2. udbud af buskørsel Sommer 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. udbud af buskørsel Sommer 2009"

Transkript

1 2. udbud af buskørsel Sommer 2009 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2008

2 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, som en sammenlægning af Sydbus, Ribe amts Trafikselskab og ca. 60% af Vejle amts Trafikselskab. Sydtrafik har til formål, at udføre offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel i den jyske del af Region Syddanmark. I alt køres i køreplanåret 2008/2009 ca køreplantimer og trafikselskabet har i budget 2009 en omsætning på ca. 677 mio. kr. Den konkrete trafikudøvelse tilvejebringes på grundlag af vognmandskontrakter. Det er en del af disse kontrakter, der med nærværende materiale udbydes. Det samlede udbudsmateriale, som udgør Sydtrafiks 2. udbud, består af 4 dele: DEL I: Udbudsbetingelser med bilagene A-E DEL II: A-kontrakt med bilagene 1-16 DEL III: Beskrivelse af de enkelte pakker DEL IV: Rutekort De enkelte pakker i del III indeholder en detaljeret beskrivelse, der omfatter: Generelle oplysninger om pakken Kontraktgrundlag Periodeoplysninger Vognløb Personaleoplysninger Køreplaner Busrapporter (hvis der er busovertagelse) Kortmaterialet i del IV viser de enkelte ruter. Ruterne er endvidere vist samlet i de enkelte pakkebeskrivelser. Ver Udbudsbetingelser - side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I - Udbudsbetingelser Indledning Indholdsfortegnelse udbudsbetingelser og kontrakt Oversigtskort over den udbuddets geografi Pakkeoversigt Tidsplan Udbudsbetingelser 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2. Den udbudte kørsel 3. Hvem kan byde? 4. Tilbuddets form 5. Prisniveau 6. Tidsfrister og tidsplan 7. Henvendelser 8. Køreplanændringer 9. Virksomhedsoverdragelsesloven 10. Overtagelse af de hidtil anvendte busser 11. Krav til busser 12. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb 13. Kontraktløbetid 14. Redegørelse for organisation og ressourcer 15. Underleverandører 16. X bus 17. Rutebilstationer og garageanlæg 18. Forbehold 19. Alternative tilbud 20. Sikkerhedsstillelse 21. Aktindsigt - offentliggørelse 22. Kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere 23. Kriterier for valg af tilbud og tildeling af kontrakt 24. Kontraktindgåelse 25. Oversigt over bilag ved tilbudsgivningen Bilag til udbudsbetingelser Bilag A1 Bilag A2 Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Ansøgning om tilladelse fra Færdselsstyrelsen Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt Redegørelse for tilbudsgivers organisation Garantierklæring Ver Udbudsbetingelser - side 3

4 DEL II A-kontrakt 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse, kundebetjening 5. Kvalitetsstyring 6. Takst, kontrol, tælling 7. Reklamer 8. Kørselsmateriellet 9. Betalingsmodellen 10. Afregning m.v. 11. Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 12. Bonus og modregninger i betalinger 13. Voldgift 14. Tillæg for X bus kørsel Bilag til A-kontrakt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 3 C Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 A Bilag 15 B Bilag 16 Regulering for pris- og lønudvikling Opgørelse og regulering af køreplantid Forskrifter vedrørende busser, indretning og udstyr Busdesign Oversigt over kørselsmateriellet Busoplysningsskema Skema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kørselsindberetning m.m. Kvalitetsstyring Kvalitetsskema Stoppestedstavler Busovertagelse Afgivelse af oplysninger om personaleforhold Oplysningsskema om personale Tilbudsblanketter Dubleringsaftale Betaling for rutebilstationer Uniformsreglement Drift af Esbjerg Rutebilstation Drift af Sønderborg Busstationer Viceværtsforpligtelse på rutebilstationer Ver Udbudsbetingelser - side 4

5 DEL III Pakkebeskrivelser Pakke 201 Pakke 221 Pakke 231 Pakke 232 Pakke 233 Pakke 234 Pakke 235 Pakke 236 Esbjerg bybusser og Fanø lokal Rødekro lokal Sønderborg regional X bus Sønderborg Sønderborg Vest lokal Nordals lokal Gråsten-Sønderborg-Als lokal Sønderborg bybusser DEL IV Kortbilag Ver Udbudsbetingelser - side 5

6 Ver Udbudsbetingelser - side 6

7 Pakke nr. Pakke navn Primært Rute nr. Kontrakt Løbetid, år Start- Dato, 2009 Antal kplt/år Antal busser Antal sidde- og ståpladser, minimum Max. alder, år Bustype Betaling for Chaufførfaciliteter Pakkecentrum Bemærkninger 201 Esbjerg by / Fanø / x 65 6 x 99 22x stk. alm. bybusser 6 stk. 13,7 m bybusser Esbjerg St. 221 Rødekro lokal 231 Sønderborg regional 232 Sønderborg X bus 233 Sønderborg Vest lokal 234 Nordals lokal 235 Gråsten- Sønderborg- Als lokal 491 (631) (10) 31 (12) 900X 915X (14) 131 (171) 133 (173) x 65 2 x 16 2 stk. Landevejsbus 7 10/ Landevejsbus Rødekro St. 8 28/ x 99 1 x x 13,7 m busser 1 x landevejsbus 8 28/ ,7 m bus X bus 2 eller 8 28/ x 65 4 x 16 Landevejsbus Sønderborg Busstation Sønderborg Busstation Sønderborg Busstation 2 x x 12 2 x lille bus 2 eller 8 28/ Landevejsbus Nordborg Busstation 2 eller 8 28/ x 65 8 x 16 Landevejsbus Sønderborg 5 x 12 Landevejsbus Busstation 5 x 99 5 x 12 13,7 m bus 1 reservebus skal stationeres på Fanø Kørsel til Husum Se tillæg vedr. X bus Minibusser på rute 140 Ver Udbudsbetingelser - side 7

8 Pakke nr. Pakke navn Primært Rute nr. Kontrakt Løbetid, år Start- Dato, 2009 Antal kplt/år Antal busser Antal sidde- og ståpladser, minimum Max. alder, år Bustype Betaling for Chaufførfaciliteter Pakkecentrum Bemærkninger Sønderborg bybusser By 1 By 2 By 3 By 4 By 5 By eller 8 28/ x 65 I alt x Bybus Laventré bybus Sønderborg Busstation 2 små busser En del ruter vil i den kommende tid få nye numre. Rutenumre i parantes er de nuværende rutenumre. Rutenumre, der fremgår af kortmaterialet er de nuværende rutenumre. Ver Udbudsbetingelser - side 8

9 Dato Tidsplan for 2. udbud af buskørsel Ultimo september Annoncering i EU-tidende Onsdag d. 15/10 Offentliggørelse af udbudsmateriale Onsdag d. 19/11 Onsdag d. 26/11 Frist for skriftlige spørgsmål Frist for besvarelser Onsdag d. 10/12 Tilbudsfrist kl Åbning af tilbud kl Torsdag d. 29/1 eller senest torsdag d. 12/3 Ultimo marts Valg af vognmænd Kontraktunderskrift Søndag d. 28/6 Ikrafttræden Ver Udbudsbetingelser - side 9

10 Udbudsbetingelser 2. udbud 1. OMFANG OG ANVENDELSE AF UDBUDSMATERIALET Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud er beskrevet i indledningen. Udbudsbetingelserne anvendes kun i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Sydtrafik og vognmanden reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af de givne kontrakter, og der accepteres kun alternative kontraktformuleringer, hvor det er angivet i udbudsvilkårene. Tilbudsgiver skal være indstillet på i kontraktperioden aktivt at medvirke til udformning af en forsøgsordning om kørsel efter nettokontrakt og efterfølgende indgåelse af en sådan kontrakt. Ruter eller pakker, der i givet fald skal indgå i en sådan forsøgsordning, udpeges af Sydtrafik. 2. DEN UDBUDTE KØRSEL Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF. Oversigt over den udbudte kørsel findes forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i udbudsenheder, herefter kaldet pakker. Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i særlige bilag. Bilagene indeholder for hver pakke bl.a. oplysninger om kontrakttype, kontraktlængde, krav til busser, køreplaner, vognløbsplaner og en beregning af kørselsomfanget samt oplysninger om personaleforhold. 3. HVEM KAN BYDE? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Tilbudsgiveren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav. Der skal derfor enten foreligge en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ("grundtilladelse") og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes hos Færdselsstyrelsen ved at indsende det i bilag A viste skema A1. Færdselsstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, et udfyldt skema A2, der vedlægges tilbuddet. Skema A1 kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside og udleveres også som løst skema. Dokumentation fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 10

11 Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes, efter at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Dokumentationen skal være Sydtrafik i hænde senest den 2. januar I henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr af skal tilbudsgiver endvidere - afgive en tro og love erklæring, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B Gældserklæring viste skema, der også kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. Sydtrafik kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. TILBUDDETS FORM Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedhæftet som bilag C. Tilbudsblanketten kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside, Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert, der rekvireres særskilt hos trafikselskabet. Hvis standardkuverten ikke er rummelig nok, klæbes kuvertens forside på det materiale, der afleveres. Hver kuvert må kun indeholde ét tilbud. Kuverter rekvireres hos Sydtrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på en enkelt pakke eller på kombinationer af pakker efter tilbudsgivers eget valg. Ved tilbud på enkeltpakker skal der udfyldes en tilbudsblanket for hver pakke. Ved tilbud på en kombination af pakker, skal der udfyldes en tilbudsblanket for kombinationen samt en tilbudsblanket for hver pakke, der indgår i kombinationen. Såfremt der afgives kombinationstilbud på pakker med forskellig løbetid, vil kombinationsprisen fortsat være gældende for de længstvarende kontrakter efter de kortestvarende kontrakters udløb. Der kan ikke afgives tilbud på pakker, som forudsætter, at andre pakker vindes. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængig af andre juridiske personers bud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris, som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og betalingen pr. køreplantime i gennemsnit. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Der vil blive set bort fra tilbud, der er baseret på et afvigende antal busser eller køreplantimer i forhold til oversigten inkl. eventuelle fremsendte rettelser. I tilbuddet angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. driftsbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning Ver Udbudsbetingelser - side 11

12 af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i A- kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. 5. PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for september Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen til kontraktstart ved kontraktens ikrafttræden, og herefter i kontraktperioden 2 gange årligt, jf. 21 i A-kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag 1. Der skal ved tilbudsgivningen tages højde for, at fritagelsen for energiafgifter er bortfaldet pr. 1. september Tilbudte priser skal således være inkl. energiafgifter og moms af disse. Det betyder samtidigt, at disse afgifter inkl. moms ikke skal indgå i beregningen af indekset for autogasolie i bilag TIDSFRISTER OG TIDSPLAN Tilbud skal være Sydtrafik i hænde senest onsdag den 10. december 2008, kl dansk tid på følgende adresse: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i omstillingen, lokale 414 på 3. sal. Åbning af tilbuddene vil finde sted samme dag fra kl på Hotel Skibelund Krat Skibelund Krat 4 Askov 6600 Vejen Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Hvem der byder, hvilke pakker tilbuddet omfatter, pris pr. år og gennemsnitlig køreplantimepris. Beslutning om, hvilke tilbud, der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet på møde i Sydtrafiks bestyrelse d. 29. januar 2009 og senest på bestyrelsesmødet d. 12. marts Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 28. juni 2009 og/eller den 10. august 2009 i forbindelse med skolestart. Startdato fremgår af pakkeforsiderne. Tilbuddet skal vedstås indtil den 6. maj Ver Udbudsbetingelser - side 12

13 7. HENVENDELSER Alle henvendelser vedr. udbuddet skal rettes til én af følgende personer hos Sydtrafik: Økonom Jørgen Fischer eller afdelingsleder Troels Keilgaard på den under pkt. 6 nævnte adresse eller telefon eller pr. på Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet / forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Sydtrafik. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål besvares skriftligt. Spørgsmål og svar offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål hos Sydtrafik er onsdag den 19. november Sydtrafik fremsender svar herpå senest den 26. november Advisering om ændringer i udbudsmaterialet På Sydtrafiks hjemmeside, er det muligt frem til 26. november 2008 at registrere -adresse og løbende blive informeret om ændringer. 8. KØREPLANÆNDRINGER Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Eventuelle større ændringer af køreplanerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end den 26. november For pakkerne (Sønderborg lokal) er der netop udarbejdet nye køreplaner og vognløb, der ligger til grund for udbudsmaterialet. Materialet gennemgås i øjeblikket hos kommunen, skoler m.v. Gennemgangen vil sandsynligvis give anledning til justeringer. Disse forventes offentliggjort d. 5. november Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. Det er ikke en betingelse, at tilbuddet baseres på de vognløb, der er angivet i udbudsmaterialet. Det krydses af på tilbudsblanketten, hvad forudsætningen har været. 9. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførelsesdirektiv (77/187 EØF). Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere vognmand, der i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Ver Udbudsbetingelser - side 13

14 Tilbudsgiver er i øvrigt i enhver henseende ansvarlig for retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven og overholdelse heraf. De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i pakkebeskrivelserne. Oplysningerne er afgivet af nuværende kontrakthavere. Sydtrafik er uden ansvar herfor. Da opdelingen af pakker er anderledes ved dette udbud end tidligere, har det været nødvendigt at opdele personaleoplysningerne. For pakkerne 231, 232, 234, 235 og 236 er personale, der ikke skal overdrages i den enkelte pakke markeret med røde kryds. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v. som fremgår af de enkelte pakker og de supplerende oplysninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal tilbudsgiver godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 10. OVERTAGELSE AF DE HIDTIL ANVENDTE BUSSER (Kun aktuel for pakkerne 231, 232, 234, 235 og 236) Den nye vognmand er forpligtet til at overtage et antal busser, som har været anvendt af den hidtidige vognmand til udførelsen af den udbudte kørsel. Overdragelsen af busserne foregår direkte mellem den tidligere og den nye vognmand. Det fremgår af pakkeoversigten, hvor mange busser, der skal overtages i den enkelte pakke. Der kan ikke rejses krav overfor Sydtrafik i forbindelse med busovertagelsen mellem to vognmænd. Nærmere oplysninger om de busser, der skal overtages, findes i de enkelte pakkebeskrivelser. Det drejer sig om bustype, fabrikat, alder m.v. samt en foreløbig beregnet overtagelsespris. Beregningen af overtagelsesprisen er fastlagt i den nuværende kontrakt. Busovertagelsen vil ske i overensstemmelse med den procedure og tidsplan, der fremgår af A-kontraktens bilag 9. Den nye vognmand er forpligtet til at betale den endelige, modelberegnede overtagelsespris, dvs. til at acceptere de ændringer i forhold til den foreløbig beregnede pris, som syn og skøn medfører. Vilkårene i øvrigt fremgår af den overdragelseskontrakt, der fremgår af bilag 9.4. Busser, der er omfattet af overtagelsesforpligtelsen og overtaget fra den hidtidige vognmand, skal ikke opfylde busforskrifterne i A-kontraktens bilag 3. Dog skal busfarve og design, tilslutningsmulighed for GPS, trådløst internet i X busser og auditivt informationssystem i bybusser være forskriftsmæssig senest 13 uger efter kontraktstart. Ver Udbudsbetingelser - side 14

15 Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. Tilbuddet skal vedstås, uanset om en eller flere af busserne, der er angivet i udbudsmaterialet, ikke skal overdrages. Der sker ingen regulering af tilbudsprisen i denne situation. 11. KRAV TIL BUSSER De driftsbusser, der indsættes ved kontraktstart eller i kontraktperioden, skal opfylde de krav til bustype, busstørrelse, bemaling og alder, der er angivet i på forsiderne til de enkelte pakker. 12. OVERTAGELSE AF BUSSER VED KONTRAKTENS UDLØB Kontrakten er udformet, så der ikke ved udløb af kontrakten er pligt for Sydtrafik til at overtage vognmandens busser. 13. KONTRAKTLØBETID Kørslen påbegyndes alt efter pakke og rute(r) den 28. juni 2009 og/eller den 10. august Kontraktløbetiden for de enkelte pakker er angivet i bilagsbindene. Der skal bydes på den i pakkerne angivne kontraktløbetid. Opmærksomheden henledes på, at der for pakkerne (lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune) skal afgives tilbud på såvel en kontraktlængde på 2 år som en kontraktlængde på 8 år. Det er derudover ikke muligt at byde på alternative kontraktløbetider. 14. REDEGØRELSE FOR ORGANISATION OG RESSOURCER Tilbuddet skal vedlægges en redegørelse for "organisation og ressourcer", hvori tilbudsgiveren nærmere beskriver, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan tilbuddet opfylder kvalitetskravene i udbudsmaterialet. Kravene til indholdet af redegørelsen fremgår af bilag D. Det er centralt, at redegørelsen for organisation og ressourcer er velunderbygget og dokumenterer vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen for "organisation og ressourcer" er forpligtende for tilbudsgiveren og vil indgå som bilag til kontrakten. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal udbyder oplyse om forhold, der har betydning for at sikre et godt arbejdsmiljø ved arbejdstilrettelæggelsen. Derfor skal opmærksomheden specielt henledes på, at passage af bump og chikaner kan give store fysiske påvirkninger, hvis de passeres med for høj hastighed. Redegørelsen skal derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan chaufføren gøres opmærksom på disse forhold. I de køreplaner, der fremgår af udbudsmaterialet, er taget hensyn til vejforhold, herunder bump og chikaner samt trafikforhold. På tilsvarende vis bliver det i forbindelse med den løbende revision af køreplanerne vurderet, om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Ver Udbudsbetingelser - side 15

16 Udbyder opfordrer tilbudsgivere til at gennemkøre de ruter, der er omfattet af udbuddet for at få et opdateret overblik over vejforholdene. 15. UNDERLEVERANDØRER På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om eventuelle underleverandører og omfanget af disses kørsel. Underleverandører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde, som for vognmænd, der selv udfører kørslen. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Sydtrafik, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underleverandører. Antagelse af underleverandør, udskiftningen af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underleverandørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Sydtrafik, jf. A-kontraktens 1, stk X BUS X bus drives i et samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab (NT), Midttrafik og Sydtrafik, der tilbyder et sammenhængende jysk ekspresbussystem over lange afstande, med korte rejsetider og god komfort. Der er derfor udarbejdet særlige krav og bestemmelser, som er gældende for X bus kørsel. Der vil i kontrakten, hvori pakke 232 indgår, blive indføjet et tillæg for X bus kørslen, jf. bilag 3, punkt 27. Endvidere gælder et særskilt kvalitetsstyringssystem, som beskrevet i A- kontraktens Tillæg for X Bus kørsel, T RUTEBILSTATIONER OG GARAGEANLÆG Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer, påhviler Sydtrafik. Vognmanden skal betale for chaufførfaciliteter på rutebilstationerne. Beløbene, der modregnes i den månedlige afregning, fremgår af bilag 13. Enkelte pakker indeholder en viceværtsforpligtelse for så vidt angår chaufførfaciliteterne på en rutebilstation. Dette fremgår af pakkeforsiderne. Omfanget er beskrevet i bilag 16. Vognløb og stationeringer i udbudsmaterialet er vejledende, idet det står vognmanden frit at anvende andre vognløb og stationeringer. I den forbindelse sørger vognmanden selv for tilvejebringelse af garageanlæg, opstillingspladser og personalefaciliteter. Driften af Esbjerg Rutebilstation udbydes på nedenstående vilkår: Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på pakke 201, skal tillige afgive bud omfattende driften af Esbjerg Rutebilstation. Udbuddets længde svarer til den pågældende pakkes længde. Driftsforpligtelsen indebærer, at Sydtrafik principielt intet har at gøre med den daglige drift af busstationen. Det er vognmandens fulde ansvar. Sydtrafik er alene inddraget i forhold til lejekontrakten med busstationsejeren og i den månedlige afregning i henhold til nærværende udbudsvilkår. Ver Udbudsbetingelser - side 16

17 Tilbudsgiver er forpligtet til at benytte de i Rutebilstationen værende chaufførfaciliteter. Tilbudsgiver er endvidere forpligtet til at stille chaufførfaciliteterne til rådighed for andre vognmænds chauffører. Omfanget af driftsforpligtelsen er beskrevet i bilag 15 A. Tilbud skal afgives på tilbudsblanketten i bilag C, side 1. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på driften af busstationen i form af en fast månedlig betaling. Tilbuddet angives i prisniveauet som er gældende for busdriften. Rutebilstationsdriften (bilag 15 A) vil blive medtaget i A-kontrakten. Herudover vil der blive tilføjet følgende til A-kontrakten: - Nyt 19, stk. 4b. Til dækning af drift af Esbjerg Rutebilstation betales. kr. pr. måned. - Nyt 21, stk. 2. Betaling efter 19, stk. 4b, reguleres ved kontraktens ikrafttræden og hver 1. marts og 1. september efter samme reguleringsindeks som kontraktkørslen. Opmærksomheden henledes på, at lejen af Rutebilstationen betales af Sydtrafik, således at huslejen til chaufførstue, ekspeditionslokale og ventesal med publikumstoiletter ikke medtages i tilbuddet vedr. pakker 201. Her skal alene medtages personaleudgifter, forbrugsafgifter og øvrige løbende driftsudgifter jf. bilag 15 A. Driften af Sønderborg Busstation udbydes på nedenstående vilkår: Tilbudsgivere, der afgiver tilbud på pakke 235, skal tillige afgive bud omfattende driften af Sønderborg Busstation. Udbuddets længde svarer til den pågældende pakkes længde. Driftsforpligtelsen indebærer, at Sydtrafik principielt intet har at gøre med den daglige drift af busstationen. Det er vognmandens fulde ansvar. Sydtrafik er alene inddraget i forhold til lejekontrakten med busstationsejeren og i den månedlige afregning i henhold til nærværende udbudsvilkår. Tilbudsgiver er forpligtet til at benytte de i busstationen værende administrationslokaler og chaufførfaciliteter. Tilbudsgiver er endvidere forpligtet til at stille chaufførfaciliteterne til rådighed for andre vognmænds chauffører. Omfanget af driftsforpligtelsen er beskrevet i bilag 15 B. Tilbud skal afgives på tilbudsblanketten i bilag C, side 1. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på driften af busstationen i form af en fast månedlig betaling. Tilbuddet angives i prisniveauet som er gældende for busdriften. Busstationsdriften (bilag 15 B) vil blive medtaget i A-kontrakten. Herudover vil der blive tilføjet følgende til A-kontrakten: - Nyt 19, stk. 4b. Til dækning af drift af Sønderborg Busstation betales. kr. pr. måned. Ver Udbudsbetingelser - side 17

18 - Nyt 21, stk. 2. Betaling efter 19, stk. 4b, reguleres ved kontraktens ikrafttræden og hver 1. marts og 1. september efter samme reguleringsindeks som kontraktkørslen. Opmærksomheden henledes på, at lejen betales af Sydtrafik, således at huslejen til administrationslokaler, chaufførstue og ekspeditionslokale ikke medtages i tilbuddet vedr. pakke 235. Her skal alene medtages personaleudgifter, forbrugsafgifter og øvrige løbende driftsudgifter jf. bilag 15 B. Såfremt busstationen i kontraktperioden måtte blive flyttet skal vognmanden være villig hertil. Der er ingen aktuelle planer om flytning af busstationen. Kontraktlængden for drift af busstationen vil være den samme som for pakke FORBEHOLD Tilbud må ikke indeholde forbehold. Eventuelle forbehold fra tilbudsgivers side over for udbudsmaterialet skal fremføres skriftligt og afklares senest ved fristen for fremsendelse af spørgsmål den 19. november 2008, således at der ikke indgår forbehold i det afgivne tilbud. 19. ALTERNATIVE TILBUD Der kan afgives alternative tilbud baseret på forskelle i - tilbudt andel af busser, der overholder Euro 5 norm, - tilbudt gennemsnitlig busalder, - tilbudt placering af driftsledelse og - tilbudt placering af nedbrudsreserve. I forbindelse med tilbud, hvor en eller flere af pakkerne indgår, skal der afgives tilbud på 2 års henholdsvis 8 års kontraktlængde. Derudover kan der ikke afgives alternative tilbud. Bortset fra kontraktlængden er udbudsvilkårene for pakkerne ens for tilbud på 2 års og 8 års løbetid. Bemærk, at der på tilbudsblanketten (bilag C) kun må sættes kryds (X) i samme linje for det enkelte tilbud. Det er således ikke muligt at afgive kombinationstilbud med forskellig løbetid for pakkerne SIKKERHEDSSTILLELSE Som sikkerhed for vognmandens opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles gennem anerkendt pengeinstitut / kautionsforsikringsselskab, og skal foreligge, inden Sydtrafik kan godkende kontrakten. Garantien skal indestå indtil seks måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Ver Udbudsbetingelser - side 18

19 I bilag E er der en standardformulering af garantistillelsen. Sydtrafik kan kræve dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder lovgivningens krav til kapitalgrundlag. 21. AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE Efter udløbet af tilbudsfristen vil Sydtrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, og tilbudspriser. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketten. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkninger i det nævnte oplysningsomfang. 22. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE For udbuddet som helhed vil der kun blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. For hver enkelt pakke eller kombination vil tilbudsgiveren blive vurderet ud fra - Opfyldelse af udbudsbetingelsernes konditioner - Tilbudsgivers organisation, økonomiske forhold m.v. jf. bilag D, punkt 1 For hver pakke og kombination vil der blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra vognmænd, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. 23. KRITERIER FOR VALG AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT Kriteriet for valg af tilbud og tildeling af kontrakt vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor nedenstående delkriterier vil indgå i vurderingen med angivne vægte: Pris 75 % Kvalitet 25 % Tilbud vil blive vurderet på grundlag af de forhold, der er nævnt under de enkelte delkriterier nedenfor. 1. Pris Den samlede tilbudspris pr. år danner grundlag for vurderingen. Tilbud på kontraktlængder på 7 år og/eller 8 år indgår i beregningen af den økonomisk mest fordelagtige pris med 100 %. Tilbud på kontraktlængder på 2 år altså tilbud på en eller flere af pakkerne 233, 234, 235 og 236 indgår i beregningen af den økonomisk mest fordelagtige pris med 98,04 %. Tilbud, der kombinerer kontraktlængder på 2 år samt 7 år og/eller 8 år, indgår i beregningen af den økonomisk mest fordelagtige pris med en procentsats beregnet på baggrund af det udbudte antal summerede køreplantimer for kontraktperioden pr. pakke. Ver Udbudsbetingelser - side 19

20 Beregningseksempel 1 Pakke Kontraktlængde Vægt Køreplantimer/år Summerede køreplantimer i hele kontraktperioden Køreplantime-vægtning XX 2 år 98,04 % YY 8 år 100, % ZZ 7 år 100,00 % I alt 99,71 % I beregningen af den økonomisk mest fordelagtige pris indgår tilbuddets priser med / * 100 % = 99,71 %, svarende til et fradrag på 0,29 %. I de herved beregnede priser foretages fiktive tillæg eller fradrag i forhold til tilbudte kvaliteter. 2. Kvalitet Forhold der vil indgå i vurderingen af delkriteriet kvalitet : - Tilbudt andel af busser, der overholder Euro 5-norm, idet alle nye busser skal overholde nyeste norm. - Tilbudt gennemsnitlig busalder for alle driftsbusser, der indgår i tilbuddet. - Tilbudt afstand fra pakkecentrum til stationering af nedbrudsreserve. - Tilbudt afstand fra pakkecentrum til stationering af driftsledelse, idet der i pakker med bybusnet stilles krav om maksimalt 10 km og i øvrige pakker maksimalt 35 km. - Vurdering af tilbudsgivers beskrivelse af organisation og ressourcer, bilag D. Vurderingen opdeles i 4 underpunkter: 1. Helhedsvurdering 2. Kvalitetsstyring, hvor der vil blive lagt særlig vægt på sikring af kørslens udførelse. 3. Arbejdsmiljø 4. Uddannelse Ver Udbudsbetingelser - side 20

21 Model for beregning af økonomisk mest fordelagtige tilbud Med udgangspunkt i den tilbudte samlede pris pr. år med eventuelt fradrag for kontraktløbetid foretages fiktive tillæg eller fradrag for følgende tilbudte kvaliteter: Kriterium Euro 5-norm Gns. busalder ¹) Busandel der minimum overholder Euro 5-norm % % % % 0-29 % Tillæg/fradrag - 4 % - 3 % - 2 % - 1 % 0 % Tillæg/fradrag i forhold til gennemsnitlig busalder ²) - 1 % pr. år yngre end 6 år 6 år = 0 % + 1 % pr. år ældre end 6 år Afstand i luftlinje til pakkecentrum Under 10 km km. Over 20 km. Tillæg/fradrag Afstand til nedbrudsreserve - 2 % 0 % + 2 % Afstand til driftsledelse - 2 % 0 % + 2 % Beskrivelse af organisation og ressourcer (bilag D) Delkriterium Klart over middel Tillæg/fradrag Vurdering Middel Klart under middel A. Helhedsvurdering - 1 % 0 % + 1 % B. Kvalitetsstyring - 2 % 0 % + 2 % C. Arbejdsmiljø - 1 % 0 % + 1 % D. Uddannelse - 1 % 0 % + 1 % ¹) Gennemsnitlig busalder er den gennemsnitlige alder for busserne i hele kontraktperioden. Hvis der eksempelvis indsættes fabriksnye busser og kontraktperioden er 8 år så vil den gennemsnitlige busalder være 4 år. Ved kombinationstilbud, hvori der indgår pakker med forskellig kontraktlængde, foretages en vægtning (samlet antal driftsbusår divideret med samlet antal af driftsbusser). ²) Der anvendes decimaler ved beregningen. Eksempelvis vil en gennemsnitlig busalder på 8,15 år give et tillæg på 2,15 %. Ver Udbudsbetingelser - side 21

22 Beregningseksempel 2 - beregning af fiktiv pris: Tilbud på pakke XX, YY og ZZ med kontraktløbetid på hhv. 2 år, 8 år og 7 år: - Samlet gennemsnitspris 500,00 kr./køreplantime - Kontraktløbetiden er en kombination af kontraktløbetid på 2 år, 7 år og 8 år => fradrag på 0,29 % (-1,45 kr.) (se beregningseksempel 1). - Minimum 3 af 12 busser (25 %) overholder Euro 5 normen => fradrag på 0 %. - Gennemsnitlig busalder er 8,15 år => tillæg på 2,15 % (+10,75 kr.) - Nedbrudsreserve er placeret 8 km fra pakkecentrum => fradrag på 2 % (-10,00 kr.) - Afstand til driftsledelse fra pakkecentrum er 5 km => fradrag på 2% (-10,00 kr.) - Beskrivelse af organisation og ressourcer er middel i pkt. A, B og C, mens pkt. D er klart over middel. Fradrag er derfor 1 % (- 5,00 kr.). Fiktiv pris beregnes til 484,30 kr./køreplantime. Økonomisk mest fordelagtige tilbud for Sydtrafik som helhed er den kombination af enkelt- eller kombinationstilbud, der udløser den laveste fiktive pris pr. år. 24. KONTRAKTINDGÅELSE Hvis flere tilbud fra samme tilbudsgiver vælges, kan Sydtrafik vælge at indgå én eller flere kontrakter om den pågældende kørsel. Hvor flere tilbud samles i en kontrakt fastsættes betalingssatserne i 19 i A-kontrakten som en sammenvejning af tilbudspriserne for de enkelte tilbud. Satserne i 19, stk. 2 og 3 sammenvejes på grundlag af timetallet for den kørsel, der indgår, mens satsen i 19 stk. 4 sammenvejes efter antal driftsbusser. Udfyldt kontrakt vil blive fremsendt af Sydtrafik. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af Sydtrafik og et eksemplar af vognmanden. Det eller de tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 25. OVERSIGT OVER BILAG VED TILBUDSGIVNINGEN Bilag A2 Bilag B Bilag C Bilag D Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt Redegørelse for tilbudsgivers organisation Ver Udbudsbetingelser - side 22

23 Bilag A1 ANSØGNING OM TILLADELSE FRA FÆRDSELSSTYRELSEN Udfyldes af vognmanden (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Vognmandens navn: og adresse: Der afgives tilbud til Sydtrafik Sæt X Tilbudsgiver har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring EP nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelse: Herudover søges der om yderligere tilladelser Til Færdselsstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger tilbudsgiver: Skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller Sikkerhedsstillelse, eller Revisorerklæring Sæt X Tilbudsgiver har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder Der søges om tilladelser Tilbudsgiver vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Tilbudsgivers underskrift Det ovenstående skema indsendes til Færdselsstyrelsen Ver Udbudsbetingelser - side 23

24 Bilag A2 DOKUMENTATION FOR TILLADELSE FRA FÆRDSELSSTYRELSEN Vognmanden: Ansvarlig leder: Opfylder i forbindelse med udbuddet i Sydtrafik betingelserne for at være godkendt som indehaver af: tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring Godkendelsen gælder indtil år Kravene til økonomi er opfyldt ved Antal tilladelser ( ) Skatteregnskab ( ) Sikkerhedsstillelse ( ) Revisorerklæring Bemærkninger: Færdselsstyrelsens underskrift og stempel Skemaet returneres til tilbudsgiver, som vedlægger det tilbudsblanketten. Ver Udbudsbetingelser - side 24

25 Bilag B GÆLDSERKLÆRING TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love af skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato: Underskrift I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Gælden udgør: DKK. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift Ver Udbudsbetingelser - side 25

26 Bilag C TILBUDSBLANKET A-kontrakt Der udfyldes en blanket for hvert tilbud TILBUDSGIVER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: Kopi af dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen vedlægges TILBUDDETS OMFANG Tilbuddet omfatter pakke(rne) nr.: (Sæt kun kryds(er) i én linje pr. tilbudsblanket) ENTEN 8 år 7 år 8 år 8 år 2 år 2 år 2 år 2 år ELLER år 7 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år I tilbuddet indgår: køreplantimer/køreplanår driftsbusser Andel af busser, der overholder Euro 5-norm Gennemsnitlig busalder 0-29% 30-49% 50-69% 70-89% % år Afstand til nedbrudsreserve (gns. afstand ved kombinationstilbud) Afstand til driftsledelse (gns. afstand ved kombinationstilbud) TILBUDSPRIS Tilbuddet angives i prisniveau for september 2008 km. km. (1) Betaling til dækning af chauf.omk 19.2 kr./køreplantime (2) Betaling øvrige variable omk kr./køreplantime (3) Betaling busafhængig omk kr./busmåned (4) Samlet gennemsnitlig timepris kr./køreplantime eksklusiv pkt. (5) og (6) (5) Drift af Esbjerg Rutebilstation (kun hvis tilbuddet omfatter pakke 201) (6) Drift af Sønderborg Busstation (kun hvis tilbuddet omfatter pakke 235) kr./år kr./år (7) Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr./år (inkl. pkt. (5) og (6)) Ver Udbudsbetingelser - side 26

27 TILBUDSBLANKET A-kontrakt side 2 BUSOPLYSNINGER I tilbuddet indgår (antal som anført på side 1): Tilbudsgiver råder tillige over (antal): driftsbusser reservebusser og ekstrabusser Stationering for reserve- og ekstrabusser: VOGNLØB Er tilbuddet baseret på udbuddets vognløb: JA NEJ Hvis NEJ vedlægges en beskrivelse af vognløb med samme detaljeringsgrad som i udbudsmaterialet UNDERLEVERANDØR Påregnes anvendt underleverandør: JA NEJ Hvis JA: Andel % af køreplantimer Navne på eventuel(le) underleverandør(er): EVT. BEMÆRKNINGER Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af A- kontrakten om buskørsel samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 6. maj Tilbuddet skal være Sydtrafik i hænde senest den 10. december 2008 kl (underskrift) Redegørelse for organisation og ressourcer vedlægges Medsendte bilag i øvrigt: Ver Udbudsbetingelser - side 27

28 Bilag D REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIVERENS ORGANISATION. Redegørelsen for organisation og ressourcer skal være velunderbygget og kunne dokumentere vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet ressourceforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition skal følges. 1 Beskrivelse af tilbudsgiverens organisation. 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. Hvis kørslen skal udføres af et datterselskab eller en enhed under den samlede virksomhed, beskrives kompetencefordelingen mellem "moderselskab" og den udførende enhed. Der skal vedlægges kopi af seneste reviderede regnskab. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis tilbudsgiver får den kørsel, der er afgivet tilbud på, herunder i hvilket omfang der vil blive etableret lokal driftsledelse, hvor den forventes placeret, og hvilken kompetence den vil blive udstyret med. 1.4 Beskrivelse af vognmandens evt. særlige ressourcer vedrørende kvalitetsstyring, miljøstyring og kommunikation/information, herunder beskrivelse af, om der er afsat særlige personalemæssige ressourcer til disse opgaver. Desuden ønskes en beskrivelse af, om der er udarbejdet særligt materiale til chauffører i forbindelse med ovennævnte, såsom kvalitetshåndbøger, personaleblade eller lignende. 1.5 Beskrivelse af hvorledes medarbejderne holdes orienteret om forhold i virksomheden, som er af betydning for den enkelte medarbejder. 2 Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget såvel inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde uden for normal kontortid overvåges. Det ønskes endvidere angivet, hvordan kravet i kontrakten om, at Sydtrafik skal kunne komme i kontakt med vognmanden eller en repræsentant for denne i hele driftsdøgnet, vil blive opfyldt. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og busser vil foregå både i og uden for kontortiden. 2.4 Telefonbetjeningstider og kontoråbningstider for kundehenvendelser. 2.5 Oplysning om afstand fra placering af driftsledelse til pakkecentrum. 3 Kvalitetsstyring 3.1 Beskrivelse af hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelse af kørslen, herunder om der er opbygget egentlige kvalitetssystemer eller afsat særlige ressourcer til opgaven. Ver Udbudsbetingelser - side 28

29 3.2 Beskrivelse af opnåede resultater i kvalitetsmålinger hos andre trafikselskaber. 3.3 Beskrivelse af, hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 3.4 Beskrivelse af sikring af kørslens udførelse, herunder forebyggelse af arbejdsnedlæggelser m.m. 4 Miljøforhold. 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. Det oplyses om virksomheden er miljøcertificeret. 4.2 Oplysning om hvorvidt vognmanden udarbejder grønne regnskaber i bekræftende fald skal seneste grønne regnskab vedlægges. 4.3 Oplysning om hvorvidt der anvendes miljømærkede rengøringsmidler på vaskeanlæg, samt om der vil blive etableret vaskeanlæg med brug af genbrugsvand. 4.4 Udgået. 4.5 Kontrolforanstaltninger i forhold til anvendelse af rengøringsmidler og kemikalier 4.6 Oplysning om hvorvidt chauffører deltager i kurser i miljørigtig kørsel og i givet fald i hvilket omfang. 5 Arbejdsmiljø 5.1 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med arbejdstilsynets tilsyn. Relevant korrespondance med Arbejdstilsynet vedlægges. 5.2 Redegørelse for vognmandens planer for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, både chauffører, værkstedspersonale m.fl. Redegørelsen kan indeholde oplysninger om virksomhedens forebyggelsespolitik, sundhedspolitik, integrationspolitik, informationspolitik m.m. 5.3 Beskrivelse af virksomhedens forebyggelse i forbindelse med vold og trusler samt beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 6 Busmateriellet. 6.1 Oplysning om forventede garageringsteder og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 6.2 Oplysning om busudskiftningsprogram (skema udarbejdes). 6.3 Tilbudt gennemsnitlige busalder. 6.4 Tilbudt andel af busser, der overholder EURO 5-norm 6.5 Oplysning om antal reservebusser. 6.6 Beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus, herunder oplysning om gennemsnitlig afstand fra stationering af nedbrudsreserve til pakkecentrum 6.7 Oplysning om værkstedsforhold, herunder om i hvilket omfang reparationer vil blive udført på eget værksted samt placering af dette værksted. 6.8 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 7 Uddannelse Ver Udbudsbetingelser - side 29

30 7.1 Beskrivelse af virksomhedens grunduddannelse for nyansatte chauffører omfang og indhold. 7.2 Beskrivelse af virksomhedens efteruddannelse for chauffører omfang og indhold. Herunder belyses virksomhedens politik i forhold til indgåelse af uddannelsesaftaler med henblik på uddannelse af faglærte chauffører. 7.3 Beskrivelse af uddannelsesmæssig indsats for driftsledelse og administrative medarbejdere omfang og indhold 8 Andre oplysninger Andet som vognmanden finder relevant for Sydtrafiks vurdering af selskabets organisation. Ver Udbudsbetingelser - side 30

31 Bilag E GARANTIERKLÆRING Garanti Kontonummer: Garantidebitor: (Vognmand) Garantikreditor: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Arbejde: Kontraktdato: Udførelse af kontraktkørsel i perioden XXXX På foranledning af garantidebitor holder (bank) til rådighed for Sydtrafik et beløb af DKK... Skriver:... der skal tjene til sikkerhed for Sydtrafik i tilfælde af, at vognmanden i kontraktperioden misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Sydtrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 6 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Sydtrafik forinden skriftligt og samtidigt meddeler vognmanden og garanten, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Garantien skal på anfordring fra Sydtrafik frigives til Sydtrafik, uden at Sydtrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Sydtrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage, efter en skriftlig anmodning er modtaget. Sydtrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give vognmanden udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af vognmandens forpligtelser. Garantien er gyldig med maskinstempling eller 2 underskrifter jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (bank). Underskrift:... Bank:... Ver Udbudsbetingelser - side 31

4. udbud af buskørsel Sommer 2010

4. udbud af buskørsel Sommer 2010 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

6. udbud af buskørsel Sommer 2012

6. udbud af buskørsel Sommer 2012 6. udbud af buskørsel Sommer 2012 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2011 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

1. udbud af buskørsel Sommer 2008

1. udbud af buskørsel Sommer 2008 1. udbud af buskørsel Sommer 2008 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen September 2007 Udbudsbetingelser, side 1 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til:

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til: 2. Udbud Spørgsmål og svar 24.11.2008 Nr. Spørgsmål Svar 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, side 18, at anfordringsgarantien skal stilles af et af en international tilsynsmyndighed godkendt pengeinstitut/kautionsforsikrings-selskab.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser 17. udbud Skive Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel 4 Oversigt over budmuligheder 5 Krav til busser med videre 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 95X Antal køreplantimer/år: 3.824 Pakkecentrum:

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsvilkår - B-kontraktkørsel 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1 HVEM KAN BYDE?...5 2 TILBUDDETS FORM...6 3 KONTRAKTLØBETID...7

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007

Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune. Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 Udbud af lokale busruter i Lemvig Kommune Bilag til udbudsvilkår B og T-kontraktkørsel Bind 1 ruter 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 1 HVEM KAN BYDE?... 4 2 TILBUDDETS

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere