Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)"

Transkript

1 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: januar 2008 Kommentarer er velkomne! 1

2 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) En opsparingskonto er et simpelt investeringsobjekt, som forstås af alle. Den første investering mange af os som børn foretog, var i en opsparingskonto. Vi lærte nogle af de grundlæggende investeringsbegreber såsom simpel rente, dividende (udtræk), sammensat rente (fra ikke af hæve på kontoen men reinvestere renterne). Vi lærte om begreberne overskud påløbne renter og bogført værdi saldoen på kontoen når vi var nede i banken for at få opdateret saldoen. I nærværende papir vil vi anvende en opsparingskonto som en prototype for værdiansættelse af aktier. Herudover vil vi afprøve ideer omkring værdansættelse af aktier, idet en opsparingskonto tjener som en lakmustest til at frasortere ikke pålidelige værdiansættelsesmodeller. Her er den først pointe omkring aktieanalyse: En værdiansættelsesmodel, som virker for aktier, skal også virke for en opsparingskonto Nedenfor er et proformaregnskab for en opsparingskonto, hvor 100 kr. investeres i slutningen af 2005 til 5% i rente p.a. I proformaregnskabet forecastes overskud (rente), dividende (udtræk) samt bogført værdi (saldo) for årene , selvom om kontoen holdes i al evighed. Budgetår Overskuddet udtrækkes hvert år (fuld pay out) Overskud Dividende Bogført værdi Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 0% 0% 0% 0% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% Analytikeren ønsker at værdiansætte kontoen i slutningen af Du vil givet sige, at værdien er 100 kr., fordi det er det beløb, som kan hæves fra kontoen. Udtrykt i regnskabsmæssige termer er investeringens værdi lig dens bogførte værdi - saldoen på kontoen. Men vi må være påpasselige. De 100 kr., som kan hæves fra kontoen, er kontoens likvidationsværdi. Kontoens going-concern værdi er baseret på den fremtidige værdi, som investor forventer at modtage fra at holde aktivet. Going-concern værdien er også den pris, som aktivet vil blive handlet til i et effektivt marked for opsparingskonti. Hvorledes beregner vi denne værdi? Dette er selvfølgelig det fundamentale(!) spørgsmål i aktieanalyse. Såfremt going-concern værdien er baseret på den fremtidige værdi, som forventes at tilflyde fra at holde aktivet, hvad repræsenterer da eksakt denne værdi? I tilfældet med opsparingskontoen udgøres det af de kontantbeløb (dividender), som vi forventer at kunne hæve fra kontoen. Dette inkluderer 2

3 alle dividender inklusiv likvidationsdividenden, når kontoen endelig opsiges. Men dette introducerer et problem, fordi en going-concern (som en virksomhed) forsætter i al evighed; der er ingen likvidationsdividende. Det viser sig, at opsparingskontoen kan værdiansættes gennem at forecaste dividenderne. Det fremgår af proformaregnskabet, at der udbetales 5 kr. hvert år svarende til årets overskud, hvilket efterlader 100 kr. på kontoen, der afkaster 5% p.a. Såfremt de 5 kr. udbetales som en perpetuitet (going concern investeringen likvideres aldrig), da er værdien den modtagne dividende i 2006 kapitaliseret som en perpeuitet: V 2005 = dividende 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Afkastkravet for opsparingskontoen, som for andre aktiver, er alternativomkostningen ved investeringen, det vil sige det afkast som kunne opnås fra et aktiv i samme risikoklasse - fra en opsparingskonto på den anden side af vejen. Afkastkravet benævnes også kapitalomkostninger; de omkostninger som må afholdes for at opgive en alternativ investering. Værdien på 100 kr. giver mening: Såfremt vi overvejede at ville sælge aktivet i markedet, ville vi sælge det for 100 kr. Det giver endvidere mening fra en begrebsmæssig synsvinkel: Værdien af et aktiv er lig nutidsværdien af de pengestrømme, som forventes at tilflyde ejeren af aktivet. (For en opsparingskonto er going-concern værdien lig med likvidationsværdien, men det gælder ikke for aktier). Den anvendte model er den diskonterede dividende model (DDM), der beregner værdien, som nutidsværdien af forventede fremtidige dividender. Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = d 2006 (1 + k e ) 1 + d 2007 (1 + k e ) 2 + d 2008 (1 + k e ) 3 + d 2009 (1 + k e ) 4 + hvor k e er ejerafkastkravet. Dette er en god model for en opsparingskonto, men virker den også for aktier? Ja da, men virker den altid for en opsparingskonto? Betragt proformaregnskabet for opsparingskontoen nedenfor: Budgetår Overskuddet opspares hvert år (ingen payout) Overskud 5 5,25 5,51 5,79 6,08 Dividende Bogført værdi ,25 115,76 121,55 127,63 Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 5% 5% 5% 5% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% 3

4 Kontoen er den samme som før med den undtagelse, at ejeren ikke hæver på kontoen, samt ikke forventes at ville gøre det inden for de næste 20 år. Dividendemodellen vil ikke virke dividenderne forventes at være nul langt ud i fremtiden. Her er den anden pointe omkring aktieanalyse: Budgettering af dividender giver ikke et værdiestimat Tænk på en virksomhed som aldrig udbetaler dividende f.eks. Columbus IT. Budgettering af dividender er nærmest en tåbelig ide. Columbus IT vil ultimativt udbetale en dividende, men dette først om mange år og in the long run we are dead. Der eksisterer såvel en økonomisk som en praktisk årsag for ikke at budgettere dividender. Dividender har at gøre med udbetaling af værdi og ikke skabelse af værdi. Økonomer refererer til dette princip som dividende irrelevans princippet efter Miller og Modigliani, der modtog Nobelprisen i økonomi for denne ide. Værdi skabes via overskud. Overskud kan udloddes eller geninvesteres, men det beløb som udloddes (inden likvidation), er ikke nødvendigvis relateret til det beløb, som er skabt af aktivet. Dette princip fremgår af de to opsparingskonti overfor. De to konti har forskellig dividendeforecast, men samme 100 kr. i værdi i Princippet gælder også for Columbus IT: Det faktum, at Columbus IT ikke udbetaler dividende, har intet at gøre med Columbus ITs evne til at skabe værdi. Der vil på et eller andet tidspunkt ske en udbetaling fra opsparingskontoen. Beløbet er imidlertid svært at opfatte med mindre vi fører en form for regnskab. For at budgettere det beløb, som kan trækkes ud af opsparingskontoen på et givent fremtidigt tidspunkt, er vi nød til budgettere saldoen den bogførte værdi på dette fremtidige tidspunkt. Dette gælder også for Columbus IT. Den tredje pointe: For at værdiansætte aktier må analytikeren føre en form for regnskab I tilfældet med vores opsparingskonto sker regnskabsføringen ved, at den bogførte værdi som i proformaregnskabet hvert år vokser med 5%, hvorfor den bogførte værdi efter 20 år (svarende til den dividende som kan udbetales fra den bogførte værdi) vil være 100 kr. x 1,05 20 = 265,33 kr. Nutidsværdien af dette beløb er 265,33 / 1,05 20 = 100 kr. Regnskabsføringen for Columbus IT vil være en smule mere kompliceret, fordi vi ikke forventer, at Columbus vil afkaste en konstant forrentning, men noget tilsvarende må gøres: Dividende betales ud af bogført værdi (og ikke overskud), hvorfor budgettering af fremtidige bogførte værdier giver en indikator over de forventede dividender. Bogført værdi og værdiansættelse Men stop en halv! Værdien på de 100 kr. er også lig med den nuværende bogførte værdi, hvorfor den nuværende bogførte værdi giver os værdien: Værdi = bogført værdi Vi behøver med andre ord ikke at føre regnskab for den fremtidige bogførte værdi, fordi den nuværende bogførte værdi er perfekt. Dette leder til den fjerde pointe: Bogført værdi er udgangspunktet for værdiansættelsen Den bogførte værdi af egenkapitalen for Columbus IT var 147,2 mio. kr. i 2005, men det er ikke et perfekt mål for værdien Columbus ITs markedsværdi (market cap.) var 714 mio. kr. i 2005, hvorfor pris-over-bogført værdi var ca. 5,0. Den bogførte værdi er imidlertid et udgangspunkt. Konkret kan vi opfatte værdiansættelse af en virksomhed som følger: 4

5 Værdi = bogført værdi + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i den nuværende bogførte værdi, og tillægger herefter "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre pris-over-bogført værdi, som virksomheden bør handles til. Den ekstra værdi består af virksomhedens evne til at skabe en overnormal forrentning(residualoverskud). Modellen, der måler værditilvæksten fra budgettering af residualoverskud benævnes residualindkomstmodellen (RIM). Modellen kan generelt skrives som: hvor RI t = overskud-(k e x B t 1 ) V 2005 = B RI 2006 (1 + k e ) 1 + RI 2007 (1 + k e ) 2 + RI 2008 (1 + k e ) 3 + RI 2009 (1 + k e ) 4 + Afkastkravet (k e x (B t 1 ) for opsparingskontoen, hvor overskuddet hæves hvert år (fuld pay out) er 0,05 * 100 = 5, hvorfor residualoverskuddene hvert år er 0. Da denne konto ikke forventes at skabe nogle residualoverskud, er dens værdi lig dens bogførte værdi. I tilfældet med den anden konto, hvor overskuddene hvert år geninvesteres vokser såvel overskuddene som den bogførte værdi, men residualoverskuddene er hvert år stadigvæk 0. I år 2006 er residualoverskuddet: 5 - (0,05 x 100) = 0, og for år 2007: 5,25 - (0,05 x 105) = 0 osv. Igen gælder, da kontoen ikke forventes at skabe nogle residualoverskud(overnomal forrentning), er dens værdi lig dens bogførte værdi. Hermed følger den femte pointe: Såfremt et aktiv forventes at afkaste afkastkravet, er aktivets værdi lig dets bogførte værdi Sagt med andre ord, såfremt et aktiv ikke kan skabe et afkast, der er større end afkastkravet, vil det ikke skabe merværdi der er ingen ekstra værdi. Der er ingen ekstra værdi for opsparingskontoen, fordi den forventes at afkaste afkastkravet. Kontoen har en P/B = 1.0. Tilsvarende gælder, at såfremt et aktiv forventes at give et afkast større end afkastkravet, er det værd en præmie over den bogførte værdi, hvorfor dets P/B er større end 1.0. Når Columbus IT handles til ca. 5 gange dens bogførte værdi, må det være fordi investorer forecaster et afkast, der er større end afkastkravet. Overskud og værdiansættelse Opsparingskontoen kan også vurderes ud fra dens overskud. I 2005 budgetteres med 5 kr. i overskud i næste år (i 2006), hvilket benævnes forward earnings. Værdien af et aktiv kan beregnes gennem at kapitalisere næste års forventede overskud (forward earnings). V 2005 = Forward earnings 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Vi kan også beregne værdien gennem at kapitalisere det nuværende overskud (trailing earnings) for 2005: Dette leder til den sjette pointe: V 2005 = Nuværende overskud 2005 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 5

6 Kapitaliseret overskud er udgangspunktet for værdiansættelsen Vi kan derfor opfatte egenkapitalværdien som: Værdi = kapitaliseret overskud + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i værdien fra kapitaliseret overskud, og tillægger "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre P/E værdi, som virksomheden bør handles til. I december 2005 var analytikers konsensus estimat over Columbus ITs 2006 overskud 0,29 per aktie. Kapitaliseret med et afkastkrav på (lad og sige) 10% var værdien af det kapitaliserede overskud 2,90. Columbus ITs aktier blev handlet til kurs 10,2 per aktie, hvorfor markedet tilskrev betydelig ekstra værdi til Columbus IT. Analytiker erkender, at kapitaliserede overskud er et udgangspunkt for værdiansættelsen, og udvikler metoder til at beregne den ekstra værdi. I dette tilfælde består den "ekstra værdi"af virksomhedens evne til at skabe en overnormal overskudsvækst, det vil sige en overskudsvækst større end afkastkravet. Modellen, der forankrer værdiansættelsen ud fra kapitaliseret overskud, og tillægger værdi fra forventede vækst benævnes abnormal earnings growth-modellen (AEGM). Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = overskud 2006 k e + 1 k e [ AEG2007 (1 + k e ) 1 + AEG 2008 (1 + k e ) 2 + AEG 2009 (1 + k e ) 3 + AEG ] 2010 (1 + k e ) 4 + Lad os lige trække vejret! Tidligere fandt vi, at de forventede residualoverskud fra begge opsparingskonti var nul, hvorfor værdien var lig deres bogførte værdi. Ovenfor så vi, at vi også kunne værdiansætte kontiene ud fra deres forward overskud i 2006, og igen fik vi værdien 100 kr. Sagt med andre ord er der ingen ekstra værdi for den forventede overskudvækst. Betragter vi den anden opsparingskonto (ingen payout) giver dette mening, idet væksten i overskuddene (5%) er lig afkastkravet. Dette leder til den syvende pointe: Såfremt overskuddet forventes at vokse med en rate svarende til afkastkravet, er værdien lig med kapitaliseret overskud Betragter vi imidlertid den første opsparingskonto (fuld payout) synes der at være et brud på dette princip, idet der ikke er nogen overskudsvækst. Væksten er nul, hvilket er mindre end afkastkravet (5%); men dens værdi er den samme, nemlig 100. Hvorledes hænger dette sammen? Overskudsvæksten i de to opsparingskonti synes umiddelbar forskellig (5% i tilfældet med fuld payout og 0% i tilfældet med ingen payout), men reelt er væksten den samme. Overskudsvæksten i den første opsparingskonto (fuld payout) er undervurderet, idet dividenderne fra kontoen kan reinvesteres i en identisk konto og afkaste 5% eller 0,25 kr. i år 2006, hvorfor det samlede forventede overskud i 2006 er 5,25 kr. svarende til det forventede overskud i den anden konto (ingen payout). Overskud fra et aktiv kommer fra to kilder: 1) overskud fra aktivet samt 2) overskud indtjent fra at reinvestere dividenderne i et andet aktiv. Der gælder derfor, at gennem at reinvestere dividenderne i alle årene vil overskuddene i de to konti være den samme. I den anden konto (ingen payout) reinvesteres overskuddene i kontoen, det vil sige overskuddene tilbageholdes. I den første konto (fuld payout) kan overskuddene reinvesteres i en anden konto, og i begge tilfælde opnås et afkast på 5%. De samlede overskud fra en investering 6

7 benævnes cum-dividend overskud, og dækker over overskud med dividende. Som det fremgår er cumdividend overskuddene ens for de to konti, hvorfor væksten i cum-dividend overskud følgelig er den samme. Værdi er altid baseret på forventede cum-dividend overskud, og P/E-værdien er altid baseret på vækst i cum-dividend overskud. I begge tilfælde er det imidlertid ikke vækst, som vi vil betale for (dvs. ingen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud), fordi væksten i cum-dividende overskud (5%) er lig væksten i afkastkravet! Forankring af værdiansættelse i årsregnskabet Analytikeren ønsker at benytte metoder, der får ham til at føle sig sikker i hans værdiansættelse. Der findes mange ad hoc metoder, der kan lede ham på afveje. Analytikeren har behov for beskyttelse imod "irrationel overdådighed"og pludselige indskydelser. Han har behov for et "anker". En regnskabsbaseret værdiansættelse forankrer værdiansættelsen i årsregnskabet. Værdiansættelser, der tager udgangspunkt i enten den bogførte værdi eller overskudskapitalisering, har følgende kendetegn: Værdi = anker + ekstra værdi Enten bogført værdi eller overskud (i årsregnskabet) tjener som et anker. Analytikeren estimerer herefter den ekstra værdi som gennemgået ovenfor. Disciplinerede metoder til at estimere den ekstra værdi giver større sikkerhed. P/E-værdien Opsparingskontoen er et specialtilfælde, hvor der ikke er nogen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud. I dette specialtilfælde er P/E-værdien givet ved afkastkravet. Man skelner mellem to P/Eværdier. Forward P/E-værdien og trailing P/E-værdien. Forward P/E Forward P/E er prisen over forward (næste års forventede) overskud. I opsparingskontoen er forward P/E: 100/5 eller 20. Forward P/E for en opsparingskonto er et specialtilfælde, fordi den kan bestemmes ud fra dens afkastkrav. Det er et tilfælde med en normal forward P/E-værdi: Normal forward P/E = 1 afkastkrav = 1 0,05 = 20 En normal forward P/E-værdi er gældende, når værdien kan beregnes ved at kapitalisere forward overskud, og der ikke er nogen "ekstra værdi". Alt hvad som behøves budgetteret er næste års forventede overskud samt afkastkravet. Trailing P/E Trailing P/E ganger nuværende års overskud frem for næste års forventede overskud. I tilfældet med opsparingskontoen er overskuddet i kr., og værdien i slutningen af 2005 er 100 kr. Det lader til, at trailing P/E er 100/5 = 20, hvilket er det samme som forward P/E. Dette er imidlertid forkert. Hvorledes kan værdien af et års mere overskud være den samme? Antag, at overskuddet på de 5 kr. i 7

8 2005 ikke blevet udbetalt (hævet), hvorfor værdien (saldoen) var 105 kr. P/E-værdien er derfor 105/5 = 21. De 21 er den korrekte trailing P/E-værdi. Værdien som én krones overskud er værd P/E-multiplen må ikke afhænge af dividenderne. De 5 krones overskud fra opsparingskontoen giver en samlet værdi for ejeren på 105 kr.; saldoen på de 100 kr. i begyndelsen af perioden som genererede overskuddet samt de 5 kr. i overskud. Såfremt ejeren ikke hæver overskuddet fra kontoen, har han 105 kr.; ifald han hæver overskuddet fra kontoen, har han stadigvæk 105 kr. Nemlig 100 kr. på kontoen og 5 kr. i pengepungen. Det følger heraf, at trailing P/E altid må være baseret på cum-dividend priser: Pris + dividende Trailing P/E = nuværende overskud Dividendejusteringen er nødvendig, fordi dividender reducerer prisen (i tælleren), men berører ikke overskuddet (i nævneren). Justeringen er ikke nødvendig for forward P/E, fordi både priser og forward overskud er reduceret med den nuværende dividende. P/E-værdier i den finansielle presse laver typisk ikke denne justering. Såfremt dividenden er beskeden betyder det ikke det store, men for virksomheder der udbetaler store beløb i dividende afhænger de publicerede P/E-værdier af dividenderne såvel som virksomhedens evne til at skabe overskudsvækst. Opsparingskontoen har en speciel trailing P/E, en normal trailing P/E, fordi værdien kan beregnes ved at kapitalisere nuværende overskud. Hvor forward P/E er 1/afkastkravet, er den normale trailing P/E: Normal trailing P/E = 1 + afkastkrav afkastkrav I tilfældet med opsparingskontoen er den normale trailing P/E: 1,05/0,05 = 21 (sammenlignet med 20 for forward P/E). Ved et afkastkrav på 10% er den normale trailing P/E: 1,10/0,10 = 11 (sammenlignet med en forward P/E på 10). Forskellen mellem den normale forward P/E og den normale trailing P/E er altid 1. 8

9 Appendiks Overnormal overskudsvækst (AEG) beregnes som: AEG t = [ E t + ] [ T d t 1 x k e x (1 + k e ) T t E t 1 x (1 + k e ) + t=1 Dette udtryk kan reduceres til } {{ } cum di vidend over skud T 1 t=1 d t 1 x k e x (1 + k e ) T t ] } {{ } nor malover skud AEG t = E t + (d t 1 x k e ) E t 1 x (1 + k e ) I tilfældet med den første opsparingskonto (fuld payout) er cum-dividend overskud i år 2007: overskud (dividende 2006 x k e ) = 5 + (5 x 0,05) = 5,25. Væksten i cum-dividend overskud er i begge konti den samme, nemlig 5% p.a. I begge tilfælde er det imidlertid ikke overskudsvækst, som vi vil betale for. Vi vil kun betale for overskudsvækst, der er større end afkastkravet. Overskud, der vokser med afkastkravet benævnes normal overskud. Normaloverskuddet for 2007 er: overskud 2006 x (1+k e ) = 5 x 1,05 = 5,25. Da normaloverskuddet i 2007 er 5,25 svarende til cum-dividend overskuddet er den overnormale overskudsvækst (AEG) nul. Det samme gælder for år 2008 og fremefter. 9

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 15 REGNSKABSANALYSE 2

EKSTERNT REGNSKAB 15 REGNSKABSANALYSE 2 EKSTERNT REGNSKAB 15 REGNSKABSANALYSE 2 REGNSKABSANALYSE Program 1. Regnskabsanalysens formål 2. Analyse af finansielle nøgletal a. Indledende analyse b. Nøgletalskategorier c. Beregningsmæssige problemer

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7

Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7 12. marts 2004 Rolf Poulsen AMS Investerings- og finansieringsteori, F04, ugeseddel 7 Seneste forelæsninger Mandag 8/3: Resten af kapitel 5. Jeg beviste 1st and 2nd theorem of asset pricing eller mathematical

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte INVESTERINGSPROFIL - Erhverv Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte FIRMA: CVR-nummer: FINANSIEL SITUATION Regnskab Resultater i dkk 1.000 20 20 20 Årsresultat Balance Sum anlægsaktiver - omsætningsakt.

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Opgavebesvarelse til øvelse 4

Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgave 4.2 Antag at den årlige indkomst for en person er $80.000 samt at efterspørgslen efter penge er givet ved a) Hvad er denne persons pengeefterspørgsel hvis renten er

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Eksempler på privat indskud Registrering af privat indskud Quiz Afslutning kr. 375.000 Ved etableringen

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt).

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Rentesatser indlån Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Variabel Årligt pr. 31.12 Anfordring - privat Flexkonto Kan

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere