BD BBL Enterotube II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL Enterotube II"

Transkript

1 BRUGSANVISNING BBL Enterotube II IA Rev.: Jan BD BBL Enterotube II TILSIGTET BRUG BBL Enterotube II er et brugsklart identifikationssystem til identifikation af Enterobacteriaceae samt en række andre oxidase-negative Gram-negative stave. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. Enterobacteriaceae spiller en væsentlig rolle som smitstoffer. Denne gruppe bakterier benytter kulhydrater, først og fremmest ved hjælp af fermentering og oxidation. Bakterierne er catalase-positive, og næsten alle er oxidase-negative (der har for nylig været fremlagt forslag om at inkludere Plesiomonas shigelloides i slægten af Enterobacteriaceae baseret på 16S rrna sekvensering, og fordi stoffet indeholder det enterobakterielle almindelige antigen. 1,2 Hidtil har denne organisme, som er oxidasepositiv, været tilknyttet Vibrionaceae). Identifikation af Enterobacteriaceae er baseret på biokemiske reaktioner, som beskrevet af Ewing og af Farmer. Der henvises til litteraturen for detaljer På trods af at en lang række forskellige slægter og arter er blevet beskrevet i årenes løb, tilhører de organismer, som er isoleret fra kliniske prøver, 20 til 25 arter, der har været kendt længe. 1 BBL Enterotube II er et lukket, inddelt plasticrør, der indeholder tolv forskellige medier til bestemmelse af 15 biokemiske reaktioner (glukose, gasproduktion fra glukose, lysindecarboxylase, ornithindecarboxylase, hydrogensulfid H 2 S, indol, adonitol, laktose, arabinose, sorbitol, Voges-Proskauer (VP), dulcitol, fenylalanindeaminase (PA), urinstof og citrat). Den vedlagte inokuleringstråd muliggør podning af samtlige kamre på én gang fra én eller nogle få enkelte kolonier af et isolat. Den resulterende kombination af reaktioner - anvendt sammen med tolkningsvejledningen (Interpretation Guide/codebook) - gør det muligt at identificere signifikante Enterobacteriaceae. Tolkningsvejledningen (kodebogen) til BBL Enterotube II blev udarbejdet ved at bruge de procentuelle data fra referencerne til de biokemiske tests, der blev udført med BBL Enterotube II Results Pad (resultatfelter) og Color Reaction Chart (farvereaktionsoversigt) muliggør hurtig kontrol af positive reaktioner opnået med BBL Enterotube II. De kontrollerede positive tal lægges sammen, og det sammensatte tal lokaliseres derpå i tolkningsvejledningen for at identificere organismerne. Hvor to eller flere organismer er angivet, vises desuden de bekræftende tests, som er nødvendige for den videre identifikation. Følgende flowdiagram viser, hvordan oxidasetesten kan bruges til at skelne mellem bakterierne i Enterobacteriaceae og nonfermentative, oxidase-positive eller negative, og fermentative, oxidasepositive Gram-negative bakterier, og når BBL Enterotube II eller BBL Oxi/Ferm Tube II anvendes: positiv Ren dyrkning på nonselektivt medium Oxidasetest negativ Inokulér BBL Oxi/Ferm Tube II Inokulér BBL Enterotube II Anaerob glukose Glukose Positiv Negativ Positiv Negativ* Aeromonas spp., Plesiomonas shigelloides, Vibrio spp. Achromobacter spp., Alcaligenes spp., Bordetella bronchiseptica, Moraxella spp., Pasteurella spp., etc. Enterobacteriaceae Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, etc. * Disse arter kan identificeres med BBL Enterotube II systemet, men det kan være nødvendigt at anvende BBL Oxi/Ferm Tube II som bekræftelse. REAGENSER BBL Enterotube II Substrater, andre aktive ingredienser og farvning af ikke-inokulerede medier: IA

2 Medium 1 (Glukose): Glukose (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Mediet er dækket af voks for at danne anaerobe forhold og tillade påvisningen af gasformation. Ikke-inokuleret: rødt. Medium 2 (Lysin): Lysin (10,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med bromcresol lilla som ph indikator. Mediet er dækket af voks for at danne anaerobe forhold. Ikke-inokuleret: gult. Medium 3 (Ornithin): Ornithin (10,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med bromcresol lilla som ph indikator. Mediet er dækket af voks for at danne anaerobe forhold. Ikke-inokuleret: gult. Medium 4 (H 2 S/Indol): Natriumthiosulfat (4,7 g/l), jern-ammoniumcitrat (0,6 g/l) og tryptophan (1,2 g/l) i et passende basemedium. Ikke-inokuleret: Beige til svagt ravgul. Medium 5 (Adonitol): Adonitol (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Ikke-inokuleret: rødt. Medium 6 (Laktose): Laktose (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Ikke-inokuleret: rødt. Medium 7 (Arabinose): Arabinose (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Ikke-inokuleret: rødt. Medium 8 (Sorbitol): Sorbitol (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Ikke-inokuleret: rødt. Medium 9 (Voges-Proskauer): Glukose (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium. Ikkeinokuleret: farveløst til svagt ravgul. Medium 10 (Dulcitol/PA): Dulcitol (20,0 g/l), fenylalanin (7,0 g/l) og jern-ammoniumcitrat (0,5 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med bromthymol-blå som ph indikator. Ikke-inokuleret: grønt. Medium 11 (Urea): Urea (20,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med cresol-rødt som ph indikator. Ikke-inokuleret: beige til svagt ravgul. Medium 12 (Citrate): Natriumcitrat (2,0 g/l) indeholdt i et passende basemedium, med bromthymolblåt som ph indikator. Ikke-inokuleret: grønt. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Rørene må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, løsning af voks fra de pågældende medier, udtørring, revner eller andre tegn på nedbrydning. Enhver af følgende tilstande kan interferere med nøjagtigheden af BBL Enterotube II: dehydrering eller forflydning, løsning af voks fra medieoverflader, enhver ændring af mediets farve fra disse angivet under Ikke-inokuleret i sektionen REAGENSER, og enhver indikation på vækst på medieoverfladerne. Følgende forholdsregler gælder for de enkelte indikerede kamre: Glukose: Voksoverlejringen i dette kammer danner den grad af anaerobt liv, der er nødvendigt for kun at opnå den ægte fermenteringsreaktion, der er karakteristisk for alle Enterobacteriaceae. Hvis dette medium forbliver rødt efter inokulering og inkubation, hører stammen ikke til Enterobacteriaceae bakterierne. Eksempler på oxidase-negative non-enterobacteriaceae, der ikke fermenterer glukose under anaerobe forhold i BBL Enterotube II, er glukose-negative Acinetobacter arter. Selv om disse organismer kan differentieres fra Enterobacteriaceae ved hjælp af BBL Enterotube II (i tolkningsvejledningen anvendes databasen for oxidase-negative non-fermentorer), kan det være nødvendigt at anvende BBL Oxi/Ferm Tube II til yderligere identifikation. Phenylalanin (PA): Mediet kan skifte farve efter inkubationen til en mørkere grøn. Dette regnes for en negativ reaktion. Advarsel: Ved præparering og håndtering af indol- og VP-reagenser skal håndteringsanvisninger, risikosætninger og sikkerhedssætninger overholdes. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologisk risiko og bortskaffelse af det brugte produkt. OPBEVARING OG HOLDBARHED BBL Enterotube II opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 til 8 C i den originale æske indtil ibrugtagningen. Undgå frysning og overophedning. Rørene kan inokuleres op til udløbsdatoen, og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Rør fra åbnede pakninger kan anvendes indtil udløbsdatoen. Åbnede rør skal bruges med det samme. BRUGERKVALITETSKONTROL Inokulér BBL Enterotube II med de nedenfor nævnte stammer. Ved indpodning, inkubation og aflæsning følges beskrivelserne i afsniitet Testprocedure. IA

3 ORGANISMER Glukose Gas Lysin Ornithin H2S Indol Adonitol Laktose Arabinose Sorbitol VP Dulcitol Fenylalanin Urinstof Citrat Acceptable biokoder Proteus mirabilis ATCC / / / / Proteus vulgaris +/(+) +/ / ATCC 6380 Providencia alcalifaciens ATCC / / / / / Serratia marcescens ATCC / / / / / Escherichia coli + +/ / ATCC Klebsiella pneumoniae + +/ / / / / ATCC Pseudomonas / /(+) + aeruginosa ATCC * * P. aeruginosa er oxidase-positiv og er derfor ikke inkluderet i BBL Enterotube II databaserne. Denne stamme er imidlertid effektiv som kontrolorganisme til påvisning af negative reaktioner i glukose- og gaskammeret. + = positiv; = negativ; (+) svagt positiv; +/- = positiv eller (sjældent) negativ; +/(+) = positiv eller(sjældent) svagt positiv; -/+ = negativ eller (sjældent) positiv. PROCEDURE Vedlagte materialer BBL Enterotube II. Mikrobiologisk kontrolleret. Resultatfelter og farvereaktionsoversigt til BBL Enterotube II. Materialer, der ikke er vedlagt BBL Enterotube II Interpretation Guide (codebook), dokument nr. CM CE, der er opdelt i tre databaser: (1) Oxidase-negative non-fermentorer, (2) Enterobacteriaceae metode uden VP og (3) Enterobacteriaceae metode med VP. Kovacs indolreagens ( Indole Dropper Reagent, 50 ampuller, kat.-nr ) og Voges-Proskauerreagenser (Voges-Proskauer A Dropper Reagent, 50 ampuller, kat.-nr ; Voges-Proskauer B Dropper Reagent, kat.-nr ) fås hos BD. Materialer og reagenser til udførelse af de supplerende tests som nævnt i BBL Enterotube II Interpretation Guide (tolkningsvejledningen). BBL Oxi/Ferm II Identification System (kat. nr ) til identifikation af non-enterobacteriaceae. Hjælpedyrkningsmedier, reagenser og laboratorieudstyr som beskrevet. Kovacs reagens kan præpareres i laboratoriet på følgende måde: Amyl- eller isoamylalkohol 75 ml p-dimethylaminobenzaldehyd 5 g Saltsyre, koncentreret 25 ml Opløs p-dimethylaminobenzaldehyd (reagenset bør have en lysegul farve) i alkohol, og tilsæt dernæst langsomt syren. Det præparerede reagens skal være strågult og opbevares i en brun flaske i køleskab for maksimal stabilitet. Hvis et reagens er mørkebrunt, må det ikke bruges. Voges-Proskauer reagenser præpareres på følgende måde: 5 % alfa-naphtholopløsning alfa-naphthol 5 g Ethanol (ethylalkohol), absolut 100 ml 20 % Kaliumhydroxidopløsning Vand Kaliumhydroxid (pellet) Creatin 100 ml 20 g 300 mg Efter præparering er Voges-Proskauer reagenser stabile i tæt tillukkede flasker i to uger ved 2 til 8 C i mørke. IA

4 Prøvetyper BBL Enterotube II er et biokemisk identifikationssystem. Systemet må ikke anvendes direkte med kliniske præparater. Brug isolater fra passende medier (se Testprocedure). BBL Enterotube II kan bruges til at identificere aerobe, fakultativt anaerobe Gram-negative stave (Enterobacteriaceae), isoleret fra en hvilken som helst prøve. Testprocedure Til indpodning af BBL Enterotube II, kan der anvendes vækst fra MacConkey (MAC), Eosin Methylene Blue (EMB), Salmonella Shigella (SS) eller Hektoen Enteric (HE) agarer, eller nonselektive blodagarmedier. Den anvendte dyrkning skal være mindst 18 h gammel, men ikke ældre end 48 h. Sørg for, at isolatet, der identificeres med BBL Enterotube II, er en ren dyrkning fra en Gram-negativ stav. BBL Enterotube II må kun anvendes til oxidase-negative isolater, da oxidase-positive organismer (non- Enterobacteriaceae) kræver brugen af BBL Oxi/Ferm Tube II til identifikationen. 1. Klargør et enkelt ark fra kodeblokken til isolatet ved at udfylde det med patientens navn, prøvenummer og dato. Bemærk: Brugeren kan afgøre, om databaser med eller uden VP skal benyttes. På grundlag af denne afgørelse bruges forsiden eller bagsiden af kodeblokken. Hvis databasen uden VP vælges, kan det være nødvendigt at udføre VP reaktionen som en supplerende test for bestemte organismer. 2. Tag et enkelt BBL Enterotube II rør frem og skriv patientens navn, prøvenummer og dato på etiketten. 3. Fjern begge hætter. Indpodningstrådens spids findes under den hvide hætte. Hold ikke tråden over ild. 4. Udtag en velisoleret koloni direkte med spidsen af BBL Enterotube II indpodningstråden (figur 1). Der skal kunne ses en synlig mængde inokulat på spidsen og siden af tråden. Undgå at berøre agaret med tråden. Brug ét eller flere BBL Enterotube II systemer til at udtage flere kolonier, efter behov. 5. Inokulér BBL Enterotube II ved først at vride tråden og derefter trække tråden tilbage med en drejende bevægelse - gennem alle tolv kamre (figur 2). 6. Før igen tråden (uden at sterilisere den) ind i BBL Enterotube II med en drejende bevægelse igennem alle 12 kamre, indtil indkærvningen på tråden ligger ud for åbningen af røret (figur 3). Trådspidsen skal kunne ses i citratkammeret. Knæk tråden ved indkærvningen ved at bøje den. Den del af tråden, der er tilbage i røret, opretholder de anaerobe forhold, som er nødvendige for at opnå fuld fermentering af glukose, produktion af gas og decarboxylering af lysin og ornithin. 7. Med den afbrækkede del af tråden trykkes der hul i folien, som dækker luftåbningerne på de sidste otte kamre (adonitol, laktose, arabinose, sorbitol, Voges-Proskauer, dulcitol/pa, urinstof og citrat), for at fremme aerob vækst i disse kamre (figur 4). Sæt begge hætter på igen. 8. Inkubér ved 35 eller 37 C i 18 til 24 h med BBL Enterotube II liggende på den flade side eller oprejst. Sørg for at luft kan cirkulere mellem de inkuberede rør. 9. Tolk og notér alle reaktioner, med undtagelse af indol og Voges-Proskauer. (Der henvises til afsnittet Resultater angående detaljerede anvisninger til aflæsning af resultaterne af BBL Enterotube II). Alle øvrige tests skal aflæses, inden indol-testen og Voges-Proskauer testene udføres, da de tilsatte reagenser for disse tests kan ændre de resterende BBL Enterotube II reaktioner. Tilsætning af indol- og Voges-Proskauer reagens: 1. Anbring BBL Enterotube II vandret på bordet eller lodret i et stativ med glukosekammeret nedad. Anvend en kanyle eller den afbrækkede ende af en BBL Enterotube II-indpodningstråd, eller smelt med en varm indpodningstråd for at udstanse eller smelte et hul på ca. 3-4 mm i diameter i plastfilmen over indol-/h2s- og VP-kamrene. 2. Sådan udføres indoltesten: Føj 3-4 dråber Kovacs-reagens (kat.-nr eller laboratoriefremstillet; se afsnittet Materialer, der ikke er vedlagt) til H 2 S-/indolkammeret, og tilsæt reagens i kammeret. Lad reagensen komme i kontakt med mediets overflade. En positiv test ses ved, at det tilsatte reagens farves rødt inden for 10 sekunder. 3. Sådan udføres Voges-Proskauer-testen: Denne test er obligatorisk, hvis databasen med VP vælges. Det kan også være nødvendigt at udføre testen som kontrol, hvis databasen uden VP benyttes. Ved brug af laboratoriefremstillede reagenser (se afsnittet Materialer, der ikke er vedlagt) tilsættes to dråber 20 % kaliumhydroxidopløsning med 0,3 % kreatin og tre dråber 5 % alfa-naphthol i absolut ætylalkohol. Testen er positiv, hvis der ses en rød farve inden for 20 minutter. Vent ikke længere end 20 minutter før aflæsning af resultaterne! Ved brug af Dropper Reagents tilsættes 3-5 dråber Voges-Proskauer A-reagens (kat.-nr ) og 1-2 dråber Voges-Proskauer B-reagens (kat.-nr ). En positiv reaktion indikeres af udviklingen af en IA

5 kirsebærrød farve inden for 5-15 minutter. Udviklingen af en kobberfarvet til brunlig misfarvning tolkes som negativt. Vent ikke længere end 15 minutter før aflæsning af resultaterne! Resultater Følg nedenstående anvisninger for at identificere isolatet. Oplysninger om udseendet af positive og negative reaktioner findes i tabel 1. Bemærk: Hvis der ikke observeres et farveskift, eller hvis glukosekammeret bliver orange, og der ses vækst som følge af farveændringer i andre kamre, hører organismen ikke til Enterobacteriaceae- familien. (Se afsnittet FORHOLDSREGLER). 1. Efter 18 til 24 h inkubation tolkes alle reaktioner. Med undtagelse af indol og VP aflæses reaktionerne i rækkefølge ved at sammenligne mediernes farve i røret efter inkubation med farverne i farveoversigten på forsiden af kodeblokken - og (senere) med et uinokuleret BBL Enterotube II, som først har fået stuetemperatur (figur 5). Alle reaktioner, der bør være positive, kan have samme, større eller mindre intensitet end farverne på farveoversigten (Color Reaction Chart). 2. Angiv hvert positivt testresultat ved at sætte en ring om tallet neden under det pågældende kammer på resultatfelterne (Results Pad) (figur 6). 3. Til slut udføres indol- og VP-testene. Hvis positive, sættes der ring om de passende tal på arket. VP testen er kun obligatorisk, hvis databasen med VP anvendes. 4. Læg de mærkede tal fra felterne sammen, og skriv summen i boksen under pilen (figur 6). 5. Find det femcifrede tal i tolkningsvejledningen (Interpretation Guide (codebook)), og find det/de bedste svar i kolonnen ID Value (identifikationsværdi). Sørg for at bruge den korrekte database [(1) Oxidase-negative non-fermentorer, (2) Enterobacteriaceae metode uden VP og (3) Enterobacteriaceae metode med VP]. Eksemplet i figur 6 viser identifikationen af Klebsiella pneumoniae. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 IA

6 (A) (B) Figur 6: BBL Enterotube II resultatfelter (Results Pad) (A = database med VP; B = database uden VP) Tabel 1: Negative og positive reaktioner i BBL Enterotube II REAKTIONER BEMÆRKNINGER Reagenser Negativ Positiv KAMMER 1 Glukose rød (til orange) gul (til gylden) Glukose (GLU) : Slutproduktet fra bakteriel fermentering af glukose er enten syre eller syre og gas. Ændringen i ph-værdien som følge af syreproduktion kan ses ved at farven på mediets indikator skifter fra rød (alkalisk) til gul (sur). Enhver gul nuance skal tolkes som en positiv Produktion af gas voks ikke løftet af voks løftet af reaktion, og orange tolkes som negativ. Produktion af gas (GAS): Dette ses ved defineret og komplet frigørelse af voks-overlejringen fra overfladen af glukosemediet - ikke ved bobler i mediet. Da mængden af den udviklede gas fra forskellige bakterier varierer, vil omfanget af frigørelse mellem medium og overlejring også variere afhængigt af den testede bakteriestamme. KAMMER 2 Lysin gul lilla Lysin-decarboxylase (LYS): Bakteriel decarboxylering af lysin, som resulterer i dannelsen af det alkaliske slutprodukt cadaverin, ses ved et skift i farven på mediets indikator fra bleggul (sur) til lilla (alkalisk). Mediet forbliver gult, hvis decarboxyleringen af lysin ikke finder sted. KAMMER 3 Ornithin gul lilla Ornithin-decarboxylase (ORN): Decarboxylering af ornithin, som resulterer i dannelsen af det alkaliske slutprodukt putrescin, ses ved et skift i farven af mediets indikator fra bleggul (sur) til lilla (alkalisk). Mediet forbliver gult, hvis decarboxyleringen af ornithin ikke finder sted. KAMMER 4 H 2S beige til svagt ravgul sort Hydrogensulfidproduktion (H 2S): Hydrogensulfid dannes af bakterier, der er i stand til at reducere svovlholdige forbindelser, såsom peptoner og natriumthiosulfat, der findes i mediet. Hydrogensulfid reagerer med jernsalte, der allerede findes i mediet og danner et sort bundfald bestående af jernsulfid, normalt langs inokuleringslinjen. Visse Providencia-stammer kan give dette medium en diffus brunlig farve, men dette må ikke forveksles med ægte H2S-produktion, som angives med sort farve. Bemærk: Det sorte bundfald kan falme eller vende tilbage til negativ, hvis BBL Enterotube II aflæses efter 24 h inkubation. IA

7 Tabel 1: fortsat REAKTIONER BEMÆRKNINGER Reagenser Negativ Positiv KAMMER 4 (fortsat) Indoldannelse farveløs pink-rød Indoldannelse (IND): Dannelsen af indol fra omsætningen af tryptophan som følge af det bakterielle enzym tryptophanase påvises ved udviklingen af en pink til rød farve efter tilsætning af Kovacs indolreagens, som tilsættes i kammeret, efter at røret har været inkuberet i 18 til 24 h (se afsnittet Testprocedure). KAMMER 5, 6, 7, 8 Adonitol, Laktose, Arabinose, Sorbitol Voges- Proskauer rød (til orange) farveløst til brunt gul (til gylden) rød Dulcitol grøn gul (til gylden) PA Urinstof alle grønne nuancer beige til svagt ravgul sortrøgfarvetgrå svagt lyserød til lyserød Adonitol (ADON), Laktose (LAC), Arabinose (ARAB), Sorbitol (SORB): Bakteriel fermentering af adonitol, laktose, arabinose og sorbitol resulterer i dannelsen af sure slutprodukter, og ses ved et skift i farven på mediets indikator fra rød (alkalisk) til gul (sur). Ethvert tegn på gul farve skal tolkes som en positiv reaktion, og orange tolkes som negativ. KAMMER 9 Voges-Proskauer-reaktion (VP): Acetylmetylcarbinol (acetoin) er et mellemprodukt i produktionen af butylenglykol fra fermentering af glukose. Produktionen af acetoin påvises efter tilsætning af VP-reagenserne efter inkubation (se afsnittet Testprocedure). Tilstedeværelsen af acetoin ses ved udviklingen af en rød farve inden for 5-20 min. KAMMER 10 Dulcitol (DUL): Bakteriel fermentering af dulcitol, der resulterer i dannelsen af sure slutprodukter, ses ved et skift i farven på mediets indikator fra grøn (alkalisk) til gul eller bleggul (sur). Phenylalanin-deaminase (PA): Denne test påviser dannelsen af pyrodruesyre fra deaminering af fenylalanin. Den dannede pyrodruesyre reagerer med et jernsalt i mediet og producerer en karakteristisk sort til røggrå farve. Det er ikke nødvendigt at tilsætte ferrichlorid, da mediet allerede indeholder et jernsalt. KAMMER 11 Urinstof (UREA): Urease, et enzym indeholdt i en række mikroorganismer, hydrolyserer urinstof til ammoniak, hvilket bevirker, at farven på mediets indikator skifter fra gul (sur) til rød-lilla (alkalisk). Ureasetesten er stærkt positiv over for Proteus-arten og kan muligvis påvises så tidligt som 4 til 6 h efter inkubation. Testen er svagt positiv (svagt lyserød farve) efter 18 til 24 h inkubation for Klebsiella og Enterobacter. KAMMER 12 Citrat grøn blå Citrat (CIT): Denne test påviser organismer, som er i stand til at udnytte citrat i form af dets natriumsalt som deres eneste kulstofkilde. Organismer, som er i stand til at udnytte citrat, producerer alkaliske metabolitter, som ændrer indikatorens farve fra grøn (sur) til dybblå (alkalisk). Enhver blå nuance skal regnes for et positivt resultat. BEMÆRK: Visse mikroorganismer producerer ikke altid det ideelle stærkt positive farveskift. Lysere nuancer af samme grundfarve skal også regnes for positive. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL Enterotube II er udviklet specielt til at identificere Gram-negative stave, som er oxidase-negative, og må kun anvendes til at skelne mellem parter af Enterobacteriaceae familien. Et begrænset antal oxidasenegative ikke-fermentorer kan også identificeres med dette system, men det anbefales at bruge BBL Oxi/Ferm Tube II til disse organismer. Funktionsdata BBL Enterotube II er blevet evalueret i adskillige eksterne undersøgelser. Offentliggjorte data henviser til en identifikationsnøjagtighed på 87 til 99 % Reproducerbarhed: Ti organismer i alt blev testet i duplikater i løbet af tre dage af tre selvstændige laboratorier ved anvendelse af BBL Enterotube II. Tre (30 %) af organismerne udviste identiske biokoder med hvert replikat på hvert af de pågældende laboratorier. Fem (50 %) af organismerne udviste mindre variationer i biokoderne, men gav identisk identifikation af organismerne med hvert replikat. To (20 %) af organismerne udviste mindre variationer i biokoder med identisk identifikation med to af 18 replikater for disse organismer, hvilket resulterede i biokoder, som ikke kunne identificeres. For samtlige replikater var overenstemmelse mht identifikationen 98,9 %. IA

8 En undersøgelse af 247 tidligere identificerede stammer (inklusive kendte ATCC dyrkninger) blev analyseret ved hjælp af BBL Enterotube II identifikationssystemet. Ved den initiale indpodning udviste ni organismer biokemiske afvigelser. Efter gentaget indpodning blev otte af disse afvigelser opklaret. I fem tilfælde svarede det opklarede resultat til det initiale resultat med referencemetoden. I tre tilfælde svarede den opklarede test til det initiale resultat af BBL Enterotube II. I et enkelt tilfælde afveg det opklarede resultat fra samtlige initiale resultater. Den afvigende biokemiske test blev opklaret ved brug af en tredje metode, som gav et resultat svarende til BBL Enterotube II. De anvendte prøver er vist i tabel 2 sammen med en angivelse af hver prøves slægt, art, antal testede stammer og procentdelen af organismer, der gav positive biokemiske reaktioner. Procedurens begrænsninger BBL Enterotube II er udviklet til brug med de viste taksonomiske klassificeringer. Taksonomiske klassificeringer ud over dem, der er angivet i tabel 3, er ikke beregnet til brug med dette system. BBL Enterotube II biokoder kan ikke bruges til at fastlægge fænotypisk identitet blandt isolater fra identiske eller forskelligartede prøver. Biokemiske resultater indhentet ved hjælp af BBL Enterotube II, kan variere fra andre metoder og fra litteraturen. Serologisk testning er nødvendigt for at bekræfte Salmonella and Shigella spp. Isolater af disse organismer skal indsendes til de relevante referencelaboratorier for komplet serumtypebestemmelse og epidemiologisk kontrol. Identifikation af Gram-negative bakterier skal foretages med hensyntagen til andre egenskaber, som fx prøvens kilde, patientanamnese, koloni- og mikroskopisk morfologi, serologi og antimikrobielle følsomhedsmønstre. Identifikation af sjældne isolater skal gentages, eller der skal testes yderligere for at verificere disse organismers identifikation. Visse arter organismer kan udvise atypiske biokemiske reaktioner som følge af usædvanlige ernæringskrav eller mutationer og kan derfor være vanskelige at identificere. Visse organismer kan kræve inkubationstider over 24 h, for at en korrekt identifikation kan opnås. Selv om der i senere tid har været fremlagt forslag om at inkludere Plesiomonas shigelloides i slægten af Enterobacteriaceae, er denne art ikke inkluderet i BBL Enterotube II databaserne. 1,2 I stedet skal denne organisme testes med BBL Oxi/Ferm Tube II systemet og databasen. LITTERATUR 1. Farmer, J.J. III Enterobacteriaceae: introduction and identification. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 2. Abbott, S.L Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Plesiomonas, and other Enterobacteriaceae. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 3. Farmer, J.J, III., et al Biochemical identification of new species and biogroups of Enterobacteriaceae isolated from clinical specimens. J. Clin. Microbiol. 21: Ewing, W.H Differentation of Enterobacteriaceae by biochemical reactions, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 5. Ewing, W.H Biochemical characterization of Citrobacter freundii and Citrobacter diversus. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 6. Ewing, W.H., and M.A. Fife Enterobacter agglomerans and the Herbicola-Lathyri bacteria. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 7. Darland, G., and B.R. Davis Biochemical and serological characterization of hydrogen sulfide producing variants of Escherichia coli. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 8. Ewing, W.H Isolation and identification of Salmonella and Shigella. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 9. Ewing, W.H., B.R. Davis, and M.A. Five Biochemical characterization of Serratia liquefaciens and Serratia rubidaea. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control. 10. Brenner, D.J., et al Taxonomic and nomenclature changes in Enterobacteriaceae. U.S. Dept. of Health, Education and Welfare, Public Health Service, National Center for Disease Control.:, Oct Ewing, W.H Edwards and Ewing s identification of Enterobacteriaceae. Elsevier Science Publishing Co., New York, N.Y. 12. Holmes, B Comparative evaluation of the Roche Cobas IDA and Enterotube II systems for identifying members of the family Enterobacteriaceae. J. Clin. Microbiol. 27: IA

9 13. Mastroeni, P. et al Comparison of six systems for the identification of Enterobacteriaceae. G. Batteriol. Virol. Immunol. 76: Chiaradia, V. et al Comparative evaluation of 3 miniaturized systems (API 20E, Enterotube II, Sensititre AP60) commonly used in clinical microbiology laboratories. Quad. Sclavo Diagn. 19: [in Italian]. Tabel 2: Resultater af funktionsevaluering Organismer Antal testet GLU GAS LYS ORN H2S IND ADO LAC ARA SOR DUL PA URE CIT ACINETOBACTER A. anitratus A. Iwoffii* BURKHOLDERIA B. cepacia CEDECEA C. davisae C. lapagei* CITROBACTER C. amalonaticus C. freundii ESCHERICHIA E. coli ENTERISKE GRUPPER Enterisk gruppe 60* ENTEROBACTER E. aerogenes E. amnigenus bio E. cloacae EWINGELLA E. americana HAFNIA H. alvei* KLEBSIELLA K. oxytoca* K. ozaenae K. pneumoniae KLUYVERA K. ascorbata* MORGANELLA M. morganii PROTEUS P. mirabilis* PROVIDENCIA P. rettgeri* P: stuartii* SALMONELLA Salmonella species Salmonella (ariz) IIIa SERRATIA S. liquefaciens S. marcescens* S. plymuthica SHIGELLA Shigella srgps A,B,C S. sonnei YERSINIA Y. enterocolitica Y. frederiksenii Y. ruckeri * En enkelt organisme fra denne gruppe stammede fra American Type Culture Collection. IA

10 Tabel 3: Taksonomiske klassificeringer fra Enterobacteriaceae inkluderet i BBL Enterotube II databaserne Buttiauxella agrestis Hafnia alvei Salmonella serotype Pullorum Cedecea davisae Hafnia alvei biogroup 1 Salmonella (arizonae) IIIa Cedecea lapagei Klebsiella pneumoniae Salmonella (diarizonae) IIIb Cedecea neteri Klebsiella oxytoca Serratia marcescens Cedecea species 3 Raoultella (Klebsiella) ornithinolytica Serratia marcescens biogroup 1 (group 47) Cedecea species 5 Klebsiella ozaenae Serratia liquefaciens Citrobacter freundii Klebsiella rhinoscleromatis Serratia rubidaea Citrobacter koseri (diversus) Kluyvera ascorbata Serratia odorifera biogroup 1 Citrobacter amalonaticus Kluyvera cryocrescens Serratia odorifera biogroup 2 Citrobacter farmeri Leclercia adecarboxylata Serratia plymuthica Edwardsiella tarda Leminorella sp. Serratia ficaria Edwardsiella tarda biogroup 1 Moellerella wisconsensis Serratia fonticola Edwardsiella hoshinae Morganella morganii Shigella serogroups A, B, C Edwardsiella ictaluri Morganella morganii biogroup 1 Shigella sonnei Enterobacter aerogenes Obesumbacterium proteus biogroup 2 Tatumella ptyseos Enterobacter asburiae Pantoea agglomerans (Enterobacter Yersinia enterocolitica agglomerans complex) Enterobacter cloacae Proteus mirabilis Yersinia frederiksenii Enterobacter gergoviae Proteus vulgaris Yersinia intermedia Enterobacter sakazakii Proteus penneri Yersinia kristensenii Enterobacter cancerogenus (taylorae) Proteus myxofaciens Yersinia pestis Enterobacter amnigenus biogroup 1 Providencia rettgeri Yersinia pseudotuberculosis Enterobacter amnigenus biogroup 2 Providencia stuartii Yersinia ruckeri Escherichia coli Providencia alcalifaciens Yokenella regensburgeri Escherichia coli (AD), inactive Providencia rustiganii Enteric group 58 Escherichia fergusonii Salmonella species Enteric group 59 Escherichia hermanii Salmonella serotype Typhi Enteric group 60 Escherichia vulneris Salmonella serotype Choleraesuis Escherichia blattae Salmonella serotype Paratyphi A Ewingella americana Salmonella serotype Gallinarum EMBALLERING/BESTILLING BBL Enterotube II Kat. nr rør YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: BD, BD logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company. Enterotube and Oxi/Ferm are trademarks of Becton Dickinson GmbH. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection Becton, Dickinson and Company IA

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Titel: Forfatter: Anden bidragyder URL: Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Linda Bagge,

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit 8809241JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BD BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt til forsuring af kvæggylle Af Amparo Gómez Cortina og Mathias Andersen, AgroTech NOTAT AF ACO, MXA. AGROTECH oktober 2015 1. INDLENING I forbindelse

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration Biologi Fotosyntese og respiration Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 16/12 2007 Formål Der uføres og analyseres nogle forsøg der kan besvare: Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO 2), når den udsættes

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Dansk Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds-prøvetagningssæt Bakteriedetekteringssystem til test af trombocytprodukter og leukocytreducerede erytrocytter. Til in vitro-diagnostisk brug. IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION.

Læs mere

F22 Bakterier struktur og funktion

F22 Bakterier struktur og funktion F22 Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen INSTITUT FOR BIOMEDICIN Dias 1 Disposition Forskelle mellem bakterier og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning, farvning og identifikation

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

SIKKERHEDSDATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 18.02.2006 Revisionsdato: 13.02.2009 Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN 100 mg tabletter. Trovafloxacin (som mesylat). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 123,2 mg trovafloxacinmesylat svarende til 100

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand

Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand Vurdering af metodeskifte for coliforme bakterier i drikkevand Inger Guldbæk Miljøstyrelsens Mikrobiologiske Referencelaboratorium Linda Bagge Miljøstyrelsen Miljøprojekt Nr. 1162 2007 Indhold FORORD

Læs mere

PÅVISNING AF FOTOSYNTESE & RESPIRATION ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN. Page 1

PÅVISNING AF FOTOSYNTESE & RESPIRATION ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN. Page 1 ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN 2012 Page 1 Teori: Når man snakker om planter så er det primært om det at de producere O 2 altså ilt. Det gør de via Fotosyntesen 6 CO 2 + 6

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus C. difficile QS-RGQ Kit, Version 1, 4572366 Versionsstyring Dette dokument er artus C. difficile QS-RGQ -kit, Ydelseskarakteristik, Version 1, R1. Kontroller,

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

ColorCube. ColorCube Brugervejledning

ColorCube. ColorCube Brugervejledning ColorCube ColorCube Brugervejledning WWW.COLORCUBE.DK ColorCube er designet, udviklet og ejet af T Technology ApS og beskyttet under EF design registrering nr. 002403360-0001 / RCD design nr. 002403360-0001.

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Anvendelses teknisk datablad

Anvendelses teknisk datablad Anvendelses teknisk datablad 1. BioWash Rengøring og sanering mod skimmel og bakterier med langtidsvirkning BioRid systemet 2. BioRid Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag BioWash blandes

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere