IDA LØNSTATISTIK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA LØNSTATISTIK 2011"

Transkript

1 2011 LØNSTATISTIK

2 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i Statistikken er baseret på medlemmernes oplysninger om løn og arbejdsvilkår i september måned Den årlige lønstatistik fra IDA er et vigtigt redskab, når du skal forhandle løn og arbejdsvilkår eller måske endda skifte job. I år viser lønstatistikken, at lønudviklingen blandt IDA s medlemmer i den private sektor har været på 2,9 pct. Lønudviklingen i den offentlige sektor er mere begrænset og har samlet set været 1,8 pct. Igen i år er det de yngre årgange, som har fået de største procentvise stigninger. Lønudviklingen blandt de yngste årgange på både det private og offentlige arbejdsmarked er på 4 procent eller derover. På IDA s portal, er der flere detaljerede analyser og supplerende statistikker om løn og arbejdsvilkår. Her er der også en lønberegner, der kan bruges til at beregne lønniveauet for din skræddersyede profil. Lønstatistikken indeholder også i år informationer om indtjening og honorar for medlemmer med selvstændigt erhverv. Til sidst en stor tak til de mange medlemmer der har bidraget til lønstatistikken i år! Det er meget glædeligt, at svarprocenten i år er steget med 6,1 procentpoint, så den færdige statistik nu er baseret på svar fra 51,2 pct. af medlemmerne. VEJLEDENDE MINIMALLØN FOR 2012 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte i lønstatistikken for 2011, tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år (1,8 procent). På baggrund af de indhentede lønoplysninger har IDA med virkning fra 1. januar 2012 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede medlemmer i både private og offentlige virksomheder: Civilingeniører, cand.scient er, cand.it. og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse: kr pr. måned Diplomingeniører, bachelorer og medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: kr pr. måned Den vejledende minimalløn er bruttoløn. For privatansatte dækker denne: løn samlet pension og goder, opgjort til skattevæsenet. For offentligt ansatte er det skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. De vejledende minimallønninger for 2012 er uændrede i forhold til God læselyst! Ellen Fænøe Formand Ansattes Råd Carsten Wolff Formand Lønstatistikudvalget

3 DATAGRUNDLAG Data til IDA Lønstatistik 2011 er baseret på medlemmernes oplysninger om lønog ansættelsesvilkår for september måned Løn- og honorarforhold for de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privatansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse, heriblandt cand. scient er, levnedsmiddelkandidater og øvrige med en naturvidenskabelig uddannelse. Kun medlemmer med bopæl og arbejde i Danmark er medtaget. Løn fra deltidsansatte indgår i statistikken efter omregning til fuldtidsstilling. I lønstatistikken indgår i alt besvarelser, fordelt på privatansatte og offentligt ansatte, hvilket svarer til 51,2 pct. af alle ansatte i målgruppen. Svarprocenten var sidste år 45,1 pct. I statistikken for de selvstændige medlemmer indgår i alt 423 besvarelser, hvilket svarer til 23 pct. af de medlemmer, der er selvstændig erhvervsdrivende. INDHOLD 2 Forord 2 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Arbejdsområde 20 Stillingstype 24 Køn og ledelse 26 Vilkår 28 Offenttligt ansatte 30 Uddannelse og kandidatårgang 35 Uddannelsesretning 36 Arbejdsgiver 38 Køn og ledelse 40 Stillingstype 41 Vilkår 42 Selvstændige 44 Årsindkomst 47 Honorarindtægt 48 Tips til lønforhandling

4 4 I LØNSTATISTIK 2011 I GENERELT Klik ind på for at se flere resultater LØNUDVIKLING På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 2,9 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været 1,8 procent. Den samlede lønstigning fra september 2010 til september 2011 er beregnet som den procentvise stigning i lønsummen for kandidatårgangene I beregningen er der korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2010 og LØNFREMSKRIVNING Lønnen og lønudviklingen er et øjebliksbillede af niveauet i september Hvis du forhandler løn på et andet tidspunkt, bør du fremregne den dokumenterede løn i september til det relevante tidspunkt. Hvis du fx skal forhandle løn i april 2012 er lønnen på dette tidspunkt gennemsnitligt set steget med halvdelen af den årlige stigning. I tabel 2 på side 6 er lønnen fremskrevet med forskellige procentvise stigninger i det kommende år. Den samlede lønstigning for hver kandidatårgang er beregnet for et interval på 3 årgange (glidende gennemsnit) uden hensyn til uddannelse. Lønstigningerne for de privatansatte er beregnet ekskl. topchefer. Stigninger for de offentlige ansatte er ekskl. ph.d.- stipendiater. LØNUDVIKLING Årlig stigning fra 2000 til 2011 for privatansatte og offentligt ansatte samt årlige inflation (forbrugerprisindeks, september - september). Offentlig Procent 9 Inflation 8 7,7 7,0 7 6,7 6 5,4 5,4 5,2 5,1 5 4,8 4,8 4,5 4,2 4,3 4,4 4 3,8 3,7 3,7 3,6 3,2 2,9 2,9 2,9 3 1, Privat

5 Klik ind på for at se flere resultater LØNUDVIKLING I LØNSTATISTIK 2011 I 5 TABEL 1: LØNUDVIKLING Lønudvikling i procent for privatansatte og offentligt ansatte fordelt på uddannelser og kandidatår. Udvikling fra september 2010 til september Akademi Civil Diplom Teknikum Cand.scient Alle Kandidatårgang Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig ,3-0,7 1,1-0,4 1,1 0,0 0,9 0, ,6 0,3 1,9-1,1 1,9 1,4 1,8 0, ,3 2,5 2,2 2,3 2,2 2,0 2,3 2, ,6-1,1 3,9 1,7 1,5 0,9 2,3 1, ,6-3,1 2,7-0,6 1,9 0,7 2,2 0, ,4 0,2 1,2 0,1 2,7-0,8 1,5 0, ,0 5,1 0,5 1,1 2,7 0,1 1,1 1, ,2 4,1 1,0-0,8 2,9 1,1 1,9 0, ,6 4,9 1,0 2,0 2,3 2,5 1,8 2, ,4 1,9 1,9 1,7 2,5 2,1 2,1 2, ,5 3,5 1,7 3,6 2,6 1,8 1,9 2, ,2 2,3 2,9 2,3 3,2-0,3 2,5 1, ,3 3,4 2,9 2,5 3,0 0,6 2,7 1, ,8 2,3 3,7 1,6 3,5 3,2 0,4-1,5 1,2 3,0 1, ,1 1,0 2,9 3,2 3,3-2,8 3,4 1,8-1,1 2,3 2,8 2, ,0 2,8 4,0 4,4 0,3 3,9 0,3-1,2-0,2 3,0 2, ,1 2,6 3,2 3,7 0,0 4,9 3,4 0,8 3,0 2, ,2 3,5 2,5 3,4 1,7-0,2 5,1 0,0 3,4 2, ,2 1,6 3,0 0,3 3,7 0,4 3,1 1, ,8 2,1 3,5 1,4 2,4-1,2 3,4 1, ,1 1,6 4,0-0,3 1,0 0,1 3,3 0, ,1 2,2 3,4 0,5 2,0 1,5 3,4 1, ,2 1,7 3,5 1,2 4,0 1,3 3,8 1, ,1 2,4 4,2 2,6 4,3 3,0 4,7 2, ,2 2,9 4,7 2,8 5,7 5,5 5,1 3, ,5 4,3 4,9 3,7 6,3 7,2 5,2 4, ,5 4,7 4,4 2,7 6,9 6,0 4,9 4, ,3 4,3 4,5 3,3 6,6 2,4 5,0 4, ,0 3,8 4,4 2,9 6,0 2,9 4,9 4,5 I alt 2,1 0,9 3,2 1,7 4,0 1,4 2,4 0,9 3,0 1,5 2,9 1,8

6 6 I LØNSTATISTIK 2011 I GENERELT Klik ind på for at se flere resultater TABEL 2: LØNFREMSKRIVNING, Af tabellen fremgår det, hvor meget lønnen stiger på et år ved forskellige stigningsprocenter. Det er vanskeligt at forudsige den præcise lønudvikling. IDA følger lønudviklingen og offentliggør jævnligt aktuelle prognoser på Du kan bruge tabellen til at fremskrive lønnen fra september Bruttoløn September 2011 Fremskrevet løn om et år (september 2012) ved forskellige stigningsprocenter 1% stigning 2% stigning 3% stigning 4% stigning 5% stigning 6% stigning 7% stigning

7 Klik ind på for at se flere resultater LØNUDVIKLING I LØNSTATISTIK 2011 I 7 LØNUDVIKLING OG STILLING Lønudvikling i procent for privatansatte og offentligt ansatte fordelt på stillingstype. Udvikling fra september 2010 til september Lønudvikling beregnet hver stillingstype for sig. Direktører og chefer omfatter: topchefer, funktionsdirektører, afdelingschefer og kontorchefer. Privatansatte, lønudvikling fordelt på stillingstype Direktører og Chefer 4,1% Funktionsleder/Projektchef 1,6% Projektleder 2,1% Chefkonsulent/Seniorkonsulent 2,6% Specialist 3,0% Ingeniør/Akademiker 2,3% Alle 2,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Af hensyn til sammenlignelighed med tidligere år indgår topchefer ikke i den samlede lønudvikling for private. Ph.d.-stipendiater indgår ikke i beregningen af de offentligt ansattes lønudvikling. Chef (direktører, afdelingschefer, kontorchefer) Offentlig ansatte, lønudvikling fordelt på stillingstype 3,3% Ikke-chef (ingeniør, akademiker, chefkonsulent, specialkonsulent, specialist) 1,3% Alle 1,8% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

8 8 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE Løn- og ansættelsesvilkår GRUNDLAG Der indgår besvarelser i statistikken for de privatansatte. LØNBEGREB Som lønbegreb i løntabellerne anvendes bruttoløn, som er summen af: Den månedlige løn. Tillæg i form af varige og midlertidige kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller andre tillæg. Værdi af skattepligtige goder. Eget pensionsbidrag og arbejdsgivers pensionsbidrag. Uregelmæssige betalinger i form af overarbejdsbetaling, engangsvederlag, resultatløn, bonus e.l. samt indtægter fra bierhverv, indgår ikke i bruttolønnen. Løn fra deltidsansatte indgår i statistikken efter omregning til fuldtidsstilling. Beløb der ikke indgår i bruttolønnen Bruttoløn Bonus, resultatløn, overarbejdsbetaling, engangsvederlag o.l. Værdi af ekstra ferie eller fridage. Værdi af personalegoder, som ikke er skattegpligtige. Indtægt fra bierhverv. Værdi af skattepligtige goder. Eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Varige og midlertidige tillæg, som gives fast hver måned. A Medmindre andet fremgår, er tabellerne ekskl. topchefer. På dk/ansat/loenstatistik findes supplerende tabeller, med mere detaljerede resultater, end der er plads til i den trykte lønstatistik. Fast månedlig løn.

9 PRI NVAT SATT

10 10 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater UDDANNELSE, RETNING OG KANDIDATÅRGANG Tabellerne på de følgende sider viser lønninger, fordelt på de største ingeniøruddannelser: Akademi, Civil, Diplom, Teknikum og Eksport, samt medlemmer, som er uddannet cand.scient. Der er desuden tabeller med lønninger for de største uddannelsesretninger: Bygning, Elektro, Kemi, Maskin og Produktion. På findes flere og mere detaljerede tabeller med lønninger, fordelt på flere uddannelser og retninger. Bruttoløn, privatansatte Akademi Civil Diplom/Teknikum/Eksport Cand.scient Alle Kandidatårgang

11 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 11 TABEL 3: AKADEMIINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Før % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Alle %

12 12 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater TABEL 4: CIVILINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Før % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Alle %

13 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 13 TABEL 5: TEKNIKUMINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privat ansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Før % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Alle %

14 14 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater TABEL 6: DIPLOMINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. TABEL 7: LEVNEDSMIDDEL- INGENIØRER/ -KANDIDATER OG BROMATOLOGER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil % % % % % % % % % % % % % % % % Alle % Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Procent der har bonus % % % % % % % % % % % % % % Alle %

15 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 15 TABEL 8: EKSPORTINGENIØRER Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. TABEL 9: CAND.SCIENT. Løn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil % % % % % % % % % % % % % % % % Alle % Kandidatårgang Antal Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Procent der har bonus % % % % % % % % % % % % % % % Alle %

16 16 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater TABEL 10: UDDANNELSESRETNING (MVU) Mellemlange uddannelser (MVU): Akademi-, Diplom-, Teknikum-, Eksportingeniører og Bachelorer. Månedsløn fordelt på uddannelsesår og uddannelsesretning. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bygning Elektro/Data/informatik Kemi Maskin/Produktion Anden/Uoplyst Alle Kandidatårgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

17 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 17 TABEL 11: UDDANNELSES- RETNING (LVU) Lange videregående uddannelser (LVU): Civilingeniører, Cand. Scient., Levnedsmiddelkandidater og -ingeniører, Cand.it. Månedsløn fordelt på kandidatårgang og uddannelsesretning. Månedsløn september 2011, privatansatte. Kandidatårgang Bygning Elektro/Data/informatik Kemi Maskin/Produktion Energi og Miljø Anden/Uoplyst Alle Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

18 18 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater TABEL 12: ARBEJDSOMRÅDE Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Forskning, innovation, undervisning Byggeri, Anlæg Industri, Produktion, Kemi IT,Tele og Elektroteknik Energi, Forsyning, Miljø Transport, Infrastruktur Kandidatårgang Naturvidenskab, Medicin Administration, Ledelse, Service Andet/ Uoplyst Før Alle

19 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 19 TABEL 13: BRANCHE Bruttoløn fordelt på kandidatårgang. Kandidatårgang Råstofindvinding, Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Forsyningsvirksomhed Fødevare, Kemi, Plast, Træ og Medicinalindustri Maskin-, Jern og metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed, Bygge og anlæg IT- og Telekommunikationsvirksomhed Forretningsservice, Finansvirksomhed mv. Alle Månedsløn september 2011, privatansatte. Før Alle

20 20 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater JOBLØN Fordeling af medlemmer (inkl. topchefer) på jobløn. Ansatte på jobløn (eller fast løn) har ikke ret til betaling for overarbejde og/eller ret til afspadsering. Figuren viser desuden, hvor mange på jobløn, der har mulighed for afspadsering. Privatansatte 2011, ekskl. deltidsansatte. 30% Jobløn Ikke jobløn 70% 62% 38% Mulighed for afspadsering Ikke mulighed for afspadsering FROKOSTTID Andel af medlemmer (inkl. topchefer) som har, eller ikke har betalt frokosttid. Privat ansatte 2011, ekskl. deltidsansatte. Får ikke løn i frokosttiden Betalt frokosttid 88% 12% ARBEJDSTID Ugentlig arbejdstid (ekskl. frokost) fordelt på stillingsniveau. Privat ansatte 2011, ekskl. deltidsansatte. ARBEJDSTID OG JOBLØN Ugentlig arbejdstid (ekskl. frokost) fordelt på ansatte med jobløn og ansatte uden jobløn. Privatansatte 2011, ekskl. deltidsansatte. Timer pr. uge Timer pr. uge ,2 40,9 39,5 40,4 5 44,2 40,9 39,5 0 0 Chef (Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer) Funktionsleder, Projektchef, Projektleder Ikke-chef (Ingeniør, Akademiker, Konsulent, Specialist, Chefkonsulent) Alle Jobløn (fast løn) Uden job (fast løn) Alle

21 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 21 STILLINGSTYPE Månedlig bruttoløn, september 2011, fordelt på stillingstype og kandidatårgang Bruttoløn Direktør Afdelingschef/Afdelingsleder Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chefkonsulent/Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademiker Alle Kandidatårgang TABEL 14: STILLINGSTYPE Løn fordelt på stillingsniveau. Månedsløn september 2011, privatansatte. Bonus omfatter resultatløn og engangsbeløb, som ikke er en fast del af månedslønnen. Beløb er gennemsnit pr. år for dem, der har modtaget bonus. Bonusbeløb indgår ikke i bruttolønnen. Stillingstype Antal Procent Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Årlig Bonus/ Resultatløn Procent der har bonus Topchef 205 1% % Funktionsdirektør 423 2% % Afdelingschef/-leder % % Funktionsleder/Projektchef % % Projektleder % % Chefkonsulent/Seniorkonsulent % % Specialist % % Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent % % Anden/Uoplyst stilling % % Alle % %

22 22 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater TABEL 15: STILLINGSTYPE, MELLEMLANGE UDDANNELSER Mellemlange uddannelser (MVU): Akademi-, Diplom-, Eksport-, Teknikumingeniører og Bachelorer. Bruttoløn fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Kandidatårgang Topchef/ Direktør Afdelingschef/ Afdelingsleder Funktionsleder/ Projektchef Projektleder Chefkonsulent/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/ Akademiker Anden/Uoplyst stillingstype Før Alle Alle

23 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 23 TABEL 16: STILLINGSTYPE, LANGE UDDANNELSER Lange videregående uddannelser (LVU): Civilingeniør, Cand. scient., Levnedsmiddelkandidat/ ingeniør, Cand.it. Bruttoløn fordelt på stillingstype og kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privat ansatte. Kandidatårgang Topchef/ Direktør Afdelingschef/ Afdelingsleder Funktionsleder/ Projektchef Projektleder Chefkonsulent/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/ Akademiker Anden/Uoplyst stillingstype Før Alle Alle

24 24 I LØNSTATISTIK 2011 I PRIVATANSATTE Klik ind på for at se flere resultater KØN OG LEDELSE Bruttoløn fordelt på køn, ledelse og kandidatårgang. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere Bruttoløn Mand, leder Mand, ikke-leder Kvinde, leder Kvinde, ikke-leder Kandidatårgang KØN OG LEDELSE Fordeling af mænd og kvinder med ledelsesopgaver. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procent medlemmer 14% 18% 19% 19% 68% 63% Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Lederstilling, med personaleansvar Lederstilling, uden personaleansvar Stilling, uden ledelse

25 Klik ind på for at se flere resultater PRIVATANSATTE I LØNSTATISTIK 2011 I 25 TABEL 17: MÆND OG KVINDER Bruttoløn fordelt på ledelse og kandidatårgang. Månedsløn september 2011, privatansatte. Ledere omfatter: Topchefer, Funktionsdirektører, Afdelingschefer, Funktionsledere og Projektledere. Kandidatårgang Leder, med personaleansvar Leder, uden personaleansvar Ikke-leder Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Alle

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013 Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse Notat 8. marts 2013 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende ingeniørarbejde.

Læs mere

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001 PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE STATSANSATTE lønstatistik 2001 I n d h o l d 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 2 Forord Grundlag Begreber Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling Privat

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ]

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ] Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Bibliotekarforbundet [ 1 ] Indhold 1. Lønundersøgelsens metode og svarprocent... 3 2. Forklaring til undersøgelsens tabeller... 4 3. Løntabeller

Læs mere

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014.

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. Notat 9. december 2014 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2014. Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. I perioden

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Privatlønstatistik. Stærkt kort til din lønforhandling

Privatlønstatistik. Stærkt kort til din lønforhandling Privatlønstatistik Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling på, hvor dit lønniveau

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2013 Se her: - Alle kandidater (dimittendår

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2014 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2016

Offentlige løntabeller 01.04.2016 Offentlige løntabeller 01.04.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stat... 4 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 5 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 5 Rådighedstillæg

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 6. november 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 10-0719 - poul - 16.06.2010 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 De seneste opgørelser over løn og prisudviklingen frem til februar

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne august 2010 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se

Læs mere

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer September 2014 Faktaark: Mobilitet mellem sektorer Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger udviklingen i mobiliteten

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Løn og lønforhandling for offentligt ansatte tandlæger. Løn og lønforhandling. offentligt ansatte tandlæger

Løn og lønforhandling for offentligt ansatte tandlæger. Løn og lønforhandling. offentligt ansatte tandlæger Løn og lønforhandling 1 Overenskomster Løntabeller Individuelle aftaler om løn (Forhåndsaftaler) 2 Overenskomsområder : Staten TF Stat Regioner TF RLTN Kommuner TF/DOFT KL Færørene TF Grønland TF 3 Hvert

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.11 05/2012 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.11 05/2012 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem er

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Regioner. Lønninger 1. april 11-31. dec. 11

Regioner. Lønninger 1. april 11-31. dec. 11 Regioner Lønninger 1. april 11-31. dec. 11 1 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. april 11-31. dec. 11 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Yngre Læger i regionerne

Yngre Læger i regionerne Yngre Læger i regionerne Print Lønregulering 1. oktober 2012 Pr. 1. oktober 2012 reguleres lønnen for alle ansatte i regionerne med ca. 0,13 %. Reguleringen skyldes dels den lønstigning, der blev aftalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Lønstatistik 2015. Offentligt ansatte. Tænk længere

Lønstatistik 2015. Offentligt ansatte. Tænk længere Lønstatistik 2015 Offentligt ansatte Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2015 Offentligt ansatte Ny statistik for offentligt ansatte Velkommen til den nye lønstatistik for offentligt ansatte. I denne

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 Oplag: 700 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr.

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

LØNMAGASINET 2,9% 3,9% 2012 / 13. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere

LØNMAGASINET 2,9% 3,9% 2012 / 13. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere LØNMAGASINET 2012 / 13 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2012 2,9% lønstigning for privatansatte KS ere 3,9% lønstigning for offentligt ansatte KS ere Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Storbritannien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Storbritannien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +4 31 18 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

DDA Danish Design Association

DDA Danish Design Association DDA Danish Design Association LØNUNDERSØGELSE 2011 DEN DANSKE DESIGNBRANCHE Danish Design Association Uddrag !"#"$"%&'()'%*#+#,"$-*!"%-"'./00'.! +,,$1!'12'%*#+#,"$-*!"%-"'./00' 3! 1$4"5,-!67"$4"&1%&"'4"#"26&-'

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

Meritlærere ANALYSENOTAT. Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet.

Meritlærere ANALYSENOTAT. Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet. Meritlærere Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet. Side 1 af 10 Analysens hovedkonklusioner Fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere