Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport"

Transkript

1 Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen Personalepolitisk messe Projektets faser... 6 Fase Fase Fase Fase Fase Fase Formidling... 8 Bilagsoversigt... 9 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Bilag 2 Referater af styregruppemøder Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Bilag 4 Personaleorientering om projektet Bilag 5 Pressemeddelelse Bilag 6 Artikel projekt svær overvægt håndtering og etik Bilag 7 Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Bilag 8 Artikel Mødet med den svært overvægtige Bilag 9 Artikel Respekt men hvordan? Bilag 10 Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering... 59

3 Indledning Andelen af svært overvægtige er voksende i Danmark. Særligt i Region Sjælland er der mange svært overvægtige (> 14% mod godt 11% på landsplan). Dette giver udfordringer i sundhedssektoren med hensyn til håndtering og etik, når de svært overvægtige får behov for pleje i kommunen eller bliver patienter på hospitaler. Derfor ansøgte Stevns og Faxe kommuner Forebyggelsesfonden om støtte til et projekt omkring håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere. Fonden gav tilsagn om støtte til projektet og 1. august 2008 startede projekt svær overvægt håndtering og etik. Projektet blev afsluttet 15. maj Projektet er blevet styret af en styregruppe bestående af: - Birgitte Schmidt, afsnitsleder Stevns Kommune og formand for styregruppen - Tina Norking, ældrechef Faxe Kommune - Anni Petersen, ledelsesrepræsentant Faxe Kommune - Pia Nielsen Bech, arbejdsmiljøkonsulent Faxe Kommune - Martine Christensen, forflytningskoordinator Stevns Kommune - Lonni Lypart, tillidsrepræsentant Stevns Kommune - Pia Merete Paaske, tillidsrepræsentant Faxe Kommune - Marianne Storm, BAR SOSU - Nina Frahm, formand for Adipositasforeningen - Lene Plambech, Plambech & Bøgedal, projektleder - Gitte Bøgedal, Plambech & Bøgedal, projektleder Projektet har resulteret i, at der er blevet udviklet egnede forflytningsmetoder til forflytning af svært overvægtige, at der er blevet sat fokus på håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere i Stevns og Faxe kommuner, at alle forflytningspersonaler har modtaget undervisning i emnet, samt at der er blevet udarbejdet en politik for området i de to kommuner. Projektet har desuden resulteret i en undervisningsbog og med tilhørende DVD vedrørende håndtering og etik i forhold til svært overvægtige personer. Bog og DVD er sendt til samtlige kommuner og Regioner i Danmark. Projektet vandt Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i

4 Sammendrag af projektforløb I dette afsnit gennemgås projektforløbet overordnet. For en uddybning af de enkelte aktiviteter i projektet henvises til vedhæftede bilag. Projektet har gennem hele projektperioden fulgt projektplanen. Projektets hovedformål er at nedsætte risikoen for skader og nedslidning som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere og patienter. Projektet har foregået i Stevns Kommune (projekt ejer) og i Faxe Kommune. Hovedaktiviteterne i projektet har været: udarbejdelse af en bog og DVD om forflytninger af og etisk tilgang til svært overvægtige personer. Materialet er udarbejdet på baggrund af indhentet viden via litteraturgennemgang, studiebesøg i England og USA, samt praktiske afprøvninger med en figurant gennem 1½ år. undervisning i forflytning og etik i forhold til svært overvægtige personer Hele projektbeskrivelsen kan læses i bilag 1. Kommunernes forflytningsvejledere har modtaget undervisning i etik og forflytning af svært overvægtige borgere. Den udarbejdede bog og DVD er udleveret til samtlige forflytningsvejledere, samt til samtlige kommuner og regioner i Danmark. Bog og DVD er vedlagt denne rapport. Projektet blev startet op 1. august 2008 og afsluttet 15. maj Projektet har været organiseret med en styregruppe, som i projektperioden har afholdt 6 styregruppemøder. Referater fra møderne fremgår af bilag 2. Udover disse møder har projektleder afholdt møder med kommunernes koordinatorer efter behov. Ca. midtvejs i projektet blev foretaget en evaluering. Evalueringen blev foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen bestod af en metodeevaluering og en uddannelsesevaluering. Metodeevalueringen foregik som en audit, hvor et ekspertpanel var inviteret til at give feedback på det udviklede undervisningsmateriale. Uddannelsesevalueringen bestod af en før- og eftermåling foretaget i forbindelse med kurserne afholdt i Stevns og Faxe kommuner. På baggrund af evalueringen blev det konkluderet, at der var udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Der var i evalueringen desuden flere gode råd til forbedring og udvikling af materialet (bog 4

5 + DVD), hvorfor der efterfølgende blev foretaget en gennembearbejdning af materialet. Dette indebar bl.a. at der blev optaget en ny DVD, samt taget nye billeder til bogen. Evalueringsrapportens konklusioner kan læses i bilag 3. Arbejdsmiljøprisen 2009 HR afdelingen i Stevns Kommune indstillede i efteråret 2009 projektet til Arbejdsmiljøprisen Projektet vandt prisen i kategorien indsats mod muskel- og skeletbesvær. Udvælgelsen blev begrundet med, at der på baggrund af en professionel og nytænkende indsats, er udviklet bredt anvendelige metoder, der efterspørges i branchen. Personalepolitisk messe 2010 Projektet blev inviteret til personalepolitisk messe i januar 2010 for at fortælle om de erfaringer der er gjort i projektperioden. Der blev afholdt en workshop for de tilmeldte deltagere, og der var god debat og interesserede spørgsmål. 5

6 Projektets faser I dette afsnit gennemgås de enkelte faser i projektet kort. Fase 1 Fasen forløb fra 1. august 2008 til 31. oktober I denne fase blev styregruppen sammensat. Der blev foretaget en opgørelse af aktuelt svært overvægtige borgere i de to kommuner, samt hvilke udfordringer disse borgere gav for personalet. Derudover blev foretaget interview med svært overvægtige personer udenfor kommunerne om hvordan det er, at være patient og borger som svært overvægtig. Der blev foretaget studiebesøg til England og USA med henblik på at udvikle egnede forflytningsmetoder. Fase 2 Fasen forløb fra 1. november 2008 til 30. april I denne fase blev der foretaget litteraturstudie, udviklet egnede forflytningsmetoder, samt udarbejdet undervisningsmateriale i form af bog og DVD. Bog og DVD blev lavet i et prøvetryk, som blev afprøvet i begge kommuner. Derudover blev der udarbejdet en politik for forflytning af svært overvægtige borgere i begge kommuner. Fase 3 Fasen forløb fra 1. maj juli I denne fase blev alle forflytningsvejlederne i Stevns Kommune og Faxe Kommune undervist. Alle forflytningsvejledere modtog 1 dags undervisning i forflytning af, og etisk tilgang til, svært overvægtige borgere. Derudover blev uddannet nøglepersoner fra begge kommuner. Nøglepersonerne fik yderligere 2 dages undervisning i praktisk forflytningsteknik af svært overvægtige, brug af risikovurdering og algoritmer, søgning af viden, samt information om kommunerne politik for forflytning af svært overvægtige borgere. Der blev indsamlet data til brug for uddannelsesevaluering under forflytningskurserne. 6

7 Fase 4 Fasen forløb fra 1. august 2009 til 31. oktober I denne fase blev data fra uddannelsesevalueringen opgjort, og der blev afholdt audit med deltagelse af et udvalgt og inviteret ekspertpanel. Evalueringsrapporten blev skrevet, indsendt til og godkendt af, Forebyggelsesfonden. Fase 5 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. november 2009 til 31. marts Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev der arbejdet efter en hurtigere og forceret tidsplan. Fasen afsluttedes derfor allerede 1. februar I denne fase blev der redigeret i bogens tekstdel, optaget ny DVD og nye billeder. Fase 6 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. april 2010 til 31. juli Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev fasen igangsat allerede 1. februar 2010 og der blev arbejdet hurtigere og efter en forceret tidsplan. Fasen kunne derfor afsluttes allerede 15. maj I denne fase blev foretaget den sidste redigering af bogen, der blev læst korrektur og bogen blev trykt i sin endelige udgave. Der blev skrevet afsluttende rapport for projektet. 7

8 Formidling Projektet er blevet formidlet såvel internt i de to kommuner, som eksternt. Internt blev der medio august 2008 udsendt en skriftlig orientering til personalet om projektet (se bilag 4). Personalet er derudover orienteret om projektet på personalemøder og i forbindelse med de afholdte forflytningskurser. Eksternt blev der udsendt en pressemeddelelse ligeledes medio august Pressemeddelelsen kan ses i bilag 5. Pressemeddelelsen blev bragt på Stevns Kommunes og Faxe Kommunes hjemmesider den 25. August og gt haandtering_og_etik.aspx. Projektet blev ligeledes omtalt på arbejdsmiljøweb i november er_2008.aspx samt i Dagbladet Køge og Ugeavisen Faxebugten. I marts 2009 bragte bl.a. TV2 Øst et indslag med fokus på de etiske aspekter i forbindelse med håndtering af svært overvægtige personer. I den forbindelse blev bl.a. projektleder og den ene koordinator interviewet til TV. I marts 2009 bragtes desuden et indslag i 24Sjællandske Lene Plambech og Gitte Bøgedal har skrevet flere artikler om projektets emner, hvori projektet er blevet nævnt. Det drejer sig om: - Projekt svær overvægt håndtering og etik publiceret i Adipositasbladet august 2008 (bilag 6) - Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter publiceret i Ergoterapeuten og Fysioterapeuten september 2008 (bilag 7) - Mødet med den svært overvægtige, publiceret i FOA november 2008 (bilag 8) - Respekt men hvordan?, publiceret på Adipositasforeningens hjemmeside efterår 2009 (bilag 9) - Værdig kontakt og sikker håndtering, publiceret på Adipositasforeningen hjemmeside efterår 2009 (bilag 10) Projektet er ligeledes blevet eksponeret ved uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2009, samt ved afholdelse af workshop på personalepolitisk messe i januar

9 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Projektbeskrivelsen Referater fra styregruppemøder Konklusion på evalueringsrapport Personaleorientering om projektet Pressemeddelelse Artikel Projekt svær overvægt håndtering og etik Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Artikel Mødet med den svært overvægtige Artikel Respekt men hvordan? Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering 9

10 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Navn på projektet: Svær overvægt håndtering og etik Projektets formål og målgruppe: Formålet med projektet er, at ruste plejepersonalet til mødet med den svært overvægtige borger / patient således: at plejepersonalet kan varetage opgaven i forhold til håndtering og forflytning af den svært overvægtige borger / patient at risikoen for skader i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedsvæsenet at sygefraværet i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres Målgruppen på kort sigt er alt plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner ca. 750 medarbejdere, heraf 55 forflytningsvejledere. På langt sigt afhængig af projektets resultater er målgruppen alt plejepersonalet i sundhedssektoren, som er i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter i forbindelse med håndtering og forflytning. Det vil sige SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, radiografer m.fl. Desuden alle de studerende på SOSU-skoler, sygeplejeskoler, radiografskoler, ergo- og fysioterapeutskoler osv. Projektide og indhold: Projektets ide er, at udvikle undervisningsmateriale i form af en bog, samt en DVD, til brug for undervisning i håndtering, forflytning og etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. Bogen og DVD en skal bruges til undervisning af plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner. Afhængig af projektets resultater, skal bog og DVD bruges som undervisningsmateriale i andre kommuner / Regioner, samt til studerende på relevante uddannelsesinstitutioner. 10

11 Bog og DVD udarbejdes i samarbejde mellem Stevns og Faxe kommuner og eksterne konsulenter med ekspertise indenfor det bariatriske felt 1. Baggrund: Sygefraværet i ældreplejen har et relativt stort omfang sammenlignet med andre jobgrupper i Danmark (Vilhelm Borg m.fl.: Sygefravær blandt plejemedarbejdere i ældreplejen, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007). F.eks. viser en undersøgelse af et tilfældigt udvalg af lønmodtagere i Danmark i 2004, at det gennemsnitlige antal sygedage var 7,0 dage/år. Til sammenligning var det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen med direkte klientkontakt 12,8 på et år (ibid). Andre undersøgelser viser langt højere tal for sygefraværet blandt plejepersonalet i social- og sundhedssektoren i Danmark. Blandt andet viser en undersøgelse foretaget af FOA i 2007, at sygefraværet blandt FOA medlemmer i gennemsnit var 18 dage / år (DR Nyhederne, Pengemagasinet, 18. dec. 2007). En del af sygefraværet blandt personalet i sundhedssektoren skyldes lidelser i bevægeapparatet. Mange af disse lidelser stammer fra plejepersonalets arbejde med løft og forflytninger af plejekrævende personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således var antallet af anmeldte arbejdsskader i forbindelse med forflytning / år i perioden (Arbejdsskadestyrelsen, 2005). Forflytning af svært overvægtige borgere / patienter udgør en særlig udfordring for plejepersonalet, som savner viden om, hvordan de skal håndtere særligt tunge patienter. Dermed øges risikoen for belastningsskader (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005). Samtidig viser studie fra et hospital i USA, at 70% af alle rygskader hos plejepersonalet skete i forbindelse med håndtering af bariatriske patienter (Bariatric, nr. 1, 2007). 1 Definition for bariatri: Bariatri omhandler svær fedme og årsager hertil, relaterede sygdomme, forebyggelse og behandling. En bariatrisk patient defineres som en patient med BMI 35 39,9 med fedmerelaterede sygdom, eller BMI > 40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme (Kilde: Netværk af forebyggende sygehuse, november 2007). 11

12 Hverken sygehuse eller kommuner, der yder pleje, er i øjeblikket parat til at løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med svært overvægtige personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således udtaler konsulent i BAR SOSU Marianne Storm til Arbejdsmiljø at: Der er ingen tvivl om, at plejepersonalet skal opkvalificeres til denne opgave. De hidtidige teknikker i forbindelse med forflytningsopgaver er ganske enkelt ikke tilstrækkelige, når det handler om svært overvægtige. Derfor skal der hurtigst muligt udvikles forflytningsmetoder, der kan matche de nye opgaver (ibid). Samtidig er andelen af svært overvægtige (BMI > 30) i den voksne danske befolkning stærkt stigende. Således er andelen af svært overvægtige steget fra 5,5% i 1987 til 11,4% i 2005 (Ola Ekholm m.fl.: Sundhed og sygelig i Danmark og udviklingen siden 1987 Statens Institut for Folkesundhed 2006). I forhold til landsgennemsnittet er forekomsten af svært overvægtige personer markant højere i Region Sjælland. Her er mere end hver syvende person svært overvægtig (ibid). Da svær overvægt medfører en øget risiko for bl.a. type 2-diabetes, herte- og karsygdom, apopleksi, forhøjet blodtryk, slidgigt osv ( Kirurgisk behandling af svær overvægt, MTV rapport, Sundhedsstyrelsen, 2007), ses borgerne / patienterne på såvel sygehuse, som i kommunerne. Samtidig viser studier (Carol Bradley, NABN 2007) af selvrapporterede holdninger blandt sygeplejersker at: 48% følte det ubehageligt at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 31% ville foretrække ikke at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 24% følte svært overvægtige patienter frastødende 12% ville foretrække ikke at skulle røre svært overvægtige patienter 12

13 Dette udtrykkes med ord fra et plejepersonale på et dansk sygehus: Jeg blev selv rystet, da jeg stod der, trykkede og vred mine hænder sammen og jeg tænkte hvad gør jeg, jeg følte det var meget uheldigt, hvad skulle jeg gøre, 246 kg jeg vidste ikke. hvordan jeg skulle klare det 246 kg?, Jeg ringede efter en ekstra seng, og bandt to senge sammen. Det var min frygt, han kunne jo ikke være i vores senge. Det næste problem var tøj, vi havde ikke en skjorte han kunne passe. Han kom gående, som en mumitrold, hvad med tøjet? Jeg var nervøs ved situationen, for jeg havde ikke nået at tænke den igennem, som jeg ellers plejer ved en ny indlæggelse, men dette var akut. Patienten kom selv med løsningen, han sagde jeg beholder dette her på, og ringer så til min datter efter mere tøj. Han havde lungebetændelse og jeg forsøgte at møde ham, der hvor han var, jeg fandt noget til ham at drikke det var han glad for, men så kom problemet, da han skulle til røntgenundersøgelse, sengen kunne jo ikke komme gennem døren. Han måtte over på en seng og sengen kunne kun tage 200 kg. De nye senge kan tage 250 kg. Det første vi skal tænke på er om vores udstyr kan bære. Jeg følte, at jeg ikke slog til, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. (Tolstrup, Jytte: Overvægt må man se i øjnene, 2006) Spørger man de overvægtige viser et studie (Brownell et al, 2003), at 80 % af alle svært overvægtige personer har oplevet at blive behandlet med manglende respekt af sundhedsvæsenet. Ovenstående viser, at der er et stort behov for: Udvikling af forflytningsmetoder til svært overvægtige borgere / patienter Uddannelse af plejepersonalet i håndtering og forflytning, samt i den etiske tilgang til borgere / patienter med svær overvægt. Den høje incidens af svært overvægtige borgere i Region Sjælland medfører, at også Stevns Kommune og Faxe Kommune oplever udfordringer i forhold til pleje og håndtering af svært overvægtige borgere. En udfordring som hver fjerde 13

14 kommune og halvdelen af alle sygehuse (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005) oplever. Da der ikke er udviklet egnede forflytningsmetoder eller udarbejdet undervisningsmateriale målrettet opgaven med pleje og håndtering af de svært overvægtige borgere, finder Stevns Kommune og Faxe Kommune stort behov for at området opkvalificeres. Projektets mål og succeskriterier (forventet effekt og resultater): Målene for projektet er: At udvikle egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige via analyser og afprøvning af metoder i konkrete situationer At udarbejde undervisningsmateriale i form af en bog, samt DVD i forflytnings og håndtering af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter på baggrund af teoretisk og praktisk viden om forflytningsteknikker og etik, samt analyser og afprøvninger af metoder i konkrete situationer. At nedsætte risikoen for skader som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejdede undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At nedsætte risikoen for sygefravær som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejde undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At bidrage til, at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedspersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved, at personalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisning i etik i relation til borgere / patienter med svær overvægt At projektet evalueres mhp at vurdere det udarbejdede undervisningsmateriales anvendelighed i forhold til undervisning af 14

15 sundhedspersonalet i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter Succeskriterier for projektet: At der udvikles egnede forflytningsmetoder til håndtering af svært overvægtige borgere / patienter i forhold til basale forflytninger At de udviklede og afprøvede forflytningsmetoder beskrives i en bog, samt DVD og danner baggrund for undervisning af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune. At alle forflytningsvejlederne i hjemmeplejen i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisningsmaterialet, samt 1 undervisningsdag i håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter. At mindst 10 forflytningsvejledere i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager yderligere 2 dages undervisning i håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter med henblik på, at kunne supervisere og vejlede resten af personalet, undervise nyt personale, samt analysere og løse vanskelige forflytningssituationer At projektet evalueres med henblik på at vurdere undervisningsmaterialets egnethed således, at det kan besluttes hvorvidt materialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner / skoler osv. At mindst 90 % af de medarbejdere som har modtaget materialet, samt undervisningen oplever, at materiale + undervisning har øget deres kompetencer i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. At der eksternt skabes opmærksomhed omkring projektet og projektets resultater, således at fokus rettes mod de udfordringer som sundhedsvæsenet står overfor i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere. Projektets aktiviteter og metoder Til udvikling af forflytningsmetoder foretages en analyse i konkrete dagligdags forflytningssituationer med baggrund i anerkendte metoder for forflytning (Watt Boolsen, Merete: Kvalitative analyser at finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzel 2006). Udarbejdelse af undervisningsmateriale (bog og DVD). Undervisning i praktisk forflytningsteknik til forflytningsvejlederne vil bygge på problembaseret læring (Andersen, Ole D. Larsen, Verner. Problembaseret læring en anden måde at tænke uddannelse på, DEL 2004) og situeret læring (Lave, Jean: Cognition in Practice, Cambridge University Press, 1988). Den undervisning og vejledning som forflytningsinstruktørerne giver til deres kollegaer vil bygge på dels problembaseret læring og legitim perifer deltagelse (Lave, Jean Wenger, Etienne: Situated Learning, Lemitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, 1991). Undervisning i etik og professionel tilgang til den overvægtige borger vil bygge på konkret tilførsel af viden, samt den motiverende samtale (Miller, William R. Rollnick, Stephen: Motivationssamtalen, Hans Reitzel 2007). 15

16 Begrundelse for valg af aktiviteter og metoder Projektets metoder er valgt på baggrund af et ønske om høj deltagerinvolvering og ud fra en betragtning af, at læring opnås via en problembaseret tilgang, samt konkret anvendelse i praksis. Den bog og DVD, som udvikles i projektet, understøtter og fastholder de i praksis lærte metoder. Sikring af målgruppens deltagelse I begge kommuner ligger definerede obligatorisk videreuddannelsesforløb for forflytningsvejledere, som forflytningsvejlederne skal deltage i. Projektet tager udgangspunkt i oplevede konkrete problemstillinger for plejepersonalet. I projektets styregruppe vil der være repræsentanter for forflytningsvejlederne for begge kommuner. Nytænkning Nyhedsværdien af projektet vil være stor, da der i dag i Danmark ikke er beskrevet metoder til forflytning af svært overvægtige personer. Projektet vil have stor nytteværdi for hele den samlede branche af sundhedspersonale i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter. Forankring efter projektperiodens udløb På de faste møder, og på videreuddannelse, for forflytningsvejlederne i de to kommuner, vil håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere blive et fast dagsordenspunkt. Alle nye medarbejdere i de to kommuner vil i deres introduktionsforløb blive orienteret om retningslinierne og mulighed for assistance i konkrete situationer. Evalueringsmetode: Evalueringen foretages i forhold til projektets succeskriterier og sigter mod, at danne udgangspunkt for en beslutning om, hvorvidt de udviklede forflytningsmetoder, samt undervisningsmaterialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner /skoler osv. Evalueringen vil bl.a. bestå af; En spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i målene for projektet. Herunder hvilke og hvor mange situationer med svært overvægtige borgere i Stevns Kommune og Faxe Kommune der har været de seneste to år, samt hvorledes de er blevet løst og om det har ført til sygefravær / skader. Undersøgelsen vil blive foretaget umiddelbart inden forsøgsperiodens start, og umiddelbart efter forsøgsperiodens afslutning. 16

17 Ved forsøgsperiodens afslutning vil der ligeledes blive spurgt ind til, om der er sket ændringer i tilgang til, og håndtering og forflytning af, svært overvægtige borgere / patienter. Der er tale om en virkningsevaluering (Dahler-Larsen, P & Krogstrup, H.K. (Ed.). (2003) Nye veje i evaluering, Aarhus: Systime). Den konkrete evalueringsmetode og evalueringsdesign vil blive udarbejdet i samarbejde med ekstern evaluator, ligesom selve evalueringen vil blive foretaget af ekstern evaluator. Projektperiode: Fra 1. august juli Projektorganisation: Styregruppen: Formand Sundhedschef Aase Berthelin Stevns Kommune. Sikkerhedsrepræsentant Birgitte Eskelund Smidth Stevns Kommune. Arbejdsmiljøkonsulent Pia Nielsen Beck Faxe Kommune. Forflytningskoordinator Martine Eskelund Stevns Kommune. En områdeleder fra hver af de to kommuner. En bruger-repræsentant eksempelvis formanden for Adipositasforeningen Repræsentant fra BAR SOSU Repræsentant fra FOA Repræsentant fra DSR. Projektlederen Lene Plambech Projektkonsulent Ved sammensætning af styregruppen er der sikret ledelsesmæssig opbakning og forankring, medindflydelse og medinddragelse af medarbejderside, deltagelse fra organisationerne (FOA og DSR), brugere (Adipositasforeningen), samt ekspertviden via BAR SOSU og projektleder Lene Plambech. Projektet samarbejder således med såvel fagforbund, brugere (Adipositasforeningen), som BAR SOSU. Ansvarlig projektleder Lene Plambech er uddannet ergoterapeut, Master i Publich Management, samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Lene Plambech har erfaring som konsulent fra BST, Arbejdstilsynet, Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen, Folkesundhed Kbh, og senest som sundhedschef på Næstved og Fakse Sygehus. Lene Plambech var med i etableringen af Bariatrisk Center Fakse. 17

18 Bilag 2 Referater af styregruppemøder Referat (udsendt pr. mail 12.august 2008) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Projektet er blevet gennemført som beskrevet i faseinddelingen for projektet. Evalueringen er foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen består af en metodeevaluering og en uddannelses evaluering. Sammenfatning og konklusion Evalueringsspørgsmålene relaterer sig til formål og succeskriterier som beskrevet for projektet. Metodeevaluering aktivitetsmål Udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige Viden er indhentet ved omfattende søgning og læsning af fag relevant litteratur, søgning på internettet samt studietur til USA. Dette har ledt til talrige bøger, hjemmesider, studier og artikler, som har været anvendt som inspiration og informationskilde til udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Som grundlag for de danske retningslinjer er valgt materiale udarbejdet af forskere på VISN8, da vi det fremstod som det bedst dokumenterede. Med dette udgangspunkt udviklede projektet materialet til dansk og danske forhold. Materialet omfatter algoritmerne, risikovurderingsmodellen, respektmodellen, bariatrimodellen og bariatripolitikken, som samler alle elementer i forhold til bariatriområdet. Da algoritmerne var udviklet, blev metoderne udviklet og afprøvet i praksis. Vurderingen af metodernes egnethed kan baseres på følgende: 1) For at kunne anvende hensigtsmæssige hjælpemidler blev danske firmaer bedt om at præsentere deres specialehjælpemidler til svært overvægtige for en gruppe bestående af projektleder, projektkonsulent, koordinatoren fra Faxe Kommune og koordinatoren fra Stevns Kommune. Denne præsentation strakte sig over to dage. På baggrund af øvedagene var det muligt at pege på en række forudsætninger, der skal være til stede for en vellykket flytning. Generelt kræver forflytningerne, en oplæring i metoder, hjælpemidlerne samt 30

31 samarbejde. Det er ofte marginalerne, der afgør om en forflytning lykkes eller mislykkes. 2) Der blev afholdt 5 øvedage inden kurserne og her var alle enige om, at det kan lade sig gøre at forflytte bariatriske personer uden at det føles belastende for det plejepersonale der skal udføre forflytningerne. 3) På de gennemførte kurser udtrykte kursusdeltagerne spontant, at det kunne lykkes at flytte bariatriske personer uden, at det er tungt. De udtrykte desuden at det var godt at mærke og prøve metoderne, samt at de kan bruges mange steder. 4) Egnetheden blev vurderet af et auditpanel og samtlige auditdeltagere vurderer forflytningsmetoderne egnede. De har desuden forslag til forbedringer / udbygning, samt bekymring om den dagligdag hvori metoderne skal implementeres. Det kan konkluderes, at der er udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige, der opfylder de opstillede kvalitetskrav. Der er stadig muligheder for forbedring og udvikling af metoderne. Udvikling af anvendeligt undervisningsmateriale Udarbejdelsen af materialet er sket på baggrund af indhentet viden. Målgruppen for undervisningsmaterialet er SoSu assistenter og SoSu hjælpere, som hører til gruppen af kortuddannede på arbejdsmarkedet. For at finde en skrive- og opbygningsform, der passede til målgruppen blev SoSu skolen i Næstved kontaktet, for anbefaling af gode lærebøger, som der kunne søges inspiration i med hensyn til sprogbrug og layout. Desuden skelede forfatterne til opbygning af anden litteratur omhandlende forflytning. En professionel korrekturlæser, som blev bedt redigere og læse korrektur med målgruppen for øje. Der er anvendt professionel layout er med stor erfaring i udarbejdelse af modeller og opsætning for at sikre, at alt kom til at virke indbydende og forståeligt. På baggrund af indhentet viden og med rådgivning fra fagpersoner blev bog og dvd udarbejdet så det var præcist målrettet målgruppen. Bogen blev gjort overskuelig, letlæselig og genkendelig. Vurdering af undervisningsmaterialets egnethed kan baseres på følgende: 1) Forfatterne vurderer at bogens stærke sider er, at den er overskuelig, letlæselig og genkendelig. Bogen kan styrkes ved lay out af modeller, så 31

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen

Evalueringsrapport for projekt MIL Multimodal læring på arbejdspladsen 1 M u l t i m o d a l L æ r i n g Multimodal læring på arbejdspladsen 2 Multimodal læring på arbejdspladsen Af: Bent Saabye Jensen, Aase Holmgaard og Erik Arendal Layout og opsætning: Brian Langhoff, TimeLine

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere