Danskernes værdier og holdninger 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes værdier og holdninger 1999"

Transkript

1 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0

2 Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde Hvilket år er De født? Skriv årstal Lever De i et fast forhold? Ja... 1 Nej... 2 Spm 5 4. Er De gift med Deres partner? Ja... 1 Nej Har De på noget tidspunkt levet i et fast parforhold, uden at være gift? Ja... 1 Nej Hvad er Deres nuværende formelle civilstand? Gift... 1 Enke/Enkemand... 2 Skilt... 3 Separeret... 4 Aldrig været gift... 5 Spm 8 Spm. 5: Der skal være tale om tidligere, papirløse forhold. Hvis en IP er gift/ samlevende nu, skal det i spm. 5. være med en anden partner. + 1

3 Hvor mange gange har De været gift i alt? 1 gang gange gange eller flere Hvor mange børn har De selv fået? Skriv antal børn... (Hvis 0 børn gå til spm. 10) 9. Hvor mange af disse børn bor stadig hjemme? Skriv antal børn Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? a. I alderen fra 18 år og derover... b. I alderen mellem 13 og 17 år... c. I alderen mellem 5 og 12 år... d. Yngre end 5 år... Spm. 7: Spm. 8: Spm. 9: Antal gange inkl. det nuværende ægteskab. Rent konkret må spørgsmålets udformning afhænge af situationen. Spørgsmålet skal belyse om man er biologisk forælder eller evt. har adopteret. Tilgiftede børn etc. tælles ikke med. Hvis der er tale om delebørn der stadigt bor hjemme, skal barnet regnes som hjemmeboende hos begge forældre, dvs. tælles med af IP som hjemmeboende. Det skal være IP s egne børn, altså ikke ægtefælle/ samlevers eventuelle særbørn. + 2

4 Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse? Skriv alder Hvilken skoleuddannelse har De nu? Går i skole klasse eller mindre klasse + mellemskole uden eksamen klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangsprøver Teknisk forberedelseseksamen klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver Udvidet teknisk forberedelseseksamen real real real uden eksamen Realkurser uden eksamen Mellemskoleeksamen Real-, pigeskole- og præliminæreksamen Gymnasium eller HF uden eksamen Studenter- eller HF-eksamen Andet (herunder udenlandsk skole) Har De/er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse? Ja, har én eller flere... 1 Ja, er i gang med at få én... 2 Nej... 3 Spm 15 Spm. 11: Det er ved afslutningen af den sidste skoleuddannelse, der kodes i spm. 12. Hvis IP fx gik ud med 7 kl. i en alder af 14 og tog en HF, da han/hun var 45 kodes 45 i spm. 11 og 15 i spm

5 Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført/er De i gang med? Specialarbejderkursus Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør) årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje) Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør) årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder) årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent) årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist) Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat) Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, Toldvæsenet mv Anden uddannelse, hvilken: 12 Spm. 14: Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende). Hvis IP har flere uddannelser på smme niveau, fx faglært arbejder (4 år) og pædagog (4 år) bruges den højeste kodeværdi. + 4

6 Bor De sammen med Deres forældre? Ja... 1 Nej Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 10 år gammel? Boede med en far og en mor... 1 Boede kun med mor... 2 Boede kun med far... 3 Spm 18 Andet... 4 Spm 19 Spm. 15: Spm. 16: Ikke nødvendigvis biologiske, men reelle forældre. Spørgsmålet går på, om man boede hos begge forældre, eller en enkelt af forældrene eller andet som f.eks. en institution. Far og mor behøver ikke være de biologiske forældre, men dem, som IP selv opfatter som sin mor og far. + 5

7 Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor på dette tidspunkt? Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderkursus Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør) årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje) Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør) årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder) årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent) årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist) Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat) Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, Toldvæsenet mv Anden uddannelse, hvilken:

8 Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far på dette tidspunkt? Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderkursus Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør) årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje) Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør) årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder) årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent) årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist) Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat) Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, Toldvæsenet mv Anden uddannelse, hvilken: 12 Havde ingen far Spm. 18: Læg mærke til uddannelsen inden for de offentlige (kode 11). + 7

9 Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere Spm 21 Ja, lønmodtager mindre end 30 timer om ugen Spm 21 Ja, selvstændig Spm 24 Nej, efterlønner/førtidspensionist/pensionist Spm 25 Nej, hjemmegående Spm 29 Nej, studerende Spm 29 Nej, arbejdsløs Nej, andet, hvilket: 08 Spm Hvor længe har De alt i alt været arbejdsløs, siden De første gang begyndte at arbejde? Mindre end et halvt år... 1 Mellem et halvt og et helt år... 2 Et år... 3 Mellem et og to år... 4 To år... 5 Længere end to år... 6 Har aldrig haft arbejde... 7 Spm 29 Ved ikke Har/havde De i Deres nuværende/sidste arbejde, nogen underordnede? Ja... 1 Nej... 2 Spm 23 Ved ikke... 8 Spm Hvor mange underordnede har/havde De? Skriv antal underordnede... Spm. 19: Ved folk med skiftende arbejdstider handler spørgsmålet om, hvor mange timer man er ansat til at arbejde i gennemsnit pr. uge. IP er på overgangsydelse kodes

10 Hvor mange ansatte er/var der på Deres arbejdsplads incl. Dem selv? Skriv antal ansatte... (Gå til spm. 25) 24. Hvor mange ansatte har De? Skriv antal ansatte Hvilken slags virksomhed arbejder/arbejdede De på? (Eksempelvis: Maskinfabrik, manufakturhandel, kommunekontor, DSB) Skriv hvilken virksomhed: Har aldrig været i arbejde Spm Er/var dette i den private eller offentlige sektor? Privat sektor... 1 Staten... 2 Amt... 3 Kommune Hvad er/var Deres stilling mere præcist? (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot svend) Skriv her og kod i spm. 28: Spm. 26: Ansatte i fagforeninger eller andre interesseorganisationer er privat ansatte. Selvom København og Frederiksberg teknisk set er amter, regnes de her som kommuner. + 9

11 Kode for stilling. Selvstændig landmand Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør) Medhjælpende ægtefælle Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte Arbejder, faglært Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser) Ufaglært arbejder Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver Funktionær med faguddannelse Funktionær uden faguddannelse Landarbejder Ansat ved forsvaret Lærling, EFG-elev i håndværksfag Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag Ved ikke Er De husstandens hovedforsørger? Ja... 1 Spm 34 Nej... 2 Spm. 28: Spm. 29: Hvis IP har flere uddannelser på samme niveau, fx faglært arbejder (4 år) og pædagog (4 år) bruges den højeste kodeværdi. IP s vurdering af hvem der er hovedforsørgeren gælder. Det vil dog som regel være den, der har den højeste indtægt. Hvis 2 ægtefæller/samlevere tjener lige meget, så kod

12 Er hovedforsørgeren erhvervsmæssigt beskæftiget udover bijob? Ja... 1 Nej... 2 Spm 34 Spm Hvilken slags virksomhed arbejder/arbejdede han/hun på? (Eksempelvis: Maskinfabrik, manufakturhandel, kommunekontor, DSB) Skriv her og kod nedenfor: Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot svend) Skriv her og kod i spm. 33: + 11

13 Kode for stilling. Selvstændig landmand Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør) Medhjælpende ægtefælle Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte Arbejder, faglært Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser) Ufaglært arbejder Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver Funktionær med faguddannelse Funktionær uden faguddannelse Landarbejder Ansat ved forsvaret Lærling, EFG-elev i håndværksfag Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag Ved ikke Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Skriv samlede bruttoindkomst... Spm. 34: I tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og kollegier gælder, at kun hvor der er en total fællesøkonomi er bofællesskabet en husstand. Når der ikke er fællesøkonomi, regnes IP som husstanden. Hvis man i et bofællesskab har fuld fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende og et barn, regnes de til husstanden. Angiv den samlede indtægt med en nøjagtighed på ca kr. 35. Hvor mange indbyggere er der i den by/det sted hvor De bor? Færre end

14 Flere end Tekst 2: Nu kommer der en række spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 36. Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Meget Ret Ikke Slet Ved vigtigt vigtigt ret vigtigt ikke vigtigt ikke a. Arbejde? b. Familie? c. Venner og bekendte? d. Fritid? e. Politik? f. Religion? Spm. 36: Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i IP s liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. + 13

15 Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold? Ofte... 1 Nu og da... 2 Aldrig Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet b. Jeg vil gå med til en skatteforhøjelse, hvis de ekstra penge bliver brugt til at forhindre forurening af miljøet c. Myndighederne skal mindske forurening af miljøet, men det må ikke koste mig noget Alt taget i betragtning Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er? Meget lykkelig... 1 Ret lykkelig... 2 Ikke særlig lykkelig... 3 Meget ulykkelig Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: + 14

16 + 15 (Vis kort 40) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde Tilhører Udfører frivilligt arbejde a. Ingen... 1 Spm 41 b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige c. Religiøse eller kirkelige organisationer d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter e. Fagforeninger f. Politiske partier eller partipolitiske grupper g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse j. Faglige foreninger k. Ungdomsarbejde (f.eks. spejdere, ungdomsklubber el. lign.) l. Sport, fritidsaktiviteter m. Kvindegrupper n. Fredsbevægelser Ja Nej (Fortsættes ) + 15

17 + 16 (Fortsat ) Tilhører Udfører frivilligt arbejde Ja Nej o. Frivillige foreninger for sundhed p. Andre grupper q. Ved ikke... 1 Spm Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? Hver 1-2 gange Få gange Aldrig Har Ved eller om om året ingen ikke næsten måneden eller er hver uge ikke medlem a. Er sammen med venver? b. Er sammen med arbejdskollegaer uden for arbejdspladsen? c. Er sammen med mennesker i kirken, moskeen eller synagogen? d. Er sammen med mennesker i klubber eller foreninger (sportsklubber, kulturelle foreninger, o.l)? Spm. 40: Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger IP selv, hvor placering er rigtigt. Fagforeninger forhandler løn- og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Spm. 41c: Samvær kan omfatte såvel kirkelige handlinger som arrangementer i forbindelse med eller i forlængelse af disse. + 16

18 På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 42) (Gerne flere svar) a. Personer med kriminel fortid... 1 b. Personer af anden race... 1 c. Personer fra den yderste venstrefløj... 1 d. Drankere... 1 e. Personer fra den yderste højrefløj... 1 f. Børnerige familier... 1 g. Nervøse/neurotiske personer... 1 h. Muslimer... 1 i. Indvandrere/fremmedarbejdere... 1 j. Personer, der har AIDS... 1 k. Narkomaner... 1 l. Homoseksuelle... 1 m. Jøder... 1 n. Sigøjnere... 1 o. Er ligeglad med, hvem der er mine naboer Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre? De fleste er til at stole på... 1 Man kan ikke være for forsigtig... 2 Ved ikke

19 Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse? (Vis skalakort) Overhovedet ingen indflydelse Overordentlig megen indflydelse Ved ikke Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis skalakort) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Vis kort 46) Vigtigst Næstvigtigst Fordi de er uheldige Fordi de er dovne og mangler viljestyrke Fordi der er uretfærdighed i vort samfund Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling Ingen af disse grunde Ved ikke Spm. 44: Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet ikke livet indtil nu. Dette er en væsentlig skelnen, navnlig for ældre mennesker. Sæt kryds ud fordet tal, som IP opgiver. Sæt ikke kryds midt i mellem tallene. Spm. 46: Som er i nød betyder fattige eller hjemløse. 47. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? + 18

20 + 19 (Vis kort 47) (Gerne flere svar) a. God løn... 1 b. Behagelige mennesker at samarbejde med... 1 c. Ikke for meget arbejdspres... 1 d. Tryghed i ansættelsen... 1 e. Gode muligheder for avancement... 1 f. Et velanset job... 1 g. Bekvem arbejdstid... 1 h. Mulighed for at udfolde sig... 1 i. Et samfundsnyttigt job... 1 j. Gode ferier... 1 k. Et job, hvor man kan møde mennesker... 1 l. Et job, hvor man føler man kan udrette noget... 1 m. Et ansvarsfuldt job... 1 n. Et interessant job... 1 o. Et job, der passer til ens evner/færdigheder... 1 p. Ingen af disse Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Nej... 2 Spm

21 Hvor højt værdsætter De det arbejde, De udfører? Meget... 1 Noget... 2 Lidt... 3 Slet ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis skalakort) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed. (Vis skalakort) Slet ingen frihed Meget stor frihed Ved ikke A. Hvor tilfreds eller utilfreds er De med Deres tryghed i ansættelsen? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Vis skalakort) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Spm. 49: Det drejer sig om IP s egen vurdering. Det arbejde, De udfører, er ikke produktet, men arbejdsfunktionen. Spm. 51A: Med tryghed menes ansættelsestryghed, overenskomstmæssig sikring mod fyring eller lokal aftale om jobsikkerhed. 52. Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke + 20

22 + 21 uenig a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem? c. Man bliver doven af ikke at arbejde? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde? e. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst? f. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid? Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af at den anden tjener 1000 kroner mere om måneden end hun selv. Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden? Retfærdigt... 1 Uretfærdigt

23 Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem? Man bør følge arbejdsinstruktionerne... 1 Man må først være overbevist om, at disse er rigtige 2 Det kommer an på den konkrete situation Er De enig eller uenig i følgende udsagn? Enig Uenig Hverken Ved eller ikke a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder? Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 56) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt det kommer helt an på omstændighederne. Mest enig i udsagn A... 1 Mest enig i udsagn B... 2 Hverken enig i udsagn A eller B

24 Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 2 Spm Hvilket? Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Andet, skriv hvilken 08 8 (Gå til spm. 60) 59. Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? Ja... 1 Nej... 2 Spm 60 Spm A: Folkekirken dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. Jehovas Vidner, adventister mv. dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er tvivl, noteres under andet. Hvis IP er medlem af forskellige trossamfund, herunder folkekirken, så kod folkekirken (02). + 23

25 A. Hvilket? Romersk katolsk Den danske Folkekirke Jehovas Vidne, adventist mv Jøde Muslim Hindu Buddhist Anden Hvor ofte går De i kirke? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 1 gang om måneden Kun til jule-påskegudstjeneste Til andre højtider Ca. 1 gang om året Sjældnere end 1 gang om året Aldrig, næsten aldrig Vil ikke svare

26 Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb. Oftere end 1 gang om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 1 gang om måneden Kun til jule-påskegudstjeneste Til andre højtider Ca. 1 gang om året Sjældnere end 1 gang om året Aldrig, næsten aldrig Vil ikke svare Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: Ja Nej Ved ikke a. Fødsel? b. Ægteskab? c. Døden? Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er: Et troende menneske... 1 Et ikke troende menneske... 2 Overbevist ateist... 3 Spm. 62: Med religiøs ceremoni tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier det vigtigste er her, at de er religiøse. + 25

27 Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: Ja Nej Ved ikke a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov? b. Familieproblemer? c. Menneskets åndelige behov? d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag? Hvilke af følgende tror De på: Ja Nej Ved ikke a. Gud? b. Et liv efter døden? c. Helvede? d. Paradiset? e. Synden? f. Telepati, dvs. tankeoverføring? Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme? Ja... 1 Nej... 2 Spm. 64: Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for IP selv, men for medlemmerne i almindelighed. Spm. 65b: Der tænkes her på den kristne opfattelse af liv efter døden. Spm. 65e: At man tror, at mennesket er syndigt. + 26

28 Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro? (Vis kort 67) Der er en personlig Gud... 1 Der er en særlig åndelig kraft... 2 Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro... 3 Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle. (Vis skalakort) Slet ingen rolle Meget stor rolle Ved ikke Finder De trøst og styrke i religionen? Ja... 1 Nej Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende? Ja... 1 Nej... 2 Spm. 67: Kategori 1: En Gud, man kan tale med i et jeg-du forhold. Kategori 2: Ånd eller livskraft. Spm. 69: Det skal være både trøst og styrke før der kan kodes

29 Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester? Hver dag... 1 Mere end 1 gang om ugen gang om ugen... 3 Mindst 1 gang om måneden... 4 Flere gange om året... 5 Sjældnere... 6 Aldrig Har De en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft? Ja... 1 Nej Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert. (Vis skalakort) Nej, slet ikke Ja, helt sikkert Ved ikke

30 Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Politikere, som ikke tror på Gud, er uegnede til at bestride offentlige stillinger? b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene? c. Det ville være bedre for Danmark, hvis der var flere mennesker med en stærk religiøs tro i offentlige stillinger? d. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringsbeslutninger? Spm. 74b + d: Spm. 74c: Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) Religiøs tro refererer til samtlige trosretninger, og ikke kun til kristendommen; altså hvis en politiker er stærk troende muslim eller mormon, eller jøde osv. + 29

31 Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) Meget Ret Ikke Ved vigtigt vigtigt særlig ikke vigtigt a. Troskab b. En tilstrækkelig stor indkomst c. Fra samme sociale lag d. Gensidig respekt og påskønnelse e. Af samme religiøse overbevisning f. Gode boligforhold g. Af samme politiske overbevisning h. Tolerance og forståelse i. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre j. Et godt seksuelt samliv k. Dele hjemlige pligter l. At der er børn m. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone n. At bruge så meget tid som muligt sammen med hinanden o. At tale ofte om fælles interesser p. Af samme etnisk oprindelse Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en + 30

32 + 31 far i hjemmet? Enig... 1 Uenig Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning? Væsentligt at få børn... 1 Ikke væsentligt Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution? Enig... 1 Uenig Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold? Ja... 1 Nej... 2 Det kommer an på Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Helt Enig Hverken Uenig Helt Ved enig enig eller uenig ikke uenig a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? Helt Enig Uenig Helt Ved enig uenig ikke + 31

33 + 32 a. En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder c. Der er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er h. Mænd er ikke så gode som kvinder til at håndtere følelserne i et parforhold Spm. 81: Spm.81e: Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke IP s personlige. Uafhængig handler om at være økonomisk uafhængig. + 32

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SAMFUNDSSTUDIER Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen Dette er en

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

De ældre, de midaldrende og de yngre

De ældre, de midaldrende og de yngre De ældre, de midaldrende og de yngre En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre Kirsten Thomsen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2003/07 1 Institut for Statskundskab Københavns

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere