REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A"

Transkript

1 A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands Brygge 18, 2300 København S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg ifølge turnus er bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen og Witold Hubisz, som alle modtager genvalg. Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. A DVO}...ATFl I'Cvl. \ET Hl:PfELD AJS :\:IEL.S HLPFELD \lh(g.f-wlaw.dk V10DERET FOR HØJESTERET EJ E~DO:-\'lSADtvil\:!STRATjOi\ E:\ 'viorte, HOVE :V10DERET FOR LA:--:DSRET ViF:V\OSEVEJ 62, 2610 RØDOVRE H.C. V00! KAPPELGAARD TLF. :--:R FAX NR TELEFo:--:rSK HF."VE\iDELSE MELLEV\ KL evr NR IVIVW.HPLAW.DK

2 Ad pkt.1: De forsamlede valgte administrator advokat Niels Hupfeld til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at 79 andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformand Asser Jensen aflagde beretning for det forgangne år, som er vedhæftet nærværende referat. Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning af de forsamlede. Ad pkt. 3: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik årsregnskab herunder resultatopgørelse og balance samt forslag til andelskrone. En andelshaver forespurgte til foreningens renteswaps. Hertil svarede revisor, at der er to renteswaps, som er tilknyttet to af andelsboligforeningens 4 realkreditlån. Derudover har foreningen et lån til 1,5 % fast rente i Grundejernes Investeringsfond. Den ene renteswapaftale udløber med udgangen af 2015, og den nuværende negative værdi på vil gå i O om 2 år, uanset hvorledes renten i samfundet udvikler sig. Den anden renteswap udløbet med udgangen af Den har p.t. en negativ værdi på Når renten igen begynder at stige, vil dens negative værdi aftage, ligesom dens negative værdi vil aftage i takt med at udløbstidspunktet kommer nærmere. Renteswapaftalerne blev indgået for at sikre en fast rente på realkreditlånene i en længere periode. Dette formål opfyldes til fulde. Der er desværre den negative følge af renteswapaftalerne, at indfrielsesværdien af dem skal medtages ved opgørelse af andelskronen, uanset at de ikke skal indfries, men blot skal forløbe indtil deres respektive udløbstidspunkter. Grundet de senere års meget lave renteniveau i samfundet har renteswapsene p.t. en meget stor negativ værdi p.t. Når renten igen stiger, 2

3 vil denne negative værdi aftage til glæde for andelskronen og dermed andelshaverne. En andelshaver forespurgte til andelsboligforeningens realkreditlån, og hvilke planer bestyrelsen havde i henseende hertil. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde for, at han til stadighed var i tæt dialog med Nykredit om, hvorledes der skal forholdes i henseende til de lån, der er i andelsboligforeningens ejendom. Når det skønnes hensigtsmæssigt, vil bestyrelsen gøre tiltag til ændring af lånesammensætningen. Dette har senest været drøftet med Nykredit medio 2013 og det fandtes ikke hensigtsmæssigt at foretage nogle ændringer på dette tidspunkt. Efter enkelte yderligere spørgsmål blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkend t. Efterfølgende gennemgik revisor Anders Holmgaard Christiansens forslag til fastsættelse af andelskronen for det kommende år til uændret 9.500,00 pr. m2. Nogle andelshavere gav udtryk for, at andelskronen burde fastsættes til det maksimale på 9.894,00 pr. m2. En andelshaver tilkendegav synspunkt om, at man burde finde et tal midt i mellem de to foreslåede. Efter afstemning konstateredes der stort flertal for, at bestyrelsens forslag om at fastholde andelskronen uændret på 9.500,00 pr. m2, blev vedtaget. Ad pkt. 4: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik budget for det igangværende år. Efter enkelte bemærkninger blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: Forslag 1: Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af vinduer mod gade og gård i andelsboligforeningens ejendom, renovering af pudset murværk på facaderne samt udskiftning 3

4 og vedligehold af vinduer i forretninger, kælderdøre, bitrappedøre og hoveddøre i henhold til vedhæftede redegørelse udarbejdet af Gaihede A/S. Generalforsamlingen skal vælge mellem forslag 1 og forslag 2 nedenfor: Forslag 1 indeholder ligesom forslag 2 udskiftning af samtlige vinduer mod gade og gård, men forslag 1 indeholder samtidig en fuldstændig renovering af ejendommenes facader, hvor man i stedet ved gennemførelse af forslag 2 nøjes med at renovere facaderne, hvor de er i dårligst stand og udskyder resten til senere. Forslag 1 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut =k=-:r....;6:;...o8'-"'0-'-'.0"-'0'-"'-0 I alt Heraf finansiereres af foreningens opsparing 3.400,000 Til rest der for halvdelens vedkommende (21 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,00. For den anden halvdels vedkommende (21 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån Fl0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,26. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,26. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,26 Kr ,26 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 83,85 eller pr. måned pr. m2 6,98. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 401,50 4

5 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 524,40 698,26 830, ,11 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 21 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,24. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,58. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,58 Kr ,58 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 71,14 eller pr. måned pr. m2 5,93. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 340,87 445,21 592,82 705,46 883,90 Såfremt forslag 1 vedtages (simpelt flertal) bortfalder forslag 2. Såfremt forslag 1 ikke vedtages fremsætter bestyrelsen i stedet forslag 2 - se nedenfor. Forslag 2 Forslag 2 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut ""kr"-!.. ---C5=0"-"0=.0"-"0=0 I alt Heraf finansierer es af foreningens opsparing Til rest

6 der for halvdelens vedkommende (15 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,10. For den anden halvdels vedkommende (15 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån FI0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,65. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,90. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,90 Kr ,90 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 53,66 eller pr. måned pr. m2 4A7. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 257,14 335,85 447,20 532,17 666,77 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 15 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,60. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,70. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,70 6

7 Kr ,70 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 44,63 eller pr. måned pr. m2 3,72. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 213,83 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 279,28 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 371,88 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 442,54 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 554,47 Det skal understreges, at ovenstående er baseret på obligationskurserne pr. 1/ Renten på lånene vil først blive endeligt lagt fast, når lånetilbud foreligger og kurskontrakt kan indgås alternativt ved lånenes hjemtagelse. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde indledende kortfattet for forslaget og gjorde herunder opmærksom på, at ingen af de stillede forslag nødvendigvis skulle vedtages. Forslagene var stillet på foranledning af flere andelshaveres tilkendegivelser på tidligere års generalforsamlinger om, at facaden og ikke mindst vinduerne burde udskiftes hhv. gennemgribende repareres. Det var dog op til generalforsamlingen at beslutte, hvorvidt man ville vedtage et af de stillede forslag eller forkaste dem begge. Dernæst foretog Birgitte Maltesen fra Gaihede A/S i samarbejde med hendes kollega Jesper Krog en gennemgang af ejendommens nuværende facader ved fremvisning af billeder samtidig med kommentering af samme. Jesper Krog fra Gaihede A/S foretog herefter en gennemgang af økonomien/udgifterne ved gennemførelse af hhv. forslag 1 og forslag 2. En andelshaver havde stillet forslag om, at projektet blev udskudt indtil beboerne har haft mulighed til at diskutere et mere detaljeret projekt. Pågældende andelshaver ønskede en tredje mulighed til afstemning, som bestod i, at man beholdt de nuværende vinduer og man i stedet ofrede omkostninger på at renovere disse. Der udspandt sig efterfølgende en længere diskussion herom. En andelshaver forespurgte til, om man havde haft flere byggetekniske rådgivere inde og tilkendegive deres synspunkter vedrørende de på generalforsamlingen foreslåede arbejder på ejendommen. Dertil svarede bestyrelsen, at man havde valgt at entrere med Gaihede A/S, og kontakten var skabt direkte mellem bestyrelsen og Gaihede A/S. 7

8 Mange andelshavere tilkendegav synspunkter til fordel for udskiftning af vinduer og nogle tilkendegav synspunkt om, at man burde beholde de nuværende vinduer og i stedet istandsætte samme. Efter en lang debat om forslaget, forespurgte dirigenten forsamlingen om, hvorvidt man ønskede forslaget udskudt til behandling på en ekstraordinær generalforsamling, hvor tillige indgik muligheden for at beholde de nuværende vinduer med henblik på vedligeholdelse af sammen. Et flertal af de forsamlede gav udtryk herfor, hvorfor bestyrelsen besluttede at trække forslagene tilbage med henblik på genfremsættelse på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Der blev nedsat et udvalg, hvor alle interesserede andelshavere kunne deltage med henblik på at udarbejde og færdiggøre materiale til en sådan ekstraordinær generalforsamling. På forespørgsel fra de forsamlede tilkendegav administrator, efter at have konfereret med bestyrelsen, at en sådan ekstraordinær generalforsamling håber man at kunne afholde i starten af Ad pkt. 6: Bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen samt Witold Hubisz blev genvalgt uden modkandidater. Til suppleanter genvalgtes Leif Beyer og Karl Håkun Lamhauge. Begge for 1 år. Bestyrelsen ser herefter således ud: Asser Jensen, formand Rikke Saini Anette Laursen Thomas D. Westi Carsten Moltke Hansen Witold Hubisz Casper Fries Leif Beyer, suppleant Karl Håkun Lamhauge, suppleant 2 år 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 1 år Som repræsentanter til Bryggenettet blev valgt Peter Frederiksen, Casper Fries, Henrik Fiseher, Britta Pedersen og Witold Hubisz. 8

9 Ad pkt. 7: Administrator advokat Niels Hupfeld og statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen blev genvalgt. Ad pkt. 8: Efter enkelte bemærkninger vedrørende vaskeri, faldstammer og klager over fortsat larm fra 7-Eleven forretningen hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takke for god ro og orden. Som i igent: "1/(1/- / Advokat Niels Hupfeld /J1olM O-S U- \.U~tf Thomas D. Westi ~Uu\j{)~ Rikke Saini \J Witold Hubisz I Anette Laursen 9

10 Den 21. oktober Beretning ved formand Asser Jensen: En præsentation af bestyrelsen Asser: Formand Carsten: Næstformand, kasserer og økonomi Thomas: Håndværksansvarlig Witold: IT og ansvarlig for vores hjemmeside Rikke: Vaskeriet og fastelavn Anette: Sekretær og salg af lejligheder Casper: IT og salg af lejligheder Leif: Suppleant og håndværk Håkon: Suppleant og IT Viceværterne: Danny er varmemester på ejendommen, og han gør det rigtig godt. Assim der tidligere var ansat af SSG til at vasketrappe hos os/ han er nu fuldtids ansat hos os. Assim arbejder både med at holde gården og vaske trapper, og han gør det rigtig godt. Ken har arbejdet tre timer om dagen henover sommeren, da de andre ikke kunne nå det hele. Ken kan ikke holde til at arbejde om vinteren, så derfor har vi per 01. november fået en mand der hedder Brian på 30 år og arbejdsløs, så han er ude i virksomhedspraktik, og det er gratis for os. Brian skal arbejde for os 5 timer om dagen i november, december og januar måned, og når de tre måneder er gået, så kigger vi på, om der er mulighed for fastansættelse. Brian glæder sig til at komme i gang den 01. november. Alle er altid velkomne på kontoret, men folk skal opføre sig ordentlig, og der skal tales ordentligt til hinanden. Skrald: Vi har fået tre container til elektronik, plastik og metal affald - husk at bruge dem. Vi har også flere specielle containere til pap, men der må IKKE komme pizza bakker og mælkekartoner i pap containerne. Det sker også alt for ofte, at det rigtige pap bliver lagt i containerne til almindelig skrald, og det betyder så desværre, at der ikke altid er plads nok til almindelig skrald. Vi henstiller til at tage en kniv med ned og skær pappet op og lig det j pap containerne.

11 Der er tidligere blevet spurgt om, vi ikke kan få nogle flaske container i gården, men det kan vi desværre ikke, da kommunen ikke vil lave nogle af speciel størrelse, som vi kan få ind igennem vores port. Havemøbler: Vores møbler i gården bliver ødelagte, da de ikke bliver stillet ordentlig på plads, så derfor vil vi gerne henstille til, at folk løfter møblerne, når de bliver flyttet rundt i gården, da vi ikke længere kan reparere mere på de møbler der er i gården. Husk at stil dem på plads. Vi har denne sommer købt to sæt nye havemøbler, hvor det er et samlet sæt med bænk og bord. Det ene sæt står ved Leifsgade og det andet ved Artellerivej i gården. De nye møbler er ikke speciel kønne, men de kan ikke flyttes, så de bliver ikke ødelagte. Beskæring af træer: De store træer i gården vil blive beskåret i oktober/november, så de står rigtig flotte til foråret. 7 Eleven: Vi har fået klager igen over larm fra maskiner i butikken, og at det lugter fra udluftningskanaler, det burde nu være bragt i orden. Ny butik på Artellerivej: Den tidligere Sandwich Bar på Artellerivej er lukket, og i lokalerne kommer der nu en ny butik, hvor der kan købes brugskunst. Opgang Egilsgade 41: Der påbegyndes renovering af køkkentrappen i denne opgang i næste uge. Køkkentrapper: Der vil komme tempo på at få renoveret flere køkkentrapper over det næste stykke tid. Det koster mange penge at få lavet trappeopgangene både hovedtrappe og køkkentrappe opgange, og selv trapper vi har lavet for ikke så længe siden ser meget misligholdte ud. Tænk over det pas på tingene, der er kun os selv til at betale for det. Husdyr: Der blev vedtaget på sidste generalforsamling, at det kun er tilladt at have en hund eller kat pr. lejlighed. Men det er ikke tilladt med husdyr i gården. Der er flere personer, der har fået en henstilling fra viceværten om, at der ikke må være husdyr i gården, de bliver meget sure, og de taler ikke særligt pænt, det er ikke i orden, vi er nødt til at følge reglerne. 2

12 Klager: Vi modtager gerne klager, men der skal være navn på både afsender og den man klager over ellers tages det ikke seriøs. Anonyme klager tages ikke alvorligt. Fastelavnsfest: Traditionen tro har vi haft fest i gården igen i år. I år var der i alt 130 børn og voksne. I år var gaverne lidt større, og der blev givet pæne gaver til bedste udklædte, katte konger og katte dronninger. Der blev serveret kakao og boller og slik til børnene. Det er en rigtig god tradition for ejendommen. Vaskeriet: Det går rigtig godt, der er dog nogle, der ikke kan finde ud af at overholde egne vaske, og de glemmer at tage tøjet med op. HOFA (lys og gas): HOFA har anbefalet os, at vi går over til gas, og det har de også gjort tidligere, men nu kigger vi lidt nærmere på det, da vores vaskemaskiner er ældre, og de evt. skal skiftes ud inden for de næste år. FALSTAMMER: Vi har repareret en del faldstammer, og det gør vi løbende, når vi får henvendelse om, at det er noget galt. Vi har skiftet en hel del steder, og det vil vi fortsætte med. Salg af lejligheder: Det går rigtig godt, vi har solgt mange lejligheder i år, og der er kommet mange unge beboer ejendommen, og det er rigtig dejligt. Jeg møder dem på kontoret, når det passer køber eller sælger ofte sidst på dagen og om aftenen. Resi (energi): Vi har udskiftet ventiler i boiler rum. Vi har nu Energi mærke C, men vi forventer at med ændringerne så vil vurderingen for 2013 komme højere op. Postkasserne: De er til at komme noget i, og tage det man får med hjem eller selv smide ud. I stedet bliver det mange steder smidt oven på postkaserne eller smidt i opgangen, og det betyder at viceværterne skal bruge tid på at gå rundt og tjekke opgangene for brandfarlig materiale. Det er okay, men det tager tid, der så kunne være brugt på noget andet. Barnevogn: Vi har ikke sagt, at vognen ikke må stå i opgangene, da vi forstår at det er mest praktisk at have vognen tæt på trappen. 3

13 Der er nogle som har klaget over, at de fylder for meget, om vi evt. kunne dele postkasserne, så der var nogle til hver sin side, når man kommer ind i opgangen, det kan vi desværre ikke, da der ikke er plads til det. Opslag/informationer: Det vi sætter op i opgangene er der ikke ret mange der læser opslagene. Kontakt nummer og navn: Vi opfordrer jer til at give visevært Danny jeres navn og telefon nr. på hver lejlighed, så hvis der evt. kommer oversvømmelse i kældrene, så kan vi komme i kontakt med jer hurtigt. Telefon abonnementlit I forlængelse af sidste generalforsamling har vi nu fået et nyt telefon abonnement, og det fungerer godt, og det er billigere. Jeg har fået en ipad af bestyrelsen, så I altid kan komme i kontakt med mig, også når jeg har fri og er på landet. Forsikring: Vi har fået et godt tilbud fra Codan, så vi har nu skiftet fra Gensidige til Codan, så vi sparer ca om året. Vi har en ekstra præmie på dækning af vinduer, da der er mange, der sætter vinduerne på hasper, og når det då blæser går vinduerne i stykker. Det er ikke meget ekstra i præmie, men vi har en stor udgift til vinduer. Soklen - mursten Vi er ved at renovere soklen på vores ejendommen, og det bliver fra 4. mursten og ned og hele vejen rundt. Cykelstativer: Vi er i dialog med et firma, om hvordan vi kan få opsat nogle cykel stativer på gaden, der gør, at vi har plads til både cykler og gående på fortovet, og som kommunen vil godkende. Pejs: Vi er blevet forespurgt, om der må laves pejs i lejlighederne, og det kan der ikke gives tilladelse til, da der er isolering i skorsten, så derfor kan den ikke bruges og dermed heller ingen pejs. Når I skal lave forbedringer i lejligheden skal I søge kommunen om tilladelse, og I får et skema som I skal udfylde, og som vi påstempler. Bestyrelsen skal have en kopi af skemaet, inden I sender det til kommunen. Nyelavuar: Vi har fået ny evaluar på ejendommen. 4

14 Nye vinduer: Vi har fået nye vinduer på hjørnerne af Artellerivej. Nye hoveddøre: Der er sat to nye hoveddøre i på Artellerivej, da håndværks koordinatoren har vurderet, at det var de døre, der trængte først i hele ejendommen. Altan mod gården: Vi har fået forespørgsel om, der må laves altan må gården, og vi har fået kontakt med et firma, der kan lave det. Jeg vil derfor nedsætte et bygge udvalg til at undersøge, hvad det må koste, og hvordan det skal se ud jf. regler og godkendelser af kommunen. De der har lyst smid en seddel ind på kontoret, og så går vi videre derfra. IT hjemmeside: Vi har haft en del problem med vores hjemmeside, så vi har nu fået ny hjemmeside, og det fungerer rigtig godt. Kode til hjemmesiden er Det er Witold, der opdaterer og er kontakt person på hjemmesiden. Nye vinduer i hele ejendommen: Vi har fået mange henvendelser på nye vinduer, så vi har bedt firmaet Gaihede om at gennemgå hele ejendommen og komme med et udkast, og det vil blive præsenteret senere her i aften. Tak for i år Til sidst vil jeg sige mange tak for i år, det har været økonomisk et rigtig godt år, og ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi har haft et godt samarbejde med vores administrator, så tak til ham og tak til bestyrelsen. Herefter overlader jeg min beretning til forsamlingen. 5

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere