Investeringsforeningen Danske Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest"

Transkript

1 DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work

2 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt udvalg af obligationer 6 Løbende og professionel pleje 8 Porteføljerådgiver 10 Er Mix Obligationer noget for dig? 11 Risikoforhold 12 Lidt om skatten 15 Sådan investerer du i Mix Obligationer 16 Om Danske Invest 17 Det hurtige overblik 18 Tegningsblanket 19

3 DANSKE INVEST 3 En verden af obligationer Investorer, der ønsker lav risiko, har traditionelt set søgt mod danske obligationer. Det er også tilfældet i Investeringsforeningen Danske Invest, hvor vores afdelinger med danske obligationer er og har været meget populære blandt vores investorer. Men de seneste års udvikling på de finansielle markeder har også sat sit præg på obligationsmarkederne, der er blevet bredere og mere varierede. Eksempelvis er markedet for kreditobligationer vokset og blevet en mere attraktiv investeringsmulighed i takt med, at virksomhederne søger lånemuligheder uden om bankerne. Samtidig har det lave renteniveau åbnet investorernes øjne for andre typer af obligationer end stats- og realkreditobligationer. I Danske Invest mener vi, at der er attraktive investeringsmuligheder inden for mange forskellige typer af obligationer. I den seneste tid har vi mødt en del investorer, der fortsat ønsker at investere i obligationer primært på grund af den relativt lave risiko men samtidig efterspørger en pasningsløsning, der har et højere afkastpotentiale end afdelinger udelukkende bestående af danske obligationer. Derfor lancerer vi nu afdeling Mix Obligationer, der i en og samme afdeling blander forskellige former for obligationsinvesteringer både danske og udenlandske. Samtidig plejer vores eksperter løbende porteføljen, således at den er sammensat optimalt i forhold til vores forventninger til markedsudviklingen. Målsætningen er at give investorerne et højere afkast, end man ville få ved at investere i traditionelle danske obligationer uden at risikoen ved investeringen øges væsentligt. Størstedelen af porteføljen i afdeling Mix Obligationer vil som udgangspunkt være investeret i danske obligationer. Det medvirker til at holde risikoen på et relativt lavt niveau. Den øvrige del af porteføljen bliver investeret i eksempelvis globale indeks obligationer, statsobligationer fra nye markeder eller i virksomhedsobligationer. Fælles for disse er, at vi forventer et højere afkast end på de traditionelle danske obligationer, men også en højere risiko ved investeringerne. Du kan læse mere om Mix Obligationer på de følgende sider. På vores hjemmeside, danskeinvest.dk, kan du desuden finde tegningsprospekt samt central investorinformation. Thomas Mitchell Adm. direktør

4 4 DANSKE INVEST Nye muligheder på obligationsmarkederne Når man investerer, er det altid en god idé at sprede sine investeringer på forskellige typer af værdipapirer. Hører man til blandt de investorer, der udelukkende er interesseret i obligationer, er det også en god idé at have spredning. Hidtil har man som investor selv skullet stå for at sammensætte en portefølje med såvel danske som udenlandske obligationer. Men med afdeling Mix Obligationer bliver det nu muligt at få et bredt udvalg af obligationstyper i én og samme afdeling med hovedvægt på danske obligationer. Danske obligationer har, især de seneste år, været anset som en sikker havn for investorer, der ønsker obligationer med lav risiko. Det har blandt andet betydet, at renteniveauet i Danmark specielt over den seneste tid er faldet markant og nu er på et historisk lavt niveau. Det har i en lang periode medvirket til høje afkast på danske stats- og realkreditobligationer. Det lave renteniveau betyder, at vi ikke fremover forventer yderligere markante rentefald og derfor heller ikke fortsat høje afkast på danske obligationer. Men vender man blikket mod de mange andre typer af obligationsinvesteringer, ofte med højere risiko, har man mulighed for et noget højere afkast. Rentespændet - det vil sige renteforskellen - mellem statsobligationer udstedt af lande, der typisk anses som meget sikre, eksempelvis Tyskland, og europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet er udvidet markant over de seneste 10 år. Det betyder generelt, at den merrente, man som investor kan opnå ved at investere i virksomhedsobligationer frem for statsobligationer, er blevet væsentligt højere i perioden. Det er ikke kun mellem europæiske virksomhedsobligationer og sikre statsobligationer, at rentespændet er blevet udvidet markant de seneste år. Også obligationer fra de nye markeder og virksomhedsobligationer med lavere kreditkvalitet er blevet mere attraktive investeringsmuligheder som alternativ til traditionelle danske obligationer.

5 DANSKE INVEST 5 nemt med skatten Køb, salg og udbytte af investeringsbeviser indberettes automatisk til SKAT. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Tallene er historiske. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Kilde: Danske Capital. Rentespænd 5-årig tysk statsrente Rente på en portefølje af europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet Grafen viser udviklingen i renteniveauet over de sidste 10 år for hhv. et bredt udsnit af europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet og tyske statsobligationer med 5 års løbetid. Afstanden mellem de to kurver angiver rentespændet mellem de to typer af obligationer, det vil sige den merrente, man som investor kan opnå ved at investere i virksomhedsobligationer frem for statsobligationer på et givent tidspunkt. Som grafen illustrerer, er renten på det, der opfattes som sikre statsobligationer, eksempelvis tyske statsobligationer, aktuelt på et historisk lavt niveau. Desuden viser grafen, at rentespændet i forhold til europæiske virksomhedsobligationer er udvidet markant i perioden og nu befinder sig på et relativt højt niveau.

6 6 DANSKE INVEST kreditrating Ratingbureauerne vurderer obligationsudstedernes evne til at tilbagebetale gælden. En høj rating (eller kreditvurdering) betyder, at ratingbureauerne har stor tiltro til udstederens betalingsevne. Et bredt udvalg af obligationer Afdeling Mix Obligationer investerer enten direkte eller via afdelinger i investeringsforeninger i et bredt udvalg af obligationer som eksempelvis danske stats- og realkreditobligationer, udenlandske statsobligationer fra blandt andet de nye markeder, globale indeksobligationer og virksomhedsobligationer af såvel høj som lav kreditkvalitet. Danske obligationer Afdelingen vil som udgangspunkt minimum investere 50 pct. i danske stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer såvel korte som mellemlange og lange obligationer. Det bidrager til, at afdelingen har en relativt lav risiko. Vi forventer, at andelen indledningsvis vil udgøre ca. 75 pct. af porteføljen. Ved danske realkreditobligationer forstås en bred sammensætning af realkreditobligationer, som over tid ændres i takt med, at både udbuddet og prisfastsættelsen skifter. Vi forventer, at den aktive pleje af obligationerne vil give et højere risikojusteret afkast, end hvis man køber og beholder en enkelt obligation. Eksempler på danske realkreditobligationer er både 4%- og 5%-realkreditobligationer med henholdsvis 10, 20 og 30 års restløbetid samt realkreditobligationer med variabel forrentning og rentetilpasningslån med kort løbetid. Virksomhedsobligationer Vi forventer, at omkring 15 pct. af porteføljen til en start vil være investeret i virksomhedsobligationer. Virksomhedsobligationer er som navnet siger udstedt af virksomheder og en måde, hvorpå virksomhederne kan få finansiering. Renten er typisk højere end på statsobligationer som tyske og danske, og modsat er der en højere risiko. Virksomhedsobligationer lægger sig populært sagt mellem aktier og obligationer, idet de generelt ikke er så kursfølsomme som aktier, men giver en højere rente end traditionelle obligationer. Afdelingen kan investere i virksomhedsobligationer med såvel høj som lav kreditkvalitet også kaldet henholdsvis investment grade-obligationer og high yield-obligationer. En mindre del af afdelingens investeringer kan derfor indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer med lav kreditkvalitet. Mix Obligationer vil investere i både danske og udenlandske virksomhedsobligationer. Et eksempel på en mulig investering er obligationer udstedt af G4S, der blandt andet tilbyder tyverialarmer, adgangssikring, vagtservice og videoovervågning. Et andet eksempel

7 DANSKE INVEST 7 Risikojusteret afkast Afkastet i forhold til den risiko, man løber ved investeringen. Her ses en mulig fordeling af investeringerne i afdeling Mix Obligationer i den første periode. Den faktiske fordeling kan afvige fra det anførte. udenlandske obligationer, i alt 25 % Globale indeksobligationer, 2,5 % Virksomhedsobl. m. høj kreditkvalitet, 7,5 % Virksomhedsobl. m. lav kreditkvalitet, 7,5 % Stats- og virksomhedsobl. fra de nye markeder, 7,5 % lange danske obligationer, 15 % Korte danske obligationer, 20 % mellemlange danske obligationer, 40 % er obligationer udstedt af den franske bilproducent Peugeot. For begge virksomheder gælder, at vi har en klar forventning om, at de kan overholde deres betalingsforpligtelser. Risikoen for, at investeringen går tabt, vurderer vi således som relativt lille. Obligationerne giver typisk et højere afkast end en dansk stats- eller virksomhedsobligation, men svinger også mere i kurs end traditionelle obligationer. Stats- og virksomhedsobligationer fra nye markeder En mindre del af afdelingens portefølje forventes at blive investeret i obligationer fra de nye markeder. Obligationer fra de nye markeder svinger typisk mere i kurs end obligationer fra de økonomisk mere udviklede lande. Samtidig er de forbundet med en relativ høj risiko, idet der er risiko for, at udstederen af obligationen enten et land eller en virksomhed ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser og/eller får forringet sin rating. Men på grund af kreditrisikoen er der tilsvarende mulighed for at opnå et højere afkast. Over tid er der også potentiale for, at betalingsevnen og ratingen bliver forbedret. To mulige investeringer er henholdsvis brasilianske og mexicanske statsobligationer. Begge er udstedt af lande, som vi vurderer vil kunne overholde deres forpligtelser samtidig med at investeringerne giver et højere afkast end det, man får ved at investere i statsobligationer fra mere udviklede økonomier. Globale indeksobligationer Mix Obligationer har mulighed for at investere i globale indeksobligationer, der er en god sikring mod inflation. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan inflationen vil udvikle sig. Indeksobligationer har en variabel rente, der ændrer sig i takt med den aktuelle inflation, og i tider med høj inflation kan indeksobligationer derfor give en ekstra sikkerhed gennem et højere afkast end for eksempel både traditionelle obligationer og aktier. Samtidig er investering i indeksobligationer en effektiv måde at sprede sin risiko på. Valutasikring Hovedparten af afdelingens udenlandske investeringer kurssikres mod danske kroner. Dette gælder dog ikke afdelingens eventuelle investeringer i obligationer fra nye markeder

8 8 DANSKE INVEST Løbende og professionel pleje Som investor er det vigtigt at tilpasse sin obligationsportefølje løbende, afhængigt af forventningerne til blandt andet renteudviklingen og udviklingen i kreditværdigheden for selskaber og lande. Ud over spredning får du med Mix Obligationer en professionel pleje af din investering. Afdelingens investeringer er fordelt mellem forskellige typer af danske obligationer og udenlandske obligationer fra både virksomheder og lande, og vores eksperter justerer løbende porteføljen i overensstemmelse med blandt andet forventningerne til udviklingen i verdensøkonomien for at opnå et bedre risikojusteret afkast til investorerne.

9 DANSKE INVEST 9 Nye Markeder Fællesbetegnelse for lande, hvor økonomierne er på vej til at udvikle sig til markedsøkonomier efter vestlig standard. Omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (eksklusive Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika.»Emerging markets«er en anden betegnelse for nye markeder.

10 10 DANSKE INVEST Porteføljerådgiver Søren Blem-Brynov er senior porteføljemanager i Danske Capital og har ansvaret for Mix Obligationer. Senior porteføljemanager Søren Blem- Brynov er en del af det team i Danske Capital, der rådgiver Danske Invest om investeringerne til afdeling Mix Obligationer. Søren Blem-Brynov er porteføljerådgiver for fire af Danske Invests fem øvrige Mix-afdelinger. Han overvåger dagligt investeringerne i afdelingerne, således at de løbende bliver justeret i forhold til vores holdninger og forventninger til udviklingen på de finansielle markeder. Porteføljen i afdeling Mix Obligationer bliver sammensat ud fra en overordnet strategi, hvor især tre parametre er afgørende: makroøkonomiske nøgletal, værdiansættelsen af de forskellige investeringsmuligheder og vores forventning til udviklingen på de finansielle markeder. Vores forventning til udviklingen på de finansielle markeder er i høj grad en vurdering af, om markedet er optimistisk eller pessimistisk, samt af hvor stor en risikoappetit, der er på markedet. Disse faktorer sammenholdes med afdelingens risikoprofil.

11 DANSKE INVEST 11 Er Mix Obligationer noget for dig? Afdeling Mix Obligationer henvender sig bl.a. til investorer: som ønsker et højere afkastpotentiale end det, de får ved investering i danske obligationer uden at løbe en markant højere risiko. som ikke regner med at skulle bruge opsparingen før om tidligst tre år. Man kan dog normalt sælge beviserne til dagskurs og få pengene ud i løbet af få dage. som sparer op løbende og ønsker en enkel og billig investering, der nemt kan suppleres med flere beviser i samme afdeling. som ønsker en løsning, hvor køb, salg og udbytter automatisk bliver indberettet til SKAT. som gerne vil investere en del af deres opsparing i andre obligationer end danske, men kun vil løbe en begrænset risiko.

12 12 DANSKE INVEST Risikoforhold Som ved andre investeringer er der en række risici, du som investor bør være opmærksom på. Nedenfor beskrives de væsentligste risici i forbindelse med afdelingens investering i obligationer og obligationsafdelinger samt generelle risikoforhold vedrørende afdelingen. Obligationsmarkedsrisiko Markedsmæssige eller generelle politiske og økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, kan påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteudviklingen varierer fra region til region, og ændringer i renteniveauet kan give kursfald eller -stigninger. Når renteniveauet stiger, vil det som hovedregel betyde kursfald. Kreditrisiko Inden for de forskellige obligationstyper er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om udstederen får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Event-risiko I særlige situationer som eksempelvis den seneste finanskrise kan markederne blive grebet af en slags kollektiv panik. Man vil da se de normale udsvingsmønstre i de forskellige finansielle markeder blive afløst af et billede præget af store kursstigninger på likvide, sikre statsobligationer og massive kursfald og kraftigt stigende kursudsving på de mere risikobetonede obligationstyper som lavt ratede virksomhedsobligationer og statsobligationer udstedt eller garanteret af stater med høj kreditrisiko. I disse situationer vil de mere risikable værdipapirtyper sandsynligvis svinge ens og modsat i forhold til mere risikofrie statsobligationer. Valutarisiko Investering i udenlandske værdipapirer medfører, at investeringen kan påvirkes af udsving i værdipapirernes valutakurser. Valutaerne kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. I afdeling Mix Obligationer, hvor vi kurssikrer hovedparten af porteføljen mod danske kroner, er der dog en begrænset valuta risiko. De nævnte risici kan have en negativ indvirkning på værdien af afdelingens investeringer. Ovenstående er ikke en udtømmende beskrivelse af risici ved at investere i afdeling Mix Obligationer. Læs mere om risiko i tegningsprospektet og i central investorinformation på danskeinvest.dk.

13 DANSKE INVEST 13 Risikoklasse Lavere risiko Typisk lavere afkast Højere risiko Typisk højere afkast 6 7 Afdeling Mix Obligationer er p.t. placeret i risikoklasse 3 på risikoskalaen. Skalaen går fra 1-7, hvor de mest kursstabile afdelinger har et 1-tal, mens et 7-tal indikerer, at afdelingen kan svinge betydeligt. En afdelings placering i en risikoklasse er ikke konstant, men kan ændre sig med tiden. De historiske data, der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil. Farvemærkning af risiko ved investeringsprodukter 1. juli 2011 blev der indført regler om en farveskala for risikomærkning af investeringsprodukter. Denne risikomærkning af investeringsprodukter kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype. Risikomærkningen svarer derfor ikke til det risikobegreb, der normalt bruges i forbindelse med investering, hvor der f.eks. tages hensyn til risiko ved udstederen af det konkrete produkt. Du skal være opmærksom på, at mærkningsordningen ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag for din investering. Den er kun et supplement til den information, du bør indhente, inden du foretager en investering, eller til den rådgivning, du kan få i banken efter afdækning af din investeringsprofil. Alle afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest er i kategorien»gul«også afdeling Mix Obligationer. Det betyder i henhold til Finanstilsynets definition, at»der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.«

14 14 DANSKE INVEST

15 DANSKE INVEST 15 Lidt om skatten Afdeling Mix Obligationer er en udloddende afdeling. Investorerne beskattes af afdelingens afkast efter samme regler, som hvis investorerne havde investeret selv. Når du som person investerer frie midler Udbyttet af en udloddende obligationsafdeling beskattes efter reglerne i personskatteloven. Udbyttet beskattes i udlodningsåret som kapitalindkomst. Gevinst ved salg af beviser i obligationsbaserede afdelinger er normalt skattepligtige. Tab kan fratrækkes. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser ad flere omgange, skal du opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den på gældende afdeling. Gevinsten er kun skattepligtig, og tab kan kun fratrækkes, hvis årets samlede gevinst eller tab på udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser samt gevinster og tab på fordringer og lån i fremmed valuta er større end kroner. Overskrides dette beløb, er hele gevinsten skattepligtig og tabet fradragsberettiget. Skattepligtig gevinst og fradragsberettiget tab medregnes som kapitalindkomst. Selvstændig erhvervsdrivende Er midlerne omfattet af virksomhedsskatteordningen, må de ikke placeres i afdeling Mix Obligationer. Når du investerer pensionsmidler Investerer du pensionsmidler, beskattes årets afkast efter pensionsafkastbeskatningsloven. Gevinst og tab opgøres automatisk efter lagerprincippet. Når et selskab investerer i afdeling Mix Obligationer Investerer du midler fra et A/S eller et ApS, indgår udbytte, gevinst og tab i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres årligt efter lagerprincippet.

16 16 DANSKE INVEST sådan investerer du i Mix Obligationer Hvis du vil investere i Mix Obligationer, kan du udfylde tegningsblanketten på side 19 og aflevere den hos dit pengeinstitut, så den er fremme i Danske Bank senest den 6. juli 2012 kl Er du kunde i Danske Bank, kan du også investere via Danske Netbank under»investering«. Fra den 16. juli 2012, hvor afdelingen forventes at blive optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, kan du købe investeringsbeviser i Mix Obligationer til dagskurs via din bankrådgiver eller i Danske Netbank. Du kan læse mere om vores nye Mix-afdeling på danskeinvest.dk. Her kan du også læse tegningsprospektet, vedtægterne samt central investorinformation.

17 DANSKE INVEST 17 Om Danske Invest Med næsten investorer er Investeringsforeningen Danske Invest den største investeringsforening for private investorer i Danmark. Danske Invests produkter distribueres via Danske Bank-koncernen og andre udvalgte pengeinstitutter. Vi arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere for at optimere vores investorers afkastmuligheder. En vigtig del af vores arbejde er derfor at udvælge kompetente porteføljeforvaltere og -rådgivere, der er eksperter i netop de områder, vi ønsker at investere inden for.

18 18 DANSKE INVEST Det hurtige overblik Afdelingens navn Mix Obligationer. Investeringsstil Aktivt styret afdeling. Tegningsperiode 18. juni til 6. juli 2012 kl Handel kan ske gennem alle pengeinstitutter. Investeringsområde Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating og i statsobligationer udstedt af nye markeder-lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt af kreditinstitutioner og virksomheder med såvel høj som lav kreditrating. Obligationerne kan være udstedt i såvel danske kroner som i udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Investeringer kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Porteføljerådgiver Porteføljerådgiver for afdeling Mix Obligationer er Danske Capital (division af Danske Bank A/S). Afkast og udbytter Afdelingen er udbyttebetalende og udbetaler typisk udbytte én gang årligt. Benchmark Intet. Risiko Afdeling Mix Obligationer ligger i risikoklasse 3 på risikoskalaen. Læs mere om risiko på side 12. Tegningskurs 101,45 kr. franko. Handel Betaling af beviser skal ske senest den 13. juli 2012, hvor beviserne bliver registreret på investorernes konti i VP Securities A/S. Når tegningsperioden er slut, handles beviserne til dagskurs. Afdelingen forventes optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S på den fælles markedsplads for investeringsbeviser, IFX. Læs mere på ifx.dk. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 1,09 pct. (forventet). ISIN-kode DK Der investeres på de vilkår, der er anført i tegningsprospektet, som du finder på danskeinvest.dk. Samme sted kan du finde central investorinformation, der giver en kort beskrivelse af afdelingen. Derudover kan du få central investorinformation udleveret hos din bankrådgiver.

19 DANSKE INVEST 19 TEGNINGSBLANKET Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Mix Obligationer ISINkode DK I henhold til tegningsprospektet tegner jeg/vi foreningsandele (investerings beviser) til kurs 101,45 kroner franko i afdeling Mix Obligationer. Tegningsperiode: 18. juni - 6. juli Betalingsdag: 13. juli Tegningsordren er ekspederet af: Reg. nr.: CD-identitet: Tegningssted: Danske Bank A/S 3886 Corporate Actions Holmens Kanal København K Tlf Fax stk. a nominelt 100 kroner Foreningsandelene ønskes registreret på VP-konto nr.: Foreningsandelene ønskes noteret på navn (sæt x) Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres automatisk på navn i foreningens ejerbog. Tegningsbeløbet ønskes trukket på følgende konto: Pengeinstitut: Dato: Underskrift: Reg. nr.: Konto nr.: Afdeling: Adresse: Udfyld tegningsblanketten og aflever den i eller send den til dit pengeinstitut. Tegningsblanketten skal være modtaget af pengeinstituttet i så god tid, at det har mulighed for at behandle og videresende ordren, således at den er Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, fax , i hænde senest den 6. juli 2012, kl Tegningsordrer kan også afgives via Danske Netbank.

20 20 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Afrika Akkumulerende KL

Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Afrika Akkumulerende KL Afrika Akkumulerende KL November 2011 Knowledge at work C Indhold Fra håbløs til håbefuld 3 Den afrikanske væksthistorie 4 Lokale

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Flexinvest Forvaltning Fonde

Flexinvest Forvaltning Fonde Flexinvest Forvaltning Fonde 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174OPL 2017.10 I det følgende giver vi dig en række vigtige informationer, som vi enten er forpligtet til at give dig, inden du investerer,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

fem veje til et højere obligationsafkast

fem veje til et højere obligationsafkast fem veje til et højere obligationsafkast Sydinvest HøjrenteLande - Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Mix - Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere