Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142"

Transkript

1 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC

2 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på Der kan forekomme mindre afvigelser i softwaren, afhængig af valgte alarmsystem. 2

3 Introduktion Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse af systemet 4 Tastaturfunktioner 4 Hvordan fungerer en tyverialarm 5 Betjening af systemet Alarm Til 6 Alarm Fra 6 Deltilkobling 7 Forbikoble detektorer 7 Fejlmelding 8 Alarm Til med fejl 9 Betjening med trådløst tastatur 9 Udløst alarm 10 Historisk Log 11 Styringsenheder 220 V (Waveman) 11 Praktisk information Test af anlægget 12 Alarmklistremærker 12 Zonetyper 13 Zoneoversigt til Kunde 15 Ekstraudstyr 16 Programmeringsmanual Mastermenuen 18 Menustruktur 19 Nye brugerkoder 20 Slet / Ændre Brugerkoder 21 Aktivere Midlertidig kode 22 Aktivere Overfaldskode 23 Ændre masterkoden 23 Angiv indgangstid 24 Angiv udgangstid 24 Angiv indgangstid Deltilkobling 25 Angiv udgangstid Deltilkobling 25 Dørklokke 26 Indstilling af tiden 26 Indstilling af datoen 27 Intern Sirene 27 SMS filter 27 Enheder +/- 28 Temperatur 28 SMS melding 30 SMS kodeord 31 Landekode 31 GSM Signal 32 Nulstil GSM 32 GÅ-Test 33 Ud af Programmering 33 SMS kommandoer til fjernstyring 34 3

4 Generel beskrivelse af systemet Ingen ledninger De eneste synlige ledninger til systemet, er strømforsyningens som tilkobles kontrolpanelet. Kapacitet Du kan tilslutte i alt 20 enheder til systemet. Med enheder mener vi magnetkontakter, IR-detektorer (bevægelsessensorer), røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er ingen begrænsning på fordelingen af enheder. Levetid på batterier Kontrolpanelet er udstyret med et genopladeligt batteri som har en normal levetid på 4 år. Alle enhederne (sensorer/fjernbetjeninger) leveres med alkaliske batterier og disse vil give en levetid på mindst 2 år ved normalt brug. IR sensor og Magnetkontakt leveres med litium batteri (levetid 4 år). Systemet vil give besked om lavt batteriniveau 2 måneder før sensorerne slutter med at fungere. Sabotagesikring Alarmsystemet er sabotagesikret. Dvs. at kontrolpanelet og alle enhederne er beskyttet mod uautoriseret åbning. Temperaturområder Kontrolpanelet og detektorene er ikke beregnet for lavere temperaturer end -10 ºC. Hvis systemet skal bruges i en hytte e.l må den derfor være opvarmet. Overføring via GSM Alarmsystemet skal bruge et SIM kort (mobilabonnement) som bruges til at overføre alarmer, sabotage og fejlsignaler til mobiltelefon og/eller autoriseret vagtcentral. Til CTC 1142 skal SIM kort koden altid deaktiveres i telefonen. VIGTIG! HUSK ALTID AT INDSÆTTE SIMKORT FØREND STRØMMEN BLIVER TILSLUTTET Tastaturfunktioner PILETAST OP Bruges til at gå op gennem menuen. CTC 940 PILTAST NED Bruges til at gå ned gennem menuen TILBAGE/FORTRYD Bruges til at gå ud af menuen. Bruges til at bekræfte et valg. # FIRKANT Bruges til MASTER menuen. STJERNE Bruges ikke. 4

5 Kontrolpanelet Kontrolpanelet er "hjernen" i systemet. Den modtager, kontrollerer, varsler og bringer signaler og information videre fra detektorene til sirenen og GSM-senderen. Tekstdisplay Displayet på kontrolpanelet er det som fortæller dig, med dansk tekst, hvilken status anlægget har, og hvilken alarm og fejl anlægget har opdaget. Betjening Tastaturet på kontrolpanelet benyttes til at betjene og programmere systemet. Systemet kan også betjenes med fjernbetjeningen eller trådløst tastatur. Sirenen Sirenen indbygget i kontrolpanelet angiver alarmstatus med et kraftig signal (104 dba). Sirenen stopper automatisk efter 3 minutter. Hvis der oppfanges en ny alarm, starter sirenen på ny. Sirenen stopper når alarmen slås Fra. Indbrud, brand og vand har forskellige signaler. Strømforsyning Strømforsyningen forsyner kontrolpanelet og oplader backupbatteriet. Ved sikringsfejl eller ved strømbrud, vil man ikke mærke nogen forskel på funktionaliteten til anlægget. Alarmanlægget kan være uden strøm i 8 timer. Når kontrolpanelet ikke modtager spænding, slukker den grønne netdrift lampe. Lysindikatorer for 220V indikatorog fejl Hvordan fungerer en tyverialarm GSM-senderen GSM-senderen som er placeret i kontrolpanelet, varsler din mobil tlf. eller tilkoblet vagtcentral ved alarm og fejlsituationer. Den vil til enhver tid kunne varsle, hvilken detektor der er blevet udløst og om det er en alarm eller en sabotagemelding. Detektorene Detektorene er systemets øjne. Når detektorene opfatter en alarmsituation, vil de sende et signal til kontrolpanelet. Den vil så kontrollere signalet og varsle videre om den opfatter signalet som en alarm eller sabotagehændelse. Batterier Kontrolpanelet har et indbygget batteri som er genopladelig. Det har til opgave at sikre kontrolpanelet med strøm ved sikringsfeil eller strømbrud. Levetiden på batteriet er 4 år. Batteriene i detektorer og fjernbetjeningen er ikke genopladelige, men de har en levetid på 2 år ved normal brug. Når batteriene har 2 mdr s. levetid tilbage vil de sende en advarsel om lavt batteri til Kontrolpanelet, som videre formidler beskeden til mobil telefonen. Kontrolpanel Oplyst tastatur Oplyst tekstdisplay Sirene Mikrofon (kun 918 & 945) strømforsyning Magnetkontakt IR-detektor Trådløsttastatur (ikke inkluderet i basispakke) 5

6 Betjening af systemet fra tastatur Anlægget kan betjenes fra tastaturet på kontrolpanelet eller fra fjernbetjeningen/trådløst tastatur. Betjening fra tastaturet foretages ved at taste din personlige kode ind. Man har også mulighed for at fjernbetjene anlægget og de trådløse 220 V styringsenheder (Waveman) via mobiltelefon. Waveman bestilles separat. Dette er kun muligt på ctc 940 og ctc 945 Alarm Til Menuen Alarm Til vil tilslutte alle detektorene i systemet. 14 : Okt Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Kode * * * * Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen * Alarm Til Deltilkobling Den blinkende markøren * skal stå foran Alarm Til Bekræft valget ved at taste: Alarm Fra Udgangstid 30 Sek Alarmen vil give korte pulserende toner, og displayet vil tælle ned med de sekunder man har til at forlade boligen i. Hvis man ombestemmer sig, tast: kode og Menuen Alarm Fra vil frakoble (alle detektorene )i systemet. Undtaget er røgalarmer som altid er koblet Til. Tast Kode 20 sek Når indgangsdøren bliver åbnet, vil magnetkontakten blive udløst og starte indgangstiden. Den høres med korte pulserende toner. Tast Kode 20 sek * * * * Sekunderne vil tælle ned med den valgte tid man har til at slå fra. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen Alarm Fra 14 : Okt Displayet viser nu Alarm Fra Alarmanlægget er nu frakoblet. 14 : Okt Efter 20 sek. Vil Alarm Fra forsvinde og kun tid og dato vises. 6

7 Deltilkobling Menuen Deltilkobling vil deaktivere de detektorer i systemet som skal være frakoblet om natten eller når man er hjemme.. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (AlarmTil/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. Alarm til * Deltilkobling Benyt piletast ned til den blinkende markør * står foran Deltilkobling Bekræft valget med at taste: Udgangstid 30 Sek Deltilkobling 14 : Okt Alarmen vil afgive korte pulserende toner og displayet vil tælle ned de sekunder man har til at forlade boligen i. Hvis man ombestemmer sig tast: kode og Displayet viser Deltilkobling Alarmanlægget har nu frakoblet alle detektorer som programmeret med Deltilkobling er Udkoble detektorer Menuen udkoble detektorer bruges til at frakoble de detektorer som man ikke ønsker at tilslutte. Når man slår systemet Fra vil forbikoblingen blive slettet. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (AlarmTil/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. Deltilkobling * Udkoble Benytt piltast ned til den blinkende markør * står foran Udkoble Bekræft valget ved at taste: * MK Indgang IR Stue **MK Indgang IR Stue Displayet viser de enheder man kan frakoble. Benyt piltast ned eller op til den blinkende markør * står foran enheden man ønsker at forbikoble. Tast: for at bekræfte forbikobling. Displayet viser nu to markører ** foran enheden(r) man har forbikoblet. Tast: for at gå ud af menuen og slå derefter anlægget Alarm TIL eller Deltilkobling 7

8 Fejlmelding Menuen Fejlmelding vil kun vises hvis der er opstået en fejltilstand. Gul Fejlmeldingslampe lyser, samtidig som der kommer små stødvise pip fra centralen. Fejlmeldingen vil kun lade sig nulstille hvis fejlen er rettet. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. * Systemfejl Alarm Til Markøren * vil blinke foran menuen Fejlmelding Denne menu vises bare hvis der er fejl i systemet Tast: for at se hvilken fejl der er opstået Central Fejl 220 V AC Slet udløst Alarm? ( Ok?) Displayet viser den aktuelle fejl. Ret fejlen! Se forklaring længre ned på siden. Tast: for at få frem menuen Slet udløst Alarm Tast: Fejllampen skal slukke og menuen Fejlmelding skal forsvinde. Fejlmelding Mulige Fejlmeldinger og handlinger HANDLING 230 V fejl Den grønne lysindikatoren for strøm er slukket. Kontroller at du har strøm ved at tænde for en lampe, kontroller at strømforsyningen er tilsluttet netspænding og tændt Lavt batt Sys Sabotage Sys Skift evt. de genopladelige batterier (Levetid ca. 4 år) Sabotage på kontrolpanelet. Kontroller at kontrolpanelet sidder godt fast på væggen og sidder riktig på bagpladen. IR Gang Lavt Batt MK Yderdør Sabotage IR Stue ude GSM fejl Lavt batteri i enhed, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt av Lavt Batt. Køb nye batterier, og skift dem. Detektorene gir 2 måneders varsel om lavt batteri før de slutter med at fungere. Sabotage på enhed, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt av Sabotage. Manglende overvågningssignaler, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt af ude. Tilbagestil enheden ved at fjerne batteriene i 1 minut, sæt dem i igen, og sæt detektoren tilbage på den oprindelig placering. Derefter foretager du en gå-test af enheden der har meldt fejl. Nulstil GSM 8

9 Alarm TIL med FEJL Hvis man ikke kan fjerne fejlmeldingen kan man alligevel slå Alarmen Til uden om de aktive fejlmeldinger. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen. * Alarm Til Deltilkobling Den blinkende markør *skal stå foran Alarm TIL Bekræft valget med at taste: Central 220 V Fejl Den aktive fejlmelding som Centralen har vil vises. Tast kode * * * * Tast Brugerkoden igen og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen Alarm Til med fejl (?) Tast: for at slå Alarm TIL Betjening med trådløst tastatur Det trådløse tastatur kan bruges til at koble Alarm Til, Alarm Fra, Deltilkobling. Vær oppmærksom på at det trådløse kodetastatur IKKE kan stoppe sirenen ved udløst alarmtilstand. Ved alarm må sirenen stoppes og alarmen frakobles på kontrolpanelet. Alarm Til Tast kode (4 ciffer) og Deltilkobling Tast kode (4 ciffer) og Alarm Fra Tast kode (4 ciffer) og 9

10 Udløst Alarm For at stoppe sirenen(r) og for at se hvilken alarm(er) der er udløst, følg denne anvisning. ALARM ALARM ALARM ALARM Tast brugerkoden, og bekræft ved at taste : for at stoppe sirenen. Sirenelyden varer i tre minutter hvis alarmen ikke slås fra med koden. Vent Venligst.. Hvis alarmen stoppes før overføring til mobil eller Vagtcentral, vises " Vent Venligst". Dette tager 10 til 20 sekunder. Tast Når rapporteringen er fuldført, vises "Tast for at fortsætte. Tast: for at se hvilken alarm der er udløst. Alarm udløst af 01) IR Stue Displayet viser hvilken zone og detektor der har udløst alarmen. Bekræft at du har læst informationen ved at taste:. Slet Udløst Alarm (Ok?) Tast Brugerkoden igen og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på nyt Alarm FRA 16 : Okt Alarmen er slettet og klar til brug. 10

11 LOG Alarmcentralen er udstyret med en indbygget historisk log, her kan man se hvilke hændelser og operationer der har været på centralen. * Log Waveman Markøren * vil blinke foran menuen Log, Bekræft ved at taste:. Start 14: Okt Start log og dato for første melding. Brug Piletast ned for at bladre igennem hændelses loggen Alarm Fra Bruger 1 Eksempel: Bruger 1 har frakoblet anlægget på den dato. Brug piletast ned for at se alle hændelser. Sidste melding afsluttes med Stop. Waveman styringsenhed Alarmcentralen er udstyret med mulighed for at tilslutte trådløse styringsenheder til styring af 220 V. Styringsenhederne kan styres via SMS meldinger eller via denne menu på kontrolpanelet Log * Waveman Markøren * vil blinke foran menuen Waveman, Bekræft med at taste:. * A) H 9 B) A 8 Vælg den af de kanaler du ønsker at slå til eller fra. Bogstaverne A-H står for de forskellige kanaler som kan styres individuelt. Bekræft ved at taste: * Tænd Sluk Markøren * vil blinke foran menuen Tænd/Sluk, Bekræft ved at taste:. Waveman tænd - og sluk moduler er kun tilgængelig i CTC 940 og CTC

12 Test af anlægget Alarmanlægget bør testes regelmæssigt og det anbefales at man udløser alarm fra alle detektorene som er tilkoblet mindst en gang pr. år. Det anbefales at man tester alarmanlægget hver måned. Alarmskilte. Hvis du tegner et abonnement hos et vagtselskab, sørger de for den korrekte mærkning af dit hus. Mærkerne bør placeres på vinduer og dører således at man tydeligt kan se at huset er sikret med alarm. Alarmmærkerne har tryk på begge sider, således at de kan sættes på indersiden af vinduerne. Der følger også et klistremærke med telefonnummer til XXXX. Det anbefales at dette sættes i nærheden af alarmcentralen, eller på den nærmeste telefon. 12

13 Zonetyper Med zonetyper menes de forskellige måder du kan vælge som en zone (f.eks indgangsdør eller detektoren i stuen) skal opføre sig på. Indgangsdøren skal måske være forsinket således, at du kan nå at slå alarmen fra, når du kommer ind, stuen skal ikke havde forsinkelse, osv. Zonetypen til en detektor bliver valgt, når denne indstalleres. (Nogen komponenter, som f.eks røgalarmer og fjernbetjening, vælger zonetype automatisk.) Deltilkobling er en måde at tilslutte anlægget på, som giver dig mulighed for at frakoble udvalgte områder af f.eks. hjemmet. Dette kan bruges, hvis man ønsker at havde alarmen slået til i kælderen, mens man er hjemme, og skal kunne bevæge sig i resten af huset. Zonenavn Bruges ofte i/ved Forklaring Indbrud Stue, kælder og andre rum Sensoren er ikke forsinket. Alarmen vil bli udløst umiddelbart (hvis den er slået TIL) Deltilkobling Hall, entré og soveværelse, eller sensorer som ikke skal være aktive når der er nogen hjemme. Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET er sensoren slået fra. Deltilkoblet forsinket Forbikoblet. Adgang Entré, eller sensorer som skal være aktive når der er nogen hjemme. Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET er sensoren forsinket. Indgangsdør eller Sensoren er med forsinkelse, bruges, normalt som sensorer ved indgang og udgangsvej. indgangsparti Entré og gang som kan skal være aktiveret for at denne se indgangsparti/panelet Forbikobleren sensor ikke går i alarm. 24 timer For tekniske alarmer etc. Hele døgnet. Alarmen vil blive udløst umiddelbart, uanset om den er slået FRA eller slået TIL. Brand --- Brandzone Medicinsk --- Bruges ikke Vand For vand-sensorer Vandzone. Bruges til at give vandalarm Eksempler: Sensor ved indgangsdør, entré og stue. Alarmen bruges ikke om natten: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet" (zonen vil da være forsinket) Sensoren i gangen sættes til " Adgang" ( denne vil være forsinket, hvis hoveddøren er åbnet først) Sensoren i stuen sættes til Indbrud (ikke forsinket) Sensor ved indgangsdør, stue og kælder. Alarmen bruges i kælderen (deltilkoblet) om dagen: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet" (indgangstiden starter) Sensoren i stuen sættes til Deltilkoblet (slået til ved Alarm TIL, og FRA ved deltilkoblet) Sensoren i kælderen sættes til Deltilkoblet fors. (slået til ved Alarm TIL, og forsinket ved deltilkoblet.) Sensor ved indgangsdør, entré, stue og soveværelse. Alarmen er Deltilkoblet om natten: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet " Sensoren i entrén sættes til Deltilkoblet eller Indbrud Sensoren i stuen sættes til Indbrud Sensoren i soveværelset sættes til Deltilkoblet 13

14 Zoneoversigt Zoneoversigten SKAL udfyldes. Den bliver nødvendig senere. Zone står for nummereringen af enhederne (magnetkontakter, IR-detektorer, røgalarmer og fjernbetjeninger) i systemet. Zone Enhedstype Placering Navn Zonetype 1 Zone no. Location of sensor Type (burglar / fire/ door / remote control) Indgangstid TIL: Brugerkode 1: Navn: Udgangstid TIL: Brugerkode 2 Navn: Indgangstid D: Brugerkode 3: Navn: Udgangstid D: Brugerkode 4: Navn: Dørvarsling: Masterkode: Brugerkodene og Masterkoden må kun skrives ned, hvis manualen opbevares på et sikkert sted. 14

15 Ekstraudstyr Man kan når som helst udvide alarmanlægget. Den eneste begrænsning er, at man totalt ikke kan overstige 20 enheder inkl. fjernbetjeninger og trådløst tastatur. Magnetkontakt Benyttes til at sikre dører og vinduer. IR-detektor Benyttes til at opdage bevægelse i rum. Dækningsområde max. 12 x 12 meter Røgalarm Benyttes til at opdage røg. Vanddetektor Benyttes til at opdage vandlækager. Fjernbetjening Benyttes til at betjene anlægget Trådløst Tastatur Benyttes til at betjene anlægget Trådløs Natafbryder Benyttes til at betjene anlægget Panik-knap Benyttes til at udløse alarmen Trådløs Sirene Benyttes til ekstra sirenevarsling Waveman Plug-ind kontakter til fjernstyring af tænd/sluk funktioner (Kun til CTC 940) Udendørs sirene Benyttes til forebyggelse af indbrud og udendørs varsling. 15

16 Programmerings Manual CTC og 1142 VIGTIG!!!! Læs denne brugermanual nøje. 16

17 Indhold Programmering af alarmsystemet : Mastermenuen 18 Menustruktur 19 Nye brugerkoder 20 Slet / Ændre Brugerkoder 21 Aktivere Midlertidig kode 22 Aktivere Overfaldskode 23 Ændre masterkoden 23 Angiv indgangstid 24 Angiv udgangstid 24 Angiv indgangstid Deltilkobling 25 Angiv udgangstid Deltilkobling 25 Dørklokke 26 Indstilling af tiden 26 Indstilling af datoen 27 Intern Sirene 27 SMS filter 27 Enheder +/- 28 Temperatur 28 SMS melding 30 SMS kodeord 31 Landekode 31 GSM Signal 32 Nulstil GSM 32 GÅ-Test 33 Ud af Programmering 33 17

18 Mastermenuen Tast bruger kode + For at programmerer systemet, må man ind i mastermenuen. Det er her man bestemmer, hvordan systemet skal virke. For at komme ind i Mastermenuen: Tast firkanttast: # Tast derefter brugerkoden: og tast: Tast Master kode + Derefter taster man Masterkoden. Tast: , og tast: * GÅ-Test Indstillinger Du er nu inde i Mastermenuen. Du kan bruge piletastene til at vælge funktion. Mastermenuen: Mastermenuen består af 9 funktioner. Gå-test (GÅ-test bruges til at teste de programmerede detektorer) Indstillinger (Her kan du ændre koderne, angiv dato og tid, og justere indgangsog udgangstid osv.) Enheder +/- (Her programmeres alle de forskellige enheder (intern/ekstern) som kan tilsluttes systemet) Temperatur (Her programmeres brugen af temeraturføler i kontrolpanelet) KUN CTC 940 SMS melding (Her programmerer man den meddelelse der skal sendes ved en alarmtilstand f.eks. adressen hvor alarmen er udløst) KUN CTC 940 SMS kodeord (Her programmerer man det kodeord der bruges ved SMS fjernbetjening af systemet) Landekode (Her programmerer man en anden landekode, hvis man benytter udenlandsk SIM kort) GSM Signal (Her kan man måle signalstyrken på GSM enheden i alarmpanelet) Nulstil GSM (Denne menu benyttes til at nulstille GSM enheden) Se næste side for Menustruktur 18

19 Menustruktur Mastermenuen Du kan navigere i mastermenuen med Pil op og Pil ned. Når den blinkende markør * vises foran den riktige menu, trykker du for at vælge menuen. Du kan fortryde sidste handling hver gang du trykker Tilbake/Fortryd. Der vil være mindre afvigelser, afhængigt af det valgte alarmsystem. Hovedmenu Undermenu Beskrivelse GÅ-test GÅ-test Menu for at teste alarmsystemet og detektorene som er tilkoblet systemet. Indstillinger Brugerkode Ændre brugerkoder Midl. kode Overfaldskode Ændre midlertidig kode Ændre overfaldskode Masterkode Indgangstid Udgangstid Indgt. Deltilkob. Udgt.Deltilkobling Ændre masterkode Ændre indgangstiden når alarmen er på Ændre udgangstiden når alarmen er på Ændre indg.tid når Deltilkobling er på Ændre udg.tid når Deltilkobling er på Dørklokke Dørklokke Til/Fra Tid Indstil Ur Dato Datoindstilling Enhed +/- Intern Sirene Læg enhed til Til/Fra Intern Sirene I denne menu kan der tilkobles div. enheder til anlægget Ændre enhed Ændring af status for de enk. enheder Denne menu kan fjernes og kun ses i installatør menuen. Se appendiks 1. kun for ctc 940 Slet enhed Prog.Sirene Progr. Waveman (kun ctc 940 &945) Prog. Indgang Her slettes en enhed fra anlægget Div. indstillinger af sirenen Indst. af koder til de enk. Waveman moduler Ekstern sirene kan tilsluttes her Prog. Udgang Ekstern styring af f.eks. Lys og varme Temperatur (kun ctc 940) SMS melding Temperatur SMS melding Temp. Indst.,justering af føler og grader Tlf.nr.til modt.af besked om temp. Her skrives den besked der skal sendes som SMS til div. modtagere SMS kodeord Skriv ind: SMS kodeord for fjernstyring Landekode GSM Signal Ændre Kode Landekode: SKAL være 45 GSM Sign= x Signalstyrke på GSM : 1-9 Nulstil GSM Vent Venligst Nulstiller GSM enheden 19

20 Ny brugerkode Brugerkoderne er de koder der bruges til at betjene systemet. (Alarm TIL/FRA). Brugerkode 1 skal ALTID ændres ved installation. For at ændre Brugerkoderne må man være i Mastermenyen. * GÅ-Test Indstillinger Tast Piltast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: * Brugerkode Midl. Kode Markøren * blinker foran menuen Brugerkode Tast:, og menuen ændres til 1) * * * *. * 1 ) * * * * 2 ).... Displayet viser en liste over brugerkoder, hvis de er lagt ind, med ****, hvis der ikke er lagt nogen brugerkode ind, vises en række med 4 prikker.... * 1 ) * * * * 2 ).... Der kan programmeres 4 brugerkoder, vælg bruger 1 (ved siden af nummer 1) med piletasterne og ved at taste: * Tast ny kode.... Tast den nye 4-cifrede kode du vil bruge til at slå alarmsystemet TIL / FRA med. VIGTIG: Husk koden eller skriv den ned et sikkert sted. Bekræft ved at taste: * Gentag ny kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode på ny, og bekræft ved at taste: * Rapport Fra Rapport Til * Tast Nyt Navn + Rapportering sender et signal til XXX om hvem som har koblet systemet TIL eller FRA. Brug piltastene til at vælge det ønskede alternativ, og bekræft ved at taste: (bruges f.eks. til at give besked når børnene kommer hjem) Navn på optil 10 bogstaver kan knyttes til brugerkoderne. Navnet kan tekstes på samme måde som du sender SMS er på en mobiltelefon. Tastene har følgende tegn: PQRSpqrs 2 2ABCÆÅabcæå 8 8TUVtuv 3 3DEFdef 9 9WXYZwxyz 4 4GHIghi 0 0<mellomrom>/-& JKLjkl * * 6 6MNOØmnoø # # Slet og tilbagetast * 1) MARIE 2) Hvis det ikke er nødvendigt med noget navn, kan du lade navnefeltet være tomt og bekræfte ved at taste: Menuen går tilbage til brugerkoderne Bruger 1 er programmeret med navnet Marie og vises som et eksempel. 20

21 Slet brugerkoder Når en brugerkode skal slettes benyttes fremgangsmåden nedenfor. Brugerkode 1 kan IKKE Slettes Hvis du vil ændre en brugerkode, må du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. * GÅ-test Indstillinger Tast Piltast ned til den blinkende markøren * står foran teksten Indstillinger. Vælg menuen ved at taste: * Brugerkode Midlt. Kode Markøren * blinker foran menuen Brugerkode Tast: * 1 ) Marie 2 ) Kristian Bruger 1 kan ikke slettes, og vil alltid bruges af systemet. I dette eks. skal brugeren Kristian slettes, vælg Kristian ved hjælp af piltastene Tast: Slet Kode ( + )? Menuen ændres til Slet Kode. Tast: Koden slettes, og menuen går tilbage til brugerlisten. * 1 ) Marie 2 ) Ændre Brugerkode Den brugerkode som er slettet angives med en række prikker. Hvis en kode er aktiv, erstattes prikkerne med en række stjerner (*) eller et navn. Brugerkoder, navn og rapportering kan enkelt ændres. Husk at notere alle ændringer. Hvis du vil ændre et navn, må brugerkoden ændres først. Hvis brugerkoden ikke skal ændres, skriver du bare den samme kode for at komme til de andre menuer. Hvis du vil redigere en brugerkode, må du gå ind i Mastermenuen. Samme fremgangsmåde som sletning af bruger/kode. 1 ) Marie * 2 ) Kristian I dette eks. skal brugeren Kristian ændres. Vælg Kristian ved hjælp af piletastene Tast: Slet Kode ( + )? Menuen ændres til Slet Kode. Tast: Koden slettes, og menuen går tilbage til brugerlisten. * 1 ) Marie 2 ) Den brugerkode som er slettet angives med en række prikker. Hvis en kode er aktiv, erstattes prikkerne med en række stjerner (*) eller et navn. * 1 ) Marie 2 ) Herefter benyttes samme fremgangsmåde som ved oprettelse af ny bruger (se forgående side) 21

22 Tast Nytt Navn + Navn på optil 10 bogstaver kan knyttes til brugerkoderne. Navnet kan tekstes på samme måte som du sender tekstmeldinger på en mobiltelefon. Tasterne har følgende tegn: PQRSpqrs 2 2ABCÆÅabcæå 8 8TUVtuv 3 3DEFdef 9 9WXYZwxyz 4 4GHIghi 0 0<mellomrom>/-& JKLjkl * * 6 6MNOØmnoø # # Slet og tilbagetast 1) Marie 9 2) Hans Hvis det ikke er nødvendig med noget navn, kan du lade navnefeltet være tomt og bekræfte ved at taste: Menuen går tilbage til brugerkoderne. Aktivere Midlertidig kode Midl.kode vil aktivere Alarm TIL én gang og Alarm FRA én gang for midlertidige brugere. Den passer til personer eller tjenester som har brug for adgang til dit hus ved specielle lejligheder. Midl.kode kan slettes og ændres på samme måde som brugerkoderne. Hvis du vil aktivere en midlertidig kode, skal du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. GÅ-test * Indstillinger menuen Indstillinger. Vælg menuen ved at taste: Bruger Kode * Midl. Kode Tast Pilteast ned til den blinkende markør * er ved siden af Midl.Kode. Vælg menuen ved at taste: Tast Ny Kode....( + )? Menuen viser Tast Ny Kode.Tast den nye kode, som du ønsker at benytte og afslut ved at taste: Gentag ny kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode påny, og bekræft ved at taste: Koden er nu ændret, og menuen ændres til Rpt. FRA/TIL. * Rapport Fra Rapport Til Bruger Kode * Midl. Kode Rapportering sender et signal til XXX om, hvem der har slået systemet FRA eller TIL, loggen over hvornår anlægget blev slået FRA eller TIL lagres evt. hos vagtcentral. Brug piletasterne til at vælge det ønskede alternativ, og bekræft ved at taste: Menuen ændres til Midl. Kode Koden er nu ændret. 22

23 Aktivere Overfaldskode Overfaldskoden kan bruges til at slå systemet FRA/TIL på samme måde som andre brugerkoder, men den sender en Overfaldsalarm til evt. vagtcentral eller anden modtager, uden at starte sirenen i kontrolpanelet. Hvis du vil aktivere overfaldskoden, skal du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. Gå-test Indstillinger. Vælg menuen ved at taste:. Midl. Kode * Overfaldskode Overfaldskode. Vælg menuen ved at taste:. NB: Navn kan ikke gemmes på overfaldskode. Tast Ny Kode....( + )? Tast den nye 4-cifrede kode du vil bruge til at aktivere en overfaldsalarm. VIGTIG: Husk koden eller skriv den ned. Bekræft ved at taste: Gentag Ny Kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode på ny, og bekræft ved at taste: Midl.Kode * Overfaldskode Ændre Masterkoden Menuen ændres til OverfaldsKode Overfaldskoden er nu ændret Sletning af koden foretages på samme måde som de andre brugerkoder. Masterkoden bruges til at komme ind i programmet for at programmere systemet. Koden skal ALTID ændres ved installation. Der er ingen begrænsing på hvilke cifre man kan benytte. For at ændre Masterkoden, må du gå ind i Mastermenyen. Se side 19 for at åbne mastermenuen. Gå-test * Indstillinger Tast piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: OverfaldsKode * Master Kode Markøren * blinker foran menuen Master Kode Tast: og menuen ændrer sig til Tast Ny Kode Tast Ny Kode.... Tast den nye kode du ønsker at benytte for at komme ind i Mastermenuen. VIGTIG: Husk koden eller noter den ned. Bekræft ved at taste: Gentag Ny Kode.... Menuen ændrer sig til Gentag Ny Kode Tast den nye kode en gang til og bekræft ved at taste: OverfaldsKode * Master Kode Menuen ændres til Masterkode. Masterkoden er nu ændret. 23

24 Indstil Indgangstiden Indgangstiden er forsinkelsen på anlægget fra yderdøren bliver åbnet til alarmen skal slås FRA. Hyletone lyder i perioden (Standard 20 sek). Hvis du vil ændre indgangstiden ved Alarm TIL, må du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen Gå-test * Indstillinger Tast Piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: Master Kode * Indgangstid Indgangstid. Vælg menuen ved at taste:. Indgangstid 20 sek( ok) Tast piletast ned tast piletast op for at sænke værdien (10 sek.pr.tryk) eller for at øge værdien (10 sek.pr.tryk) Vælg derefter ønsket tid ved at taste: Indstil Udgangstiden Udgangstiden er forsinkelsen på anlægget fra alarmen slås TIL, til man må gå ud og lukke udgangsdøren. Hyletone lyder (Standard 30 sek). For at ændre udgangstiden må man være i Mastermenuen, se side 19 for at åbne mastermenuen Gå-test * Indstillinger Tast Piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menuen ved at taste: Indgangstid * Udgangstid Udgangstid. Vælg menuen ved at taste:. Udgangstid 30 sek( ok) Tast piltast ned tast piletast op for at sænke værdien (10 sek.pr.tryk) eller for at øge værdien (10 sek.pr.tryk) Vælg derefter ønsket tid ved at taste: 24

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 system Produktkatalog Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 System enheder Central og sendere 4 BUS enheder 6 Betjeningspaneler og forbikoblere 6 Detektorer 8 PIR detektorer

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere