Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport"

Transkript

1 Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen Personalepolitisk messe Projektets faser... 6 Fase Fase Fase Fase Fase Fase Formidling... 8 Bilagsoversigt... 9 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Bilag 2 Referater af styregruppemøder Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Bilag 4 Personaleorientering om projektet Bilag 5 Pressemeddelelse Bilag 6 Artikel projekt svær overvægt håndtering og etik Bilag 7 Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Bilag 8 Artikel Mødet med den svært overvægtige Bilag 9 Artikel Respekt men hvordan? Bilag 10 Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering... 59

3 Indledning Andelen af svært overvægtige er voksende i Danmark. Særligt i Region Sjælland er der mange svært overvægtige (> 14% mod godt 11% på landsplan). Dette giver udfordringer i sundhedssektoren med hensyn til håndtering og etik, når de svært overvægtige får behov for pleje i kommunen eller bliver patienter på hospitaler. Derfor ansøgte Stevns og Faxe kommuner Forebyggelsesfonden om støtte til et projekt omkring håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere. Fonden gav tilsagn om støtte til projektet og 1. august 2008 startede projekt svær overvægt håndtering og etik. Projektet blev afsluttet 15. maj Projektet er blevet styret af en styregruppe bestående af: - Birgitte Schmidt, afsnitsleder Stevns Kommune og formand for styregruppen - Tina Norking, ældrechef Faxe Kommune - Anni Petersen, ledelsesrepræsentant Faxe Kommune - Pia Nielsen Bech, arbejdsmiljøkonsulent Faxe Kommune - Martine Christensen, forflytningskoordinator Stevns Kommune - Lonni Lypart, tillidsrepræsentant Stevns Kommune - Pia Merete Paaske, tillidsrepræsentant Faxe Kommune - Marianne Storm, BAR SOSU - Nina Frahm, formand for Adipositasforeningen - Lene Plambech, Plambech & Bøgedal, projektleder - Gitte Bøgedal, Plambech & Bøgedal, projektleder Projektet har resulteret i, at der er blevet udviklet egnede forflytningsmetoder til forflytning af svært overvægtige, at der er blevet sat fokus på håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere i Stevns og Faxe kommuner, at alle forflytningspersonaler har modtaget undervisning i emnet, samt at der er blevet udarbejdet en politik for området i de to kommuner. Projektet har desuden resulteret i en undervisningsbog og med tilhørende DVD vedrørende håndtering og etik i forhold til svært overvægtige personer. Bog og DVD er sendt til samtlige kommuner og Regioner i Danmark. Projektet vandt Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i

4 Sammendrag af projektforløb I dette afsnit gennemgås projektforløbet overordnet. For en uddybning af de enkelte aktiviteter i projektet henvises til vedhæftede bilag. Projektet har gennem hele projektperioden fulgt projektplanen. Projektets hovedformål er at nedsætte risikoen for skader og nedslidning som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere og patienter. Projektet har foregået i Stevns Kommune (projekt ejer) og i Faxe Kommune. Hovedaktiviteterne i projektet har været: udarbejdelse af en bog og DVD om forflytninger af og etisk tilgang til svært overvægtige personer. Materialet er udarbejdet på baggrund af indhentet viden via litteraturgennemgang, studiebesøg i England og USA, samt praktiske afprøvninger med en figurant gennem 1½ år. undervisning i forflytning og etik i forhold til svært overvægtige personer Hele projektbeskrivelsen kan læses i bilag 1. Kommunernes forflytningsvejledere har modtaget undervisning i etik og forflytning af svært overvægtige borgere. Den udarbejdede bog og DVD er udleveret til samtlige forflytningsvejledere, samt til samtlige kommuner og regioner i Danmark. Bog og DVD er vedlagt denne rapport. Projektet blev startet op 1. august 2008 og afsluttet 15. maj Projektet har været organiseret med en styregruppe, som i projektperioden har afholdt 6 styregruppemøder. Referater fra møderne fremgår af bilag 2. Udover disse møder har projektleder afholdt møder med kommunernes koordinatorer efter behov. Ca. midtvejs i projektet blev foretaget en evaluering. Evalueringen blev foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen bestod af en metodeevaluering og en uddannelsesevaluering. Metodeevalueringen foregik som en audit, hvor et ekspertpanel var inviteret til at give feedback på det udviklede undervisningsmateriale. Uddannelsesevalueringen bestod af en før- og eftermåling foretaget i forbindelse med kurserne afholdt i Stevns og Faxe kommuner. På baggrund af evalueringen blev det konkluderet, at der var udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Der var i evalueringen desuden flere gode råd til forbedring og udvikling af materialet (bog 4

5 + DVD), hvorfor der efterfølgende blev foretaget en gennembearbejdning af materialet. Dette indebar bl.a. at der blev optaget en ny DVD, samt taget nye billeder til bogen. Evalueringsrapportens konklusioner kan læses i bilag 3. Arbejdsmiljøprisen 2009 HR afdelingen i Stevns Kommune indstillede i efteråret 2009 projektet til Arbejdsmiljøprisen Projektet vandt prisen i kategorien indsats mod muskel- og skeletbesvær. Udvælgelsen blev begrundet med, at der på baggrund af en professionel og nytænkende indsats, er udviklet bredt anvendelige metoder, der efterspørges i branchen. Personalepolitisk messe 2010 Projektet blev inviteret til personalepolitisk messe i januar 2010 for at fortælle om de erfaringer der er gjort i projektperioden. Der blev afholdt en workshop for de tilmeldte deltagere, og der var god debat og interesserede spørgsmål. 5

6 Projektets faser I dette afsnit gennemgås de enkelte faser i projektet kort. Fase 1 Fasen forløb fra 1. august 2008 til 31. oktober I denne fase blev styregruppen sammensat. Der blev foretaget en opgørelse af aktuelt svært overvægtige borgere i de to kommuner, samt hvilke udfordringer disse borgere gav for personalet. Derudover blev foretaget interview med svært overvægtige personer udenfor kommunerne om hvordan det er, at være patient og borger som svært overvægtig. Der blev foretaget studiebesøg til England og USA med henblik på at udvikle egnede forflytningsmetoder. Fase 2 Fasen forløb fra 1. november 2008 til 30. april I denne fase blev der foretaget litteraturstudie, udviklet egnede forflytningsmetoder, samt udarbejdet undervisningsmateriale i form af bog og DVD. Bog og DVD blev lavet i et prøvetryk, som blev afprøvet i begge kommuner. Derudover blev der udarbejdet en politik for forflytning af svært overvægtige borgere i begge kommuner. Fase 3 Fasen forløb fra 1. maj juli I denne fase blev alle forflytningsvejlederne i Stevns Kommune og Faxe Kommune undervist. Alle forflytningsvejledere modtog 1 dags undervisning i forflytning af, og etisk tilgang til, svært overvægtige borgere. Derudover blev uddannet nøglepersoner fra begge kommuner. Nøglepersonerne fik yderligere 2 dages undervisning i praktisk forflytningsteknik af svært overvægtige, brug af risikovurdering og algoritmer, søgning af viden, samt information om kommunerne politik for forflytning af svært overvægtige borgere. Der blev indsamlet data til brug for uddannelsesevaluering under forflytningskurserne. 6

7 Fase 4 Fasen forløb fra 1. august 2009 til 31. oktober I denne fase blev data fra uddannelsesevalueringen opgjort, og der blev afholdt audit med deltagelse af et udvalgt og inviteret ekspertpanel. Evalueringsrapporten blev skrevet, indsendt til og godkendt af, Forebyggelsesfonden. Fase 5 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. november 2009 til 31. marts Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev der arbejdet efter en hurtigere og forceret tidsplan. Fasen afsluttedes derfor allerede 1. februar I denne fase blev der redigeret i bogens tekstdel, optaget ny DVD og nye billeder. Fase 6 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. april 2010 til 31. juli Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev fasen igangsat allerede 1. februar 2010 og der blev arbejdet hurtigere og efter en forceret tidsplan. Fasen kunne derfor afsluttes allerede 15. maj I denne fase blev foretaget den sidste redigering af bogen, der blev læst korrektur og bogen blev trykt i sin endelige udgave. Der blev skrevet afsluttende rapport for projektet. 7

8 Formidling Projektet er blevet formidlet såvel internt i de to kommuner, som eksternt. Internt blev der medio august 2008 udsendt en skriftlig orientering til personalet om projektet (se bilag 4). Personalet er derudover orienteret om projektet på personalemøder og i forbindelse med de afholdte forflytningskurser. Eksternt blev der udsendt en pressemeddelelse ligeledes medio august Pressemeddelelsen kan ses i bilag 5. Pressemeddelelsen blev bragt på Stevns Kommunes og Faxe Kommunes hjemmesider den 25. August og gt haandtering_og_etik.aspx. Projektet blev ligeledes omtalt på arbejdsmiljøweb i november er_2008.aspx samt i Dagbladet Køge og Ugeavisen Faxebugten. I marts 2009 bragte bl.a. TV2 Øst et indslag med fokus på de etiske aspekter i forbindelse med håndtering af svært overvægtige personer. I den forbindelse blev bl.a. projektleder og den ene koordinator interviewet til TV. I marts 2009 bragtes desuden et indslag i 24Sjællandske Lene Plambech og Gitte Bøgedal har skrevet flere artikler om projektets emner, hvori projektet er blevet nævnt. Det drejer sig om: - Projekt svær overvægt håndtering og etik publiceret i Adipositasbladet august 2008 (bilag 6) - Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter publiceret i Ergoterapeuten og Fysioterapeuten september 2008 (bilag 7) - Mødet med den svært overvægtige, publiceret i FOA november 2008 (bilag 8) - Respekt men hvordan?, publiceret på Adipositasforeningens hjemmeside efterår 2009 (bilag 9) - Værdig kontakt og sikker håndtering, publiceret på Adipositasforeningen hjemmeside efterår 2009 (bilag 10) Projektet er ligeledes blevet eksponeret ved uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2009, samt ved afholdelse af workshop på personalepolitisk messe i januar

9 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Projektbeskrivelsen Referater fra styregruppemøder Konklusion på evalueringsrapport Personaleorientering om projektet Pressemeddelelse Artikel Projekt svær overvægt håndtering og etik Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Artikel Mødet med den svært overvægtige Artikel Respekt men hvordan? Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering 9

10 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Navn på projektet: Svær overvægt håndtering og etik Projektets formål og målgruppe: Formålet med projektet er, at ruste plejepersonalet til mødet med den svært overvægtige borger / patient således: at plejepersonalet kan varetage opgaven i forhold til håndtering og forflytning af den svært overvægtige borger / patient at risikoen for skader i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedsvæsenet at sygefraværet i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres Målgruppen på kort sigt er alt plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner ca. 750 medarbejdere, heraf 55 forflytningsvejledere. På langt sigt afhængig af projektets resultater er målgruppen alt plejepersonalet i sundhedssektoren, som er i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter i forbindelse med håndtering og forflytning. Det vil sige SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, radiografer m.fl. Desuden alle de studerende på SOSU-skoler, sygeplejeskoler, radiografskoler, ergo- og fysioterapeutskoler osv. Projektide og indhold: Projektets ide er, at udvikle undervisningsmateriale i form af en bog, samt en DVD, til brug for undervisning i håndtering, forflytning og etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. Bogen og DVD en skal bruges til undervisning af plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner. Afhængig af projektets resultater, skal bog og DVD bruges som undervisningsmateriale i andre kommuner / Regioner, samt til studerende på relevante uddannelsesinstitutioner. 10

11 Bog og DVD udarbejdes i samarbejde mellem Stevns og Faxe kommuner og eksterne konsulenter med ekspertise indenfor det bariatriske felt 1. Baggrund: Sygefraværet i ældreplejen har et relativt stort omfang sammenlignet med andre jobgrupper i Danmark (Vilhelm Borg m.fl.: Sygefravær blandt plejemedarbejdere i ældreplejen, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007). F.eks. viser en undersøgelse af et tilfældigt udvalg af lønmodtagere i Danmark i 2004, at det gennemsnitlige antal sygedage var 7,0 dage/år. Til sammenligning var det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen med direkte klientkontakt 12,8 på et år (ibid). Andre undersøgelser viser langt højere tal for sygefraværet blandt plejepersonalet i social- og sundhedssektoren i Danmark. Blandt andet viser en undersøgelse foretaget af FOA i 2007, at sygefraværet blandt FOA medlemmer i gennemsnit var 18 dage / år (DR Nyhederne, Pengemagasinet, 18. dec. 2007). En del af sygefraværet blandt personalet i sundhedssektoren skyldes lidelser i bevægeapparatet. Mange af disse lidelser stammer fra plejepersonalets arbejde med løft og forflytninger af plejekrævende personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således var antallet af anmeldte arbejdsskader i forbindelse med forflytning / år i perioden (Arbejdsskadestyrelsen, 2005). Forflytning af svært overvægtige borgere / patienter udgør en særlig udfordring for plejepersonalet, som savner viden om, hvordan de skal håndtere særligt tunge patienter. Dermed øges risikoen for belastningsskader (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005). Samtidig viser studie fra et hospital i USA, at 70% af alle rygskader hos plejepersonalet skete i forbindelse med håndtering af bariatriske patienter (Bariatric, nr. 1, 2007). 1 Definition for bariatri: Bariatri omhandler svær fedme og årsager hertil, relaterede sygdomme, forebyggelse og behandling. En bariatrisk patient defineres som en patient med BMI 35 39,9 med fedmerelaterede sygdom, eller BMI > 40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme (Kilde: Netværk af forebyggende sygehuse, november 2007). 11

12 Hverken sygehuse eller kommuner, der yder pleje, er i øjeblikket parat til at løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med svært overvægtige personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således udtaler konsulent i BAR SOSU Marianne Storm til Arbejdsmiljø at: Der er ingen tvivl om, at plejepersonalet skal opkvalificeres til denne opgave. De hidtidige teknikker i forbindelse med forflytningsopgaver er ganske enkelt ikke tilstrækkelige, når det handler om svært overvægtige. Derfor skal der hurtigst muligt udvikles forflytningsmetoder, der kan matche de nye opgaver (ibid). Samtidig er andelen af svært overvægtige (BMI > 30) i den voksne danske befolkning stærkt stigende. Således er andelen af svært overvægtige steget fra 5,5% i 1987 til 11,4% i 2005 (Ola Ekholm m.fl.: Sundhed og sygelig i Danmark og udviklingen siden 1987 Statens Institut for Folkesundhed 2006). I forhold til landsgennemsnittet er forekomsten af svært overvægtige personer markant højere i Region Sjælland. Her er mere end hver syvende person svært overvægtig (ibid). Da svær overvægt medfører en øget risiko for bl.a. type 2-diabetes, herte- og karsygdom, apopleksi, forhøjet blodtryk, slidgigt osv ( Kirurgisk behandling af svær overvægt, MTV rapport, Sundhedsstyrelsen, 2007), ses borgerne / patienterne på såvel sygehuse, som i kommunerne. Samtidig viser studier (Carol Bradley, NABN 2007) af selvrapporterede holdninger blandt sygeplejersker at: 48% følte det ubehageligt at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 31% ville foretrække ikke at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 24% følte svært overvægtige patienter frastødende 12% ville foretrække ikke at skulle røre svært overvægtige patienter 12

13 Dette udtrykkes med ord fra et plejepersonale på et dansk sygehus: Jeg blev selv rystet, da jeg stod der, trykkede og vred mine hænder sammen og jeg tænkte hvad gør jeg, jeg følte det var meget uheldigt, hvad skulle jeg gøre, 246 kg jeg vidste ikke. hvordan jeg skulle klare det 246 kg?, Jeg ringede efter en ekstra seng, og bandt to senge sammen. Det var min frygt, han kunne jo ikke være i vores senge. Det næste problem var tøj, vi havde ikke en skjorte han kunne passe. Han kom gående, som en mumitrold, hvad med tøjet? Jeg var nervøs ved situationen, for jeg havde ikke nået at tænke den igennem, som jeg ellers plejer ved en ny indlæggelse, men dette var akut. Patienten kom selv med løsningen, han sagde jeg beholder dette her på, og ringer så til min datter efter mere tøj. Han havde lungebetændelse og jeg forsøgte at møde ham, der hvor han var, jeg fandt noget til ham at drikke det var han glad for, men så kom problemet, da han skulle til røntgenundersøgelse, sengen kunne jo ikke komme gennem døren. Han måtte over på en seng og sengen kunne kun tage 200 kg. De nye senge kan tage 250 kg. Det første vi skal tænke på er om vores udstyr kan bære. Jeg følte, at jeg ikke slog til, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. (Tolstrup, Jytte: Overvægt må man se i øjnene, 2006) Spørger man de overvægtige viser et studie (Brownell et al, 2003), at 80 % af alle svært overvægtige personer har oplevet at blive behandlet med manglende respekt af sundhedsvæsenet. Ovenstående viser, at der er et stort behov for: Udvikling af forflytningsmetoder til svært overvægtige borgere / patienter Uddannelse af plejepersonalet i håndtering og forflytning, samt i den etiske tilgang til borgere / patienter med svær overvægt. Den høje incidens af svært overvægtige borgere i Region Sjælland medfører, at også Stevns Kommune og Faxe Kommune oplever udfordringer i forhold til pleje og håndtering af svært overvægtige borgere. En udfordring som hver fjerde 13

14 kommune og halvdelen af alle sygehuse (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005) oplever. Da der ikke er udviklet egnede forflytningsmetoder eller udarbejdet undervisningsmateriale målrettet opgaven med pleje og håndtering af de svært overvægtige borgere, finder Stevns Kommune og Faxe Kommune stort behov for at området opkvalificeres. Projektets mål og succeskriterier (forventet effekt og resultater): Målene for projektet er: At udvikle egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige via analyser og afprøvning af metoder i konkrete situationer At udarbejde undervisningsmateriale i form af en bog, samt DVD i forflytnings og håndtering af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter på baggrund af teoretisk og praktisk viden om forflytningsteknikker og etik, samt analyser og afprøvninger af metoder i konkrete situationer. At nedsætte risikoen for skader som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejdede undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At nedsætte risikoen for sygefravær som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejde undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At bidrage til, at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedspersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved, at personalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisning i etik i relation til borgere / patienter med svær overvægt At projektet evalueres mhp at vurdere det udarbejdede undervisningsmateriales anvendelighed i forhold til undervisning af 14

15 sundhedspersonalet i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter Succeskriterier for projektet: At der udvikles egnede forflytningsmetoder til håndtering af svært overvægtige borgere / patienter i forhold til basale forflytninger At de udviklede og afprøvede forflytningsmetoder beskrives i en bog, samt DVD og danner baggrund for undervisning af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune. At alle forflytningsvejlederne i hjemmeplejen i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisningsmaterialet, samt 1 undervisningsdag i håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter. At mindst 10 forflytningsvejledere i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager yderligere 2 dages undervisning i håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter med henblik på, at kunne supervisere og vejlede resten af personalet, undervise nyt personale, samt analysere og løse vanskelige forflytningssituationer At projektet evalueres med henblik på at vurdere undervisningsmaterialets egnethed således, at det kan besluttes hvorvidt materialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner / skoler osv. At mindst 90 % af de medarbejdere som har modtaget materialet, samt undervisningen oplever, at materiale + undervisning har øget deres kompetencer i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. At der eksternt skabes opmærksomhed omkring projektet og projektets resultater, således at fokus rettes mod de udfordringer som sundhedsvæsenet står overfor i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere. Projektets aktiviteter og metoder Til udvikling af forflytningsmetoder foretages en analyse i konkrete dagligdags forflytningssituationer med baggrund i anerkendte metoder for forflytning (Watt Boolsen, Merete: Kvalitative analyser at finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzel 2006). Udarbejdelse af undervisningsmateriale (bog og DVD). Undervisning i praktisk forflytningsteknik til forflytningsvejlederne vil bygge på problembaseret læring (Andersen, Ole D. Larsen, Verner. Problembaseret læring en anden måde at tænke uddannelse på, DEL 2004) og situeret læring (Lave, Jean: Cognition in Practice, Cambridge University Press, 1988). Den undervisning og vejledning som forflytningsinstruktørerne giver til deres kollegaer vil bygge på dels problembaseret læring og legitim perifer deltagelse (Lave, Jean Wenger, Etienne: Situated Learning, Lemitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, 1991). Undervisning i etik og professionel tilgang til den overvægtige borger vil bygge på konkret tilførsel af viden, samt den motiverende samtale (Miller, William R. Rollnick, Stephen: Motivationssamtalen, Hans Reitzel 2007). 15

16 Begrundelse for valg af aktiviteter og metoder Projektets metoder er valgt på baggrund af et ønske om høj deltagerinvolvering og ud fra en betragtning af, at læring opnås via en problembaseret tilgang, samt konkret anvendelse i praksis. Den bog og DVD, som udvikles i projektet, understøtter og fastholder de i praksis lærte metoder. Sikring af målgruppens deltagelse I begge kommuner ligger definerede obligatorisk videreuddannelsesforløb for forflytningsvejledere, som forflytningsvejlederne skal deltage i. Projektet tager udgangspunkt i oplevede konkrete problemstillinger for plejepersonalet. I projektets styregruppe vil der være repræsentanter for forflytningsvejlederne for begge kommuner. Nytænkning Nyhedsværdien af projektet vil være stor, da der i dag i Danmark ikke er beskrevet metoder til forflytning af svært overvægtige personer. Projektet vil have stor nytteværdi for hele den samlede branche af sundhedspersonale i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter. Forankring efter projektperiodens udløb På de faste møder, og på videreuddannelse, for forflytningsvejlederne i de to kommuner, vil håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere blive et fast dagsordenspunkt. Alle nye medarbejdere i de to kommuner vil i deres introduktionsforløb blive orienteret om retningslinierne og mulighed for assistance i konkrete situationer. Evalueringsmetode: Evalueringen foretages i forhold til projektets succeskriterier og sigter mod, at danne udgangspunkt for en beslutning om, hvorvidt de udviklede forflytningsmetoder, samt undervisningsmaterialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner /skoler osv. Evalueringen vil bl.a. bestå af; En spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i målene for projektet. Herunder hvilke og hvor mange situationer med svært overvægtige borgere i Stevns Kommune og Faxe Kommune der har været de seneste to år, samt hvorledes de er blevet løst og om det har ført til sygefravær / skader. Undersøgelsen vil blive foretaget umiddelbart inden forsøgsperiodens start, og umiddelbart efter forsøgsperiodens afslutning. 16

17 Ved forsøgsperiodens afslutning vil der ligeledes blive spurgt ind til, om der er sket ændringer i tilgang til, og håndtering og forflytning af, svært overvægtige borgere / patienter. Der er tale om en virkningsevaluering (Dahler-Larsen, P & Krogstrup, H.K. (Ed.). (2003) Nye veje i evaluering, Aarhus: Systime). Den konkrete evalueringsmetode og evalueringsdesign vil blive udarbejdet i samarbejde med ekstern evaluator, ligesom selve evalueringen vil blive foretaget af ekstern evaluator. Projektperiode: Fra 1. august juli Projektorganisation: Styregruppen: Formand Sundhedschef Aase Berthelin Stevns Kommune. Sikkerhedsrepræsentant Birgitte Eskelund Smidth Stevns Kommune. Arbejdsmiljøkonsulent Pia Nielsen Beck Faxe Kommune. Forflytningskoordinator Martine Eskelund Stevns Kommune. En områdeleder fra hver af de to kommuner. En bruger-repræsentant eksempelvis formanden for Adipositasforeningen Repræsentant fra BAR SOSU Repræsentant fra FOA Repræsentant fra DSR. Projektlederen Lene Plambech Projektkonsulent Ved sammensætning af styregruppen er der sikret ledelsesmæssig opbakning og forankring, medindflydelse og medinddragelse af medarbejderside, deltagelse fra organisationerne (FOA og DSR), brugere (Adipositasforeningen), samt ekspertviden via BAR SOSU og projektleder Lene Plambech. Projektet samarbejder således med såvel fagforbund, brugere (Adipositasforeningen), som BAR SOSU. Ansvarlig projektleder Lene Plambech er uddannet ergoterapeut, Master i Publich Management, samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Lene Plambech har erfaring som konsulent fra BST, Arbejdstilsynet, Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen, Folkesundhed Kbh, og senest som sundhedschef på Næstved og Fakse Sygehus. Lene Plambech var med i etableringen af Bariatrisk Center Fakse. 17

18 Bilag 2 Referater af styregruppemøder Referat (udsendt pr. mail 12.august 2008) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Projektet er blevet gennemført som beskrevet i faseinddelingen for projektet. Evalueringen er foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen består af en metodeevaluering og en uddannelses evaluering. Sammenfatning og konklusion Evalueringsspørgsmålene relaterer sig til formål og succeskriterier som beskrevet for projektet. Metodeevaluering aktivitetsmål Udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige Viden er indhentet ved omfattende søgning og læsning af fag relevant litteratur, søgning på internettet samt studietur til USA. Dette har ledt til talrige bøger, hjemmesider, studier og artikler, som har været anvendt som inspiration og informationskilde til udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Som grundlag for de danske retningslinjer er valgt materiale udarbejdet af forskere på VISN8, da vi det fremstod som det bedst dokumenterede. Med dette udgangspunkt udviklede projektet materialet til dansk og danske forhold. Materialet omfatter algoritmerne, risikovurderingsmodellen, respektmodellen, bariatrimodellen og bariatripolitikken, som samler alle elementer i forhold til bariatriområdet. Da algoritmerne var udviklet, blev metoderne udviklet og afprøvet i praksis. Vurderingen af metodernes egnethed kan baseres på følgende: 1) For at kunne anvende hensigtsmæssige hjælpemidler blev danske firmaer bedt om at præsentere deres specialehjælpemidler til svært overvægtige for en gruppe bestående af projektleder, projektkonsulent, koordinatoren fra Faxe Kommune og koordinatoren fra Stevns Kommune. Denne præsentation strakte sig over to dage. På baggrund af øvedagene var det muligt at pege på en række forudsætninger, der skal være til stede for en vellykket flytning. Generelt kræver forflytningerne, en oplæring i metoder, hjælpemidlerne samt 30

31 samarbejde. Det er ofte marginalerne, der afgør om en forflytning lykkes eller mislykkes. 2) Der blev afholdt 5 øvedage inden kurserne og her var alle enige om, at det kan lade sig gøre at forflytte bariatriske personer uden at det føles belastende for det plejepersonale der skal udføre forflytningerne. 3) På de gennemførte kurser udtrykte kursusdeltagerne spontant, at det kunne lykkes at flytte bariatriske personer uden, at det er tungt. De udtrykte desuden at det var godt at mærke og prøve metoderne, samt at de kan bruges mange steder. 4) Egnetheden blev vurderet af et auditpanel og samtlige auditdeltagere vurderer forflytningsmetoderne egnede. De har desuden forslag til forbedringer / udbygning, samt bekymring om den dagligdag hvori metoderne skal implementeres. Det kan konkluderes, at der er udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige, der opfylder de opstillede kvalitetskrav. Der er stadig muligheder for forbedring og udvikling af metoderne. Udvikling af anvendeligt undervisningsmateriale Udarbejdelsen af materialet er sket på baggrund af indhentet viden. Målgruppen for undervisningsmaterialet er SoSu assistenter og SoSu hjælpere, som hører til gruppen af kortuddannede på arbejdsmarkedet. For at finde en skrive- og opbygningsform, der passede til målgruppen blev SoSu skolen i Næstved kontaktet, for anbefaling af gode lærebøger, som der kunne søges inspiration i med hensyn til sprogbrug og layout. Desuden skelede forfatterne til opbygning af anden litteratur omhandlende forflytning. En professionel korrekturlæser, som blev bedt redigere og læse korrektur med målgruppen for øje. Der er anvendt professionel layout er med stor erfaring i udarbejdelse af modeller og opsætning for at sikre, at alt kom til at virke indbydende og forståeligt. På baggrund af indhentet viden og med rådgivning fra fagpersoner blev bog og dvd udarbejdet så det var præcist målrettet målgruppen. Bogen blev gjort overskuelig, letlæselig og genkendelig. Vurdering af undervisningsmaterialets egnethed kan baseres på følgende: 1) Forfatterne vurderer at bogens stærke sider er, at den er overskuelig, letlæselig og genkendelig. Bogen kan styrkes ved lay out af modeller, så 31

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Bariatri Hvad er det?

Bariatri Hvad er det? Bariatri Hvad er det? Af ledende overlæge, dr.med., Jette Ingerslev, sundhedschef, Lene Plambech Hansen, ergoterapeut, MPA, Medicinsk afdeling Storstrømmens Sygehus Næstved Fakse - Baros er et græsk ord,

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Program Velkommen På kursus velkommen til Metoder en intro Hvad har vi lavet? Hvad blev det til? Rykkede det? Fra projekt til drift Tak for nu

Program Velkommen På kursus velkommen til Metoder en intro Hvad har vi lavet? Hvad blev det til? Rykkede det? Fra projekt til drift Tak for nu 1 Program Velkommen På kursus velkommen til Sikker på lager Metoder en intro Fokusgruppe-interviews Hvad har vi lavet? Kort om projektet Hvad blev det til? Dan-e - et kursuskoncept Rykkede det? Resultater

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 Til stede: Referent: Bodil Remme Jakobsgaard Øre - næse - hals Holstebro,Lisbeth Haarbo Jensen Øre

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere