50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse"

Transkript

1 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus 6 Falder medarbejderens interesse for at arbejde og uddanne sig med alderen? 6 Falder virksomhedens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Falder lederens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Inden for hvilke områder efterspørges efteruddannelse? 8 I hvilken form efterspørges efteruddannelse? 8 Hvordan opleves virksomhedernes seniorpolitik og holdninger? 9 Hvad efterspørger seniorer 50+ i deres arbejdsliv? 9 Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 2

3 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ FORORD I debatten om Danmark som videnssamfund, og om hvordan vi sikrer den mest konkurrencedygtige arbejdskraft, spiller den store gruppe af 50+ medarbejdere en væsentlig rolle. På den ene side arbejdes der for, at medarbejderne skal blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet og løbende opkvalificere sig, og på den anden side er der visse grupper i 50+, som føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. Et væsentligt element heri er den enkelte virksomheds seniorpolitik, som, når den fungerer bedst, sikrer, at såvel medarbejder som virksomhed får det optimale ud af de sidste 5-10 år på arbejdsmarkedet. For at forsøge at komme nærmere ind på, hvad 50+ medarbejderne reelt efterspørger af efteruddannelse, og hvilke holdninger de repræsenterer, har DIEU for første gang gennemført en spørgeundersøgelse blandt 50+ medarbejderne. Vi håber, at undersøgelsen kaster nyt lys over hele seniorproblematikken og inspirerer til at nye vinkler inddrages i debatten. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 3

4 KONKLUDERENDE RESUME Høj svarprocent Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer og er blevet besvaret af 237 personer - en svarprocent på 11 %. Svarpersonerne er 2/3 ledere inkl. projektledere og 1/3 specialister. Aktivitetsniveau i efteruddannelse Blandt de adspurgte er aktivitetsniveauet omkring efteruddannelse rimeligt højt, og der er kun en overraskende svag tendens til, at det aftager med alderen. Desuden er der udbredt tilfredshed med såvel kvantiteten som kvaliteten af den efteruddannelse, man deltager i. Det er først i gruppen af personer i tresserne, at der spores en reelt faldende interesse i efteruddannelse. Indtil da er ønsket at forblive aktiv på arbejdsmarkedet stærkt. Gruppen har en klar erkendelse af, at det forudsætter en løbende opkvalificering i form af kurser og efteruddannelse. Korte kurser og netværk 50+ medarbejderne synes overvejende at efterspørge efteruddannelse af kortere varighed og deltager også gerne i netværk. Når de tager afsted, er det oftest for at deltage i efteruddannelse inden for ledelse/lederudvikling og mere specifik faglig udvikling. Virksomhedernes interesse Når svarpersonerne vurderer deres virksomheds interesse for at bidrage til denne løbende opkvalificering, også af 50+, viser billedet, at den absolut er til stede. Det generelle indtryk er, at mange virksomheder reelt ikke betragter 50+ anderledes end andre medarbejder grupper, når det gælder efteruddannelse. Det samme billede tegner sig, når svarpersonerne bliver bedt om at vurdere graden af interesse fra deres umiddelbare leder. 50+ efterspørger stadig jobmotivationsfaktorer Når undersøgelsen sætter fokus på det mere generelle billede af seniorpolitik og den bredere vurdering af danske virksomheders interesse for at videreudvikle og udnytte gruppens kompetencer, bliver billedet lidt mere broget. Så selvom besvarerne selv synes rimeligt tilfredse med deres situation, er de mere skeptiske i forhold den måde, som danske virksomheder generelt håndterer 50+ medarbejdere. Der synes således en tendens til, at 50+ ikke i så høj grad som omverdenen betragter sig selv om en speciel gruppe med specielle behov, førend de runder de 60. Indtil da efterspørger de på lige fod med andre medarbejdere opfyldelse af de klassiske jobmotivationsfaktorer. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 4

5 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ I undersøgelsen af efteruddannelse 50+ går DIEU tæt på medarbejdere i aldersgruppen 50+ for at afdække sammenhænge mellem uddannelsesbehov og alder. Vi ser nærmere på den enkeltes krav, ønsker og holdning til egen situation og virksomhedernes evne til at imødekomme disse. Det gør vi dels, fordi at vi mener, der i hele debatten om den erfarne arbejdsstyrke, seniorpolitik og pensionsalder mangler 50+ medarbejdernes perspektiver, og dels fordi vi ønsker at finde ud af, hvordan det står til med den gruppe af 50+ medarbejdere, som DIEU har kontakt til. Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer, med en opfordring til at besvare spørgeskemaet direkte på hjemmesiden: Det valgte 237 personer at gøre hvilket giver en svarprocent på 11 %. HVEM ER SVARPERSONERNE? Populationen er trukket fra emnedatabasen i DIEU, og er valgt blandt eksisterende og potentielle kunder i både den offentlige og private sektor ud fra følgende kriterier: Medarbejdere og ledere i alderen over 50 år. Idet populationen er valgt fra emnebasen, er svarene sandsynligvis ikke repræsentative for alle typer af 50+ medarbejdere, for det må formodes, at der er tale om personer, som allerede deltager i, eller har interesse i efteruddannelse over gennemsnittet. 36 % af svarpersonerne har tidligere deltaget i DIEU kurser og 64 % har ikke. Svarene er indikative. De tegner et billede af 50+ medarbejdernes ønsker og behov. Gruppen af svarpersoner har oplyst deres alder, køn, anciennitet samt funktion i nuværende stilling. Alder Under % % % % Langt hovedparten af svarpersonerne fordeler sig, som ønsket, i aldersgrupperne fra 50 til 60+. Gruppen under 50 år, der udgør 12 %, er i alderen fra 45 år og opefter. Køn Kvinder 19 % Mænd 81 % Anciennitet Erfarne medarbejdere opfattes traditionelt som personer med lang anciennitet. Svarpersonerne i denne undersøgelse har dog for 70 % s vedkommende været kortere end 9 år i deres nuværende job. Funktion Blandt svarpersonerne er 2/3 ledere/projektledere. Den sidste 1/3 domineres af specialister. Leder med personaleansvar 35 % Leder uden personaleansvar 12 % Projektleder 19 % Specialist 25 % Administrativ medarbejder 5 % Projektmedarbejder 4 % Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 5

6 EFTERUDDANNELSESSTATUS Aktivitetsniveauet inden for efteruddannelse er rimeligt højt blandt de adspurgte, og der er kun en svag tendens til, at det aftager med alderen. Ydermere er der stor tilfredshed med omfanget og indholdet af den efteruddannelse, man deltager i. Svarpersonerne blev blandt andet spurgt om følgende: Deltager du på færre kurser/efteruddannelse nu end for 5 år siden 34 % Deltager du på samme mængde kurser/efteruddannelse nu som for 48 % 5 år siden Deltager du på flere kurser/efteruddannelse nu end for 5 15 % år siden Har ikke deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 3 % år Deltagelse i efteruddannelse Omtrent 2/3 af svarpersonerne deltager i en uændret eller større mængde af efteruddannelse og 15 % deltager på flere kurser/- efteruddannelse end for 5 år siden. Taget i betragtning af, at en del brancher har oplevet en økonomisk nedgang de seneste år, er det overraskende mange, der ikke oplever ændringer i forhold til deres efteruddannelse. Når det er sagt, er der stadigvæk 37 %, der enten deltager på færre eller slet ikke har deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 år. De fleste, nemlig 70 %, har inden for det sidste år deltaget på et kursus eller anden efteruddannelse. Undersøgelsen giver en formodning om, at svarpersonernes deltagelse i efteruddannelse generelt er på det niveau, de selv ønsker 80 % er meget tilfredse eller tilfredse med mængden af efteruddannelse, de deltager i. Hvilken form for efteruddannelse/kurser har de deltaget i? Her ser vi en tendens til, at der overvejende deltages i efteruddannelse inden for konkrete færdigheder og ikke ledelse og personlig udvikling. Tilfredshed med efteruddannelse Af svarpersonerne var hele 93 % tilfredse med det seneste kursus/efteruddannelse, de deltog på. Den flotte tilfredshedsgrad hænger måske sammen med, at det for 2/3 af svarpersonernes vedkommende var dem selv, der tog initiativet til kurset/efteruddannelsen. Som begrundelser for ikke at have deltaget i efteruddannelse nævnes hyppigst manglende økonomi i virksomheden og manglende tid. Hovedbegrundelsen for at deltage i efteruddannelse er, at det er nødvendigt at følge med. FALDER MEDARBEJDERENS INTERESSE FOR AT ARBEJDE OG UDDANNE SIG MED ALDEREN? Tendensen er, at gruppen 50+ ønsker at forblive aktive på arbejdsmarkedet, og at gruppen prioriterer kurser/efteruddannelser højt. Det er først i gruppen 60+, at interessen for at efteruddanne sig begynder at falde. Kun 2 % af de adspurgte ville holde op med at arbejde med det samme, hvis de havde muligheden. Hele 67 % ønsker at fortsætte med at arbejde nogle år endnu ikke overraskende er denne andel lige under 50 % for svarpersoner over 60 år. Andre arbejdsvilkår - Ca. 10 % af svarpersonerne op til 60 år ønsker at arbejde på nedsat tid. Efter 60 år stiger dette tal til 40 % alle i denne gruppe vil dog gerne fortsætte med at arbejde. Som et alternativ til nedsat tid ønsker 10 % af svarpersonerne et mindre stressende job. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at svarpersonerne ikke er en samlet gruppe, på vej ud af arbejdsmarkedet, men i høj grad ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Tendensen i denne undersøgelse peger i retning af, Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 6

7 at ønsket om at gå på pension er ved eller efter de 65 år. Så for personerne i undersøgelsen er ønsket om at lade sig pensionere absolut ikke højaktuelt, og i tråd hermed tegner sig et klart billede af, at man fortsat prioriterer sin efteruddannelse højt, da det for størstedelen af respondenterne har væsentlig betydning for at bevarer et godt arbejdsliv. 90 % svarer endda at deres efteruddannelse aldrig stopper. Prioritering af efteruddannelse Ønsket om fortsat efteruddannelse er således til stede. Spørgsmålet herefter er, hvor højt efteruddannelse prioriteres af den enkelte i forhold til for 5-10 år siden: Højere 18 % Lavere 21 % Uforandret 61 % Det vil sige gennemsnitligt er interessen for efteruddannelse uforandret. Ændres fokus til det fremadrettede, er der inden for gruppen 60+ op mod en fjerdedel, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse i løbet af de næste 2 år. Til sammenligning er det under 5 % i de andre aldersgrupper, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse inden for de næste to år. FALDER VIRKSOMHEDENS INTERESSE FOR MEDARBEJ- DERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Virksomhederne betragter ikke seniorerne anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse. Denne tendens understreges af, at virksomhederne i undersøgelsen er positivt interesserede i den merviden svarpersonerne bidrager med via kurser/efteruddannelse, og at denne viden efterfølgende bliver integreret i virksomheden I konsekvens af, at 50+ medarbejdere ikke behandles anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse, tilbyder virksomhederne typisk heller ikke efteruddannelse specielt rettet mod dem. FALDER LEDERENS INTERESSE FOR MEDARBEJDERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Interessen for at 50+ medarbejderen efteruddanner sig, er absolut til stede. Lederen tager selv initiativ til efteruddannelse Lederens interesse stemmer overens med virksomhedens positive holdning til efteruddannelse. Blandt svarpersonerne oplever 60 %, at lederen selv tager initiativ til videreuddannelse. Stilles dette resultat op imod, at hele 85 % oplever, at lederen er interesseret i at svarpersonen uddanner sig, peger det i retning af, at interessen absolut er til stede fra virksomhedens side, men at det ofte kræver at medarbejderen selv tager initiativ til at diskutere efteruddannelse. Ikke alene er lederen meget ofte interesseret i, at medarbejderen uddanner sig, men hele 86 % er også enige med deres leder, om hvilke faglige og personlige kompetencer, de skal udvikle. Ingen skræddersyet efteruddannelse til 50+ Svarene peger absolut i retning af, at virksomhederne er interesserede og villige til at imødekomme medarbejderens ønsker og krav om efteruddannelse. Hele 78 % af svarpersonerne vurderer, at de økonomiske ressourcer, der bliver afsat til kurser/efteruddannelse, er upåvirket af både medarbejderens alder og anciennitet. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 7

8 INDEN FOR HVILKE OMRÅDER EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Ledelse/lederudvikling og faglig udvikling er højest prioriteret, når medarbejdere 50+ vælger efteruddannelse. På arbejdsmarkedet bliver der på tværs af alder og funktionsområder løbende stillet krav om stadig udvikling og fornyelse. Det stiller krav til den enkelte om omstillingsvillighed/omstillingssøgning og efteruddannelse. Efteruddannelse er en naturlig del af hverdagen Således er det et must, at man skal være på omgangshøjde med de kompetencer, der efterspørges i markedet og at det er en fortløbende proces. Svarpersonerne i denne undersøgelse giver selv klart udtryk for, at det er en naturlig del af deres hverdag. De har et fortsat ønske om at efteruddanne sig. Svarpersonernes forventninger til efteruddannelse i løbet af de næste 2 år fremgår af nedenstående liste. Forventede kurser/efteruddannelse 1. Prioritet* Total ** Ledelse/lederudvikling 20 % 12 % Anden faglig udvikling 19 % 18 % IT 13 % 12 % Projektledelse 12 % 10 % Personlig udvikling og kommunikation 9 % 12 % Coaching 7 % 9 % Kvalitet 6 % 6 % Personlig effektivitet 4 % 6 % Anden personlig udvikling 3 % 7 % Forhandling og salg 2 % 4 % Præsentation og skriftig formidling 2 % 4 % * P.g.a. afrunding er sumtallet ikke lig 100 % **Total er når 2. og 3. prioritet inkluderes De uddannelsesområder, der primært efterspørges, er Ledelse/lederudvikling, Anden faglig udvikling, IT samt Projektledelse. Det er ikke muligt på baggrund af det eksisterende datamateriale, at be- eller afkræfte hvorvidt 50+ medarbejderne med alderen i højere grad efterspørger mere fagspecifikke kurser, eller om deres interesse mere går imod lederudvikling og personlige kompetencer. Deltager gerne med de yngre medarbejdere Svarpersonerne ser ikke sig selv som en særlig gruppe, når det gælder efteruddannelse. I undersøgelsen har kun 11 % af respondenterne svaret, at der er uddannelsesområder, hvor det er særligt relevant, at deltagerne er i samme aldersgruppe som dem selv. Af de 11 % specificerer størstedelen, at det enten er: kurser som bygger på erfaring, f.eks. ledelse for meget erfarne ledere kurser i personlig udvikling, hvor det f.eks. kan være rart, hvis deltagerne er samme sted i livsfaserne - derudover nævnes kurser i IT, mentorrollen og udslusning til pensionisttilværelsen enkelte gange. I denne sammenhæng er det interessant, at 30 % af svarpersonerne mener, at udbudet af kurser til medarbejdere 50+ er for lille, men alligevel generelt oplever, at de får deres efteruddannelses behov dækket. I HVILKEN FORM EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Faglige netværk er populære men foretrækkes ikke frem for kurser. Kurserne skal være korte. Medarbejderne 50+ efterspørger i høj grad efteruddannelse af kortere varighed. Det typiske forløb spænder fra gå-hjem-møder og temadage til kurser af max. 3 dages varighed. Tilsvarende 13 % overvejer kun at påbegynde en længerevarende uddannelse f.eks. en modulopbygget efteruddannelse. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 8

9 Videndeling på tværs af faggrænser Interessen samler sig i høj grad om kurser, hvor deltagerne har en varieret jobbaggrund og kommer fra forskellige virksomheder. 95 % af de adspurgte foretrækker også at der er en god variation i den aldersmæssige fordeling blandt de øvrige kursusdeltagere. Måske ikke overraskende efterspørges også mere tid til fordybelse og refleksion. HVORDAN OPLEVES VIRKSOM- HEDERNES SENIORPOLITIK OG HOLDNINGER? undersøgelsen. Det gælder når der f.eks. spørges til om danske virksomheder har for lidt fokus på seniorers værdi, deres kompetenceudvikling m.m. 50+ er kulturbærere Svarpersonernes egen vurdering er, at det ikke er vanskeligt at fastholde dem i jobbet, at de er vigtige kulturbærere, at de er forandringsvillige, og at det ikke er lønnen der er afgørende for, hvorvidt de fastholdes i jobbet. Samtidig er 90 % af svarpersonerne helt enige, enige eller både/og i at der i dag stilles større krav til seniorers efteruddannelse og kompetenceudvikling end for 5 år siden. Omtrent halvdelen af de virksomheder, som svarpersonerne er ansat i, har en nedskrevet seniorpolitik. Sådan fordeler svarerne sig på spørgsmålet: Har din virksomhed en nedskrevet seniorpolitik? Ja 48 % Nej 40 % Ved ikke 12 % Typisk omfattes man af seniorpolitikken fra det 55. år. Efteruddannelse med i seniorpolitik Knap halvdelen af svarpersonerne oplyser, at virksomhedens seniorpolitik omfatter efteruddannelse. Her ud over hersker der tvivl for 32 % af svarpersonerne om, hvorvidt den nedskrevne seniorpolitik specifikt omfatter efteruddannelse. For flertallet, nemlig 89 % er en årlig medarbejdersamtale indbefattet i seniorpolitikken. Kun 15 % er utilfredse eller meget utilfredse med virksomhedens egen seniorpolitik. Spørges der imidlertid til danske virksomheders generelle tilbud til seniorer, mener 25 %, at de ikke er gode. Så græsset er altså ikke altid grønnere andre steder. HVAD EFTERSPØRGER SENIORER 50+ I DERES ARBEJDSLIV? Jobmotivationsfaktorer Mundheldet, at gamle er unge, der er blevet ældre, synes også at gælde for 50+. De synes ikke at opfatte sig selv som en meget speciel gruppe, når det gælder ønsker og behov for kurser og efteruddannelse. Snarere synes de med alderen at sætte endnu mere fokus på, at de klassiske jobmotivationsfaktorer er opfyldt i det daglige: Frihed under ansvar Følelse af at være værdsat God balance mellem job og privatliv Indflydelse på egen arbejdssituation Udnyttelse af personens kompetencer m.m. Hvorimod det konkrete lønniveau i mindre grad synes at påvirke svarpersonernes adfærd, til trods for at der på dette område arbejdes med mange modeller fra det offentliges side for, at påvirke seniorernes adfærd. Med hensyn til efteruddannelse, synes der ikke at være en speciel sammenhæng mellem efterspørgsel og interesse på den ene side, og alder på den anden side, før medarbejderen er tæt på 60. For lidt fokus på seniorer i Danmark Den samme tendens med en mere negativ holdning, når der spørges til danske virksomheder i almindelighed, går igen andre steder i Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 9

10 Myten om 50+ Myterne om, at 50+ medarbejdere er stive, ikke så veluddannede som yngre medarbejdere osv. kan heller ikke bekræftes. En forklaring herpå kan være at andelen af en årgang der blev student voksede kraftigt i 70'erne, så det er uddannelsesmæssigt anderledes at være 50+ i dag, end det var for bare 10 år siden. Erfaringer er også at det ofte er de veluddannede der bliver ved at hælde på uddannelsesmæssigt. Andre undersøgelser tyder på, at de fleste mennesker arbejdsmæssigt topper lige i starten af 50'erne, men der er store individuelle forskelle. Spørgsmålet er derfor om, hvornår vi overhovedet kan operere med betegnelsen senior i arbejdsmæssigt perspektiv. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos

11 Hold dig orienteret Tilmeld dig vores to elektroniske nyhedsservices. Så behøver du ikke selv at være opsøgende. DIEU Nyhedsmail giver dig en gang om måneden interessante artikler om forskning og udviklingstendenser inden for ledelse, projektledelse og personlig og faglig udvikling af mennesker og virksomheder. DIEU Nyhedsmail har over abonnenter. DIEU Service giver dig relevant viden om nye og aktuelle kurser 10 gange om året. DIEU E- mail service har over abonnenter, og når du tilmelder dig, modtager du ikke længere breve postalt fra DIEU kun brochurer. Sådan tilmelder du dig Klik ind på og tilmeld dig vores elektroniske nyhedsservice. DIEU A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Te l Fax bruxelles: 114, Avenue Molière B-1190 Brussels Belgium Te l. +32 (0) Fax +32 (0) london: Adam House 7-10 Adam Street The Strand London WC2N 6AA United Kingdom Te l. +44 (0) Fax +44 (0) DIEU har i 1999 modtaget Th e Euro pean Quality Award i kategori en små og mellemstore virk somheder. DIEU blev kåre t som Danmark s beds te arb ej ds plads i DIEU er Danmark s fø re nde pri vate levera ndør af kurs er og konsulenty yd elser. DIEU er DS/ /E N ISO 9001:2000 certif fi cere t af Dansk Standard.

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Mannaz Projektlederundersøgelse 2011. Resultat af undersøgelsen. www.mannaz.com

Mannaz Projektlederundersøgelse 2011. Resultat af undersøgelsen. www.mannaz.com Mannaz Projektlederundersøgelse 2011 Resultat af undersøgelsen www.mannaz.com Mannaz Projektlederundersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af Projektlederundersøgelsen gennemført i juni 2011

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere