DANSKERNES FORVENTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKERNES FORVENTNINGER"

Transkript

1 DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt... 2 Figuroversigt Sammenfatning af forventningsundersøgelserne, Introduktion Betydningen af forventninger Overordnede konklusioner fra forventningsundersøgelserne Konklusioner fra forventningsundersøgelsen september Undersøgelserne og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Historisk gennemgang af forventninger til boligprisernes udvikling De forskellige aldersgruppers forventninger til boligpriserne Respondenternes prisforventninger sammenlignet med forbrugertillidsindikatoren Årsag til prisforventninger Overvejer køb og salg af bolig Handlinger i forbindelse med køb og salg Holdning til CIBOR-renten Diskussion Bilag

3 Tabeloversigt Tabel 3.1 Besvarelsesprocent september Tabel 3.2 Besvarelsesprocent historisk... 8 Tabel 3.3 Besvarelsesprocent for aldersgrupper historisk... 9 Tabel 4.1 Forventninger til boligpriserne om et år fra tidligere undersøgelser Tabel 4.2 Forventninger til boligpriserne om fem år fra tidligere undersøgelser Tabel 4.3 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Tabel 4.4 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Tabel 4.5 Specifik forventning til prisstigninger Tabel 4.6 Specifik forventning til prisfald Tabel 4.7 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tabel 4.8 Respondenternes specifikke forventninger til boligpriserne i undersøgelserne fra december 2011, maj 2012 og september Tabel 4.9 Respondenternes prisforventninger og de faktiske boligprisændringer Tabel 5.1 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på boligprisernes udvikling det seneste halve år? Tabel 5.2 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på renteudviklingen? Tabel 5.3 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på Danmarks økonomiske situation? Tabel 5.4 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på økonomiske eksperters udtalelser? Tabel 5.5 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser? Tabel 5.6 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Tabel 5.7 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på din ejendomsmæglers udtalelser? Tabel 5.8 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Tabel 5.9 Årsag til prisforventninger krydset med prisforventninger på 1 års sigt Tabel 6.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Tabel 6.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Tabel 6.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Tabel 6.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Tabel 6.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Tabel 6.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet?

4 Tabel 6.7 Overvejelser om køb og salg fra tidligere undersøgelser Tabel 6.8 Overvejelser om boligkøb og boligsalg fordelt på ejerform september Tabel 6.9 Overvejelser om boligkøb og boligsalg fordelt på ejerform maj Tabel 7.1 Har du i medierne hørt om at bankerne angiveligt har manipuleret rentesatsen og dermed presset renten kunstigt op? Tabel 7.2 Kunne du overveje at skifte bank, hvis du fandt ud af, at din egen bank var involveret i den slags? Tabel 7.3 Kan sager som disse påvirke dit fremtidige valg af lånetyper? Tabel 7.4 Har du et boliglån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten? Tabel 7.5 Har du en kassekredit, eller et andet lån fx et billån, hvor renten afhænger af CIBORrenten? Tabel 7.6 Ville du være interesseret i en forsikring, som betaler ydelsen på dine boliglån, hvis du bliver arbejdsløs? Tabel 9.1 Årsag til prisforventningerne Figuroversigt Figur 1.1 Boligpriserne (enfamilieshuse) og forbrugertillidsindikatoren... 5 Figur 3.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 9 Figur 3.2 Besvarelsesprocent for aldersgrupper historisk Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? Figur 4.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? Figur 4.3 Nettotal for prisforventninger om 1 år og om 5 år Figur 4.4 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper Figur 4.5 Nettotal for prisforventningen på 1 års sigt for aldersgrupperne Figur 4.6 Prisforventninger og forbrugertillidsindikatoren Figur 5.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, september 2012 og maj Figur 5.2 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, Figur 6.1 Undersøgt priser og overvejet køb og salg Figur 6.2 Fået andelsbolig eller ejerbolig vurderet

5 1 Sammenfatning af forventningsundersøgelserne, Introduktion Denne rapport sammenfatter Boligøkonomisk Videncenters forventningsundersøgelser udført i 2010, 2011 og 2012 inklusiv den seneste undersøgelse fra september Efter det indledende afsnit opsummeres konklusionerne fra forventningsundersøgelsen i september Afsnit 3 behandler respondenternes karakteristika og besvarelsesprocenten for undersøgelserne, og afsnit 4 behandler respondenternes prisforventninger og ændringen i disse over den tre års periode som undersøgelsen har været gennemført i. Afsnit 5 ser nærmere på respondenternes årsager til prisforventningerne, og afsnit 6 beskriver respondenternes overvejelser om køb og salg af bolig samt hvordan disse overvejelser har ændret sig fra 2010 til I afsnit 7 behandles de ekstraspørgsmål om CIBOR-renten som er blevet stillet i den seneste forventningsundersøgelse fra september Afsnit 8 diskuterer undersøgelsens konklusioner. Notatet er udarbejdet af cand. polit. Christian Deichmann Haagerup, Boligøkonomisk Videncenter i november Betydningen af forventninger Nedenstående graf viser den gennemsnitlige forbrugertillidsindikator fra Danmarks Statistik for årene samt den årlige reale ændring i boligpriserne, målt ved et prisindeks udarbejdet af Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter på baggrund af tal fra Skat og Danmarks Statistik. Af grafen ses det, at der er en tydelig sammenhæng mellem ændringen i boligpriserne og forbrugertillidsindikatoren siden denne for første gang blev undersøgt af Danmarks Statistik i De to tidsserier ser ud til at følges, men ud fra figuren kan man ikke umiddelbart se, om der er en forsinkelse et såkaldt time-lag mellem dem. Det ser således ikke ud til, at man i praksis kan bruge forventningerne som en ledende indikator til at prognosticere prisændringer på boligmarkedet. 4

6 Figur 1.1 Boligpriserne (enfamilieshuse) og forbrugertillidsindikatoren Kilde: Danmarks Statistik, tabel FORV1 samt Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter Økonomerne Georg A. Akerlof og Robert J. Shiller beskriver i deres bog Animal Spirits tillid som tro på fremtiden og tro på at fremtidige beslutninger vil være succesfulde. Befolkningens forventninger til fremtiden og hvordan disse forventninger bliver dannet har stor betydning for konjunkturerne på boligmarkedet og i økonomien som helhed. Under den såkaldt spekulative boble på ejendomsmarkederne i 2000 årene har mange peget på vigtigheden af forventninger, rationelle såvel som irrationelle. Det har for videncentret været interessant at se på, hvordan forventninger i befolkningen forandres. Sker ændringen i forventninger samtidig for alle befolkningsgrupper, eller er der nogle grupper, der reagerer hurtigere, og som måske derved påvirker de andre grupper i samfundet? Reagerer unge og ældre ens, og spiller uddannelsen en rolle for forventningerne? For at undersøge dette nærmere iværksatte Boligøkonomisk Videncenter i begyndelsen af 2010 en undersøgelse gennem Danmarks Statistik, der skulle kortlægge befolkningens forventninger til de fremtidige boligpriser og årsagerne til disse forventninger. Undersøgelsen er senere blevet gentaget, således at befolkningens forventninger til boligpriserne kan følges cirka en gang i kvartalet. 5

7 1.3 Overordnede konklusioner fra forventningsundersøgelserne Svarprocenten har i gennemsnit ligget omkring 63 procent, med 64 procent som den højeste og 59 procent som den laveste. Den yngste aldersgruppe mellem 20 og 29 år har en markant lavere svarprocent end de øvrige aldersgrupper i alle forventningsundersøgelserne. - Respondenternes forventninger til de fremtidige prisstigninger har været faldende i en stor del af den periode undersøgelserne er blevet gennemført i, men er steget i de seneste to forventningsundersøgelser. - Da der kun foreligger data for respondenternes prisforventninger for de seneste godt 2½ år på et års sigt, er det ikke muligt endnu at sige, hvorvidt respondenterne rammer rigtigt med deres prisforudsigelser i forhold til de faktiske boligpriser et år efter. - I en stor del af undersøgelserne har de yngste og de ældste aldersgrupper haft en mere positiv forventning til de fremtidige boligpriser end de mellemliggende aldersgrupper. - Respondenternes forventninger til fremtidige prisstigninger eller prisfald svinger sammen med forbrugertillidsindikatoren fra Danmarks Statistik. - De to vigtigste årsager til respondenternes prisforventninger har i alle undersøgelserne været Prisudviklingen det seneste halve år og Danmarks økonomiske situation. - Andelen af respondenter som har fået deres ejerbolig vurderet indenfor de foregående tre måneder er faldet fra 20 procent i den første forventningsundersøgelse fra februar 2010 til kun 9 procent i undersøgelsen fra september I undersøgelsen fra september 2012 er tallet steget til 12 procent. 6

8 2 Konklusioner fra forventningsundersøgelsen september 2012 Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i september måned I alt er personer blevet udtrukket, og af dem er der blevet gennemført interview med 831 personer svarende til en svarprocent på 59. I denne undersøgelse er svarprocenten lidt lavere blandt de årige. Omvendt har gruppen af årige en lidt højere svarprocent end gennemsnittet, hvilket ikke har været tilfældet i tidligere undersøgelser. Sammenlignet med den forrige undersøgelse fra maj 2012 er der flere som angiver, at de tror på højere priser både på kort og langt sigt i denne undersøgelse fra september Dette har også givet sig udslag i, at nettotallet for befolkningens prisforventninger på et års sigt er steget fra minus 8,33 til plus 3,29. Årsagen til prisforventningerne har ikke ændret sig markant fra den forrige forventningsundersøgelse til denne forventningsundersøgelse, dog er der lidt færre, der lægger Danmarks økonomiske situation og prisudviklingen det seneste halve år til grund, mens der er lidt flere, der lægger renteudviklingen til grund. 48 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er 5 procent point flere end i den forrige forventningsundersøgelse fra maj procent af respondenterne har fået deres ejerbolig vurderet. 21 procent af respondenterne har overvejet at købe eller sælge bolig. Det er en stigning på 3 procent point i forhold til den tidligere forventningsundersøgelse fra maj I denne forventningsundersøgelse er der tilføjet spørgsmål om den påståede CIBOR-sag. 52 procent af respondenterne har i medierne hørt om, at bankerne angiveligt har manipuleret CIBORrenten og dermed presset renten kunstigt op. 48 procent af respondenterne svarer ja til at de kunne overveje at skifte bank hvis de fandt ud af at deres egen bank var involveret i den slags, og 46 procent af respondenterne siger, at det kan påvirke deres fremtidige valg af lånetyper. 15 procent af respondenterne som bor i ejerbolig svarer, at de har et boliglån hvor renten afhænger af CIBORrenten, men 25 procent af respondenterne siger, at de ikke ved om de har et boliglån hvor renten afhænger af CIBOR-renten. 7

9 3 Undersøgelserne og respondenterne I forventningsundersøgelse nr. IX gennemført i september 2012 er personer blevet kontaktet og af dem er der blevet gennemført interview med 831 personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 59, hvilket er noget lavere end i de tidligere undersøgelser. Tabel 3.1 Besvarelsesprocent september 2012 Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke svar % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Besvarelsesprocenterne i de tidligere undersøgelser kan ses i nedenstående tabel. Tabel 3.2 Besvarelsesprocent historisk Undersøgelse Svarprocent feb-10 64% maj-10 61% aug-10 64% dec-10 64% maj-11 64% sep-11 64% dec-11 61% maj-12 64% sep-12 59% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR Besvarelsesprocenten i de forskellige aldersgrupper i forventningsundersøgelsen fra september 2012 kan ses i nedenstående figur. 8

10 Figur 3.1 Svarprocent for aldersgrupperne Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 I forventningsundersøgelsen fra september 2012 er der en markant lavere svarprocent blandt de årige, dette har dog også været tilfældet i nogle af de tidligere forventningsundersøgelser. Den højeste svarprocent i denne forventningsundersøgelse findes blandt de årige, hvilket ikke har været tilfældet i de tidligere forventningsundersøgelser. Tabel 3.3 Besvarelsesprocent for aldersgrupper historisk Undersøgelse år år år år år år feb-10 45% 66% 70% 69% 75% 69% maj-10 47% 58% 62% 66% 70% 64% aug-10 50% 62% 68% 69% 65% 67% dec-10 52% 64% 65% 67% 68% 63% maj-11 49% 59% 64% 72% 73% 57% sep-11 46% 63% 70% 65% 71% 63% dec-11 43% 56% 62% 65% 70% 69% maj-12 50% 60% 63% 70% 71% 63% sep-12 44% 58% 57% 61% 64% 74% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR Gruppen af årige har i alle forventningsundersøgelserne haft den laveste besvarelsesprocent, mens gruppen af årige har haft den højeste besvarelsesprocent i næsten alle forventningsundersøgelser. Det gjorde sig dog ikke gældende i den sidste forventningsundersøgelse fra september 2012, hvor gruppen af årige havde den højeste besvarelsesprocent. Netop denne 9

11 aldersgruppe har haft en meget svingende besvarelsesprocent, som det fremgår af nedenstående figur. Figur 3.2 Besvarelsesprocent for aldersgrupper historisk Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR

12 4 Forventning til boligprisernes udvikling Figur 4.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 og Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 spørgsmål A1 På kort sigt (1 år) forventer danskerne i september måned 2012 overordnet set uændrede eller lidt højere priser. Dette er en ændring i forhold til den tidligere forventningsundersøgelse fra maj 2012, hvor et flertal af respondenterne forventede uændrede priser eller priser på et lavere niveau om et år. Dette kan også ses ved at nettotallet for respondenternes prisforventning på et års sigt er 3,29 i forventningsundersøgelsen for september, hvor nettotallet i forventningsundersøgelsen fra maj måned 2012 var på -8,33. Tabel 4.1 Forventninger til boligpriserne om et år fra tidligere undersøgelser Priser om 1 år feb- maj- aug- dec- maj- sep- dec- maj- sep Meget højere 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% Højere 26% 44% 33% 27% 22% 11% 7% 17% 25% Uændret 48% 36% 41% 49% 47% 44% 41% 48% 54% Lavere 20% 14% 22% 20% 28% 39% 47% 30% 19% Meget lavere 0% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 2% 0% Ved ikke 6% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettotal 3,21 13,63 5,67 3,04-2,85-15,90-22,17-8,33 3,29 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR spørgsmål A1 11

13 Figur 4.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 og Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer en stor del af befolkningen (65 procent), at priserne vil være højere end i dag. Fordelingen kan ses af ovenstående figur. I forventningsundersøgelsen for september 2012 er der en endnu større del af respondenterne, som forventer at priserne er højere om fem år, end der var tilfældet i forventningsundersøgelsen fra maj 2012, og omvendt er der færre respondenter, der tror at priserne er på samme niveau eller lavere om fem år. Tabel 4.2 Forventninger til boligpriserne om fem år fra tidligere undersøgelser Priser om 5 år feb- maj- aug- dec- maj- sep- dec- maj- sep Meget højere 6% 8% 4% 6% 4% 2% 2% 3% 3% Højere 57% 62% 61% 60% 51% 51% 46% 55% 64% Uændret 17% 14% 19% 21% 25% 27% 27% 25% 19% Lavere 9% 8% 10% 9% 15% 14% 17% 14% 10% Meget lavere 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% Ved ikke 11% 6% 5% 4% 4% 3% 5% 3% 4% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettotal 28,71 34,15 28,44 29,78 21,38 19,10 15,23 22,32 29,58 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR spørgsmål A10 12

14 4.1 Historisk gennemgang af forventninger til boligprisernes udvikling Figur 4.3 Nettotal for prisforventninger om 1 år og om 5 år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX ÅR spørgsmål A1 og spørgsmål A10 Fra den første forventningsundersøgelse i februar 2010 til den anden forventningsundersøgelse i maj 2010 steg respondenternes prisforventninger på et års sigt målt ved nettotal fra 3,21 til 13,63. Herefter faldt nettotallet for prisforventningen på et års sigt til minus 22,17 i december I de efterfølgende to forventningsundersøgelser steg nettotallet for respondenternes prisforventninger på et års sigt til minus 8,33 i maj 2012 og til plus 3,29 i september Med hensyn til nettotallet for prisforventningerne på fem års sigt har de over hele perioden ligget over nettotallet for prisforventningerne på et års sigt, således at der er flere respondenter som forventede at priserne vil være højere om fem år end der er respondenter der forventer at priserne vil være højere om et år. Derudover har nettotallet for respondenternes prisforventninger på fem års sigt fulgt udviklingen i nettotallet for et års sigt med undtagelse af december 2010, hvor nettotallet for respondenternes prisforventning på fem års sigt steg fra 28,44 til 29,78, mens nettotallet for respondenternes prisforventninger på et års sigt faldt fra 5,67 til 3,04. 13

15 Tabel 4.3 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Holdning til boligpriser Meget På samme Meget Ved om et år / Alder højere Højere niveau Lavere lavere ikke I alt Nettotal år 0% 39% 36% 23% 2% 1% 100% 6, år 0% 22% 57% 20% 0% 1% 100% 1, år 2% 21% 52% 23% 1% 1% 100% -0, år 2% 21% 60% 17% 0% 0% 100% 4, år 1% 22% 63% 13% 0% 1% 100% 4, år 0% 32% 44% 24% 0% 1% 100% 4,12 alle 1% 25% 54% 19% 0% 1% 100% 3,29 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A1 Også i forventningsundersøgelsen for september 2012 har de forskellige aldersgrupper af respondenter forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne. Gruppen af årige og årige lader til at være de mindst positive, mens gruppen af årige er de mest positive. 4.2 De forskellige aldersgruppers forventninger til boligpriserne Figur 4.4 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A1 14

16 Tabel 4.4 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Nettotal september 2012 Nettotal maj år 6,31-2,91 9, år 1,28-7,25 8,53 ændring år -0,30-11,89 11, år 4,17-12,30 16, år 4,81-8,41 13, år 4,12 2,24 1,88 Alle 3,29-8,33 11,62 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 og Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A1 Alle aldersgrupper af respondenter er blevet mere positive fra forventningsundersøgelsen i maj måned 2012 til forventningsundersøgelsen i september måned Den største ændring er sket i aldersgruppen af årige, der er gået fra at have et nettotal på -12,30 til at have et nettotal på 4,17, som det ses af ovenstående tabel. 15

17 Figur 4.5 Nettotal for prisforventningen på 1 års sigt for aldersgrupperne Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år spørgsmål A1 I alle de gennemførte undersøgelser fra 2010 til 2012 er der forskel på, hvordan de forskellige aldersgrupper ser på de fremtidige boligpriser. I undersøgelserne fra september 2011, december 2011 og maj 2012 er der en klar tendens til at aldersgrupperne år, år og år er de mest negative med hensyn til boligpriserne om 1 år, mens de yngre aldersgrupper og aldersgruppen mellem 70 og 74 år er mere positive med hensyn til prisen for et enfamilieshus om et år. I de seneste tre forventningsundersøgelser er der tilføjet spørgsmål om respondenternes specifikke forventninger til boligprisstigningerne. Dette er gjort ved, at de respondenter, der i spørgsmål A1 har svaret, at priserne vil være enten meget højere eller højere om et år, er blevet stillet et spørgsmål om, hvor mange procent priserne vil stige. Samtidigt er de respondenter, der har svaret at priserne vil være enten meget lavere eller lavere om et år, er blevet stillet et spørgsmål om, hvor mange procent priserne vil falde. De respondenter, der i spørgsmål A1 har angivet, at de tror, at priserne vil være på samme niveau om et år er ikke blevet spurgt. 16

18 Tabel 4.5 Specifik forventning til prisstigninger Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent højere % 4-8 procent højere % Mere end 8 procent højere 11 5 % Ved ikke 10 5 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål C1a Blandt de 215 respondenter, der i spørgsmål A1 angav, at de forventede, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år ville være højere, er der 5 procent som forventer, at prisen vil være mere end 8 procent højere, mens der er 60 procent, der forventer, at prisen vil være mellem 0 og 4 procent højere. Tabel 4.6 Specifik forventning til prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent lavere % 4-8 procent lavere % Mere end 8 procent lavere % Ved ikke 2 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål C1b Blandt de 163 respondenter, der i spørgsmål A1 angav, at de forventede, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark vil være lavere, er der 12 procent, som forventer, at prisen vil være mere end 8 procent lavere. En alternativ måde at fremstille besvarelsen på er at stille dem op i en og samme tabel, og desuden medtage de 451 respondenter der i spørgsmål A1 angav, at de tror, prisen for et almindeligt parcelhus vil være på samme niveau om et år. 17

19 Tabel 4.7 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel Mere end 8 procent højere 11 1 % 4-8 procent højere 66 8 % 0-4 procent højere % På samme niveau % 0-4 procent lavere % 4-8 procent lavere 49 6 % Mere end 8 procent lavere 19 2 % Ved ikke 12 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A1, C1a og C1b I denne større gruppe af respondenter ses det, at 8 procent af respondenterne forventer, at prisen for et almindeligt parcelhus stiger med mellem 4 og 8 procent, mens 6 procent af respondenterne forventer, at prisen for et almindeligt parcelhus vil falde med mellem 4 og 8 procent. I den forrige forventningsundersøgelse fra maj 2012 forventede 6 procent af samtlige respondenter, at prisen for et almindeligt parcelhus ville stige med mellem 4 og 8 procent, mens 13 procent af respondenterne forventede, at de ville falde med mellem 4 og 8 procent. I alle de seneste tre forventningsundersøgelser er spørgsmålet om den specifikke forventning til boligprisændringer medtaget. Dette giver mulighed for at følge ændringen i befolkningens forventninger til boligpriserne mere præcist. I december måned 2011 var der således 4 procent af respondenterne, som forventede, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark vil være mellem 4 og 8 procent højere, mens der var 8 procent af respondenterne i undersøgelsen fra september 2012 som forventede dette. Omvendt forventede 21 procent af respondenterne i undersøgelsen fra december 2011, at prisen på et almindeligt parcelhus ville falde mellem 4 og 8 procent i løbet af det næste år. Tabel 4.8 Respondenternes specifikke forventninger til boligpriserne i undersøgelserne fra december 2011, maj 2012 og september 2012 Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? sep-12 maj-12 dec-11 Mere end 8 procent højere 1 % 1 % 0 % 4-8 procent højere 8 % 6 % 4 % 0-4 procent højere 15 % 10 % 3 % På samme niveau 54 % 49 % 42 % 0-4 procent lavere 11 % 15 % 22 % 4-8 procent lavere 6 % 13 % 21 % Mere end 8 procent lavere 2 % 4 % 7 % Ved ikke 1 % 2 % 2 % I alt 100 % 100 % 100% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse VII december 2011, IIX maj 2012 og IX september 2012 Spørgsmål A1, C1a og C1b 18

20 4.3 Respondenternes prisforventninger sammenlignet med forbrugertillidsindikatoren Ved at benytte tal fra Danmarks Statistiks forbrugerforventningsundersøgelse er det muligt at sammenligne netto tallet for de overordnede forbrugerforventninger med netto tallet for respondenternes forventninger til prisudviklingen for et almindeligt parcelhus. Figur 4.6 Prisforventninger og forbrugertillidsindikatoren Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år spørgsmål A1 samt Danmarks Statistik, tabel FORV1 Forbrugertillidsindikatoren er beregnet ved tage et simpelt gennemsnit af nettotallene for besvarelsen af fem spørgsmål om familiens økonomiske situation og Danmarks økonomiske situation nu sammenlignet med for et år siden og sammenlignet med deres forventning til om et år. Dokumentationen for hvordan Danmarks Statistik beregner nettotallet for forbrugerforventningerne kan findes her: elser.aspx Besvarelser af disse spørgsmål indhentes ved den månedlige omnibusundersøgelse som Danmarks Statistik gennemfører. Det er også i forbindelse med denne undersøgelse at besvarelserne af Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser indhentes. 19

21 Tendensen i respondenternes prisforventninger på 1 års sigt kan også genfindes i Forbrugertillidsindikatoren for de respektive måneder, dog er der forskel i tendensen i de to tidsserier fra maj til august 2010, fra december 2010 til maj 2011 samt fra maj 2012 til september Da data for respondenternes prisforventninger på et års sigt kun foreligger for perioden , er det svært at afgøre, hvor tæt respondenterne kommer på den faktiske prisudvikling, idet kun prisforventningerne fra februar 2010, maj 2010, august 2010, december 2010 samt maj 2011 kan sammenholdes med den faktiske prisudvikling i kvartalet et år efter. Dette er gjort i nedenstående tabel. Tabel 4.9 Respondenternes prisforventninger og de faktiske boligprisændringer Kvartal Netto tal 1 år sigt Faktisk % ændring 2010K1-2011K1 3,2 0,7 2010K2-2011K2 13,6-0,9 2010K3-2011K3 5,7-4,2 2010K4-2011K4 3,0-6,7 2011K1-2012K1 na -5,5 2011K2-2012K2-2,9-5,8 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år spørgsmål A1 samt Danmarks Statistik, tabel EJEN5, enfamilieshuse, ikke korrigeret for inflation 20

22 5 Årsag til prisforventninger Men hvad bygger befolkningen deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? I forventningsundersøgelsen for september måned 2012 bygger de fleste respondenter deres forventninger på Danmarks økonomiske situation, mens lidt færre danskere bygger deres forventninger til boligpriserne om et år på prisudviklingen det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger. Det er også en tendens der kunne genfindes i de foregående tre undersøgelser fra henholdsvis maj 2012, december 2011 og september De færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 5.1 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på boligprisernes udvikling det seneste halve år? Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A2 Tabel 5.2 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på renteudviklingen? Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A3 Tabel 5.3 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på Danmarks økonomiske situation? Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A4 Tabel 5.4 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på økonomiske eksperters udtalelser? Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 14 2 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A5 21

23 Tabel 5.5 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A6 Tabel 5.6 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A7 Tabel 5.7 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på din ejendomsmæglers udtalelser? Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A8 Tabel 5.8 Da du udtalte dig om boligprisernes udvikling, tænkte du da på realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 10 1 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål A9 Det har været muligt for respondenten at angive mere end én kilde. Ved undersøgelsen fra maj måned 2012 var der lidt flere respondenter, som angav, at de lagde Danmarks økonomiske situation til grund for deres prisforventninger (78 procent i undersøgelsen i maj måned 2012 kontra 72 procent i undersøgelsen i september måned 2012), til gengæld var der i maj 2012 flere respondenter, der lagde renteudviklingen til grund for deres prisforventninger. Fordelingen af årsager fra un- 22

24 dersøgelsen i september måned 2012 kontra undersøgelsen i maj 2012 fremgår af nedenstående figur. Figur 5.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, september 2012 og maj 2012 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 og Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A2-A9 Nedenstående figur viser fordelingen af årsager til prisforventningerne fra alle de foregående forventningsundersøgelser. Overordnet set er forventningsårsagerne rimeligt stabile, men dog lader det til, at der skete et skift ved forventningsundersøgelsen i september 2011, hvor Danmarks økonomiske situation overtager pladsen som den oftest angivne årsag til respondenternes prisforventninger. Inden september 2011 var den oftest angivne årsag til prisforventningerne prisudviklingen på boliger inden for det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger idet respondenterne bygger deres forventninger til fremtidige prisændringer på de foregående prisændringer. 23

25 Figur 5.2 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år En hypotese kunne være at de respondenter som forventer højere boligpriser om et år lægger nogle andre årsager til grund end de respondenter der forventer lavere boligpriser om et år. Dette er forsøgt belyst i nedenstående tabel. Tabel 5.9 Årsag til prisforventninger krydset med prisforventninger på 1 års sigt Prisforventning på 1 års sigt Højere eller meget højere Lavere eller meget lavere Årsag til prisforventninger Uændret Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? 74 % 68 % 67 % Renteudviklingen? 61 % 47 % 39 % Danmarks økonomiske situation? 66 % 75 % 75 % Økonomiske eksperters udtalelser? 36 % 32 % 33 % Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? 27 % 25 % 27 % Din bankrådgivers breve eller udtalelser? 20 % 17 % 11 % En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? 27 % 20 % 21 % Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? 23 % 22 % 19 % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september A2-A9 Af tabellen ses det at blandt de 215 respondenter som forventer højere priser om et år lægger 74 procent prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år til grund. For de 451 respondenter der forventer lavere priser om et år er det kun 67 procent som lægger prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år til grund. Blandt de respondenter der forventer højere priser om 1 år er det kun 66 procent der lægger Danmarks økonomiske situation til grund for deres prisfor- 24

26 ventning, mens det er 75 procent af de respondenter der forventer lavere eller uændrede priser som lægger Danmarks økonomiske situation til grund. 25

27 6 Overvejer køb og salg af bolig Også i forventningsundersøgelsen for september 2012 er der medtaget spørgsmål om hvorvidt respondenterne overvejer køb eller salg af bolig. Tabel 6.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B1 48 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er 5 procent point flere end i undersøgelsen fra maj måned Tabel 6.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Fået din egen (andels) bolig vurderet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B2 17 procent af ejerne af andelsboliger har fået deres andelsbolig vurderet i løbet af de sidste 3 måneder, det er lidt færre end i forrige forventningsundersøgelse. For ejere af ejerboliger har 12 procent fået deres ejerbolig vurderet. Det er et procentpoint flere end i forrige forventningsundersøgelse fra maj Tabel 6.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B2a 21 procent af respondenterne har inden for de sidste tre måneder overvejet at købe eller sælge bolig, det er 3 procent point flere end i undersøgelsen fra maj måned

28 Tabel 6.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet at købe eller sælge bolig? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B3a 6.1 Handlinger i forbindelse med køb og salg Blandt de respondenter, der har overvejet at købe eller sælge bolig i de seneste tre måneder, er der 49 procent, som i den forbindelse har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank, og 29 procent som har søgt efter en bolig i avis eller på internettet. I forventningsundersøgelsen fra maj måned 2012 er der 51 procent, der har kontaktet ejendomsmægler mv. og 26 procent, der har søgt efter bolig i en avis eller på internettet. Tabel 6.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B3 Tabel 6.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B4 27

29 Tabel 6.7 Overvejelser om køb og salg fra tidligere undersøgelser Har du inden for de seneste 3 måneder: sep- 12 maj- 12 dec- 11 sep- 11 dec- 10 aug- 10 maj- 10 feb- 10 Undersøgt priserne for boliger i Danmark? 48 % 43 % 40 % 41 % 34 % 45 % 42 % 41 % Fået din egen (andels) bolig vurderet? 17 % 19 % 11 % 7 % 11 % 17 % 16 % 9 % Fået din egen (ejer) bolig vurderet? 12 % 11 % 10 % 9 % 10 % 14 % 15 % 10 % Overvejet at købe eller sælge bolig? 21 % 18 % 21 % 19 % 19 % 22 % 19 % 20 % Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? 49 % 51 % 49 % 55 % 48 % na na na Søgt efter bolig i avis eller på internettet? 29 % 26 % 23 % 29 % 26 % na na na Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år I de tre første forventningsundersøgelser fra februar 2010 til august 2010 steg andelen af respondenter, der havde undersøgt priserne for boliger i Danmark fra 41 procent til 45 procent, hvorefter den faldt til 34 procent i december I de tre sidste forventningsundersøgelser fra december 2011 til september 2012 er andelen af respondenter, der har undersøgt priserne for boliger i Danmark, steget fra 40 procent til 48 procent, hvilket er den højeste andel i hele perioden. En nogenlunde konstant andel af respondenterne på omkring 20 procent har overvejet at købe eller sælge bolig i løbet af de foregående tre måneder, hvilket også kan ses af nedenstående figur. 28

30 Figur 6.1 Undersøgt priser og overvejet køb og salg Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år Spørgsmål B1 og B3a Figur 6.2 Fået andelsbolig eller ejerbolig vurderet Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år Spørgsmål B2 og B2a 29

31 Andelen af respondenter der har fået deres ejerbolig vurderet i løbet af de foregående tre måneder er faldet fra 20 procent i undersøgelsen fra februar 2010 til 9 procent i undersøgelsen fra september Herefter er andelen af respondenter der har fået deres ejerbolig vurderet steget lidt til 12 procent i den seneste undersøgelse fra september 2012 Andelen af respondenter der bor i en andelsbolig og har fået den vurderet bevæger sig noget mere volatil end andelen af respondenter der bor i en ejerbolig og har fået den vurderet i løbet af de seneste tre måneder. Dette kan blandt andet forklares med at der er klart flere respondenter der ejer en ejerbolig (omkring 600) end der er respondenter som ejer en andelsbolig (omkring 60). Andelen af respondenter der i løbet af de foregående 3 måneder har overvejet at købe eller sælge bolig har i alle undersøgelserne ligget mellem 18 og 22 procent. For at undersøge om flere leje end ejere overvejet at købe eller sælge bolig er spørgsmålet krydstabuleret i nedenstående tabel. Heraf ses det at andelen af respondenter der bor i ejerbolig og overvejer at købe eller sælge bolig kun er 19 procent, mens den for respondenter i lejebolig er 23 procent og for respondenter i andelsbolig er 29 procent. Tabel 6.8 Overvejelser om boligkøb og boligsalg fordelt på ejerform september 2012 Overvejet at købe eller sælge bolig? \ Nuværende ejerform Andelsbolig Ejerbolig Lejebolig Alle ejerformer Ja 29 % 19 % 23 % 21 % Nej 71 % 81 % 77 % 79 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål B3a I forventningsundersøgelsen for maj måned 2012 er der i alt 18 procent af respondenterne, som har overvejet at købe eller sælge bolig indenfor de foregående 3 måneder. Fordelingen af respondenter på respektive ejerformer kan ses af nedenstående figur. Tabel 6.9 Overvejelser om boligkøb og boligsalg fordelt på ejerform maj 2012 Overvejet at købe eller sælge bolig? \ Nuværende ejerform Andelsbolig Ejerbolig Lejebolig Alle ejerformer Ja 24 % 16 % 20 % 18 % Nej 76 % 84 % 80 % 82 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B3a Også i forventningsundersøgelsen fra maj 2012 er det relativt færrest respondenter i ejerbolig, som har overvejet at købe eller sælge bolig indenfor de foregående tre måneder, mens der er lidt flere i lejebolig, som har overvejet at købe eller sælge bolig. Også i denne undersøgelse er der relativt 30

32 flest af respondenterne i andelsbolig, som har overvejet at købe eller sælge bolig indenfor de foregående tre måneder. 31

33 7 Holdning til CIBOR-renten I forventningsundersøgelsen for september måned 2012 er der tilføjet nogle spørgsmål om respondenternes holdning til sagen om, at bankerne angiveligt har manipuleret CIBOR rentesatsen og presset renten kunstigt op. I praksis er det gjort ved, at respondenterne er blevet præsenteret for følgende introducerende tekst: Nu kommer der nogle spørgsmål om CIBOR-renten, som ligger til grund for en række lånetyper i Danmark. Der har i aviserne været skrevet om, at danske banker har manipuleret med CIBOR-rentesatserne ved at presse renten kunstigt op.. Tabel 7.1 Har du i medierne hørt om at bankerne angiveligt har manipuleret rentesatsen og dermed presset renten kunstigt op? Har du i medierne hørt om at bankerne angiveligt har manipuleret rentesatsen og dermed presset renten kunstigt op? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 66 8 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål D1 52 procent af respondenterne har i medierne hørt om, at bankerne angiveligt har manipuleret rentesatsen og dermed presset rente kunstigt op. Tabel 7.2 Kunne du overveje at skifte bank, hvis du fandt ud af, at din egen bank var involveret i den slags? Kunne du overveje at skifte bank, hvis du fandt ud af, at din egen bank var involveret i den slags? Antal Andel Ja % Måske % Nej % Ved ikke 77 9 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål D2 48 procent af respondenterne kunne overveje at skifte bank, hvis de fandt ud af, at deres egen bank var involveret i den slags. 18 procent kunne måske finde på at skifte bank. 32

34 Tabel 7.3 Kan sager som disse påvirke dit fremtidige valg af lånetyper? Kan sager som disse påvirke dit fremtidige valg af lånetyper? Antal Andel Ja % Måske % Nej % Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål D3 46 procent af respondenterne siger, at sager som denne kan påvirke deres fremtidige valg af boliglån men en ganske stor del af respondenterne, 13 procent, svarer ved ikke til dette spørgsmål. Tabel 7.4 Har du et boliglån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten? Har du et boliglån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål D4 NB: Kun respondenter i ejerbolig har fået stillet spørgsmål D4 Blandt de respondenter, der bor i en ejerbolig, er det 15 procent, der har et lån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten. Et problem ved dette spørgsmål er, at en ganske stor andel, 25 procent, ikke ved, om de har et boliglån, der afhænger af CIBOR-renten. Tabel 7.5 Har du en kassekredit, eller et andet lån fx et billån, hvor renten afhænger af CI- BOR-renten? Har du en kassekredit, eller et andet lån fx et billån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten? Antal Andel Ja % Nej % Nægter at svare 1 0 % Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål D4 14 procent af respondenterne har en kassekredit eller et andet lån, hvor renten afhænger af CI- BOR-renten. Også her er der en stor gruppe af respondenter der svarer, at de ikke ved, om de har et lån, hvor renten afhænger af CIBOR-renten. 33

35 De 561 respondenter i undersøgelsen fra september 2012, der bor i ejerbolig, er som det sidste ekstra spørgsmål blevet spurgt om, hvorvidt de er interesserede i en forsikring, der betaler ydelsen på deres boliglån, hvis de bliver arbejdsløse. Til det svarede 5 procent af respondenterne, at de var meget interesserede, mens 32 procent svarede, at de slet ikke var interesserede, jf. nedenstående tabel. Tabel 7.6 Ville du være interesseret i en forsikring, som betaler ydelsen på dine boliglån, hvis du bliver arbejdsløs? Interesseret i forsikring der betaler boliglån ved arbejdsløshed? Antal Andel Meget interesseret 27 5 % Interesseret % Hverken interesseret eller uinteresseret % Ikke interesseret % Slet ikke interesseret % Ved ikke 53 9 % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IX september 2012 Spørgsmål E1 34

36 8 Diskussion Det er endnu for tidligt at konkludere håndfast om, hvordan befolkningens forventningsdannelse foregår, fordi der i de 9 gennemførte undersøgelser endnu ikke er set et væsentligt skred i befolkningens forventninger. Det må formodes, at materialet vil blive mere værdifuldt, når der sker en vending i forventningsdannelsen, f.eks. ved at befolkningen begynder at tro på signifikante stigninger i boligpriserne. Så længe udsvingene i forventninger og priser er relativt beskedne, bør man ikke fortolke data for håndfast, fordi man risikerer at overfortolke udsving, der kan vise sig senere at bero på tilfældigheder. Med dette væsentlige forbehold, så er der dog en række karakteristika i undersøgelsen, som er værd at fremhæve, og som allerede nu vurderes at være pålidelige: - Befolkningens forventninger til boligmarkedets udvikling udviser en tæt korrelation til deres overordnede optimisme om fremtiden. - De forhold, som befolkningen lægger vægt på, når de skal vurdere boligmarkedets fremtid, udviser en høj grad af stabilitet fra undersøgelse til undersøgelse. - Der er forskelle i aldersgruppernes forventninger, idet der er en tendens til, at de yngste og de ældste aldersgrupper er mere optimistiske på boligmarkedet, befolkningen er således ikke en homogen gruppe for så vidt angår forventninger. 35

37 9 Bilag Tabel 9.1 Årsag til prisforventningerne Årsag til prisforventninger \ sep- maj- dec- sep- maj- dec- aug- maj- feb- Undersøgelse Danmarks økonomiske situation? 72% 78% 78% 77% 65% 70% 67% 67% 65% Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? 70% 77% 73% 76% 76% 73% 75% 76% 72% Renteudviklingen? 49% 41% 43% 42% 50% 44% 44% 45% 43% Økonomiske eksperters udtalelser? 33% 35% 40% 36% 32% 31% 35% 36% 39% Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? 26% 30% 29% 28% 30% 27% 25% 30% 35% En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? 22% 22% 24% 23% 25% 23% 23% 22% 20% Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? 22% 20% 24% 21% 18% 18% 21% 21% 18% Din bankrådgivers breve eller udtalelser? 16% 14% 16% 13% 12% 12% 13% 15% 16% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse I-IX år

38 DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V ISBN:

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 2. KVARTAL INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 MEKANISMER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 1. KVARTAL 2018 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 MEKANISMER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

BOLIG&TAL 11 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 11 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 11 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 216 Indhold - opdatering af BVC-indeks samt

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

På side 1-3 ses nærmere på, hvilke delsegmenter af boligmarkedet som udvikler sig særlig interessant og de væsentligste rå tal vises i tabeller.

På side 1-3 ses nærmere på, hvilke delsegmenter af boligmarkedet som udvikler sig særlig interessant og de væsentligste rå tal vises i tabeller. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 12 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 1. KVARTAL 217 Opdatering af BVC-indeks - 1. kvartal 217 I denne 12. udgave af Bolig&Tal fokuseres der på prisudviklingen den seneste tid. De store

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

På side 2-3 ses på de generelle tendenser på alle boligmarkedets forskellige delmarkeder.

På side 2-3 ses på de generelle tendenser på alle boligmarkedets forskellige delmarkeder. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 14 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 3. KVARTAL 217 I denne 14. udgave af Bolig&Tal ses på prisudviklingen i 3. kvartal 217. De voldsomme stigningstakter i de senere år synes at være løjet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Fra side 7 og frem vises i figurer alle de opdaterede prisindeks fra kvartal.

Fra side 7 og frem vises i figurer alle de opdaterede prisindeks fra kvartal. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 17 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 4. KVARTAL 218 PRISUDVIKLINGEN MED OG UDEN SÆSONKORREKTION I denne 17. udgave af Bolig&Tal ses på prisudviklingen for boliger i 4. kvartal 218. I fjerde

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

På side 4-5 ses på de generelle tendenser på alle boligmarkedets forskellige delmarkeder.

På side 4-5 ses på de generelle tendenser på alle boligmarkedets forskellige delmarkeder. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 15 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 4. KVARTAL 217 ER PRISERNE NU PÅ VEJ NED? I denne 15. udgave af Bolig&Tal ses på prisudviklingen i 4. kvartal 217. De seneste års voldsomme prisstigningstakt

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2012

Status på udvalgte nøgletal november 2012 Status på udvalgte nøgletal november Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Danmark har haft en sløj BNP-udvikling siden begyndelsen af 28. Ud af de seneste 8 kvartaler,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 19 Forord Hjemmeværnskommandoen har bedt Danmarks Statistik om at kortlægge danskernes holdning til Hjemmeværnet. Undersøgelsen er et bidrag til Hjemmeværnets årsrapport og

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

På side 2-5 fokuseres der på prisudviklingen for ejerlejligheder i København. Det skelnes mellem små, mellemstore og store ejerlejligheder.

På side 2-5 fokuseres der på prisudviklingen for ejerlejligheder i København. Det skelnes mellem små, mellemstore og store ejerlejligheder. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 13 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 2. KVARTAL 217 I denne 13. udgave af Bolig&Tal ses på prisudviklingen i 2. kvartal 217. Det ses, at priserne er steget for både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO

VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden med dagtilbud, skole og SFO i Vallensbæk Kommune - 2016 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

BOLIG&TAL 18 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 1. KVARTAL Boligprisindeks af Boligøkonomisk Videncenter kort fortalt

BOLIG&TAL 18 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 1. KVARTAL Boligprisindeks af Boligøkonomisk Videncenter kort fortalt BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 18 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE 1. KVARTAL 219 I denne 18. udgave af Bolig&Tal ses på prisudviklingen for ejerboliger i 1. kvartal 219. I første kvartal 219 sås små fald i priserne

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere