 7,36-0,34,46 0,05 0,05 33,8 -,50,50 3 0,07 0,07 93,0 -,7,7 4 0,05 0,05 33,8 -,50,50 5 0,07 0,07 93,0 -,7,7 6 0,05 0,05 33,8 -,50,50 7 0,0 0, 7,36-3,4 0,34 I alt 930,40 Tabel B.3 Spændingsfordeling under væggene -7 for vindbelastning på gavlen. Kontrol af moment, jvf. (B.60): 0,7 0,3 930,40 knm M,, 0,5 8 0,6 9,57 (B.74) w gavl total Beregning af spændinger Spændingerne beregnes for væggene, og 3. Væg Det plane belastningsareal, jvf. figur B.: 3,630 A plan 9,57 0,0 8,33 m (B.75) Konstruktionselement Kraft [kn] Bunden egenlast Dækkonstruktioner 5,0 8,33 6 = 550 Vægkonstruktioner 7,0 9,57,739 0,799 6 = 467 Facader,0 0,5 3,630 0,0 6 = 46 Tagdækning = 9 Fri egenlast Lette skillevægge,0 8,33 5 = 9 Gulvkonstruktion 0,5 8,33 5 = 46 Nyttelast,0 8,33 5 = 83 Snelast 0,7 8, 33 = 5 Tabel B.4 Laster på væg i kælder. Spændinger beregnes: bunden egenlast 0,98 MPa (B.76) 0,0 0,739 0,799 9, fri egenlast 0,3 MPa (B.77) 0,0 0,739 0,799 9,37 B.0

25 B. Skitseprojektering af bærende system 83 nyttelast 0,7 MPa (B.78) 0,0 0,739 0,799,37 5 snelast 0,0 MPa (B.79) 0,0 0,739 0,799 9,37 Vind på facade: Last Spænding ]MPa] Bunden egenlast,0 0, 98 = 0,98 Fri egenlast,0 0, 3 = 0,3 Nyttelast 0,5 0, 7 = 0,09 Snelast 0,5 0, 0 = 0,0 Vindlast (på facade),5 0, 0 = 0,5 I alt =,36 Tabel B.5 Spændinger i væg i kælder, lastkombination.. Last Spænding [MPa] Bunden egenlast 0,8 0, 98 = 0,79 Nyttelast 0,5 0, 7 = 0,09 Vindlast (på facade),5 0,0 = -0,5 I alt = 0,73 Tabel B.6 Spændinger i væg i kælder, lastkombination.. Vind på gavl: Last Spænding [MPa] Bunden egenlast:,0 0, 98 = 0,98 Fri egenlast:,0 0, 3 = 0,3 Nyttelast: 0,5 0, 7 = 0,09 Snelast: 0,5 0, 0 = 0,0 Vindlast (på gavl):,5, 46 = 3,68 I alt = 4,89 Tabel B.7 Spændinger i væg i kælder, lastkombination.. Last Spænding [MPa] Bunden egenlast: 0,8 0, 98 = 0,79 Nyttelast: 0,5 0, 7 = 0,09 Vindlast (på facade):,5 0,34 = -0,5 I alt = 0,36 Tabel B.8 Spændinger i væg i kælder, lastkombination.. B.

26 Ungdomsboliger Brohuset Tilsvarende beregninger af spændinger foretages for væg og 3, jvf. tabel B Væg Væg Væg 3 Vandret belastningsareal [m ] 8,33 36,8 36,8 Bunden egenlast [MPa] 0,98,4, Fri egenlast [MPa] 0,3 0,6 0,6 Nyttelast [MPa] 0,7 0, 0, Snelast [MPa] 0,0 0,0 0,0 Vind på facade: Lastkombination., [MPa],36,57,55 Lastkombination., [MPa] 0,73 0,87 0,85 Vind på gavl: Lastkombination., [MPa] 4,89 5,7 5,46 Lastkombination., [MPa] 0,36 -,73-3,06 Tabel B.9 Beregning af spændinger for væggene -3 i lastkombination. og.. Maksimale og minimale spændinger er fremhævet med fed. De fremhævede spændingerne i tabel B.9 sammenholdes i afsnit B.4 med de efterfølgende spændinger beregnet for skitseprojekt, og 3. B.3. Skitseprojekt Skitseprojekt udføres som en kombination af principperne bærende skillevægge og kernebærende. Dækelementerne placeres med retning på langs af bygningen, hvorved dækelementerne spænder mellem de tværgående vægge (, 3, 5 og 7). De midterste dækelementer hviler yderligere af på de H-formede vægge (, 4 og 6). De bærende vægges geometri, samt indbyrdes afstande, er anskueliggjort for en etageplan på figur B.. y Figur B. Grundplan med bærende vægge for skitseprojekt. Alle mål i mm. 800 Der udføres en spændingsanalyse af væggene -3, der repræsenter de tre forskellige typer af bærende vægge. B.

27 B. Skitseprojektering af bærende system Tyngdepunkt og inertimomentet om -aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.0. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 4,786 0,45,60,67 3 4,786 0,96 4,60,67 5 4,786 0,96 6,60,67 7 4,786 0,45 I 47,83 Tabel B.0 Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne og inertimomentet om -aksen. Tyngdepunkt og inertimomentet om y-aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 0,0 0,03,80, 3 0, ,80, 5 0, ,80, 7 0,0 0,03 I y 3,67 Tabel B. Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne, og inertimomentet om y-aksen. Vindbelastning på facade Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på facaden: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa],8,8 48,6-0, 0,,33,33 77,4-0,06 0,06 3,9,9 506,35-0, 0, 4,33,33 77,4-0,06 0,06 5,9,9 506,35-0, 0, 6,33,33 77,4-0,06 0,06 7,8,8 48,6-0, 0, Tabel B. Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på facaden. B.3

28 Ungdomsboliger Brohuset Vindbelastning på gavl Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på gavlen: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa] 0,5 0,04 6,40-0,03 0,8 0,66 0,66 305,4-0,46 0,46 3 0,04 0,04 0,68-0,0 0,0 4 0,66 0,66 305,4-0,46 0,46 5 0,04 0,04 0,68-0,0 0,0 6 0,66 0,66 605,4-0,46 0,46 7 0,04 0,5 6,40-0,8 0,03 Tabel B.3 Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på gavlen. Beregning af spændinger Spændinger, hidrørende fra vindlast, summeres med spændinger fra egenlast, nyttelast og snelast, i væggene -3, jvf. tabel B.4. Væg Væg Væg 3 Vandret belastningsareal [m ] 3,04 9,53 53,3 Bunden egenlast [MPa],60 0,63,68 Fri egenlast [MPa] 0, 0,05 0,8 Nyttelast [MPa] 0,9 0,07 0,37 Snelast [MPa] 0,0 0,00 0,03 Vind på facade: Lastkombination., [MPa],3 0,80,49 Lastkombination., [MPa],0 0,45,0 Vind på gavl: Lastkombination., [MPa],4,4,9 Lastkombination., [MPa],39-0,6,50 Tabel B.4 Beregning af spændinger for væggene -3 ved lastkombination. og.. Maksimale og minimale spændinger er fremhævet med fed. B.4

29 B. Skitseprojektering af bærende system B.3.3 Skitseprojekt Skitseprojekt udføres som en kombination af principperne bærende facader og kernebærende. Dækelementerne placeres med retning på tværs af bygningen, hvorved dækelementerne spænder mellem facaderne. Facaderne aflastes af vægkonstruktionerne b, 4b og 6b, jvf. figur B.3. y a 3a 4a 5a 6a b c 3c 4c 5c 6c Figur B.3 Grundplan med bærende vægge for skitseprojekt. Alle mål i mm. 4b b Tyngdepunkt og inertimomentet om -aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.5. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 4,786 0,45 a 0, b,356,65 c 0, a 0, c 0, a 0, b,356,65 4c 0, a 0, c 0, a 0, b,356,65 6c 0, ,786 0,45 I 5,85 Tabel B.5 Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne og inertimomentet om -aksen. B.5

30 Ungdomsboliger Brohuset Tyngdepunkt og inertimomentet om y-aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.6. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 0,0 0,03 a 0, b,80,55 c 0, a 0, c 0, a 0, b,80,55 4c 0, a 0, c 0, a 0, b,80,55 6c 0, ,0 0,03 I y 7,70 Tabel B.6 Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne og inertimomentet om y-aksen. Vindbelastning på facade Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på facaden: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa],8,8 89,9-0,4 0,4 a, c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5c, 6a, 6c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b, 4b, 6b,,4 4,6-0, 0,0 7,8,8 89,9-0,4 0,4 Tabel B.7 Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på facaden. Vindbelastning på gavl Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på gavlen: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa] 0,5 0,04 3,05-0,0 0,08 a, c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5c, 6a, 6c ,3-0,03 0,03 b, 4b, 6b,40,40 307,68-0, 0, 7 0,04 0,5 3,05-0,08 0,0 Tabel B.8 Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på gavlen. B.6

31 B. Skitseprojektering af bærende system Beregning af spændinger Spændinger, hidrørende fra vindlast, summeres med spændinger fra egenlast, nyttelast og snelast, i væggene, a, b, c og 3a, jvf. tabel B.9. Væg Væg a Væg b Væg c Væg 3a Vandret belastningsareal [m ] 8,60 6,0,83 7,36 8,76 Bunden egenlast [MPa] 0,08 4,97 0,79 5,78,8 Fri egenlast [MPa] 0,0 0,90 0,09,0,8 Nyttelast [MPa] 0,0,0 0,,47 3,75 Snelast [MPa] 0,00 0,08 0,0 0,0 0,6 Vind på facade: Lastkombination., [MPa] -0,53 6,5 0,77 7,67 7,6 Lastkombination., [MPa] -0,55 4,58 0,84 5,37,3 Vind på gavl: Lastkombination., [MPa] 0, 6,47 0,6 7,63 7,58 Lastkombination., [MPa] 0,05 4,6 0,36 5,4,07 Tabel B.9 Beregning af spændinger for væggene -3 for lastkombination. og.. Maksimale og minimale spændinger er fremhævet med fed. B.3.4 Skitseprojekt 3 Skitseprojekt 3 udføres som en kombination af bærende facader og bærende skillevægge. Dækelementerne placeres med retning på langs af bygningen, hvorved dækelementerne spænder fra gavlen til tværvæggen 4, jvf. figur B.4. y a 3a 5a 6a b 3b b 6b c 3c 00 5c 6c Figur B.4 Grundplan med bærende vægge for skitseprojekt 3. Alle mål i mm B.7

32 Ungdomsboliger Brohuset Tyngdepunkt og inertimomentet om -aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.0. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 4,86 7,40 a 0,05,3 0-4 b 0, c 0,05, a 0,05, b 0,075 3, c 0,05, ,34 9,4 5a 0,05, b 0,075 3, c 0,05, a 0,05, b 0, c 0,05, ,86 7,40 I 43,94 Tabel B.0 Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne og inertimomentet om -aksen. Tyngdepunkt og inertimomentet om y-aksen bestemmes for vægge -7 ved beregning af statisk moment, jvf. tabel B.. Væg Tyngdepunkt [m] Inertimoment [m 4 ] 0,3 0,05 a 0,774 0,03 b,80 0,60 c 0,774 0,03 3a 0,774 0,03 3b 0,600 0,0 3c 0,774 0,03 4,80 0,67 5a 0,774 0,03 5b 0,600 0,0 5c 0,774 0,03 6a 0,774 0,03 6b,80 0,60 6c 0,774 0,03 7 0,3 0,05 I y,5 Tabel B. Tyngdepunktets beliggenhed i forhold til flangerne og inertimomentet om y-aksen. B.8

33 B. Skitseprojektering af bærende system Vindbelastning på facade Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på facaden: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa],57,5 37,99-0,4 0,4 a, b, c, 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6,89 5,46 465,9-0, 0,7 7,57,5 37,99-0,4 0,4 Tabel B. Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på facaden. Vindbelastning på gavl Spændinger hidrørende fra vindpåvirkning på gavlen: Væg W underside [m 3 ] W overside [m 3 ] M [knm] underside [MPa] overside [MPa] 0,40 0,07 47,8-0, 0,66 a, b, c, 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c 0,04 0,04 30,0-0,76 0,76 4 0,37 0,37 65,93 -,78,78 7 0,40 0,07 47,8-0, 0,66 Tabel B.3 Spændingsfordeling for væggene -7 hidrørende fra vindbelastning på gavlen. Beregning af spændinger Spændinger, hidrørende fra vindlast, summeres med spændinger fra egenlast, nyttelast og snelast, i væggene, a, b, 3b og 4, jvf. tabel B.4. Væg Væg a Væg b Væg 3b Væg 4 Vandret belastningsareal [m ] 54,39 0,00 0,00 0,00 08,79 Bunden egenlast [MPa],9 0,4 0,4 0,4,7 Fri egenlast [MPa] 0,34 0,00 0,00 0,00 0,36 Nyttelast [MPa] 0,45 0,00 0,00 0,00 0,49 Snelast [MPa] 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 Vind på facade: Lastkombination., [MPa],86 0,4 0,43 0,43,80 Lastkombination., [MPa],40 0,34 0,33 0,33,98 Vind på gavl: Lastkombination., [MPa],9 0,90,55 0,79 5,47 Lastkombination., [MPa],68-0,4-0,78-0,03-0,68 Tabel B.4 Beregning af spændinger for væggene, 4, og 7 for lastkombination. og.. Maksimale og minimale spændinger er fremhævet med fed. B.9

34 Ungdomsboliger Brohuset B.4 Vurdering af skitseprojekter Eksisterende model Det statiske system for den eksisterende model medfører store spændinger ved vind på gavlen, og der vil i lastkombination. optræde trækspændinger på 3,06 MPa. Spændingerne kan reduceres på flere forskellige måder; ved forøgelse af vægtykkelsen i facaderne eller stabilisering af bygningen ved indlæggelse af flere vægge på langs af bygningen. Skitseprojekt I skitseprojekt medfører vind på facaden eller gavlen ikke væsentlige store spændinger. For væg, 4 og 6 vil der optræde mindre trækspændinger 0,6 MPa, hvorimod der for væggene, 3, 5 og 7 udelukkende vil optræde trykspændinger, jvf. figur B.. Umiddelbart anses det ikke for værende nødvendigt at optimere modellen. Skitseprojekt I skitseprojekt er fordelingen af belastningsarealerne ikke optimale, og dette medfører store spændinger i de mindre vægge og meget små spændinger i de større vægge. Modellen kan optimeres ved reducering af belastningsarealet for væggene a, c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5c, 6a og 6c. Hvorved en større del af belastningsarealet overføres til væggene, b, 4b, 6b og 7, som også har et større tværsnitsareal, jvf. figur B.3, og dermed bedre kan optage de store spændinger. For lastkombination. ved vind på facaden optræder der en maksimal trækspænding på 0,55 MPa. Skitseprojekt 3 I skitseprojekt 3 er fordelingen af belastningsarealerne ikke optimale, da væggene a-c, 3a-c, 5a-c, 6a-c ikke har noget belastningsareal, hvilket betyder at alt belastningsarealet overføres til væggene, 4 og 7, jvf. figur B.4. For lastkombination. ved vind på gavlen optræder der en maksimal trækspænding på 0,78 MPa. Dækelementerne kan alternativt spænde på tværs af bygningen, hvilket vil ændre belastningsarealerne. Valg af skitseprojekt Ud fra spændingsberegningerne, anses skitseprojekt at være det mest hensigtsmæssige. Skitseprojekt har, i modsætning til de andre skitseprojekter og den eksisterende model, mindre spændinger i samtlige vægge, og der optræder kun mindre trækspændinger, jvf. tabel B.9, tabel B.4, tabel B.9 og tabel B.4. B.0

35 BilagC Beregning af laster Egenlaster, nyttelaster, naturlaster og ulykkeslaster, der anvendes til detailprojektering af konstruktionen, bestemmes. Lasterne er opstillet iht. til DS 40 Norm for last på konstruktioner. C. Egenlast Egenlaster af de enkelte konstruktionselementer beregnes på baggrund af de, i tabel C. opstillede, specifikke tyngder. Konstruktionsdel Specifik tyngde [kn/m 3 ] Specifik tyngde [kn/m ] Armeret beton 6 Uarmeret beton 5 Huldæk (00 mm) 3,04 Nordisk nåletræ 5 Stål 77 Tagpap, enkelt lag 0,03 Murværk, ½ sten,9 Vinduer og døre 0,3 Gulvklinker Linoleum 5 Gipsplader 9 Træbeton 5 Mineraluld,0 Tabel C. Specifik tyngde for konstruktionsdele. [DS 40, Anneks A] C.

36 Ungdomsboliger Brohuset Egenlasten fra ikke-bærende skillevægge og gulvbelægninger med evt. tilhørende afretningslag regnes som fri last. Lasten fra lette skillevægge regnes ækvivalent med en lodret jævnt fordelt fladelast. Den karakteristiske værdi af den ækvivalente fladelast for lette skillevægge sættes til den største af følgende tre værdier [DS 40, (5)P]: 0,5 kn/m Væggenes last pr. m af vægfladen Last fra tyngden af alle de på det betragtede gulvareal placerede skillevægge, divideret med gulvarealet. Egenvægten udregnes pr. etage for de enkelte konstruktionsdele. Belastningen er ens for alle etager undtagen etage, hvor etagehøjden er 3,4 m. Yderligere beregnes belastningen fra facader og gavle, der føres direkte ned i fundamenterne. De respektive belastninger er udregnet ud fra de angivne tyngder af materialer i tabel C.. Dimensionerne på konstruktionsdelen er angivet på tegning.04,.06 og 4.0. Bygningens ydre mål er 3,4 0, m. Tagkonstruktionen Egenlasten fra tagkonstruktionen sættes til 0,3 kn/m eksklusiv spær iht. let tagkonstruktion. Spærene spænder,7 m og har en hældning på 0,5. De er placeret med en meters mellemrum, og vurderes at veje 50 kg pr. spær. Gulvkonstruktion Materialer Tykkelse Last Total [mm] [m ] [kn] Parketgulv 0,04 3 Opklodsning, strøer og isolering 75 0,06 Sum 7 5 Tabel C. Egenlast af gulvkonstruktion. Strøer er vurderet til at udgøre 0 % pr. m af laget isolering og strøer. Tyngden af 0, mm polyethylenfolie medregnes ikke. Nedhængt loft Materialer Tykkelse Areal Total [mm] [m ] [kn] Træuldsbetonplade ,4 Træskelet ,6 Sum 35 8,0 Tabel C.3 Der er nedhængte lofter i køkken og bad (,5 3,63 6). Træskelettet er pr. 600 mm og anslås at have en tyngde på 0, kn/m. Skillevægge af gips (3,4 m) Materialer Tykkelse Areal Total [mm] [m ] [kn] Gips Stålskelet med isolering 00 9 Sum 5 68 Tabel C.4 Stålskelettet regnes med samme tyngde som isoleringen. C.

37 C. Beregning af laster Egenlasten fra ikke-bærende skillevægge udregnes iht. ovenstående tabeller: 0,5 kn/m Væggenes last pr. m af vægfladen: 68 kn/9 m = 0,57 kn/m Last fra tyngden af alle de på det betragtede gulvareal placerede gipsskillevægge, divideret med gulvarealet: 68 kn/08 m = 0,3 kn/m Egenlasten fra ikke-bærende skillevægge sættes til 0,57 kn/m. Gavle Egenlasten af gavlene føres direkte ned i fundamenterne. Gavlhøjden er 6,3 m, jvf. tegning.04 og bredden er 0, m, jvf. tegning.06. Der er ingen vinduer i gavlene. Materialer Tykkelse Areal Total [mm] [m ] [kn] Tegl Isolering Sum Tabel C.5 Totale egenlast fra en gavl. Facader Egenlasten af facaderne føres direkte ned i fundamenterne. Facadehøjden er 6,3 m, jvf. tegning.04 og bredden er 3,4 m, jvf. tegning.06. Vinduerne i den sydlige facade har et areal på (,35,67) 3,93 m (4 stk.) for etagerne -4 og (3,9,67) 5,34 m (6 stk.) for etage 5. Døre og vinduer i den nordlige facade har et areal på (0,97,47),09 m (60 stk.). Da vinduesarealerne er ca. lige store i den nordlig og sydlig facade, sættes de til samme værdi; 5 m. Materialer Tykkelse Areal Total [mm] [m ] [kn] Tegl Isolering Beton Vinduer og døre 5 38 Sum Tabel C.6 Totale egenlast fra en facade. Svalegang Bredden af svalegangen er,75 m og længde 3,4 m. Tykkelse Areal Total Materialer [mm] [m ] [kn] Beton Tabel C.7 Egenlast af svalegang. Lasten fra gelænder er negligeret. C.3

38 Ungdomsboliger Brohuset Terrændæk Materialer Tykkelse Areal Total [mm] [m ] [kn] Beton Drænplade 00 Beton Sum Tabel C.8 Egenlast af terrændæk (,6 9,4). Drænpladen regnes at have samme tyngde som mineraluld. Egenlaster pr. areal udregnes til brug i beregningsprogram, jvf. appendiks III. Konstruktionsdel Total Areal Last [kn] [m ] [kn/m ] Gulvkonstruktion og nedhængt loft , Skillevægge af gips 0,57 Svalegang ,44 Terrændæk 564 7,40 Tabel C.9 Egenlaster pr. areal. C. Nyttelast Nyttelast fra personer, møbler og inventar Laster fra personer, møbler og inventar regnes ækvivalent med følgende nyttelaster [DS 40, 3. ()P]: En lodret jævnt fordelt fladelast q En lodret punktlast Q, der regnes fordelt over et areal på højest 0, m 0, m. Den lodrette punktlast Q kan virke på ethvert konstruktionselement, dog ikke samtidig med den jævnt fordelte fladelast q. De karakteristiske værdier for q og Q er angivet i tabel C.0 [DS 40, 3.]. Belastningsområde q Q [kn/m ] [kn] Tagrum 0,5,0 0,5,0 Bolig,0 0,5,0 0 Adgangsveje (inkl. altangang) 3,0 0,5 3,0 0 Tagflader 0 -,5 0 Tabel C.0 Nyttelaster fra personer, møbler og inventar på den aktuelle konstruktion. C.4

39 C. Beregning af laster Endvidere skal følgende tages i regning: Tagrum: Arealer mellem gitterspærfag uden gangbro, tillades regnet uden den angivne jævnt fordelte fladelast. [DS 40, 3... (3)P] Bolig: Halvdelen af lasten regnes som bunden last, og resten som fri last. [DS 40, ()P] Tagflader: Punktlasten Q skal ikke tages i regning samtidig med snelast eller vindlast. [DS 40, 3..5 ()P] Nyttelast fra installationer Laster fra diverse installationer regnes, at være indbefattet i egenlasterne angivet i afsnit C. [DS 40, 3.5 ()P]. Nyttelast fra køretøjer i parkeringskælder Parkeringskælderen regnes i kategori F, dvs. kun benyttet af køretøjer med en totalmasse indtil 3500 kg [DS 40, 3.6. ()P]: Belastningsområde q [kn/m ] Parkeringskælder 3,0,0 Tabel C. Belastninger fra køretøjer. Fladelasten er inkl. eventuel snelast. [DS 40, 3.6. ()P] C.3 Vindlaster Vindlasten på konstruktionen beregnes kvasistatisk, da konstruktionens resonansfaktor er mindre end 0,. [DS 40, V 6.b] Vindpåvirkningen på konstruktionen bestemmes ud fra reglerne for kvasistatisk respons [DS 40, 6 (6)]: Konstruktionen må ikke være usædvanligt vindudsat. Konstruktionen skal være relativ stiv. For konstruktioner svarer dette til, at udbøjningen for den karakteristiske kvasistatiske vindlast er mindre end /500 af konstruktionens højde eller af den relevante spændvidde. C.3. Grundværdier for vindpåvirkning Grundværdien for basishastighedstrykket q b,0 [DS 40, 6.. (3)P]: q b, 0 vb, 0 (C.) luftens densitet, =,5 kg/m 3 v b,0 basisvindhastighedens grundværdi, v b,0 = 4 m/s [DS 40, 6.. (5)P] C.5

40 Ungdomsboliger Brohuset 3 q b, 0, ,36 kn m (C.) Basishastighedstrykket q b [DS 40, 6.. (3)P]: q b c c q (C.3) dir års b,0 c dir c års retningsfaktor for vindhastigheden, c dir = [DS 40, 6..a] årstidsfaktor for vindlast, c års = [DS 40, 6..b] q b 0,36 0,36 kn m (C.4) C.3. Udvendig vindlast Den udvendige vindlast på konstruktionens facader og gavle beregnes ud fra referencehøjden z, lig konstruktionens facadehøjde på 6,34 m. For vindlast på taget regnes med konstruktionens totalhøjde z = 8,00 m, jvf. tegning.04. Bygningen ligger i terrænkategori IV [DS 40, 6...]: Terrænfaktor k t = 0,4 Ruhedslængde z 0 =,0 m Min. højde z min = 6 m Terrænets ruhedsfaktor c r [DS 40, 6... ()P]: z k lnz / z for z z 00m cr t (C.5) c r 0 min z cr z min for z z min (C.6) Ruhedsfaktoren: 6,34 c r 6,34 0,4 ln 0, 67 (C.7),0 8,00 c r 8 0,4 ln 0, 69 (C.8),0 0-minutters middelhastighedstrykket q m [DS 40, 6.. ()P]: q m z cr z ct z qb (C.9) c t topografifaktor c t = 6,34 0,67 0,36 0,6 kn 8,00 0,69 0,36 0,7 kn q (C.0) m, ydervæg m q (C.) m, tag m C.6

41 C. Beregning af laster Turbulensintensitet I v (z) [DS 40, 6..3 ()P]: I I v v z for z z (C.) c t min z lnz / z z I v zmin for z zmin Turbulensintensiteten: 0 (C.3) I v 6,34 0,36 (C.4) ln 6,34 I v 8,00 0,35 (C.5) ln 8,0 Det karakteristiske maksimale hastighedsudtryk q ma (z e ) [DS 40, 6..3 (3)P]: q ma q z z k I z (C.6) e k p peak-faktor, kp = 3,5 ma, ydervæg p v m 3,5 0,36 0,6 0,57 kn m 3,5 0,35 0,7 0,59 kn m q ( 6,34) (C.7) q ( 8,00) (C.8) ma, tag Kvasistatiske karakteristiske vindlast F w [DS 40, 6. (6)P]: F w ze cd c f Aref q ma (C.9) z e referencehøjde lig konstruktionens højde h = 6,34 m c d lastreduktionsfaktor. Der kan på den sikre side regnes med c d = c f formfaktor for vindlast referenceareal A ref C.7

42 Ungdomsboliger Brohuset C.3.3 Formfaktorer for vindlast ydervægge Formfaktorer c pe,0 for hhv. facader og gavle er angivet på figur C. og C.. 0,7-0,9-0, , Figur C. Formfaktorer c pe,0 for ydervægge med vindpåvirkning vinkelret på facaderne [DS 40, 6.3..]. -0,9-0,5 0,7-0, ,9-0, Figur C. Formfaktorer c pe,0 for ydervægge med vindpåvirkning vinkelret på gavlene [DS 40, 6.3..]. Formfaktorer for vindbelastning på ydervægge er angivet i tabel C.. Belastningsområde I II III IV c pe,0 0,7-0,9-0,5-0,3 Lasten F w /A [kn/m ] 0,40-0,5-0,8-0,7 Tabel C. Formfaktorer for vindbelastning på ydervægge. [DS 40, 6.3..] C.3.4 Formfaktorer for vindlast på taget De vindpåvirkede arealer på taget udregnes, jvf. figur C.3 og C.4. b bredden af det vindpåvirkede areal, b = 5364 mm for vindpåvirkning på facaderne og 3964 mm for vindpåvirkning på gavlene, jvf. figur C.3. h h = 6340 mm for vindpåvirkning på facaderne og 8000 mm for vindpåvirkning på taget, jvf. tegning.04. z e referencehøjden, z e = h e den mindste af b eller h. e = 5364 mm for vind på facaden og e = 3964 mm for vind på gavlene. taghældning = 0,50, jvf. tegning.04. C.8

43 C. Beregning af laster Udstrækning af belastningsområderne for vind på facaderne [DS 40,6.3..]: 5364 e 536,4 mm y e 634mm 4 4 (C.0) (C.) L M F G H J F L M I Figur C.3 Vindpåvirkede arealer på taget for vind på facaden. Udstrækning af belastningsområderne for vind på gavlene: 3964 e 396,4 mm 0 0 (C.) 3964 y e 634mm 4 4 (C.3) F G F M L H L M 5586 N N 838 J I J Figur C.4 Vindpåvirkede arealer på taget for vind på gavlene. C.9

44 Ungdomsboliger Brohuset Formfaktorerne for belastningsområderne er angivet i tabel C.3. Belastningsområde F G L H M I J N Mindste værdi c pe,0 -,3 -,0 -,3-0,4-0,7-0,5-0,9-0,3 Lasten F w /A [kn/m ] -0,77-0,59-0,77-0,4-0,4-0,30-0,53-0,8 Største værdi c pe,0 0, 0, 0 0, Lasten F w /A [kn/m ] 0, 0, 0 0, Tabel C.3 Formfaktorer for vindbelastning på tag. [DS 40, V b] C.4 Snelast C.4. Snelastens grundværdi Snelasten s regnes som bunden last. Sneens karakteristiske terrænværdi s k beregnes af [DS 40, 7. (3)P]: s k cårs sk, 0 (C.4) s k,0 grundværdi for sneens terrænværdi, s k,0 = 0,9 kn/m s års årstidsfaktor for sneens terrænværdi. Der benyttes på den sikre side c års = s k cårs sk 0 0,9 0,9 (C.5), kn/m C.4. Formfaktorer for snelast Sadeltag på hovedbygning Sadeltag skal dimensioneres for det værste af de på figur C.5 viste lastarrangementer. (i) c( ) (ii) 0,5c( ) = 0,5 Figur C.5 Formfaktorer for snelast på sadeltag. [DS 40, 7.3..] For sadeltag med taghældning 5 º er c = 0,8. Sadeltag på trappeskakt Sadeltaget på trappeskakten undersøges for de samme lastarrangementer som sadeltaget på hovedbygningen, dog skal sneophobning ved lægivere tages i regning. C.0

45 C. Beregning af laster Sneophobning på trappeskakt ved hovedbygninger Der tages hensyn til sneophobning på trappeskaktens tagareal fra lægiver mellem trappeskakten og hovedbygninger, jvf. figur C.6 og C A A Trappeskakt Figur C.6 Trappeskaktens tagareal, set fra oven. Alle mål i mm. Lægivere H=3 Tagflade på trappeskakt 3944 H=3 Figur C.7 Snit A-A med angivelse af lægivers højde. Alle mål i mm. Formfaktorer ved lægiver [DS 40, ()P]: l s c n c s c l Figur C.8 Formfaktor for snelast ved lægiver fra hovedbygninger. [DS 40, 7.3.4] C.

46 Ungdomsboliger Brohuset c i c c c (C.6) s n c formfaktor for snelast svarende til det lavere beliggende tag c s formfaktor for snelast forårsaget af sneophobning ved lægiver c n formfaktor for snelast, forårsaget af nedskridning. For taghældning 5 º er c n = 0 Formfaktoren c s for sneophobning ved lægiver [DS 40, (3)P]: c s h s k (C.7) sneens specifikke tyngde = kn/m 3 h lægiverens højde. Pga. tagets sadelform varierer højden af lægiveren. Der regnes på den sikre side med den største værdi på h = 0,3 m. 0,3 c s 0,5 (C.8) 0,9 Længde af snedriven sættes til l s = h, med begrænsningen 5 m l s 5 m [DS 40, (4)P]. h er mindre end 5 m, og derfor anvendes l s = 5 m. Da l s er længere end tagfladens bredde, jvf. figur C.6, og begge lægivere ved hovedbygningerne tages i regning på samme tid, forekommer overlap af formfaktorerne for sneophobningen, jvf. figur C.9. Der regnes derfor med en jævnt fordelt snelast over hele taget, jvf. figur C.0. c s c Figur C.9 Overlapning af formfaktorer. c s c c s c s c c Figur C.0 Formfaktorer for snelast på trappeskakt. Sneophobning på trappeskakt ved facadekant Der vil ikke forekomme yderligere sneophobning ved facadekanterne, da lægiverne her ikke er højere, jvf. tegning.04. C.

47 C. Beregning af laster C.4.3 Snelastens karakteristiske værdier Den karakteristiske snelast s [DS 40, 7.. ()P]: s c C C s (C.9) i e t k c i formfaktor for snelast, jvf. afsnit C.4.. C e beliggenhedsfaktor. Der kan på den sikre side benyttes C e = C t termisk faktor. Der kan på den sikre side benyttes C t = s k sneens karakteristiske terrænværdi, jvf. (C.5) s c i 0,9 0,9 ci kn m (C.30) C.5 Ulykkeslast Søjler og vægge, der i parkeringskælderen kan være udsat for påkørsel, skal undersøges for en horisontal ækvivalent statisk last, jvf. tabel C.4. Ækvivalent statisk last Ækvivalent statisk last normal kørselsretning normal kørselsretning 50 kn 5 kn Tabel C.4 Ækvivalente statiske påkørselslaster i parkeringskælder [DS 40,.. ()P]. Påkørsel parallel med og vinkelret på kørselsretning undersøges hver for sig. Personbiler antages at ramme konstruktionen i en højde af 0,5 m over kørebanen, med et belastningsareal på 0,5 m gange den mindste af,50 m eller konstruktionselementets bredde. [DS 40,.. ()P - (3)P] C.3

48

49 BilagD Lastkombinationer Med henblik på beregning af spændinger og reaktioner i bærende vægge, opstilles lastkombinationer iht. DS 409 Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. Der anvendes to beregningsmodeller; henholdsvis én for tagkonstruktionen og én for den bærende betonkonstruktion. Konstruktionen undersøges iht. DS 409, DS 40 og DS 4 for lastkombinationerne,.,., 3., 3. og 3.3. Lastkombination 3. regnes eftervist iht. bestemmelserne i DS 4 om konstruktionens robusthed, jvf. bilag F. Lastkombinationerne opstilles efter lasttilfælde i StaadPro, jvf. appendiks I. Lastkombination er rettet mod eftervisning af konstruktionen mod udbøjning og sætninger. Lastkombinationen opstilles således kun for vindtryk på taget for hver af de tre vindretninger; syd, nord og vest, samt for maksimal snelast. Nyttelast medregnes i alle lastkombinationer. Lastkombination. er rettet mod eftervisning af konstruktionen mod maksimal nedadrettet belastning i brudgrænsetilstand. Lastkombinationen opstilles for vindtryk på taget for hver af de tre vindretninger; syd, nord og vest, samt for maksimal snelast kombineret med partialkoefficienterne angivet i [DS 409, Tabel 5..8]. Der regnes med maksimal nyttelast på én etage samt minimal nyttelast på de resterende etager i alle kombinationerne. Lastkombination. er rettet mod eftervisning af løft på konstruktionen, og lastkombinationen opstilles derfor for maksimal sug for hver af de tre vindretninger; syd, nord og vest, samt for lasttilfældene med skæv vindbelastning kombineret med minimal snelast, påført de tagflader, hvor der optræder vindtryk. Tagflader, hvor der optræder vindsug, påføres ikke snelast. Der regnes med minimal nyttelast i alle lastkombinationerne. Lastkombination 3. er rettet mod eftervisning af konstruktionsdele for påkørselslast. Lastkombinationen indbefatter ingen naturlaster, og der opstilles derfor kun én lastkombination. D.

50 Ungdomsboliger Brohuset Lastkombination 3. er rettet mod eftervisning af konstruktionen mod bortfald af konstruktionsdele. Konstruktionen regnes eftervist iht. DS 4, 5.. Der henvises endvidere til bilag F. Lastkombination 3.3 er rettet mod eftervisning af konstruktionens bæreevne ved brand. Der foretages kun brandteknisk dimensionering af et dækelement, hvorfor der ikke er behov for beregning af spændinger i vægge i lastkombination 3.3. Lastkombination Vindretning Sne på tagflade a,0 G +,0 S+0,5 N - alle b,0 G +,0 V+0,5 N syd - c,0 G +,0 V+0,5 N nord - d,0 G +,0 V+0,5 N vest - e,0 G +,0 N - -.a,0 G +,3 N + 0,5 (V + S) syd alle.b,0 G +,3 N + 0,5 (V + S) nord alle.c,0 G +,3 N + 0,5 (V + S) vest alle.d,0 G +,5 S + 0,5 (V + N) syd alle.e,0 G +,5 S + 0,5 (V + N) nord alle.f,0 G +,5 S + 0,5 (V + N) vest alle.g,0 G +,5 V + 0,5 (S + N) syd alle.h,0 G +,5 V + 0,5 (S + N) nord alle.i,0 G +,5 V + 0,5 (S + N) vest alle.a 0,8 G +,5 V + 0,5 N syd -.a 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) syd nordlig + trappeskakt.a3 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) syd sydlig + trappeskakt.b 0,8 G +,5 V + 0,5 N nord -.b 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) nord sydlig + trappeskakt.b3 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) nord nordlig + trappeskakt.c 0,8 G +,5 V + 0,5 N vest -.c 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) vest østlig + trappeskakt.c3 0,8 G +,5 V + 0,5 (N + S) vest vestlig + trappeskakt 3.a,0 G + 0,5 (V+N+S) syd alle 3.b,0 G + 0,5 (V+N+S) nord alle 3.c,0 G + 0,5 (V+N+S) vest alle Tabel D. Lastkombinationer opstillet i Matlab, jvf. appendiks III. D.

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Bilags og Appendiksrapport

Bilags og Appendiksrapport Bilags og Appendiksrapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Indhold BILAG I Konstruktion K.A Lastanalyse 1 K.A.1 Egenlast....................................... 2 K.A.2

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1

V. BEREGNING AF GRUNDVANDSSÆNKNINGSANLÆG...V.1 V.1 grundvandssaenkning.m... V.1 Indholdsfortegnelse I. INPUT TIL STAADPRO... I.1 II. OUTPUT FRA STAADPRO...II.1 III. SPÆNDINGS- OG REAKTIONSBEREGNINGER...III.1 III.1 reaktioner.m... III.3 III.2 indput.m... III.14 III.3 staadprodata.m...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Entreprise 8. Lastanalyse

Entreprise 8. Lastanalyse Entreprise Lastanalyse Denne del dækker over analysen af de lodrette og vandrette laster på tårnet. Herunder egenlast, nyttelast, snelast, vindlast og vandret asselast. Dette danner grundlag for diensioneringen

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor

AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, B-sektor Titel: Ungdomsboliger Brohuset Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 04/02-2002 til 28/05-2002

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ]

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ] Konstruktion A. Laster A Laster I det følgende kapitel beskrives de laster der påføres konstruktionen, samt hvorledes disse laster kombineres. Dette gøres for at finde den dimensionsgivende last på konstruktionen.

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget.

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

1 Indledning. Projektet er delt i 3 hovedemner:

1 Indledning. Projektet er delt i 3 hovedemner: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1 Indledning...5 2 Analyse af projektmateriale...7 2.1 Funktionelle krav...7 2.2 Geometriske krav...8 2.3 Rumlig stabilitet...8 2.4 Opbygning af enkelte elementer...10

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn HOVEDRAPPORT P5-projekt udarbejdet af gruppe B5-1 ved Aalborg Universitet Esbjerg Titelblad Tema: Titel: Gruppe: Hovedvejleder: Fagvejledere: En kompliceret bygnings

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere