UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 21. juni 2012 V Converse Inc. a corporation of the State of Delaware (advokat Lars Karnøe) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ advokat Søren Horsbøl Jensen) Indledning Sagens spørgsmål er, om figurmærker, tilhørende Converse Inc., A corporation of the State of Delaware (herefter Converse), er til hinder for endelig registrering af Copenhagen Republic ApS s (herefter Copenhagen Republic) foreløbigt registrerede figurmærke. Påstande Converse har nedlagt følgende påstande:

2 - 2 - Principalt: Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter Ankenævnet) skal slette varemærket VR COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke > fra varemærkeregistret. Subsidiært: Ankenævnet skal begrænse varefortegnelsen for VR COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter klasse 18 og 25. Mere subsidiært: Ankenævnet skal begrænse varefortegnelsen for VR COPEN- HAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter kufferter og rejsetasker i klasse 18 og fodtøj i klasse 25. Ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Den 18. juli 2007 indleverede Copenhagen Republic ansøgning til Patent og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket Copenhagen Republic < fig > i klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper og klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Figurmærket, som ses nedenfor, blev foreløbigt registreret den 12. december 2007:

3 - 3 - Converse er indehaver af adskillige varemærker, herunder bl.a. følgende registrerede figurmærker: Bilag 2: Registreret for: Klasse 18: All purpose sport bags. Klasse 25: Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, tank tops, sweat suits, vests, jackets, swimwear, sweaters, jeans, fleece tops and bottoms, wind-resistant suits and jackets, woven shirts, sweat pants, sweat shirts, socks, short and long sleeved tops, short and long sleeved t- shirts, trousers, skirts, belts, scarves, blazers, and leather jackets; and headgear, namely sports caps and knit caps; and footwear. Bilag 3: Registreret for: Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof, sportssko samt hyttesko. Bilag 4: Registreret for: Klasse 18: Rygsække

4 - 4 - Bilag 5: Registreret for: Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof, sportssko samt hyttesko. Bilag 6: Registreret for: Klasse 25: Sports- og hyttesko med bløde såler og lærreds- eller kunstlæderoverdel, herunder basketball- og tennissko. Bilag 7: Registreret for: Klasse 25: herunder fodtøj. Bilag 8: Registreret for: Klasse 18: herunder tasker. Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og strømper. Bilag 9: Registret for: Klasse 18: herunder tasker. Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og strømper.

5 - 5 - Den 12. februar 2008 rejste Converse indsigelse imod registreringen af varemærket COPEN- HAGEN REPUBLIC. Figurmærket, bilag 2, blev ikke påberåbt af Converse, da registreringsproceduren vedr. dette mærke først blev afsluttet den 8. september Registreringen har prioritet fra den 30. oktober Den 15. marts 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse: Vurdering af velkendthed Indsiger har indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed: Brancheerklæring fra Textil & Tøj af den 23. marts 2009 Brancheerklæring fra Dansk Detail af den 16. marts 2009 Faktura fra Converse Skandinavia A/S af den 10. maj 2005 Brancheerklæringen fra Textil & Tøj udtaler sig om følgende mærker: Textil & Tøj udtaler at ovenstående logoer er velkendte betegnelser i Danmark og angiver endvidere, at der er en høj grad af samstemmighed i branchen om, at disse mærker anvendes for fodtøj, herunder særligt basketball-fodtøj af canvas stof. De mærker som brancheerklæringen udtaler sig om, er således ikke identiske med de mærker, der er påberåbt af indsiger. For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket og registreringerne VR og VR , så er der dog en stor lighed mellem disse, idet disse mærker fremstår meget ens på nær farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet Chuck på den ene side af stjernen og Taylor på den anden. Ud fra brancheerklæringen fra Dansk Detail er det ikke muligt, at se hvilke mærke denne udtaler sig om og brancheerklæringen kan i forhold til påstanden om de påberåbte mærkers velkendthed ikke tillægges væsentlig vægt. Indehaver har ikke bestridt, at indsigers mærker er indarbejdede og velkendte.

6 - 6 - På baggrund af at Textil og Tøj udtaler sig om CONVERSE ALL STAR mærket, som i det væsentlige ligner indsigers registrering VR , som er registreret for fodtøj, og under hensyn til indehavers accept af indsigers mærkers velkendthed i Danmark samt styrelsens eget kendskab til indsigers mærker, er det styrelsen opfattelse, at indsigers mærker og er velkendte i Danmark for fodtøj. Det er styrelsens vurdering, at det er mærkerne i deres helhed, og ikke stjernefiguren alene, der er velkendt for fodtøj. Vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller om en sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse i efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. For at den udvidede beskyttelse finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en skade på dettes særpræg eller renommé. Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Vurderingen af om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem mærkerne bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem det yngre mærke og det ældre velkendte mærke. Det er styrelsens vurdering, at forskellen på indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er for stor til, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne. Indehavers mærke består af en cirkel udfyldt med baggrundsfarven sort og indeholdende en 5-takket hvid stjerne. Denne cirkel er igen omkranset af en sort ring indeholdende teksten COPENHAGEN REPUBLIC med ordet COPENHAGEN stående over stjernen og ordet REPUBLIC stående under stjernen. Yderst er en tynd sort ring, som omkranser hele mærket. Indsigers mærke VR består af en stiplet cirkel indeholdende en 5-takket mørkeblå stjerne. Indholdet af den stiplede cirkel er, foruden den 5-takkede stjerne, teksten CONVERSE over stjernen og ALL STAR under stjernen. Teksten er skrevet med rød skrift. I indsigers registrering fremgår endvidere navnet Chuck Taylor med mørkeblå kursivskrift på tværs af cirkelen med ordet Chuck på venstre side af stjernen og ordet Taylor på højre side af stjernen. Endelig er der lige under stjerne-figuren indsat et. For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket, som det fremgår af brancheerklæringen fra Textil & Tøj, så ligner dette som nævnt i det væsentlige fornævnte mær-

7 - 7 - ke. Mærkerne adskiller sig alene ved farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet Chuck på den ene side af stjernen og Taylor på den anden. Både indsigers velkendte mærker og indehavers mærke indeholder således en 5-takket stjerne i en cirkel med tekst over og under stjernen. Den 5-takkede stjerne kan ikke siges at være en geometrisk grundform, men er dog en meget simpel og ofte anvendt form inden for varemærker. En søgning på varemærkeregistreringer med stjerner viser en stor brug af 5-takkede stjerner i både nationale og internationale varemærkeregistreringer. Stjernen alene kan således anses som værende et ganske svagt element i mærkerne. Ud over at mærkerne indeholder en 5-takket stjerne i en cirkel og er opbygget på en lignende måde med tekst over og under stjernen, så fremstæder mærkerne med en række forskelligheder. Således er der i indehavers mærke tale om en hvid stjerne på sort baggrund og i indsigers mærker er der tale om henholdsvis en sort stjerne på hvid baggrund og en mørkeblå stjerne på en hvid baggrund. Endvidere er der i indehavers mærke tale om to hvide cirkler på den sorte baggrund med et bredt mellemrum med plads til teksten, hvorimod der i indsigers mærke er tale om to stiplede cirkler i henholdsvis sort og mørkeblå farve, der begge omkranser stjernen og teksten i mærket. Mærkerne har derfor visse synsmæssige forskelle. Yderligere er der i indsigers mærke VR en kursiveret mørkeblå tekst med navnet Chuck Taylor skrevet på tværs af cirklen, hvilket medvirker yderligere til at dette mærke adskiller sig fra indehavers mærke. Både indsigers mærker og indehavers mærke indeholder også en tekst, som indtager en ligeså dominerende placering i mærkerne som stjernefigurerne. Ordelementerne i indsigers mærke CONVERSE og ALL STAR, som kan oversættes til henholdsvis samtale og noget som kun består af stjerner må endvidere anses som værende særprægede ord i forhold til de omfattede varer. I forhold til ordelementerne COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke skal det bemærkes, at orddelen COPENHAGEN er usærpræget, da dette alene kan angive de omfattede varers geografiske oprindelse. Orddelen REPUBLIC, der kan oversættes til republik på dansk, vil følgelig være det dominerende ordelement i indehavers mærke. På grund af tekstens placering og størrelse i mærkerne, herunder at denne anses som værende et ligeså dominerende element som stjernefigurerne, samt at denne indeholder særprægede ord, er det styrelsens vurdering, at ordelementerne også virker til, at mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden. Samtidig må teksten COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke og teksten CON- VERSE ALL STAR i indsigers mærker anses som værende de mærkeelementer, som aftageren vil referere til ved omtalen af mærkerne. Følgelig adskiller mærkerne sig derfor også væsentligt i udtalen. Henset til at ordelementerne i mærkerne er lige så dominerende synsmæssigt som stjernefigurerne, som i øvrigt må anses som værende svage mærkeelementer i denne forbindelse, samt at der er ikke uvæsentlige synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne, så er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse.

8 - 8 - Det er således styrelsens vurdering, at indehavers mærke ikke udgør en krænkelse af indsigers mærker og i henhold til varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Styrelsen bemærker samtidig, at der heller ikke er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, idet indsigers mærker adskiller sig væsentligt fra og dermed ikke ligner indehavers mærke. Forvekslelighed Indsigers øvrige registreringer er alle registreret for varer i klasse 18 og i klasse 25. Der er varesammenfald for så vidt angår visse af de af indehavers mærke omfattede varer i klasse 18 og i klasse 25. Alle de øvrige registreringer adskiller sig væsentligt fra indehavers mærke. Det eneste element, der er fælles for de øvrige mærker og indehavers mærke er den 5-takkede stjerne. En 5-takket stjerne er en meget simpel og ofte anvendt form, og stjernen alene kan anses som værende et svagt element. At mærkerne har den 5-takkede stjerne til fælles kan derfor ikke i sig selv medføre mærke-lighed. Samtidig adskiller de øvrige elementer i indsigers mærker sig væsentligt fra indehavers mærke. Dette gør sig også gældende for indsigers registrering VR som er registreret for rygsække i klasse 18. Med henvisning til gennemgangen ovenfor i forhold til indsigers mærke VR , så ligner dette mærke heller ikke indehavers mærke. Da der ikke forligger mærke-lighed mellem indsigers øvrige registreringer og indehavers mærke, så er der ikke er risiko for forveksling i forhold til disse mærker. Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. I det indsendte materiale til dokumentation for at indsigers mærker er velkendte fremgår endvidere følgende to mærker: og Disse mærker er ikke påberåbt som grundlag for indsigelsen. Det har ud fra det indsendte materiale ikke været muligt for styrelsen at vurdere om, der er stiftet en varemærkeret til disse mærke på baggrund af brug i Danmark, men det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen heller ikke mener, at de omhandlede mærker og indehavers mærke ligner hinanden, jf. gennemgangen ovenfor. For så vidt angår indsigers mærke, så har dette mærke udover stjernefiguren det yderligere tilfælles med indehavers mærke, at denne stjernefigur er omkranset af en cirkel. Mærkerne adskiller sig dog stadig væsentligt fra indehavers mærke, ikke mindst i forhold til de særprægede ordelementer CONVERSE i indsigers mærke og REPUBLIC i indehavers mærke. Disse mærker ligner således heller ikke hinanden.

9 - 9 - Konklusion Efter en samlet vurdering af ligheden mellem indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samtidig med at der i begge mærker indgår yderligere elementer, herunder de særprægede ordelementer, som gør at mærkerne fremtræder med række synsmæssige og lydlige forskelle. For så vidt angår indsigers øvrige mærker er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse mærker og indehavers mærke. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samt at der derudover er væsentlige synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne i deres helhed. Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 4, nr. 1 " Converse indbragte den 17. maj 2010 afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der stadfæstede afgørelsen den 14. december 2010 i henhold til de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde. Converse indbragte herefter sagen for Sø- og Handelsretten den 14. februar Ankenævnet har under sagen anerkendt, at såvel Converse s registrerede figurmærke, bilag 3, som det ikke-registrerede figurmærke, vist nedenfor, er velkendte her i landet: (Bilag 12, side 6, 3. afsnit) Brancheerklæring af 23. marts 2009 fra Textil & Tøj samt brancheerklæring af 16. marts 2009 fra Dansk Detail har også været fremlagt i sagen for Sø- og Handelsretten.

10 Parternes synspunkter Converse har gjort gældende, at der foreligger varelighed med hensyn til vareklasserne 18 og 25, hvor såvel Converse som Copenhagen Republic har registrerede varemærker. Dette er da heller ikke bestridt af Ankenævnet i svarskriftet. Det gøres gældende, at der med hensyn til vareklasse 25 foreligger vareidentitet ( beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning ), mens der med hensyn til vareklasse 18 er tale om væsentlig grad af varelighed mellem rygsække og Copenhagen Republics kufferter og rejsetasker. Den omstændighed, at ingen Converse-mærker er registreret for varer i klasse 24, kan ikke i sig selv føre til, at der ikke foreligger varelighed. Med hensyn til vævede stoffer og tekstiler i klasse 24 ville forbrugeren blot tro, at Converse var begyndt at fremstille disse varer. Den såkaldte produktregel underbygger Converse s standpunkt. Efter denne regel slækkes der på kravene til mærkelighed, når der foreligger varelighed. Der henvises til OHIMS afgørelse af 8. juli 2008 i R 859/2007-4, som blev stadfæstet af Retten i Første Instans i dom af den 15. marts 2012 i sag T-379/08. Med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed skal der foretages en helhedsbedømmelse. Når der, som i det foreliggende tilfælde, er tale om figurmærker, er de synsmæssige ligheder med fokus på de dominerende mærkeelementer afgørende. Copenhagen Republics mærke har som nogle af Converse s mærker en i en cirkel centralt placeret 5-takket stjerne som dominerende mærkeelement med ord over og under stjernen. Figuren og proportionerne er de samme, herunder størrelsen af stjernen, og afstanden fra stjernen til cirklen er den samme. Også måden at skrive ordene på er den samme. Den eneste forskel i mærkerne er, at Copenhagen Republic har yderligere en cirkel, og at ordene er forskellige. De har dog nogenlunde samme længde, og der startes med bogstaverne CO. Men de dominerende mærkeelementer er som anført stjernen, omkranset af en cirkel, evt. med en tekst, og det er disse elementer, der erindres af køberkredsen, som her er den almindelige forbruger, og hvor målestokken er det udviskede erindringsbillede.

11 Når det tages i betragtning, at Converse har en lang række figurmærker, hvori indgår en femtakket stjerne, vil ligheden i det visuelle udtryk kunne forlede forbrugeren til at tro, at Copenhagen Republic-mærket blot er et nyt mærke i Converse-serien. Herved vil der skabes en forbindelse mellem mærkerne, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Converse kan på den anførte baggrund i medfør af varemærkelovens 15, stk. 2, nr. 1, forbyde Copenhagen Republic at få registreret sit varemærke. For så vidt angår de to Converse-varemærker, som Ankenævnet har anerkendt er velkendte her i landet, gøres det gældende, at disse nyder en udvidet beskyttelse, der også omfatter varer af anden art end de varer, som Converses mærker er brugt og registreret for jf. varemærkelovens 4, stk. 2, jf. stk. 1 og 15, stk. 4, nr. 1. Det er efter disse bestemmelser ikke et krav, at der foreligger forvekslelighed mellem mærkerne, som blot skal ligne hinanden. Copenhagen Republics varemærke ligner Converses velkendte mærker, som har været registreret og brugt i mere end 40 år. Såfremt Copenhagen Republic får mulighed for at registrere deres varemærke endeligt, vil det skade Converses varemærker. Copenhagen Republics varer kan ikke antages at have en så atypisk karakter, at det kan udelukkes, at Converses varemærker vil lide skade. Det er tilstrækkeligt, at varemærket visuelt skaber en association til Converse s velkendte varemærker. Der henvises til U S. Brugen af Copenhagen Republic-varemærket må anses for at indebære en utilbørlig udnyttelse af det renommé, der er tilknyttet Converses varemærker eller medføre skade på disses særpræg eller renommé. Copenhagens Republics varemærke skal derfor nægtes registrering jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Ankenævnet har anført, at der alene er varelighed for visse varegrupper i klasse 18 og klasse 25, således som det er angivet i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. marts 2010, og som Ankenævnet har anført i sit påstandsdokument. Der foreligger ingen varelighed med hensyn til vareklasse 24.

12 Det bestrides ikke, at Converse s uregistrerede mærke, bilag 12, side 6, 3.afsnit, som er indarbejdet gennem brug, og det registrerede varemærke, bilag 3, er velkendte her i lande og derfor omfattet af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Den sammenlignende vurdering, der skal foretages, skal ske på grundlag af en helhedsbedømmelse. Copenhagen Republics figurmærke er ikke identisk med nogen af Converse s mærker. For så vidt angår mærkerne, bilag 2 og 5-9, er den fem-takkede stjerne det eneste mærkeelement, som er fælles. For så vidt angår mærkerne, bilag 3, 4 og 12, side 6, 3. afsnit, har disse - udover den fem-takkede stjerne - en tekst oven over og under stjernen, som er omkranset af en cirkel. Cirklen er en geometrisk grundform, som der ikke kan opnås varemærkeret til. Stjernen er en simpel figur, som uden direkte at være en geometrisk grundform er særdeles hyppigt anvendt og et svagt mærkeelement. Det gør ikke stjernen til et særpræget element, at der slås en cirkel omkring den. Den almindelige forbruger vil i almindelighed ikke hæfte sig ved, om en stjerne er fem- eller seks-takket. Copenhagen Republics mærke har en hvid stjerne på sort baggrund, mens Converse s stjerner er sort/mørk på hvid baggrund. Copenhagen Republicmærket har to hvide cirkler, imellem hvilke teksten er trykt, mens Converse s mærker har to stiplede sorte/mørke cirkler, der omkranser teksten. Mærkernes tekst fremstår dominerende, og de spiller derfor en rolle, når mærkernes sammenlignes. Der er en markant forskel i ordenes betydning. Converse betyder samtale og All Stars betyder kun stjerner. Heroverfor står Copenhagen Republic, som er uden særpræg, og som blot angiver en geografisk oprindelse. Med disse tekster vil omsætningskredsen ikke antage, at der er en kommerciel sammenhæng mellem Copenhagen Republic-mærket og Converse, som associerer til en amerikansk subkultur og basketball. Omsætningskredsen vil ikke opleve Copenhagen Republic-mærket som blot endnu et mærke i en Converse-serie, eller som havende samme kommercielle oprindelse som Converse. Ud fra en helhedsbedømmelse foreligger der således ingen risiko for, at der i omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Skulle Sø- og Handelsretten være af en anden opfattelse, må det ligge klart, at det er udelukket, at Converse s principale påstand tages til følge. Converse-mærkerne nyder ingen generel beskyttelse. Dette ville kræve, at de skulle være verdensmærker på linje med f.eks. Coca Cola. Med hensyn til Bo Bedre-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 25. januar 2006 i sag V-85-

13 ) bemærkes, at mærkerne var fuldstændig identiske. Tilsvarende med hensyn Rolls Roycesagen (U SH), hvor der forelå en meget høj grad af lighed. Der henvises til PRINCE-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2007 i sag V-10-07), hvor registrering af mærket PRINCE kunne ske for kiks uanset identitet med et bestående, registreret og velkendt - varemærke PRINCE for cigaretter. Ved bedømmelsen af beskyttelsesomfanget for Converse må der lægges vægt på, at Converse-mærkerne ikke er identiske med Copenhagen Republic-mærket, at de ikke har et stærkt særpræg, og at deres velkendthed knytter sig til en særlig type sko. Sammenholdes dette med de varer, som Copenhagen Republic er registreret for, kan der højst ske afregistrering med hensyn til varer i klasse 25, men ikke for nogen varer i klasserne 18 eller 24. Særlig med hensyn til spørgsmålet om anvendelse af varemærkeloves 15, stk. 1, nr. 2, henvises til synspunkterne ovenfor for så vidt angår spørgsmålet om forvekslelighed. Skulle retten mene, at der er forvekslelighed mellem Converse-mærkerne, bilag 3 og bilag 4, og Copenhagen Republic-mærket, kan der blive tale om at afregistrere sidstnævnte mærke for rygsække. De øvrige Converse-mærker har kun stjernen til fælles med Copenhagen Republicmærket. Sø- og Handelsrettens afgørelse Indledningsvis bemærkes, at der mellem Copenhagen Republic s foreløbigt registrerede figurmærke og Converse s registrerede figurmærker, bilag 2, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9, der alle er registreret for nærmere angivne varer i vareklasse 18 og/eller vareklasse 25, består så store forskelle, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem mærkerne. De nævnte registrerede mærker, der ubestridt ikke er velkendte her i landet, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, udgør derfor ikke nogen hindring for registrering af Copenhagen Republic s figurmærke i henhold til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Med hensyn til Converse s registrerede varemærke, bilag 3, og det omhandlede Conversevaremærke, som ikke er registreret, bilag 12, side 6, er det ubestridt, at disse mærker er vel-

14 kendte her i landet. Fælles for mærkerne er, at de indeholder en centralt placeret, 5-takket stjerne, omkranset af en stiplet dobbelt, ensfarvet cirkel. Mellem denne dobbelte cirkel og stjernen i midten ses for oven med store bogstaver ordet CONVERSE i en bue, hvis krumning er afstemt med de ydre cirkler, og for neden, ligeledes med store bogstaver og ligeledes buet i match med cirklerne, ordene ALL STAR. Begge mærker har under det nederste indhak mellem stjernespidserne mærket. Særligt for mærket bilag 3 er, at det er blåt med rød skrift CONVERSE ALL STAR, mens det ikke registrerede mærke er hvidt med sort skrift og stjernemærke. Dette mærke har endvidere ikke som bilag 3-mærket - på hver side af stjernen i midten af mærket - ordene Chuck og Taylor, skrevet med skråskrift. I figurmæssig henseende bemærkes om Copenhagen Republic s mærke, at det ligesom de nævnte Converse-mærker indeholder en i en cirkelfigur centralt placeret 5-takket stjerne og ord for oven og for neden, i flugt med cirklens krumning. I forhold til Converse-mærkerne ses imidlertid en række forskelle. De anvendte ord er skrevet med hvidt på sort baggrund og bortset fra startbogstavet C i Copenhagen og R i Republic med små bogstaver. Mærket indeholder kun to ord mod Converse-mærkernes tre ord, og der er med hensyn til betydningen af ordene ingen ligheder eller associationsmæssige fællestræk. De to ydre cirkler er ikke stiplede, men ubrudte, og består af to farver, sort og hvid. Som et helt eget designelement i forhold til de tre mærker har mærket en indre, hvid cirkel, umiddelbart uden om den centrale stjerne. Mærket har ikke mærkeelementet og ej heller ord med skråskrift i siderne. Særligt om den i alle mærkerne dominerende femtakkede stjerne, bemærkes, at denne må betegnes som en simpel figur og anses som et svagt mærkeelement, som er tæt på at kunne anses for en geometrisk grundfigur, mens forskellighederne med hensyn til mærkernes tekst, der ligeledes fremstår som dominerende mærkeelementer, må anses som egnede til at differentiere mærkerne fra hinanden. Udover de nævnte visuelle forskelle mellem ordene - anvendelsen af store/små bogstaver, antal ord, farver og typografi - har ordenes markante

15 lydmæssige forskelle, når de udtales, og det fuldstændige fravær af betydningsoverlap betydning for spørgsmålet om adskillelse. Under hensyn til det anførte findes der ikke at foreligge en risiko for, at Copenhagen Republic s mærke og de to velkendte Converse-mærker forveksles, men retten finder, at mærkerne ligner hinanden, og at der derfor i en relevant omsætningskreds vil kunne opstå en antagelse om, at der er en forbindelse mellem Copenhagen Republic s mærke og de to Conversemærker. Under de anførte omstændigheder findes de for varegruppen fodtøj ubestridt velkendte varemærker det ikke-registrerede figurmærke og figurmærket bilag 3 at være til hinder for registrering af Copenhagen Republic s mærke for fodtøj i vareklasse 25, idet brugen af mærket for denne varegruppe må antages at ville medføre en utilbørlig udnyttelse af Converse-mærkernes særpræg og renommé, hvortil bemærkes, at bilag 3-mærket også er registreret for diverse fodtøj-varer i klasse 25. Da der ikke foreligger oplysninger om brug af nogen af de to Converse-mærker for andre varegrupper end fodtøj, finder retten efter en samlet vurdering af graden af ligheden mellem mærkerne og den manglende tilstedeværelse af oplysninger, der kan illustrere den i øvrigt ubestridte velkendthed, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at brug af Copenhagen Republic s mærke for andre af de foreløbigt registrerede varegrupper end fodtøj, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre Converse-varemærkers særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Som følge af det anførte tages Converse s subsidiære påstand til følge for så vidt angår fodtøj i klasse 25. Med hensyn til sagens omkostninger betaler Ankenævnet efter sagens udfald kr. til dækning af advokatomkostninger og 500 kr. til dækning af Converse s udlæg til retsafgift.

16 Thi kendes for ret: Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal begrænse varefortegnelsen for VR COPENHAGEN REPUBLIC < figurmærke >, således at den ikke omfatter fodtøj i klasse 25. Inden 14 dage betaler Ankenævnet for Patenter og Varemærker kr. til Converse Inc. A corporation of the State of Delaware. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a. Claus Forum Petersen Henrik Rothe Torben Kuld Hansen Lisbet Friis Karin Schou Andersen Kai Wöldike Bested Peter Møgelvang-Hansen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. juni 2012

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2009 V-39-08 S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. (advokat Lars A. Karnøe) mod Komma I/S v/bo Schaltz Hansen og Marie Bügel Hartmann

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 25. august 2009 V 15 08 Cykelexperten v/henrik Dambo Nielsen (advokat Frank Iburg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Frist:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. oktober 2012 V-81-11 Linatex A/S (Advokat Birgitte Stenbjerre) mod Linatech A/S (Advokat Søren Wolder Knudsen) Indledning Sagen vedrører

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00017 VR 2011 02903 - - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 02903 . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 545 Klager: Home A/S Frichsparken Søren Frichsvej 36 F 8230 Åbyhøj v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: Jacob Søndergaard Christensen/Homeco Real Estate Services Ltd. Vindelevgaard 11 7830 Vinderup

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. august 2012 V-5-11 Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Kirstine Voldmester) mod Repono Holding AB (advokat Lisbet Andersen) og Trygg-Hansa

Læs mere