REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A"

Transkript

1 A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands Brygge 18, 2300 København S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg ifølge turnus er bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen og Witold Hubisz, som alle modtager genvalg. Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. A DVO}...ATFl I'Cvl. \ET Hl:PfELD AJS :\:IEL.S HLPFELD \lh(g.f-wlaw.dk V10DERET FOR HØJESTERET EJ E~DO:-\'lSADtvil\:!STRATjOi\ E:\ 'viorte, HOVE :V10DERET FOR LA:--:DSRET ViF:V\OSEVEJ 62, 2610 RØDOVRE H.C. V00! KAPPELGAARD TLF. :--:R FAX NR TELEFo:--:rSK HF."VE\iDELSE MELLEV\ KL evr NR IVIVW.HPLAW.DK

2 Ad pkt.1: De forsamlede valgte administrator advokat Niels Hupfeld til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at 79 andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformand Asser Jensen aflagde beretning for det forgangne år, som er vedhæftet nærværende referat. Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning af de forsamlede. Ad pkt. 3: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik årsregnskab herunder resultatopgørelse og balance samt forslag til andelskrone. En andelshaver forespurgte til foreningens renteswaps. Hertil svarede revisor, at der er to renteswaps, som er tilknyttet to af andelsboligforeningens 4 realkreditlån. Derudover har foreningen et lån til 1,5 % fast rente i Grundejernes Investeringsfond. Den ene renteswapaftale udløber med udgangen af 2015, og den nuværende negative værdi på vil gå i O om 2 år, uanset hvorledes renten i samfundet udvikler sig. Den anden renteswap udløbet med udgangen af Den har p.t. en negativ værdi på Når renten igen begynder at stige, vil dens negative værdi aftage, ligesom dens negative værdi vil aftage i takt med at udløbstidspunktet kommer nærmere. Renteswapaftalerne blev indgået for at sikre en fast rente på realkreditlånene i en længere periode. Dette formål opfyldes til fulde. Der er desværre den negative følge af renteswapaftalerne, at indfrielsesværdien af dem skal medtages ved opgørelse af andelskronen, uanset at de ikke skal indfries, men blot skal forløbe indtil deres respektive udløbstidspunkter. Grundet de senere års meget lave renteniveau i samfundet har renteswapsene p.t. en meget stor negativ værdi p.t. Når renten igen stiger, 2

3 vil denne negative værdi aftage til glæde for andelskronen og dermed andelshaverne. En andelshaver forespurgte til andelsboligforeningens realkreditlån, og hvilke planer bestyrelsen havde i henseende hertil. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde for, at han til stadighed var i tæt dialog med Nykredit om, hvorledes der skal forholdes i henseende til de lån, der er i andelsboligforeningens ejendom. Når det skønnes hensigtsmæssigt, vil bestyrelsen gøre tiltag til ændring af lånesammensætningen. Dette har senest været drøftet med Nykredit medio 2013 og det fandtes ikke hensigtsmæssigt at foretage nogle ændringer på dette tidspunkt. Efter enkelte yderligere spørgsmål blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkend t. Efterfølgende gennemgik revisor Anders Holmgaard Christiansens forslag til fastsættelse af andelskronen for det kommende år til uændret 9.500,00 pr. m2. Nogle andelshavere gav udtryk for, at andelskronen burde fastsættes til det maksimale på 9.894,00 pr. m2. En andelshaver tilkendegav synspunkt om, at man burde finde et tal midt i mellem de to foreslåede. Efter afstemning konstateredes der stort flertal for, at bestyrelsens forslag om at fastholde andelskronen uændret på 9.500,00 pr. m2, blev vedtaget. Ad pkt. 4: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik budget for det igangværende år. Efter enkelte bemærkninger blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: Forslag 1: Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af vinduer mod gade og gård i andelsboligforeningens ejendom, renovering af pudset murværk på facaderne samt udskiftning 3

4 og vedligehold af vinduer i forretninger, kælderdøre, bitrappedøre og hoveddøre i henhold til vedhæftede redegørelse udarbejdet af Gaihede A/S. Generalforsamlingen skal vælge mellem forslag 1 og forslag 2 nedenfor: Forslag 1 indeholder ligesom forslag 2 udskiftning af samtlige vinduer mod gade og gård, men forslag 1 indeholder samtidig en fuldstændig renovering af ejendommenes facader, hvor man i stedet ved gennemførelse af forslag 2 nøjes med at renovere facaderne, hvor de er i dårligst stand og udskyder resten til senere. Forslag 1 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut =k=-:r....;6:;...o8'-"'0-'-'.0"-'0'-"'-0 I alt Heraf finansiereres af foreningens opsparing 3.400,000 Til rest der for halvdelens vedkommende (21 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,00. For den anden halvdels vedkommende (21 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån Fl0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,26. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,26. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,26 Kr ,26 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 83,85 eller pr. måned pr. m2 6,98. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 401,50 4

5 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 524,40 698,26 830, ,11 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 21 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,24. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,58. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,58 Kr ,58 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 71,14 eller pr. måned pr. m2 5,93. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 340,87 445,21 592,82 705,46 883,90 Såfremt forslag 1 vedtages (simpelt flertal) bortfalder forslag 2. Såfremt forslag 1 ikke vedtages fremsætter bestyrelsen i stedet forslag 2 - se nedenfor. Forslag 2 Forslag 2 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut ""kr"-!.. ---C5=0"-"0=.0"-"0=0 I alt Heraf finansierer es af foreningens opsparing Til rest

6 der for halvdelens vedkommende (15 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,10. For den anden halvdels vedkommende (15 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån FI0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,65. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,90. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,90 Kr ,90 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 53,66 eller pr. måned pr. m2 4A7. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 257,14 335,85 447,20 532,17 666,77 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 15 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,60. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,70. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,70 6

7 Kr ,70 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 44,63 eller pr. måned pr. m2 3,72. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 213,83 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 279,28 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 371,88 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 442,54 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 554,47 Det skal understreges, at ovenstående er baseret på obligationskurserne pr. 1/ Renten på lånene vil først blive endeligt lagt fast, når lånetilbud foreligger og kurskontrakt kan indgås alternativt ved lånenes hjemtagelse. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde indledende kortfattet for forslaget og gjorde herunder opmærksom på, at ingen af de stillede forslag nødvendigvis skulle vedtages. Forslagene var stillet på foranledning af flere andelshaveres tilkendegivelser på tidligere års generalforsamlinger om, at facaden og ikke mindst vinduerne burde udskiftes hhv. gennemgribende repareres. Det var dog op til generalforsamlingen at beslutte, hvorvidt man ville vedtage et af de stillede forslag eller forkaste dem begge. Dernæst foretog Birgitte Maltesen fra Gaihede A/S i samarbejde med hendes kollega Jesper Krog en gennemgang af ejendommens nuværende facader ved fremvisning af billeder samtidig med kommentering af samme. Jesper Krog fra Gaihede A/S foretog herefter en gennemgang af økonomien/udgifterne ved gennemførelse af hhv. forslag 1 og forslag 2. En andelshaver havde stillet forslag om, at projektet blev udskudt indtil beboerne har haft mulighed til at diskutere et mere detaljeret projekt. Pågældende andelshaver ønskede en tredje mulighed til afstemning, som bestod i, at man beholdt de nuværende vinduer og man i stedet ofrede omkostninger på at renovere disse. Der udspandt sig efterfølgende en længere diskussion herom. En andelshaver forespurgte til, om man havde haft flere byggetekniske rådgivere inde og tilkendegive deres synspunkter vedrørende de på generalforsamlingen foreslåede arbejder på ejendommen. Dertil svarede bestyrelsen, at man havde valgt at entrere med Gaihede A/S, og kontakten var skabt direkte mellem bestyrelsen og Gaihede A/S. 7

8 Mange andelshavere tilkendegav synspunkter til fordel for udskiftning af vinduer og nogle tilkendegav synspunkt om, at man burde beholde de nuværende vinduer og i stedet istandsætte samme. Efter en lang debat om forslaget, forespurgte dirigenten forsamlingen om, hvorvidt man ønskede forslaget udskudt til behandling på en ekstraordinær generalforsamling, hvor tillige indgik muligheden for at beholde de nuværende vinduer med henblik på vedligeholdelse af sammen. Et flertal af de forsamlede gav udtryk herfor, hvorfor bestyrelsen besluttede at trække forslagene tilbage med henblik på genfremsættelse på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Der blev nedsat et udvalg, hvor alle interesserede andelshavere kunne deltage med henblik på at udarbejde og færdiggøre materiale til en sådan ekstraordinær generalforsamling. På forespørgsel fra de forsamlede tilkendegav administrator, efter at have konfereret med bestyrelsen, at en sådan ekstraordinær generalforsamling håber man at kunne afholde i starten af Ad pkt. 6: Bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen samt Witold Hubisz blev genvalgt uden modkandidater. Til suppleanter genvalgtes Leif Beyer og Karl Håkun Lamhauge. Begge for 1 år. Bestyrelsen ser herefter således ud: Asser Jensen, formand Rikke Saini Anette Laursen Thomas D. Westi Carsten Moltke Hansen Witold Hubisz Casper Fries Leif Beyer, suppleant Karl Håkun Lamhauge, suppleant 2 år 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 1 år Som repræsentanter til Bryggenettet blev valgt Peter Frederiksen, Casper Fries, Henrik Fiseher, Britta Pedersen og Witold Hubisz. 8

9 Ad pkt. 7: Administrator advokat Niels Hupfeld og statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen blev genvalgt. Ad pkt. 8: Efter enkelte bemærkninger vedrørende vaskeri, faldstammer og klager over fortsat larm fra 7-Eleven forretningen hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takke for god ro og orden. Som i igent: "1/(1/- / Advokat Niels Hupfeld /J1olM O-S U- \.U~tf Thomas D. Westi ~Uu\j{)~ Rikke Saini \J Witold Hubisz I Anette Laursen 9

10 Den 21. oktober Beretning ved formand Asser Jensen: En præsentation af bestyrelsen Asser: Formand Carsten: Næstformand, kasserer og økonomi Thomas: Håndværksansvarlig Witold: IT og ansvarlig for vores hjemmeside Rikke: Vaskeriet og fastelavn Anette: Sekretær og salg af lejligheder Casper: IT og salg af lejligheder Leif: Suppleant og håndværk Håkon: Suppleant og IT Viceværterne: Danny er varmemester på ejendommen, og han gør det rigtig godt. Assim der tidligere var ansat af SSG til at vasketrappe hos os/ han er nu fuldtids ansat hos os. Assim arbejder både med at holde gården og vaske trapper, og han gør det rigtig godt. Ken har arbejdet tre timer om dagen henover sommeren, da de andre ikke kunne nå det hele. Ken kan ikke holde til at arbejde om vinteren, så derfor har vi per 01. november fået en mand der hedder Brian på 30 år og arbejdsløs, så han er ude i virksomhedspraktik, og det er gratis for os. Brian skal arbejde for os 5 timer om dagen i november, december og januar måned, og når de tre måneder er gået, så kigger vi på, om der er mulighed for fastansættelse. Brian glæder sig til at komme i gang den 01. november. Alle er altid velkomne på kontoret, men folk skal opføre sig ordentlig, og der skal tales ordentligt til hinanden. Skrald: Vi har fået tre container til elektronik, plastik og metal affald - husk at bruge dem. Vi har også flere specielle containere til pap, men der må IKKE komme pizza bakker og mælkekartoner i pap containerne. Det sker også alt for ofte, at det rigtige pap bliver lagt i containerne til almindelig skrald, og det betyder så desværre, at der ikke altid er plads nok til almindelig skrald. Vi henstiller til at tage en kniv med ned og skær pappet op og lig det j pap containerne.

11 Der er tidligere blevet spurgt om, vi ikke kan få nogle flaske container i gården, men det kan vi desværre ikke, da kommunen ikke vil lave nogle af speciel størrelse, som vi kan få ind igennem vores port. Havemøbler: Vores møbler i gården bliver ødelagte, da de ikke bliver stillet ordentlig på plads, så derfor vil vi gerne henstille til, at folk løfter møblerne, når de bliver flyttet rundt i gården, da vi ikke længere kan reparere mere på de møbler der er i gården. Husk at stil dem på plads. Vi har denne sommer købt to sæt nye havemøbler, hvor det er et samlet sæt med bænk og bord. Det ene sæt står ved Leifsgade og det andet ved Artellerivej i gården. De nye møbler er ikke speciel kønne, men de kan ikke flyttes, så de bliver ikke ødelagte. Beskæring af træer: De store træer i gården vil blive beskåret i oktober/november, så de står rigtig flotte til foråret. 7 Eleven: Vi har fået klager igen over larm fra maskiner i butikken, og at det lugter fra udluftningskanaler, det burde nu være bragt i orden. Ny butik på Artellerivej: Den tidligere Sandwich Bar på Artellerivej er lukket, og i lokalerne kommer der nu en ny butik, hvor der kan købes brugskunst. Opgang Egilsgade 41: Der påbegyndes renovering af køkkentrappen i denne opgang i næste uge. Køkkentrapper: Der vil komme tempo på at få renoveret flere køkkentrapper over det næste stykke tid. Det koster mange penge at få lavet trappeopgangene både hovedtrappe og køkkentrappe opgange, og selv trapper vi har lavet for ikke så længe siden ser meget misligholdte ud. Tænk over det pas på tingene, der er kun os selv til at betale for det. Husdyr: Der blev vedtaget på sidste generalforsamling, at det kun er tilladt at have en hund eller kat pr. lejlighed. Men det er ikke tilladt med husdyr i gården. Der er flere personer, der har fået en henstilling fra viceværten om, at der ikke må være husdyr i gården, de bliver meget sure, og de taler ikke særligt pænt, det er ikke i orden, vi er nødt til at følge reglerne. 2

12 Klager: Vi modtager gerne klager, men der skal være navn på både afsender og den man klager over ellers tages det ikke seriøs. Anonyme klager tages ikke alvorligt. Fastelavnsfest: Traditionen tro har vi haft fest i gården igen i år. I år var der i alt 130 børn og voksne. I år var gaverne lidt større, og der blev givet pæne gaver til bedste udklædte, katte konger og katte dronninger. Der blev serveret kakao og boller og slik til børnene. Det er en rigtig god tradition for ejendommen. Vaskeriet: Det går rigtig godt, der er dog nogle, der ikke kan finde ud af at overholde egne vaske, og de glemmer at tage tøjet med op. HOFA (lys og gas): HOFA har anbefalet os, at vi går over til gas, og det har de også gjort tidligere, men nu kigger vi lidt nærmere på det, da vores vaskemaskiner er ældre, og de evt. skal skiftes ud inden for de næste år. FALSTAMMER: Vi har repareret en del faldstammer, og det gør vi løbende, når vi får henvendelse om, at det er noget galt. Vi har skiftet en hel del steder, og det vil vi fortsætte med. Salg af lejligheder: Det går rigtig godt, vi har solgt mange lejligheder i år, og der er kommet mange unge beboer ejendommen, og det er rigtig dejligt. Jeg møder dem på kontoret, når det passer køber eller sælger ofte sidst på dagen og om aftenen. Resi (energi): Vi har udskiftet ventiler i boiler rum. Vi har nu Energi mærke C, men vi forventer at med ændringerne så vil vurderingen for 2013 komme højere op. Postkasserne: De er til at komme noget i, og tage det man får med hjem eller selv smide ud. I stedet bliver det mange steder smidt oven på postkaserne eller smidt i opgangen, og det betyder at viceværterne skal bruge tid på at gå rundt og tjekke opgangene for brandfarlig materiale. Det er okay, men det tager tid, der så kunne være brugt på noget andet. Barnevogn: Vi har ikke sagt, at vognen ikke må stå i opgangene, da vi forstår at det er mest praktisk at have vognen tæt på trappen. 3

13 Der er nogle som har klaget over, at de fylder for meget, om vi evt. kunne dele postkasserne, så der var nogle til hver sin side, når man kommer ind i opgangen, det kan vi desværre ikke, da der ikke er plads til det. Opslag/informationer: Det vi sætter op i opgangene er der ikke ret mange der læser opslagene. Kontakt nummer og navn: Vi opfordrer jer til at give visevært Danny jeres navn og telefon nr. på hver lejlighed, så hvis der evt. kommer oversvømmelse i kældrene, så kan vi komme i kontakt med jer hurtigt. Telefon abonnementlit I forlængelse af sidste generalforsamling har vi nu fået et nyt telefon abonnement, og det fungerer godt, og det er billigere. Jeg har fået en ipad af bestyrelsen, så I altid kan komme i kontakt med mig, også når jeg har fri og er på landet. Forsikring: Vi har fået et godt tilbud fra Codan, så vi har nu skiftet fra Gensidige til Codan, så vi sparer ca om året. Vi har en ekstra præmie på dækning af vinduer, da der er mange, der sætter vinduerne på hasper, og når det då blæser går vinduerne i stykker. Det er ikke meget ekstra i præmie, men vi har en stor udgift til vinduer. Soklen - mursten Vi er ved at renovere soklen på vores ejendommen, og det bliver fra 4. mursten og ned og hele vejen rundt. Cykelstativer: Vi er i dialog med et firma, om hvordan vi kan få opsat nogle cykel stativer på gaden, der gør, at vi har plads til både cykler og gående på fortovet, og som kommunen vil godkende. Pejs: Vi er blevet forespurgt, om der må laves pejs i lejlighederne, og det kan der ikke gives tilladelse til, da der er isolering i skorsten, så derfor kan den ikke bruges og dermed heller ingen pejs. Når I skal lave forbedringer i lejligheden skal I søge kommunen om tilladelse, og I får et skema som I skal udfylde, og som vi påstempler. Bestyrelsen skal have en kopi af skemaet, inden I sender det til kommunen. Nyelavuar: Vi har fået ny evaluar på ejendommen. 4

14 Nye vinduer: Vi har fået nye vinduer på hjørnerne af Artellerivej. Nye hoveddøre: Der er sat to nye hoveddøre i på Artellerivej, da håndværks koordinatoren har vurderet, at det var de døre, der trængte først i hele ejendommen. Altan mod gården: Vi har fået forespørgsel om, der må laves altan må gården, og vi har fået kontakt med et firma, der kan lave det. Jeg vil derfor nedsætte et bygge udvalg til at undersøge, hvad det må koste, og hvordan det skal se ud jf. regler og godkendelser af kommunen. De der har lyst smid en seddel ind på kontoret, og så går vi videre derfra. IT hjemmeside: Vi har haft en del problem med vores hjemmeside, så vi har nu fået ny hjemmeside, og det fungerer rigtig godt. Kode til hjemmesiden er Det er Witold, der opdaterer og er kontakt person på hjemmesiden. Nye vinduer i hele ejendommen: Vi har fået mange henvendelser på nye vinduer, så vi har bedt firmaet Gaihede om at gennemgå hele ejendommen og komme med et udkast, og det vil blive præsenteret senere her i aften. Tak for i år Til sidst vil jeg sige mange tak for i år, det har været økonomisk et rigtig godt år, og ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi har haft et godt samarbejde med vores administrator, så tak til ham og tak til bestyrelsen. Herefter overlader jeg min beretning til forsamlingen. 5

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik Referat af ordinær generalforsamling 2015 i A/B Gas Erik Afholdt tirsdag den 12, maj kl. 19:00, i kulturanstalten, Lyrskovgade 4. lok. 6. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere