Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthuset årsrapport 2006 Side 1"

Transkript

1

2 INDHOLD INDLEDNING 2 Hvad er det, der virker? 3 Virksomheder skal være virksomheder 6 Årsrapport 11 Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 11 Overblik 13 Væksthusets resultater Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder 15 Køn og alder 18 Samarbejde med matchgruppe Korte forløb 21 Mentor 22 Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? 23 Projekter og ny viden 24 Spørg os! 25 Medarbejdere og bestyrelse 27

3 Det er ikke for sjov, men det er sjovt. Det er ikke en skolebænk, men det er lærerigt. Det er ikke en tidsbegrænset post. Det er ikke en hobby-beskæftigelse. Det er ikke idiotarbejde og tidsfordriv. Det er ikke som at stjæle slik fra børn. Det er ordinært, regulært arbejde, og man må STÅ TIDLIGT OP for at følge med... Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

4 VÆKSTHUSET > VIRKELIGHEDEN VIRKER Indledning Virkeligheden virker En af grundstenene i Væksthusets arbejde med ledige har siden 1992 været samarbejdet med private og offentlige virksomheder. I denne årsrapport gør vi et ekstra nummer ud af at beskrive, hvordan virksomheder indgår som praktikværter og eksperter i borgerens jobforløb i Væksthuset. For uden samarbejdet med virksomheder om træning, opkvalificering og rekruttering af ledige i matchgruppe 4 og 5, ville vi ikke kunne præsentere vores arbejde i løbet af 2006, som vi gør i denne årsrapport. Virksomhedernes bidrag er en af de vigtigste ingredienser i et succesfuldt forløb. Hvad virker ellers i Væksthuset? I årsrapporten kan du også læse om Væksthusets resultater for Beskrivelser af nogle af vores forløbstyper giver et indblik i vores øvrige grundsten i samarbejdet med de ledige, der måske ved første øjekast synes allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Endelig kan du læse om vores øvrige aktiviteter indenfor beskæftigelsesindsatsen: Projekter og formidling. Vi håber, at du vil bladre videre og læse vores version af, hvorfor vi godt tør sige, at vi gør det, der virker. En af grundene til at jeg vil tage praktikanter er, at jeg vil gøre en forskel. Jeg vil gerne hjælpe en person på vej. Det giver en følelse af at bidrage med noget. Det kan nogle gange være svært at bruge sin fritid på at hjælpe. Som praktikvært kan jeg gøre noget for andre mennesker, mens jeg er på arbejde. Væksthuset årsrapport 2006 Side 2

5 Det skal jeg lige se, før jeg tror det Væksthuset årsrapport 2006 Side 3

6 VÆKSTHUSET > HVAD ER DET DER VIRKER Spot på ressourcer Hvad er det, der virker? Væksthusets samarbejde med ledige borgere bygger på solide grundsten, som vi har udviklet, siden vi begyndte i Efter devisen: Hvis det ikke virker, så gør noget andet forsøger vi hele tiden at justere på vores samarbejde med borgeren. Vi udvikler nye tilgange, der kan bidrage til at bringe ledige i arbejde samtidig som vi ikke giver køb på vores grundlæggende tilgang til ledige: Alle skal have muligheden for at få et job. Uanset borgerens baggrund og komplekse problemstillinger. Skal vi beskrive essensen af Væksthusets arbejde 2006 ser det sådan ud: Fokus på arbejdsmarkedet fra første dag! Hvad skal du lave, når du skal på arbejdsmarkedet? Hvad skal der til, for at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig? Uanset hvor langt fra arbejdsmarkedet borgeren befinder sig, indleder vi altid et samarbejde med at snakke om borgerens fremtid på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med ledige fra de første små skridt mod arbejdsmarkedet til det sidste spring ud i et job. Individuelt samarbejde med borgeren I Væksthuset bliver alle forløb skræddersyet til den enkeltes ressourcer og jobmuligheder og altid i et tæt samspil mellem virksomheder og myndigheder. Borgeren står i centrum, og Væksthusets virksomhedskonsulenter koordinerer indsatsen mellem de forskellige aktører, der kan være involveret i borgerens forløb. Samarbejde med virksomheder Træning, opkvalificering eller rekruttering. Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder vi med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgernes i job. Og virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere. Væksthuset årsrapport 2006 Side 4

7 Spotlys på ressourcer og muligheder i fremtiden I Væksthuset interesserer vi os ikke for, hvorfor man er arbejdsløs, hvilke diagnoser man har, eller har haft, og hvilke andre problemer, der ligger på bunden af borgerens rygsæk. Borgerens personlige og faglige udfordringer bliver først interessante i det øjeblik, de står i vejen for et konkret jobønske. Parallelle forløb Man behøver ikke at være hverken ædru, have pletfri straffeattest eller tale flydende dansk for at starte et forløb i Væksthuset. Viser det sig, at borgerens misbrug, psykiske problemer eller andre problematikker ikke umiddelbart kan forenes med et konkret job, tilbyder vi samarbejde med borgeren om et parallelt forløb. Det erhvervsrettede samarbejde kan foregå samtidig med behandling, sprogtræning, kursusaktivitet eller andet. Vi samarbejder med uddannelsescentre, behandlingsinstitutioner, psykiatriske distriktscentre, køreskoler, sprogskoler og en række andre eksperter. Dokumentation og evaluering Væksthusets medarbejdere arbejder konstant med at gøre dokumentationen af borgerens forløb så præcis og nuanceret som muligt. Nøgleordene er: beskrivelse, løsninger og muligheder. Vi evaluerer løbende vores skriftlige dokumentationer om borgernes forløb. Ligesom vi også evaluerer vores arbejdsmetoder og samarbejdsformer. Viden og udvikling. Som en del af fondens formål arbejder Væksthuset løbende med at udvikle og forske i nye tiltag indenfor den specialiserede beskæftigelsesindsats i Danmark. Vi medfinansierer udviklende samarbejder med Jobcentre, Arbejdsmarkedsstyrelsen, virksomheder og andre interessenter. Oplæg, undervisning og formidling er en del af vores virke, hvor vi diskuterer og udvikler det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Væksthuset årsrapport 2006 Side 5

8 VÆKSTHUSET > VIRKSOMHEDER SKAL VÆRE VIRKSOMHEDER Virksomhedssamarbejde Virksomheder skal være virksomheder Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke faglige og sociale kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder Væksthuset med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Det er ikke Væksthusets konsulenter foran skrivebordet, der kan mene noget om borgerens kompetencer, træningsbehov eller muligheder for at komme i job. Først når borgeren møder dagligdagen på en arbejdsplads med kolleger og chefer, vil eksisterende og manglende kompetencer blive synlige for alle parter. Væksthusets konsulenter spørger og leder efter muligheder og løsninger. Vi indsamler, beskriver og dokumenterer borgerens kompetencer og træningsbehov. Og det holder vi os til, for det er nemlig dét, vi er bedst til. Det er virksomhedernes erfaringer og oplevelser med borgeren, der er grundlaget for vores beskrivelse og arbejde med borgerens potentialer. Det er deres opgave at tage imod og træne en praktikant. Og det er Væksthusets virksomhedskonsulent, der tager sig af det praktiske, papirarbejde og kontakt til myndigheder. Vi følger løbende op på samarbejdet mellem virksomhed og praktikant og sikrer, at praktikken bringer borgeren i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi laver dokumentation som jobcentermedarbejderen kan lægge til grund for vurdering af borgerens videre vej mod arbejdsmarkedet. Kort sagt: Vi dokumeterer. Myndigheden vurderer. På de følgende sider beskriver vi vores samarbejde med virksomhederne. Væksthuset årsrapport 2006 Side 6

9 Praktikker. Fra 1 time til 1 måned Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgeren i job. Virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere og dele ud af deres viden. Undervejs til jobbet kan borgeren være i en eller flere praktikker. I alle dele af Væksthusets samarbejde med ledige borgere, bestræber vi os på at bruge virksomhederne. Derfor arbejder vi med forskellige former for praktikker i løbet af borgerens forløb hos os: Snusepraktik (varighed: 1 time til 3 dage) Formål: at lære en branche lidt at kende at lære en jobfunktion at kende at lære en arbejdsplads at kende at prøve om det er noget for mig at opsøge en arbejdsplads måske for første gang? Træningspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at træne faglige kompetencer at træne sociale kompetencer at træne sproglige kompetencer at træne personlige kompetencer Afklaringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at afklare og beskrive borgerens kompetencer faglige, sociale, personlige, helbredsmæssige eller sproglige at indsamle dokumentation til jobcentermedarbejderens videre vurdering af match, fleks, pension, revalidering eller andet Rekrutteringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at sikre en kort oplæring af borgeren at integrere borgeren på arbejdspladsen til ordinær beskæftigelse Væksthuset årsrapport 2006 Side 7

10 Interne virksomheder Nogle borgere begynder deres vej mod arbejdsmarkedet i vores interne virksomheder, som professionelt løser en række serviceopgaver i forskellige brancher. Transporten leverer mad til pensionister, blomster for en blomsterbutik og varetager transport af handicappede mellem skole og hjem. Kantinen serverer dagligt frokost til omkring 30 mennesker. Udeholdet vedligeholder grønne områder i Københavnsområdet. Og snedkeriet laver forskellige produkter til forretninger og virksomheder. Rummelighed og pitstop I vores interne virksomheder træner borgeren grundlæggende arbejdslivs-kompetencer eller afprøver et bestemt fagområde i en kortere periode. Væksthusets medarbejdere i de interne virksomheder har deres faglige viden indenfor en bestemt branche. De fungerer som produktionsledere og chefer i deres virksomheder. Men derudover er de også udrustede med en metodisk redskabskasse, der tages i brug i deres trænende og opkvalificerende samarbejde med borgerne. Vi plejer at sige, at vores interne virksomheder kan tilbyde mere rummelighed end en almindelig virksomhed. Og ekstra rummelighed gør vores interne virksomheder til et godt startsted for nogle ledige. Eller et relevant pitstop mellem andre aktiviteter. Væksthuset årsrapport 2006 Side 8

11 Erfaring er jo noget, der kommer med... øhh erfaring! Væksthuset årsrapport 2006 Side 9

12 Væksthuset årsrapport 2006 Side 10 Joo vi har skam fleksible arbejdstider i mit firma... Vi møder, når jeg kommer, og har fri, når jeg går

13 Jeg har snakket med konsulenten i hvert fald hver 14. dag. Det betyder meget i sådan et praktik forløb. Hun har hele tiden fulgt op. Jeg har ikke haft brug for mere, men jeg har været klar over at jeg kunne ringe til enhver tid, hvis det blev nødvendigt. Praktikaftalen Alle vores praktikker er nøje tilrettelagt og aftalt mellem borger, virksomhed og konsulent. Det er en forudsætning for en vellykket praktik, at alle parter er klar over deres rolle i forløbet, og formålet med praktikken. Væksthusets konsulenter følger løbende op på praktikkerne. Enten ved besøg, telefonisk eller på mail, alt efter hvad der giver bedst mening i det konkrete samarbejde. Gennem opfølgningen sikrer vi, at praktikken har relevans og kvalitet i forhold til de opsatte mål og træningsaftaler, der er skrevet i praktikaftalen. Inden en praktik går i gang, vil de tre parter holde et møde, som munder ud i en skriftlig praktikaftale. Her aftales: Praktikkens varighed (timer, dage, uger) Den daglige og ugentlige arbejdstid Praktikantens arbejdsopgaver Praktikkens formål Konkrete træningsopgaver Dato for opfølgning (løbende, ugentligt, telefonisk, besøg eller andet) Særlige aftaler (hvis borgeren eksempelvis har andre aktiviteter parallelt med praktikken) I 2006 har Væksthuset i alt etableret: 690 praktikker i private og offentlige virksomheder 564 praktikker i interne virksomheder Praktikkerne har i 2006 varet mellem 1 time og 6 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 11

14 Vi er klar til at blive praktikvirksomhed igen. Samarbejde med virksomheder giver job Når vi ser på vores samarbejde med borgere i 2006, er vi ikke i tvivl om, at det er vores konsulenters samarbejde med virksomhederne om praktikker, der giver de bedste resultater. Bag tallene ligger mange individuelle historier, men samlet set tegner der sig et klart billede af, at praktikker virker, når opgaven er at bringe ledige fra matchgruppe 4 og 5 i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Resultat af forløb Intern praktik % Ekstern praktik % Antal forløb Forløbslængde Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse-revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling Sygemelding Udeblevet dage Skemaet viser sammenhængen mellem resultatet af forløbet i Væksthuset og procentdelen af den samlede tid i forløbet borgeren har brugt i enten intern eller ekstern praktik. Sidste kolonne viser den gennemsnitlige forløbslængde for borgere indenfor den givne resultatgruppe. 9 måneder svarer til 273 dage, 6 måneder til 182 dage og 3 måneder til 91 dage. Alle inklusive weekender. 268 borgere har afsluttet et forløb i Væksthuset i Heraf har 204 været i forskellige former for praktikker. 64 borgere har ikke været i praktik. Gennemsnitlig forløbslængde på alle afsluttede forløb i 2006 var 224 dage. Væksthuset årsrapport 2006 Side 12

15 Praktik... Jeg sagde jo, det virker!! Ha! Væksthuset årsrapport 2006 Side 13

16 ÅRSRAPPORT 2006 Væksthuset årsrapport 2006 Side 14

17 Hør godt efter! NU kommer det sjove Væksthuset årsrapport 2006 Side 15

18 VÆKSTHUSET > SAMARBEJDE MED MATCHGRUPPE 4 & 5 Hvad er en succes? Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 Det hele handler om at komme i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Men vi ved også, at vejen til job kan være lang for nogen. Derfor tæller vi mange små successer undervejs, så vi kan tegne et realistisk og nuanceret billede af, hvordan ledige i matchgruppe 4 og 5 kommer i job. Ordinært arbejde, heltid, deltid, fleksjob, job med løntilskud eller uddannelse. Også hvis du kun arbejder én time om dagen. Det tæller alt sammen som beskæftigelse. Men pointen med Væksthusets opgørelse af resultater for 2006 er også, at tallene ikke altid kan stå alene. Så forsvinder nemlig de mellemstationer, som borgeren også skal stoppe ved undervejs mod arbejdsmarkedet. Et forløb kan også have afklarende kvalitet. Eksempelvis kan vi samarbejde med en borger gennem et halvt år, hvor resultatet er, at borgeren har afprøvet sine jobmuligheder. Måske har borgeren endda haft to ansættelser eller tre praktikker i løbet af sit forløb, men afslutter alligevel sit samarbejde med Væksthuset uden at komme i job. Her kan succesen betragtes som en afklaring og resultere i en ny jobplan for borgeren. På de følgende sider beskriver vi, hvordan vi opgør vores resultater. Væksthuset årsrapport 2006 Side 16

19 Ordinært arbejde Borgeren afslutter sit forløb for at starte i ordinært arbejde (heltid eller deltid) og blive selvforsørgende. Job med løntilskud Borgeren afslutter sit forløb i med ansættelse i løntilskud. Fleksjob Borgeren afslutter sit forløb i Væksthuset med et fleksjob. Uddannelse Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på SU-finansieret uddannelse Uddannelse, revalidering Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på en uddannelse som led i en godkendt revalideringsplan. Nyt match Borgeren slutter i Væksthuset efter et forløb, hvor borgeren er opkvalificeret til job, men ikke har fundet jobbet. Forløbet er således grundlag for en ny matchvurdering fra match 4 eller 5 til eksempelvis match 2 eller 3. Ny jobplan Denne gruppe indeholder alle de borgere, som er på vej mod arbejdsmarkedet. De afslutter deres forløb i Væksthuset for at fortsætte deres aktive jobplan. Væksthuset bruger denne resultatangivelse til at tælle de succeser, som for mange ledige er afgørende og nødvendige skridt i retningen af et job. Det kan eksempelvis være: Borgeren afslutter et forløb, der har kvalificeret borgeren til at begynde i et mere relevant tilbud som led i jobplanen. Borgeren er gennem sit forløb blevet afklaret til et fleksjob, men fleksjobbet er endnu ikke bevilget. Jobcentermedarbejderen eller sagsbehandler vælger at afslutte borgerens forløb i Væksthuset for at starte afklaring eller ansøgning til pension. Borgeren overgår til forrevalidering hos en anden aktør. Endelig bruger vi denne resultatangivelse, hvis borgeren ikke ønsker at samarbejde med Væksthuset. Væksthuset årsrapport 2006 Side 17

20 Afsoning Borgeren afslutter sit forløb for at afsone, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling alkoholmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for alkoholmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling fysisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for fysiske udfordringer, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling psykisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for en psykisk eller psykiatrisk lidelse, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling stofmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at begynde i behandling for sit stofmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Sygemelding Borgeren afslutter sit forløb på grund af en sygemelding, der ikke giver mulighed for at fortsætte det erhvervsrettede samarbejde i et parallelt forløb. Bruges også ved dødsfald. Udeblevet Borgeren afslutter sit forløb, fordi han ikke længere møder til aftaler, og Væksthuset ikke kan få kontakt til borgeren. Det er altid jobcentermedarbejderen, der vurderer, om udeblivelse er årsag til, at borgeren slutter sit forløb. Friperiode Borgeren afslutter sit forløb for at holde ferie eller benytte ret til friperiode. Bruges også hvis borgeren går på barsel. Væksthuset årsrapport 2006 Side 18

21 Overblik Når vi på de følgende sider præsenterer Væksthusets resultater deles resultaterne op i to hovedgrupper: Klar til arbejdsmarkedet Tæller alle successer og skridt i retningen af arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Ordinært arbejde, job med løntilskud, fleksjob, uddannelse, uddannelse, uddannelserevalidering, nyt match og ny jobplan. Afbrudt og udeblevet Tæller alle de borgere, som af forskellige årsager har afsluttet deres forløb i Væksthuset uden synlig progression i forhold til at komme i job eller nærme sig arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Afsoning, behandling alkoholmisbrug, behandling fysisk, behandling psykisk, behandling stofmisbrug, sygemelding, udeblevet og friperiode. Disse resultater kan i nogle tilfælde også udgøre en afklaring af borgerens kompetencer. Hvis Væksthuset, trods længere tids forsøg på at etablere samarbejde ikke kan etablere hverken kontakt eller relation til borgeren, er det også en form for dokumentation, som Jobcentermedarbejderen kan bruge. Noget af det jeg jeg har lært er, at de mennesker som kommer ud i praktik, de VIL enormt gerne. Mange går måske med nogle tanker om, at det er nogle mennesker som ikke rigtig gider. Det har jeg ikke oplevet. Væksthuset årsrapport 2006 Side 19

22 Væksthuset årsrapport 2006 Side 20 Arbejde!? Det er der masser af. Bare ikke hos os

23 Væksthusets resultater 2006 I 2006 har Væksthuset samarbejdet med 399 borgere i matchgruppe 4 og 5 i længerevarende, erhvervsrettede forløb. Heraf har 268 borgere afsluttet deres erhvervsrettede forløb i Væksthuset i Det er de 268 borgere, vi på følgende sider opgør resultaterne for. Resultat Antal % Ordinært arbejde Flexjob 6 2 Job med løntilskud 7 3 Uddannelse 18 7 Uddannelse - revalidering 7 3 Nyt match 6 2 Ny jobplan Afsoning 6 2 Behandling - alkoholmisbrug 1 0 Behandling - fysisk 10 4 Behandling - psykisk 11 4 Behandling - stofmisbrug 6 2 Sygemelding 13 5 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 72 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 21

24 Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder Væksthuset har altid samarbejdet med de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Vi har opbygget særlige spidskompetencer i at samarbejde med: Ledige med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Ledige med psykiske lidelser Ledige med sociale udfordringer Ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Ledige nydanskere med sproglige eller kulturelle udfordringer På de følgende sider opgøres resultaterne for samarbejdet på de forskellige spidskompetenceområder. B40 - Væksthuset samarbejde med borgere med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Antal % Ordinært arbejde 2 7 Flexjob 1 4 Uddannelse - revalidering 2 7 Ny jobplan Behandling - psykisk 1 4 Behandling - stofmisbrug 1 4 Behandling - fysisk 1 4 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 59 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 22

25 B41 - Væksthusets samarbejde med ledige med psykiske eller psykiatriske udfordringer Antal % Ordinært arbejde 3 10 Flexjob 1 3 Job med løntilskud 2 7 Uddannelse 2 7 Uddannelse - revalidering 1 3 Ny jobplan Behandling - psykisk 5 17 Behandling - stofmisbrug 1 3 Udeblevet 3 10 Fri periode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 67 % B42 - Væksthusets samarbejde med ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Antal % Ordinært arbejde 8 27 Job med løntilskud 1 3 Uddannelse 4 13 Uddannelse -revalidering 1 3 Ny jobplan Afsoning 1 3 Behandling - fysisk 2 7 Behandling - psykisk 1 3 Behandling - stofmisbrug 2 7 Sygemelding 2 7 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 60 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 23

26 Væksthusets tilbud til borgere primært med psyko-sociale udfordringer Antal % Ordinært arbejde 7 16 Job med løntilskud 1 2 Uddannelse 8 18 Uddannelse - revalidering 2 4 Ny jobplan Behandling - fysisk 4 9 Behandling - psykisk 1 2 Behandling - stofmisbrug 1 2 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 78 % Væksthusets samarbejde med ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Antal % Ordinært arbejde Flexjob 4 4 Job med løntilskud 2 2 Uddannelse 3 3 Uddannelse - revalidering 1 1 Nyt match 5 5 Ny jobplan Afsoning 5 5 Behandling - alkoholmisbrug 1 1 Behandling - fysisk 3 3 Behandling - stofmisbrug 1 1 Sygemelding 4 4 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 77 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 24

27 AF - Væksthusets samarbejde med borgere, der er tilknyttet Arbejdsformidlingen/AF. Antal % Ordinært arbejde 6 24 Job med løntilskud 1 4 Uddannelse 1 4 Nyt match 1 4 Ny jobplan Behandling - psykisk 3 12 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 76 % Vi startede med et fælles projekt på lageret. Det er en god måde at nærme sig hinanden på. Efterhånden lavede hun også meget alene. Væksthuset årsrapport 2006 Side 25

28 Væksthuset årsrapport 2006 Side 26 Halloooo, sover du?

29 Køn og alder Resultater fordelt på køn Resultat Samlet Kvinder Mænd % Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse - revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling - alkoholmisbrug Behandling - fysisk Behandling - psykisk Behandling - stofmisbrug Sygemelding Udeblevet Friperiode Aldersfordeling Aldersgruppe Antal % % 72 % 22 % 78 % 30 % 70 % Mænd Klar til arbejdsmarkedet Samlet: Kvinder: Mænd: Kvinder Afbudt/behandling Klar til arbejdsmarkedet Afbudt/behandling Væksthuset årsrapport 2006 Side 27

30 Samarbejde med matchgruppe 1-3 I 2006 har vi også samarbejdet med ledige i matchgruppe 1-3. Disse har primært være borgere med anden etnisk baggrund. Gennem en aftale med Københavns kommunes Etniske enhed har Væksthuset samarbejdet med i alt 72 borgere. Som led i etableringen af nye jobcentre, overføres alle borgere i denne gruppe til andre tilbud ved årsskiftet. Således har vi ikke haft mulighed for at følge alle samarbejder til dørs. Antal % Ordinært arbejde Job med løntilskud 3 4 Uddannelse 8 11 Nyt match 1 1 Ny jobplan % 75 % Sygemelding Udeblevet Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling Sprogmentor Vi samarbejder med nydanskere på samme måde som vi samarbejder med andre ledige. Dog har vi i samarbejde med nogle sprogskoler og Københavns kommune udviklet et ekstra værktøj: Sprogmentoren Sprogmentoren tilknyttes de borgere, som har behov for at træne den del af det danske sprog, som de skal bruge i en bestemt praktik, eller jobfunktion. Sprogmentorens opgave er, i samarbejde med arbejdspladsen og borgeren at kortlægge og undervise i det sprogbrug, der er en forudsætning for at kunne varetage funktionen. En bageriekspedient skal eksempelvis træne navnene på alle de forskellige bagervarer. Hun skal træne almindelige fraser som ellers andet, fortsat god dag for at kunne betjene kunder og kommunikere som man gør i en bagerbutik. Erfaringerne fra brugen af sprogmentoren er, at det for nogle borgere er lige netop dét, der skal til for at arbejdsgiveren tilbyder ansættelse. Væksthuset årsrapport 2006 Side 28

31 Tal, tal, tal... det er lige til at gå i bro over Væksthuset årsrapport 2006 Side 29

32 Praktikanten forstår at stille de rigtige spørgsmål, så det også får os andre til at tænke over, hvorfor vi gør tingene, som vi gør. Hun ser noget andet, hun ser nogle arbejdsgange, som vi måske ind imellem burde drøfte noget mere. Korte afklarende forløb Væksthuset tilbyder også korte, afklarende forløb. Formålet er at undersøge og dokumentere borgerens jobønsker, kompetencer og muligheder. Forløbet varer i alt 3 uger, hvor borger og virksomhedskonsulent mødes 3 gange. Jobcentermedarbejderen kan som følge af Væksthusets dokumentation, tage en beslutning om, hvilket jobrettet tilbud borgeren skal have. Det rigtige tilbud? Gennem samtaler og mindre jobrettede aktiviteter som eksempelvis job- eller branchesøgning på Internettet indsamler Væksthuset dokumentation til jobcentermedarbejderen. Forløbet kan på den måde være med til at sikre, at borgeren modtager det rigtige tilbud, der kan bringe borgeren hurtigst muligt mod arbejdsmarkedet. I alt har vi i 2006 samarbejdet med 122 ledige om kortere, afklarende forløb. Omkring halvdelen fortsætter i Væksthuset i et længerevarende erhvervsrettet forløb. Den øvrige halvdel modtager for størstedelen andre tilbud fra jobcentermedarbejderen. Resultat Antal Behandling - psykisk 2 Behandling - stofmisbrug 1 Ny jobplan 49 Ny virksomhedskonsulent 1 Fortsætter i Væksthuset 64 Udeblevet Oversigten viser resultatopgørelser for kortere, afklarende samtaler for i alt 122 borger. Væksthuset årsrapport 2006 Side 30

33 Mentor Væksthuset har løbende arbejdet med at bruge mentorordninger som et led i at bringe ledige i job. I projektet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet undersøgte vi mentorsamarbejdet med ledige med psykiske lidelser. I samarbejdet med Københavns kommunes Etniske Enhed og forskellige sprogskoler, har vi arbejdet med en sprogmentor. En sprogmentor er en person, der i en periode træner lige netop den del af det danske sprog, som skal bruges i en bestemt jobfunktion. Mentorordning som fastholdelse Endelig arbejder vi med at bruge mentorordninger som en mulighed for at fastholde borgere, der har fået job eller er kommet i uddannelse. Væksthuset står til rådighed for borgeren og arbejdsgiver i opstartsperioden og følger løbende op på samarbejdet. Dette kan i mange tilfælde støtte både borger og arbejdsgiver og være med til at sikre, at borgeren ikke mister sit job igen pga misforståelser eller uklarheder i samarbejdet på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Vi har oplevet en stigning i brugen af mentormuligheder i I 2005 gennemførte Væksthuset 23 mentorforløb af en gennemsnitslængde på 130 dage, cirka 4 måneder. Resultaterne for 2006 ser således ud: I alt har vi samarbejdet med ledige i 74 mentorforløb Heraf er 41 mentorforløb etableret i forbindelse med et job 33 mentorforløb er etableret i forbindelse med uddannelse Mentorforløbene har en gennemsnitlig varighed på 132 dage, cirka 4 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 31

34 Væksthuset årsrapport 2006 Side 32 Jeg tager imod med åbne arme

35 VÆKSTHUSET > PROJEKTER OG NY VIDEN Metoder og tilgang Projekter og ny viden Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, der - udover at tilbyde erhvervsrettede forløb til ledige borgere - har til formål at bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Som en del af fondens formål arbejder vi derfor med at udvikle ny viden på beskæftigelsesområdet. Vores samarbejde med borgerne, redskaber, metoder og tilgange er hele tiden til diskussion. Vi evaluerer løbende vores arbejde internt i Væksthuset, og holder os orienterede om nye vinkler og metoder i det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Det betyder, at vi bruger korterevarende projekter, praksisforskning og formidlingsaktiviteter til at få ny viden og til at justere vores samarbejde med borgerne. Vi forsøger at udfordre hinanden til at stille spørgsmålstegn ved vores redskaber og metoder. Vi sætter pris på, at vores kolleger i Danmark og udlandet ved møder og konferencer udfordrer vores tilgang til arbejdet med ledige. På de følgende sider beskriver vi nogle af Væksthusets aktiviteter i Væksthuset årsrapport 2006 Side 33

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

INDHOLD. 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper

INDHOLD. 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLD INDLEDNING 3 Hvem er Væksthuset? 5 Målgrupper RESULTATER 8 Hvad er et godt resultat? 10 Resultatopgørelse Væksthuset 2009 11 Resultater Væksthuset i Roskilde 16 Resultater Væksthuset

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere