Futures. Futures 1. Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM"

Transkript

1 Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af optioner og futures på aktier. Denne pjece om futures skal ses som information til dig, der vil lære mere om futures, eller til dig, der måske allerede har kendskab, men som ønsker endnu mere fortrolighed med futures. Ved hjælp af eksempler og illustrationer gennemgås de forskellige muligheder, man som investor kan nyde gavn af ved at anvende futures. Pjecen starter således med at forklare om, hvad futures er, hvordan og hvorfor de handles og giver derefter læseren indsigt i både køb og salg af futures, altså bl.a. hvordan man kan tjene penge i både op- og nedadgående markeder. Til sidst findes en guide til, hvordan man som investor kan komme i gang med at handle. Er du efter endt læsning interesseret i yderligere information om optioner og futures, findes meget mere information herom på NASDAQ OMX hjemmeside: Futures 1 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvad er futures?... 3 Hvorfor handle futures?... 5 Køb futures tjen penge på kursstigninger... 7 Salg af futures - Tjen penge på kursfald Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på futures? Hvad sker der på udløbsdagen? Hvilke aktier kan jeg handle futures på? Dividenden hvem får den? Hvordan handler man futures på aktieindeks? Hvad er daglig afregning? Hvordan kommer jeg i gang? Options- og futuresmarked Markedspladsen Clearing Aktører Quick facts futures på danske aktier Quick facts futures på OMXC20-aktieindekset Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 2 8/6/09 12:27:32 PM

3 Hvad er futures? En future er en aftale om køb eller salg af en aktie eller et indeks til en fast kurs på et fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger er forpligtet til at handle aktien på dette tidspunkt. En future er dermed ligesom en aktiehandel, hvor køber og sælger begge har pligt til henholdsvis at købe og sælge aktien. I en aktiehandel aftales, at aktien leveres om 3 dage til den kurs, der handles til nu. Hvorimod ved en futureshandel aftales blot, at levering skal ske længere ude i tiden end 3 dage fx om 3 måneder - til den kurs, der handles til i dag. Forskellen mellem aktiehandel og futureshandel kan illustreres i følgende figur: Der er gode grunde til, at futures er blevet så populære i denne publikation kan du læse om nogle af grundene, se eksempler på investeringer med futures samt få information om futures, så du også kan komme til at anvende dem til dine aktieinvesteringer. Et eksempel Investor køber 16. februar 10 Danisco futures til kurs 356,5. På dette tidspunkt handles Danisco aktien til kurs 356. Hver futureskontrakt indeholder, hvad der svarer til 100 aktier, så investor køber aktier. Dag 1 Køb af aktie Dag 1 Køb af futures Dag 3 Levering af aktien Dag 30 Futures udløber/ Levering af aktie Da investor kun skal deponere sikkerhed, den såkaldte margin, når handlen indgås, skal investor kun i dette eksempel have op af lommen, og ikke det fulde beløb, som investor har forpligtet sig til at købe aktier for. Den 20. februar sælger investor sine futures igen, kursen er nu 360,5. Gevinsten er således på kr. Eksemplet er illustreret i nedenstående figur. Kursen på en future følger aktiekursen. Hvis du har købt futures, og aktiekursen stiger, så tjener du penge, og omvendt hvis kursen falder. Ligesom med aktier kan du købe og sælge futures hele tiden helt indtil udløbsdagen - og dermed realisere en gevinst, hvis det er gået godt eller et tab, hvis det er gået mindre godt. Futures er en simpel og effektiv måde at investere i aktier på. En future er som en aktieinvestering med den forskel, at du ikke får aktien før på udløbsdagen, og derfor heller ikke skal betale før denne dag. En future koster derfor ikke noget, når du indgår handlen, og du skal derfor ikke have penge op af lommen, når du handler futures. I stedet skal du deponere et mindre beløb som sikkerhed for eventuelle tab, hvilket også kaldes at stille margin. Futures er en af de mest udbredte måder at investere i aktier på. Dato 16. ændring i % afkast på februar aktiekursurs futures investering Åbningshandel køb 10 futures Aktiekurs Futureskurs Værdi af 356,500 underliggende aktier Margin deponeret 56,000 Dato 20. februar Salg / Lukning salg 10 af position futures Aktiekurs Futureskurs Margin 56,000 refunderet Gevinst 4, % 7.1% 1 Dette gælder for alle futureskontrakter handlet på NASDAQ OMX, med undtagelse af A.P. Møller, hvor en futureskontrakt har én aktie som underliggende. Futures 3 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 3 8/6/09 12:27:32 PM

4 Da investor kun har deponeret kr. og sælger futureskontrakterne inden aktierne skal leveres, giver investeringen et afkast på 7,1 %, hvorimod en investering i aktien kun havde givet et afkast på 1,1 %. Hvem bestemmer kursen på en future? Futures er noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets og handles ligesom aktier i et elektronisk handelssystem, hvor der løbende stilles priser. Og ligesom ved aktiehandel er der ikke nogen, der bestemmer kursen, men den afgøres af udbud og efterspørgsel. Eksempelvis kan der være noteret en future på Novo Nordisk-aktien med udløb den 17. marts. Hver dag indtil 17. marts er denne future noteret og der stilles priser i det elektroniske handelssystem. Ligesom på aktier ændres kurserne kontinuerligt ofte flere hundrede gange dagligt. Kursen på denne future følger kursen på Novo Nordisk-aktien meget tæt, da det jo er samme aktie, blot med forskellig dato for levering og betaling for aktien. På de følgende sider kan du se eksempler på investeringer med futures. 2 NASDAQ OMX Derivatives Markets er et binavn for NASDAQ OMX Stockholm AB. 4 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 4 8/6/09 12:27:32 PM

5 Hvorfor handle futures? Futures giver mulighed for: på en let måde at investere i aktier/aktieindeks at tjene penge på et faldende marked billig kapital til aktieinvesteringer at investere i spreads mellem to aktiemarkeder at investere i udenlandske aktier med meget begrænset valutarisiko Futures giver mulighed for at tjene penge på faldende aktiekurser Det er måske åbenlyst for de fleste, men kursen på en aktie stiger ikke altid nogle gange falder den. Med futures får du mulighed for at investere i at kursen på en aktie falder. De enkelte punkter vil blive nærmere beskrevet efterfølgende. Futures er en let måde at investere i aktier/aktieindeks Som investor har du en holdning til, om en aktie skal stige eller falde i kurs. Med futures får du muligheden for at handle præcis, som dine forventninger er og holde fokus på det vigtige nemlig hvordan du laver den bedste forretning for netop dig. Der er ingen specielle krav for at sælge futures, og det kræver præcis samme kapital at sælge futures som at købe futures. Når udbudet af en vare er større end efterspørgslen, presses prisen ned, hvilket er godt for nogle (forbrugerne eller de der ikke har købt aktier endnu) og mindre godt for andre (producenterne eller dem, der allerede har købt aktier). Det er en af de mest naturlige markedsmekanismer, og der er ingen grund til at gå glip af gode investeringsmuligheder ved at anse nogle investeringer som mindre fine end andre. Der er ingen krav om, at du skal have likviditet til at købe aktier, eller eje aktier for at kunne sælge dem, ingen administration med indlæggelse og udtagelse af aktier i depoter i Værdipapircentralen, reinvestering af dividende, oprettelse af aktiekreditter, pantsætning af aktier, aftaler om lån af aktier, opgørelse af låneomkostninger osv. Med futures køber du, hvis du tror kursen skal stige, og sælger, hvis du tror kursen skal falde nemmere kan det ikke blive. Futures er specielt nemme at anvende, hvis du vil investere i hele aktieindekset på en gang eller blot opnå en god spredning af dine investeringer. Med futures på aktieindekset kan du i en enkelt investering handle hele indekset. En investeringsstrategi som Sælg dyrt og køb billigt er ligeså god som Køb billigt og sælg dyrt - og med futures er det så enkelt, som det kan blive. Futures giver dig billig likviditet til aktieinvesteringer Futures giver mulighed for at investere i en aktie, selvom du ikke nu har penge til at købe aktien. Det kan benyttes til at investere mere end du ellers ville kunne, dvs. til gearing eller til at investere, før du har fået den nødvendige likviditet til en almindelig aktieinvestering. Med futures skal du ikke investere hele beløbet i aktien, men kan nøjes med at deponere en mindre del som sikkerhed. Den resterende likviditet kan du måske anvende bedre andre steder fx til indfrielse af anden dyrere finansiering eller til at sprede din likviditet over flere forskellige aktier. Futures 5 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 5 8/6/09 12:27:32 PM

6 Futures giver dig mulighed for at investere i spreads mellem to aktiemarkeder Det er tit, man hører om, at det danske aktiemarked i en periode har udviklet sig bedre eller dårligere end andre markeder, vi sammenligner os med, eller at et andet marked ikke har nydt godt af en international kursstigning eller har undgået at blive ramt af kursfald på andre markeder. Med futures har du mulighed for at investere i disse ændringer eller i at der sker en korrektion i kurserne mellem to markeder. Hvis du fx mener, det svenske aktiemarked skal udvikle sig relativt mere positivt end det danske, kan du købe futures på OMXS30-indekset i Sverige og sælge futures på det danske OMXC20-indeks. Om begge markeder falder eller stiger er nu ligegyldigt, da du kun har investeret i, at det marked, du har købt, stiger mere eller falder mindre end det, du har solgt. Du har med andre ord investeret i den relative kurs mellem to markeder også kaldet et spread. Futures giver dig mulighed for at investere i udenlandske aktier med mindre valutakursrisiko Med futures kan du investere i udenlandske aktier uden at binde likviditet. Du har derfor ingen valutakursrisiko på selve investeringen, men kun på din gevinst og tab, som jo er i udenlandsk valuta. Hvis du fx køber for svenske kroner svenske aktier og kursen på den svenske krone falder med 20 %, vil din investering være 20 % mindre værd. Hvis du i stedet havde købt futures på det svenske aktieindeks på samme beløb, ville din investering ikke blive berørt. Futures giver dig derfor mulighed for at fokusere udelukkende på det vigtige nemlig den aktie, du investerer i - og ikke i valutakurserne. Med futures minimeres valutarisikoen ved at handle udenlandske aktier og behovet for at være valutaekspert eller betale for kurssikring ligeså. 6 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 6 8/6/09 12:27:32 PM

7 Køb futures tjen penge på kursstigninger Køb af en future er et alternativ til at købe en aktie. Kursrisikoen er derfor den samme som ved investering i aktien. En future kan sammenlignes med et lånefinansieret køb af aktier, dvs. forretninger hvor investor låner penge og for disse køber aktier. Kursen på en future fastsættes ud fra kursen på en almindelig aktiehandel tillagt: hvor meget koster det i rente at låne til aktieinvestering minus den dividende der forventes modtaget på aktien inden udløbsdagen Hvis aktiekursen er 100, låneomkostningerne er 2 kroner og dividenden i perioden forventes at blive 1,5 kroner, vil futureskursen være ca. 100,50. Hvis aktiekursen var 101, blev futureskursen i stedet ca. 101,50. Futureskursen vil derfor altid afvige lidt fra aktiekursen. Kursen på en future følger kursen på aktien meget tæt, hvis aktien stiger i kurs, vil futuren gøre det samme. Investor kan derefter sælge sin future tilbage til den nye højere kurs og lukke sin position, og er dermed ude af enhver forpligtelse til at købe aktien på udløbsdagen. Et eksempel Investor tror 16. januar på kursstigning i Danske Bank-aktien. Aktien handles i kurs 209, og futuren med udløb 17. marts handles i kurs 210. Investor køber 3 futures til kurs 210. Hver future har 100 stk. aktier som underliggende, og futureskontrakten omfatter dermed 300 stk. aktier. Hvis det var en aktieinvestering skulle invester betale 300 * 210 kr. dvs kr., men ved futures skal investor ikke betale for aktien, men kun deponere et mindre beløb, i dette tilfælde ca kr. pr. future altså kr. i alt. Det beløb som skal deponeres afhænger bl.a. af, hvor store kursudsving aktien historisk har haft. Din bank eller mægler kan oplyse dig om den præcise størrelse på netop din investering. Afkastet på investeringen ved forskellige aktiekurser vises i følgende figur. Tab/Gevinst Kurs på Future Gevinsten opgøres som: Antal futures * antal underliggende aktier pr. future * kursændringen Hver krones stigning i futureskursen giver derfor investor: 3 * 100 * 1 = 300 kroner Stiger kursen med 15 kroner til 225 har investor tjent kroner. Falder kursen i stedet med 10 kroner til 200, har investor tabt kroner. Futures 7 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 7 8/6/09 12:27:33 PM

8 Hvis aktien stiger de ca. 7 pct., og investor sælger sin future til kurs 225, kan afkastet opgøres som: Dato 16. % ændring % afkast februar i aktiekurs på futures investering Åbningshandel køb 3 futures Aktiekurs Futureskurs Værdi af 63,000 underliggende aktier Margin deponeret 6,600 Dato 20. februar Salg / Lukning salg 3 af position futures Aktiekurs Futureskurs Margin 6,600 refunderet Gevinst 4, % 68.2% Investor forrenter sin investering med ca. 68 % eller næsten 10 gange så meget, som hvis investor i stedet havde købt aktier på almindelig vis. Det høje afkast skyldes, at investor kun investerer eller ca. 1/10-del af, hvad han skulle have investeret, hvis han havde købt aktier, men afkastet er det samme som ved aktieinvesteringen. Eksemplet viser, at der opnås en gearing af investeringen og et betydeligt procentuelt afkast. Gearingen kan dog også lede til betydelige tab. 8 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 8 8/6/09 12:27:33 PM

9 Salg af futures - Tjen penge på kursfald En af de væsentlige fordele ved futures i forhold til aktiehandel er, at investor kan sælge en future uden at have aktien og dermed tjene på faldende kurser. Dette kaldes også at gå short i aktien. Da futureskursen følger aktiekursen tæt, vil den også falde, hvis aktiekursen falder. Sælger af en future vil derfor kunne købe sin future tilbage til en ny og lavere kurs, end han solgte den til og dermed realisere en gevinst. Netop fordi aktien i en futureshandel først skal leveres efter udløbsdagen, har investor hele perioden fra futuren handles og frem til udløbsdagen til enten at købe sin future tilbage eller købe aktier, så de kan leveres ved udløb. Futures giver dermed yderligere muligheder for at investere i aktier. Hvor en aktieinvestor normalt kun leder efter aktier, der forventes at stige i kurs, fås med futures dobbelt så mange muligheder, idet der nu også kan profiteres på faldende aktiekurser. En enkelt futureskontrakt modsvarer normalt 100 stk. aktier. Tab og gevinst på salg af 1 future (svarer til 100 stk. aktier) på Danisco kan vises i følgende figur. Tab/Gevinst Kurs på Future 0 401,5 421,5 441,5 461,5 481,5 501,5 521, Et eksempel En investor tror i januar, at Danisco inden marts vil falde i kurs. Aktien handles til kurs 460 og futuren med udløbsdag 17. marts handles til kurs 461,50. Han sælger derfor 1 Danisco-future til kurs 461,50. Investor skal hverken betale eller modtage betaling for sin futureshandel, men skal deponere sikkerhed margin på kroner for at kunne dække eventuelle tab. Tre uger senere er aktien faldet med 5 pct. til kurs 437, og futuren handles til kurs 438,25. Investor kan nu købe sin future tilbage til en lavere kurs end han solgte den til. Han køber derfor sin future tilbage til kurs 438,25 og lukker sin position, og er dermed ude af enhver forpligtelse til at levere aktien på udløbsdagen. Investors fortjeneste kan opgøres til: Dato 16. % ændring % afkast på januar i aktiekurs futures investering Åbningshandel salg 1 futures Aktiekurs Futureskurs Værdi af 46,150 underliggende aktier Margin deponeret 4,500 Dato 20. januar Salg / Lukning køb 1 af position futures Aktiekurs Futureskurs Margin 4,500 refunderet Gevinst 2, % 51.7% Futures 9 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 9 8/6/09 12:27:33 PM

10 Gevinsten opgøres som: Antal futures * antal underliggende aktier * kursændringen dvs. 1 * 100 * (461,50-438,25) = Ved at sælge futures har investor tjent på den faldende aktiekurs. Når futurespositionen nu er lukket, får investor sin deponerede sikkerhed på kr. tilbage. Investors afkast på ca. 50 % er også her meget større end ved normal aktiehandel og skyldes gearingen ved futures. Hvis aktiekursen i stedet var steget med 5 %, ville investor have tabt eller ca. 50 %. Kompensér for faldende markeder Normalt investeres i aktier, som investor mener, er billige eller undervurderede i forhold til markedet. Men det sker jo, at selv om investor har fundet den rigtige aktie, så falder hele markedet, og giver investor tab. Med futures på aktieindeks kan du få kompensation for faldende markeder og dermed: udnytte at en aktie er undervurderet i forhold til markedet uden at løbe en risiko for, at hele markedet falder udnytte at hele aktiemarkedet er undervurderet i forhold til et andet aktiemarked uden at løbe en risiko for generelle kursfald i markederne I det følgende vises, hvordan du kan investere uden risiko for tab, hvis hele markedet falder. Investering i aktier uden generel markedsrisiko De fleste investorer har oplevet, at de har investeret i en god aktie, men at deres afkast er blevet påvirket af kursfald i hele aktiemarkedet. Så selv om netop investors aktie har klaret sig bedre end markedet og er faldet mindre end andre aktier, så er kursen på aktien jo alligevel faldet, og der er ingen gevinst til investor - investor er blevet ramt af den generelle markedsrisiko. Med futures på aktieindekset får investor mulighed for at investere i aktier, hvor afkastet næsten udelukkende afhænger af aktien selv, de generelle markedsbevægelser har kun minimal betydning. Et eksempel Investor tror den 19. september 2005, at Novo Nordisk er undervurderet i forhold til andre aktier og vil derfor investere i aktien. Aktien handles til kurs 315, og aktieindekset OMXC20 er i kurs 377. Investor køber 160 stk. aktier til kurs 315 dvs. for kr. Den efterfølgende kursudvikling på aktien og aktieindekset kan ses i følgende figur. Kursændring 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% Novo Nordisk og OMXC20 Novo OMXC20-10,0% 19. sep 24. sep 29. sep 4. okt 9. okt 14. okt 19. okt 10 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 10 8/6/09 12:27:33 PM

11 Den 21. oktober er aktieindekset faldet med 9 % til kurs 343. Novo Nordisk aktien falder også, men kun med 3,8 % til kurs 303. Investor ramte således rigtigt med investeringen i Novo Nordisk den var næsten 5 % bedre end markedet generelt. Men når alle aktier falder så meget, så har investor ganske vist tabt mindre end alle andre, men har stadig med et tab på 160 * ( ) = kr. gjort en dårlig investering. Det generelle kursfald på 9 % har således vendt en god investering til en dårlig investering. Der er desværre ingen eksakt videnskab, der kan fortælle, hvor meget en aktie ændres, når aktieindekset ændres, men i stedet mange gode estimater et af dem er aktiens Beta. Hvis man udregner, hvor meget Novo Nordisk-aktien har ændret sig i kurs ved ændringer i aktieindekset de sidste 3 måneder før investeringen, viser dette, at når indekset stiger 1 %, så stiger Novo Nordisk i gennemsnit 0,72 % og modsat ved kursfald, dvs. Novo Nordisk ændrer kurs lidt mindre end indekset. Hvordan undgår jeg generelle markedsbevægelser med futures? Med futures på aktieindekset får investor mulighed for at sikre sig mod, at det er generelle markedsbevægelser, der afgør afkastet, men i stedet udviklingen i den aktie, der er investeret i. Dette kan investor gøre ved at sælge futures på aktieindekset samtidig med, at der investeres i en eller flere aktier. Risiciene bliver betydeligt mindre end ved rene aktieinvesteringer, og afkastet afhænger i langt højere grad af, hvor god investor er til at udvælge sine aktier end af den generelle markedsudvikling. Hvordan finder jeg ud af, hvor mange indeks-futures, der skal sælges? Dette afhænger af, hvilken aktie du vil investere i. Nogle aktier bevæger sig mere ved generelle markedsbevægelser end andre. Hvis aktien fx bevæger sig dobbelt så meget som indekset ved kursændringer, så skal du sælge dobbelt så meget i indekset, som du har investeret i aktier. Hvis du har investeret kroner i sådan en aktie, skal du altså sælge indeks-futures for kr. Dette betyder, at når investor køber Novo Nordisk-aktier for kr., så skal investor sælge indeks for * 0,72 = En future på indekset har en underliggende værdi på 100 * kursen på indekset, dvs. 100 * 377 = , så investor vælger at sælge 1 future til kurs 377. Hvordan ser min investering nu ud? Afkastet på aktien er det samme som før, men nu tjener investor på, at hele aktiemarkedet i form af OMXC20-indekset falder i kurs. En future på OMXC20 har en værdi af 100 * den aktuelle indeksværdi, og når indekset falder 1 krone fra 377 til 376, tjener investor 100 * 1 krone = 100 kroner. I eksemplet sælger investor til kurs 377 og køber sin future tilbage 21. oktober til kurs 343, dvs. med en gevinst på 100 * ( ) = kr. Investor har dermed fået kompensation for et faldende aktiemarked på kr. og det samlede afkast er nu positivt med kr. Investor har således i et marked, der er faldet med 9 %, formået at opnå et positivt afkast på kr. eller 2,9 % på sine Novo Nordisk-aktier. Hele investeringen fremgår af nedenstående tabel. Hvis kursen på indekset omvendt var steget, mens kursen på aktien var faldet, så ville investor have tabt på sin investering. Futures 11 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 11 8/6/09 12:27:33 PM

12 Dato 16. september % forrentning % forrentning UDEN futures MED futures Åbningshandel Aktiekurs 315 OMXC20-Futureskurs 377 Investeret i aktier 50,400 Margin deponeret på 2,200 futures Samlet likviditetsbehov 52,600 Dato Salg / Lukning af position Køb 160 stk. Novo aktier og sælg 1 futures på OMXC20-indekset 21. oktober Aktiekurs 303 Futureskurs 343 Margin refunderet 2,200 Sælg 160 stk. Novo aktier og køb 1 futures på OMXC20-indekset Gevinst aktier -1, % Gevinst OMXC20-futures 3,400 Samlet gevinst 1, % 12 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 12 8/6/09 12:27:33 PM

13 Hvordan realiserer jeg gevinst og tab på futures? Når du handler aktier, har du hele tiden mulighed for at sælge aktierne og tage din gevinst eller dit tab. Hvis du ikke fortsat tror, at aktien kan stige, du ønsker at begrænse dit tab eller måske bare har ændret holdning til at være investor i selskabet. Med futures har du præcis de samme muligheder. Futures handles ligesom med aktier dagligt i det elektroniske handelssystem, og du kan til enhver tid inden udløbsdagen sælge en future, du tidligere har købt, når du ikke længere ønsker at eje den. Modsat hvis du oprindeligt har solgt en future, den kan du på hvilket som helst tidspunkt frem til udløbsdagen købe tilbage. På futures kaldes det at lukke kontrakten, og når dette er sket, er kontrakten slut, og du er ude af enhver forpligtelse i kontrakten og skal derfor ikke købe eller sælge aktien på udløbsdagen. Når kontrakten er lukket på din konto, er den nu afviklet, og der sker ikke mere, selvom kontrakten oprindeligt først udløb på et senere tidspunkt. Har du fx købt futures, og kursen er steget, og du ikke tror på yderligere stigninger, så sælger du blot dine futures i markedet - ligesom når du realiserer en gevinst på en aktie. Herefter er dine kontrakter lukket og gevinsten realiseret. Et eksempel En investor tror i januar, at kursen på Vestas de næste 6 måneder kan stige 30 kroner. Aktien handles til kurs 119 og futuren til kurs 120. Han køber 10 futures (svarer til stk. aktier) til kurs 120. Futureskontrakterne har udløb i juni. Allerede i februar er kursen på aktien steget til 150 og futuren handles til kurs 151. Investors mål for aktien er nået hurtigere end ventet. Investor sælger derfor 10 futures i markedet til kurs 151. Kontrakten er nu lukket, og investor er ude af enhver forpligtelse. Selvom futuren først har udløb om 4 måneder, kan du altså når som helst stoppe den ved at sælge dine købte futures eller købe dine solgte tilbage i markedet. Investors afkast kan vises i følgende tabel: Dato 16. % ændring % afkast på januar i aktiekurs futures investering Åbningshandel køb 10 futures med udløb 16. juni Aktiekurs 119 Futureskurs 120 Værdi af 120,000 underliggende aktier Margin 29,900 deponeret Dato Salg / Lukning af position 20. februar salg 10 futures med udløb 16. juni Aktiekurs 150 Futureskurs 151 Margin 29,900 refunderet Gevinst 31, % 103.7% Futures 13 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 13 8/6/09 12:27:33 PM

14 Hvordan finder jeg modparten til min oprindelige kontrakt, hvis jeg ønsker at lukke den? Det er ikke nødvendigt, da NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle futureskontrakter, og uanset hvornår du sælger futures, du tidligere har købt, vil NASDAQ OMX være din modpart og lukke en tidligere kontrakt, du har indgået. Hvis du har bedt din bank om at oprette din konto, så der sker automatisk lukning af futureskontrakter, sker alt dette oven i købet helt automatisk, når du handler, og du skal ikke instruere din bank særskilt om lukning. Hvornår har jeg så forpligtelsen til at købe eller levere aktier? Det er kun, hvis du vælger at beholde din future til udløb, at du er forpligtet til at købe eller sælge aktierne. Det er med futures ligesom det er med fx dividendebetaling på aktier. På aktier er det kun den investor, der har aktierne på en bestemt dag, der modtager dividende, og på futures er det kun den, der på udløbsdagen har købte eller solgte futures, som skal gennemføre en aktiehandel. Hvis aktieinvestor ikke ønsker dividenden, kan han sælge aktierne i markedet, og på samme måde kan den investor, som ikke ønsker at købe eller levere aktier ved udløb af en future, sælge eller tilbagekøbe sine futures i markedet inden denne dag. 14 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 14 8/6/09 12:27:33 PM

15 Hvad sker der på udløbsdagen? På udløbsdagen bliver din future automatisk omdannet til en aktiehandel ligesom hvis du denne dag gennemførte en helt normal aktiehandel - og du får tre dage efter udløbsdagen leveret aktierne af din bank som du ligesom ved normal aktiehandel skal betale for. Det er kun, hvis du beholder din future til udløbsdagen, at du er forpligtet til at gennemføre aktiehandlen. Skal jeg have likviditet nok til at kunne købe aktierne på udløbsdagen, før jeg kan købe futures nu? Hvis du har handlet en future på aktieindekset, OMXC20, OMXS30 eller OMXH25 sker der ikke levering af aktierne i indekset, men i stedet en kontant afregning af din gevinst. Udløb af futures på aktier Efter lukning af aktiemarkedet på udløbsdagen indtræder forpligtelsen til at gennemføre en aktiehandel. NASDAQ OMX opgør gennemsnitskursen på denne dag på aktien, og det er til denne kurs, at du forpligtes til at gennemføre handel med aktien. Herefter er kontrakten udløbet, og du er ude af enhver forpligtelse i kontrakten, og du har så i stedet en helt almindelig aktiehandel med de forpligtelser og rettigheder, der hører til, dvs. at du tre børsdage senere får leveret aktier til udløbskursen og skal betale for dem. Afregningen på udløbsdagen sker helt automatisk, og du behøver ikke instruere din bank om noget i den forbindelse. Du får i stedet information fra din bank om udløbskursen og den aktiehandel, der automatisk vil blive gennemført. Du kan naturligvis sælge disse aktier igen, når som helst ligesom med enhver anden aktie. Er jeg altid forpligtet til at gennemføre en aktiehandel på udløbsdagen? Nej - du kan altid sælge din købte future igen inden udløbsdagen (eller købe din solgte future tilbage). Dette kaldes at lukke sin position, og når det er sket, har du ingen forpligtelse længere i denne kontrakt og altså heller ikke til at gennemføre handlen på udløbsdagen. Nej det er ikke nødvendigt. Du kan bare sælge din future inden udløbsdagen, så er du ude af enhver forpligtelse i kontrakten og skal derfor ikke købe aktierne. Det er kun, hvis du beholder din future til udløb, at du er forpligtet til at købe aktierne, og dermed får brug for likviditet. Skal jeg kunne levere aktier på udløbsdagen for at kunne sælge futures nu? Nej det er der ikke noget krav om. Du kan altid vælge enten at lukke din kontrakt inden udløbsdagen ved at købe en future i markedet og dermed lukke din position eller senest på udløbsdagen købe aktierne, så du kan levere disse. Det er kun hvis du beholder din future til udløb, at du er forpligtet til at gennemføre et salg af aktier. Udløb af futures på aktieindeks Det er kun på futures med aktier som underliggende aktiv, at der skal ske levering på udløbsdagen. På futures på aktieindeks sker ingen levering, men gevinst og tab afregnes kontant i stedet. Så på indeksfutures er du ikke forpligtet til levere aktier eller betale for aktier som på aktiefutures. På udløbsdagen opgøres den sidste daglige afregning som forskellen mellem udløbskursen på aktieindekset 3 og foregående dags lukkekurs på din future, og dette beløb indsættes eller hæves på din konto. Der sker som sagt ingen levering af aktier i indekset, og når den sidste daglige afregning er gennemført, er kontrakten udløbet, og du er ude af enhver forpligtelse i denne. Det mest normale er faktisk at lukke positionen inden udløbsdagen. 3 Udløbskursen fastsættes som en gennemsnitskurs på udløbsdagen, jf. NASDAQ OMX Derivatives Markets regelsæt Futures 15 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 15 8/6/09 12:27:34 PM

16 Hvilke aktier kan jeg handle futures på? Du kan handle futures på alle de største danske, svenske, norske og finske aktier samt aktieindeks på disse markeder. På aktieindeks, fx OMXC20, sker ingen levering på udløbsdagen, men i stedet afregnes din gevinst eller dit tab kontant. Dividenden hvem får den? En future giver ikke ret til at modtage dividende på aktien dette tilfalder kun aktionærer. Den manglende dividende på en future bliver indregnet i kursen på en future, der handles til tilsvarende lavere kurser i markedet. Hvis fx Danske Bank handles til kurs 210, og der forventes dividende på 7,5 kroner, vil en future handles ca. 7,5 kroner lavere, og investor bliver derfor kompenseret på denne måde. Hvordan handler man futures på aktieindeks? For at kunne handle futures på et aktieindeks skal indekset omregnes til kroner, så værdien og ikke mindst værdien af kursændringer i indekset kan opgøres ligesom på aktier. Dette gøres ved at gange indekskursen med 100. Hvis OMXC20-indekset fx er i kurs 400, er værdien omregnet til kroner altså kroner. På denne måde kan indekset sammenlignes med at købe 100 stk. aktier til kurs 400 i et børsnoteret selskab. Stiger kursen på indekset til 420, så stiger indeksværdien til 100 * 420 = kr. og den investor, der har købt en future på indekset vil have tjent kr. ligesom hvis det var en aktie, der var købt til 400 og kursen steget til 420. Man kan tænke indekset som en helt almindelig aktie, der handles til indekskursen. 16 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 16 8/6/09 12:27:34 PM

17 Hvad er daglig afregning? På futures på aktier og aktieindeks afregnes gevinst og tab dagligt. Dette betyder, at de investorer, der har tab på handler, hver dag betaler dette til dem, der har tjent på handlen. Hvorfor afregnes hver dag? Dette gøres for at sikre, at der ikke hos nogen investorer opbygges tab, som de ikke er i stand til at afregne, når kontrakterne udløber. Opgørelsen er derfor fuldstændig, som du selv ville opgøre en daglig gevinst på en aktiehandel. Skal jeg foretage mig noget for at få min daglige afregning? Nej - afregningen sker helt automatisk, og du skal således ikke foretage dig noget for at få udbetalt din gevinst eller få hævet dit tab på kontoen. I praksis betyder dette, at du hver dag får indsat din gevinst på din konto og tilsvarende hvis du har tabt, så hæves tabet hver dag på din konto. Afregningerne opgøres som følger: 1) Den første daglige afregning sker på handelsdagen og beregnes som forskellen mellem dagens lukkekurs og den kurs, du har handlet futuren til. 2) Den daglige afregning på dage hvor du ikke har handlet din future beregnes som forskellen mellem dagens lukkekurs og foregående børsdags lukkekurs. 3) Hvis du lukker din position ved at sælge din future eller tilbagekøbe en tidligere solgt future, beregnes denne dags afregning som forskellen mellem handelskursen og foregående dags lukkekurs. 4) Hvis du lader din future gå til udløb, beregnes afregningen som forskellen mellem gennemsnitskursen på aktien på udløbsdagen og gårsdagens lukkekurs, dvs. på samme måde, som hvis du havde lukket din position, under 3) til udløbsdagens gennemsnitskurs. Hvornår indsættes beløbet på min konto? Afregningen indsættes eller hæves på din konto bankdagen efter opgørelsen. Ved almindelig aktiehandel får du først din gevinst udbetalt, når du sælger dine aktier. På futures udbetales gevinsten dagligt, og den samlede gevinst er så summen af de daglige afregninger. I nedenstående tabel er et eksempel, hvor en investor køber 10 futures (svarer til stk. aktier) til kurs 210 og fire dage senere sælger dem til kurs 214,75. Hvis det var en aktiehandel, ville vi opgøre investors fortjeneste som * (214,75-210) = kroner. Gevinsten på futures opgøres på helt samme måde (10 kontrakter * 100 stk. aktier i hver kontrakt * (214,75-210) = 4.750). Men investor skal ikke vente på sin samlede gevinst til salgsdagen, men har fået den udbetalt løbende, som den opstår over flere dage. Dato Afregning Akk. afregning 10. marts - åbningshandel køb 10 futures kurs marts - første afregning på handelsdagen 1) dagens lukkekurs = * 100 * ( ) = , marts - daglig afregning 2) dagens lukkekurs = * 100 * ( ) = , marts - daglig afregning 2) dagens lukkekurs = * 100 * ( ) = , marts - daglig afregning 2) dagens lukkekurs = * 100 * ( ) = , marts - lukkehandel salg 10 futures kurs 214, marts - sidste afregning på lukningsdagen 3) 10 * 100 * (214,75-215) = ,750 Resultat Køb af futures 10. marts kurs 210 salg af futures 14. marts kurs 214,75 Gevinst 10 * 100 * (214,75-210) = Futures 17 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 17 8/6/09 12:27:34 PM

18 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit giver en beskrivelse af nogle af de ofte stillede, praktiske spørgsmål omkring, hvordan du kommer i gang med at handle optioner og futures. Aftaler For at begynde at handle med optioner eller futures, som er noterede på NASDAQ OMX Derivatives Markets, skal du først underskrive en kundeaftale og derigennem åbne en konto til handel og clearing af standardiserede optioner hos NASDAQ OMX Derivatives Markets. Kundeaftalen får du ved at henvende dig hos din bank eller broker. Omkostninger Når du handler standardiserede optioner eller futures, betaler du gebyr til NASDAQ OMX Derivatives Markets og handelsomkostninger til den bank eller broker, du anvender. Gebyret er en betaling for, at NASDAQ OMX Derivatives Markets sørger for en velfungerende markedsplads og garanterer, at alle deltagere på markedet lever op til deres forpligtelser. Det sidste gøres ved at NASDAQ OMX Derivatives Markets er modpart i alle kontrakter, det vil sige agerer som sælger over for køber og som køber over for sælger. En oversigt over de enkelte produkters gebyr kan ses på hjemmesiden. Derudover kan din bank have nogle yderligere aftaler, du skal indgå, men det afhænger af hvilken bank du benytter. Konti For at handle optioner og futures skal du have en clearingkonto, hvor din beholdning af optioner og futures registreres. Derudover skal du have en pengekonto, hvor betalingen for futures og optioner sker. Den tredje type konto, du behøver, er din marginkonto, hvis du sælger optioner eller handler med futures. På kontoen vil den sikkerhedsstillelse, som du skal stille, være på. Sikkerhedsstillelsen kan også ligge på et depot som aktier eller obligationer. Det sidste du mangler er et værdipapirdepot, som du skal bruge i forbindelse med levering af aktierne. Udover gebyret til NASDAQ OMX Derivatives Markets tager din bank eller broker handelsomkostninger (kurtage) for at gennemføre handlen for dig. Dette beløb er forskelligt for bank til bank. Marginbetalinger/ sikkerhedsstillelse Er du køber af en option kan du ikke tabe mere, end hvad du allerede har betalt i præmie, og du skal derfor ikke stille sikkerhed. Når du sælger en option eller handler futures, er der risiko for at tabe penge, og du skal derfor stille sikkerhed, også kaldet margin. Sikkerheden stilles ganske enkelt ved enten at sætte et beløb ind på din marginkonto eller give din bank sikkerhed i værdipapirer. Typisk ligger marginkravet på mellem 5-20 % af den underliggende værdi, alt efter hvor store kursudsving aktien historisk har haft, altså størrelsen på volatiliteten. Det betyder i det tidligere nævnte eksempel med køb af en future på Danske Bank, at for en aktie vil marginkravet være ca kr. 18 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 18 8/6/09 12:27:34 PM

19 Kursinformation Information om handelskurserne vises på forskellige måder og gennem forskellige medier. Har du brug for aktuelle kurser, kan du kontakte din bank eller broker, som oftest har adgang til realtidsinformationer. Hvor kan jeg handle? Du kan handle alle de steder, hvor du normalt handler aktier, så kontakt din bank eller mægler for nærmere information. Forsinket kursinformation kan ses på mange finansielle hjemmesider. På NASDAQ OMX s hjemmeside kan du finde 15 minutters forsinket kursinformation. Har du kun brug for at følge med i optionsmarkedet på en daglig basis, præsenteres optionskurser i flere aviser. Futures 19 Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 19 8/6/09 12:27:34 PM

20 Options- og futuresmarked Inden for NASDAQ OMX er alle optioner og futures noteret på NASDAQ OMX Derivatives Markets. NASDAQ OMX Derivatives Markets er et binavn for NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Derivatives Markets er en autoriseret børs og clearingorganisation under tilsyn af Finansinspektionen, det svenske finanstilsyn. De to grundlæggende funktioner, som NASDAQ OMX leverer til markedet for optioner og futures, er en markedsplads for nordiske derivater og et clearinghus. Markedspladsen De fleste handler på markedspladsen sker gennem et elektronisk handelssystem, hvor købs- og salgsordrer fra medlemmer lægges direkte ind i derivatbørsens ordrebog. Alle ordrer, som kommer til markedspladsen, rangeres i ordrebogen efter følgende to kriterier: 1) Pris: Laveste salgspris respektive højeste købskurs giver højeste prioritet 2) Tid: Ved samme pris rangeres ordren efter ankomsttid, det vil sige efter først-til-mølle-princippet De options- og futureskontrakter på aktier og aktieindeks, som handles på markedspladsen, er standardiserede. Standardisering indebærer, at du som investor altid ved præcis hvilke rettigheder og forpligtigelser, som følger med derivatkontrakten. Standardiseringen gør det lettere at prissætte og omsætte kontrakter, og er dermed en forudsætning for et velfungerende og likvidt derivatmarked. Optioner og futures som handles på NASDAQ OMX er standardiserede mht. underliggende aktiv, mængde, løbetid og aftalekursen. Underliggende aktiv Med underliggende aktiv menes de aktier eller det indeks, som optionen eller futuren er afledt af, og som er grunden for købet eller salget. Disse identificeres ved, at man i optionens eller futurens navn angiver det indeks eller det selskab, som er det underliggende aktiv. De underliggende aktier, hvorpå der handles optioner og futures på NASDAQ OMX er danske, svenske, finske og norske aktier og indeks. Få et overblik over hvilke aktier og indeks der er optioner og futures på ved at besøge noteringslisten på Mængde En aktieoptions- eller futureskontrakt dækker normalt 100 aktier, dog med undtagelse af A.P. Møller-Mærsk B, hvor en kontrakt dækker en (1) underliggende aktie. Når det gælder indeksderivater modsvarer en kontrakt aktuel indeksværdi multipliceret med 100. Man kan handle enkelte kontrakter, men normalt handler man optionskontrakter i antal deleligt med ti. Ti kontrakter er således aktier, når det gælder aktiederivater og indeksværdien multipliceret med 100, når det gælder indeksderivater. Løbetid Løbetiden er den periode, hvor en options- eller futureskontrakts rettigheder og forpligtelser gælder. Løbetiden for standardiserede derivatkontrakter på aktier er på noteringstidspunktet på nuværende tidspunkt tre, seks, ni, tolv og fireogtyve måneder. Udløbsdagen, det vil sige den sidste dag du kan handle med kontrakten, er normalt den tredje fredag i den respektive slutmåned. 20 Futures Q Futures Brochure_0806b_fnl.indd 20 8/6/09 12:27:34 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)

Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat) Skatteministeriet København, 25. marts 2009 - pskper@skm.dk - pskerh@skm.dk - jlv@skm.dk Bemærkninger vedr. Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere