Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek"

Transkript

1 Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for programområdet systemarkitektur... 5 Basisorganisation for Systemarkitektur... 6 Lokal Autentifikation Konsolidering af brugerdata... 8 E-tidsskrifter og Shibboleth XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Fedora som generisk repository arkitektur Statistikmodul til DEF-Proxyservere Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Status for programområdet brugerfaciliteter Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Biblioteksvagten Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Status for programområdet portaler Fagportal for Arkæologi og Historie Implementering af anbefalingssystemer Portaler i danske forskningsbiblioteker, faglige websider og fagportaler. Evaluering af status og planer for fremtiden i forskningsbibliotekerne Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek Status for programområdet licenser Status for programområdet e-læring Streaming video service (EduMedia) Learning Objects Web DIGITEV Forskningsbiblioteker som facilitator for netbaseret undervisning DELA - Digital Educational Library Access Øges de studerendes studiekompetence, hvis studietekniske metoder integreres i fagundervisningen? E-støtteværktøj i Informationskompetence Bibliotekerne som aktiv læringspartner informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne Studierejse til London og Sheffield for medlemmer af Bibliotek & Uddannelse Status for programområdet e-publicering PURE Elektronisk tidsskrifspublicering undersøgelse og pilotprojekter Forprojekt for national forskningsportal Digital bevaring af IR Projekter uden for programområde Digitalisering kommisionsbetænkninger Matematiske Tidsskrifter i Danmark, oprettet som anneks til det afsluttede projekt: DMF s Matematiske Preprint Server

3 Arkiv for danske tidsskrifter Bilag: Benyttelse og økonomi Statistik for DEFF fagportaler Statistik for DEFF tjenester Statistik over downloads fra udvalgte forlag

4 Indledning Hermed præsenteres Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFF) kvartalsrapport for andet kvartal af Kvartalsrapporten er let revideret i forhold til den første kvartalsrapport, men er fortsat primært sammensat af bidrag fra DEFFs programkommiteer, projekter samt fra DEFF-sekretariatet. Yderligere oplysninger om DEFFs aktiviteter kan findes på hvor der også er mulighed for at tilmelde sig DEFFs nyhedsbrev. Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med DEFFs aktiviteter eller man ønsker yderligere oplysninger, kan DEFF-sekretariatet kontaktes på Status for DEFF-sekretariatet Udover de daglige opgaver har 2. kvartal været præget af arbejdet med den nye hjemmeside for deff.dk, der blev lanceret med nyt design den 23. maj, og af planlægning og gennemførelse af konferencer. Den første konference blev afholdt den 18. april for at markere Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF. Der var oplæg fra formændene fra DEFF s programkomiteer og fra projekter på Undervisningsministeriets institutioner. Desuden talte Kim Østrup og Undervisningsministeren om perspektiverne ved Undervisningsministeriets deltagelse i DEFF. Der blev afholdt endnu en konference den 24. maj, hvor ISI uddelte priser til ofte citerede danske forskere. Kim Østrup og Videnskabsministeren deltog i arrangementet. Sekretariatet assisterede Thomson i forbindelse med arrangementet. Der arbejdes i øjeblikket videre med den praktiske planlægning af konferencen den september i samarbejde med DTV og der arbejdes sideløbende med planlægningen af internationalt review den august og Koordinationsudvalgsmøde den 9. august. Endnu en væsentlig opgave har været arbejdet med etableringen af Knowledge Exchange Office. Opgaven har omfattet udformning af aftalegrundlaget mellem parterne, aktstykke til Finansudvalget og gennemførelse af ansættelsessamtaler. Sekretariatet har i perioden desuden haft besøg fra BIBSAM og fået færdiggjort den engelske version af beretningen. Desuden er første ansøgningsrunde for undervisningsministerielles bibliotekers samarbejde gennemført. 4

5 Status for programområdet systemarkitektur Inden for Systemarkitektur er der fokuseret på opgaverne i forbindelse med de konkrete projekter. Status for disse kan ses nedenfor. Der blev afholdt et seminar på Det Kongelige Bibliotek den 25. maj om udbredelse af XML-webservices. Desuden har medarbejdere fra AAI-delen af basisorganisationen været på besøg i England. En nærmere beskrivelse af besøget kan ses på under nyheder på Medlemmerne af programkomiteen har arbejdet videre med at finde oplægsholdere og at planlægge konferencen den september. Et enkelt af projekterne under xws-suiten, DEF Pilot XML Web Services baseret på Fedora, er afsluttet i perioden. Afrapporteringen kan ses på 5

6 Basisorganisation for Systemarkitektur Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er at skabe et videns- og kompetencenetværk inden for autentifikation og autorisation på tværs af den danske bibliotekssektor med henblik på vidensdeling og formidling samt teknisk assistance på området. Basisprojektet varetager administrationen af den samlede AAI projektsuite, indsamlingen og formidlingen af viden via projektets hjemmeside vedligeholdelsen af projektets hjemmeside, samt knytning af internationale kontakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Projektets hjemmeside har fået en opdatering således at den har det samme grafiske udtryk som DEFF s nye hjemmeside. Der har været en delegation i hhv. London og Bath for at holde møde med Jisc, LSE (London School of Economics) og EduServ for at blive opdateret på hvilken retning de følger på AAI siden. Det har ikke været muligt at holde et møde med SurfNet endnu. Der er blevet nedsat en programkomité til at fastlægge programmet for konferencen i september. Denne har stort set afsluttet sit arbejde idet talerne til konferencen er fundet. KB har oprettet den i sidste kvartalsrapport omtalte Wiki. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Arbejdet vil hovedsageligt koncentrere sig om at færdigplanlægge og afholde konferencen på DTV i september. Der skal arbejdes på at støtte og udbygge samarbejdet med de øvrige AAI initiativer i Danmark. Arbejdet med at udarbejde projektsuiten for 2006 vil blive påbegyndt. 6

7 Lokal Autentifikation 2005 Projektansvarlig: David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson David Grove Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. februar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Formålet med dette projekt er at indsamle erfaringerne med CAS-pilot-projekterne fra det første projekt (Lokal Autentifikation 2004), at arbejde videre med dem med henblik på at etablere en vidensbase omkring brugen af CAS i bibliotekssektoren, samt at gøre de enkelte CAS løsninger af en så generel karakter og anvendelighed at de med eller uden hjælp fra projektpartnerne vil kunne tages i brug på andre biblioteker. Det skal også søges kortlagt i hvilke situationer CAS kan (eller ikke kan) opfylde behovene m.h.t. adgangsstyring på tværs af institutioner, dvs. en kortlægning af skillelinien mod fødererede systemer som Shibboleth. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal En første version af en SSO-pakke baseret på CAS (M1) er publiceret på projektets hjemmeside (http://sso.kb.dk). KB s bibliotekssystem REX (Aleph) er kommet ind under KBs Single Sign-on, således at KB nu har en fuld Single Sign-on løsning kørende (M2). Desuden er CAS taget i brug på SB. Endvidere er udviklingsarbejdet med at tilpasse CAS forsat (M3). Der er udviklet en løsning som muliggør login via digital signatur i CAS. Denne løsning er taget i brug på Det Kongelige Bibliotek. Endelig er der udviklet en ny captive gateway til login på trådløse netværk via CAS. En beta-version af denne gateway testes p.t. på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Udviklingsarbejdet med CAS-pakken fortsættes. Der vil dog primært være tale om en finpudsning, men nye komponenter kan udvikles såfremt der måtte opstå behov for dette. Endvidere følges udviklingen af den næste version af CAS (CAS3) løbende af projektgruppen. 7

8 Konsolidering af brugerdata Projektansvarlig: Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek Kontaktperson Christian Vandel, Det Kongelige Bibliotek, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Analysefasens afsluttende del - formuleringen af det fælles dataskema - er trukket ud, da begge deltagerbibliotekerne har været hårdt bundet op på andre opgaver i indeværende kvartal, og derfor har haft svært ved at få indplaceret de nødvendige møder. Konsekvensen bliver et mere intenst forløb med hovedparten af udviklingsaktiviteten skubbet til julioktober. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Analysefasen er endnu ikke afsluttet (M1) og prototypeudviklingen derfor på vågeblus; dog er delfunktioner til håndtering af Digital Signatur blevet udviklet. Der er flere for projektet yderst relevante initiativer under opsejling. Vi fik i forbindelse med AAI-gruppens London-besøg værdifuldt input fra JISC vedrørende deres planlagte anvendelse af EduPerson i forbindelse med Shibboleth. I dansk sammenhæng er forskningsnettet og rektorkollegiets IKT-gruppe interesserede i et nærmere samarbejde om gruppe/rolle/autorisation, ligesom biblioteksstyrelsen afholder en workshop omkring brugerstyring. Endelig har KB i perioden haft et møde med Københavns Universitet vedrørende mulighederne for og begrænsningerne i mere detaljerede udtræk om studietilhørsforhold. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) 8

9 Dataskemaet skal snarest fastlægges, således at (M1) nås, og udviklingsaktiviteten accelereres, således at prototypen (M2) foreligger senest i oktober. De øvrige aktiviteter på området skal følges nøje og input fra disse så vidt muligt integreres i løsningen 9

10 E-tidsskrifter og Shibboleth Projektansvarlig: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Kontaktperson Jakob Gadegaard Bendixen, Statsbiblioteket, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet er på grund af andre aktiviteter blevet ca. en måned forsinket. DTV har endnu ikke fået etableret deres Origin og Shibboleth Origin in a box pakken er ikke færdig endnu. Kort beskrivelse af projektet I takt med at bibliotekerne tilbyder flere og flere elektroniske ydelser er antallet af registranter vokset tilsvarende. Hvor lånerregistranten i bibliotekssystemet tidligere var den autoritative kilde til alle brugerdata på et forskningsbibliotek er billedet i dag mere broget, idet der af licensmæssige årsager er et dynamisk samspil med bl.a. universitetsmatriklerne. Bibliotekssystemernes brugerdatabaser retter sig primært mod konventionelt udlån og de dertil knyttede rettigheder, mens bibliotekernes tilbud i dag dækker over en bred vifte af såvel konventionelle som digitale tilbud. P.t. sker replikering mellem flere af de vigtigste registranter på deltagerbibliotekerne f.eks. dagligt, hvilket er klart utilfredsstillende for brugerne, og der arbejdes derfor på en mere dynamisk vedligeholdelse, hvilket til gengæld vil øge den driftsmæssige kompleksitet yderligere. Konsolidering ses derfor den eneste langsigtede løsning. Visionen er at registreringen af det enkelte forskningsbiblioteks brugere kan ske i så få registranter/databaser som muligt, og at replikering af data mellem de resterende registranter foregår løbende, således at eksistensen af flere registranter er transparent for såvel brugere som personale. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal KB og SB har etableret Origins og disse er blevet lagt ind i en hos SB hostet WAYF service. DTV Origin kan når denne er etableret hurtigt lægges ind i den oprettede WAYF service. Designet af den Shibboleth beskyttede Ez-proxy er under udarbejdelse. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Det forventes at DTV hurtigst muligt får etableret deres Origin. Desuden forventes det at Shibboleth Origin in a box løsningen bliver klar således at de til milepæl 1 angivne betingelser bliver opfyldt. Designet og implementeringen af den Shibboleth beskyttede proxy forløber planmæssigt og det forventes at de til milepæl 3 angivne betingelser bliver overholdt, hvilket vil sige at systemet er parat til aftestning 1. september. 10

11 XML Webservices til gateway Z39.50 tjenester Projektansvarlig: Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Kontaktperson Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar maj 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektets udvikling er i drift og afrapportering vil ske snarest. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at 3-lags modellen og XML WebServices vil bringe DEF's arkitektur teknisk up-to-date og på niveau med den trend og de standarder, der i dag dominerer systemudviklingen. Herved vil DEF's tjenester dels kunne udvikle sig længere og billigere end ellers og dels kunne udnyttes langt mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange portaler og aktører. Hertil skal lægges, at bibliotekernes moderinstitutioner, i langt højere grad vil kunne anvende og genanvende materiale med relation til disse. Som et skridt i realiseringen af denne vision vil en gateway sikre, at de mange DEFrelevante Z39.50-tjenester fremover kan tilgås som XML WebServices i overensstemmelse med W3Cs definitioner og anbefalinger, herunder XML, XML Schema, HTTP, SOAP, WSDL, UDDI. Herved vil 3-lags arkitekturens XML- og WebService-orienterede portaler kunne udnytte de eksisterende Z39.50-tjenester, der formentlig først i løbet af flere år vil være fuldt migrerede til native XML WebServices. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Milepæle nået. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Afrapportering er under udførelse. 11

12 Fedora som generisk repository arkitektur Projektansvarlig: Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter/IPU Kontaktperson Gert Schmeltz Pedersen, Mogens Sandfær, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet følger tidsplanen. Kort beskrivelse af projektet Repositories, forstået som samlinger af digitale informationsobjekter, vokser frem overalt i DEF landskabet. Disse repositories er resultatet af meget forskellige produktionsforhold og er naturligt nok implementeret teknisk på forskellig vis. De er til gengæld fælles om behovet for at kunne sikre deres indhold for eftertiden. Dette er en kompleks teknisk opgave, der overstiger såvel den enkelte institutions som den danske nationale formåen og følgelig må løses i internationalt samarbejde. Det vil være en stor fordel for alle involverede, hvis vi i DEF kan tilbyde en generisk repository arkitektur, der gør det enkelt at flytte objekter mellem repositories og enkelt at koble repositories til nationale og internationale bevaringstjenester. Fedora version 2 udsendes i december 2004, hvorefter udviklingen af version 3 påbegyndes. Denne gang i et kontrolleret internationalt samarbejde, hvortil DEF er blevet inviteret i kraft af de bidrag, der er ydet til systemets udvikling i forbindelse med det løbende Fedora pilotprojekt. Det vil være særdeles nyttigt for den videre udvikling af repositories i DEF arkitekturen, at DEF går med ind i den videre udvikling af Fedora. Dette er dels en chance for at påvirke grundlæggende forhold og koncepter i den nye version og dels en adgang til løbende at kunne indføre tilpasninger og udvidelser i samarbejde med de øvrige deltagere i udviklingsarbejdet (Cornell University, University of Virginia, NSDL, Tufts University, Northwestern University, Harris Corporation, VTLS og det nationale australske projekt ARROW (Australian Research Repositories Online to the World). Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Fedora version 2 er blevet installeret og testet. Migreringen af DEFF eprint-tjenesten (implementeret med version 1) har krævet mere end forventet, da visse memory-leak problemer er blevet aktualiseret af den store datamængde. Der arbejdes pt. på en løsning med systemets udviklere. Såvel SB som DTV deltog i Fedora Users Conference på Ruttgers University , der var det første blandt systemets brugere. En væsentlig kilde til information og inspiration samt kontakter omkring muligheder og problemer i systemets udnyttelse. I den videre dialog med systemets kerneudviklere blev DEFF projektets udviklingsmæssige indsatsområder fastlagt: Bevaringsfunktionaliteter (SB) og Søgefunktionaliteter (DTV). DTVs version 1-forbedringer af søgefunktionaliteten skal som det første flyttes til version 2 og vil blive udbudt fra Fedoras centrale website. 12

13 I tillæg er det aftalt at DEFF projektet tager initiativ til at samle europæiske brugere af systemet, hvorfor man har arbejdet med at organisere et første europæisk brugermøde i september Endvidere er det aftalt med Fedora-udviklerne at DTV vil starte udviklingen af en Fedora2-baseret version af softwaren bag DEFF DDF og DTU ORBIT med henblik på at kunne tilbyde en Open Source pakke til brug for forskningsdatabaser ved universiteter ol. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Inddrage Atira i projektet mhp. udvikling af Open Source integration mellem PURE repositories og Fedora (lagring af PURE-genererede objekter i Fedora) Afslutte migreringen af DEF Global Eprints til version 2 Planlægge udviklingen af en Open Source Fedora-baseret forskningsdatabasepakke (DTV) mhp. på release i løbet 2006 Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Search services" (DTV) Indgå i Fedora udviklingsarbejdet hvad angår "Preservation services" (SB) Organisere og gennemføre det første europæiske Fedora Users Meeting (28. september 2005 i København) 13

14 Statistikmodul til DEF-Proxyservere Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. september oktober 2005 (revideret) Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet var oprindeligt planlagt til at varer 5 måneder med start 01/ , dvs. projektet skulle være afsluttet 01/ Desværre er projektet blevet kraftigt forsinket, primært p.g.a. to hovedårsager: 1) Det store antal af projektdeltagere (fem) har medvirket til at forøge kompleksiteten, koordineringen og projektarbejdet. 2) Projektet er blevet forsinket p.g.a. manglende ressourcer hos projektdeltagerne. Kort beskrivelse af projektet Projektets formål er igennem grundig analyse af proxyservernes logfiler at få udviklet en første udgave af et statistikmodul til brug for bibliotekerne. Det skal pointeres at udgangspunktet for udviklingen af statistikmodulet netop er DEF proxyservernes logfiler, projektet kan betragtes som et pilotprojekt med det nævnte udgangspunkt, hvor langt kan man komme med et rent teknisk approach. I et efterfølgende projekt kunne man inddrage f.eks. FC s (Forskningsbibliotekernes Chefkollegium) statistikgruppe således at ønsker og behov fra dette forum medtages. Ovennævnte opsplitning i to delprojekter gøres for at få dannet to overskuelige og operationelle projekter. Resultatet af pilotprojektet vil være en væsentlig forudsætning for at kunne iværksætte det efterfølgende projekt. Senere kunne måske iværksættes et projekt af mere datamining karakter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Den udviklede prototype af statistikmodulet er i øjeblikket til aftestning. En række bibliotekers proxy-logfiler bliver normaliseret af modulet og statistikudtrækket på disse data gennemgår en nærmere vurdering. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) I dette kvartal skal projektet afsluttes, dvs. statistik-prototype skal udvikles til en pålidelig driftsudgave. Endvidere skal statistikmodulet videreformidles/overdrages til interesserede biblioteker. 14

15 Udbredelse og benyttelse af XML Webservices Projektansvarlig: Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kontaktperson Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. marts marts 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Projektet blev først iværksat efter bevillingstilsagn til d , derfor er projektets tidsplan blev revideret i forhold til denne præmis. Kort beskrivelse af projektet Den overordnede vision er, at implementere DEF 3-lags arkitekturen med standardiserede XML Web Services, således at DEF's tjenester kan udvikle sig længere og billigere end ellers og kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt i hele DEF landskabet med dets mange institutioner, portaler og aktører. Som et element i realiseringen af denne vision om en åben serviceorienteret arkitektur skal dette projekt fremme at de opnåede resultater får en bredere udnyttelse iblandt DEF s biblioteker og at disse får bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i arkitekturens og tjenesternes videre udvikling. Projektets overordnede formål er, at interesserede DEF biblioteker bliver i stand til at udnytte erfaringer og resultater fra DEF s pilot Web Service projekter i 2004 at teste disse og kommende XML Web Services ud fra et brugerperspektiv at etablere lokale brugergrænseflader, der udnytter disse services at levere feedback til udbyderne og konstruktørerne af Web Services i DEF fællesskabet at identificere behov for at supplere de første Web Services piloter med nye eller med udvidet funktionalitet Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal De fire første milepæle for projektet er nået. M 1+ 2: Opstart, detailplanlægning, markedsføring, hvervning af deltagere til testbed, løbende information, bl.a. ved deltagelse i seminar d : XML Web Services - Piloter, Praksis og Perspektiver M 3 Det første møde i DEF XWS Testbed blev afholdt d 25. maj 2005 på KB. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) M4 Afrunding af test af de første DEF Web Services M5 Afslutning af UDDI design M6 Afslutning af UDDI implementering M7 Afslutning af UDDI test 15

16 Status for programområdet brugerfaciliteter Programområdet har afholdt to møder i andet kvartal 2005 samt to møder med repræsentanter fra Biblioteksvagten. Programområdet har i maj fået tilsagn til igangsættelse af et nyt projekt: Gennemførelse af usability test af indhold og udviklingsmuligheder for ARKADE Derudover har programområdet følgende igangværende projekter: Projekt om gennemførelse af usability tests af større danske forskningsbibliotekers websites og opbygning af lokal usability-kompetence på de undersøgte biblioteker Valg af software til lokal virtuel referenceservice (i samarbejde med Biblioteksvagten) Et centralt punkt ved programområdets seneste møde var en opdatering af programområdets handlingsplan. Forslag til nye indsatsområder og projekter blev diskuteret og handlingsplanen vil i 3. kvartal blive endeligt opdateret. Som en følge af Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF fik programområdet ét UvM-medlem. Hun har dog efterfølgende måtte konstatere at hun ikke har tid til at deltage i programområdet og dets arbejde og DEFF-sekretariatet er derfor gået i gang med at finde et nyt UvM medlem til programområdet. I 2. kvartal indvilligede programområdet i at påtage sig at være tovholder for Bøger-tildøren ordningen. Dette har betyder at en ny gruppe med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne er blevet nedsat til at stille forslag til hvordan ordningen evt. kan blive udbygget og yderligere udbredt. 16

17 Virtual reference i danske fag og forskiningsbiblioteker Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. november december 2006 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Ingen afvigelse Kort beskrivelse af projektet Projektet er trefaset. 1. Besøg på amerikanske forskningsbiblioteker for at studere software og arbejdsprocesser fandt sted i nov med deltagelse af 4 medlemmer fra Brugerfaciliteter er støttet og er afregnet med DEFF 2. Test af programmel vrl+ med deltagelse af svenske udviklere på kursusdag d. 25.feb for systemtestere. Efterfølgende beslutning mellem Brugerfaciliteter og Biblioteksvagten om at ibrugtage vrl+ i såvel Biblioteksvagt som i lokale opsætninger i et fælles virtuelt referencesystem test er støttet men endnu ikke afregnet med DEFF. 3. Implementerings- og træningsprojekt ved indførelse af vrl+ i 15 fag og forskningsbibliotekers lokale vejledninger og i forskningsbibliotekernes andel af Biblioteksvagten. PT udarbejdes system og projektbeskrivelse og i løbet af efteråret testes oplægninger og oplæring igangsættes på de færdige installationer. Novemberdecember 2005 åbnes tjenesten efter planen. DEFF vil snarest blive inddraget i denne 3. fase, som også indebærer forhandling af licens af vrl+ Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Beskrivelse af projekt og forhandling om softwarelicens 17

18 Biblioteksvagten Projektansvarlig: Morten Fogh, Herning Centralbibliotek Kontaktperson Ellen Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Projektperiode: 1. januar december 2005 Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Der er overført midler fra de tidligere bevillingsår, da det hidtil ikke har været muligt at finde et software, der modsvarede vores forventninger. Nu er der imidlertid taget beslutning om at købe det amerikansk producerede system VRLplus, og det forventes implementeret i løbet af sommeren. Kort beskrivelse af projektet Idegrundlag Samarbejdsprojektet BiblioteksVagten.dk for folke- og forskningsbiblioteker, som har haft til formål inden udgangen af 2002 at etablere rammerne for en fælles referencetjeneste på tværs af bibliotekssektorerne, er nu i sin konsolideringsfase. Det lykkedes indenfor en meget knap deadline for de 4 deltagende forskningsbiblioteker at etablere en fælles vagtplan og at beskrive rammerne for samarbejdet med Folkebibliotekerne. Målet med tjenesten er at give deff.dk s brugere mulighed for at komme i online dialog med biblioteket og her blive betjent enten via en chatfunktion eller via en spørgeformularfunktion. Reference-servicen tilbyder besvarelse af generelle spørgsmål, spørgsmål vedrørende faktainformation, emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål. Servicen vil kunne håndtere hurtige svar på generelle spørgsmål og faktaspørgsmål via chatten. Emnespørgsmål og fagspecifikke spørgsmål vil typisk blive håndteret via formularfunktionen og svartiden vil afhænge af spørgsmålets sværhedsgrad og karakter samt af, hvorledes svaret fremskaffes (hvem/hvor). Målgruppe Målgruppen for den Virtuelle Reference service på deff.dk vil primært være forskningsbibliotekets traditionelle brugere/deff.dk s brugere (undervisnings- og forskermiljø), men da deff.dk er tilgængelig for alle på nettet, vil andre brugerkategorier også kunne betjenes. Målet er, at den virtuelle referencetjeneste på deff.dk primært skal besvare de spørgsmål, som ikke umiddelbart bedst besvares af folkebibliotekernes Biblioteksvagten.dk. Der henvises i øvrigt til de i perioden fremsendte kvartalsrapporter. Status for projektet i forhold til milepæle i ansøgning/målsætninger fra sidste kvartal I 2.kvartal 2005 har der været afholdt 2 møder i såvel Biblioteksvagtens bestyrelse som projektgruppen. I forbindelse med bestyrelsesmøderne har der desuden være afholdt møder med repræsentanter for DEFF programområde Brugerfaciliteter for dels at tage beslutning om fælles software, dels at udarbejde fælles retningslinjer for samarbejdet. Målsætninger/opgaver i den kommende periode (3. kvartal 2005) Implementering af VRLplus 18

19 Undervisning af Biblioteksvagter i chat samt cobrowsing Der arbejdes videre med et markedsføringsfremstød Der rettes en henvendelse til Lederforum for Fag- og Specialbiblioteker om optagelse i Biblioteksvagten for Forskningsbiblioteker 19

20 Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek Usability-test af 11 store forskningsbibliotekers websteder Projektansvarlig: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Kontaktperson Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek, Projektperiode: 1. januar april 2005 plus udvidet forlængelse Afvigelser i projektets fremdrift fra tidsplanen i ansøgningen Kort beskrivelse af projektet Det af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek støttede Usability-projekt afsluttedes med udgangen af marts 2005 efter et års varighed. I alt deltog 11 forskningsbiblioteker. Usability-projektet er udviklet af programområde Brugerfaciliteter og koordineret af Roskilde Universitet for projektets deltagerbiblioteker. Projektet har modtaget støtte fra DEF på kr Programområdet Brugerfaciliteter vurderer at projektformålene er opfyldt gennem: 1) 11 lokale midtvejsrapporter, hvor deltagerbibliotekernes usability-medarbejdere cirka 3-4 medarbejdere pr bibliotek - i samarbejde med de eksterne konsulenter har konkluderet deres erfaringer efter lokale empiriske brugertests 2) Ved omfattende og i flere tilfælde gentagne ændringer af hjemmeside-design og funktionalitet på bibliotekernes hjemmesider som resultat af lokale brugertests og usability-kompetence 3) Udbredt anvendelse af videndeling og erfaringsudveksling mellem bibliotekernes usability-medarbejdere gennem seminarer og projektets webforum. Spredning af information om projektets resultater ved udgivelse af endelig usabilityrapport og artikler i fagblade. På det afsluttende projektseminar med deltagelse af 40 usability-medarbejdere fra projektbibliotekerne opfordredes Brugerfaciliteter til at tage initiativ til oprettelse af et fysisk og netbaseret forum for usability-kompetence og usability-studier i danske forskningsbiblioteker. Brugerfaciliteter har efterfølgende drøftet muligheder og hvilke krav man bør stille til et sådant forum. Brugerfaciliteter ønsker at: 1) Der oprettes et fysisk hjemsted for et netværk der koordinerer erfaringsudveksling og videndeling fra bibliotekernes usability-aktiviteter. 2) Netværket organiseres i opstartsfasen med et udvalg bestående af en koordinerende formand og 2-3 udpegede udvalgsmedlemmer fra de deltagende biblioteker. (Udvalget konstituerer sig og afgør om udvalget skal udvides og afholdes valg i netværket til udvalgsposter.) 3) Aktiviteten skal have en varighed på mindst 3 år med start efteråret ) Aktiviteten støttes af DEFF, dels til at drive et dynamisk webforum, dels til rådgivende usability-tjenester og dels til afholdelse af 2 seminarer i henholdsvis 2006 og 2008 med mulighed for at indkalde internationale eksperter. 5) Netværket skal være åbent og kontakte andre interessentgrupper i bibliotekssektoren eller andre relevante sektorer og undersøge om der er grundlag for at etablere samarbejde. 20

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC

Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC Knowledge Communication Lab, Århus Universitet KIC-afrapportering Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC Morten Pilegaard,

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2006 har været et aktivt år præget af nye projekter, nye medarbejdere og nye roller. Da biblioteksleder Tina Andersen i februar 2006

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende Projektets navn: Digital signatur for studerende Projekt ophav: Aalborg Universitet Klaus Kilt, IT-chef, Administrationens IT afdeling VTU Glenn Leervad-Bjørn, Chefkonsulent, Videnskabsministeriet It-politisk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Et DEFF projekt (journal nr.: 2009-023546), januar 2010-maj 2011 Deltagere i projektet: AUB, CBSB, DTIC, KUBIS, RUb, SB og SDUB. Formål

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Interim handlingsplan for Informationsforsyning 2010-11

Interim handlingsplan for Informationsforsyning 2010-11 Interim handlingsplan for Informationsforsyning 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere