Minianalyse: De ufokuserede studenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minianalyse: De ufokuserede studenter"

Transkript

1 Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter deres studentereksamen, og som heller ikke er i arbejde. Denne gruppe har vi valgt at kalde de ufokuserede studenter, fordi de mere end 4 år efter deres studentereksamen stadig ikke er kommet i gang med en videregående. Hvis man udvider denne gruppe af unge med en ubrugt studentereksamen, til også at omfatte dem som er i (ufaglærte) jobs, så er der i i alt ufokuserede studenter. 1 Samlet set viser fremskrivningerne med profilmodellen for, at 7,6 pct. af en ungdomsårgang, 25 år efter endt grund, ender med kun at have en studentereksamen. Gruppen med studentereksamen alene, forventes at vokse med de kommende år, og ledigheden blandt denne gruppe forventes at stige med yderligere At have en så stor gruppe ufaglærte ledige er dyrt for samfundsøkonomien, og det er derfor en central del af den regionale spolitiske dagsorden, at disse unge får en erhvervskompetencegivende. Hvem er de unge ufokuserede studenter? For de årige i regionen gælder det, at der i regionen i alt er (2011) personer med studentereksamen som højest fuldførte eksamen. To tredjedele af denne gruppe ( personer) er i gang med en. Fra 22 til 30 år er antallet af studenter uden job og stort set konstant. Hvad angår studenter uden job og, udgør de cirka 2 % af en ungdomsårgang (450 personer). For studenter med job, som ikke er kommet videre i ssystemet, udgør de ca. 5 % af en årgang (1200 personer). 1 Tal fra Danmarks Statistik vedrørende unge bosat i i Alle unge vil gerne have et godt liv. Analyse af unge uden job og i hovedstadsregionen. Analyse foretaget af Pluss Leadership, Epinion og CEFU for

2 Hvis man ser på de forskellige typer af gymnasiale r - STX, HHX, HTX og Hf, så er der store forskelle på hvor mange der ender i gruppen af ufokuserede studenter, idet der er en generel overrepræsentation af Hf ere. Blandt studenterne uden job og er der ligeledes en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere. Derimod er indvandrere og efterkommere ikke overrepræsenteret blandt de ufokuserede studenter i job. Kønsfordelingen blandt studenter generelt er nogenlunde ligeligt fordelt, idet 53 pct. er kvinder og 47 pct. mænd. Hvis man ser på gruppen uden job og, så er der væsentligt flere kvinder (59 pct.) end mænd (41 pct.). For gruppen af ufokuserede studenter i job, er det omvendt. I denne sidste gruppe er 44 pct. kvinder og 56 pct. mænd. Karakterer i folkeskolen og gymnasiet For de ufokuserede studenter gælder det, at deres karaktergennemsnit i både folkeskolen og gymnasiet, er lavere end for de studenter, der er kommet videre i ssystemet (Figur 1 og 2) Figur 1. Karaktergennemsnit i dansk, engelsk og matematik fra folkeskolen 9,0 8,0 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,8 7,3 7,3 7,67,4 6,76,8 6,8 6,8 7,1 6,46,5 Gennemsnit Dansk Engelsk Matematik Alle Uden job og ikke under Med job og ikke under Kilde: Danmarks Statistik, 2011 Af de knap årige studenter som vi har karakterdata på, gælder det, at ca eller ca. 54 pct. - har fået under 7 i enten dansk, engelsk eller matematik. Ca , svarende til 8 pct., har fået under 4 i et af de tre fag. Hvis man alene ser på karakterne i dansk og matematik, så har ca. halvdelen af gruppen fået under 7, og ca. 5 pct. fået under 4. For gruppen uden, men som er i job, ser karakterfordelingen ikke meget anderledes ud.

3 Men for gruppen som hverken har fået job eller, der har 12 pct. af gruppen fået 4 eller mindre i dansk og matematik i grundskolen, og næsten 70 pct. har fået under 7. Figur 1: Karaktergennemsnit i dansk, engelsk og matematik fra gymnasiet ,0 8,0 7,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,1 6,2 5,5 5,7 5,1 5,3 5,5 5,3 4,3 3,9 Gennemsnit Dansk Engelsk Matematik Alle Uden job og ikke under Med job og ikke under Kilde: Danmarks Statistik, 2011 Vil bare gerne have en studentereksamen Undersøgelsen viser også, at kun halvdelen (52 pct.) af de ufokuserede studenter uden job og forventer at gennemføre en videregående. 38 pct. forventer det ikke. Men der er i gruppen af ufokuserede studenter mange forskellige holdninger til og fremtiden. En tredjedel mener, at man kan nå langt uden. Og en lige så stor andel (28 pct.) er nervøse for, hvordan de skal klare sig i fremtiden. To tredjedele svarer, at de har brug for, at der er andre der får dem i gang. Generelt har mange af de unge været i gang med en videregående (49 pct.), men er faldet fra igen. 8 pct. har været i gang med en erhvervsfaglig. Et eksempel på en lang rejse gennem ssystemet er Sarah, der er 22 år og bor hos sin far i Brøndby. 3 Sarahs skolehistorik ser sådan ud: Folkeskole i Roskilde Produktionsskole Efterskole i 10. klasse Påbegyndt STX på Østre Borgerdyd Gymnasium Behandlingsforløb på Stolpegård, kontanthjælp og psykologforløb 3 Alle unge vil gerne have et godt liv. Analyse af unge uden job og i hovedstadsregionen. Analyse foretaget af Pluss Leadership, Epinion og CEFU for

4 Påbegyndt Frederiksberg HF Påbegyndt HF Efterslægten Påbegyndt Himmelev Gymnasium, HF Roskilde Amtsgymnasium, HF afsluttet med eksamen Uddannelsespålæg påbegyndt supplerende matematik Rødding Højskole Udlandsophold Kontanthjælp Virksomhedspraktik på cafe Deltidsjob i børnehave Fjerde gang Sarah får begyndt på en HF lykkedes det hende at afslutte med en studentereksamen, og Sarah fortæller selv: Man skal bare have en. Jeg endte jo med at gennemføre HF fordi den var kort og jeg besluttede bare at nu VIL jeg gennemføre en. (Interview med Sarah, 2013) Sarah har aldrig været orienteret mod videregående, hun vil gerne være selvstændig coach og vægter den læring, hun får af at rejse, møde spændende mennesker, meditere etc. Men hun taler meget om, at man SKAL bare have en. Så hun har gennemført HF for at leve op til samfundets forventninger: Man SKAL bare have en. Man skal bare gøre noget for at gøre noget. Og man ender med at lave noget, hvor man ikke har hjertet med. Jeg skal bare have et job. (Interview med Sarah, 2013) Og Sarah fortsætter: Når du starter på en, som du ikke er motiveret for, så er det spild af tid. Forestil dig at sidde i en gymnasieklasse. Der er måske 10 i en klasse der ikke ved, hvad de vil, men de har bare fået at vide, at de skal tage en. Hvordan er værdien af undervisningen så? Ikke særlig høj. Folk sidder der bare, fordi de skal bare have en. De er ikke motiverede for det. (Interview med Sarah, 2013) For Sarah er det at tage en, at tage en HF eksamen. Hun mener ikke, at hun nødvendigvis behøver at uddanne sig videre og dermed få en erhvervskompetencegivende. Generelt i undersøgelsen er der en tendens blandt de ufokuserede studenter til, at de har taget deres studentereksamen fordi man skal have en. Således er der et ureflekteret svalg der ikke kobles

5 til fremtidsperspektiver og fremtidigt arbejdsliv. En anden regional undersøgelse om sdækning og afstandsfølsomhed understreger denne pointe hos forældrene, der ikke udfordrer deres børn i valget af en gymnasial, idet kun 4 pct. har anbefalet deres barn at tage en erhvervs. 4 At det af de unge anses for, at man har levet op til samfundets forventninger, ved at have gennemført en studieforberedende ungdoms, har perspektiver for den nationale målsætning om, at 95 pct. skal tage en ungdoms. Hvis vi vil have at flere unge får en erhvervskompetencegivende, så skal valget af ungdoms kombineres med perspektiver om fremtidige karrierevalg og arbejdsliv. Hovedkonklusioner I findes der næsten unge der ikke er kommet videre efter studentereksamen. Denne gruppe forventes at vokse med de kommende år. 7 pct. af en ungdomsårgang forventes ikke at få andet end en studentereksamen. De ufokuserede studenter har lavere karakterer med sig fra folkeskolen, og går også ud af gymnasiet med et lavere gennemsnit. De unge som vi talte med i undersøgelsen, har generelt forstået at de skal tage en, og skelner i denne henseende ikke i mellem om det er en studieforberedende eksamen eller en erhvervskompetencegivende. Hvis vi vil arbejde for at flere unge får en erhvervskompetencegivende, så skal valget af ungdoms således kombineres med perspektiver om fremtidig karriere og arbejdsliv. 4 Geografisk sdækning og søgning til rne i, Epinion og Pluss Leadership 2013

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere