Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Profil i Idræt, Bevægelse og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Profil i Idræt, Bevægelse og Sundhed"

Transkript

1 2016 Pædagguddannelsen UCC Studieplan Prfil i Idræt, Bevægelse g Sundhed Pædagguddannelsen Prfessinshøjsklen UCC

2 Studieplan Specialiseringsdel: Idræt, bevægelse g sundhed Indhld Uddannelsens pbygning i specialiseringsdelen... 4 Specialiseringsdelens mduler... 5 Mdul G: Omsrg, læring g udvikling... 5 Indhld... 5 Kmpetencemål... 5 Læringsmål... 5 Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver... 5 Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver... 6 Studieaktiviteter g arbejdsfrmer... 6 Mdulpgave - G... 6 Mdul H g I: Kreativitet, diversitet g ptentialer... 7 Sundhedsfremme g bevægelse mdul H... 7 Indhld... 7 Kmpetencemål... 7 Læringsmål i mdul H... 7 Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver... 8 Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver... 8 Studieaktiviteter g arbejdsfrmer... 8 Mdulpgave - H... 8 Sundhedsfremme g bevægelse mdul I... 9 Læringsmål i mdul I... 9 Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver... 9 Mdulernes videngrundlag g internatinale perspektiver... 9 Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Mdulpgave - I Mdul J: Prfessin g samarbejde Indhld Kmpetencemål Læringsmål Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 1

3 Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Mdulpgave - J Mdul K: Individ, fællesskab g samfund Indhld Indhld Kmpetencemål Læringsmål Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Mdulpgave - K Mdul L: Prfessinsviden g frskning i relatin til skle- g fritidspædaggik Indhld Kmpetencemål Læringsmål Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Mdulpgave - L Mdul M g fjerde praktik (BA-mdul) Indhld Kmpetencemål fr bachelrprjektet Empirisk indsamling (4. praktik): Det skriftlige prjekt Praktikuddannelsen i specialiseringsdelen Specialiseringsdelens prøver Prøve i 2. praktik (SK3) Prøve i 2. praktik sm gennemføres i udlandet Prøve i 3. praktik (SK4) Prøve i 3. praktik sm gennemføres i udlandet Prøve i 1. kmpetencemål (SK1 - Fælles fr alle specialiseringer) Prøve i 2. kmpetencemål (SK2 Fælles fr alle specialiseringer) Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 2

4 Prøve i valgfrit kmpetencemråde (VK-prøve - efter mdul I) Prøve tværprfessinelt element (TE-prøve efter mdul J) Bachelrprøve Bilag: Videns- g færdighedsmål - Skle- g fritidstilbud Bilag: Oversigt ver Specialiseringsdelens mdulpgaver Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 3

5 Uddannelsens pbygning i specialiseringsdelen Pædagguddannelsen specialiseringsdel udgør 140 ECTS, heraf 60 ECTS til 2. g 3. praktikperide. Uddannelsens specialiseringsdel er pbygget på følgende måde: 3. semester 7. mdul (G) 2. praktik 4. semester 2. praktik 2. praktik Intern prøve 8. mdul H (Valgfrit kmpetencemråde: 1. del) 5. semester 9. Mdul (I) (Valgfrit kmpetencemråde: 2. del) Ekstern prøve 10. Mdul (J) Tværprfessinelt mdul Intern prøve 3. praktik 6. semester 3. praktik 3. praktik Ekstern prøve 11. mdul (K) 7. semester 12. mdul (L) Prøver i 1. g 2. kmpetencemål 13. mdul (M) + 4. praktik BA-frløb Mdulerne i specialiseringsdelen benævnes med bgstaverne G-M med følgende titler: G. Omsrg, læring g udvikling H g I. Kreativitet, diversitet g ptentialer J. Prfessin g samarbejde K. Individ, fællesskab g samfund L. Prfessinsviden g frskning M: Bachelrprjekt g 4. praktik Mdul L er et natinalt mdul, hvilket vil sige, at det er udarbejdet ens fr alle landets prfessinshøjskler. I tilknytning til 7. g 10. mdul (G g J) vil der være praktikfrberedende undervisning. I alle mduler arbejdes der med frskellige frmer fr feedback. Der kan være feedback fra underviser, men gså andre frmer hvr medstuderende indgår i feedbacken. Den freliggende studieplan gælder fr Prfiluddannelsen i Idræt, sundhed g bevægelse. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 4

6 Specialiseringsdelens mduler Mdul G: Omsrg, læring g udvikling Indhld Mdulet handler m skle- g fritidspædaggik i frhld til 6-18-årige samt institutinelle kntekster g kulturelle fællesskaber af væsentlig betydning fr børn g unge. De studerende arbejder med at begrunde, planlægge, gennemføre, dkumentere g evaluere leg, aktiviteter g læringsmiljøer med udgangspunkt i krpsligt frankrede pædaggiske g didaktiske terier samt gennem frståelse af børn g unges perspektiver. Mdulet handler desuden m pædaggens samfundsmæssige pgave samt m metder g institutinelle mulighedsbetingelser med særligt fkus på krpslig udfldelse, læring, sundhed g trivsel. Kmpetencemål Den studerende kan med inddragelse af pædaggiske g didaktiske terier tilrettelægge, gennemføre g analysere pædaggiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- g undervisningsfrløb med henblik på, at børn g unges trivsel, læring, udvikling g dannelse fremmes. Den studerende kan varetage g analysere pædaggisk arbejde, der støtter g faciliterer børn g unges læring, udvikling, inklusin, trivsel g perspektiver. Læringsmål Efter mdulet kan den studerende: 1. Demnstrere indsigt i børn g unges identitetsdannelse, udvikling, udviklingsbetingelser, kulturelle fællesskaber samt idræts- bevægelses-, lege- g krpskultur. 2. Reflektere ver børn g unges læreprcesser samt demnstrere viden m idræt, bevægelse g sundhed samt pædaggiske g didaktiske terier g metder g på den baggrund tilrettelægge krpsligt frankrede læringsmiljøer både i skle g fritidstilbud. 3. Fremme trivsel g udfldelse i bevægelses-, sundhedspædaggiske g inkluderende miljøer, herunder understøttelse af fri leg g aktivitet gennem frståelse af børns g unges perspektiver. 4. Begrunde g planlægge, gennemføre, dkumentere g evaluere aktiviteter, der fremmer børns g unges nysgerrighed, interesse g aktive deltagelse i a) krpslige, kulturelle g æstetiske udtryksfrmer g b) aktiviteter inden fr natur g teknik, matematik g udeliv. 5. Fremme et rigt sprgmiljø samt understøtte g udvikle den enkelte g gruppens sprglige udfldelsesmuligheder i alle typer af aktiviteter med afsæt i idræt, bevægelse g sundhed. 6. Tilrettelægge, varetage g fremme deltagelse af - g samarbejde med frældre g andre persner, sm har særlig betydning fr barnets trivsel g udvikling, g i samarbejdet tage udgangspunkt i det enkelte barn frudsætninger, udvikling, trivsel g perspektiver. Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 5

7 I mdulet skal de studerende tilegne sig frudsætninger fr at etablere udviklings-, dannelses- g læringsmiljøer med særligt fkus på krpslig udfldelse, læring, sundhed g trivsel i sklen g på fritidsmrådet. Desuden skal de studerende udvikle frståelse af g fr de institutinelle mulighedsbetingelser, der har væsentlig betydning fr børn g unges hverdagsliv. Mdulet understøtter de studerende i at udvikle prfessinsidentitet i frhld til skle- g fritidspædaggik g styrker det prfessinelle pædaggiske arbejde, herunder samarbejde på tværs af skle g fritid samt samarbejde med lkalmrådet. I løbet af mdulet arbejder de studerende med at undersøge et pædaggisk miljø eller en aktivitet i en skle eller et fritidstilbud inden fr idræt, bevægelse g sundhed. Undersøgelsen inddrager børns g unges perspektiver. Samarbejdspartnere fra praksis kan inviteres til deltagelse i præsentatinen af undersøgelserne. Desuden kbles der i mdulet til den efterfølgende praktik. Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er en vifte af frsknings- g udviklingsbaseret viden g terier, hvr der er fkus på pædaggiske, idræts- g sundhedsfaglige perspektiver, børne- g ungdmskultur g leg. Mdulet beskæftiger sig med frskellige pfattelser af børn g barndm samt skle g fritid i et internatinalt perspektiv, g det præsenterer de studerende fr internatinale publikatiner eller netværk. Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af plæg fra undervisere, studerende g gæstelærere, gruppearbejde, øvelser, vejledning mv. Der vil desuden være plæg, fredrag samt wrkshps, g der kan være præsentatiner med deltagelse af aktører fra praksis. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemafastlagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Studie- g aktivitetsfrmer i mdulet er uddybet i mdulplanene. Mdulpgave - G Mdulpgaven består af: Prtflipgaver Sm en del af undervisningen arbejder de studerende med teretiske g empiriske undersøgelser relateret til målgruppen. De studerende beskriver deres refleksiner ver muligheder fr pædaggiske aktiviteter samt deres didaktiske g metdiske vervejelser g dkumenterer dette i en prtfli. Aktører fra praksisfeltet kan inviteres til præsentatiner af undersøgelserne. Underviserne frmulerer prtflipgaver, der understøtter mdulets læringsmål g metdiske fkus. De studerende arbejder i grupper m prtflipgaverne g afleverer et fælles prdukt, der samlet har et mfang på max anslag inkl. mellemrum, ekskl. frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste g bilag. Individuelt refleksinspapir Den studerende afleverer et individuelt refleksin papir på max anslag, der indehlder refleksiner ver hvrdan de har arbejdet med læringsmålene, g deres læreprces. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 6

8 Mdul H g I: Kreativitet, diversitet g ptentialer Mdul H udgør det første af t sammenhængende mduler, hvr de studerende arbejder med et valgfrit kmpetencemråde i henhld til bekendtgørelsens 6 stk. 2. Studerende på prfilen i Idræt, bevægelse g sundhed er på frhånd tilmeldt det valgfrie kmpetencemråde Sundhedsfremme g bevægelse. I mdul H g I arbejder de studerende på hld g i frløb, sm kan være tilrettelagt på tværs af de tre specialiseringer. Kmpetencemålene er fælles fr H g I, men der er frskellige læringsmål, frskellige aktiviteter g frskellige mdulpgaver i hhv. H g I. I mdul H arbejder de studerende inden fr deres valgte kmpetencemråde med teretiske g metdiske tilgange, sm er generelle fr de tre specialiseringer g fr mennesker uanset målgruppe. I mdul I skal de studerende sætte fkus på det valgte kmpetencemrådes betydning g ptentialer i frhld til egen specialisering, g de skal demnstrere et handleaspekt (planlægning, gennemførelse g evaluering af en aktivitet) i frhld til en eller flere målgrupper inden fr deres specialisering. Mdul I afsluttes med en ekstern prøve i det valgfrie kmpetencemråde. Sundhedsfremme g bevægelse mdul H Indhld Mdulet handler m at gennemføre g lede sundhedsfremmende g bevægelsesmæssige aktiviteter g udviklingsprcesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet, trivsel g mtiverer til krpslig udfldelse. I mdulet arbejder de studerende med krpsbevidsthed, krpslige færdigheder, aktivitetsglæde g plevelse g frståelse af sundhed g bevægelse. Der arbejdes med en kmbinatin af praktiske g teretiske perspektiver på sundhedsfremme, idræt, krp, bevægelse g leg. Desuden indgår didaktiske perspektiver, sm bidrager til at sætte de studerende i stand til at gennemføre aktiviteter g prcesser med henblik på at udvikle menneskers handlekmpetence. Kmpetencemål Den studerende kan igangsætte, gennemføre g lede sundhedsfremmende g bevægelsesmæssige aktiviteter g udviklingsprcesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet g trivsel g mtiverer til krpslig udfldelse. Læringsmål i mdul H Efter mdulet kan den studerende: 1. Demnstrere indsigt i idræt, bevægelse g sundhedsfremme samt læringsmuligheder relateret til trivsel g livskvalitet. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 7

9 2. Demnstrere egne krpslige færdigheder g krpslige æstetiske udtryksfrmer. 3. Reflektere ver individuelle, institutinelle, kulturelle g sciale frhlds betydning fr sundhedsfremme, idræt g bevægelse. 4. Begrunde g analysere gennemførte aktiviteter g frløb med inddragelse af teri m pædaggiske muligheder i frhld til aktiviteten. Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver I mdulet undersøger de studerende frskellige udviklings-, dannelses- g læringsmiljøer relateret til sundhed g bevægelse, g de inddrager deres erfaringer fra praksis, herunder frudgående praktikfrløb. De studerende beskæftiger sig med didaktisk refleksin ver de muligheder i sundhedsfremmende aktiviteter g bevægelse - både plevelses- g læringsmæssigt. Mdulet sætter fkus på, hvrdan frskellige prfessiners perspektiver kan berige hinanden g understøtte en helhedsfrståelse af sundhedsfremmende virksmhed g bevægelse. Der kan etableres samarbejde med aktører g interessenter i lkalsamfundet samt uddannelses- g kulturinstitutiner. Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er frskning g udviklingsbaseret viden m sundhedsfremme, idræt g bevægelse. Ud fra et tværvidenskabeligt perspektiv inddrages naturvidenskabelige, humanistiske g samfundsvidenskabelige perspektiver sm afsæt fr mdulernes teretiske g praktiske aktiviteter. I mdulet inddrages litteratur g danske såvel sm internatinale undersøgelser. Der kan gennemføres studiebesøg med henblik på at pleve særlige sundheds- g bevægelseskulturer. Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af gruppearbejde, øvelser, studiebesøg, prjekter g praktisk undervisning samt plæg g fredrag ved undervisere, studerende g gæstelærere, herunder aktører fra praksisfeltet. Sm en del af undervisningen planlægger g udfører de studerende aktiviteter, sm giver dem mulighed fr at udfrske, afprøve g styrke egne erfaringer med bevægelse g andre sundhedsfremmende aktiviteter. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemafastlagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Studie- g aktivitetsfrmer er uddybet i mdulplanerne. Mdulpgave - H Sm en del af undervisningen udarbejder de studerende individuelt en skriftlig fremstilling, sm frmidler en analyse af det valgte kmpetencemrådes generelle muligheder i pædaggisk arbejde. Arbejdet tager udgangspunkt i en teretisk baseret refleksin ver den studerende erfaringer g erkendelser. Prduktet præsenteres gennem den studerendes prtfli g må fylde p til anslag inkl. mellemrum. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 8

10 Sundhedsfremme g bevægelse mdul I Indhld Mdulet handler m at gennemføre g lede sundhedsfremmende g bevægelsesmæssige aktiviteter g udviklingsprcesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet, trivsel g mtiverer til krpslig udfldelse. I mdulet arbejder de studerende med krpsbevidsthed, krpslige færdigheder, aktivitetsglæde g plevelse g frståelse af sundhed g bevægelse. Der arbejdes med en kmbinatin af praktiske g teretiske perspektiver på sundhedsfremme, idræt, krp, bevægelse g leg. Desuden indgår didaktiske perspektiver, sm bidrager til at sætte de studerende i stand til at gennemføre aktiviteter g prcesser med henblik på at udvikle menneskers handlekmpetence. Kmpetencemål Den studerende kan igangsætte, gennemføre g lede sundhedsfremmende g bevægelsesmæssige aktiviteter g udviklingsprcesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet g trivsel g mtiverer til krpslig udfldelse. Læringsmål i mdul I Efter mdulet kan den studerende: 1. Demnstrere indsigt i relevant teri m sundhedsfremme g bevægelse i frhld til egen specialisering. 2. Inddrage målgruppens perspektiv g frudsætninger i den pædaggiske prces. 3. Begrunde, tilrettelægge, udføre, dkumentere g evaluere pædaggiske prcesser inden fr sundhedsfremmende, bevægelses- g idrætspædaggiske aktiviteter g prcesser, sm understøtter livskvalitet g trivsel rettet md en målgruppe inden fr egen specialisering. 4. Vurdere g frhlde sig reflekterende til didaktiske g andre teretiske perspektiver, der understøtter pædaggiske prcesser g aktiviteter med bevægelse g sundhedsfremme i frhld til egen specialisering Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver I mdulet bliver der vekslet mellem praktiske g teretiske elementer med fkus på både krpslige, æstetiske g kgnitive erkendelsesfrmer. Mdulet tager afsæt i sundheds-, bevægelses- g trivselsprblematikker fra pædaggisk praksis g med inddragelse af frskellige målgruppers perspektiver. De studerende inddrager deres erfaringer fra den frudgående praktikperide g rienterer sig md 3. praktikperide. Der kan blive indsamlet empiri i det pædaggiske felt med henblik på at kvalificere g udvikle pædaggiske aktiviteter g tiltag. Mdulernes videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er frsknings- g udviklingsbaseret viden m sundhedsfremme, idræt g bevægelse. Ud fra et tværvidenskabeligt perspektiv inddrages naturvidenskabelige, humanistiske g samfundsvidenskabelige perspektiver, sm afsæt fr mdulernes teretiske g praktiske aktiviteter rettet md frskellige målgrupper. I mdulet inddrages litteratur g danske såvel sm internatinale undersøgelser. Der kan gennemføres studiebesøg med henblik på at pleve særlige sundheds- g bevægelseskulturer. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 9

11 Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af wrkshps, gruppearbejde g øvelser samt plæg g fredrag ved undervisere, studerende g gæstelærere. Der kan være deltagelse af frskellige aktører fra praksis. mv. Centralt i mdulerne er, at den studerende får erfaring med at planlægge, afprøve g reflektere didaktisk i frhld til knkrete aktiviteter med en målgruppe inden fr egen specialisering. Disse aktiviteter kan udføres i samarbejde med praksis eller sm frberedelse til aktiviteter i 3. praktikperide. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemafastlagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Studie- g aktivitetsfrmer i mdulet er uddybet i mdulplanerne. Mdulpgave - I Sm en del af undervisningen udarbejder de studerende individuelt eller i grupper et bidrag til en seminardag, sm afvikles på tværs af valgfrie mråder g specialiseringer g sm relaterer sig til mdulets læringsmål. Bidraget kan bestå i et mundtligt plæg af p til 20 minutters varighed, en planche, en udstilling, en frestilling, et musisk-æstetisk indslag eller rganisering af en wrkshp. De studerende udarbejder desuden en skriftligpræsentatin af deres bidrag på max. en A4-side. Alle præsentatiner samles i et knferencekatalg. Mdul J: Prfessin g samarbejde Indhld Mdulet retter sig md at styrke pædaggstuderendes kmpetencer til at anvende deres pædaggfaglighed i det tværprfessinelle samarbejde fr at styrke kvaliteten i pgaveløsningen. Det handler tillige m at være i stand til at udfrdre g lade sig udfrdre af frskellige prfessiners perspektiver på beslutninger, der kræver tværfaglige indsatser fr at kunne løse pgaverne med tilstrækkelig kvalitet. Kmpetencemål Den studerende kan identificere, analysere g reflektere ver tværprfessinelle g tværsektrielle dilemmaer g ptentialer g skal indgå i, krdinere g lede helhedsrienterede g tværgående samarbejdsprcesser. Læringsmål Efter mdulet kan den studerende: 1. Demnstrere viden m g reflektere ver pædaggisk faglighed især i frhld til idræts-, bevægelses- g sundhedspædaggiske prblematikker med henblik på både at kunne frmidle g verskride denne i tværgående samarbejdsfrhld. 2. Demnstrere viden m lvgivning g plitiske rammer i det tværgående samarbejde. 3. Frhlde sig undersøgende g reflekterende til tværprfessinelle g tværsektrielle pgaver, dilemmaer g ptentialer i samarbejdet med fagpersner på tværs, frtrinsvis med inddragelse af idræts-, bevægelses- g sundhedspædaggiske perspektiver. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 10

12 4. Anlægge et helhedsrienteret perspektiv på børn g unges hverdagsliv på tværs af institutinelle arenaer. 5. Inddrage relevante samarbejdspartneres faglighed, pgaver g ansvar i udvikling g understøttelse af inkluderende fællesskaber. 6. Frhlde sig åbent g eksperimenterende til det tværprfessinelle sm kategri, herunder fx anvende det tværprfessinelle sm en ptik, hvrigennem man kan undersøge idræts-, bevægelses- g sundhedspædaggiske prblematikker i pædaggisk praksis. Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver I mdulet bliver der lagt vægt på, at de studerende får blik fr tværgående samarbejde inden fr g mellem ffentlige, private g frivillige rganisatiner g virksmheder med henblik på at kunne frhlde sig analyserende g reflekterende til de pgaver, dilemmaer g ptentialer, der er frbundet med at anlægge et helhedsrienteret perspektiv på børn g unges hverdagsliv. Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er frsknings- g udviklingsbaseret viden g terier dels med fkus på ptentialer g dilemmaer i tværprfessinelle, tværfaglige, tværinstitutinelle g tværsektrielle samarbejdsfrmer g dels med fkus på idræts-, bevægelses- g sundhedspædaggiske perspektiver. De studerende præsenteres fr bekendtgørelser g lvgrundlag g internatinale knventiner af betydning fr det tværgående samarbejde. Desuden præsenteres de fr internatinale knventiner internatinal litteratur m prfessin g samarbejde. Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af plæg fra undervisere, studerende g gæstelærere, gruppearbejde, øvelser, vejledning mv. Der kan desuden være plæg, fredrag samt wrkshps g præsentatiner med deltagelse af prfessinelle aktører fra praksisfeltet. Desuden kan dele af undervisningen tilrettelægges på tværs af frskellige prfessinsuddannelser. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemalagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Studie- g aktivitetsfrmer i mdulet er uddybet i mdulplanerne. Mdulpgave - J Sm en del af undervisningen arbejder de studerende i grupper med en undersøgelse af dilemmaer g ptentialer i en indsats, hvr pædagger indgår i et tværgående samarbejde. Undersøgelsen baseres på et eller flere interviews evt. suppleret med snaplgs (billeder med en tilhørende tekst) eller vignetter (en case med et dilemma eller lignende). Afslutningsvis præsenteres undersøgelsen fr medstuderende. Frm g mfang af prduktet uddybes i mdulplanen. Mdulpgavens pinter, dilemmaer g/eller ptentialer samt metdiske refleksiner præsenteres fr medstuderende g undervisere g gøres til genstand fr fælles faglig drøftelse. Præsentatinen skal være ledsaget af en PwerPint eller andet digitalt frmidlingsredskab. Individuelt refleksinspapir Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 11

13 Den studerende afleverer et individuelt refleksin papir på max anslag, der indehlder refleksiner ver hvrdan de har arbejdet med læringsmålene, g deres læreprces. Mdul K: Individ, fællesskab g samfund Indhld Indhld Mdulet handler m de rum g rammer, der kendetegner skle- g fritidspædaggikken, med særlige krpslige g bevægelses- g sundhedsmæssige perspektiver, g m pædaggens rlle i det spændingsfelt, der pstår mellem frskellige institutiner g fritidsarenaer, g m de frskellige kder, udtryk g frståelser i de frskellige arenaer. I mdulet arbejder de studerende med at identificere g analysere prblemstillinger fra praksisfeltet g med fkus på pædaggens støtte til individet, den enkeltes identitet g psitin i et kulturelt g mangfldigt fællesskab. Mdulet skaber frudsætninger fr, at pædaggen kan iagttage, danne, understøtte g udvikle mangfldige fællesskaber med særligt blik fr sundheds- g idrætspædaggiske tilgange til praksisfeltet. Kmpetencemål Den studerende kan varetage g analysere pædaggisk arbejde, der støtter g faciliterer børn g unges læring, udvikling, inklusin, trivsel g perspektiver. Læringsmål Efter mdulet kan den studerende: 1. Demnstrere indsigt i: a) Børn g unges identitetsdannelse i et krpsligt perspektiv, køn, alder g etnicitet samt børn g unges egne perspektiver. b) Scial - g specialpædaggiske metder i frhld til at fremme inklusin g scial mbilitet. c) Relevant lvgivning g knventiner. 2. Analysere g vurdere pædaggiske handlemuligheder med henblik på en helhedsrienteret indsats, der fremmer børn g unges deltagelse i fællesskaber præget af diversitet g mangfldighed. 3. Analysere g vurdere børn g unges sundhedspædaggiske vilkår fr scialisering, udvikling g læring inden fr de institutinelle rammer fr skle g fritid, g analysere sciale g kulturelle samværsfrmer g underliggende antagelser g lgikker, sm er styrende fr praksis i frhld til idræt, bevægelse g sundhed. 4. Kmmunikere g handle prfessinelt både mundtligt g skriftligt i samarbejdet med andre aktører. 5. Analysere, vurdere g udfrdre skle g fritidsinstitutin sm rum g ramme m børn g unges hverdagsliv g bevægelsesmuligheder. Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver I mdulet inddrager g bearbejder de studerende deres erfaringer fra frudgående praktikperider Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 12

14 g de knkrete iagttagelser, praksisfrtællinger g dkumenter mkring tværprfessinelt samarbejde, der er indsamlet i 3. praktikperide. Mdulet understøtter de studerende i at udvikle prfessinsidentitet i frhld til den skle- g fritidspædaggiske pgave g indsats g styrker det prfessinelle pædaggiske arbejde med idræt, bevægelse g sundhed. Endvidere arbejdes der med en helhedsrienteret indsats i det tværprfessinelle samarbejde. Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er frsknings- g udviklingsbaseret viden g terier med fkus på idræts- g sundhedspædaggiske g samfundsfaglige perspektiver i et nutidigt g histrisk perspektiv samt lvgivning g relevante internatinale knventiner. Endvidere arbejdes der med viden m krpsligt frankrede læringsterier, inkluderende fællesskaber g prfessinspersnlig kmpetence. (Undervisningen inddrager materiale, sm præsenterer et internatinalt blik på pædaggisk praksis i Danmark). Herudver inddrages internatinale undersøgelser g teri, sm er begrundet i mdulets læringsmål. Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af plæg fra undervisere, studerende g gæstelærere, gruppearbejde, øvelser, vejledning mv. Der kan desuden være plæg, fredrag samt wrkshps g præsentatiner med deltagelse af frskellige aktører fra praksis. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemalagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Studieaktiviteterne i mdulet udfrdrer de studerendes specifikke praktikerfaringer med det frmål, at de pnår bredere frståelser af rammer g vilkår fr prfessinen g dens udvikling. Studie- g aktivitetsfrmer i mdulet er uddybet i mdulplanerne. Mdulpgave - K Sm en del af undervisningen arbejder de studerende i en studiekreds med at undersøge frskellige psitiner g interesser i frskningsbaserede tekster, sm er udvalgt i samarbejde med mdulets undervisere, g sm afspejler frskellige perspektiver/interesser i frhld til et emne inden fr specialiseringen. Herudver drøfter de studerende, hvrdan g under hvilke frudsætninger, teksternes knklusiner g anbefalinger kan realiseres i praksis. Arbejdet præsenteres i en synpsis g ved en fremlæggelse. Synpsen har et mfang på max anslag. Endvidere udarbejder g afleverer de studerende et individuelt refleksinspapir på max anslag inkl. mellemrum, hvr den studerende reflekterer ver arbejdet med mdulets læringsmål g den studerendes læreprces. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 13

15 Mdul L: Prfessinsviden g frskning i relatin til skle- g fritidspædaggik. Indhld Mdulet fkuserer analytisk g praktisk på videngrundlaget i skle- g fritidspædaggisk praksis med særligt fkus på idræt, bevægelse g sundhed. I mdulet indgår viden m, hvrdan idræts- g sundhedspædaggisk frskning, didaktiske g pædaggiske metder inden fr skle- g fritidspædaggik designes, udfrdrer, dkumenterer g kvalificerer pædaggisk praksis g pædaggers videngrundlag, herunder etiske prblemstillinger g dilemmaer knyttet til dette. Der arbejdes med et eksemplarisk afsæt i idræt, bevægelse g sundhed. Mdulet er et natinalt niveau, det vil sige, at mdulets kmpetence- g læringsmål er ens fr alle prfessinshøjsklers pædagguddannelser. Kmpetencemål Den studerende kan med inddragelse af pædaggiske g didaktiske terier tilrettelægge, gennemføre g analysere pædaggiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings- g undervisningsfrløb med henblik på, at børn g unges trivsel, læring, udvikling g dannelse fremmes. Den studerende kan varetage g analysere pædaggisk arbejde, der støtter g faciliterer børn g unges læring, udvikling, inklusin g perspektiver. Den studerende kan arbejde tværprfessinelt med udvikling af skle- g fritidspædaggik, så børn g unges trivsel, udvikling g læring fremmes. Læringsmål Efter mdulet kan den studerende: 1. Anvende andres g egen systematiske videnindsamling med henblik på at kvalificere videngrundlaget i pædaggisk praksis. 2. Anvende systematisk indsamlet viden i målrettet didaktisk planlægning, gennemførelse, dkumentatin g evaluering af pædaggisk praksis, herunder prfessinsetiske prblemstillinger knyttet til dette. 3. Reflektere ver g etisk ansvarligt anvende frskellige undersøgelsesmetder, der undersøger g udvikler videngrundlaget fr pædaggisk praksis. Læringsmålene eksemplificeres g perspektiveres i frhld til idræt, bevægelse g sundhed. Mdulets relatin til praksis samt dets prfessinelle g tværprfessinelle perspektiver I mdulet undersøger de studerende, hvrdan skle- g fritidspædaggiske indsatser g aktiviteter kan tilrettelægges, gennemføres g evalueres med afsæt g begrundelse i studieretningens perspektiv på idræt, bevægelse g sundhed med særligt fkus på viden m inkluderende læringsmiljøer. De studerende inddrager g bearbejder erfaringer fra de frudgående praktikperider, g de reflekterer ver prfessinens etik, videngrundlag g metder i relatin til idræt, bevægelse g sundhed. Deres erfaringer med det tværprfessinelle samarbejde gøres til genstand fr analyse g refleksin ver udviklingsptentialer. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 14

16 Mdulets videngrundlag g internatinale perspektiver Mdulets videngrundlag er frsknings- g udviklingsbaseret viden m skle- g fritidspædaggik set i et histrisk g nutidigt perspektiv. Det inddrager videnskabsteretiske, frskningsmetdlgiske, samfundsfaglige, pædaggiske g didaktiske terier inden fr idræt, bevægelse g sundhed g sætter fkus på pædaggen sm både facilitatr g frmidler, samt de muligheder g udfrdringer, der knytter sig hertil. Mdulet beskæftiger sig med frskellige pfattelser af viden g evidens i et internatinalt perspektiv g præsenterer de studerende fr internatinale publikatiner g netværk. Studieaktiviteter g arbejdsfrmer Undervisningen fregår i frm af plæg fra undervisere, studerende g gæstelærere, gruppearbejde, øvelser, vejledning mv. Der kan desuden være plæg, fredrag, prjektarbejde samt wrkshps g præsentatiner med deltagelse af frskellige aktører fra praksis. Herudver frventes det, at de studerende arbejder i studiegrupper i g uden fr skemalagt undervisningstid med bundne g selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med frberedelse g udarbejdelse af prtfli. Der kan fretages en kbling mellem mdulets (eksamensrettede) prjektarbejde g mdulpgaven. Studie- g aktivitetsfrmer i mdulet er uddybet i mdulplanerne. Mdulpgave - L Sm en del af undervisningen arbejder de studerende i grupper på 1-4 studerende med at udvikle et undersøgelsesdesign, sm gøres til genstand fr videndeling g feedback. Arbejdet tager hensyn til den afsluttende prøve, der ligger i frlængelse af mdulet. Undersøgelsesdesignet kan rettes md 4. praktik g BA-prjektet. Mdul M g fjerde praktik (BA-mdul) Mdul M mhandler den studerendes bachelrprjektet, sm afslutter uddannelsen til prfessinsbachelr sm pædagg. Bachelrprjektet udarbejdes i tilknytning til 4. praktik. Indhld I bachelrprjektet behandler de studerende individuelt eller i gruppe en selvvalgt prblemstilling inden fr det valgte specialiseringsmråde. Prblemstillingen skal gdkendes af prfessinshøjsklen. Målet med bachelrprjektet er, at den studerende tilegner sig en særlig indsigt i en prfessinsrelevant prblemstilling inden fr den studerendes specialiseringsmråde. Gennem inddragelse g anvendelse af teretiske begreber g gennem en empirisk baseret analyse skal den studerende kunne identificere udviklingsmuligheder fr praksis samt kunne perspektivere praksis i frhld til sciale, institutinelle g samfundsmæssige vilkår. Kmpetencemål fr bachelrprjektet Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle g perspektivere pædaggfaglige prblemstillinger. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 15

17 Empirisk indsamling (4. praktik): Fjerde 4. praktikperide adskiller sig fra de tre andre praktikperider ved at have funktin af empirisk indsamling i en eller flere institutiner. Den empiriske indsamling er tilrettelagt sm en 16 dages ulønnet peride på 7. semester på et praktiksted indenfr den tildelte specialisering. De 16 dage tilrettelægges af den/de studerende i frhld til prjektets empiriske metdiske design med en gennemsnitlig arbejdstid på 6 timer per dag. De 16 dage placeres ver hele bachelrperiden, så praktikken kan danne ramme m den empiriske undersøgelse. Ved praktikstart udfyldes en samarbejdsaftale, sm underskrives af praktikstedets kntaktpersn g den tildelte vejleder fra Prfessinshøjsklen. Den studerende skal i løbet af de 16 dage indgå i følgende aktiviteter: 1. Deltage i den pædaggiske praksis med henblik på empiriindsamling. 2. Udfører et undersøgelsesfrløb, hvr de studerende tilvejebringer empiri til deres bachelrprjekt. 3. Afslutningsvis skal den studerende tilrettelægge, gennemføre g evaluere faglige drøftelser på praktikstedet på baggrund af pkt. 1 g 2, herunder indgår den studerendes mundtlig frmidling af planer fr bachelrprjektet. Studerende er frpligtet til at underskrive en samarbejdsaftale med praktikstedet samt at følge nærmere retningslinjer i studierdningen, sm skal sikre pmærksmhed på dilemmaer ved at undersøge egen praksis, mhu med annymisering, etik i metder, faglig redelighed g kvalitet i arbejdet. Samarbejdsaftalen udfærdiges i en blanket udfrmet af UCC Aftale m 4. praktik. Den studerende tildeles en kntaktpersn fra praktikstedet samt en vejleder fra prfessinshøjsklen, sm vejleder i faglige g metdiske spørgsmål kntaktpersn fra praktikken, der sikrer samspillet med praktikstedet. Det skriftlige prjekt Det skriftlige prjekt indehlder (ikke nødvendigvis i rækkefølge): Titel (på dansk g engelsk) Resume (på dansk g eventuelt engelsk) Indledning med en begrundet prblemstilling Eksisterende viden fra frskning g udviklingsarbejde m prblemstillingen Metdevervejelser, herunder Undersøgelses/udviklingsdesign Refleksiner ver, hvad det vil sige at udfrske egen praksis Beskrivelse g analyse af empiri ved anvendelse af teri Diskussin g perspektivering i frhld til sciale, kulturelle, institutinelle g samfundsmæssige frhlds betydning fr den valgte prblemfrmulering, herunder Beskrivelse af udviklingsmuligheder g handlevervejelser Beskrivelse af g refleksin ver den faglige drøftelse med praktikstedet Relatering til frsknings- g udviklingsresultater Knklusin Litteraturliste Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 16

18 Bachelrprjektet skal udver aflevering i wiseflw plades i UC-viden. Praktikuddannelsen i specialiseringsdelen På Specialiseringsdelen er der t praktikperider af hver 30 ECTS. Den første af disse (2. praktik) er placeret på 3. g 4. semester g afsluttes med en intern prøve. Det andet praktikfrløb (3. praktik) er placeret på 5. g 6. semester g afsluttes med en ekstern prøve. Den 4. praktikperide, svarende til 5 ECTS, er tilrettelagt på 7. semester i sammenhæng med bachelrprjektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Fr yderligere infrmatin vedrørende de enkelte praktikperider henvises til Praktikhåndbgen fr pædagguddannelsen Specialiseringsdelens prøver Specialiseringsdelen har følgende prøver, sm er beskrevet efterfølgende: Prøve i 2. praktik med intern bedømmelse g vurderingen bestået/ikke bestået. Prøve i 3. praktik med ekstern bedømmelse bestået/ikke bestået. Afsluttende prøve i specialiseringsdelens 1. kmpetencemål, sm bedømmes ved ekstern censur ud fra 7-trins-skalaen. Prøven finder sted i 12. mdul (mdul L) g gennemføres efter natinale retningslinjer. Afsluttende prøve i specialiseringsdelens 2. kmpetencemål, sm bedømmes ved ekstern censur ud fra 7-trins-skalaen. Prøven finder sted i 12. mdul g gennemføres efter natinale retningslinjer. Afsluttende prøve i det valgfrie kmpetencemål, sm bedømmes ved ekstern censur ud fra 7-trins-skalaen. Prøven finder sted i 9. mdul (mdul I). Afsluttende prøve i det tværprfessinelle element, sm bedømmes ved intern bedømmelse ud fra 7-trins-skalaen. Prøven finder sted i 10. mdul (mdul J). Prfessinsbachelrprjektet, sm afsluttes i 7. semester ved en mundtlig prøve med ekstern censur, hvr der gives en samlet karakter fr det skriftlige prjekt g den mundtlige præstatin. Prøve i 2. praktik (SK3) Kmpetencemål fr specialiseringsretningen Skle- fritidspædaggik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem frskellige udviklings- g læringsrum g varetage pædaggiske g didaktiske pgaver i fritidstilbud g skle samt indgå i prfessinel kmmunikatin herm. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 17

19 Prøvefrm (natinale retningslinjer): Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentatinsprtfli. Arbejdsprtflien består af indsamling, selektin g refleksin af prdukter, der dkumenterer den studerendes arbejdsprces med at udvikle viden, færdigheder g kmpetencer. Præsentatinsprtflien består af udvalgte prdukter g dkumentatiner, der viser den studerendes videns-, færdigheds- g kmpetenceniveau samt den studerendes udvikling frem md dette (herunder udtalelse fra mødet afhldt i henhld til Bek. 9 stk. 3). Præsentatinsprtflien består af skriftlige refleksiner ver de udvalgte dele af arbejdsprtflien. Omfang: Max anslag samt bilag (billede, lyd mv.) Eksamensgrundlag: Præsentatinsprtfli g praktikstedets udtalelse i frbindelse med mødet afhldt i henhld til BEK. 9 stk. 3. Bedømmelsesgrundlag: Præsentatinsprtfli g den mundtlige præstatin. Tidsramme fr mundtlig prøve: 5 min. præsentatin, 15 min. samtale, 10 min. vtering. Bedømmelse: Intern censur. Bestået /ikke bestået. Prøve i 2. praktik sm gennemføres i udlandet Prøvefrm (natinale retningslinjer): Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentatinsprtfli samt vurdering fra praktikstedet. Arbejdsprtflien består af indsamling, selektin g refleksin af prdukter, der dkumenterer den studerendes arbejdsprces med at udvikle viden, færdigheder g kmpetencer. Præsentatinsprtflien består af udvalgte prdukter samt dkumentatin, der viser den studerendes arbejde med kmpetencemålet herunder tilhørende videns- g færdighedsmål. Præsentatinsprtflien skal indehlde skriftlige refleksiner, der beskriver g begrunder indhldet i prtflien. Eksamensgrundlag: Præsentatinsprtflien består af skriftlige refleksiner, max anslag samt bilag (billede, lyd mv.). Bilag består max af 2 siders tekst (4800 anslag inkl. mellemrum), 10 minutter lyd/film g 5 dias/billeder. Præsentatinsprteflien skal indehlde 5 min. samtale med praktikvejlederen med refleksiner ver kmpetencemålene (lyd eller film). Praktikvejlederen vurderer inden afslutningen af praktikken m den studerende har pfyldt kmpetencemålene. Vurderingen skal fremgå af et skema udarbejdet af prfessinshøjsklerne. Der kan Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 18

20 vurderes pfyldt/delvist pfyldt/ikke pfyldt. Ved delvist pfyldt g ikke pfyldt gives en begrundelse. Prøven afvikles efter hjemkmst til prfessinshøjsklen. I prøven deltager t undervisere udpeget af prfessinshøjsklen. Bedømmelsesgrundlag: En helhedsvurdering af vurdering af praktiksted, præsentatinsprtfli g mundtlig præsentatin. Bedømmelse: Intern censur. Bestået/ikke bestået. Prøve i 3. praktik (SK4) Kmpetencemål fr specialiseringsretningen Skle- g fritidspædaggik: Den studerende kan arbejde tværprfessinelt med udvikling af skle- g fritidspædaggik, så børn g unges trivsel, udvikling g læring fremmes. Prøvefrm (natinale retningslinjer) Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentatinsprtfli. Arbejdsprtflien består af indsamling, selektin g refleksin af prdukter der dkumenterer den studerendes arbejdsprces med at udvikle viden, færdigheder g kmpetencer. Præsentatinsprtflien indehlder den studerendes skriftlige refleksiner ver udvalgte g væsentlige videns- g færdighedsmål. Prtflien skal desuden indehlde refleksiner ver den studerendes egen læring g udvikling i pnåelse af kmpetencemålet. Den studerende skal redegøre fr, hvrfr præsentatinsprteflien er sammensat, sm den freligger. Omfang: Skriftlige refleksiner ver udvalgte dele fra arbejdsprtfli til præsentatinsprtfli på max anslag inkl. mellemrum samt bilag (billede, lyd mv.) Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 19

21 Eksamensgrundlag: Præsentatinsprtfli samt praktikstedets udtalelse i frbindelse med mødet afhldt i henhld til BEK 9 stk. 3. Bedømmelsesgrundlag: Præsentatinsprtfli g den mundtlige præstatin. Den studerendes frmulerings- g staveevne indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstatinen. Tidsramme: 5 min. præsentatin, 15 min. samtale, 10 min. vtering. Bedømmelse: Ekstern censur. Bestået/ikke bestået Prøve i 3. praktik sm gennemføres i udlandet Prøvefrm (natinale retningslinjer): Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentatinsprtfli samt vurdering fra praktikstedet Arbejdsprtflien består af indsamling, selektin g refleksin af prdukter, der dkumenterer den studerendes arbejdsprces med at udvikle viden, færdigheder g kmpetencer. Præsentatinsprtflien består af udvalgte prdukter samt dkumentatin, der viser den studerendes arbejde med kmpetencemålet herunder tilhørende videns- g færdighedsmål. Præsentatinsprtflien skal indehlde skriftlige refleksiner, der beskriver g begrunder indhldet i prtflien. Eksamensgrundlag: Præsentatinsprtflien består af skriftlige refleksiner, max inkl. mellemrum samt bilag (billede, lyd mv.). Bilag består max af 2 siders tekst (4800 anslag inkl. mellemrum), 10 minutter lyd/film g 5 dias/billeder. Præsentatinsprteflien skal indehlde 5 min. samtale med praktikvejlederen med refleksiner ver kmpetencemålene (lyd eller film). Praktikvejlederen vurderer inden afslutningen af praktikken, m den studerende har pfyldt kmpetencemålene. Vurderingen skal fremgå af et skema fra prfessinshøjsklerne. Der kan vurderes pfyldt/delvist pfyldt/ikke pfyldt. Ved delvist pfyldt g ikke pfyldt gives en begrundelse. Prøven afvikles efter hjemkmst til prfessinshøjsklen. I prøven deltager en underviser udpeget af prfessinshøjsklen samt en censr. Bedømmelsesgrundlag: En helhedsvurdering af vurdering af praktiksted, præsentatinsprtfli g mundtlig præsentatin. Bedømmelse: Bestået ikke bestået. Prøve i 1. kmpetencemål (SK1 - Fælles fr alle specialiseringer) Kmpetencemål fr Skle- g fritidspædaggik: Den studerende kan med inddragelse af pædaggiske g didaktiske terier tilrettelægge, gennemføre g analysere pædaggiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings- g undervisningsfrløb med henblik på, at børns g unges trivsel, læring, udvikling g dannelse fremmes. Prøvefrm: Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 20

22 Mundtlig gruppeprøve med afsæt i fællesgjrt præsentatinsprtfli. Gruppen består af 2-4 studerende. Eksamensgrundlag: Fællesgjrt præsentatinsprtfli der indehlder både skriftligt prdukt g en eller flere prdukttyper, eks. film, billedmaterialer g lyd. Gruppens fællesgjrte præsentatinsprtfli består af udvalgte prdukttyper, der dkumenterer gruppens pnåelse af kmpetencemålet herunder tilhørende videns- g færdighedsmål. Præsentatinsprtflien skal indehlde refleksiner ver gruppens læring g udvikling i pnåelse af kmpetencemålet. De studerende skal redegøre fr, hvrfr præsentatinsprteflien er sammensat, sm den freligger. Omfang skriftligt prdukt: 2 studerende: max anslag 3 studerende: max anslag 4 studerende: max anslag Omfang andre prdukttyper: Andre prdukttyper må samlet tage max 10 minutter at gennemse. Bedømmelsesgrundlag: Den mundtlige præsentatin. Tidsramme fr mundtlig prøve: - 2 studerende: 25 minutter til præsentatin g drøftelse. - 3 studerende: 30 minutter til præsentatin g drøftelse. - 4 studerende: 35 minutter til præsentatin g drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentatin. Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 21

23 Prøve i 2. kmpetencemål (SK2 Fælles fr alle specialiseringer) Kmpetencemål fr Skle- g fritidspædaggik: Den studerende kan varetage g analysere pædaggisk arbejde, der støtter g faciliterer børns g unges læring, udvikling, inklusin, trivsel g perspektiver. Prøvefrm: Gruppeprøve på baggrund af skriftlig prjektpgave med selvvalgt prblemstilling udarbejdet i grupper på 2-4 studerende. Prøvegrundlag: Skriftlig prjektpgave af et mfang på: 2 studerende: max anslag 3 studerende: max anslag 4 studerende: max anslag. Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum g eksklusiv frside, indhldsfrtegnelse g litteraturliste. Det skriftlige prdukt dkumenterer de studerendes pnåelse af kmpetencemålet, herunder arbejdet med udvalgte g væsentlige videns- g færdighedsmål. Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig prjektpgave. Det skal fremgå, hvilke studerende, der er ansvarlige fr hvilke dele af pgaven. Den studerendes frmulerings- g staveevne indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstatinen. Bedømmelsesgrundlag: Skriftlig prjektpgave. Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Prøve i valgfrit kmpetencemråde (VK-prøve - efter mdul I) De valgfrie kmpetencemråder mfatter: 1) Kreative udtryksfrmer 2) Natur g udeliv 3) Sundhedsfremme g bevægelse 4) Medier g digital kultur 5) Kulturprjekter g kulturelt iværksætteri 6) Scial innvatin g entreprenørskab 7) Kulturmøde g interkulturalitet Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 22

24 Kmpetencemål fr Sundhedsfremme g bevægelse Den studerende kan igangsætte, gennemføre g lede sundhedsfremmende g bevægelsesmæssige aktiviteter g udviklingsprcesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet g trivsel g mtiverer til krpslig udfldelse. Prøvefrm: Mundtlig prøve i grupper på max. 4 studerende Eksamensgrundlag: Studerende udarbejder individuelt eller i grupper et skriftligt plæg, sm præsenterer en didaktisk analyse af en aktivitet relateret til en knkret målgruppe. Det skriftlige plæg må have p til følgende mfang: 1 studerende: anslag (tegn inklusive mellemrum) 2 studerende: anslag (tegn inklusive mellemrum) 3 studerende: anslag (tegn inklusive mellemrum) 4 studerende: anslag (tegn inklusive mellemrum) Bedømmelsesgrundlag: Den mundtlige præstatin. Tidsramme: 1 studerende: 20 min. til præsentatin g drøftelse 2 studerende: 30 min. til præsentatin g drøftelse 3 studerende: 40 min. til præsentatin g drøftelse 4 studerende: 50 min. til præsentatin g drøftelse Den(de) studerende råder ver ca. 1/3 del af tiden til præsentatin Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen Prøve tværprfessinelt element (TE-prøve efter mdul J) Kmpetencemål: Den studerende kan identificere, analysere g reflektere ver tværprfessinelle g tværsektrielle dilemmaer g ptentialer g skal indgå i, krdinere g lede helhedsrienterede g tværgående samarbejdsprcesser. Prøvefrm: Individuel skriftlig pgave. Eksamensgrundlag: Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 23

25 Med afsæt i arbejdet med den bligatriske mdulpgave i mdul J, hvr de studerende i grupper har fretaget en empirisk undersøgelse af dilemmaer g ptentialer i en indsats, hvr pædagger indgår i et tværgående samarbejde, udarbejder den studerende individuelt et skriftligt prdukt med analyse af en selvvalgt prblemstilling. Det skriftlige prdukt må have et mfang af anslag (tegn inklusive mellemrum). Tidsramme: Den studerende har 48 timer til den skriftlige besvarelse, meritstuderende 96 timer, svarende til henhldsvis 2 g 4 skrivedage. Bedømmelsesgrundlag Det skriftlige prdukt. Den studerendes frmulerings- g staveevne indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstatinen. Bedømmelse: Intern censur efter 7-trinsskalaen Bachelrprøve Kmpetencemål fr bachelrprjektet Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle g perspektivere pædaggfaglige prblemstillinger. Eksamensgrundlag Bachelrprjektet består af en skriftlig del, hvr den empirisk baserede analyse udfldes samt en afsluttende mundtlig eksamen, hvr den studerende med afsæt i det skriftlige prdukt (evt. sammen med andre dkumentatinsfrmer), demnstrerer pfyldelsen af peridens kmpetencemål. Det skriftlige prjekt må maksimalt have et mfang på: 1 studerende: anslag 2 studerende: anslag 3 studerende anslag 4 studerende: anslag Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum g eksklusiv frside, indhldsfrtegnelse, evt. bilag g litteraturliste. Såfremt der inddrages andre dkumentatinsfrmer, skal disse være beskrevet i det den skriftlige del. Det skriftlige prjekt Det skriftlige prjekt indehlder (ikke nødvendigvis i rækkefølge): Titel (på dansk g engelsk) Resume (på dansk g eventuelt engelsk) Indledning med en begrundet prblemstilling Eksisterende viden fra frskning g udviklingsarbejde m prblemstillingen Metdevervejelser, herunder Studieplan Specialiseringsdel Prfil i Idræt, Sundhed g Bevægelse. September 2016 Side 24

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen 2016 Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen UCC 2016-09-05 Studieplan Specialiseringsdel Indhold Uddannelsens opbygning i specialiseringsdelen...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG. Bestemmelser vedrørende PRAKTIK. med

PRAKTIKHÅNDBOG. Bestemmelser vedrørende PRAKTIK. med Prfessinshøjsklen UCC Pædagguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 2450 København SV www.sydhavn.ucc.dk PRAKTIKHÅNDBOG 2013 med Bestemmelser vedrørende PRAKTIK Indhldsfrtegnelse 1. Indledning Side 3 2. Studiets

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet Tjek-begreber Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Prgressin Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet De første tre parametre vurderes primært i relatin til elevens muligheder

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? Tilgængelighed I hvilken udstrækning g på hvilken måde understøtter udtryk, indhld g aktiviteter læremidlets tilgængelighed? a) Udtrykkets tilgængelighed b) Indhldets tilgængelighed c) Aktiviteternes tilgængelighed

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan..

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil... 4

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016 LÆRERWORKSHOP m dansewrkshps i Ishøj d. 27. sep. 2016 Se små film m Sådan er jeg! g Dansematematik. Du kan evt. bruge filmene, når du frbereder eleverne på den dansewrkshp, de skal deltage i. Se filmene

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Projektbeskrivelse

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Projektbeskrivelse Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Prjektbeskrivelse Resume Kmpetenceudvikling i rammerne af det musikalske læringsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere