Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning af originaler med TWAIN-netværksscanneren Forskellige scanneindstillinger Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne vejledning et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere din juridiske rådgiver. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Brug de metriske måleenheder i forbindelse med denne maskine. Nogle illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule i forhold til maskinen. Noget tilbehør kan muligvis ikke fås i visse lande. Kontakt din lokale forhandler for nærmere oplysninger.

3 Vejledning til denne maskine Se de vejledninger, der er relevante for, hvad du vil bruge maskinen til. Om maskinen Læs omhyggeligt Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før du bruger maskinen. Denne vejledning indeholder en introduktion til maskinens funktioner. Den indeholder endvidere forklaringer vedrørende betjeningspanelet, forberedelser før brug af maskinen, indtastning af tekst og installation af den medfølgende cd-rom. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillinger for Brugerfunktioner, adressebogsprocedurer såsom registrering af -adresser samt brugerkoder. Se også denne vejledning vedrørende tilslutning af maskinen. Fejlsøgning Indeholder en vejledning til løsning af generelle problemer og forklarer, hvordan du lægger papir i maskinen og udskifter toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne manual henvender sig til administratorerne af denne maskine. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan benytte, så man undgår misbrug af data eller maskinen. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer og indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Kopi-/dokumentserverreference Beskriver kopi- og dokumentserverfunktionerne og handlinger. Se også denne vejledning vedrørende placering af originaler. Printerreference Beskriver printerfunktionerne, og hvordan de bruges. Scannerreference Beskriver scannerfunktionerne, og hvordan de bruges. Netværksvejledning Beskriver konfiguration og betjening af maskinen i et netværksmiljø samt brugen af den medfølgende software. Denne vejledning omfatter alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om operativsystemer, der understøttes, kan også variere for denne maskine. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript 3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktion til Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret for at se vejledningerne som PDF-filer. Se vores hjemmeside, eller kontakt en autoriseret forhandler vedrørende UNIX-tillæg. PostScript 3-tillæg og UNIX-tillæg indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes på denne maskine. Der henvises til følgende softwareprodukter ved brug af generelle navne: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * og ScanRouter EX Enterprise * Generelt navn DeskTopBinder ScanRouter-leveringssoftwaren * Ekstraudstyr ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Om scannerfunktionerne...2 Displaypanel...3 Forenklet display...3 Bekræftelsesdisplay...4 Scannerfunktioner Afsendelse af scanningsfiler via Før afsendelse af scanningsfiler via Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via Registrering af -adresser i adressebogen skærmbillede...13 Grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via Skift til skærmbilledet Angivelse af -destinationer...18 Valg af destination fra maskinens adressebog...18 Manuel indtastning af en -adresse...21 Valg af destination ved søgning på en LDAP-server...22 Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen Angivelse af -afsenderen...26 Valg af en afsender på listen...26 Brug af et registreringsnummer til angivelse af et afsendernavn...27 Valg af afsender ved at søge i maskinens adressebog...27 Angivelse af -emne...30 Angivelse af -besked...31 Valg af en besked på listen...31 Manuel indtastning af en besked...32 Samtidig lagring og afsendelse via Afsendelse af URL en via Afsendelse af scanningsfiler til mapper Før afsendelse af filer via Scan til mappe...37 Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe...37 Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe...39 Registrering af destinationsmapper i adressebogen...40 Scan til mappe-skærmbilledet...41 Grundlæggende betjening ved brug af Scan til mappe...42 Skift til skærmbilledet Scan til mappe...44 iii

6 Angivelse af Scan til mappe-destinationer...45 Valg af destination fra maskinens adressebog...45 Afsendelse af filer til delte netværksmapper...49 Afsendelse af filer til en FTP-server...52 Afsendelse af filer til et NDS-træ eller en NetWare-server...54 Registrering af stien til den valgte destination i adressebogen...58 Samtidig lagring og afsendelse via Scan til mappe Lagring af filer vha. scannerfunktionen Før lagring af filer...61 Oversigt over lagring af filer vha. scannerfunktionen...61 Grundlæggende betjening for lagring af scanningsfiler...63 Angivelse af filinformation for en lagret fil...65 Angivelse af et brugernavn...65 Angivelse af et filnavn...66 Angivelse af et password...67 Visning af listen med lagrede filer...68 Lister over lagrede filer...68 Søgning i listen over lagrede filer...69 Kontrol af lagrede filer...71 Kontrol af lagrede filer valgt fra listen...71 Kontrol af lagrede filer fra en klientcomputer...72 Afsendelse af en lagret fil...74 Afsendelse af lagrede filer...74 Håndtering af lagrede filer...76 Sletning af en lagret fil...76 Ændring af oplysninger for en lagret fil Levering af scanningsfiler Før levering af filer...81 Oversigt over levering af scanningsfiler...81 Forberedelse til levering af en fil...82 Installation af DeskTopBinder Lite fra den medfølgende cd-rom...83 Skærmbillede for netværksleveringsscanner...84 Grundlæggende betjening ved levering af filer...85 Skift til skærmbilledet netværksleveringsscanner...88 Angivelse af leveringsdestinationer...89 Valg af destinationer, der er registreret i leveringsserverens adressebog...89 Angivelse af afsender...93 Valg af en afsender fra afsenderlisten i leveringsserverens destinationsliste...93 Valg af afsenderen ved indtastning af registreringsnummeret...93 Valg af afsender via søgning i leveringsserverens destinationsliste...94 Angivelse af emne for , der skal sendes via leveringsserveren...97 Samtidig lagring og levering...98 iv

7 5. Scanning af originaler med TWAIN-netværksscanneren Før brug af TWAIN-netværksscanneren...99 Oversigt over TWAIN-netværksscanneren Forberedelse til brug af TWAIN-netværksscanneren Installation af TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom Grundlæggende betjening af TWAIN-netværksscanneren Forskellige scanneindstillinger Scanneindstillinger Emner til angivelse af scanneindstillinger Scannetype Opløsning Scannestørrelse Redigér Justering af belysning Indstilling af originalfremføringstype Originalretning Originalindstillinger Tyndt papir Multi, SADF Del Scanning af flere sider originaler som en fil Indstilling af filtype og filnavn Indstilling af filtype Indstilling af filnavn Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer Programmer Registrering af hyppigt brugt indstilling Hentning af registreret indhold Ændre et registreret program Slette et program Ændring af det registrerede programs navn Registrering af startværdier for startskærm Scanneindstillinger ved brug af TWAIN-scanner Indstilling af originalretning på TWAIN-scanneren Scanning af originaler i blandede formater ved brug af TWAIN-scanneren v

8 7. Appendiks Sammenhængen mellem opløsning og filformat Ved brug af , mappesending, lagring eller netværkslevering Ved brug som en TWAIN-scanner Forhold mellem angivet filtype for scanning og filtyper for afsendelse af og mappe Programmer, der medfølger på cd Lyninstallation TWAIN-driver DeskTopBinder Lite Værdier for forskellige indstillingsemner for funktionerne transmission/lagring/levering Transmissionsfunktion Lagringsfunktion Netværksleveringsfunktion Specifikationer INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler Denne vejlednings bruger følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignorering af disse oplysninger kan føre til alvorlige skader eller endog døden. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignorering af disse oplysninger kan medføre moderate eller mindre skader eller skader på maskinen eller på ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen, og giver sandsynlige forklaring på årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer. Angiver supplerende forklaringer vedrørende maskinens funktioner samt instruktioner til afhjælpning af fejl. Dette symbol står i slutningen af afsnit. Det angiver, hvor du kan finde flere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnet på tasterne, der vises på maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på knapperne på maskinens displaypanel. 1

10 Om scannerfunktionerne I dette afsnit beskrives de funktioner, du kan bruge i scannertilstanden. Se de respektive kapitler vedrørende detaljer om de enkelte funktioner. Afsendelse af scannede filer Der er flere måder, hvorpå du kan sende indsamlede data som filer til computere. Afsendelse af scanningsfiler via Se kapitel 1 Afsendelse af scanningsfiler via vedrørende detaljer. Afsendelse af scanningsfiler til en delt mappe Se kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper vedrørende detaljer. Afsendelse af scanningsfiler til en FTP-server Se kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper vedrørende detaljer. Afsendelse af scanningsfiler til en NetWare-server Se kapitel 2 Afsendelse af scanningsfiler til mapper vedrørende detaljer. Levering af scanningsfiler vha. leveringsserveren Se kapitel 4 Levering af scanningsfiler vedrørende detaljer. Scanning af originaler med TWAIN-driveren Brug TWAIN-driveren til at angive den maskine, hvor originaler skal scannes fra en klientcomputer. Se kapitel 5 Scanning af originaler med TWAIN-netværksscanneren vedrørende detaljer. Lagring af filer Du kan lagre scanningsfiler på maskinens harddisk. Lagrede filer kan sendes senere. Se kapitel 3 Lagring af filer vha. scannerfunktionen vedrørende detaljer. Bemærk Når enheden til kopidatasikkerhed er installeret, og du scanner en original, der blev udskrevet med funktionen Datasikkerhed ved kopiering, bipper maskinen, og en helt grå side sendes eller lagres. Du kan bruge logfilen til at kontrollere, hvem der har scannet den fortrolige original. Kontakt administratoren vedrørende detaljer om funktionen Datasikkerhed ved kopiering. Reference S.11 Afsendelse af scanningsfiler via S.37 Afsendelse af scanningsfiler til mapper S.81 Levering af scanningsfiler S.99 Scanning af originaler med TWAIN-netværksscanneren S.61 Lagring af filer vha. scannerfunktionen 2

11 Displaypanel I dette afsnit forklares det forenklede display og tre bekræftelsesskærmbilleder: Kontrollér funktioner, Vis eksempel og Status for afsendelse af filer. Du kan finde forklaring på skærmbillederne , Scan til mappe, Liste med lagrede filer og Netværksleveringsscanner i denne vejledning. Se Skærmbilledet , Skærmbilledet Scan til mappe, Skærmbilledet Liste med lagrede filer og Skærmbilledet Netværksleveringsscanner vedrørende detaljer. Reference S.13 -skærmbillede S.41 Scan til mappe-skærmbilledet S.68 Lister over lagrede filer S.84 Skærmbillede for netværksleveringsscanner Forenklet display I dette afsnit forklares det, hvordan du skifter til forenklet display. Når du trykker på {Forenklet display}, skifter skærmen fra startdisplayet til det forenklede display. Bogstaver og taster vises i større størrelse, så betjeningen bliver lettere. Eksempel på forenklet display APG011S DA AMR001S 1. [Tastfarve] Tryk for at ændre tastens farve og forøge lysstyrken i displaypanelet. Dette anvendes ikke for scannerstartskærmen. 3

12 Bemærk Tryk på {Forenklet display} igen for at vende tilbage til startskærmen. Nogle taster vises ikke i det forenklede display. Bekræftelsesdisplay I dette afsnit forklares tre bekræftelsesdisplay: Kontrollér funktioner, Vis eksempel og Status for afsendelse af filer. Kontrollér funktioner I dette afsnit forklares de emner, der vises, og hvordan skærmbilledet Kontrollér funktioner vises. Brug skærmbilledet Kontrollér funktioner til at kontrollere scannings- og overførselsindstillingerne. Når du trykker på [Kontrol. Funktioner], skifter skærmbilledet fra scannerstartskærmen til skærmbilledet Kontrollér funktioner. Kontrollér funktioner DA AMR002S 1. Original Viser scanneindstillinger, originalfremføringstype og andre scanneindstillinger. 2. Ikonet Transmissionsfunktion Viser ikonet for den overførselsfunktion, der bruges. 3. Afsender og destination Viser afsender og overførsel eller leveringsdestinationer. 4. Send Viser overførselsindstillinger såsom Afsender og Emne. 4

13 Vis eksempel I dette afsnit forklares de emner, der vises, og hvordan skærmbilledet Vis eksempel vises. Brug skærmbilledet Vis eksempel til at kontrollere, at originaler er scannet korrekt. Du kan få vist skærmbilledet Vis eksempel, når du sender filer via eller Scan til mappe, leverer filer eller sender og leverer filer samtidigt. For at få vist skærmbilledet Vis eksempel skal du trykke på [Vis eksempel] og derefter starte scanningen, mens [Vis eksempel] stadig er valgt. Vis eksempel DA AMR003S 1. [Zoom ud] og [Zoom ind] Tryk for at reducere eller forstørre det viste eksempel. 2. [ ] [ ] [ ] [ ] Tryk for at skifte det viste område. 3. [Annull. transm.] Tryk for at lukke det viste eksempel og afbryde en overførsel. 4. [Fortsæt trans.] Tryk for at lukke det viste eksempel og fortsætte en overførsel. 5. Vis fil Viser en fils navn og størrelse. 6. Vis side Viser nummeret på den aktuelt viste side, det samlede antal sider og farvefunktion. 7. [Skift] Tryk for at ændre siden i den valgte fil, der vises. 8. Visningsposition Viser et billedes position, når det forstørres. Bemærk Vis eksempel er ikke til rådighed, hvis en fil er lagret vha. [Gem kun]. Vis eksempel er ikke til rådighed ved afsendelse af en lagret fil. Du kan få vist en lagret fil fra listen over lagrede filer vha. skærmbilledet Vis eksempel. Se Kontrol af en lagret fil valgt fra listen vedrørende detaljer om visning af en lagret fil. 5

14 Vis eksempel er ikke til rådighed, hvis du vælger højkomprim.-pdf som filtype. Vis eksempel vises muligvis ikke, hvis scanningen mislykkedes, eller filen er beskadiget. Hvis det sker, skal du scanne originalen igen. Reference S.71 Kontrol af lagrede filer valgt fra listen Status for afsendelse af filer I dette afsnit forklares de emner, der vises, og hvordan skærmbilledet Vis eksempel vises. Brug skærmbilledet Status for overførsel af filer til et kontrollere resultaterne af -overførsel, Scan til mappe og levering. Tryk på [Status f. scan. filer] for at vise skærmbilledet Status for afsendelse af filer. Der vises op til 9 afsendelses- eller leveringsresultater samtidigt. Tryk på [U] eller [T] for at skifte mellem resultater. Status for afsendelse af filer DA AMR004S 1. Dato / Tid Viser det tidspunkt og den dato, hvor afsendelsen blev angivet med denne maskine, eller det tidspunkt og den dato, hvor Fuldført, Fejl eller Annulleret blev bekræftet. 2. Ikonet Transmissionsfunktion Viser ikonet for den anvendte overførselsfunktion. 3. Destination Viser overførselsdestinationen. Hvis der er valgt flere destinationer, vises den først valgte destination. 4. Afsender Viser afsenderens navn. 5. Filnavn Viser det lagrede filnavn på filer, der sendes eller lagres samtidigt, eller navnet på lagrede filer, der er sendt. 6. Status Viser en af følgende overførselsstatusser: Fuldført, Sender..., Venter..., Fejl eller Annulleret. 6

15 7. [Stop trans.] For at annullere en overførsel skal du vælge en fil, hvis status er [Venter...], og derefter trykke på [Stop trans.]. 8. [Udskriv Liste] Tryk for at udskrive overførselsresultater. Bemærk Du kan ikke kontrollere resultater af scannerfunktionens overførsel ved at trykke på [Jobliste] nederst i skærmbilledet. For at kontrollere overførselsresultater skal du trykke på [Status f. scan. filer], så skærmbilledet Status for afsendelse af filer vises. Afhængigt af sikkerhedsindstillinger vises nogle overførselsresultater muligvis ikke. 7

16 Scannerfunktioner I dette afsnit forklares indstillingerne for scannerfunktioner. Tryk på {Brugerfunktioner} for at få vist skærmbilledet Scannerfunktioner. Se Vejledning om generelle indstillinger vedrørende detaljer om indstillingsmetode. Generelle indstillinger Emner Skift titel Opdatér dest.liste for leveringsserver Søgedestination TWAIN standby-tid Vis prioritet 1 på destinationslisten Vis prioritet 2 på destinationslisten Udskriv og slet scannerjournal Udskriv scannerjournal Slet scannerjournal Beskrivelse Indstiller det indeks, der skal bruges, når listen over destinationer på maskinen vises. Du kan opdatere leveringsserverens liste ved at trykke på [Opdatér dest.liste for leveringsserver]. For at kunne bruge denne funktion skal du indstille [Leveringsindstilling] til [Til] under [Systemindst.]. Angiv listen over standardsøgedestinationer fra maskinens adressebog eller LDAP-serveren. For at gennemsøge en LDAP-server skal du registrere LDAPserveren under [Systemindst.] og derefter indstille [LDAP-søgning] til [Til]. Vælg maskinens svar, hvis en klientcomputer forsøger at bruge TWAIN-scanneren, mens der scannes. Vælg standarddestinationslisten fra maskinens destinationsliste eller fra den destinationsliste, der styres af serveren. Vælg, om -destinationslisten skal prioriteres i forhold til mappedestinationslisten. Angiv maskinens svar, hvis det maksimale antal scannerjournaler overskrides. Gør det muligt at udskrive scannerjournalen. Derefter slettes scannerjournalen. Gør det muligt at slette scannerjournalen uden at udskrive den. Scanneindstillinger Emner Aut. farvevalg - følsomhedsniveau Ventetid til næste orig.: Glasplade Ventetid for næste original(er): SADF Baggrundsbelysning af ADS (Fuldfarve) Beskrivelse Gør det muligt at indstille følsomhedsniveauet for vurdering af farve/sort og hvid til scanning af originaler, når [Scannetype] er indstillet til [Aut. farvevalg]. Indstil den handling, som maskinen skal udføre, mens den venter på flere originaler efter scanning fra glaspladen. Stiller betjeningen af maskinen i kø for yderligere originaler efter scanning af originaler med den automatiske dokumentfremfører (ADF). Korrigerer scannebelysningen for at forbedre opløsningen på papirtyper såsom ikke hvidt papir som f.eks. avisartikler eller transparente originaler. 8

17 Sendeindstillinger Emner Komprimering (sort/hvid) Komprimering (gråtonesk. / fuldfarve) Niveau for højkomprimerings-pdf Maks. -størrelse Del & send -informationssprog Antal cifre til enkeltsidefiler -metode for lagret fil Beskrivelse Angiv en komprimeringsmetode for filer, der er scannet i sort og hvid. Angiv en komprimeringsmetode for filer, der er scannet i gråskala eller fuldfarve. Angiv datakomprimeringsmetoden for højkomprimerings-pdf-filer. Vælg om størrelsen af s med vedhæftede filer skal begrænses. Vælg om filer, der overskrider den grænse, der er angivet i [Maks. -størrelse], skal deles og sendes som flere s. Vælg det sprog, der skal bruges, når dokumentinformation såsom titel, dato og administratornavn sendes. Indstil antallet af cifre i serienumre, der anvendes til enkeltsidede filnavne. Indstiller standarden for, om en fil skal vedhæftes, eller der skal sendes et URL-link ved afsendelse af lagrede filer via . Oprindelige indstillinger Emner Menubeskyttelse Beskrivelse Indstil standardadgangsniveauet for funktioner, hvis indstilling kan ændres af andre brugere end administratoren. 9

18 10

19 1. Afsendelse af scanningsfiler via Du kan vedhæfte scanningsfiler til s og sende dem via forbindelser som f.eks. LAN og internettet. Før afsendelse af scanningsfiler via I dette afsnit forklares de nødvendige forberedelser samt proceduren for afsendelse af scanningsfiler via . Oversigt over afsendelse af scanningsfiler via Dette afsnit indeholder en oversigt over funktionen til afsendelse af scanningsfiler via . ZZZ508S 1. Denne maskine En scanningsfil kan vedhæftes til en e- mail og sendes til en mailserver. 2. SMTP-server Det er nødvendigt, at du har adgang til en -server, der understøtter SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), for at du kan sende scanningsfiler via . Men det er ikke nødvendigt at have en server inde i det LAN, maskinen hører til. Den overfører en modtaget til en angivet destination via et LAN-netværk eller internettet. 3. Klientcomputer Brug en -klientsoftware til modtagelse af -beskeder og scanning af de vedhæftede filer, der genereres af maskinen. 4. LDAP-server Brug denne server til administration af e- mail-konti, søgning af netværket og godkendelse af de computeren, der søger adgang til maskinen. Med LDAP-serveren kan du søge efter destinationer fra maskinen. 11

20 Afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via 1 I dette afsnit forklares forberedelse og indstillinger for afsendelse af scanningsfiler via . A Slut maskinen til netværket. Slut maskinen til netværket vha. et Ethernet-kabel eller IEEE 1394-kabel eller et trådløst LAN (IEEE b). B Foretag den nødvendige netværksindstilling i [Systemindst.]. Hvis du har sluttet maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, skal du foretage følgende indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Angiv maskinens IPv4-adresse og subnetmaske Angiv IPv4-gatewayadressen Aktivér [IPv4] i [Effektiv protokol] Angiv SMTP-serveren C Skift om nødvendigt indstillinger i [Sende-indstill.] under [Scannerfunktioner]. Bemærk Det kræver et udvidet 1394-kort eller et udvidet trådløst LAN-kort for at slutte maskinen til netværket via hhv. et IEEE 1394-kabel eller et trådløst LAN (IEEE b). Der er flere oplysninger om dette i Netværksvejledning. De emner, der kan indstilles i [Systemindst.], varierer afhængigt af netværksmiljøet. Yderligere oplysninger om netværksindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Yderligere oplysninger om [Scannerfunktioner] findes i Vejledning om generelle indstillinger. Registrering af -adresser i adressebogen I adressebogen kan du registrere hyppigt anvendte -adresser. Registrér -adresser i [Adressebogsstyring] under [Adm.værktøjer] i [Systemindst.]. Adresser kan også registreres som grupper. Bemærk Detaljer om registrering af -adresser i adressebogen findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan også registrere -adresse i adressebogen vha. Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. Detaljer om installation af disse programmer findes i Netværksvejledning. Detaljer om registrering af adresser i adressebogen findes i hjælpen til de respektive programmer. Afhængig af maskintypen er det måske ikke muligt at bruge maskinen, når den opdaterer adressebogen ved hjælp af CSV-filer (hentet via SmartDevice- Monitor for Admin), der indeholder brugerkoder. 12

21 Før afsendelse af scanningsfiler via -skærmbillede I dette afsnit forklares skærmlayoutet ved afsendelse af scanningsfiler via . De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge eller angive et emne ved at trykke på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som [ ]. Taster, der ikke kan vælges, vises som [ ]. 1 DA AMR010S 1. Destinationsfelt Den angivne destination vises. Hvis der er angivet mere end en destination, skal du trykke på [U] eller [T] for at rulle gennem destinationerne. 2. / Mappe Tryk på disse faner for at skifte mellem E- mail-skærmbilledet og Scan til mappeskærmbilledet. Skift også skærm ved afsendelse af samme filer via både og Scan til mappe ikon Angiver, at -skærmbilledet er vist. Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. 4. [Man. indt.] Tryk på denne tast, og indtast adresserne ved brug af det viste softwaretastatur for at angive destinationer, der ikke er registreret i adressebogen. 5. [Reg.nr.] Tryk på denne tast for at angive en destination ved brug af et 5-cifret registreringsnummer. 6. Destinationsliste Listen over de destinationer, der er registreret i maskinen, vises. Hvis ikke alle destinationer kan vises, skal du trykke på [U] eller [T] for at skifte skærmbillede. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ). 7. [Tekst] [Emne] [Afsendernavn] [Besked om modt.] Indtast meddelelsen, og angiv emne, afsender og om der skal bruges Message Disposition Notification. 13

22 Afsendelse af scanningsfiler via Grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via 1 I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via . A Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig er der, skal du trykke på {Slet funktioner}. B Hvis skærmbilledet for netværksleveringsscanneren eller Scan til mappe vises, skal du skifte til -skærmbilledet. Se Skift til -skærmbilledet vedrørende detaljer. C Placering af originaler. D Tryk om nødvendigt på [Scanneindstillinger] for at angive scannerindstillinger såsom opløsning og scannestørrelse. Se Forskellige scanneindstillinger vedrørende detaljer. E Angiv om nødvendigt scannebelysningen. Se Justering af belysning vedrørende detaljer. F Tryk om nødvendigt på [Originalfremf.type] for at angive indstillinger såsom originalretning. Se Indstilling af originalfremføringstype vedrørende detaljer. 14

23 Grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via G Tryk om nødvendigt på [Filnavn / Type] for at angive indstillinger såsom filnavn og filformat. Se Indstilling af filtype og filnavn vedrørende detaljer. H Angiv destinationen. Du kan angive flere destinationer. Se Angivelse af -destinationer vedrørende detaljer. I Tryk om nødvendigt på [Tekst] for at indtaste -beskeden. Se Angivelse af -beskeden vedrørende detaljer. J Tryk om nødvendigt på [Emne] for at angive emnet for en. Se Angivelse af -emnet vedrørende detaljer. K Tryk på [Afsendernavn] for at angive -afsenderen. Se Angivelse af -afsenderen vedrørende detaljer. L Tryk på [Besked om modt.] for at bruge Message Disposition Notification. Hvis du vælger [Besked om modt.], får den valgte -afsender en meddelelse, når modtageren har åbnet en. M Tryk på {Start}. Hvis du scanner flere sider, skal du lægge de næste originaler i. 1 Bemærk Hvis du har valgt to eller flere destinationer, kan du få dem vist en efter en ved at trykke på [U] eller [T] ved siden af destinationsfeltet. For at annullere en valgt destination skal du få destinationen vist i destinationsfeltet og trykke på {Slet}. Du kan annullere en destination, der er valgt fra adressebogen, ved at trykke på den valgte destination igen. I [Systemindst.] kan du angive administratorens -adresse som standardafsendernavn. Det gør det muligt at sende en uden at indtaste nogen for [Afsendernavn]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Afhængigt af sikkerhedsindstillingen kan den bruger, der er logget på, angives som [Afsendernavn]. For at bruge Message Disposition Notification skal du logge på maskinen som bruger og angive afsenderen. Bemærk dog, at [Besked om modt.] besked pr. muligvis ikke sendes, hvis modtagerens -software ikke understøtter Message Disposition Notification. Når du trykker på {Kontrollér funktioner}, kan du skifte fra scannerstartskærmen til skærmbilledet Kontrollér funktioner, så du kan kontrollere indstillinger. Se Kontrollér funktioner vedrørende detaljer. 15

24 Afsendelse af scanningsfiler via 1 Hvis du trykker på [Vis eksempel], og derefter scanner et dokument, vises skærmbilledet Vis eksempel. Se Vis eksempel vedrørende detaljer. Tryk på {Stop} for at annullere scanning. Du kan også lagre en scanningsfil og sende den via samtidigt. Se Samtidig lagring og afsendelse via vedrørende detaljer. Reference S.17 Skift til skærmbilledet S.105 Forskellige scanneindstillinger S.114 Justering af belysning S.115 Indstilling af originalfremføringstype S.127 Indstilling af filtype og filnavn S.18 Angivelse af -destinationer S.31 Angivelse af -besked S.30 Angivelse af -emne S.26 Angivelse af -afsenderen S.4 Kontrollér funktioner S.5 Vis eksempel S.33 Samtidig lagring og afsendelse via 16

25 Skift til skærmbilledet Skift til skærmbilledet I dette afsnit forklares, hvordan du skifter til skærmbilledet . Hvis skærmbilledet Scan til mappe vises, skal du trykke på [ ] for at skifte til skærmbilledet . Hvis skærmbilledet Leveringsscanner vises, skal du skifte til skærmbilledet E- mail på følgende måde: A Tryk på [Leveringsdest.]. 1 -skærmbilledet eller Scan til mappe-skærmbilledet vises. B Hvis Scan til mappe-skærmbilledet vises, skal du trykke på [ ]. -skærmbilledet vises. Bemærk Du kan ikke skifte fra skærmbilledet Netværksleveringsskanner, mens du angiver leveringsdestinationer. For at slette den angivne destination skal du få destinationen vist i destinationsfeltet i skærmbilledet Netværksleveringsscanner og derefter trykke på {Slet}. 17

26 Afsendelse af scanningsfiler via Angivelse af -destinationer 1 I dette afsnit forklares, hvordan -destinationer angives. Du kan angive -destinationer på en af følgende måder: Vælg destinationen i maskinens adressebog Indtast -adressen direkte Søg på LDAP-serveren efter destinationen, og vælg den Før du vælger destinationer, skal du huske at vælge [Til]. Tryk om nødvendigt på [Cc] eller [Bcc], og vælg derefter destinationer. Valg af destination fra maskinens adressebog I dette afsnit forklares, hvordan destinationer fra maskinens adressebog vælges. Vigtigt For at bruge denne funktion, skal du registrere destinationerne i [Systemindst.] på forhånd. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan vælge destinationer, der er registreret i maskinens adressebog, på følgende måder: Vælg en destination på listen Vælg en destination ved at indtaste registreringsnummeret Vælg en destination ved at søge efter den i maskinens adressebog Valg af en destination på listen Vælg destinationen fra destinationslisten. A Tryk i destinationslisten på den tast, der indeholder destinationsnavnet. Tasten for den valgte destination fremhæves, og destinationen vises i destinationsfeltet øverst på skærmen. Hvis måldestinationen ikke er vist, skal du gøre en af følgende ting: Vis destinationen ved at vælge destinationens startbogstav i titlen Vis destinationen ved at trykke på [U] eller [T] 18

27 Angivelse af -destinationer Bemærk Afhængigt af sikkerhedsindstillingen vises nogle destinationer muligvis ikke i destinationslisten. Vælg destinationer ved at indtaste registreringsnumrene 1 Vælg destinationen i maskinens adressebog ved brug af dens registreringsnummer. A Tryk på [Reg.nr.]. B Brug de numeriske taster til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt den ønskede destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {q} efter det sidste nummer. Eksempel: For at indtaste skal du trykke på {3} og derefter trykke på {q}. C Tryk på [OK]. Du kan ændre den valgte destination ved at trykke på [Skift]. Søgning efter destinationen i maskinens adressebog og valg af den I dette afsnit forklares, hvordan der søges efter destinationen i maskinens adressebog og hvordan den vælges. A Tryk på [Søgedest.]. 19

28 Afsendelse af scanningsfiler via 1 B Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste navnet eller -adressen. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. C Indtast en del af destinationsnavnet. Indtast en del af adressen for at søge efter -adresse. D Tryk på [OK]. E Tryk om nødvendigt på [Avanceret søgning], og angiv derefter de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du søge ved brug af søgekriterier såsom [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. Det viste skærmbillede er et eksempel. De emner, der faktisk vises på skærmen, kan afvige. F Tryk på [Start søgning]. De destinationer, der opfylder søgekriterierne, vises. G Vælg en destination. H Vælg [Til], [Cc] eller [Bcc]. I Tryk på [OK]. Bemærk Hvis [LDAP-søgning] er indstillet til [Til] i [Systemindst.], skal du kontrollere, at [Adressebog] i den øverste del af skærmen er valgt, før du udfører søgningen. Søgekriterier, der vises i [Avanceret søgning], såsom [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn], er registreret i maskinens adressebog. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Hvis du trykker på [Detaljer], kan du se detaljer om de valgte destinationer. Der kan vises op til 100 destinationer som søgeresultater. 20

29 Angivelse af -destinationer Når du trykker på [Avanceret søgning], vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. 1 Manuel indtastning af en -adresse I dette afsnit forklares, hvordan en -adresse indtastes manuelt. A Tryk på [Man. indt.]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste -adressen. B Indtast -adressen. C Tryk på [OK]. Bemærk Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [Man. indt.] muligvis ikke. For at ændre en registreret destinations -adresse skal du trykke på [Redigér] til venstre for destinationsfeltet for at få vist softwaretastaturet, indtaste den nye adresse med softwaretastaturet og derefter klikke på [OK]. Den direkte indtastede -adresse kan registreres i maskinens adressebog. Se Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen vedrørende detaljer. Reference S.25 Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen. 21

30 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af destination ved søgning på en LDAP-server 1 Hvis du går ind på en LDAP-server, kan du søge efter destinationer og vælge dem. Vigtigt For at kunne bruge denne funktion skal der være sluttet en LDAP-server til netværket. Endvidere skal serveren registreres under [Systemindst.], og [LDAP-søgning] skal være indstillet til [Til]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. A Tryk på [Søgedest.]. B Vælg den LDAP-server, der vises ved siden af [Adressebog]. Registrér LDAP-serveren på forhånd i [Systemindst.]. Hvis det kræver godkendelse af få adgang til den valgte server, vises godkendelsesskærmbilledet. Indtast brugernavn og password for at blive godkendt. C Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan indtaste navnet eller -adressen. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. Hvis du søger efter [Navn], bliver der søgt på efternavn eller fornavn, afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret søgning. 22

31 Angivelse af -destinationer D Indtast en del af destinationsnavnet. Indtast en del af destinationsadressen for at søge efter -adresse. E Tryk på [OK]. F Tryk om nødvendigt på [Avanceret søgning], og angiv derefter de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du søge via søgekriterier såsom [Navn], [ -adresse], [Firmanavn], [Afdelingsnavn] og [Søgeindstillinger]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. 1 Det viste skærmbillede er et eksempel. De emner, der faktisk vises på skærmen, kan afvige. G Tryk på [Start søgning]. De destinationer, der opfylder søgekriterierne, vises. H Vælg destination. I Vælg [Til], [Cc] eller [Bcc]. J Tryk på [OK]. Bemærk Søgekriterierne [Faxdestination], [Firmanavn], [Afdelingsnavn] og [Søgeindstillinger], der vises i [Avanceret søgning], er registreret i LDAP-serveren. [Søgeindstillinger] kan registreres i [Systemindst.]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Hvis du trykker på [Detaljer], kan du se detaljer om de valgte destinationer. Der kan vises op til 100 destinationer som søgeresultater. Hvis en -adresse, der returneres fra LDAP-serveren, er for lang, er det ikke muligt at angive den som destinationen. Se Afsendelse af vedrørende detaljer om antallet af tegn, der kan angives. 23

32 Afsendelse af scanningsfiler via 1 Det er muligt at registrere mere end en -adresse for en destination. Der vises dog kun en -adresse pr. destination i søgeresultaterne. Det afhænger af LDAP-serveren, hvilken -adresse der vises. Normalt er det den -adresse, der er registreret først. Når du trykker på [Avanceret søgning], vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. [Fuzzy-søgning]: en bred søgning (Søgningen afhænger af det system, der understøttes af LDAP-serveren.) Reference S.150 Afsendelse af 24

33 Angivelse af -destinationer Registrering af en direkte indtastet destination i adressebogen. I dette afsnit forklares, hvordan en direkte indtastet destination registreres i maskinens adressebog. Du kan også registrere en destination, der er valgt i LDAPserveren. A Vis den destination, du vil registrere, i destinationsfeltet. 1 B Tryk på [Prg. dest.]. C Tryk på [Navne], og angiv derefter navnet og andre oplysninger, der skal registreres. Se Vejledning om generelle indstillinger vedrørende angivelse af de oplysninger, der skal registreres. D Tryk på [OK]. Bemærk Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne vises [Prg. dest.] muligvis ikke. I så fald kan du ikke fuldføre installationen. For at registrere en destination, der er søgt efter og valgt på LDAP-serveren, i maskinens adressebog skal du få vist destinationen og trykke på [Prg. dest.]. 25

34 Afsendelse af scanningsfiler via Angivelse af -afsenderen 1 I dette afsnit forklares, hvordan -afsenderen angives. For at sende skal afsenderens navn angives. Du kan angive -afsenderen på en af følgende måder: Vælg afsenderen fra maskinens afsenderliste Vælg afsenderen ved at indtaste registreringsnummeret Vælg afsenderen ved at søge i maskinens adressebog Bemærk Afsendere skal registreres på forhånd under [Systemindst.]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. I [Systemindst.] kan du angive administratorens -adresse som standardafsendernavn. Det gør det muligt at sende en uden at indtaste nogen for [Afsendernavn]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Afhængigt af sikkerhedsindstillingen kan den bruger, der er logget på, angives som [Afsendernavn]. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet. Valg af en afsender på listen I dette afsnit forklares, hvordan afsenderen vælges fra maskinens adressebog. A Tryk på [Afsendernavn]. B Vælg afsender. C Tryk på [OK]. 26

35 Angivelse af -afsenderen Brug af et registreringsnummer til angivelse af et afsendernavn Vælg afsenderen fra destinationslisten i henhold til registreringsnummeret. A Tryk på [Afsendernavn]. 1 B Tryk på [Registreringsnr.]. C Brug de numeriske taster til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt den ønskede destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {q} efter det sidste nummer. Eksempel: Indtastning af Tryk på {6}, og tryk derefter på {q}. D Tryk på [OK] to gange. Du kan ændre den valgte destination ved at trykke på [Skift]. Valg af afsender ved at søge i maskinens adressebog I dette afsnit forklares, hvordan afsenderen vælges i maskinens adressebog. A Tryk på [Afsendernavn]. B Tryk på [Søg]. 27

36 Afsendelse af scanningsfiler via 1 C Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på [Navn]. Hvis du vil søge efter -adresse, skal du trykke på [ -adresse]. Softwaretastaturet vises, så du kan angive et navn eller en -adresse, der skal søges efter. Du kan også søge ved at kombinere [Navn] og [ -adresse]. D Indtast den del af afsenderens navn, du vil søge efter. Indtast en del af adressen for at søge efter -adresse. E Tryk på [OK]. F Tryk om nødvendigt på [Avanceret søgning], og angiv derefter de detaljerede søgekriterier. Ved at trykke på [Avanceret søgning] kan du søge ved brug af søgekriterier såsom [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn]. Du kan også søge ved at kombinere kriterierne [Startord] eller [Slutord] med de andre kriterier. Det viste skærmbillede er et eksempel. De emner, der faktisk vises på skærmen, kan afvige. G Tryk på [Start søgning]. De destinationer, der opfylder søgekriterierne, vises. H Vælg afsender. 28

37 Angivelse af -afsenderen I Tryk på [OK]. Bemærk Søgekriterier, der vises i [Avanceret søgning], såsom [Navn], [ -adresse] og [Mappenavn], er registreret i maskinens adressebog. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Hvis du trykker på [Detaljer], kan du se detaljer om den valgte afsender. Når du trykker på [Avanceret søgning], vises følgende kriterier: [Startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Inkludér ét ord]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. 1 29

38 Afsendelse af scanningsfiler via Angivelse af -emne 1 I dette afsnit forklares, hvordan -emnet angives. A Tryk på [Emne]. Softwaretastaturet vises. B Indtast emnet. C Tryk på [OK]. 30

39 Angivelse af -besked Angivelse af -besked I dette afsnit forklares, hvordan -beskeden angives. Beskeden kan oprettes på følgende måder: Vælg -beskeden fra listen Indtast beskeden direkte 1 Valg af en besked på listen Du kan vælge en besked fra listen. Vigtigt De meddelelser, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindst.]. A Tryk på [Tekst]. B Vælg en meddelelse. C Tryk på [OK]. 31

40 Afsendelse af scanningsfiler via Manuel indtastning af en besked 1 Du kan indtaste beskeden manuelt. A Tryk på [Tekst]. B Tryk på [Man. indt.]. Programtastaturet vises, så du kan indtaste beskeden. C Indtast beskeden. D Tryk på [OK] to gange. 32

41 Samtidig lagring og afsendelse via Samtidig lagring og afsendelse via I dette afsnit forklares, hvordan en fil lagres og samtidig sendes via . A Tryk på [Gem fil]. 1 B Kontrollér, at [Send og gem] er valgt. C Angiv om nødvendigt filoplysninger såsom [Brugernavn], [Filnavn] og [Password]. Se Angivelse af filinformation for en lagret fil vedrørende detaljer. D Tryk på [OK]. E Angiv indstillingen for afsendelsen af filen via , og afsend derefter filen. Se Grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via vedrørende detaljer om afsendelse af en fil via . Bemærk Hvis du samtidigt lagrer scanningsfiler og sender dem via , kan filerne ikke gensendes fra -skærmbilledet. For at gensende filerne skal du vælge filerne i skærmbilledet til valg af lagrede filer og derefter sende dem. Se Afsendelse af lagrede filer vedrørende detaljer. Reference S.65 Angivelse af filinformation for en lagret fil S.14 Grundlæggende betjening ved afsendelse af scanningsfiler via e- mail S.74 Afsendelse af en lagret fil 33

42 Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af URL en via 1 I dette afsnit forklares, hvordan en URL for den lagrede fil sendes via . Vigtigt For at sende URL en via uden at sende selve filen, skal du angive indstillingen i [Scannerfunktioner]. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger. Du kan sende URL en, når du sender en lagret fil via , og når du lagrer en fil og samtidigt sender den som . Med den sendte URL kan modtageren se, downloade eller slette den fil, der er angivet af URL en over netværket ved brug af Web Image Monitor. Selvom du ikke kan sende en fil via pga. netværksbegrænsninger, kan du stadig sende URL en for filen. A I [Scannerfunktioner] skal du vælge [Send URL-link] under [ -metode for lagret fil]. Se Vejledning om generelle indstillinger vedrørende angivelse af indstillingen. B Afsendelse af lagrede filer via . Som alternativ kan du lagre en fil og samtidig sende den via . Se Afsendelse af lagrede filer vedrørende detaljer om afsendelse af en lagret fil via . Se Samtidig lagring og afsendelse via vedrørende detaljer om lagring af en fil og samtidig afsendelse af filen via . En som den, der er vist herunder, sendes til destinationen. C Klik på URL en i -destinationen. Web Image Monitor starter. 34

43 Samtidig lagring og afsendelse via D Se, slet eller download filen via netværket vha. Web Image Monitor. Bemærk Det anbefales, at du bruger Web Image Monitor i samme netværksmiljø. Se Netværksvejledning vedrørende indstillinger for brug af Web Image Monitor. Afhængigt af miljøet starter browseren muligvis ikke, så du kan se filen, selvom du klikker på URL en i den fil, der er sendt via . Hvis dette sker, skal du klikke på den samme URL igen eller indtaste URL en i browserens adresselinje manuelt. Se Kopi-/Dokumentserverreference vedrørende detaljer om visning og downloading af lagrede filer vha. Web Image Monitor. For at vise detaljer om funktionerne til styring af lagrede filer vha. Web Image Monitor skal du klikke på [Hjælp] på øverste højre hjørne af hvert webbrowser-vindue. Du kan sende URL en via og samtidig sende den via Scan til mappe. I så fald sendes filen til Scan til mappe-destinationen, ikke URL en. 1 35

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 2500 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Enkel søgning Kom godt i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere