Den traditionelle tilgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den traditionelle tilgang"

Transkript

1 Metoder til -kategorisering Hvorfor har mange virksomheder restordrer og for meget på lager på samme tid? En mulighed er, at varerne ikke behandles nuanceret, dvs. at der ikke er formuleret differentierede forecast- og lagerstyringspolitikker, som tager højde for den enkelte vares efterspørgselsmønster og bidrag til lønsomhed. Denne artikel illustrerer forskellige tilgange til at få kategoriseret virksomhedens varer hensigtsmæssigt. Af ph.d. Connie K. Gudum, forretningskonsulent, SAS Institute A/S og ekstern lektor ved CBS og Aalborg Universitet I en typisk dansk virksomhed lagerføres tusindvis af varenumre, men kun en mindre andel af dem berettiger stram kontrol og overvågning. ABC-klassifikation har til formål at opdele varerne i et antal grupperinger efter et eller flere kriterier, således at de varer, der berettiger til særlig kontrol, grupperes for sig. I den senere tid er der kommet øget fokus på ABC-kategorisering af varer. Blandt andet Jacob Jacobsen og Rasmus Becks udmærkede artikel i DILForientering august 2004, som redegjorde for en alternativ måde at kategorisere en virksomheds varer på. Lageroptimering 2005 I forbindelse med at DILF i samarbejde med Horisont Gruppen afholder konferencen Lageroptimering 2005, afholdes dagen efter, den 12. maj, to intensive og praktisk orienterede workshops med nogle af landets førende eksperter som instruktører. Forfatteren til nærværende artikel, Connie Gudum, leder workshoppen Optimering af lagerstyringsmodeller og disponeringsprocessen, mens seniorkonsulent Tom Lund Jensen og konsulent Peter Krøijer-Jensen, begge fra Logistikgruppen, leder workshoppen Implementering af nyt lagerkoncept hos ECCO Håndtering af store forandringer på lageret. Du kan læse mere om konference og workshops i annoncen i dette nummer af DILForientering, eller på Der er ingen tvivl om, at ABC-kategorisering af lagerførte varer skaber fokus på de varer, der er dyre at have liggende på lager, og at alene dette fokus kan medføre reducerede lagerbindinger. Det undrer mig dog meget, at dette begreb ikke er bedre funderet i danske virksomheder. Jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor lidt udbredt ABC-klassifikationen er. For det er jo så nemt og effektfuldt. I en af de danske grossistvirksomheder jeg har arbejdet med, kunne logistikdirektøren se en tydelig nedbringelse af lagerbindingerne efter, at de havde indført ABC-tankegangen, alene fordi disponenternes fokus var blevet rettet mod de varer, der er dyre at have på lager. Virksomheden fik samtidig øget servicegraden fra 60 til 90% pga. ABC-kategoriseringen og overvejer nu at indføre dobbelt ABC eller flerkriterieklassifikation, som det også hedder for at få endnu mere fokus på de varer, der skaber forretning. Den traditionelle tilgang ABC-tankegangen har traditionelt taget udgangspunkt i paretoefficiens (efter den italienske økonom Vilfredo Pareto,) altså princippet om at en lille andel af en variabel genererer en stor andel af en anden variabel. I ABC-klassifikationen benyttes ofte den regel, at 20% af varerne står for 80% af omsætningen, og disse betegnes som A-varer. Det mest anvendte kriterium til at inddele varerne efter er den årlige omsætning. Ofte inddeles varerne i tre grupper, hvor A-gruppen er de varer, der er vigtige at kontrollere (altså dyre at have liggende på lager), B-gruppen er semi-vigtige, og C-gruppen er mindst vigtige (altså meget billige at have liggende på lager). Dette simple princip er illustreret i eksempel 1. Eksempel 1 Figur 1 angiver et eksempel på klassifikation af varer ud fra paretoprincippet baseret på et enkelt kriterium; her den årlige omsætning. Her står 10% af varenumrene for 90% af omsætningen, og det er således vigtigt at fokusere på disse 10% i forbindelse med at disponere optimalt og holde stram Figur 1. Klassifikation af varer ud fra paretoprincippet baseret på et enkelt kriterium, her den årlige omsætning. 24 DILForientering / april 2005 / årgang 42

2 kontrol. Det er nemlig disse varer, det koster penge at have liggende på lager, men det er samtidig disse varer, der skaber forretning, og derfor ikke må komme i restordre. Relevante kriterier Når vi taler lagerstyring, er vi udelukkende interesserede i lagerførte varer. Allerede her sker der en grovgruppering af varer i to grupper, nemlig lagervarer og ordrevarer. Efterfølgende grupperes lagervarerne i et antal grupper efter et eller flere kriterier. De kriterier, der kan være relevante pr. varenummer er: Årlig omsætning (i kr. baseret på salgspriser) Dækningsbidrag (eller profit) Årlig efterspørgsel (i antal enheder) Kostpris Antal salgsordrelinier pr. år Leveringstid (fra leverandør) Kritisk værdi (evt. fokusvarer kontra ikke-fokusvarer) Salgsfluktuationer (salgets afvigelse fra forecast) Kampagnevarer/sæsonvarer Ønsket servicegrad Omkostninger forbundet med manko (f.eks. omkostninger forbundet med hasteordrer, hvis man for visse varer altid afhjælper en mankosituation med en hasteordre) Samtlige kriterier skal ikke bruges. De skal bruges enkeltvis, flere på en gang eller der kan laves et nyt sammensat kriterium som angivet i boks 1. Flores og Whybark var blandt de første, der med deres artikel i 1986, adresserede problemstillingen med flerkriterium ABC-analyse. De foreslår anvendelsen af to kriterier, nemlig omsætning (i kostpris) og kritisk værdi. I en anden artikel også fra 1986 foreslår Sandler og Tanel brugen af tre kriterier, nemlig salgsfluktuationer, mankoomkostninger og hvorvidt varen er en fast eller slow mover. Fast movers Ved valg af kriterier er det vigtigt at have målet for øje (se faldgrube 1 i boksen om faldgruber). Der er mange afdelinger i en virksomhed, og indkøb, warehousing, produktion og salg har ikke nødvendigvis de samme mål og prioriteringer for samme varer. Det er derfor vigtigt at være selektiv med hvilke kriterier, der skal anvendes til klassificeringen. For indkøb (disponering) er målet at tildele forskellige disponeringsregler til forskellige varekategorier, sådan at der benyttes simple tommelfingerregler til de billige varer og mere komplicerede optimeringsregler for de dyre varer, hvor der er penge at spare via optimering. For lagerstyringen kan målet være at tildele forskellige lagerdage og servicegrader til forskellige varekategorier. Her kan modellen fra Zhang m.fl. (2001), som Jacobsen og Beck (2004) anbefaler, være anvendelig, idet Zhang-ratioen som beregnet i boks 1 er direkte input til beregning af genbestillingspunkt givet et bestemt serviceniveau. Her bliver A-varerne dem, som skal have lav service, og C-varerne dem, som har høj service. Problemet med denne model er dog, at den er udledt for den type servicegrad, der er defineret ved sandsynlighed for ikke at løbe tør, som ikke benyttes så ofte i praksis, og som ikke er ret kundeorienteret. De fleste virksomheder benytter i stedet og med rette fill rate som servicegrad (altså andel af efterspørgslen der opfyldes direkte fra lageret inden for aftalt tid). Her er Zhang-tilgangen ikke tilrådelig. Derimod skal man bruge et kriterium, der inddrager usikkerhed på efterspørgslen. Jeg vil derfor foreslå, at man benytter fill rate-baseret ratio, som inddrager et mål for salgsfluktuationer og leveringstid. Denne alternative beregning indeholder nemlig de variable, der benyttes til beregning af genbestillingspunkter for fastlagte fill rate-niveauer (Silver, Pyke and Peterson, 1998). Hvis målet er at sikre, at vigtige varer opnår høj service, skal en kombination af omsætning, kritisk værdi og salgsafvigelser i løbet af leveringstiden anvendes, som er afgørende for den opnåede servicegrad. Slow movers Store udsving Små udsving Store udsving Små udsving Fokusvarer * A / A+ A / (B) A / B C Ikke-fokusvarer (A) / B B C C Figur 2. Kombination af kriterier anvendt af forfatteren * Her definerer jeg en fokusvare som en vare, hvor der er store omkostninger (eller risiko for at miste kunder) forbundet med at komme i restordre. Alternativt kunne man vælge at opdele efter høj og lav ønsket servicegrad. Produktion og salg kan have andre mål med deres grupperinger, men det vil jeg afgrænse mig fra her, hvor indkøb og lager er i fokus. En måde at lade salg påvirke inddelingen på kunne være at lade salgsansvarlige angive en kritisk værdi pr. varenummer, som inddrages som et af kriterierne à la kritisk værdi eller fokusvare. En parameter, som fuldstændig overses i samtlige danske artikler om ABCklassifikation, er de udsving, der måtte være på en vares salg og det er dette udsving, der er direkte årsag til, at man ønsker at opretholde et sikkerhedslager. I den traditionelle ABC-klassifikation med et kriterium (omsætning) behandles samtlige A-varer ens (hhv. B og C), når der sættes sikkerhedslager, forstået på den måde at varer med hhv. høj og lav salgsvariationer behandles ens. Som Jacobsen og Beck også afslutningsvis pointerer, bliver ABC-kategoriseringen først for alvor effektiv, når den anvendes sammen med tilhørende lagerstyringsmodeller, der beregner genbestillingspunker ved at inddrage usikkerheder. En kombination af kriterier, som jeg selv plejer at anvende, kan ses i figur 2. Fast movers/slow movers vurderes ud fra antal salgsordrelinier pr. år. Udsving fra salg vurderes ud fra, hvor meget variation der er i salgsmønsteret. Når denne klassifikation er foretaget, opdeler jeg ofte A-varerne yderligere efter omsætning målt i kostpriser (dvs. varens værdi får også en indflydelse). A-varer med høj kostpris flytter jeg over i en særlig A+ kategori, som skal have den allerstørste bevågenhed. Årsagen til at jeg vælger disse fire kriterier (antal salgsordrelinier, variation i salg, fokusvare og omsætning i kostpris) er, at disse netop får sat fokus på de varer, som kræver stor opmærksomhed mht. forecasting, service og lageroptimering. Omsætning i kostpriser = Årlig efterspørgsel * kostpris Standard lærebøger, såsom Silver, Pyke og Peterson (1998) Zhang-ratio = Årlig efterspørgsel / (leveringstid * kostpris²) Jf. Zhang m.fl. (2001) fill rate-baseret ratio = Årlig efterspørgsel / (kostpris * standardafvigelse på forventet efterspørgsel i løbet af leveringstiden) Baseret på lagerpolitikker fra Silver, Pyke and Peterson (1998) Boks 1. Sammensat kriterium for gruppering af lagervarer > DILForientering / april 2005 / årgang 42 25

3 Varenr. Årligt salg Salgspris Kostpris # salgsordrelinier Kritisk værdi Var.koef. enheder kr./enhed kr./enhed antal pr. år (1 er høj) Tabel 1. Data på 20 fiktive varenumre til brug i artiklens eksempler Eksempel 2 Jeg tager udgangspunkt i kriterierne fra figur 2. Det første, jeg skal gøre, er at fastlægge grænserne for de enkelte celler. En fast mover-vare defineres her ved at have et årligt antal salgsordrelinier på mere en 50 linier En vare med store salgsudsving defineres her ved at have en variationskoefficient på over 0,80 (svarende til at salget typisk varierer med mere end 80% fra gennemsnittet) En fokusvare defineres som en vare med kritisk værdi på 1 Hvis en A-vare har en kostpris på over 300 kr. skal den klassificeres som en A+-vare Nu kan varerne tildeles en klasse, og resultatet (antal varer pr. klasse) kan ses i figur 3. Totalt set bliver der altså 2 A+-varer, 4 A-varer, 8 B-varer og 6 C-varer. Med denne klassifikation kan jeg også opstille differentierede mål for servicegrader og omsætningshastigheder, således at jeg har nogle konkrete mål at styre efter. Det kan måske undre, at jeg ikke medtager omsætningen, som den traditionelle ABC-klassifikation anvender, men faktisk får jeg indirekte indbygget samme information gennem de to kriterier salgsordrelinier og kostpris. Hvorvidt denne klassifikation er anvendelig i alle sammenhænge, er nok tvivlsomt. Hver virksomhed bør nøje overveje, hvilke egenskaber der karakteriserer deres disponeringsopgave, men jeg har fundet denne opdeling (med varianter heraf) anvendelig i mange sammenhænge. Metoder til ABC-klassifikation med flere kriterier Hvis du ønsker at kategorisere varenumrene ud fra ét enkelt kriterium, kan du anvende den traditionelle ABC-klassifikation ud fra paretoprincippet (uanset hvilket kriterium der anvendes), som gennemgås i gængse lærebøger inden for logistik. Zhang m.fl. (2001) anvender også den traditionelle ABC-analyse blot med Zhang-ratioen som kriterium i stedet for omsætning. Hvis du derimod ønsker at inddrage flere kriterier i din ABC-klassifikation er der grundlæggende fem tilgange1, uanset hvilke og hvor mange kriterier der vælges. Disse tilgange er: 1) Matrix uden paretoanalyse 2) Paretoanalyse kombineret med matrix 3) Paretoanalyse kombineret med vægtede kriterier 4) Clusteranalyse (associationsanalyse) 5) Analytisk hierarkisk proces I denne artikel vil jeg give eksempler på de tre første metoder, fordi de er forholdsvis nemme at præsentere inden for rammerne af denne artikel. Jeg har valgt et gennemgående eksempel med data for 20 fiktive varenumre, som ses i tabel 1. Metode 1. Matrix uden paretoanalyse Her opstilles en matrice med de ønskede kriterier à la den i figur 2. Grænserne for hvornår en vare tildeles en celle frem for en anden, fastlægges uden paretoanalyse, dvs. baseret på en simpel vurdering. Metode 2. Paretoanalyse kombineret med matrix Den næste metode, som er præsenteret i Flores og Whybark (1986), er baseret på paretoprincippet ganske som under ABC-analyser med et enkelt kriterium. For hvert af de valgte kriterier opstilles en paretokurve (også kaldet Distribution-By- Value-kurve), og varerne inddeles for hvert kriterium i ABC-klasser ligesom i den traditionelle ABC-tilgang. Derefter kombineres samtlige kriterier i en n-dimensional matrix, hvor n angiver antallet af kriterier. Matricen opdeles derefter i en række passende segmenter, og hvert segment bliver en klasse for sig. Med to kriterier, der hver opdeles i tre segmenter, fås altså en todimensionel matrix med 3x3=9 segmenter som i figur 4. Generelt synes jeg, at ni segmenter er for mange at styre på efterfølgende. Et antal klasser på mellem tre og seks giver bedst mening i praksis, men det afhænger af de udvalgte beslutningsregler/lagerpolitikker. Hvilke celler der slås sammen, bør nøjes afvejes i forhold til formålet med hele klassifikationsanalysen, men et eksempel på en sammenlægning kunne være at BB, BC og CB slås sammen til en samlet B-gruppe. Antal ordrelinier: Fast movers Fast movers Slow movers Slow movers Udsving i salg: Store udsving Små udsving Store udsving Små udsving Fokusvarer A: 1 A+: 2 A: 2 A: 1 C: 1 Ikke-fokusvarer B: 4 B: 4 C: 4 C: 1 Figur 3. Flerkriterie-varerklasifikation i eksempel 2 (metode 1: matrix uden paretoanalyse) A B C A AA AB AC B BA BB BC C CA CB CC Figur 4. Bi-kriterie vareklassifikation 26 DILForientering / april 2005 / årgang 42

4 Denne matrix kunne også fremkomme efter metode 1, hvor grænserne vælges uden paretoanalyse, men i dette eksempel vil jeg anvende paretoanalysen til at fastlægge grænserne. Når grænserne er fastlagt en gang for alle, kan klassifikationen gentages jævnligt, uden at paretoanalysen behøver at blive gentaget. Eksempel 3 Jeg bruger atter dataeksemplet fra tabel 1 med data for de 20 forskellige varenumre. Trin 1. Fastlæggelse af de ønskede kriterier I dette eksempel vil jeg bruge to kriterier til at gruppere mine varer. De to kriterier er; omsætning i kostpris og antal salgsordrelinier pr. år. Grunden til at jeg benytter omsætningen målt i kostpris er, at det er på baggrund af kostprisen, at lagerkapitalbindingen opgøres og ikke salgsprisen. Trin 2. Paretoanalyse på hvert kriterium For at fastlægge grænserne mellem de enkelte klasser udføres nu paretoanalyse på hvert af de to kriterier. Resultatet af paretoanalysen er afbildet i figur 5 (baseret på tabel 2). På baggrund af figuren og de bagvedliggende værdier i tabellen kan grænserne i klassifikationen nu fastlægges. Mht. omsætningen (i kostpris) står tre af varenumrene (svarende til 15% af varenumrene) for 95,84%. Hvis disse tre varer skal udgøre A-varerne (mht. omsætning) går grænsen ved 13 mio. kr. i omsætning Varenr. Årligt Kostpris Oms. i kost Akk. % Akk. % Varenr. # Akk. % Akk. % salg kr./enhed (kriterium 1) varenumre oms salgsordrelinier varenumre salgslinier enheder 0 0 (kriterium 2) Total Total Tabel 2. ABC-analyse på to kriterier Figur 5. Dobbelt ABC-analyse via Pareto-kurve (kostpris). C-varene udgør alt under kr. i omsætning, dvs. de sidste 50% af varenumrene, og B-varerne ligger derimellem. Mht. antal ordrelinier defineres varenumre med over 2000 linier om året som meget fast moving, og varer under 50 ordreliner er slow moving-varer. Varer med ordrelinier mellem 50 og 2000 er således medium moving. Trin 3. Bi-kriterieklassifikation Nu skal de to uafhængige paretoanalyser kombineres i en todimensionel matrix med de to kriterier, som hver var opdelt i tre klasser. I figur 6 ses resultatet, hvor AA, AB og BA defineres som A-varer i bi-kriterieklassifikationen. Derudover er BB, AC og CA defineret som B-varer, og resten er C-varer. Resultatet bliver, at der er 4 A-varer, 3 B-varer og 13 C-varer. Metode 3: Paretoanalyse kombineret med vægtede kriterier Denne metode, som præsenteres af Copacino (1994), minder på mange områder om den forrige, men i stedet for at kombinere de forskellige grænser i en matrix vægtes de anvendte kriterier. Fordelen er, at et større antal kriterier kan inddrages, samtidig med at overblikket bevares. Ulempen er, at det kan være svært at vurdere, hvilken vægt et kriterium bør have. Eksempel 4 Trin 1. Fastlæggelse af de ønskede kriterier Til dette eksempel vil jeg anvende tre kriterier, hvoraf de to er fra forrige eksempel, nemlig omsætning i kostpris og antal salgsordrelinier. Derudover vil jeg benytte variation i salget (angivet ved variationskoefficienten). Trin 2. Opstil en rangordnet liste over samtlige varenumre for hvert af de valgte kriterier Jeg benytter tabel 2 til at tildele en rang til hvert varenummer for henholdsvis omsætning i kostpris og # salgsordrelinier (SOL). Eksempelvis har varenummer 107 den højeste omsætning, og derfor tildeles den rang nr. 1 på dette kriterium. Varenummer 105 har det højeste antal salgsordrelinier, hvorfor den tildeles rang 1 på dette kriterium. Tilsvarende rangordnes varenumrene efter det tredje kriterium, variationskoefficient, hvor varenummer 116 har den højeste variation. Resultatet af rangordningen for hvert af de tre kriterier kan ses i tabel 3. > DILForientering / april 2005 / årgang 42 27

5 oms ordrelinie A B C A A: 1 A: 1 B: 0 B A: 2 B: 3 C: 6 C B: 0 C: 2 C: 5 Figur 6. Resultat af bi-kriterie vareklassifikation Trin 3. Vægt kriterierne og konsolidér de rangordnede lister til en samlet liste Jeg vælger, at omsætningen skal have vægt 50%, antal salgsordrelinier 30% og variationskoefficienten 20%. For hvert varenummer ganges hver af de tre rangordninger med hhv. 0,50, 0,30 og 0,20 og lægges sammen. Den konsoliderede rangordning ses i tabel 4 sammen med profilen for hvert varenummer. Trin 4. Opstil en profilliste for den vægtede rangordning Tabel 4 opsummerer hver enkelt vares profil for de tre valgte kriterier i den konsoliderede rangordning. Trin 5. Definer A-, B- og C-grupperne ved at vælge passende grænser Ved at se på de akkumulerede procentsatser for hver af de tre kriterier vurderes, hvor grænserne skal lægges. De nye konsoliderede ABC-grupper er angivet i tabel 4. Sammenligning af metoderne Nu er det interessant at sammenligne de tre gennemgåede flerkriterie-metoder med den traditionelle tilgang. I tabel 5 har jeg opsummeret de fire forskellige klassifikationsresultater. Som det ses, giver de forskellige resultater på en del af varenumrene. Varenummer 107 og 120 er A-varer i alle fire tilfælde. Varenumrene 111, 112, 115, 116 og 117 er i alle fire tilfælde C-varer. De øvrige 13 varenumre klassificeres forskelligt i de fire tilfælde, og det er derfor tydeligt, at det nøje skal afvejes, hvilke kriterier der er de vigtige, når vi anvender lagerpolitikker. Konklusionen er tydelig. Den traditionelle tilgang med et enkelt kriterium er for snæver, da den ikke fanger en række vigtige varer og ikke differentierer mellem store indbyrdes forskelle på varer inden for samme klasse. Ved anvendelse af flere kriterier er paretoprincippet godt til at få fastlagt, hvilke grænser der skal sættes inden for det enkelte kriterium. Derefter er det vigtigt enten at benytte en matrix eller en vægtning, således at de valgte kriterier kobles sammen til en fælles kategorisering. Andre metoder Clusteranalyse til at kategorisere varer Denne metode er baseret på clusteranalyse (associationsanalyse), som er en statistisk metode af samtlige ønskede egenskaber på varenumrene. Dvs. samtlige kriterier, man måtte være interesseret i, kan inddrages. Via clusteranalysen findes et passende antal grupper (profiler), hvorpå der kan styres differentieret. Fordelen ved denne metode er, at den kan inddrage et stort antal kriterier. varenr. oms i kostpris # Var.- salgsordrelinier koef Tabel 3. Rangordning af varenumre på tre udvalgte kriterier Ulempen er, at metoden forudsætter store datamængder samt brugen af faktoranalyse og clusteranalyse, hvilket betyder, at den som udfører analysen skal have en del kendskab til disse statistiske metoder for at kunne implementere analysen. Metoden og en case er beskrevet i en artikel af Cohen og Ernst (1988), og da metoden er ret omfattende, vil jeg ikke gå yderligere i detaljer. Konsolideret varenr. Oms i % oms akk % # salgs- % SOL Akk % Var.-koef. % varkoef akk % Klasse rang kostpris oms ordre-linier SOL varkoef A A A A A B B B B B B B C C C C C E C E C E C Tabel 4. Konsolideret rangordning af varenumre samt vareprofiler 28 DILForientering / april 2005 / årgang 42

6 Et kriterium Flere kriterier Varenr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks C B C B 102 C B C B 103 B A B A 104 B B A A 105 C B A A 106 C A B B 107 A A+ A A 108 B B B B 109 C A C C 110 C B C B 111 C C C C 112 C C C C 113 C B C C 114 C A C B 115 C C C C 116 C C C C 117 C C C C virksomheden ud fra omsætning eller allerhelst profit (for det er bestemt ikke sikkert, at de kunder der køber mest også er dem, der tjenes penge på). Målet med dette er eksempelvis at differentiere service og salgsindsats på de vigtige kunder. Jeg håber, at du har fået mod på at analysere dine varenumre i en mere detaljeret grad. Så held og lykke med din ABCklassifikation. / Litteraturliste Cohen, M. A. og R. Ernst, Multi-item classification and generic stock control policies, Production and Inventory Management Journal, vol. 29, nr. 3, s. 6-8, 1988 Copacino, W.C., Moving beyond ABC analysis, Traffic Management, s , marts 1994 Faldgruber Flores, B. E. og D. C. Whybark, Multiple criteria ABC analysis, International Journal of Operations and Production Management, vol. 6, nr. 3, s , 1986 Jacobsen, J.S. og R. Beck, Alternativ ABC-kategorisering sænker lagerbindingen, DILForientering, august 2004 Pareto, V., Manual of Political Economy, (engelsk oversættelse af originalen: Cours d économie politique. Bd. 1-2, 1896), A.M. Kelley, New York, 1971 Sandler, L. og T. Tanel, Toward selective inventory control, Purchasing World, s , april 1986 Zhang, R.Q., W.J. Hopp og C. Supatgiat, Spreadsheet Implementable Inventory Control for a Distribution Center, Journal of Heuristics, vol. 7, nr. 2, s , 2001 Noter 1 Jeg vil ikke udelukke, at der er andre metoder, som jeg ikke er opmærksom på. 118 C B C C 119 C C C B 120 A A+ A A Tabel 5. Opsummering af klassifikationsresultater Analytic Hierarchy Process Analytisk hierarkisk proces (AHP) er en procedure, der anvendes ved flerkriterium beslutningsstøtte. Partovi og Burton (1992) giver i deres artikel et spændende forslag til, hvordan denne procedure kan benyttes til at udføre ABC-klassifikation. Metoden involverer parvise sammenligninger af kriterier, som leder til en vægtning af de valgte kriterier. Perspektivering Der er ingen tvivl om, at det er en god ide at klassificere sine varer, da det retter fokus mod de varer, man bør bruge tid på. De øvrige varer bør genbestilles med en vis automatik, hvilket forudsætter tillid til det understøttende IT-system. Det er ikke sikkert, at de mest relevante kriterier identificeres allerede i første forsøg, men gennem analysen forholder man sig til sine varer og opdager til tider en adfærd, der skal undersøges nærmere. Gennem analyse af efterspørgselsmønstre, adfærd og karakteristika på varenumrene kommer det til at fremgå, hvilke kriterier der passer bedst, og derefter er det rimelig enkelt at gennemføre ABC-analysen med jævne mellemrum, så stamdata og ordreprofiler opdateres. Bemærk at det ikke kun er varenumre, man kan lave paretoanalyser på. Det kunne lige såvel være for leverandører eller kunder. Eksempelvis kan man klassificere kunderne efter, hvor vigtige de er for Der er en række forskellige tilgange, når man skal klassificere sine varer. Og en række faktorer skal overvejes for at undgå en af følgende faldgruber: 1. Man skal have målet for øje. Den grundlæggende årsag til at klassificere en variabel er jo, at der skal opstilles forskellige beslutningsregler eller forskelligt fokus/indsats for disse klassifikationer. Et eksempel: De varer, som er dyre at have på lager, skal have en anden disponeringsregel end de varer, som er billige at have på lager. Et andet eksempel: De varer, der er få transaktioner på, skal styres (forecastes) anderledes end dem med mange transaktioner. Antallet og typerne af disponeringsregler er afgørende for, hvor mange grupper, der ønskes, og hvilke kriterier varerne skal inddeles efter. 2. Man skal ikke lade sig indskrænke af, at der netop skal være tre klasser, bare fordi det kaldes en ABC-analyse. Man skal holde sig målet for øje og inddele varerne (eller kunderne, leverandørerne eller hvad det nu er, man vil klassificere) i det antal grupper, som man ønsker at have forskellige beslutningsregler for. 3. Man skal ikke lade sig diktere af 80/20-reglen. For visse industrier er det nærmere en 80/10 eller 90/10-regel, der skal benyttes, men det afgørende er, at hver virksomhed selv beslutter, hvor grænserne skal gå mellem hhv. A, B og C- varer med udgangspunkt i formålet med opdelingen. 4. Man kan bruge mere end et inddelingskriterium, og man skal være bevidst om hvilke kriterier, man inddeler sine varer efter. Traditionelt tager en ABC-klassifikation af varenumre udgangspunkt i den årlige omsætning. Dette er for så vidt fornuftigt nok, da det afdækker, hvilke varer der repræsenterer en potentiel stor lagerbinding. Der er dog flere kriterier, der er relevante, hvis formålet er at kunne styre lageret bedre og benytte forskellige disponeringsregler for forskellige ABC-grupper. To varer kan have potentiale for at tilhøre A-klassen, men kan være fundamentalt forskellige, idet den høje omsætning kan være skabt af to faktorer: Enten et specielt højt salg eller en speciel høj pris (eller evt. en kombination). Forestil dig to varer med en omsætning på kr. Den ene vare har en enhedspris på kr., og der er solgt 2 stk. Den anden vare har en enhedspris på 2 kr., og der er solgt stk. Disse varer skal ikke styres på samme måde i forhold til indkøb og lager, og de skal derfor heller ikke klassificeres i samme gruppe. Det er derfor nødvendigt med flere kriterier for at få opdelt varerne i henhold til de disponeringsregler og servicegrader, der skal benyttes. Derudover kan en vare, der klassificeres som C-vare, være af vigtig strategisk betydning og bør derfor i stedet have fokus som en A-vare. Hvis sådanne kritiske forhold spiller en stor rolle, er det nødvendigt yderligere at inddele sine varer efter kritisk værdi eller fokusvarer. 5. Lad dig ikke styre af begrænsningerne i dit ERP-system. De fleste ERP-systemer understøtter en eller anden form for ABC-klassificering, men den er oftest endimensional og tager udgangspunkt i omsætning i kostpriser. Hvis man ønsker en alternativ eller udvidet klassificering, er det altså nødvendigt at gøre dette uden for ERP-systemet. Selve klassificeringen er enkel, når de relevante kriterier først er identificerede. Resultatet er vigtigt for at øge fokus og indsats på de rigtige varer, så det kan sagtens betale sig at gennemføre denne klassificering uden for ERP-systemet. Det er dog vigtigt, at klassificeringen foretages jævnligt, da varer kan flytte kategori. Når kriterier og grænseværdier en gang for alle er valgt, bør klassificeringen kunne foregå automatisk også med opdatering af stamdata i ERP-systemet. 6. Klassificeringen skal være dynamisk. Varer ændrer egenskaber (salgsmønster/priser) hele tiden, og derfor bør ABCklassificeringen ikke være en engangsforestilling, men derimod være en analyse der foretages jævnligt (dvs. en gang om måneden i en typisk virksomhed). DILForientering / april 2005 / årgang 42 29

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics.

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics. Evnen til at prioritere tid og ressourcer bygger på, at noget er vigtigere end andet. Dvs. at dine produkter, kunder og leverandører ikke er lige vigtige: De bidrager ikke lige meget til bundlinjen i din

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Den dobbelt ABC klassificering

Den dobbelt ABC klassificering ABC Business Solution Den dobbelt ABC klassificering ABC Softworkkontor i København mpler på referencer erdens mest udbredte Management princip o - 80/20 reglen Produkter Omsætning 20 % 80 % 80 % 20 %

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

SAS Forbrugsdisponering proaktiv tilgang til budgetopfølgning

SAS Forbrugsdisponering proaktiv tilgang til budgetopfølgning SAS Forbrugsdisponering proaktiv tilgang til budgetopfølgning Peter S. Poulsen, Ældrechef, Skanderborg Kommune Morten R. Petz, Konsulent, SAS Institute Copyright 2007, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Lageroptimering hos Hydrema. M3UG præsentation 10. maj 2012

Lageroptimering hos Hydrema. M3UG præsentation 10. maj 2012 Lageroptimering hos Hydrema M3UG præsentation 10. maj 2012 Et par spørgsmål? Hvor mange varer er der i dit Movex/M3 system? Hvor mange vare/lager records er der i dit Movex/M3 system? Hvornår blev disponeringsdata

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG - KONKRETE PROCESMETODER VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Generelle henvendelse om Statens personale- og ledelsespolitik kan ske til: eller Personalestyrelsen Personale- og Ledelsespolitisk

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Matas A/S Matas 292 Butikker i Denmark 20.000 varenumre Egne brands + Lancôme, Clinique, etc. Oms. 2007: 3 Mia. 2.500 medarb. i butikker & administration I 2007, opkøbte CVC 250 butikker Matas 2007 2010

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Asset Management. DANVA 7. December 2015

Asset Management. DANVA 7. December 2015 Asset Management DANVA 7. December 2015 Strategiprojekt: Kvalitetsniveau 2014 Kunne vurdere rette omkostningsniveau: Metoder til vurdering/beslutning af rette kvalitets- og serviceniveau Formålet er at

Læs mere

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen 2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Orienteringsløb Træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Amager Orienteringsklub Side 2 af 7 1Orienteringsløb

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Salgsrabatter. Forudsætning for rabatter... 2 Introduktion til rabatter... 3 Kunde/Vare-rabat... 4. Kunderabat... 4 Varerabat... 8

Salgsrabatter. Forudsætning for rabatter... 2 Introduktion til rabatter... 3 Kunde/Vare-rabat... 4. Kunderabat... 4 Varerabat... 8 Salgsrabatter Oplever virksomheden, at der ofte er fejl i ordrene, fordi rabatten er forkert eller glemt? Med deraf følgende besvær med at kreditere og fakturere ordren påny. Dette kan undgås ved at benytte

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd

Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd 2008 Regnskab på deltid Værdiskabende skatteregnskab for landmænd Projekt regnskab til deltidslandmænd har til formål at undersøge, hvordan man i Dansk Landbrugsrådgivnings regi kan tilbyde rådgivningscentrene

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV

Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV INDLÆG 18 : DYNAMICS NAV Ny løsning til kvalitetsstyring i Dynamics NAV Kim V. Pedersen Horsens d. 6. november 2014 Rungsted d. 11. november 2014 CGI Group Inc. Kim V. Pedersen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem

Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem Punkt 5. Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem 2015-041331 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender at et udbud vedrørende elektronisk nøglesystem til borgere med nødkald kommer

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Repræsentative undersøgelser før og nu. Peter Linde, Interviewservice pli@dst.dk

Repræsentative undersøgelser før og nu. Peter Linde, Interviewservice pli@dst.dk Repræsentative undersøgelser før og nu Peter Linde, Interviewservice pli@dst.dk >> >> Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Bortfald og forskerbeskyttelse Vægtning for bortfald Effekt af vægtning

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009

Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Målhierarki, interessentanalyse og milepælsoversigt - Udarbejdet ud fra Rosenmeiers skabeloner 2009 Trin 1; Formål Drøft og beskriv formål (nyttemål) med en handleplan for jeres valgte udviklingsområde

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Emner. Fattigdom og andre fordelingskriterier. Velfærdsmålet. Fattigdomsgrænsen Målemetoder Traditionelle Andre mål

Emner. Fattigdom og andre fordelingskriterier. Velfærdsmålet. Fattigdomsgrænsen Målemetoder Traditionelle Andre mål Emner Fattigdom og andre fordelingskriterier M. Azhar Hussain Lektor, azharh@ruc.dk Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder Traditionelle Andre

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss Supply Chain i små og mellemstore virksomheder Morten Nyvang Voss CASE ROTH NORDIC A/S Mellemstor virksomhed 70 medarbejdere/250 MDKK Fornuftig vækst Høj fokus på salg og produkter Lav fokus på Supply

Læs mere

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer?

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer? Resultater og konklusion af Siteloom Contracts brugerundersøgelse oktober 2015 vedr. kontraktstyring set gennem intern / ekstern bogholder / økonomiansvarliges øjne. Indledende spørgsmål: Hvor mange ansatte

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER 2015 EXECUTIVE SUMMARY I marts og december 2015 gennemførte Bluegarden en undersøgelse med fokus på de største udfordringer inden for løn- og personaleadministration

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0

Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline. Manual 2010 - version 2.0 Sådan opsætter du dit CompuBook bookingsystem med henblik på online salg via TouristOnline Manual 2010 - version 2.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE FORKLARING...3 2. SÅDAN STARTER DU!...3 3. ADGANG

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer Februar 2004 Opdateret maj 2004 Ligestillingidanmark.dk Beskrivelse benchmark indikatorer Benchmark for de statslige forvaltningsorganer I dette dokument gennemgås de benchmarks, der anvendes på hjemmesiden

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering.

P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering. P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering. Vejledere: Leif K. Jørgensen, Diego Ruano 1. februar 2013 1 Indledning Temaet for projekter på 2. semester af matematik-studiet og matematikøkonomi-studiet

Læs mere

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse MINERVA Snap*Shot Indholdsfortegnelse Om MINERVA Snap*Shot...3 MINERVA Snap*Shot livsstilssegmenter... 4 Det blå segment... 5 Det grønne segment... 5 Det rosa segment... 6 Det violette segment... 6 MINERVA

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere