Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen"

Transkript

1 Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte, indvandrere, mænd samt unge og gamle, som ikke regelmæssigt går til tandlægen. Folks indkomst er således en af de faktorer, der har størst betydning for, om man gentagende gange springer tandlægebesøgene over. af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit. Ask Holme 6. april 11 Analysens hovedkonklusioner En forholdsvis stor del af befolkningen går ikke regelmæssigt til tandlægen. I 8 havde 21 pct. af befolkningen over 24 år f.eks. ikke været til tandlægen i de seneste 3 år, mens 16 pct. ikke havde været til tandlægen i 5 år. Indkomsten er en af de faktorer, der har størst betydning for, om man gentagende gange springer tandlægebesøgene over. Blandt de fattigste 1 pct. er det 27 pct., der ikke har været til tandlægen i 5 år, mens andelen blandt de 1 pct. rigeste kun er på 6 pct. I forhold til personer med en videregående uddannelse er det 3 gange så mange ufaglærte, som ikke går regelmæssigt til tandlægen. Derudover er mænd og indvandrere overrepræsenteret blandt de personer, der ikke går til tandlægen regelmæssigt. Andelen, der ikke har været til tandlægen i 5 år, er fra 3 til 8 steget blandt de yngste aldersgrupper og er faldet blandt de ældste aldersgrupper. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Mange danskere går ikke til tandlægen regelmæssigt Forholdsvis mange danskere går ikke regelmæssigt til tandlægen. I 8 var det f.eks. 21,4 pct. af befolkningen over 24 år, der ikke havde været til tandlæge i de seneste 3 år, mens 16,2 pct. ikke havde været til tandlægen i de seneste 5 år. Det fremgår af figur 1. Det er navnlig blandt de ældre, at mange ikke går til tandlægen regelmæssigt. Blandt personer over 79 år var det således 49 pct., der ikke havde været til tandlægen de seneste 3 år, mens denne andel er 16,2 pct. for de 5-59-årige. Blandt de unge er der imidlertid også forholdsvis mange, der ikke går til tandlægen regelmæssigt, idet 22,7 pct. af de årige ikke har været til tandlægen de seneste 3 år. En af forklaringerne på, at det navnlig er blandt de ældre, at mange ikke går regelmæssigt til tandlægen, er formentlig, at der i denne aldersgruppe er forholdsvis mange, der ikke har egne tænder, og derfor ikke har samme behov regelmæssige tandlægebesøg. Figur 1. Andel der ikke har været ved tandlægen det seneste år, 3 år og 5 år år -29 år -49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år Over 79 år I alt 1 år 3 år 5 år Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 4-8, indgår. I det følgende gives en karakteristik af, hvilke befolkningsgrupper der i særlig grad ikke går til tandlægen regelmæssigt. Dette belyses ved at se på, hvor stor en andel der ikke har været ved tandlægen de seneste 5 år i træk 1. Lav indkomst betyder færre tandlægebesøg Indkomsten er en af de faktorer, der har størst betydning for, hvor ofte den enkelte går til tandlæge. For alle aldersgrupper er der således en meget klar tendens til, at der er flest blandt de laveste indkomstgrupper, der ikke går regelmæssigt til tandlægen, og denne andel er faldende med indkomsten. Blandt de 1 pct. af befolkningen (over 24 år) med de laveste indkomster i 8 var det 27 pct., der ikke havde været ved tandlægen de seneste 5 år. Til sammenligning var det kun 6 pct. af de 1 pct. ri- 1 Alle de overordnede konklusioner påvirkes ikke, hvis det alternativt var valgt at belyse, hvilke befolkningsgrupper der ikke har været til tandlægen i de seneste 3 år. 2

3 geste, som ikke havde været ved tandlægen i de seneste 5 år. Andelen, der ikke går regelmæssigt til tandlægen, er således 4 gange større blandt de laveste indkomstgrupper sammenlignet med de højeste indkomstgrupper. Som det fremgår af figur 2, har indkomstforskellen særlig stor betydning blandt de ældre 2. Figur 2. Andel der ikke har været til tandlægen i 5 år (3-7), opdelt på indkomstgrupper Over 79 år Fattigste 1 pct. Rigeste 1 pct. I alt Anm: Der foreligger endnu ikke husstandsækvivalerede disponible indkomster for 8. Det er baggrunden for, at denne opgørelse dækker perioden 3-7, mens de øvrige illustrationer vedrører 4-8. Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 3-7, indgår. Det bemærkes, at de 1 pct. rigest og 1 pct. fattigste er afgrænset ud fra hele indkomstfordelingen og ikke inden for de enkelte aldersgrupper. Dobbelt så mange yngre mænd skipper tandlægebesøget Det er en større andel af mændene, der ikke regelmæssigt går til tandlæge sammenlignet med kvinder. I 8 var det således 18, pct. af mændene, der ikke havde været ved tandlæge i de seneste 5 år, mens den tilsvarende andel blandt kvinder var 14,5 pct. Dette fremgår af tabel 1. Forskellen mellem mænd og kvinder er særlig stor for personer under år. For denne aldersgruppe er andelen af mænd, der ikke har været til tandlægen de seneste 5 år, næsten dobbelt så stor som andelen blandt kvinder. For aldersgrupperne over år er kønsforskellen generelt mindre og er stort set ikke eksisterende blandt de 7-79-årige. For den ældste aldersgruppe (over 79 år) viser tabel 1, at det er en større andel af kvinderne, der ikke har været ved tandlæge i de seneste 5 år sammenlignet med mænd i samme aldersgruppe. Kønsforskellene for denne aldersgruppe har således modsat fortegn i forhold til de øvrige aldersgrupper. En forklaring kan være, at gennemsnitsalderen blandt mænd over 8 år er lavere end blandt kvinder over 8 år på grund af lavere dødelighed blandt ældre kvinder sammenlignet med ældre mænd. Denne aldersforskel trækker isoleret set i retning af, at det blandt mænd er en lavere andel, der ikke går regelmæssigt til tandlægen, idet tendensen er, at andelen, der ikke går til tandlæge regelmæssigt, er stigende med alderen for personer over 6 år. 2 Det bemærkes, at afgrænsningen af de 1 pct. rigeste og 1 pct. fattigste er foretaget på baggrund af indkomstfordelingen for hele befolkningen. Defineres indkomstgrupperne alternativt inden for de enkelte aldersgrupper, fås i store træk samme overordnede konklusioner. 3

4 Tabel 1. Andel der ikke har været ved tandlægen 5 år i træk, 8 Mænd Kvinder I alt år 19,5 9,6 14,6-39 år 16,1 8,6 12,4-49 år 15,4 8,5 12, 5-59 år 15,2 9, 12, år 16,3 13,5 14, år 26, 28,1 27,2 Over 79 år,8 46,2 44,3 I alt 18, 14,5 16,2 Anm: Kun personer der har haft bopæl i Danmark i årene 4-8 indgår. Uddannelse og herkomst har stor betydning for antal tandlægebesøg I alle aldersgrupper er det en væsentlig større andel af de ufaglærte, som ikke har været ved tandlægen de sidste 5 år sammenlignet med faglærte og (specielt) personer med en videregående uddannelse. I 8 var andelen uden regelmæssige tandlægebesøg blandt ufaglærte f.eks. mere end dobbelt så stor som for personer med en videregående uddannelse. Det fremgår af figur 3. For de ældre aldersgrupper er uddannelsesforskellene endnu større. Blandt de 7-79-årige var det f.eks. 38 pct. af de ufaglærte, der ikke havde været ved tandlægen i løbet af de seneste 5 år, mens den tilsvarende andel blandt personer med en videregående uddannelse var omkring 9 pct. Andelen uden regelmæssige tandlægebesøg var således 4 gange større for ufaglærte sammenlignet med årige med en videregående uddannelse. Figur 3. Andel der ikke har været ved tandlægen i 5 år (4-8), opdelt på uddannelse I alt Ufaglærte Faglærte Videregående Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 4-8, indgår. 4

5 Blandt indvandrere er det en større andel, der ikke regelmæssigt går til tandlægen sammenlignet med danskere. I 8 var det således 22 pct. af indvandrere fra vestlige lande og 29 pct. af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der ikke havde været til tandlægen de seneste 5 år, mens den tilsvarende andel blandt danskere var 15 pct. Tabel 2. Andel der ikke har været ved tandlægen i 5 år (4-8), fordelt på herkomst Danskere Efterkommere Indvandrere, vestlige Indvandrere, ikke-vestlige I alt år år år år år år Over 79 år I alt Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 4-8, indgår. Som analysen viser, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte, indvandrere, yngre mænd samt ældre, som ikke regelmæssigt går til tandlægen. På den måde er det nogle af samfundets svage grupper, der fravælger tandlægebesøg, både når vi ser på 3-årigt og 5-årigt sigt. Når blandt andet store dele af lavindkomstgrupperne fravælger tandlægebesøg tyder det på, at indkomst er et afgørende parameter for valget af tandlæge. Brugerbetaling belaster fattige familier hårdere end rige familier. Dermed bliver tandlægebesøg for nogle familier slet ikke et spørgsmål om valg, men nærmere ikke en mulighed. 5

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere