KontraktBilag 3 Servicemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KontraktBilag 3 Servicemål"

Transkript

1 KontraktBilag 3 Servicemål [Måned]

2 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør Bilagets formål og indhold Definitioner Driftsforudsætninger Konfiguration af service-setup Generel driftstid Generel driftsperiode Servicevinduer Kritisk driftsperiode Servicemål for Løsningen Varsling og placering af servicevinduer Servicemål for support og vedligehold Indrapportering af fejl Detaljeringsgrad i forbindelse med indrapportering af fejl Fejlkategorisering Reaktionstider ved fejlkvalificering Kontaktpersoner hos Kunden Brugersupport Akut brugersupport Support til it-driftsorganisation Generelle driftskrav Driftshåndbog Licens- og certifikatstyring Overvågning af Løsningen Alarmer i relation til servicemål Overvågningsprocedurer i relation til servicemål Backup og reetablering af Løsningen Backup- og reetableringspolitik Omfang og hyppighed af backup Månedskopi af backup

3 5.4.4 Kontrol af backup Dataintegritet Minimering af datatab Særlige krav til Driftsmiljøet Vedligeholdelse af Driftsmiljøet Kapacitetsudvidelser Kapacitetsreducering Advisering i forbindelse med kapacitetstilpasning Leverandørens drift af Driftsmiljøet Administration af databaser Databeskrivelse Opdatering til Standardprogrammel Afprøvning i testmiljøet Driftsplan

4 1. Vejledning til Leverandør 1.1 Bilagets formål og indhold Dette bilag regulerer de servicemål, der er gældende for Løsningen, som omfatter eksisterende og nye websites, og Leverandørens levering af ydelser. Servicemålene omfatter enhver del af Leverandørens leverancer, medmindre andet er særskilt anført i dette bilag. Nærværende bilag indeholder ligeledes krav til Leverandørens ydelser vedrørende drift af Løsningen i overensstemmelse med Kontrakten. Bilaget skal sikre, at Kunden og Leverandøren på en effektiv og sikker måde kan forvalte driften af Løsningen. 1.2 Definitioner Bilaget beskæftiger sig bl.a. med følgende definitioner: Ved standardprogrammel forstås programmel leveret af tredjepart. Eksempelvis operativsystem, webserver software eller søgeteknologi leveret af tredjepart. Ved specialudviklet programmel forstås den del af Løsningen, som Leverandøren har udviklet og implementeret ovenpå standardprogrammel. Specialudviklet programmel dækker også over integrationer udviklet af Leverandøren. Ved løsningen forstås den samlede løsning bestående af de(n) videreudviklede og justerede website(s) og evt. nye websites. Ved supportsystemet forstås systemet Kunden indberetter opgaver til. Ved henvendelse forstås forespørgsel fra Kunden foretaget i overensstemmelse med aftalens procedurer. Ved produktionsmiljø forstås den eller de servere samt den løsning, som er i drift. Det vil sige, det miljø, som håndterer Løsningens slutbrugere. Ved brugerne forstås eksterne brugere af de websites, som er baseret på Løsningen. Ved Service Desk forstås supportfunktion hos Leverandøren, som Kunden kan kontakte telefonisk. Ved overvågningssystem forstås systemet, som løbende monitorerer Løsningen. 2. Driftsforudsætninger 2.1. Konfiguration af service-setup Leverandøren skal konfigurere et service-setup, som har til hensigt at levere den bedst mulige service i forhold til den daglige drift af Løsningen. Service-setuppet kan indeholde Source control (versionering af kodefiler), dokumentation af Løsningen, filarkiv mv. Supportsystemet skal være nemt for Kunden at anvende, det skal afsende beskeder til Kunden, når status på opgaver ændres (fx fra igangværende til færdig ), og supportsystemet skal kunne tilgås fra både desktop-computere samt ios- og Android-baserede enheder. Service Desken skal være til rådighed på hverdage fra klokken til klokken Overvågningssystemet skal afsende beskeder til Kunden og Leverandøren i forbindelse med nedbrud eller driftsforstyrrelser relateret til Løsningen. 4

5 2.2 Generel driftstid Løsningen skal som udgangspunkt være operationel og stabil indenfor den nedenfor anførte generelle driftsperiode. 2.3 Generel driftsperiode Den generelle driftsperiode for Løsningen udgør 24 timer i døgnet alle årets dage minus servicevinduer. 2.4 Servicevinduer Et servicevindue er den tid, hvor Løsningen kan være utilgængelig, eller hvor der er en påvirkning af driften i forbindelse med fx vedligeholdelse af Løsningen. Servicevinduer påvirker ikke Leverandørens opfyldelse af Servicemål. 2.5 Kritisk driftsperiode Den kritiske driftsperiode defineres som alle hverdage (ferieperioder undtaget) fra klokken til klokken Servicemål for Løsningen 3.1 Varsling og placering af servicevinduer Hvis der er behov for servicevinduer, skal kunden varsles herom, således at brugerne kan varsles mindst 5 arbejdsdage inden servicevinduets start. Kunden skal godkende servicevinduets gennemførelse. Servicevinduer skal som udgangspunkt placeres i tidsrummet mellem klokken og klokken I særlige tilfælde kan placeringen af servicevinduer fraviges efter forudgående aftale med Kunden. 4. Servicemål for support og vedligehold 4.1 Indrapportering af fejl Enhver indrapportering af fejl skal af Kunden kunne ske ved en af følgende kontaktformer: Ved oprettelse af en ny opgave i Supportsystemet. Ved kontakt til leverandørens support via . Ved kontakt til leverandøren pr. telefon. 4.2 Detaljeringsgrad i forbindelse med indrapportering af fejl Kunden er forpligtiget til som minimum at angive følgende informationer, når Kunden henvender sig til Leverandøren i forbindelse med indrapportering af fejl: Hvilket website eller hvilken Løsning (fx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings løsning ) henvendelsen vedrører. Deltaljeret beskrivelse af hvad henvendelsen drejer sig om. Navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson hos Kunden eller en kontaktperson hos tredjepartsdriftsleverandør. 4.3 Fejlkategorisering I forbindelse med en henvendelse til Leverandørens support skal den pågældende henvendelse visiteres, og i tilfælde af, at der er tale om en Fejl i Løsningen, skal Fejlen kategoriseres. Fejl kategoriseres af Leverandøren og Kunden i fællesskab i forbindelse med Kundens indrapportering. Fejl kategoriseres i følgende fire kategorier: 1. Kritisk fejl (eksempel): Hvis et website ikke kan tilgås (hvis det er nede ), vil der være tale om en Kritisk fejl. En fejl, hvor et website baseret på Løsningen leverer forkerte informationer til brugerne, vil ligeledes blive kategoriseret som en Kritisk fejl. 5

6 2. Fejl (eksempel): I en situation, hvor Brugerne er forhindret i at anvende et website baseret på Løsningen på normal vis, men hvor Brugerne samtidig er i stand til at fremsøge den ønskede information på manuel vis, vil der være tale om en Fejl. 3. Ikke-kritisk fejl (eksempel): Hvis en enkeltstående side på et website baseret på Løsningen ikke validerer i forhold til gældende tilgængelighedskrav, vil der være tale om en Ikke-kritisk fejl. 4. Kosmetisk fejl (eksempel): Hvis en farve på et website baseret på Løsningen er forkert i forhold til aftalen med Leverandøren, vil der være tale om en Kosmetisk fejl. Såfremt der er uenighed om kategoriseringen, uanset om Fejlen er konstateret ved meldinger til Service Desk, fra overvågningssystemer eller lignende, skal Leverandøren afhjælpe hændelsen i forhold til Kundens kategorisering. Opståede Fejl, som Kunden er ansvarlig for, og udefra kommende forstyrrelser (eksempel Fejl i offentligt datanet og lignende) betragtes også som Fejl. 4.4 Reaktionstider ved fejlkvalificering Dette afsnit udgør Kundens krav til reaktionstider ved fejlkvalificering, samt krav til arbejdsindsats og kommunikation. Reaktionstiden er det tidsinterval regnet fra modtaget Fejl til påbegyndt fejlkvalificering. Kravene er beskrevet i Tabel 1 nedenfor: Tabel 1 Fejlkategori 1 Kritisk fejl Reaktionstid Arbejdsindsats Kommunikatio n Krav til Leverandørens reaktionstid, arbejdsindsats og kommunikation Leverandøren skal påbegynde fejlkvalificering på en kategori 1 kritisk fejl straks (inden for 30 minutter) efter, Fejlen er modtaget af Leverandøren. Leverandøren skal arbejde 24 timer i døgnet alle ugens dage med denne type Fejl, indtil der er givet en løsning eller en omgåelse af problemet. Kunden skal stå til rådighed i nødvendigt omfang, mens Fejlen søges løst. Kunden skal holdes orienteret om status pr. telefon eller mail hver time, indtil Fejlen er kvalificeret. Kunden skal altid informeres ved ændringer i status og prioritet. 2 Fejl Reaktionstid Leverandøren skal påbegynde fejlkvalificering på en kategori 2 Fejl senest 2 dage efter, Fejlen er modtaget af Leverandøren. Arbejdsindsats Leverandøren skal arbejde på denne type Fejl inden for Normal Arbejdstid (kl ). Kommunikatio n Kunden skal holdes orienteret om status pr. telefon eller mail, indtil Fejlen er kvalificeret, og altid ved vigtige ændringer i status. 3 Ikkekritisk fejl Reaktionstid Leverandøren skal påbegynde fejlkvalificering på en kategori 3 Ikke-kritisk fejl senest 5 Arbejdsdage efter, Fejlen er modtaget af Leverandøren, med mindre andet er aftalt med Kunden. Arbejdsindsats Leverandøren skal arbejde på denne type Fejl inden for Normal Arbejdstid (kl ). Kommunikatio n Kundens projektledelse skal orienteres ved skift i status, dog senest 5 Arbejdsdage efter Fejlen er modtaget af Leverandøren. 6

7 Tabel 1 Fejlkategori 4 Kosmetisk fejl Reaktionstid Krav til Leverandørens reaktionstid, arbejdsindsats og kommunikation Leverandøren skal påbegynde fejlkvalificering på en kategori 4 Kosmetisk fejl senest 10 arbejdsdage efter Fejlen er modtaget af Leverandøren. Arbejdsindsats Leverandøren skal arbejde på denne type Fejl inden for Normal Arbejdstid (kl ). Kommunikatio n Kunden skal orienteres om detaljeret status gennem en månedlig statusrapportering. 4.5 Kontaktpersoner hos Kunden Kunden meddeler leverandøren, hvilke medarbejdere hos kunden, som er kontaktpersoner hos kunden i relation til henvendelser til leverandøren. Det er med mindre andet aftales mellem kunden og leverandøren kundens kontaktpersoner, der igangsætter fejlrettelser og andre opgaver hos leverandøren. Ved henvendelser til Leverandøren er Kunden forpligtiget til, at Kundens kontaktpersoner er tilgængelige for leverandøren i fornødent omfang. Såfremt dette ikke er tilfældet, er Leverandøren bemyndiget til at indstille behandlingen af henvendelsen, som først genoptages, når Kundens kontaktpersoner genoptager kontakten. Kunden skal til hver en tid kunne følge behandlingen af samtlige henvendelser i Supportsystemet. 4.6 Brugersupport Leverandøren skal yde support af de brugere i ministeriet, som anvender Løsningen (fx redaktører, administratorer mv.). Leverandørens support skal i denne forbindelse være til rådighed på hverdage fra klokken til klokken Supporten skal kunne ske via og per telefon. 4.7 Akut brugersupport Leverandøren skal yde akut brugersupport, som er hurtig support af de medarbejdere hos Kunden, som arbejder med Løsningen (fx redaktører, administratorer mv.). Akut brugersupport kan fx ydes, hvis Kunden ikke kan få adgang til Løsningen, eller hvis hjemmesider baseret på Løsningen fejler (er nede ). Leverandørens support skal i denne forbindelse være til rådighed 24 timer i døgnet alle ugens dage. Supporten skal kunne ske via og per telefon. 4.8 Support til it-driftsorganisation Leverandøren skal yde support af Kundens it-driftsorganisation fx i forbindelse med integration af interne it-systemer hos Kunden. Leverandørens support skal i denne forbindelse være til rådighed på hverdage fra klokken til klokken

8 Supporten skal kunne ske via og per telefon. 5. Generelle driftskrav 5.1 Driftshåndbog Leverandøren skal udarbejde og vedligeholde en driftshåndbog, der indeholder alle forhold af relevans for Leverandørens løbende varetagelse af driften af Løsningen, herunder procedurer for backup, eskalationsprocedurer og kontaktpersoner mv. Driftshåndbogen har til formål, at såvel Kunden som Leverandørens driftspersonale ved, hvorledes man skal forholde sig under alle drifts- og fejlsituationer. Driftshåndbogen skal leveres som en del af Leverancen og godkendes af Kunden. 5.2 Licens- og certifikatstyring Leverandøren skal styre og administrere licenser og certifikater til Basisprogrammel anvendt i Løsningen, herunder sørge for indlæggelse af nye certifikater ved udløb af eksisterende. Leverandøren skal selv afholde udgifter til licenser og certifikater. 5.3 Overvågning af Løsningen Alarmer i relation til servicemål Hændelser, der potentielt kan medføre, at servicemålene overskrides, skal udløse alarmer Overvågningsprocedurer i relation til servicemål Overvågningen af Løsningen skal ske hele døgnet, og Leverandøren skal altid give Kunden besked i forbindelse med eventuelle nedbrud eller driftsforstyrrelser relateret til Løsningen. Kunden skal altid varsles omkring eventuelle nedbrud eller driftsforstyrrelser relateret til Løsningen per mail, og inden for Normal Arbejdstid skal Leverandøren ligeledes kontakte Kunden telefonisk med en beskrivelse af fejlen. Fejlbeskederne afsendt per mail skal være skrevet på letforståeligt dansk, og Fejlbeskederne skal indeholde en beskrivelse af, hvilke initiativer Leverandøren tager i forhold til at afhjælpe fejlen. Leverandøren skal give en beskrivelse af, hvordan Løsningen overvåges, herunder en beskrivelse af overvågningspunkter samt grænseværdier for alarmer samt disses relation til de opstillede servicemål. 5.4 Backup og reetablering af Løsningen Backup- og reetableringspolitik Leverandøren skal udarbejde, vedligeholde og efterleve en backup- og reetableringspolitik. Backup- og reetableringspolitikken skal leveres som en del af Leverancen, og godkendes af Kunden Omfang og hyppighed af backup Leverandøren skal som minimum foretage daglig backup af alle relevante dele af Løsningen, herunder som minimum backup af systemdata, konfigurationsdata, databaser, event-logfiler og webserver logfiler Månedskopi af backup Leverandøren skal udtage en månedskopi af backuppen, som gemmes i 1 år, og en årskopi, der gemmes i hele kontraktperioden. 8

9 5.4.4 Kontrol af backup Leverandøren skal hvert kvartal udføre kontroller af læsbarheden af de udførte backups. Leverandøren skal mindst én gang årligt gennemføre afprøvning af fuld restore af Løsningen fra backup Dataintegritet For at sikre dataintegritet, skal Leverandøren kunne udføre rollback i tilfælde af nedbrud og føre Løsningen tilbage til en tilstand med konsistente data og opsætning Minimering af datatab Løsningen skal understøtte minimering af datatab, herunder at Løsningen skal kunne reetableres med et maksimum på 1 times datatab. 6. Særlige krav til Driftsmiljøet 6.1 Vedligeholdelse af Driftsmiljøet Leverandøren skal udføre forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse af Driftsmiljøet, der til stadighed sikrer, at Driftsmiljøet holdes i driftssikker stand og er i stand til at opfylde de aftalte krav. 6.2 Kapacitetsudvidelser Såfremt Løsningen belastes med mere end 80 % af den af Leverandøren og Kunden fastsatte kapacitet, skal Leverandøren give meddelelse til Kunden herom med henblik på at Kunden kan beslutte at tilkøbe yderligere kapacitet. 6.3 Kapacitetsreducering Såfremt Løsningen alle døgnets timer gennem en periode på 20 Arbejdsdage belastes med mindre end 30 % af den af Kunden fastsatte kapacitet, skal Leverandøren give meddelelse til Kunden herom med henblik på, at Kunden kan beslutte at reducere kapaciteten. 6.4 Advisering i forbindelse med kapacitetstilpasning Leverandøren skal senest indenfor 24 timer efter det er konstateret, at Løsningen enten skal kapacitetsudvides- eller reduceres, adviseres herom. 6.5 Leverandørens drift af Driftsmiljøet Leverandøren skal konfigurere et driftsmiljø, som sikrer, at Løsningen fungerer stabilt i daglig drift forstået på den måde, at de besøgende på de websites, som er baseret på Løsningen, ikke oplever mærkbar nedetid under deres besøg. Leverandøren skal ligeledes sikre, at driftsmiljøet er konfigureret på en sådan måde, at ny funktionalitet og nye websites løbende kan lanceres, uden at de besøgende på de websites, som er baseret på Løsningen, oplever mærkbar nedetid. Driftsmiljøet skal ligeledes indeholde et testmiljø (et QA-miljø), hvor Leverandøren og Kunden i samarbejde kan teste ny funktionalitet og nye websites, inden de offentliggøres. 6.6 Administration af databaser Leverandøren skal udføre databaseadministration, herunder: Konstant overvågning af databaser og opfølgning på databaseperformance. Oprettelse og nedlæggelse af databaser. Periodisk backup af databaser. Databaserecovery og rettelse af systemfejl. Periodisk konsolidering af databaser. Kontrol af og oprydning på databasernes logfiler. Optimering af databasekonfigurationen. 9

10 Tuning af databaseparametre og indeks. Kontrol af databasernes størrelse, placering, fragmentering af tablespaces, rollback segmenter, tabeller, indeks mv. Leverandøren skal hver 6. måned orientere Kunden om resultaterne af denne databaseadministration i form af en statusrapport. 6.7 Databeskrivelse Der skal til enhver tid kunne udtrækkes en databeskrivelse i henhold til offentlighedslovens Opdatering til Standardprogrammel Opdateringer af versioner, releases og patches til Standardprogrammel skal ske i et hensigtsmæssigt forløb efter disses frigivelse under hensyntagen til Kundens forretning og Brugerne. 6.9 Afprøvning i testmiljøet Nye versioner, releases og patches til Standardprogrammel skal afprøves i testmiljøet, inden de installeres i produktionsmiljøet Driftsplan Leverandøren skal udarbejde en driftsplan, der fastlægger aktiviteter og frister for de til driften hørende ydelser. Driftsplanen fastlægges for hvert kalenderår. Driftsplanen leveres første gang til Kunden som en del af Leverancen og leveres herefter senest 1. december for det kommende kalenderår. 10

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag H1: Ydelser og Servicemål

Bilag H1: Ydelser og Servicemål Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og udvikling (Application Management) af Systemkomplekset (SIV-platformen). Dato: [Udfyldes] Version: [Udfyldes] Vejledning til tilbudsgiver Teksten i denne vejledning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde

Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde [ Udbud af lovinformationssystem - Bilag 5, Løbende ydelser, servicemål og samarbejde Bilag 5 Løbende ydelser, servicemål og samarbejde (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Side 1/14 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Bilag 0 Definitioner

Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 2. Definitioner... 3 Bilag 0 1. FORMÅL OG INDHOLD 1.1 Dette bilag indeholder definitioner til brug for fortolkning

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Kontraktbilag 06 - Servicemål

Kontraktbilag 06 - Servicemål Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 06 - Servicemål Bilag 06 Servicemål Side 1/14 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG...3 2. SERVICEMÅL

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

DataHub Bilag 6 - Servicemål. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli EU-udbud 2010/S

DataHub Bilag 6 - Servicemål. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli EU-udbud 2010/S DataHub Bilag 6 - Servicemål 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 25-06-2010 01-07-2010 DATE JGR ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere