Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Rights of modifications reserved. 5 Styretast (s. 8 Mikrofon 9 R-tast Indstil flashtid (tryk længe) 10 Tilslutningsstik for headsæt (s. 32) 11 Opkaldstast Besvar opkald, start opkald. 12 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion. Lyser: Håndfri funktion er aktiveret. Blinker: indgående opkald Kort oversigt over basestationen 1 1 Tilmeldings-/paging-tast 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet.. 1 Kort oversigt over basestationen 1 Sikkerhedsanvisninger Særlige egenskaber i Gigaset E Gigaset E360 mere end bare en telefon. 5 Sådan kommer du i gang.. 5 Pakkens indhold... Opstilling af basestationen.... Tilslutning af basestationen.... Ibrugtagning af håndsættet Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder 18 Modtagelse af SMS-beskeder Indstilling af SMS-center SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl. 21 Anvendelse af telefonsvareren på nettet. 22 Angivelse af telefonsvarer på nettet til hurtigopkald Visning af besked fra telefonsvareren på nettet. 22 Menuoversigt. 9 Opkald Eksternt opkald/afslutning af samtale Besvarelse af opkald.... Nummervisning Håndfri funktion Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt.. Søgning efter håndsæt ("Paging")... Interne opkald..

3 .. Bryd ind i en ekstern samtale.. Ændring af displaysproget.... Pauseskærm..... Automatisk besvarelse af opkald.... Ændring af talelydstyrken..... Ændring af ringetoner Deaktivering af første ringetone Fra/Til.. Servicetoner..... Anvendelse af håndsættet som vækkeur..... Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Styretasten på håndsættet Displaytaster Tilbage til standbytilstand Menustyring Rettelse af forkerte indtastninger Indstilling af håndsæt Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Telefonbog Taster til direkte opkald Genopkaldsliste.. Åbning af beskedlister med display-tasten Indstilling af basestationen Ændring af system-pin-koden. 26 Gendannelse af standardindstillinger for basestationen Bilag Anvendte symboler og skrivemåder. Pleje...

4 ... Kontakt med væske.... Spørgsmål og svar..... Kundeservice (Customer Care) Godkendelser.... Tekniske data.... Producentens Garanti... Skrivning og redigering af tekst Tilbehør Vægmontering af basestationen Stikordsregister.... dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier af samme type (s. 29)! Dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Anbring batterierne, så deres poler vender rigtigt, og brug dem i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning (der findes symboler i håndsættets batterirum, s. 6). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan forårsage en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 28). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. < OE Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 4 Særlige egenskaber i Gigaset E360 Særlige egenskaber i Gigaset E360 u Store taster u Stor visning af tekst og symboler i u u u u Sådan kommer du i gang Pakkens indhold Pakken indeholder en Gigaset E360 basestation, et Gigaset E36 håndsæt, en strømforsyning, et telefonkabel, to batterier, en bælteclips og en betjeningsvejledning. displayet Stor skrift Direkte opkaldstaster Kan anvendes med høreapparater (HAC Hearing Aid Compatibility) Tilslutning til headsæt (headsæt medfølger ikke) Opstilling af basestationen Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning.

5 Gigaset E360 mere end bare en telefon Din telefon giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet samt for at gemme op til 100 telefonnumre (s. 13) din telefon kan mere: u Du kan tilknytte vigtige telefonnumre til telefonens taster til direkte opkald. Telefonnummeret ringes op med det samme ved et tryk på en tast (s. 15). u Brug den håndfri funktion (s. 12) til at telefonere med begge hænder fri. u Brug håndsættet som vækkeur (s. 26). Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. ECO DECT - hvad betyder det? -Sendekraften er slået fra, når håndsættet er anbragt i basestationen. Basestationens sendeeffekt er slået fra, hvis der kun er registreret 1 håndsæt i basestationen. Derudover reducerer dit Gigaset håndsæt automatisk sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen (nærområde). God fornøjelse med din nye telefon! 5 Sådan kommer du i gang Tilslutning af basestationen Ibrugtagning af håndsættet Isætning af batterier og lukning af låget Vigtigt: Anvend kun de genopladelige batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * på s. 29! Dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genopladelige) batterier eller andre batterityper, da der ellers er risiko for person- og tingsskader. F.eks. kan batterikappen eller batterierne blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Tilslut først strømforsyningen og der- efter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 1 1 Undersiden af basestationen (udsnit) 2 Strømforsyning 230 V 3 Telefonstik med telefonkabel rigtigt (se den skematiske fremstilling). Polernes placering er vist i batterirummet. Anbring batterierne, så polerne vender Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Korrekt telefonstikkonfiguration ledig ledig a b ledig ledig Ret først batterilågets fremspring ind med hakkene på siden af kabinettets inderside. Tryk derefter låget til, indtil det går i indgreb. 6 Sådan kommer du i gang Anbringelse af bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Du kan også sætte en snor på, så håndsættet kan bæres i hånden eller om halsen. tilmeldt flere hånds&ivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s Menuoversigt Menuoversigt Du kan vælge en funktion på to måder: Ved hjælp af talkombinationer (genvej) Menu. Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke på Indtast den talkombination, der står foran funktionen i menuoversigten. Eksempel: Kombinationen Menu L I for "Indstil håndsætsprog". Ved at bladre i menuerne (se også s. 28) Menu. Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke på Blad til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK Telefonbog Opkald SMS Skriv SMS Indgående Udgående Indstillinger Servicecentre Service Center 1... [til] Service Center Abon. på SMS 4 Vækkeur 4-1 Aktivering 4-2 Rin i standbytilstand s t Åbn telefonbogen. Indstilling af lydstyrke for håndsættets ringetoner (s. 25). Bladrer linje for linje op/ned. Flyt markøren til venstre eller højre. Åbn telefonbogen. Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Betjening af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten. Du hører en bekræftelsestone. På lister og i menuer t/s t/s I et indtastningsfelt Under en ekstern samtale s t Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører en bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø på displayet. Hvis du utilsigtet trykker på en tast, mens tastaturspærringen er aktiveret, vises en meddelelsestekst på displayet. Tryk længe på firkanttasten # for at deaktivere tastaturspærringen. Displaytaster Displaytasternes aktuelle funktioner vises med negativ skrift på den nederste linje på displayet. Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Bemærk: Genkal. Menu 1 2 Styretasten på håndsættet 1 Displaytasternes aktuelle funktioner 2 Displaytaster 1 1 Styretast De vigtigste displaysymboler er: Tilbage Gå ét menuniveau tilbage, eller afbryd processen. Menu Åbn hovedmenuen eller en situationsafhængig menu. 12 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister OK Slet Genkal. Bekræft det markerede valg. Slettetast: Slet tegn for tegn fra højre mod venstre. Åbn genopkaldslisten. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises i listeform. Aktivering af en funktion: Gå til funktionen med styretasten q, og tryk på OK, eller indtast den talkombination, der står foran funktionen i menuoversigten (s. 9). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau og afbryder processen. Tilbage til standbytilstand Sådan går du tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen: Tryk længe på afbrydtasten a. Hvis du ikke trykker på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter 2 minutter.

6 Ændringer, der ikke er bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, slettes. Eksempel på displayet i standbytilstand: s. 1. Rettelse af forkerte indtastninger u Naviger til fejlindtastningen med styreu Slet tegnet til venstre for markøren tasten, hvis û vises. med Slet. Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som består af flere niveauer. u Indsæt et nyt tegn til venstre for markøren. u Overskriv blinkende tegn ved indstilling Hovedmenu (første menuniveau) af klokkeslæt og dato osv. Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er på standby, skal du trykke på Menu. Der findes beskrivelser af de symboler og skrivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s. 28. Aktivering af en funktion og tryk på OK, eller indtast det tal, der står foran funktionen i menuoversigten (s. 9). Den tilhørende undermenu (det næste menuniveau) åbnes. Gå til funktionen med styretasten q, Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Du har en telefonbog, en genopkaldsliste, en SMS-liste og en opkaldsliste til rådighed. I telefonbogen kan du gemme op til 100 opslag. Telefonbogen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listen eller enkelte opslag til andre håndsæt (s. 14). 13 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Telefonbog I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Du åbner telefonbogen i standbytilstand med tasten s. Brug af yderligere funktioner Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Menu. Opslagslængde Nummer: maks. 22 cifre Navn: maks. 16 tegn Lagring af første telefonnummer i telefonbogen s Tlf.-bog tom Nyt opslag? OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK s Menu Nyt opslag OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Lagring af et nummer i telefonbogen Vis nummer Vis nummer. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Send et individuelt opslag til et andet håndsæt (s. 14). Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send hele listen til et andet håndsæt (s. 14). Valg af telefonbogsopslag s Åbn telefonbogen. Du har følgende muligheder: u Med q bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Indtast det første tegn i navnet, eller gå eventuelt til opslaget med q. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Opkald ved hjælp af telefonbogen s q (vælg opslag; s. 14) c Administration af telefonbogsopslag Du har valgt et opslag (s. 14). skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s q (vælg opslag; s. 14) Menu Send opslag / Send liste OK ~ (indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) OK Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. u Det andet håndsæt og basestationen Redigering af opslag Menu Rediger opslag OK ~ (ændre nummer) OK ~ (ændre navn) OK Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f. eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten. Der vises et nummer. Menu Kopiér til telefonbog OK Suppler opslaget (s. 14). 14 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Taster til direkte opkald Du kan gemme særligt vigtige telefonnumre under de 4 taster til direkte opkald, f.eks. nødopkaldsnumre. Du vælger det gemte nummer til direkte opkald ved at trykke på den pågældende tast og opkaldstasten c. Skriv på det vedlagte registerkort med en kuglepen eller en blyant. Du kan se, hvordan du indtaster tekst korrekt, i tegnsættabellen (s. 31). Bemærk: Når der under opkaldsforberedelsen vises et telefonnummer fra genopkaldslisten eller telefonbogen på displayet, kan du tildele det pågældende nummer til en tast til direkte opkald, som endnu ikke har fået tildelt et nummer, ved at trykke længe på den pågældende tast til direkte opkald. Genopkaldsliste I genopkaldslisten finder du de 10 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 22 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Gem/rediger taster til direkte opkald Du kan tildele tasterne til direkte opkald eksterne telefonnumre og funktionen internt opkald. Menu Indstillinger OK Direkte opkaldstast OK I: <tom> q vælg tast til direkte opkald (I til IV) Opkald fra genopkaldslisten q c Genkal. Indtastning/ændring af opslag Du har valgt en tast til direkte opkald. Menu Rediger opslag OK ~ Indtast eller rediger nummeret, og tryk på OK. ~ Indtast eller rediger navnet, og tryk på OK. Tryk på displaytasten. Vælg opslag. Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Administration af opslagene i genopkaldslisten Tryk på displaytasten. q Vælg opslag. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 14) Kopiér til telefonbog (som i telefonbogen, s. 14) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 14) Slet liste (som i telefonbogen, s. 14) Genkal. Brug af yderligere funktioner Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Slet opslag Slet det valgte opslag. Kald alle Når du trykker på tasten, ringes der op til alle tilmeldte håndsæt. Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Menu. 15 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Åbning af beskedlister med display-tasten Du henter SMS-listen, telefonsvareren på nettet (hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald, s.

7 22), og opkaldslisten med displaytasten `. Menu LNO1Q OK tal: 1= mistede opkald; Indstilling af listetype for opkaldslisten Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Indtast Åbning af opkaldslisten ` Så snart et nyt opslag ankommer første gang på en liste, høres en servicetone. På displayet vises en meddelelse. Hvis du trykker på displaytasten `, åbnes alle de lister, som indeholder nye beskeder. Hvis der kun er nye beskeder i én liste, åbnes den med det samme. Hvis du trykker på en vilkårlig tast, fjernes henvisningen til nye beskeder på displayet. Når du har forladt en liste, er displaytasten ` nedtonet. Du kan nu få adgang til telefonsvareren på nettet med tasten 1 på håndsættet (hvis denne tast er tildelt til hurtigopkald), SMS-listen og opkaldslisten kan åbnes via menuen (se s. 9). Når der er et nyt opslag i en af listerne, er displaytasten ` igen til rådighed. q Vælg opslag. Det seneste indgående opkald vises som første opslag i opkaldslisten. Opkald: OK Listeopslag Eksempel på et listeopslag: Nyt opk Tilbage U Menu u Status for opslaget Bemærk: Hvis der er gemt opkald i telefonsvareren på nettet, vises der en meddelelse (hvis dette er indstillet) (se din netudbyders betjeningsvejledning til telefonsvareren på nettet). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP (s. 11) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten u mistede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 20 mistede opkald. Listen vises på følgende måde: Opkald: Antal nye beskeder + antal gamle, læste beskeder. Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk. : allerede læst opslag. Kun ved listetypen,,alle opkald": Opk. bes.: Opkaldet blev besvaret.. u Nummer eller navn på den, der ringer op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 14). Du kan slette det aktuelle opslag med Menu Slet opslag. Du kan se dato og klokkeslæt for opkaldet med Menu Tidspunkt (hvis indstillet, s. 8). 16 Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Opkald fra opkaldslisten Åbn opkaldslisten (se s. 16). q Vælg opslag. c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Lagring af et Preselection-nummer Menu Indstillinger OK Base OK Prefix OK Prefix nr. OK ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-byCall-nummer). Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. Tryk længe (standbytilstand). Sletning af opkaldslisten Forsigtig! Alle gamle og nye opslag slettes. Menu Opkald: OK Menu Slet liste OK a Tryk længe (i standbytilstand). OK a Lagring eller redigering af opslag i Preselection-lister Hver af listerne kan indeholde 11 opslag med 4 cifre. I listen,,med prefix" er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f. eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. Menu Indstillinger OK Base OK Prefix OK Med prefix / Uden prefix OK q Vælg opslag, og tryk på OK. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. OK Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. a Tryk længe (i standbytilstand). Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselectionnummer), som via to lister automatisk foranstilles bestemte numre ved opkald. Du har indtastet 08 for,,med prefix". du f.eks. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer (CLIP, s. bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. hjælper dig under registreringen. Dine SMS-beskeder bliver sendt via det SMS-center, der er aktivt (s. 20). SMS-beskeder bliver sendt via det SMS-center, der er aktivt. et SMS-center (s. 20). u Din netudbyder understøtter SMS via Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder Menu ~ Skriv en SMS-besked. Indtast tekst, se s. 31. Menu Send Vælg, og tryk på OK. Menu Tryk på displaytasten. i SMS'er med q. SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det. Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for (s. SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Menu Tryk på displaytasten. hhv. gem den derefter. Anvend tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 18). Åbning af indbakken med displaytasten Tryk. på displaytasten. i SMS'er med q. til telefonbog Vælg, og tryk på OK for at kopiere afsenderens nummer til telefonbogen. Tidspunkt Vælg, og tryk på OK for at få vist, hvornår SMS-beskeden er kommet. Slet liste Vælg, og tryk på OK for at slette alle SMS-beskeder i indbakken. Menu Åbn indbakken. Indstilling af SMS-center Angivelse/ændring af SMS-center indtaster et nyt, bør du spørge din netudbyder om tilgængelige tjenester og specielle forhold. Menu SMS OK Indstillinger OK Servicecentre OK q Vælg SMS-center (f.eks. Service Center 1), og tryk på OK. Du har nu følgende muligheder: Sendecenter Hvis SMS-beskeden skal sendes via dette SMS-center, skal du trykke på OK for at aktivere det pågældende SMScenter ( = til). Hvis et andet SMS-center var aktivt, bliver dette nu deaktiveret. Servicecenter Indtast SMS-centerets nummer, og tryk på OK. Før du ændrer et servicenummer eller Afsendelse af SMS via et andet SMScenter Besvarelse eller videresendelse af en SMS Du læser en SMS (s. 20). Menu Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Besvar Skriv en svar-sms direkte, og send den (s. 18). Anvend tekst Rediger teksten i SMS'en, og send den derefter (s. 18). Send Videresend teksten fra en SMS til en anden modtager, (s. 18). Aktiver SMS-centeret (2 til 3) som Send derefter SMS-beskeden.

8 SMS på telefonanlæg sendecenter (s. 20). u Du kan kun modtage en SMS, hvis Vis nummer (s. 11) bliver viderestillet til telefonanlæggets lokalforbindelse (CLIP). CLIP-vurderingen af SMS-centerets nummer sker i Gigaset. u Du skal eventuelt sætte forvalgsnummeret foran SMS-centerets nummer (afhænger af dit telefonanlæg). Afprøv i tvivlstilfælde dit telefonanlæg ved f.eks. at sende en SMS til dit eget nummer: én gang med forvalgsnummer, og én gang uden. 20 SMS (tekstbeskeder) u Ved afsendelse af SMS-beskeder bliver dit afsendertelefonnummer evt. sendt uden lokalnummeret. I så fald kan modtageren ikke svare direkte. Det er kun muligt at sende og modtage SMS-beskeder til ISDN-telefonanlæg via det MSN-nummer, som din basestation har fået tildelt. Selvhjælp ved fejl Den følgende tabel viser fejlsituationer og mulige årsager og giver råd til afhjælpning af fejlene. Kan ikke sende. 1. Der abonneres ikke på funktionen,,vis nummer" (CLIP, s. 11). Aktiver funktionen hos din netudbyder. 2. Overførslen af SMS-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald). Send SMS-beskeden igen. 3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen. 4. Der er ikke angivet et nummer for det SMScenter, der er aktiveret som sendecenter, eller der er angivet et forkert nummer. Indtast nummeret (s. 20). SMS-beskeder læses forud. 1. Funktionen,,Vis nummer" er ikke indstillet. Du skal abonnere på denne funktion hos din netudbyder (mod betaling). Aktivering/deaktivering af SMSfunktionen Efter deaktiveringen kan du ikke længere modtage SMS-beskeder som tekstmeddelelser, og din telefon kan ikke længere sende SMS-beskeder. De indstillinger, som du har foretaget for afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder (SMS-centrenes numre) samt opslagene i indbakken og kladdelisten, vil fortsat være gemt efter deaktiveringen. Menu L N O 2 L Indtast tal: Q= Deaktiver SMSfunktionen; 1 = Aktiver SMS-funktionen (standardindstilling) OK 2. Mobilnetoperatøren/udbyderen af fastnetsms har ikke en samarbejdsaftale. Forhør dig hos din udbyder af fastnetsms. 3. Terminalapparatet er registreret som,,ikkefastnet-sms-kompatibelt" hos din SMSudbyder, dvs. at du ikke længere er registreret der. Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMSbeskeder. Afhjælpning af SMS-fejl Fejlkoder ved afsendelse Hvis det i længere tid ikke har været muligt at sende en SMS-besked, bliver den udskudt med statussen Fejl XX i indbakken. E0 Permanent undertrykkelse af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet. FE Fejl under overførsel af SMS. FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til SMScenter. Se Selvhjælp. Du modtager kun om dagen. du ikke længere er registreret der. tilmelding af Gigaset E36 til Gigaset E360, se s. på nettet er forudindstillet til hurtigopkald. Tilmeldingen afbrydes efter 60 sek. sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1). Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, modtager du et opkald fra telefonsvareren på nettet. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald (s. 16). Tilmelding af andre håndsæt Du kan tilmelde andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAP-apparater på den følgende måde. På håndsættet: Start tilmeldingen af håndsættet i overensstemmelse med den relevante betjeningsvejledning. På basestationen: Tryk længe (min. 1 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (s. 1). 22 Brug af flere håndsæt Søgning efter håndsæt ("Paging") Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret. Viderestilling af samtalen til et andet håndsæt/intern forespørgsel Du taler med en ekstern abonnent. Start et internt opkald, se "Opkald til andre håndsæt" auf Seite 23 (Du kan trykke på displaytasten Tilbage under det interne opkald og kan så igen tale med den eksterne abonnent). Hvis en intern abonnent svarer: u Hvis du vil viderestille samtalen til den interne abonnent, skal du trykke på afbrydtasten a på håndsættet. u Den interne abonnent skal lægge på for at afslutte forespørgslen. Du får så igen forbindelse til den eksterne abonnent. Du kan også trykke på afbrydtasten a, før den interne abonnent kobles på. Hvis den interne samtalepartner ikke tager telefonen eller er optaget, kommer opkaldet automatisk tilbage til dig. Afslutning af søgningen Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1), eller tryk på opkaldstasten c på håndsættet. Interne opkald Interne telefonopkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som du har tilmeldt den samme basestation. Inden du kan starte et internt opkald, skal en af tasterne til direkte opkald være programmeret til internt opkald (se s. 15). Bemærk: Opkald til andre håndsæt I standbytilstand skal du på håndsættet trykke på den tast til direkte opkald (é... ì), som er programmeret til interne opkald. Bekræft forespørgslen Kald alle? med Ja. Displayet viser Til alle. Besvarelse af en banke på-samtale Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet nummeret på den, der ringer op. Tryk på afbrydtasten a på håndsættet for at afslutte den interne samtale. Tryk på opkaldstasten c på håndsættet for at besvare det eksterne opkald. Bemærk: Hvis der ikke er nogen abonnent, der svarer, skifter håndsættet til standbytilstand efter 3 minutter. Besvarelse af et internt opkald Telefonen ringer, og det interne nummer for den abonnent, der ringer op, vises på displayet, f. eks. 2. Tryk på opkalds- eller håndfri funktiontasten c/d på håndsættet for at besvare opkaldet.

9 Bryd ind i en ekstern samtale Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Forudsætning: Funktionen Aktivér int. er aktiveret. Afslutning af samtale Aktivering/deaktivering af funktion: Menu Tryk på afbrydtasten a på håndsættet. Indstillinger OK Base OK Aktivér int. OK ( = til) 23 Indstilling af håndsæt Try på opkaldstasten c på håndsættet. Alle abonnenter hører en signaltone. På håndsættets display står der Konference. Tryk på afbrydtasten a på håndsættet. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent. Bryde ind i en samtale: Automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Autosvar OK ( = til) Afslut bryde ind-funktionen: Ændring af talelydstyrken Du kan indstille lydstyrken for håndfri funktion og for højttaleren på fem trin (15; f. eks. lydstyrke 2 = ^). Menu Lyd OK Håndholdt lydstyrke/ Håndfri lydstyrke OK q Indstil lydstyrken, og tryk på OK. Indstilling af håndsæt Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger enkeltvis. Ændring af displaysproget Du kan få vist displayteksterne på forskellige sprog. Menu Indstillinger OK Sprog OK q (vælg sprog) OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: Menu L I q (vælg sprog) Indstilling af lydstyrken under en samtale: t Tryk på styretasten. q Indstil lydstyrken, og tryk på OK. Ændring af ringetoner u Lydstyrke: OK Pauseskærm Hvis funktionen er aktiveret, vises klokkeslættet digitalt på hele displayet i standbytilstand. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Screensaver OK ( = til) Fem lydstyrker (15; f.eks. lydstyrke 2 = ^) og,,fra" (lydstyrke 0 = Ú ). u Melodi: Liste over forudinstallerede ringetonemelodier. De tre første melodier svarer til de "klassiske" ringetoner. Du kan indstille forskellige ringetonemelodier for følgende funktioner. u Eksterne opkald: For eksterne opkald u Interne opkald: For interne opkald u Vækkeur : For vækkeuret 24 Indstilling af håndsæt Indstilling af ringetonens lydstyrke Lydstyrken er den samme for alle typer signaler. Menu Lyd OK Ringetonelydstyrke OK q (indstil lydstyrken) OK Eller i standbytilstand: t Tryk kort q (indstil lydstyrken) Servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende toner uafhængigt af hinanden: u Servicetoner: Tasteklik: Alle tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, når håndsættet sættes i basestationen, og når der kommer en ny SMS-besked eller ved et nyt opslag i opkaldslisten. Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl. Menusluttone: Når du når til slutningen af en menu. u Batteriadvarselstone: Batteriet skal oplades. Du kan ikke deaktivere bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i basestationen. OK Indstilling af ringetonemelodien Indstil ringetonemelodien for eksterne opkald, interne opkald og vækkeur separat. Menu Lyd OK Ringetonemelodi OK Eksterne opkald / Interne opkald / Vækkeur OK q (vælg melodi) OK ( = til) Deaktivering af første ringetone Fra/Til Ved første netsignal genkender telefonen en indgående SMS. Menu L N O 2 5 indtast tal: Q = gør den første ringetone hørbar; 1 = undertryk den første ringetone OK Aktivering/deaktivering af servicetoner Menu Lyd OK OK ( = til) Servicetoner Du skal være opmærksom på følgende: Hvis undertrykkelse af den første ringetone er deaktiveret, signaleres alle indgående SMS-beskeder med en ringetone. Hvis du besvarer et sådant "opkald" ved første ringetone, går SMS-beskeden tabt. Indstilling af advarselstone Menu Batteriadvarselstonen aktiveres eller deaktiveres og høres også under en samtale. Lyd OK Batteri lavt OK Til / Fra / Under opkald OK ( = til) 25 Indstilling af basestationen Anvendelse af håndsættet som vækkeur Aktivering/deaktivering af vækkeur Forudsætning: Du har indstillet klokkeslættet (se s. 8). Menu Vækkeur OK Aktivering OK ( = til) Når du aktiverer vækkeuret, åbnes menuen til indstilling af vækketid automatisk. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækketiden på displayet med symbolet l. Indstilling af basestationen Du kan indstille basestationen med et tilmeldt Gigaset E36-håndsæt. Ændring af system-pin-koden Du skal indtaste system-pin-koden, når du tilmelder et håndsæt til basestationen. Du kan ændre basestationens 4-cifrede system-pin-kode ("0000") til en 4-cifret PIN-kode, som kun du kender. Menu Indstillinger OK Base OK System- PIN OK PIN: OK Ny PIN OK Hvis du har glemt system-pin-koden, kan du nulstille basestationen til den oprindelige kode 0000: Tag strømledningen ud af basestationen. Hold tilmeldings/pagingtasten (s.

10 1) på basestationen trykket ned, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Slip tasten efter et stykke tid. Basestationen er nu nulstillet, og systempin-koden 0000 er indstillet. Indstilling af vækketid Menu OK Vækkeur OK Ringetidspunkt angiv vækketid OK Når vækkeuret ringer... Tryk på displaytasten Fra eller en vilkårlig tast for at slukke vækkeuret i 24 timer. Hvis du ikke trykker på en tast, slukkes vækkeuret efter et minut. Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen og på opkaldslisten, SMS-listerne og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Nulstil håndsæt OK Afbryd nulstillingen med a. Gendannelse af standardindstillinger for basestationen Ved nulstilling frameldes alle håndsæt. De individuelle indstillinger nulstilles. Kun dato og klokkeslæt bevares. Menu Indstillinger OK Base OK Nulstil base OK 26 Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis telefonanlægget kræver det (se betjeningsvejledningen til telefonanlægget). Du kan ikke sende eller modtage SMSbeskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer. Menu L N O 1 2 Indtast tal for flashtiden: Q = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; I = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; L = 600 ms; M = 800 ms OK. Indstilling af flashtiden Redigering af pausen efter opkaldsstart Du kan indstille længden af den pause, der indsættes mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. Menu L N O 1 O Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; I = 7 sek. OK. Menu L N O 1 4 Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Ændring af opkaldsmetoden Menu L N O 1 1 Indtast tal for opkaldsmetoden: Q = signalering (MFV); 1 = impulsopkald (IWV) OK. Skift midlertidigt til DTMF-signalering Hvis telefonanlægget stadig anvender impulsopkald, men du har brug for DTMFsignalering (f.eks. til aflytning af telefonsvareren på nettet), skal du skifte til DTMFsignalering for samtalen. Forudsætning: Du fører en samtale eller har allerede ringet op til et eksternt nummer. Tryk på stjernetasten P. DTMF-signalering er kun aktiveret for denne forbindelse. Ændring af pausen efter R-tasten OK. 27 Bilag Bilag Anvendte symboler og skrivemåder I denne betjeningsvejledning anvendes symboler og skrivemåder, som forklares her. ~ Indtast tal eller bogstaver. Menu De aktuelle displayfunktioner, der vises i nederste displaylinje, vises med negativ skrift. Tryk på den pågældende displaytast for at aktivere funktionen. q Tryk øverst eller nederst på styretasten, f.eks. når du bladrer. c / Q / P osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. Eksterne opkald / Interne opkald (Eksempel) Vælg en af menufunktionerne (Eksterne opkald eller Interne opkald) på listen, og tryk på Menu Kontakt med væske! Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. Lad væsken dryppe ud af håndsættet. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. Spørgsmål og svar Hvis der ved brug af telefonen opstår spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os 24 timer i døgnet på I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Displayet viser intet. 1. Håndsættet er ikke aktiveret. Tryk længe på afbrydtasten a. Lyd OK Ringetonemelodi (eksempel) OK OK. Tryk på Menu. Vælg Lyd med q, og tryk på OK. Vælg Ringetonemelodi med q, og tryk på OK. 2. Batteriet er tomt. Oplad eller udskift batteriet (s. 6). Håndsættet reagerer ikke på tastetryk. Tastaturspærring er aktiveret. Tryk længe på firkanttasten # (s. 12). Pleje Tør basestationen, laderen og hånd- På displayet blinker Base. 1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. sættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. 2. Basestationen er ikke tændt. Kontroller basestationens strømforsyning (s. 6). 28 Bilag Håndsættet ringer ikke. Ringetonen er slået fra. Aktiver ringetonen (s. 25). I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. Du hører ingen ringe-/klartone Basestationens telefonkabel er blevet udskiftet. Ved køb i specialforretninger skal du sikre dig, at stikket er rigtigt (s. 6). Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke på trods af CLIP (vis nummer) (s. 11). Vis nummer er ikke aktiveret. Den, der ringer op, skal have Vis nummer (CLI) aktiveret hos sin netudbyder. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: www.

11 gigaset. com/docs. Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonesekvens). Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen. Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Husk at have købsbeviset ved hånden. Tekniske data Anbefalede batterier (på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken) Nikkel-metal-hydrid (NiMH): u Sanyo Twicell 650 u Sanyo Twicell 700 u Sanyo NiMH 800 u Panasonic 700mAh,,for DECT" u GP 700mAh u GP 850mAh u Yuasa Technology AAA Phone 700 u Yuasa Technology AAA 800 u VARTA Phone Power AAA 700mAh Håndsættet leveres med to godkendte batterier. 29 Bilag Driftstider/opladningstider for håndsættet De følgende oplysninger gælder for batterier med en kapacitet på 650mAh. Driftstid Taletid Opladningstid ca. 160timer (7dage) ca. 18 timer ca. 13timer u Drifts- og opladningstiderne gælder kun ved anvendelse af de anbefalede batterier. u Basestationens strømforbrug I standbytilstand: ca. 2W Under en samtale: ca. 3W Generelle tekniske data DECT-standard GAP-standard Rækkevidde understøttes understøttes udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m u u Strømforsyning til 230 V ~/50 Hz basestationen Omgivelsesbetin- +5 C til +45 C; gelser ved brug 20 % til 75 % relativ luftfugtighed u Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. konfigurering og downloadet software). under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Bilag Skrivning og redigering af tekst Når du skriver tekst, gælder der følgende regler: u Du kan styre markøren med t s. u Tegn tilføjes til venstre for markøren. u Tryk kort på firkanttasten # for at komme fra "Abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc" (store bogstaver: 1. bogstav skrives med stort, alle yderligere bogstaver med lille). Tryk på firkanttasten #, inden du indtaster bogstaver. u Tryk tre gange på firkanttasten #: Viser valglinjen for de tegn, der er tilknyttet firkanttasten. u Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt. Navne med en stjerne foran står til sidst i telefonbogen. Indtastning af specialtegn Standardskrift *) 1 **) Mellemrum Q.,?! 0 + : " ` ; _ P * / ( ) < = > % # Abc--> > abc 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x Mellemrum 1 $ Â 1 â $ \ & Redigering af tekst Hvis du trykker længe på en tast, vises tegnene for den pågældende tast på den nederste displaylinje og markeret i rækkefølge. Når du slipper tasten, indsættes det markerede tegn i indtastningsfeltet. Indtast specialtegn; se s. 31. Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal, når du skifter fra en tilstand til en anden: På nederste linje står der "abc -> Abc", "Abc -> 123" eller "123 -> abc". *) Telefonbog og andre lister **) Ved indtastning af en SMS-besked Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum (her vist med s) 2. Tal (09) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. 31 Tilbehør Tilbehør Gigaset-håndsæt E36 Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg. Gigaset-håndsæt E36 u Store taster, belyst tastatur u Stor visning af tekst og symboler i displayet u Jumbo-tal (stor skrift) u Taster til direkte opkald u Kan anvendes med høreapparater (HAC) u Håndfri funktion u Telefonbog til ca. 100 opslag u SMS (forudsætning: CLIP understøttes) u Stik til headsæt www. gigaset.com/gigasete36 Tilslutningsstik for headsæt Du kan finde egnede headsæt på internettet på adressen Alt tilbehør og alle batterier kan fås i specialforretninger. Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du risiko for helbredsog tingsskader samtidig med, at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. Vægmontering af basestationen 32 Stikordsregister Stikordsregister A Advarselstone (batteri) Afbryde (handling) Afbrydtast.... 1, 11 Aktivere besvarelse af opkald servicetoner SMS-funktion tastaturspærring undertrykke ringetone Aktivere/deaktivere SMS-funktionen.. 21 Automatisk besvarelse af opkald.. 11, 24 Automatisk netudbyderforvalg Deaktivere besvarelse af opkald.. 24 servicetoner....

12 SMS-funktion.

13 . 21 tastaturspærring undertrykke ringetone Direkte opkald gemme/redigere tastetildeling programmere taster.. 15 tildele nummer fra displayet. 15 Display i standbytilstand indstille ændre displaysprog Displaytaster.. 1, 12 DTMF-signalering B Banke på, intern samtale Basestation gendanne standardindstillinger indstille. 26 opstille og tilslutte , 6 strømforbrug.. 30 tilslutte til et telefonanlæg.. 27 vægmontering ændre system-pin-kode Batteri advarselstone.. 25 anbefalede batterier.. 29 oplade... 8 symbol... 8 sætte i... 6 visning , 8 Bekræftelsestone Beskedtast åbn listen åbne lister..

14 .. 16 Besvarelse af opkald Brug (ibrugtagning af telefonen) 5 Bryde ind i en samtale E Effektforbrug, se strømforbrug F Fejlafhjælpning.. 28 SMS Fejltone.. 25 Firkanttast... 1, 12 Flash, indstille Forkerte indtastninger (rettelse) G Garanti Genopkald Genvej (talkombination). 9 Godkendelser H Headsæt , 32 Hurtigopkald telefonsvarer på nettet Højttalerlydstyrke Høreapparater... 4 Håndfri funktion tast Håndsæt aktivere/deaktivere anvende flere. 22 displaysprog drifts- og opladningstider gendanne standardindstillinger indstille (enkeltvis) kontakt med væske...

15 servicetoner C CLI CLI, CLIP CLIP. 11 Customer Care D Dato, indstille Stikordsregister standbytilstand søge efter tage i brug talelydstyrke tilmelde viderestille samtale Håndsættets driftstid gemme i telefonbogen..... indstille for SMS-center.... til telefonsvarer på nettet, indtaste. vise for den, der ringer op (CLIP)... Nummervisning O Opkald besvare besvare opkald.. 11, 12 eksterne 11 interne. 23 telefonbog Opkaldsliste. 15, 16 Opkaldsmetode

16 .. 27 Opkaldstast Opladningstider, håndsættets. 30 Opladningstilstand (batteri).. 1, 8 Opstille, basestation I Indstille flashtiden (telefonanlæg) Indstille lydstyrke højttaler håndsæt ringetone tale, håndsæt.. 24 Indstille melodi (ringetone) Indstille vækketid. 26 Intern brug af telefonen bryde ind Intern samtale banke på P Paging , 23 Pakkens indhold.. 5 PIN-kode, ændre. 26 Pleje af telefonen Preselection gemme opslag, redigere Prisbevidst brug af telefonen.. 17 K Klokkeslæt, indstille Kortvalgsnumre, se direkte opkald Kundeservice L Liste genopkaldsliste 15 indbakke (SMS)

17 19 kladdeliste (SMS) mistede opkald. 16 opkaldsliste 15, 16 opslag.. 16 Lydstyrke ringetone R Rettelse af forkerte indtastninger Ringe tilbage til den, der har ringet op Ringe tilbage via opkaldslisten. 17 Ringetone indstille lydstyrke , 24 indstille melodi undertrykke ændre R-tast Rækkefølge i telefonbogen M Medicinske apparater Menu menustyring oversigt.. 9 sluttone. 25 ét menuniveau tilbage Mistet opkald S Samtale intern.. lad en abonnent bryde ind.. viderestille (forbinde). Sende SMS... telefonbogsopslag til håndsæt.... Servicetoner...

18 N Netudbyderforvalg, automatisk Nummer 34 Stikordsregister Sikkerhedsanvisninger SMS besvare eller videresende i telefonanlæg indbakke indtaste tekst.. 31 kladdeliste læse rette fejl selvhjælp ved fejlmeddelelser sende sendecenter skrive slette videresende SMS-center indstille. 20 ændre nummer 20 Specialtegn 31 Spærring (tastaturspærring) Spørgsmål og svar Standardindstilling, gendanne basestation håndsæt....

19 Powered by TCPDF ( 26 Standbytilstand (display)... 1, 13 Strømforbrug (basestation) Strømforsyning... 4 Styretast , 12 Symboler , 28 Søgning håndsæt. 23 i telefonbogen slette Tekniske data Tekst, skrive og redigere Tekstbesked, se SMS Telefonanlæg indstille flashtiden indstille opkaldsmetoden skifte til DTMF-signalering.. 27 SMS tilslutte basestationen til et telefonanlæg.. 27 Telefonbog gemme første nummer gemme opslag. 14 rækkefølge for opslag sende opslag/liste til håndsættet vælge opslag....

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

E370. Du kan se den seneste betjeningsvejledning på

E370. Du kan se den seneste betjeningsvejledning på E370 Du kan se den seneste betjeningsvejledning på www.gigaset.com/manuals Betjeningsvejledning online på din smartphone eller tablet: hent Gigaset Help-appen fra Indhold Indhold Oversigt..............................................................................

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere