RØD CERTIFICERING UNOTEREDE AKTIER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØD CERTIFICERING UNOTEREDE AKTIER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER"

Transkript

1 RØD CERTIFICERING UNOTEREDE AKTIER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

2 INTRODUKTION UNOTEREDE AKTIER Aktier: En ejerandel af et aktieselskab Ret til at modtage udbytte og stemmeret A-aktier : Fuld stemmeret B-aktier: Typisk 1/10 stemmeret Afkast opnås ved : Udbyttebetalinger fra selskabet Salg af aktien til anden investor Salg af aktien til selskabet

3 OM UNOTEREDE AKTIER Typisk mindre selskaber Mindre likviditet, højere bid-ask spread Informationsniveauet væsentligt lavere Overvåges sjældent af analytikere og medier Mere risikobetonede end noterede aktier

4 NOTEREDE OG UNOTEREDE AKTIER Noterede aktier Noteret på reguleret marked, f.eks. Fondsbørsen eller GXG Markets (tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads) Kursværdi > 1 mio. EUR eller alternativt egenkapital > 1 mio. EUR Reviderede regnskaber mindst 3 år bagud Minimum 500 aktionærer Unoterede aktier Evt. noteret på ureguleret marked, f.eks.: OMX First North København eller Dansk OTC Mindre likviditet og dermed større bidask spread Lavere krav til informationsniveau Minimum 25% af den tegnede aktiekapital fordelt i offentligheden Omfattende krav til informationsniveauet

5 OMKOSTNINGER Højere omkostninger end ved handel med noterede aktier Højere kurtage Evt. omkostninger til fysisk opbevaring

6 RÅDGIVNING Kan være attraktive ved lav korrelation med investors øvrige portefølje Betingelse, der bør være opfyldt vedr. investor : Højere risikovillighed Længere tidshorisont God spredning af porteføljen endnu vigtigere Unoterede aktier gennem investeringsforening eller fond kan være den bedste tilgang for mindre investorer

7 AFKAST EKSEMPEL AFKAST = ( )/ = 0,5 eller 50% AFKAST = ( / )-1 = 0,5 eller 50% AFKAST = (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU/PPPPPPPPPPPPPPPPPP) 1/tt -1 ( hvor t er antal år) ( )1/4-1 = 0,1067 ELLER 10,67%

8 AFKAST: KENDT ENDELIG BETALINGSRÆKKE, OBLIGATION OBLIGATION

9 AFKAST: UKENDT BETALINGSRÆKKE, AKTIE AKTIEPRIS UKENDT INDTJENING

10 AFKAST Investor modtager andel af overskuddet i form af udbytte, og kan realisere en kursgevinst/tab ved salg af aktien. Afkast = (dividende + ultimopris primopris)/ primopris Hvis dividenden i perioden er 3 kr, primoprisen er 100 kr. og ultimoprisen er 109 kr., så er periodens afkast ( )/100 = 12/100 = 12%

11 AFKASTKRAV Afkastkrav = Risikofri rente + risikotillæg 8% = 5% + 3 % Stigning i renteniveau => højere afkastkrav=>lavere aktiekurs Stigning i risikotillæg => højere afkastkrav => lavere aktiekurs Fald i renteniveau => lavere afkastkrav=> højere aktiekurs Fald i risikotillæg => lavere afkastkrav => højere i aktiekurs

12 HISTORISKE RISIKOTILLÆG 120 % Gennemsnit = 3,4% RISIKOPRÆMIE MIDDEL ÅRLIG REALISEREDE RISIKOPRÆMIER PÅ DANSKE AKTIER MSCI DENMARK - 5y STATSRENTE

13 LÆRTE DU.. Hvad er en unoteret aktie? Hvilke krav stilles der til noterede aktier? Hvad betyder det for likviditeten? Hvad er bid-offer spread? Hvilke forudsætninger bør en investor have, for at investere i unoterede aktier? Hvad er afkastkravet hvordan beregnes det? Hvad betyder afkastkravet for en akties værdi? Hvad betyder renteniveauet for afkastkravet? Hvad betyder risikotillægget for afkastkravet?

14 RISIKO OG AFKAST Systematisk risiko = udsving på hele markedet. Usystematisk risiko = Risiko på den enkelte aktie Fjerne så meget af den usystematiske risiko som muligt gennem spredning af investeringerne Unoterede aktier har større usikkerhed god spredning er derfor særlig vigtigt.

15 VOLATILITET Volatilitet = standardafvigelsen på afkastet Kan tolkes som gennemsnitsafvigelsen fra middelafkastet Eksempel : Middelafkast 8%, Volatilitet 18% Gennemsnitligt afkast i de gode år: 8%+18% = 26% Gennemsnitligt afkast i de dårlige år: 8%-18% = -10% Ca. 65% af alle årene ligger afkastet indenfor middelafkast +/- volatiliteten : Eks: 8% +/- 18% eller mellem -10% og +26% 95% af alle årene ligger afkastet inden for intervallet: Middelafkast +/- 1,96*volatiliteten Eks. 8% +/- 1,96*18 eller mellem -27,3% og 43,3% Kaldes 95% konfidensinterval (KI) for afkastet. Unoterede aktier handles sjældent. Tag evt. udgangspunkt i volatiliteten på en noteret, sammenlignelig aktie.

16 BETA-VÆRDI Betaværdi er et mål for en akties relative risiko ift. hele aktiemarkedet. Udsving i hele markedsporteføljen sættes til beta =1 Aktier, der svinger mere end markedet : Beta >1 Aktier, der svinger mindre end markedet : Beta <1 Aktier, der svinger ligesom markedet : Beta = 1 Aktie med beta = 1,4 stiger/falder med 14% når markedet stiger/falder med 10% Aktie med beta = 0,8 stiger/falder med 8% når markedet stiger/falder med 10% Høj-beta aktier ( >1) klarer sig bedre i perioder med stigende aktiekurser Lav-beta aktier ( <1) klarer sig bedre i perioder med faldende aktiekurser.

17 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) Ri SML (Security Market Line) Rm M Rf 1 β

18 CAPM - EKSEMPEL Beta = 1,4 Markedsafkast Rm = 8% Risikofri rente Rf = 3% Afkastkrav = Rf + beta * (Rm Rf) 3% + 1,4* (8% - 3%) = 11% Hvis beta=0,8 : 3% + 0,8* (8% - 3%) = 7%

19 KORRELATION Korrelation er et tal mellem -1 og +1. Korrelation = -1 : perfekt negativ korrelation Korrelation = 1 : Perfekt positiv korrelation I en portefølje bør man kombinere aktiver med lav eller negativ korrelation, så risikoen minimeres. Da unoterede aktier handles sjældent, kan man benytte korrelation på en noteret, sammenlignelig aktie

20 KORRELATION 2.6 DIVERSIFIKATION MELLEM IKKE-KORRELERENDE AKTIVER GIVER STABILE AFKAST Positiv diversifikation Negativ diversifikation PORTEFØLJE AKTIV A AKTIV B AKTIV C AKTIV D

21 EFFICIENT RAND Aktier med et godt langsigtet afkast + lav eller negativ korrelation => godt langsigtet afkast i porteføljen med lav risiko (volatilitet) Den efficiente rand er de kombinationer af aktiver, der giver det højeste afkast til en given risiko på porteføljen(volatilitet) eller den laveste risiko til et givet afkast.

22 EKSEMPEL M. 2 AKTIER (KORRELATION P = 1) PORTEFØLJENS FORVENTET AFKAST % AKTIE A p = 1 AKTIE B PORTEFØLJENS STANDARDAFVIGELSE %

23 EKSEMPEL MED 2 AKTIER FORSKELLIG KORRELATION PORTEFØLJENS FORVENTET AFKAST % AKTIE A p = - 0,5 p = 0 p = 0,5 AKTIE B PORTEFØLJENS STANDARDAFVIGELSE %

24 LÆRTE DU.. Hvad er volatilitet? Hvad er et konfidensinterval? Hvad er en beta-værdi? Hvornår er lav-beta aktier attraktive? Hvornår er høj-beta aktier attraktive? Hvad er CAPM Hvordan beregnes investors afkastkrav med CAPM? Hvad er korrelation? Hvad er den efficiente rand? Hvor vælges aktier med lav indbyrdes korrelation med fordel i en portefølje?

25 NØGLETAL OG FORVENTNINGER IV = 100 E0 = 10 AKTIEPRIS = 200 FORVENTET E

26 NØGLETAL OG FORVENTNINGER E (Earning: indtjening pr. aktie) = nettoresultat efter skat/antal aktier IV (Indre værdi:egenkapital pr. aktie)=(aktiver-passiver)/antal aktier ROE (Return on Equity: Egenkapitalens forrentning) = E/IV Høj ROE kan skyldes : Effektiv og dygtig ledelse, højkonjunktur, monopolsituation, høj gearing. Lav ROE kan skyldes : Ineffektiv, dårlig ledelse, dårlige indtjeningsmuligheder, virksomhed under opbygning og udvikling.

27 NØGLETAL OG FORVENTNINGER P/E (Price/Earning) : Prisen i forhold til indtjening, eller prisen for en krones overskud. En høj P/E er udtryk for, at markedet forventer stigende indtjening fremover K/IV (Kurs/indre værdi) : Prisen i forhold til indre værdi En høj K/IV er udtryk for god indtjeningsevne nu (høj ROE) og/eller at markedet forventer stigende indtjening fremover (høj P/E). Det kan også skyldes, at der er aktiver, der ikke er bogført eller bogført for lavt. Egen opbygget goodwill bogføres f.eks. ikke. En lav K/IV kan skyldes dårlig indtjeningsevne nu (lav ROE) eller at markedet forventer ringe vækst i indtjeningen fremover (lav P/E). Det kan også skyldes garantier eller forpligtelser, der ikke er bogført.

28 SAMMENHÆNG MELLEM NØGLETALLENE (K/IV) P/IV = P/E * ROE Eks. 2 = 20 * 0,10 ROE = (P/IV)/(P/E) O,10 = 2 / 20 P/E = (P/IV) /ROE 20 = 2/0,10 Nøgletallene viser, hvor god virksomheden er til at tjene penge nu (ROE) og hvordan forventningerne er i markedet til den fremtidige indtjening. Nøgletallene fortæller dig IKKE, om det er en god eller dårlig investering!

29 FORVENTNINGSBILLEDET Høj ROE Lav ROE Lav P/E Høj P/E Høj indtjening samt store forventninger til den fremtidige vækst Høj indtjening men lave forventninger til den fremtidige vækst Lav indtjening men høje forventninger til den fremtidige vækst Lav indtjening og lave forventninger til den fremtidige vækst

30 VÆRDIANSÆTTELSE MED MULTIPLER Sammenlignes nøgletallene for et selskab med en gruppe lignende selskabers nøgletal (peer-group), kan man få en simpelt mål for værdiansættelsen Et selskab A med en P/E = 14 sammenlignes med gennemsnitlig peer-group P/E = 18 indikerer, at prisen er lav på selskabet sml. med peer-group. En indtjening på 10 kr. skal man således betale 10*18 = 180 kr. for i peergroup, mens man kun skal betale 140 kr. i selskab A. Husk, at P/E er udtryk for forventninger til fremtiden, og peer-group skal således bestå af sammenlignelige selskaber.

31 VÆRDIANSÆTTELSE MED MULTIPLER EV/EBIT eller EV/EBITDA anvendes ofte i stedet for P/E i peer-roup sammenligning. EV : EnterpriceValue eller selskabsværdien EBIT : Resultat før renter EBITDA : Resultat før renter og afskrivninger

32 VÆRDIANSÆTTELSE MED MULTIPLER Unoteret selskab EBITDA kr. Nettogæld kr. Aktier: stk. Selskabsværdi EV = *6,5 = Pris = ( ) / = 145 kr. Selskab EV/EBITDA EV/EBIT Konkurrent A 5,7 X 7,9 X Konkurrent B 7,4 X 10,3 X Konkurrent C 6,4 X 9,2 X Gennemsnit 6,5 X 9,1 X

33 BEREGNING OG BRUG AF NØGLETAL Beta bør ansættes højere på et unoteret end på et notert selskab. Afkastkrav = risikofri rente + beta*risikotillæg Børsnoteret selskab: 3% + 1,2*5% = 9% Unoteret selskab : 3% + 1,4 *5% = 10% Alternativt kan risikotillæg forhøjes Unoteret selskab 3% + 1,2* 5,83 = 10%

34 LÆRTE DU.. Hvad er P/E, K/IV og ROE? Hvordan er sammenhængen mellem nøgletallene? Hvad fortæller ROE dig om selskabet indtjeningsevne nu? Hvad fortæller P/E dig om selskabets forventede indtjeningsevne i fremtiden? Hvilke årsager kan der være til en høj/lav K/IV? Hvordan kan man anvende multipler for peer-group til prisfastsættelse? Hvorfor skal beta eller risikotillæg sættes højere på en unoteret aktie end på en tilsvarende noteret aktie?

35 DIVIDENDEMODELLEN OG GORDONS VÆKSTFORMEL Den generelle dividendemodel siger, at værdien af en aktie er summen af alle de fremtidige dividender tilbagediskonteret med afkastkravet. NPV = DD 0 + DD 1 (1+RR 1 ) + DD 2 (1+RR 2 ) 2 + DD 3 (1+RR 3 ) 3 + DD 4 (1+RR 4 ) 4 + Eller med kort notation NPV = tt=0 DD tt (1+RR tt ) tt Antages en konstant vækst i dividenden g og et afkastkrav R fås Gordons vækstformel, hvor D1 er førstkommende dividende : P = D1 / (R-g) Altså Pris = Næste dividende / (Afkastkrav Growth)

36 FAKTORER, DER PÅVIRKER AKTIEKURSEN Nuværende indtjeningsniveau : Jo bedre virksomheden er til at tjene penge nu (høj ROE) jo højere aktiekurs. Virksomheden kan udbetale udbytte eller geninvestere overskuddet og vækste. Regnskabsaflæggelsen er vigtig : Investor oplyses om aktiver og passiver og resultatopgørelse, samt om faktorer, der påvirker indtjeningsevnen fremover. Forventet fremtidig vækst i indtjeningen : Jo større forventning der er til fremtidig vækst i indtjeningen, jo højere er aktiens værdi. Afkastkravet: Jo højere afkastkrav, jo mindre er aktiens værdi. Husk, at afkastkravet er højere på unoterede aktier end på noterede.

37 BEREGNING AF G, IMPLICIT VÆKSTFORVENTNING. P = D1/(R-G) G = R D1/P Eksempler : G = 0,10 6/200 = 0,07 (7%) G = 0,08 9/150 = 0,02 (2%)

38 LÆRTE DU.. Hvad er den generelle dividendemodel? Hvad er Gordons vækstformel? Hvad betyder indtjeningsniveauet for aktiekursen? Hvad betyder G for aktiekursen? Hvad betyder afkastkravet for aktiekursen? Kan du beregne implicit G for en aktie?

39 TO-PERIODE-MODELLER t = 0 t = T t = BUDGETPERIODE TERMINALPERIODEE To periode modellerne deler fremtiden op i to perioder: Budgetperioden og terminalperioden. Budgetperioden (5-15 år) er den periode analytikeren kan analysere på og prognosticere. Ved budgetperiodens udløb (T) beregnes terminalværdien, i princippet ligesom Gordons vækstformel.

40 TO PERIODE DIVIDENDE MODELLEN PP 0 = DD RR 1 + DD RR DD TT 1 + RR TT + DD TT+1 RR gg 1 + RR TT TT PP 0 = 0 DD tt 1 + RR tt + DD TT+1 RR gg 1 + RR TT Bemærk, at terminalværdien spiller en meget stor rolle for værdien

41 EKSEMPEL PÅ TERMINALVÆRDIENS BETYDNING 2, , , , , , , , ,5 0, ,05 4 = 8, ,14 = 50 2,5 1,05 + 2,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 (1 + 0,02) 0,05 0,02 1,05 4 = 8, ,93 = 78,79 2,5 1,05 + 2,5 1, ,5 1, ,5 1, ,5 0,05 0,04 1,05 4 = 8, ,90 = 222,76

42 TO-PERIODE : DCF-MODELLEN OG WACC Det frie cashflow (CF) : Overskud efter skat, før rentebetalinger og korrigeret for forskydninger i balancen NPV = kk CCCC tt tt=0 + (1+WWWWWWWW ) tt CCCC kk (1+GG) WWWWWWWW GG (1+WWWWWWWW) kk Rentebærende nettogæld WACC : Den vægtede kapitalomkostning WWWWWWWW = EEEE EEEE + GGGGGGG kk ee + GGGGGGG EEEE + GGGGGGG kk dd (1 tt) Eksempel: WACC = 9%, fremmedkapitalomkostning kk dd = 6% Gældsandel af aktiver = 40% skattesats t = 0,25 WACC = 0,6*9% + 0,4 * 6%*(1-0,25) = 7,2%

43 EKSEMPEL DCF MODEL WACC = 8,6% g = 2,1% Gæld : 100 mio Aktier : stk Terminal Netto driftsaktiver ND ,5 139,1 144, ,8 156 Driftsoverskud DO 39,8 41,7 43,3 44,7 45,8 13,1 Ændring ND 7,5 6,6 5,6 4,3 3,8 3,2 Cashflow 32,3 35,1 37,7 40,4 42,0 9,9 152,9 NPV 29,7 29,8 29,4 29,0 27,8 101,2 EEVV 0 = 9,9 32, , ,1 (1 + 0,086) ,7 (1 + 0,086) ,4 42,0 + (1 + 0,086) 4 + 0,086 0,021 (1 + 0,086) mio. kr kr.

44 RESIDUALINDKOMSTMODEL : EVA-MODELLEN Bygger på investeret kapital samt merindtjening ift. normalindtjening i budgetperioden. kk EEEE 0 = IIIIIIIIIIIIIIIIIIII kkkkkkkkkkkkkk 0 + AAAA tt WWWWWWWW iiiiiiiiiiiiiiiiiiii kkkkkkkkkkkkkk tt 1 (1 + WWWWWWWW) tt tt= Netto driftsaktiver ND ,5 139,1 144, ,8 156 Driftsoverskud DO 39,8 41,7 43,3 44,7 45,8 13,1 Normaloverskud NO 10,8 11,4 12,0 12,4 12,8 13,1 EVA = DO-NO ,1 30,3 31,3 32,3 33,0 0,0 NPV EVA ,75 25,70 24,47 23,19 21,84 0

45 EKSEMPEL EVA-MODELLEN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN = WWWWWWWW nnnnnnnnnn dddddddddddddddddddddddddd tt 1 Eks. År 1: 0,086*125 mio. kr. = 10,8 mio. kr. EEVV 0 = 29,1 1, ,3 1, ,3 1, ,3 1, mio. kr. 1, kr.

46 KOMMENTAR EVA-MODELLEN Ingen usikker terminalværdi Residual indkomstmodellerne bygger på at tage udgangspunkt i de bogførte værdier nu og tillægge merindtjeningen i budgetperioden. Modellen afhænger således af virksomhedens egen evne til at prissætte værdien af egne aktiver nu, samt analytikerens evne til at forudsige mer-afkast i budgetperioden

47 LÆRTE DU.. Hvad er en to-periode model? Dividendemodellen? Terminalværdiens betydning for prisfastsættelse med to-periode modeller? DCF-modellen? Hvad er WACC? Hvordan beregnes WACC? Hvad er EVA-modellen, og hvordan adskiller den sig fra DCFmodellen?

48 STRATEGISKE ANALYSE MODELLER Porters five forces Porters generiske strategier Virksomhedens værdikæde Produkter Konkurrencemæssige fordele Valuedrivers Boston consulting group matricen Produkt life cycle-kurven og virksomhedens produktportefølje

49 BOSTON-MODELLEN MARKEDS- VÆRDI RELATIV MARKEDS- ANDEL HØJ LAV HØJ STARS QUESTION MARKS LAV CASH COWS DOGS

50 PLC-KURVEN SALG INTRODUKTION VÆKST MODNING AFVIKLING TID

51 INDHOLDET I PRÆSENTATIONEN ER UDARBEJDET TIL UNDERVISNINGSBRUG. VI TILSTRÆBER, AT INDHOLDET ER KORREKT OG UDTRYK FOR GÆLDENDE RET, MEN EVENTUELLE FEJL KAN IKKE MEDFØRE ANSVAR FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER, OG INDHOLDET KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. DER HENVISES TIL VORES ALMINDELIGE BETINGELSER PKT. A.7. FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED Christian Aarosin Der er kun én rigtig pris for en virksomhed: Den pris en køber vil betale! Værdiansættelse af virksomhed Behov Formalia Fremgangsmåde Værdiansættelsesmetoder

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel ApS Værdiområde i hele mio. kr. 109 118 131 Afsluttet oktober 2015 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 NORDICVALUATION.DK CORPORATE FINANCE RAPPORT Værdiansættelse

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Gyldendal 25. august 2014

Gyldendal 25. august 2014 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 j-14 f-14 m-14 a-14 m-14 j-14 j-14 a-14 s-14 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2014 Status quo Med en lille omsætningsnedgang på 1,8% i forhold til første halvår 2013, og

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Værdiansættelse eller værdiindikator?

Værdiansættelse eller værdiindikator? HDR HD afhandling 2004 Handelshøjskolen i Århus Værdiansættelse eller værdiindikator? Vejleder: Afleveringsdato: Mikael Vest 3. maj 2004 Opgaveskriver: Janni Brorsbøl Jensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...4

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

RØD CERTIFICERING - BILAG

RØD CERTIFICERING - BILAG RØD CERTIFICERING - BILAG STRUKTUREREDE OBLIGATIONER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Strukturerede obligationer som det næstbedste alternativ. GEVINST Næstbedst ved FALD AKTIV

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver:

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver: 22. maj 2006 Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15 Nogle eksamensopgaver: 1 NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN INVESTERING OG FINANSIERING Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 4 timers

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Grossist Eksempel ApS Afsluttet november 2016 Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22

Læs mere

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Resultater og metode i denne præsentation stammer fra det foreløbige rapportudkast 28. juni 2016 Dagsorden Brattle Group Harmonisering i EU Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere