Procent og eksponentiel vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procent og eksponentiel vækst"

Transkript

1 Procent og eksponentiel vækst Procent og decimaltal...52 Vækst-fomlen; K n er ukendt...54 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt...56 Vækst-fomlen; r er ukendt...57 Vækst-fomlen; n er ukendt...58 Når du regner opgaverne fra side 54 og fremefter, skal du bruge vækstformlen. Formlen skrives normalt på denne måde: K + n n = K 0 (1 r) K n = slutværdi K 0 = startværdi r = vækstprocenten som decimaltal n = antal ændringer Det er meget vigtigt, at du er klar over, at vækstformlen er i familie med x eksponentialfunktionen, der normalt skrives på denne måde: y = b a Du kan finde opgaver med eksponentialfunktionen i et andet afsnit. Det kan være lidt forvirrende, men de to formler/funktioner udtrykker faktisk præcis det samme rent matematisk. Procent og eksponentiel vækst Side 51

2 Procent og decimaltal 1: Nye ejere og højere løn a: Yrsa Olsen arbejder hos Udby Data. Hun plejer af få kr. pr. måned. Hvad bliver hendes nye løn? b: Hvilken af disse regne-modeller passer: Ny løn = Gammel løn 0, 10 Ny løn = Gammel løn 1, 10 c: Olfert Eriksen arbejder også hos Udby Data. Han kommer nu til at få kr. pr. måned. Hvad var hans gamle løn? Nye ejere og højere løn Udby Data er netop blevet overtaget af det amerikanske firma MicroBill A/S. De nye ejere startede med at bevillige alle ansatte en lønstigning på 10%. Tilfredse medarbejdere arbejder mere, så vi forventer hurtigt at tjene pengene ind igen, siger en repræsentant for det amerikanske firma. 2: Mindre eksport og lavere løn a: Olga Isaksen arbejder på Knapfabrikken. Hun plejer af få kr. pr. måned. Hvad bliver hendes nye løn? b: Hvilken af disse regne-modeller passer: Ny løn = Gammel løn 0, 95 Ny løn = Gammel løn 0, 05 c: Eskild Ugleby arbejder også på Knapfabrikken. Han kommer nu til at få kr. pr. måned. Hvad var hans gamle løn? Mindre eksport og lavere løn Alle medarbejdere på Knapfabrikken har indgået en frivillig aftale med firmaet om en lønnedgang på 5%. Alternativet var desværre fyringer pga. de svigtende eksportindtægter, udtaler fællestillidsmanden. 3: Dyrere Biler a: Kontroller at den nævnte pris-stigning på Basis-modellen passer med to stigninger på hver 5%. b: Hvilke af disse regne-modeller passer: Ny pris = Gammel pris 1, 10 Ny pris = Gammel pris 1,05 1, 05 2 Ny pris = Gammel pris 1,05 c: En XPL-model kommer efter sidste prisstigning til at koste kr. Hvad koster denne model nu? Dyrere Biler Autogården i Skrubberup fortæller, at priserne på alle Skoyota-modeller vil blive sat op to gange i nær fremtid. Priserne stiger i næste uge med 5%, og til efteråret kommer der endnu en prisstigning på 5%. Basis-modellen stiger fra kr. til kr., og alle andre modeller stiger tilsvarende. Procent og eksponentiel vækst Side 52

3 4: Lønaftale a: Undersøg om det kan passe, at en timeløn på 113,45 kr. ender med at stige til 127,60 kr. b: Prøv at forklare denne regne-model: Ny løn = Oprindelig løn 1,04 1,03 1, 05 c: Find den nye løn (efter alle stigninger) for en medarbejder, der i dag får 124,50 kr. i timen. d: Undersøg om det kan passe, at den samlede lønstigning bliver på næsten 12,5%. (husk at 4% + 3% + 5% kun giver 12%) I opgave e skal du regne baglæns. Brug evt. regnemodellen fra opgave b. e: En medarbejder ender efter aftalen med en timeløn på 145,15 kr. Hvad er medarbejderens timeløn nu? Lønaftale i hus på fjerkræslagteri På Andebjerg Fjerkræslagteri har man netop aftalt, at alle lønninger i år skal sættes op med 4%. Man har desuden allerede nu aftalt, at lønningerne næste år hæves med 3% og året efter med yderligere 5%. Aftalen betyder, at de lavest lønnede medarbejdere, der i dag får en timeløn på 113,45 kr., kommer op på 127,60 kr. Den samlede lønstigning for alle tre år bliver således på næsten 12,5% Både ledelse og medarbejdere er godt tilfredse med den nye lønaftale. f: En medarbejder vil efter det første års lønstigning få en timeløn på 122,72 kr. Find både medarbejderens nuværende løn og medarbejderens løn efter alle tre stigninger. 5: Vurder om disse udsagn kan være rigtige: a: Hvis man først hæver en pris med 25% og efterfølgende sænker prisen med 20%, så er man tilbage ved den oprindelige pris b: Hvis man først sænker en pris med 20% og efterfølgende hæver prisen med 25%, så er man tilbage ved den oprindelige pris. c: Hvis man først sænker en pris med 50% og efterfølgende sænker prisen med yderligere 50%, så er den oprindelige pris faldet med 100%. d: Hvis man først hæver en pris med 50% og efterfølgende hæver prisen med yderligere 50%, så er den oprindelige pris vokset med 125%. e: Hvis man først hæver en pris med 100% og efterfølgende hæver prisen med yderligere 100%, så er den oprindelige pris vokset med 200%. Find selv de rigtige svar de steder, hvor udsagnet er forkert. Procent og eksponentiel vækst Side 53

4 Vækst-fomlen; K n er ukendt 6: Børneopsparing Der indsættes kr. på et nyfødt barns opsparing. Der indsættes kun penge den ene gang. a: Hvor mange penge står der, når barnet fylder 15 år? b: Hvor mange penge står der, når barnet fylder 18 år? 7: Boliglån Du tager et boliglån på kr. Du skal ikke betale afdrag de første fire år, men der tilskrives rente. Hvor stor er gælden efter fire år? Omegnsbanken Rentesatser på indlån Anfordring... 0,5% p.a. Aktionærkonto... 2,5% p.a. Børneopsparing... 4,0% p.a. Rentesatser på udlån Billån... 6,0% p.a. Boliglån... 9,0% p.a. Kassekredit...12,0% p.a. 8: Aktionærkonto Du vinder kr. i Lotto (tillykke med det!). Pengene indsættes på en aktionærkonto. a: Hvor mange penge står der på kontoen efter tre år? b: Hvor mange penge står der på kontoen efter ni år? Resultatet af sådanne opgaver passer kun præcist, hvis lånet (opsparingen) oprettes på "terminsdagen" (ofte til nytår). Men selv om dette ikke er tilfældet, får du udmærkede cirka-tal med "K n -formlen". 9: Flere indbyggere i Udby Tallene i teksten er fra år 2010 a: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Udby Kommune i år 2014? b: Hvor mange af disse indbyggere forventes at ville bo i selve Udby? c: Find de forventede indbyggertal for Skrubberup og Sildested i år d: Vurder om disse udsagn er sande: - den andel af kommunens indbyggere, der bor i selve Udby forventes at falde de kommende år. - hvis den forventede udvikling fortsætter, så vil Sildested være større end Skrubberup i år Forestil dig (og det er urealistisk) at stigningerne kan forsætte som beskrevet i rigtig mange år. e: Find kommunens indbyggertal i år Flere indbyggere i Udby Indbyggertallet er støt stigende, og der bor nu i Udby Kommune. Heraf bor hele i selve Udby. De næststørste byer i kommunen er Skrubberup med indbyggere og Sildested med indbyggere. Man forventer, at hele kommunens indbyggertal de kommende år vil stige med 1,7% pr. år. Stigningerne i de nævnte byer bliver 1,5% i Udby, 0,9% i Skrubberup og hele 2,5% i Sildested. Alle procenttal er pr. år. Borgmester Frede Fixtofte glæder over udsigten til flere skatteborgere. Procent og eksponentiel vækst Side 54

5 10: En bil koster fra ny kr. Dens værdi falder med 15% om året. Hvor meget er bilen værd, når den er seks år gammel? 11: En computer koster fra ny kr. Dens værdi falder med 35% om året. Hvor meget er computeren værd, når den er tre år gammel? 12: Færre indbyggere i små byer Tallene i teksten er fra år a: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Gåsedal i år 2014? b: Hvor mange indbyggere forventer man, at der vil være i Andebjerg i år 2016? c: Vurder om disse udsagn er sande: - hvis udviklingen i Gåsedal fortsætter som forventet, så vil indbyggertallet være halveret i år hvis udviklingen i Andebjerg fortsætter som forventet, så vil indbyggertallet først være halveret om cirka 230 år. Færre indbyggere i små byer Selv om indbyggertallet er stigende, for Udby Kommune som helhed, så bliver der færre menneske i Gåsedal og Andebjerg. Gåsedal har kun 202 indbyggere, og tallet forventes at falde med 2,2% pr. år. Det ser lidt bedre ud i Andebjerg, hvor der lige nu bor 699 mennesker. Dette tal forventes kun at falde med 0,3% pr. år. Borgmester Frede Fixtofte undrer sig lidt over tilbagegangen. Han siger: "Det er skam nogle rare byer, hvor solen ofte skinner". 13: Prisudvikling Et hus i Sildested er vurderet til kr. a: Hvor meget vil huset være værd om fem år, hvis prisudviklingen fortsætter? b: Hvor mange procent stiger værdien på de fem år? c: Hvorfor er svaret fra opgave b ikke 20%? Et hus i Gåsedal er ligeledes vurderet til kr. d: Hvor meget vil huset være værd om fem år, hvis prisudviklingen fortsætter? e: Hvor mange procent falder værdien på de fem år? f: Hvorfor er svaret fra opgave e ikke 20%? Forskellig prisudvikling Der er stor forskel på hvorledes ejendomspriserne udvikler sig i Udby Kommune. Yderpunkterne er Sildested, hvor priserne typisk stiger 4% om året, og Gåsedal, hvor priserne omvendt falder med 4% om året. 14: Sammenlign de rentesatser, der er vist til højre. Du kan f.eks. forestille dig, at du har et træk på kreditten på kr. i præcis et helt år. Rentesatser på kassekredit Omegnsbanken...12% pr. år Lokalbanken... 3% pr. kvartal Vestbank... 1% pr. måned Procent og eksponentiel vækst Side 55

6 Vækst-fomlen; K 0 er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde K 0. 15: Stigende huslejer a: Kontroller ved beregning, at det passer, at huslejen for en to-værelses lejlighed er sat op med 3% om året. b: Hvor mange procent er huslejen i alt vokset? (tallet er større end 15%) c: Hvad kostede en tre-værelses lejlighed i 2005? d: Hvad kostede en fire-værelses lejlighed i 2005? e: Hvad vil huslejerne på de nævnte lejligheder være i 2013, hvis stigningen fortsætter? Stigende huslejer Udby Boligselskab har i perioden fra 2005 til 2010, hvert år hævet alle huslejer med 3%. Det betyder fx, at en to-værelses lejlighed, der i 2005 kostede kr. om måneden, nu i 2010 koster kr. om måneden. Priserne på Boligselskabets tre- og fire-værelses lejligheder er nu oppe på hhv kr. og kr. 16: Dyre børn a: Undersøg om det kan passe, at prisen på en vuggestueplads er sat op med 8% om året. b: Hvor mange procent er prisen i alt vokset? (tallet er større end 32%) c: Hvad kostede en børnehaveplads for fire år siden? d: Hvad kostede en dagplejeplads for fire år siden? e: Hvad ville priserne på de nævnte former for børnepasning have været, hvis de havde fulgt den almindelige prisudvikling i samfundet? Dyre børn i vores kommune Prisen på børnepasning er gennem de sidste fire år sat op med hele 8% om året. En vuggestueplads er på de fire år steget fra præcis kr. pr. måned til kr. pr. måned. En børnehaveplads er kommet op på 1940 kr., mens en dagplejeplads nu er helt oppe på kr. pr. måned. Den almindelige prisudvikling har i samme periode været ca. 2% pr. år. 17: Hvor mange trafikulykker med alvorlig personskade skete der i 2000? I år 2010 skete der i regionen 228 trafikulykker med alvorlig personskade. Det lyder af mange, men tallet er i gennemsnit faldet med 4% om året siden : Hjorte i Vestskoven a: Hvor mange hjorte var der i Vestskoven for 3 år siden? b: Er det rimeligt at påstå, at antallet er blevet næsten halveret på 4 år? Antallet af hjorte i Vestskoven er pga. sygdom blandt dyrene faldet voldsomt de seneste år. Ingen kender de præcise tal, men et gæt lyder på, at der lige nu er ca. 90 hjorte. Faldet har i en årrække været på omkring 15% om året. Procent og eksponentiel vækst Side 56

7 Vækst-fomlen; r er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde r. 19: Hvor mange procent har Yrsa i gennemsnit fået i årlig rente af pengene fra morfar? Da Yrsa blev født forærede hendes morfar hende kr. Pengene blev indsat på en opsparingskonto. Da Yrsa fyldte 18 år, kunne hun hæve kr. fra kontoen. 20: Trafikale problemer a: Hvor mange procent ar antallet af biler i gennemsnit vokset pr. år? b: Hvor mange biler vil der køre på vejen om tre år, hvis udviklingen fortsætter? (uændret årlig vækstprocent ) Læg nu din regnemaskine til side. c: Kan du (uden at bruge regnemaskine) tænke dig til, hvor mange biler der vil køre på vejen om 10 år? Hvis du ikke kan, så må du bruge regnemaskinen. Turister giver mere trafik I sommermånederne kører der nu ca biler i døgnet på vejen mellem Sildested og Skrubberup. For ti år siden var tallet kun det halve. Beboerne er glade for de mange turister, men bekymrede over trafikforholdene. 21: Færre indbrud a: Beregn det gennemsnitlige årlige fald i antallet af indbrud målt i procent. b: Hvor mange indbrud vil der ske i 2014, hvis udviklingen fortsætter? Markant fald i antallet af indbrud Antallet af indbrud er faldet i Udby gennem de senere år. I 2003 blev der anmeldt 215 indbrud. I år 2010 modtog politiet kun 180 anmeldelser. 22: Bil- og cykeltyverier a: Beregn den gennemsnitlige årlige stigning i antallet af bil-tyverier målt i procent. b: Beregn det gennemsnitlige årlige fald i antallet af cykel-tyverier målt i procent. Flere bil-tyverier og færre cykel-tyverier Antallet af bil-tyverier i Udby er vokset gennem de senere år. I 2005 blev der anmeldt 87 tyverier. I år 2010 var antallet vokset til 125. Antallet af anmeldte cykel-tyverier er til gengæld blevet halveret i den samme periode. Helt præcist fra 124 tyverier i 2005 til 62 tyverier i år c: Hvor mange bil-tyverier vil der ske i 2015, hvis udviklingen fortsætter? d: Kan du (uden at bruge regnemaskine) tænke dig til, hvor mange cykel-tyverier der vil ske om fem år, hvis udviklingen fortsætter? (ellers må du bruge regnemaskine) Procent og eksponentiel vækst Side 57

8 Vækst-fomlen; n er ukendt I de fleste af opgaverne herunder (men ikke dem alle) skal du finde n. 23: Opsparing i Omegnsbanken (I) Der indsættes kr. på en konto. Hvor lang tid går der inden beløbet (med renter) er vokset til kr., hvis a: pengene indsættes på en børneopsparing? b: pengene indsættes på en aktionærkonto? c: pengene indsættes på en anfordingskonto? Omegnsbanken Rentesatser på indlån Anfordring... 0,5% p.a. Aktionærkonto... 2,5% p.a. Børneopsparing... 4,0% p.a. Rentesatser på udlån Billån... 6,0% p.a. 24: Opsparing i Omegnsbanken (II) En glad bedstemor opretter en børneopsparing til sit nyfødte barnebarn. Hun indsætter straks kr. a: Hvornår er beløbet fordoblet? Boliglån... 9,0% p.a. Kassekredit...12,0% p.a. b: Hvor meget hurtigere blev beløbet fordoblet, hvis renten i stedet var 6% p.a.? 25: Kassekredit i Omegnsbanken Du opretter en kassekredit og trækker straks kr. Så glemmer du alt om kreditten, indtil du får et brev fra banken. I brevet står der, at dit træk nu er oppe på kr. a: Hvor lang tid er der gået siden du oprettede din kassekredit? Forestil dig, at du fortsat får lov at beholde kreditten uden at indbetale penge. b: Hvor mange år går der yderligere, inden dit træk når kr.? 26: Skarvø Oplysningerne til højre er fra år a: Hvornår vil indbyggertallet nå ned på 500, hvis udviklingen bliver som forventet? b: Hvornår vil indbyggertallet være halveret, hvis udviklingen bliver som forventet? c: Nogle folk tror imidlertid, at indbyggertallet vil være halveret allerede om ti år. Hvilken gennemsnitlig årlig vækstprocent regner de med? På Skarvø er indbyggertallet gennem en årrække faldet. Der bor lige nu kun 684 mennesker på øen. Man forventer at tallet i gennemsnit vil falde med 4% om året de kommende år. De fleste beboere er ældre mennesker, der falder fra, som årene går, og det er sjældent, at der flytter nye folk til øen. Der bliver kun født få børn, og de unge, der rejser fra øen for at få uddanne sig, vender langt fra alle tilbage. Procent og eksponentiel vækst Side 58

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Statistik. Grupperede observationer og summeret frekvens... 12 Indekstal... 14 Median, kvartiler og boksplot... 17.

Statistik. Grupperede observationer og summeret frekvens... 12 Indekstal... 14 Median, kvartiler og boksplot... 17. Statistik Grupperede observationer og summeret frekvens... 12 Indekstal... 14 Median, kvartiler og boksplot... 17 Statistik Side 11 Grupperede observationer og summeret frekvens 1: Fritidsjobs a: Hvor

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... På indkøb - brug regnemaskinen... Negative tal... Mest hovedregning... Regn med papir og blyant... Små tal og

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning med brøker plus og minus... Regning med

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør..? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING hvor a INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... side 1 Renters rente på 4 måder... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2c Anvendelse af kapitalfremskrivningsformlen

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk.

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. 0B1. Omregning mellem procenter og kommatal Ordet procent

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat Udlån, Privatkunder: Satser pr. 3.7.214 "Swedbank tilbyder kun lån med variabel rente" Standard lånetyper Pålydende Rente i (%) Nominel årlig rente (effektiv) i (%) Stiftelsesomkostninger Årlige omkostninger

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver

Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver Lektion 7s Funktioner - supplerende opgaver Omvendt proportionalitet og hperbler.gradsfunktioner og parabler Eksponentialfunktioner Eksponentialfunktioner og lineære funktioner Andre funktioner og blandede

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen.

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen. 29-33. Side 1 af 6 Procent- og rentesregning ( 29-33) Opgaverne med svar starter på side 5, og deres numre har et s efter nummeret. Deres nummerering starter forfra. Svarene står på side 6 med et s foran

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 %

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 % Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Udlån Alle rentesatser er variable. Alle udlån bevilges på baggrund af almindelig kreditvurdering. Lånetyperne og beregningseksemplerne er baseret på Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Tid og hastighed Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,2 - tid og hastighed Side 14 Tid 1: Omregn til sekunder: a: 2 min.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Rentesregning. 6 1650 kr. 6 % 75 dg

Rentesregning. 6 1650 kr. 6 % 75 dg Rentesregning 1. Find antallet af rentedage fra/til: Fra... Til... 1 6. januar 15. juni 2 18. september 29. november 3 17. marts 19. juli 4 13. februar 11. oktober 5 22. april 17. december 6 30. maj 17.

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau F, E og D

Matematik. på AVU. Opgaver til niveau F, E og D Matematik på AVU Opgaver til niveau F, E og D Denne opgavesamling er lavet i forlængelse af Matematik på AVU - opgaver til niveau G. Opgavesamlingen omfatter derfor kun det fagstof, som ikke er med på

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model

HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model Energiregnskab som matematisk model side 2 Løsning af kalorimeterligningen side 3 Artiklen her knytter sig til kapitel 3, Energi GYLDENDAL

Læs mere