IDA LØNSTATISTIK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA LØNSTATISTIK 2015"

Transkript

1

2 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online via IDAs website. Her ligger også de øvrige resultater fra lønstatistikken. De fleste resultater kan i år ligeledes tilgås via IDAs app. Lønudviklingen har igen i år samlet været på 3,9 pct. i den private sektor, mens lønudviklingen i den offentlige sektor i gennemsnit har været på 1,9 pct.. Dermed er der for begge grupper som helhed tale om en reallønsfremgang, idet inflationen i samme periode har været 0,5 pct. Lønstatistikken indeholder også informationer om indtjening og honorar for medlemmer med selvstændigt erhverv. Udover pjecen stiller IDA følgende lønværktøjer til rådighed online: Lønberegner dit personlige løntjek med lønniveau der matcher din profil Webtabeller lav dine egne detaljerede løntabeller Firmalønstatistik sammenlign lønniveau i de større virksomheder IDA har videreudviklet vores app, der giver let adgang til lønberegneren og webtabellerne, og også til IDAs mødekalender - prøv den! DATAGRUNDLAG Data til IDA Lønstatistik 2015 er, for privatansatte medlemmer, baseret på medlemmernes oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for september måned For offentligt ansatte medlemmer stammer data fra løndatabaser i staten og kommuner/regioner, og beskriver lønnen i maj måned Lønstatistikken for privat og offentligt ansatte omfatter lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse, heriblandt cand. scient er, cand. IT., levnedsmiddelkandidater og øvrige med en naturvidenskabelig uddannelse. Kun medlemmer med bopæl og arbejde i Danmark er medtaget. Løn fra deltidsansatte i private virksomheder indgår i statistikken efter omregning til fuldtidsansatte, mens der for offentligt ansatte kun er medtaget fuldtidsbeskæftigede. I lønstatistikken indgår oplysninger fra privat ansatte (svarprocent 40,6). På det statslige område indgår oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen om 86 pct. af de medlemmer, som IDA har registreret med ansættelse i staten. På det kommunale og regionale område indgår oplysninger fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) om 74 pct. af de medlemmer, som IDA har registreret med ansættelse i kommuner/regioner. God læselyst! Morten Thiessen Formand Ansattes Råd Juliane Marie Neiiendam Formand Lønstatistikudvalget Data til statistikken om indtjening blandt selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret 2014 og er baseret på oplysninger fra 482 medlemmerne (svarprocent 20) med som er selvstændig erhvervsdrivende.

3 LØNSTATISTIK FLERE RESULTATER OG DETALJER Lønnen i både den private og offentlige sektor varierer meget, alt efter anciennitet, stillingsniveau, arbejdsområde, uddannelse, retning, branche, region mm. Tabellerne på de følgende sider viser lønninger fordelt på disse forskellige forhold. Der er i denne pjece kun plads til at vise et udsnit af resultaterne. Hvis du har brug for et detaljeret og personligt lønestimat, kan du bruge IDAs lønberegner, som kan give dig et personligt løntjek. Lønberegner og webtabeller findes på service.ida.dk, hvor du skal bruge dit login. De er også tilgængelige på IDAs app (søg på IDA app på Google Play eller på i Tunes). INDHOLD 2 Forord 4 Lønudvikling PRIVATANSATTE 8 Privatansatte 10 Uddannelse og -retning 16 Arbejdsområde og branche 18 Regionalt 20 Stillingstype 24 Køn og ledelse 26 Arbejdstid og ferie OFFENTLIGT ANSATTE 28 Offentligt ansatte 30 Staten 34 Kommuner 37 Regioner SELVSTÆNDIGE 39 Selvstændige 40 Årsindkomst, resultat og omsætning GENERELT 44 Tips til lønforhandling

4 4 LØNUDVIKLING LØNUDVIKLING På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 3,9 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været 1,9 procent. Lønudviklingen for de privatansatte er for perioden september 2014 til september Udviklingen er beregnet som den procentvise stigning i lønsummen for kandidatårgangene I beregningen er der korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2014 og Lønstigningerne for de privatansatte er beregnet ekskl. topchefer. For de kommunalt/regionalt ansatte samt de statsansatte er lønudviklingen også beregnet som den procentvise stigning i lønsummen for medlemmerne med kandidatår fra , men for perioden maj 2014 til maj I beregningen er der korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2014 og Stigninger for de statsansatte er beregnet ekskl. Ph.d stipendiater. Procent LØNUDVIKLING Årlig stigning fra 2001 til 2015 for privatog offentligt ansatte samt årlige inflation (forbrugerprisindeks, september - september). Privat Offentlig Inflation 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7,0 6,7 5,2 5,1 5,4 5,4 4,8 4,2 4,5 4,3 4,4 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 3,4 3,2 2,9 2,9 2,9 3,0 2,7 1,8 1,9 1,3 1,

5 LØNUDVIKLING 5 TABEL 1: LØNUDVIKLING Årlig lønudvikling i procent for privatansatte og offentligt ansatte i stat og kommuner/region, fordelt på kandidatår. Lønudviklingen er beregnet som tre års glidende gennemsnit for udvikling i årgangens gennemsnitsløn. Kandidatårgang Privat Stat Kommuner/regioner ,6 0, ,1 0,0 2, ,0 0,1 2, ,6 0,0 0, ,4 1,0 1, ,0 1,1 1, ,1 1,0 1, ,8 0,8 1, ,0 1,1 0, ,1 1,3 0, ,0 1,5 0, ,9 1,5 1, ,9 2,0 2, ,9 1,6 2, ,7 1,7 2, ,5 1,8 2, ,7 2,4 3, ,0 2,1 3, ,2 1,8 3, ,4 1,9 4, ,8 2,5 4, ,2 2,3 5, ,5 2,5 4, ,6 1,8 3, ,2 1,9 3, ,7 1,7 3, ,9 2,4 4, ,4 2,7 6, ,8 3,4 7, ,6 3,7 7, ,8 3,3 6, ,6 3,0 5, ,3 1,5 3,4 Alle 3,9 1,5 2,7

6 6 LØNSTATISTIK 2015 Procent LØNUDVIKLING OG ANCIENNITET Lønudvikling fra 2014 til 2015 opdelt på medlemmer med kort og lang anciennitet, samt sektor. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,6% 4,6% 6,8% 3,9% Privat Offentlig Staten 3,0% 2,0% 1,0% 3,3% 3,3% 1,8% 1,4% 2,4% 1,9% 1,5% 2,7% Kommuner/Regioner 0,0% (5 års anciennitet) Før 2010 (mere end 5 års anciennitet) Alle VEJLEDENDE MINIMALLØN FOR ÅR 2016 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører og scient.er. Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år (der for 2016 er på 1,5 procent). På baggrund af de indhentede lønoplysninger har IDA med virkning fra 1. januar 2016 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede medlemmer: Civilingeniører, cand. scient er, cand. IT. og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse: kr pr. måned. Diplomingeniører, Bachelorer og medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: kr pr. måned. Den vejledende minimalløn er bruttoløn. For privatansatte dækker denne løn, samlet pension og goder opgjort til skattevæsenet. For offentligt ansatte er det skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Se eventuelt mere om lønbegreberne på side 8 og 28.

7 LØNSTATISTIK LØNFREMSKRIVNIG I lønstatistikken præsenteres et øjebliksbillede af lønniveauet i september 2015 for de privatansatte og i maj 2015 for de offentligt ansatte. Når du forhandler løn, bør du fremregne den dokumenterede løn til det relevante tidspunkt. Det er vanskeligt at forudsige den præcise lønudvikling. IDA følger lønudviklingen og offentliggør jævnligt aktuelle prognoser på De senest tilgængelige tal fremgår af tabel 2. Erfaringsmæssigt er lønudviklingen på ingeniørarbejdsmarkedet lidt højere end på det private arbejdsmarked som helhed. Eksempel Hvis du skal til lønforhandling i april 2016 er der gået 7 måneder siden lønstatistikkens løn fra september Hvis du gerne vil vide, hvor meget lønnen har udviklet sig fra september 2015 til april 2016, kan du beregne det med følgende formel: Løn april 2016 = Løn september 2015 x ( 1+ (Lønudviklingsprocent x 7/12)) Lønudviklingsprocent er den forventede lønudvikling. Den kan fx antages at være på niveau med de forløbne års lønudvikling på 3,9 pct. (0,039). Løn september 2015 kan findes i lønstatistikken, eller det kan være din egen løn. Hvis lønnen er kr. bliver den fremregnede løn: Løn april 2016 = x (1+ (0,039 x 7/12)) = kr. TABEL 2: FORVENTET LØNUDVIKLING Forskellige instansers forventning til løn ud viklingen 2016 i den private sektor. Forventet Institution lønudvikling 2016 Kilde Det økonomiske råd 2,4 DØR, Dansk økonomi efterår 2015; Lønudvikling: timeløn (side 2) Finansministeriet 2,2 FM, økonomisk redegørelse august 2015; Lønudvikling, timeløn privatsektor (side 91) LO 2,1 LO, maj 2015 lønskøn: Lønstigningstakt (side 6) Danske Bank 2,2 DB, oktober 2015; Lønskøn, timeløn i privat sektor (side 11) Nationalbanken 2,6 National banken, 3. kvartal 2015, september 2015 lønskøn: Timeløn (side 25) Gennemsnit 2,3 Simpelt gennemsnit af alle prognoser

8 8 PRIVATANSATTE PRIVATANSATTE Løn- og ansættelsesvilkår GRUNDLAG Der indgår besvarelser i statistikken for de privatansatte. LØNBEGREB Som lønbegreb i løntabellerne på de følgende anvendes bruttoløn, som er summen af: Den månedlige løn. Tillæg i form af varige og midlertidige kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller andre tillæg. Værdi af skattepligtige goder. Eget pensionsbidrag og arbejdsgivers pensionsbidrag. Uregelmæssige betalinger i form af overarbejdsbetaling, engangsvederlag, resultatløn, bonus eller lign. samt indtægter fra bierhverv, indgår ikke i bruttolønnen. Ferietillæg og værdi af ekstra ferie eller fridage indgår heller ikke i bruttolønnen. Løn fra deltidsansatte indgår i statistikken efter omregning til fuldtidsstilling. Med mindre andet fremgår, er tabellerne ekskl. topchefer. Beløb der ikke indgår i bruttolønnen Bruttoløn Bonus, resultatløn, overarbejdsbetaling, engangsvederlag og lign. Værdi af ekstra ferie eller fridage. Værdi af personalegoder som ikke er skattepligtige. Ferietillæg. Indtægt fra bierhverv. Værdi af skattepligtige goder. Eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Varige og midlertidige tillæg som gives fast hver måned. Faste månedlige løn.

9 PRIVATANSATTE 9 PRIVATANSATTES LØNNIVEAU Lønnen i den private sektor varierer meget, alt efter anciennitet, stillingsniveau, arbejdsområde, uddannelse, retning, branche, region mm. Tabeller og figurer på de følgende sider viser lønninger fordelt på disse forskellige forhold. Der er i denne pjece kun plads til at vise et udsnit af resultaterne. Hvis du har brug for mere detaljerede resultater og fx ønsker at kombinere flere forhold i en tabel, kan du bruge enten lønberegneren eller webtabellerne, som begge kan tilgås fra eller fra IDAs app, som du finder på Google Play eller i Tunes. Privatansatte, lønudvikling fordelt på stillingstype PRIVATANSATTE LØNUDVIKLING OG STILLING Gennemsnitlig lønudvikling i pct. for privatansatte fra september 2014 til september Beregningen af lønudvikling tager højde for ændrede sammensætninger i kandidatårgangene fra 2014 til Direktører og chefer udgøres af grupperne toppchefer (administrerende direktør/ øverste chef) samt funktionsdirektører og afdelingschefer. Direktør og Chefer Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chefkonsulent/Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademisk medarbejder 2,7% 3% 2,7% 2,3% 3,9% 6,2% I beregningen af lønudviklingen for den samlede gruppe (alle) indgår topcheferne ikke. Alle 3,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5%

10 10 PRIVATANSATTE TABEL 3: AKADEMIINGENIØRER Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent der Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus får bonus Før ,8% ,9% ,9% ,4% ,0% ,9% ,1% ,2% ,5% ,2% ,3% ,6% ,7% ,7% ,5% ,9% ,4% ,0% ,0% ,5% Alle ,3%

11 PRIVATANSATTE 11 TABEL 4: CIVILINGENIØRER Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent der Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus får bonus Før ,3% ,9% ,2% ,5% ,2% ,4% ,2% ,0% ,4% ,5% ,8% ,2% ,7% ,6% ,0% ,7% ,8% ,4% ,7% ,9% ,1% ,3% ,6% ,4% ,8% ,1% ,5% ,4% ,7% ,7% ,0% ,1% ,7% ,4% ,3% ,5% Alle ,4%

12 12 PRIVATANSATTE TABEL 5: TEKNIKUMINGENIØRER Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent der Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus får bonus Før ,5% ,2% ,3% ,1% ,8% ,3% ,5% ,2% ,3% ,9% ,0% ,4% ,6% ,7% ,5% ,2% ,1% ,5% ,3% Alle ,7%

13 PRIVATANSATTE 13 TABEL 6: DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent der Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus får bonus ,7% ,6% ,2% ,0% ,1% ,0% ,3% ,8% ,0% ,7% ,8% ,5% ,9% ,4% ,2% ,8% ,3% ,6% ,2% ,3% ,5% ,5% ,3% Alle ,7%

14 14 PRIVATANSATTE TABEL 7: CAND. SCIENT Brutoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent der Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus får bonus Før ,3% ,8% ,0% ,5% ,0% ,0% ,3% ,8% ,3% ,0% ,1% ,5% ,6% ,0% ,3% ,6% ,3% ,9% ,8% ,8% ,8% ,4% ,8% ,1% Alle ,1%

15 PRIVATANSATTE 15 TABEL 8: UDDANNELSESRETNING Bruttoløn fordelt på kandidatår og uddannelsesretning. Månedsløn september 2015, Alle privatansatte, inkl. topchefer. Elektronik/ Kemi/ Maskin/ Matematik/ Kandidat- Byggeri/ Datalogi/ Svag/ Biologi/ Industriprod/ Energi/ Eksport/ Levneds- Fysik/ årgang Anlæg Informatik Stærkstrøm Biotek Skibsbygning Miljø Ledelse middel Geologi Før Alle

16 16 PRIVATANSATTE TABEL 9: ARBEJDSOMRÅDE Bruttoløn fordelt på kandidatår. Månedsløn september 2015, Alle privatansatte, inkl topchefer. Forskning, Industri/ IT, Tele Energi/ Transport/ Natur Administr./ Kandidat- Innov./ Byggeri/ Produktion/ og Elek- Forsyning/ Infra- videnskab/ Ledelse/ årgang Underv Anlæg Kemi troteknik Miljø struktur Medicin Service Alle Før Alle

17 PRIVATANSATTE 17 TABEL 10: BRANCHE Bruttoløn fordelt på kandidatår. Månedsløn september 2015, Alle privatansatte, inkl topchefer. Råstof Forsy- Fødevare/ Maskin/ Den Råd- Entreprenør/ Forrenings- Kandidat- ind- ningsvirk- Kemi/Plast/ Jern/Metal- elektroniske givende Byggeri/ IT og Tele- service/ Handel/ årgang vinding somhed Træ/Med. ind industri industri Ing. virks. Anlæg komm. Finans transport Før Total

18 18 PRIVATANSATTE TABEL 11: REGION Bruttoløn fordelt på kandidatår. Månedsløn september 2015, Alle privatansatte, incl. topchefer. Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Alle Kandidatårgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

19 PRIVATANSATTE 19 KOMMUNEOPDELT LØNNIVEAU Figuren viser den grupperede gennemsnitlige månedlige bruttoløn fordelt på kommuner. Bruttolønnen er grupperet i 5 fraktiler med ca. 20 pct. af kommunerne i hver fraktil. Gennemsnitslønnen er uden vægtning for alder eller anciennitet. Bruttoløn fordelt på kommuner. Månedsløn september 2015, privatansatte inkl. topchefer. Månedsløn Færre end 5 medlemmer

20 20 PRIVATANSATTE STILLINGSTYPE Månedlig bruttoløn september 2015 fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Kun årgange med minimum 5 respondenter er medtaget. Afdelingschef/ Afdelingsleder Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chefkonsulent/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent Topchef/Direktør Bruttoløn TABEL 12: STLILLINGSTYPE Løn fordelt på stillingstype. Månedsløn september 2015, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonus beløb indgår ikke i bruttolønnen. Procent Årlig der har Stillingstype Antal Procent Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Bonus bonus Topchef 166 1% ,6% Funktionsdirektør 396 2% ,0% Afdelingschef/-leder % ,6% Funktionsleder/Projektchef % ,4% Projektleder % ,6% Chef-/Seniorkonsulent % ,6% Specialist % ,7% Ingeniør/Akademiker % ,7% Anden/uoplyst stilling 711 4% ,9% Alle % ,3%

21 PRIVATANSATTE 21 TABEL 13: STILLINGSTYPE Bruttoløn fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Alle uddannelser. Månedsløn september 2015, Alle privatansatte, inkl. topchefer. Topchef/ Funktions- Kandidat- Funktions- Afdelingschef/ leder/ Chef-/Senior- Ingeniør/ årgang direktør Afdelingsleder Projektchef Projektleder konsulent Specialist Akademiker Alle Før Alle

22 22 PRIVATANSATTE TABEL 14: PERSONALEANSVAR Bruttoløn fordelt på stillingstype og omfang af personaleansvar. Alle ledere. Månedsløn september 2015, privatansatte. Topchef Afdelingschef/ Funktionsleder Funktionsdirektør Afdelingsleder Projektchef Projektleder Alle ledere Antal underordnede Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Alle TABEL 15: VIRKSOMHEDSSTØRRELSE Bruttoløn fordelt på stillingstype og antal ingeniører/scienter i virksomheden. Månedsløn september 2015, privatansatte. Funktions- Chef-/ Antal ingeniører/ Funktions- Afdelings- leder/ Projekt- Senior Ingeniør/ scienter i virksomheden Topchef direktør chef/-leder Projektchef leder konsulent Specialist Akademiker Alle Alle

23 PRIVATANSATTE 23 TABEL 16: JOBLØN Bruttoløn fordelt ledelse, jobløn og kandidatår. Månedsløn september 2015, privatansatte. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. Ikke-ledere omfatter: Ingeniører, Akademikere, Konsulenter, Specialister og Chefkonsulenter. Ansatte på jobløn (fast løn) har iflg. deres kontrakt ikke ret til betaling for overarbejde og/eller ret til afspadsering. Leder Ikke leder Jobløn Ikke jobløn Jobløn Ikke jobløn Kandidatårgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

24 24 PRIVATANSATTE KØN, LEDELSE OG BRUTTOLØN Bruttoløn fordelt på køn, ledelse og kandidatårgang (3 års glidende gennemsnit). Ledere omfatter topchefer, funktionsdirektører, afdelingschefer, funktionsledere og projektledere. Bruttoløn Mand, leder Kvinde, leder Mand, ikke-leder Kvinde, ikke-leder Kandidatårgang Procent medlemmer KØN OG LEDELSE Medlemmerne fordelt på køn og ledelsesopgaver. Ledere omfatter topchefer, funktionsdirektører, afdelingschefer, funktionsledere og projektledere. 80% 70% 60% 50% 40% 70% 65% Figuren summer op til 100 pct. for henholdsvis kvinder og mænd. 30% 20% 10% 14% 18% 16% 16% 0% Kvinde Mand Lederstilling, med personaleansvar Kvinde Mand Lederstilling, uden personaleansvar Kvinde Mand Stilling uden ledelse

25 PRIVATANSATTE 25 TABEL 17: MÆND OG KVINDER Bruttoløn fordelt på ledelse med og uden personaleansvar og kandidatårgang. Månedsløn september 2015, privatansatte. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. Leder, med personaleansvar Leder, uden personaleansvar Ikke leder Kandidat Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

26 26 PRIVATANSATTE Timer pr. uge Timer pr. uge ARBEJDSTID Gennemsnitlig arbejdstid (inklusiv frokost), fordelt på stillingsniveau. Privatansatte september 2015, eksklusiv deltidsansatte ,6 Chef (Topchef, Funktionsdirektør, Afdelingschef) 41,9 Funktionsleder, Projektchef, Projektleder 40,7 41,4 Ikke-chef (Ingeniør, Akademiker, Konsulent, Specialist, Chefkonsulent) Alle ARBEJDSTID OG JOBLØN Gennemsnitlig arbejdstid (inklusiv frokost), fordelt på ansatte med og uden jobløn. Privatansatte september 2015, eksklusiv deltidsansatte. Jobløn (fast løn) er ansættelse uden ret til afspadsering for overarbejde ,9 Jobløn (66 pct. har jobløn). 40,5 41,4 Uden jobløn (34 pct. har ikke jobløn). Alle TABEL 18: PERSONALEGODER Procentandel der har personalegoder fordelt på stillingstype, privatansatte Funktions- Topchef/ Afdelings- leder/ Projekt- Chef-/Senior- Ingeniør/ Goder Direktør chef/leder Projektchef leder konsulent Specialist Akademiker Alle Bil 47% 19% 10% 4% 5% 3% 1% 6% Telefon/mobiltelefon 95% 88% 84% 72% 80% 62% 48% 63% Aviser/tidsskrifter 47% 19% 20% 6% 17% 5% 3% 9% Firmabetalt hjemme-pc 44% 28% 23% 18% 20% 13% 13% 17% Internetadgang i hjemmet 87% 74% 69% 52% 64% 53% 40% 52% Sundhedsforsikring, Helbredsforsikring 77% 77% 74% 67% 70% 69% 65% 68% Fitness, massage, wellness 26% 26% 24% 22% 22% 26% 21% 23% Frokostordning 52% 51% 50% 46% 59% 54% 48% 49% Frugt, kaffe/the mm. 83% 84% 83% 81% 82% 81% 79% 80% Medarbejderaktier/-obligationer, optioner 23% 12% 10% 8% 10% 12% 7% 9% Ekstra ferietillæg udover 1% 13% 12% 11% 12% 15% 12% 9% 11% Kontingenter og medlemskaber 12% 7% 6% 3% 7% 3% 2% 4% Andre personalegoder 4% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% Ingen personalegode 1% 2% 1% 2% 3% 3% 5% 4% Procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét gode.

27 PRIVATANSATTE 27 TABEL 19: EKSTRA FERIEDAGE Procentdel der har mere end de 5 ugers årlig ferie, som ferieloven giver. Privat ansatte 2015 (fuldtidsansatte inkl. topchefer). Procent 0 dage 14% 1-4 dage 6% 5 dage 73% 6-9 dage 5% 10 dage eller flere 2% Alle 100% TABEL 22: JOBSKIFTE Omfang og resultat af jobskifte indenfor de seneste 12 måneder. Privat ansatte 2015 (fuldtidsansatte inkl. topchefer). Gennem snitlig ændring i Procent månedsløn (kr.) Højere løn 13% Uændret 4% Lavere løn 2% Ikke skiftet job 81% Alle 100% TABEL 20: ARBEJDSGIVERBETALTE FRIDAGE Har fri på følgende dage, privatansatte 2015 (fuldtidsansatte, inkl. topchefer). Procent Juleaftensdag 82% Nytårsaftensdag 73% Fredag efter Kr. Himmelfart 21% Grundlovsdag 54% 1. maj 11% Ingen ekstra fridage 14% TABEL 23: KLAUSULER Omfang og type af klausuler som begrænser den ansattes mulighed for frit jobskifte. Privatansatte 2015 (inkl. topchefer). Procent Konkurrenceklausul 13% Kundeklausul 5% Medarbejderklausul 2% Jobklausul 1% Andre begrænsninger 1% Ingen klausuler 82% TABEL 21: BETALT FROKOSTTID Privat ansatte 2015 (fuldtidsansatte inkl. topchefer). Procent Ja 12% Nej 87% Ved ikke 1% Alle 100% TABEL 24: KLAUSULER OG STILLING Omfang af klausuler som begrænser den ansattes mulighed for frit jobskifte fordelt på stillingstype. Privatansatte 2015 (inkl. topchefer). Stillingstype Har klausul Topchef (adm. direktør/øverste chef) 45% Funktionsdirektør 36% Afdelingschef/Afdelingsleder 19% Funktionsleder/Projektchef 16% Projektleder 14% Chefkonsulent/Seniorkonsulent 18% Specialist 18% Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent 18% Alle 18%

28 28 OFFENTLIGT ANSATTE OFFENTLIGT ANSATTE Løn- og ansættelsesvilkår Lønstatistikken for medlemmer i den offentlige sektor er opdelt på ansatte i staten og ansatte i kommuner/regioner. DATAGRUNDLAG På det statslige område er lønstatistikken baseret på løndata fra statens løndatabaser om IDA-medlemmer ansat i staten. Statistikken er baseret på oplysninger om ansatte i staten, hvilket udgør 86 pct. af de medlemmer, som IDA har registreret med ansættelse i Staten. For ansatte i kommuner og regioner er lønstatistikken baseret på data fra KRL om IDA-medlemmer ansat i kommuner og regioner. Statistikken er baseret på oplysninger om IDA-medlemmer ansat i kommuner og regioner, hvilket udgør 74 pct. af de medlemmer, som IDA har registeret med ansættelse i kommuner og regioner. Beløb der ikke indgår i bruttolønnen Overarbejdsbetaling. Værdi af ekstra ferie eller fridage. Værdi af skattepligtige personalegoder. Indtægt fra bierhverv. Bruttoløn Den overenskomstaftalte månedlige skalaløn/basisløn. Tillæg i form af varige og midlertidige/ centrale og decentrale tillæg. Eget og arbejdsgivers pensionsbidrag.

29 OFFENTLIGT ANSATTE 29 LØNBEGREB Som lønbegreb i løntabellerne på de følgende sider anvendes bruttoløn, som er summen af: Den overenskomstaftalte månedlige skalaløn/basisløn Tillæg i form af varige og midlertidige/centrale decentrale tillæg Eget pensionsbidrag og arbejdsgivers pensionsbidrag. Uregelmæssige betalinger i form af fx overarbejdsbetaling og ferietillæg indgår ikke i bruttolønnen. På det statslige område svarer bruttolønnen til lønbegrebet: Samlet løn, standard, der fx anvendes på Lønoverblik.dk, der er statens løndatabase. For ansatte i kommuner og regioner svarer lønbegrebet til grundløn, centrale og lokale tillæg samt pension, som findes ved opslag på SIRKA, der er KRL s Løndatabase. Løn fra deltidsansatte indgår ikke i IDAs statistik på det offentlige område. TABEL 25: BASISLØN OG LØNTRIN Beløb ifølge overenskomst gældende fra 1. oktober For chefer er lønrammebeløb for staten, mens skalatrin vedrører kommuner og regioner. BASISLØN FOR OFFENTLIGT ANSATTE Lønnen i det offentlige fastlægges med udgangspunkt i den overenskomstaftalte basisløn og pension for de forskellige anciennitetstrin og stillingsgrupper. Basislønnen er den minumsløn, man som offentligt ansat ingeniør (akademiker) er garanterer. Udover basislønnen forhandles der personlige tillæg, som fx kan gives for særlige kvalifikationer. Forskere og undervisere ved universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler m.v får særlige tillæg knyttet til den pågældende stilling. Alle detaljerede beløb for basisløn og faste tillæg kan ses via ida.dk/loenskalaer. Basisløn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag Skalatrin/stilling Staten Kommuner Regioner Trin Trin Trin Trin Specialkonsulenter, nedre Chefkonsulenter, nedre Chef, lønramme 35 / skalatrin Chef, lønramme 36 / skalatrin Chef, lønramme 37 / skalatrin Chef, lønramme 38 / skalatrin Chef, lønramme 39 / skalatrin Chef, lønramme 40 / skalatrin Chef, lønramme 41 / skalatrin Chef, lønramme 42 / skalatrin Chef, lønramme Kilde: IDAs Offentlige løntabeller

30 30 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL 26: STATEN: STILLINGSNIVEAU Bruttoløn fordelt på stillingsniveau og kandidatårgang. Månedsløn maj 2015, ansatte i staten. Kandidat Almindelig ansat, menig medarbejder Specialkonsulent Chefkonsulent Chef Alle årgang Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit Antal Gennemsnit Før Alle

31 OFFENTLIGT ANSATTE 31 TABEL 27: STATEN: MENIGE MEDARBEDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på kandidatårgang. Månedsløn maj 2015, ansatte i staten, ekskl. Ph.d. studerende. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Pension Kandidatårgang Antal Basisløn Tillæg bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før Alle

32 32 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL 28 STATEN: MENIGE MEDARBEDERE LØNTRIN Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, ansatte i staten, ekskl. Ph.d. studerende. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Løntrin Antal Basisløn Tillæg Pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle TABEL 29: STATEN: SPECIAL-, CHEFKONSULENTER OG CHEFER Bruttoløn og tillæg fordelt på stillingstype. Månedsløn maj 2015, ansatte i staten, ekskl. Ph.d. studerende. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Stillingsniveau Antal Basisløn Tillæg Pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Specialkonsulent Chefkonsulent Chef Alle TABEL 30: STATEN: PH.D STIPENDIATER Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, Lønnede Ph.d. stipendiater i staten. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Løntrin Antal Basisløn Tillæg Pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle

33 OFFENTLIGT ANSATTE 33 TABEL 31: STATEN: MINISTERIE- OMRÅDE, MENIGE MEDARBEDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, ansatte i staten, ekskl. Ph.d. studerende, chef- og specialkonsulenter samt chefer. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Pensions Ministerie Antal Basisløn Tillæg bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Udenrigsministeriet Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Skatteministeriet Økonomi-og Indenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Ministeriet for By- Bolig og landdistrikter 3 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Beskæftigelsesministeriet Uddannelses- og forskningsministeriet Min. f. Børn, Ligest., Integ. og Soc. forhold Kulturministeriet Miljøministeriet Min. f. Fødev.- Landbr. & Fiskeri Transportministeriet Klima--Energi-og Bygningsmin Udenfor finansloven mv Alle

34 34 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL 32: ANSATTE I REGIONER OG KOMMUNER, INGENIØRER Grundløn, tillæg, pensionsbidrag og samlet bruttoløn fordelt på regioner og kommuner. August Decentrale og centrale tillæg samt genetillæg. Tabellen omfatter ikke chef- og specialkonsulenter samt chefer. Ingeniører er akademi-, civil-, diplom og teknikumingeniører. Tabellen viser kun de 30 største kommuner (udfra antal ansatte ingeniører). Tabellen er baseret på opslag på løndatabasen SIRKA. Ansættelsessted Antal Grundløn Tillæg Pensionsbidrag Bruttoløn Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Regioner i alt Kommuner Esbjerg Fredericia Frederikssund Gentofte Gladsaxe Haderslev Helsingør Herning Hjørring Horsens Hvidovre Kolding København Køge Lyngby-Taarbæk Næstved Odense Randers Ringkøbing-Skjern Roskilde Silkeborg Svendborg Sønderborg Varde Vejen Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Århus Alle kommuner

35 OFFENTLIGT ANSATTE 35 TABEL 33: KOMMUNALT ANSATTE - MENIGE MEDARBEJDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på kandidatårgang. Månedsløn maj 2015, Menige ansatte i kommunerne. Fraktiler beregnet af bruttoløn. KRL har stillet følgende krav til IDA om brug af data: Hvis der er færre end 5 medlemmer i en gruppe vises intet gennemsnit. Hvis der er færre end 10 vises ikke median. Hvis der er færre end 20 vises ikke 25% og 75 % fraktiler. Hvis der er færre end 50 vises ikke 90 % fraktil (gælende fra tabel 33 til og med 40). Pensions Kandidatår Antal Basisløn Tillæg bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

36 36 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL 34: KOMMUNER: ARBEJDSOMRÅDE, MENIGE MEDARBEDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015 ansatte i kommuner, ekskl. chefer. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Byudvikling Forsyningsvirksomheder Transport- og Infrastruktur Undervisning, kultur, social, sundhed og beskæftigelse samt øvrige Fælles administration Miljø- og naturbeskyttelse I alt TABEL 35: KOMMUNER: MENIGE MEDARBEDERE LØNTRIN Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, ansatte i kommuner. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Løntrin Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt TABEL 36: KOMMUNER: MEDARBEJDERE I STILLINGSGRUPPER Bruttoløn og tillæg fordelt på stillingstype. Månedsløn maj 2015 ansatte i kommuner. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Stillingsgruppe Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Ingeniør Chef Chefkonsulent Specialkonsulent Anden I alt

37 OFFENTLIGT ANSATTE 37 TABEL 37: ANSATTE I REGIONER MENIGE MEDARBEJDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på kandidatårgang. Månedsløn maj 2015 Menige ansatte i regionerne. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Kandidatårgang Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

38 38 OFFENTLIGT ANSATTE TABEL38 : REGIONER: ARBEJDSOMRÅDE, MENIGE MEDARBEDERE Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, ansatte i regioner, ekskl.chefer. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Arbejdsområde Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Sundheds- og socialområdet, incl specialundervisning Regional udvikling Fællesformål og administration I alt TABEL 39: REGIONER: MENIGE MEDARBEDERE LØNTRIN Bruttoløn og tillæg fordelt på løntrin. Månedsløn maj 2015, ansatte i regioner. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Løntrin Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt TABEL 40: REGIONER: MEDARBEJDERE I STILLINGSGRUPPER Bruttoløn og tillæg fordelt på stillingstype. Månedsløn maj 2015, ansatte i regioner. Fraktiler beregnet af bruttoløn. Basis- Pensions- Brutto- Antal løn Tillæg bidrag løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Ingeniør Chef Chefkonsulent Specialkonsulent Anden I alt

39 SELVSTÆNDIGE 39 SELVSTÆNDIGE indkomst og honorarstatistik GRUNDLAG Der indgår i alt 482 besvarelser i statistikken for de selvstændige. Det svarer til 20 procent af de adspurgte selvstændige medlemmer i IDA. Data til IDAs Løn og honorarstatistik dækker indkomst- og honorarforhold for selvstændige medlemmer i kalenderåret Statistikken for selvstændige omfatter ingeniører og personer med ingeniørmæssig beskæftigelse, som helt eller delvist ejer egen virksomhed eller som gennem kapitalindskud opnår en væsentlig del af deres indtægt som andel i virksomhedens overskud. BEGREBER Statistikkens resultater er opgjort som: Årsindkomst: Bruttoindtægt ved selvstændig virksomhed i 2014 inkl. eventuel bonus og pensionsindbetalinger. Omsætning: Virksomhedens samlede omsætning i Resultat: Virksomhedens resultat før skat i 2014.

40 40 SELVSTÆNDIGE TABEL 41: ÅRSINDKOMST, RESULTAT OG OMSÆTNING Selvstændige Antal Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Personlig årsindkomst i Virksomhedens resultat i Virksomhedens omsætning i TABEL 42: BRANCHE Årsindkomst i 2014 fordelt på branche, selvstændige. Antal Procent Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Byggeri og anlæg 29 7% Rådgivende ingeniørvirksomhed % Energi, Forsyning, Klima, Miljø 23 6% Transport, infrastruktur 3 Industri, produktion 27 7% IT, Tele og Elektroteknik % Bioteknologi, medicin, sundhed 17 4% Handel 8 2% Ledelse, konsulentarbejde eller undervisning 55 14% Anden branche 13 3% Uoplyst 6 2% Alle % TABEL 43: VIRKSOMHEDSFORM Årsindkomst i 2014 fordelt på virksomhedsform, selvstændige. Antal Procent Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Personlig ejet virksomhed % Anpartsselskab (ApS) % Aktieselskab (A/S) 84 21% Interessentskab (I/S) 3 Iværksætterselskab (IVS) 1 Anden form 2 Uoplyst 9 2% Alle %

41 SELVSTÆNDIGE 41 TABEL 44: ANSATTE Årsindkomst i 2014 fordelt på antal fuldtidsansatte i virksomheden, selvstændige. Antal Procent Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil 0 ansatte % ansatte 96 24% ansatte 55 14% ansatte 41 10% ansatte eller derover 7 2% Uoplyst 3 Alle % TABEL 45: EJERANDEL Årsindkomst i 2014 fordelt på ejerandel af virksomheden, selvstændige. Antal Procent Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Under 25 pct. 18 5% pct % pct % pct % Uoplyst 3 Alle % TABEL 46: REGION Årsindkomst i 2014 fordelt på region, selvstændige. Antal Procent Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Region Midtjylland 70 18% Region Nordjylland 31 8% Region Sjælland 48 12% Region Syddanmark 46 12% Region Hovedstaden % Uoplyst 1 Alle %

42 42 SELVSTÆNDIGE Procent af selvstændige RESULTAT Virksomhedens resultat i 2014 (før skat), selvstændige ,2% 17,1% 10,8% 10 8,3% 9,1% 7,6% 6,0% 5 4,3% 2,5% 1,3% 1,8% 1,5% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% < Virksomhedens resultat Beløb i kr. RESULTAT OG BRANCHE Virksomhedens resultat (før skat) i 2014 fordelt på brancher, selvstændige. Byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørvirksomhed Energi, Forsyning, Klima, Miljø Transport, Infrastruktur Industri, produktion IT, Tele og Elektroteknik Bioteknologi, Medicin, Sundhed Handel Forretnings- og finansvirksomhed Ledelse, Konsulentarbejde eller Undervisning Anden branche Uoplyst Alle Virksomhedens resultat 2014, kr

43 SELVSTÆNDIGE 43 OMSÆTNING OG BRANCHE Virksomhedens omsætning i 2014 fordelt på brancher, selvstændige. Median Gennemsnit Byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørvirksomhed Energi, Forsyning, Klima, Miljø Transport, Infrastruktur Industri og Produktion IT, Tele og Elektroteknik Bioteknologi, Medicin, Sundhed Handel Forretnings- og finansvirksomhed Ledelse, Konsulentarbejde eller Undervisning Anden branche Uoplyst 1,5 1,3 2,2 1,1 1,1 4,4 1,0 1,3 1,3 1,2 3,4 1,1 3,5 0,7 1,4 7,7 31,8 6,5 5,5 8,5 7,0 8,8 11,4 7, Virksomhedens omsætning i 2014 (mio. kr.) TABEL 47: HONORARARBEJDE Andel af indtjening, der stammer fra honorarer indtjent ved eget arbejde i 2014, selvstændige. Andel af indtjening via honorar Procent 0 % 16% 1-24 % 8% % 4% % 7% % 19% 100 % 46% I alt 100% TABEL 48: TIMEPRIS Timepris, som egne timer normalt faktureres, selvstændige. Timepris Procent Under 400 kr. 3% kr. 10% kr. 29% kr. 34% kr. + 24% I alt 100% Gennemsnit kr. 893 Har fast timepris 56%

44 44 GENERELT Tips til lønforhandling Når du forhandler løn, er alle bolde i spil, så det gælder om at være kreativ og iderig. Undlad derfor udelukkende at koncentrere dig om at hæve lønnen, men tænk også andre goder ind, som kan supplere den ordinære løn. Her er 11 punkter, som måske kan inspirere dig til et godt resultat, næste gang du skal forhandle løn med chefen. BRUG LØNSTATISTIKKEN Få en ide om, hvor din værdi ligger, sammenholdt med andre i lignende beskæftigelse. Brug den interaktive lønberegner på ida.dk eller IDAs app til at finde lønniveauet for en profil, der matcher dig. Kig i de supplerende tal og uddybende lønstatistikker fra lønstatistikken. Som dimittend kan du ud over statistikken anvende IDAs anbefalede minimallønninger. Husk, at lønstatistikken er opgjort pr. september Når du forhandler løn, skal du tage højde for, at lønningerne er steget siden da. Du kan på side 5 se, de årlige stigninger for årgange og på side 7 se beregningsmetoden for at føre lønnen up to date. Din arbejdsgiver vil måske påstå, at man ikke kan støtte sig til en lønstatistik, der er lavet af en faglig organisation, der har en interesse i at drive lønningerne i vejret. Fortæl i så fald, at IDAs lønstatistik de seneste mange år har ligget nogenlunde på linje med de ingeniørlønninger, som fremgår af arbejdsgivernes egne statistikker. Og på det offentlige område henter IDA lønoplysninger fra de offentlige løndatabaser. SITUATIONEN I VIRKSOMHEDEN Vær realistisk og overvej, hvordan situationen er i virksomheden/branchen. Hvad har kollegerne fået i lønstigning? Har virksomheden opnået et bedre resultat end forventet? Har virksomheden modtaget nye ordrer, som ligger ud over det budgetterede? Har du haft overarbejde den seneste tid? Har du været underlagt et stort arbejdspres? TÆNK KREATIVT De bedste forhandlingsløsninger kommer ofte ved kreativ tænkning. Hvis din leder derfor ikke mener, at der er råd til lønstigninger, kan du forsøge andre punkter som: Feriefridage. Betalt ferie fra ansættelsesstart. Du er som nyuddannet ikke berettiget til betalt ferie, og hvis du skifter job, skal du være opmærksom på, at du ikke har optjent betalt ferie i dit nye ansættelsesforhold. Indførelse af bonus ud over den almindelige løn. Aktier/optioner/warrants. Hjemme-pc, bredbånd, fri telefon, avis, fri bil. Sundhedsforsikring. Ekstraordinær efteruddannelse. Pensionsindbetalinger. VIS, AT DU SATSER PÅ VIRKSOMHEDEN Gør din leder opmærksom på, hvad du har gjort for virksomheden i det forgangne år. Gør virksomhedens strategi til din strategi. Nævn forhold som fleksibilitet, initiativ, kvalitet, kvantitet etc.

45 GENERELT 45 JOBFORANDRINGER Har du fået nye arbejdsområder? Mere ansvar? Mere selvstændigt arbejde? Overtaget opgaver fra kolleger? GØR DINE SUCCESER SYNLIGE Hvad har du opnået? Har du skaffet nye kunder til virksomheden? Gennemført store projekter med succes? Opfyldt målsætninger fastsat af leder eller direktion? Eller nået mere, end det I havde aftalt? Har du bidraget til at skaffe virksomheden positiv omtale fx i medierne? ÆNDRINGER SIDEN SIDSTE LØNSAMTALE Er dine vilkår blevet forringet siden sidste lønforhandling, fx. ved indførelse af vagtordninger, udvidet arbejdstid, indførelse af klausuler, forlængelse af opsigelsesvarsel etc.? Har du gennemført relevante uddannelser/kurser? Hvordan har din lønudvikling været de seneste år, sammenholdt med prisindeks/sammenlignelige ingeniører eller kolleger? FORBEREDELSE FORBEREDELSE FORBEREDELSE Lav et oplæg, hvor du har nedfældet din forberedelse i punktform. Tag eventuelt en kopi til din leder, så vedkommende har mulighed for at følge med i din argumentation. Byg din argumentation op efter PUF-metoden: Påstand Underbyg med eksempel Fremtidig relevans Brug hellere få gode og prioriterede argumenter end for mange Tag lønstatistikken med hvis du finder den relevant. Jo flere faktiske data desto bedre. Vær forberedt på et nej og hvad du gør herefter. Forbered dig på lederens argumenter og modargumenter. Tænk altid i alternative løsninger. Inden samtalen bør du overveje din lavest acceptable løn/lønstigning. SAMTALEN Forsøg at skabe en positiv stemning, hvor du tager ansvar og initiativ husk, det er din løn, det drejer sig om. Vær konstruktiv. Lyt til, hvad der bliver sagt under lønsamtalen. Få begrundelser for din leders argumenter. Spørg, hvad du konkret skal ændre for at få en større lønstigning. Udarbejd umiddelbart efter samtalen et notat til brug for næste års forhandling.

46 46 GENERELT SKIFT JOB Erfaringer viser, at de store lønstigninger ofte opnås ved jobskifte. Hvis du kun får dårlige diktater af din leder, kan det være tid til at søge nye græsgange. Husk, at der kan være faldgruber i en aftale, så hvis du er nyansat, eller har modtaget ny ansættelsesaftale, ser IDA s Rådgivning og Forhandling gerne dine vilkår igennem, før du underskriver. HVAD KAN JEG FÅ HJÆLP TIL I MIN ANSÆTTELSE? Som medlem af IDA får du faglig støtte og rådgivning gennem hele din karriere. IDA har udviklet en række selvbetjeningsværktøjer og tjeklister som er tilgængelige på ida.dk, fx med fokus på konkrakt gennemgang. Du kan også få juridisk rådgivning i forbindelse med fx: Konkurrenceklausuler Udstationering Aktieoptioner Barselsrettigheder Ferie Skulle det i løbet af din ansættelse ske, at du bliver fyret, så er du som medlem af IDA sikret bistand. IDA har egne advokater og jurister, der kan hjælpe dig i alle juridiske spørgsmål om dine ansættelses- og arbejdsforhold. På ida.dk kan du døgnet rundt finde råd om de fleste ting i arbejdslivet, som fx løn, pension, ansættelsesforhold og kompetenceudvikling. Du kan blandt andet finde: Lønstatistik, interaktiv lønberegning Guide til ingeniørarbejdspladser Oversigt over arbejdsvilkår på de største virksomheder Psykisk selvtest Landerapporter, udlandsnetværk Vi har ca henvendelser om året og arbejder konstant på at sikre dig de bedste løn- og arbejdsvilkår. Du er altid velkommen til at kontakte IDA Job og Karriere på telefon eller brug IDAs kontaktformular på IDA har forlænget åbningstiden, så der nu er mulighed for at ringe mandag til torsdag kl og fredag fra kl

47 GENERELT 47 IDA LØNBEREGNER Lønberegneren er et interaktivt værktøj, som du kan bruge online på ida.dk eller på IDAs app. Lønberegneren omfatter både privat og offentligt ansatte. Med lønberegneren kan du få et personligt løntjek, med lønniveau, der matcher din profil. IDAs traditionelle lønstatistik opgør medlemmernes gennemsnitsløn på enkelte udvalgte parametre typisk uddannelse og dimittendår. Hvis man ønsker at inddrage flere parametre, fx stillingsniveau, geografi og branche, bliver de traditionelle gennemsnitsberegninger ofte for usikre. Lønberegneren kan via en statistisk model estimere den gennemsnitlige løn, når der inddrages flere parametre. Det giver mulighed for at få beregnet en løn, der meget bedre matcher det enkelte medlem. Lønberegneren er for privatansatte baseret på medlemmernes oplysninger om løn til den årlige IDA Lønstatistik, mens den for offentligt ansatte er baseret på lønoplysninger fra offentlige registre. Lønberegneren opdateres med årets løndata ultimo december. Du kan prøve lønberegneren via service.ida.dk eller på IDAs app.

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014.

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. Notat 9. december 2014 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2014. Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. I perioden

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2011

IDA LØNSTATISTIK 2011 2011 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.12.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.04.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013 Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse Notat 8. marts 2013 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende ingeniørarbejde.

Læs mere

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 46 survey-besvarelser i Tyskland

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere