INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE"

Transkript

1 FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber nye idéer til vækst og iværksætteri. Økonomi- og Erhvervsministeriet står sammen med en lang række organisationer bag mere end 100 workshops, møder og events målrettet unge, iværksættere og vækstvirksomheder.

2 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 1 BAGGRUND Hvert år gennemfører organisationer verden over en række arrangementer under den fælles titel Global Entrepreneurship Week (www.uge46.dk). Formålet er at understøtte iværksætteri og entrepreneurskab, idet analyser og erfaringer viser, at nye virksomheder skaber både arbejdsplader og vækst i samfundet. I Danmark har Erhvervs- og Byggestyrelsen ansvaret for at arrangere og koordinere Global Entreprenuership Week. I 2009 blev ugen skudt i gang af et Topmøde, hvor virksomheder, organisationer, rådgivere og uddannelsesinstitutioner mødtes for at drøfte, hvad de sammen og hver især kan gøre for at styrke vilkårene for nye og mindre virksomheder i Danmark. Resultaterne blev sammenfattet i en Topmødeerklæring med 32 konkrete forslag. Et af initiativer var, at: organisationerne og relevante aktører vil etablere en arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne for at styrke iværksætteres potentialer som leverandører til den offentlige sektor uden brug af kvoter I Danmark udgør den offentlige sektor et af de største markeder. Det offentlige køber ind for mere end 269 mia. kr. om året 1. For nye og mindre virksomheder udgør den offentlige sektor derfor et stort potentielt marked med muligheder både for et første salg af nye produkter og services og med efterspørgselsvolumen til at give vækst i virksomheden. Mange nye og mindre virksomheder ser imidlertid ikke det offentlige som potentiel kunde. Det offentlige marked har hos de nye og mindre virksomheder ofte ry for at være meget bureaukratisk og for at stille krav, der er svære at matche for mindre virksomheder. Heroverfor vurderes det, at produkter og services fra nye og mindre virksomheder kan være attraktive for kommunerne 2. Nye virksomheder etableres ofte på baggrund af nye innovative produkter eller services. Ved at handle med flere nye virksomheder kan kommunerne derfor få mulighed for at tilbyde nye løsninger til deres borgere og medarbejdere. ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Erhvervs- og Byggestyrelsen tog, jf. Topmødeerklæringen, initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe om offentligt indkøb og iværksættere. Idet den offentlige sektor består af mange forskellige markeder fra styrelser, over forsvaret, til regioner, kommuner og selskaber som for eksempel Metroselskabet, blev arbejdsgruppens fokus begrænset til kommunernes indkøb. Kommunerne står for 25 pct. af det offentlige indkøb, og købte i 2008 ind for næsten 70 mia. kr. 3 Kommunerne er således et attraktivt marked for nye og mindre virksomheder. Arbejdsgruppen fik derfor til opdrag at afdække udfordringer og behov for væsentlige tiltag, der kan gøre det lettere for iværksættervirksomheder at blive leverandører af produkter og services i kommunerne. 4 Arbejdsgruppen blev sammensat med repræsentanter fra: Dansk Erhverv DI Erhvervs- og Byggestyrelsen Frederiksberg Kommune Iværksætter virksomheden Infoba KL Kommunalt EntreprenørForum (KEF) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen SKI Væksthus Hovedstadsregionen har varetaget sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens arbejde er gennemført i efteråret 2010 ved 3 workshopper. 1 Effektivt offentligt indkøb, Konkurrencestyrelsen, Iværksættere, indkøb og indkøbspolitik, Competencehouse, Effektivt offentligt indkøb, Konkurrencestyrelsen, Arbejdsgruppen har drøftet både iværksættere/nye virksomheder og mindre virksomheder, og forslagene i kataloget adresserer begge grupper, idet deres udfordringer ift. salg til det offentlige ofte er sammenlignelige. I EU sammenhæng defineres en lille virksomhed som en, der har under 50 ansatte, hvilket også har været arbejdsgruppens fokus.

3 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 2 ARBEJDSGRUPPENS METODE Arbejdsgruppen afdækkede udfordringer for, at nye og mindre virksomheder kan blive leverandører til kommunerne ved at analysere virksomhedernes servicerejse. Med en servicerejse identificeres og beskrives, hvilke faser en virksomhed typisk gennemgår for at blive leverandør til en kommune. Gennem servicerejsen har arbejdsgruppen identificeret de vigtigste aktører, virksomheden interagerer med og hvordan, samt hvilke konkrete udfordringer og barrierer der står i vejen for, at rejsen bliver en succes. Servicerejsen for nye og mindre virksomheders vej til at blive leverandører til kommunerne blev brudt ned i følgende aktiviteter: Virksomheden bliver opmærksom på kommunerne som et muligt marked og søger information om kommunernes indkøbsbehov, processer, beslutningsgange, osv. Virksomheden undersøger aktuelle udbud og indkøb. Virksomheden søger eventuelt partnere at skrive tilbuddet sammen med. Virksomheden skriver tilbud. Virksomheden bliver udvalgt som leverandør. Det var arbejdsgruppens erfaring, at servicerejsen kun forholdsvis sjældent resulterer i, at nye og mindre virksomheder bliver udvalgt som leverandører til kommunerne. En række udfordringer på vejen betyder, at mange virksomheder slet ikke begiver sig ud på rejsen. Endnu flere oplever, at rejsen er så krævende, at de giver op på vejen. Arbejdsgruppen har identificeret de sværeste passager på vejen og udviklet initiativforslag, der kan hjælpe med at gøre de sværeste passager lettere at passere. Arbejdsgruppen har drøftet sig frem til at adressere følgende fem udfordringer og kommer i kataloget med tilhørende forslag til nye initiativer: Virksomhedernes manglende kendskab til kommunernes organisering af indkøb Behov for styrket sparring og vejledning fra den offentlige erhvervsservice Virksomhedernes udfordringer ved at finde en eller flere partnere at indgå i konsortium med De høje krav til dokumentation i forbindelse med tilbud De kommunale indkøbernes bekymring for nye og mindre virksomheders leveringsstabilitet En sjette væsentlig udfordring er på nuværende tidspunkt, at der ikke findes en samlet offentlig annonceringsplatform med alle offentlige udbud. Arbejdsgruppen har valgt ikke at adressere denne udfordring, idet en platform allerede er under udvikling og forventes lanceret i løbet af Arbejdsgruppens arbejde og forslag til initiativer bygger på arbejdsgruppens erfaringer samt på sekretariatets research af de udfordringer, som nye og mindre virksomheder står overfor i på deres vej til at blive leverandører til kommunerne. Det er arbejdsgruppens forventning, at de fremlagte initiativer hvis de bliver implementeret vil give de nye og mindre virksomheder et bedre kort til rejsen og forbedrede muligheder for bl.a. at finde sparring og eventuelle samarbejdspartnere, og tilsammen kan føre til, at flere nye og mindre virksomheder når målet og bliver leverandører til kommunerne. Det er arbejdsgruppens forhåbning, at katalogets kortlægning af udfordringer og forslag til konkrete initiativer også vil give et indblik i den viden, der findes om nye og mindre virksomheders muligheder for at blive leverandører til kommunerne, og fungere som inspiration for alle, der har lyst at arbejde for, at nye og mindre virksomheder får bedre muligheder for at blive leverandører til kommunerne til begges fordel.

4 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 3 INDHOLD 1.Indsigt i det kommunale indkøb Styrket vejledning om offentligt indkøb i Væksthusene og den lokale erhvervsservice Støtte til konsortiedannelse Leveringssikkerhed Information om proportionalitet i dokumentationskrav... 12

5 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 4 1. INDSIGT I DET KOMMUNALE INDKØB UDFORDRING Arbejdsgruppen vurderer, at en væsentlig barriere for, at nye og mindre virksomheder kan blive leverandører til kommunerne, er deres manglende indsigt og forståelse for dette marked. De kommunale indkøb foregår gennem mange forskellige processer, afdelinger og personer. De væsentligste kategorier af kommunale indkøb er: Indkøb på rammeaftaler, fx SKI s rammeaftaler, kommunernes egne rammeaftaler og indkøbsfællesskabers rammeaftaler iværksat på baggrund af udbud Kommunens egne udbud og annonceringer Indhentning af tilbud fra et mindre antal udvalgte leverandører for indkøb der ikke falder under udbudsreglerne Øvrige indkøb, fx mindre indkøb. De forskellige typer af indkøb organiseres meget forskelligt, og for en ny og mindre virksomhed har hver kategori af indkøb sine udfordringer. Især fordi det sjældent er muligt at finde information om alle kategorierne på kommunernes hjemmesider. De fælles rammeaftaler og kommunens egne udbud er ofte beskrevet på kommunens hjemmeside. EU's udbudsdirektiver samt den danske tilbudslov sætter reglerne for, hvornår en opgave skal i udbud. Loven indeholder bl.a. en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over kr. Udover udbudsreglerne, som finder anvendelse i forbindelse med aktuelle udbud, fastlægger kommunestyrelsesloven, at de kommunale udbudsstrategier skal offentliggøres senest ved udgangen af Disse udbudsstrategier skal ifølge bekendtgørelsen indeholde information om de driftsopgaver, som kommunen påtænker at udbyde. Derudover skal der informeres om kommunens konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver med beskrivelse af de initiativer, kommunalbestyrelsen vil anvende for at nå de fastlagte mål. Offentliggørelsen af de kommunale udbudsstrategier kan give virksomhederne et indblik i kommunens udbud af driftsopgaver, men forventes i mange tilfælde ikke at give information om kommunens samlede indkøb. Idet udbud ofte har en størrelse, der kan gøre det svært for nye og mindre virksomheder at opfylde de krav, der stilles, finder arbejdsgruppen, at indkøb under beløbsgrænsen på kr. i høj grad er relevante for nye og mindre virksomheder. Det er dog svært at finde oplysninger om disse indkøb på de kommunale hjemmesider, eftersom indkøb under kr. ikke skal annonceres. Nogle af de større indkøb under tærskelværdierne konkurrenceudsættes gennem som er en annonceringsportal udviklet af IKA (Foreningen af offentlige indkøbere), men størsteparten annonceres ikke. Det er derfor svært for nye og mindre virksomheder at vide hvad og hvornår, de forskellige dele af kommunen køber ind.

6 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 5 INITIATIVFORSLAG Arbejdsgruppen foreslår, at der udarbejdes en vejledning til kommunerne i, hvordan de kan informere potentielle leverandører om deres indkøb fx gennem åbent hus arrangementer og beskrivelser af indkøb på kommunens hjemmeside. Det foreslås også, at kommunerne supplerer den lovpligtige offentliggørelse af kommunens udbudsstrategi med en oversigt over det samlede kommunale indkøb, herunder også indkøb under kr., relevante kontaktpersoner, oversigt over indkøbsfællesskaber, SKI aftaler, etc. Vejledningen skal udarbejdes fra centralt hold og indeholde et koncept for, hvordan indkøbene kan præsenteres, så det er nemmere for kommunerne at udarbejde oversigterne og nemmere for potentielle leverandører at få et overblik på tværs af forskellige kommuner. Kommunerne opfordres til at holde åbent hus arrangementer, hvor virksomheder kan få information om kommunens indkøb. Disse arrangementer skal fokusere på struktureringen af indkøb og ikke på specifikke indkøb/udbud, da dette kunne give de deltagende virksomheder en ulovlig konkurrencefordel. Arrangementerne kan med fordel laves sammen med den lokale erhvervsservice i kommunen. FORDELE Arbejdsgruppen vurderer, at en gennemførelse af initiativet vil have flere fordele. De nye og mindre virksomheder vil få en bedre forståelse af de kommunale indkøb. Virksomhederne vil derfor have bedre muligheder for at planlægge og forberede deres salg til kommunen og i højere grad kunne målrette deres salgsindsats. Det vil betyde, at virksomhederne vil bruge deres ressourcer, hvor det har størst effekt. Samtidigt forventes den øgede gennemsigtighed at medføre, at færre virksomheder helt opgiver det kommunale marked. For kommunerne vil en gennemførelse af initiativet betyde, at de vil få henvendelser fra mere relevante virksomheder. I forbindelse med indhentning af tilbud fra en mindre kreds af leverandører vil kommunerne have kendskab til nye potentielle leverandører og derfor mulighed for at indhente tilbud på nye typer af løsninger. En gennemførelse af initiativet vil derfor styrke konkurrencen om kommunale indkøb. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Ved en eventuel implementering af initiativet lægger arbejdsgruppen vægt på, at vejledningen respekterer den kommunale ret til at bestemme udformningen af egen hjemmeside og arrangementer. Vejledningen skal derfor udformes, så den giver forskellige muligheder for at informere om kommunens indkøb. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer til udarbejdelsen af hjemmeside og arrangementer, men fordelene ved flere relevante leverandører vurderes at opveje ulemperne.

7 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 6 2. STYRKET VEJLEDNING OM OFFENTLIGT INDKØB I VÆKSTHUSENE OG DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE UDFORDRING I forlængelse af forslag 1 vurderer arbejdsgruppen, at nye og mindre virksomheder har brug for yderligere støtte til at målrette deres indsats over for kommunerne. Erfaringer fra den offentlige erhvervsservice viser, at de nye og mindre virksomheder ofte ikke har kompetencer og ressourcer til at omsætte viden om et marked til konkret handling. Virksomhederne er ofte specialister i udviklingen af deres produkt, men en del har ikke fokus på, hvordan man bedst muligt tilrettelægger sit salgsarbejde. I tilfælde hvor kunden er meget kompleks, som i tilfældet med kommunerne, vil mange ofte føle, at de ikke har ressourcerne til at adresse kunden. Ifølge en undersøgelse i Københavns Kommune i har indkøberne ikke særligt godt kendskab til nye og mindre virksomheder. 45 pct. af indkøberne vurderer, at det skyldes, at de nye og mindre virksomheder ikke er gode nok til at markedsføre sig selv. De kommunale indkøbere er dog interesserede i de nye og mindre virksomheders produkter og services. For samme undersøgelse viser, at pct. af alle de indkøbere i undersøgelsen finder, at iværksættere leverer mere kreative løsninger og er mere serviceorienterede end andre leverandører. 26 pct. af indkøberne mener derudover, at kreativiteten bidrager til udvikling af kommunen. Der er således behov for at understøtte og professionalisere nye og mindre virksomheders tilgang til det kommunale marked. 5 Iværksættere, indkøb og indkøbspolitik, Competencehouse, 2006

8 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 7 INITIATIVFORSLAG Nye og mindre virksomheder har ofte kontakt med den etablerede offentlige erhvervsservice. Arbejdsgruppen finder derfor, at det vil være gavnligt, hvis den lokale erhvervsservice og Væksthusene øger deres kompetencer i forhold til at vejlede nye og mindre virksomheder om den offentlige sektor som marked. Styrkelsen af erhvervsservice- og vækstkonsulenternes forståelse af de kommunale indkøbsprocedurer skal ske gennem kompetenceudvikling af konsulenterne samt en styrkelse af Væksthusenes kortlægningsydelse, så den i højere grad giver redskaber til håndteringen af salg til det offentlige. Endvidere opfordrer arbejdsgruppen Væksthusene og den lokale erhvervsservice til at ansætte konsulenter med erfaring i offentligt indkøb. Hvis de nye og mindre virksomheder ønsker decideret rådgivning eller hjælp til fx tilbudsskrivning, munder vejledningen hos Væksthusene og den lokale erhvervsservice ud i en henvisning til de rette private rådgivere. Nye og mindre virksomheder skal gøres opmærksomme på, at de kan få vejledning omkring offentligt indkøb hos den lokale erhvervsservice og Væksthusene, og denne information bør derfor findes på de pågældendes hjemmesider. Arbejdsgruppen påpeger, at den lokale erhvervsservice har gode forudsætninger for at give nye og mindre virksomheder indsigt i indkøbene i deres egen kommune, idet der ofte er et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og den kommunale forvaltning. Dette samarbejde kan fremover også udnyttes for så vidt angår indkøbsopgaven. Arbejdsgruppen opfordrer derfor den lokale erhvervsservice til at opbygge et tæt samarbejde med kommunens forskellige indkøbsansvarlige for at styrke viden om kommunens indkøbsprocesser. Den lokale erhvervsservice kunne for eksempel samarbejde med kommunens indkøbsafdeling omkring åbent hus arrangementer. FORDELE Arbejdsgruppen vurderer, at en styrket vejledning hos den lokale erhvervsservice og Væksthusene om salg til kommunerne vil betyde en professionalisering af de nye og mindre virksomheder. Gennem den relevante sparring vil de få et bedre overblik over deres muligheder for at adressere det offentlige marked, samt henvisninger til relevante rådgivere, der eksempelvis kan hjælpe med at skrive tilbud. Kommunerne vil få gavn af denne professionalisering af virksomhederne, idet de vil blive kontaktet af mere kompetente virksomheder, der har god forståelse for det kommunale system. Det vil skabe en bedre dialog mellem kommunen og virksomhederne. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at den lokale erhvervsservice ikke alle steder har ressourcer til at udfylde ovenstående opgave. Derudover understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at den lokale erhvervsservice og Væksthusene giver de nye og mindre virksomheder en balanceret information om virksomhedens muligheder og chancer på det kommunale marked, så virksomhedens forventninger afspejler virksomhedens kompetencer og ressourcer.

9 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 8 3. STØTTE TIL KONSORTIEDANNELSE UDFORDRING Arbejdsgruppen påpeger på baggrund af sine analyser, at nye og mindre virksomheder ofte ikke udnytter potentialet for at byde på kommunale udbud sammen med andre virksomheder, i såkaldte konsortier. De kommunale indkøbere udtrykker ifølge en rapport fra , at nye og mindre virksomheder ofte ikke har tilstrækkelig størrelse og kapacitet til at byde på de kommunale udbud. Fx kan udbuddene omfatte krav om flere forskellige varer, krav om leveringshastighed, krav til antal ansatte, etc., som de mindre virksomheder ikke kan løfte. Udbudsreglerne muliggør, at virksomheder kan byde på udbud i konsortier, dvs. de kan gå sammen med andre virksomheder og byde sammen. Nye og mindre virksomheder benytter sig dog sjældent af denne mulighed. Arbejdsgruppen vurderer, at dette primært skyldes tre forhold: 1. Mange nye og mindre virksomheder er ikke opmærksomme på mulighederne for at indgå i konsortier. 2. Virksomhederne har ofte svært ved at finde relevante samarbejdspartnere. Dette skyldes bl.a. manglende kendskab til mulige partnere både inden for egen branche og i andre brancher. Det manglede kendskab gør det endvidere svært at nå at identificere mulige samarbejdspartnere indenfor tilbudsperioden. Ved udbud med prækvalifikation skal konsortiedannelsen ske inden udvælgelsen, idet den der afgiver tilbud skal være den samme som den der prækvalificeres. Derudover kan nye og mindre virksomheder ofte have svært ved at have tillid til andre virksomheder, hvilket er en forudsætning for at indgå i konsortium sammen. De kan være bange for at afsløre eventuelle forretningshemmeligheder om produktudvikling, prisfastsættelse, etc. i forbindelse med et samarbejde. 3. Nye og mindre virksomheder har ofte ikke ressourcerne til at få udarbejdet de nødvendige samarbejdsaftaler og kontrakter i forbindelse med konsortiedannelse. Udformningen af aftaler og specielt kontrakter kan indebære en betydelig investering, som nye og mindre virksomheder ikke har ressourcerne til, eller ikke ønsker at investere i givet usikkerheden, om konsortiet får den udbudte opgave. 6 Iværksættere, indkøb og indkøbspolitik, Competencehouse, 2006

10 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 9 INITIATIVFORSLAG For at støtte de nye og mindre virksomheders muligheder for at danne konsortier foreslår arbejdsgruppen en række initiativer. Overordnet foreslås det, at der laves en informationsindsats på centrale udbudshjemmesider, som gør nye og mindre virksomheder opmærksomme på muligheden og fordelene ved at indgå i konsortier. Kampagnen skal indeholde en opfordring til at finde samarbejdspartnere samt cases på succesrige konsortier, der kan inspirere de nye og mindre virksomheder. Denne kampagne kunne udarbejdes og understøttes fra centralt hold i samarbejde med repræsentanter fra bl.a. kommunerne. For det andet foreslår arbejdsgruppen, at match-making mellem virksomhederne understøttes, ved at virksomhederne får bedre muligheder for at finde relevante partnere at indgå i konsortium med. Arbejdsgruppen ser flere forskellige muligheder for, hvordan dette kan implementeres. Det kunne være en mindre software tilføjelse til udbudsannonceringen, hvor virksomhederne har mulighed for at markere, at de har interesse i at indgå i et konsortium for at byde på det specifikke udbud. Idet der i øjeblikket er et arbejde i gang med at etablere en fælles central annonceringsplatform, hvor alle offentlige udbud skal samles, finder arbejdsgruppen det naturligt at undersøge, om matchmakingen ville kunne finde sted på denne platform under de forudsætninger, der er lagt til grund for etablering af annonceringsplatformen. Platformen forventes etableret inden udgangen af Alternativt kunne match-makingen finde sted på de kommunale hjemmesider, hvor udbuddene ofte også annonceres. En tredje mulighed er, at konsortiedannelsen faciliteres gennem Væksthusenes portal Udover de ovennævnte initiativer, foreslår arbejdsgruppen, at konsortiedannelsen understøttes gennem udviklingen af en skabelon til en standardkontrakt for konsortiedannelse. Som nævnt ovenfor har nye og mindre virksomheder i mange situationer ikke ressourcer til det juridiske arbejde i forbindelse med dannelsen af et konsortium. Dette forhold kunne adresseres ved udviklingen af en skabelon til en kontrakt for konsortiedannelse. Skabelonen skal indeholde de væsentligste aftalepunkter i forhold til konsortiedannelse, fx økonomi, levering, IP rettigheder i forbindelse med samarbejdet, mulighed for opsigelse af kontrakten, etc. Skabelonen bør udarbejdes fra centralt hold, så virksomhederne har tiltro til den. En sådan skabelon findes for eksempel i forbindelse med udlejning af boliger, hvor det daværende Boligministerium står bag skabelonen. Arbejdsgruppen anbefaler, at skabelonen skal følges af en vejledning, der præciserer og forklarer skabelonens anvendelse. Derudover skal vejledningen indeholde en opfordring til, at virksomhederne engagerer en advokat til at gennemse den endelige kontrakt. Skabelonen og vejledningen kunne gøres tilgængelig på centrale udbudshjemmesider (Udbudsportalen, Udbudsavisen, SKI) samt på Væksthusenes portal hvor den kunne følges af et link til Væksthusenes database over private rådgivere, Rådgiverbørsen, der bl.a. indbefatter advokater. FORDELE Arbejdsgruppen vurderer, at den væsentligste fordel ved de foreslåede initiativer er, at kommunerne får flere relevante tilbud fra konsortier bestående af virksomheder med forskellige relevante spidskompetencer, men ikke nødvendigvis et større antal af tilbud at skulle behandle. En implementering af initiativerne vil formentlig medføre en højere grad af konsortiedannelse. For det første vil flere nye og mindre virksomheder blive opmærksomme på muligheden for at indgå i konsortier og udarbejde tilbud til det offentlige sammen med andre virksomheder. Dernæst vil de nye og mindre virksomheder få lettere ved at finde eventuelle samarbejdspartnere. Dette vil føre til, at de i højere grad benytter muligheden for at indgå i konsortier. Yderligere vil muligheden for at hente en skabelon til en kontrakt for konsortiedannelse kunne lette de nye og mindre virksomheders arbejde med at få udviklet en kontrakt både i forhold til tid, men også i forhold til de ressourcer, de er nødt til at investere i juridisk vejledning. Derudover vil en alment accepteret skabelon udarbejdet fra centralt hold gøre virksomhederne mindre usikre i forhold til deres samarbejdspartnere. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I forbindelse med en implementering af de foreslåede initiativer gør arbejdsgruppen opmærksom på, at en skabelon for konsortiedannelse ikke vil fjerne behovet for juridisk bistand, men forhåbentligt mindske det. Derudover skal match-making siden udformes således, at virksomheder kan tilkendegive deres interesse i et udbud uden at afsløre for mange informationer.

11 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne LEVERINGSSIKKERHED UDFORDRING Arbejdsgruppens arbejde peger på, at de kommunale indkøberes bekymring for mindre leverandørers leveringssikkerhed er en væsentlig barriere for indkøb fra nye og mindre virksomheder. Der er blandt de offentlige indkøbere en opfattelse af, at de mindre virksomheder har en højere risiko for at gå konkurs. En undersøgelse fra 2006 af offentlige indkøberes holdning til mindre og nye leverandører i Københavns Kommune 7 viser, at 58 pct. af kommunens indkøbere vurderer, at der er stor risiko forbundet med at have iværksættere som leverandører, fordi de kan gå konkurs. Risikoen vurderes særlig høj på områder, hvor kommunen har forsyningspligt. Denne risiko betyder, at indkøberne ofte fravælger nye og mindre virksomheder som leverandører. Arbejdsgruppen har forståelse for, at kommunerne har en højere risikoprofil på områder, hvor kommunen har forsyningspligt. Efter arbejdsgruppens vurdering bør dette dog ikke betyde at nye og mindre virksomheder fravælges som leverandører på mindre følsomme områder. 7 Iværksættere, indkøb og indkøbspolitik, Competencehouse, 2006

12 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 11 INITIATIVFORSLAG Arbejdsgruppen foreslår, at der udarbejdes et værktøj, så kommunerne kan klarlægge og vurdere deres risikoprofil i forbindelse med de forskellige indkøb. Værktøjet skal indeholde en række spørgsmål, der kan hjælpe kommunen til afklare risikoprofilen ved den enkelte opgave. Det kunne for eksempelvis være spørgsmål omkring antal af medarbejdere og borgere, der er afhængige af leverancen, graden af afhængighed, konsekvens ved forsinkelse af levering, etc. På baggrund af svarene skulle værktøjet give den kommunale indkøber en vurdering af opgavens risikoprofil samt vejledning til, hvordan denne kan håndteres. Værktøjet vil således synliggøre forskellen i følsomheden af fx madudbringning til daginstitutioner i forhold til fx levering af nye bordlamper til rådhuset. Samtidig bør kommunen vurdere, hvilke fordele indkøb fra nye og mindre leverandører kan give, fx i form af nye produkter. For opgaver med en lavere risikoprofil vil en kommune på baggrund af den strukturerede vurdering som værktøjet giver muligvis være mere åben for at vælge en ny og eller mindre virksomhed som leverandør. Det skyldes, at de eventuelle fordele ved et nyt produkt formodes at kunne opveje ulemper ved en eventuel lavere leveringssikkerhed. Værktøjet skal systematisere, at jo større konsekvenser der er ved manglende leveringssikkerhed, des mere præcis skal kommunen være i forhold til de krav, der stilles, så man får større sikkerhed for, at den pågældende virksomhed magter at løse opgaven. Værktøjet kunne også hjælpe kommunerne til løbende at følge op på sundhedstilstanden for deres leverandører. Arbejdsgruppen vil gerne fremhæve, at større virksomheder også har risiko for konkurs, og at valget af en større leverandør ikke altid er garanti for leveringsstabilitet. Et værktøj til vurdering og klassificering af en opgaves risikoprofil vil skabe overblik over, hvornår kommunen bør stille mange krav til leverandørerne, og hvornår risikoen og dermed behovet for krav er mindre. Derudover opfordrer arbejdsgruppen kommunerne til at dele best practise i forhold til risikoprofiler ved forskellige typer af opgaver og erfaringer fra samarbejde med forskellige typer af leverandører. FORDELE Arbejdsgruppen mener, at en systematisk og struktureret vurdering af risici ved de forskellige opgaver vil betyde, at kommunerne i højere grad vil være åbne for nye og mindre leverandører i forbindelse med flere indkøb. Kommunerne vil blive bedre til at vurdere og italesætte deres behov i forbindelse med forskellige opgaver og dermed til at stille mere præcise og relevante krav til leverandørerne. Dermed vil nye og mindre virksomheder vil få bedre muligheder for at byde. I første omgang vil der være flere virksomheder, der vil overveje at afgive tilbud. De mere præcise og relevante krav vil dog også anspore til, at kun de virksomheder, der har de relevante kompetencer, afgiver tilbud. Det betyder, at kommunen vil få mere kvalificerede tilbud at vælge imellem. For virksomhederne betyder en implementering af initiativet, at de vil få bedre information omkring kommunens overvejelser i forbindelse med et indkøb, og hvilke forventninger kommunen har til løsningen af opgaven, fx om antallet af medarbejdere, der forventes at indgå i opgaveløsningen. På baggrund af en mere konkret og målrettet information, vil virksomhederne bedre kunne vurdere, hvorvidt de er i stand til at løfte opgaven, fx om de har det antal medarbejdere, der forventes. Det vil betyde, at de kan optimere deres salgsindsats til områder, hvor de har reelle kompetencer til at udføre opgaven. Det skulle gerne betyde større succes med samarbejde mellem kommuner og nye og mindre virksomheder. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at udarbejdelsen af en risikoprofil måske ikke er tilstrækkelig til at fjerne indkøbernes usikkerhed overfor de nye og mindre virksomheders leveringsstabilitet. Der er derfor behov for andre tiltag, der kan oplyse de kommunale indkøbere omkring den reelle risiko for konkurs blandt nye og mindre virksomheder med kompetencer til at blive leverandører til kommunerne, samt hvordan eventuelle konkurser kan håndteres. Der skal også rettes opmærksomhed mod, at værktøjet ikke må resultere i, at kommunerne undlader at udbyde visse typer af opgaver med høj risiko, fordi de med værktøjet har fået større fokus på risikoen. Derved vil værktøjet virke modsat hensigten.

13 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne INFORMATION OM PROPORTIONALITET I DOKUMENTATIONSKRAV UDFORDRING I forbindelse med udbud opstiller opdragsgiver sine udvælgelseskriterier, som der ofte kræves dokumentation for. Arbejdsgruppens afdækning af udfordringer og andre analyser for eksempel fra Udbudsrådet 8 viser, at en stor del (40 pct.) af private leverandører til den offentlige sektor oplever, at dokumentationskravene i tilbudsprocessen er høje. Denne oplevelse deler de større virksomheder. De høje dokumentationskrav er især en udfordring for nye og mindre virksomheder, idet de sjældent har kompetencer og/eller ressourcer til at investere i udarbejdelsen af et tilbud og svært ved at tilvejebringe dokumentationen inden for tidsfristen for at afgive tilbud. Kravene til dokumentation er de samme uanset virksomhedens størrelse og rammer derfor de mindre virksomheder hårdere, da de har færre ressourcer til rådighed. Derudover stilles der i nogle udbud krav til flere års dokumentation, hvilket er en væsentlig barriere for nystartede virksomheder. 9 Udbudsreglerne fastslår klart, at en offentlig myndighed ikke må opstille krav til en leverandør, som går ud over, hvad der er nødvendigt og passende i forhold til det fastsatte mål. Det betyder, at man ikke må kræve dokumentation for andet, end hvad der er relevant for den enkelte opgave. Arbejdsgruppen vurderer, at forslag 4 om udvikling af et værktøj til vurdering af risikoprofil vil kunne skabe mere passende dokumentationskrav, men også at der er behov for en yderligere indsats. 8 Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor, Udbudsrådet Nystartede virksomheder har mulighed for at dokumentere soliditet og omsætning på andre måder end ved de seneste års regnskaber. I det omfang der ikke informeres om denne mulighed, udgør dokumentationskravene imidlertid stadig en barriere.

14 5 initiativer nye og mindre virksomheder som leverandører til kommunerne 13 INITIATIVFORSLAG Udvælgelseskriterierne for udbud kan omhandle økonomisk og finansiel formåen samt faglig og organisatorisk formåen. I forbindelse med disse udvælgelseskriterier kan udbyder kræve forskellige typer af dokumentation for virksomhedens forhold. Arbejdsgruppen foreslår, at der fx på Udbudsportalen udarbejdes en informationskampagne rettet mod de kommunale indkøbere for at sætte fokus på, at dokumentationskrav ved udbud skal være proportionale med opgavens karakter. Eksisterende vejledninger om udvælgelseskriterier og dokumentationen for disse skal opdateres, så det fremgår tydeligere, at udbudsreglerne foreskriver, at de krav, udbyder stiller til tilbudsgiverne, skal være relevante og proportionale med opgavens karakter. Opdragsgivere derfor have adgang til en vejledning om, hvordan de kritisk kan vurdere, hvilke udvælgelseskriterier der er relevante, således at de kun kræver dokumentation for disse. Vejledningen bør udvikles af de centrale aktører indenfor udbudsområdet. FORDELE En gennemførelse af initiativet vil betyde, at de kommunale indkøbere bliver mere opmærksomme på udbudsreglernes krav om proportionalitet. Derudover vil de kommunale indkøbere gennem vejledningen få viden om opstilling af relevante udvælgelseskriterier og dermed blive i stand til at lave bedre udbud. Arbejdsgruppen forventer, at en implementering af initiativet vil medføre en mindskelse af kommunernes dokumentationskrav i forbindelse med nogle opgaver, således at flere nye og mindre virksomheder har ressourcer og forudsætninger for at byde på de kommunale opgaver. Derudover vil det være tidsbesparende for kommunerne, idet indkøberne vil skulle forholde sig til mindre dokumentation. Mere proportionale dokumentationskrav vil give virksomhederne en bedre forståelse af kommunens overvejelser. Dette vil samlet give kommunerne en større række af relevante leverandører og dermed et bedre udvalg af produkter og services. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Arbejdsgruppen fremhæver, at det er væsentligt at stille krav om dokumentation for at sikre, at leverandørerne kan løfte opgaven. Opmærksomheden skal rettes mod at stille krav om den proportionale dokumentation for den pågældende opgave.

15

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Oversigt. Side 1 af 5

Oversigt. Side 1 af 5 Oversigt 1 Hvilke ydelser skal man kunne tilbyde for at komme i betragtning?... 2 2 Hvem kan byde på levering af specialrådgivning og udredning?... 2 3 Hvor lang tid har man til at udforme et tilbud?...

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private

Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private Hvad er SKI? Rollen som brobygger mellem det offentlige og det private v/afdelingschef Rasmus Lund Kongsgaard, SKI 23. oktober 2012 Tak for ordet Kort om SKI s rolle Hvordan arbejder vi med kunder og leverandører

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 I bydes velkommen af: Projektkonsulent Niels Bech Christiansen Projektkonsulent Leo Ebbesen Petersen Projektleder Lars Friis Christensen Status på projektet Processen

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere