REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A"

Transkript

1 A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands Brygge 18, 2300 København S med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg ifølge turnus er bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen og Witold Hubisz, som alle modtager genvalg. Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. A DVO}...ATFl I'Cvl. \ET Hl:PfELD AJS :\:IEL.S HLPFELD \lh(g.f-wlaw.dk V10DERET FOR HØJESTERET EJ E~DO:-\'lSADtvil\:!STRATjOi\ E:\ 'viorte, HOVE :V10DERET FOR LA:--:DSRET ViF:V\OSEVEJ 62, 2610 RØDOVRE H.C. V00! KAPPELGAARD TLF. :--:R FAX NR TELEFo:--:rSK HF."VE\iDELSE MELLEV\ KL evr NR IVIVW.HPLAW.DK

2 Ad pkt.1: De forsamlede valgte administrator advokat Niels Hupfeld til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at 79 andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformand Asser Jensen aflagde beretning for det forgangne år, som er vedhæftet nærværende referat. Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning af de forsamlede. Ad pkt. 3: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik årsregnskab herunder resultatopgørelse og balance samt forslag til andelskrone. En andelshaver forespurgte til foreningens renteswaps. Hertil svarede revisor, at der er to renteswaps, som er tilknyttet to af andelsboligforeningens 4 realkreditlån. Derudover har foreningen et lån til 1,5 % fast rente i Grundejernes Investeringsfond. Den ene renteswapaftale udløber med udgangen af 2015, og den nuværende negative værdi på vil gå i O om 2 år, uanset hvorledes renten i samfundet udvikler sig. Den anden renteswap udløbet med udgangen af Den har p.t. en negativ værdi på Når renten igen begynder at stige, vil dens negative værdi aftage, ligesom dens negative værdi vil aftage i takt med at udløbstidspunktet kommer nærmere. Renteswapaftalerne blev indgået for at sikre en fast rente på realkreditlånene i en længere periode. Dette formål opfyldes til fulde. Der er desværre den negative følge af renteswapaftalerne, at indfrielsesværdien af dem skal medtages ved opgørelse af andelskronen, uanset at de ikke skal indfries, men blot skal forløbe indtil deres respektive udløbstidspunkter. Grundet de senere års meget lave renteniveau i samfundet har renteswapsene p.t. en meget stor negativ værdi p.t. Når renten igen stiger, 2

3 vil denne negative værdi aftage til glæde for andelskronen og dermed andelshaverne. En andelshaver forespurgte til andelsboligforeningens realkreditlån, og hvilke planer bestyrelsen havde i henseende hertil. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde for, at han til stadighed var i tæt dialog med Nykredit om, hvorledes der skal forholdes i henseende til de lån, der er i andelsboligforeningens ejendom. Når det skønnes hensigtsmæssigt, vil bestyrelsen gøre tiltag til ændring af lånesammensætningen. Dette har senest været drøftet med Nykredit medio 2013 og det fandtes ikke hensigtsmæssigt at foretage nogle ændringer på dette tidspunkt. Efter enkelte yderligere spørgsmål blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkend t. Efterfølgende gennemgik revisor Anders Holmgaard Christiansens forslag til fastsættelse af andelskronen for det kommende år til uændret 9.500,00 pr. m2. Nogle andelshavere gav udtryk for, at andelskronen burde fastsættes til det maksimale på 9.894,00 pr. m2. En andelshaver tilkendegav synspunkt om, at man burde finde et tal midt i mellem de to foreslåede. Efter afstemning konstateredes der stort flertal for, at bestyrelsens forslag om at fastholde andelskronen uændret på 9.500,00 pr. m2, blev vedtaget. Ad pkt. 4: Revisor Anders Holmgaard Christiansen gennemgik budget for det igangværende år. Efter enkelte bemærkninger blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: Forslag 1: Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af vinduer mod gade og gård i andelsboligforeningens ejendom, renovering af pudset murværk på facaderne samt udskiftning 3

4 og vedligehold af vinduer i forretninger, kælderdøre, bitrappedøre og hoveddøre i henhold til vedhæftede redegørelse udarbejdet af Gaihede A/S. Generalforsamlingen skal vælge mellem forslag 1 og forslag 2 nedenfor: Forslag 1 indeholder ligesom forslag 2 udskiftning af samtlige vinduer mod gade og gård, men forslag 1 indeholder samtidig en fuldstændig renovering af ejendommenes facader, hvor man i stedet ved gennemførelse af forslag 2 nøjes med at renovere facaderne, hvor de er i dårligst stand og udskyder resten til senere. Forslag 1 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut =k=-:r....;6:;...o8'-"'0-'-'.0"-'0'-"'-0 I alt Heraf finansiereres af foreningens opsparing 3.400,000 Til rest der for halvdelens vedkommende (21 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,00. For den anden halvdels vedkommende (21 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån Fl0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,26. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,26. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,26 Kr ,26 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 83,85 eller pr. måned pr. m2 6,98. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 401,50 4

5 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 524,40 698,26 830, ,11 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 21 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,24. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,58. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,58 Kr ,58 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 71,14 eller pr. måned pr. m2 5,93. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 340,87 445,21 592,82 705,46 883,90 Såfremt forslag 1 vedtages (simpelt flertal) bortfalder forslag 2. Såfremt forslag 1 ikke vedtages fremsætter bestyrelsen i stedet forslag 2 - se nedenfor. Forslag 2 Forslag 2 indeholder ifølge Gaihede A/S en samlet udgift på Afsat til finansieringsomkostninger, herunder stempel- og tinglysningsafgift, kursskæring m.v. til staten og realkreditinstitut ""kr"-!.. ---C5=0"-"0=.0"-"0=0 I alt Heraf finansierer es af foreningens opsparing Til rest

6 der for halvdelens vedkommende (15 mio. ) finansieres ved optagelse af realkreditlån/obligationslån 3,5 % nominel rente med afdrag. Samlet ydelse (pr. 1/ ) 6,05 % svarende til en årlig ydelse på ,10. For den anden halvdels vedkommende (15 mio. ) finansieres udgifterne ved optagelse af realkreditlån/obligationslån FI0 med 30 års løbetid, 10 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,65. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,90. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,90 Kr ,90 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 53,66 eller pr. måned pr. m2 4A7. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 257,14 335,85 447,20 532,17 666,77 Alternativ finansiering foreslås som ovenfor anført med den eneste ændring, at FI0 lån stort 15 mio. i stedet optages som F5 lån med 30 års løbetid, 5 års fast rente og 10 års indledende afdragsfrihed, svarende til en årlig ydelse på ,60. Samlet årlig ydelse på de to lån andrager ,70. Sidstnævnte beløb finansieres som følger: Lejeforhøjelse til lejerne p.a. Sparet vedligeholdelse Til rest til fordeling blandt andelshaverne , , ,70 6

7 Kr ,70 fordelt på ,2 m2 svarer til en udgift pr. m2 p.a. 44,63 eller pr. måned pr. m2 3,72. Månedlig stigning for en lejlighed på 57,5 m2 213,83 Månedlig stigning for en lejlighed på 75,1 m2 279,28 Månedlig stigning for en lejlighed på 100 m2 371,88 Månedlig stigning for en lejlighed på 119 m2 442,54 Månedlig stigning for en lejlighed på 149,1 m2 554,47 Det skal understreges, at ovenstående er baseret på obligationskurserne pr. 1/ Renten på lånene vil først blive endeligt lagt fast, når lånetilbud foreligger og kurskontrakt kan indgås alternativt ved lånenes hjemtagelse. Administrator, advokat Niels Hupfeld redegjorde indledende kortfattet for forslaget og gjorde herunder opmærksom på, at ingen af de stillede forslag nødvendigvis skulle vedtages. Forslagene var stillet på foranledning af flere andelshaveres tilkendegivelser på tidligere års generalforsamlinger om, at facaden og ikke mindst vinduerne burde udskiftes hhv. gennemgribende repareres. Det var dog op til generalforsamlingen at beslutte, hvorvidt man ville vedtage et af de stillede forslag eller forkaste dem begge. Dernæst foretog Birgitte Maltesen fra Gaihede A/S i samarbejde med hendes kollega Jesper Krog en gennemgang af ejendommens nuværende facader ved fremvisning af billeder samtidig med kommentering af samme. Jesper Krog fra Gaihede A/S foretog herefter en gennemgang af økonomien/udgifterne ved gennemførelse af hhv. forslag 1 og forslag 2. En andelshaver havde stillet forslag om, at projektet blev udskudt indtil beboerne har haft mulighed til at diskutere et mere detaljeret projekt. Pågældende andelshaver ønskede en tredje mulighed til afstemning, som bestod i, at man beholdt de nuværende vinduer og man i stedet ofrede omkostninger på at renovere disse. Der udspandt sig efterfølgende en længere diskussion herom. En andelshaver forespurgte til, om man havde haft flere byggetekniske rådgivere inde og tilkendegive deres synspunkter vedrørende de på generalforsamlingen foreslåede arbejder på ejendommen. Dertil svarede bestyrelsen, at man havde valgt at entrere med Gaihede A/S, og kontakten var skabt direkte mellem bestyrelsen og Gaihede A/S. 7

8 Mange andelshavere tilkendegav synspunkter til fordel for udskiftning af vinduer og nogle tilkendegav synspunkt om, at man burde beholde de nuværende vinduer og i stedet istandsætte samme. Efter en lang debat om forslaget, forespurgte dirigenten forsamlingen om, hvorvidt man ønskede forslaget udskudt til behandling på en ekstraordinær generalforsamling, hvor tillige indgik muligheden for at beholde de nuværende vinduer med henblik på vedligeholdelse af sammen. Et flertal af de forsamlede gav udtryk herfor, hvorfor bestyrelsen besluttede at trække forslagene tilbage med henblik på genfremsættelse på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Der blev nedsat et udvalg, hvor alle interesserede andelshavere kunne deltage med henblik på at udarbejde og færdiggøre materiale til en sådan ekstraordinær generalforsamling. På forespørgsel fra de forsamlede tilkendegav administrator, efter at have konfereret med bestyrelsen, at en sådan ekstraordinær generalforsamling håber man at kunne afholde i starten af Ad pkt. 6: Bestyrelsesformand Asser Jensen samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas D. Westi, Carsten Moltke Hansen samt Witold Hubisz blev genvalgt uden modkandidater. Til suppleanter genvalgtes Leif Beyer og Karl Håkun Lamhauge. Begge for 1 år. Bestyrelsen ser herefter således ud: Asser Jensen, formand Rikke Saini Anette Laursen Thomas D. Westi Carsten Moltke Hansen Witold Hubisz Casper Fries Leif Beyer, suppleant Karl Håkun Lamhauge, suppleant 2 år 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 1 år Som repræsentanter til Bryggenettet blev valgt Peter Frederiksen, Casper Fries, Henrik Fiseher, Britta Pedersen og Witold Hubisz. 8

9 Ad pkt. 7: Administrator advokat Niels Hupfeld og statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen blev genvalgt. Ad pkt. 8: Efter enkelte bemærkninger vedrørende vaskeri, faldstammer og klager over fortsat larm fra 7-Eleven forretningen hævede dirigenten generalforsamlingen, idet han takke for god ro og orden. Som i igent: "1/(1/- / Advokat Niels Hupfeld /J1olM O-S U- \.U~tf Thomas D. Westi ~Uu\j{)~ Rikke Saini \J Witold Hubisz I Anette Laursen 9

10 Den 21. oktober Beretning ved formand Asser Jensen: En præsentation af bestyrelsen Asser: Formand Carsten: Næstformand, kasserer og økonomi Thomas: Håndværksansvarlig Witold: IT og ansvarlig for vores hjemmeside Rikke: Vaskeriet og fastelavn Anette: Sekretær og salg af lejligheder Casper: IT og salg af lejligheder Leif: Suppleant og håndværk Håkon: Suppleant og IT Viceværterne: Danny er varmemester på ejendommen, og han gør det rigtig godt. Assim der tidligere var ansat af SSG til at vasketrappe hos os/ han er nu fuldtids ansat hos os. Assim arbejder både med at holde gården og vaske trapper, og han gør det rigtig godt. Ken har arbejdet tre timer om dagen henover sommeren, da de andre ikke kunne nå det hele. Ken kan ikke holde til at arbejde om vinteren, så derfor har vi per 01. november fået en mand der hedder Brian på 30 år og arbejdsløs, så han er ude i virksomhedspraktik, og det er gratis for os. Brian skal arbejde for os 5 timer om dagen i november, december og januar måned, og når de tre måneder er gået, så kigger vi på, om der er mulighed for fastansættelse. Brian glæder sig til at komme i gang den 01. november. Alle er altid velkomne på kontoret, men folk skal opføre sig ordentlig, og der skal tales ordentligt til hinanden. Skrald: Vi har fået tre container til elektronik, plastik og metal affald - husk at bruge dem. Vi har også flere specielle containere til pap, men der må IKKE komme pizza bakker og mælkekartoner i pap containerne. Det sker også alt for ofte, at det rigtige pap bliver lagt i containerne til almindelig skrald, og det betyder så desværre, at der ikke altid er plads nok til almindelig skrald. Vi henstiller til at tage en kniv med ned og skær pappet op og lig det j pap containerne.

11 Der er tidligere blevet spurgt om, vi ikke kan få nogle flaske container i gården, men det kan vi desværre ikke, da kommunen ikke vil lave nogle af speciel størrelse, som vi kan få ind igennem vores port. Havemøbler: Vores møbler i gården bliver ødelagte, da de ikke bliver stillet ordentlig på plads, så derfor vil vi gerne henstille til, at folk løfter møblerne, når de bliver flyttet rundt i gården, da vi ikke længere kan reparere mere på de møbler der er i gården. Husk at stil dem på plads. Vi har denne sommer købt to sæt nye havemøbler, hvor det er et samlet sæt med bænk og bord. Det ene sæt står ved Leifsgade og det andet ved Artellerivej i gården. De nye møbler er ikke speciel kønne, men de kan ikke flyttes, så de bliver ikke ødelagte. Beskæring af træer: De store træer i gården vil blive beskåret i oktober/november, så de står rigtig flotte til foråret. 7 Eleven: Vi har fået klager igen over larm fra maskiner i butikken, og at det lugter fra udluftningskanaler, det burde nu være bragt i orden. Ny butik på Artellerivej: Den tidligere Sandwich Bar på Artellerivej er lukket, og i lokalerne kommer der nu en ny butik, hvor der kan købes brugskunst. Opgang Egilsgade 41: Der påbegyndes renovering af køkkentrappen i denne opgang i næste uge. Køkkentrapper: Der vil komme tempo på at få renoveret flere køkkentrapper over det næste stykke tid. Det koster mange penge at få lavet trappeopgangene både hovedtrappe og køkkentrappe opgange, og selv trapper vi har lavet for ikke så længe siden ser meget misligholdte ud. Tænk over det pas på tingene, der er kun os selv til at betale for det. Husdyr: Der blev vedtaget på sidste generalforsamling, at det kun er tilladt at have en hund eller kat pr. lejlighed. Men det er ikke tilladt med husdyr i gården. Der er flere personer, der har fået en henstilling fra viceværten om, at der ikke må være husdyr i gården, de bliver meget sure, og de taler ikke særligt pænt, det er ikke i orden, vi er nødt til at følge reglerne. 2

12 Klager: Vi modtager gerne klager, men der skal være navn på både afsender og den man klager over ellers tages det ikke seriøs. Anonyme klager tages ikke alvorligt. Fastelavnsfest: Traditionen tro har vi haft fest i gården igen i år. I år var der i alt 130 børn og voksne. I år var gaverne lidt større, og der blev givet pæne gaver til bedste udklædte, katte konger og katte dronninger. Der blev serveret kakao og boller og slik til børnene. Det er en rigtig god tradition for ejendommen. Vaskeriet: Det går rigtig godt, der er dog nogle, der ikke kan finde ud af at overholde egne vaske, og de glemmer at tage tøjet med op. HOFA (lys og gas): HOFA har anbefalet os, at vi går over til gas, og det har de også gjort tidligere, men nu kigger vi lidt nærmere på det, da vores vaskemaskiner er ældre, og de evt. skal skiftes ud inden for de næste år. FALSTAMMER: Vi har repareret en del faldstammer, og det gør vi løbende, når vi får henvendelse om, at det er noget galt. Vi har skiftet en hel del steder, og det vil vi fortsætte med. Salg af lejligheder: Det går rigtig godt, vi har solgt mange lejligheder i år, og der er kommet mange unge beboer ejendommen, og det er rigtig dejligt. Jeg møder dem på kontoret, når det passer køber eller sælger ofte sidst på dagen og om aftenen. Resi (energi): Vi har udskiftet ventiler i boiler rum. Vi har nu Energi mærke C, men vi forventer at med ændringerne så vil vurderingen for 2013 komme højere op. Postkasserne: De er til at komme noget i, og tage det man får med hjem eller selv smide ud. I stedet bliver det mange steder smidt oven på postkaserne eller smidt i opgangen, og det betyder at viceværterne skal bruge tid på at gå rundt og tjekke opgangene for brandfarlig materiale. Det er okay, men det tager tid, der så kunne være brugt på noget andet. Barnevogn: Vi har ikke sagt, at vognen ikke må stå i opgangene, da vi forstår at det er mest praktisk at have vognen tæt på trappen. 3

13 Der er nogle som har klaget over, at de fylder for meget, om vi evt. kunne dele postkasserne, så der var nogle til hver sin side, når man kommer ind i opgangen, det kan vi desværre ikke, da der ikke er plads til det. Opslag/informationer: Det vi sætter op i opgangene er der ikke ret mange der læser opslagene. Kontakt nummer og navn: Vi opfordrer jer til at give visevært Danny jeres navn og telefon nr. på hver lejlighed, så hvis der evt. kommer oversvømmelse i kældrene, så kan vi komme i kontakt med jer hurtigt. Telefon abonnementlit I forlængelse af sidste generalforsamling har vi nu fået et nyt telefon abonnement, og det fungerer godt, og det er billigere. Jeg har fået en ipad af bestyrelsen, så I altid kan komme i kontakt med mig, også når jeg har fri og er på landet. Forsikring: Vi har fået et godt tilbud fra Codan, så vi har nu skiftet fra Gensidige til Codan, så vi sparer ca om året. Vi har en ekstra præmie på dækning af vinduer, da der er mange, der sætter vinduerne på hasper, og når det då blæser går vinduerne i stykker. Det er ikke meget ekstra i præmie, men vi har en stor udgift til vinduer. Soklen - mursten Vi er ved at renovere soklen på vores ejendommen, og det bliver fra 4. mursten og ned og hele vejen rundt. Cykelstativer: Vi er i dialog med et firma, om hvordan vi kan få opsat nogle cykel stativer på gaden, der gør, at vi har plads til både cykler og gående på fortovet, og som kommunen vil godkende. Pejs: Vi er blevet forespurgt, om der må laves pejs i lejlighederne, og det kan der ikke gives tilladelse til, da der er isolering i skorsten, så derfor kan den ikke bruges og dermed heller ingen pejs. Når I skal lave forbedringer i lejligheden skal I søge kommunen om tilladelse, og I får et skema som I skal udfylde, og som vi påstempler. Bestyrelsen skal have en kopi af skemaet, inden I sender det til kommunen. Nyelavuar: Vi har fået ny evaluar på ejendommen. 4

14 Nye vinduer: Vi har fået nye vinduer på hjørnerne af Artellerivej. Nye hoveddøre: Der er sat to nye hoveddøre i på Artellerivej, da håndværks koordinatoren har vurderet, at det var de døre, der trængte først i hele ejendommen. Altan mod gården: Vi har fået forespørgsel om, der må laves altan må gården, og vi har fået kontakt med et firma, der kan lave det. Jeg vil derfor nedsætte et bygge udvalg til at undersøge, hvad det må koste, og hvordan det skal se ud jf. regler og godkendelser af kommunen. De der har lyst smid en seddel ind på kontoret, og så går vi videre derfra. IT hjemmeside: Vi har haft en del problem med vores hjemmeside, så vi har nu fået ny hjemmeside, og det fungerer rigtig godt. Kode til hjemmesiden er Det er Witold, der opdaterer og er kontakt person på hjemmesiden. Nye vinduer i hele ejendommen: Vi har fået mange henvendelser på nye vinduer, så vi har bedt firmaet Gaihede om at gennemgå hele ejendommen og komme med et udkast, og det vil blive præsenteret senere her i aften. Tak for i år Til sidst vil jeg sige mange tak for i år, det har været økonomisk et rigtig godt år, og ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Vi har haft et godt samarbejde med vores administrator, så tak til ham og tak til bestyrelsen. Herefter overlader jeg min beretning til forsamlingen. 5

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Til stede v/fuldmagt: Chris & Flemming (41, 1. th.), Tine (41, 4. th.) indtil hun ankom samt Morten & Marie (43, 2.)

Til stede v/fuldmagt: Chris & Flemming (41, 1. th.), Tine (41, 4. th.) indtil hun ankom samt Morten & Marie (43, 2.) Til andelshaverne i A/B Valdemarsgade 41-43 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Valdemarsgade 41-43, afholdt torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset i Lyrskovgade 4,

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere