Vurdering ved hjælp af portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering ved hjælp af portfolio"

Transkript

1 Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik

2 Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4 hæfter: Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering/evaluering Møder med eleven i centrum

3

4 Udgivet af: Inerisaavik/Pilersuiffik, 2004 Bearbejdet til folkeskolen i Grønland af Evalueringsafdelingen efter forlæg fra Ministry of Education, British Columbia. Grafisk layout: Inerisaavik/Pilersuiffik Tryk: Inerisaavik/Pilersuiffik Forsidefoto: LIL-Foto Oplag: 2000 Bestillings nr.: ISBN

5 Oversat fra Portfolio Assessment (Assessment handbooks series) Curriculum Development Branch, Ministry of Education, Victoria, British Colombia INDHOLD Baggrund Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Forskellige slags portfolio Gør klar til at arbejde med portfolio Kom i gang med at arbejde med portfolio Organisation Eksempler Overvejelser Ordliste Angusakka

6 Baggrund Atuarfitsialak stiller krav om ændrede metoder til at vurdere og evaluere elevernes arbejde og præstationer. Derfor er denne serie canadiske håndbøger om vurdering af elever blevet oversat og bearbejdet fra engelsk, så de kan medvirke til udviklingen og gennemførelsen af ændrede metoder til bedømmelse og vurdering. Serien omfatter: 1. Elevens egen vurdering/evaluering 2. Møder med eleven i centrum 3. Vurdering af elevpræstationer 4. Af hensyn til overskueligheden behandler hver håndbog sine vurderingsmetoder, men i praksis kan metoderne selvfølgelig ikke bruges isoleret. For eksempel er personlig vurdering/evaluering en betydningsfuld del af vurderingen af portfolio, og begge dele bidrager til vellykkede møder om og med elever. Hver håndbog indeholder definitioner og baggrunde, overvejelser, ideer til at komme i gang og forskellige typer eksempler. I hver håndbog er der henvisninger til de øvrige bøger i serien for at tydeliggøre forbindelserne mellem de forskellige former for vurdering. 6

7 Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? er en metode til at udvælge og samle eksempler på elevarbejder med det formål at evaluere elevernes viden og indlæring. Metoden forudsætter elevernes aktive deltagelse i udvælgelsen af arbejderne, i fastsættelsen af kriterier og opstillingen af mål samt deres personlige vurderinger af deres eget arbejde. Elever og lærere samarbejder om at vurdere og evaluere elevernes læring ud fra eksemplerne i deres portfolio, og dette bruges så til planlægning og opstilling af mål for den videre læring. En portfolio er et omhyggeligt udarbejdet portræt af, hvad en person ved og kan. Black, 1993 En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejder, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. En portfolio kan indeholde: et udvalg af elevens arbejder vejledning om, hvordan indholdet skal udvælges evalueringskriterier for arbejdsprocesser og resultater elevens tanker og overvejelser 7

8 Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Brugen af portfolio opfordrer eleverne til at lave en fortælling - over lang tid - om hvad og hvordan de lærer. Wolf, feedback fra samtaler mellem elever og lærere, egne og kammeraters vurderinger samt analyser af portfolio kan bruges til at fremme elevernes opmærksomhed og forståelse af deres egne stærke og svage sider. Udviklingen af elevernes evne til at vurdere deres eget og kammeraternes arbejde kan være en af de mere effektive måder at forbedre læring på. Case, 1992 giver lærere, elever og forældre en mulighed for at få et bredere indblik i elevernes læring ved både at dokumentere fremskridt og præsentere færdige elevarbejder. Ud over dette fremmer metoden også elevernes deltagelse i og ansvar for egen læring. For lærerne betyder metoden: vurdering og undervisning integreres muligheder for lærere og elever til at samarbejde konkret materiale til brug for evaluering feedback om enkelt elevers præstationer udgangspunkt for møder om elever dokumentation til forældre om vidnesbyrd og karaktergivning udgangspunkt for nye mål For eleverne betyder metoden: udvikling af færdigheder i at organisere og træffe beslutninger muligheder for personlig vurdering af eget arbejde og opstilling af mål muligheder for samarbejde mellem lærere og elever fremme af ansvaret for egen læring udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre indsigt og overblik over færdigheder hvordan læring bedst foregår 8

9 For forældrene betyder metoden: forøget deltagelse i deres barns læring mulighed for hele tiden at følge deres barns udvikling direkte vidnesbyrd om deres barns færdigheder og indlæring konkrete oplysninger om evaluering og opstilling af mål udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre Pigerne var meget stolte af deres portfolioer og ivrige efter at vise dem frem. Det var spændende at se, hvordan mine døtre selv syntes, de havde lavet deres arbejde og at se, hvad der betød noget for dem Canadisk forælder,

10 Forskellige slags portfolio En portfolio er meget mere end en samling af udstillingsgenstande. Den er et udgangspunkt for samtaler. Og afhængig af hvilken vej samtalen tager, kan en portfolio få mange forskellige former. Murphy og Smith, 1990 Indholdet i en portfolio vil som regel kunne inddeles i tre kategorier: i brug, til fremlæggelse og opsamling. En portfolio i brug er en skiftende samling af eksempler på arbejder, som eleven selv vælger ud, og som bliver brugt til at fremhæve elevens indsats, fremskridt, resultater og overvejelser. (eksempler på skriftligt arbejde, fotografier, personlige vurderinger osv.) En portfolio til fremlæggelse kan indeholde eksempler, der er udvalgt af både lærer og elev. Indholdet består af eksempler på elevarbejder, der viser læring og udvikling, og som er udvalgt med henblik på at blive fremlagt. Der kan også være materiale fra møder om eleven, terminsvidnesbyrd og karakterer, praktikudtalelser osv. En portfolio til opsamling er en samling af udvalgte eksempler på elevens læring, som er taget fra begge de ovennævnte typer, og som går videre til det efterfølgende års lærere. Den kan også indeholde elevens karakterer og meddelelser og være en del af skolens oplysninger om eleven. Den kan bruges ved fremtidige ansættelser eller gå videre til andre uddannelsesinstitutioner. Læreren og eleven samarbejder om indholdet i den færdige portfolio, men læreren skal give den endelige godkendelse. 10

11 Planlægning af portfolio Portfolio Formål Indhold Brugere/modtagere I brug at hjælpe eleverne med at vurdere og evaluere deres arbejde mange eksempler på elevarbejder enten på tværs af fagene eller fra et enkelt fag elev og lærer at hjælpe eleverne til at opdage bestemte mønstre i deres læring Fremlæggelse at støtte eleverne i samtaler om deres læring udvalgte eksempler, der repræsenterer nogle få udvalgte områder af elevens arbejder lærere forældre fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Opsamling at hjælpe undervisere til at vide, hvor eleverne befinder sig i deres læring som støtte i planlægning af undervisning udvalgte eksempler på elevarbejder karakterer og andre vidnesbyrd fremtidige lærere administratorer fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Indholdet i hver af de tre typer portfolio kan flyttes til de andre. 11

12 Gør klar til at arbejde med portfolio Miljøet i klassen Vær parat til at give eleverne nogle selvstændige valg af indholdet i deres portfolio. En portfolio burde indeholde elevernes fortællinger om, hvordan de arbejdede med indholdet, og hvad de lærte. Elevers nedskrevne overvejelser om deres egen læring burde være noget af det mest værdifulde i en portfolio. Black, 1993 Hvis vurdering og læring ved hjælp af portfolio skal blive en integreret del af indlæringen, er det nødvendigt, at læreren skaber et miljø i klassen, som fremmer: elevers valg/selvbestemmelse (autonomi) præsentationen af læring på mange forskellige måder individuelt arbejde og samarbejde udveksling af ideer at turde tage en risiko for at lave fejl I et sådan miljø kan læreren sørge for, at der hele tiden er mulighed for, at eleverne kan vurdere sig selv, opstille mål og finde materiale til deres portfolio. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med portfolio, kan forøget elevbestemmelse og valg blive integreret i planlægningen. Miljøet i klassen har betydning for at fremme den personlige vurdering og fastsættelse af mål, to vigtige dele i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio. Personlig vurdering Personlig vurdering er en grundlæggende del af arbejdet med portfolio. Eleverne er nødt til at kunne analysere deres eget arbejde og egne arbejdsvaner for at fastlægge kriterier og opstille mål for den videre læring. Personlig vurdering er en fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, arbejdsindstilling og læring. 12

13 Personlig vurdering ved hjælp af portfolio Navn: Dato: For at lave denne vurdering skal du tænke tilbage på den tidsperiode, som din portfolio dækker. Tænk på det, der er lykkedes, hvad du er blevet bedre til, og hvad du gerne vil være bedre til: Forside til indhold i portfolio Navn: Dato: Projekt: Elevens bemærkninger: To grunde til at jeg valgte at arbejde med dette område: Hvad lykkedes: Jeg vil gerne have, at du lægger mærke til: Næste gang vil jeg: Eksempel: Andre bemærkninger: Hvad er forbedret: Underskrift: Dato: Hvad skal forbedres: Lærerens bemærkninger: To positive ting, jeg har bemærket: Et område, du skal arbejde mere med: Andre bemærkninger: Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Underskrift: Dato: At opstille mål At opstille mål er en nødvendig del af arbejdet med at bruge portfolio. Eleverne skal tage stilling til indholdet i deres portfolio, så de kan se, hvilke områder der skal forbedres og hvilke mål, de skal opstille for at få bedre resultater. Arbejdet med portfolio giver elever lejlighed til at gå tilbage til deres tidligere arbejder og opstille eller genopstille mål for den fremtidige læring. Indenfor klassen kan målene for indholdet være forskellige for hver enkelt elevs portfolio. 13

14 Kom i gang med at arbejde med portfolio Stol på dig selv og på dine elever - og hav tålmodighed Skema til planlægning af arbejdet med portfolio Beskrivelse: Dato: Formål: Vejledning: Evalueringskriterier: Elevens overvejelser: Arbejdet med vurdering ved hjælp af portfolio har tilføjet en ny dimension til min undervisning og til mine måder at evaluere på, og det har givet mig en metode til at fremme livslang læring Canadisk lærer, 1993 Der er fire grundlæggende elementer i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio: at angive formålet med indholdet at lave vejledning for indholdet at udvikle evalueringskriterier at give mulighed for elevernes egne overvejelser Det er en forudsætning for metoden, at eleverne deltager i alle fire elementer i arbejdsprocessen. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med de forskellige områder af portfolio, kan øget elevbestemmelse og valg blive integreret i arbejdet. Formålet med indholdet Et afgørende element i arbejdet er at beslutte, hvad formålet skal være. Læreren skal gøre sig klart, hvad det er, elevens portfolio skal medvirke til og vise (se afsnittet Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? se s. 8). Der kan godt være flere formål med at bruge portfolio, og der kan bruges en kombination af begrundelser. For eksempel kan der fastlægges følgende formål: at skaffe et materiale, der kan danne baggrund for vidnesbyrd og karakterer at fremme elevernes ansvar for deres indlæring Det er vigtigt ved angivelsen af formålet at beslutte, hvem der skal være modtagere: lærere, elever, kammerater, forældre, andre uddannelsessteder osv. Læreren kan så beslutte, hvilken slags portfolio, der passer formålet, og med hvilken del af læreplanen, der skal arbejdes. 14

15 Vejledning for indholdet Vejledningen for en portfolio i brug kan være, at den skal indeholde alt elevens arbejde. Efterhånden som eleverne får mere øvelse, kan vejledningerne bliver mere specifikke. Læreren kan arbejde sammen med eleverne om at lave vejledninger for indholdet. Eksempel på vejledning for indholdet i en portfolio i brug Du skal lave en liste over indholdet Du skal udvælge eksempler på arbejder fra hvert fag eller fagområde Du skal vælge forskellige eksempler på forskellige typer af arbejde fra hvert fag (f.eks. rapporter, noter, billeder af forsøg, skriftlige arbejder) Du skal vælge eksempler på samme type arbejder på forskellige tidspunkter. Det samme elevarbejde kan bruges til at vise forskellige områder af læringen, når vejledningen og evalueringskriterierne ændres Indholdet i en portfolio kan holdes aktuelt ved, at der formuleres nye vejledninger og evalueringskriterier, som får eleven til at vælge nye arbejder til indholdet og til at fjerne allerede valgte arbejder. Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Indhold i portfolio Navn: Liste over portfolio Navn: Beskrivelse af eksempler Dato Hvem har valgt Dato Fag Beskrivelse 15

16 Udvikle evalueringskriterier En af nøglerne til at få elever til at blive ansvarlige for deres egen læring er at få dem til at deltage i processerne med vurdering og evaluering. Når eleverne deltager i udviklingen af evalueringskriterier af fremskridt og resultater, får de en bedre forståelse af: hvad der er vigtigt og værdifuldt i et bestemt fagområde at bedømme deres egne og deres kammeraters arbejder deres egen rolle i arbejdet med det faglige indhold i undervisningen hvordan og hvornår indholdet i deres portfolio vil blive evalueret Mulighed for elevernes egne overvejelser Mange elever har ikke før prøvet at gøre sig overvejelser om deres egen læring og vil derfor være ubehageligt berørt i begyndelsen. De er vant til at stole på bedømmelse og feedback udefra og ikke på deres egne vurderinger. Vær derfor tålmodig med både dem og dig selv. Elevernes egne overvejelser giver dem mulighed at se på deres egen læringsproces. Lærere og elever kan stoppe op og tænke over læringen med henblik på, hvor de har været, hvor de skal hen, og hvordan de vil nå derhen. Elevers overvejelser og refleksioner: får dem til at se, at det at lave fejl og at turde tage en risiko for at lave fejl giver muligheder for videre udvikling opbygger tillid til deres egne evner forbedrer deres arbejdsmetoder ved at fokusere på, hvad de allerede ved, og hvad de ikke ved fremmer, at de tager ansvar for og får ejerskab til deres egen læring hjælper dem til at udvikle en realistisk opfattelse af sig selv opbygger selvværd Indholdet i en portfolio bør omfatte elevens overvejelser. 16

17 Overvejelser Overvejelser Navn: Dato: Navn: Dato: Min plan var: Vedlagte arbejder: (f.eks. kladde, tegning, oversigt) Jeg gjorde: Jeg syntes: Fordi: Lærerens kommentarer: I dette arbejde har jeg vist: Risiko for at lave fejl Vedholdenhed Arbejdsproces Forbedring Samarbejde Eftertanke Noget uventet Noget betydningsfuldt for mig Andet Læg især mærke til: Næste gang vil jeg arbejde med: Underskrift: Til lærerne Inden man går igang med portfolio i tværfagligt projekt- og emnearbejde er det vigtigt, at der fra starten laves helt klare aftaler om, hvem der tager sig af hvad. Under planlægningsfasen: afsæt tid til møder undevejs blandt lærerne på forhånd hvor mange af lærerne skal praktisere portfolio hvem af lærerne har ansvaret for opstarten? mål, planlægning, materialer hvem skal følge op undervejs? vejledning, respons, støtte hvem afslutter? hvordan, evaluering, nye mål hvem sørger for, elevernes arbejder bliver samlet i portfolioen? hvem sørger for fremlæggelse og præsentation? Jeg synes, at portfolio er en god måde at lære på. Efter et stykke tid kan man se tilbage på det, man har gjort og se ændringerne i sit eget arbejde. Canadisk elev,

18 Organisation Ved introduktionen af portfolio i undervisningen kan læreren forberede processen ved at: tale med eleverne om metoden for at høre, hvad de allerede ved om den vise eksempler på autentisk (ægte) portfolio tale med eleverne om, hvordan de skal begynde, og hvordan de skal samarbejde om at formulere vejledninger og evalueringskriterier tale med eleverne om styring af portfolio - brug af register/indholdsfortegnelse - betydningen af datostempling af alt indhold beslutte, hvornår eksempler på arbejder skal sættes ind beslutte, hvornår eksempler kan tilføjes, fjernes eller byttes ud fortælle forældre om brugen af portfolio Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: I mit barns portfolio har jeg lagt mærke til: Før jeg så i mit barns portfolio, havde jeg forventet at se: Jeg vil gerne vide mere om: Jeg var glad for at se: Underskrift: Jeg lagde mærke til forbedringer i: Jeg kunne også tænke mig at se: Underskrift: 18

19 Kilder til indhold Essays Skriftlige fremstillinger Projektarbejder Tests Quizzer Fysikrapporter Notesbøger Fremlæggelser Eksempler på overvejelser Samtaler Debatter/paneldiskussioner logbog Gemmes i Forskellige former for mapper Æsker Kasser Bakker Skrapbøger At arbejde med portfolio er en udviklingsproces. Der er ingen trylleformularer. Som lærer må man være forberedt på at løbe en risiko sammen med sine elever. Opdagelsen af de muligheder, som arbejdet med portfolio giver de forskellige grupper af elever og den enkelte elev, er en oplevelse, der skaber energi. Canadisk lærer, 1993 Kilder og opbevaring Samlinger Videobånd Cd er Malerier, tegninger, udkast Checklister Skemaer til egen vurdering Eksempler på arbejder Fotografier Lydbånd Computer, cd er eller disketter Længere tids opbevaring Store kasser Plastikæsker Kartoteksskabe 19

20 Eksempler To eksempler fra canadiske lærere Præsentations - portfolio Samfundslære 10. klasse 1. Formål Eleverne skal vise, at de har forstået de enkelte områder, hvori der er undervist i løbet af perioden At fremme samtale mellem elev, lærer og forældre 2. Organisation af arbejdet En mappe og en computer 3. Vejledning Kun helt færdigt arbejde Et eksempel fra hvert emne, der viser elevens forståelse af området Eksempler kan være opgaver, projektarbejder, gruppearbejder, prøver osv. 4. Udvælgelse af materiale Eleverne skal vælge arbejder, der viser deres forståelse af det faglige indhold Hvis arbejdet er en del af et gruppearbejde, kan fotokopier accepteres 5. Adgang til portfolio Portfolio opbevares i klassen Kun lærer, elev og forældre 6. Tid Elevarbejdet skal udvælges ved slutningen af undervisningen i et bestemt emne Elevens portfolio vil blive gennemgået af læreren ved slutningen af perioden Fremvist for forældrene ved slutningen af perioden Eleverne skal opbevare deres portfolio ved slutningen af året 20

21 I - brug - portfolio I-brug-portfolio Jeg har brugt portfolio i dette år, for at eleverne kunne evaluere deres eget arbejde og blive opmærksomme på de fremskridt, de gjorde i løbet af året. Hvad lykkedes Eleverne kunne lide at udvælge indholdet og var stolte over deres resultater Eleverne forbedrede deres evner til at vurdere eget arbejde, og det fik dem til at føle sig forpligtigede til at vise forbedringer Forældrene var glade for at se deres børns portfolio, før de fik karakterbøgerne hjem, og de følte, de var bedre forberedt til forældresamtalerne Jeg fik konkrete oplysninger til brug for karaktergivningen Nogle problemer At finde tid til, at eleverne skulle lægge deres arbejder i deres portfolio At give eleverne meningsfuld hjælp til at evaluere deres arbejder og så opstille konkrete mål Hvad jeg ville gøre anderledes Afsætte tid på skemaet til arbejdet med portfolio Indsamle eksempler til indholdet tiere og gøre det mere klart, hvad jeg gerne ville have eleverne skulle vælge fra Selv udvælge mere til indholdet Bruge mere tid på at opstille mål og undervise mere direkte i, hvordan eleverne skal evaluere deres arbejde Konklusion Jeg vil gøre det igen! 21

22 Overvejelser En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Metoden lægger vægt på elevernes ansvar for egen læring ved at inddrage dem i processen gennem vurderinger af sig selv og ved at fastlægge kriterier og opstille mål. Jeg havde lavet en liste med alle evalueringskriterierne, og der var et ark med oversigt over alle opgaverne. Eleverne skulle checke på listen og så vælge fire eksempler på deres arbejder sammen med to opgaver, som jeg valgte. De udvalgte arbejder skulle være varierede og udvise omtanke. Eleverne skulle forklare, hvad de havde valgt, og hvorfor de havde valgt det. De måtte gerne lave rettelser og omskrivninger og lægge dem ved originalerne sammen med overvejelser over, hvorfor de syntes, at rettelserne var nødvendige. Eleverne kunne godt lide deres portfolio. De følte, at selvom de havde lavet noget skidt, kunne de arbejde med det uden at blive straffet. De kunne godt lide selv at bestemme og selv vælge det bedste af deres arbejde. Stenmark,

23 Ordliste Vurdering Det systematiske arbejde med at indsamle viden om elevers læring, hvad de ved, hvad de er i stand til at gøre, og hvad de prøver på at gøre. Evaluering At bedømme og træffe beslutninger ud fra fortolkningen af det materiale om elevernes læring, der er indsamlet under vurderingen. Evalueringen kan gennemføres hver for sig af læreren eller eleven eller i samarbejde mellem dem. Vurdering af præstationer En vurdering, der bygger på, at eleverne viser, hvad de kan. Udtrykket bliver også brugt i beskrivelsen af vurdering af præstationer ved enkeltopgaver. Mere generelt kan det bruges til at beskrive vurdering af såvel arbejdsproces som resultat. Portfolio En hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Vurdering af portfolio En metode, hvor elevarbejde indsamles med henblik på at evaluere elevers viden og læring. Vidnesbyrd og karaktergivning Præsentation af bedømmelse og evaluering, der bygger på fastlagte normer og standarder. Dette kan gøres skriftligt ved et i forvejen planlagt møde eller mere uformelt. Elevens egen personlige vurdering/evaluering Den fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Møde med eleven som centrum Et møde mellem lærer(e), forældre og elev, hvor der tales om elevens læring. 23

24 Se også: Angusakka 24

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Møder med eleven i centrum

Møder med eleven i centrum Møder med eleven i centrum Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4

Læs mere

Vurdering af elevpræstationer

Vurdering af elevpræstationer Vurdering af elevpræstationer Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Udvikling & Evaluering, 2013 Forældrenes tilkendegivelser Et relativt stort flertal mener, at skolen har udviklet sig fagligt bedre, siden udviklingsprojektet

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade.

- Børn skal have ordentlig undervisning fra små af. Lærerne skal være glade. Gruppe nr. 1 lørdag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Jens Kleist Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen - Visioner for folkeskolen i Qeqqata Kommunia. - Børn skal have

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 Daginstitutioner og dagplejen i Frederikssund Kommune har de seneste år arbejdet med evalueringer af pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier 1 Projekt om gymnasiefremmede unge I danskgruppen på Langkær Gymnasium og HF har vi i forhold til projektet om gymnasiefremmede unge især fokuseret på ét initiativ: Stilladssering (model-læring) i forbindelse

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Udvikling & Evaluering, 213 De ansattes tilkendegivelser Alle ansatte mener, at skolen har udviklet sig fagligt bedre, siden udviklingsprojektet er startet.

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

EVALUERING / FEEDBACK

EVALUERING / FEEDBACK EVALUERING / FEEDBACK ELEVENS SKRIFTLIGE PROGRESSION Lise Aarosin & Helle Villum Christensen 16. April 2015 AGENDA Formålet med evaluering Evalueringsformer Formativ - vs. summativ evaluering Vores erfaringer

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Der er mange måder at gå i skole på...

Der er mange måder at gå i skole på... Der er mange måder at gå i skole på... VEJLESØ PRIVATSKOLE Børnehaveklasse til 10. klasse ...hos os er der de første firs! Mennesker er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA Waves Education ApS & Madkulturen I forbindelse med MADlejr ønsker vi at teste evalueringsværktøjet Rubric. Rubric er et redskab, der skal hjælpe

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 3. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR Refleksion En målrettet udviklingsmodel Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR INTORDUCTION Refleksion En Målrettet Udviklingsmodel er et værktøj, der skal hjælpe dig til at lave målrettede strukturerede

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier

Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier Birgitte Lund Nielsen, Lise Augustesen & Allan Sørensen (2014): Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter efter QUEST-kriterier

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Som i enhver anden undervisningssituation, der skal lykkes og være god, kræves, at mange faktorer forenes og går op i en højere enhed:

Som i enhver anden undervisningssituation, der skal lykkes og være god, kræves, at mange faktorer forenes og går op i en højere enhed: Lærervejledning til Jeg læser om lande Materialet er et tilbud til det klasseteam, der ønsker at arbejde tværfagligt, værksteds- og emneorienteret Der er mange måder at arbejde med fagtekster og faglig

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge - her på nettet! Konsulent firmaet

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Procesorienteret stileskrivning på computeren

Procesorienteret stileskrivning på computeren LÆRERARK Procesorienteret stileskrivning på computeren Formål: at lære at kommunikere budskaber på forskellige måder. Læringsmål: Lære at kommunikere budskaber ved hjælp af forskellige teksttyper. Lære

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Inerisaavik Januar 2006 Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere