Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attraktivt afkast med høj sikkerhed"

Transkript

1 Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet, som du kan downloade fra eller få på tegningsstederne.

2 Attraktivt afkast med høj sikkerhed Historisk lave renteniveauer har medført, at vilkårene for obligationsejere er blevet vanskeligere. Afkastet på traditionelle obligationer er meget beskedent, og mange er derfor allerede nu begyndt at se sig om efter alternativer med mulighed for mere attraktive afkast. PLUS Invest introducerer derfor to nye indekserede obligationer. Med PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 har vi kombineret sikkerheden fra obligationen med muligheden for afkast fra fem attraktive indeks og derved fået det bedste fra to verdener. PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 henvender sig til den investor, der lægger vægt på sikkerhed og stabilitet, men ønsker muligheden for et højere afkast end en traditionel obligation kan give. Nedenstående graf viser det fem-årige danske renteniveau og mindsterenten. 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Den fem-årige danske rente (SWAP-renten) Mindsterenten Kilde: EcoWin

3 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 er til dig, som vil have en solid og samtidig attraktiv investering baseret på høj sikkerhed. Fordelen ved PLUS 5 Index Basis 2008 er, at du deltager i de afkastmuligheder, som aktier og industrimetaller giver samtidig med, at risikoen for at lide tab er minimal. Din indfrielseskurs på minimum kurs 100 på udløbstidspunktet er sikret ved en valutakurssikret obligation med høj kreditværdighed (AAA-rated, se prospektet for nærmere beskrivelse). Det er dermed en investering med en minimal risiko samtidig med, at den giver mulighed for at få andel i en stigning i de fem omhyggeligt udvalgte indeks. For at sikre de attraktive afkastmuligheder på PLUS 5 Index Basis 2008 købes herudover en option, som bliver udstedt af et internationalt anerkendt kreditinstitut. Sælges eller indfries den indekserede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100. Produktfakta PLUS 5 Index Basis 2008 Udstedelseskurs: 100,00 franko Min. indfrielse ved udløb: 100,00 **) Forventet deltagelsesgrad: % Udstedelsen aflyses, såfremt deltagelsesgraden bliver under: 85% FAKTA om PLUS 5 Index Basis 2008 Status: Fondskode: Tegningsperiode: Pricing day (se note): Betalingsdag (valør): Udløb: Indfrielse *): Børsnoteret DK september til 1. oktober 2003 kl oktober oktober oktober 2008 (løbetid: 5 år) 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december *) Første gang 1. marts 2004 Note: Pricing day er den dato, hvor deltagelsesgraden endeligt fastsættes. Fra den dato kan du fi nde den endelige deltagelsesgrad på **) De indekserede obligationer består af to elementer; en valutakurssikret obligation med høj kreditværdighed og en option. Obligationselementet giver en høj grad af sikkerhed for, at du som minimum får kurs 100 tilbage, når obligationen udløber. Optionen giver dig attraktive afkastmuligheder.

4 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Super 2008 er til dig, som ønsker at have en højere afkastmulighed samtidig med, at du accepterer en større risiko. I forhold til PLUS 5 Index Basis 2008 investerer du 10 kr. mere pr. obligation, som du ikke er sikker på at få igen ved udløb. Ved at lægge 10 kr. til din investering øger du deltagelsesgraden, da der er flere penge at købe option for. Din indfrielseskurs på minimum kurs 100 på udløbstidspunktet er sikret ved en valutakurssikret obligation med høj kreditværdighed (AAA-rated, se prospektet for nærmere beskrivelse). For at sikre de attraktive afkastmuligheder på PLUS 5 Index Super 2008 købes herudover en option, som vil blive udstedt af et internationalt anerkendt kreditinstitut. Sælges eller indfries den indekserede obligation før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100. Produktfakta PLUS 5 Index Super 2008 Udstedelseskurs: 110,00 franko Min. indfrielse ved udløb: 100,00 **) Forventet deltagelsesgrad: % Udstedelsen aflyses, såfremt deltagelsesgraden bliver under: 160% FAKTA om PLUS 5 Index Super 2008 Status: Fondskode: Tegningsperiode: Pricing day (se note): Betalingsdag (valør): Udløb: Indfrielse *): Børsnoteret DK september til 1. oktober 2003 kl oktober oktober oktober 2008 (løbetid: 5 år) 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december *) Første gang 1. marts 2004 Note: Pricing day er den dato, hvor deltagelsesgraden endeligt fastsættes. Fra den dato kan du fi nde den endelige deltagelsesgrad på **) De indekserede obligationer består af to elementer; en valutakurssikret obligation med høj kreditværdighed og en option. Obligationselementet giver en høj grad af sikkerhed for, at du som minimum får kurs 100 tilbage, når obligationen udløber. Optionen giver dig attraktive afkastmuligheder.

5 Få del i fem attraktive indeks Med PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 får du mulighed for at få del i fem indeks med særdeles attraktive afkastmuligheder. Vi har valgt følgende fem indeks, som vi har positive forventninger til i den kommende periode. Europæiske aktier: Dow Jones Eurostoxx 50SM består af halvtreds af de største europæiske virksomheder. Europæiske aktier ventes inden for fem år at give et attraktivt afkast bl.a. på baggrund af den forestående østudvidelse og udsigten til stigende økonomisk vækst. Kinesiske aktier: Økonomer verden over forventer, at det er i Kina, vi vil se de højeste økonomiske vækstrater fremover. Vi har derfor valgt FTSE Xinhua China 25, som indeholder 25 af de største og mest attraktive kinesiske aktier. Indekset afspejler et Kina som, til trods for vækstforventningerne, er billigt prisfastsat. Bioteknologiske aktier: Nasdaq Biotechnology Index består af bioteknologiaktier fra 75 selskaber, som har gjort store forskningsmæssige fremskridt. Store - endnu ikke fuldt genoprettede - kursfald kombineret med, at mange selskaber har produkter tæt på lancering gør, at vi forventer, at aktierne vil give et attraktivt afkast allerede i nær fremtid. Danske aktier: KFX-indekset består af de tyve mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Indekset dækker pt. 80% af samtlige selskaber på Fondsbørsen målt på markedsværdi, og du får dermed eksponering til lokomotiverne blandt danske selskaber. Industrimetal: Goldman Sachs Industrial Metals Excess Return omfatter bl.a. metaller som aluminium og kobber. Det er et indeks, som forventes at stige, såfremt væksten i verdensøkonomien øges.

6 Dine afkastmuligheder Dine afkastmuligheder er afhængige af udviklingen i fem indeks, som vi har positive forventninger til i de kommende fem år. Der er omhyggeligt udvalgt fire aktieindeks og et industrimetalindeks. Hvert år fastlåses afkastet på det indeks, som har opnået det bedste afkast siden produktets start. Herefter bortfalder dette indeks. Sagt med andre ord: Vi tager gevinsten, når den er der! Indeksenes startværdi bliver fastlåst den 6. oktober 2003 (lukkekurs). Dog bliver indekset for de danske aktier fastsat som et gennemsnit af kurserne den 6. oktober og de to følgende børsdage. Sådan beregnes deltagelsesgraden: Efter køb af obligationselementet og afholdelse af opstarts- og lanceringsomkostninger anvendes restbeløbet til køb af en option på de fem indeks. Prisen på optionen bestemmer den endelige deltagelsesgrad. Eksempel: Hvis restbeløbet, som bliver tilbage, når obligationselementet er købt og omkostningerne afholdt, er 15 kr., og prisen for en option er 16 kr., bliver deltagelsesgraden 0,94 (15/16) svarende til 94%. Hvis restbeløbet er større end optionsprisen, er deltagelsesgraden over 100% *) FTSE Xinhua China 25 har ikke eksisteret i mere end 4½ år, hvorfor der er anvendt data for MSCI China for de første 6 mdr. De to indeks er splejset. Eksempel Nedenfor er vist et eksempel på udviklingen i de to obligationers afkast. Havde du købt to tilsvarende fem-årige obligationer med startdato den 30. juni 1998 og slutdato den 30. juni 2003, havde du opnået et afkast, som vist nedenfor. Man skal naturligvis ikke forvente en gentagelse af historiske afkast. Eksemplet er dog interessant, da det dækker over en periode med store udsving i aktiemarkedet. År Fastlåst indeks Afkast fra 30. juni 1998 indtil fastlåsning 1 Bioteknologiske aktier 59,9% 2 Kinesiske aktier *) 55,6% 3 Danske aktier 32,1% 4 Europæiske aktier -8,0% 5 Industrimetal -17,2% Gennemsnit 24,5% Basis Super Deltagelsesgrad 100% 200% Indfrielseskurs 124,5 148,9 Afkast p.a. 4,5% 6,2% De fem indeks er: Nasdaq Biotechnology Index, FTSE Xinhua China 25, KFX-indekset, Dow Jones Eurostoxx 50SM og Goldmann Sachs Industrial Metals Excess Return. Ingen aktieindeks indeholder dividende. Deltagelsesgraden er den andel af afkastet, som du får. I eksemplet anvendes den forventede deltagelsesgrad. Indfrielseskursen opgøres som: Gennemsnitlig stigning i fem indeks x deltagelsesgraden x

7 Sådan bliver du beskattet Hvis du investerer i PLUS 5 Index Basis 2008 eller PLUS 5 Index Super 2008, vil det i skattesammenhænge blive betragtet på lige fod med andre såkaldte sortstemplede obligationer. Papirerne er underlagt følgende skatteregler: Frie midler, privatpersoner Hele kursgevinsten beskattes som kapitalindkomst. Kurstab er ikke fradragsberettigede. Pensionsmidler Den årlige værdiforøgelse beskattes som pensionsafkast (15%). Tab kan modregnes i andet pensionsafkast. Vær opmærksom på, at maks. 20%*) af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008, dog altid op til kr. i *) 20% i PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 tilsammen pr. ordning Børneopsparingsmidler Kursgevinster er skattefrie. Vær opmærksom på, at maks. 20%*) af midlerne i en børneopsparing må være placeret i PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008, dog altid op til kr. i Selskaber Kursgevinster beskattes som selskabsindkomst. Eventuelle tab er fradragsberettigede. Ovennævnte skatteregler er gældende for investorer med fuld dansk skattepligt. Det bemærkes, at særlige forhold kan være gældende for den enkelte investor og betyde, at beskatningen er anderledes. Derfor er det altid en god ide at søge individuel skatterådgivning før en investering i PLUS 5 Index Basis 2008 og/eller PLUS 5 Index Super 2008.

8 Tegningssteder for PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008: Amagerbanken Amtssparekassen Bonusbanken Broager Sparekasse Brørup Sparekasse Den jyske Sparekasse DiskontoBanken Djurslands Bank Dronninglund Sparekasse Durup Sparekasse Finansbanken Forstædernes Bank Gjerlev-Enslev Sparekasse GrønlandsBANKEN Hadsten Bank Hvetbo Herreds Sparekasse Hvidbjerg Bank Haandværkerbanken Kreditbanken Lokalbanken i Nordsjælland Lollands Bank Morsø Bank Møns Bank Nordfyns Bank Nordjyske Bank Nørresundby Bank Ringkjøbing Bank Ringkjøbing Landbobank Roskilde Bank Salling Bank SkandiaBanken Skjern Bank Skælskør Bank Spar Nord Bank A/S Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sydbank Thyholm Sparekasse Totalbanken Tønder Bank Vestfyns Bank Vestjysk Bank Vinderup Bank Vivild og Omegns Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank Østjydsk Bank Faktaarket indeholder oplysninger om historiske afkast og allokeringer, simulerede afkast samt prognoser, hvilke ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Afkast kan endvidere blive formindsket eller forøget som følge af udsving i valutakurserne. Det anbefales desuden altid at søge professionel vejledning om varierende, individuelle skatteforhold, der influeres af den aktuelle investering. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende. PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 er udstedt af BIG 3 A/S. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er arrangør for udstedelsen.

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal Tivoli-tal Tivoli er grundlagt som et aktieselskab. Det vil sige, at Tivoli har mange ejere, der hver har skudt penge ind i virksomheden og som derfor har ret til at få del i overskuddet, og til at være

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere