Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december % 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme niveau Priser om 1 år 20% 9% 4% 1% 1% 2% Lavere Meget lavere Ved ikke Priser om 5 år Version 1 Side 1 af 14

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den spørgeskemaundersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra 1. til 16. december Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Konklusioner fra undersøgelsen er desuden optrykt i nyhedsbrev nr. 4, marts Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i december måned personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 902 personer, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 64. Generelt er der dog en lidt lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år, hvilket også har været tilfældet i tidligere undersøgelser. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i august 2010 er der umiddelbart færre som angiver, at de tror på højere boligpriser på kort sigt i denne undersøgelse fra december måned. Årsagen til prisforventningerne lader dog til ikke at have ændret sig fra forrige undersøgelse til denne undersøgelse, flest danskere lægger stadig udviklingen i boligpriserne de seneste 6 måneder til grund når de danner forventningen til boligpriserne om et år. I denne undersøgelse er der igen inkluderet spørgsmål om økonomiske kriser. 71 procent af de adspurgte tror at krisen kan gentage sig indenfor de efterfølgende 10 år (det er i tråd med svarene i forrige undersøgelse). I denne undersøgelser er der tilføjet spørgsmål om boligrente og lånevalg. 54 procent af respondenterne tror at boligrenten vil stige over de næste 12 måneder, mens 30 procent tror den vil være uændret. 4 procent tror den vil falde mens 11 procent svarer ved ikke. Stillet overfor valget mellem et fastforrentet lån på 4 procent eller et lån med en variabel rente på p.t. 1 procent vælger 72 procent af respondenterne det fastforrentede lån, mens 24 procent vælger det variabelt forrentede lån. 19 procent af respondenterne har i løbet af de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig, i forrige undersøgelse var det 22 procent af respondenterne som havde gjort det. 34 procent af respondenterne har undersøgt priser på boliger i Danmark, det er et fald i forhold til forrige undersøgelse. Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen...2 Figur- og tabeloversigt Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Krisen Renten Boliglån Overvejer køb og salg af bolig...13 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg...14 Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent...4 Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper...6 Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper...7 Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 4.1 Når den nuværende krise er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år?...10 Tabel 5.1 Hvordan tror du boligrenten vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder?...11 Tabel 6.1 Hvad ville du foretrække, hvis du skulle optage et boliglån nu?...12 Tabel 7.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark?...13 Tabel 7.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet...13 Tabel 7.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet...13 Tabel 7.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?...14 Tabel 7.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?...14 Tabel 7.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet?...14 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne...4 Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag?...5 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag?...6 Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, maj og januar...9 Side 3 af 14

4 2. Undersøgelsen og respondenterne I Forventningsundersøgelsen nr. IV december 2010 er personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 902 personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 64 i tråd med tidligere undersøgelser. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke fundet telefonnummer % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Ligesom i de foregående Forventningsundersøgelser er der en lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Side 4 af 14

5 3. Forventning til boligprisernes udvikling På kort sigt (1 år) forventer danskerne i december måned overordnet højere priser eller priser på samme niveau som nu. I forrige undersøgelse fra august måned 2010 var der flere personer som troede på højere priser, mens der var færre personer som troede at priserne ville være på samme niveau. Dette giver sig også udslag i at nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt i december måned er 3,04 mens det i august måned var 5,67. Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 49% 40% 33% 41% 30% 27% 20% 22% 20% 10% 0% 1% 0% Meget højere Højere På samme niveau December 2010 August % 2% 1% 3% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 og Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A1 Side 5 af 14

6 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 70% 60% 61% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 4% 21% 19% Meget højere Højere På samme niveau 9% 10% December 2010 August % 1% 4% 5% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 og Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus er højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i ovenstående figurer. Der lader ikke til at være stor forskel på respondenternes forventninger til priserne om fem år i undersøgelsen fra december sammenlignet med undersøgelsen fra august, dog er der i december lidt færre som tror på højere priser eller lavere priser, og lidt flere som tror på meget højere priser eller priser på samme niveau. Nettotallet for prisforventningerne på 5-års sigt er steget marginalt fra 28,4 i august måned til 29,8 i december måned. Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 0% 5% 4% 2% 0% 0% 12% 16, år 0% 4% 9% 4% 0% 0% 17% -0, år 0% 5% 12% 5% 0% 0% 23% -0, år 0% 5% 12% 4% 0% 0% 21% 0, år 0% 6% 9% 4% 0% 1% 21% 2, år 0% 2% 3% 1% 0% 0% 6% 12,04 alle 1% 27% 49% 20% 1% 2% 100% 3,04 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A1 Aldersgrupperne har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne, de yngste og de ældste lader til at være mest positive, en tendens som er meget udtalt i denne forventningsundersøgelse. Side 6 af 14

7 Alle aldersgrupper undtagen aldersgruppen mellem 20 og 29 år aldersgruppen mellem 70 og 74 år er dog blevet lidt mindre optimistiske med hensyn til boligpriserne om et år siden sidste forventningsundersøgelse i august måned Det ses i nedenstående tabel hvor nettotallene for prisforventningen om et år fordelt på aldersgrupper er sammenlignet mellem Forventningsundersøgelse III august 2010 og Forventningsundersøgelse IV december Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Nettotal december 2010 Nettotal august 2010 ændring år 16,51 9,46 7, år -0,95 8,23-9, år -0,74 0,74-1, år 0,52 4,29-3, år 2,65 6,83-4, år 12,04 9,48 2,56 Alle 3,04 5,67-2,63 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 og Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A1 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år. Dette er også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A2 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 10 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A3 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 0% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A4 Side 7 af 14

8 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A5 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A6 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A7 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 9 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A8 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 9 1% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Ved undersøgelsen i august måned var fordelingen af begrundelser nogenlunde den samme som i december måned, som det ses af nedenstående figur. Side 8 af 14

9 Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, august og december 90% 80% 70% 60% 73% 75% 70% 67% 50% 44% 44% 40% 30% 20% 10% 35% 31% 27% 25% 12% 13% 23% 23% 18% 21% 0% Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Renteudviklingen? Danmarks økonomiske situation? December Økonomiske eksperters udtalelser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? August En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august og IV december 2010 Spørgsmål A2-A9 Side 9 af 14

10 4. Krisen Boligøkonomisk Videncenter har også i denne forventningsundersøgelse inkluderet et spørgsmål om økonomiske kriser. Der er spurgt ind til, om respondenten kan forestille sig at en lignende krise vil kunne ske igen (Når den nuværende kriser er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år?). Tabel 4.1 Når den nuværende krise er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år? Kan krisen gentage sig? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 29 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december Spørgsmål A11 Det lader til at danskerne i overvejende grad regner med at krisen kan gentage sig engang i fremtiden. I undersøgelsen fra august måned var det 72 procent af respondenterne som troede at en lignende krise kunne ske indenfor de efterfølgende 10 år. Side 10 af 14

11 5. Renten Et nyt tiltag i forventningsundersøgelsen for december er spørgsmål om boligrenten. Spørgsmålet er formuleret således: Hvordan tror du at boligrenten vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder? Tabel 5.1 Hvordan tror du boligrenten vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder? Boligrenten de næste 12 måneder? Antal Procent Den vil stige % Den vil være uændret % Den vil falde 40 4% Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december Spørgsmål A12 Et flertal af de adspurgte forventer at boligrenten vil stige i løbet af de næste 12 måneder. 30 procent regner med at den vil være uændret mens kun 4 procent regner med den vil falde. Dog er der 11 procent som ikke ved hvad de skal svare på spørgsmålet. Side 11 af 14

12 6. Boliglån Et andet nyt tiltag i forventningsundersøgelsen for december er spørgsmål om hvilket boliglån de adspurgte ville foretrække, hvis de skulle optage et boliglån nu. De to valgmuligheder er et fastforrentet lån med en rente på 4 procent, hvor renten er fast i hele lånets løbetid, eller et lån med variabel rente hvor renten p.t. er 1 procent, men hvor renten kan stige eller falde. Tabel 6.1 Hvad ville du foretrække, hvis du skulle optage et boliglån nu? Boliglån Antal Procent Et fastforrentet lån med en rente på 4 procent, hvor renten er fast i hele lånets løbetid % Et lån med variabel rente hvor renten p.t. er 1 procent, men hvor renten kan stige eller falde % Ved ikke 34 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december Spørgsmål A13 Hele 72 procent af respondenterne siger at de ville foretrække et fastforrentet lån med en rente på 4 procent, mens 24 procent ville foretrække et lån med variabel rente, hvor renten p.t. er 1 procent. 4 procent af respondenterne ved ikke hvad de skal svare på spørgsmålet. Side 12 af 14

13 7. Overvejer køb og salg af bolig Forventningerne til boligmarkedets udvikling kan også have betydning for hvornår befolkningen overvejer at købe eller sælge bolig. Specielt førstegangskøberne er vigtige i den forbindelse, da de ofte kan udsætte købet hvis priserne er faldende, eller hvis priserne har nået et så højt niveau at det ikke er muligt for dem at købe en ejerbolig. 34 procent har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, blandt ejere af andelsbolig har 11 procent fået deres bolig vurderet indenfor de seneste 3 måneder, for ejerboliger er tallet 10 procent. Tabel 7.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Undersøgt priser Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.1 I forrige forventningsundersøgelse var der til sammenligning 45 procent som indenfor de seneste 3 måneder havde undersøgt priserne for boliger i Danmark. Tabel 7.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet Fået andelsbolig vurderet Antal Procent Ja 6 11% Nej 48 89% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.2 I forrige forventningsundersøgelse fra august var der til sammenligning 17 procent som havde fået deres andelsbolig vurderet, og 14 procent som havde fået deres ejerbolig vurderet i løbet af de seneste 3 måneder. Tabel 7.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet Fået ejerbolig vurderet Antal Procent Ja 64 10% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.2a Side 13 af 14

14 Tabel 7.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet køb eller salg Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.3a 19 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig. I forrige forventningsundersøgelse fra august 2010 var der 22 procent som havde overvejet køb eller salg indenfor de seneste 3 måneder. Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Blandt de respondenter som overvejer køb eller salg er der 48 procent som har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller slag. Tabel 7.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet ejendomsmægler Antal Procent Ja 82 48% Nej 89 52% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.3 Tabel 7.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig på internettet Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål B.4 28 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder søgt efter bolig i aviser på internettet. Side 14 af 14

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere