LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog"

Transkript

1 LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17

2 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet fra før krisen. 4,1 % er lønnen steget med i gennemsnit. Som altid er der grupper, der ligger over, og nogle, der ligger under, men for langt de fleste er lønstigningerne højere end sidste år. Og for alle grupper er der tale om en reallønsstigning. Anderledes ser det desværre ud for de offentligt ansatte KS ere. Her er der generelt tale om begrænsede lønstigninger, som også er lavere end sidste år. Den gennemsnitlige lønstigning for de offentligt ansatte er på 2,0 %. På grund af en historisk lav inflation har langt de fleste offentligt ansatte dog stadig oplevet en reallønsstigning. En del af baggrunden for de lave lønstigninger i det offentlige er, at der i perioden kun har været små centralt aftalte lønreguleringer. Så de lønstigninger, der trods alt har været, kan forklares med lokale lønforhandlinger og anciennitetsstigninger. Derfor er den generelle konklusion også uanset om der er gang i hjulene eller der er smalhals at lønforhandling nytter. Måske får man mindre, end man havde håbet og måske ikke noget hvert år. Men i det lange løb nytter det. Det viser tallene. Og KS ernes interesse for løn og lønforhandling fejler heller ikke noget. Antallet af medlemmer, som får lønvejledning hos KS, er steget med 65 % over de sidste 5 år. Derfor arbejder vi også med hele tiden at udvikle vores ydelser inden for lønvejledning. En af dem er den nye lønberegner på hjemmesiden. Her kan du fremskrive lønninger, tage højde for brancheforskelle og ugentlig arbejdstid. Du kan læse mere om lønberegneren på bagsiden af LØNmagasin. Så jeg håber, at du vil bruge både dette LØNmagasin og vores andre værktøjer og rådgivning. Og jeg håber, at du er en af de mange, som har bidraget til LØNmagasinet ved at besvare det spørgeskema, som ligger til grund for tabellerne. Uden dig havde vi ikke kunnet lave LØNmagasinet. Så en stor tak for din deltagelse! Venlig hilsen Per Lindegaard Hjorth Formand Den fremtidige lønudvikling Lønningerne i dette LØNmagasin er baseret på KS ernes løn i september Forhandler du løn i 2017 og 2018 bør du derfor justere lønningerne i dette LØNmagasin (og din egen faktiske løn), hvis du skal følge med udviklingen i de generelle lønninger og bevare din realløn. Nedenfor ser du de generelle løn- og prisstigninger som Det Økonomiske Råd (DØR) har vurderet dem i oktober Du kan altid finde de seneste prognoser fra DØR på KS hjemmeside eller få dem oplyst ved at ringe til os. Lønstigninger Prisstigninger Prognoseår DØR 2,4 % 2,4 % 1,5 % 2,0 % Justeringen kan enten ske ved at se på, hvad lønningerne er steget med og forventes at stige med på hele det private arbejdsmarked. Ellers risikerer du at sakke bagud. Alternativt kan du se på, hvad priserne er steget med og forventes at stige med (inflationen). Ellers risikerer du at miste købekraft din realløn falder. Den faktiske lønudvikling er dog i praksis forskellig fra branche til branche. Det er generelt også således, at lønstigningerne for højtuddannede er højere end for lavere uddannede eller personer uden uddannelse. Derfor er ovenstående tal kun et udgangspunkt, som bør nuanceres inden din lønforhandling. Sådan bruger du tallene: Er din månedsløn kroner i 2016 vil den ved korrektion af forventede lønstigning for 2017 være: kroner x 2,4 % = kroner per måned Få konkret råd og vejledning ved at kontakte os. Indhold 3 Oversigt over lønstigninger 4 Sådan bruger du lønstatistikken 5 Løn og lønforhandling i det private 6-13 Løntabeller for privatansatte 13 Lønjustering i forhold til brancher 14 Vejledende startløn og timeløn for konsulentarbejde Øvrige oplysninger for privatansatte 16 Hvis din arbejdsgiver ikke tror på lønstatistikken 17 Løn og lønforhandling i det offentlige 18 Tillægsstørrelser for offentligt ansatte Skalaer og tillæg for offentligt ansatte 22 Øvrige oplysninger for offentligt ansatte 23 Studenterlønninger LØNmagasinet er udgivet af Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, København K. Ansvarshavende: Formand Per Lindegaard Hjorth Redaktion: Lise Skou og Hans Frederik Linde Forsideillustration: PR Offset Grafisk design: Falk og musen grafisk design Tryk: PR Offset 2

3 Privatansat LØNUDVIKLING I FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG. ALLE PRIVATANSATTE * Har besvaret lønspørgeskema både i 2015 og 2016 Delt i uddannelsesgrupper September 2016 September Gennem- Anciennitet Antal Gennem- Anciennitet Antal Beregnet Reel Antal snitsløn i alt gennemsnit medlemmer snitsløn i alt gennemsnit medlemmer lønstigning lønstigning* medlemmer* Hele landet ,7% 4,1% 1144 Kandidat ,2% 5,0% 633 BA/EA/ED ,2% 4,0% 216 Korrespondent ,0% 2,4% 295 Hovedstad ,4% 4,1% 699 Kandidat ,5% 5,3% 407 BA/EA/ED ,5% 2,7% 125 Korrespondent ,6% 2,4% ,5% 4,2% 445 Kandidat ,4% 4,4% 226 BA/EA/ED ,1% 6,2% 91 Korrespondent ,3% 2,3% 128 Gennemsnitslønningerne i 2016 er uden ATP. I 2015 er de med ATP. Offentligt ansat LØNUDVIKLING I FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG. OFFENTLIGT ANSATTE Ansatte på KS-overenskomst delt i uddannelsesgrupper September 2016 September Anciennitet Antal Anciennitet Antal gennemsnit medlemmer gennemsnit medlemmer Reel lønstigning* Antal medlemmer* Hele landet ,0% 295 Kandidat ,4% 181 BA/EA/ED ,8% 66 Korrespondent ,9% 48 Hovedstad ,5% 142 Kandidat ,1% 97 BA/EA/ED ,0% 25 Korrespondent ,0% ,5% 153 Kandidat ,5% 84 BA/EA/ED ,1% 41 Korrespondent ,2% 28 * Har besvaret lønspørgeskema både i 2015 og 2016 Gennemsnitslønningerne i 2016 er uden ATP. I 2015 er de med ATP. 700 Næsten medlemmer får lønvejledning i KS hvert år. 3

4 Sådan bruger du lønstatistikken Hvad indeholder tallene i tabellerne? I tallene for de privatansatte indgår selve lønnen, pensionsbidrag, ferietillæg og bonus. I tallene for de offentligt ansatte indeholder nettolønnen alene lønnen og er derfor uden pensionsbidrag og ferietillæg. Forskellen skyldes, at mens pension og ferietillæg er fastlagt i de offentlige overenskomster, er der i det private store variationer i størrelsen af pensionen og ferietillægget, ud over den ene procent, som følger af ferieloven. Hvor meget er fuld tid? Her er det 37 timers effektiv arbejdstid. Hvis du har betalt frokost i en 37-timers uge, har du kun 34,5 timers effektiv arbejdstid. I dette tilfælde kan du i tabellerne finde din forventede løn for en 34,5 timers effektiv arbejdsuge ved at dividere din månedsløn med 37 og gange med 34,5. Hvad betyder og? dækker over Region Hovedstaden eksklusiv Bornholm mens provinsen - i forhold til lønstatistikken - er resten af landet inklusiv Bornholm. Det er der, hvor dit arbejdssted er beliggende, som er afgørende for, om du skal se i tabellerne for hovedstadsregionen eller provinsen. Baggrunden for opdelingen er, at der i praksis ofte er forskel på lønningerne i de to områder. Det skal dog nævnes, at der er en tendens til, at i og omkring de store byer i provinsen - Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantsområdet med videre - er det generelle lønniveau højere end i resten af provinsen, men lavere end i Hovedstaden. Hvad betyder gennemsnit, median og fraktiler? Gennemsnittet er summen af alles løn divideret med alle. Fraktiler er et begreb, der ser på alle tallene i rækkefølge. Hvis der er 100 løntal i en række, er løn nr. 50 = 50 %-fraktilen, løn nr. 90 = 90 %-fraktilen og så videre. Medianen er det samme som 50 %-fraktilen. Hvis der er enkelte, der har meget høje lønninger, vil det trække gennemsnittet op, mens fraktilerne er upåvirkede heraf. Tallene er fremkommet på baggrund af en statistisk beregning kaldet en regressionsanalyse som gør, at statistikken bliver lige troværdig for store og små grupper. Hvilke tabeller skal du benytte? Du kan vælge at bruge en tabel, der passer til dit job, og du kan supplere med en tabel, der er delt op efter uddannelsesgrad og dimittendår. Inden du bruger lønstatistikken i lønforhandlingen, bør du samle tal fra alle de tabeller, der er relevante for dig, og så vælge, hvilke oplysninger, der giver dig de bedste argumenter. I lønstatistikken på vores hjemmeside har du mulighed for at se løntabeller, der i en og samme tabel indeholder oplysninger baseret på sammenlignelig uddannelsesgrad, job samt dimittendår eller alder. Hvilket tal skal du benytte? Det er almindeligt accepteret, at et rimeligt lønniveau ligger et sted mellem medianen og gennemsnittet. Men det er kun et udgangspunkt. Der kan være personlige forhold hos dig, der gør, at et fokus på gennemsnit og/ eller median prissætter dig for lavt. Det kan for eksempel være, hvis du har særligt tunge ansvarsområder, har en meget specifik erfaring i forhold til dit aktuelle jobindhold, eller hvis du har anden erfaring og/eller uddannelse, som er relevant for dit job. Sådanne faktorer bør - alt andet lige - trække op i dit lønudspil og -niveau. Læs mere om dette i de indledende afsnit til tabellerne for henholdsvis det private og det offentlige. Husk også, at tallene i dette Lønmagasin bygger på lønninger fra september Du skal derfor huske at fremskrive tallene med den forventede pris- og/eller lønstigning. Først i dette Lønmagasin er skønnene for pris- og lønudviklingen for fra Det Økonomiske Råd (DØR) angivet. Husk også, at lønstigningerne for akademikere - herunder ikke mindst KS erne - typisk ligger over de generelle lønstigninger, og at der inden for de forskellige brancher kan være betydelige forskelle i lønstigningerne. Kontakt KS for at få mere præcis information, inden du spiller ud til lønforhandlingen! 250 Cirka KS ere får feedback på CV og ansøgning hvert år. 4

5 Løn og lønforhandling i det private Hvornår lønforhandles der? Det er der to slags svar på: Formelt set forhandles der altid i forbindelse med ansættelse og de fleste steder én gang om året. Hvis der skal være en egentlig ret til en lønforhandling, skal det følge af din kontrakt, en eventuel overenskomst, personalehåndbog, -politik eller lignende. Reelt set kan man imidlertid sige, at der forhandles hele året. Baggrunden er, at det er i perioden mellem lønforhandlingerne, at du lægger grunden til selve forhandlingen. Du står altid bedre i forhandlingen, når din chef, allerede inden I mødes ved forhandlingsbordet, er opmærksom på dine resultater, indsats og kvalifikationer. Derfor er det en god idé selv løbende at være opmærksom på resultater, udvikling i din stilling og så videre, og sikre, at din chef er opmærksom på dette. Her kan du med fordel benytte dig at de værktøjer som du finder på vores hjemmeside. Hvad forhandles der om? Alt er i princippet til forhandling og det er kun fantasien som sætter grænsen. Lønnen er en del af den pakke, som dine løn- og ansættelsesvilkår udgør. Gode regler for overarbejdsbetaling, løn under barsel for både mænd og kvinder, ferie, pension med videre kan være lige så meget værd som løn eller mere. Du finder i dette LØNmagasin også oplysninger om, hvad der er normalt på flere af disse områder. Du kan inddrage disse og flere forhold i lønforhandlingen. Når du inddrager mere end løn i din lønforhandling, udvider du forhandlingsrummet, hvilket ofte gør det lettere at nå en løsning. Du skal finde argumenterne i dine egne resultater, kvalifikationer og kompetencer, erfaring og uddannelse. Dette skal du sammenholde med de funktioner og ansvarsområder, der ligger i dit (nye) job. Dette giver dig også alt andet lige - et fingerpeg om, hvor du bør ligge i forhold til gennemsnittet eller medianen: Hvis du for eksempel er højt specialiseret i forhold til jobindholdet, har et stort ansvar eller har dokumenteret særlige resultater, skal du måske kigge på 75- eller 90 %-fraktilen og ikke gennemsnittet eller medianen. Husk også at inddrage branchetal (s. 13), som siger noget om forskelle i lønniveauer mellem de forskellige brancher. Vi sidder i KS klar til at rådgive om og sparre med dig om den rigtige løn! Hvordan forbereder du dig bedst muligt? Groft sagt er der fire emner, du skal forberede inden forhandlingen: Baggrundsoplysninger/argumenter Resultater, kvalifikationer, kompetencer, erfaringer med videre. Husk at der er forskel mellem om du er på vej ind i et job eller det er den årlige lønforhandling Lønstatistik Hvad er vigtigt for din chef/virksomheden? Strategi, indsatsområder, værdier, mål og så videre. Alt andet lige, er det godt at hægte dine argumenter op på disse faktorer, for du argumenterer dermed på virksomhedens banehalvdel Dine ønsker Udspil, hvad du vil være glad for og din smertegrænse. Husk også at have andet end bare lønønsker med til forhandlingen. Spil ambitiøst, men realistisk ud Hvad er den rigtige løn? Værktøj og viden på Der er praktisk talt ikke en facitliste for den rigtige løn. Det skyldes, at din løn er en del af den pakke, som dine løn- og ansættelsesvilkår udgør. Du kan bruge lønstatistikken til inspiration og til at finde de almindelige lønniveauer. Men det er vigtigt at huske, at lønstatistikken kun er et udgangspunkt. Vejledningen 27 tips til din lønforhandling gode råd og hjælp til lønforhandlingen og dens faser forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Vejledningen ansættelseskontrakten et overblik over, hvad du skal være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under KS Standardkontrakt - kontrakten omfatter også en vejledning, som guider dig igennem de forskellige vilkår og angiver, hvad der er bedst/anbefales Pejlemærker for din lønforhandling oplysninger om forventet pris- og lønudvikling og dermed blandt andet også, hvad du skal have i lønstigning for at sikre din realløn Interaktiv lønstatistik flere muligheder for at finde lønoplysninger, som er relevante for netop dig og dit job Lønberegner, hvor du kan indregne branchetal, forventet pris- eller lønniveau samt beregne din månedsløn ved ændret arbejdstid. Værktøjer såsom +overblikket du kan bruge i din forberedelse Lønforhandlingspaletten til brug før og under forhandlingen. Du kan læse om, og booke tid til, en løncoaching en tættere og mere personlig sparring, inden du skal lønforhandle Gratis arrangementer om lønforhandling: Vi udbyder løbende, og rundt omkring i landet, arrangementer om lønforhandling. Følg med under Kalender, eller tilmeld dig nyhedsbrevene om arrangementer. Og meget mere.! 5

6 Privatansatte Alle beløb er pr. måned og indhentet pr. september LØN FOR KANDIDATUDDANNEDE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle LØN FOR KANDIDATUDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI år år år år år år år år år år år Alle år år år år år år år år år år år Alle % af de privatansatte KS ere har fået nyt job inden for det seneste år. 6 Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser.

7 2.1 LØN FOR BA-, ED- OG EA-UDDANNEDE FOR- DELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle LØN FOR BA-, ED-OG EA-UDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI år år år år år år år år år år år Alle år år år år år år år år år år år Alle % af de privatansatte KS ere har forhandlet løn inden for det seneste år. Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser. 7

8 3.1 LØN FOR KORRESPONDENTUDDANNEDE FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle LØN FOR KORRESPONDENTUDDANNEDE FORDELT PÅ ALDER OG GEOGRAFI år år år år år Alle år år år år år Alle Næsten 3 ud af 4 privatansatte KS er oplever, at der bliver taget hånd om arbejdsmiljømæssige problemstillinger på deres arbejdsplads. Husk lønberegneren på vores hjemmeside, hvor du også kan se lønnen i en stilling i forhold til uddannelsesniveau eller alder. 8 Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser.

9 4.1 KOMMUNIKATION / INFORMATIK / JOURNALISTIK FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle SALGS- OG MARKETINGMEDARBEJDER FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser. 9

10 4.3 KORRESPONDENT / SEKRETÆR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle % af alle privatansatte KS ere har ekstra ferie. 4.4 DIREKTIONS- / CHEFSEKRETÆR / PA FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle Cirka hver 10 Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser.

11 4.5 OVERSÆTTER OG TRANSLATØR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle LEDER MED PERSONALEANSVAR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle femte privatansatte KS er har betalt frokostpause. Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser. 11

12 4.7 LEDER UDEN PERSONALEANSVAR/PROJEKTLEDER FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle PERSONALEADMINISTRATION / HR FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Alle ud af 10 privatansatte arbejder over. 12 Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser.

13 4.9 SAGSBEHANDLERGRUPPE* FORDELT PÅ DIMITTENDÅR Alle Lønjustering i forhold til brancher Tallene i denne tabel giver et billede af, hvordan lønniveauerne for KS ere er i forskellige brancher, sammenholdt med KS ernes generelle lønniveau. For eksempel er lønniveauet for de KS ere, som arbejder i Informationsteknologibranchen, generelt 4,9 % højere end det generelle lønniveau for alle KS ere, mens det for dem, som arbejder inden for Juridisk bistand, bogføring og revision generelt er 2,1 % lavere. De brancher som fremgår af tabellen er dannet på baggrund af de brancher som benyttes af Danmarks Statistik. Er du i tvivl om, hvilken branche din virksomhed tilhører, kan du eksempelvis se dette via www. datacvr.virk.dk.. Sådan bruger du tallene Afvigelserne skal ses i sammenhæng med tallene opgjort på baggrund af jobfunktion (tabel ). Det relevante tal fra tabel skal du så tillægge eller fratrække det procenttal (altså løntallet), som du finder i denne tabel. Dermed får du et billede af, hvad lønniveauet er for din jobfunktion i den branche, du arbejder. Det er ikke et eksakt tal, men derimod et fingerpeg, du kan bruge, når du skal forberede dig til din lønforhandling. Eksempel: Er det generelle løntal (fra tabel ) kroner og branchen for Informationsteknologi afviger med 4,9 %, beregnes lønniveauet således: x 4,9 % = kr. Med lønberegneren på vores hjemmeside kan du automatisk få beregnet det branchekorrigerede tal Alle Sagsbehandlergruppen består af: IT-medarbejdere, Sagsbehandlere og Administrationsmedarbejdere Branche Afvigelse Finans 11,9 % Forsikring og pension 10,9 % Medicinalindustri 8,4 % Fødevareindustri 6,8 % Kemisk industri 6,2 % Informationsteknologi 4,9 % Videnskabelig forskning / udvikling 4,7 % Arkitekt- og ingeniørvirksomhed 4,1 % Reklame og markedsanalyse 4,0 % Maskinindustri 2,7 % Organisation og foreninger 1,4 % Energiforsyning 2,0 % Engroshandel 1,0 % PR og kommunikation -0,1 % Elektronisk industri -1,9 % Juridisk bistand, bogføring og revision -2,1 % Oversættelse og tolkning -2,6% Forlag -3,5 % Lønnen i tabellerne er for 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, 1/12 af ferietillæg samt bonus og lignende ydelser. 13

14 Vejledende mindste timeløn for konsulentarbejde Udfører du arbejde på konsulentbasis, enten som bijob eller som selvstændig, er der ikke nogen facitliste for, hvilken pris du skal tage. Alligevel kan det være godt at have et udgangspunkt, når du skal fastsætte din timepris. KS anbefaler en mindste timeløn for konsulentarbejde på kr. 600/ timen for Satsen er fremkommet ved at se på gennemsnitslønnen for alle KS ere, der er lønmodtagere og så lægge 100 % oveni. Den er derfor også påvirket af, at relativt mange nyuddannede indgår i statistikken. Den takst, du tager, skal derfor også tage højde for oparbejdet erfaring og arbejdets karakter og derfor kan/bør være højere i lyset heraf. Baggrunden for, at der er lagt 100 % oveni, er, at du som freelancer (bijob eller selvstændig) ikke har en række af de goder, som lønmodtagere har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom samt betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du, som altovervejende hovedregel, ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal afholde udgifter til strøm, PC og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver. Du kan finde mere information for freelancere herunder input til prisfastsættelsen, udkast til kontrakter og andre tilbud til freelancere - på vores hjemmeside under fanen Freelancer. Vejledende startløn i første job FRYNS OG ANDRE GODER FOR PRIVATANSATTE Som per- Modregnes Som per- Modregnes Frynsegoder sonalegode i løn sonalegode i løn Sundhedsforsikring 42 % 27 % 43 % 27 % Fri (mobil)telefon helt/delvist 31 % 19 % 32 % 17 % Internetforbindelse/ ADSL 29 % 6 % 31 % 6 % Firmabetalt hjemme-pc 21 % 3 % 20 % 3 % Abonnement på aviser/tidsskrifter 6 % 2 % 7 % 3 % Fri tog- og buskort 1 % 4 % 0 % 4 % Frokostordning 17 % 38 % 17 % 38 % Fitness/massage /wellness mv. 19 % 10 % 19 % 10 % Betalt uddannelse, løn, frihed mv. 16 % 1 % 17 % 1 % Fri parkering 23 % 2 % 22 % 2 % Feriehus 3 % 7 % 4 % 7 % Kontingenter til brancheforeninger 5 % 1 % 4 % 1 % Højere ferietillæg 12 % - 11 % - Andre personalegoder 11 % 3 % 11 % 4 % Får ingen af disse frynsegoder eller arbejdsredskaber 9 % 9 % KS har fastsat en vejledende startløn for ansatte i den private sektor. Det er altså den anbefalede mindsteløn i dit første job. VEJLEDENDE MINDSTELØN Månedsløn brutto Kr Kr Den vejledende mindsteløn er fastsat på baggrund af de faktiske begyndelseslønninger for KS erne i form af et beregnet gennemsnit for medlemmer, der sluttede deres uddannelse i 2015 og 2016, tillagt den forventede lønstigning for Mindstelønnen er ved en 37 timers arbejdsuge, inklusive pensionsbidrag, ferietillæg samt bonus og lignende ydelser. Der er to satser, fordi lønningerne i praksis er højere i end i resten af landet. Omkring de store byer i provinsen Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantsområdet med videre er lønningerne dog generelt højere end i resten af provinsen, men lavere end i. Den vejledende mindsteløn bør være dit udgangspunkt for lønnen i dit første job, men skal naturligvis sammenholdes med de andre vilkår i ansættelsen (ferie, løn under barsel med videre). Vær også opmærksom på, at der kan være forskelle fra branche til branche. Se tabellen om branchetal på forrige side. 55 % af de privatansatte KS ere har frihed med løn på barns 1. sygedag 11 % har også fri med løn på 2. sygedag. 14

15 PRIVATANSATTES FRIDAGE MED LØN UD OVER FERIE 2016 Juleaftensdag (24.12.) 91 % Nytårsaftensdag (31.12.) 78 % Hele Grundlovsdag 49 % Halv Grundlovsdag 17 % Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 20 % 1. maj 7 % Halv 1. maj 5 % STØRRELSEN PÅ RESULTATLØN OG BONUS FOR PRIVATANSATTE 2016 PR. ÅR Gennemsnit 25-procent-fraktil 50-procent-fraktil 75-procent-fraktil 90-procent-fraktil Medlemmer, der har mulighed for at få resultatløn = 37% kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år PRIVATANSATTES FERIE MED LØN UD OVER FEM UGERS FERIE OG FRIDAGE MED LØN 2016 Ingen 19 % 1-4 dage 6 % 5 dage 66 % 6-10 dage 8 % Over 10 dage 1 % Gennemsnit 5,3 dage 44 % af de privatansatte KS er oplever stigende arbejdspres. I lønstatistikken på vores hjemmeside kan du automatisk få beregnet din løn, i forhold til din reelle arbejdstid, branche og forventede løn- eller prisstigning. SÅDAN KOMPENSERES PRIVATANSATTES OVERARBEJDE 2016 Afspadseres 50 % Udbetales særskilt 2 % Blanding af afspadsering og særskilt udbetaling 9 % Hverken afspadsering eller særskilt udbetaling 39 % Medlemmer, der arbejder over = 60% Gennemsnitlige overarbejdstimer pr. uge for alle med aftalt arbejdstid = 2,5 Gennemsnitlige overarbejdstimer pr. uge for alle, der har overarbejdstimer = 4,2 Færre KS ere arbejder over i år end sidste år men dem der gør, arbejder mere. SÅ MEGET ARBEJDER KS ERNE 2016 (ANSAT PÅ FULDTID) Antal timer pr. uge 37-37,9 30,9 % 38-38,9 1,4 % 39-39,9 56,4 % >= 40 11,2 % 15

16 HVORNÅR ER LØNNEN SIDST BLEVET FORHANDLET? 2016 Indenfor 1 år 65 % For 1 til 2 år siden 15 % For over 2 år siden 6 % Min løn er aldrig blevet forhandlet 13 % Tallene er eksklusive nyansatte EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 2016 Timer i alt 0-9,9 70,8 % 10-19,9 11,3 % 20-29,9 7,6 % 30-39,9 3,5 % 40-49,9 2,1 % 50-59,9 1,6 % 60 eller derover 3,1 % Hver femte KS er har fri med løn dagen efter Kr. himmelfartsdag. 70 % Næsten af de privatansatte KS ere er dækket af en sundhedsordning. Hvis arbejdsgiver ikke vil bruge KS lønstatisik Vi hører af og til, at arbejdsgiverne afviser at bruge KS lønstatistik. De siger for eksempel, at de ikke tror på tallene og/eller, at de hellere vil bruge en anden statistik. Her er nogle af de udsagn, vi hører fra arbejdsgivere, og hvad du kan svare i den forbindelse: Tallene er pustet kunstigt op Tallene bygger på de lønninger, som medlemmerne har indberettet. Det er altså de faktisk udbetalte lønninger, som ligger til grund. Tallene inkluderer dog både løn, pension, ferietillæg og bonus. Sammenligning af din løn med lønstatistikken skal derfor også tage højde for, om du får pension, og i givet fald hvor meget, hvilken bonus du kan forvente, og om du har et ferietillæg, som er højere end den ene procent, ferieloven foreskriver. Antallet af besvarelser er for lavt til, at tallene er troværdige/når jeg ikke kan se antallet af besvarelser, tror jeg ikke på tallene Kun de tabeller, vi kan stå på mål for, er med. Tabellerne er udarbejdet ved brug af regressionsanalyse. Det er en statistisk metode, som ser på sammenhænge mellem tal. Og er der for få tal til, at der kan laves en regressionsanalyse, så laver vi ikke tabellen. Det er også grunden til, at der er nogle tabeller, som ikke er med hvert år. Lønstatistikken er ikke repræsentativ Kommunikation og Sprog er en specialiseret fagforening og fokuserer på ansatte og studerende inden for kommunikation, marketing og sprog. Statistikken koncentrerer sig om disse områder og ansatte med relevante, videregående uddannelser bag sig. Statistikken er derfor netop repræsentativ på et specialiseret område, mens den ikke påberåber sig at være det for eksempel for akademikere som sådan. Derfor er statistikken også det bedste sammenligningsgrundlag, når der skal foretages en konkret sammenligning. Arbejdsgiver vil hellere bruge andre lønstatistikker Det kan være helt fint også at bruge andre lønstatistikker. I må hellere få klarhed over det, I hver især vil henvise til og så have en debat om, hvad statistikkerne respektivt kan bruges til. Typisk vil arbejdsgiver tage udgangspunkt i statistikker fra en arbejdsgiverorganisation (for eksempel DI eller Dansk Erhverv) eller Danmarks Statistik. Sig ja til at inddrage disse statistikker, men insister på også at bruge KS statistik. Og husk, at arbejdsgiverorganisationernes statistikker ofte siger noget om lønniveauer og udvikling på det private arbejdsmarked som sådan og dermed ikke noget om, hvilken lønudvikling der er i en bestemt branche, isoleret set for højtuddannede eller inden for specifikke jobtyper. Og det er i forbindelse med sidstnævnte, at KS lønstatistik er relevant. Har du brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med brugen eller forståelsen af lønstatistikker KS egen eller andre er du altid velkommen til at kontakte os! 16

17 Løn og lønforhandling i det offentlige Hvornår lønforhandles der? Der forhandles altid i forbindelse med ansættelsen og der er pligt til at forhandle løn for alle én gang om året, hvis der bliver anmodet om det. Hvem forhandler for dig? Det er tillidsrepræsentanten eller KS sekretariat, som forhandler løn for dig. Kontakt os for at få oplyst, om der er en tillidsrepræsentant på din (eventuelt kommende) arbejdsplads. Dine input, i form af mandatgivning, argumenter og baggrund med videre, forud for selve forhandlingen er afgørende i forhold til forhandlingen og resultatet. Også derfor er det vigtigt, at du kontakter tillidsrepræsentanten eller KS så tidligt som muligt. Er du special- eller chefkonsulent eller chef, er udgangspunkt imidlertid at du selv forhandler lønaftalen. Kontakt os endelig for sparring. Hvad består lønnen af? Basisløn (i regionerne kaldet grundløn) Basislønnen afhænger af den overenskomst, du er omfattet af. Kandidater og bachelorer, som er ansat på AC-overenskomsten har et anciennitetsforløb, hvor lønnen stiger afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat efter afsluttet uddannelse. For korrespondenter i staten, gælder én basisløn, som ikke er afhængig af anciennitet. Er du ansat som special- eller chefkonsulent eller chef, er der en basisløn, som ikke er afhængig af anciennitet. Eventuelle tillæg efter overenskomsten Tillæg afhænger af, hvilken stilling du er ansat i (for eksempel rådighedstillæg, hvis du er ansat som administrativ generalist eller et lektortillæg, hvis du er ansat som lektor). Eventuelt engangsvederlag eller resultatløn. Eventuelt lokalt forhandlet løn, nemlig funktions-/kvalifikationstillæg Der er ikke nogen facitliste for størrelsen på funktions- og kvalifikationstillæg de afhænger i praksis af stillingens indhold, din erfaring, kompetencer og så videre. Dette skal du sammenholde med de funk- tioner og ansvarsområder, der ligger i dit (nye) job. Dette giver dig også alt andet lige - et fingerpeg om, hvor du bør ligge i forhold til gennemsnittet eller medianen: Hvis du for eksempel er højt specialiseret i forhold til jobindholdet, har et stort ansvar eller har dokumenteret særlige resultater, skal du måske kigge på 75- eller 90 %-fraktilen og ikke gennemsnittet eller medianen. Vi sidder i KS klar til at rådgive og sparre med dig om din rigtige løn! Hvad forhandles der om? Der forhandles om kvalifikations- og funktionstillæg samt eventuelt engangsvederlag. Andre løndele følger direkte af overenskomsten, se nedenfor, og skal derfor ikke forhandles. Det samme gælder pensionen. Er der overhovedet penge at forhandle om for tiden? Ja, det er der som udgangspunkt. Mange steder i det offentlige er økonomien godt nok presset, og flere ledelser melder ud, at der ikke er afsat penge til de årlige lønforhandlinger. Det kan godt være, at der på nogle enkelte arbejdspladser i et givent år ikke er økonomisk råderum til mærkbare lønstigninger. Men generelt er der penge at forhandle om i den offentlige sektor. Det kan vi se på de aftaler, vi indgår og på den generelle lønudvikling i den offentlige sektor. Hertil kommer, at det står i overenskomsterne, at der skal forhandles en gang om året, hvis der anmodes om det. Der står også, at det er en ledelsesopgave at sikre, at der er penge at forhandle om. Ansatte i staten: i kommuner og regioner: Hvad er vigtigt for din chef/din arbejdsplads? Strategi, indsatsområder, værdier, mål og så videre. Alt andet lige, er det godt at hægte argumenter op på disse faktorer, for så argumenteres der på arbejdsgivers banehalvdel Dine ønsker Udspil, hvad du vil være glad for og din smertegrænse Værktøj og viden på Gennemgang af det offentlige lønsystem og de forskellige lønelementer Aktuelle satser for basis-/grundløn og pension i stat, kommuner og regioner Vejledningen 27 tips til din lønforhandling gode råd og hjælp til lønforhandlingen og dens faser, forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Værktøjer såsom +overblikket som anvendes ved lønforberedelsen Gratis arrangementer om lønforhandling: Vi udbyder løbende og rundt omkring i landet arrangementer om lønforhandling. Følg med i Kalender, eller tilmeld dig nyhedsbrevene om arrangementer Og meget mere.! Hvordan forbereder du bedst muligt lønforhandlingen? Groft sagt er der fire emner, du skal forberede inden forhandlingen: Baggrundsoplysninger/argumenter Resultater, kvalifikationer, kompetencer, erfaringer med videre. Husk, at der er forskel på, om du er på vej ind i et job, eller det er den årlige lønforhandling Lønstatistik Ud over KS egen lønstatistik er følgende meget brugbare: 17

18 Offentligt ansat Tillægsstørrelser for offentligt ansatte KS ere OFFENTLIGT ANSATTES TILLÆG OG ENGANGSVEDERLAG, KRONER / MÅNED 2016 Baseret på besvarelser fra alle (uanset om de får tillæg eller ej) KS-overenskomster KS-overenskomst Alle andre for kandidat og for korrespondenter overenskomster bachelor i staten (herunder HK) Gennemsnit kr. / måned kr. / måned kr. / måned 25-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 50-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 75-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 90-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned Tillæggene er for 37 timer, eksklusive pension og ferietillæg. 42 % af de offentligt ansatte KS ere har fået forhandlet deres løn inden for det senest år. OFFENTLIGT ANSATTES TILLÆG OG ENGANGSVEDERLAG, KRONER / MÅNED 2016 Baseret udelukkende på dem, som rent faktisk får tillæg KS-overenskomster KS-overenskomst Alle andre for kandidat og for korrespondenter overenskomster bachelor i staten (herunder HK) Gennemsnit kr. / måned kr. / måned kr. / måned 25-%-fraktil kr. / måned kr. / måned 2.377kr. / måned 50-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 75-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned 90-%-fraktil kr. / måned kr. / måned kr. / måned Godt hver femte KS er i den offentlige sektor har været ansat på den samme arbejdsplads i mere end 15 år. Tillæggene er for 37 timer, eksklusive pension og ferietillæg. OFFENTLIGT ANSATTE MED LØNTILLÆG ANGIVET I PROCENT AF BESVAREDE 2016 Korrespon Korrespon- Kandidat og denter Kandidat og denter Tillæg bachelor i staten bachelor i staten Kvalifi kationstillæg 63 % 93 % 68 % 95 % Funktionstillæg 18 % 30 % 20 % 26 % Rådighedstillæg 50 % 4 % 46 % 6 % Andre tillæg inkl. udligningstillæg 8 % 28 % 6 % 23 % Engangsvederlag 17 % 22 % 14 % 23 % Ingen tillæg 12 % 3 % 10 % 2 % KS-overenskomst stat, kommuner, regioner. 67 % Godt af de offentligt ansatte oplever, at arbejdspresset hele tiden eller periodevist er for højt. 18

19 Staten skala og tillæg Alle beløb er pr. måned og gældende indtil 31. marts Aktuelle satser kan altid ses på KS hjemmeside. KANDIDATER OG BACHELORER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2016 Samlet pensions- Løn, inkl. samlet Løntrin Nettoløn bidrag 17,10 % pensionsbidrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Indplacering sker efter uddannelse og anciennitet Alle trin er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt - dvs. man rykker automatisk op, indtil man når sluttrin. Anciennitet beregnes efter beskæftigelse på baggrund af ens uddannelse efter afsluttet eksamen. Kandidater indplaceres som hovedregel i forløbet 4-6,8. Cand.interpret er indplaceres i forløbet 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Bachelorer indplaceres i forløbet 1-5. KANDIDATER OG BACHELORER: RÅDIGHEDSTILLÆG PR. 1. APRIL 2016 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Anciennitet Tillæg netto bidrag 9,00 % pensionsbidrag år 3.149,72 283, , år 3.596,01 323, , år 4.162,44 374, ,06 9. og følgende år 4.891,94 440, ,21 Rådighedstillæg ydes til ansatte i administrative generaliststillinger og for at påtage sig en forpligtelse på indtil 20 timers merarbejde pr. kvartal. I praksis kan der opstå tvivl om, hvorvidt du har ret til rådighedstillæg eller ej. Kontakt forbundet for at få vejledning om dette. SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2016 Nettoløn Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet (interval) bidrag 17,10 % pensionsbidrag Special konsulenter Chef konsulenter Stillingerne som special- og chefkonsulent rummer typisk større tværgående og koordinerende funktioner. Der er dog ikke nogen facitliste for, hvilke stillinger der er henholdsvis special- og chefkonsulentstillinger. Basislønindplacering i intervallerne sker efter konkret aftale. Indgås der ingen aftale, sker indplacering på minimum i intervallet. Kontakt KS for rådgivning om stillingernes oprettelse, indplacering, indhold og aflønning. KORRESPONDENTER: BASISLØN PR. 1. APRIL 2016 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Nettoløn bidrag 17,10 % pensionsbidrag Basisløn , , ,00 Pension Pensionsbidraget er på 17,10 % (rådighedstillæg dog 9,0 %), hvor arbejdsgiver indbetaler det fulde pensionsbeløb. Du bliver altså ikke trukket for pension i lønnen. Du kan dog vælge at få den del af pensionen, som ligger ud over 16,8 % (og hele pensionen af et evt. rådighedstillæg), udbetalt som løn i stedet. De fleste KS ere får pension indbetalt til PFA Pension. Læs mere om pensionsordningen og dens indhold på KS hjemmesides del om offentlig ansættelse. Husk kvalifikations- og funktionstillæg se mere på loenoverblik.dk 19

20 Kommuner skala og tillæg Alle beløb er pr. måned og gældende indtil 30. september Aktuelle satser kan altid ses på KS hjemmeside. KANDIDATER OG BACHELORER: BASISLØN PR. 1. JANUAR 2017 Samlet pensions- Løn, inkl. samlet Løntrin Nettoløn bidrag 18,29 % pensionsbidrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Indplacering sker efter uddannelse og anciennitet Alle trin er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt - dvs. man rykker automatisk op indtil man når sluttrin. BASISLØN FOR SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER PR. 1. JANUAR 2017 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Nettoløn bidrag 18,29 % pensionsbidrag Specialkonsulenter , , ,77 Chefkonsulenter , , ,54 Stillingerne som special- og chefkonsulent rummer typisk større tværgående og koordinerende funktioner. Der er dog ikke nogen facitliste for, hvilke stillinger der er henholdsvis special- og chefkonsulentstillinger. Det er ledelsen som beslutter, om stillingen skal oprettes. Kontakt KS for rådgivning om stillingernes oprettelse, indhold og aflønning. Anciennitet beregnes efter beskæftigelse på baggrund af ens uddannelse efter afsluttet eksamen. Kandidater indplaceres som hovedregel i forløbet 4-6,8. Cand.negot er med en fireårig uddannelse indplaceres dog i forløbet 1-7, og cand.interpret er indplaceres i forløbet 2, 4, 5, 6 og 8. Bachelorer indplaceres i forløbet 1-5. Pension Pensionsbidraget er på 18,29 %, hvor arbejdsgiver indbetaler det fulde pensionsbeløb. Du bliver altså ikke trukket for pension i lønnen. Du kan dog vælge at få den del af pensionen, som ligger ud over 16,4, % udbetalt som løn i stedet KANDIDATER OG BACHELORER: RÅDIGHEDSTILLÆG PR. 1. JANUAR 2017 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Anciennitet Tillæg netto bidrag 18,29 % pensionsbidrag De fleste KS ere får pension indbetalt til PFA Pension. Læs mere om pensionsordningen og dens indhold på KS hjemmesides del om offentlig ansættelse. 1. år 2.947,02 539, , år 3.384,03 618, , år 3.877,06 709, , år 4.426,13 809, ,66 8. og følgende år 5.546, , ,16 Rådighedstillæg ydes til ansatte i administrative generaliststillinger og for at påtage sig en forpligtelse på indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal. I praksis kan der opstå tvivl om, hvorvidt du har ret til rådighedstillæg eller ej. Husk kvalifikationsog funktionstillæg se mere på krl.dk Kontakt forbundet for at få vejledning om dette. 20

21 Regioner skala og tillæg Alle beløb er pr. måned og gældende indtil 30. september Aktuelle satser kan altid ses på KS hjemmeside. KANDIDATER OG BACHELORER: GRUNDLØN PR. 1. JANUAR 2017 Samlet pensions- Løn, inkl. samlet Løntrin Nettoløn bidrag 18,46 % pensionsbidrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Indplacering sker efter uddannelse og anciennitet Alle trin er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt - dvs. man rykker automatisk op, indtil man når sluttrin. SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER : GRUNDLØN PR. 1. JANUAR 2017 Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Nettoløn bidrag 18,46 % pensionsbidrag Specialkonsulent , , ,49 Chefkonsulent , , ,69 Stillingerne som special- og chefkonsulent rummer typisk større tværgående og koordinerende funktioner. Der er dog ikke nogen facitliste for, hvilke stillinger der er henholdsvis special- og chefkonsulentstillinger. Det er ledelsen som beslutter, om stillingen skal oprettes. Kontakt KS for rådgivning om stillingernes oprettelse, indhold og aflønning. Anciennitet beregnes efter beskæftigelse på baggrund af ens uddannelse efter afsluttet eksamen. Kandidater indplaceres som hovedregel i forløbet 4-6,8. Cand.negot er med en fireårig uddannelse indplaceres dog i forløbet 1-7, og cand.interpret er indplaceres i forløbet 2, 4, 5, 6 og 8. Bachelorer indplaceres i forløbet 1-5. KANDIDATER OG BACHELORER: RÅDIGHEDSTILLÆG PR. 1. JANUAR 2017 Husk kvalifikationsog funktionstillæg se mere på krl.dk Samlet pensions- Tillæg, inkl. samlet Anciennitet Tillæg netto bidrag 18,46 % pensionsbidrag 1. år 2.937,36 542, , år 3.372,93 622, , år 3.864,36 713, , år 4.411,62 814, ,01 8. og følgende år 5.528, , ,04 Rådighedstillæg ydes til ansatte i administrative generaliststillinger og for at påtage sig en forpligtelse på indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal. I praksis kan der opstå tvivl om, hvorvidt du har ret til rådighedstillæg eller ej. Kontakt forbundet for at få vejledning om dette. Pension Pensionsbidraget er på 18,46 %, hvor arbejdsgiver indbetaler det fulde pensionsbeløb. Du bliver altså ikke trukket for pension i lønnen. Du kan dog vælge at få den del af pensionen, som ligger ud over 16,4 %, udbetalt som løn i stedet. De fleste KS ere får pension indbetalt til PFA Pension. Læs mere om pensionsordningen og dens indhold på KS hjemmesides del om offentlig ansættelse. 21

22 SÅ MEGET ARBEJDEDER KS ERNE 2016 Antal timer pr. uge <= 19,9 1,6 % 20-29,9 2,7 % 30-34,9 10,1 % 35-36,9 0,4 % 37-37,9 85,4 % SÅ MEGET ARBEJDEDE KS ERNE 2015 Antal timer pr. uge <= 19,9 0,7 % 43 % af de offentligt ansatte KS ere oplever stigende arbejdspres ,9 3,3 % 30-34,9 10,1 % 35-36,9 0,7 % 37-37,9 85,2 % På 7 ud af 10 offentlige arbejdspladser tager man hånd om arbejdsmiljømæssige problemer. 80 % af de offentligt ansatte KS ere afspadserer deres overarbejde under 1 % får det udbetalt. EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 2016 Efteruddannelse og kompetenceudvikling er vigtig, både i forhold til dit nuværende job og din employability. Det er også en vigtig faktor i din langsigtende lønudvikling. Nedenfor finder du oplysning om, hvor mange timer de offentligt ansatte KS ere har brugt på efteruddannelse og kompetenceudvikling i det seneste år. Timer i alt 0-9,9 54,5 % 10-19,9 14,8 % 20-29,9 10,6 % 30-39,9 7,4 % 40-49,9 4,6 % 50-59,9 2,8 % 60 eller derover 5,3 % 22

23 Studiejob i det offentlige Får du studiejob i det offentlige, bliver du som altovervejende hovedregel ansat på overenskomst. Skal du udføre ikke-akademisk arbejde og har du endnu ikke bestået bachelordelen vil aflønningen ved ansættelse i staten eller en kommune ske efter overenskomsten mellem HK og Finansministeriet henholdsvis KL. Har du færdiggjort din bachelor, kan der være mulighed for at blive ansat på akademikeroverenskomsten. Det giver væsentligt bedre løn- og ansættelsesvilkår. I praksis kræver en sådan ansættelse oftest en forhandling, så kontakt KS for nærmere vejledning. Regionen Bliver du ansat i regionen vil du typisk blive ansat på lignende vilkår som er gældende for studenteransatte i kommunen. Kommunen Fra 1. april 2016, er studerende der bliver ansat i kommuner nu som hovedregel omfattet af overenskomsten mellem HK Kommunal og KL. Lønnen er afhængig af i hvilket område kommunen ligger, jævnfør nedenfor: Staten Hvis jobbet er kontor- eller kontorlignende, aflønnes du i staten med timeløn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK. Her afhænger lønnen af hvor lang tid du har arbejdet som studentermedhjælp, hvor i landet du arbejder og karakteren af arbejdet. Nedenfor er lønningerne, som de er gældende i staten pr. 1. april 2016 anført. Stedtillægssats Anciennitet II III IV V VI 1 år 110,48 112,67 114,18 116,37 117,88 2 år 110,48 112,67 114,18 116,37 117,88 3 år 112,32 114,56 116,11 118,35 119,90 4 år 112,32 114,56 116,11 118,35 119,90 5 år eller mere 115,69 118,05 119,68 122,03 123,66 Hvilken stedtillægssats du følger - og dermed din timeløn - afhænger af hvor arbejdet ligger. Område Grundsats I II III IV Grundløn per time 121,66 121,66 124,85 126,69 127,89 Område I: Aalborg, Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Korsør, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg. Område II: Aarhus: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød Område III: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm Område IV: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje- Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk. For alle øvrige kommuner gælder grundsatsen. Er du fyldt 21 år oprettes der en pensionsordning København er for eksempel stedtillægssats VI, Aarhus stedtillægssats IV og Odense og Aalborg stedtillægssats III. Ud over ovenstående kan du ydes et kvalifikationstillæg på 2,95 kr./ time, hvis du udfører kvalificeret arbejde i forhold til almindeligt studenterarbejde. Du optjener fuld anciennitet ved arbejde på 15 timer/uge eller derover. Ved arbejde derunder optjenes halvt anciennitet. Hvis du har læst ved en højere læreanstalt i mindst 2 år og bestået de forudsatte prøver og eksaminer, tillægges du 1 års anciennitet. Hertil kommer pension, hvis du har været ansat i 9 måneder og er fyldt 20 år. Pensionsprocenten er 10,65 % og stiger hvis du er over 25 og har mindst 4 års beskæftigelse i det offentlige bag dig. Husk at vi også har en lønstatistik kun for studerende find den under studerende på vores hjemmeside. 23

24 Få mere i løn KS nye lønberegner gir dig langt flere muligheder til at forstå lønstatistikken. Du kan udregne lønnen på få sekunder. Lønberegner Arbejdsuge 37 Timer Branche PR og kommunikation Forventet lønstigning For 2017 Lønstatistik for 2016 Gennemsnit 25% Median 75% 90% Nulstil Beregn Alle KS-medlemmer har adgang til vores lønberegner.

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere LØNMAGASINET 2011 / 12 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2011 3,6% lønstigning for privatansatte KS ere 2,1% lønstigning for offentligt ansatte KS ere Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet

Læs mere

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3%

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3% L Ø NmAGASINET 2010 / 11 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2010 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

tips til din lønforhandling

tips til din lønforhandling 27 tips til din lønforhandling KR. FORORD Det betaler sig at forhandle løn. KS ernes kvalifikationer og kompetencer er i høj kurs. KS ernes lønstigninger viser, at KS erne leverer resultater til gavn for

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn 27 tip til din lønforhandling - vejen til en højere løn Indhold Forord... 4 Hvornår lønforhandles der og hvordan?... 4 Hvad siger loven?... 5 Før forhandlingen... 7 1 Lønforhandling også uden for mødelokalet...

Læs mere

Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre?

Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre? Lønstatistik for studerende 2017 hvad får de andre? Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2017 Hvad består lønstatistikken af? Lønstatistikken viser dig timelønnen i forhold til en række faktorer:

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Når du skal forhandle løn. Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen

Når du skal forhandle løn. Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Når du skal forhandle løn Gode råd om din forberedelse, selve forhandlingen og opfølgningen Indhold 1. Indledning:... 4 2. Hvornår lønforhandles der?:... 4 3. Hvad står der i loven?:... 5 4. Lønforhandling

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Lønstatistik 2007. for privatansatte DM ere

DM en fagforening for højtuddannede. Lønstatistik 2007. for privatansatte DM ere DM en fagforening for højtuddannede Lønstatistik 2007 for privatansatte DM ere Indhold Lønstatistik 2007 5 6 8 26 Når du skal ansættes Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere