Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt"

Transkript

1 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i med fødselsvægt mindre end 1000 gram eller med en gestationsalder mindre end 28 uger. Studiet hedder ETFOL, som står for Ekstremt Tidligt Født Og ekstrem Lav fødselsvægt. ETFOL er planlagt af Danske Børnelægers Selskabs neonatologiudvalg. Børnene i studiet er blevet fulgt med jævne mellemrum siden fødslen og blev senest undersøgt 5 år gamle. Neonatalklinikken var center for 5 års undersøgelsen, som blev gennemført af Bo Mølholm Hansen, læge og Barbara Hoff, psykolog. Gorm Greisen, professor, var hovedansvarlig for 5 års undersøgelsen. Formålet med beskrivelsen er at give interesserede mulighed for information om ekstremt tidligt fødte børn. I teksten er der løbende indsat links til supplerende materiale. Før gennemlæsningen er det væsentligt at vide, at resultaterne fra ETFOL 5 års undersøgelsen ikke kan overføres på samtlige tidligt fødte børn. Man ved fra andre undersøgelser, at risikoen for senfølger er størst hos de mest umodne og mindste børn. Indledning Definitioner Samtlige børn, der udviser livstegn efter fødslen registreres i det danske fødselsregister som levende fødte. Et foster, som udstødes af livmoderen inden udgangen af 28. svangerskabsuge, og som ikke viser tegn til liv, betegnes en abort i Danmark. Fra 29. svangerskabsuge er betegnelsen dødfødt barn. I Danmark bliver dødfødte børn ligeledes registreret i fødselsregisteret, mens aborter ikke bliver registreret. Børn født før udgangen af 37. svangerskabsuge betegnes tidligt fødte Børn født før udgangen af 32. svangerskabsuge betegnes meget tidligt fødte. Børn født før udgangen af 28. svangerskabsuge betegnes ekstremt tidligt fødte. En fødselsvægt under 2500 gram betegnes lav fødselsvægt. En fødselsvægt under 1500 gram betegnes meget lav fødselsvægt. En fødselsvægt under 1000 gram betegnes ekstremt lav fødselsvægt.

2 2/12 De fleste ekstremt tidligt fødte børn har en ekstremt lav fødselsvægt, men det behøver ikke altid at være tilfældet og tilsvarende er de fleste børn med en ekstremt lav fødselsvægt ekstremt tidligt fødte, omend dette heller ikke altid behøver at være tilfældet. Ekstremt tidligt fødte børn er umodne ved fødslen De sidste uger af graviditeten sker der en væsentlig udvikling af fosterets organer; en modning, der er nødvendig for, at det nyfødte barn kan klare sig uden for livmoderen. Det tidligt fødte barn er således umodent ved fødslen; den sidste del af fosterudviklingen, der normalt sker i livmoderen, skal nu foregå uden for livmoderen. Selv om der er store individuelle forskelle, kan man generelt sige, at jo tidligere et barn er født, desto mere umodent er barnet. Børn, der er født meget tidligt, og en del børn, der er født tidligt, har således behov for særlig pleje og behandling i den første tid efter fødslen. Børnene bliver indlagt på neonatalafdeling, som er specialiseret i behandling og pleje af nyfødte børn. Når man nærmer sig det tidspunkt, barnet skulle være født (terminen), kan barnet oftest klare sig uden særlige forholdsregler. Under indlæggelsen på neonatalafdelingen er der risiko for komplikationer. Der er en række sygdomme, som kan optræde hos tidligt fødte børn, oftest som følge af deres umodenhed. Sygdommene er ofte forbigående, men der er risiko for mere permanente følgetilstande. Ekstremt tidligt fødte børn er født så tidligt, at de ikke overlever, med mindre de indlægges umiddelbart efter fødslen. Behandlingen af disse børn i Danmark er i dag mere eller mindre centraliseret til enkelte neonatalafdelinger. Baggrund for ETFOL studiet Nye behandlingsmuligheder og bedre overlevelse Det har længe været kendt, at tidlig fødsel er en væsentlig risikofaktor for neonatale komplikationer og død. Imidlertid fødes kun en mindre andel af samtlige børn tidligt (mindre end 7 %). Den stærkt faldende spædbørnedødelighed i Danmark i løbet af det 20. århundrede medførte, at selv om tidlig fødte børn kun udgjorde en lille andel af nyfødte børn bidrog de meget væsentligt til andelen af børn, der døde i nyfødthedsperioden i sidste del af århundredet.

3 3/12 I løbet af 1960 erne begyndte det for alvor at blive muligt at behandle og forebygge mange af de sygdomme, som kan optræde hos tidligt fødte børn. Neonatalafdelinger opstod, og efterfølgende fremskridt i den obstetriske og neonatologiske behandling har øget overlevelsen for tidligt fødte børn markant. I starten af 1970 erne døde således stort set alle børn født før 28 gestationsuger, men i de efterfølgende årtier steg overlevelsen markant. I starten af 1990 erne overlevede således omkring 50 % af alle børn født før 28 gestationsuger. Den stigende overlevelse i løbet af 1970 erne og 1980 erne var ledsaget af en stigende interesse for de overlevende børns senere udvikling. Udenlandske samt danske undersøgelser havde vist, at ekstremt tidligt fødte børn har en forøget risiko for senere udviklingsforstyrrelser. 1. link: tal fra fødselsregisteret vedr. udvikling i antallet af ekstremt tidligt fødte børn og deres overlevelse gennem de sidste årtier Etisk debat I slutningen af 1980 erne var der en intens debat i offentligheden og blandt læger om behandlingen af ekstremt tidligt fødte børn. Risikoen for senfølger samt belastningen af børnenes familier var blandt de centrale emner. I 1990 blev der afholdt konsensus-konference i Odd Fellow Palæet. På konferencen var der en række indlæg fra en ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, psykologer samt forældre til ekstremt tidligt fødte børn. Derudover var der sammensat et panel af lægfolk uden speciel tilknytning til neonatalogien, som lavede en rapport baseret på oplæggene og efterfølgende diskussioner. Rapporten indeholdt en række anbefalinger. Panelet anbefalede bl.a., at der skulle fastlægges en nedre grænse i gestationsalder på fulde 25 eller 26 uger. Grænsen skulle angive den alder for fosteret, hvorunder behandling generelt ikke måtte påbegyndes. Derudover anbefalede rapporten samt et senere debatoplæg fra Etisk Råd i 1994, at der blev iværksat forskning på en række områder. Opfølgning på, hvordan børnene og deres familier klarede sig, var et af de områder, som skulle belyses nærmere.

4 4/12 Danske Børnelægers Selskab var ikke enige i anbefalingen om en fast nedre grænse, hvorunder behandling ikke måtte påbegyndes. Oplægget gav således anledning til yderligere debat. Tidlig Nasal CPAP, The Scandinavian Approach Det har været særlig interessant at få en dansk undersøgelse af ekstremt tidligt fødte børn, fordi behandlingen af ekstremt tidligt fødte børn i Danmark afviger væsentligt fra udlandet på især ét område. Dette skal i det efterfølgende kort beskrives. Samtlige ekstremt tidligt fødte børn har behov for støtte til vejrtrækning gennem længere tid grundet umodne lunger. Siden 1960 erne har man brugt respiratorbehandling, hvor en maskine trækker vejret for barnet. Langt de fleste steder i udlandet følges denne strategi stadig, mens man i Danmark i løbet af 1980 erne har ændret behandlingsformen. Nu behandler man primært med Nasal CPAP; Continues Positive Airway Pressure (kontinuerligt positivt luftvejstryk) gennem næsen. Princippet i denne behandlingsform er, at barnet tilføres luft - evt. beriget med ilt med et vist overtryk - via en ventil gennem et lille rør beliggende i næsen. Barnet trækker selv vejret. Behandlingen kombineres ofte med medicin, som stimulerer barnets vejrtrækning. Ved denne strategi kombineret med lungemodnende medicin er det ofte muligt at undgå respiratorbehandling eller i hvert tilfælde at mindske behovet væsentligt. Det danske behandlingsprincip har spredt sig til Sverige og er ved at få større udbredelse i Europa og USA under betegnelsen The Scandinavian Approach. 2. link: illustration af respirator og nasal CPAP behandling ETFOL - et dansk landsdækkende studie På denne baggrund planlagde neonataludvalget under Danske Børnelægers Selskab at lave en dansk landsdækkende undersøgelse af ekstremt tidligt fødte og ekstremt lavvægtige børn. Overlæge Jens Kamper i Odense var hovedkoordinator, og samtlige 18 neonatalafdelinger i Danmark deltog i dataindsamlingen.

5 5/12 ETFOL er den første større undersøgelse af ekstremt tidligt fødte børn behandlet primært med Nasal CPAP. Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over den danske behandling samt at følge, hvorledes de overlevende børn udviklede sig på længere sigt. Børn født i med en gestationsalder mindre end 28 uger eller en fødselsvægt mindre end 1000 gram blev med forældres godkendelse registreret. Der blev indsamlet oplysninger fra indlæggelsestiden på neonatalafdelingerne, og børnene blev siden fulgt med jævne mellemrum de første 2 leveår af de lokale læger. Resultater fra ETFOL Antal børn og overlevelsesprocenter Det er ikke alle ekstremt tidligt fødte børn, der bliver indlagt på neonatalafdeling. Dette skyldes, at nogle af børnene er så umodne, at de enten bliver skønnet til at være for umodne til at blive behandlet, eller at de på trods af behandling dør kort tid efter fødslen på fødegangen. Antallet af børn i ETFOL blev suppleret med informationer fra det danske fødselsregister for at gøre talmaterialet fuldkomment. Samlet var der i den 2-årige periode ( ) 477 børn der, opfyldte et af de to kriterier: 1) gestationsalder mindre end 28 uger og/eller 2) fødselsvægt mindre end 1000 gram børn havde en gestationsalder mindre end 28 uger. 294 af disse børn havde en fødselsvægt mindre end 1000 gram børn havde en fødselsvægt mindre end 1000 gram. 294 af disse børn havde en gestationsalder mindre end 28 uger. 85 % af samtlige børn var blevet aktivt behandlet udover evt. behandling på fødestuen. 56 % af samtlige børn overlevede til udskrivelsen fra neonatalafdelingerne Jo højere gestationsalder desto flere af børnene overlevede. Der var ingen overlevende børn med gestationsalder mindre end 24 uger. De fleste børn, der ikke overlevede, døde i første leveuge

6 6/12 3.link mere detaljerede oplysninger vedr. antal børn og overlevelse. Evt. data vedr. aborter. Andre tal fra neonatalperioden De overlevende børn var gennemsnitligt indlagt i 81 dage, før de blev endeligt udskrevet. 39 % blev behandlet i respirator i en kortere eller længere periode. Andelen af børn, der blev respiratorbehandlet, steg med faldende gestationsalder. Samtlige børn blev behandlet med nasal CPAP. 4. link sygdomsdata ETFOL 5 års undersøgelse Der var en stor opbakning til ETFOL, og det blev derfor besluttet at gennemføre en planlagt undersøgelse af børnene fra ETFOL, da de var 5 år gamle. Undersøgelsens formål var at skabe et overblik over hele gruppen af børn fra ETFOL. Det var derfor væsentligt, at så mange som muligt af børnene blev set og undersøgt. Børnene blev undersøgt på den lokale børneafdeling, og den enkelte undersøgelse varede i gennemsnit 3 timer, inklusive samtale med forældre. En del af undersøgelsesprogrammet bestod af en psykologisk udviklingstest samt en motorisk test. Derudover fik familierne tilsendt et spørgeskema, som de udfyldte derhjemme før undersøgelsesdagen. Resultaterne i de 2 tests samt besvarelserne i spørgeskemaet blev sammenholdt med en gruppe af børn født til terminen. Der var i alt 269 overlevende børn fra ETFOL, og det var muligt at få brugbare oplysninger om 252 af børnene (94%), da de var 5 år gamle. Der deltog yderligere 76 børn født til terminen, en såkaldt kontrolgruppe. Denne gruppe af børn blev fundet ved hjælp af et udtræk fra CPR-registeret. Sammensætning af børnene i denne gruppe lignede børnene fra ETFOL mht. alder, køn samt forældres uddannelsesniveau. Derudover boede

7 7/12 børnene i samme område som ETFOL børnene. Der var ingen børn i kontrolgruppen, der var handicappede. Resultater fra ETFOL 5 års undersøgelse Generelt Resultaterne belyser områder, som er væsentlige når man beskriver børns sundhed i bred forstand. Undersøgelsen giver et indtryk af, hvorledes gruppen af børn trives og har udviklet sig i 5 års alderen. Det er tilstræbt at bruge så få som muligt medicinske diagnoser i forbindelse med undersøgelsen. Børnenes udvikling og hyppigheden af udviklingsforstyrrelser er derfor primært belyst ved hjælp af de 2 udviklingstests samt spørgeskemaet afkrydset af forældrene. Beskrivelsen af børnene omfatter: Funktionsevne; hvorledes blev børnene passet 5 år gamle. Udvikling; følgende områder blev belyst: vækst, syn og hørelse, motorik, intellektuel samt psykisk og social udvikling. Grundstemning (humør); beskrevet ved hjælp af spørgeskemaet. Sygdom; beskrevet ved hjælp af hyppigheden af hospitalsindlæggelser samt fraværsperioder fra børnehaven det sidste år. Funktionsevne Næsten samtlige 252 ETFOL-børn gik i børnehave og blev således passet uden for hjemmet. 81 % af børnene gik i almindelig børnehave uden specielle pædagogiske foranstaltninger. 12 % havde ekstra pædagogisk støtte i et varierende antal timer om ugen i almindelig børnehave. 7 % gik i speciel institution eller havde en speciel placering i almindelig børnehave. Der findes ikke en samlet dansk opgørelse over andelen af samtlige børn, der har ekstra pædagogiske støtteforanstaltninger i børnehaven. Skønsmæssigt er procentdelen omkring 5 %.

8 8/12 Vækst DATA FØLGER. Udvikling Syn og hørelse Der blev foretaget en syns- og hørescreening for at finde børn med syns- og hørehæmning. Normal synsstyrke defineres som 6/6. Grænsen for svagtsynethed er 6/18 på det bedste øje eventuelt efter brillekorrektion Blandt de tidligt fødte børn var der 13 børn med svagtsynethed (5 %). Der var 3 af børnene, som var blinde (synsstyrke<1/60). Børn med svagtsynethed skal i Danmark anmeldes til Synsregisteret. Tal fra synsregisteret (1996) viser at forekomsten af svagsynede i Danmark er omkring 1,3 pr børn under 16 år. 5.link supplerende vedr. syn, årsag til synsnedsættelse. ROP. Der var ingen børn, der var svært hørehæmmede. Motorik Cerebral parese er en motorisk udviklingsforstyrrelse. Det er den senfølge, som er stærkest forbundet til ekstremt tidlig fødsel. 24 af børnene (knap 10%) havde cerebral parese, som overvejende var af den spastiske type. 6 af børnene med cerebral parese havde ingen gangfunktion. I Øst Danmark findes et register over børn med cerebral parese. Opgørelser fra dette viser at hyppigheden af cerebral parese blandt børn født til terminen er omkring 0,15 %. 6.link cerebral parese. Tabel med klassifikation af børnene med cerebral parese samt tal fra cerebral parese registeret. Børnene uden cerebral parese og uden svær synsnedsættelse (se syn og hørelse) deltog i den motoriske udviklingstest, Movement Assessment Battery for Children. Testen består af 8 øvelser; 3

9 9/12 finmotoriske øvelser, 3 balanceøvelser samt 2 boldøvelser. Resultaterne fra øvelserne danner udgangspunkt for en samlet vurdering. Testens formål var at give en finere vurdering af børnenes motoriske udvikling. På baggrund af testen deles børnene ind i 3 grupper: børn uden motoriske vanskeligheder. børn med motoriske vanskeligheder. børn i grænseområdet mellem de 2 ovenstående grupper. Resultaterne fra testen af de 212 børn, der deltog, viste, at: 58 % af de tidligt fødte børn blev klassificeret uden motoriske vanskeligheder, 19 % i gruppen med motoriske vanskeligheder og 23 % i grænseområdet. 83 % af kontrolbørnene blev klassificeret uden motoriske vanskeligheder, 1% med motoriske vanskeligheder og 16 % i grænseområdet. (Børnene født til terminen klarede sig omtrent som forventet i følge nogle medfølgende amerikanske testnormer, hvor 5 % af børn har motoriske vanskeligheder, 10 % er i grænseområdet, og 85 % ikke har motoriske vanskeligheder.) 7.link motorik. Grafer med børnene. Intellektuel udvikling Børnenes intellektuelle udvikling blev vurderet med den psykologiske udviklingstest WPPSI-R (Weshlers Preschool and Primary Scale og Intelligence Revised). Der blev benyttet 8 delprøver: 4 delprøver fra den sproglige del og 4 delprøver fra handledelen af testen. Delprøverne består af en række små opgaver, som barnet skal løse. Resultaterne fra opgaverne udtrykkes i en Sproglig IKscore og i en Handle IK-score, eller de kan samles i en samlet IK-score. ETFOL børnenes resultater i WPPSI-R blev vurderet i forhold til børnene født til terminen. Ved beregningen af ETFOL børnenes IK-score blev der taget højde for deres tidlige fødsel (børnenes alder blev korrigeret for den tidlige fødsel).

10 10/12 Samlet IK- score for 249 af de 252 ETFOL samt de 76 kontrol børn blev kategoriseret således: ETFOL Kontrol under normal området 19,6 % 2,6% lavt i normal området 22,1 % 15,8% midt i normalområdet 50,2 % 65,6% højt i normalområdet 7,2 % 15,8% over normalområdet 0,8% 0% Der var en sammenhæng mellem IK-score og resultaterne i den motoriske test. Børn med motoriske vanskeligheder havde tendens til at score lavere på IK-testen and børn uden motoriske vanskeligheder. 8. link IK score samt association med motorik Social og adfærdsmæssige udvikling Som del af spørgeskemaet svarede forældrene på en række udsagn om barnets væren i dagligdagen. Formålet var at belyse børnenes sociale og adfærdsmæssige udvikling. Udsagnene samledes i 3 kategorier af adfærdsmønstre, der beskriver variationer inden for normalområdet: udadreagerende adfærd, ængstelig/tilbagetrukken adfærd og umodne sociale færdigheder. En række supplerende spørgsmål ( Conners Abbreviated Symptom Questionnaire for Parents) blev benyttet til at belyse uopmærksom/hyperaktiv adfærd. Der var ingen signifikant forskel på kategorierne udadreagerende og ængstelig/tilbagetrukken adfærd mellem gruppen af ekstremt tidligt fødte børn og kontrolbørnene. Der var dog knap dobbelt så mange ekstremt tidligt fødte børn (31%), der udviste umodne sociale færdigheder end børn født til terminen (17%). Der var en sammenhæng mellem lav IQ og umodne sociale færdigheder, således, at børn med en lav IQ oftere havde umodne sociale færdigheder end børn med en normal til høj IQ. Derudover havde 18 % af de ekstremt tidligt fødte børn en adfærd, der af forældrene blev beskrevet som uopmærksom og hyperaktiv mod 4% af kontrolbørnene. Der var også indenfor dette område en sammenhæng mellem lav IQ og uopmærksom og hyperaktiv adfærd.

11 11/12 Grundstemning I spørgeskemaet blev forældrene spurgt hvorledes følgende udsagn passede på deres eget barn: Er ofte glad og veloplagt. Det var muligt at besvare spørgsmålet med ét af følgende svar: passer slet ikke, passer til en vis grad, passer godt eller passer vældig godt. Der var ingen væsentlig forskel i svarene mellem de 2 grupper af forældre. De fleste svarede at udsagnet passede vældigt godt eller ret godt. ETFOL Kontrol passer slet ikke 0,5 % 0% passer til en vis grad 5,0% 5,3% passer godt 33,5% 28,9% passer vældig godt 61,1% 65,8% Sygelighed Børnenes sygelighed blev belyst ved hjælp af oplysninger fra spørgeskemaet til forældrene suppleret med journaloplysninger. 49 % af ETFOL børnene havde været indlagt mindst én gang i løbet af første leveår udover indlæggelsen på neonatalafdeling (15 % af kontrol børnene). De fleste indlæggelser var kortvarige i forbindelse med forbigående infektion. I det sidste leveår (fra 4 5 år) havde 14 % af ETFOL børnene været indlagt på børneafdeling (3 % af kontrolbørnene). Der var ingen væsentligt forskel i antallet af fraværsperioder fra børnehaven i det sidste leveår grundet sygdom mellem de tidligt fødte børn og kontrol børnene.

12 12/12 Sammenfatning Baseret på ETFOL 5 års undersøgelsen kan man sige: De fleste ekstremt tidligt fødte går i almindelig børnehave 5 år gamle og er normalt udviklet. Der er ingen gennemgående træk, der karakteriserer børnene. Sammenligner man gruppen af ETFOL børn med børn født til terminen er den øgede forekomst af udviklingsforstyrrelser blandt ETFOL børnene den væsentligste forskel. Blandt de 252 børn der deltog i ETFOL 5 års undersøgelsen: Var hyppigheden af cerebral parese og/eller synsnedsættelse 12 %. Derudover havde omkring 21 % intellektuelle udviklingsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder vurderet ved hjælp af de 2 udviklingstest. På baggrund af disse resultater kan man sige at ekstremt tidlig fødsel er: en væsentlig risikofaktor for cerebral parese og / eller synsnedsættelse en risikofaktor for intellektuelle og motoriske udviklingsforstyrrelser. Udenlandske undersøgelser viser tilsvarende resultater: mange af børnene er normalt udviklet, men gruppen af børn er mere udsat for udviklingsforstyrrelser. Sammenlignet med tilsvarende udenlandske undersøgelser er frekvensen af udviklingsforstyrrelser relativt lav blandt danske børn. Overlevelsen af de mindste børn med gestationsalder mindre end 25 uger i Danmark ser dog også ud til at være lavere end i udlandet. Kommentar Der er en konstant udvikling i behandlingen og pleje af børnene på neonatalafdelingerne. Et opfølgningsstudie vil altid have en vis tidsforskydning mellem behandlingen i neonatalperioden og selve undersøgelsen. Når man læser resultater fra sådanne studier vil spørgsmålet altid være: kan man overføre resultaterne fra studiet til nutidens ekstremt tidligt fødte børn? (de børn som nu er indlagt på neonatalafdelingen). Det er selvfølgelig ikke muligt at svare på spørgsmålet - men hvis opfølgningsundersøgelserne ikke er alt for gamle er de formentligt ligeledes det bedste bud hvorledes det går nutidens ekstremt tidligt fødte børn.

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Kursus i føtalmedicin, etik efterår 2005 / gorm greisen

Kursus i føtalmedicin, etik efterår 2005 / gorm greisen Case Etik: Læren om det god liv Normal graviditet UL i 29+4 viser stort rygmarvsbrok og udtalt vand i hovedet Fødslen sættes i gang nogle dage senere Barnet fødes vaginalt, ukompliceret Diagnosen bekræftes

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Hverdagen med præmature børn

Hverdagen med præmature børn Hverdagen med præmature børn Af Jonna Jepsen Mange familier med for tidligt fødte børn oplever, at børnenes adfærd er væsentligt anderledes end andre børns. Det er naturligvis ekstra tydeligt i familier

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Vedr. Sennels Børnehave

Vedr. Sennels Børnehave Vedr Sennels Børnehave Plads til forskelle Jeg er mor til to tvillingepiger på 5 år, som går i Sennels børnehave Da jeg i december 2008 gik i fødsel var det ikke en glædelig begivenhed, da det var 13 uger

Læs mere

Tidligt fødte børn. Behandling, prognose og opfølgning. Børn i praksis

Tidligt fødte børn. Behandling, prognose og opfølgning. Børn i praksis Børn i praksis Tidligt fødte børn Behandling, prognose og opfølgning Af Bo Mølholm Hansen og Gorm Greisen Overlevelsen for samtlige tidligt fødte børn er steget meget i de seneste årtier. Langt de fleste

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

PRÆSENTATION AF ARBEJDSGRUPPENS FUND VEDR. PRÆMATURE. Børn og Unge 23.10.15

PRÆSENTATION AF ARBEJDSGRUPPENS FUND VEDR. PRÆMATURE. Børn og Unge 23.10.15 PRÆSENTATION AF ARBEJDSGRUPPENS FUND VEDR. PRÆMATURE Børn og Unge 23.10.15 INFO OM PROJEKTGRUPPE Siden 10. april 2015 er der arbejdet målrettet med, at: Indhente viden om præmature og small for date Indhente

Læs mere

Etik i perinatologien. Etik: Læren om det gode liv

Etik i perinatologien. Etik: Læren om det gode liv Etik i perinatologien Gorm Greisen Neonatalklinikken Rigshospitalet Etik: Læren om det gode liv Ikke gøre skade Gøre godt Retfærdighed Selvbestemmelse Nærhed (scope) 1 Barcelona declarationen 1998 Autonomi

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik

Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik Årsberetning for Synsregisteret 2004 Statens Øjenklinik Ved årsskiftet 2004/2005 er 1849 børn registreret i Synsregisteret. Herudover er der 75 børn som er registreret som høringssager, hvor der afventes

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

De Midaldrende Danske Tvillinger

De Midaldrende Danske Tvillinger Det Danske Tvillingregister De Midaldrende Danske Tvillinger - En informationspjece om forskningsresultater fra Det Danske Tvillingregister Det Danske Tvillingregister blev grundlagt ved Københavns Universitet

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Sundhedsplejerske Birgitte Martiny Sundhedsplejerske Kirsten Hilligsøe Thomsager Høre/tale konsulent Sanne Thoudahl Lundqvist Høre/tale

Læs mere

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning er den vigtigste på farmen

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Case. UL i 29+4 viser stort rygmarvsbrok og udtalt vand i hovedet. Barnet bliver hos forældrene på fødestuen og dør 12 timer gammel

Case. UL i 29+4 viser stort rygmarvsbrok og udtalt vand i hovedet. Barnet bliver hos forældrene på fødestuen og dør 12 timer gammel Case Normal graviditet UL i 29+4 viser stort rygmarvsbrok og udtalt vand i hovedet Fødslen sættes i gang nogle dage senere Barnet fødes vaginalt, ukompliceret Diagnosen bekræftes Barnet bliver hos forældrene

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse

Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse LVK mink dyrlægerne, Tylstrup 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning

Læs mere

Manglende endetarmsåbning

Manglende endetarmsåbning Forældreinformation Manglende endetarmsåbning Information for forældre til piger med anal atresi Kirurgisk Afdeling A H C Andersen Børnehospital Anal atresi I det efterfølgende gives en kort beskrivelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere