Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 31. marts Forbrug"

Transkript

1 opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6 0,5 96,0 21,7 Jobcenter 18,6 87,8 0,2 88,0 21,2 Jobcenter 1,2 4,1-4,1 28,4 Beskæftigelsesråd -1, Løntilskud til perso 1,6 25,5-25,5 6,4 Løntilskud ledige an -0,2 1,7-1,7-12,6 Beskæftigelsesordnin -1,5-2,9 - -2,9-50,7 Sygedagpenge 9,1 30,0 0,2 30,2 30,0 Kontanthjælp 5,6 13,3-13,3 41,9 Aktiverede kontanthj 2,4 7,5-7,5 32,2 Introduktionsprogram 0,1-0,6 - -0,6 8,4 Introduktionsydelse 0,0 1,2-1,2 1,7 Repatriering 0,0 0,0-0,0 22,6 Revalidering 1,8 8,5-8,5 21,6 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-21,2 Særlige stillinger 0,0 0,4-0,4 4,1 Introduktionsprogram Aktivering 2,2 7,7 0,2 8,0 28,0 Aktiveringscenter 1,2 4,4 0,1 4,5 26,4 Otterupgården 1,0 3,4 0,1 3,5 30,0 %, bruttoudgifter Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 44,1 193,4 0,5 193,9 22,8 Jobcenter 41,9 185,7 0,2 185,9 22,5 Jobcenter 1,2 4,1-4,1 28,4 Beskæftigelsesråd -1, Løntilskud til perso 6,7 65,7-65,7 10,2 Løntilskud ledige an 1,9 1,7-1,7 111,8 Beskæftigelsesordnin 0,0 1,8-1,8-1,2 Sygedagpenge 16,4 50,8 0,2 51,0 32,2 Kontanthjælp 7,6 20,5-20,5 37,1 Aktiverede kontanthj 4,5 19,1-19,1 23,4 Introduktionsprogram 0,5 1,2-1,2 40,6 Introduktionsydelse 0,3 2,5-2,5 12,3 Repatriering 0,0 0,1-0,1 5,7 Revalidering 4,2 17,8-17,8 23,3 Særlige stillinger 0,0 0,4-0,4 4,1 Introduktionsprogram Aktivering 2,2 7,7 0,2 8,0 28,0 Aktiveringscenter 1,2 4,4 0,1 4,5 26,4 Otterupgården 1,0 3,4 0,1 3,5 30,0 % - 2 -

2 opfølgning 31. marts, statsrefusion Forbrug Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Jobcenter -23,3-97,9-97,9-23,8 Løntilskud til perso -5,0-40,2-40,2-12,5 Løntilskud ledige an -2, Beskæftigelsesordnin -1,5-4,7-4,7-30,9 Sygedagpenge -7,3-20,8-20,8-35,3 Kontanthjælp -2,1-7,3-7,3-28,4 Aktiverede kontanthj -2,1-11,6-11,6-17,7 Introduktionsprogram -0,5-1,9-1,9-23,9 Introduktionsydelse -0,3-1,2-1,2-22,8 Repatriering - 0,0 0,0 - Revalidering -2,3-9,4-9,4-24,8 Servicejob -0,2-0,7-0,7-21,2 % På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. På grund af finanskrisen forventes der at blive budgetoverskridelser. Der er især stor tilgang af ledige, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt en tilgang af borgere, som modtager ledighedsydelse og afventer et fleksjob. Det er meget svært at vurdere, hvordan udviklingen vil blive i den resterende del af. For det budgetgaranterede område vil der formentlig blive tale om en midtvejsregulering i forhold til, hvordan udviklingen har været for kommunerne under ét. Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse (i mio. kr.) Produktionsskoler Flere elever end ventet 0,4 Løntilskud til ledige Reduktion af antallet af forventede personer -0,8 i løntilskud Beskæftigelsesordninger Øget refusion pga. flere helårspersoner -0,5 Sygedagpenge For optimistisk budgetgrundlag i juli og 4,8 august 2008, hvor budget bliver beregnet. Kontanthjælp Stigende arbejdsløshed 4,8 Akt. kontanthjælp Flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0,4 end ventet Introduktionsprogram Mindre danskundervisning end ventet -0,3 Introduktionsydelse Færre modtagere af introduktionsydelse -0,3 Revalidering Færre personer end forventet -0,3 I alt 8,2-3 -

3 opfølgning 31. marts Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler Forventet Produktionsskoler 3,8 3,4 Statsbidrag 2,9 2,5 Grundtilskud 0,9 0,9 Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler. forudsætninger : Grundtilskud: 2 produktionsskoler á 0,445 mio. kr. Ordinære elever 2,5 mio. kr. opfølgning pr. den 31.3.: Der er afholdt udgifter til grundtilskud på 0,9 mio. kr. Der har i løbet af de sidste måneder i 2008 som betales i - været et stigende antal elever. Udgiften til ordinære elever forventes at udgøre 2,9 mio. kr. Forbruget er ikke endeligt opgjort. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Der er modtaget 1,1 mio. kr. for. Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten. Som udgangspunkt forventes det, at udgifterne i svarer til det modtagne tilskud

4 Fleksjob og ledighedsydelser opfølgning 31. marts antal Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 25,4 25,5 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydel. 50 % 0,6 0,4 Løntilskudsstillinger 50 % (skånejob) 32 0,9 40 1,0 Ledighedsydelse under ferie 50 % 0,5 0,5 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35 % 0,1 0,1 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35 % 0,2 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % , ,8 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % , ,3 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 6 0,9 8 0,9 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 4 0,9 6 1,1 Ledighedsydelse før første fleksjob 35 % 15 2,4 13 2,1 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35 % 30 4,3 15 2,4 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35 % 2 0,4 6 1,0 Ledighedsydelse uden refusion 10 1,7 5 0,9 Refusion ledighedsydelse 50 % -1,0-1,1 Refusion ledighedsydelse 35 % -2,6-2,0 Refusion løntilskud 65 % -33,4-37,1 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 50 % Det har i løbet af 2007 og 2008 vist sig, at der er meget få, som har benyttet sig af mulighederne for selvvalgt uddannelse. Her afholdes udgifter til anden aktør. Efter 6 måneders ledighed kan den ledige anmode om at overgå til anden aktør. Efter 12 måneder skal den ledige overgå til anden aktør. I budget forventes 10 forløb ved anden aktør samt 8 forløb, hvor betaling vedr. etablerede fleksjob. I er der købt et forløb for 10 personer ved anden aktør for at afklare fortsat berettigelse til et fleksjob. Forventet mer på 0,2 mio. kr. Løntilskud (skånejob) Der er budgetteret med 40 personer i skånejob. Aktuelt er der 31 personer. Der forventes gennemsnitlig 32 personer i hele. Forventet mindreudgift på 0,1 mio. kr

5 opfølgning 31. marts Ledighedsydelse Det er svært at forudse, hvordan udviklingen vil være for personer, der afventer et fleksjob. I første kvartal af har der været en del fyringer og arbejdsfordelinger, ligesom det har været svært at finde fleksjob til de ledige. Det er svært at forudse, hvorvidt udsigterne til job bliver bedre eller dårligere. Ud fra et i de 2 første måneder af har Nordfyns kommune de næstlaveste udgifter til ledighedsydelse af de 8 fynske jobcentre. Visitationsperioden Der er budgetteret med 13 modtagere pr. måned. Pr. 31. marts. har der gennemsnitlig været 14 modtagere. Der forventes en beskeden merudgift. Mellem fleksjob Der er budgetteret med 15 modtagere pr. måned. Pr. 31. marts har der gennemsnitlig været 34 modtagere. Der forventes flere modtagere i hele end budgetteret. Der forventes gennemsnitlig 30 modtagere, svarende til et mer på 1,9 mio. kr. Sygeperioder Der er budgetteret med gennemsnitlig 6 personer pr. måned. Pr. 31. marts har der gennemsnitlig været 1 person. Der forventes gennemsnitlig 2 personer i hele, svarende til forventet mindre på 0,7 mio. kr. Perioder uden refusion Der er budgetteret med gennemsnitlig 5 personer pr måned. Der har gennemsnitlig været 12 personer. For en væsentlig del af disse 12 personer har der været iværksat et forløb til afklaring af, hvorvidt de fortsat er omfattet af personkredsen til et fleksjob. Forventet mer i er 0,8 mio. kr. Fleksjob Der var budgetteret med en tilgang af fleksjob. På grund af finanskrisen er der sket en opbremsning i etableringen af fleksjob. Pr. 1. januar 2008 var der 309 fleksjob. Pr. 1. august 2008 var der 328 fleksjob. Pr. 31. marts var der i alt 327 fleksjob. I løbet af er antallet af fleksjob faldet med 6 fleksjob. Det forventes desuden, at fleksjob med ½ og 2/3 er budgetteret med et for højt beløb. Lønmodtagere, ½ løntilskud Der er budgetteret med 160 fleksjob. Aktuelt er der 121 flekjob. Der forventes gennemsnitlig 125 fleksjob for hele, svarende til forventet mindreudgift på 2,3 mio. kr

6 opfølgning 31. marts Lønmodtagere 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 185 fleksjob. Der er aktuelt 196 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 200 fleksjob for hele. I det oprindelige budget er de enkelte løntilskud budgetteret med et for højt løntilskud hvorfor der, på trods af det vurderes der vil være en stigning i antallet af fleksjobber, forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Fleksjob selvstændige, ½ løntilskud Der er budgetteret med 8 fleksjob. Aktuelt er der 6 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 6 fleksjob i hele. Fleksjob selvstændige, 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 6 fleksjob. Aktuelt er der 4 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 4 fleksjob i, svarende til en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. Løntilskud ledige ansatte Løntilskud ledige ansatte i kommuner 0,9 1,7 Løn til personer 7,0 13,7 Løntilskud -6,1-12,0 Kommunen har 20 dage til at finde et ledigt løntilskudsjob, hvis den statslige del af jobcentret anmoder herom. Hvis dette ikke kan imødekommes, skal kommunen afholde udgiften til andet tilbud. Seniorjob Der har endnu ikke været personer, der opfylder betingelserne, hvorfor der ikke budgetteres med beløb i. Der forventes ikke udgifter til seniorjob

7 Beskæftigelsesordninger opfølgning 31. marts Beskæftigelsesordninger -3,4-2,9 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,2 0,2 Andre udd. og andre korte vejledningsforløb 0,5 0,5 Udgifter til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,1 0,1 Udgifter til mentor til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,6 0,4 Udgifter til opkvalificering af ansatte m.m. 0,1 0,1 Produktionsskoler 0,3 0,3 Undervisning i dansk som andetsprog for aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,0 0,2 Tilskud flaskehalse -0,3-0,3 Arbejdsskadeforsikring 0,3 0,3 Refusion, driftsudgifter -5,2-4,7 Arbejdsmarkedsuddannelser tet forventes at svare til de forventede udgifter. Andre uddannelser m.v. Der er budgetteret med udgifter på 0,5 mio. kr. Der har været et på 0,359 mio. kr. Området skal undersøges yderligere Mentorer til aktiverede Jobcentret er p.t. i gang med at etablere et antal partnerskabsaftaler med private arbejdsgivere og kommunale institutioner for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Der forventes derfor at blive et større af mentorer i de private virksomheder, ligesom der over denne konto er aflønnet en jobkonsulent, som løbende skal følge op på de enkelte virksomhedspraktikker. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Produktionsskoler Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. I budget forventes køb af 4 helårspladser. tet forventes at svare til et. Undervisning i dansk som andetsprog Der er budgetteret med 0,2 mio. kr. Der forventes ikke afholdt udgifter på denne konto. Arbejdsskadeforsikring: Udgifterne forventes at svare til det budgetterede

8 opfølgning 31. marts Sygedagpenge Sygedagpenge , ,2 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 48 9,0 48 9,0 Sygedagpenge med 50 % refusion , ,6 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50 % ref. 0,4 0,4 Regresindtægter Refusion 50 % -26,0-20,8 Overordnede forudsætninger I løbet af 2008 var der et faldende antal dagpengesager i intervallet uge. Pr. den var der 260 sager. Der blev budgetteret ud fra et fortsat faldende sagsantal. Dette er ikke sket. Det er svært at pege på entydige forklaringer på dette. Det kan dog konstateres, at specielt dagpengeafdelingen har været ramt af mange barsler med ansættelse af barselsvikarer. Sygedagpenge 2008 Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec uger uger over 52 uger Gennemsnit varighed 26,3 27,5 29,5 30,1 31,4 32,5 31, ,5 28,3 26,4 28 I alt Sygedagpenge Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec uger uger over 52 uger Gennemsnit varighed 28 26,4 26,6 27,3 I alt For de 2 første måneder af er Jobcenter Nordfyn det jobcenter på Fyn som har laveste udgifter målt pr. erhvervsaktiv. Så der er ikke tale om store udgifter, men en for optimistisk budgettering. Så umiddelbart vurderet har antallet af personer på sygedagpenge været for optimistisk og der har været lagt for meget vægt på det lave antal sager, da budgettet blev lagt. Sager efter 52 uger Der er budgetteret med 48 sager. I løbet af 2008 er der sket et fald. let toppede i uge 17, hvor der var 85 sager. Efter 1. kvartal udgør antallet af sager gennemsnitlig 53 sager. let af sager udgør i uge sager. Der forventes et faldende antal sager, da antallet af sager normalt er højest i 1. kvartal af året. Bedømt ud fra et for 1. kvartal og det aktuelle antal sager forventes det, at et vil svare til det budgetterede

9 opfølgning 31. marts Sager fra 5. til 52. uge Der er budgetteret med 243 sager i gennemsnit. Efter 1. kvartal har der gennemsnitlig været 325 sager. I uge 14 er der 329 sager. Det er erfaringen, at der er flest sager i første og sidste kvartal af året. Aktuelt er der same antal sager, som der var ved begyndelsen af året. Da budgettet for blev lavet var der 260 sager, og antallet af sager var faldende. Der har imidlertid været en stigning i antallet af modtagere. Det forventes et fald i de kommende måneder. Det gennemsnitlige antal sager forventes at andrage 310 sager i gennemsnit for hele. Der forventes derfor en nettooverskridelse på 4,8 mio. kroner for. Kontanthjælp Kontanthjælp passiv ydelse med 35 % , ,3 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , ,8 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 75 6,9 35 3,4 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 4 0,2 4 0,4 Kontanthjælp, starthjælp til unge 60 2,8 35 2,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5-0,2 Refusion 35% -9,7-7,3 Aktivitetsforudsætninger Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 45 %. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering. Denne konto skal ses i sammenhæng med kontoen aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontoen passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er budgetteret udfra: uændret ledighed i gennemgangen af sager i forbindelse med en ny chance til alle vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til anden forsørgelse - et fleksjob eller førtidspension. forudsætningerne for har vist sig ikke at holde stik. På grund af finanskrisen har der været stærk stigende arbejdsløshed i. Jobcenter Nordfyn er det jobcenter, som har den største ledighedsprocent i Region Syddanmark. Der har været en stor stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er meget svært at vurdere, hvordan arbejdsløsheden vil udvikle sig i den resterende del af. Normalt ligger 1. kvartal over gennemsnittet for hele året. I første kvartal har aktiveringsgraden svaret til den budgetterede aktiveringsgrad

10 opfølgning 31. marts Udviklingen i antallet af modtagere ser således ud: Forsørgere: I budget blev regnet med 120 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 159 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 150 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. Ikke forsørgere: I budget blev regnet med 35 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 80 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 75 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 3,5 mio. kr. Unge: I budget blev regnet med 35 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 63 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 60 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. Refusion De øgede udgifter til kontanthjælp resulterer i øget statsrefusion på 2,4 mio. kr. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2008 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% 205 7, ,5 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter 1,2 1,2 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og , ,8 Løntilskud til personer i tilbud kap ,7 15 1,9 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 8 0,6 15 0,9 Statsrefusion -12,5-11,6 Forsørgelse af personer Der er budgetteret med 155 modtagere i gennemsnit pr. måned. I gennemsnit har der været 171 modtagere. let af aktiverede har udgjort 188 aktiverede i marts måned. Der forventes en øget aktivering i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 190 modtagere, svarende til en forventet merudgift på 2,8 mio. kr

11 opfølgning 31. marts Løntilskud til personer i tilbud, kap. 12 Der er budgetteret med gennemsnitlig 15 modtagere. Der har gennemsnitlig været 4 modtagere. Der forventes et højere antal modtagere i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 7 modtagere, svarende til forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr. Forrevalidering: Der er budgetteret med 15 modtagere. Pr. den har der været 5 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 8 modtagere i, svarende til forventet mindreudgift på 0,3 mio. kr. Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsprogram Forbrug Introduktionsprogram -0,9-0,6 Udgifter, integrationslovens 23 a 0,3 0,1 Udgifter, integrationslovens 23 b 0,2 0,0 Udgifter, integrationslovens 23 c 0,4 0,2 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 0,1 Udgifter til undervisning 0,8 1,8 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 1,2 0,6 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 0,7 0,9 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0,0-0,1 Gebyr deltagelse i danskundervisning -0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 4-0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,4 13-0,4 Grundtilskud 530-2, ,6 Statsrefusion grp ,5-1,4 Statsrefusion grp. 13-0,4-0,5 Udgifter jfr. Integrationslovens 23 a, 23 b og 23 c. Samlet er der budgetteret med udgifter på kr. Pr. den var der afholdt udgifter på kr. Der betales aktuelt for 9 personer på Risingprojektet. Der var kun budgetteret med 5 personer. Betalingen udgør kr. pr. måned pr. person. Forventet mer i er 0,6 mio. kr. Danskundervisning Samlet er der budgetteret med udgifter på 3,266 mio. kr. Det samlede pr. den udgør 0,542 mio. kr. Der er store variationer inden for de enkelte måneder. Der betales pr. modul, og længden af de enkelte moduler er forskellige. Forventet mindre i er 1,0 mio. kr.

12 opfølgning 31. marts Grundtilskud: Der er budgetteret med tilskud på 1.6 mio. kr. De forventede tilskud udgør 2,0 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,4 mio. kr. Introduktionsydelse Forbrug Introduktionsydelse 0,9 1,2 Ydelse til udlændinge 28 1,9 34 2,4 Statsrefusion -1,0-1,2 Der er budgetteret med 34 modtagere i. Pr. den har der været gennemsnitlig 18 modtagere. Der forventes et øget antal modtagere i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 28 modtagere á kr. pr. måned. Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Revalidering Forbrug (i mio. kr.) Revalidering 8,1 8,4 Revalideringsydelse 45 7,5 55 9,2 Tillægsydelser under revalidering 1,0 0,6 Driftsudgifter, revalidering 3,3 3,3 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,4 0,4 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 23 4,3 23 4,3 Statsrefusion 50% -0,5-0,3 Statsrefusion 65% -7,9-9,1 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering Der har vist sig et stigende behov for køb af afklaringsforløb. I budget budgetteres med: Diverse afklaringsforløb Ophold på Troldkærskolen, o.l.boinstitutioner : 1 forløb 40 uddannelsesforløb Der er budgetteret med 55 modtagere. Det er vanskeligt at udregne korrekte udgifter for denne betaling til uddannelsesstederne, da taksterne varierer fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Hertil kommer et antal modtagere, som modtager forrevalideringsydelse, hvor der også skal betales for uddannelsesudgifter

13 opfølgning 31. marts Revalidering Der er budgetteret med 55 modtagere. Pr. den har der gennemsnitlig været 45 modtagere. For forventes gennemsnitlig 45, svarende til en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Tillægsydelser under revalidering Der er budgetteret med et på 0,6 mio. kr. Forbruget pr. den har været på 0,256 mio. kr. Bedømt udfra et i 1. kvartal forventes det, at et for hele vil udgøre 1,0 mio. kr. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Der er budgetteret med forventede udgifter med ca mio. Forbruget har været på ca. 0,8 mio. kr. Det budgetterede forventes at svare til et. Løntilskud til revalidender: Der er budgetteret med et på 0,4 mio. kr. Det forventes, at et svarer til det budgetterede. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering: Der er budgetteret med 23 modtagere. Pr. den har der været 22 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere og uændret. Tilskud til servicejob Der er budgetteret med indtægter på 0,7 mio. kr. Der forventes indtægter på 0,5 mio. kr. Særlige stillinger tet forventes at svare til det budgetterede

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget 1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739.000 3.536.000 3.804.006-268.006 Indtægter 0 0-300.173 300.173 Netto 3.739.000 3.536.000 3.503.833 32.167 Ungdommens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Notat vedrørende indgåelse af partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Nordfyn og private og offentlige virksomheder

Notat vedrørende indgåelse af partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Nordfyn og private og offentlige virksomheder Notat vedrørende indgåelse af partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Nordfyn og private og offentlige virksomheder Ledigheden har været faldende og er i øjeblikket rekordlav. Ledigheden pr. den 1.10. 2008

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler:

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere