Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101"

Transkript

1 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013

2 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant behandling af stofmisbrugere i alderen år Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Overordnede mål, herunder værdier og normer som indsatsen bygger på Mål for misbrugsbehandlingen Værdigrundlag for Svendborg Kommunes arbejde med unge misbrugere Svendborg Kommunes idegrundlag for misbrugsbehandlingen bygger på Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Ambulant behandling Ungeafdelingens tilbud Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Mulighed for frit valg Hvilke målsætninger er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi Information om klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Tilsyn...16 Kapitel 3. Ambulant behandling af stofmisbrugere over 25 år Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Målgruppen Overordnede mål, herunder værdier og normer, som indsatsen bygger på Mål for misbrugsbehandlingen Svendborg Kommunes værdigrundlag for misbrugsbehandling Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Ambulant behandling Behandlingsmetoder Særlige tilbud Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugerråd Kvalitetssikring Regler for betaling af kost og logi m.v Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn....28

3 3.15. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet Tilsyn...30 Kapitel 4. Døgnbehandling Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Målgruppen for døgnbehandling Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelse sikres Egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnophold Information om klageadgange Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Tilsyn Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud...35

4 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden præciserer serviceniveau, mål og prioriteringer. Ligeledes beskrives de ydelser der visiteres til. Kvalitetsstandarden er inddelt i 4 kapitler. Kapitel 1 er en generel indledning, hvor lovgivning m.m. beskrives kort. De følgende 3 kapitler beskriver behandlingstilbud til henholdsvis aldersgruppen årige, til borgere over 25 år og døgnbehandling. 1

5 Kapitel 1. Indledning Svendborg Kommunes behandlingstilbud til stofmisbrugere omfatter ambulant behandling og døgnbehandling. Stofmisbrugsbehandling består af en social del (Servicelovens 101) og en sundhedsfaglig del (Sundhedslovens 142). I kvalitetsstandarden beskrives behandling efter Servicelovens 101 nærmere, ligesom der gives en generel information om visitation og retssikkerhed for borgere i behandling. Svendborg Kommune driver to ambulante behandlingssteder et for unge under 25 år og et for borgere over 25 år: Svendborg Kommunes ambulante behandlingssted for unge: Ungeafdelingen Svendborg Kommunes ambulante behandlingssteder for voksne: Behandlingscenter Svendborg Døgnbehandling tilbydes på en række institutioner efter visitation. Behandling af stofmisbrugere i Svendborg Kommune baseres på kommunens fire overordnede værdier: Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel Værdierne betyder, at der tilstræbes let adgang til behandlingen, at behandlingen tager udgangspunkt i kvalificeret udredning og planlægning, at der tages udgangspunkt i den enkelte person, og at behandlingen foregår i tæt samspil med borgeren og borgerens pårørende. 2

6 1.1. Lovgrundlag Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren talerfor det. 3

7 Kapitel 2. Ambulant behandling af stofmisbrugere i alderen år 2.1. Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning, udredning og behandling i forhold til målgruppen. Den ambulante behandling for unge spænder fra information, støtte og rådgivningsforløb, strukturerede behandlingssamtaler, terapeutiske forløb til dagbehandling. Svendborg kommune yder i begrænset omfang rådgivning og konsultationer i forhold til eksterne samarbejdspartnere herunder pårørende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning og behandling af unge i alderen år med et eksperimenterende brug eller et decideret misbrug af euforiserende stoffer Overordnede mål, herunder værdier og normer som indsatsen bygger på Mål for misbrugsbehandlingen Overordnet har indsatsen til formål, at den unge opnår stoffrihed. Indsatsen har endvidere til formål at opnå stabilisering, reduktion eller stoffrihed i forhold til den enkelte unges situation og medvirke til at øge de personlige ressourcer, således at den unge i øget grad bliver i stand til at mestre eget liv uden brug af rusmidler. 4

8 Værdigrundlag for Svendborg Kommunes arbejde med unge misbrugere Respekt for individet Vi tilstræber at være imødekommende og skabe en ligeværdig dialog. Rummelighed Vi ønsker at møde andre med tålmodighed og tolerance. Professionalisme Vi vil fastholde Ungeafdelingen som værende et fagligt kvalificeret behandlingstilbud, hvor der er balance mellem stabilitet og nytænkning. Udvikling Vi tror, at mennesket kan udvikle sig i samspil og relation med andre mennesker. Enhver gør sit bedste ud fra givne forudsætninger Vi er bevidste om, at alle har forskellige forudsætninger i forhold til løsningen af en given opgave Svendborg Kommunes idegrundlag for misbrugsbehandlingen bygger på En socialpsykologisk forståelse af den unge som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på personlige (ofte komplekse) psykologiske-, sociale og/eller emotionelle problemstillinger. En forståelse af unges brug af rusmidler som en del af pubertetsperiodens separations- og socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er almindeligt, og misbrug er socialt afvigende. 2.4 Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes I Svendborg Kommune varetages den ambulante misbrugsbehandling i forhold til årige af Ungeafdelingen. Ungeafdelingen er organisatorisk forankret i kommunens Socialafdeling under Center for Rusmidler og Forsorg. Behandlingen er gratis. 5

9 Ungeafdelingen Nyborgvej 4, 1. sal 5700 Svendborg TLF: Åbningstider: Man-tirs-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ambulant behandling Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Borgere i Svendborg Kommune kan modtage information og rådgivning om behandling anonymt Dagbehandling - Projekt Hovedvægten i Ungeafdelingens behandlingstilbud er ambulant behandling, men udover ambulant behandling rummer Ungeafdelingen også mulighed for et tilbud om dagbehandling for unge bosat i Svendborg Kommune. Dagbehandlingen er for unge mellem 16 og 25 år, der har behov for en mere intensiv og støttende indsats for at (gen)skabe struktur i hverdagen samt reducere eller helt ophøre misbruget. I Dagbehandlingen møder den unge fire dage ugentligt, til behandling og aktiviteter som understøtter behandlingen. Der er plads til 6 til 8 unge. Den unge forventes at have et ønske om forandring og være positivt indstillet på deltagelse i Dagbehandlingens aktiviteter. Dagbehandlingen er et to-årigt projekt, der løber frem til august

10 7

11 2.4.2 Ungeafdelingens behandlingsmetoder Udredning Afdækning af den unges problemfelter og ressourcer samt udarbejdelse af konkret og individuel behandlingsplan. Stoffri/medicinunderstøttet behandling Behandling er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes med lægeordineret medicin (dog ikke substitutionsmedicin). Behandling med substitutionsmedicin varetages i Behandlingscentret. Samtalebehandling Samtalebehandling tager udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring den unges psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger. Samtalerne foregår individuelt eller på gruppebasis. Behandlingsmetoder Ungeafdelingen anvender metoder, der udover en professionel tænkning, tager udgangspunkt i evidensbaserede teorier og metoder: Individuel samtalebehandling Behandling i grupper Motiverende samtaler Kognitive behandlingsmetoder Social færdighedstræning Hash afvænningsmodel Psykologisk test Terapi Tilbagefaldsforebyggende behandling NADA akupunktur 8

12 Psykoedukation A. Forebyggelse af stofrelaterede skader: Ungeafdelingen formidler viden til unge i behandling vedrørende risici forbundet med brug af de forskellige rusmidler ikke mindst i relation til indtagelsesmåder. B. Almen sundhedspædagogik: Ungeafdelingen formidler viden til unge i behandling vedrørende forhold af almen sundhedsfremmende karakter. Omsorgstilbud Indskrevne unge kan tilbydes let forplejning - te/frugt og der er mulighed for at få et bad og tøjvask. Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Særlig opmærksomhed og procedure i forhold til unge, der har selvmordsovervejelser, eller har forsøgt selvmord. Unge med psykiske lidelser Ungeafdelingen tilbyder lægefaglig og terapeutisk behandling af unge med dobbeltbelastning. Sværere psykiske lidelser henvises til behandling i andet regi, fortrinsvis de regionale behandlingstilbud. Gravide stofmisbrugere Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til Familieambulatoriet på OUH, som forestår en koordineret indsats mellem kommune, sygehusvæsen, egen læge m.fl.. Rådgivning Enkeltstående samtaler evt. anonymt personlige eller telefoniske vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter. 9

13 Sags og forløbskoordinering Ungeafdelingen bidrager, med behørigt samtykke, til, at indsatserne omkring den unge koordineres via deltagelse i møder med relevante samarbejdspartnere. Tilbud til pårørende I særlige tilfælde tilbydes pårørende til unge rådgivning og vejledning. Hvor det vurderes, at være særlig relevant inddrages pårørende og familiemedlemmer i den enkelte unges behandling. Konsultativ bistand Ungeafdelingen kan, i begrænset omfang, yde konsultativ bistand i form undervisning og formidling af viden og ekspertise omkring misbrug, misbrugere og behandling, samt rådgivende og vejledende bistand til samarbejdspartnere vedrørende unge og misbrug. Behandling som afbrydes og genoptages Behandling kan afbrydes ved, at den unge udebliver fra behandling eller ønsker at blive udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere herom, såfremt den unge ved visitationen har givet samtykke til dette. Genoptagelse af behandling sker ved, at den unge henvender sig til Ungeafdelingen igen, og indskrives på ny Visitationsprocedure I Svendborg Kommune er visitationskompetencen forankret i henholdsvis Familieafdelingen og Socialfagligt Center. Familieafdelingen har visitationskompetencen for borgere under 18 år og Socialfagligt Center har visitationskompetencen for borgere over 18 år. Som borger kan man rette henvendelse direkte til Ungeafdelingen. Den unge kan selv opsøge afdelingen eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv. Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med forældresamtykke. 10

14 Ved henvendelse til Ungeafdelingen tilbydes den unge en forsamtale, som er uforpligtende og kan være anonym. Formålet med forsamtalen er at afklare, om den unge tilhører Ungeafdelingens målgruppe. En ung, der efter forsamtalen ønsker at blive indskrevet i behandling, får en tid til et visitationsinterview. Formålet med visitationsinterviewet er at afdække og undersøge ressourcer, problemfelter og barrierer hos den unge. Indstillingen for Svendborgborgere under 18 år fremsendes til Familieafdelingen, der foretager den endelige visitation. For borgere over 18 år er visitationskompetencen uddelegeret til Ungeafdelingen. For borgere fra andre kommuner fremsendes indstillingen hertil Behandlingsgaranti Der er garanti for social behandling for stofmisbrug til personer over 18 år. Kommunen skal derfor sørge for tilbud om social behandling af stofmisbrugere. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. For unge under 18 år er der garanti for behandling for stofmisbrug i særlige tilfælde. Behandlingsgarantien for behandling til unge under 18 år omfatter unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til Ungeafdelingen. For unge under 18 år kræver iværksættelse af behandling samtykke fra forældre. Hvis den unge er fyldt 15 år, kræves tillige samtykke fra den unge selv Mulighed for frit valg Indførelsen af garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år indebærer bl.a., at en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, frit kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. 11

15 Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor. Såfremt en borger vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunen oprindeligt har visiteret til, er der ikke krav om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Behandlingsstederne informerer ved indskrivningen borgerne om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i behandlingsforløbet få støtte til at søge relevant information om frit valg, og til eventuelt at gøre brug af muligheden for frit valg Hvilke målsætninger er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Socialfagligt Center udarbejder 141 handleplan, hvis borgeren ønsker det. Der udarbejdes altid behandlingsplan i Ungeafdelingen efter nedenstående princip. På et tværfagligt sammensat visitationsmøde drøftes den unges behandlingsbehov ud fra visitationsinterviewet, der bruges i forbindelse med udredningen og indstillingen til endelig visitation. Der udformes en behandlingsplan med angivelse af behandlingsbehov, mål og metoder. Af behandlingsplanen vil det fremgå, i hvilket omfang det skønnes relevant at samarbejde med kommunal sagsbehandler og/eller andre om indsatsen i forhold til den unge. Behandlingsplanen vil desuden afspejle Ungeafdelingens helhedssyn på den unges behandlingsbehov, idet der vurderes i forhold til rusmiddelforbrug, sociale og psykiske forhold, arbejde og uddannelse mv. Hver 4. måned eller ved ændringer, gennemføres der statussamtale med den unge med henblik på opfølgning og revurdering af behandlingsplanen. 12

16 I forbindelse med udskrivning fra Ungeafdelingen vurderes i samarbejde med den unge, om behandlingsmålene er nået. I henhold til bekendtgørelse nr. 642 af 15. juni 2006 koordineres handleplaner med Kriminalforsorgen efter behov Hvordan brugerinddragelsen sikres Såvel ved henvendelse som ved planlægning og gennemførelse af behandlingsforløbet tages der gennem dialog udgangspunkt i den unges ønsker, behov og mål for behandlingen. Den unge læser og underskriver endvidere referatet af visitationsinterviewet og den udarbejdede behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres tillige ved statussamtaler samt ved løbende dialog Regler for betaling for kost og logi Ambulant behandling er gratis for borgeren, men i forbindelse med sociale arrangementer kan der være en mindre egenbetaling for kost Information om klageadgang Da stofmisbrugsbehandlingen går på tværs af to lovområder er klagesystemet ligeledes todelt. Hvis du ønsker at klage over den lægelige eller medicinske behandling skal klagen sendes til Patientombuddet, Frederiksborggade 15, 2. Sal, 1360 København K. Hvis du ønsker at klage over den sociale behandling skal klagen sendes til Svendborg Kommune, Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget besked om den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal Socialfagligt Center give dig besked om det og skal samtidigt sende sagen videre til Det Sociale Nævn til behandling. 13

17 Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg eller ved henvendelse til personalet i Ungeafdelingen. Du kan klage såvel skriftligt som mundtligt. Hvis du ønsker at klage mundtligt skal personalet skrive klagen ned Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet i Ungeafdelingen er tværfagligt sammensat og består af faggrupperne pædagoger, psykolog, socialrådgivere, læge og sekretær. Ud over behandlernes grunduddannelse bliver alle videreuddannet i kognitive behandlingsmetoder. Der sker løbende en opkvalificering af medarbejderen i forhold til de behandlingsmæssige opgaver, som løses i Ungeafdelingen. Personalets faglige kvalifikationer sikres ved, at der én gang årligt udfærdiges en kursusog uddannelsesplan for Ungeafdelingen. Kursus- og uddannelsesplanen tilgodeser såvel den generelle som individuelle kompetenceudvikling. Derudover modtager medarbejdere, der indgår i behandlingen, supervision Monitorering af indsatsen Ungeafdelingen monitorerer behandlingsindsatsen ved hjælp af registrene SIB, DanRISAmbulant og VBGS samt Ungeafdelingens journalsystem EKJ. SIB er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over Stofmisbrugere I Behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle unge, der indskrives i afdelingen til behandling. SIBindberetningen omfatter en række data, der indhentes hos den unge ved indskrivningen. Herefter indberettes data til Sundhedsstyrelsen. Når en ung udskrives, indberettes der ligeledes til SIB registret. 14

18 Ungeafdelingen indberetter data til DanRIS Ambulant. DanRIS Ambulant er et indberetningssystem, hvor en række oplysninger om behandlingstilbuddet til borgerne registreres anonymt med henblik på fortsat at kunne udvikle behandlingstilbuddet. Ungeafdelingen indberetter endvidere data vedr. borgere i behandling til VBGS registret. Indberetning omfatter stamoplysninger, ventetid på behandling samt oplysninger om selve behandlingen. Ungeafdelingen benytter sig af journalsystemet EKJ. I EKJ registreres forsørgelsesgrundlag, boligforhold, fysisk- og psykisk helbred, stof- og alkoholmisbrug, kriminalitet, sociale og arbejdsmæssige forhold m.m. EKJ fungerer tillige som journaliseringssystem. Derudover monitoreres antal indskrevne, alder, køn, behandlingstilbud, behandlingslængde mm Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner er omfattet af Servicelovens regler om underretningspligt efter 153 og 154. Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp. Når en borger indskrives i behandling, spørges der i udredningen ind til eventuelle børn, og det vurderes, om barnet er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare. Er dette tilfældet, kontaktes borgerens hjemkommune straks Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens politik for socialt udsatte borgere. Politikken danner udgangspunkt for indsatser og initiativer indenfor området, og vil således være dagsordenssættende for fremtidige indsatser. Kommunen har en række prioriterede indsatsområder: Livskvalitet Sundhed 15

19 Forebygge isolation Tidlig indsats Borgere med flere og sammensatte problemstillinger, som for eksempel misbrug og sindslidelser. Samarbejdet på tværs Tilsyn Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Nærværende kvalitetsstandard og udmøntningen heraf i Ungeafdelingen kan ses som et redskab, kommunen kan benytte som led i tilsynet, der gør det enklere for kommunen at vurdere, om de enkelte tilbud lever op til de kvalitetskrav, der er fastsat. Arbejdet med kvalitetsstandarden kan dog ikke medføre indskrænkning eller anden begrænsning i tilsynet efter retssikkerhedsloven. Svendborg Kommune har udliciteret dele af tilsynsopgaven til Revas APS. Revas APS fører således ét årligt uanmeldt tilsyn og Svendborg Kommune fører selv et årligt anmeldt tilsyn. Konklusionerne på tilsynene offentliggøres på Svendborg Kommunes hjemmeside I medfør af tilsynsreformen overgår dele af den kommunale tilsynsforpligtigelse til tilsynsenheden i Region Syddanmark pr. 1. januar Således vil det fra 1. januar 2014 være Fåborg-Midtfyn Kommune som tilsynscenter i Region Syddanmark, der vil varetage tilsynsopgaven i forhold til tilbud efter Servicelovens 101 (stofmisbrugsbehandling). 16

20 Kapitel 3. Ambulant behandling af stofmisbrugere over 25 år 3.1 Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Svendborg Kommune tilbyder ambulant rådgivning, udredning og behandling i forhold til målgruppen. Den ambulante behandling omfatter en vifte af tilbud fra information, støtte- og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af varierende længde. Svendborg Kommune yder ligeledes rådgivning og konsultativ virksomhed i forhold til eksterne samarbejdspartnere herunder pårørende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mm Målgruppen Stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er afhængige af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Stofmisbruget kan omfatte stoffer som opiater og opiatlignende stoffer (morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetamin eller amfetaminlignende stoffer (f.eks. ecstacy), hallucinogener (f.eks. LSD og visse svampearter), cannabisprodukter (f.eks. hash, marihuana, pot) samt benzodiazepiner (f.eks. stesolid, alupam, rohypnol) Overordnede mål, herunder værdier og normer, som indsatsen bygger på Mål for misbrugsbehandlingen Målet med den ambulante behandling er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Indsatsen er derfor fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af de skader misbrugslivsformen har medført. Hvor det er muligt, er målet stoffrihed på kortere eller længere sigt. 17

21 Udover stoffrihed arbejdes der med at forebygge at problemerne for den enkelte forværres forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktiviteter, behandling, omsorg og pleje yde en helhedsorienteret indsats med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov Svendborg Kommunes værdigrundlag for misbrugsbehandling Det antages, at misbruget opstår og fastholdes i et kompliceret samspil mellem den enkelte og dennes omgivelser. Der er ikke noget enkelt årsags-virkningsforhold, men misbrug opstår som følge af en kompleks sammensætning af mange forhold, hvor stofmisbruget er en reaktion på dette. Vi tror på, at personlig vækst fremmes i et hus med klare rammer, tydelige mål, og hvor borgeren bliver ansvarliggjort igennem medinddragelse. Fokus er på den enkeltes ressourcer, herunder at fastholde nysgerrigheden og fremme håbet for den enkelte. Vi vil forpligte os til at skabe et hus, hvor de fysiske rammer virker indbydende, og hvor den enkelte får oplevelse af at føle sig velkommen. Igennem tydelige mål, professionalisme, medinddragelse og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vil vi fastholde, at forandring er en mulighed med respekt for den enkeltes livsværdier. 18

22 3.4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Den ambulante behandling af stofmisbrugere over 25 år varetages af Behandlingscenter Svendborg. Behandlingscentret er organisatorisk forankret i Center for Rusmidler og Forsorg i Socialafdelingen. Behandlingscentret er (pr ) normeret til 150 borgere. Behandlingscenter Svendborg Dronningholmsvej 60A 5700 Svendborg Tlf Hjemmeside: Åbningstider: Man-tirs-onsdag kl Torsdag kl (kl. 20 efter aftale) Fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl Behandlingen er baseret på frivillighed. Behandlingscentret iværksætter behandling så hurtigt som muligt efter borgerens henvendelse og altid indenfor 14 dage. Behandlingscentret foretager udredning og planlægning med inddragelse af borgeren, således at indsatsen for den enkelte borger opleves som relevant i forhold til ønsker og behov. Udredningen kan også inddrage eksterne samarbejdspartnere for at sikre et behandlingstilbud, som er helhedsorienteret og koordineret. 19

23 Målene for behandlingen fastlægges i en behandlingsplan og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, problemer og behov. Formålet er en oplevet forbedret livskvalitet. Hovedvægten i Behandlingscentrets tilbud er ambulant behandling. Ud over ambulant behandling tilbyder afdelingen også dag- og aktivitetstilbud Ambulant behandling Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Borgere bosat i Svendborg Kommune kan modtage behandlingen anonymt i forhold til øvrige kommunale instanser, men Behandlingscentret er lovgivningsmæssigt forpligtet til at kende den enkelte borgers identitet. Muligheden for anonymitet er ligeledes betinget af, at der ikke er forhold, der er underlagt underretningspligt mv Behandlingsmetoder Behandlingscenter Svendborg benytter følgende behandlingsmetoder: Individuel samtalebehandling Gruppebehandling Systemiske metoder Kognitive metoder Eksponering Substitutionsbehandling Psykologisk test Terapi Tilbagefaldsforebyggende behandling Sundhedsfaglig forebyggelse og behandling Psykoedukation Mindfulness NADA akupunktur 20

24 Lysbehandling For at opfylde behovet for differentieret behandling der tilgodeser den enkelte borgers individuelle ressourcer og behov, er behandlingen delt op i følgende moduler: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Indskrivning, behandlingsafklaring, medicinsk stabilisering. For borgere, som har gennemgået modul 1, og er motiveret for at indgå i et aktivt behandlingsforløb. For borgere, som har gennemført modul 2, og hvor dagligt fremmøde ikke er en behandlingsmæssig nødvendighed. Udleveringsenhed For de borgere, som er socialt færdigbehandlet, men som stadig har behov for medicinsk behandling (substitutionsmedicin). Harm Reduction Et udvidet omsorgs- og rådgivningstilbud (beskrives nedenfor) Særlige tilbud Harm Reduction Er et tilbud til de borgere, der har behov for et tilbud, der ligger ud over det forandringsorienterede behandlingstilbud. Behandlingscentret tilbyder HR som et gruppetilbud eller et individuelt tilrettelagt tilbud. Borgere, der modtager HR, får et udvidet socialt og sundhedsfagligt tilbud med henblik på at drage omsorg for borgerens helbred og sociale funktion. Borgere i HR tilbuddet har ofte alvorlige helbredsmæssige problemer og følges derfor tæt af læge- og sygeplejefunktionen, herunder ledsagelse til tandlægebehandling, undersøgelser hos egen læge og hospitalsafdelinger samt samarbejde med kommunal hjemmepleje. HR tilbuddet omfatter gruppebehandling i cafemiljø med fast tilknyttet personale, hvis opgave er at være kontaktperson for den enkelte borger og proceshjælper i forhold til gruppen. Det tilknyttede personale fungerer også som brobygger i forhold til egen læge, tandlæge, sagsbehandler og andre af de professionelle, hvis indsats er afgørende for, at der arbejdes helhedsorienteret med borgerens behov. 21

25 Individuel behandling med tilknyttet kontaktperson, der kan lægge en del af indsatsen i borgerens hjem, indgår også i HR tilbuddet. Opgaverne vil typisk være de samme som i gruppebehandlingen, men er målrettet borgere, der f.eks. er tilknyttet dagtilbud i socialpsykiatrien, eller som ikke magter at indgå i gruppesammenhænge. Ud over disse indgår følgende i HR tilbuddet: Substitutionsbehandling, NADA akupunktur, aktiviteter af sportslig karakter, aktiviteter af traditionsbevarende karakter, klientinddragelse via handleplaner, kvalitetssikring og klientmøder. Hashafvænning Behandlingscentret tilbyder afvænningsforløb i en afgrænset periode af 5 måneder. Behandlingen foregår både i gruppe og individuelt alt efter antal og behov. Tilbuddet er målrettet specifikt til hashmisbrugere. Afvænning fra centralstimulerende stoffer (kokain, amfetamin, ecstacy) Forløbet foregår over en periode på 6 måneder. Der anvendes som opstart psykologisk test. Behandlingen er tilrettelagt individuelt og foregår både direkte og via computer. Tilbuddet er specifikt målrettet til misbrugere af centralstimulerende stoffer. Gravide stofmisbrugere Den gravide støttes af Behandlingscentret med et team bestående af læge, sygeplejerske og behandler og der arbejdes ud fra et koncept, hvor fokus er, at mindske misbruget. Behandlingscentrets tilbud omfatter endvidere henvisning til Familieambulatoriet, OUH. Her koordineres samarbejde og indsats med relevante instanser så som kommunal sagsbehandler, privatpraktiserende læge og andre relevante personer. Teamet udarbejder handleplan til støtte for den gravide og det ufødte barn. Pårørendekursus Tilbuddet omfatter information om behandlingen, herunder virkningen af den ordinerede medicin. Der tages afsæt i at være pårørende, og hvordan man som pårørende kan undgå at blive inddraget i misbruget, men i stedet i løsningen. Dette tilbud er specielt til den gruppe, som har en pårørende i ambulant behandling i Behandlingscentret. 22

26 Behandling som afbrydes og genoptages Behandlingen kan afbrydes ved at borgeren udebliver fra behandling eller ønsker at blive udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere, såfremt borgeren har givet samtykke til dette. Genoptagelse af behandling sker ved, at borgeren igen henvender sig til Behandlingscentret og indskrives på ny Visitationsprocedure Visitationskompetencen er uddelegeret til Behandlingscenteret. Henvendelse sker direkte til Behandlingscentret. Borgeren kan selv tage kontakt til afdelingerne eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv. Før visitationen udarbejder Behandlingscentret en grundig udredning, således at tilbuddet er afpasset efter borgerens behov og ønsker. Her anvendes et struktureret spørgeskema (ASI-skema). Udredningen fokuserer på 3 hovedområder: Sundhedsmæssig situation Psykosocial situation Førstegangssamtale med behandler Hvis det er nødvendigt i forbindelse med udredning, indhentes relevante oplysninger til støtte for udarbejdelse af det behandlingstilbud, som matcher borgerens behandlingsbehov bedst. Behandlingscentrets visitationsudvalg består af psykolog, visitator, læge, sygeplejerske, behandler og afdelingens leder. På visitationen fremlægges relevante oplysninger, og der udarbejdes behandlingsplan. Den danner baggrund for den behandlingsplan, som udfærdiges efterfølgende i samarbejde med borgeren og eventuel sagsbehandler. 23

27 Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver ny borger udarbejdes en behandlingsplan. Målene i behandlingen følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte borger. For borgere fra Svendborg Kommune foretager Behandlingscentret visitationen. borgere fra andre kommuner fremsendes indstillingen hertil. For 3.6. Behandlingsgaranti Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov indført en garanti for social behandling for stofmisbrug til personer over 18 år. Loven indebærer bl.a., at kommunen efter Servicelovens 101 stk. 2 skal sørge for tilbud om social behandling af stofmisbrugere. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen Muligheden for frit valg Borgere, der er visiteret til behandling for stofmisbrug i et kommunalt tilbud, kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Socialfagligt Center udarbejder handleplan efter 141 i Serviceloven, hvis borgeren ønsker det. 24

28 Der udarbejdes altid behandlingsplan i henhold til nedenstående principper. Behandlingsplan revideres løbende i forhold til behandlingsbehov, mål, metoder og status. Behandlingsplanen indeholder mål, metoder samt opnåede mål. Denne plan danner udgangspunkt for en handleplan, hvor målene omsættes til konkrete handlinger. I denne sikring indgår et skema (follow up), som er egnet til opfølgning og kvalitetssikring. Behandlingsplanen kvalitetssikres ved opfølgning i forbindelse med afslutning af modul 1 og herefter halvårligt eller årligt alt efter, hvilket behandlingsmodul borgeren befinder sig i. Behandlingscentret arbejder med en kvalitetssikringsmodel med direkte borgerdeltagelse. I kvalitetssikringen deltager klienten, behandleren og afdelingens psykolog. Behandlingsplanen fremsendes til sagsbehandler i kommunen til orientering. Hvis det vurderes at være relevant, drøftes planen inden den igangsættes Hvordan brugerinddragelsen sikres Behandlingsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem klient og behandler, og klienten har på denne måde indflydelse på egen behandling Brugerråd Brugerrådet er sammensat med en repræsentant fra hver gruppe i Behandlingscentrets behandlingstilbud samt afdelingens leder og en medarbejderrepræsentant. Rådet inddrages i drøftelser om Behadnlingscentrets funktion og tilbud til brugerne. Brugerrådet inddrages ved nyansættelser. Der arbejdes med dagsorden og referat. Herudover afholdes jævnligt brugermøde i de grupper, som brugerne behandlingsmæssigt befinder sig i Kvalitetssikring Behandlingscentret arbejder med en kvalitetssikringsmodel med direkte brugerinddragelse. Alt afhængigt af behandlingsmodul evalueres behandlingen årligt eller 25

29 halvårligt ved en kvalitetssikring af den enkelte borgers behandling, hvor borgeren, behandleren og institutionens psykolog deltager Regler for betaling af kost og logi m.v. Den ambulante behandling er gratis for borgeren. I forbindelse med sociale arrangementer kan der forekomme egenbetaling Information om sagsbehandling og klageadgang Da stofmisbrugsbehandlingen går på tværs af to lovområder, er klagesystemet ligeledes todelt. Hvis du ønsker at klage over den lægelige eller medicinske behandling skal klagen sendes til Patientombuddet, Frederiksborggade 15, 2. Sal, 1360 København K. Hvis du ønsker at klage over den sociale behandling skal klagen sendes til Svendborg Kommune, Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget besked om den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke får medhold i din klage, skal Socialfagligt Center give dig besked om det og skal samtidigt sende sagen videre til Det Sociale Nævn til behandling. Borgere kan få rådgivning og vejledning til at klage ved henvendelse til Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg eller ved henvendelse til personalet i Behandlingscentret. Man kan klage såvel skriftligt som mundtligt. Hvis man ønsker at klage mundtligt skal personalet skrive klagen ned på vegne af borgeren Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. Personalet i Behandlingscentret er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, socialrådgivere, psykolog, sygeplejersker, læge, social- og sundhedsassistent, cand. scient soc. og sekretærer. 26

30 En stor del af personalet i Behandlingscentret har gennemført en fælles efteruddannelse. Der arbejdes løbende med at tilføre nye medarbejdere denne kompetence, så alle som udgangspunkt har ens kompetenceniveau. Derudover modtager medarbejdere, der indgår i behandlingen, supervision løbende. Behandlingscentret er uddannelsessted for pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskestuderende Monitorering af indsatsen Behandlingscentret monitorerer behandlingsindsatsen ved hjælp af registrene SIB, DanRISAmbulant og VBGS samt afdelingens journalsystem EKJ. SIB er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over Stofmisbrugere I Behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle borgere i behandling, der indskrives i afdelingen til behandling. SIB-indberetningen omfatter en række data, der indhentes hos borgeren ved indskrivningen. Herefter indberettes data til Sundhedsstyrelsen. Når en borger udskrives, indberettes der ligeledes til SIB registret. Behandlingscentret indberetter data til DanRIS Ambulant. DanRIS Ambulant er et indberetningssystem, hvor en række oplysninger om behandlingstilbuddet til borgerne registreres anonymt med henblik på fortsat at kunne udvikle behandlingstilbuddet. Behandlingscentret indberetter endvidere data vedr. borgere i behandling til VBGS registret. Indberetning omfatter stamoplysninger, ventetid på behandling samt oplysninger om selve behandlingen. Behandlingscentret benytter sig af journalsystemet EKJ. I EKJ registreres forsørgelsesgrundlag, boligforhold, fysisk- og psykisk helbred, stof- og alkoholmisbrug, kriminalitet, sociale og arbejdsmæssige forhold m.m. EKJ fungerer tillige som journaliseringssystem. Derudover monitoreres antal indskrevne, alder, køn, behandlingstilbud, behandlingslængde mm. 27

31 3.14. Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn. Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner, er ligesom alle andre omfattet af Servicelovens regler om underretningspligt efter 153 og 154. Konkret betyder dette, at behandlerne er forpligtet til at underrette kommunen med henblik på at sikre barnet den fornødne hjælp. Når en klient indskrives i behandling, spørges der i udredningen ind til eventuelle børn, og det vurderes, om barnet er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare. Er dette tilfældet, kontaktes borgerens hjemkommune straks Den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet. Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens politik for socialt udsatte borgere. Politikken danner udgangspunkt for indsatser og initiativer indenfor området, og vil således være dagsordenssættende for fremtidige indsatser. Kommunen har en række prioriterede indsatsområder: Livskvalitet Sundhed Forebygge isolation Tidlig indsats Borgere med flere og sammensatte problemstillinger, som for eksempel misbrug og sindslidelser. Samarbejdet på tværs Tilsyn Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 28

32 Nærværende kvalitetsstandard og udmøntningen heraf i Behandlingscentret ses som et redskab, kommunen kan benytte som led i tilsynet, der gør det enklere for kommunen at vurdere, om de enkelte tilbud lever op til de kvalitetskrav, der er fastsat. Arbejdet med kvalitetsstandarden kan dog ikke medføre indskrænkning eller anden begrænsning i tilsynet efter retssikkerhedsloven. Svendborg Kommune har udliciteret dele af tilsynsopgaven til Revas APS. Revas APS fører således ét årligt uanmeldt tilsyn og Svendborg Kommune fører selv et årligt anmeldt tilsyn. Konklusionerne på tilsynene offentliggøres på Svendborg Kommunes hjemmeside I medfør af tilsynsreformen overgår dele af den kommunale tilsynsforpligtigelse til tilsynsenheden i Region Syddanmark pr. 1. januar Således vil det fra 1. januar 2014 være Fåborg-Midtfyn Kommune som tilsynscenter i Region Syddanmark, der vil varetage tilsynsopgaven i forhold til tilbud efter Servicelovens 101 (stofmisbrugsbehandling). 29

33 Kapitel 4. Døgnbehandling 4.1. Opgaver som udføres i forhold til målgruppen Svendborg Kommune tilbyder døgnbehandling i forhold til målgruppen. Svendborg Kommune benytter sig kun af godkendte behandlingssteder Målgruppen for døgnbehandling Svendborg Kommune benytter sig af en systematisk kortlægning, screening og vidensbaseret tilgang til visitationen. For visitation til døgnbehandling kan følgende kriterier opstilles: Borgeren skal være i en livs- eller helbredstruende situation der relaterer sig til misbruget Borgeren skal have været forsøgt behandlet i det ambulante system uden resultat Borgeren kan ikke anvende ambulant behandling Borgeren skal være i et eskalerende forbrug Borgerens samlede belastningsfaktorer skal tale herfor Borgerens misbrug skal have haft en varighed der taler herfor 4.3. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene I Svendborg Kommune er det Socialafdelingen, der har ansvaret for misbrugsbehandling i forhold til 101 i lov om social service. Svendborg Kommune driver ingen døgntilbud selv, men benytter sig af godkendte behandlingstilbud. Socialafdelingens myndighedsgruppe har ansvaret for, i samarbejde med de ambulante behandlingssteder, løbende at holde sig orienteret om kvaliteten af de benytte døgnbehandlingstilbud. 30

34 4.4. Visitationsprocedure Som borger skal man henvende sig til et af de ambulante behandlingssteder, der foretager en faglig udredning, som danner baggrund for anbefaling til det videre behandlingsforløb. Anbefalingen fremsendes til Socialafdelingens myndighedsgruppe, som varetager den endelige visitation. 4.5 Behandlingsgaranti Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov indført en garanti for social behandling for stofmisbrug til personer over 18 år. Loven indebærer bl.a., at kommunen efter Servicelovens 85 stk. 2 skal sørge for tilbud om social behandling af stofmisbrugere. Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Det skal bemærkes at, hvis der visiteres til døgnbehandling, fortsættes den ambulante behandling indtil egnet behandlingssted er fundet Muligheden for frit valg Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov indført garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer bl.a., at en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt behandlingstilbud eller på et andet godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. 31

35 4.7. Hvilken målsætning er der for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Svendborg Kommune udarbejder handleplaner for hver enkel borger i døgnbehandling. Svendborg Kommune laver løbende opfølgning på handleplanen i samarbejde med behandlingsstedet. Der tilstræbes som minimum to årlige opfølgninger på behandlingsstedet Hvordan brugerinddragelse sikres Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem klient og behandler, og klienten har på denne måde indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Ligeledes benyttes udelukkende godkendte behandlingstilbud, hvor der blandt andet er etableret brugerråd Egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnophold Svendborg Kommune fastsætter egenbetaling for borgere i døgnbehandling for stofmisbrug efter Bekendtgørelse nr af 12. december Egenbetalingen udgør boligudgifter, forbrugsafgifter samt kost og beregnes efter forsørgelsesgrundlag Information om klageadgange Svendborg Kommunes klagevejledning lyder sådan: Hvis De er utilfreds med den trufne afgørelse, kan De indbringe afgørelsen for Det sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal være modtaget i Svendborg Kommune senest 4 uger efter, at de har modtaget denne afgørelse. Klagen skal sendes eller afleveres til 32

36 Svendborg Kommune Social- og Sundhed Socialafdelingen Svinget Svendborg Det vil lette behandlingen af sagen, hvis De i klagen skriver så udførligt som muligt, hvorfor De er utilfreds med afgørelsen. Når Svendborg Kommune har modtaget Deres klage, vil Deres sag blive genvurderet, og der vil blive taget stilling til, om der kan gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis Svendborg Kommune ændrer sin afgørelse, vil De få en ny afgørelse inden 4 uger. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Svendborg Kommune inden 4 uger Deres klage sammen med sagens akter til Det sociale Nævn. De er i øvrigt velkommen til at henvende Dem til direktørområdet Social og Sundhed for at få afgørelsen nærmere forklaret og begrundet Monitorering af indsatsen Private døgntilbud indberetter oplysninger om borgere i behandling til Dansk Registrerings- & Informationssystem (DANRIS), som administreres af Center for Rusmiddelforskning. Formålet med DANRIS er monitorering og kvalitetssikring af døgnbehandlingstilbuddene Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn I forbindelse med den indledende udredning på kommunens ambulante behandlingssteder undersøges det, hvorvidt at der er hjemmeboende børn. I forbindelse med døgnophold sikrer Socialafdelingen at relevante samarbejdspartnere orienteres og involveres i forhold til de hjemmeboende børn 33

37 4.13. Tilsyn Socialafdelingens myndighedsgruppe og ambulante behandlingssteder indhenter og orienterer sig om de anvendte behandlingssteders tilsynsrapporter Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Ved ansøgning om døgnbehandling foretager Behandlingscenter Svendborg en udredning, hvorefter der fremsendes en indstilling til Socialafdelingens myndighedsgruppe. I indstillingen redegøres for, at der er taget højde for at kvaliteten på det anbefalede døgninstitutionen lever op til de krav, Svendborg Kommune stiller. Ungeafdelingen har gennem det seneste år blandt andet indstillet til flg. døgntilbud: Elmegården Frøstrupvej Nr. Nebel Højløkke Behandlingscenter Højløkkevej 28, Linnet 7100 Vejle Behandlingscentret har gennem det seneste år indstillet til flg. døgntilbud: Højløkke Behandlingscenter Højløkkevej 28, Linnet 7100 Vejle Kongens Ø/Arresøhøj Præstevej Helsinge 34

38 Ovenstående døgntilbud er de tilbud, som tidligere er blevet benyttet, men Svendborg Kommune benytter generelt det tilbud, der passer bedst til den enkelte person og vedkommendes problemstilling. På de enkelte tilbuds hjemmesider kan man læse nærmere om døgntilbuddenes målgrupper, indhold, metoder, personalesammensætning, personaledækning, fysiske forhold mv. 35

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Indholdsfortegnelse 0. Formål... 1 1. Indledning... 2 1.1. Lovgrundlag... 3 2. Ambulant behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard for social behandling ved stofmisbrug ved Behandlingscenter Odense... 1 Lovgrundlag... 1 1. Målgruppen... 2 2. Mål med indsatsen, herunder værdier og normer i indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere