Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet"

Transkript

1 Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg Rbert Larsen, sm mdtg valget. Rbert knstaterede, at generalfrsamlingen var lvligt indkaldt i henhld til vedtægterne, g at der var 36 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 2. Gdkendelse af referat at sidste års generalfrsamling afhldt d. 11. april Referat gdkendt uden kmmentarer 3. Bestyrelsens beretning Simn gennemgik bestyrelsens beretning. Generelt: Efter sidste års generalfrsamling hldt bestyrelsen knstituerende møde den 21. maj. Referatet fra seneste generalfrsamling blev uddelt inden fr fristen på t måneder efter generalfrsamlingen. Der har været afhldt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalfrsamling. Udver bestyrelsesmøder har der været afhldt møder i bl.a. rdensudvalget g vejudvalget. Desuden har der været afhldt en del møder i frbindelse med planlægningen af freningens jubilæum (mere m det senere). Ingen bestyrelsesmedlemmer har frladt bestyrelsen i utide. Trds meldinger m lange liggetider ifm. bligsalg, har der dg alligevel været en del hussalg i freningen i det frgangne år. Dette kan bestyrelsen bl.a. mærke, frdi vi får mange henvendelser fra ejendmsmæglere, der ønsker plysninger m vedtægter, referater, udeståender etc. I øvrigt gør bestyrelsen pmærksm på, at man ved salg skal verhlde vedtægternes 3, stk c, sm siger, at såvel sælger sm køber skal give kassereren besked m ejerskifte inden 14 dage efter ejerskiftet. Det sker desværre ikke altid - ftest ikke i frbindelse med familiesalg, auktin g andre salg uden ejendmsmægler. Der har gså i år været en del restancer. Det er kedeligt at skulle trækkes med, g bestyrelsen pfrdrer således alle medlemmer til at betale deres kntingent g vejvedligehldelsesbidrag rettidigt. Den sidste inkasssag md Michael Tftebjerg på Danshøjvej 52B (MS Ejendmsservice) er dg afsluttet nu. Der har gså i år været køreskader i freningen - dg ikke så mange sm sidste år. Det er værd at være pmærksm på, at vgnmændene er frsikret i frhld til sådanne skader. Derfr er det vigtigt, at freningen får kendskab til, hvem der frårsager skaderne. Bestyrelsen pfrdrer derfr medlemmer til at ntere nummerplade g evt. firmanavn på skadevldere. Allerbedst er det, hvis man gså kan tage billeder af skaden g/eller skadevlder. Disse infrmatiner kan es til I samme frbindelse vil bestyrelsen igen gøre pmærksm på, at det ikke er tilladt at parkere på frtvet. De skader, der pstår i den frbindelse, er både dyre g unødvendige udgifter fr freningen. Freningen har fået en simpel hjemmeside p at stå (www.gf-hjmark.dk), på hvilken man kan finde freningens vedtægter, indkaldelser til g referater fr seneste generalfrsamling, infrmatin m den siddende bestyrelse m.m.

2 En mere avanceret hjemmeside er under udvikling af Thmas vn Eyben (Danshøjvej 48). Freningen har fået CVR-nummer. Dette er gså at finde på hjemmesiden. I frbindelse med anlæggelsen af den ny Ringstedbane skal grundvandsspejlet i vres mråde sænkes. Dette gøres ved at bre en række brønde i mrådet, hvrfra vandet pumpes p fra undergrunden. En af disse brønde vil blive anlagt i vres frening - nærmere betegnet ved legepladsen i krydset mellem Lundsfrydvej g Højsagervej. Brøndens udfrmning er ikke bestemt endnu, men det er muligt, at den bliver synlig i frm af et strt rør, sm kmmer p ad jrden g går ned i jrden igen. Renhldelse af frtv g fællesarealer: Ordensudvalget har i frbindelse med en gennemgang i juli 2012 uddelt ca. 40 henstillinger. Der blev i ktber måned fulgt p på alle. Kun et par stykker behøvede en henstilling nummer t. Der har været placeret grus på de steder, hvr vi plejer. I år har det været hvidt murersand g ikke grus. Det er bestyrelsens erfaring at der ikke er samme svind i bunkerne, når der benyttes hvidt murersand g ikke grus. Jubilæum: Markeringen af freningens 100-års jubilæum skete lørdag den 15. september Det er bestyrelsens pfattelse, at arrangementet var en succes. Der var et flt fremmøde g vejret var med s. Anders havde lavet fltte plancher, på hvilke man bl.a. kunne studere freningens histrie. Fik man ikke set dem til jubilæet, har man chancen her ved generalfrsamlingen. Legepladsgruppen Punktet blev gennemgået af Thmas Fruden udlejningsaktiviteterne har Legepladsgruppen i det frgangne år afhldt prydningsdag g fastelavnsfest. Desuden gjrde Legepladsgruppen en kæmpeindsats ifm. afhldelsen af jubilæumsfesten. En str tak fr det! Planen fr frskønnelse af legepladsen er blevet gennemført. Det har resulteret i: Rydning g genplantning i det eksisterende plantebælte Legepladsen rundt. Anlæggelse af nyt plantebælte med træer, rser, løgplanter g bunddække langs Lundsfrydvej. Frbedring/reparatin af legepladsens udstyr (udført af Legepladsgruppen). Klatre-sten i den gamle sandkasse. Der er efter sigende stadig pæn efterspørgsel på leje af freningens brde, stle g telte. Frmanden kan gså varmt anbefale medlemmer at leje den fltte hppebrg til fx børnefødselsdage. Frasalg af arealer: Især takket være suppleant Sarmad Reda (sm sidste år vertg sagen fra den tidligere frmand, Tnny Jensen) er frasalget af arealerne langs kirkestien nu praktisk taget gennemført. Den fficielle verdragelse af arealerne kmmer til at være gældende fra 1. juli Bestyrelsen er nu ved at undersøge, m de tre arealer fr enden af Langagervej kan frasælges uafhængigt af hinanden. Vejvedligehldelse renvering g reparatiner: Punktet blev gennemgået af Karen Marie. Der er gennemført t runder genpretning i 2012 med fkus på vejbrønde g frtsættelse af genpretning af frtv samt udbedring af større skader. Derudver har freningen været tvunget til at efterkmme ngle påbud fra kmmunen.

3 Freningen har igen i år desværre haft en del ekstraudgifter til udbedring af utætte stikledninger til hvedklakken midt i vejen. Disse er desværre meget bekstelige, g vi har frmdentlig stadig ikke set den sidste endnu. Aftalen med Københavns Kmmunes Center fr Park g Natur mkring vedligehldelse af freningens grønne mråder samt løbende reparatin af freningens veje g frtve blev frnyet sidste år. Der har været en del utilfredshed mkring visse af de udførte arbejder. Der er derfr i bestyrelsen vervejelser m, hvrvidt aftalen skal frnyes. Sm resultat af freningens aftale m årlig rensning af samtlige brønde, er freningens brønde blevet suget. Sm et led i kmmunens tiltag fr at skabe sikrere skleveje har kmmunen etableret tre vejbump startende fra Højsagervejkrydset mellem Højbvej g Højsagervej g ned md Vigerslevvej. Bemærkninger til beretningen fra de fremmødte: Hvrfr er der brugt ca kr. på legepladsen til anlæggelse af blmsterbed mm frem fr frbedringer af legeredskaberne? Det blev på generalfrsamlingen i 2010 besluttet et beløb på kr. til frskønnelse af legepladsen. Baggrunden herfr var, at freningen i en peride havde plevet, at legepladsen blev brugt af en større gruppe udefrakmmende unge, til fredagsfest med knallertkørsel, larm mm til følge. Målet var tiltag, der skulle få de unge til at frtrække fra pladsen. Der er frskellige skler mht. hvrdan man undgår uønskede elementer. En skle er at skabe rammer, der skræmmer de uønskede elementer væk, en anden er at skabe rammer, der tiltrækker almindelige brugere til mrådet, g sm med øget brug af mrådet ikke levner plads til de uønskende elementer. Der er gde resultater i hhv. Lndn g Malmø med denne fremgangsmåde Bestyrelsen valgte via afstemning g en høring i bl.a. i legepladsgruppen, at indsatsten skulle være den gennemførte frskønnelse med tilplantningen. Er der tænkt på vedligehldelsen af bedet? Bedet er anlagt så det er meget lidt vedligehldelseskrævende de første 4-5 år. Spørgsmål / Kmmentar: Udbuddet af legeredskaber på legepladsen er begrænset, hvilket gør at børnefamilier ikke benytter pladsen så fte, men i stedet bruger de mange nye legepladser Københavns Kmmune har anlagt i nærmrådet i især Vigerslevsparken. Er der planer m at udvide udbuddet? Det er desværre dyrt at etablere større legeredskaber, så det er blevet fravalgt. Der er mulighed fr at kmme med frslag fra medlemmerne.

4 Spørgsmål vedr. Hundepladsen: Gartnerne kører her med så stre maskiner, at det ødelægger beplantningen, især hække ved indgangen er beskadiget. Er dette påpeget verfr leverandøren? Nej, men det vil blive påtalt. Bestyrelsen er pmærksm på, at kvaliteten i udført arbejde ikke altid lever p til frventningerne, g bestyrelsen vervejer, sm nævnt i beretningen, m Københavns Kmmunes Center fr Park g Natur frtsat skal have entreprisen. Spørgsmål vedr. vejskade på Danshøjvej: Hvrdan kan bestyrelsen acceptere så dårlig kvalitet i det udførte arbejde? Den specifikke sag er afsluttet af Københavns kmmune uden kmmunikatin med grundejerfreningen g udgift fr freningen. Nrmalt kntrllerer bestyrelsen udført arbejde ved en frmel verlevering fra leverandøren til bestyrelsen, g her bliver evt. mangler i det udførte arbejde påpeget. Leverandøren (Københavns Kmmunes Center fr Park g Natur) vandt i sin tid licitatin på arbejdet, sm den billigste af de tre bydende. Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget (36 stemmeberettiget). 4. Fremlæggelse af regnskab. Anders fremlagde det reviderede regnskab g påpegede følgende frhld: Vejvedligehld tager de stre pster. Freningen har tidligere vedtaget at udføre de større vejvedligehldelser hvert andet år. Alle matrikler betaler i verensstemmelse med registreringer i BBR Bemærkninger til regnskaber fra de fremmødte medlemmer: Er der ændringer af kriterium fr betaling af vejvedligehld? Nej. Det er samme kriterium, der har været brugt i adskillige år. Vejvedligehld betales pr. b-enhed defineret i BBR. Hvrfr er der en kreditr pst på Københavns Kmmune? Svar Regning km så sent at den ikke kunne kmme med i regnskaber fr 2012 Regnskabet gdkendt enstemmigt. (36 stemmeberettiget)

5 5. Frslag fra bestyrelsen Fastsættelse af kntingent g vedligehldelsesbidrag. Bestyrelsen freslår ingen ændring af kntingent g vedligehldelsesbidrag i år. Spørgsmål til budget: Hvad er den frventende indtægt af frasalg af grunde ved kirkestien, g hvad skal pengene bruges til? Der har tidligere været et princip at samle til bunke med hensyn til udbedringer af vejskader mm, Vedr. prvenuet af frasalg af arealerne ved Kirkestien, har der tidligere været talt m at det skulle bruges på frbedringer af Kirkestien, men der er ikke truffet beslutning herm. Der er frtsat det princip at tage større vedligehld af vejene hvert andet år. Men desværre må vi frvente en del reparatiner på stikledninger, da hele systemet er ved at være 100 år gammelt, g disse skader er dyre at reparere. DONGs arbejde på Kirkestien i frbindelse med etablering af transfrmerstatin ved Hundepladsen blev udført uden samarbejde med grundejerfreningen g udgift fr freningen. Frslag gdkendt enstemmigt. (36 stemmeberettiget) 5.2. Bestyrelsen ønsker generalfrsamlingens mandat til eventuelt frasalg af et lille freningsareal beliggende umiddelbart fran indkørslen til Langagervej 17A. Frasalget skal ske på vilkår lig frasalgene til Skyggelundsvej 15 hhv. 17 g med samme reelle kvadratmeterpris. Simn begrundende frslaget. Mandat blev givet enstemmigt. (36 stemmeberettiget) 5.3. Bestyrelsen freslår vedtægternes paragraf 4 stk. e ændret til: "Stemmeberettigede på generalfrsamlingen er alle medlemmer, dvs. skødeshavere, der i henhld til freningens vedtægter har betalt både freningskntingent g vedligehldelsesbidrag til freningen g sm i øvrigt ikke har frfalden g ubetalt gæld til freningen." Simn begrundende frslag med, at medlemmer kan have anden gæld til freningen end kntingent g vejvedligehldelsesbidrag. Frslag gdkendt enstemmigt. (36 stemmeberettiget) 6. Indkmne frslag fra medlemmerne Punkt 6. brtfalder ingen frslag fra medlemmerne. 7. Valg til bestyrelsen: 7.1. Valg af frmand. Simn Khrtz genpstillede ikke. Simn blev takket fr frmandskabet de sidste 5 år. Til ny frmand blev Leif S. Nielsen, Danshøjvej 62, valgt Valg af sekretær. Jane G. Jørgensen, Langagervej 18 - genvalgt 7.3. Valg af t bestyrelsessuppleanter. 1. suppleant Sam Reda, Langagervej 17b - genvalgt 2. suppleant Mrten Tingleff, Langagervej 19 - valgt

6 8. Valg til revisrer g revisr suppleanter: 8.1. Valg af revisrer, Dan Sørensen, Højsagervej 6, g René Vejlemann, Danshøjvej 19B, blev genvalgt sm revisrer Valg af revisrsuppleanter Snja Stenstrøm, Højbvej 13, st. blev genvalgt sm revisrsuppleanter g Uffe Vibe, Højbvej 18, blev valgt 9. Evt. Fælleveje g parkering Vejene i freningen er fællesveje, så der er ingen grundejer, der har frtrinsret til bestemte mråder af vejene. Alle har ret til at parkere på hele mrådet. Det vigtigt at huske, at det i Københavns kmmune, IKKE er tilladt at parkere på frtvene. Ringbanen Karen Marie rienterede fra møde m ringbane. Se evt. følgende links fr mere infrmatin: Generel infrmatin finder man på BaneDanmarks hjemmeside (www.bane.dk). Link til interaktivt krt ver det kmmende baneanlæg: bdkgis.bane.dk/kh-rg/ Danshøj statin En ny grundejer undrer sig ver, at der ikke er adgang til Danshøj statin fra Danshøjvej, g spørger m der prindeligt var planer m adgang?? Tidligere medlemmer af bestyrelsen frklarede, at der ikke var interesse fra grundejerfreningen på det tidspunkt. Man var bange fr uheldige elementer. DONG Anders frtalte krt m DONGs frventede arbejde i freningen med at nedgrave luftledningerne. Nærmere infrmatin kan fås på DONG hjemmeside En grundejer, sm arbejder med mrådet, supplerede plysningerne. Dette afstedkm et par spørgsmål m gadebelysningen g samgravning af fiberkabler. Der samgraves kun, hvis det kan betale sig g andre interessenter er med. Belysningen er Københavns kmmunes g ændres ikke umiddelbart. KL afsluttede dirigenten generalfrsamlingen g takkede gd r g rden. Referat gdkendt af bestyrelsen den 28. maj Frmand: Leif S Nielsen Danshøjvej Valby

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere