BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i Familieanalyse. 18 december, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006"

Transkript

1 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt Christian Hilligsøe Heinig BG Banks modelfamilie har en husstandsindkomst på kr. De har to børn i henholdsvis børnehave og SFO og er bosat i Horsens for en nærmere beskrivelse, se De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007 Overordnet set er det gode tider i dansk økonomi. Rekordlav arbejdsløshed, pæne reallønsstigninger og store boligformuer betyder, at den typiske danske familie har flere penge mellem hænderne end nogensinde før. Og alt tyder på, at fremgangen fortsætter til næste år også selvom renten er steget. Med udgangspunkt i BG Banks modelfamilie i Horsens illustrerer vi i denne familieanalyse de økonomiske faktorer, der påvirker en typisk dansk families privatøkonomi i Familiens samlede økonomiske situation bliver markant bedre til næste år. Den får kroner mere til forbrug om måneden Fremgangen skabes først og fremmest af udsigten til pæne lønstigninger og de faldende olie- og benzinpriser Børnefamilier nyder samtidig godt af, at daginstitutionstaksterne nedsættes for de 3-6 årige i 2007 i Horsens falder prisen på en børnehaveplads fx med 350 kroner om måneden Den højere rente betyder en næsten tilsvarende merudgift til familiens lån på 320 kroner om måneden Rådighedsbeløbet, når alle faste udgifter er betalt, stiger med 5,5 procent målt i reale termer til næste år. Til sammenligning var fremgangen fra 2005 til 2006 kun på 2,4 procent Samtidig er familiens friværdi i huset steget med mere end 0,5 mio. kroner siden starten af Det er mere end deres samlede indkomst efter skat løber op i til næste år. Når man ser ud over landet, er udviklingen i rådighedsbeløbet fra 2006 til 2007 dog betydelig mere svingende fra kommune til kommune end sædvanligt. Det skyldes kommunesammenlægningerne, der godt nok gennemføres under hensyntagen til en samlet overholdelse af skattestoppet, men som giver store ændringer i skattebetalingerne i mange kommuner. I den ene ende af skalaen ligger Tornved kommune, hvor den samlede skattebetaling rent faktisk falder trods pæne lønstigninger til næste år. Det giver en stigning i det månedlige rådighedsbeløb på kroner eller kroner mere end Horsens-familien I den anden ende ligger Lejre, hvor skattebetalingen stiger kroner mere end i Horsens. En familie med et FlexLån på 2 mio. kroner vil hermed opleve et fald i det månedlige rådighedsbeløb på 200 kroner.

2 Mere i lønningsposen i 2007 Lønstigninger giver kroner mere om måneden Med fortsat faldende arbejdsløshed er der lagt op til pæne lønstigninger på det danske arbejdsmarked i I 2006 tegner den gennemsnitlige lønstigningstakt til at lande på 3,3 procent og meget tyder på, at tallet til næste år kan komme en tand højere op omkring 4,5 procent. For vores modelfamilie betyder det, at deres indkomst stiger kroner på årsbasis svarende til ca kroner ekstra hver måned før skat. Efter skat giver det familien kr. mere om måneden. Kommuneskatten stiger i Horsens. I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at kommuneskatten i den nuværende Horsens kommune stiger lidt som følge af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 nemlig fra 33,78 til 34,02 procent. Det er lidt mere end på landsplan, hvor skattestoppet overholdes målt som et gennemsnit over landets kommuner. Horsens-familiens månedlige budget Alle beløb i kroner pr. måned Indkomst og skat Indkomst før skat (efter pension) Indkomstskat Børnecheck Indkomst efter skat Bolig Ydelse på realkreditlån (netto) Ejendomsværdiskat og grundskyld El, vand, varme, forsikring, vedligeholdelse mv Bil Ydelse på billån (netto) Grøn ejerafgift, forsikring, service og benzin Øvrige faste udgifter Fagforening, A-kasse og efterlønsbidrag Børnepasning Familieforsikring, licens, telefon, kontingenter mv Rådighedsbeløb efter faste udgifter Rådighedsbeløb i 2006-kroner Fremgang i realt rådighedsbeløb 5,5% Note: Realkreditlånet er et 1-årigt realkreditlån på 1 mio. kroner optaget primo 2005, mens billånet på kroner er optaget på samme tidspunkt og afdrages over syv år. men til gengæld nedsættes grundskylden så udgiften falder trods stigende grundpriser Horsens-familiens økonomi giver dog fortsat et realistisk billede af den almindelige danske families situation. Det skyldes, at grundskyldspromillen falder for indbyggerne i den nuværende Horsens kommune nemlig fra 24,7 til 22,56 promille. Lavere grundskyld giver Horsens-familien en månedlig udgift, der er 230 kroner lavere end i 2006 og det endda selvom grundskyldsbetalingen generelt kan stige med 4,7 procent til næste år Side 2 af 5

3 :Som bekendt betyder skattestoppet på dette område, at der lægges et loft over de maksimale stigninger i grundskyldsbetalingen fra det ene år til det andet. Denne grænse der i 2007 er fastsat til 4,7 procent gælder dog ikke, når der sker ændringer i selve grundskyldspromillen! Her kan stigningerne altså også blive større end 4,7 procent nogle steder til næste år. Ejendomsværdiskatten ligger fast Samlet set ligger Horsens tæt på gennemsnittet Lavere børnehavetakster over hele landet til næste år Skattestoppet på ejendomsværdiskatten er udformet, så skattebetalingen ligger fast i kroner og øre, hvorfor denne budgetpost er uændret. Senere i analysen ser vi nærmere på, hvor store forskelle i skattebetalingen som kommunesammenlægningerne giver for de kommuner, der oplever de største ændringer i både positiv og negativ retning. En væsentlig post i de fleste børnefamiliers budget er udgiften til daginstitution. Med et barn i børnehave og et i SFO er vores Horsens-familie ikke nogen undtagelse. Deres månedlige udgift til pasning i år ligger på knapt kroner efter søskenderabat. I 2007 nedsættes den maksimale forældrebetaling for 3-6 årige børn generelt fra 33 til 25 procent på samme måde, som det skete for 0-2 årige børn i Det betyder, at en børnehaveplads i Horsens bliver 350 kroner billigere hver måned i Samlet bliver familiens besparelse dog lidt mindre, da prisen på SFO en samtidig stiger. Rentestigninger indvirker negativt men også fremgang i forbrugsmuligheder med dobbelt så stort lån Det seneste års rentestigninger er tæt på at være den eneste faktor, der indvirker negativt på familiens budget. Med et 1-årigt FlexLån og en restgæld på knapt 1 mio. kroner er der lagt op til en stigning i den månedlige ydelse på 320 kroner efter skat. Havde familien derimod haft et afdragsfrit lån, var ydelsesstigningen blevet på ca. 610 kroner, mens de med et fastforrentet lån selvfølgelig havde haft en uændret ydelse. Havde familien haft et FlexLån på 2 mio. kroner, havde den månedlige fremgang i rådighedsbeløbet naturligvis været mindre nemlig 900 kroner. Den reale fremgang i forbrugsmulighederne havde dog stadig været på et pænt højt niveau på 3,5 procent. Den højere rente på familiens variabelt forrentede billån med en restgæld på kroner giver en stigning i udgiften på ca. 50 kroner om måneden. Samlet set stiger de månedlige låneydelser efter skat med knapt 400 kroner fra 2006 til Olieprisen en positiv faktor men ikke markant Samtidig er formuen forøget med mere end 0,5 mio. kroner primært som følge af de stigende huspriser Lavere olie- og benzinpriser spiller også en rolle for fremgangen i økonomien om end beskeden. Den samlede udgift til opvarmning af huset og benzin falder således med 140 kroner om måneden under forudsætning af et uændret prisniveau fra i dag. Den samlede fremgang i familiens daglige økonomi understreges af, at deres formuesituation også er blevet forbedret. Som så mange andre boligejere har de nydt godt af prisstigningerne på boligmarkedet. I det seneste år alene er boligpriserne i Horsens kommune steget med 28 procent (3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006) tæt på landsgennemsnittet på 24 procent. Familiens hus i Horsens er derfor blevet kroner mere værd på blot et år, og handelsværdien ligger nu på 2,2 mio. kr. Samtidig har de af-

4 draget godt kroner på deres realkreditlån i løbet af 2006, og deres friværdi er altså steget mere end 0,5 mio. kroner. Lejere får større budgetforbedring Havde familien boet til leje, havde de naturligvis ikke fået denne formuegevinst. Til gengæld ville de opleve en endnu større fremgang i rådighedsbeløbet, da den højere rente ikke påvirker de samlede boligudgifter. Store geografiske forskelle Omlægninger af kommuneskat og grundskyld i forbindelse med kommunesammenlægninger Maksimale nye satser centralt fastsat for at sikre overholdelse af skattestoppet Som nævnt ovenfor er der større forskelle på udviklingen i en typisk dansk families økonomi fra 2006 til 2007 end sædvanligt. Det skyldes, at der sker en række omlægninger af kommuneskatten og grundskylden i forbindelse med kommunalreformen. Således bliver amtsskatten erstattet af et nyt sundhedsbidrag og en ændret kommuneskat. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt maksimale kommuneskattesatser for hver enkelt af de nye kommuner i 2007 for at sikre en samlet overholdelse af skattestoppet. Det ændrer dog ikke ved, at kommuneskatten stiger mærkbart i nogle kommuner og falder i andre. Kun enkelte kommuner har vedtaget en ny kommuneskat for 2007, der ligger under det maksimalt tilladte. Kommunesammenlægningerne betyder også, at grundskyldsbetalingen (også kaldet ejendomsskatten) ændres mange steder. På samme måde som med kommuneskatten er der fra centralt hold fastlagt maksimale grundskyldspromiller i de nye kommuner og enkelte steder er den fastlagt på et lavere niveau. Store forskelle fra top til bund Disse ændringer betyder, at der er et meget stort spænd mellem ændringen i rådighedsbeløbet for en typisk familie i de nuværende kommuner, der hæver skatten mest sammenholdt med dem, der sænker den mest. Ændring i årlig skattebetaling fra (top/bund-tre) kroner pr. år (5.000) Lejre Skovbo Billund Horsens Fuglebjerg Jelling Tornved NB: Vi har regnet på betydningen af ændringen i indkomstskatten og grundskyldsbetalingen for en familie med en husstandsindkomst på kroner svarende til vores modelfamilie og en gennemsnitlig parcelhusgrund i den pågældende kommune. Familiens indkomst stiger med 4,5 procent fra 2006 til 2007.

5 Real tilbagegang i forbrugsmuligheder i Lejre Både kommuneskat og grundskyld stiger Større realkreditlån giver tilbagegang i rådighedsbeløb på 200 kroner om måneden I den ene ende af skalaen finder vi den nuværende Lejre kommune, hvor familiens samlede skattebetaling stiger med kroner fra 2006 til Til sammenligning stiger den med kroner i Horsens. For familien i Lejre betyder det en real tilbagegang i deres forbrugsmuligheder. Baggrunden er, at kommuneskatten i Lejre stiger med hele 2,17 procentpoint i forbindelse med kommunesammenlægningen. Ingen andre kommuner oplever så stor en stigning i skattesatsen. Billedet bliver heller ikke bedre af, at grundskyldspromillen i Lejre hæves fra 20 til 25,15. Det giver en forøgelse af den årlige grundskyldsbetaling på kroner for en typisk familie. Med en gennemsnitlig huspris i Lejre på 2,7 mio. kroner er der mange boligejere med større realkreditlån. Er der fx tale om et FlexLån på 2 mio. kroner, vil en typisk familie opleve en tilbagegang i det månedlige rådighedsbeløb i størrelsesordenen 200 kroner og med et afdragsfrit Flex- Lån på 2 mio. kroner en tilbagegang på 820 kroner. Også i Skovbo og Billund kommune øges kommuneskatten markant, samtidig med at der sker en mindre forhøjelse af grundskyldspromillen. I disse kommuner bliver der typisk også tale om en meget begrænset fremgang i familiernes forbrugsmuligheder bl.a. afhængigt af, hvor store lån, de har og af hvilken type. I Tornved stiger det månedlige rådighedsbeløb til gengæld med kroner I den anden ende af skalaen findes Tornved Kommune, hvor kommuneskatten nedsættes med hele 3,09 procentpoint, samtidig med at grundskyldspromillen nedsættes med 4 promille. Her vil modelfamilien opleve en nedgang i den årlige skattebetaling på 710 kroner selvom deres indkomst stiger med kroner. Deres samlede rådighedsbeløb vil stige med kroner om måneden. På tilsvarende vis er der lagt op til en særlig stor fremgang i rådighedsbeløbet i Jelling og Fuglebjerg. Ansvarshavende redaktør: Direktør Søren Kaare-Andersen Internet; Denne publikation er udarbejdet af BG Bank alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Yderligere og /eller opdateret information kan rekvireres i banken. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen, ligesom banken kan udføre finansiel service for udstedere af nævnte værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Banks finansanalytikere må ikke handle med værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. BG Bank er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse nogetsteds.

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere