Kursuskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2008-2009"

Transkript

1 Kursuskatalog

2

3 INDHOLD SIDE Musik Dans styrk samværet og motorikken 31 Sang, dans og spil 31 Musikken fortæller 32 Rocksammenspil for de store elever forny dit repertoire 32 Smartboard musik 33 Hjemkundskab 33 Mad med vilde planter i hjemkundskab? 33 Sløjd 34 Æsker 34 Håndarbejde 34 Broderi på den fede måde 34 Tværgående Børnenes U-landskalender 2008 Uganda 35 Drabssag Melved og andre it-baserede læringsspil 36 It mellem forstyrrelse og fordybelse 37 Mobilen i undervisningen 37 Brug it for elever, der hænger i læringen 38 Powerpoint til møder og undervisning 39 Podcast i undervisningen 39 Smartboard grundkursus 40 Smartboard for habile brugere 40 Smartboard avanceret 41 Billedbehandling med det gratis program PhotoFiltre 41 Skolekom 42 Egne videoproduktioner på UNIserveren 42 OpenMind Brainstorm 43 Organisatoriske Pædagogisk inspiration til AKT 43 AKT-temadag 44 Cooperative Learning introduktionskursus 45 Cooperative Learning fortsættere 45 Konflikthåndtering for skolernes pædagogiske personale 46 Nyuddannede læreres møde med udfordrende børn 46 Procesforløb Cooperative learning 48 Hvordan skaber vi kvalitet og sammenhæng i arbejdet med årsplan, portfolio, evalueringsredskaber, dokumentationsformer og elevplan? 49 Teamtilbud: Fokus på de muligheder som Lærer- og Elevintra byder på 50 Kom i gang med ForældreIntra 50 Kom i gang med ElevIntra 51 Fremstille klassens elektroniske julekalender 51 En rejse ud i Den store Verden 52 Photo Story 3 52 Webcam og Skype 53 CD-Ord 5 53 Digital video i et undervisningsforløb 54 Fremstilling af en skolefest-avis 54 3

4 2008/2009 KURSER OG PROCESFORLØB 2008/2009 Pædagogisk Udvikling er igen på banen med et nyt kursuskatalog. Indholdet i kataloget tager afsæt i udviklingstendenser generelt, både nationalt og lokalt. På mange skoler er der gennem de sidste år arbejdet med evaluering på forskellige niveauer. Portfolio og elevplaner er områder der er under stadig udvikling, og i den sammenhæng er der fokus på relevante dokumentationsformer. Andre tendenser der har optaget lærere og pædagoger i deres arbejde er bl.a. læsning, it, naturfag, anerkendende relationer mellem børn og voksne og børn imellem. På det organisatoriske område har der bl.a. været arbejdet med hvordan it pædagogisk kan understøtte udviklingen af undervisning og læring. PU fortsætter samarbejdet med skolerne om at udvikle en evalueringskultur hvor arbejdet med årsplaner, portfolio og elevplaner fremstår som noget der hænger fornuftigt sammen og bidrager til den samlede kvalitet i undervisningens planlægning, udførelse, evaluering og opfølgning. Indholdet i kursuskataloget skal desuden ses i sammenhæng med Randers Kommunes Børn og Unge politik, og den helhedsplan for folkeskolerne som er udarbejdet i forlængelse af budget I helhedsplanen er der særligt fokus på følgende temaer: Læsning, it, læringsmiljø og samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolernes aftaler og skolernes kvalitetsrapporter skal afspejle temaerne i helhedsplanen. Det betyder selvfølgelig ikke at der på skolerne ikke arbejdes med andre temaer, og i kursuskataloget udbydes derfor også andre kurser, såvel faglige som organisatoriske, der matcher det arbejde der foregår rundt om på skolerne. PU vil i takt med at Fælles Mål II udkommer, afholde informationsmøder herom. PU-kurserne har tidligere været overvejende gratiskurser. Vi ser os desværre nødsaget til at lade nogle af kurserne være betalingskurser. Det har flere forklaringer; bl.a. den kendsgerning at PU efter kommunesammenlægningen har relativt færre midler til rådighed, og at instruktørhonorar er steget betydeligt. De korte kurser vil fortsat overvejende være gratiskurser. Hvis kursusgebyret er under 500 kroner, er det kun deltagere uden for Randers Kommune der skal betale dette gebyr. Hvis gebyret overstiger 500 kroner, betales der af alle. Prisen på kurset fremgår af det enkelte kursusopslag. Musiklærerforeningens kurser er som hidtil betalingskurser for alle skoler. Desuden tilbyder PU procesforløb ude på skolerne. Disse forløb er gratis, dog ikke forløbet vedr. læringsmiljø idet der her også er eksterne instruktører. Det kan være procesforløb i forlængelse af PU s katalogkurser eller forløb i relation til skolens indsatsområder generelt og i forhold til temaer fra helhedsplanen. PU-konsulenter kan indgå på forskellig vis i sådanne forløb afhængig af skolens aktuelle behov. For nærmere information om procesforløb se side 47 og følgende sider. I indholdsfortegnelsen er kurserne disponeret i blokke: - Faglige kurser - Tværgående kurser - Organisatoriske kurser Tilmeldingsfrist er fredag den 13. juni Tilmeldingsblandet er vedlagt. Tilbagemelding med deltagerliste hvor kursussted er angivet, udsendes medio august. På vegne af Pædagogisk Udvikling Helen Guldbæk Christensen Kirsten Mortensen 4

5 Dansk sprog og læsning VEJLEDNING I LÆSNING PÅ TEORETISK GRUND- LAG Sprog og læsning Teoriforankret praksis i læseundervisningen Intensivt læsekursus i 2. klasse Kurset vil blive indledt med en gennemgang af forholdet mellem sprog og læsning. Vi har hidtil især interesseret os i læsepædagogikken for den sproglige bevidstheds betydning for at lære at læse, men sproget har større betydning end det. Vi vil se på hvordan læsning konkret kan beskrives helt på samme måde som tagesproget: Indhold form brug Vi vil desuden rette et særligt fokus på betydningen af ordforrådet, og hvordan man på trinnet kan arbejde sammen om at styrke det som en fælles indsats. Vi vil gennemgå læseudviklingen og se på hvilke læseaktiviteter som er bedst anvendt på de forskellige udviklingstrin. Kurset vil præsentere en læsemetodisk ramme for tilrettelæggelsen af en tilpasset læseundervisning og give konkrete eksempler på hvordan den kan bruges. Til sidst vil blive gennemgået et læsekursus for elever med store læsevanskeligheder. Ideer til forberedende læsning: Principper for god læseundervisning (J. Frost Dansk psykologisk forlag) Læserapport 40 (Frost m.fl. Læsepædagogen) Lærervejledning til 2. klasse, Freja og Eskil (J. Frost Gyldendal) Læsemåleren og Læsemesteren (J. Frost begge Gyldendal) Holdnr.: Målgruppe: Læsevejledere og alle med interesse for læsning Instruktør(er): Jørgen Frost, seniorrådgiver og ph.d. Dato: 9. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 460 kroner PU/Kirsten Mortensen 5

6 Dansk sprog og læsning LUS et pædagogisk værktøj til bedømmelse og planlægning af elevens læseudvikling og læseundervisning Målet med de tre kursusdage: At styrke de faglige og pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns læseudvikling. Hvordan får man som dansklærer kendskab til og overblik over elevernes læseudvikling? Hvordan bliver denne viden til en naturlig del af den daglige undervisning og planlægning? Overvejelser og praksiseksempler på hvordan LUS kan anvendes i forbindelse med Fælles mål og som dokumentation for skolens læseindsats. Endvidere gives ideer til hvordan læseundervisningen kan organiseres og hvordan et skriftsprogsstimulerende miljø kan indrettes. Den første kursusgang At lære at læse En introduktion til første fase i LUS. Hvordan lærer børn sig at læse? Jeg vil med afsæt i LUS og enkelte øvelser se nærmere på de forskellige læsestrategier der er en forudsætning for læsningen. Hvordan gør vi det konkret og synligt for eleverne, og hvordan medtænker vi det i undervisningen? Man kan ikke tale om læsning uden at have fokus på skrivningen. For mange børn er vejen ind i læsningen via skrivningen hvorfor det? At læse for at lære Samt en introduktion til anden fase af LUS. Den fortsatte læsning og læsning ind i alle fag! Læseindlæringen slutter ikke efter indskolingsårene. Der skal fortsat være fokus på undervisningen i læsning. Nu er det ikke længere læsestrategier, men den fortsatte læsning, læsemåder, læseforståelse og læsehastigheden der er i centrum. Med afsæt i læseprøven for 9. klasse vil vi kigge nærmere på: Den fortsatte læsepædagogik og den faglige læsning herunder afklaring af de forskellige læseformer: Søgelæsning, instruktionslæsning, dybdelæsning, overblikslæsning mv. Vi arbejder i den forbindelse med læsning i alle fag et fælles ansvar for alle lærere uanset fagområde! LUS som dialog- og evalueringsværktøj sammenholdt med standardiserede prøver, nationale test og læseprøven i 9. klasse. Den anden og tredje kursusgang LUS i praksis Mellem kursusgangene skal deltagerne LUSe egne elever, og de to sidste kursusgange tager udgangspunkt i kursisternes medbragte observationer og læseiagttagelser, oplæg og spørgsmål ud fra oplevelser med at bruge LUS som værktøj i evaluering af læsningen og undervisningen. I løbet af disse dage vil vi med afsæt i oplæg og videoeksempler arbejde med LUS i praksis. Hvordan kan vi få et fællessprog omkring læsningen på skolen? Hvad skal vi være opmærksomme på, når eleverne læser? Hvordan tilrettelægger vi en differentieret læseundervisning, og hvordan fastholder vi læseinteressen op gennem skoleforløbet? Undervisningen i læsning skal tilrettelægges på mange måder hen over året. Hvordan får man sat fokus på læselyst og læseglæde? LUS er et enkelt værktøj med stor virkning når det er integreret på alle årgange. Det kan i praksis fungere som bindeled i den afdelingsopdelte skole, som en del af elevplanen, i undervisningsdifferentieringen og i forældresamarbejdet. 6

7 Dansk sprog og læsning TALEGENKENDELSE Hvilke pædagogiske muligheder rummer dette i forhold til elever med læse- og skrivevanskeligheder? Anbefalet læsning: Bo Sundblad: Læseudvikling bogen om ny LUS, Alinea (minimum kap. 3) Med støtte fra Undervisningsministeriet har der i Randers kørt et projekt, der skulle afdække de pædagogiske potentialer i Dictus, dansk talegenkendelse. Teknologien er ikke dyr, den er let at betjene og det blev projektets anbefaling, at talegenkendelsesteknologien rummer store pædagogiske potentialer for elever med læse- og skrivevanskeligheder. Sammenhængen med CDord 5 indgår også. Eleverne begyndte at genkende ord de ikke tidligere kunne læse Nogle elever blev bedre til at diktere Programmerne er mere præcise med lange ord så eleverne bruger mere komplekse ord end når de skriver Eleverne er stolte af resultaterne af deres arbejde Motivation til at bruge talegenkendelser er for de fleste elever ikke et problem Teknologien styrker elevernes selvtillid Holdnr.: Målgruppe: Dansklærere i hele skoleforløbet (helst min. 2 fra samme skole) og læsevejledere/læselærere der gerne vil i gang med lus Instruktør(er): Kirsten Kamstrup, læsekonsulent Dato: 1. gang den 10. december 2008, 2. gang den 27. januar 2009 og 3. gang den 23. april 2009 Tid: første kursusgang og de to eftermiddage Kursusgebyr: kroner Betales af alle PU/Kirsten Mortensen Holdnr.: Målgruppe: Lærere i hele skoleforløbet, men måske særlig interessant for lærere i specialundervisningen Instruktør(er): Lisbeth Halskov, projektleder og lærer Dato: 16. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 150 kroner PU/Jørgen Schirmer Nielsen 7

8 Dansk sprog og læsning LÆSEVANSKELIGHEDER - i lærerperspektiv Kurset har fokus på undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder. Allerede i midten af 1. klasse kan advarselstegn aflæses hvis læreren har viden om forudsætninger for udvikling af læse- og skrivevanskeligheder. Kurset indledes derfor med en kort gennemgang af den nyeste viden om den såkaldt almindelige læse- og skriveudvikling, mhp. at kunne vurdere såvel veje og afveje i elevernes læse- og skriveudvikling. I det videre forløb diskuteres definitioner og diagnoser hvad kan de bruges til i forhold til den daglige undervisning? Herunder diskuteres også hvilke forpligtigelser har kommunen/skolen i forhold til denne elevgruppe og hvilke rettigheder eleverne har, både i forhold til den daglige undervisning og i forhold til aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver ved slutningen af 9. skoleår. Kurset vil dels have karakter af foredrag, dels gruppearbejde bl.a. med vurdering af elevproducerede tekster. VILD MED DANSK Kurset præsenterer det nye store dansksystem Vild med dansk og viser eksempler på hvordan man kan fange eleverne i 7. klasse gennem tekster, film, lyd og web. Kursisterne vil få inspiration til hvordan undervisningen kan vekselvirke mellem indlevelse, analyse og produktion, og hvordan man kan arbejde med genrer på nye måder. Vild med dansk sætter de nye medier i spil i kombination med de gamle fra sms, chat, lydfortællinger og rollespil til Ingemanns Niels Dragon og Pontoppidans novelle En stor dag. Vild med dansk er et system der rummer et solidt overblik over Fælles Mål til brug for lærerens årsplanlægning, og det rummer redskaber til opstilling af elevernes læringsmål og evaluering. Kom og bliv præsenteret for et nyt og anderledes bud på danskundervisningen i klasse. Systemet Vild med dansk for klasse indeholder bog, dvd og website. Holdnr.: Målgruppe: Dansklærere, læsevejledere og lærere i ressourcecentret Instruktør(er): Lis Pøhler, pædagogisk konsulent Dato: 15. januar 2009 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Kirsten Mortensen Holdnr.: Målgruppe: Dansklærere i klasse Instruktør(er): Henrik Poulsen, lærebogsforfatter Dato: 29. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 120 kroner PU/Kirsten Mortensen 8

9 Dansk sprog og læsning GENRESKRIVNING OG GENREBEVIDSTHED I DE ÆLDSTE KLASSER Genrerne spiller en større og større rolle i dansk. At kende til genrer vil sige at vide hvordan man omgås tekster, bruger dem effektivt og selv producerer tekster. Når man udvikler genrekompetence, får man bedre forudsætninger for at udvikle både sin læseforståelse og sine forudsætninger for at producere gode tekster. Kurset vil have fokus på hverdagens genrer. Her tænkes på tekster som man har brug for at kunne formulere sig i som samfundsborger, f.eks. læserbrev, artikel, debatindlæg og klumme. Herudover vil essayet få en særlig behandling. På kurset vil der blive arbejdet med genrer og genretræk. Der vil være et vekselspil mellem den analytiske og den produktive side af genrearbejdet, og der vil være teksteksempler, eksempler på elevernes genreskrivning og læreres arbejde med genrerne. Den sproglige side af danskfaget vil have stor vægt. MULIGHEDERNE I TIDLIG SATSNING: dialogiske og evaluerende perspektiver De senere årene har forskning dokumentert at det er sterke sammenhenger mellom barns tidlige språkutvikling og skriftspråutviklingen i skolen. På kurset vil jeg vise linjene i denne utviklingen. Jeg vil også gi eksempler på hvordan man med forskningen i ryggen og på forebyggende måter kan stimulere barns språk i tale og skrift i barnehage og innskoling. Perspektivet vil være: mulighetene i tidlig satsing i typisk og forsinket språutvikling. Sentrale stikkord er: pedagogiske dialoger eksperimenterende skriving anerkjennende evaluering Holdnr.: Målgruppe: Dansklærere på ældste trin Instruktør(er): Martin Jørgensen, lektor Dato: 4. februar 2009 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Kirsten Mortensen 9 Holdnr.: Målgruppe: Læsevejledere, børnehaveklasseledere og lærere og pædagoger i indskolingen og pædagoger i daginstitutioner Instruktør(er): Bente E. Hagtvet, professor Dato: 8. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Kirsten Mortensen

10 Dansk sprog og læsning LÆSELØFT / READING RECOVERY Formål: At deltagerne får viden om forskellige måder at støtte eleven i den første læsning. At deltagerne får indgående kendskab til konceptet. At deltagerne får redskaber til at iagttage elevernes potentialer og kompetencer indenfor læsning. At deltagerne på baggrund af dette kan give eleven relevant støtte til videreudvikling af læsningen. At deltagerne arbejder med egne cases i forhold til læseopbygning. Litteratur Erik Håkonsen: En ekstra chance Kap. 1 og 2. Alinie 2002 Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning Kap. 6 Gyldendal uddannelse gang Introduktion til programmet. Gennemgang af teorier om læseprocesser, læseudvikling og skriveudvikling. Gennemgang af programmet 1. Læsning af kendt tekst 2. Læsning af kendt tekst med læseregistrering 3. Magnet tavle 4. Historieskrivning 5. Puslehistorie 2. gang 1. Opsamling på hjemmearbejde med egne elever 2. Progression fokuspunkt og promtering 3. gang 1. Bognivellering 2. Hvordan kan valget af læsebøger være et bærende element i barnets læseprogression? 3. Diskussion af letlæsningsbøger og deres anvendelse til forskellige type af læsere 4. Diskussion af fordele og ulemper ved 3 måder at registrere sværhedsgrad på i læsebøgerne 10 Holdnr.: Målgruppe: Læsevejledere, resurselærere i specialundervisningen og læselærere Instruktør(er): Marie Louise Christiansen, læsekonsulent Dato: 1. gang 20. oktober 2008, 2. gang 3. november 2008 og 3. gang 24. november 2008 Tid: 1. gang , 2. gang og 3. gang Kursusgebyr: 950 kroner Betales af alle PU/Kirsten Mortensen

11 Dansk sprog og læsning LÆSNING I FAGENE 1. gang læsevejledere (holdnr A) Oplæg om overordnede vidensområder knyttet til faglig læsning. De enkelte områder eksemplificeres i forhold til tekster fra fagene. Forslag til enkeltområder: Vurdering af teksters sværhedsgrad Forståelse Metakognition Genrekendskab Ordkendskab Evnen til at drage inferens Hvordan læse en tekst før- og under og efter? VØL-modellen Gensidig undervisning Modelundervisning Hvordan inddrage IT 2. gang læsevejledere og faglærere (holdnr B) kun faglærere skal tilmelde sig Evaluering og opfølgning af pilotprojektet. Faglærerne fremlægger erfaringer. Hvad fungerede, hvad fungerede ikke? Vi justerer og laver en endelig køreplan som læsevejlederne arbejder med på skolerne. Kirsten Mortensen/PU kan evt. indgå som sparringspartner i perioden mellem januar 09 og maj 09. Diskussion af forslag og eksempler i grupper. Vi udvælger områder der som et minimum skal afprøves af faglærere. Frivillige faglærere har meldt sig inden det nye skoleårs begyndelse. På det første møde for læsevejlederne laves en fælles skitse, som læsevejlederne skal hjem på skolerne og præsentere for faglærerne. Faglærere og læsevejledere samarbejder i dette pilotprojekt. Holdnr.: A og B Målgruppe:1. gang læsevejledere og 2. gang læsevejledere og faglærere Instruktør(er): Gurli Iversen, lektor Dato: A: 26. januar 2009 og B: 6. maj 2009 Tid: A: og B: Kursusgebyr: 750 kroner Betales af alle, dog er faglærerne gratis PU/Kirsten Mortensen 11

12 Dansk sprog og læsning IL Individuel læseundersøgelse Brug af individuelle test som pædagogisk værktøj Formålet er at udvikle kompetencer i brugen af individuelle læseprøver i arbejdet med elever med store læsevanskeligheder. Hvordan foretages prøvetagningen og vurderingen, og hvordan kan der følges op i undervisningen. På kurset arbejdes der med følgende iagttagelsesredskaber: IL Basis Vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen IL individuel læseundersøgelse Vurdering af afkodning og læseforståelse på mellemtrinnet Hvilken forskning i læsning, metoder, materialer og organisationsformer fremmer læseudvikling hos den enkelte elev? NB I perioden mellem kursusdagene skal kursisterne i praksis på egne elever øve sig i at tage en eller flere af de individuelle prøver. Anden og tredje kursusgang vil der blive taget udgangspunkt i disse testninger med hovedvægten lagt på de pædagogiske konsekvenser der kan uddrages. Det forudsættes at deltagerne har adgang til prøvematerialerne, håndbøger og vejledninger fra Dansk Psykologisk Forlag. Ansøgerne bør sikre sig at skolen er i besiddelse af eller vil indkøbe dette kursusmateriale som er obligatorisk. IL anvendes, når der er behov for en omfattende og bredspektret vurdering af elevernes læseforudsætninger, læsefærdigheder og læseforståelse, samt når der skal træffes beslutninger om iværksættelse af særlige undervisningsmæssige tiltag over for elever med læsevanskeligheder. Kurset vil lægge hovedvægten på at skaffe prøvetageren nøje indsigt i og forståelse af elevens læseforudsætninger og potentialer gennem en procesanalytisk indfaldsvinkel hvor opmærksomheden rettes mod den måde eleven arbejder på, såvel alene som under vejledning af en voksen. Hvordan kortlægges elevernes læseforudsætninger? Hvordan får man indsigt i elevens strategianvendelse og læseforståelse? Hvordan kan en diagnostisk læsevurdering tilvejebringe en målrettet og intensiv forebyggende indsats over for elever med læsevanskeligheder? 12 Holdnr.: Målgruppe: IL-prøvetagere Instruktør(er): Kirsten Kamstrup, læsekonsulent Dato: 19. september 2008, 24. oktober 2008 og den 9. januar 2009 Tid: alle 3 gange Kursusgebyr: 700 kroner Betales af alle PU/Helen Guldbæk Christensen i samarbejde med Ulla Andersen, PPR

13 Dansk sprog og læsning PHOTO STORY OG MEDIER I BØRNEHØJDE KLASSE Det er legende let at træne præcis sprogbrug, mundtlighed og skriftelighed når der arbejdes med Photo Stories. Programmet kan bruges i mange fag og mange sammenhænge. Kun fantasien sætter grænser. Afprøvede forløb giver ideer til arbejdet med tvreklame, musikvideo og nyheder hvor elevernes mediekompetence udnyttes, og bliver brobyggere til andre danskfaglige aktiviteter. Forløbende introducerer også digital fotografering og lyd og giver eksempler på inddragelse af videoproduktionen. Sådanne produktioner kan indgå i elevens digitale portfolio. 1. gang Introduktion til genrerne, praktisk og teoretisk lytte aktivt og følge op med spørgsmål bruge talesproget i samtale, samarbejde, fremførelse, fremlæggelse og diskussion bruge visuelle hjælpemidler tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i andre udtryksformer gengive tekster i dramatisk form give og modtage respons forstå og vide at andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier kunne kende forskel på fiktion og ikkefiktion og kende til flere genrer. Photo Story 3 lær programmet at kende så du kan bruge det hjemme Forberedelse af eget forløb 2. gang Videndeling: Hvordan gik forløbene? Flere ideer til undervisningen Forløbene opfylder mange trinmål for dansk, hvor eleverne bl.a. skal: udtrykke sig i enkle og mindre produktioner med billeder og lys udtrykke egen forståelse af tekster og fastholde hovedindholdet vha. referat Holdnr.: Målgruppe: Dansk- og teamlærere klasse med få eller ingen erfaringer i at inddrage medier og Photo Story som værktøjsprogram i undervisningen Instruktør(er): Grethe Grønkjær, lærer og forfatter Dato: 1. gang 18. september 2008 og 2. gang 30. oktober 2008 Tid: 1. gang og 2. gang Kursusgebyr: 700 kroner Betales af alle 13 PU/Kirsten Mortensen

14 Dansk sprog og læsning DOGME-IT I LÆSE- OG SKRIVEUNDERVISNINGEN It i undervisningen behøver ikke handle om en masse forskellige programmer til træning af det ene eller andet. Computeren har forskellige basisprogrammer som kan anvendes til at styrke undervisningen i fagene. På kurset berøres forskellige aspekter af arbejdet med læsning og skrivning på overgangen mellem mellemtrin og overbygning: Hvilke nye læsemåder kræver internettet? Hvordan lærer man eleverne at søge på internettet, at forholde sig kritisk og at bruge det de finder til andet end at kopiere ind i deres egne tekster? Hvordan kan it støtte elevernes skriveproces? Hvordan kan man skabe motiverende rammer om arbejdet med sprogets formelle sider, såsom stavning, grammatik eller tegnsætning? Hvordan organiserer man undervisningen så alle elever bliver udfordret? Kurset består af instruktørens oplæg og kursisternes planlægning af et forløb til egen klasse eller på tværs af flere klasser. Planlægningen påbegyndes på første kursusgang og finpudses på sidste kursusgang. Det planlagte forløb afvikles i perioden efter kurset, så husk at afsætte tid i årsplanlægningen. Kirsten Mortensen/PU kan evt. bruges som sparringspartner mellem de to kursusgange og efterfølgende når forløbet skal prøves af. Holdnr.: Målgruppe: Dansklærere på klassetrin Instruktør(er): Lisbeth Kühn, læremiddelkonsulent, master i it og læring Dato: 1. gang 21. oktober 2008 og 2. gang 11. november 2008 Tid: 1. gang og 2. gang Kursusgebyr: 850 kroner Betales af alle 14 PU/Kirsten Mortensen

15 Dansk sprog og læsning NY 1. KLASSE DEN FØRSTE LÆSNING OG SKRIVNING Formålet er at styrke deltagernes faglige indsigt og kompetence i arbejdet med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning der tager udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingstrin. På kurset vil der blive sat fokus på: En indføring i grundlæggende læse- og skriveteori Børns sproglige udvikling og sproglige bevidsthed Den formelle og den uformelle skriftsprogstilegnelse: hvordan skaber vi rammerne for børnenes naturlige skriftsprogudvikling Kriterier for valg af læsetekster og andet materiale Pædagogiske værktøjer til løbende evaluering af elevernes læse- og skriveudvikling Materialer, såvel boglige, elektroniske som konkrete INDSKOLING Et legende og lærende univers Kurset veksler mellem oplæg, diskussioner og konkrete arbejder i grupper eller individuelt. Der lægges op til at kursisterne prøver af i praksis imellem kursusgangene. Målet med kurset er at give kursisterne viden, redskaber og inspiration til at videreudvikle indskolingsarbejdet indenfor følgende områder: Teamsamarbejde: Værdigrundlag, planlægning og teamportfolio Det fysiske og psykiske læringsmiljø: Indretning, læringsstile, et positivt psykisk rum En integreret læse- og skriveundervisning: Litteraturundervisning, digtning, børnestavning, sprogarbejde, børnenes egne produktioner, læsekurser, projektarbejde. Mål og evaluering i børnehøjde: Individuelle og fælles mål, målcirkler/sol, reflektionsredskaber og portfolio. Undervisningsformen vil være oplæg, øvelser og gruppearbejde samt fagdidaktiske overvejelser. Deltagernes egen praksis vil blive inddraget. Holdnr.: Målgruppe: Børnehaveklasseledere og lærere i første klasse Instruktør(er): Kirsten Kamstrup, læsekonsulent Dato: 1. gang 18. maj 2009 og 2. gang 19. maj 2009 Tid: 1. gang og 2. gang Kursusgebyr: 800 kroner Betales af alle PU/Kirsten Mortensen 15 Holdnr.: Målgruppe: Børnehaveledere, lærere og pædagoger i indskolingen Instruktør(er): Helle Frost Sørensen, lærer Dato: 8. december 2008, 8. januar 2009 og 28. januar 2009 Tid: alle 3 gange Kursusgebyr: 600 kroner Betales af alle PU/Kirsten Mortensen

16 To-sprogede HAR DU TOSPROGEDE BØRN I KLASSEN? Dansk som andetsprog en dimension i al undervisning! Med udgangspunkt i nedenstående program vil du denne eftermiddag mest af alt få inspiration og helt konkrete ideer til en praksis der støtter dine tosprogede elever og mange andre. Fælles Mål i dansk som andetsprog et styringsredskab Udfordringer og problemfelter Hvad kan du gøre for at støtte eleverne i din undervisning i morgen? generelle overvejelser om god støtte herunder ordforrådsarbejde forforståelse organisering sprogligt aktive elever konkrete eksempler fra dansk- og matematikundervisningen opmærksomhedsfelter i matematikundervisningen langsigtet læse- og skriftsprogspolitik dansk- og faglærerne må spille sammen Opsamling alt drejer sig om valg og justeringer relevant litteratur og henvisninger diskussionsoplæg Holdnr.: Målgruppe: Lærere med tosprogede elever Instruktør(er): Joan Hellqvist, pædagogisk konsulent Dato: 19. november 2008 Tid: Kursusgebyr: 375 kroner PU/Michael Plon 16 SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE ELEVERS FORÆLDRE Hvordan skabes en god dialog med tosprogede elevers forældre? Forskellige kulturer og forskellige måder at opdrage på vil blive præsenteret. Formålet er at øge kvaliteten af forældresamarbejdet. Forældre opdrager deres børn ud fra forskellige kulturer og forskellige værdier. Hvordan kan en viden om at der findes forskellige måder at opdrage på kvalificere forældresamarbejdet yderligere? Hvordan forpligter vi forældrene til samarbejde? Hvilke muligheder har forældrene for at blive aktive partnere i deres børns skolegang og institutionsliv? Holdnr.: Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling og daginstitutioner med tosprogede børn Instruktør(er): Michael Plon, konsulent for flygtninge- indvandrerområdet Dato: 20. november 2008 Tid: Kursusgebyr: 225 kroner PU/Michael Plon

17 Fremmedsprog INTERNETPROJEKTER LIGHT Tysk som centrum i internationalisering Vi ved det jo godt: Vi skal bruge computerne og Internettet i sprogundervisningen og internationalisering er et must, men ofte bliver det ikke til noget fordi det føles uoverkommeligt i de alt for få sprogtimer. Vi spekulerer over om eleverne får nok ud af det i forhold til den tid der investeres. På kurset præsenteres en række enkle og overkommelige former for lette projekter man kan lave i klassen, i samarbejde med andre klasser, eller med kontakter i udlandet. Desuden gives tips til hvordan man kan få internationale kontakter. Kurset vil foregå ved computerne efter devisen: Se det, prøv det, gå hjem på skolen og gør det og få det til at lykkes! I tilknytning til kurset findes en hjemmeside, hvor man kan finde ideer, gode råd, links mm. Deltagerne vil desuden blive introduceret til værktøjet e-journal og vil få en e-journal til rådighed efter kurset. Holdnr.: Målgruppe: Tysklærere Instruktør(er): Susanne Hviid, lærer Dato: 22. oktober 2008 Tid: Kursusgebyr: 490 kroner PU/Lone Thomsen UNDERVISNING, TEST OG PRØVER SKAL HÆNGE SAMMEN - men hvordan skabes den røde tråd i faget ENGELSK? Målrettet undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Det nye faghæfte der træder i kraft fra august 2008, er et vigtigt redskab til planlægningen af undervisningen. De nationale test i 7. klasse vil ligeledes give en tilbagemelding på de profilområder der testes i og dermed give læreren en mulighed for netop at målrette undervisningen til den enkelte elev. De nye FSA prøver tester elevernes standpunkt inden for de 5 færdigheder: Tale, redegøre, læse, lytte og skrive. Men hvordan skabes den røde tråd gennem hele forløbet fra (10.klasse)? Kurset indledes med en kort omtale/gennemgang af de nye test og prøver, og herefter vil der blive vist eksempler på hvordan den løbende evaluering kan foregå i arbejdet med de 5 færdigheder. Kurset giver ideer til at arbejde målrettet med lytteforståelse, ordforråd, læsning, det skriftlige og mundtlige. Drama, tasks og storytelling vil være nogle af de gennemgående metoder der vil blive arbejdet med. Der er udarbejdet et idékatalog i forbindelse med kurset. Holdnr.: Målgruppe: Engelsklærere Instruktør(er): Anne-Marie Schæffer, skolekonsulent Dato: 19. februar 2009 Tid: Kursusgebyr: 625 kroner Betales af alle PU/Lone Thomsen 17

18 Fremmedsprog FOCUS ON Den nye mundtlige prøve i engelsk Hvordan tackler man som lærer de nye udfordringer der ligger i at finde relevante tekster og links til eleverne når de arbejder med selvvalgt emne i forbindelse med den mundtlige afgangsprøve. Med udgangspunkt i materialet Focus on Young Americans vil vi give konkrete ideer til hvordan man kan coache sine elever i denne fase. NB: Materialet kan lånes i Fællessamlingen HOW TO BECOME A BETTER WRITER? Skriftlighed i sprogundervisningen Der er øget focus på skriftligheden og på præcision i ordforråd og udtryk. Evaluering af elevernes skriftlige kompetencer ligger i den nye profiltest i 7. klasse og med den skriftlige afgangsprøve i 9. klasse. Instruktøren vil komme med nogle bud på undervisningsforløb hvor det skriftlige arbejde er en integreret del af engelskundervisningen og aktiviteter/metoder til det skriftlige arbejde. Også rettearbejdet vil tages op under overskriften: Fejlretning hvordan kan det bedst føre til læring? Dagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og afprøvning af forskellige øvelsestyper og metodikker. Holdnr.: Målgruppe: Engelsklærere i klasse Instruktør(er): Lene Nielsen, tekstbogsforfatter og Heidi Kokholm, tekstbogsforfatter Dato: 4. november 2008 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Lone Thomsen Holdnr.: Målgruppe: Lærere der underviser i engelsk på (6.) klassetrin Instruktør(er): Lisbeth Møller Madsen, pædagogisk konsulent Dato: 29. januar 2009 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Lone Thomsen 18

19 Fremmedsprog e.twinning e.twinning er et elektronisk samarbejdsforum hvor ansatte på europæiske skoler kan arbejde sammen. Formålet er dels at lære af hinanden mens der opøves it-færdigheder, dels at give undervisningen en europæisk dimension. På kurset vil deltagerne blive introduceret til e.twinning, bl.a. med udgangspunkt i et konkret forløb i engelsk i 5. klasse. Kurset er et hands on kursus hvor deltagerne bliver oprettet i e.twinning-basen. Herefter kommer henvendelserne af sig selv, og et internationalt samarbejde er i gang SMARTBOARD - SPROG Instruktøren viser eksempler på hvordan SMART boardet kan bruges i forløb til sprog specielt engelsk. Kursisterne laver herefter selv et forløb til engelsk/tyskundervisningen som de kan tage med hjem og bruge i deres klasser. Kursisterne placerer deres undervisningsforløb på FællesNettet i en samlemappe oprettet af instruktøren. Holdnr.: Målgruppe: Lærere med interesse for arbejdet med den internationale dimension Instruktør(er): Charlotte Abrahams og Lone Thomsen, udviklingskonsulenter PU Dato: 1. oktober 2008 Tid: Kursusgebyr: 150 kroner PU/Charlotte Abrahams og Lone Thomsen 19 Holdnr.: Målgruppe: Sproglærere primært engelsk Instruktør(er): Susanne Mattison, lærer Dato: 25. august 2008 Tid: Kursusgebyr: 300 kroner PU/Steen Jensen

20 Historie/Samfundsfag HISTORIE OG SAMFUNDSFAG FRA DAGLIG UNDERVISNING TIL AFGANGSPRØVE Målet med kurset er at lærerne bliver opdateret på nye tendenser inden for historie og samfundsfag så de får inspiration til deres årsplaner og bliver klædt på til at udforme prøveoplæg. Kurset vil bestå af oplæg bl.a. om integrering af kilder i undervisningen og gruppearbejde hvor kursisterne selv udformer prøveoplæg til den mundtlige prøve. SMARTBOARD - GEOGRAFI Geografi Instruktøren viser eksempler på hvordan SMART boardet kan bruges i forløb til geografi. Kursisterne laver herefter selv et forløb til geografiundervisningen som de kan tage med hjem og bruge i deres klasser. Kursisterne placerer deres undervisningsforløb på FællesNettet i en samlemappe oprettet af instruktøren. Holdnr.: Målgruppe: Lærere i historie og samfundsfag i overbygningen Instruktør(er): Henrik S. Larsen, pæd. konsulent på CFU i Skive Dato: 22. januar 2009 Tid: Kursusgebyr: 490 kroner PU/Charlotte Abrahams Holdnr.: Målgruppe: Geografilærere Instruktør(er): Joan Bentsen, lærer Dato: 4. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 390 kroner PU/Steen Jensen 20

21 Naturfag SMARTBOARD FYSIK/KEMI Instruktørerne viser eksempler på hvordan SMART boardet kan bruges i forløb til fysik/kemi. Der vises en række animationer og ressourcer fra Internettet som også kan bruges af elever til prøven efter 9. eller 10. klasse. Kursisterne får herefter hjælp til at lave tavleordenen til forløb i SMART board-softwaren som de skal arbejde med i deres klasser. Forløbene præsenteres på den interaktive tavle. Filerne brændes på en CD-ROM til kursisterne. HVORDAN GÅR DET MED KLIMAET PÅ GLOBALT PLAN? - og i Randers Regnskov? På denne dag i Randers Regnskov bliver du opdateret rent fagligt og får ny inspiration til at undervise i emnet Klima på de ældste klassetrin i naturfagene. Vi skal høre om seneste nyt fra både Danmark, EU og resten af verden. Hvad siger de seneste rapporter? Hvad siger Conni og Bjørn? Og hvordan navigerer vi rundt i alle tallene og meningerne? Derudover udveksles erfaringer om klimaundervisningen på skolerne, så her har alle mulighed for at komme på banen. Hvordan præsenterer vi emnet for eleverne uden at tegne et dommedagsbillede? Hvilke materialer er der gode erfaringer med? Og virker forsøgene nu også med 25 elever i klassen? Få overblik over de efterhånden mange materialer der findes i undervisningen i energi- og klimaproblematikken. Sidst med ikke mindst skal vi arbejde med praktiske forsøg som kan bruges direkte i undervisningen. Og Randers Regnskov inddrages i dagens forløb hvor det er relevant. Holdnr.: Målgruppe: Undervisere i fysik/kemi der er brugere af SMART board Instruktør(er): Kim Koch Rasmussen, lærer og Kim Christiansen, lærer Dato: 15. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 400 kroner Holdnr.: Målgruppe: Undervisere i naturfag på de ældste klassetrin, såvel fagligt som flerfagligt Instruktør(er): Charlotte Trolle og Niels Nørgaard, Randers Regnskov Dato: 21. oktober 2008 Tid: Kursusgebyr: 225 kroner PU/Steen Jensen 21 PU/Charlotte Abrahams i samarbejde m. viauc/kaare Øster

22 Naturfag NYT OG SPÆNDENDE EFTERUDDANNELSES- KONCEPT FOR NATUR- FAGSLÆRERE - gennem samarbejde med Randers Tekniske gymnasium Htx har vi skabt et nyt og spændende efteruddannelseskoncept der også åbner for besøg med dine klasser. Som et af de første delprojekter i Randers som sciencekommune har Pædagogisk Udvikling og Randers Tekniske Gymnasium gået i samarbejde om et spændende og nyt efteruddannelseskoncept. Vi har udvalgt fire temaer hvor lærere på Htx over to eftermiddage gennem fagfaglige kurser giver en række bud på teorier og forsøgsbaseret praksis. Efter de faglige eftermiddage går du hjem med en række ideer til hvordan du på nye måder kan undervise i emnerne med nye ideer til forsøg. Efterfølgende er der en invitation til at du med din klasse kan besøge Htx en halv dag og arbejde videre med emnet i deres flotte laboratorier og med støtte af deres 2. og 3. g studerende. Disse besøg placeres i januar Evalueringen af disse besøg i indeværende skoleår viste sig at være en stor succes. Temaerne i år bliver: Hold nr A Strøm Hvordan laver strømkilder strøm? Vi ser på batterier, solceller og brændselsceller. Med batterier som udgangspunkt vil vi behandle teoretiske emner som strøm, spænding, indre og ydre modstand, Ohms lov, model for en strømkilde og evt. de kemiske processer som foregår inden i batteriet. Praktisk vil vi udføre test af forskellige batterier og selv bygge et element. Målgruppen er lærere på alle grundskolens niveauer 30. september 2008 og 7. oktober 2008, begge dage 22 Hold nr B Energiomsætning Den mekaniske energi kan beskrives som summen af potentiel energi og kinetisk energi. Derfor vil vi undersøge energiomsætningen mellem potentiel energi og kinetisk energi. Vi kan lave forsøg med luftpudebane, med pendul eller ved at se på energiomsætningen i tyngdefeltet. Derfor vil det være naturligt at se på et vandkraftværk hvor man udnytter omsætningen af potentiel energi og kinetisk energi. I forbindelse med kraftværker kan vi derefter se på et kernekraftværk og den omsætning af energi der finder sted her, herunder beskrivelse af fissionsenergi. Endelig kan dette udvides til at beskrive energiomsætningen i vores sol som forgår ved fusion. Målgruppen er lærere i udskolingen 2. oktober 2008 og 9. oktober 2008, begge dage Hold nr C Fysiologi med dataopsamling Kurset sætter fokus på kroppen i undervisningen. Du kommer til at gennemføre eksperimenter der fokuserer på udforskningen af kroppens anatomi og fysiologi. Der præsenteres lavteknologiske eksperimenter der kan gennemføres med et minimum af udstyr, såvel som højteknologiske eksperimenter der involverer dataopsamlingsudstyr. Kurser vil sætte fokus på hvordan eksperimenter kan inddrages på alle undervisningsniveauer ligesom der vil være fokus på den faglige progression og undervisningens didaktik. Målgruppen er lærere på mellemtrinnet og udskolingen 30. september 2008 og 7. oktober 2008, begge dage

23 Naturfag SMARTBOARD NATUR/TEKNIK Instruktørerne viser eksempler på hvordan SMART boardet kan bruges i forløb til natur/teknik. Hold nr D Gener og arv Hvordan får man elever til at arbejde med noget de ikke kan se? Kurset sætter fokus på undervisningen om gener og genetik. Du kommer til at gennemføre eleveksperimenter og aktiviteter der kan gennemføres med et minimum af udstyr, såvel som eksperimenter der kan gennemføres på Teknisk Gymnasium. Kursisterne får herefter hjælp til at lave tavleordenen til forløb i SMART board-softwaren som de skal arbejde med i deres klasser. Forløbene præsenteres for hinanden på den interaktive tavle. Filerne brændes på en CD-ROM til kursisterne. Målgruppen er lærere i biologi og natur/teknik på mellemtrinnet og i udskolingen 1. oktober 2008 og 8. oktober 2008, kl begge dage Holdnr.: A, B, C og D Målgruppe: Se ovenfor Instruktør(er): Lærere fra Htx, Randers tekniske gymnasium Dato: Se ovenfor Tid: Se ovenfor Kursusgebyr: 460 kroner pr. hold PU/Jørgen Schirmer Nielsen i samarbejde med Htx, Ulla Bendix, rektor Holdnr.: Målgruppe: Undervisere i natur/teknik der er brugere af SMART board Instruktør(er): Kim Koch Rasmussen, lærer og Kim Christiansen, lærer Dato: 1. oktober 2008 Tid: Kursusgebyr: 400 kroner PU/Steen Jensen 23

24 Naturfag DARWIN I RANDERS REGNSKOV - om arternes oprindelse og hvorfor evolution ikke er intelligent 2009 er udnævnt til Darwinår i anledning af hans 200 års fødselsdag. I den anledning vil Randers Regnskov gerne fortælle om Darwin og hans teorier, om evolution og om hvordan man kan arbejde med dette essentielle emne i folkeskolen. Overskrifterne for dagen vil være evolution, eksemplificeret i regnskovens forunderlige verden, genetik og udvælgelse, praktiske øvelser og debat. Formålet med dagen er dels at give deltagerne et fagligt input, dels at give ideer og redskaber til at arbejde med emnet på skolen. Sidst, men absolut ikke mindst, vil vi gerne forholde os til og debattere den seneste tids fokus på intelligent design og kreationisme kontra evolutionsteorien. Der vil være et udvalg af undervisningsmaterialer til gennemsyn på dagen, både boglige og digitale, hvoraf enkelte vil blive kommenteret. Holdnr.: Målgruppe: Natur/teknik og naturfagslærere i folkeskolen Instruktør(er): Asser Øllgaard, biolog og Charlotte Trolle, lærer Dato: 11. marts 2009 Tid: Kursusgebyr: 450 kroner PU/Jørgen Schirmer Nielsen 24 DYNAMISKE EXCEL REGNEARK Matematik Kurset handler om at lære at bruge Excel regneark som et værktøj der kan vise dynamiske søjle- og cirkeldiagrammer. På første del af kurset gives konkrete eksempler på dynamiske grafer i et regneark. Endvidere diskuteres det: om læreren alene skal producere regnearkene, og eleverne så efterfølgende skal inddrages når diagrammerne skal diskuteres eller om eleverne skal være med til at fremstille regnearkene helt fra bunden Kursisterne får efter første del af kurset til opgave at fremstille lignende regneark med dynamiske grafer som de anvender i deres undervisning. På anden del som er ca. 2 måneder senere udveksler kursisterne konkrete eksempler og ideer til regneark via FællesNettet. Instruktøren opretter en samlemappe til formålet. Holdnr.: Målgruppe: Alle med interesse for at bruge Excel til fremstilling af dynamiske grafer. Det vil være en fordel hvis et helt fagteam vælger at deltage Instruktør(er): Steen Jensen, udviklingskonsulent Dato: 1. gang 11. september 2008 og 2. gang aftales Tid: begge gange Kursusgebyr: 380 kroner PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening

25 Matematik GRUNDLÆGGENDE EXCEL- REGNEARK Kurset handler om at lære at bruge Excel regneark som et værktøj der kan anvendes i undervisningen. På første del af kurset gennemgås de basale funktioner i et excel regneark. Endvidere diskuteres det: om læreren alene skal producere regnearkene og eleverne så efterfølgene skal inddrages når diagrammerne skal diskuteres eller om eleverne skal være med til at fremstile regnearkene helt fra bunden Kursisterne får efter første del af kurset til opgave at fremstille lignende regneark som de herefter anvender i deres daglige undervisning. På anden del som er ca. 2 måneder senere udveksler kursisterne konkrete eksempler og ideer til regneark. Efterfølgende videndeling foregår via FællesNettet. Instruktøren opretter en samlemappe til dette. Holdnr.: Målgruppe: Lærere der endnu ikke er begyndt at anvende Excel i f.eks. matematikundervisningen Instruktør(er): Steen Jensen, udviklingskonsulent Dato: 1. gang 29. september 2008 og 2. gang aftales Tid: begge gange Kursusgebyr: 380 kroner PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening FÆLLES MÅL II FOR MATEMATIK - OVERBYGNINGEN Arbejdsgruppen for Fælles Mål II i matematik har taget udgangspunkt i rapporten Fremtidens matematik i folkeskolen" fra 2006 hvor der bl.a. gives et forslag til et nyt formål for faget. I forhold til det eksisterende formål signaleres at matematik for fagets egen skyld skal spille en større rolle end det gør i dagens matematikundervisning hvor matematikkens anvendelse udenfor faget har haft den centrale rolle. Som noget nyt indgår kompetencebegrebet i formålet. At kunne matematik er ikke blot at kunne anvende en matematiske færdighed, men for eksempel at kunne omformulere et problem fra dagligdagen til et matematisk problem, løse dette matematiske problem og endelig tolke hvad denne løsning betyder for det oprindelige problem fra hverdagen. Fælles Mål II vil stille nye krav til matematikundervisningen. Nye faglige emner kommer til, og der vil ske omprioriteringer af eksisterende emner. På kurset vil de nye faglige emner blive gennemgået, og vi vil arbejde med dem så alle kan føle sig rustet til at gå i gang. Holdnr.: Målgruppe: Matematiklærere i overbygningen Instruktør(er): Pernille Pind, konsulent Dato: 23. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 420 kroner PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening 25

26 Matematik MATEMATIK I MÅNEBY+ Gennemgang af og didaktiske overvejelser med programmet Matematik i Måneby+ som er en del af Skoleaftaleprogrampakken. Matematik i Måneby+ tager eleven med på en fantasirejse til gulloppernes planet hvor der skal opføres en by med huse, broer, blomsterkasser mm. Eleven skal løse matematiske opgaver i relation til de forskellige bygningsværker. Det spændende univers med lava, vulkaner, drypsten og de sjove gullopper kombineret med actionfyldte spil og et konstruktivt byggemiljø giver eleverne alsidige indgangsvinkler til det faglige stof. De skrevne tekster oplæses af en vismandsfigur til glæde for de læsesvage elever. Vismanden kan også give uddybende hjælp til opgaverne. Børnene motiveres hele tiden til at forberede deres præsentationer, fordi bygningernes detaljeringsgrad afhænger af elevens opgavebesvarelse. Det bliver til en stor og detaljeret bygning ved fejlfri opgaveløsning, og en lille, beskeden hytte, hvis spilleren har haft mange fejl. Eleven kan altid vende tilbage og forbedre bygningen ved at forbedre opgavebesvarelsen. Spillerens præsentationer gemmes desuden automatisk i en logfil Holdnr.: Målgruppe: klasse Matematik i Måneby+ er overskuelig for både elever og lærere, da alle bygninger på en gang er tilgængelige for hovedscenen, hvor også resultaterne fra de løste opgaver kan aflæses. Børnene får øvet regnefærdigheder og problemregning i et fornøjeligt og pædagogisk univers med billeder, animationer, musik og tale. Blandt opgaverne er træning i de fire regnearter, geometriske former, areal og rumfang, brøker, procentregning og ligninger. Instruktør(er): Steen Jensen, udviklingskonsulent Dato: 9. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 170 kroner PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening 26

27 Matematik ELEVER MED MATEMATIKVANSKELIG- HEDER Kurset fokuserer på elever med matematikvanskeligheder, og hvordan man afdækker disse vanskeligheder. Du vil blive anvist konkrete handleforslag til hvordan der bør/kan arbejdes for at overvinde/mindske problemerne. Kurset går over 3 hele kursusdage. I de to mellemliggende perioder er det meningen at kursisterne skal arbejde med stoffet i deres klasser. MATEMATIK I INDSKOLINGEN Et inspirationskursus til matematik i indskolingen. Kurset tager mest afsæt i praktiske eksempler, men der vil i mindre grad også indgå teoretiske overvejelser. De praktiske eksempler er lige til at tage med hjem og benytte. Kursisterne vil komme ind på: Værksteder som bygger på forskellige læringsstile Cooperativ learning Smartboard Spille og lege set i forhold til forskellige matematiske begreber og strategier Eventuel efterfølgende videndeling sker via Fælles- Nettet i en samlemappe oprettet af instruktøren. Holdnr.: Målgruppe: Lærere der underviser i matematik Instruktør(er): Michael Wahl Andersen, lektor Cand. pæd. psych. Dato: 1. gang 18. september 2008, 2. gang 20. oktober 2008 og 3. gang 18. november 2008 Tid: alle 3 gange Kursusgebyr: kroner Betales af alle PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening Holdnr.: Målgruppe: Matematik i indskolingen Instruktør(er): Maria Andersen, lærer Dato: 25. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 300 kroner PU/Steen Jensen i samarbejde med Randers Matematiklærerforening 27

28 Idræt SVØMMELÆRERKURSUS Repetitionskursus i brug af genoplivningsudstyr. På kurset vil der bl.a. være en gennemgang af genoplivningskufferten således at deltagerne sættes i stand til at anvende og evt. fejlfinde på udstyret. Desuden repeteres hjertemassage. FODBOLD KLASSE Formålet med kurset er at kursisterne får ideer til fodbold i skolen, og hvordan man griber arbejdet an. Vi arbejder med spørgsmål som: Hvilke aktiviteter kan anvendes hvorfor? Hvordan sikrer underviseren at eleverne får lov til at spille ud fra det de kan i øjeblikket? Hvordan skaber man et trygt og positivt fodboldmiljø? Hvorfor og hvordan kan vi bruge lege i fodboldundervisningen? Kurset er tilrettelagt med basis i praktisk fodboldtræning med medier fra den udvalgte aldersgruppe. Holdnr.: Målgruppe: Svømmelærere Instruktør(er): Ebbe Povelsen, Falck Dato: 11. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 775 kroner Betales af alle PU/Helen Guldbæk Christensen Holdnr.: Målgruppe: Idrætslærere der underviser i klasse Instruktør(er): DGI-fodboldinstruktør Dato: 16. september 2008 Tid: Kursusgebyr: 285 kroner PU/Randers Idrætslærerforening/DGI Østjylland 28

Fælles Mål II i matematik 31 Motion og bevægelse projektarbejdsformen i forhold til matematik i indskolingen 31 Billedkunst 32 Billedkunst for

Fælles Mål II i matematik 31 Motion og bevægelse projektarbejdsformen i forhold til matematik i indskolingen 31 Billedkunst 32 Billedkunst for INDHOLD SIDE Fælles Mål II i matematik 31 Motion og bevægelse projektarbejdsformen i forhold til matematik i indskolingen 31 Billedkunst 32 Billedkunst for dummies 32 Billedkunst i indskolingen samarbejde

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til Randers Kommune Til Til skolens ledelse og det pædagogiske personale D. 25. april 2007 Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728 Fællessamlingen Telefon +8643

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r

Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r Fagligh ed, test og evalu eri ngsku ltu r Lise Bregnhøj Bodil Christensen Marie Louise Christiansen Kristina Kragelund Trine Lundgaard Helle Frost Sørensen Mathilde Rygaard Sørensen Redaktion: Tanja Miller

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Skolens samlede evaluering

Skolens samlede evaluering Skolens samlede evaluering Som friskole er vi forpligtet til at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen. Skolen beslutter selv, hvordan

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Læsevejlederuddannelsen

Læsevejlederuddannelsen udbyder i samarbejde med Læsevejlederuddannelsen - de gymnasiale uddannelser Nyt hold 2014-2015 i Aarhus Tid Mandage kl. 9.00-15.00 i perioden 30.09.14 til 13.04.15. Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Evaluering af Turbodansk

Evaluering af Turbodansk Greve Kommune Evaluering af Turbodansk Greve Kommune 2010-2011 Oktober 2011 Evaluering af Turbodansk i Greve Kommune 2010-11 Baggrund for forsøget... 2 Formål med forsøget... 2 Indhold... 2 Struktur...

Læs mere

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013.

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukkede fælles og trinmål. Skolen har ud fra det, lavet egne undervisningplaner

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere