Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142"

Transkript

1 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC

2 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på Der kan forekomme mindre afvigelser i softwaren, afhængig af valgte alarmsystem. 2

3 Introduktion Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse af systemet 4 Tastaturfunktioner 4 Hvordan fungerer en tyverialarm 5 Betjening af systemet Alarm Til 6 Alarm Fra 6 Deltilkobling 7 Forbikoble detektorer 7 Fejlmelding 8 Alarm Til med fejl 9 Betjening med trådløst tastatur 9 Udløst alarm 10 Historisk Log 11 Styringsenheder 220 V (Waveman) 11 Praktisk information Test af anlægget 12 Alarmklistremærker 12 Zonetyper 13 Zoneoversigt til Kunde 15 Ekstraudstyr 16 Programmeringsmanual Mastermenuen 18 Menustruktur 19 Nye brugerkoder 20 Slet / Ændre Brugerkoder 21 Aktivere Midlertidig kode 22 Aktivere Overfaldskode 23 Ændre masterkoden 23 Angiv indgangstid 24 Angiv udgangstid 24 Angiv indgangstid Deltilkobling 25 Angiv udgangstid Deltilkobling 25 Dørklokke 26 Indstilling af tiden 26 Indstilling af datoen 27 Intern Sirene 27 SMS filter 27 Enheder +/- 28 Temperatur 28 SMS melding 30 SMS kodeord 31 Landekode 31 GSM Signal 32 Nulstil GSM 32 GÅ-Test 33 Ud af Programmering 33 SMS kommandoer til fjernstyring 34 3

4 Generel beskrivelse af systemet Ingen ledninger De eneste synlige ledninger til systemet, er strømforsyningens som tilkobles kontrolpanelet. Kapacitet Du kan tilslutte i alt 20 enheder til systemet. Med enheder mener vi magnetkontakter, IR-detektorer (bevægelsessensorer), røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er ingen begrænsning på fordelingen af enheder. Levetid på batterier Kontrolpanelet er udstyret med et genopladeligt batteri som har en normal levetid på 4 år. Alle enhederne (sensorer/fjernbetjeninger) leveres med alkaliske batterier og disse vil give en levetid på mindst 2 år ved normalt brug. IR sensor og Magnetkontakt leveres med litium batteri (levetid 4 år). Systemet vil give besked om lavt batteriniveau 2 måneder før sensorerne slutter med at fungere. Sabotagesikring Alarmsystemet er sabotagesikret. Dvs. at kontrolpanelet og alle enhederne er beskyttet mod uautoriseret åbning. Temperaturområder Kontrolpanelet og detektorene er ikke beregnet for lavere temperaturer end -10 ºC. Hvis systemet skal bruges i en hytte e.l må den derfor være opvarmet. Overføring via GSM Alarmsystemet skal bruge et SIM kort (mobilabonnement) som bruges til at overføre alarmer, sabotage og fejlsignaler til mobiltelefon og/eller autoriseret vagtcentral. Til CTC 1142 skal SIM kort koden altid deaktiveres i telefonen. VIGTIG! HUSK ALTID AT INDSÆTTE SIMKORT FØREND STRØMMEN BLIVER TILSLUTTET Tastaturfunktioner PILETAST OP Bruges til at gå op gennem menuen. CTC 940 PILTAST NED Bruges til at gå ned gennem menuen TILBAGE/FORTRYD Bruges til at gå ud af menuen. Bruges til at bekræfte et valg. # FIRKANT Bruges til MASTER menuen. STJERNE Bruges ikke. 4

5 Kontrolpanelet Kontrolpanelet er "hjernen" i systemet. Den modtager, kontrollerer, varsler og bringer signaler og information videre fra detektorene til sirenen og GSM-senderen. Tekstdisplay Displayet på kontrolpanelet er det som fortæller dig, med dansk tekst, hvilken status anlægget har, og hvilken alarm og fejl anlægget har opdaget. Betjening Tastaturet på kontrolpanelet benyttes til at betjene og programmere systemet. Systemet kan også betjenes med fjernbetjeningen eller trådløst tastatur. Sirenen Sirenen indbygget i kontrolpanelet angiver alarmstatus med et kraftig signal (104 dba). Sirenen stopper automatisk efter 3 minutter. Hvis der oppfanges en ny alarm, starter sirenen på ny. Sirenen stopper når alarmen slås Fra. Indbrud, brand og vand har forskellige signaler. Strømforsyning Strømforsyningen forsyner kontrolpanelet og oplader backupbatteriet. Ved sikringsfejl eller ved strømbrud, vil man ikke mærke nogen forskel på funktionaliteten til anlægget. Alarmanlægget kan være uden strøm i 8 timer. Når kontrolpanelet ikke modtager spænding, slukker den grønne netdrift lampe. Lysindikatorer for 220V indikatorog fejl Hvordan fungerer en tyverialarm GSM-senderen GSM-senderen som er placeret i kontrolpanelet, varsler din mobil tlf. eller tilkoblet vagtcentral ved alarm og fejlsituationer. Den vil til enhver tid kunne varsle, hvilken detektor der er blevet udløst og om det er en alarm eller en sabotagemelding. Detektorene Detektorene er systemets øjne. Når detektorene opfatter en alarmsituation, vil de sende et signal til kontrolpanelet. Den vil så kontrollere signalet og varsle videre om den opfatter signalet som en alarm eller sabotagehændelse. Batterier Kontrolpanelet har et indbygget batteri som er genopladelig. Det har til opgave at sikre kontrolpanelet med strøm ved sikringsfeil eller strømbrud. Levetiden på batteriet er 4 år. Batteriene i detektorer og fjernbetjeningen er ikke genopladelige, men de har en levetid på 2 år ved normal brug. Når batteriene har 2 mdr s. levetid tilbage vil de sende en advarsel om lavt batteri til Kontrolpanelet, som videre formidler beskeden til mobil telefonen. Kontrolpanel Oplyst tastatur Oplyst tekstdisplay Sirene Mikrofon (kun 918 & 945) strømforsyning Magnetkontakt IR-detektor Trådløsttastatur (ikke inkluderet i basispakke) 5

6 Betjening af systemet fra tastatur Anlægget kan betjenes fra tastaturet på kontrolpanelet eller fra fjernbetjeningen/trådløst tastatur. Betjening fra tastaturet foretages ved at taste din personlige kode ind. Man har også mulighed for at fjernbetjene anlægget og de trådløse 220 V styringsenheder (Waveman) via mobiltelefon. Waveman bestilles separat. Dette er kun muligt på ctc 940 og ctc 945 Alarm Til Menuen Alarm Til vil tilslutte alle detektorene i systemet. 14 : Okt Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Kode * * * * Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen * Alarm Til Deltilkobling Den blinkende markøren * skal stå foran Alarm Til Bekræft valget ved at taste: Alarm Fra Udgangstid 30 Sek Alarmen vil give korte pulserende toner, og displayet vil tælle ned med de sekunder man har til at forlade boligen i. Hvis man ombestemmer sig, tast: kode og Menuen Alarm Fra vil frakoble (alle detektorene )i systemet. Undtaget er røgalarmer som altid er koblet Til. Tast Kode 20 sek Når indgangsdøren bliver åbnet, vil magnetkontakten blive udløst og starte indgangstiden. Den høres med korte pulserende toner. Tast Kode 20 sek * * * * Sekunderne vil tælle ned med den valgte tid man har til at slå fra. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen Alarm Fra 14 : Okt Displayet viser nu Alarm Fra Alarmanlægget er nu frakoblet. 14 : Okt Efter 20 sek. Vil Alarm Fra forsvinde og kun tid og dato vises. 6

7 Deltilkobling Menuen Deltilkobling vil deaktivere de detektorer i systemet som skal være frakoblet om natten eller når man er hjemme.. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (AlarmTil/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. Alarm til * Deltilkobling Benyt piletast ned til den blinkende markør * står foran Deltilkobling Bekræft valget med at taste: Udgangstid 30 Sek Deltilkobling 14 : Okt Alarmen vil afgive korte pulserende toner og displayet vil tælle ned de sekunder man har til at forlade boligen i. Hvis man ombestemmer sig tast: kode og Displayet viser Deltilkobling Alarmanlægget har nu frakoblet alle detektorer som programmeret med Deltilkobling er Udkoble detektorer Menuen udkoble detektorer bruges til at frakoble de detektorer som man ikke ønsker at tilslutte. Når man slår systemet Fra vil forbikoblingen blive slettet. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (AlarmTil/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. Deltilkobling * Udkoble Benytt piltast ned til den blinkende markør * står foran Udkoble Bekræft valget ved at taste: * MK Indgang IR Stue **MK Indgang IR Stue Displayet viser de enheder man kan frakoble. Benyt piltast ned eller op til den blinkende markør * står foran enheden man ønsker at forbikoble. Tast: for at bekræfte forbikobling. Displayet viser nu to markører ** foran enheden(r) man har forbikoblet. Tast: for at gå ud af menuen og slå derefter anlægget Alarm TIL eller Deltilkobling 7

8 Fejlmelding Menuen Fejlmelding vil kun vises hvis der er opstået en fejltilstand. Gul Fejlmeldingslampe lyser, samtidig som der kommer små stødvise pip fra centralen. Fejlmeldingen vil kun lade sig nulstille hvis fejlen er rettet. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på ny. * Systemfejl Alarm Til Markøren * vil blinke foran menuen Fejlmelding Denne menu vises bare hvis der er fejl i systemet Tast: for at se hvilken fejl der er opstået Central Fejl 220 V AC Slet udløst Alarm? ( Ok?) Displayet viser den aktuelle fejl. Ret fejlen! Se forklaring længre ned på siden. Tast: for at få frem menuen Slet udløst Alarm Tast: Fejllampen skal slukke og menuen Fejlmelding skal forsvinde. Fejlmelding Mulige Fejlmeldinger og handlinger HANDLING 230 V fejl Den grønne lysindikatoren for strøm er slukket. Kontroller at du har strøm ved at tænde for en lampe, kontroller at strømforsyningen er tilsluttet netspænding og tændt Lavt batt Sys Sabotage Sys Skift evt. de genopladelige batterier (Levetid ca. 4 år) Sabotage på kontrolpanelet. Kontroller at kontrolpanelet sidder godt fast på væggen og sidder riktig på bagpladen. IR Gang Lavt Batt MK Yderdør Sabotage IR Stue ude GSM fejl Lavt batteri i enhed, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt av Lavt Batt. Køb nye batterier, og skift dem. Detektorene gir 2 måneders varsel om lavt batteri før de slutter med at fungere. Sabotage på enhed, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt av Sabotage. Manglende overvågningssignaler, hvor enhedstype og placering vises efterfulgt af ude. Tilbagestil enheden ved at fjerne batteriene i 1 minut, sæt dem i igen, og sæt detektoren tilbage på den oprindelig placering. Derefter foretager du en gå-test af enheden der har meldt fejl. Nulstil GSM 8

9 Alarm TIL med FEJL Hvis man ikke kan fjerne fejlmeldingen kan man alligevel slå Alarmen Til uden om de aktive fejlmeldinger. 14 : Okt Tast Kode * * * * Normal display, kun tid og dato vises. Dette er fordi at ingen andre end brugere med gyldig kode skal se hvilken status (Alarm Til/Alarm Fra) anlægget har. Tast Brugerkoden og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen. * Alarm Til Deltilkobling Den blinkende markør *skal stå foran Alarm TIL Bekræft valget med at taste: Central 220 V Fejl Den aktive fejlmelding som Centralen har vil vises. Tast kode * * * * Tast Brugerkoden igen og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og igen Alarm Til med fejl (?) Tast: for at slå Alarm TIL Betjening med trådløst tastatur Det trådløse tastatur kan bruges til at koble Alarm Til, Alarm Fra, Deltilkobling. Vær oppmærksom på at det trådløse kodetastatur IKKE kan stoppe sirenen ved udløst alarmtilstand. Ved alarm må sirenen stoppes og alarmen frakobles på kontrolpanelet. Alarm Til Tast kode (4 ciffer) og Deltilkobling Tast kode (4 ciffer) og Alarm Fra Tast kode (4 ciffer) og 9

10 Udløst Alarm For at stoppe sirenen(r) og for at se hvilken alarm(er) der er udløst, følg denne anvisning. ALARM ALARM ALARM ALARM Tast brugerkoden, og bekræft ved at taste : for at stoppe sirenen. Sirenelyden varer i tre minutter hvis alarmen ikke slås fra med koden. Vent Venligst.. Hvis alarmen stoppes før overføring til mobil eller Vagtcentral, vises " Vent Venligst". Dette tager 10 til 20 sekunder. Tast Når rapporteringen er fuldført, vises "Tast for at fortsætte. Tast: for at se hvilken alarm der er udløst. Alarm udløst af 01) IR Stue Displayet viser hvilken zone og detektor der har udløst alarmen. Bekræft at du har læst informationen ved at taste:. Slet Udløst Alarm (Ok?) Tast Brugerkoden igen og afslut med at taste: Taster du fejl, tast: og tast koden og på nyt Alarm FRA 16 : Okt Alarmen er slettet og klar til brug. 10

11 LOG Alarmcentralen er udstyret med en indbygget historisk log, her kan man se hvilke hændelser og operationer der har været på centralen. * Log Waveman Markøren * vil blinke foran menuen Log, Bekræft ved at taste:. Start 14: Okt Start log og dato for første melding. Brug Piletast ned for at bladre igennem hændelses loggen Alarm Fra Bruger 1 Eksempel: Bruger 1 har frakoblet anlægget på den dato. Brug piletast ned for at se alle hændelser. Sidste melding afsluttes med Stop. Waveman styringsenhed Alarmcentralen er udstyret med mulighed for at tilslutte trådløse styringsenheder til styring af 220 V. Styringsenhederne kan styres via SMS meldinger eller via denne menu på kontrolpanelet Log * Waveman Markøren * vil blinke foran menuen Waveman, Bekræft med at taste:. * A) H 9 B) A 8 Vælg den af de kanaler du ønsker at slå til eller fra. Bogstaverne A-H står for de forskellige kanaler som kan styres individuelt. Bekræft ved at taste: * Tænd Sluk Markøren * vil blinke foran menuen Tænd/Sluk, Bekræft ved at taste:. Waveman tænd - og sluk moduler er kun tilgængelig i CTC 940 og CTC

12 Test af anlægget Alarmanlægget bør testes regelmæssigt og det anbefales at man udløser alarm fra alle detektorene som er tilkoblet mindst en gang pr. år. Det anbefales at man tester alarmanlægget hver måned. Alarmskilte. Hvis du tegner et abonnement hos et vagtselskab, sørger de for den korrekte mærkning af dit hus. Mærkerne bør placeres på vinduer og dører således at man tydeligt kan se at huset er sikret med alarm. Alarmmærkerne har tryk på begge sider, således at de kan sættes på indersiden af vinduerne. Der følger også et klistremærke med telefonnummer til XXXX. Det anbefales at dette sættes i nærheden af alarmcentralen, eller på den nærmeste telefon. 12

13 Zonetyper Med zonetyper menes de forskellige måder du kan vælge som en zone (f.eks indgangsdør eller detektoren i stuen) skal opføre sig på. Indgangsdøren skal måske være forsinket således, at du kan nå at slå alarmen fra, når du kommer ind, stuen skal ikke havde forsinkelse, osv. Zonetypen til en detektor bliver valgt, når denne indstalleres. (Nogen komponenter, som f.eks røgalarmer og fjernbetjening, vælger zonetype automatisk.) Deltilkobling er en måde at tilslutte anlægget på, som giver dig mulighed for at frakoble udvalgte områder af f.eks. hjemmet. Dette kan bruges, hvis man ønsker at havde alarmen slået til i kælderen, mens man er hjemme, og skal kunne bevæge sig i resten af huset. Zonenavn Bruges ofte i/ved Forklaring Indbrud Stue, kælder og andre rum Sensoren er ikke forsinket. Alarmen vil bli udløst umiddelbart (hvis den er slået TIL) Deltilkobling Hall, entré og soveværelse, eller sensorer som ikke skal være aktive når der er nogen hjemme. Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET er sensoren slået fra. Deltilkoblet forsinket Forbikoblet. Adgang Entré, eller sensorer som skal være aktive når der er nogen hjemme. Når alarmen er slået TIL, vil sensoren blive udløst med det samme. Når alarmen er DELTILKOBLET er sensoren forsinket. Indgangsdør eller Sensoren er med forsinkelse, bruges, normalt som sensorer ved indgang og udgangsvej. indgangsparti Entré og gang som kan skal være aktiveret for at denne se indgangsparti/panelet Forbikobleren sensor ikke går i alarm. 24 timer For tekniske alarmer etc. Hele døgnet. Alarmen vil blive udløst umiddelbart, uanset om den er slået FRA eller slået TIL. Brand --- Brandzone Medicinsk --- Bruges ikke Vand For vand-sensorer Vandzone. Bruges til at give vandalarm Eksempler: Sensor ved indgangsdør, entré og stue. Alarmen bruges ikke om natten: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet" (zonen vil da være forsinket) Sensoren i gangen sættes til " Adgang" ( denne vil være forsinket, hvis hoveddøren er åbnet først) Sensoren i stuen sættes til Indbrud (ikke forsinket) Sensor ved indgangsdør, stue og kælder. Alarmen bruges i kælderen (deltilkoblet) om dagen: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet" (indgangstiden starter) Sensoren i stuen sættes til Deltilkoblet (slået til ved Alarm TIL, og FRA ved deltilkoblet) Sensoren i kælderen sættes til Deltilkoblet fors. (slået til ved Alarm TIL, og forsinket ved deltilkoblet.) Sensor ved indgangsdør, entré, stue og soveværelse. Alarmen er Deltilkoblet om natten: Indgangsdøren sættes til " Forbikoblet " Sensoren i entrén sættes til Deltilkoblet eller Indbrud Sensoren i stuen sættes til Indbrud Sensoren i soveværelset sættes til Deltilkoblet 13

14 Zoneoversigt Zoneoversigten SKAL udfyldes. Den bliver nødvendig senere. Zone står for nummereringen af enhederne (magnetkontakter, IR-detektorer, røgalarmer og fjernbetjeninger) i systemet. Zone Enhedstype Placering Navn Zonetype 1 Zone no. Location of sensor Type (burglar / fire/ door / remote control) Indgangstid TIL: Brugerkode 1: Navn: Udgangstid TIL: Brugerkode 2 Navn: Indgangstid D: Brugerkode 3: Navn: Udgangstid D: Brugerkode 4: Navn: Dørvarsling: Masterkode: Brugerkodene og Masterkoden må kun skrives ned, hvis manualen opbevares på et sikkert sted. 14

15 Ekstraudstyr Man kan når som helst udvide alarmanlægget. Den eneste begrænsning er, at man totalt ikke kan overstige 20 enheder inkl. fjernbetjeninger og trådløst tastatur. Magnetkontakt Benyttes til at sikre dører og vinduer. IR-detektor Benyttes til at opdage bevægelse i rum. Dækningsområde max. 12 x 12 meter Røgalarm Benyttes til at opdage røg. Vanddetektor Benyttes til at opdage vandlækager. Fjernbetjening Benyttes til at betjene anlægget Trådløst Tastatur Benyttes til at betjene anlægget Trådløs Natafbryder Benyttes til at betjene anlægget Panik-knap Benyttes til at udløse alarmen Trådløs Sirene Benyttes til ekstra sirenevarsling Waveman Plug-ind kontakter til fjernstyring af tænd/sluk funktioner (Kun til CTC 940) Udendørs sirene Benyttes til forebyggelse af indbrud og udendørs varsling. 15

16 Programmerings Manual CTC og 1142 VIGTIG!!!! Læs denne brugermanual nøje. 16

17 Indhold Programmering af alarmsystemet : Mastermenuen 18 Menustruktur 19 Nye brugerkoder 20 Slet / Ændre Brugerkoder 21 Aktivere Midlertidig kode 22 Aktivere Overfaldskode 23 Ændre masterkoden 23 Angiv indgangstid 24 Angiv udgangstid 24 Angiv indgangstid Deltilkobling 25 Angiv udgangstid Deltilkobling 25 Dørklokke 26 Indstilling af tiden 26 Indstilling af datoen 27 Intern Sirene 27 SMS filter 27 Enheder +/- 28 Temperatur 28 SMS melding 30 SMS kodeord 31 Landekode 31 GSM Signal 32 Nulstil GSM 32 GÅ-Test 33 Ud af Programmering 33 17

18 Mastermenuen Tast bruger kode + For at programmerer systemet, må man ind i mastermenuen. Det er her man bestemmer, hvordan systemet skal virke. For at komme ind i Mastermenuen: Tast firkanttast: # Tast derefter brugerkoden: og tast: Tast Master kode + Derefter taster man Masterkoden. Tast: , og tast: * GÅ-Test Indstillinger Du er nu inde i Mastermenuen. Du kan bruge piletastene til at vælge funktion. Mastermenuen: Mastermenuen består af 9 funktioner. Gå-test (GÅ-test bruges til at teste de programmerede detektorer) Indstillinger (Her kan du ændre koderne, angiv dato og tid, og justere indgangsog udgangstid osv.) Enheder +/- (Her programmeres alle de forskellige enheder (intern/ekstern) som kan tilsluttes systemet) Temperatur (Her programmeres brugen af temeraturføler i kontrolpanelet) KUN CTC 940 SMS melding (Her programmerer man den meddelelse der skal sendes ved en alarmtilstand f.eks. adressen hvor alarmen er udløst) KUN CTC 940 SMS kodeord (Her programmerer man det kodeord der bruges ved SMS fjernbetjening af systemet) Landekode (Her programmerer man en anden landekode, hvis man benytter udenlandsk SIM kort) GSM Signal (Her kan man måle signalstyrken på GSM enheden i alarmpanelet) Nulstil GSM (Denne menu benyttes til at nulstille GSM enheden) Se næste side for Menustruktur 18

19 Menustruktur Mastermenuen Du kan navigere i mastermenuen med Pil op og Pil ned. Når den blinkende markør * vises foran den riktige menu, trykker du for at vælge menuen. Du kan fortryde sidste handling hver gang du trykker Tilbake/Fortryd. Der vil være mindre afvigelser, afhængigt af det valgte alarmsystem. Hovedmenu Undermenu Beskrivelse GÅ-test GÅ-test Menu for at teste alarmsystemet og detektorene som er tilkoblet systemet. Indstillinger Brugerkode Ændre brugerkoder Midl. kode Overfaldskode Ændre midlertidig kode Ændre overfaldskode Masterkode Indgangstid Udgangstid Indgt. Deltilkob. Udgt.Deltilkobling Ændre masterkode Ændre indgangstiden når alarmen er på Ændre udgangstiden når alarmen er på Ændre indg.tid når Deltilkobling er på Ændre udg.tid når Deltilkobling er på Dørklokke Dørklokke Til/Fra Tid Indstil Ur Dato Datoindstilling Enhed +/- Intern Sirene Læg enhed til Til/Fra Intern Sirene I denne menu kan der tilkobles div. enheder til anlægget Ændre enhed Ændring af status for de enk. enheder Denne menu kan fjernes og kun ses i installatør menuen. Se appendiks 1. kun for ctc 940 Slet enhed Prog.Sirene Progr. Waveman (kun ctc 940 &945) Prog. Indgang Her slettes en enhed fra anlægget Div. indstillinger af sirenen Indst. af koder til de enk. Waveman moduler Ekstern sirene kan tilsluttes her Prog. Udgang Ekstern styring af f.eks. Lys og varme Temperatur (kun ctc 940) SMS melding Temperatur SMS melding Temp. Indst.,justering af føler og grader Tlf.nr.til modt.af besked om temp. Her skrives den besked der skal sendes som SMS til div. modtagere SMS kodeord Skriv ind: SMS kodeord for fjernstyring Landekode GSM Signal Ændre Kode Landekode: SKAL være 45 GSM Sign= x Signalstyrke på GSM : 1-9 Nulstil GSM Vent Venligst Nulstiller GSM enheden 19

20 Ny brugerkode Brugerkoderne er de koder der bruges til at betjene systemet. (Alarm TIL/FRA). Brugerkode 1 skal ALTID ændres ved installation. For at ændre Brugerkoderne må man være i Mastermenyen. * GÅ-Test Indstillinger Tast Piltast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: * Brugerkode Midl. Kode Markøren * blinker foran menuen Brugerkode Tast:, og menuen ændres til 1) * * * *. * 1 ) * * * * 2 ).... Displayet viser en liste over brugerkoder, hvis de er lagt ind, med ****, hvis der ikke er lagt nogen brugerkode ind, vises en række med 4 prikker.... * 1 ) * * * * 2 ).... Der kan programmeres 4 brugerkoder, vælg bruger 1 (ved siden af nummer 1) med piletasterne og ved at taste: * Tast ny kode.... Tast den nye 4-cifrede kode du vil bruge til at slå alarmsystemet TIL / FRA med. VIGTIG: Husk koden eller skriv den ned et sikkert sted. Bekræft ved at taste: * Gentag ny kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode på ny, og bekræft ved at taste: * Rapport Fra Rapport Til * Tast Nyt Navn + Rapportering sender et signal til XXX om hvem som har koblet systemet TIL eller FRA. Brug piltastene til at vælge det ønskede alternativ, og bekræft ved at taste: (bruges f.eks. til at give besked når børnene kommer hjem) Navn på optil 10 bogstaver kan knyttes til brugerkoderne. Navnet kan tekstes på samme måde som du sender SMS er på en mobiltelefon. Tastene har følgende tegn: PQRSpqrs 2 2ABCÆÅabcæå 8 8TUVtuv 3 3DEFdef 9 9WXYZwxyz 4 4GHIghi 0 0<mellomrom>/-& JKLjkl * * 6 6MNOØmnoø # # Slet og tilbagetast * 1) MARIE 2) Hvis det ikke er nødvendigt med noget navn, kan du lade navnefeltet være tomt og bekræfte ved at taste: Menuen går tilbage til brugerkoderne Bruger 1 er programmeret med navnet Marie og vises som et eksempel. 20

21 Slet brugerkoder Når en brugerkode skal slettes benyttes fremgangsmåden nedenfor. Brugerkode 1 kan IKKE Slettes Hvis du vil ændre en brugerkode, må du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. * GÅ-test Indstillinger Tast Piltast ned til den blinkende markøren * står foran teksten Indstillinger. Vælg menuen ved at taste: * Brugerkode Midlt. Kode Markøren * blinker foran menuen Brugerkode Tast: * 1 ) Marie 2 ) Kristian Bruger 1 kan ikke slettes, og vil alltid bruges af systemet. I dette eks. skal brugeren Kristian slettes, vælg Kristian ved hjælp af piltastene Tast: Slet Kode ( + )? Menuen ændres til Slet Kode. Tast: Koden slettes, og menuen går tilbage til brugerlisten. * 1 ) Marie 2 ) Ændre Brugerkode Den brugerkode som er slettet angives med en række prikker. Hvis en kode er aktiv, erstattes prikkerne med en række stjerner (*) eller et navn. Brugerkoder, navn og rapportering kan enkelt ændres. Husk at notere alle ændringer. Hvis du vil ændre et navn, må brugerkoden ændres først. Hvis brugerkoden ikke skal ændres, skriver du bare den samme kode for at komme til de andre menuer. Hvis du vil redigere en brugerkode, må du gå ind i Mastermenuen. Samme fremgangsmåde som sletning af bruger/kode. 1 ) Marie * 2 ) Kristian I dette eks. skal brugeren Kristian ændres. Vælg Kristian ved hjælp af piletastene Tast: Slet Kode ( + )? Menuen ændres til Slet Kode. Tast: Koden slettes, og menuen går tilbage til brugerlisten. * 1 ) Marie 2 ) Den brugerkode som er slettet angives med en række prikker. Hvis en kode er aktiv, erstattes prikkerne med en række stjerner (*) eller et navn. * 1 ) Marie 2 ) Herefter benyttes samme fremgangsmåde som ved oprettelse af ny bruger (se forgående side) 21

22 Tast Nytt Navn + Navn på optil 10 bogstaver kan knyttes til brugerkoderne. Navnet kan tekstes på samme måte som du sender tekstmeldinger på en mobiltelefon. Tasterne har følgende tegn: PQRSpqrs 2 2ABCÆÅabcæå 8 8TUVtuv 3 3DEFdef 9 9WXYZwxyz 4 4GHIghi 0 0<mellomrom>/-& JKLjkl * * 6 6MNOØmnoø # # Slet og tilbagetast 1) Marie 9 2) Hans Hvis det ikke er nødvendig med noget navn, kan du lade navnefeltet være tomt og bekræfte ved at taste: Menuen går tilbage til brugerkoderne. Aktivere Midlertidig kode Midl.kode vil aktivere Alarm TIL én gang og Alarm FRA én gang for midlertidige brugere. Den passer til personer eller tjenester som har brug for adgang til dit hus ved specielle lejligheder. Midl.kode kan slettes og ændres på samme måde som brugerkoderne. Hvis du vil aktivere en midlertidig kode, skal du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. GÅ-test * Indstillinger menuen Indstillinger. Vælg menuen ved at taste: Bruger Kode * Midl. Kode Tast Pilteast ned til den blinkende markør * er ved siden af Midl.Kode. Vælg menuen ved at taste: Tast Ny Kode....( + )? Menuen viser Tast Ny Kode.Tast den nye kode, som du ønsker at benytte og afslut ved at taste: Gentag ny kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode påny, og bekræft ved at taste: Koden er nu ændret, og menuen ændres til Rpt. FRA/TIL. * Rapport Fra Rapport Til Bruger Kode * Midl. Kode Rapportering sender et signal til XXX om, hvem der har slået systemet FRA eller TIL, loggen over hvornår anlægget blev slået FRA eller TIL lagres evt. hos vagtcentral. Brug piletasterne til at vælge det ønskede alternativ, og bekræft ved at taste: Menuen ændres til Midl. Kode Koden er nu ændret. 22

23 Aktivere Overfaldskode Overfaldskoden kan bruges til at slå systemet FRA/TIL på samme måde som andre brugerkoder, men den sender en Overfaldsalarm til evt. vagtcentral eller anden modtager, uden at starte sirenen i kontrolpanelet. Hvis du vil aktivere overfaldskoden, skal du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen. Gå-test Indstillinger. Vælg menuen ved at taste:. Midl. Kode * Overfaldskode Overfaldskode. Vælg menuen ved at taste:. NB: Navn kan ikke gemmes på overfaldskode. Tast Ny Kode....( + )? Tast den nye 4-cifrede kode du vil bruge til at aktivere en overfaldsalarm. VIGTIG: Husk koden eller skriv den ned. Bekræft ved at taste: Gentag Ny Kode.... Menuen ændres til Gentag ny kode. Tast den nye kode på ny, og bekræft ved at taste: Midl.Kode * Overfaldskode Ændre Masterkoden Menuen ændres til OverfaldsKode Overfaldskoden er nu ændret Sletning af koden foretages på samme måde som de andre brugerkoder. Masterkoden bruges til at komme ind i programmet for at programmere systemet. Koden skal ALTID ændres ved installation. Der er ingen begrænsing på hvilke cifre man kan benytte. For at ændre Masterkoden, må du gå ind i Mastermenyen. Se side 19 for at åbne mastermenuen. Gå-test * Indstillinger Tast piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: OverfaldsKode * Master Kode Markøren * blinker foran menuen Master Kode Tast: og menuen ændrer sig til Tast Ny Kode Tast Ny Kode.... Tast den nye kode du ønsker at benytte for at komme ind i Mastermenuen. VIGTIG: Husk koden eller noter den ned. Bekræft ved at taste: Gentag Ny Kode.... Menuen ændrer sig til Gentag Ny Kode Tast den nye kode en gang til og bekræft ved at taste: OverfaldsKode * Master Kode Menuen ændres til Masterkode. Masterkoden er nu ændret. 23

24 Indstil Indgangstiden Indgangstiden er forsinkelsen på anlægget fra yderdøren bliver åbnet til alarmen skal slås FRA. Hyletone lyder i perioden (Standard 20 sek). Hvis du vil ændre indgangstiden ved Alarm TIL, må du gå ind i Mastermenuen. Se side 19 for at åbne Mastermenuen Gå-test * Indstillinger Tast Piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menu ved at taste: Master Kode * Indgangstid Indgangstid. Vælg menuen ved at taste:. Indgangstid 20 sek( ok) Tast piletast ned tast piletast op for at sænke værdien (10 sek.pr.tryk) eller for at øge værdien (10 sek.pr.tryk) Vælg derefter ønsket tid ved at taste: Indstil Udgangstiden Udgangstiden er forsinkelsen på anlægget fra alarmen slås TIL, til man må gå ud og lukke udgangsdøren. Hyletone lyder (Standard 30 sek). For at ændre udgangstiden må man være i Mastermenuen, se side 19 for at åbne mastermenuen Gå-test * Indstillinger Tast Piletast ned til den blinkende markør * står foran teksten Indstillinger. Vælg derefter menuen ved at taste: Indgangstid * Udgangstid Udgangstid. Vælg menuen ved at taste:. Udgangstid 30 sek( ok) Tast piltast ned tast piletast op for at sænke værdien (10 sek.pr.tryk) eller for at øge værdien (10 sek.pr.tryk) Vælg derefter ønsket tid ved at taste: 24

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142

Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142 Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142 Installatør menu. Denne menu er forbeholdt installatøren, såfremt at systemets avendelse og service er tilknyttet en aftale med evt. ekstern vagtcentral og serviceaftale

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Introduktion Tillykke med dit nye alarmanlæg CTC-918 er et trådløst alarmsystem med overføring til telefoner, enten ved brug af SMS (tekstmelding til mobiltelefon) eller

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B

Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af lysdioder 2 Beskrivelse af lyde 2 Beskrivelse af LCD Tastaturet 3 Standard betjening af tastaturet 4 Avanceret

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere