Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthuset årsrapport 2006 Side 1"

Transkript

1

2 INDHOLD INDLEDNING 2 Hvad er det, der virker? 3 Virksomheder skal være virksomheder 6 Årsrapport 11 Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 11 Overblik 13 Væksthusets resultater Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder 15 Køn og alder 18 Samarbejde med matchgruppe Korte forløb 21 Mentor 22 Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? 23 Projekter og ny viden 24 Spørg os! 25 Medarbejdere og bestyrelse 27

3 Det er ikke for sjov, men det er sjovt. Det er ikke en skolebænk, men det er lærerigt. Det er ikke en tidsbegrænset post. Det er ikke en hobby-beskæftigelse. Det er ikke idiotarbejde og tidsfordriv. Det er ikke som at stjæle slik fra børn. Det er ordinært, regulært arbejde, og man må STÅ TIDLIGT OP for at følge med... Væksthuset årsrapport 2006 Side 1

4 VÆKSTHUSET > VIRKELIGHEDEN VIRKER Indledning Virkeligheden virker En af grundstenene i Væksthusets arbejde med ledige har siden 1992 været samarbejdet med private og offentlige virksomheder. I denne årsrapport gør vi et ekstra nummer ud af at beskrive, hvordan virksomheder indgår som praktikværter og eksperter i borgerens jobforløb i Væksthuset. For uden samarbejdet med virksomheder om træning, opkvalificering og rekruttering af ledige i matchgruppe 4 og 5, ville vi ikke kunne præsentere vores arbejde i løbet af 2006, som vi gør i denne årsrapport. Virksomhedernes bidrag er en af de vigtigste ingredienser i et succesfuldt forløb. Hvad virker ellers i Væksthuset? I årsrapporten kan du også læse om Væksthusets resultater for Beskrivelser af nogle af vores forløbstyper giver et indblik i vores øvrige grundsten i samarbejdet med de ledige, der måske ved første øjekast synes allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Endelig kan du læse om vores øvrige aktiviteter indenfor beskæftigelsesindsatsen: Projekter og formidling. Vi håber, at du vil bladre videre og læse vores version af, hvorfor vi godt tør sige, at vi gør det, der virker. En af grundene til at jeg vil tage praktikanter er, at jeg vil gøre en forskel. Jeg vil gerne hjælpe en person på vej. Det giver en følelse af at bidrage med noget. Det kan nogle gange være svært at bruge sin fritid på at hjælpe. Som praktikvært kan jeg gøre noget for andre mennesker, mens jeg er på arbejde. Væksthuset årsrapport 2006 Side 2

5 Det skal jeg lige se, før jeg tror det Væksthuset årsrapport 2006 Side 3

6 VÆKSTHUSET > HVAD ER DET DER VIRKER Spot på ressourcer Hvad er det, der virker? Væksthusets samarbejde med ledige borgere bygger på solide grundsten, som vi har udviklet, siden vi begyndte i Efter devisen: Hvis det ikke virker, så gør noget andet forsøger vi hele tiden at justere på vores samarbejde med borgeren. Vi udvikler nye tilgange, der kan bidrage til at bringe ledige i arbejde samtidig som vi ikke giver køb på vores grundlæggende tilgang til ledige: Alle skal have muligheden for at få et job. Uanset borgerens baggrund og komplekse problemstillinger. Skal vi beskrive essensen af Væksthusets arbejde 2006 ser det sådan ud: Fokus på arbejdsmarkedet fra første dag! Hvad skal du lave, når du skal på arbejdsmarkedet? Hvad skal der til, for at du kan få det arbejdsliv, du ønsker dig? Uanset hvor langt fra arbejdsmarkedet borgeren befinder sig, indleder vi altid et samarbejde med at snakke om borgerens fremtid på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med ledige fra de første små skridt mod arbejdsmarkedet til det sidste spring ud i et job. Individuelt samarbejde med borgeren I Væksthuset bliver alle forløb skræddersyet til den enkeltes ressourcer og jobmuligheder og altid i et tæt samspil mellem virksomheder og myndigheder. Borgeren står i centrum, og Væksthusets virksomhedskonsulenter koordinerer indsatsen mellem de forskellige aktører, der kan være involveret i borgerens forløb. Samarbejde med virksomheder Træning, opkvalificering eller rekruttering. Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder vi med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgernes i job. Og virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere. Væksthuset årsrapport 2006 Side 4

7 Spotlys på ressourcer og muligheder i fremtiden I Væksthuset interesserer vi os ikke for, hvorfor man er arbejdsløs, hvilke diagnoser man har, eller har haft, og hvilke andre problemer, der ligger på bunden af borgerens rygsæk. Borgerens personlige og faglige udfordringer bliver først interessante i det øjeblik, de står i vejen for et konkret jobønske. Parallelle forløb Man behøver ikke at være hverken ædru, have pletfri straffeattest eller tale flydende dansk for at starte et forløb i Væksthuset. Viser det sig, at borgerens misbrug, psykiske problemer eller andre problematikker ikke umiddelbart kan forenes med et konkret job, tilbyder vi samarbejde med borgeren om et parallelt forløb. Det erhvervsrettede samarbejde kan foregå samtidig med behandling, sprogtræning, kursusaktivitet eller andet. Vi samarbejder med uddannelsescentre, behandlingsinstitutioner, psykiatriske distriktscentre, køreskoler, sprogskoler og en række andre eksperter. Dokumentation og evaluering Væksthusets medarbejdere arbejder konstant med at gøre dokumentationen af borgerens forløb så præcis og nuanceret som muligt. Nøgleordene er: beskrivelse, løsninger og muligheder. Vi evaluerer løbende vores skriftlige dokumentationer om borgernes forløb. Ligesom vi også evaluerer vores arbejdsmetoder og samarbejdsformer. Viden og udvikling. Som en del af fondens formål arbejder Væksthuset løbende med at udvikle og forske i nye tiltag indenfor den specialiserede beskæftigelsesindsats i Danmark. Vi medfinansierer udviklende samarbejder med Jobcentre, Arbejdsmarkedsstyrelsen, virksomheder og andre interessenter. Oplæg, undervisning og formidling er en del af vores virke, hvor vi diskuterer og udvikler det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Væksthuset årsrapport 2006 Side 5

8 VÆKSTHUSET > VIRKSOMHEDER SKAL VÆRE VIRKSOMHEDER Virksomhedssamarbejde Virksomheder skal være virksomheder Virksomhederne er de ubestridte eksperter, når det drejer sig om at sætte fingeren på, hvilke faglige og sociale kompetencer der skal bruges i et bestemt job. Derfor samarbejder Væksthuset med omkring 700 private og offentlige virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for praktikker, træning, mesterlære og opkvalificering af ledige borgere. Det er ikke Væksthusets konsulenter foran skrivebordet, der kan mene noget om borgerens kompetencer, træningsbehov eller muligheder for at komme i job. Først når borgeren møder dagligdagen på en arbejdsplads med kolleger og chefer, vil eksisterende og manglende kompetencer blive synlige for alle parter. Væksthusets konsulenter spørger og leder efter muligheder og løsninger. Vi indsamler, beskriver og dokumenterer borgerens kompetencer og træningsbehov. Og det holder vi os til, for det er nemlig dét, vi er bedst til. Det er virksomhedernes erfaringer og oplevelser med borgeren, der er grundlaget for vores beskrivelse og arbejde med borgerens potentialer. Det er deres opgave at tage imod og træne en praktikant. Og det er Væksthusets virksomhedskonsulent, der tager sig af det praktiske, papirarbejde og kontakt til myndigheder. Vi følger løbende op på samarbejdet mellem virksomhed og praktikant og sikrer, at praktikken bringer borgeren i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi laver dokumentation som jobcentermedarbejderen kan lægge til grund for vurdering af borgerens videre vej mod arbejdsmarkedet. Kort sagt: Vi dokumeterer. Myndigheden vurderer. På de følgende sider beskriver vi vores samarbejde med virksomhederne. Væksthuset årsrapport 2006 Side 6

9 Praktikker. Fra 1 time til 1 måned Gennem praktikker etablerer borgeren dét netværk, der på kortere eller længere sigt skal være med til at bringe borgeren i job. Virksomhederne får mulighed for at rekruttere nye medarbejdere og dele ud af deres viden. Undervejs til jobbet kan borgeren være i en eller flere praktikker. I alle dele af Væksthusets samarbejde med ledige borgere, bestræber vi os på at bruge virksomhederne. Derfor arbejder vi med forskellige former for praktikker i løbet af borgerens forløb hos os: Snusepraktik (varighed: 1 time til 3 dage) Formål: at lære en branche lidt at kende at lære en jobfunktion at kende at lære en arbejdsplads at kende at prøve om det er noget for mig at opsøge en arbejdsplads måske for første gang? Træningspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at træne faglige kompetencer at træne sociale kompetencer at træne sproglige kompetencer at træne personlige kompetencer Afklaringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at afklare og beskrive borgerens kompetencer faglige, sociale, personlige, helbredsmæssige eller sproglige at indsamle dokumentation til jobcentermedarbejderens videre vurdering af match, fleks, pension, revalidering eller andet Rekrutteringspraktik (varighed: 1 dag til 4 uger) Formål: at sikre en kort oplæring af borgeren at integrere borgeren på arbejdspladsen til ordinær beskæftigelse Væksthuset årsrapport 2006 Side 7

10 Interne virksomheder Nogle borgere begynder deres vej mod arbejdsmarkedet i vores interne virksomheder, som professionelt løser en række serviceopgaver i forskellige brancher. Transporten leverer mad til pensionister, blomster for en blomsterbutik og varetager transport af handicappede mellem skole og hjem. Kantinen serverer dagligt frokost til omkring 30 mennesker. Udeholdet vedligeholder grønne områder i Københavnsområdet. Og snedkeriet laver forskellige produkter til forretninger og virksomheder. Rummelighed og pitstop I vores interne virksomheder træner borgeren grundlæggende arbejdslivs-kompetencer eller afprøver et bestemt fagområde i en kortere periode. Væksthusets medarbejdere i de interne virksomheder har deres faglige viden indenfor en bestemt branche. De fungerer som produktionsledere og chefer i deres virksomheder. Men derudover er de også udrustede med en metodisk redskabskasse, der tages i brug i deres trænende og opkvalificerende samarbejde med borgerne. Vi plejer at sige, at vores interne virksomheder kan tilbyde mere rummelighed end en almindelig virksomhed. Og ekstra rummelighed gør vores interne virksomheder til et godt startsted for nogle ledige. Eller et relevant pitstop mellem andre aktiviteter. Væksthuset årsrapport 2006 Side 8

11 Erfaring er jo noget, der kommer med... øhh erfaring! Væksthuset årsrapport 2006 Side 9

12 Væksthuset årsrapport 2006 Side 10 Joo vi har skam fleksible arbejdstider i mit firma... Vi møder, når jeg kommer, og har fri, når jeg går

13 Jeg har snakket med konsulenten i hvert fald hver 14. dag. Det betyder meget i sådan et praktik forløb. Hun har hele tiden fulgt op. Jeg har ikke haft brug for mere, men jeg har været klar over at jeg kunne ringe til enhver tid, hvis det blev nødvendigt. Praktikaftalen Alle vores praktikker er nøje tilrettelagt og aftalt mellem borger, virksomhed og konsulent. Det er en forudsætning for en vellykket praktik, at alle parter er klar over deres rolle i forløbet, og formålet med praktikken. Væksthusets konsulenter følger løbende op på praktikkerne. Enten ved besøg, telefonisk eller på mail, alt efter hvad der giver bedst mening i det konkrete samarbejde. Gennem opfølgningen sikrer vi, at praktikken har relevans og kvalitet i forhold til de opsatte mål og træningsaftaler, der er skrevet i praktikaftalen. Inden en praktik går i gang, vil de tre parter holde et møde, som munder ud i en skriftlig praktikaftale. Her aftales: Praktikkens varighed (timer, dage, uger) Den daglige og ugentlige arbejdstid Praktikantens arbejdsopgaver Praktikkens formål Konkrete træningsopgaver Dato for opfølgning (løbende, ugentligt, telefonisk, besøg eller andet) Særlige aftaler (hvis borgeren eksempelvis har andre aktiviteter parallelt med praktikken) I 2006 har Væksthuset i alt etableret: 690 praktikker i private og offentlige virksomheder 564 praktikker i interne virksomheder Praktikkerne har i 2006 varet mellem 1 time og 6 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 11

14 Vi er klar til at blive praktikvirksomhed igen. Samarbejde med virksomheder giver job Når vi ser på vores samarbejde med borgere i 2006, er vi ikke i tvivl om, at det er vores konsulenters samarbejde med virksomhederne om praktikker, der giver de bedste resultater. Bag tallene ligger mange individuelle historier, men samlet set tegner der sig et klart billede af, at praktikker virker, når opgaven er at bringe ledige fra matchgruppe 4 og 5 i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Resultat af forløb Intern praktik % Ekstern praktik % Antal forløb Forløbslængde Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse-revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling Sygemelding Udeblevet dage Skemaet viser sammenhængen mellem resultatet af forløbet i Væksthuset og procentdelen af den samlede tid i forløbet borgeren har brugt i enten intern eller ekstern praktik. Sidste kolonne viser den gennemsnitlige forløbslængde for borgere indenfor den givne resultatgruppe. 9 måneder svarer til 273 dage, 6 måneder til 182 dage og 3 måneder til 91 dage. Alle inklusive weekender. 268 borgere har afsluttet et forløb i Væksthuset i Heraf har 204 været i forskellige former for praktikker. 64 borgere har ikke været i praktik. Gennemsnitlig forløbslængde på alle afsluttede forløb i 2006 var 224 dage. Væksthuset årsrapport 2006 Side 12

15 Praktik... Jeg sagde jo, det virker!! Ha! Væksthuset årsrapport 2006 Side 13

16 ÅRSRAPPORT 2006 Væksthuset årsrapport 2006 Side 14

17 Hør godt efter! NU kommer det sjove Væksthuset årsrapport 2006 Side 15

18 VÆKSTHUSET > SAMARBEJDE MED MATCHGRUPPE 4 & 5 Hvad er en succes? Samarbejde med matchgruppe 4 og 5 Det hele handler om at komme i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Men vi ved også, at vejen til job kan være lang for nogen. Derfor tæller vi mange små successer undervejs, så vi kan tegne et realistisk og nuanceret billede af, hvordan ledige i matchgruppe 4 og 5 kommer i job. Ordinært arbejde, heltid, deltid, fleksjob, job med løntilskud eller uddannelse. Også hvis du kun arbejder én time om dagen. Det tæller alt sammen som beskæftigelse. Men pointen med Væksthusets opgørelse af resultater for 2006 er også, at tallene ikke altid kan stå alene. Så forsvinder nemlig de mellemstationer, som borgeren også skal stoppe ved undervejs mod arbejdsmarkedet. Et forløb kan også have afklarende kvalitet. Eksempelvis kan vi samarbejde med en borger gennem et halvt år, hvor resultatet er, at borgeren har afprøvet sine jobmuligheder. Måske har borgeren endda haft to ansættelser eller tre praktikker i løbet af sit forløb, men afslutter alligevel sit samarbejde med Væksthuset uden at komme i job. Her kan succesen betragtes som en afklaring og resultere i en ny jobplan for borgeren. På de følgende sider beskriver vi, hvordan vi opgør vores resultater. Væksthuset årsrapport 2006 Side 16

19 Ordinært arbejde Borgeren afslutter sit forløb for at starte i ordinært arbejde (heltid eller deltid) og blive selvforsørgende. Job med løntilskud Borgeren afslutter sit forløb i med ansættelse i løntilskud. Fleksjob Borgeren afslutter sit forløb i Væksthuset med et fleksjob. Uddannelse Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på SU-finansieret uddannelse Uddannelse, revalidering Borgeren afslutter sit forløb for at begynde på en uddannelse som led i en godkendt revalideringsplan. Nyt match Borgeren slutter i Væksthuset efter et forløb, hvor borgeren er opkvalificeret til job, men ikke har fundet jobbet. Forløbet er således grundlag for en ny matchvurdering fra match 4 eller 5 til eksempelvis match 2 eller 3. Ny jobplan Denne gruppe indeholder alle de borgere, som er på vej mod arbejdsmarkedet. De afslutter deres forløb i Væksthuset for at fortsætte deres aktive jobplan. Væksthuset bruger denne resultatangivelse til at tælle de succeser, som for mange ledige er afgørende og nødvendige skridt i retningen af et job. Det kan eksempelvis være: Borgeren afslutter et forløb, der har kvalificeret borgeren til at begynde i et mere relevant tilbud som led i jobplanen. Borgeren er gennem sit forløb blevet afklaret til et fleksjob, men fleksjobbet er endnu ikke bevilget. Jobcentermedarbejderen eller sagsbehandler vælger at afslutte borgerens forløb i Væksthuset for at starte afklaring eller ansøgning til pension. Borgeren overgår til forrevalidering hos en anden aktør. Endelig bruger vi denne resultatangivelse, hvis borgeren ikke ønsker at samarbejde med Væksthuset. Væksthuset årsrapport 2006 Side 17

20 Afsoning Borgeren afslutter sit forløb for at afsone, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling alkoholmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for alkoholmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling fysisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for fysiske udfordringer, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling psykisk Borgeren afslutter sit forløb for at få behandling for en psykisk eller psykiatrisk lidelse, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Behandling stofmisbrug Borgeren afslutter sit forløb for at begynde i behandling for sit stofmisbrug, og det ikke er muligt at fortsætte i parallelt forløb. Sygemelding Borgeren afslutter sit forløb på grund af en sygemelding, der ikke giver mulighed for at fortsætte det erhvervsrettede samarbejde i et parallelt forløb. Bruges også ved dødsfald. Udeblevet Borgeren afslutter sit forløb, fordi han ikke længere møder til aftaler, og Væksthuset ikke kan få kontakt til borgeren. Det er altid jobcentermedarbejderen, der vurderer, om udeblivelse er årsag til, at borgeren slutter sit forløb. Friperiode Borgeren afslutter sit forløb for at holde ferie eller benytte ret til friperiode. Bruges også hvis borgeren går på barsel. Væksthuset årsrapport 2006 Side 18

21 Overblik Når vi på de følgende sider præsenterer Væksthusets resultater deles resultaterne op i to hovedgrupper: Klar til arbejdsmarkedet Tæller alle successer og skridt i retningen af arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Ordinært arbejde, job med løntilskud, fleksjob, uddannelse, uddannelse, uddannelserevalidering, nyt match og ny jobplan. Afbrudt og udeblevet Tæller alle de borgere, som af forskellige årsager har afsluttet deres forløb i Væksthuset uden synlig progression i forhold til at komme i job eller nærme sig arbejdsmarkedet. Gruppen er en opsummering af følgende resultater: Afsoning, behandling alkoholmisbrug, behandling fysisk, behandling psykisk, behandling stofmisbrug, sygemelding, udeblevet og friperiode. Disse resultater kan i nogle tilfælde også udgøre en afklaring af borgerens kompetencer. Hvis Væksthuset, trods længere tids forsøg på at etablere samarbejde ikke kan etablere hverken kontakt eller relation til borgeren, er det også en form for dokumentation, som Jobcentermedarbejderen kan bruge. Noget af det jeg jeg har lært er, at de mennesker som kommer ud i praktik, de VIL enormt gerne. Mange går måske med nogle tanker om, at det er nogle mennesker som ikke rigtig gider. Det har jeg ikke oplevet. Væksthuset årsrapport 2006 Side 19

22 Væksthuset årsrapport 2006 Side 20 Arbejde!? Det er der masser af. Bare ikke hos os

23 Væksthusets resultater 2006 I 2006 har Væksthuset samarbejdet med 399 borgere i matchgruppe 4 og 5 i længerevarende, erhvervsrettede forløb. Heraf har 268 borgere afsluttet deres erhvervsrettede forløb i Væksthuset i Det er de 268 borgere, vi på følgende sider opgør resultaterne for. Resultat Antal % Ordinært arbejde Flexjob 6 2 Job med løntilskud 7 3 Uddannelse 18 7 Uddannelse - revalidering 7 3 Nyt match 6 2 Ny jobplan Afsoning 6 2 Behandling - alkoholmisbrug 1 0 Behandling - fysisk 10 4 Behandling - psykisk 11 4 Behandling - stofmisbrug 6 2 Sygemelding 13 5 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 72 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 21

24 Væksthusets resultater fordelt på spidskompetenceområder Væksthuset har altid samarbejdet med de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Vi har opbygget særlige spidskompetencer i at samarbejde med: Ledige med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Ledige med psykiske lidelser Ledige med sociale udfordringer Ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Ledige nydanskere med sproglige eller kulturelle udfordringer På de følgende sider opgøres resultaterne for samarbejdet på de forskellige spidskompetenceområder. B40 - Væksthuset samarbejde med borgere med aktivt eller tidligere alkoholmisbrug Antal % Ordinært arbejde 2 7 Flexjob 1 4 Uddannelse - revalidering 2 7 Ny jobplan Behandling - psykisk 1 4 Behandling - stofmisbrug 1 4 Behandling - fysisk 1 4 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 59 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 22

25 B41 - Væksthusets samarbejde med ledige med psykiske eller psykiatriske udfordringer Antal % Ordinært arbejde 3 10 Flexjob 1 3 Job med løntilskud 2 7 Uddannelse 2 7 Uddannelse - revalidering 1 3 Ny jobplan Behandling - psykisk 5 17 Behandling - stofmisbrug 1 3 Udeblevet 3 10 Fri periode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 67 % B42 - Væksthusets samarbejde med ledige med aktivt eller tidligere stofmisbrug Antal % Ordinært arbejde 8 27 Job med løntilskud 1 3 Uddannelse 4 13 Uddannelse -revalidering 1 3 Ny jobplan Afsoning 1 3 Behandling - fysisk 2 7 Behandling - psykisk 1 3 Behandling - stofmisbrug 2 7 Sygemelding 2 7 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 60 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 23

26 Væksthusets tilbud til borgere primært med psyko-sociale udfordringer Antal % Ordinært arbejde 7 16 Job med løntilskud 1 2 Uddannelse 8 18 Uddannelse - revalidering 2 4 Ny jobplan Behandling - fysisk 4 9 Behandling - psykisk 1 2 Behandling - stofmisbrug 1 2 Udeblevet % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 78 % Væksthusets samarbejde med ledige med et særligt branchefokus (transport, lager, chauffør, det grønne område mm.) Antal % Ordinært arbejde Flexjob 4 4 Job med løntilskud 2 2 Uddannelse 3 3 Uddannelse - revalidering 1 1 Nyt match 5 5 Ny jobplan Afsoning 5 5 Behandling - alkoholmisbrug 1 1 Behandling - fysisk 3 3 Behandling - stofmisbrug 1 1 Sygemelding 4 4 Udeblevet Friperiode % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 77 % Væksthuset årsrapport 2006 Side 24

27 AF - Væksthusets samarbejde med borgere, der er tilknyttet Arbejdsformidlingen/AF. Antal % Ordinært arbejde 6 24 Job med løntilskud 1 4 Uddannelse 1 4 Nyt match 1 4 Ny jobplan Behandling - psykisk 3 12 Sygemelding % Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling 76 % Vi startede med et fælles projekt på lageret. Det er en god måde at nærme sig hinanden på. Efterhånden lavede hun også meget alene. Væksthuset årsrapport 2006 Side 25

28 Væksthuset årsrapport 2006 Side 26 Halloooo, sover du?

29 Køn og alder Resultater fordelt på køn Resultat Samlet Kvinder Mænd % Ordinært arbejde Flexjob Job med løntilskud Uddannelse Uddannelse - revalidering Nyt match Ny jobplan Afsoning Behandling - alkoholmisbrug Behandling - fysisk Behandling - psykisk Behandling - stofmisbrug Sygemelding Udeblevet Friperiode Aldersfordeling Aldersgruppe Antal % % 72 % 22 % 78 % 30 % 70 % Mænd Klar til arbejdsmarkedet Samlet: Kvinder: Mænd: Kvinder Afbudt/behandling Klar til arbejdsmarkedet Afbudt/behandling Væksthuset årsrapport 2006 Side 27

30 Samarbejde med matchgruppe 1-3 I 2006 har vi også samarbejdet med ledige i matchgruppe 1-3. Disse har primært være borgere med anden etnisk baggrund. Gennem en aftale med Københavns kommunes Etniske enhed har Væksthuset samarbejdet med i alt 72 borgere. Som led i etableringen af nye jobcentre, overføres alle borgere i denne gruppe til andre tilbud ved årsskiftet. Således har vi ikke haft mulighed for at følge alle samarbejder til dørs. Antal % Ordinært arbejde Job med løntilskud 3 4 Uddannelse 8 11 Nyt match 1 1 Ny jobplan % 75 % Sygemelding Udeblevet Klar til arbejdsmarkedet Afbrudt / behandling Sprogmentor Vi samarbejder med nydanskere på samme måde som vi samarbejder med andre ledige. Dog har vi i samarbejde med nogle sprogskoler og Københavns kommune udviklet et ekstra værktøj: Sprogmentoren Sprogmentoren tilknyttes de borgere, som har behov for at træne den del af det danske sprog, som de skal bruge i en bestemt praktik, eller jobfunktion. Sprogmentorens opgave er, i samarbejde med arbejdspladsen og borgeren at kortlægge og undervise i det sprogbrug, der er en forudsætning for at kunne varetage funktionen. En bageriekspedient skal eksempelvis træne navnene på alle de forskellige bagervarer. Hun skal træne almindelige fraser som ellers andet, fortsat god dag for at kunne betjene kunder og kommunikere som man gør i en bagerbutik. Erfaringerne fra brugen af sprogmentoren er, at det for nogle borgere er lige netop dét, der skal til for at arbejdsgiveren tilbyder ansættelse. Væksthuset årsrapport 2006 Side 28

31 Tal, tal, tal... det er lige til at gå i bro over Væksthuset årsrapport 2006 Side 29

32 Praktikanten forstår at stille de rigtige spørgsmål, så det også får os andre til at tænke over, hvorfor vi gør tingene, som vi gør. Hun ser noget andet, hun ser nogle arbejdsgange, som vi måske ind imellem burde drøfte noget mere. Korte afklarende forløb Væksthuset tilbyder også korte, afklarende forløb. Formålet er at undersøge og dokumentere borgerens jobønsker, kompetencer og muligheder. Forløbet varer i alt 3 uger, hvor borger og virksomhedskonsulent mødes 3 gange. Jobcentermedarbejderen kan som følge af Væksthusets dokumentation, tage en beslutning om, hvilket jobrettet tilbud borgeren skal have. Det rigtige tilbud? Gennem samtaler og mindre jobrettede aktiviteter som eksempelvis job- eller branchesøgning på Internettet indsamler Væksthuset dokumentation til jobcentermedarbejderen. Forløbet kan på den måde være med til at sikre, at borgeren modtager det rigtige tilbud, der kan bringe borgeren hurtigst muligt mod arbejdsmarkedet. I alt har vi i 2006 samarbejdet med 122 ledige om kortere, afklarende forløb. Omkring halvdelen fortsætter i Væksthuset i et længerevarende erhvervsrettet forløb. Den øvrige halvdel modtager for størstedelen andre tilbud fra jobcentermedarbejderen. Resultat Antal Behandling - psykisk 2 Behandling - stofmisbrug 1 Ny jobplan 49 Ny virksomhedskonsulent 1 Fortsætter i Væksthuset 64 Udeblevet Oversigten viser resultatopgørelser for kortere, afklarende samtaler for i alt 122 borger. Væksthuset årsrapport 2006 Side 30

33 Mentor Væksthuset har løbende arbejdet med at bruge mentorordninger som et led i at bringe ledige i job. I projektet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet undersøgte vi mentorsamarbejdet med ledige med psykiske lidelser. I samarbejdet med Københavns kommunes Etniske Enhed og forskellige sprogskoler, har vi arbejdet med en sprogmentor. En sprogmentor er en person, der i en periode træner lige netop den del af det danske sprog, som skal bruges i en bestemt jobfunktion. Mentorordning som fastholdelse Endelig arbejder vi med at bruge mentorordninger som en mulighed for at fastholde borgere, der har fået job eller er kommet i uddannelse. Væksthuset står til rådighed for borgeren og arbejdsgiver i opstartsperioden og følger løbende op på samarbejdet. Dette kan i mange tilfælde støtte både borger og arbejdsgiver og være med til at sikre, at borgeren ikke mister sit job igen pga misforståelser eller uklarheder i samarbejdet på en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Vi har oplevet en stigning i brugen af mentormuligheder i I 2005 gennemførte Væksthuset 23 mentorforløb af en gennemsnitslængde på 130 dage, cirka 4 måneder. Resultaterne for 2006 ser således ud: I alt har vi samarbejdet med ledige i 74 mentorforløb Heraf er 41 mentorforløb etableret i forbindelse med et job 33 mentorforløb er etableret i forbindelse med uddannelse Mentorforløbene har en gennemsnitlig varighed på 132 dage, cirka 4 måneder Væksthuset årsrapport 2006 Side 31

34 Væksthuset årsrapport 2006 Side 32 Jeg tager imod med åbne arme

35 VÆKSTHUSET > PROJEKTER OG NY VIDEN Metoder og tilgang Projekter og ny viden Kunne vi gøre noget andet eller noget mere? Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, der - udover at tilbyde erhvervsrettede forløb til ledige borgere - har til formål at bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Som en del af fondens formål arbejder vi derfor med at udvikle ny viden på beskæftigelsesområdet. Vores samarbejde med borgerne, redskaber, metoder og tilgange er hele tiden til diskussion. Vi evaluerer løbende vores arbejde internt i Væksthuset, og holder os orienterede om nye vinkler og metoder i det erhvervsrettede samarbejde med ledige. Det betyder, at vi bruger korterevarende projekter, praksisforskning og formidlingsaktiviteter til at få ny viden og til at justere vores samarbejde med borgerne. Vi forsøger at udfordre hinanden til at stille spørgsmålstegn ved vores redskaber og metoder. Vi sætter pris på, at vores kolleger i Danmark og udlandet ved møder og konferencer udfordrer vores tilgang til arbejdet med ledige. På de følgende sider beskriver vi nogle af Væksthusets aktiviteter i Væksthuset årsrapport 2006 Side 33

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde 2005-2006 Projektet efter tre år damtoft consult Januar 2007 k Samarbejde i krydsfeltet damtoft consult BILAG Forord I KFUM s Sociale

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs

Læs mere