Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport"

Transkript

1 Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen Personalepolitisk messe Projektets faser... 6 Fase Fase Fase Fase Fase Fase Formidling... 8 Bilagsoversigt... 9 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Bilag 2 Referater af styregruppemøder Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Bilag 4 Personaleorientering om projektet Bilag 5 Pressemeddelelse Bilag 6 Artikel projekt svær overvægt håndtering og etik Bilag 7 Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Bilag 8 Artikel Mødet med den svært overvægtige Bilag 9 Artikel Respekt men hvordan? Bilag 10 Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering... 59

3 Indledning Andelen af svært overvægtige er voksende i Danmark. Særligt i Region Sjælland er der mange svært overvægtige (> 14% mod godt 11% på landsplan). Dette giver udfordringer i sundhedssektoren med hensyn til håndtering og etik, når de svært overvægtige får behov for pleje i kommunen eller bliver patienter på hospitaler. Derfor ansøgte Stevns og Faxe kommuner Forebyggelsesfonden om støtte til et projekt omkring håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere. Fonden gav tilsagn om støtte til projektet og 1. august 2008 startede projekt svær overvægt håndtering og etik. Projektet blev afsluttet 15. maj Projektet er blevet styret af en styregruppe bestående af: - Birgitte Schmidt, afsnitsleder Stevns Kommune og formand for styregruppen - Tina Norking, ældrechef Faxe Kommune - Anni Petersen, ledelsesrepræsentant Faxe Kommune - Pia Nielsen Bech, arbejdsmiljøkonsulent Faxe Kommune - Martine Christensen, forflytningskoordinator Stevns Kommune - Lonni Lypart, tillidsrepræsentant Stevns Kommune - Pia Merete Paaske, tillidsrepræsentant Faxe Kommune - Marianne Storm, BAR SOSU - Nina Frahm, formand for Adipositasforeningen - Lene Plambech, Plambech & Bøgedal, projektleder - Gitte Bøgedal, Plambech & Bøgedal, projektleder Projektet har resulteret i, at der er blevet udviklet egnede forflytningsmetoder til forflytning af svært overvægtige, at der er blevet sat fokus på håndtering og etik i forhold til svært overvægtige borgere i Stevns og Faxe kommuner, at alle forflytningspersonaler har modtaget undervisning i emnet, samt at der er blevet udarbejdet en politik for området i de to kommuner. Projektet har desuden resulteret i en undervisningsbog og med tilhørende DVD vedrørende håndtering og etik i forhold til svært overvægtige personer. Bog og DVD er sendt til samtlige kommuner og Regioner i Danmark. Projektet vandt Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i

4 Sammendrag af projektforløb I dette afsnit gennemgås projektforløbet overordnet. For en uddybning af de enkelte aktiviteter i projektet henvises til vedhæftede bilag. Projektet har gennem hele projektperioden fulgt projektplanen. Projektets hovedformål er at nedsætte risikoen for skader og nedslidning som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere og patienter. Projektet har foregået i Stevns Kommune (projekt ejer) og i Faxe Kommune. Hovedaktiviteterne i projektet har været: udarbejdelse af en bog og DVD om forflytninger af og etisk tilgang til svært overvægtige personer. Materialet er udarbejdet på baggrund af indhentet viden via litteraturgennemgang, studiebesøg i England og USA, samt praktiske afprøvninger med en figurant gennem 1½ år. undervisning i forflytning og etik i forhold til svært overvægtige personer Hele projektbeskrivelsen kan læses i bilag 1. Kommunernes forflytningsvejledere har modtaget undervisning i etik og forflytning af svært overvægtige borgere. Den udarbejdede bog og DVD er udleveret til samtlige forflytningsvejledere, samt til samtlige kommuner og regioner i Danmark. Bog og DVD er vedlagt denne rapport. Projektet blev startet op 1. august 2008 og afsluttet 15. maj Projektet har været organiseret med en styregruppe, som i projektperioden har afholdt 6 styregruppemøder. Referater fra møderne fremgår af bilag 2. Udover disse møder har projektleder afholdt møder med kommunernes koordinatorer efter behov. Ca. midtvejs i projektet blev foretaget en evaluering. Evalueringen blev foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen bestod af en metodeevaluering og en uddannelsesevaluering. Metodeevalueringen foregik som en audit, hvor et ekspertpanel var inviteret til at give feedback på det udviklede undervisningsmateriale. Uddannelsesevalueringen bestod af en før- og eftermåling foretaget i forbindelse med kurserne afholdt i Stevns og Faxe kommuner. På baggrund af evalueringen blev det konkluderet, at der var udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Der var i evalueringen desuden flere gode råd til forbedring og udvikling af materialet (bog 4

5 + DVD), hvorfor der efterfølgende blev foretaget en gennembearbejdning af materialet. Dette indebar bl.a. at der blev optaget en ny DVD, samt taget nye billeder til bogen. Evalueringsrapportens konklusioner kan læses i bilag 3. Arbejdsmiljøprisen 2009 HR afdelingen i Stevns Kommune indstillede i efteråret 2009 projektet til Arbejdsmiljøprisen Projektet vandt prisen i kategorien indsats mod muskel- og skeletbesvær. Udvælgelsen blev begrundet med, at der på baggrund af en professionel og nytænkende indsats, er udviklet bredt anvendelige metoder, der efterspørges i branchen. Personalepolitisk messe 2010 Projektet blev inviteret til personalepolitisk messe i januar 2010 for at fortælle om de erfaringer der er gjort i projektperioden. Der blev afholdt en workshop for de tilmeldte deltagere, og der var god debat og interesserede spørgsmål. 5

6 Projektets faser I dette afsnit gennemgås de enkelte faser i projektet kort. Fase 1 Fasen forløb fra 1. august 2008 til 31. oktober I denne fase blev styregruppen sammensat. Der blev foretaget en opgørelse af aktuelt svært overvægtige borgere i de to kommuner, samt hvilke udfordringer disse borgere gav for personalet. Derudover blev foretaget interview med svært overvægtige personer udenfor kommunerne om hvordan det er, at være patient og borger som svært overvægtig. Der blev foretaget studiebesøg til England og USA med henblik på at udvikle egnede forflytningsmetoder. Fase 2 Fasen forløb fra 1. november 2008 til 30. april I denne fase blev der foretaget litteraturstudie, udviklet egnede forflytningsmetoder, samt udarbejdet undervisningsmateriale i form af bog og DVD. Bog og DVD blev lavet i et prøvetryk, som blev afprøvet i begge kommuner. Derudover blev der udarbejdet en politik for forflytning af svært overvægtige borgere i begge kommuner. Fase 3 Fasen forløb fra 1. maj juli I denne fase blev alle forflytningsvejlederne i Stevns Kommune og Faxe Kommune undervist. Alle forflytningsvejledere modtog 1 dags undervisning i forflytning af, og etisk tilgang til, svært overvægtige borgere. Derudover blev uddannet nøglepersoner fra begge kommuner. Nøglepersonerne fik yderligere 2 dages undervisning i praktisk forflytningsteknik af svært overvægtige, brug af risikovurdering og algoritmer, søgning af viden, samt information om kommunerne politik for forflytning af svært overvægtige borgere. Der blev indsamlet data til brug for uddannelsesevaluering under forflytningskurserne. 6

7 Fase 4 Fasen forløb fra 1. august 2009 til 31. oktober I denne fase blev data fra uddannelsesevalueringen opgjort, og der blev afholdt audit med deltagelse af et udvalgt og inviteret ekspertpanel. Evalueringsrapporten blev skrevet, indsendt til og godkendt af, Forebyggelsesfonden. Fase 5 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. november 2009 til 31. marts Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev der arbejdet efter en hurtigere og forceret tidsplan. Fasen afsluttedes derfor allerede 1. februar I denne fase blev der redigeret i bogens tekstdel, optaget ny DVD og nye billeder. Fase 6 Fasen var fastsat til at forløbe fra 1. april 2010 til 31. juli Men på grund af stor efterspørgsel på bog og DVD blev fasen igangsat allerede 1. februar 2010 og der blev arbejdet hurtigere og efter en forceret tidsplan. Fasen kunne derfor afsluttes allerede 15. maj I denne fase blev foretaget den sidste redigering af bogen, der blev læst korrektur og bogen blev trykt i sin endelige udgave. Der blev skrevet afsluttende rapport for projektet. 7

8 Formidling Projektet er blevet formidlet såvel internt i de to kommuner, som eksternt. Internt blev der medio august 2008 udsendt en skriftlig orientering til personalet om projektet (se bilag 4). Personalet er derudover orienteret om projektet på personalemøder og i forbindelse med de afholdte forflytningskurser. Eksternt blev der udsendt en pressemeddelelse ligeledes medio august Pressemeddelelsen kan ses i bilag 5. Pressemeddelelsen blev bragt på Stevns Kommunes og Faxe Kommunes hjemmesider den 25. August og gt haandtering_og_etik.aspx. Projektet blev ligeledes omtalt på arbejdsmiljøweb i november er_2008.aspx samt i Dagbladet Køge og Ugeavisen Faxebugten. I marts 2009 bragte bl.a. TV2 Øst et indslag med fokus på de etiske aspekter i forbindelse med håndtering af svært overvægtige personer. I den forbindelse blev bl.a. projektleder og den ene koordinator interviewet til TV. I marts 2009 bragtes desuden et indslag i 24Sjællandske Lene Plambech og Gitte Bøgedal har skrevet flere artikler om projektets emner, hvori projektet er blevet nævnt. Det drejer sig om: - Projekt svær overvægt håndtering og etik publiceret i Adipositasbladet august 2008 (bilag 6) - Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter publiceret i Ergoterapeuten og Fysioterapeuten september 2008 (bilag 7) - Mødet med den svært overvægtige, publiceret i FOA november 2008 (bilag 8) - Respekt men hvordan?, publiceret på Adipositasforeningens hjemmeside efterår 2009 (bilag 9) - Værdig kontakt og sikker håndtering, publiceret på Adipositasforeningen hjemmeside efterår 2009 (bilag 10) Projektet er ligeledes blevet eksponeret ved uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2009, samt ved afholdelse af workshop på personalepolitisk messe i januar

9 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Projektbeskrivelsen Referater fra styregruppemøder Konklusion på evalueringsrapport Personaleorientering om projektet Pressemeddelelse Artikel Projekt svær overvægt håndtering og etik Artikel Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter Artikel Mødet med den svært overvægtige Artikel Respekt men hvordan? Artikel Værdig kontakt og sikker håndtering 9

10 Bilag 1 - Projektbeskrivelsen Navn på projektet: Svær overvægt håndtering og etik Projektets formål og målgruppe: Formålet med projektet er, at ruste plejepersonalet til mødet med den svært overvægtige borger / patient således: at plejepersonalet kan varetage opgaven i forhold til håndtering og forflytning af den svært overvægtige borger / patient at risikoen for skader i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedsvæsenet at sygefraværet i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere / patienter reduceres Målgruppen på kort sigt er alt plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner ca. 750 medarbejdere, heraf 55 forflytningsvejledere. På langt sigt afhængig af projektets resultater er målgruppen alt plejepersonalet i sundhedssektoren, som er i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter i forbindelse med håndtering og forflytning. Det vil sige SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, radiografer m.fl. Desuden alle de studerende på SOSU-skoler, sygeplejeskoler, radiografskoler, ergo- og fysioterapeutskoler osv. Projektide og indhold: Projektets ide er, at udvikle undervisningsmateriale i form af en bog, samt en DVD, til brug for undervisning i håndtering, forflytning og etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. Bogen og DVD en skal bruges til undervisning af plejepersonalet i Stevns og Faxe kommuner. Afhængig af projektets resultater, skal bog og DVD bruges som undervisningsmateriale i andre kommuner / Regioner, samt til studerende på relevante uddannelsesinstitutioner. 10

11 Bog og DVD udarbejdes i samarbejde mellem Stevns og Faxe kommuner og eksterne konsulenter med ekspertise indenfor det bariatriske felt 1. Baggrund: Sygefraværet i ældreplejen har et relativt stort omfang sammenlignet med andre jobgrupper i Danmark (Vilhelm Borg m.fl.: Sygefravær blandt plejemedarbejdere i ældreplejen, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007). F.eks. viser en undersøgelse af et tilfældigt udvalg af lønmodtagere i Danmark i 2004, at det gennemsnitlige antal sygedage var 7,0 dage/år. Til sammenligning var det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen med direkte klientkontakt 12,8 på et år (ibid). Andre undersøgelser viser langt højere tal for sygefraværet blandt plejepersonalet i social- og sundhedssektoren i Danmark. Blandt andet viser en undersøgelse foretaget af FOA i 2007, at sygefraværet blandt FOA medlemmer i gennemsnit var 18 dage / år (DR Nyhederne, Pengemagasinet, 18. dec. 2007). En del af sygefraværet blandt personalet i sundhedssektoren skyldes lidelser i bevægeapparatet. Mange af disse lidelser stammer fra plejepersonalets arbejde med løft og forflytninger af plejekrævende personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således var antallet af anmeldte arbejdsskader i forbindelse med forflytning / år i perioden (Arbejdsskadestyrelsen, 2005). Forflytning af svært overvægtige borgere / patienter udgør en særlig udfordring for plejepersonalet, som savner viden om, hvordan de skal håndtere særligt tunge patienter. Dermed øges risikoen for belastningsskader (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005). Samtidig viser studie fra et hospital i USA, at 70% af alle rygskader hos plejepersonalet skete i forbindelse med håndtering af bariatriske patienter (Bariatric, nr. 1, 2007). 1 Definition for bariatri: Bariatri omhandler svær fedme og årsager hertil, relaterede sygdomme, forebyggelse og behandling. En bariatrisk patient defineres som en patient med BMI 35 39,9 med fedmerelaterede sygdom, eller BMI > 40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme (Kilde: Netværk af forebyggende sygehuse, november 2007). 11

12 Hverken sygehuse eller kommuner, der yder pleje, er i øjeblikket parat til at løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med svært overvægtige personer (Temanummer om forflytningsskader fra magasinet Arbejdsmiljø, nr. 03, årgang 2006). Således udtaler konsulent i BAR SOSU Marianne Storm til Arbejdsmiljø at: Der er ingen tvivl om, at plejepersonalet skal opkvalificeres til denne opgave. De hidtidige teknikker i forbindelse med forflytningsopgaver er ganske enkelt ikke tilstrækkelige, når det handler om svært overvægtige. Derfor skal der hurtigst muligt udvikles forflytningsmetoder, der kan matche de nye opgaver (ibid). Samtidig er andelen af svært overvægtige (BMI > 30) i den voksne danske befolkning stærkt stigende. Således er andelen af svært overvægtige steget fra 5,5% i 1987 til 11,4% i 2005 (Ola Ekholm m.fl.: Sundhed og sygelig i Danmark og udviklingen siden 1987 Statens Institut for Folkesundhed 2006). I forhold til landsgennemsnittet er forekomsten af svært overvægtige personer markant højere i Region Sjælland. Her er mere end hver syvende person svært overvægtig (ibid). Da svær overvægt medfører en øget risiko for bl.a. type 2-diabetes, herte- og karsygdom, apopleksi, forhøjet blodtryk, slidgigt osv ( Kirurgisk behandling af svær overvægt, MTV rapport, Sundhedsstyrelsen, 2007), ses borgerne / patienterne på såvel sygehuse, som i kommunerne. Samtidig viser studier (Carol Bradley, NABN 2007) af selvrapporterede holdninger blandt sygeplejersker at: 48% følte det ubehageligt at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 31% ville foretrække ikke at skulle tage sig af svært overvægtige patienter 24% følte svært overvægtige patienter frastødende 12% ville foretrække ikke at skulle røre svært overvægtige patienter 12

13 Dette udtrykkes med ord fra et plejepersonale på et dansk sygehus: Jeg blev selv rystet, da jeg stod der, trykkede og vred mine hænder sammen og jeg tænkte hvad gør jeg, jeg følte det var meget uheldigt, hvad skulle jeg gøre, 246 kg jeg vidste ikke. hvordan jeg skulle klare det 246 kg?, Jeg ringede efter en ekstra seng, og bandt to senge sammen. Det var min frygt, han kunne jo ikke være i vores senge. Det næste problem var tøj, vi havde ikke en skjorte han kunne passe. Han kom gående, som en mumitrold, hvad med tøjet? Jeg var nervøs ved situationen, for jeg havde ikke nået at tænke den igennem, som jeg ellers plejer ved en ny indlæggelse, men dette var akut. Patienten kom selv med løsningen, han sagde jeg beholder dette her på, og ringer så til min datter efter mere tøj. Han havde lungebetændelse og jeg forsøgte at møde ham, der hvor han var, jeg fandt noget til ham at drikke det var han glad for, men så kom problemet, da han skulle til røntgenundersøgelse, sengen kunne jo ikke komme gennem døren. Han måtte over på en seng og sengen kunne kun tage 200 kg. De nye senge kan tage 250 kg. Det første vi skal tænke på er om vores udstyr kan bære. Jeg følte, at jeg ikke slog til, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. (Tolstrup, Jytte: Overvægt må man se i øjnene, 2006) Spørger man de overvægtige viser et studie (Brownell et al, 2003), at 80 % af alle svært overvægtige personer har oplevet at blive behandlet med manglende respekt af sundhedsvæsenet. Ovenstående viser, at der er et stort behov for: Udvikling af forflytningsmetoder til svært overvægtige borgere / patienter Uddannelse af plejepersonalet i håndtering og forflytning, samt i den etiske tilgang til borgere / patienter med svær overvægt. Den høje incidens af svært overvægtige borgere i Region Sjælland medfører, at også Stevns Kommune og Faxe Kommune oplever udfordringer i forhold til pleje og håndtering af svært overvægtige borgere. En udfordring som hver fjerde 13

14 kommune og halvdelen af alle sygehuse (BAR SOSU: Svær overvægt i social- og sundhedssektoren, 2005) oplever. Da der ikke er udviklet egnede forflytningsmetoder eller udarbejdet undervisningsmateriale målrettet opgaven med pleje og håndtering af de svært overvægtige borgere, finder Stevns Kommune og Faxe Kommune stort behov for at området opkvalificeres. Projektets mål og succeskriterier (forventet effekt og resultater): Målene for projektet er: At udvikle egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige via analyser og afprøvning af metoder i konkrete situationer At udarbejde undervisningsmateriale i form af en bog, samt DVD i forflytnings og håndtering af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter på baggrund af teoretisk og praktisk viden om forflytningsteknikker og etik, samt analyser og afprøvninger af metoder i konkrete situationer. At nedsætte risikoen for skader som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejdede undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At nedsætte risikoen for sygefravær som følge af håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved undervisning på baggrund af det udarbejde undervisningsmateriale af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune, samt uddannelse af 10 forflytningsvejledere til at have særlige kompetencer i forbindelse med håndtering og forflytning af overvægtige borgere / patienter således, at disse forflytningsvejledere fremover kan vejlede personalet, vedligeholde vidensniveauet og danne netværk At bidrage til, at den svært overvægtige borger / patient oplever en professionel behandling i mødet med sundhedspersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune bl.a. ved, at personalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisning i etik i relation til borgere / patienter med svær overvægt At projektet evalueres mhp at vurdere det udarbejdede undervisningsmateriales anvendelighed i forhold til undervisning af 14

15 sundhedspersonalet i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter Succeskriterier for projektet: At der udvikles egnede forflytningsmetoder til håndtering af svært overvægtige borgere / patienter i forhold til basale forflytninger At de udviklede og afprøvede forflytningsmetoder beskrives i en bog, samt DVD og danner baggrund for undervisning af plejepersonalet i Stevns Kommune og Faxe Kommune. At alle forflytningsvejlederne i hjemmeplejen i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager undervisningsmaterialet, samt 1 undervisningsdag i håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere / patienter. At mindst 10 forflytningsvejledere i Stevns Kommune og Faxe Kommune modtager yderligere 2 dages undervisning i håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter med henblik på, at kunne supervisere og vejlede resten af personalet, undervise nyt personale, samt analysere og løse vanskelige forflytningssituationer At projektet evalueres med henblik på at vurdere undervisningsmaterialets egnethed således, at det kan besluttes hvorvidt materialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner / skoler osv. At mindst 90 % af de medarbejdere som har modtaget materialet, samt undervisningen oplever, at materiale + undervisning har øget deres kompetencer i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere / patienter. At der eksternt skabes opmærksomhed omkring projektet og projektets resultater, således at fokus rettes mod de udfordringer som sundhedsvæsenet står overfor i forhold til håndtering og forflytning af samt etisk tilgang til svært overvægtige borgere. Projektets aktiviteter og metoder Til udvikling af forflytningsmetoder foretages en analyse i konkrete dagligdags forflytningssituationer med baggrund i anerkendte metoder for forflytning (Watt Boolsen, Merete: Kvalitative analyser at finde årsager og sammenhænge, Hans Reitzel 2006). Udarbejdelse af undervisningsmateriale (bog og DVD). Undervisning i praktisk forflytningsteknik til forflytningsvejlederne vil bygge på problembaseret læring (Andersen, Ole D. Larsen, Verner. Problembaseret læring en anden måde at tænke uddannelse på, DEL 2004) og situeret læring (Lave, Jean: Cognition in Practice, Cambridge University Press, 1988). Den undervisning og vejledning som forflytningsinstruktørerne giver til deres kollegaer vil bygge på dels problembaseret læring og legitim perifer deltagelse (Lave, Jean Wenger, Etienne: Situated Learning, Lemitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, 1991). Undervisning i etik og professionel tilgang til den overvægtige borger vil bygge på konkret tilførsel af viden, samt den motiverende samtale (Miller, William R. Rollnick, Stephen: Motivationssamtalen, Hans Reitzel 2007). 15

16 Begrundelse for valg af aktiviteter og metoder Projektets metoder er valgt på baggrund af et ønske om høj deltagerinvolvering og ud fra en betragtning af, at læring opnås via en problembaseret tilgang, samt konkret anvendelse i praksis. Den bog og DVD, som udvikles i projektet, understøtter og fastholder de i praksis lærte metoder. Sikring af målgruppens deltagelse I begge kommuner ligger definerede obligatorisk videreuddannelsesforløb for forflytningsvejledere, som forflytningsvejlederne skal deltage i. Projektet tager udgangspunkt i oplevede konkrete problemstillinger for plejepersonalet. I projektets styregruppe vil der være repræsentanter for forflytningsvejlederne for begge kommuner. Nytænkning Nyhedsværdien af projektet vil være stor, da der i dag i Danmark ikke er beskrevet metoder til forflytning af svært overvægtige personer. Projektet vil have stor nytteværdi for hele den samlede branche af sundhedspersonale i kontakt med svært overvægtige borgere / patienter. Forankring efter projektperiodens udløb På de faste møder, og på videreuddannelse, for forflytningsvejlederne i de to kommuner, vil håndtering og forflytning af svært overvægtige borgere blive et fast dagsordenspunkt. Alle nye medarbejdere i de to kommuner vil i deres introduktionsforløb blive orienteret om retningslinierne og mulighed for assistance i konkrete situationer. Evalueringsmetode: Evalueringen foretages i forhold til projektets succeskriterier og sigter mod, at danne udgangspunkt for en beslutning om, hvorvidt de udviklede forflytningsmetoder, samt undervisningsmaterialet skal publiceres til andre kommuner / Regioner /skoler osv. Evalueringen vil bl.a. bestå af; En spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i målene for projektet. Herunder hvilke og hvor mange situationer med svært overvægtige borgere i Stevns Kommune og Faxe Kommune der har været de seneste to år, samt hvorledes de er blevet løst og om det har ført til sygefravær / skader. Undersøgelsen vil blive foretaget umiddelbart inden forsøgsperiodens start, og umiddelbart efter forsøgsperiodens afslutning. 16

17 Ved forsøgsperiodens afslutning vil der ligeledes blive spurgt ind til, om der er sket ændringer i tilgang til, og håndtering og forflytning af, svært overvægtige borgere / patienter. Der er tale om en virkningsevaluering (Dahler-Larsen, P & Krogstrup, H.K. (Ed.). (2003) Nye veje i evaluering, Aarhus: Systime). Den konkrete evalueringsmetode og evalueringsdesign vil blive udarbejdet i samarbejde med ekstern evaluator, ligesom selve evalueringen vil blive foretaget af ekstern evaluator. Projektperiode: Fra 1. august juli Projektorganisation: Styregruppen: Formand Sundhedschef Aase Berthelin Stevns Kommune. Sikkerhedsrepræsentant Birgitte Eskelund Smidth Stevns Kommune. Arbejdsmiljøkonsulent Pia Nielsen Beck Faxe Kommune. Forflytningskoordinator Martine Eskelund Stevns Kommune. En områdeleder fra hver af de to kommuner. En bruger-repræsentant eksempelvis formanden for Adipositasforeningen Repræsentant fra BAR SOSU Repræsentant fra FOA Repræsentant fra DSR. Projektlederen Lene Plambech Projektkonsulent Ved sammensætning af styregruppen er der sikret ledelsesmæssig opbakning og forankring, medindflydelse og medinddragelse af medarbejderside, deltagelse fra organisationerne (FOA og DSR), brugere (Adipositasforeningen), samt ekspertviden via BAR SOSU og projektleder Lene Plambech. Projektet samarbejder således med såvel fagforbund, brugere (Adipositasforeningen), som BAR SOSU. Ansvarlig projektleder Lene Plambech er uddannet ergoterapeut, Master i Publich Management, samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Lene Plambech har erfaring som konsulent fra BST, Arbejdstilsynet, Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen, Folkesundhed Kbh, og senest som sundhedschef på Næstved og Fakse Sygehus. Lene Plambech var med i etableringen af Bariatrisk Center Fakse. 17

18 Bilag 2 Referater af styregruppemøder Referat (udsendt pr. mail 12.august 2008) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Bilag 3 Konklusion på evalueringsrapport Projektet er blevet gennemført som beskrevet i faseinddelingen for projektet. Evalueringen er foretaget af Plambech & Bøgedal under vejledning af Cand. Psyk. Knud Ramian. Evalueringen består af en metodeevaluering og en uddannelses evaluering. Sammenfatning og konklusion Evalueringsspørgsmålene relaterer sig til formål og succeskriterier som beskrevet for projektet. Metodeevaluering aktivitetsmål Udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige Viden er indhentet ved omfattende søgning og læsning af fag relevant litteratur, søgning på internettet samt studietur til USA. Dette har ledt til talrige bøger, hjemmesider, studier og artikler, som har været anvendt som inspiration og informationskilde til udvikling af egnede forflytningsmetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige. Som grundlag for de danske retningslinjer er valgt materiale udarbejdet af forskere på VISN8, da vi det fremstod som det bedst dokumenterede. Med dette udgangspunkt udviklede projektet materialet til dansk og danske forhold. Materialet omfatter algoritmerne, risikovurderingsmodellen, respektmodellen, bariatrimodellen og bariatripolitikken, som samler alle elementer i forhold til bariatriområdet. Da algoritmerne var udviklet, blev metoderne udviklet og afprøvet i praksis. Vurderingen af metodernes egnethed kan baseres på følgende: 1) For at kunne anvende hensigtsmæssige hjælpemidler blev danske firmaer bedt om at præsentere deres specialehjælpemidler til svært overvægtige for en gruppe bestående af projektleder, projektkonsulent, koordinatoren fra Faxe Kommune og koordinatoren fra Stevns Kommune. Denne præsentation strakte sig over to dage. På baggrund af øvedagene var det muligt at pege på en række forudsætninger, der skal være til stede for en vellykket flytning. Generelt kræver forflytningerne, en oplæring i metoder, hjælpemidlerne samt 30

31 samarbejde. Det er ofte marginalerne, der afgør om en forflytning lykkes eller mislykkes. 2) Der blev afholdt 5 øvedage inden kurserne og her var alle enige om, at det kan lade sig gøre at forflytte bariatriske personer uden at det føles belastende for det plejepersonale der skal udføre forflytningerne. 3) På de gennemførte kurser udtrykte kursusdeltagerne spontant, at det kunne lykkes at flytte bariatriske personer uden, at det er tungt. De udtrykte desuden at det var godt at mærke og prøve metoderne, samt at de kan bruges mange steder. 4) Egnetheden blev vurderet af et auditpanel og samtlige auditdeltagere vurderer forflytningsmetoderne egnede. De har desuden forslag til forbedringer / udbygning, samt bekymring om den dagligdag hvori metoderne skal implementeres. Det kan konkluderes, at der er udviklet egnede basismetoder til forflytning og håndtering af svært overvægtige, der opfylder de opstillede kvalitetskrav. Der er stadig muligheder for forbedring og udvikling af metoderne. Udvikling af anvendeligt undervisningsmateriale Udarbejdelsen af materialet er sket på baggrund af indhentet viden. Målgruppen for undervisningsmaterialet er SoSu assistenter og SoSu hjælpere, som hører til gruppen af kortuddannede på arbejdsmarkedet. For at finde en skrive- og opbygningsform, der passede til målgruppen blev SoSu skolen i Næstved kontaktet, for anbefaling af gode lærebøger, som der kunne søges inspiration i med hensyn til sprogbrug og layout. Desuden skelede forfatterne til opbygning af anden litteratur omhandlende forflytning. En professionel korrekturlæser, som blev bedt redigere og læse korrektur med målgruppen for øje. Der er anvendt professionel layout er med stor erfaring i udarbejdelse af modeller og opsætning for at sikre, at alt kom til at virke indbydende og forståeligt. På baggrund af indhentet viden og med rådgivning fra fagpersoner blev bog og dvd udarbejdet så det var præcist målrettet målgruppen. Bogen blev gjort overskuelig, letlæselig og genkendelig. Vurdering af undervisningsmaterialets egnethed kan baseres på følgende: 1) Forfatterne vurderer at bogens stærke sider er, at den er overskuelig, letlæselig og genkendelig. Bogen kan styrkes ved lay out af modeller, så 31

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Evaluering af projekt Svær overvægt håndtering og etik

Evaluering af projekt Svær overvægt håndtering og etik Evaluering af projekt Svær overvægt håndtering og etik September 2009 Forord Denne rapport indeholder evalueringen af projekt svær overvægt håndtering og etik. Selve projektperioden er fra 1. august 2008

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Svær overvægt. Forflytning. & Etik. Lene Plambech & Gitte Bøgedal

Svær overvægt. Forflytning. & Etik. Lene Plambech & Gitte Bøgedal Svær overvægt Forflytning & Etik Lene Plambech & Gitte Bøgedal 1. udgave, 1. oplag 2010. Bogen er udarbejdet som en del af et projekt med samme navn som bogen. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Rehabiliteringskonference Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Titel Kompetenceudvikling og vidensdeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER AUGUST 2006 Overskift i denne box 2 BAGGRUND Baggrund Denne pjece indeholder 22 anbefalinger i forbindelse med kompetent mobilisering

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Arbejde med bariatriske personer

Arbejde med bariatriske personer Kapitel 10 Arbejde med bariatriske personer Af Lene Plambech, Gitte Bøgedal og Per Halvor Lunde I dette kapitel vil vi problematisere, synliggøre og vise forslag til løsninger inden for et område, som

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 7. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde

Læs mere