Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset"

Transkript

1 s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Ð ½ V INT :45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand (eksempel) 2 Batteriets opladningstilstand e V U (1/3 opladet til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 33) 4 Beskedtast Åbn liste over opkald og beskeder Blinker: Ny besked eller nyt opkald Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, gå ét menuniveau tilbage (kort tryk), gå tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk, s. 32) Skift mellem skrivning af små bogstaver, store bogstaver og tal ved indtastning af tekst (s. 150) 7 Call-by-Call-listetast (ikke til VoIP) Åbn Call-by-Call-listen 8 Mikrofon 9 R-tast Fastnet: Indtast flash (kort tryk) Indtast pause (langt tryk) VoIP: Indtast flash (indstillelig), s. 124) 10 Stjernetast Standbytilstand: Ringetoner til/fra (langt tryk) Fastnet: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering Editor: Åbn tabel med specialtegn 11 Tast 1 (tryk længe) Ring op til telefonsvareren på nettet eller telefonsvareren 12 Tilslutningsstik for headsæt (s. 19) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk i standbytilstand), vælg forbindelsestype og start opkald (tryk kort/længe efter indtastning af nummer, s. 26) SMS-editor: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri betjening Lyser: Håndfri funktion er aktiveret. Blinker: Indgående opkald 15 Styretast (s. 32) 16 Eco-tilstand aktiveret (s. 20) 17 Modtagestyrke Ò Ñ i (lav til høj) blinker: Intet signal 18 Gigaset S68H håndsæt: Bluetooth aktiveret (s. 96) 19 Telefonsvarersymbol Telefonsvarer aktiveret; Blinker: Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent 1

3 Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over basestationen 1 Tast på basestation 1 Paging-tast Lyser: LAN-forbindelse aktiv (telefonen har forbindelse til routeren) Blinker: Dataoverførsel via LAN-forbindelse Kort tryk: Start paging (s. 84), Vis IP-adresse på håndsættet Langt tryk: Sæt basestationen i tilmeldingstilstand (s. 83) 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon VoIP ring via internettet Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Første trin Pakkens indhold Ibrugtagning af håndsættet Opstilling af basestationen Tilslutning af basestationen Sådan foretager du indstillinger for VoIP-telefoni Bælteclips og headsæt ECO DECT: Reducer sendeeffekt, strømforbrug Menuoversigter Telefonmenu Webkonfiguratormenu Opkald via VoIP og fastnet Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Deaktivering af lyden i håndsættet.. 31 Brug af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet 32 Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger VoIP-telefoni via Gigaset.net.. 34 Søgning efter abonnent i Gigaset.nettelefonbogen Tilføjelse, ændring, sletning afeget opslag Opkald til Gigaset.net-abonnenter Nettjenester Anonyme opkald undertrykkelse af nummervisning Yderligere nettjenester på fastnettet. 38 Yderligere nettjenester for VoIP Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Brug af onlinetelefonbøger Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Prisbevidst brug af telefonen SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Betjening af telefonsvareren på basestationen Betjening via håndsættet Aktivering/deaktivering af medhør Indstilling af telefonsvarer Indstilling af telefonsvareren til hurtigopkald Betjening, når du er på farten (fjernbetjening)

5 Indholdsfortegnelse -underretninger Åbning af indbakken Visning af -brevhoved Visning af afsenderadresse for en Messenger Opret forbindelse, gå online Rediger/kontroller egen status, gå offline Åbning af kontaktpersonlisten Modtagelse af beskeder Skrivning og afsendelse af en besked Opkald til kontaktperson Selvhjælp ved fejl Anvendelse af telefonsvarer på nettet Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Indstilling af telefonsvareren på nettet til hurtigopkald Aflyt beskeder på telefonsvareren på nettet Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ("Paging") Skift basestation Ændring af et håndsæts interne nummer Ændring af navnet på et håndsæt Interne opkald Brug af håndsættet som babyalarm.. 87 Indstilling af håndsættet Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstil screensaver Indstilling af displaybelysning Hurtig adgang til funktioner og numre Aktiver/deaktiver automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Aktivering/deaktivering af servicetoner Media-Pool Indstilling af vækkeur Indstilling af en aftale (kalender) Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Gigaset S68H håndsæt: Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang Gendannelse af standardindstillinger for basestationen Aktivering/deaktivering af ventemelodi Aktivering/deaktivering af repeater-funktion Indstilling af standardforbindelse Opdatering af firmwaren til basestationen Foretag VoIP- indstillinger Anvendelse af forbindelsesassistenten Redigering af indstillinger uden forbindelsesassistenten Indstilling af telefonens IP-adresse i lokalnetværket Aktiver/deaktiver visning af VoIP-status-meddelelser Visning af basestationens MAC-adresse Tilslutning af basestationen til telefonanlæg Indstilling af flashtid Indstilling af pausetider Skift midlertidigt til DTMF-signalering

6 Indholdsfortegnelse Webkonfiguratoren Konfiguration af telefonen via en pc Oprettelse af forbindelse mellem pc og webkonfigurator Log på, angiv sprog for web-konfiguratoren Sådan logger du af Websidernes opbygning Åbning af websider Indstilling af telefonen med webkonfiguratoren IP Configuration Konfiguration af telefonforbindelser 112 Forbedring af lydkvaliteten på VoIPforbindelser Indstilling af telefonens standardforbindelse Tildeling af sende- og modtagenumre til håndsæt Tildeling af modtagenumre til telefonsvareren Call Forwarding for VoIP-forbindelser, aktivering Indstilling af DTMF-signalering for VoIP Valg af R-tast-funktion til VoIP (Hook Flash) Valg af lokale kommunikationsporte til VoIP Konfiguration af viderestilling af opkald via VoIP Indstilling af automatisk forvalg Angivelse af opkaldsregler - udgiftskontrol Aktivering/deaktivering af telefonsvareren på nettet, indtastning af nummer Lagring af Messenger-adgangsdata. 128 Foretag -indstillinger Aktivering/deaktivering af infotjenester Valg og registrering af onlinetelefonbog til adgangen Ændring af håndsættenes interne numre og navne Indlæsning/sletning af håndsættelefonbøger fra/på pc'en Aktiver visning af VoIPstatusmeddelelser Start opdateringen af firmwaren Aktivering/deaktivering af automatisk versionskontrol Overfør dato/klokkeslæt fra tidsserveren Forespørgsel til telefonens status Bilag Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Anmodning om serviceinfo Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Anvendte symboler Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Gigaset S685/S675 IP fri software Tilbehør Ordliste Stikordsliste Vægmontering af laderen, tilslutning af laderen Vægmontering af basestationen

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier (s. 146), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Anbring de genopladelige batterier, så deres poler vender rigtigt, og brug dem i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning (der findes symboler i håndsættets batterirum, s. 10). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Håndsættet, basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 138). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosion (f.eks. lakererier). Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. 6

8 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Vigtigt: Når tastaturspærringen er aktiveret, kan du heller ikke indtaste nødopkaldsnumre! Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 7

9 Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon Gigaset S685/S675 IP mere end bare en telefon Din telefon giver dig mulighed for at telefonere via fastnettet og via internettet (VoIP) (billigt) uden en pc. Telefonen kan også meget mere: Telefoner i fantastisk lydkvalitet (High Definition Sound Performance HDSP, s. 9) ved interne samtaler eller ved samtaler via VoIP. Bestem ved hvert opkald ved et tastetryk, om du vil ringe via fastnettet eller via internettet (s. 26). Tilmeld op til seks mobile håndsæt til basestationen. Med basestationen kan du på samme tid føre to samtaler via VoIP og en samtale via fastnettet. Multiline: Opret op til seks VoIP-konti hos forskellige VoIP-udbydere. Sammen med fastnetnummeret og Gigaset.net-nummeret kan din telefon altså have op til otte forskellige opkaldsnumre. Tildel hvert håndsæt dets eget VoIPnummer som sende- og modtagenummer. Når der bliver ringet til et familiemedlem på vedkommendes VoIP-nummer, er det kun det pågældende håndsæt der ringer (s. 121). Du kan også bruge VoIP-kontiene hos de forskellige udbydere til at styre udgifterne. Ved opkaldet angiver du den VoIP-forbindelse/VoIP-konto, som skal anvendes på grund af billigere takster. Definer opkaldsreglerne for telefonnumre eller forvalgsnumre, så du automatisk vælger den billigste VoIP-forbindelse (s. 126). Angiv for telefonsvareren i, hvilke af dine telefonnumre den skal besvare opkald for (s. 122). Brug Gigaset.net til VoIP-opkald. Tilslut telefonen til strømforsyningen og internettet, og du kan uden at foretage yderligere indstillinger ringe gratis på Gigaset.net (s. 34). Konfigurer telefonens tilslutning til VoIP uden pc. Telefonens forbindelsesassistent downloader VoIP-udbyderens generelle data fra internettet og guider dig gennem indtastningen af dine personlige data (VoIP-/SIP-konto). På denne måde kommer du nemt i gang med VoIP (s. 16). Foretag eventuelle yderligere indstillinger af VoIP på pc en. Telefonen har en webbrugerflade (webkonfigurator), som du får adgang til via webbrowseren på din pc (s. 106). Brug onlinebeskeder på håndsættet. Gå online, og se, hvilke af dine Messenger-kontaktpersoner, der er online. Udveksl korte beskeder med dine kontaktpersoner, eller ring dem op (s. 73). Der er allerede oprettet en gratis Messenger-konto til dig på Gigaset.net-jabber-serveren (s. 129) Få beskeder over telefonen uden pc om nye s i din indbakke (s. 70). Brug håndsættet til at slette s, som du ikke har brug for, fra din indbakke. Hold din telefon up-to-date. Få besked om nye firmwareopdateringer via internettet, og indlæs dem på telefonen (s. 101). Reducer basestationens og håndsættets sendeeffekt. Aktiver telefonens Eco-tilstand (s. 20). Brug dit Gigaset S68H håndsæt til at kommunikere trådløst med andre Bluetooth-enheder (f.eks. håndsæt, PDA, s. 96) via Bluetooth. Din Gigaset S685/S675 IP har forbedret beskyttelse mod virus fra internettet i kraft af dens beskyttede operativsystem. God fornøjelse med din nye telefon! 8

10 VoIP ring via internettet VoIP ring via internettet Ved VoIP (Voice over Internet Protocol) fører du ikke dine samtaler via en fast forbindelse som på telefonnettet samtalen overføres i stedet i form af datapakker via internettet. Du kan udnytte alle fordelene ved VoIP med telefonen: Du kan telefonere billigt og med høj lydkvalitet med abonnenter på internettet, fastnettet og mobilnettet. Du får personlige numre fra VoIP-udbyderne, så du kan kontaktes via internettet, fastnettet og alle mobilnet. Du skal bruge følgende for at kunne anvende VoIP: En bredbåndsforbindelse til internettet (f.eks. DSL) med flatrate (anbefales) eller volumentakst Adgang til internettet, dvs. du skal bruge en router, som forbinder telefonen med internettet. Du kan se en liste med anbefalede routere på internettet under: Åbn FAQ-siden, og vælg din Gigaset-IPtelefon. Søg f.eks. efter "Router". Adgang til tjenesterne hos en VoIPudbyder. Få etableret op til seks konti hos forskellige VoIP-udbydere. Gigaset HDSP Telefoni i fantastisk lydkvalitet Din Gigaset IP-telefon understøtter bredbånds-codec'en G.722. Du kan derfor telefonere med din basestation og det tilhørende håndsæt i en fantastisk lydkvalitet (High Definition Sound Performance) via VoIP. Hvis du tilmelder andre bredbåndskompatible håndsæt (f.eks. Gigaset S67H, S68H eller SL37H) til basestationen, føres interne samtaler mellem disse håndsæt også via bredbånd. Forudsætninger for bredbåndsforbindelser på din basestation: Ved interne samtaler: Begge håndsæt skal være bredbåndskompatible, dvs.at begge skal understøtte codec G.722. Ved eksterne samtaler via VoIP: Du fører samtalen på et bredbåndskompatibelt håndsæt. Du har valgt codec G.722 til udgående opkald (s. 118). Din VoIP-udbyder understøtter bredbåndsforbindelser. Samtalepartnerens telefon understøtter codec G.722 og accepterer oprettelse af en bredbåndsforbindelse. VoIP-servicen Gigaset.net (s. 34) understøtter bredbåndsforbindelser. 9

11 Første trin Første trin Pakkens indhold Pakken indeholder: en Gigaset S685/S675 IP basestation et Gigaset S67H/S68H håndsæt en strømforsyning til basestationen en lader inkl. strømforsyning et telefonkabel et Ethernet-kabel (LAN-kabel) to batterier et batteridæksel en bælteclips en lyninstallationsvejledning Firmwareopdateringer: Din telefon leveres med en firmwareversion fra 097. Hver gang der kommer nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset IP-telefon, gøres firmwareopdateringerne til basestationen tilgængelige, så du kan indlæse dem på telefonen (s. 101). Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af telefonen, kan du også finde en ny version af denne betjeningsvejledning på internettet på adressen: Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Ilægning af batterier Vigtigt: Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH* (s. 146), under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier eller andre batterityper, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt (se den skematiske fremstilling). Polernes placering er angivet på batterirummet. Håndsættet tilsluttes automatisk. Der høres en bekræftelsestone. Lukning af batteridækslet Juster først batteridækslet med hakkene på siden ved fremspringene på indersiden af kabinettet. Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 10

12 Første trin Åbning af batteridækslet Tag bælteclipsen af, hvis den er monteret. Hold i fordybningen på kabinettet, og klap batteridækslet opad. Derfor skal du lade håndsættet stå i laderen uden afbrydelse, indtil batterisymbolet i displayet ikke blinker mere (ca. 10timer). Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Tilslutning af lader Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Oplysninger om, hvordan laderen tilsluttes og eventuelt monteres på en væg, finder du på s Lad håndsættet stå i laderen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader. Hvis håndsættet slukkes på grund af tomme batterier og derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Ved spørgsmål og problemer, se s Første opladning og afladning af batterierne Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brug viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet gennem brug. Du skal være opmærksom på følgende: Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Der findes beskrivelser af de symboler og skrivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s Indstilling af dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt er nødvendige for at du f.eks. får vist det rigtige tidspunkt for indgående opkald, og for at du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Adressen til en tidsserver på internettet er gemt i telefonen. Dato og klokkeslæt overføres fra denne tidsserver, hvis basestationen har forbindelse til internettet, og synkroniseringen med tidsserveren er aktiveret (s. 135). Manuelle indstillinger overskrives. Hvis dato og klokkeslæt ikke er forhåndsindstillet, vises displaytasten Tid. 11

13 Første trin Manuel indstilling: Dato og klokkeslæt kan indstilles via menuen på et senere tidspunkt: Tryk på Tid, eller åbn menuen v Dato/tid. Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dag, måned, år med 8 cifre, f.eks. Q M Q QQN for Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M for kl Gem Tryk på displaytasten. Dato og klokkeslæt vises på håndsættets display i standbytilstand (s. 1). Opstilling af basestationen Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Sæt eller hæng basestationen på et centralt sted i lejligheden eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på væggen, finder du på s Du skal være opmærksom på følgende: Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Tilmelding af håndsættet til basestation Håndsættet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Oplysninger om, hvordan du tilmelder flere håndsæt til basestationen og ringer gratis internt, finder du fra s

14 Første trin Tilslutning af basestationen Basestationen skal tilsluttes fastnettet og internettet, før telefonen kan bruges til samtaler via fastnettet og via VoIP, se Billede Billede 1 Tilslutning af telefonen til fastnettet og internettet Udfør de følgende trin i den angivne rækkefølge: 1. Tilslut telefonledningen og strømkablet til basestationen. 2. Tilslut basestationen til telefonnettet og lysnettet. 3. Tilslut basestationen til routeren for at tilslutte basestationen til internettet (forbindelse via router og modem eller via router med integreret modem). 4. Tilslut pc en til routeren (valgfrit) oplysninger om udvidet konfiguration af basestationen (se s. 106). 13

15 Første trin 1. Tilslut telefonledningen og strømkablet til basestationen 1. Sæt telefonledningen i det nederste tilslutningsstik bag på basestationen. 2. Sæt strømkablet på strømforsyningen i det øverste tilslutningsstik bag på basestationen. 3. Læg begge ledninger i de dertil beregnede kabelkanaler. 2. Forbind basestationen med fastnettet og lysnettet Du skal være opmærksom på følgende: Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Korrekt telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Du kan nu telefonere via fastnettet, og andre kan komme i kontakt med dig via dit fastnetnummer! Telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse i indspilningstilstand (s. 62) Sæt telefonledningen i fastnetstikket. 2. Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. 14

16 Første trin 3. Tilslut basestationen til routeren (internettet) For at kunne oprette forbindelse til internettet skal du bruge en router, som er forbundet med internettet via et modem (kan være indbygget i routeren) Sæt et af stikkene på Ethernet-kablet i LAN-tilslutningsstikket på siden af basestationen. 2. Sæt det andet stik på Ethernet-kablet i et LAN-stik på routeren. Når kablet mellem telefonen og routeren er sat i, og routeren er tændt, lyser tasten foran på basestationen (paging-tast). Sådan foretager du indstillinger for VoIP-telefoni For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller mobilabonnenter, skal du have abonnement hos en VoIP-udbyder, som understøtter VoIP-standarden SIP. Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har fået oprettet mindst en VoIP-konto. De følgende indstillinger skal også foretages på telefonen, inden VoIP kan benyttes. Du får alle de nødvendige oplysninger af din VoIP-udbyder. Dit brugernavn hos VoIP-udbyderen, hvis denne kræver dette Dit logonnavn Din adgangskode hos VoIP-udbyderen Din VoIP-udbyders generelle indstillinger Forbindelsesassistenten hjælper dig med indstillingerne. Automatisk konfiguration: Hvis din udbyder understøtter automatisk konfiguration, får du en autokonfigurationskode fra udbyderen i stedet for tilmeldingsnavn og adgangskode. VoIP-konfigurationen med autokonfigurationskoden foretages via basestationens webkonfigurator (se s. 106 Oprettelse af forbindelse mellem pc og webkonfigurator og s. 113 Konfiguration af VoIP-forbindelse ) Du kan nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net (s. 34). 15

17 Første trin Start forbindelsesassistenten Forudsætning: Basestationen er tilsluttet til lysnettet og routeren. Routeren har forbindelse til internettet (s. 15). Tip: Lad VoIP være indstillet som standardforbindelse for din telefon (forhåndsindstillet ved levering, s. 101). Når forbindelsesassistenten er afsluttet, vil telefonen forsøge at oprette en direkte forbindelse til din VoIP-udbyders server. Hvis forbindelsen ikke kan etableres pga. forkerte/ ufuldstændige oplysninger, vises der en meddelelse (s. 18). Din telefon er indstillet til dynamisk tildeling af IP-adresse. For at routeren kan "genkende" telefonen, skal dynamisk tildeling af IP-adressen også være aktiveret i routeren, dvs. at routerens DHCP-server skal være aktiveret. Oplysninger om, hvordan du giver telefonen en fast IP-adresse, finder du på s Når batteriet i håndsættet er tilstrækkeligt opladet, blinker beskedtasten på håndsættet (ca. 20 minutter efter, at du har sat håndsættet i laderen). Tryk på beskedtasten for at starte forbindelsesassistenten. Du ser følgende visning: Ja Forbindelsesassist. Nej Start assistent til angiv. af VoIP forbindelsesdata? Ja Tryk på displaytasten for at starte forbindelsesassistenten. Indtast system-pin-koden (standard: "0000"), og tryk på OK. Hvis du trykker på Nej,skal du fortsætte som beskrevet under "Indtastning af navne i Gigaset.net-telefonbogen" på s. 17. Forbindelsesassistenten starter også automatisk, hvis du prøver at oprette en forbindelse via internettet, før du har foretaget de nødvendige indstillinger. Du kan også altid starte forbindelsesassistenten via menuen (s. 102). Overførsel af data fra VoIP-udbyderen Telefonen opretter forbindelse til Gigaset-serveren på internettet. Herfra kan du hente profiler med standardadgangsdata til de forskellige VoIPudbydere. Efter kort tid vises følgende meddelelse: Vælg land Germany England France Netherlands, the : : OK Vælg land (tryk op/ned med piletasten), og tryk på OK. Nu vises de VoIP-udbydere, som der findes en VoIP-profil for. Vælg din VoIP-udbyder, og tryk på OK. De nødvendige standardadgangsdata for din VoIP-udbyder overføres og gemmes på telefonen. Hvis din VoIP-udbyders data ikke kan hentes, skal du trykke to gange på displaytasten. Herefter kan du udføre de følgende trin i forbindelsesassistenten. De nødvendige indstillinger for din VoIPudbyder skal nu foretages ved hjælp af webkonfiguratoren (s. 113). Du får dataene fra din VoIP-udbyder. 16

18 Første trin Indtastning af brugerdata for din første VoIP-konto Indtast VoIP-brugerdata for din første VoIP-konto. Du får disse data fra din VoIPudbyder. Via webkonfiguratoren kan du senere oprette yderligere fem VoIP-konti (VoIP-numre) (s. 112). Nu kan der ringes til din telefon via op til syv forskellige telefonnumre (inklusive fastnetnummeret). Opkaldsnumrene kan tildeles som sende- og modtagenumre til de enkelte håndsæt, der er tilmeldt basestationen (s. 121). Brugernavn: Hvis din udbyder kræver det, skal du indtaste brugernavn og trykke på OK. Adgangskode: Indtast adgangskode, og tryk på OK. Password: Indtast password, og tryk på OK. Ved indtastning af VoIP-brugerdata skal du sørge for at skelne korrekt mellem store og små bogstaver. Ved indtastning af tekst bliver begyndelsesbogstavet automatisk stort. Hold tasten inde for at skifte mellem store/små bogstaver og talindtastning. Når alle nødvendige indtastninger er foretaget, vises meddelelsen "Forbindelsesdata komplet" i displayet. Derefter startes Gigaset.net-assistenten. Indtastning af navne i Gigaset.nettelefonbogen Via Gigaset.net kan du telefonere gratis over internettet med andre Gigaset.netbrugere uden at tegne abonnement hos en VoIP-udbyder og uden at foretage yderligere indstillinger. Du kan finde Gigaset.net-abonnenter via en navnesøgning i Gigaset.net-telefonbogen (s. 35). I håndsættets display vises følgende: Forbindelsesassist. Nej Vil du starte assistenten til Gigaset.net? Ja Ja Tryk på displaytasten. Indtast brugernavn til Gigaset.net: Angiv det navn, som du vil være opført under i Gigaset.net-telefonbogen, og tryk på OK. Navnet må højst være på 25 tegn. Der oprettes forbindelse til Gigaset.netserveren. Hvis det valgte navn allerede eksisterer, får du meddelelse herom, og bliver bedt om at vælge et andet navn. Hvis det lykkes at oprette et opslag i Gigaset.net-telefonbogen, vises meddelelsen "Brugernavnet er føjet til Gigaset.net!". Hvis oprettelsen mislykkes (f.eks. fordi telefonen ikke har forbindelse til internettet), vises der i et kort stykke tid en tilsvarende meddelelse (se s. 18). Du kan foretage oprettelsen senere ved hjælp af Gigaset.net-telefonbogen (se s. 36). 17

19 Første trin Afslutning af VoIP-indstillinger Når indtastningen er gennemført, vender håndsættet tilbage til displaytilstand. Hvis alle indstillinger er korrekte, og telefonen kan etablere forbindelse til VoIP-serveren, vises håndsættets interne navn (eksempel): Ð V INT :45? SMS Du kan nu ringe med din telefon via både fastnettet og internettet! Andre kan ringe op til dig både via dit fastnetnummer og dit VoIP-nummer! Bemærkninger: Routeren skal altid være forbundet med internettet, for at du kan kontaktes via internettet. Hvis du forsøger at ringe op via en VoIP-forbindelse, der ikke er korrekt konfigureret, vises den følgende statusmeddelelse på displayet: IP-konfigurationsfejl: xxx eller VoIP konfig.-fejl: xxx (xxx = VoIP-statuskode). Du finder de mulige statuskoder og deres betydning i appendikset på s Ingen forbindelse til internettet/ VoIP-serveren Hvis der efter afslutning af forbindelsesassistenten bliver vist en af følgende meddelelser i displayet i stedet for det interne navn, er der sket en fejl: Server ikke tilgængelig! SIP-registrering mislykkedes! I det følgende kan du finde mulige årsager og forholdsregler. Server ikke tilgængelig! Telefonen har ikke forbindelse til internettet. Kontroller kabelforbindelsen mellem basestationen og routeren (LED en på basestationen skal lyse) samt mellem router og internettilslutning. Kontroller, om telefonen er tilsluttet LAN-netværket. Eventuelt kan der ikke tildeles en dynamisk IP-adresse til telefonen eller Du har tildelt telefonen en fast IP-adresse, der allerede er tildelt en anden LAN-abonnent eller ikke hører til routerens adresseområde. Tryk på paging-tasten på basestationen. IP-adressen vises på håndsættets display. Tryk på opkaldstasten på håndsættet for at afslutte paging-opkaldet. Start webkonfiguratoren med IPadressen. Hvis der ikke kan etableres forbindelse, skal routerens indstillinger ændres (DHCP-server aktiveres), eller telefonens IP-adresse skal ændres. SIP-registrering mislykkedes! Dine personlige data til oprettelse hos VoIP-udbyderen er enten ufuldstændige eller indtastet forkert. Kontroller din indtastning af Brugernavn, Adgangskode og Password. Kontroller især for korrekt brug af store/små bogstaver. Åbn håndsættets menu: v Telefoni VoIP (indtast system-pin-koden) SIP-registrering (se s. 103) 18

20 Første trin VoIP-udbyderens serveradresse er endnu ikke angivet eller er angivet forkert. Start webkonfiguratoren. Åbn websiden Settings Telephony Connections. Klik på knappen Edit efter den første VoIP-forbindelse. Ret eventuelt serveradressen. Hvis Port Forwarding er aktiveret på din router for de porte, der er angivet som SIP-port (som standard 5600) og RTP-port (som standard 5004), er det en god ide at deaktivere DHCP og tildele telefonen en fast IP-adresse (ellers vil du muligvis ikke kunne høre din samtalepartner ved VoIP-opkald): Tildeling af IP-adresse via håndsættets menu:. v Base Lokalt netværk Eller: Tildeling af IP-adresse via webkonfiguratoren: Åbn websiden Settings IP Configuration. IP address type vælges. Vær opmærksom på, at IP-adressen og undernetmasken afhænger af routerens adresseområde. Derudover skal du angive standardgateway og DNS-server. Her skal du normalt angive routerens IP-adresse. Bælteclips og headsæt Med bælteclips og headsæt (ekstraudstyr) kan du nemt og bekvemt have håndsættet med dig rundt i huset og haven. Fastgørelse af bælteclips Øverst på håndsættet på højde med displayet er der på begge sider nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Tilslutningsstik for headsæt Du kan bl.a.tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet på adressen: 19

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere