FAX Option Type Faxreference. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og gem den til senere brug. Læs Sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før anvendelse af maskinen for sikker og korrekt brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om betjening og brug af maskinen. Læs vejledningen omhyggeligt for at opnå sikker og optimal brug af maskinen. Opbevar vejledningen, hvor du let kan finde den. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. ninger: Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan afvige noget fra selve maskinen. Noget ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Forsigtig: Anden brug af knapper eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de beskrevne i denne vejledning kan resultere i farlig bestråling. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Her henvises til metrisk version.

3 Vejledninger til denne maskine Læs de vejledninger, der er relevante for, hvad du ønsker at udføre med maskinen. Vigtigt Mediet er forskelligt fra vejledning til vejledning. Den trykte og elektroniske version af en vejledning har samme indhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret for at vise vejledningerne som PDF-filer. Afhængigt af hvilket land du opholder dig i, kan der også være vejledninger i HTML-format. Hvis du vil vise disse vejledninger, skal der være installeret en webbrowser. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen anvendes. Vejledningen indeholder en præsentation af maskinens funktioner. Den forklarer også kontrolpanelet, forberedelsesprocedurer for brug af maskinen, hvordan tekst indtastes, og hvordan den medfølgende cd-rom installeres. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillinger i Brugerfunktioner og procedurerne for adressebogen som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. I vejledningen kan du også finde forklaringer på, hvordan du tilslutter maskinen. Fejlsøgning Indeholder en vejledning til løsning af almindelige problemer, og forklarer, hvordan du udskifter papir, toner og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er til maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan bruge til at beskytte data mod at blive ændret eller til at undgå uautoriseret brug af maskinen. Vejledningen indeholder også oplysninger om administratorregistrering samt indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer funktioner og handlinger for kopimaskine og dokumentserver. I vejledningen kan du også finde forklaringer på, hvordan du placerer originaler. Faxreference Forklarer faxfunktioner og -handlinger. Printerreference Forklarer printerfunktioner og -handlinger. Scannerreference Forklarer scannerfunktioner og -handlinger. i

4 Netværksvejledning Forklarer, hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø og bruger den medfølgende software. Denne vejledning omfatter alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også afvige lidt fra denne maskine. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - fax Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsvejledning DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link De forskellige maskintyper leveres med deres tilhørende vejledninger. For at læse UNIX-tillæg skal du besøge vores websted eller kontakte en autoriseret forhandler. PostScript3-tillæg og UNIX-tillæg indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes på maskinen. Der henvises til følgende softwareprodukter med generelle navne: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 Generelt navn DeskTopBinder leveringssoftwaren ScanRouter *1 Ekstraudstyr ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på vigtige funktioner...1 Læsning af displayet...2 Læsning af displaypanelet og brug af taster...3 Funktionsliste Transmission Transmissionsfunktioner...9 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission...10 Hukommelsestransmission...11 Afsendelse af flere originaler ved brug af glaspladen (hukommelsestransmission)...14 Parallel hukommelsesafsendelse...15 Automatisk genopkald...16 Serietransmission...16 Dobbelt adgang...17 Samtidig rundsending...17 Hvis hukommelsen bliver fyldt, mens du gemmer en original...18 Omgående transmission...18 Afsendelse af flere originaler ved brug af glaspladen (omgående transmission)...20 Kontrol af transmissionsindstillingerne...21 IP-fax-funktioner...22 Terminologi...24 ninger om brug af IP-fax...25 Funktioner, der ikke er tilgængelige ved IP-faxtransmission...25 Internetfaxfunktioner...26 ninger om brug af internetfax...28 Funktioner, der ikke er tilgængelige ved -transmission...29 Funktioner, der ikke er tilgængelige ved -modtagelse emne...30 T.37 avanceret modtagelse...31 Placering af originaler...32 Indstilling af et scanneområde...34 Automatisk registrering...35 Standard...36 Område...37 Acceptable originalformater...38 Papirformat og scannet område...39 Originalformater, der er vanskelige at registrere...41 Transmission med billedrotation...42 Scanneindstillinger...43 Opløsning...43 Originaltype...45 JBIG-transmission...46 Belysning (kontrast)...46 Blanding af scanneindstillinger for en original på flere sider...48 iii

6 Ændring af linjeporten...49 Samtidig rundsending ved hjælp af flere linjeporte...51 Angivelse af en destination...52 Afsendelse over en faxlinje...52 Indtastning af en pause...53 Indtastning af en tone...54 Afsendelse pr. IP-fax...55 Om IP-faxdestinationer...57 Afsendelse til en -adresse...59 Omgåelse af SMTP-server...62 Brug af adressebogen til angivelse af destinationer...64 Skift af titlerne i adressebogen...65 Angivelse af gruppedestinationer...66 Kædeopkald...67 Genopkald...68 Programmering af destinationer i adressebogen...70 Registrering af indtastede destinationer i adressebogen...72 Søgning efter en destination i adressebogen...73 Søg på destinationsnavn...74 Søg på faxnummer...76 Søg på -adresse...78 Søg på IP-faxdestination...80 Søg på LDAP-server...81 Søg på registreringsnummer...84 Opkald med rør på...85 Ekstern telefon, opkald med rør på...86 Manuelt opkald...87 Avancerede funktioner...89 Indstilling af SUB-koder for transmission...89 Indtastning af et password...91 Indstilling af SEP-koder til modtagelse...91 Indtastning af et password...93 Overførselsanmodning...94 Med overførselsanmodningerne indstillet i menuen Systemindstillinger...98 Indstilling af flertrinsoverførsel...99 Annullering af en transmission Før originalen scannes Mens en original scannes Mens en original sendes Før transmissionen starter Bekræftelse af en transmission Kontrol af lagringsresultat (hukommelseslagringsrapport) Andre transmissionsfunktioner Send på et bestemt tidspunkt (send senere) Afsenderindstillinger Prioriteret afsendelse Fortrolig transmission iv

7 Polling-transmission Polling-transmissionsrapport Polling-modtagelse Polling-modtagelsesrapport Resultatrapport for polling-modtagelse Sub-afs.funktion Bogfax Tosidet transmission (dobbeltsidet transmission) indstillinger Indtastning af emnet Indtastning af teksten Anmodning om besked om modtagelse Indstilling af en -destination som BCC Standardmeddelelsesstempel (Stempel for standardbesked) Afsendelse af et autodokument Udskrivning af dokumenter, der er gemt som autodokumenter Stempel Transmissionsindstillinger Udskriv faxhoved Labelindsætning Reduceret billedtransmission Aut. red Standard-ID-transmission Modtagelse Typer af modtagelse Omgående modtagelse Hukommelsesmodtagelse Alternativ modtagelse Ubetinget modtagelse af dokumenter Modtagelse af dokumenter i henhold til parameterindstillinger Modtagefunktioner Manuel modtagelse Automatisk modtagelse Skift af modtagefunktion Modtagelse af internetfaxdokumenter Automatisk modtagelse af Manuel -modtagelse Modtagne billeder Modtagefunktioner Overførselsstation Flertrinsoverførsel Afsendelse af resultatrapport for overførsel Resultatrapport for overførsel Overførselsresultatrapport (overførselsanmodning via ) Videresending af modtagne dokumenter Videresending af modtagne dokumenter med SUB-kode Overførsel af modtagne dokumenter SMTP-modtagelse ved hjælp af Internet-fax Videresending af , der er modtaget via SMTP JBIG-modtagelse Start af automatisk faxmodtagelse v

8 Udskrivningsindstillinger Bip for udskrivning gennemført Modt.fil-markering Centermærke Modtagetidspunkt sidet udskrivning Udskrivning med 180 graders rotation Multikopiering ved modtagelse Billedrotation Kombinering af 2 originaler Sideadskillelse og længdereduktion Udskrivning i omvendt rækkefølge Sidereduktion TSI-udskrivning (Transmitting Subscriber Identification Print) Når der ikke er papir i det rette format Indstilling af prioritetskassetter Udskrivning af sendt format Udskrivning af indgående meddelelser på papir fra bypassbakken Hvor indgående dokumenter modtages - modtagebakke Angivelse af kassette til linjer Kassetteskift Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger vi Ændring af indstillingerne for filer i hukommelsen Sletning af en destination fra en samtidig rundsending Tilføjelse af en destination Ændring af transmissionstidspunkt Skift af indstilling for SMTP-server Udskrivning af en fil fra hukommelsen Udskrivning af liste over filer i hukommelsen (udskriv afs.fil-liste) Genafsendelse af fil Kontrol af transmissionsresultatet (status f. afs.fil) Bekræftelse på display Bekræftelse via en rapport Bekræftelse pr Bekræftelse via rapport og Resultatrapport for kommunikation (hukommelsestransmission) Resultatrapport for omgående transmission (omgående transmission) Kommunikationsfejlrapport Kontrol af modtagelsesresultatet (status f. afs.fil) Bekræftelse på display Bekræftelse via en rapport Journal Udskriv journal Udskrivning af journalen Alle Udskriv efter filnr Udskriv pr. bruger Journal Afsendelse af journal via Journal via

9 Visning af hukommelsesstatus Udskrivning/sletning af modtagne og gemte dokumenter (Udskriv/Slet lagret modt.fil) Udskrivning af modtagne og gemte dokumenter Sletning af modtagne og gemte dokumenter Udskrivning af et fortroligt dokument Rapport over fortrolig fil Udskrivning af en fil, der er modtaget med hukommelseslås Personlige bokse Personlige bokse Udskrivning af dokumenter i personlige bokse Informationsbokse Informationsbokse Lagring af dokumenter i informationsbokse Udskrivning af informationsboksdokumenter Sletning af informationsboksdokumenter Lagring af et dokument Afsendelse af en gemt fil Lagring af et dokument Programmering af et brugernavn Indtastning af et filnavn Indtastning af et password Afsendelse af gemte dokumenter Angivelse af dokumenter ud fra fillisten Angivelse af dokumenter efter brugernavn Angivelse af dokumenter efter filnavn Udskrivning af gemte dokumenter Ændring af oplysninger om gemt dokument Ændring af et brugernavn Ændring af filnavn Ændring af password Sletning af et gemt dokument Fax via computer Afsendelse af faxdokumenter fra computere Før brug Brug af softwaren LAN-Fax-driver Adressebog LAN-Fax Cover Sheet Editor Automatisk programkørsel Installation af individuelle programmer Indstilling af egenskaber for LAN-Fax-driver Indstilling af udskriftsegenskaber Indstillinger for konfiguration af ekstraudstyr Grundlæggende transmission Angiv en destination vha. en destinationsliste Angivelse af en destination vha. adressebogen Angivelse af en destination med direkte indtastning af faxnummer, Internet-faxdestination eller IP-faxdestination vii

10 Angivelse af indstillinger Sådan sendes et faxdokument på et bestemt tidspunkt Sådan udskrives et afsenderstempel Sådan vedhæftes en forside Sådan angives 2-sidet udskrivning Sådan vises et eksempel Lagring som filer Sådan gemmes faxdokumentet på dokumentserveren Kontrol af transmission vha. LAN-Fax-driver Bekræftelse af transmissionsresultater pr LAN-faxresultatrapport Udskrivning og lagring Redigering af adressebog Programmering af nye destinationer Redigering af programmerede destinationer Sletning af programmerede destinationer Brug af maskinens adressebogsdata på destinationslisten i LAN-Fax Redigering af faxforsider Oprettelse af en forside Indsættelse af en forside, du har oprettet Styring af faxfunktioner med SmartDeviceMonitor for Admin LAN-Fax-driftsmeddelelser Visning af faxoplysninger vha. en webbrowser Visning, udskrivning og sletning af modtagne faxdokumenter ved hjælp af Web Image Monitor Visning af modtagne faxdokumenter vha. en webbrowser Udskrivning af faxoplysninger vha. en webbrowser Sletning af faxoplysninger vha. en web browser Programmering af destinationsoplysninger fra webbrowser Sådan redigeres programmerede maskinegenskaber Sådan tilføjes en ny modtager Levering af filer modtaget med fax Appendiks Programmer Registrering og ændring af tastetrykprogrammer Registrering af en prioriteret funktion med et program Ændring af et programnavn Sletning af et program Brug af et program Ekstraudstyr Hukommelsesudvidelse (32 MB: DIMM) Ekstra G3-interfaceenhed Specifikationer Specifikationer, der kræves til internetfaxdestinationsmaskiner Maksimale værdier INDEKS viii

11 Sådan læses denne vejledning Symboler Vejledningen bruger følgende symboler: Angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Hvis du ignorerer disse oplysninger, kan det resultere i alvorlige skader eller dødsfald. Sørg for at læse disse bemærkninger. De kan findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Hvis du ignorerer disse oplysninger, kan det resultere i mindre skader, beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse bemærkninger. De kan findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, som du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen foruden forklaringer på sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer. Angiver uddybende forklaringer af maskinens funktioner og instruktioner i løsning af fejl, der opleves af brugeren. Dette symbol findes i slutningen af afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere oplysninger. [ ] Angiver navnene på taster, der vises på maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på taster på maskinens kontrolpanel. Navne på vigtige funktioner Denne maskines vigtigste funktioner omtales på følgende måde i denne vejledning: Internet-fax (ved angivelse af en -adresse) Internet-fax Internetfax (ved angivelse af en IPv4-adresse) IP-fax 1

12 Læsning af displayet Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger kontrolpanelet og taster, der vises på skærmen. Displayet vejleder dig om handlinger, viser meddelelser og angiver maskinstatus og destinationer, der er registreret i destinationslisterne. Hvis du trykker på tasten {Fax} eller {Slet funktioner} under en handling, vises standby-displayet. Maskinen returnerer automatisk til standby, hvis du ikke bruger den i et bestemt tidsrum. Du kan vælge tidsrummet vha. Timer for automatisk nulstilling af fax i Systemindstillinger. Du kan få maskinen til at returnere til standardtilstand efter hver transmission vha. [Nulstil scanneafslutn.] under Gen. indst./justér i menuen Faxindstillinger. Hvis du manuelt vil returnere til standbydisplayet, skal du gøre et af følgende: Hvis du har placeret originalen i ekstraudstyret automatisk dokumentføder (ADF) og ikke har trykket på tasten {Start}, skal du fjerne originalen. Hvis du ikke har placeret en original, skal du trykke på tasten {Slet funktioner}. Hvis du er i tilstanden Brugerfunktioner, skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Vejledning om generelle indstillinger 2

13 Læsning af displaypanelet og brug af taster Dette afsnit forklarer tastefunktioner og meddelelser, der vises på kontrolpanelet. Vigtigt Hvis du vil bruge internetfax eller IP-faxfunktion, kræves ekstraudstyret harddiskenhed og printer-/scannerfunktioner. Startdisplay DA AJC002S 1. Giver dig mulighed for at vælge scannebetingelser og formater. 2. Viser datoen og klokkeslættet. Viser navnet, faxnummeret på destinationen og formatet på originalen, når den sendes. Når brugergodkendelse er indstillet, vises et loginbrugernavn. 3. Tryk på denne knap for at indtaste eller tilføje faxnumre, adresse eller IP-faxdestination. Internet-fax-indstilling Til : IP-fax, H.323, SIP-indstilling Til : Internet-fax-indstilling Til og IPfax, H.323, SIP-indstilling Til : 4. Viser meddelelser og maskinens status. 5. Viser det indtastede nummer på en destination. Når du tilføjer destinationer ved hjælp af de numeriske taster, skal du trykke på [Tilføj]. 6. Tryk for at vise forskellige oplysninger om transmission. 7. Skifter transmissionsfunktionen mellem hukommelsestransmission og omgående transmission. 8. Viser genvejstaster, der er indstillet til ofte anvendte funktioner. [Status f. afs.filer] og [Status f. modt.filer] er forudindstillet. 3

14 9. Viser forskellige afsendelsesfunktioner. 10. Titeltasterne vises. Giver dig mulighed for at skifte fra en side (visning) til en anden i destinationslisten. 11. Giver dig mulighed for at søge efter en destination pr. destinationsnavn, faxnummer, -adresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinationstaster, der er programmeret som en overførselsstation. 13. Vises på destinationstaster, der er programmeret med en gruppe af destinationer. Displayet vil variere afhængigt af installeret ekstraudstyr. Du kan ændre internet-fax-indstilling under -indstillinger i menuen Faxindstillinger. Du kan ændre IP-fax-indstillinger under IP-fax-indstillinger i menuen Faxindstillinger. S.9 Transmissionsfunktioner S.10 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission S.65 Skift af titlerne i adressebogen S.73 Søgning efter en destination i adressebogen S.107 Andre transmissionsfunktioner S.183 Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger S.231 Lagring af et dokument Vejledning om generelle indstillinger 4

15 Funktionsliste Dette afsnit forklarer forskellige elementer, der kan angives i menuen Faxindstillinger. Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller} for at vise menuen Faxindstillinger. Yderligere information om indstillingerne findes i Vejledning om generelle indstillinger. Gen. indst./ justér Funktionsnavn Skift ml. huk. / omg. transm. Prioritet for tekststørrelse Originaltypeprioritet Automatisk belysning Justér scannebelysning Vælg titel Skift startindstilling Justér lydstyrke Programmér faxinformation Nulstil scanneafslutn. Prior. for transmis.stempel Indst. for linjeprioritet Programmér økonomitid Udløsningstid for funkt. Opkald med rør på Genvejstast Beskrivelse Indstil transmissionsfunktionen til dokumenttransmission. Angiv tegnformatet på originaler, der skal scannes. Angiv typen for originaler, der skal scannes. Brug denne funktion til at angive, om automatisk belysningskontrol skal have førsteprioritet ved scanning af originaler. Angiv scannebelysning for originalerne. Brug denne funktion til at vælge den titel, der skal vises på destinationslisten. Vælg, om indhold, der er registreret i program nr. 1, skal bruges som startindstillinger, efter at der er tændt for strømmen eller der er trykket på tasten {Slet funktioner}. Indstil lydstyrken under opkald med rør på og omgående transmission. Programoplysninger, der skal vises på den anden maskines display og udskrives som en rapport. Brug denne funktion til at vende tilbage til de oprindelige indstillinger efter scanning af en original. Brug denne funktion til at aktivere et TXstempel. Angiv din linjetype. Angiv et klokkeslæt for transmissionen, hvor samtaletakster er lave. Angiv et klokkeslæt, hvor opkald med rør på skal annulleres efter transmission med brug af opkald med rør på. Hyppigt anvendte funktioner, der er programmeret i genvejstaster, vises i menuen umiddelbart efter, at maskinen er blevet tændt. 5

16 Modt.indst. Funktionsnavn Skift modtagefunktion Autoriseret modt. Videresending Antal udskr. af modt.fil 2-sidet udskr. Udskr. i omv. rækkefølge Papirkassette Angiv kassette til linjer Modt.fil-markering Centermærke Udskriv modtagetidspunkt Beskrivelse Angiv metode til modtagelse af faxdokumenter. Angiv, om uønskede faxdokumenter skal frasorteres. Angiv, om modtagne faxdokumenter skal videresendes til en programmeret modtager. Angiv det antal kopier, der skal udskrives for hvert modtaget faxdokument. Angiv, om modtagne faxdokumenter skal udskrives på begge sider af papiret. Angiv, om modtagne faxdokumenter skal udskrives, så der startes med den sidst modtagne side. Brug denne funktion til at udskrive faxdokumenter, der er modtaget fra programmerede afsendere, og faxdokumenter fra andre afsendere med brug af forskellige papirkassetter. Angiv en papirkassette til hver linje (telefon, Internet-fax, IP-fax). Angiv, om der skal udskrives et ternet mærke på den første side af modtagne faxdokumenter. Angiv, om der skal udskrives et centermærke halvvejs nede på venstre side og midt for foroven på hver modtaget side. Angiv, om dato, tidspunkt og filnummer for modtagelse skal udskrives nederst på modtagne faxdokumenter. -indstillinger Funktionsnavn Beskrivelse Internet-fax-indstillinger Du kan vælge at få vist eller ikke. Maks. -størrelse Leveringsindstillinger for SMTP-modt.fil Når modparten har en grænse for størrelsen på -meddelelser, der kan modtages, eller når afsendelse af datatunge s resulterer i problemer, kan du foretage indstillinger, der begrænser størrelsen på sendte e- mails. Denne funktion er tilgængelig på systemer, der tillader routing af -meddelelser, der modtages via SMTP. 6

17 IP-fax-indstillinger Funktionsnavn Aktivér H.323 Aktivér SIP H.323-indstillinger SIP-indstillinger Program. / skift / slet gateway Beskrivelse Angiv, om H.323 skal bruges til IP-faxtransmission. Angiv, om SIP skal bruges til IP-faxtransmission. Angiv IPv4-adressen og aliastelefonnummeret for gatekeeperen. Angiv IPv4-adresse eller værtsnavn for SIPserveren og SIP-brugernavn. Registrer, udskift eller slet den gateway, der bruges til transmission til IP-fax. Adm.værktøjer Funktionsnavn Program. / skift / slet standardbesked Gem / skift / slet autodokument Program. / skift / slet scannestørrelse Udskriv journal Tæller for sendte sider Videresending Hukommelseslås, modt. ECM Parameterindstilling Programmér speciel afsender Beskrivelse Brug denne funktion til at programmere standardmeddelelser, der skal udskrives øverst på originalens første side. Du kan programmere, ændre eller slette sider, der er gemt som automatiske dokumenter. Du kan programmere, ændre eller annullere ofte anvendte scanningsformater. Når du bruger journalen, kan du kontrollere de sidste 50 kommunikationer (modtagelser og transmissioner), der er udført med maskinen. Du kan bruge denne funktion til at kontrollere det samlede antal sendte og modtagne sider. Denne funktion gør det muligt at udskrive dokumenter på maskinen og sende dem til en bestemt slutmodtager. Hvis du slår hukommelseslås til, gemmes modtagne dokumenter i hukommelsen i stedet for at blive udskrevet automatisk. Hvis en del af en transmission mislykkes pga. et linjeproblem, sendes de mistede data automatisk igen. Med brugerparametrene kan du tilpasse de forskellige indstillinger til netop dine behov. Ved at forprogrammere visse modtagere som specielle afsendere kan du indstille maskinen, så de specielle afsendere behandles anderledes. 7

18 Funktionsnavn Boksindstilling Overfør rapport Programmér fortrolig-id Programmér polling-id Programmér hukommelseslås-id. Vælg drejeskive- / trykknaptelefon Indstilling for modtagelsesfil Brugerindstilling for gemt modt.fil Menubeskyttelse Resultatrapport for mappeoverførsel Beskrivelse De følgende funktioner er til levering og overførsel af dokumenter: personlig boks, informationsboks og overførselsboks. Hvis den anmodende part skal kunne modtage overførselsresultatrapporter fra overførselsstationen, skal vedkommende selv programmere nummeret på telefonlinjen, der er tilsluttet deres egen maskine. Programmer en fortrolig-id til at udskrive en fortrolig modtagelse. Programmer en polling-id, så du kan bruge funktionerne Overførselsanmodning, Overførselsstation, Standard-ID-polling-transmission og Standard-ID-polling-modtagelse. Programmer det hukommelseslås-id, der skal indtastes, før der kan udskrives dokumenter, når funktionen Hukommelseslås er aktiveret. Brug denne funktion til at vælge en linjetype, når maskinen er tilsluttet en analog G3-linje. Vælg, om modtagne dokumenter skal gemmes på harddisken og udskrives senere, eller om de skal udskrives med det samme uden at blive gemt. Administratoren kan angives for håndtering af dokumenter, der er gemt på maskinen, efter modtagelse af faxdokumenter. Hvis du vil angive administratoren, skal du indtaste administratorbrugerkoden for håndtering af dokumenter vha. Web Image Monitor eller DeskTopBinder. Ved hjælp af menubeskyttelse kan du forhindre uautoriserede brugere i at ændre brugerfunktionerne. Du kan indstille, om resultatrapporten for mappeoverførsel skal sendes til den angivne -adresse, når der er programmeret mapper som videresendingsdestinationer, hvor dokumenter sendes til fra alle afsendere eller specielle afsendere. Vejledning om generelle indstillinger 8

19 1. Transmission Dette afsnit forklarer grundlæggende transmissionshandlinger som f.eks. angivelse af transmissionsfunktion eller destination. Transmissionsfunktioner Der findes to typer transmission: Hukommelsestransmission Omgående transmission Vigtigt Det anbefales, at du ringer op til modtageren og udfører bekræftelse, når du sender vigtige dokumenter. Hukommelsestransmission Transmissionen starter automatisk, efter at originalen er gemt i hukommelsen. Dette er praktisk, når du har travlt og ønsker at tage dokumentet med dig. Du kan også sende den samme original til flere destinationer. Afsender (Denne maskine) Modtager Modtager Omgående transmission Ringer øjeblikkeligt op til destinationsnummeret, og mens originalen scannes, sendes den. Det er meget praktisk, når du vil sende en original hurtigt, eller når du vil kontrollere destinationen, du sender til. Når du bruger denne type transmission, gemmes originalen ikke i hukommelsen. Du kan kun angive én adresse. Afsender (Denne maskine) Modtager 9

20 Transmission 1 S.15 Parallel hukommelsesafsendelse S.17 Samtidig rundsending Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission Kontrollér displayet for at se, hvilken funktion der aktuelt er aktiv. Du kan ændre transmissionsfunktion ved at trykke på [Omg. afs.] eller [Hukomm.afs.]. Du kan indstille maskinen til at åbne hukommelsestransmission eller omgående transmission lige efter, at der tændes for strømmen, eller der trykkes på tasten {Slet funktioner} med [Skift ml. huk. / omg. transm.] under Gen. indst./ justér i menuen Faxindstillinger. Vejledning om generelle indstillinger 10

21 Transmissionsfunktioner Hukommelsestransmission Hukommelsestransmission har standardfax, internetfax og IP-fax. Vigtigt Hvis der opstår strømsvigt (hovedstrømmen afbrydes), eller maskinen afbrydes fra strømforsyningen i omkring en time, slettes alle dokumenter, der er gemt i hukommelsen. Når strømmen tændes igen, udskrives strømsvigtsrapporten, som hjælper dig med at identificere slettede filer. Hvis du blot slukker for strømmen ved at trykke på strømafbryderen, slettes gemte dokumenter ikke. Se Fejlsøgning. Hvis hukommelsen er fuld (0 % vises under [Information] på displayet), deaktiveres hukommelsestransmission. Brug omgående transmission i stedet for. A Kontroller, at [Hukomm.afs.] er valgt. 1 B Placer originalen. Originalen kan placeres på ethvert tidspunkt, før der trykkes på tasten {Start}. C Foretag de ønskede scanneindstillinger. 11

22 Transmission 1 D Angiv en destination ved hjælp af de numeriske taster eller en destinationstast. Du kan angive faxnummer, -adresse og IP-faxdestination samtidigt. Hvis du taster forkert, skal du trykke på tasten {Slet/Stop} og derefter indtaste det korrekte nummer. Hvis du vil vælge en destination fra adressebogen, henvises der til Brug af adressebogen til angivelse af destinationer. Hvis du ikke vil udføre en rundsendingstransmission, skal du fortsætte til trin G. E Når du sender den samme original til flere destinationer (rundsending), skal du trykke på [Tilføj] for at angive destinationerne. Du behøver ikke at trykke på [Tilføj], når du tilføjer en destination ved hjælp af destinationslisten. F Angiv den næste destination. Ved tryk på skifter destinationslisten mellem faxnummer, -adresse og IP-faxdestination. Hvis du vil angive en anden destination, skal du gentage trin E og F. 12

23 Transmissionsfunktioner G Tryk på tasten {Start}. Maskinen ringer op til destinationen. Efter scanningen vises standbydisplayet. Hvis det samlede antal programmerede destinationer overstiger den maksimale værdi, er kun omgående transmission mulig. Der henvises til Maksimale værdier for yderligere information om det maksimale antal destinationer, du kan angive pr. fil. Der henvises til Maksimale værdier for yderligere information om det maksimale antal destinationer, du kan angive for alle filer (inkl. filer i hukommelsen). Der henvises til Maksimale værdier for yderligere information om det maksimale antal dokumenter, du kan lagre i hukommelsen til hukommelsestransmission. Yderligere information om det maksimale antal sider du kan lagre i hukommelsen (vha. A4 standard <ITU-T q1-diagram>) findes i Maksimale værdier. 1 S.32 Placering af originaler S.43 Opløsning S.45 Originaltype S.46 Belysning (kontrast) S.52 Afsendelse over en faxlinje S.55 Afsendelse pr. IP-fax S.59 Afsendelse til en -adresse S.64 Brug af adressebogen til angivelse af destinationer S.66 Angivelse af gruppedestinationer S.67 Kædeopkald S.68 Genopkald S.285 Maksimale værdier Vejledning om generelle indstillinger Fejlsøgning 13

24 Transmission Afsendelse af flere originaler ved brug af glaspladen (hukommelsestransmission) 1 Følg disse trin for at sende flere originaler ved brug af glaspladen. A Kontroller, at [Hukomm.afs.] er valgt. B Anbring den første side af originalen med forsiden nedad på glaspladen. C Angiv en destination. D Foretag de ønskede scanneindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. Maskinen starter scanningen. F Anbring den næste original på glaspladen inden for 60 sekunder, efter at maskinen har afsluttet scanningen af den første original. G Gentag trin D til F for alle originaler. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. Maskinen ringer op til destinationen og starter transmissionen. 14

25 Transmissionsfunktioner Parallel hukommelsesafsendelse Med denne funktion kaldes der op, mens originalen scannes. Standardhukommelsestransmissionen gemmer originalen i hukommelsen og kalder derefter op til destinationen. Parallel hukommelsestransmission giver dig dog mulighed for at kontrollere tilslutningsstatusen hurtigt. Derudover scannes originaler hurtigere med denne funktion end med omgående transmission. Dette er nyttigt, når du har travlt og skal bruge originalen til noget andet. 1 Vigtigt I følgende tilfælde bruges der standardhukommelsestransmission i stedet for parallel hukommelsesafsendelse: Når linjen er optaget, og forbindelsen ikke kan oprettes Når funktionen Send senere benyttes Når du gemmer en original til hukommelsestransmission under en igangværende transmission Når der angives to eller flere destinationer Når du kun sender et automatisk dokument Når der sendes en original fra glaspladen Når du sender dokumenter, der er gemt i dokumentserveren Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion med Brugerparametre (switch 07, bit 2) i menuen Faxindstillinger. Standardhukommelsestransmission kan bruges i stedet for parallel hukommelsesafsendelse, afhængigt af det ekstraudstyr, der er installeret, hvis der ikke er nok ledig hukommelse tilbage. Hvis du bruger denne funktion, udskrives hukommelsesrapporten ikke. Hvis der trykkes på tasten {Slet/Stop}, originalen sætter sig fast eller maskinen løber tør for hukommelse, vil den parallelle hukommelsestransmission blive afbrudt. Kommunikationsresultatrapporten udskrives, og filerne slettes. Når du bruger parallel hukommelsestransmission, udskrives kun sidetallet på faxhovedet, men det samlede antal originaler udskrives ikke automatisk. Vejledning om generelle indstillinger 15

26 Transmission Automatisk genopkald 1 Hvis et faxdokument ikke kunne sendes, fordi linjen var optaget, eller der opstod en fejl under transmissionen, skiftes der til en anden linje med fem minutters interval, og der foretages op til fem genopkald. Hvis der ikke er oprettet forbindelse efter fire genopkald, annullerer maskinen transmissionen og udskriver en kommunikationsresultatrapport eller en kommunikationsfejlrapport. Hvis der findes et stort antal lagrede filer i hukommelsen, sendes dokumenter muligvis ikke i den samme rækkefølge, som de blev scannet i. S.199 Resultatrapport for kommunikation (hukommelsestransmission) S.201 Kommunikationsfejlrapport Serietransmission Hvis du sender et faxdokument med funktionen Hukommelsestransmission, og der er et andet faxdokument i hukommelsen, som skal sendes til samme destination, sendes dette dokument sammen med din original. Du kan sende adskillige faxdokumenter på én gang, hvilket betyder, at der ikke er behov for at foretage flere forskellige opkald. På den måde reduceres transmissionsomkostningerne og transmissionstiden. Faxdokumenter, der på forhånd var indtastet et transmissionstidspunkt for, sendes på det pågældende tidspunkt vha. funktionen Serietransmission. Vigtigt Denne funktion er ikke tilgængelig med Internet-fax og IP-fax. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion med Brugerparametre (switch 14, bit 2) i menuen Faxindstillinger. Originalerne, der skal sendes på et bestemt tidspunkt, afsendes til tiden. Hvis der ligger for meget i faxhukommelsen, vil dokumenterne evt. ikke blive sendt i den rækkefølge, de blev scannet i. Vejledning om generelle indstillinger 16

27 Transmissionsfunktioner Dobbelt adgang Maskinen kan scanne andre dokumenter ind i hukommelsen, selv når der sendes et faxdokument fra hukommelsen, når der gemmes et dokument i hukommelsen, eller når der automatisk udskrives en rapport. Eftersom maskinen sender dokument nr. 2 umiddelbart efter afslutningen af den igangværende transmission, udnyttes linjen effektivt. Maskinen ikke kan scanne en original, når funktionen Omgående transmission eller Brugerfunktioner benyttes. 1 Samtidig rundsending Brug denne funktion til at sende den samme original til flere destinationer samtidigt. Hvis du vil angive flere destinationer, skal du angive den første destination og derefter angive den næste destination ved at trykke på [Tilføj]. Hvis du indtaster flere destinationer for det samme dokument (rundsending), sendes dokumentet i den indtastede rækkefølge. Hvis faxdokumentet ikke kunne transmitteres, ringer maskinen op til den pågældende destination igen efter opkald til den sidste destination, der er angivet i forbindelse med rundsending. Hvis du f.eks. angiver fire destinationer dvs. A til D til rundsending, og hvis linjerne til destination A og C er optaget, ringer maskinen til destinationerne i den følgende rækkefølge: A, B, C, D, A og C. Hvis du vil kontrollere transmissionsfremdriften, skal du udskrive afsendelsesfillisten. Hvis ekstraudstyret G3-interfaceenhed er installeret, kan du bruge funktionen samtidig rundsending til at sende faxer samtidigt på forskellige telefonlinjer. Hvis du angiver en ny transmission, mens du rundsender til flere destinationer, overføres faxer skiftevis til hver resterende destination i den aktuelle og den nye rundsending. Hvis du f.eks. angiver en rundsending til destinationerne A og B, og derefter angiver en rundsending til destinationerne C og D, mens transmission til destination A er i gang, sender maskinen faxerne i den følgende rækkefølge: A, C, B og derefter D. Hvis både den forrige fil og den næste fil er i standby, sendes de også i den samme rækkefølge. Hvis du vil undgå at komme til at trykke på den forkerte destinationstast, kan du indstille maskinen sådan, at hver gang der tilføjes en destination vha. en destinationstast, skal du trykke på [Tilføj]. Foretag indstillingen i Brugerparametre (switch 17, bit 2) i menuen Faxindstillinger. S.51 Samtidig rundsending ved hjælp af flere linjeporte S.193 Udskrivning af liste over filer i hukommelsen (udskriv afs.fil-liste) Vejledning om generelle indstillinger 17

28 Transmission Hvis hukommelsen bliver fyldt, mens du gemmer en original 1 Hvis hukommelsen bliver fyldt, mens du gemmer en original (den ledige hukommelse når 0 %), vises meddelelsen Hukommelsen er fuld. Kan ikke scanne mere. Sender kun scannede sider.. Tryk på [Afslut] for kun at sende gemte sider. Når dette sker, sendes kun de scannede sider. Hvis du vil slette de scannede sider og annullere transmissionen, skal du kontakte din servicerepræsentant. Omgående transmission Omgående transmission er mulig med standardfaxtransmission og IP-faxtransmission. Vigtigt Internetfax udføres kun i hukommelsestransmission, der starter transmissionen automatisk efter lagring af dokumenter i hukommelsen. Hvis du angiver omgående transmission i internetfax, skiftes funktionen til hukommelsestransmission, mens en -adresse indtastes. Gruppe kan ikke bruges til omgående transmission. Du kan ikke sende det samme dokument til flere destinationer (rundsending). Hvis du angiver rundsending eller transmission for en gruppe, skifter maskinen automatisk til hukommelsestransmission. A Kontroller, at [Omg. afs.] er valgt. B Placer originalen. Originalen kan placeres på ethvert tidspunkt, før der trykkes på tasten {Start}. 18

29 Transmissionsfunktioner C Angiv de ønskede scanneindstillinger. 1 D Angiv en destination ved hjælp af de numeriske taster eller en destinationstast. Hvis du taster forkert, skal du trykke på tasten {Slet/Stop} og derefter indtaste det korrekte nummer. Hvis du vil vælge en destination fra adressebogen, henvises der til Brug af adressebogen til angivelse af destinationer. E Tryk på tasten {Start}. Maskinen ringer op til en destination. Efter transmissionen vises standbydisplayet igen. Dokumenter lagres ikke i hukommelsen. S.32 Placering af originaler S.43 Opløsning S.45 Originaltype S.46 Belysning (kontrast) S.52 Afsendelse over en faxlinje S.55 Afsendelse pr. IP-fax S.64 Brug af adressebogen til angivelse af destinationer S.66 Angivelse af gruppedestinationer S.67 Kædeopkald S.68 Genopkald 19

30 Transmission Afsendelse af flere originaler ved brug af glaspladen (omgående transmission) 1 Følg disse trin for at sende flere originaler ved brug af glaspladen. A Kontroller, at [Omg. afs.] er valgt. B Anbring den første side med forsiden nedad på glaspladen. C Angiv en destination. D Foretag de ønskede scanneindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. F Anbring den næste original på glaspladen inden for 10 sekunder, efter at maskinen har afsluttet scanningen af den første original. G Gentag trin D til F for alle originaler. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. 20

31 Transmissionsfunktioner Kontrol af transmissionsindstillingerne På dette skærmbillede kan du kontrollere destinationen, transmissionsfunktionen og andre transmissionsindstillinger før afsendelse. A Tryk på tasten {Kontrollér funktioner}, og kontrollér derefter transmissionsindstillingerne. 1 ZLBS040E Det følgende display vises. B Når du har kontrolleret indstillingerne på displayet, skal du trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. Displayet, før der blev trykket på tasten {Kontrollér funktioner}, vises. 21

32 Transmission IP-fax-funktioner 1 IP-fax-funktionen sender eller modtager dokumenter mellem to faxmaskiner direkte via et TCP/IP-netværk. Funktionen har de følgende fordele og er velegnet til kommunikation inden for det samme lokalnetværk: Reduktion af kommunikationsomkostninger Kommunikation mellem IP-faxer ved en højere hastighed end i en standardfax. IP-fax bruger SIP og H.323 som netværksprotokol. Angiv en IPv4-adresse eller et værtsnavn i stedet for et faxnummer ved afsendelse. Når du bruger en gatekeeper, skal du angive dens aliastelefonnummer. Angiv adresser på gatekeeper eller SIP-server (proxyserver, registreringsserver, omstillingsserver) efter behov i IP-fax-indstillinger i menuen Faxindstillinger. Når du bruger en SIP-server, kan du sende ved at angive SIP-brugernavnet. Du kan også sende til en G3-fax, der er tilsluttet det offentlige telefonnetværk (PSTN) via en gateway (T.38-understøttelse). Du kan modtage IP-faxer på samme måde som standardfaxer. 22

33 IP-fax-funktioner Denne maskine 1 Send ved angivelse af modtagerens faxnummer ( ). Send ved angivelse af modtagerens aliasnummer ( ) eller SIP-brugernavn (ABC). Send ved angivelse af modtagerens IP-adresse ( ) eller værtsnavn (IPFAX1). Internet/Intranet Gateway Telefonnetværk IP-adresse: Værtsnavn: IPFAX1 Gatekeeper/SIP-server Registreret aliastelefonnummer = Registreret SIP-brugernavn ABC = IP-adresse: Aliastelefonnummer: SIP-brugernavn: ABC G3-fax * Gatekeeper/SIP-server bruges. * Gateway er registreret. ALT001S DA Vigtigt Der kræves den ekstra harddisk (HDD) og printer/scanner-funktioner. Hvis du vil bruge IP-fax-funktioner, skal maskinen være tilsluttet et lokalnetværk og konfigureret korrekt under IP-fax-indstillinger i menuen Faxindstillinger. Faxfunktionen i maskinen kan ikke bruges sammen med IPv6. Før du bruger funktionen, skal du konfigurere netværket i menuen Systemindstillinger. IP-fax, der understøttes af denne maskine, er ITU-T T.38-kompatibelt. 23

34 Transmission 1 S.151 Typer af modtagelse Vejledning om generelle indstillinger Terminologi De følgende er ord, som du skal kende, når du bruger IP-fax: H.323 En multimediekommunikationsprotokol, der sender eller modtager filer via en-til-en-kommunikation over et lokalnetværk eller internettet. SIP En kommunikationskontrolprotokol til internettelefoni, der bruger VoIP (der konverterer tale til IP-pakker) og som er udstyret med funktioner som f.eks. oprettelse, ændring og afslutning af sessioner med en eller flere deltagere. Gatekeeper (VoIP-gatekeeper) En gatekeeper styrer enheder, der er tilsluttet et IP-netværk og konverterer aliastelefonnumre til IPv4-adresser og udfører godkendelsesfunktioner. Desuden styrer en gatekeeper båndtransmissionstildeling og adgangskontrol. SIP-server En SIP-server behandler tilslutningsanmodninger mellem enheder, der er tilsluttet et IP-netværk, og den består hovedsageligt af servere, der har de tre følgende funktioner: Proxy-server: Modtager SIP-anmodninger og videresender dem på vegne af anmoderen. Registreringsserver: Modtager oplysninger om en enheds adresse i et IPnetværk og registrerer den i databasen. Omstillingsserver: Bruges til at forespørge destinationsadressen. Gateway (VoIP-gateway) En gateway, der bruges til at forbinde et telefonnetværk og et IP-netværk, har funktioner som protokolkonvertering til oprettelse af forbindelse mellem disse forskellige netværk, og den forbinder også kommunikationsenheder (telefoner, faxmaskiner etc.) til et lokalnetværk eller et andet netværk. 24

35 IP-fax-funktioner ninger om brug af IP-fax Det følgende er bemærkninger om brug af IP-fax: Du kan muligvis ikke sende til et netværk, der er beskyttet af en firewall. Du kan ikke bruge telefoner i et lokalnetværk. Hvis et strømsvigt varer omkring en time, eller maskinen afbrydes fra strømforsyningen i omkring en time, slettes dokumenter, der er lagret i faxmaskinens hukommelse. Hvis dokumenter slettes, udskrives strømsvigtsrapporten automatisk, når strømmen tilsluttes igen. Brug denne rapport til at kontrollere hvilke dokumenter, der er blevet slettet. Hvis du blot slukker for strømmen ved at trykke på strømafbryderen, slettes gemte dokumenter ikke. Se Fejlsøgning. 1 Fejlsøgning Funktioner, der ikke er tilgængelige ved IP-faxtransmission Du kan bruge de følgende funktioner ved standardfaxtransmission, men ikke IP-faxtransmission: Serietransmission Opkald med rør på Manuelt opkald 25

36 Transmission Internetfaxfunktioner 1 Maskinen konverterer scannede dokumenter til -format og sender dataene over internettet. en, der er sendt af denne maskine, kan modtages af en anden internetfaxmaskine. I stedet for at taste telefonnummeret på destinationen, som du ønsker at sende til, indtaster du den pågældende -adresse. Du kan også udskrive eller videresende modtagne -meddelelser. Los Angeles-filial af virksomhed A New York-filial af virksomhed A Pc Server Pc Server Pc Internet Pc Denne maskine Fax-nr.: Fax-nr.: Los Angeles-filial af kunde B Telefonnetværk Fax Fax-nr.: ALT002S DA Vigtigt Der kræves den ekstra harddisk (HDD) og printer/scanner-funktioner. Hvis du vil bruge internetfaxfunktioner, skal maskinen være tilsluttet et lokalnetværk og være konfigureret korrekt i Systemindstillinger. Faxfunktionen i maskinen kan ikke bruges sammen med IPv6. Før du bruger funktionen, skal du konfigurere netværket i menuen Systemindstillinger. I menuen Faxindstillinger under -indstillinger skal du indstille [Internet-fax-indstillinger] til [Til], hvis du vil sende internetfaxdokumenter. Dokumenter kan dog stadig videresendes eller leveres til internetfaxdestinationer, selv om [Fra] er valgt. I menuen Systemindstillinger i Filoverførsel under [Konto for fax til ] skal du indstille [Konto] til [Modtag], hvis du vil modtage internetfaxdokumenter. 26

37 Internetfaxfunktioner Internetfaxfunktionen, der understøttes af denne maskine, er i overensstemmelse med ITU-T-anbefalingen T.37. Du kan modtage -meddelelser med et vedhæftet TIFF-F-billede fra computere. Selv om internetfaxdokumenter normalt sendes via en SMTP-server, kan du også sende internetfaxdokumenter direkte til deres destinationer uden at gå gennem en SMTP-server. Hvis du vil gøre dette, skal du på standbydisplayet indstille, om du vil gå uden om SMTP-serveren. Når du sender internetfaxdokumenter, kan du foretage -indstillinger ved hjælp af [Sub-afs.funktion]. Du kan begrænse størrelsen på sendte -meddelelser i -indstillinger i Faxbrugerfunktioner. Se Modtagne billeder for at se, hvordan en faktisk modtages af computeren. Du kan ikke sende en til en destination som cc. Hvis du sender internetfaxdokumenter med angivelse af en brugerkode, og -adressen er indstillet som rutedestination for den angivne brugerkode, sendes en resultatrapport for kommunikation, efter at transmissionen er udført. Dette gør det muligt at kontrollere resultatet af en transmission. Yderligere information om bekræftelse af transmissionsresultatet findes i Kontrol af transmissionsresultatet (status for afsendelsesfil). 1 S.62 Omgåelse af SMTP-server S indstillinger S.159 Modtagne billeder S.196 Kontrol af transmissionsresultatet (status f. afs.fil) S.284 Specifikationer, der kræves til internetfaxdestinationsmaskiner Vejledning om generelle indstillinger 27

38 Transmission ninger om brug af internetfax 1 Det følgende er bemærkninger om brug af internetfax: Ved brug af funktionen internetfax sendes originaler i A4-format. Originaler, der er større end A4-format, reduceres til A4-format. Hvis modtageren understøtter T.37 avanceret modtagelse, sendes originalerne i det format, der er angivet i adressebogen. Når du bruger internetfaxtransmission, sendes dokumenter i opløsningen Detalje, selv om du angiver Superfin. Hvis du vil sende et dokument med opløsningen Superfin, skal du konfigurere Alle funktioner, når destinationerne registreres i adressebogen. Hvis en transmission ikke lykkes, modtager maskinen normalt en fejlmeddelelse via . Fejlmeddelelse via sendes dog muligvis ikke af forskellige årsager. Det anbefales, at du bekræfter modtagelsen af et vigtigt dokument ved at ringe til modtageren. Sikkerhedsniveauet for internetkommunikation er lavt. Det anbefales, at du bruger telefonnetværket til fortrolig kommunikation. Tale understøttes ikke over et lokalnetværk. Levering af internetfax kan blive forsinket på grund af netværksoverbelastning. Brug internetfaxtransmission, der går uden om SMTP-serveren, en offentlig telefonlinjefax eller IP-fax, når tiden spiller en rolle. Hvis et strømsvigt varer omkring en time, eller maskinen afbrydes fra strømforsyningen i omkring en time, slettes dokumenter, der er lagret i faxmaskinens hukommelse. Hvis dokumenter slettes, udskrives strømsvigtsrapporten automatisk, når strømmen tilsluttes igen. Brug denne rapport til at kontrollere, hvilke dokumenter der er blevet slettet. Hvis du blot slukker for strømmen ved at trykke på strømafbryderen, slettes gemte dokumenter ikke. Se Fejlsøgning. Du kan muligvis ikke være i stand til at sende store filer som afhængigt af -betingelserne i det konkrete miljø. Når den tilgængelige hukommelse er lav, er du muligvis ikke i stand til at sende internetfaxdokumenter. Da maskinen sender dokumenter som -meddelelser med et vedhæftet TIFF-F-billede, kræves billedprogrammer til visning af dokumenterne, når de er modtaget på en computer. Når det drejer sig om et stort dokument, kan det tage lidt tid, inden transmissionen starter. Det skyldes den tid, som maskinen skal bruge til at konvertere dataene i hukommelsen. 28 S.31 T.37 avanceret modtagelse S.39 Papirformat og scannet område S.62 Omgåelse af SMTP-server Fejlsøgning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

FAX Option Type Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3045 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere