Vurdering ved hjælp af portfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering ved hjælp af portfolio"

Transkript

1 Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik

2 Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4 hæfter: Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering/evaluering Møder med eleven i centrum

3

4 Udgivet af: Inerisaavik/Pilersuiffik, 2004 Bearbejdet til folkeskolen i Grønland af Evalueringsafdelingen efter forlæg fra Ministry of Education, British Columbia. Grafisk layout: Inerisaavik/Pilersuiffik Tryk: Inerisaavik/Pilersuiffik Forsidefoto: LIL-Foto Oplag: 2000 Bestillings nr.: ISBN

5 Oversat fra Portfolio Assessment (Assessment handbooks series) Curriculum Development Branch, Ministry of Education, Victoria, British Colombia INDHOLD Baggrund Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Forskellige slags portfolio Gør klar til at arbejde med portfolio Kom i gang med at arbejde med portfolio Organisation Eksempler Overvejelser Ordliste Angusakka

6 Baggrund Atuarfitsialak stiller krav om ændrede metoder til at vurdere og evaluere elevernes arbejde og præstationer. Derfor er denne serie canadiske håndbøger om vurdering af elever blevet oversat og bearbejdet fra engelsk, så de kan medvirke til udviklingen og gennemførelsen af ændrede metoder til bedømmelse og vurdering. Serien omfatter: 1. Elevens egen vurdering/evaluering 2. Møder med eleven i centrum 3. Vurdering af elevpræstationer 4. Af hensyn til overskueligheden behandler hver håndbog sine vurderingsmetoder, men i praksis kan metoderne selvfølgelig ikke bruges isoleret. For eksempel er personlig vurdering/evaluering en betydningsfuld del af vurderingen af portfolio, og begge dele bidrager til vellykkede møder om og med elever. Hver håndbog indeholder definitioner og baggrunde, overvejelser, ideer til at komme i gang og forskellige typer eksempler. I hver håndbog er der henvisninger til de øvrige bøger i serien for at tydeliggøre forbindelserne mellem de forskellige former for vurdering. 6

7 Hvad er vurdering ved hjælp af portfolio? er en metode til at udvælge og samle eksempler på elevarbejder med det formål at evaluere elevernes viden og indlæring. Metoden forudsætter elevernes aktive deltagelse i udvælgelsen af arbejderne, i fastsættelsen af kriterier og opstillingen af mål samt deres personlige vurderinger af deres eget arbejde. Elever og lærere samarbejder om at vurdere og evaluere elevernes læring ud fra eksemplerne i deres portfolio, og dette bruges så til planlægning og opstilling af mål for den videre læring. En portfolio er et omhyggeligt udarbejdet portræt af, hvad en person ved og kan. Black, 1993 En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejder, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. En portfolio kan indeholde: et udvalg af elevens arbejder vejledning om, hvordan indholdet skal udvælges evalueringskriterier for arbejdsprocesser og resultater elevens tanker og overvejelser 7

8 Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? Brugen af portfolio opfordrer eleverne til at lave en fortælling - over lang tid - om hvad og hvordan de lærer. Wolf, feedback fra samtaler mellem elever og lærere, egne og kammeraters vurderinger samt analyser af portfolio kan bruges til at fremme elevernes opmærksomhed og forståelse af deres egne stærke og svage sider. Udviklingen af elevernes evne til at vurdere deres eget og kammeraternes arbejde kan være en af de mere effektive måder at forbedre læring på. Case, 1992 giver lærere, elever og forældre en mulighed for at få et bredere indblik i elevernes læring ved både at dokumentere fremskridt og præsentere færdige elevarbejder. Ud over dette fremmer metoden også elevernes deltagelse i og ansvar for egen læring. For lærerne betyder metoden: vurdering og undervisning integreres muligheder for lærere og elever til at samarbejde konkret materiale til brug for evaluering feedback om enkelt elevers præstationer udgangspunkt for møder om elever dokumentation til forældre om vidnesbyrd og karaktergivning udgangspunkt for nye mål For eleverne betyder metoden: udvikling af færdigheder i at organisere og træffe beslutninger muligheder for personlig vurdering af eget arbejde og opstilling af mål muligheder for samarbejde mellem lærere og elever fremme af ansvaret for egen læring udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre indsigt og overblik over færdigheder hvordan læring bedst foregår 8

9 For forældrene betyder metoden: forøget deltagelse i deres barns læring mulighed for hele tiden at følge deres barns udvikling direkte vidnesbyrd om deres barns færdigheder og indlæring konkrete oplysninger om evaluering og opstilling af mål udgangspunkt for møder mellem elever, lærere og forældre Pigerne var meget stolte af deres portfolioer og ivrige efter at vise dem frem. Det var spændende at se, hvordan mine døtre selv syntes, de havde lavet deres arbejde og at se, hvad der betød noget for dem Canadisk forælder,

10 Forskellige slags portfolio En portfolio er meget mere end en samling af udstillingsgenstande. Den er et udgangspunkt for samtaler. Og afhængig af hvilken vej samtalen tager, kan en portfolio få mange forskellige former. Murphy og Smith, 1990 Indholdet i en portfolio vil som regel kunne inddeles i tre kategorier: i brug, til fremlæggelse og opsamling. En portfolio i brug er en skiftende samling af eksempler på arbejder, som eleven selv vælger ud, og som bliver brugt til at fremhæve elevens indsats, fremskridt, resultater og overvejelser. (eksempler på skriftligt arbejde, fotografier, personlige vurderinger osv.) En portfolio til fremlæggelse kan indeholde eksempler, der er udvalgt af både lærer og elev. Indholdet består af eksempler på elevarbejder, der viser læring og udvikling, og som er udvalgt med henblik på at blive fremlagt. Der kan også være materiale fra møder om eleven, terminsvidnesbyrd og karakterer, praktikudtalelser osv. En portfolio til opsamling er en samling af udvalgte eksempler på elevens læring, som er taget fra begge de ovennævnte typer, og som går videre til det efterfølgende års lærere. Den kan også indeholde elevens karakterer og meddelelser og være en del af skolens oplysninger om eleven. Den kan bruges ved fremtidige ansættelser eller gå videre til andre uddannelsesinstitutioner. Læreren og eleven samarbejder om indholdet i den færdige portfolio, men læreren skal give den endelige godkendelse. 10

11 Planlægning af portfolio Portfolio Formål Indhold Brugere/modtagere I brug at hjælpe eleverne med at vurdere og evaluere deres arbejde mange eksempler på elevarbejder enten på tværs af fagene eller fra et enkelt fag elev og lærer at hjælpe eleverne til at opdage bestemte mønstre i deres læring Fremlæggelse at støtte eleverne i samtaler om deres læring udvalgte eksempler, der repræsenterer nogle få udvalgte områder af elevens arbejder lærere forældre fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Opsamling at hjælpe undervisere til at vide, hvor eleverne befinder sig i deres læring som støtte i planlægning af undervisning udvalgte eksempler på elevarbejder karakterer og andre vidnesbyrd fremtidige lærere administratorer fremtidige arbejdsgivere videreuddannelsesinstitutioner Indholdet i hver af de tre typer portfolio kan flyttes til de andre. 11

12 Gør klar til at arbejde med portfolio Miljøet i klassen Vær parat til at give eleverne nogle selvstændige valg af indholdet i deres portfolio. En portfolio burde indeholde elevernes fortællinger om, hvordan de arbejdede med indholdet, og hvad de lærte. Elevers nedskrevne overvejelser om deres egen læring burde være noget af det mest værdifulde i en portfolio. Black, 1993 Hvis vurdering og læring ved hjælp af portfolio skal blive en integreret del af indlæringen, er det nødvendigt, at læreren skaber et miljø i klassen, som fremmer: elevers valg/selvbestemmelse (autonomi) præsentationen af læring på mange forskellige måder individuelt arbejde og samarbejde udveksling af ideer at turde tage en risiko for at lave fejl I et sådan miljø kan læreren sørge for, at der hele tiden er mulighed for, at eleverne kan vurdere sig selv, opstille mål og finde materiale til deres portfolio. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med portfolio, kan forøget elevbestemmelse og valg blive integreret i planlægningen. Miljøet i klassen har betydning for at fremme den personlige vurdering og fastsættelse af mål, to vigtige dele i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio. Personlig vurdering Personlig vurdering er en grundlæggende del af arbejdet med portfolio. Eleverne er nødt til at kunne analysere deres eget arbejde og egne arbejdsvaner for at fastlægge kriterier og opstille mål for den videre læring. Personlig vurdering er en fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, arbejdsindstilling og læring. 12

13 Personlig vurdering ved hjælp af portfolio Navn: Dato: For at lave denne vurdering skal du tænke tilbage på den tidsperiode, som din portfolio dækker. Tænk på det, der er lykkedes, hvad du er blevet bedre til, og hvad du gerne vil være bedre til: Forside til indhold i portfolio Navn: Dato: Projekt: Elevens bemærkninger: To grunde til at jeg valgte at arbejde med dette område: Hvad lykkedes: Jeg vil gerne have, at du lægger mærke til: Næste gang vil jeg: Eksempel: Andre bemærkninger: Hvad er forbedret: Underskrift: Dato: Hvad skal forbedres: Lærerens bemærkninger: To positive ting, jeg har bemærket: Et område, du skal arbejde mere med: Andre bemærkninger: Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Underskrift: Dato: At opstille mål At opstille mål er en nødvendig del af arbejdet med at bruge portfolio. Eleverne skal tage stilling til indholdet i deres portfolio, så de kan se, hvilke områder der skal forbedres og hvilke mål, de skal opstille for at få bedre resultater. Arbejdet med portfolio giver elever lejlighed til at gå tilbage til deres tidligere arbejder og opstille eller genopstille mål for den fremtidige læring. Indenfor klassen kan målene for indholdet være forskellige for hver enkelt elevs portfolio. 13

14 Kom i gang med at arbejde med portfolio Stol på dig selv og på dine elever - og hav tålmodighed Skema til planlægning af arbejdet med portfolio Beskrivelse: Dato: Formål: Vejledning: Evalueringskriterier: Elevens overvejelser: Arbejdet med vurdering ved hjælp af portfolio har tilføjet en ny dimension til min undervisning og til mine måder at evaluere på, og det har givet mig en metode til at fremme livslang læring Canadisk lærer, 1993 Der er fire grundlæggende elementer i arbejdet med at vurdere ved hjælp af portfolio: at angive formålet med indholdet at lave vejledning for indholdet at udvikle evalueringskriterier at give mulighed for elevernes egne overvejelser Det er en forudsætning for metoden, at eleverne deltager i alle fire elementer i arbejdsprocessen. I begyndelsen vil strukturen komme fra læreren, men efterhånden som elever og lærer bliver mere vant til at arbejde med de forskellige områder af portfolio, kan øget elevbestemmelse og valg blive integreret i arbejdet. Formålet med indholdet Et afgørende element i arbejdet er at beslutte, hvad formålet skal være. Læreren skal gøre sig klart, hvad det er, elevens portfolio skal medvirke til og vise (se afsnittet Hvorfor vurdere ved hjælp af portfolio? se s. 8). Der kan godt være flere formål med at bruge portfolio, og der kan bruges en kombination af begrundelser. For eksempel kan der fastlægges følgende formål: at skaffe et materiale, der kan danne baggrund for vidnesbyrd og karakterer at fremme elevernes ansvar for deres indlæring Det er vigtigt ved angivelsen af formålet at beslutte, hvem der skal være modtagere: lærere, elever, kammerater, forældre, andre uddannelsessteder osv. Læreren kan så beslutte, hvilken slags portfolio, der passer formålet, og med hvilken del af læreplanen, der skal arbejdes. 14

15 Vejledning for indholdet Vejledningen for en portfolio i brug kan være, at den skal indeholde alt elevens arbejde. Efterhånden som eleverne får mere øvelse, kan vejledningerne bliver mere specifikke. Læreren kan arbejde sammen med eleverne om at lave vejledninger for indholdet. Eksempel på vejledning for indholdet i en portfolio i brug Du skal lave en liste over indholdet Du skal udvælge eksempler på arbejder fra hvert fag eller fagområde Du skal vælge forskellige eksempler på forskellige typer af arbejde fra hvert fag (f.eks. rapporter, noter, billeder af forsøg, skriftlige arbejder) Du skal vælge eksempler på samme type arbejder på forskellige tidspunkter. Det samme elevarbejde kan bruges til at vise forskellige områder af læringen, når vejledningen og evalueringskriterierne ændres Indholdet i en portfolio kan holdes aktuelt ved, at der formuleres nye vejledninger og evalueringskriterier, som får eleven til at vælge nye arbejder til indholdet og til at fjerne allerede valgte arbejder. Se også: Elevens egen vurdering/evaluering. Indhold i portfolio Navn: Liste over portfolio Navn: Beskrivelse af eksempler Dato Hvem har valgt Dato Fag Beskrivelse 15

16 Udvikle evalueringskriterier En af nøglerne til at få elever til at blive ansvarlige for deres egen læring er at få dem til at deltage i processerne med vurdering og evaluering. Når eleverne deltager i udviklingen af evalueringskriterier af fremskridt og resultater, får de en bedre forståelse af: hvad der er vigtigt og værdifuldt i et bestemt fagområde at bedømme deres egne og deres kammeraters arbejder deres egen rolle i arbejdet med det faglige indhold i undervisningen hvordan og hvornår indholdet i deres portfolio vil blive evalueret Mulighed for elevernes egne overvejelser Mange elever har ikke før prøvet at gøre sig overvejelser om deres egen læring og vil derfor være ubehageligt berørt i begyndelsen. De er vant til at stole på bedømmelse og feedback udefra og ikke på deres egne vurderinger. Vær derfor tålmodig med både dem og dig selv. Elevernes egne overvejelser giver dem mulighed at se på deres egen læringsproces. Lærere og elever kan stoppe op og tænke over læringen med henblik på, hvor de har været, hvor de skal hen, og hvordan de vil nå derhen. Elevers overvejelser og refleksioner: får dem til at se, at det at lave fejl og at turde tage en risiko for at lave fejl giver muligheder for videre udvikling opbygger tillid til deres egne evner forbedrer deres arbejdsmetoder ved at fokusere på, hvad de allerede ved, og hvad de ikke ved fremmer, at de tager ansvar for og får ejerskab til deres egen læring hjælper dem til at udvikle en realistisk opfattelse af sig selv opbygger selvværd Indholdet i en portfolio bør omfatte elevens overvejelser. 16

17 Overvejelser Overvejelser Navn: Dato: Navn: Dato: Min plan var: Vedlagte arbejder: (f.eks. kladde, tegning, oversigt) Jeg gjorde: Jeg syntes: Fordi: Lærerens kommentarer: I dette arbejde har jeg vist: Risiko for at lave fejl Vedholdenhed Arbejdsproces Forbedring Samarbejde Eftertanke Noget uventet Noget betydningsfuldt for mig Andet Læg især mærke til: Næste gang vil jeg arbejde med: Underskrift: Til lærerne Inden man går igang med portfolio i tværfagligt projekt- og emnearbejde er det vigtigt, at der fra starten laves helt klare aftaler om, hvem der tager sig af hvad. Under planlægningsfasen: afsæt tid til møder undevejs blandt lærerne på forhånd hvor mange af lærerne skal praktisere portfolio hvem af lærerne har ansvaret for opstarten? mål, planlægning, materialer hvem skal følge op undervejs? vejledning, respons, støtte hvem afslutter? hvordan, evaluering, nye mål hvem sørger for, elevernes arbejder bliver samlet i portfolioen? hvem sørger for fremlæggelse og præsentation? Jeg synes, at portfolio er en god måde at lære på. Efter et stykke tid kan man se tilbage på det, man har gjort og se ændringerne i sit eget arbejde. Canadisk elev,

18 Organisation Ved introduktionen af portfolio i undervisningen kan læreren forberede processen ved at: tale med eleverne om metoden for at høre, hvad de allerede ved om den vise eksempler på autentisk (ægte) portfolio tale med eleverne om, hvordan de skal begynde, og hvordan de skal samarbejde om at formulere vejledninger og evalueringskriterier tale med eleverne om styring af portfolio - brug af register/indholdsfortegnelse - betydningen af datostempling af alt indhold beslutte, hvornår eksempler på arbejder skal sættes ind beslutte, hvornår eksempler kan tilføjes, fjernes eller byttes ud fortælle forældre om brugen af portfolio Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: Skema til forældre om portfolio Elevens navn: Dato: I mit barns portfolio har jeg lagt mærke til: Før jeg så i mit barns portfolio, havde jeg forventet at se: Jeg vil gerne vide mere om: Jeg var glad for at se: Underskrift: Jeg lagde mærke til forbedringer i: Jeg kunne også tænke mig at se: Underskrift: 18

19 Kilder til indhold Essays Skriftlige fremstillinger Projektarbejder Tests Quizzer Fysikrapporter Notesbøger Fremlæggelser Eksempler på overvejelser Samtaler Debatter/paneldiskussioner logbog Gemmes i Forskellige former for mapper Æsker Kasser Bakker Skrapbøger At arbejde med portfolio er en udviklingsproces. Der er ingen trylleformularer. Som lærer må man være forberedt på at løbe en risiko sammen med sine elever. Opdagelsen af de muligheder, som arbejdet med portfolio giver de forskellige grupper af elever og den enkelte elev, er en oplevelse, der skaber energi. Canadisk lærer, 1993 Kilder og opbevaring Samlinger Videobånd Cd er Malerier, tegninger, udkast Checklister Skemaer til egen vurdering Eksempler på arbejder Fotografier Lydbånd Computer, cd er eller disketter Længere tids opbevaring Store kasser Plastikæsker Kartoteksskabe 19

20 Eksempler To eksempler fra canadiske lærere Præsentations - portfolio Samfundslære 10. klasse 1. Formål Eleverne skal vise, at de har forstået de enkelte områder, hvori der er undervist i løbet af perioden At fremme samtale mellem elev, lærer og forældre 2. Organisation af arbejdet En mappe og en computer 3. Vejledning Kun helt færdigt arbejde Et eksempel fra hvert emne, der viser elevens forståelse af området Eksempler kan være opgaver, projektarbejder, gruppearbejder, prøver osv. 4. Udvælgelse af materiale Eleverne skal vælge arbejder, der viser deres forståelse af det faglige indhold Hvis arbejdet er en del af et gruppearbejde, kan fotokopier accepteres 5. Adgang til portfolio Portfolio opbevares i klassen Kun lærer, elev og forældre 6. Tid Elevarbejdet skal udvælges ved slutningen af undervisningen i et bestemt emne Elevens portfolio vil blive gennemgået af læreren ved slutningen af perioden Fremvist for forældrene ved slutningen af perioden Eleverne skal opbevare deres portfolio ved slutningen af året 20

21 I - brug - portfolio I-brug-portfolio Jeg har brugt portfolio i dette år, for at eleverne kunne evaluere deres eget arbejde og blive opmærksomme på de fremskridt, de gjorde i løbet af året. Hvad lykkedes Eleverne kunne lide at udvælge indholdet og var stolte over deres resultater Eleverne forbedrede deres evner til at vurdere eget arbejde, og det fik dem til at føle sig forpligtigede til at vise forbedringer Forældrene var glade for at se deres børns portfolio, før de fik karakterbøgerne hjem, og de følte, de var bedre forberedt til forældresamtalerne Jeg fik konkrete oplysninger til brug for karaktergivningen Nogle problemer At finde tid til, at eleverne skulle lægge deres arbejder i deres portfolio At give eleverne meningsfuld hjælp til at evaluere deres arbejder og så opstille konkrete mål Hvad jeg ville gøre anderledes Afsætte tid på skemaet til arbejdet med portfolio Indsamle eksempler til indholdet tiere og gøre det mere klart, hvad jeg gerne ville have eleverne skulle vælge fra Selv udvælge mere til indholdet Bruge mere tid på at opstille mål og undervise mere direkte i, hvordan eleverne skal evaluere deres arbejde Konklusion Jeg vil gøre det igen! 21

22 Overvejelser En portfolio er en hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Metoden lægger vægt på elevernes ansvar for egen læring ved at inddrage dem i processen gennem vurderinger af sig selv og ved at fastlægge kriterier og opstille mål. Jeg havde lavet en liste med alle evalueringskriterierne, og der var et ark med oversigt over alle opgaverne. Eleverne skulle checke på listen og så vælge fire eksempler på deres arbejder sammen med to opgaver, som jeg valgte. De udvalgte arbejder skulle være varierede og udvise omtanke. Eleverne skulle forklare, hvad de havde valgt, og hvorfor de havde valgt det. De måtte gerne lave rettelser og omskrivninger og lægge dem ved originalerne sammen med overvejelser over, hvorfor de syntes, at rettelserne var nødvendige. Eleverne kunne godt lide deres portfolio. De følte, at selvom de havde lavet noget skidt, kunne de arbejde med det uden at blive straffet. De kunne godt lide selv at bestemme og selv vælge det bedste af deres arbejde. Stenmark,

23 Ordliste Vurdering Det systematiske arbejde med at indsamle viden om elevers læring, hvad de ved, hvad de er i stand til at gøre, og hvad de prøver på at gøre. Evaluering At bedømme og træffe beslutninger ud fra fortolkningen af det materiale om elevernes læring, der er indsamlet under vurderingen. Evalueringen kan gennemføres hver for sig af læreren eller eleven eller i samarbejde mellem dem. Vurdering af præstationer En vurdering, der bygger på, at eleverne viser, hvad de kan. Udtrykket bliver også brugt i beskrivelsen af vurdering af præstationer ved enkeltopgaver. Mere generelt kan det bruges til at beskrive vurdering af såvel arbejdsproces som resultat. Portfolio En hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Vurdering af portfolio En metode, hvor elevarbejde indsamles med henblik på at evaluere elevers viden og læring. Vidnesbyrd og karaktergivning Præsentation af bedømmelse og evaluering, der bygger på fastlagte normer og standarder. Dette kan gøres skriftligt ved et i forvejen planlagt møde eller mere uformelt. Elevens egen personlige vurdering/evaluering Den fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Møde med eleven som centrum Et møde mellem lærer(e), forældre og elev, hvor der tales om elevens læring. 23

24 Se også: Angusakka 24

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA Waves Education ApS & Madkulturen I forbindelse med MADlejr ønsker vi at teste evalueringsværktøjet Rubric. Rubric er et redskab, der skal hjælpe

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for

Redskaber. Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempelvis står læringsmål og tegn på læring over for Redskaber Redskaberne består af fire arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der giver mening for jer: Måske

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED

DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED DIDAKTISK BESKRIVELSE AF PIGEPRAKTIK I IT-VIRKSOMHED 13.-15. NOV. 2013, CO-CREATED MELLEM HTX AARHUS MIDT & ORACLE Pigepraktikken blev udviklet med inspiration fra undersøgelser i projektet 1,

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering af delprojekt under Spredningsprojektet. Elektronisk portfolio

Evaluering af delprojekt under Spredningsprojektet. Elektronisk portfolio Evaluering af delprojekt under Spredningsprojektet Elektronisk portfolio Mette Aabenhus, Pernille Kornum Fladstrand Skole 2007 Evaluering af delprojekt under Spredningsprojektet Elektronisk portfolio Kort

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere