Opgave 1: Sommereksamen 28. maj Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave 1: Spørgsmål 1.1: Bestem den optimale pris og dokumenter resultatet v.h.a. monopolprisformlen. Dette kan beregnes matematisk: p = 25m Oms = pm = 25m GROMS = doms dm m = 50m GROMK = VG = kr. Hvorefter der kan optimeres efter grænsemetoden ved at sætte: GROMS = GROMK 50m = m = = p = 25 * = kr. Eller det kan løses grafisk: Brian Nielsen Side 1 af 17

2 8000 Kr./stk p = -25m e p = p = = p b GROMS GROMK m stk Herefter kan det med monopolprisformlen vises, at prisen er korrekt, idet monopolprisformlen er gældende i optimum: 17 e p 17 7 p = GROMK * = 2500* 7 = 2500* * = kr. e p 7 Spørgsmål 1.2: Bestem den optimale pris og mængde for lærketræshuset. Beregn endvidere det samlede dækningsbidrag og kapaitetsforbrug. Dette kan også beregnes matematisk: Brian Nielsen Side 2 af 17

3 p = 50m Oms = pm = 50m GROMS = doms dm m = 00m GROMK = VG = kr. Hvorefter der kan optimeres efter grænsemetoden ved at sætte: GROMS = GROMK 00m = m = = p = 50* = kr. Dette illustreres på næste side. Det samlede dækningsbidrag og kapaitetsforbrug kan så opgøres således: Omsætning Kr. Kapaitetsforbrug Fyrretræshus 70 * = Lærketræshus 45 * = I alt Variable omkostninger Fyrretræ 70 * 1500 = Lærketræ 45 * 2500 = Løn 115 * 1000 = Dækningsbidrag Brian Nielsen Side 3 af 17

4 8000 Kr./stk p = -50m GROMS GROMK m stk Spørgsmål 1.3: Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt og beregn det forventede dækningsbidrag fra legehusproduktionen. Det kan nu konstateres, at vi har to produkter, der hver kan sælges på to markeder til forskellige priser. Metoden der skal anvendes er således prioritering efter grænsedækningsbidrag (GRDB). Egentligt er det GRDB/time, men da begge huse tager 5 timer at fremstille, kan grænsedækningsbidragene sammenlignes direkte. Produkt aftager Grænsedækningsbidrag Lærketræ marked -100m = -100m Fyrretræ marked -50m = -50m Lærketræ kæde = (max. 50 stk) Fyrretræ kæde = 500 (ubegrænset afsætning, men kapaitet max. 200 stk) Brian Nielsen Side 4 af 17

5 Prioritet Afsætningssammensætning 1. Lærketræshus til markedet (så længe GRDB lærketræ > 3.500) 2. Lærketræshus og fyrretræshuse (indtil GRDB lærketræ =GRDB fyrretræ =1.000) 3. Lærketræshus til kæden (max. 50 stk.) 4. Lærketræshus og fyrretræshuse (indtil GRDB lærketræ =GRDB fyrretræ =500) 5. Fyrretræshus til kæden (resten af kapaiteten) 4500 Kr/time Kr/time GRDB-Lærk-marked (GRDB-LM) GRDB-Fyr-marked (GRDB-FM) GRDB-fælles GRDB-LK GRDB-FK 250 m stk 250 m stk 250 m stk Det fremgår af tegningen, at der skal sælges 40 lærketræshuse til markedet, 60 fyrretræshuse til markedet og 50 af hver slags huse til kæden. For en sikkerheds skyld suppleres dette ved en matematisk kontrolberegning. Det ses af tegningen, at der sælges fyrretræshuse til kæden op til kapaitetsgrænsen. For hvert af disse huse der sælges indtjenes der et dækningsbidrag på kr Ved at sælge et af husene til markedet ofres disse 500 kr. Det ses, at alle 50 lærketræshuse til kæden skal laves. Dette kan ses af opstillingen med dækningsbidragsberegningen nedenfor. Der skal således lægges en offer-omkostning på kr. 500 til GROMK ved optimeringen på de to markeder: Brian Nielsen Side 5 af 17

6 Fyrretræshuset: GROMS = GROMK 50m = m = 60 stk. p = 25* = kr. Lærketræshuset: GROMS = GROMK 00m = m = 40 stk. p = 50* = kr. Herefter kan dækningsbidrag og kapaitetsforbrug beregnes således: Omsætning Kr. Kapaitetsforbrug Fyrretræshus 60 * = Lærketræshus 40 * = Lærketræ - kæde 50 * = Fyrretræ - kæde 50 * = I alt Variable omkostninger Fyrretræ 110 * 1500 = Lærketræ 90 * 2500 = Løn 200 * 1000 = Dækningsbidrag Det ses her, at når der er lavet 60 fyrretræshuse og 40 lærketræshuse til markedet, så er der kapaitet til de maksimale 50 lærketræshuse til kæden og 50 fyrretræshuse til kæden. Spørgsmål 1.4: Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt og beregn det forventede dækningsbidrag fra legehusproduktionen. Grænseomkostningsstigningen er indtegnet på tegningen nedenfor og viser, at prioriteringen nu skal være således: Prioritet Afsætningssammensætning 1. Lærketræshus til markedet (så længe GRDB lærketræ > 3.500) 2. Lærketræshus og fyrretræshuse (indtil GRDB lærketræ =GRDB fyrretræ =1.000) 3. Lærketræshus til kæden (max. 50 stk.) 4. Lærketræshus og fyrretræshuse (indtil GRDB lærketræ =GRDB fyrretræ =GROMK-stigning) Der skal således udledes en formel for GROMK-stigning: GROMK stigning = 25m Brian Nielsen Side 6 af 17

7 4500 Kr/time Kr/time GRDB-Lærk-marked (GRDB-LM) GRDB-Fyr-marked (GRDB-FM) GRDB-fælles GROMK-stigning GRDB-LK GRDB-FK 250 m stk 250 m stk 250 m stk For at finde den marginale grænseomsætning (og grænseomkostning) sættes ligningerne lig med hinanden: GROMS 33 1 m = 25m m = m = GROMS fælles = = GROMK stigning = 8000*3 175 = 960 = = 33 1 * = = fælles( 137,14) 928,57 Ved at indsætte denne marginale GROMS i begge GROMS-funktioner findes den optimale mængde (og hermed pris) for hvert af legehusene til markedet: Brian Nielsen Side 7 af 17

8 GROMS fyr m = 51,43 = 928,57 GROMS lærk m = 35,71 = 928,57 Mængderne kan herefter bruges til at beregne et dækningsbidrag: Omsætning Kr. Kapaitetsforbrug Fyrretræshus 51 * = Lærketræshus 36 * = Lærketræ - kæde 50 * = Fyrretræ - kæde 0 * = - 0 I alt Variable omkostninger Fyrretræ 51 * 1500 = Lærketræ 86 * 2500 = Løn 137 * 1000 = Løn - stigning i GROMK 37 * 462,5 = Dækningsbidrag Brian Nielsen Side 8 af 17

9 Opgave 2: Spørgsmål 2.1: Beregn den optimale indkøbsmængde, og beregn hvor meget man årligt kan spare ved altid at indkøbe den optimale mængde. Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 1.200,00 C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me 400,00 H Lageromkostning i % af C %/Te 10% h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te 40,00 Q 0 Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Ordrestørrelse Lageromkostninger Ordreafgivelsesomkostninger Gennem-snitlig lagerværdi Omkostninger i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/2*C Q/2*C*H N*S T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Q 0 = 2* D* S C * H = 2*1.500* *0,10 = 300 Optimalt antal indkøb pr. år kan også beregnes ud fra lager og ordreomkostninger ved 1 indkøb pr. år: = 1200N N N = 5 Brian Nielsen Side 9 af 17

10 Logistikomkostningerne kan også beregnes med formlen for Totalomkostningen vedr. lager : D Q T = * S + * C * H = * *400*0,10 = = Q Da de to led er lige store ses det, at indkøbsmængden på 300 ad gangen er optimal. Den optimale indkøbsmængde er 300 stk. ad gangen og besparelsen bliver årligt på kr Spørgsmål 2.2: Beregn den umiddelbart maksimale pris, Brikand kan betale den lokale leverandør for ruderne. Redegør endvidere for hvilke andre forhold, du mener, der bør tages i betragtning ved valg af leverandør. For at sammenligne beregnes de nuværende optimale omkostninger: Samlet: Variable omkostninger: * 400 = ,00 Lageromkostninger ,00 Rente af minimumslager 200 * 400*0,10 = 8.000,00 Samlede omkostnigner i alt ,00 Omkostninger pr. rude ,00 / 1500 = 413, Eller som samlet besparelse (tab): Variable omkostninger: * 400 = ,00 Lageromkostninger ,00 Rente af minimumslager 200 * 400*0,10 = 8.000,00 Samlede omkostnigner i alt ,00 Omkostninger ved køb 1.500,00 * 415 = ,00 Besparelse ved køb: (2.500,00) Det skal dog tages med i betragtning, at ruderne fra leverandøren er frit leveret på byggepladser inden for 20 km. Derudover frigøres der lagerplads (jf. opgaveteksten), der (måske) kan anvendes til noget andet. Når kalkulationsrenten er anvendt som lagerrente, så er der næsten set bort fra ukurans, og smadrede ruder. Brian Nielsen Side 10 af 17

11 Spørgsmål 2.3: Giv en vurdering af, om man skal foretage de omtalte investeringer og påbegynde glasindvindingen. Det beregnes hvilke årlige indtægter og omkostninger, der vil være i forbindelse med glasindvindingen. Først indtægter/besparelser: Sparet renovationsafgift Besparelse på vinduer til legehuse Salg af drivhusruder Indtægter i alt kr kr kr kr. Så omkostninger: Kapitaltjeneste (afskrivning og forrentning) af værksted kr. Kapitaltjeneste (afskrivning og forrentning) af værktøj m.v kr. Løn 200 timer á kr kr. Omkostninger i alt kr. Nettoresultat kr. Note 1: Kapitaltjeneste for indretning/ombygning/isolering af værkstedet: * α = kr. 2010% Note2: Kapitaltjeneste for værktøj, inventar og andet udstyr: * α = 5.623kr. 8 10% Det vil sige, at ud fra et rent økonomisk synspunkt kan det ikke betale sig at starte genvinding af glas, men: Hvis der er ledige perioder er offeromkostningen til løn måske ikke kr. Det vil give et godt indtryk af virksomheden, at man er så miljøbevidst (legehuskøbere kigger måske også i grønne regnskaber) Det kan virke som et godt signal, at starte projekter, der kan sikre beskæftigelsen for de ansatte. Da glasværkstedet kun bruges 200 timer om året, så kan der måske ske en ekstra indtjening på den frie kapaitet. Der skal sammenlignes med hvad der kunne indtjenes alternativt på det frigjorte areal. Der skal tages tages stilling til hvilke fremtidsplaner virksomheden i øvrigt har. I øvrigt individuel besvarelse. Brian Nielsen Side 11 af 17

12 Opgave 3: Spørgsmål 3.1: Beregn anlæggets årlige omkostninger. Anskaffelsessum : Srapværdi : Servie I alt * α * s 4 10% 4 10% = kr kr kr. Spørgsmål 3.2: Beregn anlæggets optimale levealder. Optimal levetid: Rentefod: 10% År Vedligehold eller andet Grænsebet aling pr år Kapitalisering Nutidsværdi Sum Nuværdi Gennemsnitlig NB Srapværdi Afskrivning Renter , , , , , , , Som det fremgår af tabellen kan det bedst betale sig at beholde anlægget i 6 år inden udskiftning, da dette giver den laveste gennemsnitlige nettobetalingsstrøm. Spørgsmål 3.3: Beregn hvornår man bør anskaffe det nye anlæg? Brian Nielsen Side 12 af 17

13 År Grænsebetaling pr år Gennemsnitlig NB på nyt anlæg < , < , > , > , > ,64 Da grænsebetalingen de to første år er lavere end gennemsnitsbetalingen på det nye anlæg skal der skiftes til det nye anlæg efter det 2. år. Brian Nielsen Side 13 af 17

14 Opgave 4: Spørgsmål 4.1: Beregn restgælden på det eksisterende lån. Oplysninger om lånet: Løbetid: 20 år (hvoraf 8 år eller 32 terminer er afviklet) Årlige terminer: 4 (dvs. kvartårlige) Hovedstol: kr. Kurs: 96 Pålydende rente 7% - dvs. 1,75% pr. kvartal Først beregnes ydelsen: Y = hovedstol * α = * α n r 801,75% = kr. Ud fra ydelsen kan den til enhver tid gældende restgæld beregnes: k = Y * α = ,75* α = ,75* α = ,21 kr. n R (80 32) 1,75 481,75 Spørgsmål 4.2: Beregn den effektive årlige rente på hvert af de to lån og forklar, om du i forbindelse med låneoptagningen vil anbefale at indfri det gamle lån. Oplysninger om lån 1: Løbetid: 20 år Årlige terminer: 4 (dvs. kvartårlige) Hovedstol: kr. Kurs: 95,50 Provenue: kr. Pålydende rente 4% - dvs. 1% pr. kvartal Først beregnes ydelsen: Y = hovedstol * α = * α n r 801% Ud fra ydelsen kan den effektive rente beregnes: = ,28 kr. Brian Nielsen Side 14 af 17

15 k = Y * α = ,28* α r ter min R p. a. n R = 1,1333% = (1 + r) 4 80 r ter min = (1 + 0, ) 4 = 0, ,61% p.a. Oplysninger om lån 2: Løbetid: 10 år Årlige terminer: 4 (dvs. kvartårlige) Hovedstol: kr. Kurs: 97,15 Provenue: kr. Pålydende rente 3% - dvs. 0,75% pr. kvartal Først beregnes ydelsen: Y = hovedstol * α = * α n r 40 0,75% Ud fra ydelsen kan den effektive rente beregnes: k = Y * α = ,23* α r ter min R p. a. n R = 0,9002% = (1 + r) 4 40 r ter min = (1 + 0,009002) 4 = kr. = 0, ,65% p.a. Det gamle lån bør indfris, da den effektive rente på hver af de to lånemuligheder er langt lavere end på det eksisterende lån. Det eksisterende lån kan formentligt indfris til kurs pari (100), selv om kursen burde være højere set ud fra renteniveauet. Spørgsmål 4.3: Giv en samlet vurdering af de to lånetilbud, idet du fremhæver de forhold, der vil være afgørende for, hvad man skal vælge. Brian Nielsen Side 15 af 17

16 Individuel besvarelse, men den skal indeholde elementer omkring følgende overskrifter: Omkostningsvurdering Det 10-årige lån er det billigste med 3,65% p.a. mod det 20-årige låns 4,61% p.a. Lånenes nutidsværdi af de samlede betalingsrækker beregnet med kalkulationsrenten 3. Likviditetsvurdering Det 10-årige lån giver et provenu, der er knap større end det 20-årige. Til gengæld har det 10-årige lån en ydelse pr. kvartal, der er godt kr. højere end det 20-årige. Risikovurdering Risikoen er minimal hvis der er tale om danske kreditforeningslån. Hvis der er tale om lån i udenlandsk valuta, så er der en kursrisiko. Ved at optage fastforrentede lån fastlåses renten. Dette fjerner delvist mulighederne for at udnytte et efterfølgende rentefald (det bliver dyrere, da der er omkostninger ved låneomlægninger). Fleksibilitet Da det antages, at begge lån er kreditforeningslån, antages det, at begge lån kan omlægges eller indfris på et hvilket som helst tidspunkt. Indfrielse kan selv ved rentefald (og dermed kursstigning) ske til pari. Da likviditeten umiddelbart ser fornuftig ud i virksomheden, og da der er en god løbende indtjening vurderes det, at det billige lån (det 10-årige) kan anbefales til virksomheden. Note 3: En måde at sammenligne lånene på kunne være ved at sammenligne lånenes kapitalværdi beregnet med kalkulationsrenten. Kalkulationsrente pr. kvartal: 4 (1 + 0,10) = 0,0241 = 2,41% Bruges til at indsætte i følgende: k = Y * α = ,28* α = = kr. n R og i: k = Y * α = ,23* α n R 80 2,41% 40 2,41% = = kr. hvoraf det ses, at det 10-årige lån ud fra en omkostningsmæssig synsvinkel giver den mindste omkostning/største overskud i forhold til udbetalingen ved brug af kalkulationsrenten. Spørgsmål 4.4: Udarbejd et lille notat, hvori du redegør for den teoretiske værdi af et aktiv. I det omfang det er muligt, konkretiserer du det derefter til den aktuelle situation og redegør for de oplysninger, der skal frem, og de evt. undersøgelser, der skal foretages, før den endelige aftale kan indgås. Individuel besvarelse, men følgende elementer skal behandles: Brian Nielsen Side 16 af 17

17 Et aktivs teoretiske værdi kan opgøres som summen af nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der kan afledes af aktivet. I den konkrete situation hvor det er goodwill, der skal værdiansættes må der ses på hvad goodwill er for noget. Goodwill opgøres nogle steder som forskellen mellem den bogførte værdi af aktiverne og den samlede værdi af virksomheden. Andre steder omtales det som værdien af navn, kundekreds og beliggenheden. Der skal derfor foretages en undersøgelse af hvor mange trofaste kunder den enkelte del af virksomheden har. Det skal undersøges hvad der forbindes med navnet Brikand. Det må også undersøges hvilket rygte tømrerfirmaets folk har, så det kan ses om firmaet vil have trofaste kunder efter et navneskift. Og mange andre gode argumenter. Brian Nielsen Side 17 af 17

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere