Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthuset årsrapport 2006 Side 1"

Transkript

1

2 INDHOLD INDLEDNING 2 Hvad er det, der virker? 3 Virksomheder skal være virksomheder 6 Årsrapport 11 Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 11 Overblik 13 Væksthusets resultater Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder 15 Køn og alder 18 Samarbejde med matchgruppe Korte forløb 21 Mentor 22 Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? 23 Projekter og ny viden 24 Spørg os! 25 Medarbejdere og bestyrelse 27

3 Det er ikke for sjov, men det er sjovt. Det er ikke en skolebænk, men det er lærerigt. Det er ikke en tidsbegrænset post. Det er ikke en hobby-beskæftigelse. Det er ikke idiotarbejde og tidsfordriv. Det er ikke som at stjæle slik fra børn. Det er ordinært, regulært arbejde, og man må STÅ TIDLIGT OP for at følge med... Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

4 VÆKSTHUSET > VIRKELIGHEDEN VIRKER Indledning Virkeligheden virker En af grundstenene i Væksthusets arbejde med ledige har siden 1992 været samarbejdet med private og offentlige virksomheder. I denne årsrapport gør vi et ekstra nummer ud af at beskrive, hvordan virksomheder indgår som praktikværter og eksperter i borgerens jobforløb i Væksthuset. For uden samarbejdet med virksomheder om træning, opkvalificering og rekruttering af ledige i matchgruppe 4 og 5, ville vi ikke kunne præsentere vores arbejde i løbet af 2006, som vi gør i denne årsrapport. Virksomhedernes bidrag er en af de vigtigste ingredienser i et succesfuldt forløb. Hvad virker ellers i Væksthuset? I årsrapporten kan du også læse om Væksthusets resultater for Beskrivelser af nogle af vores forløbstyper giver et indblik i vores øvrige grundsten i samarbejdet med de ledige, der måske ved første øjekast synes allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Endelig kan du læse om vores øvrige aktiviteter indenfor beskæftigelsesindsatsen: Projekter og formidling. Vi håber, at du vil bladre videre og læse vores version af, hvorfor vi godt tør sige, at vi gør det, der virker. En af grundene til at jeg vil tage praktikanter er, at jeg vil gøre en forskel. Jeg vil gerne hjælpe en person på vej. Det giver en følelse af at bidrage med noget. Det kan nogle gange være svært at bruge sin fritid på at hjælpe. Som praktikvært kan jeg gøre noget for andre mennesker, mens jeg er på arbejde. Væksthuset årsrapport 2006 Side 2

5 Det skal jeg lige se, før jeg tror det Væksthuset årsrapport 2006 Side 3

6 VÆKSTHUSET > HVAD ER DET DER VIRKER Spot på ressourcer Hvad er det, der virker? Væksthusets samarbejde med ledige borgere bygger på solide grundsten, som vi har udviklet, siden vi begyndte i Efter devisen: Hvis det ikke virker, så gør noget andet forsøger vi hele tiden at justere på vores samarbejde med borgeren. Vi udvikler nye tilgange, der kan bidrage til at bringe ledige i arbejde samtidig som vi ikke giver køb på vores grundlæggende tilgang til ledige: Alle skal have muligheden for at få et job. Uanset borgerens baggrund og komplekse problemstillinger. Skal vi beskrive essensen af Væksthusets arbejde 2006 ser det sådan ud: Fokus på arbejdsmarkedet fra første dag! Hvad skal du lave, når du skal på arbejdsmarkedet? Hvad skal der til, for at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig? Uanset hvor langt fra arbejdsmarkedet borgeren befinder sig, indleder vi altid et samarbejde med at snakke om borgerens fremtid på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med ledige fra de første små skridt mod arbejdsmarkedet til det sidste spring ud i et job. Individuelt samarbejde med borgeren I Væksthuset bliver alle forløb skræddersyet til den enkeltes ressourcer og jobmuligheder og altid i et tæt samspil mellem virksomheder og myndigheder. Borgeren står i centrum, og Væksthusets virksomhedskonsulenter koordinerer indsatsen mellem de forskellige aktører, der kan være involveret i borgerens forløb. Samarbejde med virksomheder Træning, opkvalificering eller rekruttering. Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder vi med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgernes i job. Og virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere. Væksthuset årsrapport 2006 Side 4

7 Spotlys på ressourcer og muligheder i fremtiden I Væksthuset interesserer vi os ikke for, hvorfor man er arbejdsløs, hvilke diagnoser man har, eller har haft, og hvilke andre problemer, der ligger på bunden af borgerens rygsæk. Borgerens personlige og faglige udfordringer bliver først interessante i det øjeblik, de står i vejen for et konkret jobønske. Parallelle forløb Man behøver ikke at være hverken ædru, have pletfri straffeattest eller tale flydende dansk for at starte et forløb i Væksthuset. Viser det sig, at borgerens misbrug, psykiske problemer eller andre problematikker ikke umiddelbart kan forenes med et konkret job, tilbyder vi samarbejde med borgeren om et parallelt forløb. Det erhvervsrettede samarbejde kan foregå samtidig med behandling, sprogtræning, kursusaktivitet eller andet. Vi samarbejder med uddannelsescentre, behandlingsinstitutioner, psykiatriske distriktscentre, køreskoler, sprogskoler og en række andre eksperter. Dokumentation og evaluering Væksthusets medarbejdere arbejder konstant med at gøre dokumentationen af borgerens forløb så præcis og nuanceret som muligt. Nøgleordene er: beskrivelse, løsninger og muligheder. Vi evaluerer løbende vores skriftlige dokumentationer om borgernes forløb. Ligesom vi også evaluerer vores arbejdsmetoder og samarbejdsformer. Viden og udvikling. Som en del af fondens formål arbejder Væksthuset løbende med at udvikle og forske i nye tiltag indenfor den specialiserede beskæftigelsesindsats i Danmark. Vi medfinansierer udviklende samarbejder med Jobcentre, Arbejdsmarkedsstyrelsen, virksomheder og andre interessenter. Oplæg, undervisning og formidling er en del af vores virke, hvor vi diskuterer og udvikler det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Væksthuset årsrapport 2006 Side 5

8 VÆKSTHUSET > VIRKSOMHEDER SKAL VÆRE VIRKSOMHEDER Virksomhedssamarbejde Virksomheder skal være virksomheder Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke faglige og sociale kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder Væksthuset med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Det er ikke Væksthusets konsulenter foran skrivebordet, der kan mene noget om borgerens kompetencer, træningsbehov eller muligheder for at komme i job. Først når borgeren møder dagligdagen på en arbejdsplads med kolleger og chefer, vil eksisterende og manglende kompetencer blive synlige for alle parter. Væksthusets konsulenter spørger og leder efter muligheder og løsninger. Vi indsamler, beskriver og dokumenterer borgerens kompetencer og træningsbehov. Og det holder vi os til, for det er nemlig dét, vi er bedst til. Det er virksomhedernes erfaringer og oplevelser med borgeren, der er grundlaget for vores beskrivelse og arbejde med borgerens potentialer. Det er deres opgave at tage imod og træne en praktikant. Og det er Væksthusets virksomhedskonsulent, der tager sig af det praktiske, papirarbejde og kontakt til myndigheder. Vi følger løbende op på samarbejdet mellem virksomhed og praktikant og sikrer, at praktikken bringer borgeren i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi laver dokumentation som jobcentermedarbejderen kan lægge til grund for vurdering af borgerens videre vej mod arbejdsmarkedet. Kort sagt: Vi dokumeterer. Myndigheden vurderer. På de følgende sider beskriver vi vores samarbejde med virksomhederne. Væksthuset årsrapport 2006 Side 6

9 Praktikker. Fra 1 time til 1 måned Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgeren i job. Virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere og dele ud af deres viden. Undervejs til jobbet kan borgeren være i en eller flere praktikker. I alle dele af Væksthusets samarbejde med ledige borgere, bestræber vi os på at bruge virksomhederne. Derfor arbejder vi med forskellige former for praktikker i løbet af borgerens forløb hos os: Snusepraktik (varighed: 1 time til 3 dage) Formål: at lære en branche lidt at kende at lære en jobfunktion at kende at lære en arbejdsplads at kende at prøve om det er noget for mig at opsøge en arbejdsplads måske for første gang? Træningspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at træne faglige kompetencer at træne sociale kompetencer at træne sproglige kompetencer at træne personlige kompetencer Afklaringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at afklare og beskrive borgerens kompetencer faglige, sociale, personlige, helbredsmæssige eller sproglige at indsamle dokumentation til jobcentermedarbejderens videre vurdering af match, fleks, pension, revalidering eller andet Rekrutteringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at sikre en kort oplæring af borgeren at integrere borgeren på arbejdspladsen til ordinær beskæftigelse Væksthuset årsrapport 2006 Side 7

10 Interne virksomheder Nogle borgere begynder deres vej mod arbejdsmarkedet i vores interne virksomheder, som professionelt løser en række serviceopgaver i forskellige brancher. Transporten leverer mad til pensionister, blomster for en blomsterbutik og varetager transport af handicappede mellem skole og hjem. Kantinen serverer dagligt frokost til omkring 30 mennesker. Udeholdet vedligeholder grønne områder i Københavnsområdet. Og snedkeriet laver forskellige produkter til forretninger og virksomheder. Rummelighed og pitstop I vores interne virksomheder træner borgeren grundlæggende arbejdslivs-kompetencer eller afprøver et bestemt fagområde i en kortere periode. Væksthusets medarbejdere i de interne virksomheder har deres faglige viden indenfor en bestemt branche. De fungerer som produktionsledere og chefer i deres virksomheder. Men derudover er de også udrustede med en metodisk redskabskasse, der tages i brug i deres trænende og opkvalificerende samarbejde med borgerne. Vi plejer at sige, at vores interne virksomheder kan tilbyde mere rummelighed end en almindelig virksomhed. Og ekstra rummelighed gør vores interne virksomheder til et godt startsted for nogle ledige. Eller et relevant pitstop mellem andre aktiviteter. Væksthuset årsrapport 2006 Side 8

11 Erfaring er jo noget, der kommer med... øhh erfaring! Væksthuset årsrapport 2006 Side 9

12 Væksthuset årsrapport 2006 Side 10 Joo vi har skam fleksible arbejdstider i mit firma... Vi møder, når jeg kommer, og har fri, når jeg går

13 Jeg har snakket med konsulenten i hvert fald hver 14. dag. Det betyder meget i sådan et praktik forløb. Hun har hele tiden fulgt op. Jeg har ikke haft brug for mere, men jeg har været klar over at jeg kunne ringe til enhver tid, hvis det blev nødvendigt. Praktikaftalen Alle vores praktikker er nøje tilrettelagt og aftalt mellem borger, virksomhed og konsulent. Det er en forudsætning for en vellykket praktik, at alle parter er klar over deres rolle i forløbet, og formålet med praktikken. Væksthusets konsulenter følger løbende op på praktikkerne. Enten ved besøg, telefonisk eller på mail, alt efter hvad der giver bedst mening i det konkrete samarbejde. Gennem opfølgningen sikrer vi, at praktikken har relevans og kvalitet i forhold til de opsatte mål og træningsaftaler, der er skrevet i praktikaftalen. Inden en praktik går i gang, vil de tre parter holde et møde, som munder ud i en skriftlig praktikaftale. Her aftales: Praktikkens varighed (timer, dage, uger) Den daglige og ugentlige arbejdstid Praktikantens arbejdsopgaver Praktikkens formål Konkrete træningsopgaver Dato for opfølgning (løbende, ugentligt, telefonisk, besøg eller andet) Særlige aftaler (hvis borgeren eksempelvis har andre aktiviteter parallelt med praktikken) I 2006 har Væksthuset i alt etableret: 690 praktikker i private og offentlige virksomheder 564 praktikker i interne virksomheder Praktikkerne har i 2006 varet mellem 1 time og 6 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 11

14 Vi er klar til at blive praktikvirksomhed igen. Samarbejde med virksomheder giver job Når vi ser på vores samarbejde med borgere i 2006, er vi ikke i tvivl om, at det er vores konsulenters samarbejde med virksomhederne om praktikker, der giver de bedste resultater. Bag tallene ligger mange individuelle historier, men samlet set tegner der sig et klart billede af, at praktikker virker, når opgaven er at bringe ledige fra matchgruppe 4 og 5 i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Resultat af forløb Intern praktik % Ekstern praktik % Antal forløb Forløbslængde Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse-revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling Sygemelding Udeblevet dage Skemaet viser sammenhængen mellem resultatet af forløbet i Væksthuset og procentdelen af den samlede tid i forløbet borgeren har brugt i enten intern eller ekstern praktik. Sidste kolonne viser den gennemsnitlige forløbslængde for borgere indenfor den givne resultatgruppe. 9 måneder svarer til 273 dage, 6 måneder til 182 dage og 3 måneder til 91 dage. Alle inklusive weekender. 268 borgere har afsluttet et forløb i Væksthuset i Heraf har 204 været i forskellige former for praktikker. 64 borgere har ikke været i praktik. Gennemsnitlig forløbslængde på alle afsluttede forløb i 2006 var 224 dage. Væksthuset årsrapport 2006 Side 12

15 Praktik... Jeg sagde jo, det virker!! Ha! Væksthuset årsrapport 2006 Side 13

16 ÅRSRAPPORT 2006 Væksthuset årsrapport 2006 Side 14

17 Hør godt efter! NU kommer det sjove Væksthuset årsrapport 2006 Side 15

18 VÆKSTHUSET > SAMARBEJDE MED MATCHGRUPPE 4 & 5 Hvad er en succes? Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 Det hele handler om at komme i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Men vi ved også, at vejen til job kan være lang for nogen. Derfor tæller vi mange små successer undervejs, så vi kan tegne et realistisk og nuanceret billede af, hvordan ledige i matchgruppe 4 og 5 kommer i job. Ordinært arbejde, heltid, deltid, fleksjob, job med løntilskud eller uddannelse. Også hvis du kun arbejder én time om dagen. Det tæller alt sammen som beskæftigelse. Men pointen med Væksthusets opgørelse af resultater for 2006 er også, at tallene ikke altid kan stå alene. Så forsvinder nemlig de mellemstationer, som borgeren også skal stoppe ved undervejs mod arbejdsmarkedet. Et forløb kan også have afklarende kvalitet. Eksempelvis kan vi samarbejde med en borger gennem et halvt år, hvor resultatet er, at borgeren har afprøvet sine jobmuligheder. Måske har borgeren endda haft to ansættelser eller tre praktikker i løbet af sit forløb, men afslutter alligevel sit samarbejde med Væksthuset uden at komme i job. Her kan succesen betragtes som en afklaring og resultere i en ny jobplan for borgeren. På de følgende sider beskriver vi, hvordan vi opgør vores resultater. Væksthuset årsrapport 2006 Side 16

19 Ordinært arbejde Borgeren afslutter sit forløb for at starte i ordinært arbejde (heltid eller deltid) og blive selvforsørgende. Job med løntilskud Borgeren afslutter sit forløb i med ansættelse i løntilskud. Fleksjob Borgeren afslutter sit forløb i Væksthuset med et fleksjob. Uddannelse Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på SU-finansieret uddannelse Uddannelse, revalidering Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på en uddannelse som led i en godkendt revalideringsplan. Nyt match Borgeren slutter i Væksthuset efter et forløb, hvor borgeren er opkvalificeret til job, men ikke har fundet jobbet. Forløbet er således grundlag for en ny matchvurdering fra match 4 eller 5 til eksempelvis match 2 eller 3. Ny jobplan Denne gruppe indeholder alle de borgere, som er på vej mod arbejdsmarkedet. De afslutter deres forløb i Væksthuset for at fortsætte deres aktive jobplan. Væksthuset bruger denne resultatangivelse til at tælle de succeser, som for mange ledige er afgørende og nødvendige skridt i retningen af et job. Det kan eksempelvis være: Borgeren afslutter et forløb, der har kvalificeret borgeren til at begynde i et mere relevant tilbud som led i jobplanen. Borgeren er gennem sit forløb blevet afklaret til et fleksjob, men fleksjobbet er endnu ikke bevilget. Jobcentermedarbejderen eller sagsbehandler vælger at afslutte borgerens forløb i Væksthuset for at starte afklaring eller ansøgning til pension. Borgeren overgår til forrevalidering hos en anden aktør. Endelig bruger vi denne resultatangivelse, hvis borgeren ikke ønsker at samarbejde med Væksthuset. Væksthuset årsrapport 2006 Side 17

20 Afsoning Borgeren afslutter sit forløb for at afsone, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling alkoholmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for alkoholmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling fysisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for fysiske udfordringer, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling psykisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for en psykisk eller psykiatrisk lidelse, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling stofmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at begynde i behandling for sit stofmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Sygemelding Borgeren afslutter sit forløb på grund af en sygemelding, der ikke giver mulighed for at fortsætte det erhvervsrettede samarbejde i et parallelt forløb. Bruges også ved dødsfald. Udeblevet Borgeren afslutter sit forløb, fordi han ikke længere møder til aftaler, og Væksthuset ikke kan få kontakt til borgeren. Det er altid jobcentermedarbejderen, der vurderer, om udeblivelse er årsag til, at borgeren slutter sit forløb. Friperiode Borgeren afslutter sit forløb for at holde ferie eller benytte ret til friperiode. Bruges også hvis borgeren går på barsel. Væksthuset årsrapport 2006 Side 18

21 Overblik Når vi på de følgende sider præsenterer Væksthusets resultater deles resultaterne op i to hovedgrupper: Klar til arbejdsmarkedet Tæller alle successer og skridt i retningen af arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Ordinært arbejde, job med løntilskud, fleksjob, uddannelse, uddannelse, uddannelserevalidering, nyt match og ny jobplan. Afbrudt og udeblevet Tæller alle de borgere, som af forskellige årsager har afsluttet deres forløb i Væksthuset uden synlig progression i forhold til at komme i job eller nærme sig arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Afsoning, behandling alkoholmisbrug, behandling fysisk, behandling psykisk, behandling stofmisbrug, sygemelding, udeblevet og friperiode. Disse resultater kan i nogle tilfælde også udgøre en afklaring af borgerens kompetencer. Hvis Væksthuset, trods længere tids forsøg på at etablere samarbejde ikke kan etablere hverken kontakt eller relation til borgeren, er det også en form for dokumentation, som Jobcentermedarbejderen kan bruge. Noget af det jeg jeg har lært er, at de mennesker som kommer ud i praktik, de VIL enormt gerne. Mange går måske med nogle tanker om, at det er nogle mennesker som ikke rigtig gider. Det har jeg ikke oplevet. Væksthuset årsrapport 2006 Side 19

22 Væksthuset årsrapport 2006 Side 20 Arbejde!? Det er der masser af. Bare ikke hos os

23 Væksthusets resultater 2006 I 2006 har Væksthuset samarbejdet med 399 borgere i matchgruppe 4 og 5 i længerevarende, erhvervsrettede forløb. Heraf har 268 borgere afsluttet deres erhvervsrettede forløb i Væksthuset i Det er de 268 borgere, vi på følgende sider opgør resultaterne for. Resultat Antal % Ordinært arbejde Flexjob 6 2 Job med løntilskud 7 3 Uddannelse 18 7 Uddannelse - revalidering 7 3 Nyt match 6 2 Ny jobplan Afsoning 6 2 Behandling - alkoholmisbrug 1 0 Behandling - fysisk 10 4 Behandling - psykisk 11 4 Behandling - stofmisbrug 6 2 Sygemelding 13 5 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 72 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 21

24 Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder Væksthuset har altid samarbejdet med de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Vi har opbygget særlige spidskompetencer i at samarbejde med: Ledige med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Ledige med psykiske lidelser Ledige med sociale udfordringer Ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Ledige nydanskere med sproglige eller kulturelle udfordringer På de følgende sider opgøres resultaterne for samarbejdet på de forskellige spidskompetenceområder. B40 - Væksthuset samarbejde med borgere med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Antal % Ordinært arbejde 2 7 Flexjob 1 4 Uddannelse - revalidering 2 7 Ny jobplan Behandling - psykisk 1 4 Behandling - stofmisbrug 1 4 Behandling - fysisk 1 4 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 59 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 22

25 B41 - Væksthusets samarbejde med ledige med psykiske eller psykiatriske udfordringer Antal % Ordinært arbejde 3 10 Flexjob 1 3 Job med løntilskud 2 7 Uddannelse 2 7 Uddannelse - revalidering 1 3 Ny jobplan Behandling - psykisk 5 17 Behandling - stofmisbrug 1 3 Udeblevet 3 10 Fri periode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 67 % B42 - Væksthusets samarbejde med ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Antal % Ordinært arbejde 8 27 Job med løntilskud 1 3 Uddannelse 4 13 Uddannelse -revalidering 1 3 Ny jobplan Afsoning 1 3 Behandling - fysisk 2 7 Behandling - psykisk 1 3 Behandling - stofmisbrug 2 7 Sygemelding 2 7 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 60 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 23

26 Væksthusets tilbud til borgere primært med psyko-sociale udfordringer Antal % Ordinært arbejde 7 16 Job med løntilskud 1 2 Uddannelse 8 18 Uddannelse - revalidering 2 4 Ny jobplan Behandling - fysisk 4 9 Behandling - psykisk 1 2 Behandling - stofmisbrug 1 2 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 78 % Væksthusets samarbejde med ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Antal % Ordinært arbejde Flexjob 4 4 Job med løntilskud 2 2 Uddannelse 3 3 Uddannelse - revalidering 1 1 Nyt match 5 5 Ny jobplan Afsoning 5 5 Behandling - alkoholmisbrug 1 1 Behandling - fysisk 3 3 Behandling - stofmisbrug 1 1 Sygemelding 4 4 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 77 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 24

27 AF - Væksthusets samarbejde med borgere, der er tilknyttet Arbejdsformidlingen/AF. Antal % Ordinært arbejde 6 24 Job med løntilskud 1 4 Uddannelse 1 4 Nyt match 1 4 Ny jobplan Behandling - psykisk 3 12 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 76 % Vi startede med et fælles projekt på lageret. Det er en god måde at nærme sig hinanden på. Efterhånden lavede hun også meget alene. Væksthuset årsrapport 2006 Side 25

28 Væksthuset årsrapport 2006 Side 26 Halloooo, sover du?

29 Køn og alder Resultater fordelt på køn Resultat Samlet Kvinder Mænd % Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse - revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling - alkoholmisbrug Behandling - fysisk Behandling - psykisk Behandling - stofmisbrug Sygemelding Udeblevet Friperiode Aldersfordeling Aldersgruppe Antal % % 72 % 22 % 78 % 30 % 70 % Mænd Klar til arbejdsmarkedet Samlet: Kvinder: Mænd: Kvinder Afbudt/behandling Klar til arbejdsmarkedet Afbudt/behandling Væksthuset årsrapport 2006 Side 27

30 Samarbejde med matchgruppe 1-3 I 2006 har vi også samarbejdet med ledige i matchgruppe 1-3. Disse har primært være borgere med anden etnisk baggrund. Gennem en aftale med Københavns kommunes Etniske enhed har Væksthuset samarbejdet med i alt 72 borgere. Som led i etableringen af nye jobcentre, overføres alle borgere i denne gruppe til andre tilbud ved årsskiftet. Således har vi ikke haft mulighed for at følge alle samarbejder til dørs. Antal % Ordinært arbejde Job med løntilskud 3 4 Uddannelse 8 11 Nyt match 1 1 Ny jobplan % 75 % Sygemelding Udeblevet Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling Sprogmentor Vi samarbejder med nydanskere på samme måde som vi samarbejder med andre ledige. Dog har vi i samarbejde med nogle sprogskoler og Københavns kommune udviklet et ekstra værktøj: Sprogmentoren Sprogmentoren tilknyttes de borgere, som har behov for at træne den del af det danske sprog, som de skal bruge i en bestemt praktik, eller jobfunktion. Sprogmentorens opgave er, i samarbejde med arbejdspladsen og borgeren at kortlægge og undervise i det sprogbrug, der er en forudsætning for at kunne varetage funktionen. En bageriekspedient skal eksempelvis træne navnene på alle de forskellige bagervarer. Hun skal træne almindelige fraser som ellers andet, fortsat god dag for at kunne betjene kunder og kommunikere som man gør i en bagerbutik. Erfaringerne fra brugen af sprogmentoren er, at det for nogle borgere er lige netop dét, der skal til for at arbejdsgiveren tilbyder ansættelse. Væksthuset årsrapport 2006 Side 28

31 Tal, tal, tal... det er lige til at gå i bro over Væksthuset årsrapport 2006 Side 29

32 Praktikanten forstår at stille de rigtige spørgsmål, så det også får os andre til at tænke over, hvorfor vi gør tingene, som vi gør. Hun ser noget andet, hun ser nogle arbejdsgange, som vi måske ind imellem burde drøfte noget mere. Korte afklarende forløb Væksthuset tilbyder også korte, afklarende forløb. Formålet er at undersøge og dokumentere borgerens jobønsker, kompetencer og muligheder. Forløbet varer i alt 3 uger, hvor borger og virksomhedskonsulent mødes 3 gange. Jobcentermedarbejderen kan som følge af Væksthusets dokumentation, tage en beslutning om, hvilket jobrettet tilbud borgeren skal have. Det rigtige tilbud? Gennem samtaler og mindre jobrettede aktiviteter som eksempelvis job- eller branchesøgning på Internettet indsamler Væksthuset dokumentation til jobcentermedarbejderen. Forløbet kan på den måde være med til at sikre, at borgeren modtager det rigtige tilbud, der kan bringe borgeren hurtigst muligt mod arbejdsmarkedet. I alt har vi i 2006 samarbejdet med 122 ledige om kortere, afklarende forløb. Omkring halvdelen fortsætter i Væksthuset i et længerevarende erhvervsrettet forløb. Den øvrige halvdel modtager for størstedelen andre tilbud fra jobcentermedarbejderen. Resultat Antal Behandling - psykisk 2 Behandling - stofmisbrug 1 Ny jobplan 49 Ny virksomhedskonsulent 1 Fortsætter i Væksthuset 64 Udeblevet Oversigten viser resultatopgørelser for kortere, afklarende samtaler for i alt 122 borger. Væksthuset årsrapport 2006 Side 30

33 Mentor Væksthuset har løbende arbejdet med at bruge mentorordninger som et led i at bringe ledige i job. I projektet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet undersøgte vi mentorsamarbejdet med ledige med psykiske lidelser. I samarbejdet med Københavns kommunes Etniske Enhed og forskellige sprogskoler, har vi arbejdet med en sprogmentor. En sprogmentor er en person, der i en periode træner lige netop den del af det danske sprog, som skal bruges i en bestemt jobfunktion. Mentorordning som fastholdelse Endelig arbejder vi med at bruge mentorordninger som en mulighed for at fastholde borgere, der har fået job eller er kommet i uddannelse. Væksthuset står til rådighed for borgeren og arbejdsgiver i opstartsperioden og følger løbende op på samarbejdet. Dette kan i mange tilfælde støtte både borger og arbejdsgiver og være med til at sikre, at borgeren ikke mister sit job igen pga misforståelser eller uklarheder i samarbejdet på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Vi har oplevet en stigning i brugen af mentormuligheder i I 2005 gennemførte Væksthuset 23 mentorforløb af en gennemsnitslængde på 130 dage, cirka 4 måneder. Resultaterne for 2006 ser således ud: I alt har vi samarbejdet med ledige i 74 mentorforløb Heraf er 41 mentorforløb etableret i forbindelse med et job 33 mentorforløb er etableret i forbindelse med uddannelse Mentorforløbene har en gennemsnitlig varighed på 132 dage, cirka 4 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 31

34 Væksthuset årsrapport 2006 Side 32 Jeg tager imod med åbne arme

35 VÆKSTHUSET > PROJEKTER OG NY VIDEN Metoder og tilgang Projekter og ny viden Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, der - udover at tilbyde erhvervsrettede forløb til ledige borgere - har til formål at bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Som en del af fondens formål arbejder vi derfor med at udvikle ny viden på beskæftigelsesområdet. Vores samarbejde med borgerne, redskaber, metoder og tilgange er hele tiden til diskussion. Vi evaluerer løbende vores arbejde internt i Væksthuset, og holder os orienterede om nye vinkler og metoder i det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Det betyder, at vi bruger korterevarende projekter, praksisforskning og formidlingsaktiviteter til at få ny viden og til at justere vores samarbejde med borgerne. Vi forsøger at udfordre hinanden til at stille spørgsmålstegn ved vores redskaber og metoder. Vi sætter pris på, at vores kolleger i Danmark og udlandet ved møder og konferencer udfordrer vores tilgang til arbejdet med ledige. På de følgende sider beskriver vi nogle af Væksthusets aktiviteter i Væksthuset årsrapport 2006 Side 33

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

INDHOLD. INDLEDNING Væksthuset i stikord Tema: Arbejde - hvad er meningen?

INDHOLD. INDLEDNING Væksthuset i stikord Tema: Arbejde - hvad er meningen? INDHOLD INDLEDNING Væksthuset i stikord Tema: Arbejde - hvad er meningen? ÅRSRAPPORT Hvad er et godt resultat? Matchgruppe 4 og 5 - Hvem er det? Resultater Praktikker Samarbejde med etniske kvinder Korte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

INDHOLD. 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper

INDHOLD. 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLD INDLEDNING 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper RESULTATER 8 Hvad er et godt resultat? 10 Resultatopgørelse Væksthuset 2009 11 Resultater Væksthuset i Roskilde 16 Resultater Væksthuset

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere