BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER"

Transkript

1 KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG HØR BLANDT ANDRE: Koncerndirektør Arne Becker, MT Højgaard Direktør for Strategi & Forretningsudvikling Martin Manthorpe, NCC Construction Non Executive Director Birgit Wøidemann Nørgaard SAMT EKSPERTER FRA: Green Building Council Kammeradvokaten Energistyrelsen MOLT WENGEL Kromann Reumert Horten Københavns Kommune Rambøll Viltoft i samarbejde med Advokaters obligatoriske efteruddannelse: 14 lektioner

2 JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG IBC Euroforum byder igen velkommen til konference om juridiske udfordringer i bygge- & anlægssektoren konferencen, som samler hele branchen fra entreprenører, rådgivere, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokater. Konferencen byder denne gang på ny viden, inspiration og diskussion om følgende emner: Nye initiativer & kommende revision af AB systemet Sociale klausuler & kædeansvar udfordringer & praksis Strategisk risikovurdering gennem kontraktstyring Nye muligheder for forhandling i EU-udbud fokus på det gode købmandskab Brug af IKT og BIM i byggeriet muligheder og udfordringer Når det går galt for de store entreprenører hvad sker der & hvad kan man gøre? Aktuel konkurrenceret & byggeriet Byggeriets forsikringer overblik & eksempler Øget inddragelse af entreprenørens kompetencer Bæredygtighedscertificering anvendelse i praksis Totaløkonomi i byggeriet - Life-Cycle-Cost/Total-Cost-of-Ownership NYT charter om samfundsansvar i byggeriet MØD DINE KOLLEGER FRA HELE BRANCHEN Konferencen henvender sig til alle aktører inden for bygge og anlæg, som beskæftiger sig med branchens juridiske udfordringer det være sig hos entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer til organisationer, myndigheder og advokatfirmaer. Deltagerne på den seneste konference fordelte sig som illustreret nedenfor: Advokatfirma Offentlig bygherre Rådgiver Brancheorganisation Entreprenør Developer mv.

3 ET TALERPANEL AF FØRENDE SPECIALISTER Konferencens talere repræsenterer alle relevante juridiske aktører inden for bygge & anlæg fra entreprenører, bygherrer, myndigheder, rådgivere til erfarne juridiske eksperter. Tilsammen står de som garanter for en række aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på praktiske løsninger. BLIV INSPIRERET TIL NYE LØSNINGER Som deltager vil du ikke alene gå hjem fra konferencen fuldt opdateret, du vil samtidig have nye idéer og løsninger med i bagagen og det handler ikke alene om dit udbytte af konferencens indlæg, men i høj grad også om din mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med juridiske problemstillinger i byggesektoren. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR ADVOKATER KONFERENCEN: 14 LEKTIONER Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg lever op til kravene for obligatorisk efteruddannelse for advokater. Efter endt konference udleverer vi et deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet. TALERLISTE MYNDIGHEDER Energistyrelsen Kontorchef Trine Heidemann Garde, Center for Bygninger Københavns Kommune Kontorchef Lisbeth Kjær Thomsen, Økonomiforvaltningen BRANCHEN NCC Construction Danmark A/S Direktør for Strategi & Forretningsudvikling Martin Manthorpe MT Højgaard A/S Koncerndirektør Arne Becker Afdelingschef Tove Dyre Palnum Rambøll Ingeniør, erhvervsphd-studerende Niels Treldal Non Executive Director Birgit Wøidemann Nørgaard Green Building Council Direktør Mette Qvist JURIDISKE RÅDGIVERE Kammeradvokaten Advokat, partner Kristian Hartlev Advokat, associeret partner Bo Schmidt Pedersen Advokat, juniorpartner Rasmus Holm Hansen Viltoft Advokat, partner Peter Fauerholdt Thommesen Advokat, partner Claus Berg Kromann Reumert Advokat, partner Morten Kofmann Advokat Hans Jakob Folker Husen Advokater Advokat, partner Klaus Kastrup-Larsen MOLT WENGEL Advokat, partner og ph.d. Anders Vestergaard Buch Horten Advokat, partner Andreas Christensen ORDSTYRER: Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft

4 PROGRAM 21. JANUAR 2015 JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Henrik Hauge Andersen, Viltoft NYE INITIATIVER & KOMMENDE LOVGIVNING NYT fra Energistyrelsen Regeringens byggepolitiske strategi indhold, fokus & betydning AB systemet processen for den kommende revision Kontorchef Trine Heidemann Garde, Center for Bygninger, Energistyrelsen Pause SOCIALE KLAUSULER & KÆDEANSVAR Hvad er sociale klausuler og er de lovlige? Debatten om sociale klausuler har været omfattende, og begrebet har været brugt på mange typer af sociale og miljømæssige hensyn. Men hvad er egentligt sociale klausuler? Hvad må de omhandle, og hvor langt må de gå, før de er i strid med EU-reglerne? Eksempler på forskellige hensyn, der omfattes af begrebet, herunder arbejds- og ILO-klausuler De juridiske rammer for anvendelse af klausulerne Advokat, partner Andreas Christensen, Horten Pause

5 10.45 Efterlevelse af sociale klausuler en skærpet kontrolindsats i Københavns Kommune Købehavns Kommune har siden 2011 stillet krav til sine leverandører om via en arbejdsklausul at sikre løn- og arbejdsforhold svarende til gældende overenskomster i brancherne. Fra oktober 2014 har kommune skærpet kontrollen med sine leverandører Bureau Veritas er ansat til at udføre stikprøver, Økonomiforvaltningen er ved at indtaste samtlige kontrakter med private leverandører i en database og i fremtiden er hovedentreprenører er forpligtet til selv at indberette samtlige underentreprenører til databasen. Hvad har vi gjort? Hvilke erfaringer indtil videre? Kontorchef Lisbeth Kjær Thomsen, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Pause Sociale klausuler & kædeansvar hvad mener entreprenørerne? Direktør for Strategi & Forretningsudvikling Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S DEBAT: SOCIALE KLAUSULER & KÆDEANSVAR Frokost Advokat, partner Andreas Christensen, Horten Kontorchef Lisbeth Kjær Thomsen, Økonomiforvaltningen, Købehavns Kommune Direktør for Strategi & Forretningsudvikling Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S VÆRDIEN AF KONTRAKTSTYRING Strategisk risikovurdering & forandringsledelse gennem Contract Management en tilgang til at facilitere en hastig turnaround fra koncerndirektionen Hos MT Højgaard bidrager Contract Management direkte til den strategiske forretning og værdiskabelsen. MT Højgaards tilgang hvad, hvordan og hvorfor? Den 3-delte Contract Management model, der er bygget op til formålet - Inden kontrakternes indgåelse - Fra kontraktindgåelse til aflevering - Eget advokat kontor in-house Resultatet hvad er værdien? Koncerndirektør Arne Becker, MT Højgaard A/S Afdelingschef Tove Dyre Palnum, MT Højgaard A/S

6 14.35 Pause NYE SAMARBEJDSFORMER Nye muligheder for forhandling i EU-udbud Det nye udbudsdirektiv og den nye udbudslov (pt. i høring) åbner nye muligheder for bygherrer til at udbyde opgaver i udbud med forhandling. Det gode købmandskab kan derfor i fremtiden komme i fokus: Hvordan køber man bedst og billigst, herunder hvordan nyttiggøres entreprenørernes evner ud i innovation, planlægning og udførelse bedst muligt? Advokat, partner Kristian Hartlev, Kammeradvokaten Kort pause Brug af IKT og BIM i byggeriet muligheder og udfordringer Brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og digitale 3D-modeller kaldet Building Information Modeling (BIM) vinder indpas i byggeriet i udlandet og herhjemme. Det siges at BIM vil revolutionere måden vi projekterer og bygger på. Men hvad går det hele ud på? Og hvilke muligheder og udfordringer giver brugen af IKT og BIM? Hvordan bruger byggeriets parter IKT og BIM i dag? Hvad er potentialet? Får udbredelsen af IKT og BIM betydning for opgave- og ansvarsfordelingen mellem byggeriets parter? Hvilke entreprise- og udbudsretlige udfordringer giver det? Advokat, partner Peter Fauerholdt Thommesen, Viltoft Ingeniør, ErhvervsPhD-studerende Niels Treldal, Rambøll Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter

7 PROGRAM 22. JANUAR 2015 JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg RISIKOSTYRING I BYGGERIET Hvad kan gå galt, hvordan opdager man at noget går galt og hvad kan man gøre ved det i store projekter? Non Executive Director Birgit Wøidemann Nørgaard Birgit Wøidemann Nørgaard har mange års erfaring med ledelse af ingeniørtunge virksomheder. Herunder som medlem af direktionen i Grontmij i Holland og adm. direktør i Grontmij i Danmark, som bestyrelsesmedlem i en række ingeniørtunge virksomheder herunder bl.a. WSP Inc., Kværner AS, NNE Pharmaplan og var også bestyrelsesformand for Pihl A.S. i perioden Pause Aktuelle karteltvister i byggeriet håndtering af procesrisici Konkurrencereguleringen er omfattende og kan give anledning til vanskelige tvister parterne imellem. Med afsæt i aktuelle sager drøftes risici, og hvad de involverede parter kan gøre for at sikre sig. Advokat Hans Jakob Folker, Kromann Reumert Advokat, partner Morten Kofmann, Kromann Reumert Pause Byggeriets forsikringer et overblik Spørgsmål om forsikringsforhold giver ofte anledning til tvister i byggerier både ved skader og ved mangler. Indlægget giver overblik over de væsentligste forhold som det er afgørende at være opmærksom på og der vil undervejs blive inddraget eksempler fra praksis. Advokat, partner Klaus Kastrup-Larsen, Husen Advokater Advokat, associeret partner Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten Frokost ENTREPRENØREN I PROJEKTERINGEN Øget inddragelse af entreprenørens kompetencer Oplægget gennemgår forskellige måder, hvorpå man i højere grad kan inddrage entreprenøren i projekteringen uden det giver uklare ansvarsforhold og uden man som offentlig bygherre kommer på kant med udbudsreglerne. Projektgranskning Entreprenørrådgivere Tidligt udbud Optimeringsforslag som tildelingskriterium Optimeringsfase Advokat, partner og ph.d. Anders Vestergaard Buch, MOLT WENGEL

8 13.40 Pause SAMFUNDSANSVAR I BYGGERIET Bæredygtighedscertificering anvendelse i praksis Hvad betyder bæredygtighedscertificering i byggeriet? Krav til bæredygtighedscertificering Direktør Mette Qvist, Green Building Council Pause Totaløkonomi i byggeriet Life-Cycle-Cost (LCC) / Total-Cost-of-Ownership (TCO) Totaløkonomien i et byggeprojekt omfatter såvel omkostningerne til opførelse af byggeriet som de efterfølgende udgifter til drift og vedligeholdelse. Omkostningerne til opførelse er ofte kun toppen af isbjerget. Der er med rette et stigende fokus på totaløkonomien, og de totaløkonomiske overvejelser kan ske i flere faser af et byggeprojekt. Den stigende opmærksomhed på totaløkonomi i byggeriet styrkes med det nye EU-udbudsdirektivs eksplicitte bestemmelser om livscyklusomkostninger (LCC). I oplægget vil der være fokus på de juridiske muligheder og faldgrupper, der er knyttet til inddragelse af totaløkonomiske overvejelser i praksis. Advokat, juniorpartner Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten Pause NYT charter om samfundsansvar i byggeriet Bygherreforeningen & Realdania præsenterede i september 2014 et charter dvs. en række principper for håndtering af samfundsansvar i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen. Etablering af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar Charterets principper Hvilken betydning i praksis for byggeriets parter? Advokat, partner Claus Berg, Viltoft (Bech-Bruun pr. 1. januar 2015) Claus Berg har rådgivet Bygherreforeningen og Realdania om charteret Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, telefon ,

9 ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER IT-KONTRAKTER 2015 KONFERENCE, 27. & 28. JANUAR 2015, KØBENHAVN EU-UDBUD 2015 KONFERENCE, 14. & 15. APRIL 2015, KØBENHAVN CONTRACT MANAGEMENT KONFERENCE, SEPTEMBER 2015, KØBENHAVN LÆS MERE PÅ

10 JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG PRAKTISKE OPLYSNINGER AFHOLDELSESDATO OG -STED Konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg afholdes den 21. og 22. januar 2015 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon OVERNATNING Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til for booking af hotelværelser. PARKERING IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. KONFERENCEPRIS EARLY BIRD! TILMELDING senest 12. december 2014 Kr ,- TILMELDING senest 9. januar 2015 Kr ,- TILMELDING efter 9. januar 2015 kr ,- alle priser er ekskl. moms Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

11 TILMELDING Send eller ring til IBC Euroforum vedrørende din tilmelding. Du kan også tilmelde dig på ww.ibceuroforum.dk eller Tilmelding er bindende. AFBESTILLING Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K TILMELDING TIL IBC EUROFORUMS KONFERENCE JURIDISKE UDFORDRINGER I BYGGE & ANLÆG København Konference den 21. & 22. januar 2015 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). JEG ØNSKER AT DELTAGE: Sæt X EARLY BIRD! Tilmelding senest 12. december 2014 Tilmelding senest 9. januar 2015 Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 9. januar 2015 Kr ,- Kr ,- Kr ,- SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 15bj

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere