Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset"

Transkript

1 s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Ð ½ V INT :45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand (eksempel) 2 Batteriets opladningstilstand e V U (1/3 opladet til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 33) 4 Beskedtast Åbn liste over opkald og beskeder Blinker: Ny besked eller nyt opkald Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, gå ét menuniveau tilbage (kort tryk), gå tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk, s. 32) Skift mellem skrivning af små bogstaver, store bogstaver og tal ved indtastning af tekst (s. 150) 7 Call-by-Call-listetast (ikke til VoIP) Åbn Call-by-Call-listen 8 Mikrofon 9 R-tast Fastnet: Indtast flash (kort tryk) Indtast pause (langt tryk) VoIP: Indtast flash (indstillelig), s. 124) 10 Stjernetast Standbytilstand: Ringetoner til/fra (langt tryk) Fastnet: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering Editor: Åbn tabel med specialtegn 11 Tast 1 (tryk længe) Ring op til telefonsvareren på nettet eller telefonsvareren 12 Tilslutningsstik for headsæt (s. 19) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk i standbytilstand), vælg forbindelsestype og start opkald (tryk kort/længe efter indtastning af nummer, s. 26) SMS-editor: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri betjening Lyser: Håndfri funktion er aktiveret. Blinker: Indgående opkald 15 Styretast (s. 32) 16 Eco-tilstand aktiveret (s. 20) 17 Modtagestyrke Ò Ñ i (lav til høj) blinker: Intet signal 18 Gigaset S68H håndsæt: Bluetooth aktiveret (s. 96) 19 Telefonsvarersymbol Telefonsvarer aktiveret; Blinker: Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent 1

3 Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over basestationen 1 Tast på basestation 1 Paging-tast Lyser: LAN-forbindelse aktiv (telefonen har forbindelse til routeren) Blinker: Dataoverførsel via LAN-forbindelse Kort tryk: Start paging (s. 84), Vis IP-adresse på håndsættet Langt tryk: Sæt basestationen i tilmeldingstilstand (s. 83) 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon VoIP ring via internettet Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Første trin Pakkens indhold Ibrugtagning af håndsættet Opstilling af basestationen Tilslutning af basestationen Sådan foretager du indstillinger for VoIP-telefoni Bælteclips og headsæt ECO DECT: Reducer sendeeffekt, strømforbrug Menuoversigter Telefonmenu Webkonfiguratormenu Opkald via VoIP og fastnet Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Deaktivering af lyden i håndsættet.. 31 Brug af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet 32 Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger VoIP-telefoni via Gigaset.net.. 34 Søgning efter abonnent i Gigaset.nettelefonbogen Tilføjelse, ændring, sletning afeget opslag Opkald til Gigaset.net-abonnenter Nettjenester Anonyme opkald undertrykkelse af nummervisning Yderligere nettjenester på fastnettet. 38 Yderligere nettjenester for VoIP Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Brug af onlinetelefonbøger Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Prisbevidst brug af telefonen SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Betjening af telefonsvareren på basestationen Betjening via håndsættet Aktivering/deaktivering af medhør Indstilling af telefonsvarer Indstilling af telefonsvareren til hurtigopkald Betjening, når du er på farten (fjernbetjening)

5 Indholdsfortegnelse -underretninger Åbning af indbakken Visning af -brevhoved Visning af afsenderadresse for en Messenger Opret forbindelse, gå online Rediger/kontroller egen status, gå offline Åbning af kontaktpersonlisten Modtagelse af beskeder Skrivning og afsendelse af en besked Opkald til kontaktperson Selvhjælp ved fejl Anvendelse af telefonsvarer på nettet Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Indstilling af telefonsvareren på nettet til hurtigopkald Aflyt beskeder på telefonsvareren på nettet Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ("Paging") Skift basestation Ændring af et håndsæts interne nummer Ændring af navnet på et håndsæt Interne opkald Brug af håndsættet som babyalarm.. 87 Indstilling af håndsættet Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstil screensaver Indstilling af displaybelysning Hurtig adgang til funktioner og numre Aktiver/deaktiver automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Aktivering/deaktivering af servicetoner Media-Pool Indstilling af vækkeur Indstilling af en aftale (kalender) Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Gigaset S68H håndsæt: Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang Gendannelse af standardindstillinger for basestationen Aktivering/deaktivering af ventemelodi Aktivering/deaktivering af repeater-funktion Indstilling af standardforbindelse Opdatering af firmwaren til basestationen Foretag VoIP- indstillinger Anvendelse af forbindelsesassistenten Redigering af indstillinger uden forbindelsesassistenten Indstilling af telefonens IP-adresse i lokalnetværket Aktiver/deaktiver visning af VoIP-status-meddelelser Visning af basestationens MAC-adresse Tilslutning af basestationen til telefonanlæg Indstilling af flashtid Indstilling af pausetider Skift midlertidigt til DTMF-signalering

6 Indholdsfortegnelse Webkonfiguratoren Konfiguration af telefonen via en pc Oprettelse af forbindelse mellem pc og webkonfigurator Log på, angiv sprog for web-konfiguratoren Sådan logger du af Websidernes opbygning Åbning af websider Indstilling af telefonen med webkonfiguratoren IP Configuration Konfiguration af telefonforbindelser 112 Forbedring af lydkvaliteten på VoIPforbindelser Indstilling af telefonens standardforbindelse Tildeling af sende- og modtagenumre til håndsæt Tildeling af modtagenumre til telefonsvareren Call Forwarding for VoIP-forbindelser, aktivering Indstilling af DTMF-signalering for VoIP Valg af R-tast-funktion til VoIP (Hook Flash) Valg af lokale kommunikationsporte til VoIP Konfiguration af viderestilling af opkald via VoIP Indstilling af automatisk forvalg Angivelse af opkaldsregler - udgiftskontrol Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Lagring af Messenger-adgangsdata. 128 Foretag -indstillinger Aktivering/deaktivering af infotjenester Valg og registrering af onlinetelefonbog til adgangen Ændring af håndsættenes interne numre og navne Indlæsning/sletning af håndsættelefonbøger fra/på pc'en Aktiver visning af VoIPstatusmeddelelser Start opdateringen af firmwaren Aktivering/deaktivering af automatisk versionskontrol Overfør dato/klokkeslæt fra tidsserveren Forespørgsel til telefonens status Bilag Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Anmodning om serviceinfo Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Anvendte symboler Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Gigaset S685/S675 IP fri software Tilbehør Ordliste Stikordsliste Vægmontering af laderen, tilslutning af laderen Vægmontering af basestationen

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier (s. 146), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Anbring de genopladelige batterier, så deres poler vender rigtigt, og brug dem i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning (der findes symboler i håndsættets batterirum, s. 10). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Håndsættet, basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 138). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosion (f.eks. lakererier). Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. 6

8 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Vigtigt: Når tastaturspærringen er aktiveret, kan du heller ikke indtaste nødopkaldsnumre! Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 7

9 Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon Din telefon giver dig mulighed for at telefonere via fastnettet og via internettet (VoIP) (billigt) uden en pc. Telefonen kan også meget mere: Telefoner i fantastisk lydkvalitet (High Definition Sound Performance HDSP, s. 9) ved interne samtaler eller ved samtaler via VoIP. Bestem ved hvert opkald ved et tastetryk, om du vil ringe via fastnettet eller via internettet (s. 26). Tilmeld op til seks mobile håndsæt til basestationen. Med basestationen kan du på samme tid føre to samtaler via VoIP og en samtale via fastnettet. Multiline: Opret op til seks VoIP-konti hos forskellige VoIP-udbydere. Sammen med fastnetnummeret og Gigaset.net-nummeret kan din telefon altså have op til otte forskellige opkaldsnumre. Tildel hvert håndsæt dets eget VoIPnummer som sende- og modtagenummer. Når der bliver ringet til et familiemedlem på vedkommendes VoIP-nummer, er det kun det pågældende håndsæt der ringer (s. 121). Du kan også bruge VoIP-kontiene hos de forskellige udbydere til at styre udgifterne. Ved opkaldet angiver du den VoIP-forbindelse/VoIP-konto, som skal anvendes på grund af billigere takster. Definer opkaldsreglerne for telefonnumre eller forvalgsnumre, så du automatisk vælger den billigste VoIP-forbindelse (s. 126). Angiv for telefonsvareren i, hvilke af dine telefonnumre den skal besvare opkald for (s. 122). Brug Gigaset.net til VoIP-opkald. Tilslut telefonen til strømforsyningen og internettet, og du kan uden at foretage yderligere indstillinger ringe gratis på Gigaset.net (s. 34). Konfigurer telefonens tilslutning til VoIP uden pc. Telefonens forbindelsesassistent downloader VoIP-udbyderens generelle data fra internettet og guider dig gennem indtastningen af dine personlige data (VoIP-/SIP-konto). På denne måde kommer du nemt i gang med VoIP (s. 16). Foretag eventuelle yderligere indstillinger af VoIP på pc en. Telefonen har en webbrugerflade (webkonfigurator), som du får adgang til via webbrowseren på din pc (s. 106). Brug onlinebeskeder på håndsættet. Gå online, og se, hvilke af dine Messenger-kontaktpersoner, der er online. Udveksl korte beskeder med dine kontaktpersoner, eller ring dem op (s. 73). Der er allerede oprettet en gratis Messenger-konto til dig på Gigaset.net-jabber-serveren (s. 129) Få beskeder over telefonen uden pc om nye s i din indbakke (s. 70). Brug håndsættet til at slette s, som du ikke har brug for, fra din indbakke. Hold din telefon up-to-date. Få besked om nye firmwareopdateringer via internettet, og indlæs dem på telefonen (s. 101). Reducer basestationens og håndsættets sendeeffekt. Aktiver telefonens Eco-tilstand (s. 20). Brug dit Gigaset S68H håndsæt til at kommunikere trådløst med andre Bluetooth-enheder (f.eks. håndsæt, PDA, s. 96) via Bluetooth. Din Gigaset S685/S675 IP har forbedret beskyttelse mod virus fra internettet i kraft af dens beskyttede operativsystem. God fornøjelse med din nye telefon! 8

10 VoIP ring via internettet VoIP ring via internettet Ved VoIP (Voice over Internet Protocol) fører du ikke dine samtaler via en fast forbindelse som på telefonnettet samtalen overføres i stedet i form af datapakker via internettet. Du kan udnytte alle fordelene ved VoIP med telefonen: Du kan telefonere billigt og med høj lydkvalitet med abonnenter på internettet, fastnettet og mobilnettet. Du får personlige numre fra VoIP-udbyderne, så du kan kontaktes via internettet, fastnettet og alle mobilnet. Du skal bruge følgende for at kunne anvende VoIP: En bredbåndsforbindelse til internettet (f.eks. DSL) med flatrate (anbefales) eller volumentakst Adgang til internettet, dvs. du skal bruge en router, som forbinder telefonen med internettet. Du kan se en liste med anbefalede routere på internettet under: Åbn FAQ-siden, og vælg din Gigaset-IPtelefon. Søg f.eks. efter "Router". Adgang til tjenesterne hos en VoIPudbyder. Få etableret op til seks konti hos forskellige VoIP-udbydere. Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Din Gigaset IP-telefon understøtter bredbånds-codec'en G.722. Du kan derfor telefonere med din basestation og det tilhørende håndsæt i en fantastisk lydkvalitet (High Definition Sound Performance) via VoIP. Hvis du tilmelder andre bredbåndskompatible håndsæt (f.eks. Gigaset S67H, S68H eller SL37H) til basestationen, føres interne samtaler mellem disse håndsæt også via bredbånd. Forudsætninger for bredbåndsforbindelser på din basestation: Ved interne samtaler: Begge håndsæt skal være bredbåndskompatible, dvs.at begge skal understøtte codec G.722. Ved eksterne samtaler via VoIP: Du fører samtalen på et bredbåndskompatibelt håndsæt. Du har valgt codec G.722 til udgående opkald (s. 118). Din VoIP-udbyder understøtter bredbåndsforbindelser. Samtalepartnerens telefon understøtter codec G.722 og accepterer oprettelse af en bredbåndsforbindelse. VoIP-servicen Gigaset.net (s. 34) understøtter bredbåndsforbindelser. 9

11 Første trin Første trin Pakkens indhold Pakken indeholder: en Gigaset S685/S675 IP basestation et Gigaset S67H/S68H håndsæt en strømforsyning til basestationen en lader inkl. strømforsyning et telefonkabel et Ethernet-kabel (LAN-kabel) to batterier et batteridæksel en bælteclips en lyninstallationsvejledning Firmwareopdateringer: Din telefon leveres med en firmwareversion fra 097. Hver gang der kommer nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset IP-telefon, gøres firmwareopdateringerne til basestationen tilgængelige, så du kan indlæse dem på telefonen (s. 101). Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af telefonen, kan du også finde en ny version af denne betjeningsvejledning på internettet på adressen: Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Ilægning af batterier Vigtigt: Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH* (s. 146), under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier eller andre batterityper, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt (se den skematiske fremstilling). Polernes placering er angivet på batterirummet. Håndsættet tilsluttes automatisk. Der høres en bekræftelsestone. Lukning af batteridækslet Juster først batteridækslet med hakkene på siden ved fremspringene på indersiden af kabinettet. Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 10

12 Første trin Åbning af batteridækslet Tag bælteclipsen af, hvis den er monteret. Hold i fordybningen på kabinettet, og klap batteridækslet opad. Derfor skal du lade håndsættet stå i laderen uden afbrydelse, indtil batterisymbolet i displayet ikke blinker mere (ca. 10timer). Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Tilslutning af lader Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Oplysninger om, hvordan laderen tilsluttes og eventuelt monteres på en væg, finder du på s Lad håndsættet stå i laderen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader. Hvis håndsættet slukkes på grund af tomme batterier og derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Ved spørgsmål og problemer, se s Første opladning og afladning af batterierne Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brug viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet gennem brug. Du skal være opmærksom på følgende: Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Der findes beskrivelser af de symboler og skrivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s Indstilling af dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt er nødvendige for at du f.eks. får vist det rigtige tidspunkt for indgående opkald, og for at du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Adressen til en tidsserver på internettet er gemt i telefonen. Dato og klokkeslæt overføres fra denne tidsserver, hvis basestationen har forbindelse til internettet, og synkroniseringen med tidsserveren er aktiveret (s. 135). Manuelle indstillinger overskrives. Hvis dato og klokkeslæt ikke er forhåndsindstillet, vises displaytasten Tid. 11

13 Første trin Manuel indstilling: Dato og klokkeslæt kan indstilles via menuen på et senere tidspunkt: Tryk på Tid, eller åbn menuen v Dato/tid. Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dag, måned, år med 8 cifre, f.eks. Q M Q QQN for Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M for kl Gem Tryk på displaytasten. Dato og klokkeslæt vises på håndsættets display i standbytilstand (s. 1). Opstilling af basestationen Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Sæt eller hæng basestationen på et centralt sted i lejligheden eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på væggen, finder du på s Du skal være opmærksom på følgende: Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Tilmelding af håndsættet til basestation Håndsættet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Oplysninger om, hvordan du tilmelder flere håndsæt til basestationen og ringer gratis internt, finder du fra s

14 Første trin Tilslutning af basestationen Basestationen skal tilsluttes fastnettet og internettet, før telefonen kan bruges til samtaler via fastnettet og via VoIP, se Billede Billede 1 Tilslutning af telefonen til fastnettet og internettet Udfør de følgende trin i den angivne rækkefølge: 1. Tilslut telefonledningen og strømkablet til basestationen. 2. Tilslut basestationen til telefonnettet og lysnettet. 3. Tilslut basestationen til routeren for at tilslutte basestationen til internettet (forbindelse via router og modem eller via router med integreret modem). 4. Tilslut pc en til routeren (valgfrit) oplysninger om udvidet konfiguration af basestationen (se s. 106). 13

15 Første trin 1. Tilslut telefonledningen og strømkablet til basestationen 1. Sæt telefonledningen i det nederste tilslutningsstik bag på basestationen. 2. Sæt strømkablet på strømforsyningen i det øverste tilslutningsstik bag på basestationen. 3. Læg begge ledninger i de dertil beregnede kabelkanaler. 2. Forbind basestationen med fastnettet og lysnettet Du skal være opmærksom på følgende: Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Korrekt telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Du kan nu telefonere via fastnettet, og andre kan komme i kontakt med dig via dit fastnetnummer! Telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse i indspilningstilstand (s. 62) Sæt telefonledningen i fastnetstikket. 2. Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. 14

16 Første trin 3. Tilslut basestationen til routeren (internettet) For at kunne oprette forbindelse til internettet skal du bruge en router, som er forbundet med internettet via et modem (kan være indbygget i routeren) Sæt et af stikkene på Ethernet-kablet i LAN-tilslutningsstikket på siden af basestationen. 2. Sæt det andet stik på Ethernet-kablet i et LAN-stik på routeren. Når kablet mellem telefonen og routeren er sat i, og routeren er tændt, lyser tasten foran på basestationen (paging-tast). Sådan foretager du indstillinger for VoIP-telefoni For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller mobilabonnenter, skal du have abonnement hos en VoIP-udbyder, som understøtter VoIP-standarden SIP. Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har fået oprettet mindst en VoIP-konto. De følgende indstillinger skal også foretages på telefonen, inden VoIP kan benyttes. Du får alle de nødvendige oplysninger af din VoIP-udbyder. Dit brugernavn hos VoIP-udbyderen, hvis denne kræver dette Dit logonnavn Din adgangskode hos VoIP-udbyderen Din VoIP-udbyders generelle indstillinger Forbindelsesassistenten hjælper dig med indstillingerne. Automatisk konfiguration: Hvis din udbyder understøtter automatisk konfiguration, får du en autokonfigurationskode fra udbyderen i stedet for tilmeldingsnavn og adgangskode. VoIP-konfigurationen med autokonfigurationskoden foretages via basestationens webkonfigurator (se s. 106 Oprettelse af forbindelse mellem pc og webkonfigurator og s. 113 Konfiguration af VoIP-forbindelse ) Du kan nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net (s. 34). 15

17 Første trin Start forbindelsesassistenten Forudsætning: Basestationen er tilsluttet til lysnettet og routeren. Routeren har forbindelse til internettet (s. 15). Tip: Lad VoIP være indstillet som standardforbindelse for din telefon (forhåndsindstillet ved levering, s. 101). Når forbindelsesassistenten er afsluttet, vil telefonen forsøge at oprette en direkte forbindelse til din VoIP-udbyders server. Hvis forbindelsen ikke kan etableres pga. forkerte/ ufuldstændige oplysninger, vises der en meddelelse (s. 18). Din telefon er indstillet til dynamisk tildeling af IP-adresse. For at routeren kan "genkende" telefonen, skal dynamisk tildeling af IP-adressen også være aktiveret i routeren, dvs. at routerens DHCP-server skal være aktiveret. Oplysninger om, hvordan du giver telefonen en fast IP-adresse, finder du på s Når batteriet i håndsættet er tilstrækkeligt opladet, blinker beskedtasten på håndsættet (ca. 20 minutter efter, at du har sat håndsættet i laderen). Tryk på beskedtasten for at starte forbindelsesassistenten. Du ser følgende visning: Ja Forbindelsesassist. Nej Start assistent til angiv. af VoIP forbindelsesdata? Ja Tryk på displaytasten for at starte forbindelsesassistenten. Indtast system-pin-koden (standard: "0000"), og tryk på OK. Hvis du trykker på Nej,skal du fortsætte som beskrevet under "Indtastning af navne i Gigaset.net-telefonbogen" på s. 17. Forbindelsesassistenten starter også automatisk, hvis du prøver at oprette en forbindelse via internettet, før du har foretaget de nødvendige indstillinger. Du kan også altid starte forbindelsesassistenten via menuen (s. 102). Overførsel af data fra VoIP-udbyderen Telefonen opretter forbindelse til Gigaset-serveren på internettet. Herfra kan du hente profiler med standardadgangsdata til de forskellige VoIPudbydere. Efter kort tid vises følgende meddelelse: Vælg land Germany England France Netherlands, the : : OK Vælg land (tryk op/ned med piletasten), og tryk på OK. Nu vises de VoIP-udbydere, som der findes en VoIP-profil for. Vælg din VoIP-udbyder, og tryk på OK. De nødvendige standardadgangsdata for din VoIP-udbyder overføres og gemmes på telefonen. Hvis din VoIP-udbyders data ikke kan hentes, skal du trykke to gange på displaytasten. Herefter kan du udføre de følgende trin i forbindelsesassistenten. De nødvendige indstillinger for din VoIPudbyder skal nu foretages ved hjælp af webkonfiguratoren (s. 113). Du får dataene fra din VoIP-udbyder. 16

18 Første trin Indtastning af brugerdata for din første VoIP-konto Indtast VoIP-brugerdata for din første VoIP-konto. Du får disse data fra din VoIPudbyder. Via webkonfiguratoren kan du senere oprette yderligere fem VoIP-konti (VoIP-numre) (s. 112). Nu kan der ringes til din telefon via op til syv forskellige telefonnumre (inklusive fastnetnummeret). Opkaldsnumrene kan tildeles som sende- og modtagenumre til de enkelte håndsæt, der er tilmeldt basestationen (s. 121). Brugernavn: Hvis din udbyder kræver det, skal du indtaste brugernavn og trykke på OK. Adgangskode: Indtast adgangskode, og tryk på OK. Password: Indtast password, og tryk på OK. Ved indtastning af VoIP-brugerdata skal du sørge for at skelne korrekt mellem store og små bogstaver. Ved indtastning af tekst bliver begyndelsesbogstavet automatisk stort. Hold tasten inde for at skifte mellem store/små bogstaver og talindtastning. Når alle nødvendige indtastninger er foretaget, vises meddelelsen "Forbindelsesdata komplet" i displayet. Derefter startes Gigaset.net-assistenten. Indtastning af navne i Gigaset.nettelefonbogen Via Gigaset.net kan du telefonere gratis over internettet med andre Gigaset.netbrugere uden at tegne abonnement hos en VoIP-udbyder og uden at foretage yderligere indstillinger. Du kan finde Gigaset.net-abonnenter via en navnesøgning i Gigaset.net-telefonbogen (s. 35). I håndsættets display vises følgende: Forbindelsesassist. Nej Vil du starte assistenten til Gigaset.net? Ja Ja Tryk på displaytasten. Indtast brugernavn til Gigaset.net: Angiv det navn, som du vil være opført under i Gigaset.net-telefonbogen, og tryk på OK. Navnet må højst være på 25 tegn. Der oprettes forbindelse til Gigaset.netserveren. Hvis det valgte navn allerede eksisterer, får du meddelelse herom, og bliver bedt om at vælge et andet navn. Hvis det lykkes at oprette et opslag i Gigaset.net-telefonbogen, vises meddelelsen "Brugernavnet er føjet til Gigaset.net!". Hvis oprettelsen mislykkes (f.eks. fordi telefonen ikke har forbindelse til internettet), vises der i et kort stykke tid en tilsvarende meddelelse (se s. 18). Du kan foretage oprettelsen senere ved hjælp af Gigaset.net-telefonbogen (se s. 36). 17

19 Første trin Afslutning af VoIP-indstillinger Når indtastningen er gennemført, vender håndsættet tilbage til displaytilstand. Hvis alle indstillinger er korrekte, og telefonen kan etablere forbindelse til VoIP-serveren, vises håndsættets interne navn (eksempel): Ð V INT :45? SMS Du kan nu ringe med din telefon via både fastnettet og internettet! Andre kan ringe op til dig både via dit fastnetnummer og dit VoIP-nummer! Bemærkninger: Routeren skal altid være forbundet med internettet, for at du kan kontaktes via internettet. Hvis du forsøger at ringe op via en VoIP-forbindelse, der ikke er korrekt konfigureret, vises den følgende statusmeddelelse på displayet: IP-konfigurationsfejl: xxx eller VoIP konfig.-fejl: xxx (xxx = VoIP-statuskode). Du finder de mulige statuskoder og deres betydning i appendikset på s Ingen forbindelse til internettet/ VoIP-serveren Hvis der efter afslutning af forbindelsesassistenten bliver vist en af følgende meddelelser i displayet i stedet for det interne navn, er der sket en fejl: Server ikke tilgængelig! SIP-registrering mislykkedes! I det følgende kan du finde mulige årsager og forholdsregler. Server ikke tilgængelig! Telefonen har ikke forbindelse til internettet. Kontroller kabelforbindelsen mellem basestationen og routeren (LED en på basestationen skal lyse) samt mellem router og internettilslutning. Kontroller, om telefonen er tilsluttet LAN-netværket. Eventuelt kan der ikke tildeles en dynamisk IP-adresse til telefonen eller Du har tildelt telefonen en fast IP-adresse, der allerede er tildelt en anden LAN-abonnent eller ikke hører til routerens adresseområde. Tryk på paging-tasten på basestationen. IP-adressen vises på håndsættets display. Tryk på opkaldstasten på håndsættet for at afslutte paging-opkaldet. Start webkonfiguratoren med IPadressen. Hvis der ikke kan etableres forbindelse, skal routerens indstillinger ændres (DHCP-server aktiveres), eller telefonens IP-adresse skal ændres. SIP-registrering mislykkedes! Dine personlige data til oprettelse hos VoIP-udbyderen er enten ufuldstændige eller indtastet forkert. Kontroller din indtastning af Brugernavn, Adgangskode og Password. Kontroller især for korrekt brug af store/små bogstaver. Åbn håndsættets menu: v Telefoni VoIP (indtast system-pin-koden) SIP-registrering (se s. 103) 18

20 Første trin VoIP-udbyderens serveradresse er endnu ikke angivet eller er angivet forkert. Start webkonfiguratoren. Åbn websiden Settings Telephony Connections. Klik på knappen Edit efter den første VoIP-forbindelse. Ret eventuelt serveradressen. Hvis Port Forwarding er aktiveret på din router for de porte, der er angivet som SIP-port (som standard 5600) og RTP-port (som standard 5004), er det en god ide at deaktivere DHCP og tildele telefonen en fast IP-adresse (ellers vil du muligvis ikke kunne høre din samtalepartner ved VoIP-opkald): Tildeling af IP-adresse via håndsættets menu:. v Base Lokalt netværk Eller: Tildeling af IP-adresse via webkonfiguratoren: Åbn websiden Settings IP Configuration. IP address type vælges. Vær opmærksom på, at IP-adressen og undernetmasken afhænger af routerens adresseområde. Derudover skal du angive standardgateway og DNS-server. Her skal du normalt angive routerens IP-adresse. Bælteclips og headsæt Med bælteclips og headsæt (ekstraudstyr) kan du nemt og bekvemt have håndsættet med dig rundt i huset og haven. Fastgørelse af bælteclips Øverst på håndsættet på højde med displayet er der på begge sider nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Tilslutningsstik for headsæt Du kan bl.a.tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet på adressen: 19

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Nye og ændrede funktioner

Nye og ændrede funktioner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og ændrede funktioner Dette dokument er et supplement til betjeningsvejledningen til Gigaset-VoIP-telefonerne: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S685 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3955521

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S685 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3955521 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DX800A all in one: Efter

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S675 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3953583

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S675 IP http://da.yourpdfguides.com/dref/3953583 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset A510 IP Din værdifulde ledsager Gigaset A510 IP

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Konfigurations vejledning af N510 på TDC Scale. 03-07-2014

Konfigurations vejledning af N510 på TDC Scale. 03-07-2014 Introduktion Formålet med dette dokument er at beskrive konfigurationen af et N510 single cell system på TDC Scale platformen. Provider / PBX Information: Provider or PBX Name: TDC Scale Platform used:

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere