Vindmøller ved Skiffard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Skiffard"

Transkript

1 Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010

2 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden Rønde Telefon Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej Thisted Visualisering af vindmøllerne set fra Dæmningen øst for mølleområdet.

3 Indhold Bilag Bilag 1 Visualiseringer Bilag 2 Støjberegning Bilag 3 Skyggekastberegning Bilag 4 Observationer af fugle samt padder og krybdyr Miljørapport - Vindmøller ved Skiffard Side 1/1

4

5 Bilag 1 - Visualiseringer Vindmøller ved Skiffard, Syddjurs Kommune

6 Fotostandpunkter til vindmølleprojektet ved Skiffard Der er udarbejdet: - 11 visualiseringer i nærzonen (under 4 km) - 17 visualiseringeer i mellemzonen (4-8,7 km) - 4 visualiseringer i fjernzonen (over 8,7 km) Billede 1 vises over to sider som panorama for at gengive alle tre møller. Billede 3, 4 og 5 er alle optaget med vidvinkel og møllerne på disse billeder vil derfor virke mindre, set fra samme afstand, end møller på de øvrige billeder.

7 Fotostandpunkter til vindmølleprojektet ved Skiffard, Syddjurs Kommune

8 Billede 1 a - Eksisterende forhold Nærzone i panorama set fra syd (skal ses sammen med billedet på næste side)

9 Billede 1 b - Eksisterende forhold Nærzone i panorama set fra syd (skal ses sammen med billedet på forrige side) Visualiseringerne på de næste to sider viser mølleanlægget set fra Nordkanal syd for mølleområdet. Fra dette betragtningspunkt er mølleanlægget meget synligt og dominerende, da det er væsentligt højere end de øvrige landskabselementer, og fordi møllerne er placeret på toppen kystskrænten. Man fornemmer tydeligt de markante terrænforskelle mellem moræneplateauet og det inddæmmede areal, Kolindsund. Afstand til nærmeste mølle: 576 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

10 Billede 1 a - Hovedforslag Nærzone i panorama set fra syd (skal ses sammen med billedet på næste side)

11 Billede 1 b - Hovedforslag Nærzone i panorama set fra syd (skal ses sammen med billedet på forrige side) Visualiseringerne viser mølleanlægget set fra Nordkanal syd for mølleområdet. Fra dette betragtningspunkt er mølleanlægget meget synligt og dominerende, da det er væsentligt højere end de øvrige landskabselementer, og fordi møllerne er placeret på toppen kystskrænten. Man fornemmer tydeligt de markante terrænforskelle mellem moræneplateauet og det inddæmmede areal, Kolindsund. Afstand til nærmeste mølle: 576 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

12 Billede 2 - Eksisterende forhold Nærzone

13 Billede 2 - Hovedforslag Nærzone Mølleanlægget ses her fra nordøst, og billedet viser den landskabelige overgang fra moræneplateauet til Kolindsund. Mølleanlægget fremstår synligt og markant i landskabet, men tilstedeværelsen af de omkringliggende bevoksninger nedtoner møllernes visuelle dominans, idet de i kraft af deres volumen udgør et landskabeligt og visuelt modspil til mølleanlægget. Afstand til nærmeste mølle: 789 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

14 Billede 3 - Eksisterende forhold Nærzone - obs. vidvinkel

15 Billede 3 - Hovedforslag Nærzone - obs. vidvinkel Mølleanlægget er vist fra området umiddelbart syd for Skiffard. Møllerne fremstår som et visuelt harmonisk anlæg, på trods af, at de nederste dele af tårnene er skjult bag højdedraget i området. På grund af terrænforholdene, er der ikke udsigt til Kolindsund fra dette areal. Til højre i billedet ses markvejen, som skal anvendes som adgangsvej til mølle nr. 1. Vidvinkel (28 mm) får møllerne til at virke mindre end de vil opleves, når man står på stedet, men til gengæld vil alle 3 møller være synlige på billedet. Som kompensation for brug af vidvinkel bør betragtningsafstanden ændres fra ca. 40 cm til ca. 22 cm. Afstand til nærmeste mølle: 810 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 22 cm.

16 Billede 4 - Eksisterende forhold Nærzone - obs. vidvinkel

17 Billede 4 - Hovedforslag Nærzone - obs. vidvinkel Mølleanlægget ses fra nordvest fra landevejen, der forløber mellem mølleområdet og Skiffard. Set fra denne vinkel vil tårnet på mølle nr. 1 være delvist skjult af terrænet, mens det er muligt at se både mølle 2 og 3 i deres fulde udstrækning. Vidvinkel (28 mm) får møllerne til at virke mindre end de vil opleves, når man står på stedet, men til gengæld vil alle 3 møller være synlige på billedet. Som kompensation for brug af vidvinkel bør betragtningsafstanden ændres fra ca. 40 cm til ca. 22 cm. Afstand til nærmeste mølle: 868 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 22 cm.

18 Billede 5 - Eksisterende forhold Nærzone - obs. vidvinkel

19 Billede 5 - Hovedforslag Nærzone - obs. vidvinkel På grund af det levende hegn vil kun spidsen af rotoren være synlig set fra denne del af Sivestedvej. Møllerne vil stå bag det levende hegn, men for at vise deres placering i landskabet, er de indsat forrest i billedet. Vidvinkel (28 mm) får møllerne til at virke mindre end de vil opleves, når man står på stedet, men til gengæld vil alle 3 møller ses sammen med vejen. Som kompensation for brug af vidvinkel bør betragtningsafstanden ændres fra ca. 40 cm til ca. 22 cm. Afstand til nærmeste mølle: 1111 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 22 cm.

20 Billede 6 - Eksisterende forhold Nærzone

21 Billede 6 - Hovedforslag Nærzone Billedet viser møllerne set fra vest i nærzonen. Bevoksningerne forrest i billedet og terrænforholdene skjuler dele af mølleanlægget, og møllerne virker ikke dominerende set fra dette betragtningspunkt. Møllerne fremstår visuelt som et harmonisk anlæg. Afstand til nærmeste mølle: 1921 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

22 Billede 7 - Eksisterende forhold Nærzone

23 Billede 7 - Hovedforslag Nærzone Møllerne er visualiseret set fra højdedraget på den sydlige side af Kolindsund. Set fra denne vinkel og afstand fremstår møllerne meget synlige i horisonten, idet de er meget større end de øvrige landskabselementer. Til gengæld er der en skalamæssig balance i forhold til de kraftige terrænvariationer langs med kystskrænterne ved Kolindsund og de mange større bevoksninger. Afstand til nærmeste mølle: 2438 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

24 Billede 8 - Eksisterende forhold Nærzone

25 Billede 8 - Hovedforslag Nærzone I forgrunden ses det flade, slettelignende landskab i Kolindsund, og møllerne står i baggrunden og markerer overgangen til moræneplateauet. Visualiseringen viser, at mølleanlægget skalamæssigt kan spille op til det store, åbne landskabsrum i Kolindsund og det markante terrænspring ved kystskrænten. Afstand til nærmeste mølle: 2568 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

26 Billede 9 - Eksisterende forhold Nærzone

27 Billede 9 - Hovedforslag Nærzone Billedet er taget ved Tøstrup Kirke og viser udsigten mod mølleområdet set fra indgangen til kirken. Netop fra dette punkt er mølle 1 og 2 skjult bag kirkens omgivende beplantning, mens mølle nr. 3 ses længst til venstre i billedet. Fra andre dele af kirkens område vil mølleanlægget være helt synligt, og møllerne vil fremstå som tydelige elementer i landskabsbilledet. Afstandsforholdet, de mange beplantningsvolumener i området og det kuperede terræn bevirker dog, at møllerne ikke fremstår dominerende i væsentligt omfang set fra kirkens område. Møllerne er indsat forrest i billedet for at illustrere deres placering i landskabet, men som nævnt vil de to af møllerne reelt ikke være synlige fra det aktuelle standpunkt. Afstand til nærmeste mølle: 2569 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

28 Billede 10 - Eksisterende forhold Nærzone

29 Billede 10 - Hovedforslag Nærzone Billedet er taget fra udkanten af kulturmiljøet omkring hovedgården Fævejle. Møllerne virker fra dette punkt ikke dominerende i forhold til de øvrige landskabselementer (bevoksninger), men de udgør dog tydeligt et selvstændigt og visuelt harmonisk anlæg. Skalamæssigt spiller møllerne godt op til det store åbne landskabsrum i Kolindsund. Afstand til nærmeste mølle: 3054 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

30 Billede 11 - Eksisterende forhold Nærzone

31 Billede 11 - Hovedforslag Nærzone Billedet er taget lidt sydligere - og dermed lidt højere i terrænnet - end det foregående billede. Oplevelsen af Kolindsund svækkes på grund af beplantningen, men møllerne ses tydeligt som markante elementer i landskabsbilledet. Afstand til nærmeste mølle: 3358 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

32 Billede 12 - Eksisterende forhold Mellemzone

33 Billede 12 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra nordøst fra en mindre vej mellem Kni og Ørbæk. Møllerne fremtræder markant i landskabet, men det vurderes at ske på en harmonisk måde i forhold til landskabet og øvrige landskabselementer, herunder især beplantning. Afstand til nærmeste mølle: 4109 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

34 Billede 13 - Eksisterende forhold Mellemzone

35 Billede 13 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra sydøst med møllegruppen med 5 møller ved Lyngby i forgrunden. Der opstår et visuelt samspil mellem de to mølleområder fra denne lokalitet, så møllernes opstillingsprincip ikke fremtræder helt klart. Den forholdsvis store afstand mellem mølleområderne betyder dog, at de to grupper i nogen grad vil adskille sig fra hinanden visuelt, og når man bevæger sig gennem landskabet vil man tydeligt opfatte, at der er tale om to selvstændige, adskilte anlæg. Desuden vil de nye møller have en lavere omdrejningshastighed end de eksisterende møller. Afstand til nærmeste mølle: 4309 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

36 Billede 14 - Eksisterende forhold Mellemzone

37 Billede 14 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra syd med møllegruppen med 3 møller ved Søby i forgrunden. Der opstår et visuelt samspil mellem de to mølleområder fra denne lokalitet. Den forholdsvis store afstand mellem mølleområderne og møllegruppernes placering i to forskellige landskabs-niveauer betyder, at de to grupper vil adskille sig fra hinanden visuelt. Desuden vil de nye møller have en væsentlig lavere omdrejningshastighed end de eksisterende møller. Afstand til nærmeste mølle: 4752 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

38 Billede 15 - Eksisterende forhold Mellemzone

39 Billede 15 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra sydvest beliggende i venstre side af billedet. I højre side ses 3 andre møllegrupper med henholdsvis 3, 3 og 5 møller beliggende syd for Kolindsund ved Søby og Lyngby. Desuden ses møllerne sammen med 2 masterækker med højspændingsledninger. Det vurderes, at de nye møller adskiller sig klart fra de gamle mølleområder og fra masterækkerne. Afstand til nærmeste mølle: 5247 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

40 Billede 16 - Eksisterende forhold Mellemzone

41 Billede 16 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra Nødager sydvest for mølleområdet. I billedets højre side ses enkelte møllevinger fra møllerne beliggende ved Lyngby. De nye møller virker harmoniske i forhold til øvrige landskabselementer og tekniske anlæg. Selvom møllerne virker markante i landskabet opleves de ikke som voldsomt dominerende. Afstand til nærmeste mølle: 5397 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

42 Billede 17 - Eksisterende forhold Mellemzone

43 Billede 17 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses her fra hovedlandevejen Rute 16 umiddelbart øst for Ørum. Møllerne er ikke synlige fra langt den overvejende del af strækningen fra Auning til Grenå. I de små kik, der er mod syd, opleves møllerne harmoniske i forhold til andre landskabselementer, og det vurderes, at de nye møller ikke vil være synlige sammen med andre møllegrupper før man nærmer sig Grenå. Afstand til nærmeste mølle: 5433 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

44 Billede 18 - Eksisterende forhold Mellemzone

45 Billede 18 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses her fra Kolindsund umiddelbart nordøst for Kolind. Billedet er taget hvor Sundvejen (grusvejen) krydser Nordkanalen. De nye møller ses på bakken, der afgrænser Kolindsund mod nord. Set fra denne vinkel og afstand fremstår møllerne meget synlige i horisonten, idet de er noget større end de øvrige landskabselementer. Til gengæld er der en skalamæssig balance i forhold til terrænvariationerne langs med kystskrænterne ved Kolindsund og de mange større bevoksninger. Afstand til nærmeste mølle: 5540 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

46 Billede 19 - Eksisterende forhold Mellemzone

47 Billede 19 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra Pederstrup ved den nye udstykning i den nordlige del af byen. Fra dette højtbeliggende område ses de to eksisterende mølleområder ved Søby og Lyngby sammen med de nye møller. Møllegrupperne adskiller sig dog klart fra hinanden, både i størrelse og ved deres placering. Afstand til nærmeste mølle: 5629 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

48 Billede 20 - Eksisterende forhold Mellemzone

49 Billede 20 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra området øst for Allelev. Fra dette højtbeliggende område ses de 3 af de 5 eksisterende møller ved Lyngby til venstre og de 3 møller ved Allelev sammen med de nye møller. Møllegrupperne adskiller sig dog klart fra hinanden, selvom Allelev-møllerne ses sammen med de nye møller. De nye møller vurderes ikke at dominere området på nogen måde. Afstand til nærmeste mølle: 5642 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

50 Billede 21 - Eksisterende forhold Mellemzone

51 Billede 21 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses her fra landevejens passage af Kolindsund umiddelbart nord for Kolind. Set fra denne vinkel og afstand fremstår møllerne meget synlige i horisonten, idet de er noget større end de øvrige landskabselementer. Til gengæld er der en større skalamæssig balance i forhold til terrænvariationerne langs med kystskrænterne ved Kolindsund og de mange større bevoksninger. Afstand til nærmeste mølle: 5883 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

52 Billede 22 - Eksisterende forhold Mellemzone

53 Billede 22 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra nord, fra området umiddelbart nordøst for Ørum. De nye møller ses bag byen og beplantningen. Til venstre ses de 5 møller ved Lyngby, som dog står væsentlig længere væk. De nye møller vurderes ikke at dominere landskabet i væsentlig grad. Afstand til nærmeste mølle: 5990 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

54 Billede 23 - Eksisterende forhold Mellemzone

55 Billede 23 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra området øst for Ginnerup med 3 af de 5 møller ved Lyngby helt til venstre i billedet. Desuden ses de 3 møller ved Søby lidt til venstre for vejens forsvindingspunkt. De nye møller står bag beplantningsbæltet, men de er vist uden beskæring, og de vil derfor reelt ikke være meget synlige. Til højre for møllerne kan Ginnerup Kirke anes ligeledes bag beplantningsbæltet. De nye møller vurderes ikke at påvirke landskabsoplevelsen - herunder oplevelsen af Ginnerup Kirke - i væsentlig grad, og samspillet med de øvrige møllegrupper er uproblematisk. Afstand til nærmeste mølle: 6015 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

56 Billede 24 - Eksisterende forhold Mellemzone

57 Billede 24 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra den østlige del af Nimtofte. De nye møller står reelt bag læbæltet, men de er vist uden beskæring. Det vurderes, at de vil kunne ses over læbæltet i klart vejr, men de vil ikke dominere området på nogen måde. Afstand til nærmeste mølle: 6153 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

58 Billede 25 - Eksisterende forhold Mellemzone

59 Billede 25 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses her fra sydøst umiddelbart nord for Trustrup. 3 af de 5 møller ved Lyngby ses akkurat over trætoppene midt i billedet. De nye møller vil være mere synlige end de eksisterende møller, dog uden at virke dominerende på nogen måde. Sammenfaldet mellem de to mølleområder er yderst begrænset, og oplevet kun kortvarigt ved kørsel mod nordvest. Afstand til nærmeste mølle: 6617 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

60 Billede 26 - Eksisterende forhold Mellemzone

61 Billede 26 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra sydøst på hovedlandevejen Rute 15 vest for Trustrup med 2 af de 5 møller, der står vest for byen til højre i billedet. Desuden ses en af de 5 Lyngby-møller mellem de to Trustrup-møller og en af de 3 Søby-møller ses til venstre for de nye møller. De nye møller kan ses, men vil ikke virke dominerende samtidig med, at de adskiller sig fra de øvrige mølle-områder. Afstand til nærmeste mølle: 7202 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

62 Billede 27 - Eksisterende forhold Mellemzone

63 Billede 27 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra øst fra et højt område mellem Vejlby og Revn. 3 af de 5 Lyngby-møller ses helt til venstre, mens de 3 Allelev-møller står til højre for dem. Umiddelbart efter følger de nye møller. Der er et vist sammenfald mellem de nye møller og Allelev-møllerne, men højdeforskel og vingernes rotationshastighed får mølleområderne til at adskille sig fra hinanden. Afstand til nærmeste mølle: 7958 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

64 Billede 28 - Eksisterende forhold Mellemzone

65 Billede 28 - Hovedforslag Mellemzone Mølleanlægget ses fra øst fra landsbyen Enslev over den østlige del af Kolindsund. Enkelte af Lyngby-møllerne og Søby-møllerne kan anes helt til venstre i billedet, og der er ingen indbyrdes påvirkning. Afstand til nærmeste mølle: 8290 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

66 Billede 29 - Eksisterende forhold Fjernzone

67 Billede 29 - Hovedforslag Fjernzone Mølleanlægget ses her fra Rute 16 ved Kristiansminde tæt ved Grenå. Til venstre i billedet ses de 3 møller ved Allelev ved siden af de 5 møller ved Lyngby. Beplantningen midt i billedet vil skjule de nye møller helt, og derfor er de nye møller vist uden radering for at vise deres placering i forhold til landskabets øvrige elementer. De eksisterende møller er fremhævet på billedet med hovedforslaget. Afstand til nærmeste mølle: 9532 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

68 Billede 30 - Eksisterende forhold Fjernzone

69 Billede 30 - Hovedforslag Fjernzone Mølleanlægget ses fra øst på Rute 15 på højdedraget mellem Ålsø og Homå. De nye møller ses midt i billedet med 2 af de 3 Allelev-møller til højre og 2 af de 5 Lyngbymøller til venstre. Møllegrupperne adskiller sig fra hinanden ved deres størrelse og ved roligere omdrejningshastighed for de nye møllers vedkommende. Afstand til nærmeste mølle: 9610 meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

70 Billede 31 - Eksisterende forhold Fjernzone

71 Billede 31 - Hovedforslag Fjernzone Mølleanlægget ses fra øst, fra golfbanen ved Grenå. De 3 møller ved Allelev ses lidt til venstre for midten og bag dem anes også de 5 møller ved Lyngby, mens de nye møller ses til højre. De nye møller vil være synlige fra golfbanes høje områder med udsyn mod vest, men møllerne vil ikke dominere på nogen måde. Afstand til nærmeste mølle: meter - Betragtningsafstand i A4-format: ca. 40 cm.

72 Billede 32 - Eksisterende forhold Fjernzone

73 Billede 32 - Hovedforslag Fjernzone Mølleanlægget ses fra den sydlige del af omfartsvejen vest for Grenå. Vejen ligger lavt i terrænet, men møllerne vurderes at være synlige som vist midt i billedet. Desuden vil Allelev-møllerne og Lyngby-møllerne også være synlige i klart vejr og de kan anes i billedets venstre side. Det vurderes dog, at møllerne ikke påvirker oplevelsen af området. Afstand til nærmeste mølle: meter - Betragtningsafstand A4-format: ca. 40 cm.

74 Bilag 2 - Støjberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :02 / 1 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Peter Poulsen / Beregnet: :01/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata nominel af vindhastighed vindhastighed ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,72 34, ,0 79,5 103,2 106, ,70 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT , DD USER Standard setting -2 db NH79,5 Oktavopdelt 106/103,2 db(a) 6,0 8,0 Nej Ja , ,73 37,5 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 USER Standard setting -3 db NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 db(a) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja , ,79 41,7 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,... Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 USER Standard setting -3 db NH79,5 Oktavopdelt 105/102,2 db(a) 6,0 102,2 8,0 105,0 Nej Ja Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (21) , ,25 18,4 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja A 8,0 44, ,4 Ja Ja B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (22) , ,65 10,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja B 8,0 44, ,7 Ja Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (23) , ,75 10,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja C 8,0 44, ,4 Ja Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (24) , ,26 0,0 1,5 6,0 42, ,3 Ja Ja Ja D 8,0 44, ,8 Ja Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (25) , ,99 4,8 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja E 8,0 44, ,2 Ja Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (26) , ,76 0,0 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja F 8,0 44, ,5 Ja Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (27) , ,22 0,0 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja G 8,0 44, ,9 Ja Ja H Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (28) , ,26 0,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja H 8,0 44, ,9 Ja Ja I Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (29) , ,76 4,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja I 8,0 44, ,6 Ja Ja J Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (30) , ,26 0,0 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja J 8,0 44, ,3 Ja Ja K Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (31) , ,26 0,0 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja K 8,0 44, ,3 Ja Ja L Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (32) , ,76 0,0 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja L 8,0 44, ,9 Ja Ja M Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (33) , ,26 0,0 1,5 6,0 42, ,4 Ja Ja Ja M 8,0 44, ,8 Ja Ja N Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (34) , ,76 3,7 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja N 8,0 44, ,5 Ja Ja O Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (35) , ,26 5,1 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja O 8,0 44, ,3 Ja Ja P Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (36) , ,26 0,2 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja P 8,0 44, ,6 Ja Ja Q Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (37) , ,26 1,6 1,5 6,0 42, ,8 Ja Ja Ja Q 8,0 44, ,3 Ja Ja R Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (38) , ,26 30,0 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja R 8,0 44, ,7 Ja Ja S Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (39) , ,75 30,0 1,5 6,0 42, ,8 Ja Ja Ja S 8,0 44, ,3 Ja Ja T Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (40) , ,76 30,0 1,5 6,0 42, ,0 Ja Ja Ja T 8,0 44, ,4 Ja Ja U Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (41) , ,75 30,0 1,5 6,0 42, ,6 Ja Ja Ja U 8,0 44, ,1 Ja Ja V Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (42) , ,75 22,8 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

75 Bilag 2 - Støjberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune DECIBEL - Hovedresultat Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :02 / 2 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Peter Poulsen / Beregnet: :01/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] V 8,0 44, ,6 Ja Ja W Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (43) , ,50 17,8 1,5 6,0 37, ,0 Ja Ja Ja W 8,0 39, ,5 Ja Ja X Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (44) , ,25 16,2 1,5 6,0 37, ,0 Ja Ja Ja X 8,0 39, ,4 Ja Ja Y Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (45) , ,00 16,6 1,5 6,0 37, ,1 Ja Ja Ja Y 8,0 39, ,5 Ja Ja Z Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (46) , ,50 16,4 1,5 6,0 37, ,0 Ja Ja Ja Z 8,0 39, ,5 Ja Ja AA Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, beboelsespmråder (47) , ,00 17,3 1,5 6,0 37, ,2 Ja Ja Ja AA 8,0 39, ,6 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

76 Bilag 2 - Støjberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :02 / 3 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Peter Poulsen / Beregnet: :01/ m Kort: Kolindsund 1315 II NØ, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: ,86 Nord: ,83 Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 37,0 db(a) 42,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

77 Bilag 2 - Støjberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :02 / 4 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Peter Poulsen / Beregnet: :01/ m Kort: Kolindsund 1315 II NØ, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: ,86 Nord: ,83 Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 39,0 db(a) 44,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

78 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Hovedresultat Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 1 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Vindhastighed ved tomgangsstart : Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_3.wpo (4) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10 m Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Skyggemodtager ETRS 89 Område: 32 Mølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Omdr nominel ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [Omdr] ,4 Siemens SWT ,... Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 16, ,5 Siemens SWT ,... Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 16, ,7 Siemens SWT ,... Ja Siemens SWT , DD ,0 79,5 16,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" U ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" V ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" W ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" X ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Y ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Z ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" AA ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

79 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Hovedresultat Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 2 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] A 4:58 B 4:33 C 5:38 D 5:11 E 9:58 F 2:45 G 3:31 H 0:00 I 0:00 J 0:00 K 0:00 L 0:00 M 0:00 N 0:00 O 3:14 P 1:12 Q 4:45 R 2:24 S 1:49 T 2:06 U 1:54 V 1:46 W 1:27 X 1:37 Y 1:56 Z 1:46 AA 1:44 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.1) 96:12 13:33 2 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.2) 110:22 13:25 3 Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.3) 291:40 32:09 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

80 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 3 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Vindmøller 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.1) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.2) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.3) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

81 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 4 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Vindmøller 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.1) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

82 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 5 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Vindmøller 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.1) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.2) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.3) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

83 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 6 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Vindmøller 1: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.1) 2: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.2) 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.3) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

84 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kalender, grafisk Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 7 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ Vindmøller 3: Siemens SWT , DD !O! nav: 79,5 m (2.3) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

85 Bilag 3 - Skyggekastberegning Projekt: SYD3 Skiffard-Syddjurs Kommune SHADOW - Kort Beskrivelse: Koordinater målt. Mandag den 13 sep WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :17 / 8 Brugerlicens: Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Petet Poulsen / Beregnet: :11/ m Kort: Kolindsund 1315 II NØ, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

86 Bilag 4 - Observationer af fugle samt padder og krybdyr Fugle Antal Musvåge 1 Rød glente 1 Rørhøg 1 Vagtel 3 Skovhornugle 1 voksen (formodes at være ynglefugl) Stor flagspætte 1 Mursejler 5 Bysvale 10 Landsvale 10 Ringdue 11 Skovpiber 5 Hvid vipstjert 1 Sanglærke almindelig i det åbne land Gærdesmutte 1 Jernspurv 2 Rødhals 1 Sangdrossel 2 Solsort 2 Munk 6 Havesanger 4 Gærdesanger 1 Tornsanger 9 Kærsanger 3 Gulbug 1 Gransanger 4 Fuglekonge 1 Træløber 1 Spætmejse 1 Topmejse 2 Sortmejse 4 Blåmejse 2 kuld unger Musvit 2 kuld unger Rødrygget tornskade 1 Gråkrage 1 Ravn 1 Stær 200 Bogfinke 3 Stillits 1 Tornirisk 3 Grønirisk 1 Skovspurv 2 Bomlærke almindelig i det åbne land Gulspurv 5 Padder og krybdyr Antal Snog 1 Skrubtudse 10 Spids /butsnudet frø 1

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone)

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Eksisterende forhold Tønder Kristkirke 28 Fotoet er taget fra Slotfelt, sydøst for Møgeltønder. Til højre i billedet ses de eksisterende møller på den tyske

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD.

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Mål ca. 1 : 25.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1082 FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Odder Kommune Lokalplan nr. 1082 Lokalplan for et område til en vindmøllegruppe

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på.

Kopi af afgørelsen er sendt til. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vindingholmvej 19, 8920 Randers NV som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. august 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Ollingvej 20. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ollingvej 20, 6933 Kibæk som følge af opstilling af vindmøller ved Assing i henhold til lokalplan nr. 99.T21.1 for Herning Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE Side 68-87 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 1 Kysten nord for Køge Havn - Eksisterende forhold Fjernzone Figur 21.

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD Fotostandpunkt N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD 3. Påvirkning af landskabet Nye vindmøller Eksisterende vindmøller Fotostandpunkt Mål 1:50.000 Vejrumstad ligger som den nærmeste landsby i forhold til møllerområdet,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere