Opgave 1: Omprøve august Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgave : Spørgsmål.: Bestem den optimale pris og mængde. p = m GROMS = m + 50 = 50 m + 50 GROMS = GROMK m = (50 50) *50 = p = + 50 = Spørgsmål.2: Illustrer løsningen i et diagram og beregn det forventede dækningsbidrag.

2 50 Kr/stk p=-0,0m GROMK 0 0 GROMS 20 0 Hamre.000 stk Stk. á kr. Omsætning * 00 = Variable omkostninger * 50 = Dækningsbidrag Spørgsmål.: Giv en kort redegørelse for, hvad man forstår ved prisdifferentiering, og diskuter om forudsætningerne herfor må anses for opfyldte i den aktuelle situation. Prisdifferentiering betyder, at virksomheden tager forskellig pris for samme vare på forskellige markeder eller i det ekstreme tilfælde forskellig pris for hver enkelt kunde.

3 Forudsætninger: Markederne kan holdes adskilte, således at man til stadighed kan tage de to forskellige priser, samt der ikke er afsætningsmæssige sammenhænge mellem de to markeder. o Markederne antages at kunne holdes adskilte her, da ingen formentligt vil foretage en import af hammre. Forskellig priselastiitet på de to forskellige markeder (forskellig afsætningsfunktion) o Er opfyldt da der er forskel på de to prisafsætningsfunktioner. Udbyder kan frit fordele den totale mængde mellem de to markeder. o Der ses ingen hindring. Ingen hindringer i at udøve prisdifferentiering (dvs. det er ikke forbudt eller at der er konkurrenter, der hindrer prisdifferentieringen) o Der ses ingen hindring Spørgsmål.: Forudsat at prisdifferentiering er mulig, bedes du bestemme de optimale priser og mængder til de to markeder og beregne dækningsbidraget. p = m GROMS = 50 m + 50 m = 50GROMS m + m 2 50 p m 2 2 = GROMS 200 = m = 50GROMS = = 50GROMS m m = 00 GROMS = 00GROMS GROMS = 50 m + 0 = 50 m + 0 GROMS = GROMK m = (0 50) *50 = Da der ikke er kapaitet til at produere fuldt ud til de to markeder, laves der stk, der fordeles til de to markeder således: Marginal GROMS:

4 6.000 GROMS = + 20 = som indsættes: m = 50GROMS = 50* =.000 p = + 50 = m2 = 00GROMS = 00* =.000 p = + 20 = = m = 50GROMS = 50* = Stk. á kr. Omsætning -Danmark.000 * 20 = Rusland.000 * 05 = Variable omkostninger * 50 = Dækningsbidrag Spørgsmål.5: Beregn de økonomiske konsekvenser af den påtænkte udvidelse * α 200% * s 200% kr. Servie og vedligehold mm.000 kr. I alt kr. Hvis det nye anlæg anskaffes vil de første enheder produeres på dette anlæg. Fra. vides det at den optimale mængde med GROMK = 50 er hamre. Det vil sige, at der er ledig kapaitet på hamre. Hvis resultatet er mindst det samme, så vil det være fordelagtigt at anskaffe det nye anlæg. Disse hamre fordeles mellem de to markeder: m = 50GROMS = 50 * = p = + 50 = m2 = 00GROMS = 00* = p = + 20 =

5 Stk. á kr. Omsætning -Danmark * 00 = Rusland * 85 = Variable omkostninger -Ny maskine * 0 = Gl. maskine.000 * 50 = Dækningsbidrag Faste omkostninger Årets resultat Altså anbefales det at anskaffe det nye anlæg. Spørgsmål.6: Bestem hvorledes man nu bør disponere og beregn det økonomiske resultat. GROMS = GROMS 50 fælles m + 0 = 60 Kina m = (0 60) *50 = De 60 kr. bruges som marginal-groms:.500 m = 50GROMS = 50* =.500 p = + 50 = m2 = 00GROMS = 00* = p = + 20 = Herved fås: Stk. á kr. Omsætning -Danmark.500 * 05 = Rusland * 90 = Kina.500 * 60 = Variable omkostninger -Ny maskine * 0 = Gl. maskine * 50 = Dækningsbidrag Faste omkostninger Årets resultat

6 Opgave 2: Spørgsmål 2.: Bestem den optimale produktion af de to komponenter. Oversigtsskema Økseskafter Hammerskafter (x) (y) Kapaitet Lakering Drejning Dækningsbidrag 0 20 Begrænsningslinierne: Lakering: x + y y x Frysning: x + y y x Ikke negativitetsligninger: x 0 y 0 x y x y ISO-dækningsbidragslinien består af en nettobesparelse på de to produkter: 0x + 20y = k =.25 y 2x + 5 x y Da hældningen på ISO-DB-linien numerisk ligger mellem hældningen på de to begrænsningslinier vil det være skæringspunktet mellem begrænsningslinierne, der giver den optimale løsning: x = x x = ( ) * = y = * = 2.00 Dette kan grafisk præsenteres således:

7 ISO-DB= Spørgsmål 2.2: Beregn hvor meget prisen på hammerskafter skal falde, før man udelukkende vil indkøbe disse.

8 α < 2 < La kering < ISO DB DB < DB < P 0 5 y Y < < Py 5 > > 0 x α < α Drejning 5 > Py > 8 Hvis prisen på hammerskafter falder ned til 8, kr. eller derunder vil man udelukkende købe disse og produere økseskafter selv. Opgave : Spørgsmål.: Beregn den økonomiske levetid for anlæg A. Optimal levetid: Rentefod: 0% År Srapværdi Afskrivning Renter Vedligehold eller andet Grænsebet aling pr år Kapitalisering Nutidsværdi Sum Nuværdi Gennemsnitlig NB , , , , , , , Det ses at den økonomiske levetid er 6 år. 5.6 Spørgsmål.2: Beregn hvilket anlæg der på langt sigt er mest fordelagtigt * α 9 0% * s 9 0% kr. Underleverandør kr. Servie og vedligehold mm kr. I alt kr.

9 Det ses således at på langt sigt er det mest økonomisk at skifte til anlæg B. Spørgsmål.: Redegør for hvilke forhold, der er afgørende for, om det er mest fordelagtigt at anskaffe A straks eller udskyde investeringen og anskaffe B senere. Hvis det ikke vil påvirke salget i negativ retning at kvaliteten først forbedres om et år, så taler dette for at vente. Omvendt taler frigørelsen af afhængighed af underleverandører, kvalitetsforbedringer, rationalisering af produktionsproesserne og formindskelse af gennemløbstider for en hurtig udskiftning. Besvarelsen er individuel. Spørgsmål.: Redegør for, om og i givet fald hvornår, et sådant skifte vil være fordelagtigt. År Srapværdi Afskrivning Renter Vedligehold eller andet Grænsebet aling pr år > 5.550, > 5.550,00 (0) > 5.550, < 5.550, < 5.550, > 5.550, > 5.550,00 Beløbene i kolonnen til højre viser forskellen på Grænsebetalingen på Anlæg A og Gennemsnitsbetalingen på anlæg B. Kapitalværdien af disse beløb er kr kr. Det kan derfor betale sig at beholde Anlæg A til udgangen af år 6, hvorefter det udskiftes med et anlæg B. Opgave : Spørgsmål.: Redegør for om du vil anbefale virksomheden at optage realkreditlånet for at nedbringe leverandør- og kassekreditgælden. Først leverandørgælden: R 60 Kredittid = Beløb _ før _ rabat ( ) = ( ) Beløb _ efter _ rabat 98,5 60 = 2,85% Så kassekreditten: På kassekreditten kan man trække et beløb uden omkostninger. Der er ikke oplyst noget om nogen provision, så jeg går ud fra at der kun er tale om renten. Derfor fås: R = ( + r) =,075 = 7,86%

10 Og endelig annuitetslånet: Først beregnes ydelsen: Y = 00* α 80% =,82 Ydelsen indsættes i balaneligningen med provenuet (det udbetalte beløb): K 0 = Y * α 95 =,82* α r =,9% R = ( + r) 80 r 80 r =,09 =,67% Det ses at ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt er det væsentligt billigere at låne pengene vha et annuitetslån. Imidlertid er fleksibiliteten meget dårligere ved at optage et 20-årigt lån, hvilket kan tale imod dette. Finansierings-tommelfingerreglerne tilsiger, at den del af den samlede aktivmasse, der er fast bundet kan finansieres med langfristet fremmedkapital, hvilket taler for en finansiering med annuitetslån. I øvrigt en individuel besvarelse. Spørgsmål.2: Redegør for hvilke overvejelser der ligger bag valg af kalkulationsrente og diskuter om de aktuelle finansieringsmuligheder burde give anledning til at overveje en ændring i kalkulationsrentens størrelse. Kalkulationsrenten fastsættes på grundlag af en risikofri grundrente og et risikotillæg. I øvrigt individuel besvarelse.

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter

Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter TDC Download free books at TDC Afsætningsmæssig sammenhæng mellem to produkter 2008 TDC & Ventus Publishing ApS ISBN 978-87-781-378-9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere