Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP)."

Transkript

1 Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-mouse Kode K ml Kode K ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP). Dette produkt er beregnet til brug med primære antistoffer fra mus leveret af brugeren til kvalitativ identifikation af antigener ved hjælp af lysmikroskopi i normale og patologiske paraffinindstøbte væv, cryostatvæv eller cellepræparater. Der kan anvendes væv fikseret i forskellige fiksativer herunder ethanol, B-5, Bouins, zinkformalin og neutral bufferformalin. Se Generel vejledning for immunhistokemisk farvning eller detektionssystemets Brugsanvisning vedr. IHCprocedurer, for: 1) Procedurens princip, 2) Nødvendige materialer, der ikke medfølger, 3) Opbevaring, 4) Prøveklargøring, 5) Farvningsprocedure, 6) Kvalitetskontrol, 7) Fejlfinding, 8) Fortolkning af farvning, 9) Generelle begrænsninger. Resumé og forklaring EnVision+ System, HRP er en totrins, IHC farvningsteknik. Systemet er baseret på en HRP-mærket polymer, som konjugeres med sekundære antistoffer. Den mærkede polymer indeholder ikke avidin eller biotin. Derfor er uspecifik farvning på grund af endogen avidin-biotin-aktivitet i lever, nyre, lymfevæv og cryostatsnit elimineret eller væsentligt reduceret. Reagenset i Dako EnVision+, HRP er klar til brug. Dette system er en yderst følsom metode, hvorfor de optimale fortyndinger af det primære antistof er op til 20 gange højere end dem, som bruges ved den traditionelle PAP-teknik, og adskillige gange større end dem, som bruges ved traditionelle ABC- eller LSAB-metoder. Protokollen byder på et forbedret signalgenererende system til detektion af antigener, der er tilstede i små koncentrationer eller til lave titre af det primære antistof. Primære antistoffer produceret i mus fungerer godt med den mærkede polymer. Fortolkningen af enhver positiv farvning eller fravær af samme skal ledsages af morfologiske og histologiske undersøgelser med egnede kontroller. Procedurens principper Leverede reagenser Enhver endogen peroxidaseaktivitet stoppes ved at inkubere prøven med et passende endogen peroxidaseblokerende reagens. Prøven inkuberes herefter med et passende karakteriseret og fortyndet primært museantistof fulgt af en inkubation med den mærkede polymer i to sekventielle 30-minutters inkubationer. Det skal bemærkes, at det ved antistoffer, der kræver enzymatisk digestion eller målgenfinding, kan være nødvendigt at øge inkubationstiderne for det primære antistof og den mærkede polymer med 5 til 10 minutter. Farvningen afsluttes med 5 30 minutters inkubation med et passende substrat-kromogen. Kode K4000: Nedenstående materiale er tilstrækkeligt til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr snit: Mængde 1x15 ml Beskrivelse Mærket polymer Peroxidasemærket polymer konjugeret til gede-anti-museimmunglobuliner i Tris-HCl-buffer indeholdende stabiliserende protein og et antimikrobielt middel. Kode K4001: Nedenstående materiale er tilstrækkeligt til 1100 vævssnit, baseret på 100 µl pr snit: Mængde 1x110 ml. Beskrivelse Mærket polymer Peroxidasemærket polymer konjugeret til gede-anti-museimmunglobuliner i Tris-HCl-buffer indeholdende stabiliserende protein og et antimikrobielt middel. Nødvendige materialer, der ikke medfølger Absorberende servietter Kontrolvæv, positivt og negativt Kontrastfarve, vandbaseret, såsom Mayers hæmatoxylin eller Lillies Modified Mayer's Hematoxylin (kode S3309) Dækglas Destilleret vand Ethanol, absolut 95% Lysmikroskop (20x 800x) ( ) DK_003 s. 1/6

2 Monteringsmedier, såsom Glycergel Mounting Medium (kode C0563) eller Faramount, Aqueous Mounting medium, Ready-to-use (kode S3025) eller ikke-vandigt permanent monteringsmedium, Ultramount (kode S1964) Primære antistoffer og negativ kontrolreagens Objektglas, Poly-L-lysin-coatede eller Silanized Slides (kode S3003) Farvningsglas eller bade Timer (med mulighed for intervaller på 3 40 minutter) Vaskeflasker Vaskebufferopløsning Xylen, toluen eller xylen-erstatninger Udover ovenstående liste er de følgende reagenser påkrævede for K4000 eller K4001 EnVision+, Peroxidase: Endogen peroxidase-blokerende reagens såsom Dual Endogenous Enzyme Block (kode S2003) Substrat-kromogen-opløsning såsom AEC+ Substrate-Chromogen, Ready-to-Use (kode K3469) 110 ml, eller Liquid DAB+ (kode S2002) Valgfrie, nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002). Forholdsregler Reagensklargøring 1. Anvendes af professionelle brugere. 2. Reagenserne må ikke bruges efter udløbsdatoen for den foreskrevne opbevaringsmetode. Hvis reagenserne opbevares under andre betingelser end de specificerede, skal brugeren verificere disse betingelser. 3. Udskift ikke reagenser med andre fra andre lot-numre eller andre producenter. 4. Enzymer og substrat-kromogener kan blive påvirket negativt, hvis de udsættes for stærke lyskilder. Undlad at opbevare kitkomponenter samt at udføre farvning i kraftig belysning, herunder direkte sollys. 5. Inkubationstider og temperaturer, der adskiller sig fra det specificerede, kan give anledning til fejlagtige resultater, enhver sådan ændring skal valideres af brugeren. 6. Som med alle produkter afledt ud fra biologiske kilder bør de korrekte håndteringsprocedurer følges. 7. Der skal anvendes personligt beskyttelsesudstyr for at undgå kontakt med hud og øjne. 8. Ubrugt opløsning skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokal og statslig lovgivning. Det er en god idé at klargøre følgende reagenser forud for farvning. Vaskebufferopløsning TBST, 0,05 mol/l Tris-bufferjusteret saltvand med Tween (kode S3006) er den anbefalede vaskebuffer til automatisk og manuel IHC-detektion. TBS, 0,05 mol/l Tris-bufferjusteret saltvand (kode S1968) og PBS, 0,02 mol/l phosphatbufferjusteret saltvand (kode S3024) er også anvendelige vaskebuffere til manuel farvning. Vaskebufferopløsninger, der indeholder natriumazid, anbefales ikke. Natriumazid vil inaktivere peroxidasen (HRP), hvilket vil føre til negativ farvning. Opbevar ubrugt buffer ved 2 8 C. Bortskaf buffer som fre mstår uklar. Destilleret vand kan anvendes til afvaskning af peroxidaseblokering, substrat og kontrastfarve. Primært antistof NP-Series "Plus" klar-til-brug antistofferne er optimeret og anbefalet til brug sammen med Dako "Plus" højfølsomme detektionssystemer. Koncentrerede antistoffer fås også fra Dako. Det er nødvendigt, at brugeren udfører optimering af koncentrerede antistoffer. Fortyndinger skal klargøres under anvendelse af Antibody Diluent (kode S0809), eller en diluent der indeholder 0,05 mol/l Tris-HCl-buffer med 1% bovint serumalbumin (BSA). Dako N-Series klar-til-brug antistoffer er ikke optimeret til brug sammen med Dako "Plus" detektionssystemer. En inkubationstid på 30 minutter er tilstrækkelig for de fleste af de primære antistoffer, der bruges med dette kit. Negativ kontrolreagens Ved anvendelse af Dako NP-Series Plus klar-til-brug antistoffer, anbefales Universal Negative Control+ optimeret til brug med NP-Series Plus (kode NP015) klar-til-brug museantistoffer, som negativ kontrolreagens. Ideelt indeholder den negative kontrolreagens et antistof, som ikke udviser nogen specifik reaktivitet med humane væv eller normal/ikke-immun serum i samme matrix/opløsning som det fortyndede antistof. Den negative kontrolreagens skal være af samme underklasse og dyreart som det primære antistof, og den skal fortyndes til samme immunglobulin- eller proteinkoncentration som det fortyndede antistof med den samme diluent. Inkubationstiden for den negative kontrolreagens skal svare til den, der gælder for det primære antistof. Kontrastfarve Det farvede slutprodukt fra farvningsreaktionen er opløseligt i alkohol og bør kun bruges sammen med vandbaserede kontrastfarvestoffer såsom Mayers hæmatoxylin eller Lillie s Modified Mayer s Hematoxylin (kode S3309). Kontrastfarvning med hæmatoxylin skal efterfølges af en grundig vask i destilleret vand, hvorefter objektglassene dyppes i et bad af 0,037 mol/l ammoniak eller lignende blåfarvningsmiddel. 0,037 mol/l ammoniakvand klargøres ved at blande 2,5 ml koncentreret (15 mol/l) ammoniumhydroxid med 1 liter vand. ( ) DK_003 s. 2/6

3 Ubrugt 0,037 mol/l ammoniak kan opbevares i op til 12 måneder ved stuetemperatur (20 25 C) i en tæt tillukket flaske. Se producentens retningslinier for alternative farvningsprocedurer. Monteringsmedier Glycergel Mounting Medium (Kode C0563) eller Faramount, Aqueous Mounting Medium, Ready-to-use (kode S3025) anbefales til vandig montering. Glycergel skal opvarmes til mindst 50 C umiddelbart før brug. D et ikke vandige, permanente monteringsmedium Ultramount (kode S1964) kan også anvendes. Opbevaring EnVision+, HRP skal opbevares ved 2 8 C. Må ikke fr yses. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på reagensflasker og produktetiketter. Ændringer i et reagens' udseende som f.eks. præcipitation, kan betyde, at produktet er ustabilt eller nedbrudt. I disse tilfælde må reagenset (-rne) ikke bruges. Der er ingen synlige tegn på, at produktet kan være ustabilt. Der bør derfor udføres positive og negative kontroller samtidigt med patientprøver. Kontakt vores tekniske service, hvis der observeres uventet farvning, som ikke kan forklares med variationer i laboratorieprocedurer, og der er mistanke om et problem med kittet. Klargøring af prøve Paraffinindstøbte væv Se Generel vejledning for immunhistokemisk farvning og/eller antistoffets specifikationsark. Forud for IHC-farvning skal vævene fikseres og behandles. Fiksering forhindrer autolyse og putrefaktion af udskårne væv, konserverer antigeniciteten, forøger vævskomponenternes refraktionsindeks og øger de cellulære elementers modstandsdygtighed mod vævsbehandling. Vævsbehandling omfatter dehydrering, fjernelse af dehydreringsmidler, infiltrering af indstøbningsmedier, indstøbning og udskæring af væv. De mest almindelige fiksativer til IHC-vævspræparater er omtalt i Generel vejledning for immunhistokemisk farvning. Dette er blot en rettesnor. De optimale procedurer skal bestemmes og verificeres af brugeren.(for specifik information vedr. vævsfiksering og -behandling, se reference 1 og 2.) Farvningsprocedure Proceduremæssige bemærkninger Brugeren skal læse disse instruktioner omhyggeligt og lære produktindholdet at kende forud for dets anvendelse. De leverede reagenser og instruktioner er designet med henblik på optimal effektivitet. Yderligere fortynding af produktreagenset eller ændringer af inkubationstider eller -temperaturer kan medføre fejlagtige resultater. Alle reagenser skal bringes op på stuetemperatur (20 25 C) forud for immunfarvning. Alle inkuberinger skal ligeledes foregå ved stuetemperatur. Vævssnittene må ikke tørre ud under farvningsproceduren. Udtørrede vævssnit kan udvise en øget uspecifik farvning. Dækglas udsat for træk. Hvis der anvendes lange inkubationstider, skal vævene placeres i et fugtigt miljø. Følsomheden for EnVision+, HRP kan øges yderligere ved at forlænge inkubationstiderne i trin 2 og 3 med 5 10 minutter. Farvningsprotokol TRIN 1 PEROXIDASEBLOKERING Overskydende buffer hældes fra. Med en fnugfri serviet (som f.eks. Kimwipe eller gaze) tørres der forsigtigt omkring præparatet for at fjerne eventuel resterende væske og for at holde reagenset på det foreskrevne areal. Der tilføres tilstrækkeligt med peroxidaseblokering til at dække præparatet. Der inkuberes i 5 (±1) minutter. Præparatet skylles forsigtigt med destilleret vand eller bufferopløsning fra en vaskeflaske (ret ikke væskestrømmen direkte mod vævet) og placeres i et frisk bufferbad. TRIN 2 PRIMÆRT ANTISTOF ELLER NEGATIV KONTROLREAGENS Overskydende buffer hældes fra og objektglassene aftørres som før. Der tilføres tilstrækkeligt med optimalt fortyndet primært antistof eller negativ kontrolreagens til at dække præparatet. Der inkuberes i 30 (±1) minutter. Præparatet skylles forsigtigt med bufferopløsning fra en vaskeflaske (ret ikke væskestrømmen direkte mod vævet) og placeres i et frisk bufferbad. Hvis det er nødvendigt at afbryde farvningsproceduren, kan objektglassene opbevares i et bufferbad efter inkubation af det primære antistof (trin 2) i op til én time ved stuetemperatur (20 25 C) uden a t påvirke farvningseffektiviteten. ( ) DK_003 s. 3/6

4 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 MÆRKET POLYMER-HRP ANTIMUS Overskydende buffer hældes fra og objektglassene aftørres som før. Der tilføres tilstrækkeligt med polymer til at dække præparatet. Der inkuberes i 30 (±1) minutter. Objektglassene skylles som i trin 2. SUBSTRAT-KROMOGEN Objektglassene aftørres som før. Der tilføres tilstrækkeligt med substrat-kromogen-opløsning til at dække præparatet. Der inkuberes i 5 30 minutter. Præparatet skylles forsigtigt med destilleret vand vaskeflaske (ret ikke væskestrømmen direkte mod vævet). Substrat-kromogen-affald opsamles i en beholder beregnet til farligt affald med henblik på korrekt bortskaffelse. HÆMATOXYLIN KONTRASTFARVNING (tilvalg) Objektglassene dyppes i et bad bestående af vandig hæmatoxylin (kode S3309). Varigheden af inkubationen afhænger af styrken på den anvendte hæmatoxylin. Der skylles forsigtigt i et bad bestående af destilleret vand. Objektglassene dyppes 10 gange i et bad bestående af 0,037 mol/l ammoniak eller tilsvarende blåfarvningsmiddel. Objektglassene skylles i et bad bestående af destilleret eller deioniseret vand i 2 5 minutter. MONTERING Præparater kan monteres og forsynes med dækglas under anvendelse af et vandigt monteringsmedium såsom Glycergel Mounting Medium (kode C0563) eller Faramount (kode S3025) eller ikke-vandigt permanent monteringsmedium, Ultramount (kode S1964). Bemærk: Objektglassene kan aflæses, når det er belejligt. Der kan dog forekomme en vis falmning, hvis objektglassene udsættes for kraftigt lys over en periode på en uge. For at minimere falmning opbevares objektglassene mørkt og ved stuetemperatur (20 25 C ). Kvalitetskontrol Forskelle i vævsbehandling og tekniske procedurer i brugerens laboratorium kan medføre betragtelige forandringer i resultaterne, hvilket kan nødvendiggøre regelmæssig udførelse af internkontroll ud over de her beskrevne procedurer. Se retningslinierne for kvalitetskontrol fra College of American Pathologists (CAP) Certification Program for Immunohistochemistry og referencerne 3 til 5 for yderligere information. Se specifikationsarkene for hvert af de anvendte primære antistoffer for detaljer vedrørende følsomhed og immunoreaktivitet. Se Generel vejledning for immunhistokemisk farvning for yderligere information vedrørende positive og negative kontroller. Fortolkning af farvning Begrænsninger Se Generel vejledning for immunhistokemisk farvning for retningslinier for fortolkning. Se Generel vejledning for immunhistokemisk farvning for generelle begrænsninger. Brug af gamle fiksativer eller fiksativer uden buffer eller udsættelse af vævene for overdreven varme (højere end 60 C) under behandlingen, kan medføre nedsat fa rvningsfølsomhed. Endogen peroxidase- eller pseudoperoxidaseaktivitet kan optræde i hæmoproteiner såsom hæmoglobin, myoglobin, cytokrom og katalase såvel som i eosinophiler. 6,7 Denne aktivitet kan hæmmes ved at inkubere præparaterne med peroxidaseblokering i fem minutter, før det primære antistof tilføres. Blod- og knoglemarvsudstrygninger og frosne væv kan også behandles med dette reagens. Men denne procedure fjerner ikke de rødbrune pigmenter i hæmoproteinerne. Alternativt kan man anvende en opløsning af methanolhydrogenperoxid. Visse antigener denaturerer muligvis i denne procedure. Væv fra personer, der er inficeret med hepatitis B-virus og som indeholder hepatitis B overfladeantigen (HBsAG), kan udvise uspecifik farvning med peberrodperoxidase. 8 Normale/ikke-immune sera fra den samme dyrekilde som de sekundære antisera, der anvendes i blokeringstrinene, kan medføre falsk negative eller falsk positive resultater på grund af autoantistoffer eller naturlige antistoffer. Reagenserne i dette kit er optimalt fortyndet. Yderligere fortynding kan føre til tab af antigendetektion. ( ) DK_003 s. 4/6

5 Fejlfinding Problem Sandsynlig årsag Forslag til handling 1. Ingen farvning af 1a. Reagenserne ikke brugt i 1a. Kontrollér anvendelsen af objektglassene rette rækkefølge. reagenser. 2. Svag farvning af alle objektglassene 3. Overdreven baggrundsfarvning af alle objektglassene. 1b. Natriumazid. 2a. Snittene tilbageholder for meget væske efter vaskebad. 2b. Objektglassene ikke inkuberet længe nok. 3a. Præparaterne indeholder høj endogen-peroxidaseaktivitet. 3b. Paraffinen er ikke ordentligt fjernet. 3c. Objektglassene er ikke skyllet ordentligt. 3d. Hurtigere end normal substratreaktion, f.eks. på grund af for høj stuetemperatur. 3e. Snittene tørret under farvningsproceduren. 3f. Uspecifik binding af reagenser til vævssnit. 3g. Antistof for koncentreret. 1b. Brug frisk azid-fri buffer. 2a. Overskydende væske bankes forsigtigt af, før der tørres omkring snittet. 2b. Kontrollér de anbefalede inkubationstider. 3a. Brug længere inkubation for peroxidaseblokeringen. 3b. Brug friske xylen- eller toluenbade. Hvis der farves flere objektglas samtidigt, skal det andet xylenbad bestå af frisk xylen. 3c. Brug friske opløsninger i bufferbade og vaskeflasker. 3d. Brug kortere inkubationstid med substrat-kromogenopløsningen. 3e. Brug et fugtighedskammer. Aftør kun tre til fire objektglas før reagenspåføring. 3f. Påfør en blokeringsopløsning indeholdende et irrelevant protein. 3g. Anvend en større fortynding af det primære antistof. BEMÆRK: Hvis problemet ikke kan henføres til nogen af ovennævnte årsager, eller hvis de foreslåede handlinger til fejlretning ikke løser problemet, kontaktes Dako teknisk service for yderligere assistance. Yderligere information om farvningsteknikker og præparatklargøring kan findes i Handbook -Immunochemical Staining Methods 2 (fås hos Dako), Atlas of Immunohistology 9 og Immunoperoxidase Techniques, A Practical Approach to Tumor Diagnosis. 10 Referencer 1. Kiernan JA. Histological and histochemical methods: Theory and practice. New York: Pergamon Press 1981; Naish SJ (ed). Handbook immunochemical staining methods. Carpinteria: Dako Elias JM, et al. Special report: Quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92: National Committee for Clinical Laboratory Standards. Internal quality control testing: principles and definitions; approved guideline. Villanova, PA 1991; Order code C24 A:4 5. Herman GE and Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech & Histochem 1991; 66: Escribano LM, et al. Endogenous peroxidase activity in human cutaneous and adenoidal mast cells. J Histochem Cytochem 1987; 35: Elias JM. Immunohistopathology: A practical approach to diagnosis. Chicago: Amer Soc of Clin Pathol Press 1990; Omata M, et al. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible source of error in immunohistochemistry. Amer J Pathol 1980; 73: Tubbs RR, et al. Atlas of immunohistology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press Nadji M and Morales AR. Immunoperoxidase techniques, a practical approach to tumor diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986 Yderligere referencer Cartun RW. Immunohistochemistry of infectious diseases. J Histotechnol 1995; 18(3):195 Heras A, et al. Enhanced labelled-polymer system for immunohistochemistry. XVth Eur Cong Pathol. Copenhagen, Denmark 1995; Sept 3 8 Bisgaard K and Pluzek K-P. Use of polymer conjugates in immunohistochemistry: A comparative study of a traditional staining method to a staining method utilizing polymer conjugates. Abstract. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol and 12th World Cong Acad Environ Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct Pileri SA, et al. EnVision Plus: A new powerful tool for diagnosis and research. Symposium. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol and 12th World Cong Acad Environ Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct Bisgaard K. EnVision Plus Introduction to a new technology. Abstract. Dako Symposium. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct ( ) DK_003 s. 5/6

6 Edition 11/12 ( ) DK_003 s. 6/6

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kode K4002 15 ml Kode K4003 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +, Peroxidase

Læs mere

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet:

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet: Dako EnVision+ System-HRP (AEC) Til anvendelse sammen med primære museantistoffer Kode K4004 115 ml Kode K4005 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne brugsvejledning vedrører

Læs mere

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit.

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit. Dako EnVision+ System-HRP (DAB) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4010 15 ml Kode K4011 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker)

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker) Dako EnVision + System HRP (AEC) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4008 Kode K4009 Færdigblandet Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +

Læs mere

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit:

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit: Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Til brug med mus primære antistoffer Kode K4006 15 ml Kode K4007 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer.

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer. Dako LSAB2 System-HRP Kode K0672 15 ml Kode K0673 15 ml Kode K0675 110 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System,

Læs mere

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002)

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002) ADVANCE TM HRP Kode K4067 Kode K4068 Kode K4069 Klar til brug 500 ml 110 ml 11 ml Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra

Læs mere

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener.

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener. Dako LSAB 2 System-AP Kodenr. K0674 110 ml Kodenr. K0676 15 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk anvendelse. Disse instruktioner gælder for Universal Dako LSAB 2 System, Alkaline Phosphatase

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer CSA II Biotin-free Tyramide Signal Amplification System Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer Licens til begrænset brug Dette system indeholder teknologi, der er udviklet og licenseret

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) Kode K8002 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Autostainer Link-instrumenter. Valgfri reagenser Kode Produktnavn Analyser K8004 EnVision

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8012 6. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode

Læs mere

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis)

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) Code GV800 2. udgave Sættet indeholder reagenser til 600 analyser. Til Dako Omnis-instrumenter. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn Analyser GV804 GV805 EnVision FLEX

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug.

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem til identificering

Læs mere

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44.

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. Bachelorprojekt Projektperiode: November 2008 januar 2009 Forfatter: Winni Pedersen CPR nr. 230362 Bivejleder: Lone Bojesen, Herlev patologi

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

HercepTest Kodenr. K5204

HercepTest Kodenr. K5204 HercepTest Kodenr. K5204 20. udgave Til immuncytokemisk farvning. Sættet er beregnet til 35 tests (70 objektglas). (127542-001) P04085DK_01_K520421-2/2015.05 s. 1/54 Indhold Side Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Kode SK001 20. udgave (125218-001) P04083DK_01_SK00121-2/2015.04 s.1/39 Indhold Tilsigtet anvendelse...3 Resumé og forklaring Bryst...4 Procedureprincip Bryst...4

Læs mere

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler.

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler. c-kit pharmdx Kode K1906 25 analyser til manuelt brug Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges til identificering

Læs mere

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik.

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Artisan Masson s Trichrome Stain Kit Kode AR173 Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Masson s Trichrome Stain Kit er beregnet til anvendelse i laboratorier til at identificere bindevæv

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec c-kit pharmdx Kode K1907 35 analyser til brug på Dako Autostainer Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv Bachelorprojekt af Mikkel Malik Høegh Nygaard Nielsen Kilde Billede fra laboratoriet på Novo Nordisk Bioanalytikeruddannelsen CVU Øresund Nordisk

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 6. udgave Til fluorescens in situ hybridisering (FISH) på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Sættet indeholder reagenser til 20 analyser. (128916-002)

Læs mere

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 2. udgave Til in situ fluorescenshybridisering (FISH) på cytologiprøver. Kittet indeholder reagens tilstrækkeligt til 20 tests. Indhold Side Tilsigtet anvendelse...3

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Kode M3653 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Til in vitro-diagnostisk brug. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, er

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Link) Kode IR068 Tilsigtet anvendelse Synonym for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer Anvendelse af antistofpool til differentiering af adeno og plano ved sparsomt materiale ved lungecancer The utility of an antibody pool for differentiation of adenoa and squamous cell a for use by small

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse... 2 2. Resumé og forklaring... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Melanom...2 3. Princip

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab).

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab). PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Optimering af detektionen til diagnosticering. ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A

Optimering af detektionen til diagnosticering. ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A 20-12-2016 Optimering af detektionen til diagnosticering af maligne melanomer ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A Optimization of the detection to the diagnosis of malignant melanoma by use

Læs mere

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab).

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab). PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700

SIKKERHEDSDATABLAD E.COLI ST EIA, TD0700 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 26.03.2006 E. COLI ST EIA, TD0700 Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid.

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Bachelorprojekt Patologiafdelingen Rigshospitalet Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Udarbejdet af: Mette Bang Nyholm (14.12.1974) I perioden: 3. november 28 24. marts 29 Vejledere: Merete

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array en udfordring Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Kræft og kræftrelateret behandling UDFORDRING: Flere tilbud til medicinsk behandling Individuel behandling Antallet

Læs mere

Opgavens omfang: anslag. Klinisk Diagnostisk Afdeling, Patologi, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg. Vejledere: Liselotte Olesen og Inge Marie Bayer

Opgavens omfang: anslag. Klinisk Diagnostisk Afdeling, Patologi, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg. Vejledere: Liselotte Olesen og Inge Marie Bayer Optimering af immunhistokemisk metode til diagnosticering af maligne melanomer ved brug af antistofferne Mel A og HMB45. Optimization of immunohistochemical method for the diagnosis of malignant melanoma

Læs mere

Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH

Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH BioGenex Xmatrx TM, Multistainer RX Immunhistokemi In situ hybridisering/cish FISH Special farvninger og andet 1 BioGenex Xmatrx TM, Multistainer RX Åbent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt 1 Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. NELSON MANDELA Professionsbachelorprojekt Titel : Gordon and Sweets overfor CD271 ved farvning af retikulære fibre Engelsk : Staining for reticular

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE

AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE AXLAB A/S PRÆSENTERER AS-410 AUTOMATISK SKÆRING AF PARAFFINBLOKKE VI ARBEJDER FOR LØSNINGER, DER SIKRER KUNDERNE EFFEKTIVITET LANGT IND I FREMTIDEN. I DEN FORBINDELSE RÅDER VI IKKE BARE OVER DET MEST AVANCEREDE

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Evaluering af monoklonale murine og kaninantistofkloner til Desmin, TTF-1 og CD1a En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Udarbejdet af bioanalytikerstuderende fra VIA University College, December

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail 800-4422 05899826001 Indholdsfortegnelse TILSIGTET ANVENDELSE...2 SAMMENDRAG OG REDEGØRELSE...2 PROCEDURENS PRINCIP...2 MATERIALER...3 Leverede reagenser...3 Rekonstitution,

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 19. august 2008. Kl. 09.00 14.00 STX082-BIA STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 19. august 2008. Kl. 09.00 14.00 STX082-BIA STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 BIOLOGI A-NIVEAU Tirsdag den 19. august 2008 NY ORDNING Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares STX082-BIA Undervisningsministeriet

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere