Procent og eksponentiel vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procent og eksponentiel vækst"

Transkript

1 Procent og eksponentiel vækst Procent og decimaltal...52 Vækst-fomlen; K n er ukendt...54 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt...56 Vækst-fomlen; r er ukendt...57 Vækst-fomlen; n er ukendt...58 Når du regner opgaverne fra side 54 og fremefter, skal du bruge vækstformlen. Formlen skrives normalt på denne måde: K + n n = K 0 (1 r) K n = slutværdi K 0 = startværdi r = vækstprocenten som decimaltal n = antal ændringer Det er meget vigtigt, at du er klar over, at vækstformlen er i familie med x eksponentialfunktionen, der normalt skrives på denne måde: y = b a Du kan finde opgaver med eksponentialfunktionen i et andet afsnit. Det kan være lidt forvirrende, men de to formler/funktioner udtrykker faktisk præcis det samme rent matematisk. Procent og eksponentiel vækst Side 51

2 Procent og decimaltal 1: Nye ejere og højere løn a: Yrsa Olsen arbejder hos Udby Data. Hun plejer af få kr. pr. måned. Hvad bliver hendes nye løn? b: Hvilken af disse regne-modeller passer: Ny løn = Gammel løn 0, 10 Ny løn = Gammel løn 1, 10 c: Olfert Eriksen arbejder også hos Udby Data. Han kommer nu til at få kr. pr. måned. Hvad var hans gamle løn? Nye ejere og højere løn Udby Data er netop blevet overtaget af det amerikanske firma MicroBill A/S. De nye ejere startede med at bevillige alle ansatte en lønstigning på 10%. Tilfredse medarbejdere arbejder mere, så vi forventer hurtigt at tjene pengene ind igen, siger en repræsentant for det amerikanske firma. 2: Mindre eksport og lavere løn a: Olga Isaksen arbejder på Knapfabrikken. Hun plejer af få kr. pr. måned. Hvad bliver hendes nye løn? b: Hvilken af disse regne-modeller passer: Ny løn = Gammel løn 0, 95 Ny løn = Gammel løn 0, 05 c: Eskild Ugleby arbejder også på Knapfabrikken. Han kommer nu til at få kr. pr. måned. Hvad var hans gamle løn? Mindre eksport og lavere løn Alle medarbejdere på Knapfabrikken har indgået en frivillig aftale med firmaet om en lønnedgang på 5%. Alternativet var desværre fyringer pga. de svigtende eksportindtægter, udtaler fællestillidsmanden. 3: Dyrere Biler a: Kontroller at den nævnte pris-stigning på Basis-modellen passer med to stigninger på hver 5%. b: Hvilke af disse regne-modeller passer: Ny pris = Gammel pris 1, 10 Ny pris = Gammel pris 1,05 1, 05 2 Ny pris = Gammel pris 1,05 c: En XPL-model kommer efter sidste prisstigning til at koste kr. Hvad koster denne model nu? Dyrere Biler Autogården i Skrubberup fortæller, at priserne på alle Skoyota-modeller vil blive sat op to gange i nær fremtid. Priserne stiger i næste uge med 5%, og til efteråret kommer der endnu en prisstigning på 5%. Basis-modellen stiger fra kr. til kr., og alle andre modeller stiger tilsvarende. Procent og eksponentiel vækst Side 52

3 4: Lønaftale a: Undersøg om det kan passe, at en timeløn på 113,45 kr. ender med at stige til 127,60 kr. b: Prøv at forklare denne regne-model: Ny løn = Oprindelig løn 1,04 1,03 1, 05 c: Find den nye løn (efter alle stigninger) for en medarbejder, der i dag får 124,50 kr. i timen. d: Undersøg om det kan passe, at den samlede lønstigning bliver på næsten 12,5%. (husk at 4% + 3% + 5% kun giver 12%) I opgave e skal du regne baglæns. Brug evt. regnemodellen fra opgave b. e: En medarbejder ender efter aftalen med en timeløn på 145,15 kr. Hvad er medarbejderens timeløn nu? Lønaftale i hus på fjerkræslagteri På Andebjerg Fjerkræslagteri har man netop aftalt, at alle lønninger i år skal sættes op med 4%. Man har desuden allerede nu aftalt, at lønningerne næste år hæves med 3% og året efter med yderligere 5%. Aftalen betyder, at de lavest lønnede medarbejdere, der i dag får en timeløn på 113,45 kr., kommer op på 127,60 kr. Den samlede lønstigning for alle tre år bliver således på næsten 12,5% Både ledelse og medarbejdere er godt tilfredse med den nye lønaftale. f: En medarbejder vil efter det første års lønstigning få en timeløn på 122,72 kr. Find både medarbejderens nuværende løn og medarbejderens løn efter alle tre stigninger. 5: Vurder om disse udsagn kan være rigtige: a: Hvis man først hæver en pris med 25% og efterfølgende sænker prisen med 20%, så er man tilbage ved den oprindelige pris b: Hvis man først sænker en pris med 20% og efterfølgende hæver prisen med 25%, så er man tilbage ved den oprindelige pris. c: Hvis man først sænker en pris med 50% og efterfølgende sænker prisen med yderligere 50%, så er den oprindelige pris faldet med 100%. d: Hvis man først hæver en pris med 50% og efterfølgende hæver prisen med yderligere 50%, så er den oprindelige pris vokset med 125%. e: Hvis man først hæver en pris med 100% og efterfølgende hæver prisen med yderligere 100%, så er den oprindelige pris vokset med 200%. Find selv de rigtige svar de steder, hvor udsagnet er forkert. Procent og eksponentiel vækst Side 53

4 Vækst-fomlen; K n er ukendt 6: Børneopsparing Der indsættes kr. på et nyfødt barns opsparing. Der indsættes kun penge den ene gang. a: Hvor mange penge står der, når barnet fylder 15 år? b: Hvor mange penge står der, når barnet fylder 18 år? 7: Boliglån Du tager et boliglån på kr. Du skal ikke betale afdrag de første fire år, men der tilskrives rente. Hvor stor er gælden efter fire år? Omegnsbanken Rentesatser på indlån Anfordring... 0,5% p.a. Aktionærkonto... 2,5% p.a. Børneopsparing... 4,0% p.a. Rentesatser på udlån Billån... 6,0% p.a. Boliglån... 9,0% p.a. Kassekredit...12,0% p.a. 8: Aktionærkonto Du vinder kr. i Lotto (tillykke med det!). Pengene indsættes på en aktionærkonto. a: Hvor mange penge står der på kontoen efter tre år? b: Hvor mange penge står der på kontoen efter ni år? Resultatet af sådanne opgaver passer kun præcist, hvis lånet (opsparingen) oprettes på "terminsdagen" (ofte til nytår). Men selv om dette ikke er tilfældet, får du udmærkede cirka-tal med "K n -formlen". 9: Flere indbyggere i Udby Tallene i teksten er fra år 2010 a: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Udby Kommune i år 2014? b: Hvor mange af disse indbyggere forventes at ville bo i selve Udby? c: Find de forventede indbyggertal for Skrubberup og Sildested i år d: Vurder om disse udsagn er sande: - den andel af kommunens indbyggere, der bor i selve Udby forventes at falde de kommende år. - hvis den forventede udvikling fortsætter, så vil Sildested være større end Skrubberup i år Forestil dig (og det er urealistisk) at stigningerne kan forsætte som beskrevet i rigtig mange år. e: Find kommunens indbyggertal i år Flere indbyggere i Udby Indbyggertallet er støt stigende, og der bor nu i Udby Kommune. Heraf bor hele i selve Udby. De næststørste byer i kommunen er Skrubberup med indbyggere og Sildested med indbyggere. Man forventer, at hele kommunens indbyggertal de kommende år vil stige med 1,7% pr. år. Stigningerne i de nævnte byer bliver 1,5% i Udby, 0,9% i Skrubberup og hele 2,5% i Sildested. Alle procenttal er pr. år. Borgmester Frede Fixtofte glæder over udsigten til flere skatteborgere. Procent og eksponentiel vækst Side 54

5 10: En bil koster fra ny kr. Dens værdi falder med 15% om året. Hvor meget er bilen værd, når den er seks år gammel? 11: En computer koster fra ny kr. Dens værdi falder med 35% om året. Hvor meget er computeren værd, når den er tre år gammel? 12: Færre indbyggere i små byer Tallene i teksten er fra år a: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Gåsedal i år 2014? b: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Andebjerg i år 2016? c: Vurder om disse udsagn er sande: - hvis udviklingen i Gåsedal fortsætter som forventet, så vil indbyggertallet være halveret i år hvis udviklingen i Andebjerg fortsætter som forventet, så vil indbyggertallet først være halveret om cirka 230 år. Færre indbyggere i små byer Selv om indbyggertallet er stigende, for Udby Kommune som helhed, så bliver der færre menneske i Gåsedal og Andebjerg. Gåsedal har kun 202 indbyggere, og tallet forventes at falde med 2,2% pr. år. Det ser lidt bedre ud i Andebjerg, hvor der lige nu bor 699 mennesker. Dette tal forventes kun at falde med 0,3% pr. år. Borgmester Frede Fixtofte undrer sig lidt over tilbagegangen. Han siger: "Det er skam nogle rare byer, hvor solen ofte skinner". 13: Prisudvikling Et hus i Sildested er vurderet til kr. a: Hvor meget vil huset være værd om fem år, hvis prisudviklingen fortsætter? b: Hvor mange procent stiger værdien på de fem år? c: Hvorfor er svaret fra opgave b ikke 20%? Et hus i Gåsedal er ligeledes vurderet til kr. d: Hvor meget vil huset være værd om fem år, hvis prisudviklingen fortsætter? e: Hvor mange procent falder værdien på de fem år? f: Hvorfor er svaret fra opgave e ikke 20%? Forskellig prisudvikling Der er stor forskel på hvorledes ejendomspriserne udvikler sig i Udby Kommune. Yderpunkterne er Sildested, hvor priserne typisk stiger 4% om året, og Gåsedal, hvor priserne omvendt falder med 4% om året. 14: Sammenlign de rentesatser, der er vist til højre. Du kan f.eks. forestille dig, at du har et træk på kreditten på kr. i præcis et helt år. Rentesatser på kassekredit Omegnsbanken...12% pr. år Lokalbanken... 3% pr. kvartal Vestbank... 1% pr. måned Procent og eksponentiel vækst Side 55

6 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde K 0. 15: Stigende huslejer a: Kontroller ved beregning, at det passer, at huslejen for en to-værelses lejlighed er sat op med 3% om året. b: Hvor mange procent er huslejen i alt vokset? (tallet er større end 15%) c: Hvad kostede en tre-værelses lejlighed i 2005? d: Hvad kostede en fire-værelses lejlighed i 2005? e: Hvad vil huslejerne på de nævnte lejligheder være i 2013, hvis stigningen fortsætter? Stigende huslejer Udby Boligselskab har i perioden fra 2005 til 2010, hvert år hævet alle huslejer med 3%. Det betyder fx, at en to-værelses lejlighed, der i 2005 kostede kr. om måneden, nu i 2010 koster kr. om måneden. Priserne på Boligselskabets tre- og fire-værelses lejligheder er nu oppe på hhv kr. og kr. 16: Dyre børn a: Undersøg om det kan passe, at prisen på en vuggestueplads er sat op med 8% om året. b: Hvor mange procent er prisen i alt vokset? (tallet er større end 32%) c: Hvad kostede en børnehaveplads for fire år siden? d: Hvad kostede en dagplejeplads for fire år siden? e: Hvad ville priserne på de nævnte former for børnepasning have været, hvis de havde fulgt den almindelige prisudvikling i samfundet? Dyre børn i vores kommune Prisen på børnepasning er gennem de sidste fire år sat op med hele 8% om året. En vuggestueplads er på de fire år steget fra præcis kr. pr. måned til kr. pr. måned. En børnehaveplads er kommet op på 1940 kr., mens en dagplejeplads nu er helt oppe på kr. pr. måned. Den almindelige prisudvikling har i samme periode været ca. 2% pr. år. 17: Hvor mange trafikulykker med alvorlig personskade skete der i 2000? I år 2010 skete der i regionen 228 trafikulykker med alvorlig personskade. Det lyder af mange, men tallet er i gennemsnit faldet med 4% om året siden : Hjorte i Vestskoven a: Hvor mange hjorte var der i Vestskoven for 3 år siden? b: Er det rimeligt at påstå, at antallet er blevet næsten halveret på 4 år? Antallet af hjorte i Vestskoven er pga. sygdom blandt dyrene faldet voldsomt de seneste år. Ingen kender de præcise tal, men et gæt lyder på, at der lige nu er ca. 90 hjorte. Faldet har i en årrække været på omkring 15% om året. Procent og eksponentiel vækst Side 56

7 Vækst-fomlen; r er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde r. 19: Hvor mange procent har Yrsa i gennemsnit fået i årlig rente af pengene fra morfar? Da Yrsa blev født forærede hendes morfar hende kr. Pengene blev indsat på en opsparingskonto. Da Yrsa fyldte 18 år, kunne hun hæve kr. fra kontoen. 20: Trafikale problemer a: Hvor mange procent ar antallet af biler i gennemsnit vokset pr. år? b: Hvor mange biler vil der køre på vejen om tre år, hvis udviklingen fortsætter? (uændret årlig vækstprocent ) Læg nu din regnemaskine til side. c: Kan du (uden at bruge regnemaskine) tænke dig til, hvor mange biler der vil køre på vejen om 10 år? Hvis du ikke kan, så må du bruge regnemaskinen. Turister giver mere trafik I sommermånederne kører der nu ca biler i døgnet på vejen mellem Sildested og Skrubberup. For ti år siden var tallet kun det halve. Beboerne er glade for de mange turister, men bekymrede over trafikforholdene. 21: Færre indbrud a: Beregn det gennemsnitlige årlige fald i antallet af indbrud målt i procent. b: Hvor mange indbrud vil der ske i 2014, hvis udviklingen fortsætter? Markant fald i antallet af indbrud Antallet af indbrud er faldet i Udby gennem de senere år. I 2003 blev der anmeldt 215 indbrud. I år 2010 modtog politiet kun 180 anmeldelser. 22: Bil- og cykeltyverier a: Beregn den gennemsnitlige årlige stigning i antallet af bil-tyverier målt i procent. b: Beregn det gennemsnitlige årlige fald i antallet af cykel-tyverier målt i procent. Flere bil-tyverier og færre cykel-tyverier Antallet af bil-tyverier i Udby er vokset gennem de senere år. I 2005 blev der anmeldt 87 tyverier. I år 2010 var antallet vokset til 125. Antallet af anmeldte cykel-tyverier er til gengæld blevet halveret i den samme periode. Helt præcist fra 124 tyverier i 2005 til 62 tyverier i år c: Hvor mange bil-tyverier vil der ske i 2015, hvis udviklingen fortsætter? d: Kan du (uden at bruge regnemaskine) tænke dig til, hvor mange cykel-tyverier der vil ske om fem år, hvis udviklingen fortsætter? (ellers må du bruge regnemaskine) Procent og eksponentiel vækst Side 57

8 Vækst-fomlen; n er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde n. 23: Opsparing i Omegnsbanken (I) Der indsættes kr. på en konto. Hvor lang tid går der inden beløbet (med renter) er vokset til kr., hvis a: pengene indsættes på en børneopsparing? b: pengene indsættes på en aktionærkonto? c: pengene indsættes på en anfordingskonto? Omegnsbanken Rentesatser på indlån Anfordring... 0,5% p.a. Aktionærkonto... 2,5% p.a. Børneopsparing... 4,0% p.a. Rentesatser på udlån Billån... 6,0% p.a. 24: Opsparing i Omegnsbanken (II) En glad bedstemor opretter en børneopsparing til sit nyfødte barnebarn. Hun indsætter straks kr. a: Hvornår er beløbet fordoblet? Boliglån... 9,0% p.a. Kassekredit...12,0% p.a. b: Hvor meget hurtigere blev beløbet fordoblet, hvis renten i stedet var 6% p.a.? 25: Kassekredit i Omegnsbanken Du opretter en kassekredit og trækker straks kr. Så glemmer du alt om kreditten, indtil du får et brev fra banken. I brevet står der, at dit træk nu er oppe på kr. a: Hvor lang tid er der gået siden du oprettede din kassekredit? Forestil dig, at du fortsat får lov at beholde kreditten uden at indbetale penge. b: Hvor mange år går der yderligere, inden dit træk når kr.? 26: Skarvø Oplysningerne til højre er fra år a: Hvornår vil indbyggertallet nå ned på 500, hvis udviklingen bliver som forventet? b: Hvornår vil indbyggertallet være halveret, hvis udviklingen bliver som forventet? c: Nogle folk tror imidlertid, at indbyggertallet vil være halveret allerede om ti år. Hvilken gennemsnitlig årlig vækstprocent regner de med? På Skarvø er indbyggertallet gennem en årrække faldet. Der bor lige nu kun 684 mennesker på øen. Man forventer at tallet i gennemsnit vil falde med 4% om året de kommende år. De fleste beboere er ældre mennesker, der falder fra, som årene går, og det er sjældent, at der flytter nye folk til øen. Der bliver kun født få børn, og de unge, der rejser fra øen for at få uddanne sig, vender langt fra alle tilbage. Procent og eksponentiel vækst Side 58

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere