Vurdering ved hjælp af portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering ved hjælp af portfolio"

Transkript

1 Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik

2 Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4 hæfter: Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering/evaluering Møder med eleven i centrum

3

4 Udgivet af: Inerisaavik/Pilersuiffik, 2004 Bearbejdet til folkeskolen i Grønland af Evalueringsafdelingen efter forlæg fra Ministry of Education, British Columbia. Grafisk layout: Inerisaavik/Pilersuiffik Tryk: Inerisaavik/Pilersuiffik Forsidefoto: LIL-Foto Oplag: 2000 Bestillings nr.: ISBN

5 Oversat fra Portfolio Assessment (Assessment handbooks series) Curriculum Development Branch, Ministry of Education, Victoria, British Colombia INDHOLD Baggrund Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Forskellige slags portfolio Gør klar til at arbejde med portfolio Kom i gang med at arbejde med portfolio Organisation Eksempler Overvejelser Ordliste Angusakka

6 Baggrund Atuarfitsialak stiller krav om ændrede metoder til at vurdere og evaluere elevernes arbejde og præstationer. Derfor er denne serie canadiske håndbøger om vurdering af elever blevet oversat og bearbejdet fra engelsk, så de kan medvirke til udviklingen og gennemførelsen af ændrede metoder til bedømmelse og vurdering. Serien omfatter: 1. Elevens egen vurdering/evaluering 2. Møder med eleven i centrum 3. Vurdering af elevpræstationer 4. Af hensyn til overskueligheden behandler hver håndbog sine vurderingsmetoder, men i praksis kan metoderne selvfølgelig ikke bruges isoleret. For eksempel er personlig vurdering/evaluering en betydningsfuld del af vurderingen af portfolio, og begge dele bidrager til vellykkede møder om og med elever. Hver håndbog indeholder definitioner og baggrunde, overvejelser, ideer til at komme i gang og forskellige typer eksempler. I hver håndbog er der henvisninger til de øvrige bøger i serien for at tydeliggøre forbindelserne mellem de forskellige former for vurdering. 6

7 Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? er en metode til at udvælge og samle eksempler på elevarbejder med det formål at evaluere elevernes viden og indlæring. Metoden forudsætter elevernes aktive deltagelse i udvælgelsen af arbejderne, i fastsættelsen af kriterier og opstillingen af mål samt deres personlige vurderinger af deres eget arbejde. Elever og lærere samarbejder om at vurdere og evaluere elevernes læring ud fra eksemplerne i deres portfolio, og dette bruges så til planlægning og opstilling af mål for den videre læring. En portfolio er et omhyggeligt udarbejdet portræt af, hvad en person ved og kan. Black, 1993 En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejder, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. En portfolio kan indeholde: et udvalg af elevens arbejder vejledning om, hvordan indholdet skal udvælges evalueringskriterier for arbejdsprocesser og resultater elevens tanker og overvejelser 7

8 Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Brugen af portfolio opfordrer eleverne til at lave en fortælling - over lang tid - om hvad og hvordan de lærer. Wolf, feedback fra samtaler mellem elever og lærere, egne og kammeraters vurderinger samt analyser af portfolio kan bruges til at fremme elevernes opmærksomhed og forståelse af deres egne stærke og svage sider. Udviklingen af elevernes evne til at vurdere deres eget og kammeraternes arbejde kan være en af de mere effektive måder at forbedre læring på. Case, 1992 giver lærere, elever og forældre en mulighed for at få et bredere indblik i elevernes læring ved både at dokumentere fremskridt og præsentere færdige elevarbejder. Ud over dette fremmer metoden også elevernes deltagelse i og ansvar for egen læring. For lærerne betyder metoden: vurdering og undervisning integreres muligheder for lærere og elever til at samarbejde konkret materiale til brug for evaluering feedback om enkelt elevers præstationer udgangspunkt for møder om elever dokumentation til forældre om vidnesbyrd og karaktergivning udgangspunkt for nye mål For eleverne betyder metoden: udvikling af færdigheder i at organisere og træffe beslutninger muligheder for personlig vurdering af eget arbejde og opstilling af mål muligheder for samarbejde mellem lærere og elever fremme af ansvaret for egen læring udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre indsigt og overblik over færdigheder hvordan læring bedst foregår 8

9 For forældrene betyder metoden: forøget deltagelse i deres barns læring mulighed for hele tiden at følge deres barns udvikling direkte vidnesbyrd om deres barns færdigheder og indlæring konkrete oplysninger om evaluering og opstilling af mål udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre Pigerne var meget stolte af deres portfolioer og ivrige efter at vise dem frem. Det var spændende at se, hvordan mine døtre selv syntes, de havde lavet deres arbejde og at se, hvad der betød noget for dem Canadisk forælder,

10 Forskellige slags portfolio En portfolio er meget mere end en samling af udstillingsgenstande. Den er et udgangspunkt for samtaler. Og afhængig af hvilken vej samtalen tager, kan en portfolio få mange forskellige former. Murphy og Smith, 1990 Indholdet i en portfolio vil som regel kunne inddeles i tre kategorier: i brug, til fremlæggelse og opsamling. En portfolio i brug er en skiftende samling af eksempler på arbejder, som eleven selv vælger ud, og som bliver brugt til at fremhæve elevens indsats, fremskridt, resultater og overvejelser. (eksempler på skriftligt arbejde, fotografier, personlige vurderinger osv.) En portfolio til fremlæggelse kan indeholde eksempler, der er udvalgt af både lærer og elev. Indholdet består af eksempler på elevarbejder, der viser læring og udvikling, og som er udvalgt med henblik på at blive fremlagt. Der kan også være materiale fra møder om eleven, terminsvidnesbyrd og karakterer, praktikudtalelser osv. En portfolio til opsamling er en samling af udvalgte eksempler på elevens læring, som er taget fra begge de ovennævnte typer, og som går videre til det efterfølgende års lærere. Den kan også indeholde elevens karakterer og meddelelser og være en del af skolens oplysninger om eleven. Den kan bruges ved fremtidige ansættelser eller gå videre til andre uddannelsesinstitutioner. Læreren og eleven samarbejder om indholdet i den færdige portfolio, men læreren skal give den endelige godkendelse. 10

11 Planlægning af portfolio Portfolio Formål Indhold Brugere/modtagere I brug at hjælpe eleverne med at vurdere og evaluere deres arbejde mange eksempler på elevarbejder enten på tværs af fagene eller fra et enkelt fag elev og lærer at hjælpe eleverne til at opdage bestemte mønstre i deres læring Fremlæggelse at støtte eleverne i samtaler om deres læring udvalgte eksempler, der repræsenterer nogle få udvalgte områder af elevens arbejder lærere forældre fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Opsamling at hjælpe undervisere til at vide, hvor eleverne befinder sig i deres læring som støtte i planlægning af undervisning udvalgte eksempler på elevarbejder karakterer og andre vidnesbyrd fremtidige lærere administratorer fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Indholdet i hver af de tre typer portfolio kan flyttes til de andre. 11

12 Gør klar til at arbejde med portfolio Miljøet i klassen Vær parat til at give eleverne nogle selvstændige valg af indholdet i deres portfolio. En portfolio burde indeholde elevernes fortællinger om, hvordan de arbejdede med indholdet, og hvad de lærte. Elevers nedskrevne overvejelser om deres egen læring burde være noget af det mest værdifulde i en portfolio. Black, 1993 Hvis vurdering og læring ved hjælp af portfolio skal blive en integreret del af indlæringen, er det nødvendigt, at læreren skaber et miljø i klassen, som fremmer: elevers valg/selvbestemmelse (autonomi) præsentationen af læring på mange forskellige måder individuelt arbejde og samarbejde udveksling af ideer at turde tage en risiko for at lave fejl I et sådan miljø kan læreren sørge for, at der hele tiden er mulighed for, at eleverne kan vurdere sig selv, opstille mål og finde materiale til deres portfolio. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med portfolio, kan forøget elevbestemmelse og valg blive integreret i planlægningen. Miljøet i klassen har betydning for at fremme den personlige vurdering og fastsættelse af mål, to vigtige dele i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio. Personlig vurdering Personlig vurdering er en grundlæggende del af arbejdet med portfolio. Eleverne er nødt til at kunne analysere deres eget arbejde og egne arbejdsvaner for at fastlægge kriterier og opstille mål for den videre læring. Personlig vurdering er en fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, arbejdsindstilling og læring. 12

13 Personlig vurdering ved hjælp af portfolio Navn: Dato: For at lave denne vurdering skal du tænke tilbage på den tidsperiode, som din portfolio dækker. Tænk på det, der er lykkedes, hvad du er blevet bedre til, og hvad du gerne vil være bedre til: Forside til indhold i portfolio Navn: Dato: Projekt: Elevens bemærkninger: To grunde til at jeg valgte at arbejde med dette område: Hvad lykkedes: Jeg vil gerne have, at du lægger mærke til: Næste gang vil jeg: Eksempel: Andre bemærkninger: Hvad er forbedret: Underskrift: Dato: Hvad skal forbedres: Lærerens bemærkninger: To positive ting, jeg har bemærket: Et område, du skal arbejde mere med: Andre bemærkninger: Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Underskrift: Dato: At opstille mål At opstille mål er en nødvendig del af arbejdet med at bruge portfolio. Eleverne skal tage stilling til indholdet i deres portfolio, så de kan se, hvilke områder der skal forbedres og hvilke mål, de skal opstille for at få bedre resultater. Arbejdet med portfolio giver elever lejlighed til at gå tilbage til deres tidligere arbejder og opstille eller genopstille mål for den fremtidige læring. Indenfor klassen kan målene for indholdet være forskellige for hver enkelt elevs portfolio. 13

14 Kom i gang med at arbejde med portfolio Stol på dig selv og på dine elever - og hav tålmodighed Skema til planlægning af arbejdet med portfolio Beskrivelse: Dato: Formål: Vejledning: Evalueringskriterier: Elevens overvejelser: Arbejdet med vurdering ved hjælp af portfolio har tilføjet en ny dimension til min undervisning og til mine måder at evaluere på, og det har givet mig en metode til at fremme livslang læring Canadisk lærer, 1993 Der er fire grundlæggende elementer i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio: at angive formålet med indholdet at lave vejledning for indholdet at udvikle evalueringskriterier at give mulighed for elevernes egne overvejelser Det er en forudsætning for metoden, at eleverne deltager i alle fire elementer i arbejdsprocessen. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med de forskellige områder af portfolio, kan øget elevbestemmelse og valg blive integreret i arbejdet. Formålet med indholdet Et afgørende element i arbejdet er at beslutte, hvad formålet skal være. Læreren skal gøre sig klart, hvad det er, elevens portfolio skal medvirke til og vise (se afsnittet Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? se s. 8). Der kan godt være flere formål med at bruge portfolio, og der kan bruges en kombination af begrundelser. For eksempel kan der fastlægges følgende formål: at skaffe et materiale, der kan danne baggrund for vidnesbyrd og karakterer at fremme elevernes ansvar for deres indlæring Det er vigtigt ved angivelsen af formålet at beslutte, hvem der skal være modtagere: lærere, elever, kammerater, forældre, andre uddannelsessteder osv. Læreren kan så beslutte, hvilken slags portfolio, der passer formålet, og med hvilken del af læreplanen, der skal arbejdes. 14

15 Vejledning for indholdet Vejledningen for en portfolio i brug kan være, at den skal indeholde alt elevens arbejde. Efterhånden som eleverne får mere øvelse, kan vejledningerne bliver mere specifikke. Læreren kan arbejde sammen med eleverne om at lave vejledninger for indholdet. Eksempel på vejledning for indholdet i en portfolio i brug Du skal lave en liste over indholdet Du skal udvælge eksempler på arbejder fra hvert fag eller fagområde Du skal vælge forskellige eksempler på forskellige typer af arbejde fra hvert fag (f.eks. rapporter, noter, billeder af forsøg, skriftlige arbejder) Du skal vælge eksempler på samme type arbejder på forskellige tidspunkter. Det samme elevarbejde kan bruges til at vise forskellige områder af læringen, når vejledningen og evalueringskriterierne ændres Indholdet i en portfolio kan holdes aktuelt ved, at der formuleres nye vejledninger og evalueringskriterier, som får eleven til at vælge nye arbejder til indholdet og til at fjerne allerede valgte arbejder. Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Indhold i portfolio Navn: Liste over portfolio Navn: Beskrivelse af eksempler Dato Hvem har valgt Dato Fag Beskrivelse 15

16 Udvikle evalueringskriterier En af nøglerne til at få elever til at blive ansvarlige for deres egen læring er at få dem til at deltage i processerne med vurdering og evaluering. Når eleverne deltager i udviklingen af evalueringskriterier af fremskridt og resultater, får de en bedre forståelse af: hvad der er vigtigt og værdifuldt i et bestemt fagområde at bedømme deres egne og deres kammeraters arbejder deres egen rolle i arbejdet med det faglige indhold i undervisningen hvordan og hvornår indholdet i deres portfolio vil blive evalueret Mulighed for elevernes egne overvejelser Mange elever har ikke før prøvet at gøre sig overvejelser om deres egen læring og vil derfor være ubehageligt berørt i begyndelsen. De er vant til at stole på bedømmelse og feedback udefra og ikke på deres egne vurderinger. Vær derfor tålmodig med både dem og dig selv. Elevernes egne overvejelser giver dem mulighed at se på deres egen læringsproces. Lærere og elever kan stoppe op og tænke over læringen med henblik på, hvor de har været, hvor de skal hen, og hvordan de vil nå derhen. Elevers overvejelser og refleksioner: får dem til at se, at det at lave fejl og at turde tage en risiko for at lave fejl giver muligheder for videre udvikling opbygger tillid til deres egne evner forbedrer deres arbejdsmetoder ved at fokusere på, hvad de allerede ved, og hvad de ikke ved fremmer, at de tager ansvar for og får ejerskab til deres egen læring hjælper dem til at udvikle en realistisk opfattelse af sig selv opbygger selvværd Indholdet i en portfolio bør omfatte elevens overvejelser. 16

17 Overvejelser Overvejelser Navn: Dato: Navn: Dato: Min plan var: Vedlagte arbejder: (f.eks. kladde, tegning, oversigt) Jeg gjorde: Jeg syntes: Fordi: Lærerens kommentarer: I dette arbejde har jeg vist: Risiko for at lave fejl Vedholdenhed Arbejdsproces Forbedring Samarbejde Eftertanke Noget uventet Noget betydningsfuldt for mig Andet Læg især mærke til: Næste gang vil jeg arbejde med: Underskrift: Til lærerne Inden man går igang med portfolio i tværfagligt projekt- og emnearbejde er det vigtigt, at der fra starten laves helt klare aftaler om, hvem der tager sig af hvad. Under planlægningsfasen: afsæt tid til møder undevejs blandt lærerne på forhånd hvor mange af lærerne skal praktisere portfolio hvem af lærerne har ansvaret for opstarten? mål, planlægning, materialer hvem skal følge op undervejs? vejledning, respons, støtte hvem afslutter? hvordan, evaluering, nye mål hvem sørger for, elevernes arbejder bliver samlet i portfolioen? hvem sørger for fremlæggelse og præsentation? Jeg synes, at portfolio er en god måde at lære på. Efter et stykke tid kan man se tilbage på det, man har gjort og se ændringerne i sit eget arbejde. Canadisk elev,

18 Organisation Ved introduktionen af portfolio i undervisningen kan læreren forberede processen ved at: tale med eleverne om metoden for at høre, hvad de allerede ved om den vise eksempler på autentisk (ægte) portfolio tale med eleverne om, hvordan de skal begynde, og hvordan de skal samarbejde om at formulere vejledninger og evalueringskriterier tale med eleverne om styring af portfolio - brug af register/indholdsfortegnelse - betydningen af datostempling af alt indhold beslutte, hvornår eksempler på arbejder skal sættes ind beslutte, hvornår eksempler kan tilføjes, fjernes eller byttes ud fortælle forældre om brugen af portfolio Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: I mit barns portfolio har jeg lagt mærke til: Før jeg så i mit barns portfolio, havde jeg forventet at se: Jeg vil gerne vide mere om: Jeg var glad for at se: Underskrift: Jeg lagde mærke til forbedringer i: Jeg kunne også tænke mig at se: Underskrift: 18

19 Kilder til indhold Essays Skriftlige fremstillinger Projektarbejder Tests Quizzer Fysikrapporter Notesbøger Fremlæggelser Eksempler på overvejelser Samtaler Debatter/paneldiskussioner logbog Gemmes i Forskellige former for mapper Æsker Kasser Bakker Skrapbøger At arbejde med portfolio er en udviklingsproces. Der er ingen trylleformularer. Som lærer må man være forberedt på at løbe en risiko sammen med sine elever. Opdagelsen af de muligheder, som arbejdet med portfolio giver de forskellige grupper af elever og den enkelte elev, er en oplevelse, der skaber energi. Canadisk lærer, 1993 Kilder og opbevaring Samlinger Videobånd Cd er Malerier, tegninger, udkast Checklister Skemaer til egen vurdering Eksempler på arbejder Fotografier Lydbånd Computer, cd er eller disketter Længere tids opbevaring Store kasser Plastikæsker Kartoteksskabe 19

20 Eksempler To eksempler fra canadiske lærere Præsentations - portfolio Samfundslære 10. klasse 1. Formål Eleverne skal vise, at de har forstået de enkelte områder, hvori der er undervist i løbet af perioden At fremme samtale mellem elev, lærer og forældre 2. Organisation af arbejdet En mappe og en computer 3. Vejledning Kun helt færdigt arbejde Et eksempel fra hvert emne, der viser elevens forståelse af området Eksempler kan være opgaver, projektarbejder, gruppearbejder, prøver osv. 4. Udvælgelse af materiale Eleverne skal vælge arbejder, der viser deres forståelse af det faglige indhold Hvis arbejdet er en del af et gruppearbejde, kan fotokopier accepteres 5. Adgang til portfolio Portfolio opbevares i klassen Kun lærer, elev og forældre 6. Tid Elevarbejdet skal udvælges ved slutningen af undervisningen i et bestemt emne Elevens portfolio vil blive gennemgået af læreren ved slutningen af perioden Fremvist for forældrene ved slutningen af perioden Eleverne skal opbevare deres portfolio ved slutningen af året 20

21 I - brug - portfolio I-brug-portfolio Jeg har brugt portfolio i dette år, for at eleverne kunne evaluere deres eget arbejde og blive opmærksomme på de fremskridt, de gjorde i løbet af året. Hvad lykkedes Eleverne kunne lide at udvælge indholdet og var stolte over deres resultater Eleverne forbedrede deres evner til at vurdere eget arbejde, og det fik dem til at føle sig forpligtigede til at vise forbedringer Forældrene var glade for at se deres børns portfolio, før de fik karakterbøgerne hjem, og de følte, de var bedre forberedt til forældresamtalerne Jeg fik konkrete oplysninger til brug for karaktergivningen Nogle problemer At finde tid til, at eleverne skulle lægge deres arbejder i deres portfolio At give eleverne meningsfuld hjælp til at evaluere deres arbejder og så opstille konkrete mål Hvad jeg ville gøre anderledes Afsætte tid på skemaet til arbejdet med portfolio Indsamle eksempler til indholdet tiere og gøre det mere klart, hvad jeg gerne ville have eleverne skulle vælge fra Selv udvælge mere til indholdet Bruge mere tid på at opstille mål og undervise mere direkte i, hvordan eleverne skal evaluere deres arbejde Konklusion Jeg vil gøre det igen! 21

22 Overvejelser En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Metoden lægger vægt på elevernes ansvar for egen læring ved at inddrage dem i processen gennem vurderinger af sig selv og ved at fastlægge kriterier og opstille mål. Jeg havde lavet en liste med alle evalueringskriterierne, og der var et ark med oversigt over alle opgaverne. Eleverne skulle checke på listen og så vælge fire eksempler på deres arbejder sammen med to opgaver, som jeg valgte. De udvalgte arbejder skulle være varierede og udvise omtanke. Eleverne skulle forklare, hvad de havde valgt, og hvorfor de havde valgt det. De måtte gerne lave rettelser og omskrivninger og lægge dem ved originalerne sammen med overvejelser over, hvorfor de syntes, at rettelserne var nødvendige. Eleverne kunne godt lide deres portfolio. De følte, at selvom de havde lavet noget skidt, kunne de arbejde med det uden at blive straffet. De kunne godt lide selv at bestemme og selv vælge det bedste af deres arbejde. Stenmark,

23 Ordliste Vurdering Det systematiske arbejde med at indsamle viden om elevers læring, hvad de ved, hvad de er i stand til at gøre, og hvad de prøver på at gøre. Evaluering At bedømme og træffe beslutninger ud fra fortolkningen af det materiale om elevernes læring, der er indsamlet under vurderingen. Evalueringen kan gennemføres hver for sig af læreren eller eleven eller i samarbejde mellem dem. Vurdering af præstationer En vurdering, der bygger på, at eleverne viser, hvad de kan. Udtrykket bliver også brugt i beskrivelsen af vurdering af præstationer ved enkeltopgaver. Mere generelt kan det bruges til at beskrive vurdering af såvel arbejdsproces som resultat. Portfolio En hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Vurdering af portfolio En metode, hvor elevarbejde indsamles med henblik på at evaluere elevers viden og læring. Vidnesbyrd og karaktergivning Præsentation af bedømmelse og evaluering, der bygger på fastlagte normer og standarder. Dette kan gøres skriftligt ved et i forvejen planlagt møde eller mere uformelt. Elevens egen personlige vurdering/evaluering Den fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Møde med eleven som centrum Et møde mellem lærer(e), forældre og elev, hvor der tales om elevens læring. 23

24 Se også: Angusakka 24

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere