Brugervejledning & instruktion MCDU 31. Varenr MCDU31/1101-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning & instruktion MCDU 31. Varenr. 572349 MCDU31/1101-1"

Transkript

1 Brugervejleig & isruki MCDU 31 Varer MCDU31/1101-1

2 INDHOD 1 Beskrivelse 2 Isallai 3 uki 4 frimigs fuki 5 ramper srig 6 Ifrsig 7 larm & følerfejl 8 Kalibrerig 9 rgramerig 10 Daa kmmuikai 11 Tekiske aa 12 riip iagram 13 Opsæigs skema MCDU31/1101-2

3 BEKRIVEE / INTTION 1. MCDU 31 er e avaere mirpressr basere regular, sm iehler alle fukier fr srig af små, mielsre g sre køle- g frserum, skabe g kølemøbler, frslagre, l-sres m.v. De iehler følgee fukier: Termsa frimigssrig g pimerig rig af framperblæser Ifrsigsfuki larmfuki Daakmmuikai il C 2. Isallai 2.1 r krrek fuki skal mgivelsesemperaure være iefr mråe C sam 15% - 80% rel.fug. Desue skal apparae meres i passee afsa fra kakrer eller kabler sm bærer effeksrømme. 2.2 pparae paelmeres i e uskærig på 90 x 41 mm g fasgøres ve hjælp af merigsbeslagee. 2.3 g B følere, srømfrsige sam illeigere il relæere skal meres i hehl il iagramme på apparaes kasse, hvr gså relæeres maksimale bresrøm er agive. 2.4 følere avees il målig af rumemperaure, g skal plaeres på e passee g repræseaiv se i rumme, f.eks. hvr følere bes følger varees emperaur. B følere måler framperes emperaur g skal på sikker måe fasgøres il ee i e psii hvr e sørse ilisig vil ske. r a på e bes mulige beskelse af følerleigere m elekrmageisk søj, hvilke ka frsrre regulerige, skal følerleigere plaeres i sikker afsa fra krafkabler ligesm skærme skal jrfrbies. varsel: Hvr følsmme g værifule pruker skal pbevares uer kriiske kiier, bør e vureres a eablere separa alarm. - Når er i e eferfølgee agives [as]+[as] beer e aserk i rækkefølge g samiig. MCDU31/1101-3

4 UNKTION / RIMNING 3. Termsa fuki Når apparae ilslues spæig viser e ispla i 5 sekuer, mees er uføres e selv-krl. Derefer, fr a askueliggøre e ev. srømufal, uviser e eerse ispla r g e øverse ispla e maksimal påee emperaur. r a frigøre e ispla il ulæsig af hehlsvis rumemperaur g sepuksi sillig ases e vilkårlig as. Ve spæigsilsluig isfrsikes alægges igagsæig me summe af isilligere. g.rs. Dee sisæve fuki avees i isallaier hvr e er øskelig a ugå samiig psar af kmpressrer fr a beske srøm frsige m verbelasig..eks. :. = 3.00,.rs = 0.05 ; ve ilsluig af spæigsfrsig, isfrsikes mis 3 mi. g 05 sek. før kølesseme igagsæes.. g.ru er respeiv kølessemes miimum sp- g kørei. Dee beer a år relæe er srer kølesseme afbres eller slues, vil e frblive i psiie i mis e prgrammeree i. Temperaure hvr kølesseme sppes, er se-puksisillige. r a ære ee væri irkkes ase g E.p vises i isplae sm iikai fr agag il ærig af se-puke. Mees ase hles irkke, rkkes erligere på eller fr a ære værie iefr græsere.. g..h. Efer isillige er ufør, slippes ase fr a gemme e e væri. Kølessemes ikbligsemperaur fies ve a illægge.hs il se-puke. Hvis er psår e fejl på følere ka kølesseme ikke lægere sres efer se-puke, me reguleres efer.. sm ugører ssemes rifi i e 10 miuers perie..eks. 40% = 4 mi. rifi g 6 mi. sai... værie ka vælges i relai il e frveee rmale rifsklus. ukie sikre m vareskaer, hvis rumemperaure ikke ka måles sm følge af fejl på føler eller følerleig. 4. frimigsfuki r a prehle e frampers effekivie skal e afrimmes år e ækkes af ilisig. MCDU31 ilber flere frskellige meer il krl af afrimigspresse, i relai il ispuk g srig. Deruver gives mulighe fr krl af afrimigsfrløbe. Visig af framperes emperaur ve rk på. Ulæsig af i sie sar af sise afrimig ve rk på. Ulæsig af es varighe, sar mauel afrimig ve rk på + i 4 sekuer, eller aullerig på samme måe. Tispuke hvr e afrimig sares ka besemmes u fra : -Es iervaller -Ti fr isakkumulerig -rampereffekivie -Køleeffekpririe. MCDU31/1101-4

5 RIMNING ORTT Es iervaller: Dee issrig, valg me.p=, giver sar af afrimigsierval besem me parameer.re..eks..re=04, beer afrimigssar hver 4 ime. Isakkumulerig: Her isilles.re =, hvilke giver afrimigs pimerig ve srig af isakkumulerigsie. De ibggee imer akiveres ku år framperes rifs-kiier giver mulighe fr ispbgig. Dee sker år framperes emperaur er uer 0, sam lavere e lufes ugpuk, mål me følere g B. Delperiere psummeres iil.re ås. Dee pimerigsmee ka abefales år rumemperaure øskes sre mkrig 0 C. Me ee emme mee er afrimigsfrekvese e fuki af e ermiske belasig sam lufes fsiske kiier (lufemperaur g fugihl). Når emperaure er lavere e 0 C, er pimerige hvesaglig afhægig af emperaurfrskelle mellem rumemperaure g framperes emperaur,.v.s. af framperes rifi..eks. hvis alægges rifssekves er 5 mi. rif g 5 mi. sai, g.re isille il 04 imer, resulere e i afrimigs a. hver 8 ime. rampereffekivie: Me ee pimerigsfuki.t = u, prgrammeres e maksimal illaelige emperaurfrskel mellem framper g rumemperaur, sm sigal il sar af e afrimig. riippe er basere på sigig i emperaurfrskelle sm e fuki af ispbgige på frampere. r krrek srig, meres følere æ ve framperes veilar, g B følere meres i frampere æ ve sugerøre..ut værie fassæes u fra erfarig eller ve vervågig af emperaurfrløbe uerispbgigsie. Uer alle msæigheer vil miimumie mellem 2 afrimi ger bliver besem af værie.re. Køleeffekspririe: De 2 frrrige pimerigsmeer sres u fra måle kiier i frampere. Me. = Mr (smar pimerig) srer MCDU31 rumemperaure, g sikre a kølesseme fugerer år rumme behøver køleeffek. I ee siuai ka afrimigsiervallere.re, frøges me p il 50%, iil kølebehve er ække..eks. hvis.re = 4 imer, uføres afrimig efer 4 imer, maksimal 6 imer hvis er er behv fr kølig. Uafhægig af e valge sarmee fr afrimige, afvikles afrimigspreure ali på samme måe. arameere.i. srer framperes emperaur hvr afrimige afslues..m. agiver,af sikkerheshes, e maksimumi fr pvarmigs perie. Efer pvarmigsperie illaer ri isillige e emperauruligig ver hele frampere, ie pvarmige afbres g geikblig af kølesseme frsikes. Dee fuki ka være vigig speiel fr sre frampere, me gså spare eergi. Uer afrimige ulæses e frløbe i sie sar, på e eerse ispla, g e øverse ispla fugerer efer parameere.i. illes.i = 0 ulæses e akuelle rumemperaur ksa. Hvis.i = -1 vil e øverse ispla ulæse Er iil sepuke er åe. Hvis.i = miuer vil Er blive ulæs i e valge i efer afrimigsperie, me mire se-puke ås frie. MCDU31/1101-5

6 RIMNING ORTT / ORDMER / INDRYNING Der ka vælges imellem frskellige afrimigsmeer: -Naurlig lufafrimig -Elekrisk afrimig -Varmepumpe Naurlig lufafrimig :. =, ka avees år lufemperaure er ver 0 C, g er ikke er behv fr el-varme. Veilare frbliver i rif, mees ugagsrelæer il kølessem g afrimig er afbru. Elekrisk afrimig:. = EE. Når afrimige sares bliver relæere il kølessem g veilar afbru, g relæ fr afrimigssrig slue. Varmepumpe:. = G. Ve ee mee avees varmgasse fra kmpressre il pvarmig af frampere. Veilarrelæe afbres g relæere il kølessem g afrimig akiveres. Efer e srømafbrelse vil afrimigsimere gepage isællige fra e puk hvr afbrelse skee, iefr a. ±30 miuer. Uer alle msæigheer bliver sare frsike me ie besem ve værie i parameer.r gage me 60. ukie avees i alæg hvr samiig sar af afrimig i mage frampere øskes ugåe..eks..r = Hvis srømafbrelse sker efer 4 imer 59 miuers isællig g geeableres efer 5 miuer, vil imere gesare me 4 imer 10 miuers ællig. Uer hele afrimigsfrløbe bliker lsie, eller lser ksa hvis afrimigsrelæe er akivere. frimige aulleres i ilfæle af høj emperauralarm eller hvis er psår fejl på føler B. 5. rig af framperveilar. r a på e bese regulerig af emperaur g fug i rumme, er e vigig a vælge e ege srig af framperveilare uer kølepresse. Me. parameere ka veilare sres på 3 frskellige måer. Me. = -1 arbejer veilare ksa. Hvis. = 0 kører veilare samiig me kølesseme, g hvis. = miuer vil veilare frsæe me a kører e isillee aal miuer, efer sp af kølesseme. Veilare sares samiig me sseme. Når afrimiges emperauruligigsi er ileebrag gesares veilare efer.r isillige. De er e øskee emperaurifferee mellem føler B g sepuke sm giver veilar gesare..eks. hvis se-puke er -20 C g.r = +2.0 K, vil blæsere sare år frampere år -18 C. 6. Ifrsigsfuki Dee fuki giver mulighe fr a ue e aleraiv se-puk.r. i e give isrum, g ka prgrammeres g sares årsmhels. Når ifrsigsfuki øskes, irkkes asere + i 8 sekuer. frimige igagsæes fr a sikre maksimal framperkapaie uer ifrsigspresse. Efer afrimige sares ifrsige g e eerse ispla viser ifrsigsie. Hvis.r. ås uer ifrsige vil framper g veilar blive sre ermsaisk. r a ulæse ifrsigsie rkkes + i 4 sekuer. Værie vises i eerse ispla mees vises i e øverse. r a ære ie rkkes eller MCDU31/1101-6

7 INDRYNING ORTT / RM mees hles irkke. rla prgrammerige ve a slippe ase. r a aullere ifrsigsfukie rkkes + i 8 sekuer. Ure ifrsigspresse bliker e ilhøree lsie, g lav-emperauralarm g afrimig er aullere. Når ifrsigspresse er ileebrag gepages e rmale srigsfukier. 7. larmfukier g følerfejl... g.hi. besemmer hehlvis e lave g e høje emperaur alarmgræse... er e maksimal prgrammerbare væri fr e lave græse, g..h er e miimal prgrammerbare væri fr høj emperauralarme..y agiver e isperie hvr græseværie skal være verskree fr a e akuelle ugag akiveres (relæ/summer). Hvis parameere er 0.00 vil alarmfukie akiveres mgåee år e alarmkii ås. Hvis isillige er imer/miuer, vil alarme blive frsike e isillee i. Når e alarmsiuai psår vil e øverse ispla ulæse e mi. eller max. påee emperaur. De eerse ispla viser isperie fr alarmilsae, alarmerelæe bliver akivere g lsie bliker. Ve rk på e vilkårlig as kvieres alarme, g er emperaure iefr græsere vil alle alarmiikaier aulleres. Msa, hvis alarmkiie saig eksiserer bliver isplae frigjr me alarmie vebliver me a blike. Yerligere vil alarmgage (relæ/summer) blive akivere i 30 sek. hver 30 mi. så læge alarmilsae eksiserer. Når e højemperauralarm akiveres bliver afrimigsfukie aullere. Hvis er psår e følerfejl, bliver alarmugage akivere mgåee, uase e isille frsikelse..r fr føler, eller b.r fr føler B vises i øverse ispla. Neerse ispla ulæser isfrløbe fr følerfejle. Også i ee siuai skal er kvieres ve rk på e vilkårlig as. arameere.r avees hvis apparae er frse me igag fr ørkak g krllerer alarm, veilarer g ssem år øre åbes. Hvis.r = -1 er fukie slåe fra. Hvis mi. er valg vil veilare sppe mgåee år øre åbes. Efer e prgrammeree i vil gså kølesseme blive sppe, alarmugage bliver akivere g e eerse ispla viser r. Me hes il øralarme vil ee ikke blive geage efer kvierig. larmrelæes kaker er slue år apparae bliver srømløs. 8. øler afvigelse g kalibrerig. I siuaier hvr følere ikke ka måle e krreke emperaur f.eks. sm følge af rummes- eller kabiees ufrmig eller lagelig af lufe i rumme, ka ulæsige æres me e frskig via parameree. g.b fr hehlsvis g B følere. kulle e blive øveig a rekalibrere apparae, f.eks. sm følge af e føleruskifig, ka ee gøres sm følger: Der skal være agag il e præis referee MCDU31/1101-7

8 KIBRERING / ROGRMMERING / DT KOMMUNIKTION ermmeer eller e kalibrerigsappara. De skal sikres a frskigsparameere.x fr e føler er skal kalibreres er 0. Irk asere i 4 sekuer iil rekalibrerigsfukie bliver akivere. Ve a irkke asere + eller + vælges e øskee kalibrerig smråe: r.. g r..b giver mulighe fr 0 C kalibrerig af ee føler eller B, år afvigelse er ksa ver hele mråe. r.hi. g r.hi.b illaer emperaurkalibrerig fr a ree e fejl ver mråe. ve eller fr a ilpasse ulæsige il refereeisrumee. Hvis er ikke freages aserk i 10 sekuer frlaes re-kalibrerigsfukie. r a ugå ee ka ase hles irkke. 9. rgrammerig Kfiguraie af MCDU31 pås ve iprgrammerig af e sree parameer, ie er uføres e prgrammerig ue mulighe fr fejlagelser. Trk + + i 4 sekuer. De øverse ispla viser e memekiske smbl sm ieifierer e parameer, hvis væri sm ulæses i e eerse ispla. Der ka rulles geem parameree ve rk på + (frema) eller + (baglæs). Når e øskee parameer er valg, ka værie æres me asere eller. Ma frlaer prgrammerigsfukie hvis er ikke uføres aserk i 10 sekuer. 10. Daa kmmuikai me C MCDU31 ka usres me e R485 seriel ugag fr a igå sm ehe i e aakmmuikais eværk sre fra e C. Dee iebærer følgee muligheer: Temperaur g hjælpefukier - MCDU31 saus - isillig af prgrammerigs paramere g srefukier sm afrimig g ifrsig sar/sp sam frhirig af lkal juserig. E ilber e sfware sm kører i Wiws miljø, il fjervervågig g krl af mage apparaer (ikke alee MCDU31, CDC11 eller are E pruker, me gså arefabrikaer) ie ee giver mulighe fr pimere srig af sørre køle- frse- g lufkiierigsalæg. Via C ere muliggøres fjerulæsig g ærig af paramere, psamlig af aa sam grafisk præseai. Ifrmaiere ka isamles lkal, ver eværk eller ve hjælp af mems. E. parameere agiver aresse ummerige sm ieifikai fr C prgramme. MCDU31/1101-8

9 TEKNIKE DT / RINCI DIGRM 11. TEKNIKE DT Dimesier B*H*D 96*48*138 Omgivelses emperaur -10 C C Temperaur mråe C Opløsig 0.1 ølerper TC1000 EMI IEC Relæ max.srøm ref. aa på appara øler ilsluig spaesik 2.8 mm Relæer g srømfrsig spaesik 6.3 mm rømfrsig 230Va ±10%, 50/60 Hz Effekfrbrug 4 V Beskelsesgra, fr I RINCI DIGRM MCDU31/1101-9

10 MCDU31/ OÆTNING KEM 13. ara.. ara. ara. ara. ara r. ulæsig emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi emekisk M g ulæsi Memekisk beskrivelse g maks. g i. M. maks g i. M. maks g i. M. maks g i. M. maks g Mi. græser abriks s abrik s abrik s abrik s abrik isillig sille I sille I sille I sille I Isille væri se-puksgræse mi h h.. h.. h.. h.. se-puksgræse max h.h.h.h.h hserese silsasi ssem mi. mm.ss mi ru.ru.ru.ru.ru kørei ssem mi. mm ss mi ssem rifsekves % 0 % 50 7.rs.rs.rs.rs.rs ssem gesar mm ss mi r:.r:.r:.r:.r: puk Ifrsigs re.re.re.re.re geagelse afrimigs imer r ime u.u.u.u.u sar afrimigs aumaisk i..i..i..i..i. afrimigsbegræsig M..M..M..M..M. afrimigsi max. mm mi ri ri ri ri ri afrpigsi mi mi i.i.i.i.i afrimig ispla uer mi ) (rum emp afrimigsmee ;EE;G ) EE(krisk afrimigspimerig mr ;u; ; ) (iuerlig srig veilar framper mi mi 1 18.r.r.r.r.r afrimig efer veilarsar alarmgræse lav emperaur hi..hi..hi..hi..hi. alarmgræse emperaur høj alarm frsikelse emperaur mi mi r r. r. r. r. øralarmfrsikelse mi ) (aullere kalibrerig føler b b. b. b. b. kalibrerig føler E. E. E. E. E. ummer appera

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1

ktion MTC 4 Varenr MTC4/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 4 Varenr. 572185 MTC4/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1 Brugervejledning & insrukion MHC / Varenr. 57405 MHC /4 Varenr. 57407 MHC/0- INDHOLD.0 Beskrivelse.0 Insallaion 3.0 Programmering 4.0 Forskellige funkioner 4. Toggle hygrosa (MHC /) 4. -rins hygrosa (MHC

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Opgave 1: Regressionsanalyse

Opgave 1: Regressionsanalyse Opgave : Regressiosaalyse La u, x,..., u, x være par af reelle al. Vi skal u besemme e ree liie, er passer bes me isse alpar i e forsa a summe x s α βu s miimeres. Ma fier alså e liie, x ˆα + ˆβu, for

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

Taylors Formel og Rækkeudviklinger

Taylors Formel og Rækkeudviklinger Tylors Formel og Ræeuviliger Køge Gymsium Ole Wi-Hse Iol. Tylors ormel... Ræeuviliger or e.. Ræeuviliger or si og cos.. Ræeuviliger or l... Ræeuviliger or + α 6. Ræeuviliger or si - og -..6 Tylors Formel.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Danfoss Eco Programmerbar radiatortermostat til smartphone

Danfoss Eco Programmerbar radiatortermostat til smartphone atablad Ec Prgrammerbar radiatrtermstat til smartphe vedelse Ec er e separat radiatrtermstat til brug i bliger. Ec er batteridrevet, kmpakt g em at betjee med et mauelt drejehjul g e ekelt kap. Ec er prgrammeres

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

Projektets mål og rammer. Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke! Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger Prjekplanlægning g prjeksyring sa kunikain i g ra gruppen Prjekes ål g raer Indhld: Prjekes ålgraer Akiviesdiagra Hvr lang id ager en giver pgave? - hvrdan an gæer kvaliicere Tidsplan Jusering a idsplan

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

Undervisningsmaterialie

Undervisningsmaterialie The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan Alexis ielsen, Syddansk Universie Odense, Denmark Undervisningsmaerialie Ark il suderende og opgaver The ScienceMah-projec: Idea: Claus Michelsen & Jan

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Hvor mange er der?

Hvor mange er der? A Familien Tal 9 0 Hvor mange er der? Tæl ing Læs hisorien om Familien Tal høj. Se lærervejledningen..-. Tæl analle af de vise ing og skriv, hvor mange der er. Tæl ing fra asken 0 Tæl ing fra klassen 9

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

6.1 VURDERING AF VAR MODELLER VED HJÆLP AF STATISTISKE TEST

6.1 VURDERING AF VAR MODELLER VED HJÆLP AF STATISTISKE TEST SMMENLIGNING F VLUE T RISK MODELLER 8 6 SMMENLIGNING F VLUE T RISK MODELLER De er af sor ieresse for fiasielle akører a vurdere de avede VaR model. Ikke blo er de vigig a vide, hvor øjagig de avede model

Læs mere

A. Valg af udførelsesmetode og materiel

A. Valg af udførelsesmetode og materiel A. Val af udførelseseode o aeriel I dee kapiel beskrives, vorledes ovedakivieerne udføres, sa vilke aeriel der benyes. I dee kapiel benyes der ænder. A.1 Val af raveaskiner I forbindelse ed val af askine

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 entry. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 entry. Betjeningsvejledning s HiPath 3000 HiPath AllServe Hicm 150 E/H ptipit 500 etry Betjeigsvejledig Om dee betjeigsvejledig Om dee betjeigsvejledig Dee betjeigsvejledig beskriver telefe ptipit 500 etry til HiPath 3000/HiPath

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

TJÆRBY DIGER BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER 1. FEBRUAR 2015

TJÆRBY DIGER BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER 1. FEBRUAR 2015 TJÆRBY DIGER BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER 1. FEBRUAR 2015 NATURSKØN BELIGGENHED Område Tjærby Diger ligger som en del af bydelen Dronningborg i den nordøslige del af Randers. Dronningborg er en blomsrende

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Lidt om trigonometriske funktioner

Lidt om trigonometriske funktioner DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE MATEMATIK TRIGNMETRISKE FUNKTINER EFTERÅRET 000 Lid m rignmeriske funkiner Funkinerne cs g sin De rignmeriske funkiner defines i den elemenære maemaik ved

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Overføring af ultrafi e partikler og gasser mellem to lejligheder

Overføring af ultrafi e partikler og gasser mellem to lejligheder n IDEKLIMA Overføring af ulrafi e og gasser mellem o Overføring af gasser, og røglug mellem er ofe e problem for beboere i ældre eageejendomme. Derfor har Saens Byggeforskningsinsiu undersøg en ny æningsmeode,

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring. Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: Hvad er læringsstil?

Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring. Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: Hvad er læringsstil? Læringssil, sa Prjekplanlægning g prjeksyring Mål: A i år kendskab il jeres egen læringssil. A I år e grundlæggende kendskab il prjekplanlægning g prjeksyring ed henblik på a udvikle/rbedre Jeres kpeence

Læs mere

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards-prgram () Frdele med er et autmatisk månedligt rdre-prgram fr distributører, frdelskunder g detailkunder. Det fremmer køb af prdukter fra Nu Skin, Pharmanex g Big Planet,

Læs mere

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber Global opvarmig: Saus for vors vid WG1 AR4 hovdbudskabr D global opvarmig r u ydlig; 13 af d 14 varms år sid isrummåligr bgyd mid i 1800-all, r forkomm id for d ss 14 år. Ol Bøssig Chriss Damarks Klimacr

Læs mere

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer

SHIFT_. Eksteriør Interiør Specifikationer SHIT_ kseriør Ieriør Secifikaier Udskriv Ieriør e uraaerdyaiske desig af Nissa LA bidrager gså i a sare srø g reducere vidsøje. eadige af Nissa LA er hurig, re g e. Væg ee hurig eer ags adig - derhjee,

Læs mere

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet.

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet. Baggerslag Baggerslagene i dette øvelsesafsnit fylder rigtig meget. Det er helt bevidst. Baggerslaget er fundamentet fr at få spillene på level 3-5 til at lykkes. Ligeledes er det en teknik, der kan arbejdes

Læs mere

- 3 timer. 1. Norske turister i Danmark. o Hvor mange norske turister. o Beregn det gennemsnitlige

- 3 timer. 1. Norske turister i Danmark. o Hvor mange norske turister. o Beregn det gennemsnitlige Flkesklens afgangsprøve: Prblemløsningsdel - 3 timer Sm bilag til dette pgavesæt vedlægges et svarark. Se pgave 4. Maj-juni 1998 1. Nrske turister i Danmark Tabellen viser antallet af nrske turister i

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Newtons afkølingslov løst ved hjælp af linjeelementer og integralkurver

Newtons afkølingslov løst ved hjælp af linjeelementer og integralkurver Newons afkølingslov løs ved hjælp af linjeelemener og inegralkurver Vi så idligere på e eksempel, hvor en kop kakao med emperauren sar afkøles i e lokale med emperauren slu. Vi fik, a emperaurfalde var

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

ATEX. Overflade. Arbejdsområde. Indløb. Tilslutning DS-12 DS-44 Gearmotor PowerPulse -rensesystem: Gearmotor skrabebund: Rensesystem

ATEX. Overflade. Arbejdsområde. Indløb. Tilslutning DS-12 DS-44 Gearmotor PowerPulse -rensesystem: Gearmotor skrabebund: Rensesystem D u s S o r m - f i l e r Teknisk hæfe: ilre Afsni: 01 Sis reviere: 22.03.2013 DusSorm -filre er båe e unerryks- og overryksfiler konsruere il a arbeje i koninuerlig rif. ilre er opbygge som en selvbærene

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst

1 Stofskifte og kropsvægt hos pattedyr. 2 Vægtforhold mellem kerne og strå. 3 Priselasticitet. 4 Nedbrydning af organisk materiale. 5 Populationsvækst Oversig Eksempler på hvordan maemaik indgår i undervisningen på LIFE Gymnasielærerdag Thomas Vils Pedersen Insiu for Grundvidenskab og Miljø vils@life.ku.dk Sofskife og kropsvæg hos paedyr Vægforhold mellem

Læs mere

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B Trekansberegning Udgave 7,0 3 5 00 Karsen Juul ee häfe indeholder den del af rekansberegningen som skal kunnes på -niveau i gymnasie (sx) og hf. Fra sommer 0 kräves mere. Indhold. real af rekan.... Pyhagoras'

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminaionssed (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Min Formelsamling til Dynamik på

Min Formelsamling til Dynamik på i ormelsmlig il Dymik på mskiigeiøruddelse Udrbejde f rie udor ørs ogle huskeregler l hvd der ruller foreger e geerl bevægelse E hjul der ruller udfører ikke oge rbejde Koservive kræfer er kræfer der ikke

Læs mere

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ.

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ. χ test matematkudervsge χ - test gymasets matematkudervsg I jauar ummeret 8 af LMFK bladet havde jeg e artkel, hvor jeg harcelerede ldt over, at regresso og sær χ fordelg havde fudet dpas matematkudervsge

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

7UDQVLHQWNDRVLHQOXNNHW%HORXVRY=KDERWLQVN\UHDNWLRQ. Abstract

7UDQVLHQWNDRVLHQOXNNHW%HORXVRY=KDERWLQVN\UHDNWLRQ. Abstract Absrac 7UDQVLHQWNDRVLHQOXNNHW%HORXVRYKDERWLQVN\UHDNWLRQ Ved hjælp af umerisk og maemaisk aalyse udersøges e model for e lukke Belousov-Zhaboisky reakio, som er e redo-reakio mellem broma og malosyre kaalysere

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE?

KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? KAPACITET AF RUF SYSTEMET KAN DET LADE SIG GØRE? Af Torben A. Knudsen, Sud. Poly. & Claus Rehfeld, Forskningsadjunk Cener for Trafik og Transporforskning (CTT) Danmarks Tekniske Uniersie Bygning 115, 800

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere